Page 1

07/08

6

HOTSPOT P8

100 P12

Minister Plasterk Selectie aan de poort

Fotoreportage Intussen op de Bouhof

100 Egon van der Veer

Zomervlinders NHL’ers over de liefde


KOM NA AR DE OPEN DAG OP 16 AUGUSTUS OP UNIVERSITEIT NYENRODE

Je staat voor een moeilijke keuze: of voorlopig alleen werken, of verder studeren. Bij NIVRA-Nyenrode kan het allebei. Onze universitaire deeltijdopleidingen bieden de mogelijkheid om naast je werk als (assistent-)controller de opleidingen Managerial Controlling of de Master of Science in Controlling te volgen. Beide opleidingen worden door je werkgever betaald en bieden volop nieuwe carrièremogelijkheden. Meer weten over onze post-hbo- en masteropleidingen? Meld je dan aan voor onze open dag op zaterdag 16 augustus op Universiteit Nyenrode, of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.

NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling


Colofon

07/08

6

•3

NHL MAGAZINE is een uitgave van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Jaargang 6, nummer 6

Het NHL Magazine is ook op internet te vinden:

Correspondentieadres:

WWW.NHLMAGAZINE.NL

Tesselschadestraat 12 8913 HB Leeuwarden Tel. 058 251 1572

INHOUD

nhlmagazine@nhl.nl www.nhlmagazine.nl

Advertenties:

• nieuws • recensies • columns • digitaal prikbord

Rebecca Veenstra 06-51665570

Redactie: Anita Terpstra Mattijs Tiggeler (stagiaire) Aleid Velthuis

Aan dit nummer werkten mee: Nynke Andringa Renske de Boer Annelies Bon Hein Cuppen Willeke Dijkstra Astrid Ellens Casper Ferwerda Baukje Hofman Klaas Jan Huizing Halil Kaymaz Doortje van der Molen Sarah Oosterveld Thijs den Otter Inge Wietsma Gerhard Zijlema

Fotografie: Rien van Broekhoven Friso Bruins Stock.XCHNG

Illustraties: Jeroen Deen Ype Driessen (fotostrip)

Vormgeving: BW H ontwerpers

Redactiecommissie: Melchior van Benthem (voorzitter) Jelmer Bloembergen Sanne Steenbrink Martie de Vreugt Peter Wassenaar

Druk: NDC Print

Verspreiding: FRL/TNT POST Klachten over de bezorging? Bel of mail de redactie!

Oplage: 11.700 exemplaren

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. © Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

4 5 7 8 9 12 15 17 18 19 21 23 24

Tips & reacties

Nieuws Zeven mille Ronald Plasterk Hot: Kasper Hovius EX: Lucas Zandberg 100: Egon van der Veer Zomervlinders Intussen op de Bouhof Aan de bak Play: Coldplay EXIT NHL-Anadolu DOOR: Gerhard Zijlema Student&Kamer

Heb je tips voor de redactie? Mail naar Nhlmagazine@nhl.nl of bel 058 – 251 1572. Wil je reageren op artikelen in het NHL Magazine of ontwikkelingen binnen of buiten de NHL? Dat kan. Stuur je reactie naar Nhlmagazine@nhl.nl. Je bijdrage wordt in het volgende magazine geplaatst in de rubriek Mail. De redactie behoudt het recht stukken in te korten of te weigeren.


4•

NIEUWS

HET LAATSTE NIEUWS LEES JE OP WWW.NHLMAGAZINE.NL

Hoogste punt nieuwbouw bereikt Een jaar na het slaan van de eerste paal is nu het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Om dit te vieren hebben Willem Smink en Diane Keizer van het College van Bestuur samen met studente Ellen Tiessens (23) op 24 juni de NHL-vlag gehesen. Architect Herman Hertzberger keek tevreden toe. Over weer een jaar moet het allemaal af zijn en dat gaat lukken, volgens Willem Smink die een korte presentatie hield. ‘Waar we nu vooral mee bezig zijn, is plannen hoe en wanneer iedereen straks weer verhuizen moet.’ Ook Herman Hertzberger voorziet geen problemen. Hij was voor het eerst weer in het pand en is vooral blij met het gat in het dak boven de kuil. ‘Toen ik hier voor het eerst kwam, dacht ik dit is een prachtige ruimte. Maar er zou een gat in moeten. Je ziet nu al wat het binnenvallende daglicht voor de ruimte doet. We moeten er alleen nog over nadenken hoe we het verduisterbaar kunnen maken.’ De architect geniet zichtbaar van het resultaat van zijn plannen. ‘Nu het nog leeg is, zie ik het als een grote gemeenschappelijke ruimte. Het geeft me een gevoel van ruimte en vrijheid. Ik hoop dat het straks, als er muurtjes

staan om de mensen van elkaar af te scheiden, nog zo voelt. Angst dat de nieuwe Bouhof straks niet aan zijn verwachtingen zal voldoen heeft hij niet. In gedachten ziet Hertzberger de studenten al in de studielandschappen zitten. ‘Het komt niet vaak voor dat iets anders wordt dan in mijn plannen. Het enige wat ik spannend vind, is de vraag of het assenstelsel, zeg maar de hoofdstraten door het gebouw, straks werken zoals bedoeld en het niet meer zo’n labyrint is.’ De panden aan de Tesselschadestraat, Vondelstraat en het Fonteinland zijn verkocht aan Varese Vastgoedontwikkeling BV. Begin 2010 worden de panden opgeleverd aan dit bedrijf. Varese is van plan het techniekgebouw te slopen en de grond te gebruiken voor woningbouw. De gebouwen aan het Fonteinland blijven in tact./AV

Docent koopt jachthaven als ligplaats voor drijvend lab NHL-docent en architect Bart Jan van den Brink verhuist binnen twee weken zijn drijvende laboratorium van de Harlingertrekweg naar Zuiderburen. Het drijfhuis krijgt hier een plaatsje in de door Van den Brink zelf aangekochte jachthaven De Zwemmer. Van den Brink had een vergunning van twee jaar voor de aanlegplaats van zijn drijfhuis aan de Harlingertrekweg. De gemeente Leeuwarden kwam hem in april dit jaar tegemoet door de vergunning met een half jaar te verlengen. In die periode kon de architect een geschikte, alternatieve ligplaats zoeken. Na overleg met de gemeente Leeuwarden kon Van den Brink jachthaven de Zwemmer kopen. ‘De kosten voor de jachthaven zijn drie ton, die heb ik uit eigen zak betaald. Momenteel zijn ze de haven aan het baggeren, zodat het diepe drijfhuis niet vastloopt. Ik verwacht er half juli aan te meren.’ Ondanks dat hij blij is met zijn nieuwe plek, is Van den Brink niet helemaal tevreden over het verloop van het proces. ‘Het drijfhuis

staat in het teken van duurzaamheid. Omdat de gemeente Leeuwarden duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, had ik op meer steun gehoopt. Ze hadden me bijvoorbeeld een ligplaats kunnen geven bij de nieuwe Kenniscampus.’ Stimulans hiervoor vanuit de NHL vindt de docent meer dan welkom. Omdat het drijfhuis als locatie dient voor cursussen en afstudeerpresentaties, betreurt Van den Brink het dat zijn woonlaboratorium niet kan blijven liggen aan de Harlingertrekweg. ‘Zuiderburen is voor studenten ver weg. Toch hoop ik meer NHL-activiteiten naar de haven te halen. Daarvoor overleg ik nu met het kenniscentrum Jachtbouw. Omdat de haven dertig aanlegplaatsen heeft, zijn NHL’ers die in het bezit zijn van een boot ook welkom.’/MT

NHL zoekt samenwerking met universiteiten De NHL heeft een samenwerkingscontract ondertekend met de Open Universiteit Nederland (OUNL) en overlegt met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de mogelijkheden van een gezamenlijke, academische pabo. Ook zijn er gesprekken gaande om samen met de Hanzehogeschool en RUG de onderwijs- en pedagogiekmasters te bundelen. Het doel van de samenwerking tussen de OUNL en de NHL is het professionaliseren van de beroepsbevolking en het onderwijs in het noorden van het land. Concreet gaan beide partijen samenwerken op het terrein van de EVC’s en het ervaringscertificaat, het aanbieden van op maat gesneden bedrijfsopleidingen en de professionalisering van het onderwijs. De NHL is in het Noorden de belangrijkste aanbieder van lerarenopleidingen. De Open Universiteit heeft veel kennis van het gebruik van ICT in het onderwijs en via het Ruud de Moor Centrum kennis van professionalisering van onderwijsgevenden. De instellingen willen hun ervaring en kennis op dit vlak over en weer beter benutten. De academische pabo is mogelijk de volgende samenwerking met een universiteit. ‘De academische pabo moet de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren én vwo’ers

enthousiast maken voor de lerarenopleiding,’ zegt afdelingshoofd Tom Jansen. Hij ziet de plannen wel zitten, maar merkt op dat de academische pabo alleen een succes kan zijn als er binnen het basisonderwijs ruimte is in de vorm van functies, taken en salariëring. Omdat de studenten hun lesbevoegdheid aan de NHL halen, verwacht Jansen niet dat alle slimmeriken naar Groningen verdwijnen. De RUG overlegt met meerdere hogescholen en wil in 2009 starten met de opleiding. Onder de werknaam Professional Graduate School of Education, is Alien Uitham, aftredend instituutsdirecteur Zorg en Welzijn, projectleider van de derde samenwerking. Op initiatief van de NHL en de Hanze Hogeschool zijn deze partijen in gesprek met de RUG over de bundeling van de Professional Masters of Education van de drie instellingen./AV


•5

Zeven mille door Doortje van der Molen Het VSBfonds wordt beheerd door de Nuffic; de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Met een beurs kunnen studenten na hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, aangesloten bij het VSBfonds Beurzenprogramma, een studie in het buitenland volgen, stagelopen of onderzoek doen. Het VSBfonds wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving in Nederland, met het oog op een duurzame toekomst. Daarvoor hebben zij een speciaal potje voor allerlei projecten, waaronder deze beurzen. De beurzen zijn volgens de website bedoeld voor ‘jonge mensen met ambities, inspirerende idealen en grote maatschappelijke betrokkenheid’. Het VSBfonds vindt het belangrijk hen te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Sven Commandeur (22) is student Hydrografie aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling. In september start hij met de tweejarige master Oceanografie aan de University of New Brunswick in Fredericton, Oost Canada. ‘Houd er rekening mee dat het bij mij vijf uur vroeger is dan in Nederland’, mailt Sven als hij gevraagd wordt voor dit interview. Hij is één van de drie gelukkige NHL’ers die een VSBfonds Beurs toegekend hebben gekregen. Op dit moment zit Sven voor zijn afstudeeronderzoek aan de University of New Brunswick in Fredericton al in het oosten van Canada. Eind juni komt hij terug naar Nederland, maar niet voor lang. In september keert hij terug naar de universiteit om de studie Oceanografie te volgen. De selectieprocedure voor de beurs verliep voor Sven dan ook iets anders dan voor de studenten die gewoon in Nederland waren. ‘Alle gesprekken gingen via een videoconferentie, maar dat was het uiteindelijk allemaal waard.’ Sven heeft juist voor deze studie in Canada gekozen, omdat hij aan deze universiteit zijn hbo-opleiding Hydrografie perfect kan combineren met de kopstudie Oceanografie. ‘De studie lijkt me erg interessant, maar ook wel zwaar. In Nederland is er niet de mogelijkheid om zo’n gespecialiseerde studie te doen. Daarbij staat deze universiteit hoog aangeschreven en wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, ook voor Nederlandse organisaties. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de marine stellen er vragen. Het is interessant wereldje, waarin de ontwikkelingen niet stilstaan. Ik hoop dan ook de komende tijd veel nieuwe ervaringen op te doen. Natuurlijk is het een hele investering om in het buitenland te gaan studeren. Daarom ben ik ontzettend blij met mijn schenking. Het is een zeer waardevolle aanvulling om mijn ambities te kunnen realiseren.’

We dromen er allemaal wel eens van: studeren of stage-lopen in het buitenland. Maar het is zo veel werk om alles te regelen en zo duur. Geen nood, gelukkig is er het VSBfonds. Mét een toelage van zeven- tot tienduizend euro. Daarvoor moet je wel een sterke motivatie hebben, een hele sterke. Hoeveel beurzen een hogeschool per jaar krijgt toegekend, hangt af van de gemiddelde aanvraag in de jaren daarvoor. Anke Hogenkamp van het International Office hoopt dan ook dat er steeds meer studenten een beurs aanvragen, zodat er in de toekomst ook meer toegekend kunnen worden. ‘De studenten krijgen zo een potje mee om hun ambities waar te maken.’ Ook plannen om naar het buitenland te gaan? De volgende aanvraagronde voor de VSBfonds Beurs vindt plaats tussen december 2008 en 1 maart 2009. Meer informatie is te vinden op www.nuffic.nl of bij het International Office aan de Tesselschadestraat of Hempenserweg.

Niraj (Niru) Thawani (21) oorspronkelijk afkomstig van het Caribische Sint Maarten, is eind juni cum laude geslaagd voor de opleiding International Business and Management Studies. Met haar VSBfonds Beurs gaat zij International Human Resource Management studeren aan de London South Bank University. De opleiding die Niru volgde is een gezamenlijke opleiding van de NHL, Stenden Hogeschool en het Van Hall Instituut. Niru heeft in het derde jaar gekozen voor de specialisatie Small Business and Retail Management bij Stenden. Ze is erg gemotiveerd om straks in Londen te gaan studeren. ‘Ik heb tot nu toe een beetje van alles geweten en nu wil ik alles weten van een beetje. Dat was voor een deel mijn motivatie. Het is een pittige studie, maar dat is ook wel de ‘challenge’ voor mij.’ Half in het Engels zegt Niru dat ze heel ‘excited’ is. Maar ook dat ze het erg belangrijk vindt om deze studie nog te doen. ‘Mensen zijn de ‘driving force’ van een onderneming, zonder deze mensen geen bedrijf. Om succesvol te zijn, moet je weten hoe belangrijk de werknemer voor je is en moet je er voor zorgen dat deze gemotiveerd blijft. Daar wil ik graag invloed op hebben. Om een Nederlands, internationaal bedrijf mede succesvol te maken.’ Niru onderstreept dat ze het VSBfonds een heel goed initiatief vindt. ‘Het VSBfonds werkt voor een heel goed doel. Door studenten in aanraking te laten komen met het internationale, kunnen zij dat weer doorvoeren in de maatschappij hier. Die mensen krijgen door het fonds een kans om hun ambities te verwezenlijken en dat is heel goed.’ De vrij lange en uitgebreide procedure die gevolgd moet worden om de beurs toegekend te krijgen vindt Niru dan ook wel fair. ‘Het is veel geld dat verdeeld moet worden en daar moet je lang over nadenken. Studenten moeten met goede argumenten komen om de beurs toegekend te krijgen.’

Pieter Terpstra (25) is student Commerciële Economie. Vanaf september gaat hij één jaar naar de ‘beste’ universiteit van Zweden om Productmarketing – Innovation and Business Creation – te studeren. Die beste universiteit is volgens Pieter, en anderen, de Jönköping International Business School (JIBS) in Jönköping, Zuid-Zweden. ‘Ik ben heel erg gemotiveerd om deze studie uiteindelijk te mogen volgen, het is een unieke kans. De opleiding is heel gespecialiseerd en sprak mij daarom erg aan. Ik heb wel even nagedacht voordat ik me opgaf, maar daarna durfde ik de stap aan. Ik ben ook de jongste niet meer.’ De NHL’er heeft voor deze studie gekozen vanwege het onderscheidende vermogen. Maar ook om zichzelf te ontwikkelen en om meer levenservaring op te doen. Ondanks dat Pieter in eerste instantie op de reservelijst terecht was gekomen – de beoordelingscommissie van de NHL vond het verschil tussen de eerste en tweede kandidaat namelijk erg klein – had hij wel verwacht dat hij door was aan de hand van de gesprekken. ‘Omdat die heel positief waren. En deze kopstudie sluit heel goed aan bij wat ik nu doe en wat ik wil. Het is het vervolgtraject op mijn huidige studie. Bovendien ben ik erg geïnteresseerd in dit aspect van marketing.’ Waar Pieter later terecht wil komen weet hij nog niet. ‘Maar in ieder geval wil ik gaan werken bij een internationaal, gerenommeerd bedrijf. Deze studie sluit daar mooi bij aan, omdat je tijdens het studeren begeleiding krijgt vanuit het bedrijfsleven. Je krijgt maatschappelijk gerelateerde problemen die je moet proberen op te lossen.’


REPROGRAFISCH CENTRUM Hempenserweg 29 - 8935 BD Leeuwarden Telefoon: (058) 251 1810 - Telefax: (058) 251 1811 E-mail: rc@nhl.nl - www.fac.nhl.nl/repro

FFICHE RTJE tot A A A K E IT IS PE prijzen van V gen SCHER te N E R U E in ALLE KL NT naf 3,8 CE CENT kopieën va n vanaf 35 e m e st sy d bin gereed chillende in en 24 UUR n in ZEVEN vers b : E IC ERV SCRIPTIES stad! PSTE in de O O K D E O n de G UR kopieë rijzen PECIALE p FULL COLO Vraag de S

%PWSSVPSKWWPEGLXSJJIVW KIIRSSKQIIVHMGLXHSIR OYRNMNHISKIR HERWPYMXIR# ,IPT,IEPXL2IX843 SSVPSKWXVEYQE«WXIFIWXVMNHIR

COPYSHOP

Tesselschadestraat 12 - 8913 HB Leeuwarden Telefoon: (058) 251 1808 - Telefax: (058) 251 1813 E-mail: copyshop@nhl.nl - www.fac.nhl.nl/repro

10

FEROXRZ LIEPXLRIXXTSEQWXIVHEQ [[[LIEPXLRIXXTSSVK

NHL

MAGAZINE

Boekenprijsvraag Uit welk boek van de toptien komt het volgende openingscitaat: Nadat hij zijn ambulancedienst had gedraaid, was Bram Mannheim tot halfdrie 's nachts in de kantine blijven hangen. Stuur het antwoord én je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor 21 augustus naar: nhlmagazine@nhl.nl of NHL Magazine, Tesselschadestraat 12, 8913 HB Leeuwarden. Vermeld ook even wat je studeert of waar je werkt.

De top tien van selexyz de tille

Onder de goede inzenders wordt een boekencheque van � 15,00 verloot, beschikbaar gesteld door boekhandel selexyz de tille. In het volgende NHL Magazine wordt de winnaar bekendgemaakt.

juli 2008 1 Henning Mankell, De Chinees (De Geus),

� 24.90

2 Elizabeth Gilbert, Eten, bidden, beminnen (De Bezige Bij),

� 12.50

3 Khaled Hosseini, Duizend schitterende zonnen (De Bezige Bij),

� 19.90

4 Karen Slaughter, Nachtschade (De Bezige Bij),

� 10.00

5 Jan Dijksma, Hartstikkene Foppe (J.H. Kok),

� 14.95

6 Isabel Allende, De som der dagen (Wereldbibliotheek),

� 19.50

7 Charles den Tex, Cel (De Geus),

� 21.90

8 Leon de Winter, Het recht op terugkeer (De Bezige Bij),

� 19.90

9 Harlan Coben, Houvast (De Boekerij),

� 19.95

10 Emer Martin, De Gaudi sleutel (A.W. Bruna),

� 15.00

Antwoord vorige prijsvraag: Een blauwe vlinder zegt gedag van Sophie van der Stap Winnaar boekencheque: Suzan IJdema, student Communicatie


•7

‘Nederland selecteert al voor de poort’ Drie jaar lang heeft het hoger onderwijs geëxperimenteerd met selectie aan de poort en honourstrajecten voor studenten die in hun eerste studiejaar uitblonken. Dat resulteerde afgelopen december in het eindadvies van de commissie ‘Ruim baan voor talent’. Programma’s die wat extra’s bieden, mogen van de commissie selectiever en duurder zijn. Plasterk is het daar ten dele mee eens.

door Hein Cuppen en Thijs den Otter (HOP)

In selectie aan de poort ziet u nog altijd niets? Uit de gevoerde experimenten blijkt dat dit instrument nauwelijks voorspellende waarde heeft voor studiesucces. Een misschien nog wel belangrijker tegenargument is dat we in Nederland allang voor de poort selecteren. Zonder havo- of vwo-diploma mag je niet naar het hoger onderwijs. Het centraal schriftelijk eindexamen controleert het niveau daarvan. Landen waar selectie aan de poort normaal is, hebben zo’n examen niet. Waarom zou je gaan selecteren uit een groep die al goed genoeg is bevonden? Bovendien passen de meeste scholieren enige zelfselectie toe: iemand met een vijf voor wiskunde gaat gewoonlijk geen natuurkunde studeren.

een studieboek te hebben ingezien. Dat wil ik voor anderen voorkomen.

Fixusstudies, zoals geneeskunde en rechten, mogen van u wel selecteren. Daar is zo’n nadere selectie zinvol, want niet iedereen kan worden toegelaten. Op dit moment mogen deze opleidingen hooguit de helft van hun instroom zelf selecteren. Die beperking haal ik weg. Als zij straks niemand meer willen laten loten, maar alle eerstejaars zelf uitkiezen, is dat wat mij betreft prima.

Net als de commissie ‘Ruim baan voor talent’ wilt u meer maatwerk. Voor goede studenten moeten er honoursprogramma’s komen. Gaan die niet ten koste van de rest? Dat is een kwestie van goed management. Je mag er van uitgaan dat een opleiding daarvoor waakt. Natuurlijk, het is voor een docent leuk om zijn beste studenten van dienst te zijn. Maar dan moet een ander zich ontfermen over de staartgroep.

U wilt dat opleidingen indringende intakegesprekken voeren met iedere student die zich aanmeldt. Niet iedereen is overtuigd van het nut en de kosten zijn aanzienlijk. Ik krijg verschillende signalen uit het veld. We willen dit ook zeker niet van de ene op de andere dag aan het hoger onderwijs opleggen. We gaan – in de geest van de commissie Dijsselbloem – eerst kijken of het werkt. Dan pas zullen we het geleidelijk invoeren. Mij lijkt het een prima middel. Een bekend verhaal is dat studenten in de eerste weken van hun opleiding te horen krijgen dat de helft van de eerstejaars er na de kerst niet meer bij is. Waarom worden ze daar niet voor gewaarschuwd voordat ze zich inschrijven? Dat scheelt een hoop frustraties en beperkt de uitval.

U wilt niet dat studenten meer gaan betalen voor honoursprogramma’s? Dat is helemaal niet nodig. Docenten steken graag tijd in hun goede studenten, dat vinden ze alleen maar leuk. Bovendien zou een hoger collegegeld contraproductief zijn. Studenten hebben gemiddeld een bijbaan van twaalf uur per week. Als je een honoursprogramma volgt, lukt dat minder gemakkelijk. Zouden we ook nog dubbel collegegeld vragen, dan beginnen studenten er niet aan.

Is het te voorkomen dat zo’n intakegesprek een reclamepraatje blijft? Open dagen hebben als boodschap: ‘kom naar ons’. Heeft iemand zich aangemeld, dan moet bij de intake blijken wat hij precies kan verwachten en of een andere opleiding misschien beter past. Zelf wilde ik bijvoorbeeld ooit Natuurkunde gaan studeren. Mijn docent op de middelbare school kwam daarop met zijn studieboeken langs en ik was genezen. Er stonden alleen maar formules in. Dat was het niet voor mij, ik wilde ook wat met de handen priegelen. Ik had bijna een opleiding gekozen zonder ooit

Universiteiten en hogescholen moeten flink investeren om de intakegesprekken op te tuigen. Als de uitval van studenten erdoor vermindert, verdienen ze hun geld terug. Extra geld is op termijn niet nodig. Als een instelling over de streep kan worden getrokken met een kleine startbijdrage, dan is dat bespreekbaar. Ik besef dat het een hele toer wordt om het plan in te voeren. Zeker als de instellingen ook bereid zijn de minder sterke studenten bij te spijkeren in de zomer. Zover zijn we nog lang niet, maar het is wel de richting die ik op wil.

Tegen collegegelddifferentiatie en selectie in de masterfase heeft u minder bezwaar. Kort na uw aantreden heeft u al eens gezegd dat dit een natuurlijker moment is voor selectie. Dat klopt, maar het is niet de bedoeling dat studenten met een bachelordiploma straks nergens meer terecht kunnen. Het zou gek zijn wanneer een student die net zijn bachelor psychologie heeft gehaald niet bij dezelfde instelling naar de masterfase kan, omdat zijn diploma te licht wordt bevonden. Toch zijn er problemen met de doorstroommasters. Sommige universiteiten laten hun studenten al aan de doorstroommaster beginnen voordat ze hun bacheloropleiding hebben voltooid. In het jargon noemen ze dat een ‘zachte knip’. Daar moeten we echt vanaf. Instellingen moeten gewoon een ‘harde knip’ toepassen, want anders

heb je feitelijk het bachelor-mastermodel niet ingevoerd. Het laatste studiejaar heet dan wel master, maar de opleiding is eigenlijk net als vroeger ongedeeld. Dus deze universiteiten houden zich niet aan de wet? Het is in elk geval niet sociaal. Het behalen van het bachelordiploma is voor studenten het uitgelezen moment om de balans op te maken. Anders dan aan het begin van hun studie weten ze veel beter waar ze zich het best in kunnen specialiseren. Dat kan een masteropleiding in een andere stad zijn, of misschien wel in een ander land. Universiteiten die geen harde knip toepassen en de wet aan hun laars lappen onthouden hun studenten dat belangrijke keuzemoment en belemmeren de mobiliteit. Toch was dat in Europa een van de belangrijkste redenen om het bachelor-masterstelsel in te voeren. Gaat u instellingen daarop aanspreken? Die zullen zich trouwens gesteund weten door de studentenbonden, die hun achterban via de ‘zachte knip’ zo veel mogelijk herkansingen willen geven. Voorlopig gunnen we iedereen nog zijn eigen tempo. Maar het is typisch een probleem waar het ministerie mee aan de slag moet als dat te langzaam gaat. Want uiteindelijk is het niet in het belang van het systeem. Het enige experiment dat u definitief hebt afgeschoten hielp scholieren die net waren gezakt alsnog het hoger onderwijs in. Zo slecht waren de resultaten niet. Met ‘flexibele toelating’ wilden we mbo’ers van niveau drie naar de hogeschool lokken. Maar in de praktijk kwamen er vooral gezakte havisten op af. Dat was nooit de bedoeling. Wat mij betreft kunnen zij beter eerst de havo afmaken en intussen alvast rondneuzen in het hbo. Wie daar geen zin in heeft, moet wachten tot hij 21 is en een toelatingsexamen aanvragen. Sinds een aantal weken loopt een Postbus 51-campagne die mensen aanspoort een ervaringscertificaat te laten vaststellen. Daarmee kunnen ze vrijstellingen krijgen bij een vervolgopleiding en die sneller afronden. Critici vrezen voor het hbo-niveau dat volgens hen toch al onder druk staat. De regeling is bedoeld voor uiterst gemotiveerde mensen die al jaren werken en door hun opleidingsniveau tegen een plafond zitten. Vaak kunnen ze al heel veel en dat moet in zo’n certificaat tot uitdrukking komen. Ik verwacht niet dat hogescholen op korte termijn worden overspoeld met mensen van wie de vooropleiding onvoldoende is. Maar we houden dat natuurlijk goed in de gaten.


8•

HOTSPOT Kasper Hovius LEEFTIJD :

23 jaar

UIT/THUIS :

Uit aan de Emmakade in Leeuwarden.

STUDIE :

Communication & Multimedia Design, eerstejaars.

KLEDING :

ACCESSOIRES :

T-shirt Jack&Jones, € 25,Jeans Jack&Jones, € 60,Schoenen K-Swiss, € 90,-

Horloge Regal, op verjaardag gekregen. Armband H&M, € 5,Ketting een geboortesteen met een Willow Tree, gekregen van mijn tweelingzus die in Schotland woont.

INKOMEN :

Studiefinanciering, ik geef drumles en werk bij een callcenter. Verder verdien ik nog geld met optreden met onze band White Raven en met DTPopdrachten voor kleine bedrijven.

UITGAAN :

Scooter’S in Leeuwarden of de Drie Gezusters en Molly Malone’s in Groningen.

GEEFT  MEESTE : GELD UIT AAN : SPAART VOOR :

AMBITIE :

Ik geef niet zoveel geld uit.

Een vakantie en ik leg geld opzij voor mijn toekomst.

Ik wil later een goede, leuke baan als designer. Ik wil ontwerpen en mensen advies geven. Het liefst in mijn eigen bedrijf, met personeel.

door Aleid Velthuis foto Rien van Broekhoven


EX

Lucas Zandberg (30) rondde in 2001 zijn lerarenopleiding Engels af. In het voortgezet onderwijs heeft de kersverse docent het slechts tien dagen volgehouden, maar het volwassenenonderwijs gaf meer voldoening. Naast het docentschap herontdekte Lucas zijn passie voor schrijven. In 2007 is zijn debuutroman Sisi’s winterlied verschenen en een nieuwe roman is in de maak. Lucas is geboren en getogen in Langezwaag, waar hij op de basisschool al veel plezier beleefde aan het schrijven. Hij schreef voor de schoolkrant en zijn leerkrachten stimuleerden hem om later schrijver te worden. Tijdens zijn middelbare schoolperiode en op het hbo had schrijven minder prioriteit. ‘Ik heb in die periode wel probeersels gemaakt. Wanneer ik aan een roman begon kwam ik meestal niet verder dan tien bladzijdes. De nadruk lag toen toch meer op de studie.’ Hoewel Lucas minder schreef, bleef taal voor hem erg belangrijk. ‘Op de middelbare school had ik een duidelijke voorkeur voor taal. Ik bleek erg goed in Engels. Ik koos voor de lerarenopleiding Engels, maar had niet de intentie om docent te worden. Nu is de opleiding daar meer op gericht. Destijds besteedden we ook veel aandacht aan geschiedenis, toneelstukken, het schrijven van verhalen en het simuleren van gesprekssituaties.’ In het derde jaar van de opleiding werd de nadruk meer gelegd op lesgeven en bleek de stage behoorlijk ontnuchterend. ‘Mijn stages vond ik niet erg plezierig, maar als mijn docent vroeg hoe het ging, antwoordde ik altijd positief. Het was even doorbijten, maar uiteindelijk was mijn studieperiode een leuke tijd.’ Lucas studeerde af in 2001 en kreeg zijn eerste baan. Als docent Engels in het voortgezet onderwijs hield hij het tien dagen vol. ‘Ik kon niet overweg met het niveau waarop ik moest lesgeven. Bovendien kreeg ik het gevoel dat ik meer aan het controleren was, dan dat ik les gaf.’ Kort daarna vond de docent een baan in het volwassenenonderwijs in Groningen. ‘Volwasseneneducatie vind ik afwisselend werk. Het niveau ligt hoger en de leerlingen zijn wat ouder en meer gemotiveerd.’ In 2003 werd Lucas’ interesse voor schrijven weer aangewakkerd door zijn pleegzus Mayli Wen. Zij werkte aan de historische roman Een vrouw op de drakentroon, over Tzu Hsi, een Chinese regente uit de periode van de laatste Chinese dynastie. Lucas ging op reis naar Peking en zijn zus vroeg hem ter plekke onderzoek te doen. ‘Ik ben bijvoorbeeld naar een graftombe honderdvijftig kilometer buiten Peking geweest. Ik reisde daar met een taxi naartoe en vroeg me af waar ik aan begonnen was. Uiteindelijk heb ik het met veel plezier gedaan.’ Na een gesprek met de uitgever van dit boek, bleek het ook voor Lucas mogelijk om een boek uit te brengen. ‘Ik heb veel affiniteit met geschiedenis en tijdens een citytrip in Wenen raakte ik geboeid door het levensverhaal van Sisi, ofwel keizerin Elizabeth. In 2005 ben ik begonnen aan een historische roman over haar. Door de ervaring met Mayli’s boek, wilde ik ook een historische roman schrijven. Omdat de feiten historisch correct moeten zijn, ben ik me gaan verdiepen in Sisi’s geschiedenis.’ De jonge schrijver wilde letterlijk in de voetsporen van de keizerin treden en bezocht verschillende plaatsen, zoals Wenen, Gratz en Salzburg. ‘Je moet er toch geweest zijn als je erover schrijft. Het is belangrijk voor je beleving en de inkleuring. Puur toeval en mooi meegenomen dat in die periode ook de musical Sisi speelde.’ Ook deed Lucas literatuuronderzoek waarbij veel stukken in het Engels of Duits geschreven waren. Hierbij kwam zijn studie kwam goed van pas. ‘Duits ging beter dan ik had verwacht, maar als er een stuk in twee talen beschikbaar was dan koos ik uiteraard het Engelse werk.’ Na zijn onderzoek verliep de afronding in sneltreinvaart. ‘Ik had mijn laptop meegenomen naar Oostenrijk. Tijdens mijn verblijf heb ik het eerste hoofdstuk geschreven. In de drie maanden daarna heb ik het boek afgerond.’ Sisi’s levensverhaal bleek niet over rozen te gaan. ‘Ik word altijd een beetje kriegelig als mensen het idee hebben dat mijn roman een liefdesverhaal is. De films zijn natuurlijk van grote invloed geweest op de beeldvorming van Sisi. Wat betreft de ideeën die er over keizerin Sisi bestaan, heb ik de mensen toch een beetje overschat.’ Het uitbrengen van dit eerste boek, smaakte naar meer. Een nieuwe roman is dan ook in de maak. Na het verhaal over een depressief en suïcidaal hoofdpersoon heeft de schrijver nu gekozen voor een lichtvoetiger personage. ‘Door alle onderzoeken naar Sisi was ik erg betrokken bij haar. Daarom is het fijn om nu te schrijven over iemand die positiever in het leven staat. Het volgende boek gaat over een Française uit de achttiende eeuw.’ In de komende tien à vijftien jaar wil Lucas nog veel meer boeken schrijven én naam maken als jonge historische schrijver. ‘Die vacature is nog open, dus bij dezen solliciteer ik!’ www.lucaszandberg.nl

•9

De NHL telt naar schatting 30.000 alumni. Welke studie volgden deze afgestudeerden? Wat voor werk doen ze nu? Hoe kijken ze terug op hun studententijd? Het NHL Magazine spoort oud-NHL’ers op. Deze maand: Lucas Zandberg. door Mattijs Tiggeler foto Friso Bruins


(Bijna) afgestudeerd en klaar voor een succesvolle toekomst? Warmteservice is een succesvolle groothandelsketen met meer dan 40 vestigingen in heel Nederland. Warmteservice richt zich op de verkoop van verwarming, sanitair, dakbedekking en installatiemateriaal. Vanwege onze enorme groei zijn wij op zoek naar een:

(AANKOMEND) MARKETINGMANAGER Gevraagd: • Afgeronde marketing gerelateerde hbo-opleiding (bij voorkeur RMC) • Ervaring niet vereist Wij zoeken een jong en ambitieus persoon, die bereid is het bedrijf te leren kennen en op termijn kan uitgroeien tot manager. Je werkt samen met de directeur marketing en communicatie.

Kijk op warmteservice.nl voor info en sollicitatie

NHL

MAGAZINE Schenk eens een theaterbox

3 september ‘08 1ste jaarsnummer NHL Magazine Adverteren? Vraag naar de aantrekkelijke 1ste jaarstarieven!

T. 058-2511570 M. 06-51665570

NHL

MAGAZINE

Prijsvraag Win 2x2 vrijkaarten www.harmonie.nl Theaterkaarten geven is leuk, helemaal met de theaterbox: je kaarten in een luxe verpakking, met mini-theatergids én extra cadeautje. Haal 'm aan onze kassa!

Vraag: Uit welke landen komen de bands die tijdens Freeze 2008 optreden in het kader van 'The Internationals'? Stuur het antwoord en je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor 21 augustus naar: nhlmagazine@nhl.nl of NHL Magazine, Tesselschadestraat 12, 8913 HB Leeuwarden. Vermeld ook even wat je studeert of waar je werkt. Onder de goede inzendingen worden 2x2 vrijkaarten verloot, beschikbaar gesteld door Stadsschouwburg De Harmonie. In het volgende NHL Magazine worden de winnaars bekend gemaakt. Antwoord vorige prijsvraag: Hein Gerrits, Daphne Flint, Juvani Richardson en Talita Angwarmasse. Winnaars vrijkaarten: Wendy van Daal, vierdejaars student Communicatie en Karin BLaauw, studentendecaan.


•11

DHZ-NIEUWS Heb je een nieuwtje of ben je getuige van iets bijzonders? Maak dan je eigen nieuws! Stuur een foto met bijbehorende toelichting naar Nhlmagazine@nhl.

Academy Award

Wanden gepimpt

Sustainable Technology

Studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst & Vormgeving hebben de wanden in het patiogebouw aan de Tesselschadestraat gepimpt. Op verzoek van instituutsdirecteur Alien Uitham hebben ze de keurige wanden veranderd in kleurige wanden. De studenten hebben vlakken in verschillende kleuren op de muur aangebracht en deze voorzien van inspirerende teksten. Zo worden de mensen die de gang betreden aangespoord om ‘een giraf te zijn en hun nek uit te steken’ en vooral hun fantasie te gebruiken, want ‘logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’.

De afdeling Engineering van het instituut Techniek start in september met de nieuwe studierichting Sustainable Technology. Door de toenemende behoefte aan duurzame producten en productieprocessen is er vanuit het werkveld steeds meer vraag naar hoogopgeleide technische mensen met kennis van duurzame technieken. De specialisatie is zowel bij de opleiding Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek als Informatica te volgen. Naast de kernvakken voor deze opleiding volgen de studenten modules als energietechniek, duurzaamheid, installatietechniek, domotica en datacommunicatie. De projecten, bedrijfsopdrachten, stage en afstudeeropdrachten staan allemaal in het teken van duurzaamheid. Na het afronden van hun opleiding kunnen de studenten onder andere aan de slag als researcher duurzame technieken, domotica ingenieur, facility engineer of ontwerper productiemethoden.

Het project Videos on HIV/AIDS van opleiding Communication & Multimedia Design heeft de derde editie van de NHL Academy Award gewonnen. Studenten Hanneke Hultink, Michel van Hillo, Anne Runia, Jeannet Beerda, Patrick Delhaye hebben samen met de inwoners van Gobabis in Namibië en hun docent Swanhilde de Jong twee films gemaakt. De films worden gebruikt voor voorlichting over HIV en Aids. Hiermee heeft de groep een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstelling ‘bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes’. Daarnaast wilde de projectgroep door het project veelvuldig in de publiciteit te brengen de maatschappelijke betrokkenheid van NHL’ers vergroten. Volgens juryvoorzitter Diane Keizer zijn ze daar goed in geslaagd.

Interculturele manifestatie

Europareis

Olympische Spelen

De tweedejaars studenten Bestuurskunde en European Studies van de Thorbecke Academie zijn op Europareis geweest. Deze week zat vol inspirerende bezoeken aan toonaangevende instellingen van de Europese Unie in Frankfurt, Straatsburg, Luxemburg en Brussel. De bestuurlijke organisatie van de Europese Unie wordt vaak als gecompliceerd en abstract ervaren door veel studenten. In een tijd van steeds verder gaande internationalisering en een zichzelf steeds verder ontwikkelende Europese Unie is het volgens de opleidingen een absolute must voor studenten om hier kennis mee te maken. De studenten zijn een dag lang ontvangen door Nederlandse Europarlementariërs in Straatsburg, kregen gastcolleges van lobbyisten in Brussel en kregen bij de Europese Centrale Bank de kans vragen te stellen over de monetaire unie. Daarnaast hebben ze de Europese Investeringsbank, Europese Commissie, Permanente Vertegenwoordiging en de Navo bezocht.

Ruim vierhonderd studenten van het instituut Educatie & Communicatie hebben 17 juni acte de présence gegevens tijdens de groots opgezette culturele manifestatie ‘De Ontmoeting’. De eerstejaarsstudenten van de opleidingen Beeldende Kunst & Vormgeving, Communicatie en de lerarenopleidingen presenteerden de resultaten van hun onderzoek naar de multiculturele samenleving in NoordNederland. Vanuit de onderzoeksresultaten op het gebied van religie, onderwijs, vriendschap, media en eetgewoontes hebben de studenten verschillende stellingen geformuleerd die zijn verwerkt in een canon. De canon is in rapvorm ten gehore gebracht aan de bezoekers. Verder konden deelnemers en publiek meedoen aan debatrondes in de lift en waren er een dating game, onhollandse spellen en een collectief ‘multicultischilderij’. Voor de inwendige mens deelden in moslima’s met en zonder burka Hollands kaashapjes uit.

Pieter-Jan Postma, die de opleiding Maritiem Officier volgde aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz, is vorige maand vertrokken naar Beijing. De finn-zeiler heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen en is een van de kanshebbers voor een medaille. In 2007 won hij zilver op het wereldkampioenschap in Portugal en de Pre-Olympics in China. Omdat bij Beijing meestal een lichte wind waait, heeft Pieter-Jan, die vooral goed zeilt bij harde wind, de laatste tijd getraind in het zeilen met minder wind. Ook is hij overgestapt op lichter materiaal en moest de sporter enkele kilo’s afvallen. Van 9 tot en met 21 augustus komt Pieter-Jan in actie.

Boekrecensent Voor het komende schooljaar is het NHL Magazine op zoek naar enkele boekrecensenten. Ben je student of medewerker bij de NHL, lees je graag en lijkt het je leuk om maandelijks of af en toe in een recensie je mening te geven over een recent uitgebracht boek? Neem dan contact op met Aleid Velthuis, redacteur NHL Magazine, op telefoonnummer 058-2511571 of via e-mail: nhlmagazine@nhl.nl.


12•

door Aleid Velthuis foto’s Rien van Broekhoven

Egon van der Veer Egon van der Veer (2 juli net 40 geworden) is sinds januari dit jaar directeur van het instituut Economie en Management (ECMA). Hij vindt dat de NHL’ers trotser moeten zijn op wat ze bereiken en raadt iedere student aan door te leren én op zichzelf te gaan wonen.

Waar ben je geboren en getogen? Ik ben geboren in Leeuwarden en je kunt zeggen dat ik hier ook getogen ben. Tot mijn achtste heb ik in Drachten gewoond, daarna tot mijn 22e in Leeuwarden. Voor mijn stage ben ik later naar het Westen gegaan en ik heb nog een tijd in Twente gestudeerd. Nu woon ik in Goutum. Hoe kwam je op de NHL terecht? Ik werkte als locatiemanager bij TNO ICT, daar was ik verantwoordelijk voor honderd medewerkers en de borging van de markt- en kennisinfrastructuur. Twee of drie dagen in de week moest ik naar het hoofdkantoor in het Westen van het land en dat is met opgroeiende kinderen erg veel. Ik moest kiezen; verhuizen of een andere baan zoeken. Het is dus het laatste geworden. Ik heb besloten om in de regio te gaan zoeken. Deze baan bij ECMA kwam voorbij en die sprak me erg aan. Ik vind het erg leuk om binnen een kennisinstelling te werken met professionals. Welke studie heb je zelf gedaan? Ik heb Elektrotechniek gestudeerd aan de NHL, mijn afstudeerrichting was, hoe heette het ook alweer; Technische Informatica en Computerkunde. Daarna heb ik Informatica gestudeerd aan de Universiteit Twente, mijn specialisatie was Bestuurlijke Informatiekunde. Hoe is het om te werken op de school waar je ooit student was? Dat is wel grappig. Als student ben je weinig bezig met de organisatie van het onderwijs. Als alles goed loopt tenminste. In die tijd was ik niet veel op de NHL. Je volgt je lessen en gaat naar huis om te studeren, sporten of naar je vrienden. Heb je kinderen? Twee zoons, Mart van zes en Thijs die bijna acht wordt.

Getrouwd? Met Mathilde, een Groningse. We hebben elkaar leren kennen bij hbo-sport. We waren allebei fanatiek basketballer.

Eigenwijs? Ja. Ik ben niet gemakkelijk te overtuigen van een ander standpunt.

Nu niet meer? Nee, het lichaam begint te protesteren en met kinderen die je naar school, sport en dergelijke moet brengen, blijft er weinig tijd over om zelf te sporten. Zeker met een drukke baan!

Best eigenschap? Ik ben energiek en gedreven in de dingen waar ik een passie voor heb. Dat zijn mijn werk en mijn gezin. Door die gedrevenheid wil ik ook gevoel hebben dat ik leef. Als het een tijd allemaal soepeltjes loopt, ga ik uitdagingen zoeken om meer druk te creëren.

Hebben jullie huisdieren? Twee poezen; Storm en Bink. Gaaf. Ben je ambitieus? Ja. Ik wil een leuk en prettig leven, maatschappelijk betrokken zijn en drie, vier keer per jaar op vakantie. Ik wil heel veel en het is een uitdaging om daar een balans in te vinden. Wat zijn je doelen voor ECMA? Alle vernieuwing die er moet komen in goede banen leiden. We moeten het competentiegericht onderwijs verder vorm geven. Ik ben ervan overtuigd dat het de juiste lijn is. In mijn functie bij TNO heb ik gemerkt dat studenten die competentiegericht onderwijs gevolgd hebben een stap verder zijn. Verder wil ik de kennisdiensten vergroten en integreren in het onderwijs. En zo kan ik nog wel wat opnoemen. Hoe wil je de kennisdiensten vergroten? We moeten de docenten hierin ondersteunen (wil * kunde = actie), dat is de grootste uitdaging. Dat kunnen we bereiken door de juiste faciliteiten te bieden, zoals opleidingen bijvoorbeeld. Als leidinggevenden moeten we het goede voorbeeld geven. Vind je je werk na het eerste half jaar nog leuk? Ja, ik vind het een erg leuke baan. Ik werk graag met professionals, met hooggeschoolde mensen. Ik vind bij de NHL’ers erg gemotiveerde collega’s.

Slechtste eigenschap? Soms kan ik bot zijn. Wat is je droom? Een gelukkig en lang leven voor mij en mijn gezin. Eigenlijk heb ik net een droom verwezenlijkt. Ik wilde altijd een huis aan het water en heb net een stuk grond gekocht in Wergea. Over een jaar staat daar ons huis aan het water. Waar heb je een hekel aan? Aan het huishouden. En aan regenachtig weer. Bah! Wie strijkt bij jullie? Dat doet mijn vrouw, want zij kan het veel sneller dan ik. Ik maai het gras, want dat kan ik weer sneller. Lekker traditioneel, maar het werkt wel voor ons beide. Wat is je favoriete vakantieland? Het is meer een favoriete plek; aan de zee en met veel strand. Maar ik hoef niet te ‘bakken’ in de zon hoor, 25 graden is mij warm genoeg. Vorig jaar zijn we naar Frankrijk geweest en dit jaar wordt het Italië. Ik kan vooral erg genieten van het avondleven in die landen. Vooral nu mijn zoons wat ouder zijn. Kunnen we lekker ’s avonds buiten eten. Grootste ondeugd? Ik houd er van om af en toe door te zakken met vrienden.


•13

100 Wat drink je dan? Bier en als het gezelschap en het eten goed zijn een cognacje met een sigaar erbij. Heb je een zenuwtrek? Niet dat ik me er bewust van ben. Beste boek? De laatste tijd heb ik weinig gelezen. Een boek wat ik heel goed vind gaat over emotionele intelligentie. In dat boek worden neurologische verklaringen gegeven voor gedragingen van mensen; nature versus nurture. Altijd goed voor een discussie in de groep. Heb je daar wat aan in je huidige functie? Zeker, het is vooral een goed boek om jezelf te reflecteren. Beste film? Ik kijk veel films, peer to peer downloads, maar er is niet een die ik de beste vind. Ik ben meer van de goede acteurs. Jack Nicholson vind ik bijvoorbeeld geweldig. Wat vind je het leukst aan je werk? Het contact met mensen. En het minst leuk? Administratieve regelklusjes. Daar zit ik niet op te wachten, maar het hoort erbij. Ik probeer het altijd zo lang mogelijk uit te stellen. Hoe zie je ECMA over vijf jaar? In ieder geval meer overtuigd van zichzelf. De medewerkers moeten meer trots zijn op de kennis en kunde die ze hebben. En op de rol die het instituut voor dienstverlenende bedrijven en de overheid in de regio heeft. Internationaal timmeren we al goed aan de weg. Wat is die rol dan? We zijn de grootste leverancier van personeel en goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld. We

moeten minder terughoudend zijn om dat af en toe te roepen. Binnen de NHL kan ECMA meer een voortrekkersrol hebben op het gebied van ondernemerschap, leiderschap en management. Daar hebben we met de commerciële- en bestuurskundeopleidingen de juiste studenten voor. De NHL over vijf jaar? Dat zie ik niet los van elkaar. Het is belangrijk voor de NHL om zich meer te profileren. Ook naar het mbo, zodat er meer leerlingen kunnen doorstromen naar het hbo. Dit is van groot belang voor de Friese en Nederlandse kenniseconomie. Wat wil je studenten meegeven? Dat ze doorstuderen na het hbo. Of een leven lang leren, of naar de universiteit. Waarom is dat zo belangrijk? Op de universiteit krijg je een abstracter niveau van denken en meer theoretische kennis. Minstens zo belangrijk is dat je meer op jezelf komt te staan. Als hbo’ers moet je competent zijn in je vak, maar ook in zelfsturing. Dat laatste bepaalt namelijk het succes van een student in het bedrijfsleven. Daar is voor de NHL’ers - die voor het merendeel nog bij hun ouders wonen - nog wel wat winst te halen. Waar windt je je over op? Dat gebeurt niet zo snel. Natuurlijk ik word wel eens boos, maar nooit zo dat de stoom uit mijn oren komt. Met kinderen moet je wel veel geduld hebben. In wat voor auto rijd je? Wat een lekker terzake doende vraag. Een Passat station. Wanneer heb je voor het laatste gebloosd? Oh, ik bloos heel snel. Als het vandaag niet was, dan gisteren wel. Gelovig? Mijn ouders hebben mij katholiek opgevoed, maar ik geloof

niet in God. Ik ben een aanhanger van de evolutietheorie. Dat betekent niet dat ik niet achter normen en waarden sta zoals die in de Bijbel beschreven staan. Maar er is niets tussen hemel en aarde? Niets wat niet verklaard kan worden met een beetje kwantummechanica. Levensmotto? Geniet van het leven. Waar kun je niet zonder? Mijn vrouw en kinderen, dat staat buiten kijf natuurlijk. Maar vandaag ben ik mijn mobiel vergeten en dat is toch erg vervelend. Ik was in staat om terug te rijden, maar had meteen al een afspraak. Ik vergeet liever mijn horloge of mijn beurs dan mijn mobiel. Met wie bel je het meest? Mijn vrouw staat met stip op nummer een. Chatten doe ik het meest met mijn vrienden. Grootste ergernis? Dat de kinderen hun speelgoed niet opruimen. En de wekker in de ochtend. Verslaving? Die heb ik niet echt. Koffie is wel een vereiste, vooral op het werk. Wat vindt je van de nieuwbouw? Mooi. Een goed visitekaartje. Het is alleen doodzonde dat er niet één hogeschool is gekomen in Leeuwarden en Friesland. Dat is wel nodig, wil je regionaal sterk staan en een optimale bijdrage leveren aan de kenniseconomie in de regio. Op de Kenniscampus zitten we vlak naast de Stenden Hogeschool, maar we zijn verder van elkaar verwijderd dan ooit tevoren. Ik hoop dat dit gaat verbeteren in de toekomst.


14•

DHZ-NIEUWS Heb je een nieuwtje of ben je getuige van iets bijzonders? Maak dan je eigen nieuws! Stuur een foto met bijbehorende toelichting naar Nhlmagazine@nhl.

Gebiedsontwikkeling

Studenten van de afdeling Built Environment hebben vrijdag 20 juni het semester afgesloten met de presentaties van het project Gebiedsontwikkeling (GO). Negen groepen presenteerden hun plannen voor de ontwikkeling van de zuidwest rand van Leeuwarden, ter hoogte van Boksum en Deinum. De studenten werkten in groepen, maar ieder vanuit een zelf gekozen beroepsrol, zoals bouwmanager, stedenbouwkundige, architect of verkeerskundige, waarbij integraal denken en handelen belangrijk was. Een driekoppige jury met vertegenwoordigers uit het werkveld beoordeelde de plannen en maakte een top drie. Het integraal ontwerpen kwam goed naar voren kwam in de tekeningen van groep 3. Wytse Kamsma van groep 10 presenteerde de plannen van zijn groep perfect; woord en beeld vulden elkaar constant aan. Uiteindelijk ging groep 8, bestaande uit Merel Middel, Hugh Papma, Cornelis Rusticus, Dennis Herder en Chris Outhuijse, met de eer strijken. Hun analyse van het gebied en de directe omgeving en het verbinden van de historie van het gebied (oude Middelzee) met de inrichtingsplannen die op meerdere manieren het integrale karakter van het plan aantoonden, werden gewaardeerd. De markante brug in de vorm van een vis, grotendeels ontworpen door Cornelis Rusticus, versterkte het plaatje. In een mooie presentatie door Merel Middel en Hugh Papma kwam het verhaal goed tot zijn recht.

Multi Touch tafel

NHL Battle

Het Talma Lecotraat (voor innovatie en competentieontwikkeling in de zorg) heeft de zogenoemde Multi Touch tafels geïntroduceerd in de zorgsector in Friesland. Vorige maand is het uit Zweden geïmporteerde technische snufje voor het eerst gebruikt bij de stichting Skewiel in Oenkerk. De Multi Touch tafel is een soort toonbank met aan de bovenkant een ingebouwd, ‘aanraakgevoelig’ scherm. De mogelijkheden van de statafel zijn divers, vertelt Boudewijn Dijkstra van het Talmalectoraat. ‘Je kunt er foto’s van de fysieke woonomgeving van mensen op laten zien en jongeren en ouderen vervolgens laten bepalen wat ze mooi of lelijk vinden. Zo raken de mensen in gesprek, bijvoorbeeld over waarom een hangplek zo belangrijk is voor de jeugd.’ Het lectoraat hoopt met de Multi Touch tafel te bereiken dat professionals in de zorg meer vanuit de cliënt gaan denken. Een andere toepassing van de tafel is dan ook het ‘zorgleefboek’. Hierin kunnen dagelijkse gebeurtenissen, geschiedenis, beelden uit het vroegere dorp van de cliënt in beeld en geluidsfragmenten opgeslagen worden. Hiermee kunnen verzorgers en familie samen met de bewoner van een verzorgingshuis anders kijken de relevante zorgbehoefte van de bewoner.

Het studiejaar 2008-2009 wordt woensdag 3 september geopend met de NHL-Battle. In deze kennisquiz kunnen teams van maximaal vijf studenten en medewerkers het tegen elkaar opnemen. De battle is een variant op het alom bekende spel Triviant met vragen over sport, geschiedenis, aardrijkskunde, cultuur, etc. Teams kunnen zich inschrijven via de website mijnnhl.nl. Het beste team wint een citytrip naar Brussel. Tijdens de opening van het nieuwe studiejaar reikt het College van Bestuur traditiegetrouw de NHL-erespeld uit aan een student, medewerker of externe relatie, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of van bijzondere betekenis is geweest voor de hogeschool./AV

Grow Up!

In bijgaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. Aan jou de taak om in alle lege vakjes een cijfer in te vullen, zodanig dat in elke horizontale en verticale regel, en in elk van de negen blokjes van negen cijfers waaruit het diagram is opgebouwd, alle cijfers van 1 tot en met 9 eenmaal voorkomen.

Dertien tweedejaars studenten van de opleiding Docent Drama hebben samen met ruim honderd leerlingen van de Terschellinger school Schylger Jouw een voorstelling gemaakt en gespeeld op Oerol. Een week lang hebben de studenten en middelbare scholieren gewerkt met het thema ‘opgroeien’. De studenten én leerlingen hebben ideeën voor de verhaallijnen aangeleverd en uitgewerkt. Alle scènes zijn vervolgens gemonteerd tot een verhaal. De theatrale wandeling ‘Grow Up!’die daar uit voortkwam is voor familie, vrienden en medeleerlingen opgevoerd in het duin- en bunkergebied de Gavere bij Formerum aan Zee. Het project heeft veel aandacht gekregen in de media, zowel Omrop Fryslân, het Dagblad van het Noorden en de AVRO stuurden een cameraploeg.

SUDOKU juli 2008

Prettige vakantie Dit is het laatste NHL Magazine van het studiejaar 2007-2008. Redactie en medewerkers van het NHL Magazine wensen alle lezers, adverteerders en zakelijke relaties een zonnige zomer en een fijne vakantie toe! De redactie is tijdens de zomervakantie bereikbaar via voicemail en het e-mailadres nhlmagazine@nhl.nl. Vanaf 4 augustus is de redactie weer aanwezig. Woensdag 3 september verschijnt NHL Magazine nummer 7. Redactie NHL Magazine

Love without Boundaries De geldinzamelingsactie ‘Love without Boundaries’, die een aantal Chinese studenten voor de slachtoffers van de aardbeving in China heeft gehouden, heeft vierduizend euro opgeleverd. Studenten en medewerkers konden voor een klein bedrag hun naam laten kalligraferen in Chinese tekens, een kaarsje branden, origami kopen en genieten van een Chinese lunch. Deze activiteiten hebben tweeduizend euro opgeleverd, waarvan vijf honderd euro gesponsord is door het wokrestaurant Jasmine Garden. Het College van Bestuur heeft de opbrengst verdubbeld. Het totaalbedrag van vierduizend euro is aan het internationale Rode Kruis geschonken.

Oplossing vorige puzzel


•15

door Inge Wietsma illustratie Jeroen Deen

De zomer is in aantocht, hopelijk met bijhorende zwoele temperaturen, vakantie en wellicht ook met de

Zomervlinders

vlinders die horen bij een amoureuze ontmoeting op een romantische locatie. Zes NHL’ers vertellen over hun vakantieliefde.

Jetske Nieuwenhuis en de Italiaanse Nicola

Stefan Rijs en de Turkse Filiz

Hilde Gerlofs en de Nederlandse Martin

Jetske Nieuwenhuis (medewerker Informatiecentrum) ging in 1997 samen met twee vriendinnen studeren in Lille, Frankrijk. ‘Op school ontmoetten we twee bevriende Italianen. Met een van hen, Nicola Sanna, klikte het erg goed.’ Tussen Nicola en Jetske bloeide stilletjes iets moois op. ‘Op een zondagmiddag gingen we naar een park in Lille. Het ene moment zaten we te praten, het volgende moment hartstochtelijk te zoenen!’ Niet lang daarna reden Jetske en Nicola in een huurauto naar Parijs voor een lang weekend samen. ‘Niets voor mij om me zomaar ergens in te storten, maar het voelde erg goed!’ Nicola woonde in Sardinië, waar zijn ouders een tweede huis in de bergen hadden. ‘Daar heb ik een geweldige tijd gehad.’ Op Jetskes foto’s prijkt een typische Italiaan; klein, donker uiterlijk en een vrolijk gezicht met pretogen. ‘Nicola was lief en romantisch en kon je enorm in de watten leggen. Maar hij kon af en toe ook erg dominant zijn. Hij verwachtte veel van mij.’ Uiteindelijk bleek het cultuurverschil toch te groot: na twee jaar was de liefde over. ‘Soms mailt hij me foto’s en vraagt hij of ik hem nog herken. Hij is vrijgezel en ik hoop dat hij snel een leuke vrouw vindt, dat gun ik hem graag.’

Stefan Rijs (medewerker Bureau Inschrijving) boekte in 1991 een groepsreis naar de zonnige badplaats Husadasi, Turkije. Met enkele reisgenoten kon hij het goed vinden. ‘In de laatste twee weken van de vakantie zaten we gezellig in een bar te drinken. Een meisje hield me in de gaten. Ik keek naar haar en ze glimlachte verlegen terug.’ De Turkse Filiz Baykal bleek het nichtje van de eigenaresse van de bar. Ze raakten aan de praat. In het Frans, want dat kon Filiz beter spreken dan Engels. Het was het begin van een serieuze vakantieliefde met veel eten, drinken en uitgaan. ‘We waren allebei gek op dansen.’ De 22-jarige Filiz beantwoordde Stefans’ avances, ze werden hevig verliefd op elkaar. Het afscheid voor vertrek naar Nederland was volgens hem dan ook ‘een emotioneel drama’. Stefan reisde nog twee keer naar Turkije. De geliefden schreven veel brieven, maar na een jaar is de liefde langzaam voorbij gegaan. Jaren later keerde Stefan uit nieuwsgierigheid terug naar de bar, maar die was gesloten. ‘In 2004 trof een aardbeving het noordwesten van Turkije. Ik heb me daarna regelmatig afgevraagd hoe het haar is vergaan. Het was een prachtige, lieve en charmante vrouw. Ik was toen echt helemaal hoteldebotel van haar.’

In 2001 liep Hilde Gerlofs (communicatieadviseur) stage op Curaçao. ‘We woonden met twintig anderen in piepkleine kamertjes. Ik heb mooie herinneringen aan Mambo Beach, the place to be om te stappen en naar het strand te gaan.’ Zo’n vier keer per jaar wisselden de bewoner van de kleine kamertjes. Bij de nieuwste lichting stagelopers zat de 23-jarige Martin Schiphorst. ‘Ik zag hem op het strand en dacht; dat is vast een nieuwe, die is nog zo wit! Hij kwam net als ik uit Groningen en studeerde rechten.’ Martin was lang, had donkere krullen en was goed gekleed. De liefdesvonk sprong meteen over bij Hilde. ‘Een vriendin en ik hebben in een melige bui al zijn spullen doorzocht op tekenen van een vriendin, maar vonden niets!’ Daarop bedacht Hilde een plannetje. ‘Ik zei tegen hem: als jij me vijf keer in de week met de auto op haalt, dan strijk ik een keer in de week al jouw overhemden. Een idioot voorstel, maar het werkte!’ Eenmaal thuis riep een smoorverliefde Hilde naar haar ouders; ‘Het voelt zo goed, dit is ‘em!’ Sindsdien zijn Martin en Hilde een gelukkig stel. Ze wonen samen in Groningen. ‘Wij zijn het bewijs dat een Nederlandse vakantierelatie in het buitenland goed kan uitpakken!’

Martin Klut en de Duitse Isabella

Conny van Veelen en de Afrikaanse prins

Edwin Hamming en de Cubaanse Maiyeni

De gezinscamping in Hannover was jarenlang vaste prik voor de familie van Martin Klut (junior technisch beheerder). In het hoofdgebouw werden veel activiteiten voor jongeren georganiseerd. Daar ontmoette Martin zijn vakantieliefde. ‘Ze heette Isabella, had donker haar en kwam uit München.’ De verlegen Martin was onder de indruk van deze Duitse schone. ‘Mijn vrienden gingen op meidenjacht, mij boeide dat niet zo.’ Al gauw lieten Martin en Isabella de jeugdhut achter zich. Hand in hand trokken ze met elkaar op, ze waren niet bij elkaar weg te slaan. ‘Isabella was een pittige meid, absoluut geen muurbloempje. Ze was ook een sportief type, net als ik. We hebben dan ook veel gepraat over sport en zwommen vaak in het meertje bij de camping.’ Na de vakantie zocht Martin haar op. Hij stapte op de trein, toen een hele onderneming voor een veertienjarige. Het feit dat een van beide moest gaan verhuizen, wilde de liefde kans van slagen hebben, kwam al gauw aan de orde. Toch bleef Martin met zijn Duitse vriendin schrijven. Hij merkte dat ze uit elkaar groeiden. Anderhalf jaar duurde de kalverliefde. ‘Leeuwarden - München bleek toch een hele afstand.’ Martin had wel wat geleerd van zijn langeafstandsrelatie. ‘Mijn huidige vrouw leerde ik ook kennen op een camping, maar dan in Norg!’

Conny van Veelen (medewerker Learning Centre) was vijftien jaar oud toen een jongeman met een NoordAfrikaans uiterlijk indruk op haar maakte. ‘Met een vriendin en mijn ouders vierden we vakantie op een camping in Italië. We gingen wel vaker op vakantie naar het gebied rond de Middellandse Zee. Mijn ouders hielden van rondtrekken.’ Op de bewuste dag stond de familie op een camping in het noordwesten van Italië. Met haar blonde haar en blauwe ogen viel Conny wel op tussen de andere gasten. Bij een ontmoetingsplaats werd ze aangesproken door een twintigjarige jongen. ‘Ik vond hem wel interessant. Hij was ouder en schonk aandacht aan me. Hij had een donker uiterlijk en lange bakkebaarden, dat was toen heel erg in de mode. Het gaf hem een stoere uitstraling.’ De jongen begon een luchtig koetjes-en-kalfjes-gesprek, maar werd daarna snel serieuzer. ‘Tijdens een strandwandeling vertelde hij me dat hij me erg mooi vond. En dat niet alleen, hij wilde me meenemen naar huis als zijn vierde vrouw!’ De jongen bleek een prins te zijn van een stam uit het Noorden van Afrika. Hij beloofde goed voor haar te zorgen. Conny was vereerd en gevleid, maar voelde er niets voor om in een harem te belanden. ‘Het idee om gevraagd te worden was wel erg romantisch.’

‘Vakantie kan meer teweeg brengen dan je lief is’, grapt Edwin Hamming (salarisadministrateur). Zo’n zes jaar geleden ontmoette hij zijn huidige vrouw in Cuba. ‘Ik was toe aan een verre vakantie en wilde reizen in een land vol cultuur en muziek.’ In het stadje Cienfuegos zag hij een leuke meid op het terras zitten. Een Cubaanse reisvriend fungeerde als tolk. ‘Haar glimlach leek op die van de actrice Jennifer Love Hewitt, daar viel ik meteen op.’ In een afgetrapte Lada zetten hij en de toen 22-jarige Maiyeni Fonseca de reis door Cuba samen voort. Het stel kon daarna niet meer zonder elkaar. Maiyeni en haar negen maanden oude dochtertje Nayelis zouden in Nederland komen wonen. ‘We hebben er nog drie jaar voor moeten knokken om ze Cuba uit te krijgen.’ Maiyeni heeft het er moeilijk mee gehad om te wennen aan Nederland. ‘Alles speelt zich in Cuba op straat af; vrienden ontmoeten, eten met familie en uitgaan. Hier leven we binnenshuis.’ Gelukkig ging dat steeds beter en inmiddels zijn ze een hecht gezin. ‘Maiyeni is een mooie, lieve vrouw en, zoals je ook zou verwachten, heel temperamentvol. Als ze haar moeder aan de telefoon heeft dan lijkt het wel oorlog!’


16•

Commercial Break

door Astrid Ellens foto Rien van Broekhoven

De rubriek waarin iedere NHL’er een persoonlijke boodschap kwijt kan. Mail naar nhlmagazine@nhl.nl en maak kans op gratis reclamezendtijd.

Dreamteam Het Dreamteam van de NHL heeft nieuwe leden nodig. Vooral nu aan het eind van het schooljaar de vierdejaars studenten uit het team afstuderen. Mariëlle Vos (20) is derdejaars studente Social Studies/Pedagogiek en Marco ten Hoff (20) volgt de lerarenopleiding Wiskunde. Ook hij zit in het derde jaar van de opleiding. Beide studenten zijn lid van het Dreamteam, wat promotiewerk doet voor de afdeling Marketing & Communicatie van de NHL. Marco: ‘Vanuit de basis staan we op studiebeurzen. Die worden één keer in het jaar gehouden. Verder doen we scholenvoorlichtingen en worden we vaak gevraagd om op open dagen te staan en interviews met bezoekers te houden. Ik heb laatst nog op de bedrijvenbeurs gestaan om een project van de NHL te promoten.’ Marco zit bijna twee jaar in het team. ‘Ik zag een keer iets over het Dreamteam op de website staan, toen zat ik nog in het eerste jaar. Ik heb me er voor opgegeven en toen ik in het tweede jaar van de opleiding zat, hebben ze contact met me opgenomen. Je moet namelijk wel tweedejaars zijn om lid te kunnen worden.’ Mariëlle was op zoek naar een baantje toen een docent voorlichting kwam geven over de mogelijkheid om bij het Dreamteam aan de slag te gaan. ‘Het leek mij erg gezellig om met andere studenten in zo’n team te zitten. Ook het contact met andere mensen op beurzen leek me leuk.’ Marco sluit zich daar bij aan. ‘Het staat ook goed op je CV. Maar daar doe ik het niet voor, dat is gewoon een leuke bijkomstigheid.’ Het Dreamteam bestaat uit ongeveer vijftig leden, waarvan er twintig erg actief zijn. Mariëlle: ‘Je kunt zelf beslissen of je een opdracht gaat doen of niet. Als er een opdracht is, krijg je een mailtje met de vraag of je kunt werken. Als je op stage bent, kun je doordeweeks bijvoorbeeld niet, maar het lukt misschien wel om op zaterdag op een studiebeurs te staan.’ Het Dreamteam kan altijd nieuwe leden gebruiken. Nu zijn er wel eens te weinig mensen. Daardoor komt het voor dat een student vier dagen lang op een beurs staat. Mariëlle: We zoeken zeker nu nieuwe leden, omdat de vierdejaars die afstuderen niet langer lid van het Dreamteam kunnen zijn.’ Naast de voorwaarde dat je tweedejaars moet zijn, worden er weinig eisen gesteld aan de leden voor het promotieteam. Mariëlle: ‘Je moet het leuk vinden om te doen en je moet enthousiast zijn. Als je dat niet bent is het lastig om het enthousiasme over te brengen.’ Marco: ‘Je moet de NHL een goede school vinden, anders kun je dat ook niet uitdragen.

Generieke hbocompetenties verwerven ★★★★★ Nu steeds meer hbo-instellingen overgaan op competentiegericht onderwijs, moeten zij ook de algemene competenties die voor alle hbo’ers van belang zijn, aan bod laten komen. Alle afgestudeerde hbo’ers moeten immers kunnen samenwerken en creatief, reflectief en assertief zijn, om maar een paar generieke competenties te noemen. NHL-docent Cees Luiten heeft een boek geschreven waarmee studenten zich deze generieke hbocompetenties kunnen verwerven. De student kan met dit boek zijn eigen competenties beoordelen en een leerplan opstellen. Hij wordt aangespoord een consultatiegroep op te richten bestaande uit medestudenten, die elkaar beoordelen, adviseren en helpen. Het boek bevat per competentie een beoordelingsschema dat de student met zijn groep invult. Zo heeft hij een handvat om een persoonlijk werkplan op te stellen, waarna hij gericht aan de slag kan met de vele opdrachten, die stap voor stap worden uitgelegd. De opdrachten kunnen ook zodanig ingepast worden in het bestaande onderwijs, dat studenten tegelijkertijd de vakgerichte competenties kunnen verwerven. Want uiteindelijk is dat natuurlijk de bedoeling. Competenties zoals ‘professionalisering’ zijn geen steriele sets van kennis, vaardigheden en houdingen die los staan van vakinhoud. Een competentie als ‘multidisciplinaire integratie’ kun je volgens mij alleen verwerven als je je met je vak bezighoudt. Dit boek is een goed gereedschap om het competentiegerichte onderwijs vorm te geven, zodat de student zowel de vakgerichte als de overkoepelende competenties kan verwerven.

Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen te praten en op hen af durft te stappen.’ Niet alleen de gezelligheid is volgens de Dreamteamers een goede reden om lid te worden. ‘Je kunt het gewoon als bijbaan doen. Je krijgt er namelijk voor betaald’. Volgens Marco is er nog een goede reden. ‘ Het is heel leerzaam, je leert verkooptrucjes en je leert om te werken in een team.’ Mariëlle: ‘Leuk is ook dat er heel veel enthousiaste mensen in het Dreamteam zitten. En je zit nergens aan vast, het is heel flexibel.’ Aanmelden voor het Dreamteam kan – alleen aan het begin van het schooljaar – bij Mendy Visser van de afdeling Marketing & Communicatie. Zij is te bereiken op telefoonnummer 058- 2511750.

B O E K Generieke hbocompetenties verwerven

Ritueel

Cees Luiten

Mo Hayder

Uitgeverij Nelissen

Luitingh-Sijthoff b.v.

1 18,50

1 18,95

door Annelies Bon

door Nynke Andringa

Ritueel ★★★★★ Dit is het pad naar de hel! Onder het restaurant in de ‘drijvende haven’ van Bristol worden twee handen gevonden. Ze behoren toe aan één en hetzelfde lichaam. Flea, een magere 26-jarige vrouw die er - met een dikke bos krullend haar en blauwe kinderogen - uitziet alsof ze van haar moeder niet alleen de drukke straat mag oversteken, laat staan een lijk uit het slijk zou kunnen trekken, is politieduiker. Samen met inspecteur Jack Caffery is ze belast met een duistere zaak: de zoektocht naar de rest van het lichaam. Dat de wetten van de natuurkunde en biologie ons vertellen dat een afgesneden hand het menselijk lichaam niet noodzakelijk in een lijk hoeft te veranderen, biedt een geheimzinnig uitgangspunt voor deze superthriller. Geen tere zieltjes in dit boek; zieke geesten, psychopaten en lugubere rituelen vormen het decor. Deze houden de lezer in een ijzeren greep. Nauwkeurig vlechtwerk zuigt je mee in een wereld waar oud kwaad zich schuilhoudt. Dit kwaad neemt alleen genoegen met bloed en vlees van slachtoffers die zonder enig uitzicht in het leven nog maar een ding te verhandelen hebben; hun eigen lichaam. Zij raken verstrikt in de duistere wereld van hallucinerende middelen, rituelen en heksenjagerij. Monsterlijk! Laat het schrijven van intelligente thrillers maar over aan Mo Hayder. Deze dame zorgt ervoor dat je je vrienden eens diep in de ogen gaat kijken. Ze laat je tot het besef komen dat ogenschijnlijk doodgewone mensen achterlijke psychopaten zouden kúnnen zijn. Wie kwijlt bij dit genre heeft vandaag slechts één doel: Dat boek is voor mij!


Intussen op de Bouhof

•17

door Aleid Velthuis foto’s Friso Bruins

Zo’n 150 medewerkers hebben in groepjes en onder begeleiding een ronde gemaakt door de oude én nieuwe Bouhof. De contouren van de glazen ring zijn zichtbaar, maar verder lijkt de Bouhof in niets op het mooie gebouw dat de artist impressions ons beloven. Slapeloze nachten heeft directievoerder en rondleider Tjitse van Dijk er niet van. ‘De planning is strak, maar realiseerbaar.’

Roze kruizen

‘Blij dat ik glijd’

Vleermuizengang

De compleet gestripte en naakt aandoende oudbouw roept tijdens de rondleiding vooral verbazing op. Plafonds en wanden zijn verwijderd en alles met een roze kruis wordt nog gesloopt. Het is moeilijk voor te stellen dat hier tot begin 2007 nog honderden NHL’ers rondliepen. Nog lastiger is het om in schatten hoe het er straks uit komt te zien.

De fietsenkelder met ruimte voor tweeduizend fietsen is aangelegd. NHL’ers kunnen vanaf de Rengerslaan en de Dokkumer Trekweg zo de kelder in scheuren. Goede remmen zijn hierbij geen overbodige luxe. Met een hellingspercentage van tien procent is het bij de ingang een kwestie van ‘blij dat ik glijd’, aldus pr-adviseur Sarolta van Beek.

Prominent aanwezig op het bouwterrein is de veelbesproken vleermuizencorridor. Nu nog een opzichtig hekwerk met groene doeken, straks mooi weggewerkt en dienstdoend als afscheiding tussen de NHL en Stenden Hogeschool.


18•

door Inge Wietsma

Het is zover! Na vier jaar hard studeren heb jij je hbo-diploma binnen gehaald. Je bent helemaal klaargestoomd om de grote wereld die arbeidsmarkt heet te verkennen. Maar waar moet je zoeken, hoe kom je aan die leuke baan en bij wie kun je advies vragen? Lees gauw verder voor alle tips en trucs.

Aan de bak Voorbereiding

Community-sites

Met een beetje geluk heb je tijdens je opleiding al een paar lessen gevolgd in zelfreflectie. Zo niet, ga daar dan meteen mee aan de slag! Weten wat je wel en niet kunt is echt een must bij het zoeken naar een nieuwe baan. Niet alleen kun je jezelf dan beter omschrijven in je cv, ook kom je overtuigender over in een sollicitatiegesprek. Je weet immers wat je sterke en zwakke punten zijn en kunt de werkgever precies vertellen wat hij aan je heeft! Als je hierbij hulp nodig hebt kun je een begeleidingsgesprek aanvragen bij een van de decanen van de NHL. Maar zoek ook eens op internet naar handige links over solliciteren. Met behulp van verschillende beroepen- en loopbaantests kom je erachter wat voor jou een goede carrièrestap is.

Een interactieve manier om het sociaal netwerken op te pakken is via online community-sites als Hyves, My Space en LinkedIn. Met behulp van een inlog maak je een privécommunity aan waarmee je foto’s, blogs en interesses met een groeiend netwerk van wederzijdse vrienden kunt delen. Een online community-site is dus niet alleen een heel handig communicatiemiddel om met je vrienden bij te kletsen, oude klasgenoten op te zoeken of een date te scoren, maar net zo gemakkelijk om je zoektocht naar een baan voort te zetten. Ook op organisatieniveau kun je netwerken. Het Alumninetwerk van de NHL is daar een voorbeeld van. Door lid te worden blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied, kun je in informatie uitwisselen met je oud-klasgenoten en weet je alle evenementen die de NHL organiseert te vinden. Ben je een NHL-student met een technische opleiding? Dan kun je sinds kort terecht bij My-Tribe, een online community van de NHL zelf, waarmee je contacten kunt onderhouden met het bedrijfsleven. Verder is er nog het ondernemersnetwerk van de Kenniscampus, een gezamenlijk initiatief van de drie hogescholen in Leeuwarden, waarbij je de mogelijkheid krijgt om kennis en ervaring te wisselen met collega-ondernemers én vakdocenten van de hogescholen.

Aan de slag Allereerst moet je weten welke functies er zijn op jouw vakgebied. Gebruik op internet ook zoektermen als ‘junior medewerker’ en ‘starterfunctie’. Op vacaturesites krijg je een duidelijk overzicht van de banen per regio. Ook kun je een persoonlijke pagina aanmaken en je cv achterlaten. Zoek daarnaast in kranten en vakbladen naar vacatures en laat je inschrijven bij verschillende uitzendbureaus. Veel grote organisaties bieden een traineeship aan. Bij een traineeship krijg je een interne opleiding, begeleiding en veel ruimte voor persoonlijke groei binnen het bedrijf. Je kunt, bij geen geschikte vacatures, er ook voor kiezen om eerst een baan onder je niveau aan te nemen om werkervaring op te doen.

Netwerken Nu je de lopende zaken hebt opgestart, kun je verder met een ander belangrijk onderdeel: het opbouwen van een sociaal en zakelijk netwerk. Netwerken is een actieve manier van relaties opbouwen en onderhouden en heeft twee doelen: kennis uitwisselen en vertrouwen opbouwen. Dat gaat niet zomaar, het kost tijd, energie plus een flinke portie lef. Je eerste reactie zal ongetwijfeld zijn; ik ben net afgestudeerd en heb geen netwerk. Maar denk eens terug aan wie je in je hele leven aan klasgenoten, vakantiebaantjes en stages al ontmoet hebt! Je kunt beginnen met netwerken binnen je eigen familie. Vertel je opa en oma, neven en nichten en wie maar luisteren wil, dat je op zoek bent naar een baan. Doordat je goed voorbereid bent, weet je ze precies uit te leggen waar je naar zoekt. Ga daarna naar vrienden en kennissen en breid de lijst steeds verder uit. Je zult er waarschijnlijk niet meteen een baan aan over houden, maar nu weet iedereen wel dat je op zoekt bent.

Solliciteren Je hebt een vacature gezien en besluit te reageren. Uiteraard komen in je brief je personalia, opleidingen en ervaringen voor, maar waar moet je nog meer op letten? Denk voordat je aan de brief begint goed na over wat het bedrijf zoekt. Voldoet jouw profiel aan de wensen van de organisatie? Vaak moet je juist benadrukken wat je goed kunt, in plaats van gaan nadenken over wat je allemaal niet kunt. Je kunt als starter niet meteen alles weten en kunnen. Verkoop jezelf dus in de brief, maar blijf wel eerlijk. Zorg er voor dat je met je brief en cv een visitekaartje achterlaat bij het bedrijf. Veel gemaakte fouten zijn een rommelige schrijfstijl en te veel ‘ik-gebruik’ in de brief. Maar denk ook om spelfouten! In een sollicitatiebrief gebruik je korte zinnen en duidelijke taal. Controleer of je vaardigheden en motivatie goed zijn weergegeven en of je veel aandacht besteedt aan wat de lezer op basis van de functieomschrijving wil weten.

Het sollicitatiegesprek En dan is het zover, je hebt door te netwerken of te solliciteren een uitnodiging gekregen voor een sollicitatiege-

sprek! Een personeelsfunctionaris of leidinggevende heeft je brief gelezen en wil nader kennismaken om een globale indruk te krijgen van wie je bent. Die globale, eerste indruk is heel belangrijk. Pas je kleding aan op het bedrijf waar je naar toe gaat. Denk om je houding en uitstraling. Maar het belangrijkste is toch wel: probeer, ondanks de zenuwen, zoveel mogelijk jezelf te zijn. Werkgevers stellen vrijwel altijd een vraag over je persoonlijkheid, je functioneren en je kennis en vaardigheden. Op het internet kun je die veelgestelde vragen wel vinden. Het is prima om jezelf te profileren, maar wees daarin behouden. Leugens zijn echt uit den boze, een werkgever prikt daar zo doorheen. Stel zelf tijdens het gesprek ook vragen over de functie en de collega’s. En heel belangrijk: kom op tijd! Blijkt later dat je bent afgewezen? Probeer het je niet te persoonlijk aan te trekken, iemand anders was naar hun idee net even wat beter voor de functie. Vraag altijd naar de reden van de afwijzing. Evalueer het gesprek en de uitkomst. Wat ging goed en wat kan beter? Wie weet lukt het je de volgende keer wel!

Handige tips 1. Zelfreflectie. Wie ben je en wat kun je? Maar vooral; wat wil je? 2. Oriënteren. Welke functies zijn er in jouw vakgebied? 3. Actie-onderzoek. Check vakbladen en kranten. Maak cv’s aan op vacaturesites 4. Netwerken. Schrijf je in bij uitzendbureaus en netwerkorganisaties 5. Socialize! Bouw een sociaal en zakelijk netwerk op! 6. Brief schrijven. Je visitekaartje. Past jouw profiel bij de functie? Benadruk wat je goed kan! 7. Voorbereiden. Oefen je gespreksvaardigheden en bereid je voor op veelgestelde vragen 8. Het gesprek. Eerste indruk is belangrijk en probeer jezelf te zijn! 9. Evalueren. Wat ging goed, wat kan beter? 10.Afgewezen? Doel stellen, doorgaan en volhouden!

Handige links www.sollicitatieinfo.nl www.carrieretijger.nl www.intermediarforward.nl


•19 •19

BIJ

play door Astrid Ellens

door Casper Ferwerda

Naam: Gerard Hulshof (26) Studie: Communicatie, tweedejaars Werkt bij: SCA Hoogezand Doel: houdt alle opties nog open ‘Ik heb altijd ambitie in de sport gehad, daarom had ik er voor gekozen de opleiding CIOS te gaan doen. Helaas kon ik door een blessure de opleiding niet afmaken. Ik werkte toen in de vakantie bij SCA Hoogezand, zij boden me aan om vast in dienst te komen werken. Ik kwam op een andere afdeling terecht en heb een interne opleiding gevolgd (VAPRO). SCA Hoogezand produceert onder anderen luiers, incontinentiemateriaal en maandverband. In de zeven jaar dat ik al werkzaam bij dit bedrijf ben, heb ik niet stil gezeten. Toen de functie procesingenieur vrijkwam, heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen.’ Deze functie houdt in dat Gerard zorgt voor de continuïteit van de machines, storingen oplost en mee denkt over technische ontwikkelingen. Ook geeft hij nieuwe medewerkers begeleiding. ‘In een boek staat alles over de machines theoretisch uitgelegd, welk knopje waarvoor bedoeld is en dergelijke, maar in de praktijk is het toch vaak anders. Daar help ik mijn collega’s bij. Hierdoor blijf ik scherp en wordt mijn werk niet eenzijdig. Ik ontmoet veel mensen omdat SCA een groot bedrijf is. Door die interactie vind ik mijn baan echt leuk. Eigenlijk klinkt mijn bijbaan meer als een baan, omdat ik verantwoordelijkheden heb en collega’s begeleid. Voordat ik opnieuw ging studeren, was ik vast in dienst bij SCA Hoogezand, daardoor komt dat denk ik.’ Bij SCA wordt in ploegendiensten gewerkt en ook Gerard moet zich aan die tijden houden. Wel mag hij zelf weten in welke ploeg hij wil werken. ‘Ik word ook vaak gebeld als er een storing is opgetreden en mijn collega’s het niet op kunnen lossen. Dat kan enorm nadelig zijn, hierdoor heb ik bijvoorbeeld de EK wedstrijd Nederland – Frankrijk gemist. Daar kan ik echt van balen!’ Gerard volgt nu de studie Communicatie en heeft voor de minor Audiovisueel gekozen. ‘De kennis en ervaring die ik opdoe tijdens de lessen van Audiovisueel vind ik erg interessant. Ik wil daar later ook zeker wat mee doen. Maar juist omdat de opleiding Communicatie zo breed is, vind ik het leuk om alle aspecten daarvan later te gaan gebruiken. De afwisseling vind ik belangrijk, ik denk dat ik later om de vijf jaar van functie of baan ga wisselen’. SCA Hoogezand is momenteel bezig met het bekijken van de mogelijkheden om een bedrijfsfilm te produceren voor het Human Research beleid. Daar ben ik actief bij betrokken. Ook geef ik interne communicatieadviezen in de wandelgangen. Dat wordt enorm gewaardeerd. Mijn collega’s zijn ook begaan met mijn studie en vragen vaak naar de ontwikkelingen. Ik denk dat ze het zelf ook allemaal interessant vinden.’ Voordat Gerard de opleiding Communicatie startte, werd hem aangeboden om bij SCA Hoogezand de functie junior manager (machine coach) te vervullen. Deze functie houdt onder anderen in dat Gerard op een afdeling leiding moest geven. ‘Dit heb ik afgewezen, omdat ik wat nieuws wilde proberen en vond dat ik mijn creativiteit anders kon benutten. Ook wilde ik proeven van het studentenleven en dat bevalt me prima! In de toekomst houd ik alle opties open omdat ik gewoon alles wel leuk vind.

CD

Coldplay

Viva La Vida

★★★★★ Voor hun vierde album hebben de heren van Coldplay ruim de tijd genomen. Het moest dan ook rigoureus anders. Voorgaande drie platen vormen volgens frontman Chris Martin een afgerond hoofdstuk. Kortom, het was tijd voor een nieuw avontuur. Gelukkig voor hen loopt het goed af. Veel succes Begin 2000 noemt Oasis-ontdekker Alan McGee de leden van Coldplay een stelletje bedplassende schoolkinderen. Sindsdien doen zanger Chris Martin en co énorm hun best om het tegendeel te bewijzen. Hoewel hun bewijsdrang soms wat zielig is, heeft Coldplay wel recht van spreken. Het viertal verkocht de afgelopen jaren meer dan dertig miljoen platen. Daarnaast werd een imposante collectie aan Grammy’s, MTV Awards en allerlei andere exotische onderscheidingen verzameld. Het succesverhaal begint in 1996 als Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman en Will Champion elkaar ontmoeten op een Londense universiteit. Er is een duidelijke muzikale klik en al snel wordt de band Starfish gevormd. Kort daarop veranderen ze de bandnaam in Coldplay, aangedragen door vriend en Keane-pianist Tim Rice-Oxley. Hij gebruikt de naam zelf niet meer voor zijn eigen band. Aanvankelijk valt het succes tegen, waarbij serieus wordt gedacht aan stoppen. Maar na de naamsverandering gaat het een stuk beter. Debuutalbum Parachutes verschijnt in 2000 met daarop Trouble en Yellow. Wereldwijd is de plaat goed voor vijf miljoen verkochte exemplaren. Opvolger A Rush Of Blood To The Head (2002) laat de teller stoppen op elf miljoen, mede dankzij hitsingles als The Scientist en Clocks. Coldplay wordt dan al enige tijd vergeleken met U2. In 2005 versterkt dit alleen maar met het verschijnen van het derde album, X&Y. Het geforceerde stadionrockgeluid is een kopie van dat waarmee de Ieren zo succesvol zijn geworden. Ook X&Y wordt een miljoenensucces en het album staat overal in de wereld op nummer 1. Maar ondanks alle successen blijft nog steeds één ding zeer doen: in eigen land heeft Coldplay nog nooit boven in de single-top 40 gestaan. Leve het leven! Het viertal besluit het over een andere boeg te gooien. Zo gaan ze voor het vierde album Viva La Vida Or Death And All His Friends naar Barcelona om Spaanse invloeden op te duiken. Er worden nieuwe instrumenten aangeschaft en Brian Eno, een voormalig producer van U2, komt achter de knoppen. Doel: geen grootse plaat zoals X&Y, maar ook weer geen intieme Parachutes. Het album opent sterk met het instrumentale Life In Technicolor en Cemeteries Of London, met een Spaans ritme en meerstemmig gezongen refrein. Inderdaad, een heel ander geluid dan de voorgaande platen. Maar toch ook weer heel erg U2, wat gedurende het album nog veel vaker gezegd kan worden. Het ultieme U2-moment zit daarbij toch wel in Lost!, in naam en muziek vergelijkbaar met I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Desondanks is het album zeer verrassend en valt er veel te ontdekken. Wat te denken bijvoorbeeld van 42, dat in drie zeer verschillende delen is opgebouwd? Of de frisse vioolpartijen bij Yes en het daaropvolgende ‘verborgen’ nummer Chinese Sleep Chant? Hoewel er duidelijk een stijlbreuk valt te bespeuren, is het oude Coldplay niet verloren gegaan. Met Lovers In Japan/Reign Of Love, single Violet Hill en Strawberry Swing wordt weer terug gegaan naar A Rush Of Blood To The Head. Het titelnummer van het album is ook zeker de moeite waard. Viva La Vida (leve het leven) is een waar strijdlied dat het met zijn hoge meezinggehalte goed gaat doen in de stadions. Niet vreemd dus dat de heren het nummer zeer waarschijnlijk verkiezen tot hun volgende single. Violet Hill reikte tot slechts de achtste positie in Engeland. Zouden ze met Viva La Vida dan toch een eindelijk keer op nummer 1 komen?


Je nieren. Van levensbelang. Giro 88.000 www.nierstichting.nl


•21

Hadi görüzürüs!

Baukje en Willeke Willeke Dijkstra (19, derdejaars Commerciële Economie) en Baukje Hofman (20, derdejaars Communicatie) studeren een semester aan de Anadolu Universiteit in Eskisehir, Turkije. In het NHL Magazine vertellen zij over hun ervaringen.

Exit NHL/

Anadolu

Halil Kaymaz Halil Kaymaz is an exchange student from Anadolu University, Eskisehir, Turkey. This academic year he studies at the institute for Education and Communication at NHL University. He will inform you about his experiences in the NHL Magazine.

We zijn klaar met school en kunnen genieten van dit mooie land. We hebben onze laatste toetsen gehad en de cijfers stromen binnen. Na hard studeren hopen we natuurlijk al onze studiepunten te behalen. Ons cijfer op Turkse taal is AA, wat zorgt voor zes studiepunten! De rest van onze cijfers zijn tot nu toe ook allemaal voldoende. Een geslaagde periode. Het Erasmusleven in Turkije is ons zeer goed bevallen. Willeke heeft Marketing Management gestudeerd en Baukje Communicatie. Onze beide opleidingen sloten niet helemaal aan op onze studie aan de NHL. Ook de manier van lesgeven was anders dan thuis. Veel eenzijdige communicatie vanuit de docenten. Het verschilt natuurlijk wel per les en opleiding. Daarnaast volgden we een aantal Erasmusvakken, zoals Turkse taal, de historie van Turkije en culturele verschillen in de communicatie. Doordat we deze Erasmusvakken hebben gekozen, hebben we minder vakken van onze opleidingen gevolgd. Nederland en Turkije hebben redelijk wat verschillen in de cultuur. Een aantal dingen die ons opvielen zijn de vochtige doekjes die je overal krijgt, schoenen uit als je een huis binnen loopt, goedkoop eten, Turken houden van wit brood, het water voor in ons appartement moesten we met een pasje kopen in de stad, overal kan je thee drinken en mag je roken (sinds kort is er een rookverbod), veel straathonden en -katten en gevaarlijk verkeer. De afgelopen 4,5 maand waren erg druk, maar superleuk. In Eskisehir waren ongeveer 120 Erasmusstudenten uit verschillende landen. Totaal negen Nederlanders, waaronder vijf van de NHL, veel Polen, Litouwers en studenten van diverse andere landen. Erasmus zijn in Eskisehir betekent veel feestjes, tripjes en naar school gaan wanneer het moet. We hebben niet het idee dat we veel verandert zijn na deze 4,5 maand. Wel kunnen we ons goed redden met ons beetje Turks en zijn we zelfstandiger geworden.

Helaas gaat het Erasmusleven niet altijd over rozen. Na thuiskomst van een trip kregen we slecht nieuws te horen. Onze lieve kat, Raki, was van het balkon gevallen en omdat we op acht hoog wonen heeft hij het niet overleefd. Hij was een rare, te speelse, oranje kat van vijf maanden. Momenteel zijn we aan het rondreizen door Turkije. We zijn deze week naar Pammukale, Fethiye, Oludeniz, Bodrum en Izmir geweest, nu zitten we in Selcuk. Deze trip reizen we vooral met de bus. Dit is altijd weer een avontuur. De ene bus ziet er piekfijn uit en je krijgt tijdens de reis ijsjes aangeboden, de andere bus is een rammelkar met teveel mensen erin. Toen wij in Bodrum waren, kwamen we het Holland Café tegen! Alles in het oranje met Nederlands cuisine en bij toeval speelde die avond Nederland tegen Roemenië. Na vier maanden Turks eten konden wij een patatje pinda niet weerstaan. Dit hadden we binnen een minuut naar binnen gewerkt. Voor we vertrokken dachten we dat vijf maanden in Turkije ontzettend lang zou zijn, maar de tijd vliegt voorbij. We zijn hier nog twee weken. Morgen gaan we naar Efese, de oude hoofdstad van het Ottoman rijk. Hier staat ook een van de zeven wereldwonderen van de oude wereld, de Tempel van Adiane. Na deze trip willen we naar de Zwarte Zee gaan om Samson en Trapzone te bezoeken. Dan willen we nog een aantal dagen bij vrienden in Istanbul doorbrengen en op 4 juli terug naar het hopelijk zonnige Nederland. Wij bevelen het iedereen aan om naar Turkije te gaan als Erasmus student. We hebben een geweldige tijd hier gehad. Tot in Nederland! Hadi görüzürüs! Willeke en Baukje

Global citizen ‘Every year it is the same. New students come, after a while you have to say good bye to the first group and another similar story begins with the new incoming group’, said my friend before I came to the Netherlands almost nine months ago. Now I begin to understand what she was talking about, but there is a point which is quite different. When you tell the story like my friend does it sounds similar, but for every Erasmus student it is a new experience, a new story. Becoming an Erasmus student makes you feel like a global citizen. You can wake up in your own language, five minutes later you may say ‘buenos días’ to your Spanish flatmate, fifteen minutes later you wish your German neighbour a ‘guten morgen’ and another 45 minutes later you ask your French classmate ‘comment allez-vous?’. In the first days of your Erasmus life, you experience a cultural shock. Nothing is similar to the life you lived before. Situations in daily life; in school, on the street, watching television or just trying to find the right direction by reading the traffic signs which are in a different language and hard to understand. Your classmates or friends will be your life guards during the fist days, but when you are alone or not in a crowded group in that term, you begin to neglect your own habits and start to observe the other differences. But how different can it be? You have some ideas about the new country and its citizens. Maybe you experienced it before with another country, but do you think a person, a film, a book is enough to require basic knowledge? When you go to a different country you experience the difference in people and it gives you a new world to discover. You can see the pictures of life which are particular for that country. The Netherlands means the land is below sea level and it is the flattest country. Being flat helps the Dutch to live easily, but being below the sea level threats them. For the Dutch nothing extraordinary, for foreigners a questionable situation. Another confronting difference: if you don’t know how to ride a bike, you should learn it as soon as possible to live life in the

Dutch way. Drinking, shouting, eating habits are different as well, but it is up to you to do them ‘in Dutch’ or not. Students who are coming from the South will surely have a problem: the weather! Getting used to the climate takes a while, but you manage it ultimately. After the main difference of environment; daily routine surrounds you. Traffic rules based on bikes, polite ‘alstublieft’ and ‘dank u wel’ speeches are the main differences. Or not? After hours spent at school, time of going back to your student house gets closer. It sounds good to be back, but if you need to buy something you must rush into town as quick as possible, because life stops at 18.00 pm in The Netherlands. Only on Thursdays you have three more hours to buy what you need. That’s all, don’t expect more. It is like a paradox to live like this, in the country of almost everything, isn’t it? It is really good to be a student in The Netherlands. Being an Erasmus student for a while is an experience that everyone should have. It is great to meet with all of those people, good to observe all of their cultures, good to see what is going beyond the borders of your country. It was lovely to meet all of those people who were in Leeuwarden between 2007 and 2008. And it’s true, it will never end. It is similar to my friend’s saying ‘...after a while you have to say good bye the first group and another similar story begins with the other incoming group.’ Halil Kaymaz


22•

To do or not to do Het is lastig om keuzes te maken. Zeker in de zomervakantie, wanneer je hoofd misschien wat verhit is door de temperaturen op de warmste dagen van het jaar. Daarom wat tips om wel of juist niet te doen deze zomer.

TO DO:

Gericht op de inwoners van Sneek en omgeving, maar ook op de vele toeristen uit binnen- en buitenland. Voor iedereen die ontroerd en geraakt wil worden, of gewoonweg wil genieten. Centrum Sneek, 31 juli. www.snekersimmer.nl Jeugdland 2008 Altijd al een ervaring op willen doen als vrijwilliger of ’s nachts op pad met de kinderen? Kinderen mogen één nachtje blijven slapen op het Jeugdland. Het slapen kost geen geld en een ontbijt is inbegrepen. Natuurlijk is er een spannend verhaal, een leuk spel en een kampvuur. Sportcomplex Nijlân in Leeuwarden, 4 t/m vrijdag 8 juli. www.kwil.nl

Waldrock 2008 Alweer de 21e editie op het evenemententerrein te Burgum. Hardcore-legende Biohazard, metal-instituten Slayer en Queensryche, deathmetal grondlegger Morbid Angel en nog wat geheide garanties voor een flinke gehoorbeschadiging. Zomerweg Burgum, zaterdag 5 juli. www.waldrock.nl. Dancetour Jong en oud kunnen gratis één dag lang genieten van internationaal bekende top DJ’s, maar ook van lokaal DJ talent. DJ Ferry Corsten treedt dit jaar weer op meerdere Dancetour-evenementen op. In het najaar van 2007 werd hij uitgeroepen tot de populairste DJ van Nederland door radio station SLAM!FM. In samenwerking met club ZEN krijgt ook jong DJ-talent uit de regio de kans om op te treden tijdens een Dancetour-evenement. Zaailand Leeuwarden, zondag 6 juli. www.dancetour.nl

Ballonfestival Een groot aantal heetluchtballonnen tijdens een show op het grootste ballonfestival van Nederland. Tijdens de 23e editie van de Friese Ballonfeesten stijgen vijf avonden lang – van woensdag 23 juli tot en met zondag 27 juli – maar liefst 35 ballonnen uit binnen- en buitenland op vanaf de Nutsbaan in Joure. Ook dit jaar zal het vuurwerk en het nachtfakkelen niet ontbreken. Bij het ‘candlelighting’ wordt een aantal ballonnen op de maat van muziek als reuze schemerlampen verlicht, wat volgens de organisatie een romantisch plaatje oplevert. Nutsbaan Joure, 23 tot en met 27 juli. www.ballonfeesten.nl Sneker Simmer Straattheaterdag Een zomerse cocktail van dans, muziek en theater in alle hoeken, straten, meren, grachten en pleinen van Sneek.

door Doortje van der Molen

Ongeveer een kwart van de Nederlanders beschermt zich niet tijdens het zonnen. Dit is zorgwekkend omdat 39 procent van de Nederlanders een huid heeft die snel verbrandt. Mensen met dit huidtype lopen het grootste risico op huidkanker. Huidkanker wordt naar schatting bij zo’n 25.000 mensen per jaar vastgesteld en is daarmee de meest voorkomende soort kanker in Nederland, zowel voor voor mannen als voor vrouwen. Zon daarom voorzichtig!

Fanfare met heavy metal Vierhonderd hafabra-muzikanten trommelen en blazen het Frysk Festival ‘open’ tijdens een groots muziekspektakel op de eerste avond van het tiendaagse festival van 22 tot en met 31 augustus in heel Friesland. Na de muziekvoorstelling knalt de Franse vuurwerkgroep Ephémère er op los, een show uitgevoerd met emotie en verrassing. Leeuwarden, vrijdag 22 augustus. www.fryskfestival.nl.

NOT TO DO: Een onaangenaam souveniertje Een soa krijg je niet door uit het kopje van een ander te drinken of via een vieze wc-bril. Ook in het zwembad loop je geen risico. Misschien wel als je onveilig vrijt met je pas gescoorde vakantieliefde. Per jaar lopen in Nederland naar schatting ruim 100.000 mensen een soa op. Sommige soa hebben ernstige gevolgen, als ze niet op tijd worden behandeld. Als je veilig vrijt, is de kans om een soa op te lopen klein. Er zijn verschillende manieren om veilig te vrijen, dus check dit op www.soaaids.nl en kom niet thuis met een ongewenst souveniertje.

Onbeschermd in de zon De zomer is in aantocht, dus dat wordt lekker genieten van de zon. Maar, als de huid teveel aan zon wordt blootgesteld, loop je risico op verbranding, vervroegde veroudering van de huid en zelfs huidkanker. Want iedereen loopt kans huidkanker te krijgen; hoe meer UV-stralen je krijgt, hoe groter die kans wordt. Bovendien is zo’n vuurrode rug waar de losse vellen aan hangen ook geen gezicht.

Geen spinnende poesjes, maar vervelende katers Alcohol droogt uit en wat jij nodig hebt is water! Na een nacht geweldig feesten, komt er altijd die pijnlijke, brakke, volgende ochtend. Met deze tips van het lifestyle magazine Sochicken.nl voorkom je een kater en word je ’s morgens hopelijk fris wakker. Eet de middag voordat je gaat stappen fruit, groente of neem een vitaminepil. Zorg dat je van tevoren – en tussen de drankjes door – genoeg water of alcoholvrije drank drinkt. Probeer tijdens en na het stappen ook wat te eten. Je lichaam kan de voedingsstoffen goed gebruiken. Drink voordat je naar bed gaat nog eens heel veel water en zet een groot glas water op je nachtkastje. Slaap uit en drink meteen als je wakker wordt weer wat water. Neem dan een ontbijtje met wederom veel vitaminen. Dan nog even lekker douchen en je bent er weer. Bolletjes in je hol Holland Holland schreef een inventief nummer over bolletjes in je hol. Maar je zit de komende jaren toch wat minder lekker als je de dupe bent van drugsmokkel. Het aantal Nederlanders dat in buitenlandse gevangenissen vastzit (nu ruim 2300) groeit. Drugssmokkel is daarmee een toenemend probleem voor Nederland. Ook jongeren zijn steeds vaker slachtoffer van ronselaars die met mooie praatjes mensen overhalen om drugs te smokkelen. Houd je bagage dus goed in de gaten en bedenk je drie keer wanneer iemand je een ‘dealtje’ aanbiedt. De prettige uitkomsten die jij je voorstelt, kunnen wel eens een stuk aangenamer uitpakken. Kijk voor meer informatie op www.minbuza.nl of www.drugssmokkel.nl. Good old jesus nikes Oké, het blijft een cliché maar ze bestaan nog: mensen met de sokken onder de sandalen. Dit kan dus echt niet meer. Sinds het afgelopen decennia al niet, dus nu al helemaal niet meer!


DOOR

•23 Gerhard Zijlema

Egeltjes Aan het einde van het jaar, als het donker en koud is, heb ik veel last van depressiviteit en angsten. Gelukkig voor anderen niet te zien, voor mij erg vervelend. Ik wil dan ook nog wel eens verkeerd reageren op bepaalde situaties. Dat komt doordat ik eens van achteren een klap op mijn kop heb gehad. Ook ben ik een keer aangevallen toen ik de voordeur open deed. Je bent dan wel alert, dat leer je wel. Gelukkig is er tegenwoordig heel goede medicatie om de angsten aan te kunnen. Dit lost een hoop sores op en ik weet gelukkig dat ik niet de enige ben die de middelen gebruikt. Toch komen er soms dingen op je pad die je angst inboezemen. Wanneer je beter kijkt, blijkt het een heel onschuldige situatie. Zoals toen ik in het najaar van 2007 na een vervelende zaterdagavond, niets op tv, rond elf uur met mijn hondjes liep. Ik loop altijd hetzelfde rondje. Dat is een automatisme, maar ik doe het ook om geen ‘gekke dingen’ tegen te komen. Vanaf mijn huis aan de Albadastins in Leeuwarden ga ik rechtsaf, steek over bij de Frittemastate en loop dan rechtdoor. ’t Is frisjes vanavond, echt einde herfst. Veel bladeren op straat en stoep. Kale, angstaanjagende bomen. Aan mijn linkerhand kom ik dan langs de afslag Juckemastate. Vlak voor ik de kruising nader, hoor ik erg veel lawaai: jongeren die schreeuwen, autolichten (groot licht). Wat is hier gaande? De schrik slaat me om het hart. Even

alert zijn en via het fietspad, benader ik voorzichtig de kruising. Daar zie ik twee jongens van rond de 25 jaar met hun auto midden op de straat staan. Ze houden al het verkeer tegen. Wilde gebaren, consternatie alom, de één schreeuwt nog harder dan de ander. Wat is er toch aan de hand? Naderbij gekomen – een mens blijft toch nieuwsgierig – blijkt: er wilde een egel met vijf jongen oversteken. De jongens hielpen hen daarbij, zodat de stekelige diertjes niet werden doodgereden. In het volle licht van de schijnwerpers van de auto was het prachtig om te zien. En wat fijn om te constateren dat jongeren ook hier nog om geven. De tranen schoten me in de ogen. Ik ben een kwartier blij geëmotioneerd blijven kijken, totdat de egeltjes hard piepend – ik had het geluid nog nooit gehoord - waren overgestoken. Waarom heb ik toch altijd slechte gedachten of angst als ik veel rumoer en consternatie hoor? Bang hoef ik eigenlijk

niet te zijn, ik heb zelf uitstraling en kracht genoeg om me te verdedigen. Dat mijn angst niet altijd onterecht is, zie ik op de weg terug naar huis. Bij fietsenzaak Mient de Vries is weer eens het grote raam ingegooid. Dit is toch zeker al de derde keer. Zou Mient nog in de verzekering zitten? Het raam is provisorisch dichtgemaakt, met siliconenkit is er een nieuw stuk glas over geplaatst. Het zal gisteravond wel gebeurd zijn. Jongeren staan hier altijd te geinen en rotzooi te trappen. Elke avond veel afval op straat of fietsen en karretjes van de C1000 die zijn blijven staan, worden kapot getrapt. Voor de controle rijdt zo nu en dan de politie langs, maar na deze avond is mij één ding wel duidelijk. Gelukkig zijn ze niet allemaal gelijk, er is ook veel ‘goede’ jeugd. De jongeren maken misschien wel een hoop kabaal, maar hebben een goed hart. Niets om bang voor te zijn dus. Gerhard Zijlema is receptionist bij de NHL.

PRIMAIR PROCES Persconferentie Het leek mij leuk u eens verslag te doen van een echt, geheel willekeurig gekozen college. Gewoon zo’n doorsnee les zoals er honderden worden gegeven bij ons aan de NHL. Mijn keus valt op het werkcollege Overheidscommunicatie van de tweedejaars studenten. Gewoon, omdat het op maandagochtend half elf de eerste les is die ik geef in een week. Een half uurtje voor het college komt ons hoofd Afdelingbureau Iepie bij me en zegt: Klaas Jan, Sanne is ziek, kun jij die klas erbij nemen om half elf?. Ik hou wel van zo’n uitdaging, dus ik beloof 2c in mijn lokaal te stoppen, samen met 2a. Tegen half elf sjouw ik naar boven. Het is even zoeken voor ik alle studenten in het juiste hok heb, maar het past allemaal net. Gelukkig is het de laatste lesweek en zijn er veel studenten afwezig, anders had het bij lange na niet gepast in het lokaal. Er zitten nu zo’n dikke twintig studenten. Ik krijg het eerst aan de stok met twee meiden, die roepen: Klaas Jan, ik heb mijn 80 procent presentie toch al binnen, dus wij gaan weer weg. Onbedoeld cynisch roep ik ze na: Ach ja, als je later werk hebt, dan zeg je gewoon dat je het onderdeel persconferentie nooit hebt gehad. Je zou eens gewoon uit beroepsmatige interesse een vak volgen. Daarop gaat een viertal jongens een issue presenteren. Tenminste: er staan twee opgewekte studenten. Ja, zegt Roy, Wouter en David wonen vlakbij, die komen op de fiets. Ze

zijn onderweg. Dat is wel een zeer bijzondere smoes. Te laat zijn, omdat je dichtbij woont. Tien minuten later arriveren de heren. We beginnen. Nu zou je denken dat het onderdeel presenteren voor studenten Communicatie a-piece-of-cake is. Niet dus. De mannen presenteren het onderwerp Terrorisme-dreiging. De Powerpoint is gevuld met pagina’s tekst, die opgewekt en vooral ongegeneerd wordt voorgelezen. Ik zucht, kijk moeilijk en overweeg wat ik achteraf zal zeggen. Hoogtepunt van de Powerpoint is het historisch overzicht van terroristische acties. Roy kan niet helemaal goed zijn eigen Powerpoint zien en leest voor: In 1975 vond een treinkaping plaats bij Wuuster. Inderdaad beste lezer, het moet Wijster zijn. Doet me denken aan de student die een tekst over Ronald Giphart schreef maar zijn naam consequent spelde als Gibhart. Lees eens een krant, of pak een boek. Van Ronald Giphart bijvoorbeeld, met een p. We gaan door. Nu moeten de mannen een tv-statement afgeven van dertig seconden dat ze van elkaar hebben gefilmd. Wekenlang is dit een succesvol lesonderdeel geweest, waar de studenten hard en vooral serieus aan hebben gewerkt. Zoniet dit groepje, dat er een flinke saus

studentenhumor overheen heeft gegooid. De lollige stemming zakt weg, men is zich er wel van bewust dat ik steeds chagrijniger kijk. Achteraf geef ik de mannen ongezouten op hun dak: slap, misplaatste humor, je beroep niet serieus genomen. Die boodschap komt over. Ondertussen ben ik zo flauw van het gehang, dat ik de studenten stevig aan het werk zet. Dat is les 1 in het onderwijs: hangerige studenten zet je snoeihard aan het werk, nooit eerder vrij laten. We gaan door tot de allerlaatste minuut. We gaan een rollenspel doen: we spelen een persconferentie na. Eerst wijs ik drie goede studenten aan die burgemeester, wethouder en communicatieadviseur zijn. Inderdaad zijn Lieke, Roos en Gerda weer de klos. De rest laat ik vragen voorbereiden. Dat blijkt best lastig, als je nooit een krant leest. Maar ach, waarom zou je als communicatieadviseur dan ook een krant lezen? De persconferentie loopt opeens voortreffelijk. Lieke, Roos en Gerda zijn uitstekend, ik had ze snel even wat ingefluisterd, ze spelen hun rol met verve. De studenten stellen vragen, waarbij vooral Mathieu kritisch doorvraagt. Ik laat enkele studenten nog even feedback geven en rond dan om 12 uur exact af.

Klaas Jan Huizing is docent bij de opleiding Communicatie van de NHL


24•

STUDENT &KAMER door Renske de Boer

Naam: Jurriaan Jellema Roots: Menaldum Studie: Ik doe Scheepsbouwkunde/Jachtbouw. Woont: In een appartement aan de Professor Mr. P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden. Sinds: 1 maart 2008 Via: De woningbouw. Daarvoor: Hiervoor woonde ik in Menaldum bij mijn ouders en zus. Huisgenoten: Ik woon hier samen met mijn zus Laura. Oppervlakte: Mijn slaapkamer is ongeveer 10m2 en de

3HOOG olivier@nhl.nl

pien@nhl.nl

karlijn@nhl.nl

woonkamer is 21m2. Verder zijn er nog twee slaapkamers en hebben we twee balkons. Huur: 1345,Voordeel: In verhouding met de ruimte die we hebben is dit een goedkope woning. Nadeel: De locatie is niet ideaal. Ik woon aan een drukke weg en hierachter is een bouwplaats waar bouwverkeer veel lawaai maakt. Veranderd: We hebben vrijwel alles aangepast. Verf op de muren, nieuwe vloerbedekking en ook nieuwe meubels. Toen we de sleutel kregen, zijn we meteen druk

bezig gegaan. Wensen: Het moet nog wat opgeleukt worden met accessoires. De muren zijn nog wat kalig. Vrije tijd: In mijn vrije tijd doe ik aan skateboarden, ik teken graag en ontwerp boten. Ook ga ik graag op stap met vrienden, of thuis een biertje drinken. Kookkunst: Voor een mannelijke student vind ik mijn kookkunsten best goed. Maar ik heb geen beroemde gerechten op mijn naam staan hoor. Brand!: Ik zou mijn snowboard meenemen en ook mijn computer waar al mijn foto’s op staan.

door Ype Driessen

NHL Magazine 6  

NHL Magazine is the corporate magazine for Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

NHL Magazine 6  

NHL Magazine is the corporate magazine for Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Advertisement