Page 1

SDH Z ÁBRODÍ

2003


11. 1.

sobota, zasedací místnost OÚ Horní Rybníky, 18 hodin, (účast 3 členové)  Valná hromada SDH Horní Rybníky. – starosta, velitel a 1 člen se zůčastnili jako hosté – od 20.00 hod. následovala oslava k slavnostnímu otevření zrekonstruované budovy obecního úřadu

14. 2.

pátek, zbrojnice Stolín, 18 hodin,  Valná hromada okrsku hasičů Červený Kostelec. – účast: 11 sborů SDH 56 členů SDH 7 členů okrskového výboru 5 hostů  VH vzala na vědomí: – zprávu starosty o činnosti okrsku za rok 2002 – zprávy členů výboru okrsku za rok 2002 – informace operačního důstojníka HZS Náchod npr. Švába  VH schválila: – plán práce hasičů okrsku Červený Kostelec pro rok 2003 – zavedení internetové zchránky okrsku Červený Kostelec – zajištění programu evidence členů SDH  VH doporučila sborům: – spolupracovat s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou při uzavírání pojištění – vedení kronik a zajištování historického materiálu – zajistit plnění odbornosti Hasič III.stupně dle nových směrnic

(účast 2 členové)

VÝSLEDKY SOUTĚŽE AKTIVITY SBORŮ ZA ROK 2002 pořadí

SDH

body

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.

Stolín Horní Radechová Červený Kostelec Horní Kostelec Žernov Zábrodí Bohdašín Horní Rybníky Červená Hora Lhota Olešnice

698 667 545 462 418 401 400 354 351 236 160

SDH Zábrodí

1

2003


14. 2.

pátek, OÚ Zábrodí, 19 hodin, (účast 2 členové)  beseda pro občany obce na téma: CO MÁ ZNÁT OBČAN O POŽÁRNÍ OCHRANĚ. – základní povinosti občanů – tepelné spotřebiče – skladování a používání: hořlavých kapalin tlakových nádob na propan-butan tuhých paliv a jiných materiálů – povinnosti občanů: při poskytování služeb při sklizni a skladování úrody  při diskusi byly zodpovězeny dotazy k problematice požární ochrany – beseda byla opět velmi dobře připravena včetně občerstvení a opět bohužel malá účast občanů

17. 2.

pondělí, hospoda u Prouzů, 18 hodin, (účast 14 členů)  plesový výbor: - vstupenky, místenky -50Kč, ( předprodej bratr Škoda a bratr Habr) - tombola, losy, vstupenky ( tisk- bratr Krejsek) - hudba

20. 2. čtvrtek, hospoda u Prouzů, 17 hodin,  příprava před plesem: - tombola - příprava sálu 21. 2.

(účast 7 členů)

pátek, hospoda u Prouzů, 19 hodin,

(účast 11 členů)

3, HASIČSKÝ BÁL  Hospoda už tradičně byla zaplněna na maximální počet a to je 72 lidí. Po loňských připomínkách pořadatelé vsadili na oblíbenou a osvědčenou hudbu J. Lapuníka a M. Rosy. Zábava probíhala v příjemné atmosféře až do 3 hodin, ale někteří vytrvalci opět zůstali až do 7 hodin ráno.  Poděkování patří vynikající kuchyni a sponzorům, díky kterým, bylo v tombole 130 hodnotných cen.

vstupenky losy celkem hudba ceny do tomboly zisk

66 ks = 3300 Kč 800 ks = 4000 Kč 7300 Kč - 2165 Kč - 120 Kč 5 015 Kč

 sponzoři: TRUHLÁRNA MERTLÍK, IMPRO, OÚ ZÁBRODÍ, PENTA, HOSTINEC U PROUZŮ, STIHL, TISKÁRNA ŠIMEK, INTEGRAF, RODOMAX, BENET, ZÁMEČNICTVÍ - STŘEDA, FOTO-NOVA, ŠITÍ PRÁDLA - M. ŠPELDOVÁ, OBČANÉ OBCE, BRATŘI HASIČI. SDH Zábrodí

2

2003


výčep

plán hospody u Prouzů v ZÁBRODÍ HASIČSKÝ BÁL 2003

1

2 5

kamna

6

3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

14 12 12 12 4 8 62 10 celkem 72

hudba

4

18. 3. úterý, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  bratr Krejsek dovezl opravenou savici z opravy a vrátil půjčenou pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba a kontrola techniky – PS-12 příprava na sezonu

(účast 7 členů - 14h.)

25. 3. úterý, Slatina nad Úpou, 15 hodin,

(účast 4 členové)

24. 3.

VELITELSKÝ DEN

 pod vedením HZS Náchod přijelo 11sborů dobrovolných hasičů v odpoledních hodinách do obce Slatina nad Úpou v počtu 62 členů. – náplň výcviku: - zkouška sání vody z volného zdroje - kontrola vybavenosti vozidel a technických prostředků - ukázka sání s pomocí ejektorů ze Slatinského mostu

SDH Zábrodí

3

2003


29. 3. sobota, sportovní areál Zábrodí, 8 hodin,

(účast 4 členové - 8 hod.)

BRIGÁDA  SDH Horní Rybníky a SDH Zábrodí uskutečnily brigádu na vykopání základů pro stavbu altánu ve sportovním areálu obce. 31. 3.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  členská schůze: – informace z valné hromady okrsku – informace z velitelského dne – příprava na veřejné zasedání OÚ (LIGO - zájem o zbrojnici SDH Zábrodí)

1. 4.

úterý, zbrojnice Červený Kostelec, 16 hodin,  cyklická odborná příprava pro velitele JPO

7. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,

(účast 8 členů)

(účast velitel - 2hod.)

(účast 10 členů - 20 hod.) ÚKLID ZBROJNICE

14. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 6 členů - 6 hod.)  školení sboru provedl velitel Bratr Krejsek: téma: Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, úplné znění - Zákon č. 67/2001SB.

21. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba a kontrola techniky – údržba a kompletace na soutěžní sezonu

(účast 8 členů - 16 hod.)

28. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  cvičení sboru – sestavení soutěžního družstva – sestavení základny – nácvik na základně bez vody

(účast 7 členů - 14 hod.)

30. 4. středa, OÚ Zábrodí, 17 hodin,

(účast 5 členů - 10 hod.) STAVĚNÍ MÁJE

 naši mladí členové se sešli před OÚ v 16 hodin a pomohli najít v obecním lese vhodný strom a dopravit ho na náves, kde byla májka patřičně vyzdobena a vztyčena.  na akci postupně navázala další a to PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Zde na hřišti byl uveden do provozu nový altán, ve kterém se opékalo drůbeží a vepřové maso. Nechybělo ani divadelní představení „čarodějnic“ o které se postaraly mladé hasičky z Horních Rybníků. SDH Zábrodí

4

2003


5. 5.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 6 členů - 12 hod.)  cvičení sboru – příprava základny – příprava nových hadic – návštěva starosty okrsku B. Vondry před okrsovou soutěží v Zábrodí

7. 5.

středa, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 17 hodin, (účast 10 členů - 20 hod.)  prověřovací cvičení sboru – měli jsme možnost před soutěží vyzkoušet elektronickou časomíru a sklopné terče, které budou mít premiéru u nás na hřišti v okrskové soutěži – 2x proveden útok na terče (čas 37,2 a 36,1 vteřin)

8. 5.

čtvrtek, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 17 hodin,  prověřovací cvičení sboru – 3x proveden útok (nejlepší čas asi 32 vteřin)

(účast 11 členů - 22 hod.)

10.05. sobota, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 16 hodin,

(účast 12 členů)

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU  Podruhé na hřišti v Zábrodí. Soutěže se zůčastnilo 10 sborů z 11 patřících do okrsku Červený Kostelec. Muži 11 družstev a ženy 3 družstva. Z ostatních sborů se zůčastnilo mimo soutěž družstvo z Kramolny.  Soutěž zahájil přivítáním družstev velitel soutěže bratr Vondra a hlavní rozhodčí bratr Šváb. K přesnému změření byla poprvé použita elektronická časomíra a sklopné terče.  Nejdříve soutěžily ženy. První místo obsadila Horní Radechová, druhé Horní Kostelec a třetí Horní Rybníky.  Útok mužů zahájilo naše družstvo a provedlo bezchybný výkon s časem 34,58 vteřin. Lepší byly jen družstva ze Stolína, H. Radechové a Žernova. Po nás se umístila Červená Hora, Bohdašín, H. Kostelec, H. Rybníky i mimo soutěžní Kramolna.  Sportovní zápolení provázelo pěkné jarní počasí, příjemná pohoda a hodně diváků, neboť někteří zůstaly z fotbalu, který těsně před soutěží skončil. Ke zdárnému průběhu rovněž přispělo občerstvení o které se vzorně postarala TJ Sokol Zábrodí. Podávala se pečená masa v nově postaveném altánu. (účast 11 členů - 22 hod.) 12.05. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba výstroje a výzbroje – stroj PS -12, sušení hadic, – na soutěži jsme se přesvědčili, že náš stroj je téměř jediný, který se startuje ještě pomocí kliky a proto jsme se po úvaze rozhodli předělat startování na baterii – následovalo menší občerstvení SDH Zábrodí

5

2003


10. 5.

VÝSLEDKY OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2003 pořadí

SDH

čas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. x

Stolín A Horní Radechová Stolín B Žernov Zábrodí Červená Hora Bohdašín Horní Kostelec Lhota Červený Kostelec Horní Rybníky Kramolna

25,36 26,01 28,91 29,24 34,58 36,37 36,98 43,99 49,27 49,60 63,47 40,81

před závodem

hlavní rozhodčí dohlíží na přípravu základny

start !!!

vyhlášení výsledků SDH Zábrodí

6

2003


14. 5.

středa, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 5 členů - 10 hod.)  úprava stroje PS -12 – bratr Škoda vyrobil rámeček na autobaterii, kterou zapůjčil bratr Vlček – bratr Habr a kandidát na nového člena sboru M. Forman si pohráli s elektroinstalací a stroj poprvé naskočil bez pomocí kliky – tato úprava zatím postačí , ale koncem roku bychom chtěli předělat zapalování

19. 5.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  úprava stroje PS -12 – Habr ml. zajistil umytí stroje wapkou – proveden výplach chladiče – očištění chladiče, výfukového a vodního vedení před nátěrem

(účast 8 členů - 16 hod.)

26. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  úprava stroje PS -12 – dokončeno čistění smirkovým papírem a proveden náter stříbřenkou

(účast 4 členové - 8 hod.)

2. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 8 členů - 16 hod.)  školení sboru - provedl velitel bratr Krejsek – téma: Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

9. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 6 členů) dnešní schůzka byla spíše organizační a měla za úkol projednat dva body:  První se týkal smutné události. Dne 3. 6. 2003 zemřel po delší nemoci ve věku 81 let čestný člen sboru a dlouholetý kronikář obce i našeho SDH pan Václav Bydžovský. Jednalo se o zajištění čestné stráže hasičů v obřadní síni.  Druhý bod se týkal sestavení a sepsání požadavků pro zajištění výcviku a zajištění základní činnosti sboru na OÚ Zábrodí. materiál potřebný k údržbě a úpravy stříkačky PS - 12: baterie – 1 ks. – 45 A 1200 Kč zapalování 4000 Kč svíčky – 4 ks. 120 Kč olej – 4 l. 400 Kč olej. filtr – 1 ks. 50 Kč benzin. hadice – 2 m. 30 Kč další materiál k výcviku a doplnění výzbroje sboru: ruční vozík k převozu stříkačky 1000 Kč hadice B - 1 ks. 2500 Kč hadice C – 3 ks. 5100 Kč hasičský pracovní oděv 12 000 Kč Ceny jsou pouze orientační, celkem asi 26 400 Kč. SDH Zábrodí

7

2003


10. 6. Dnes 10 června 2003 v 15 hodin jsme se rozloučili se zesnulým čestným členem SDH Zábrodí Václavem Bydžovským v obřadní síni v Červeném Kostelci. Po církevním obřadu byl převezen k tichému zpopelnění. Pohřbu se zúčastnili i krojovaní zábrodští hasiči, aby tak vzdali úctu a dík za to , že pan Václav Bydžovský pro naši obec a sbor hasičů toho tolik udělal.

SDH Zábrodí

8

2003


16. 6. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 5 členů - 10 hod.)  údržba a kontrola techniky – kontrola stroje PS-8 ukázala nutnost opravy před soutěží na Žernově pouze se stroji PS-8, která se koná už za 12 dní. 23. 6. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba techniky, stroj PS-8 – demontáž a montáž čerpadla – výměna ucpávky a výměna budíku

(účast 7 členů - 14 hod.)

25. 6. středa, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba techniky, pokračování oprav stroje PS-8 – vyčištění a oprava nádrže a palivového potrubí – výměna těsnění a výměna svíček

(účast 5 členů - 10 hod.)

27. 6.

pátek, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 17 hodin,  prověřovací cvičení – 3x proveden útok se strojem PS-8, nejlepší čas asi 45 vteřin

28. 6. sobota, Žernov, 12 hodin,

(účast 11 členů - 22 hod.)

(účast 7 členů)

ŽERNOVSKÝ POHÁR  Na netradičně pojatý závod v požárním útoku přijelo 18 družstev mužů. Netradiční v tom, že se soutěžilo pouze se stroji PS-8, které se na soutěžích už téměř nepoužívají. Naše družstvo mělo technický problém na základně, který byl způsoben tím, že jsme museli narychlo odmontovat držáky na savice, které na základně zabraly místo a nacvičený systém se nemohl použít. Náš čas 53,64 vteřin stačil pouze na 12. místo.  Byl to celkem zajímavý závod s dobrou účastí, škoda jen, že jindy pohodovou atmosféru na Žernově, pokazily zbytečné a nesmyslné protesty některých družstev.

SDH Zábrodí

9

2003


28. 6.

30. 6.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ŽERNOVSKÝ POHÁR – PS - 8 2003 pořadí

SDH

čas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Dolní Radechová Stolín Horní Radechová A Starkoč Jaroměř Horní Kostelec Lhotky Červená Hora Žernov B Žernov A Horní Rybníky Zábrodí Světlá Řešetova Lhota Říkov Lhota Č. K. Hořičky Horní Radechová B

36,32 38,51 40,03 40,25 42,18 44,08 44,14 46,94 47,94 49,64 51,70 53,64 54,84 56,52 69,52 78,13 (57,35) D D

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,

(účast 6 členů - 12 hod.)

 údržba a kontrola techniky po soutěži 4. 7.

pátek, cvičiště na hřišti Zábrodí, 17 hodin,

(účast 7 členů - 14 hod.)

 praktická odborná příprava – příprava před závodem na Hořičkách – 2 x proveden útok, nejlepší čas asi 30 vteřin 5. 7.

sobota, Hořičky, 13 hodin,

(účast 7 členů) HOŘIČKY

 Za velmi deštivého počasí jsme se vydali k Hořičkám změřit své síly v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev mužů, 4 žen a 2 družstva dorostenců. Předvedli jsme bezchybný útok s časem 40,23 vteřin a obsadily 6. místo. A to je o 5 příček lepší umístění než náš poslední výkon v této soutěži. SDH Zábrodí

10

2003


7. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba a kontrola techniky po soutěži – nabít baterii, sušení hadic

(účast 6 členů - 12 hod.)

14. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba techniky – úprava přívěsného vozíku – výroba a montáž saní pod stroj PS -12

(účast 6 členů - 12 hod.)

21. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 7 členů - 7 hod.)  školení sboru - provedl zástupce velitele bratr Škoda, dle směrnic pro získání odznaku odbornosti Hasič i. - iii. stupně – téma: testové otázky z oblasti A – POŽÁRNÍ TAKTIKA – (50 otázek)

28. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba požárních zařízení – úklid na půdě hasičské zbrojnice

(účast 5 členů - 10 hod.)

4. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba požárních zařízení – úklid hasičské zbrojnice – nové osvětlení ve zbrojnici ( bratr Habr) – oprava osvětlení před zbrojnicí

(účast 4 členové - 8 hod.)

11. 8.

pondělí, zbrojnice v Horní Radechové, 18 hodin,

(účast 3 členové)

okrsková schůze

– školení velitelů a strojníků – informace o soutěžích okrsku: „Stolínská zatáčka „Radechovský kopeček“ – námětové cvičení okrsku, (nebude oznámen termín) – informace k získání odbornosti hasič I.– III. stupně

SDH Zábrodí

11

2003


15. 8. Dne 15. srpna 2003 zemřel po delší nemoci v Hospici Anežky České ve věku nedožitých 80 let čestný člen našeho sboru dobrovolných hasičů pan Vladimír Beneš. Rozloučení proběhlo v kruhu rodinném v Žiškově sboru SČSH V Červeném Kostelci.

SDH Zábrodí

12

2003


18. 8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, (účast 6 členů - 6 hod.)  školení sboru: provedl velitel bratr Krejsek, dle směrnic pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně téma: testové otázky z oblasti B. – Technické prostředky, 50 otázek (účast 5 členů - 5 hod.) 25. 8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  školení sboru: provedl zástupce velitele bratr Škoda, dle směrnic pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně téma: testové otázky z oblasti C. – Technický výcvik, 50 otázek 1. 9.

pondělí, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 17 hodin,  prověřovací cvičení před soutěží „Stolínská zatáčka“ – 2 x proveden útok (nejlepší čas asi 32 vteřin)

6. 9.

sobota

(účast 7 členů - 14 hod.)

STOLÍNSKÁ ZATÁČKA  Náš sbor se bohužel nemohl zúčastnit. Dva zacvičení členové v zaměstnání a jeden v pracovní neschopnosti. 8. 9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  příprava na soutěž „Kramolenský pohár“ – několikrát provedeny změny na základně

(účast 7 členů - 14 hod.)

13. 9. sobota, zbrojnice Zábrodí, 12 hodin,

(účast 6 členů)

KRAMOLENSKÝ POHÁR  Velmi deštivý den, dva zacvičení členové zůstali v zaměstnání a pouze jeden náhradník. To byl neradostný začátek, ale přesto jsme se rozhodli vydat na vysokovské letiště. Stále jsme doufali, že si půjčíme závodníka, nebo přijede náš člen později, ale nestalo se tak.  Soutěž byla velmi silně obsazena a téměř polovina soutěžících měla čas pod půl minuty. Bylo se na co dívat a myslíme si , že nám to hodně přineslo a naučili jsme se několik velmi dobrých nápadů při umístění nářadí na základně.

15. 9. pondělí, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 17 hodin,

(účast 7 členů - 14 hod.)

 prověřovací cvičení před soutěží „Radechovský kopeček“ – trénování práce na základně SDH Zábrodí

13

2003


19. 9.

pátek, Červený Kostelec

(účast 7 členů)

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ - OKRSKU HASIČŮ - ČERVENÝ KOSTELEC Téma: kontrola dojezdových časů, počet zúčastněných, vybavení, namátkové určení úkolů,například provedení útoku s dýchací technikou, provedení jednoduchého vedení do prvního nadzemního podlaží po shodišti i pomocí nastavovacích žebříků, vyhledání podzemního hydrantu a napojení na něj apod. Cvičení bude provedeno nasucho. Cíl: prověření ohlašoven požáru, dojezdové časy jednotek, ustrojenost a technické vybavení.  Údajný požár divadla byl na operační středisko HZS nahlášen v 17,09 hod. Další časový průběh byl následující: jednotka

čas vyhlášení poplachu

čas dojezdu k požáru

pořadí u zásahu

počet osob

Č.Kost. město

17,11 RDST

17,15

1

17

Lhota

17,11 RDST

17,16

2

4

Stolín

17,11 RDST

17,18

3

8

H. Radechová

17,12 RDST

17,19

4

8

Horní Kostelec

17,14 TEL.

17,22

5

7

Žernov

17,14 TEL.

17,26

7

7

Bohdašín

17,16 TEL.

17,35

10

3

Zábrodí

17,16 TEL.

17,26

6

7

Olešnice

17,17 TEL.

17,34

9

4

Červená Hora

17,18 TEL.

17,33

8

6

Horní Rybníky

17,19 TEL.

17,39

11

4

Vyhodnocení: Cvičení se zúčastnilo 75 hasičů. Z uvedené tabulky je vidět, že i přes utajení cvičení byly dojezdové časy překvapivě dobré a to i sborů, které vyjíždějí minimálně. Závěrem cvičení velitel okrsku poděkoval všem hasičům za kladný přístup k tomuto námětovému cvičení, jejich připravenost jak osobní, tak i techniky.

SDH Zábrodí

14

2003


20. 9. sobota, zbrojnice Zábrodí, 12 hodin,

(účast 8 členů)

RADECHOVSKÝ KOPEČEK  Za pěkného slunečného počasí, v plné sestavě a s obecním Mercedesem jsme se vydali do Horní Radechové. Soutěže se zúčastnilo 30 družstev mužů a 15 družstev žen. Z našeho okrsku to bylo 8 sborů. Též se zúčastnilo i družstvo hasičů z polských Brasowicz.  Jako první zahájilo družstvo domácích a potvrdilo roli favorita a s časem 21,82 vteřin obsadilo první místo. Z 30 družstev mužů 12 dosáhlo čas pod 30 vteřin. Z našeho okrsku se to povedlo ještě družstvu ze Stolína s časem 26,63 vteřin. Potom následovaly Horní Rybníky 32,45 vteřin, hned v závěsu Zábrodí 32,80 vteřin, Červený Kostelec, Horní Kostelec a Lhota. Tabulka ukazuje pouze pořadí družstev z okrsku Červený Kostelec pořadí

SDH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Horní Radechová Stolín Horní Radechová B Stolín B Horní Rybníky Zábrodí Horní Radechová - veteráni Červený Kostelec Horní Kostelec Lhota

čas 21,82 26,63 28,24 29,56 32,45 32,80 35,03 37,58 38,45 69,54

před závodem SDH Zábrodí

družstvo sleduje soupeře na základně

15

2003


22. 9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  údržba techniky po soutěži  příprava „Dne otevřených dveří SDH Zábrodí“

(účast 7 členů - 14 hod.)

(účast 5 členů - 10 hod.) 26. 9. pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  příprava „Dne otevřených dveří SDH Zábrodí“ – úklid ve zbrojnici – příprava techniky – příprava občerstvení ( naloženo maso, přivezeno chlazení a dva druhy piva) 27. 9.

sobota, zbrojnice Zábrodí, 9,30 hodin,

(účast 14 členů - 10 hod.)

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SDH ZÁBRODÍ“  Sešli jsme se ráno v půl desáté, vyvezli techniku před zbrojnici a připravili ukázku historických i současných hasebních prostředků. Ozdobou byla historická stříkačka od firmy Smekal ze Slatiňan o síle 26 HP z roku 1943. Ze současných strojů to byl PS-8 a PS -12 na přívěsném vozíku za osobní automobily a další příslušenství. Ke zhlédnutí byly také ruční historické stříkačky, mezi nimi i tzv. „berlovka“. Za zmínku stojí, že vše je plně funkční.  Byly připraveny kroniky a fotografie z počátku sboru, i ze současné činnosti.  Připravili jsme i ohniště, na kterém se připravovalo vepřové maso, podle osvědčeného rodinného receptu pana Floriána, který nám recept daroval a ten se stal tajemstvím sboru.  Když bylo vše připraveno, přicházeli občané, kteří se mohli formou besedy dozvědět vše potřebné o požární ochraně.  S takovou akcí v oblasti prevence nebyly žádné zkušenosti a proto snad záměrně jsme nevyužili všechny možnosti propagace. Pokud by se taková akce opakovala, mohl by se oslovit podstatně větší okruh občanů. Možná i pravidelným opakováním by počet zájemců o podobné akce vzrůstal.

příprava občerstvení SDH Zábrodí

16

2003


příprava ohniště

před zbrojnicí

28. 9

neděle, zbrojnice Zábrodí, 10 hodin,  zakončení akce „Den otevřených dveří SDH Zábrodí“ – odvoz půjčených stolů, lavic a dalšího materiálu – likvidace ohniště – úklid ve zbrojnici

(účast 6 členů - 12 hod.)

29. 9

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,  pokračování úklidu na půdě zbrojnice

(účast 7 členů - 14 hod.)

6. 10

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin,

(účast 4 členové - 8 hod.)

BRIGÁDA  V obci na začátku končin byl krásně opraven nákladem pana Nývlta a s přispěním obce památný kříž .  Podle historických pramenů a pamětníků vedli původně ke kříži schody zhotovené ze stejného červeného pískovce jako kříž. Ale působením času schody zarostly a pod nánosem hlíny úplně zmizely.  Rozhodli jsme se také trošku přispět k obnově, schody najít a znovu zpřístupnit.

SDH Zábrodí

17

2003


7.10.

úterý, zbrojnice Zábrodí, 16 hodin,

(účast 6 členů - 12 hod.)

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ V OBCI CÍL: A) - prověření spojení na členy zásahové jednotky a prověření činnosti po vyhlášení poplachu. (den i dobu vyhlášení znal pouze velitel jednotky a zástupce) B) - vyzkoušet činnost historické stříkačky firmy R. A. Smekal z roku 1943. TÉMA: - zdolávání požárů v obci MÍSTO: - dřevěná chata na břehu rybníka Brodský, (původně to měl být hostinec u Prouzů, ale zvýšený provoz na komunikaci před hospodou z důsledku objížďky v Dolní Radechové nás vedl k této změně. PROVEDENÍ: - praktické cvičení s použitím vody z rybníku Brodský. SITUACE BĚHEM CVIČENÍ: 1 - vyhlášení poplachu členům výjezdové jednotky 2 - příjezd před zbrojnici a seznámení se situací 3 - přesun hasičů na místo zásahu byl netradiční. Protože sbor nemá vlastní automobil a půjčuje si obecní, který parkuje u pana Kuldy a nemusí být vždy k dispozici. Tak jsme zvolili náhradní řešení a přesun na krátkou vzdálenost provedli traktorem bratra Semeráka. 4 - proveden průzkum velitelem jednotky a zajištěno vypnutí přívodu el. energie do objektu 5 - hasiči provedli útočné hadicové vedení od rozdělovače jedním proudem VYHODNOCENÍ: - závěrem nutno dodat, že oba vytyčené cíle byly splněny. Účast velmi dobrá, z osmi členů zásahové jednotky se zúčastnilo šest a stroj Smekal předvedl všem, kteří mu nedůvěřovali, že ve svých 60. letech je stále schopný provozu. hospoda u Prouzů

rybník Brodský

chata SDH Zábrodí

18

2003


příjezd před zbrojnici

rybník Brodský

uvedení do chodu

během zásahu

hadicové vedení

výjezdová jednotka

11.10. sobota, OÚ Zábrodí, 8 hodin,

(účast 4 členové -20 hod.) BRIGÁDA V OBECNÍM LESE

SDH Zábrodí

19

2003


11.10.  V 8 hodin ráno jsme přijeli s obecním Mercedesem před OÚ, kde jsme naložili křovinořezy a další nástroje a brigádníky, připojil se k nám automobil hasičů z Horních Rybníků a vydali se k obecnímu lesu, který jsme 15. 4. 2000 společně sázeli. Cílem bylo zarostlý les osvobodit a v druhé fázi natřít špičky stromků proti okusu. fotografie z akce:

SDH Zábrodí

20

2003


SDH Z ÁBRODÍ

2003


SDH Z ÁBRODÍ

2004

SDH kronika 2003  

SDH kronika 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you