Page 1

SDH Z ÁBRODÍ

2007


1. 1.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice - příprava na VH sboru - zkouška sirény

5. 1.

pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 3 členové - 6 hod.)

(účast 14 členů + 4 hosté - 42 hod.)

• 109. VALNÁ HROMADA SDH Program: 1. přivítání přítomných - zahájení 2. úvodní slovo starosty 3. hodnotící zpráva za rok 2006 4. finanční zpráva 5. návrh plánu činnosti na rok 2007 6. volba výboru SDH 7. diskuse 8. usnesení 9. závěr

- Hanuš Jaromír - Habr Petr - Krejsek Milan - Semerák Stanislav - Škoda Jiří

- Habr Petr

přílohy: zápis ze schůze, finanční zpráva

SDH Zábrodí

1

2007


6. 1.

sobota, OÚ Horní Rybníky, 18 hodin • 110. VALNÁ HROMADA SDH HORNÍ RYBNÍKY - 3 členové sboru se zúčastnili jako hosté

(účast 3 členové - 9 hod.)

8. 1.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice po VH sboru

(účast 2 členové - 2 hod.)

15. 1.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU - rozbor VH - doplněni plánu práce na rok 2007

(účast 5 členů - 10 hod.)

22. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 9 hod.)

29. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 3 členové - 6 hod.)

• Údržba požárních zařízení

• Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice - topení v kamnech pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice

( účast 4 členové - 8 hod.)

12. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů - 16 hod.)

5. 2.

• Školení sboru -proškolení členů v PO - provedl velitel bratr Škoda Jiří 19. 2.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice

(účast 2 členové -2 hod.)

26. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 12 hod.)

• SCHŮZE VÝBORU - příprava na OKRSKOVOU VH 2. 3.

pátek, Bohdašín, 18 hodin

(účast 4 členové - 12 hod.)

• VALNÁ HROMADA HASIČŮ OKRSKU Č. KOSTELEC SDH Zábrodí

2

2007


• VH vzala na vědomí: - zprávu starosty okrsku bratr Vondra - činnost okrsku za rok 2006, 608 hasičů, 11 sborů, malá účast na soutěžích okrsku - zprávu velitele okrsku br. Šváb - požáry 133, nehody 249, - zprávu strojníka, technika okrsku - bratr Štrajbl - zprávu preventisty okrsku - zprávu vedoucího mládeže - bratr Havel • VH schválila: - plán práce hasičů okrsku ČK pro rok 2007 - soutěže: okrsková + Zábrodský pohár Žernov - PS 8 Stolínská zatáčka Červený Kostelec - dle řádu Horní Radechová - noční pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice

(účast 6 členů - 12 hod.)

12. 3. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 7 členů - 14 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 4 členové - 6 hod.)

26.3 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů - 16 hod.)

30.3 . pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 9 členů - 27 hod.)

5. 3.

• ČLENSKÁ SCHŮZE SBORU - informace z VH okrsku ČK - rozbor soutěží na rok 2007 - nutnost obnovit symboly na uniformách, stále máme staré a neplatné knoflíky, rozety.

19.3 .

• Údržba požárních zařízení - jarní úklid zbrojnice

BRIGÁDA V OBCI • členové sboru uspořádali již 4. brigádu na úklid příkopů podél cesty - od hráze rybníka Brodský až na křižovatku u Hanušů dále po okrajích lesa až k rybníku Pikolomini. Tato akce má již svou tradici a stále větší účast členů. SDH Zábrodí

3

2007


SDH Zábrodí

4

2006


31. 3.

sobota, obecní les, 17 hodin

(účast 4 členové - 24 hod.)

• BRIGÁDA V OBECNÍM LESE - na žádost obce, jsme odklízeli polomové dřevo z obecního lesa. Brigády se zůčastnili také hasiči z Horních Rybníků. Odměnou nám byl valník palivového dřeva, který jsme prozatím uložili ve zbrojnici a po rozřezání a naštípání bude dřevo uloženo na půdě a použito v zimě k vytápění jídelny místo akumulačních kamen. • odvoz odpadků do sběrného dvora v obci

SDH Zábrodí

(účast 1 člen - 2 hod.)

5

2006


2. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU - příprava na soutěž Zábrodský pohár - rozdělení úkolů - zkouška sirény

(účast 5 členů - 10 hod.)

16. 4. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 5 členů - 15 hod.)

• Údržba požárních zařízení - řezání dřeva 23. 4. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 12 hod.)

• Údržba požárních zařízení - řezání dřeva 30. 4. pondělí, les bratra Hanuše, 16 hodin

(účast 5 členů -25 hod.)

• STAVĚNÍ MÁJE - členové obou sborů obce se sešli opět v lese bratra Hanuše, kde porazili a očistili vhodný kmen, který dopravili na náves před OÚ. Tam byla májka vyzdobena a za přispění občanů obce vztyčena. - byl proveden přesun na hřiště, kde následoval dozor při další akci a to PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

SDH Zábrodí

6

2007


4. 5.

pátek, cvičiště na hřišti, 17 hodin • Prověřovací cvičení sboru - 2x proveden útok (čas 35 a 32 vteřin)

5. 5.

sobota, OÚ Horní Rybníky, 15 hodin

(účast 8 členů -20 hod.)

(účast 3 členové - 15 hod.)

• 110 LET SDH HORNÍ RYBNÍKY - OSLAVA PROGRAM: - proslov starosty - proslov velitele SDH a velitele mládeže - předání pamětních listů a medailí - podepsání smlouvy s TARNÓWEM - vystoupení tanečníků a mladých hasičů - vystoupení mažoretek - k tanci a poslechu hrála skupina NACOPAK - malá účast našeho sboru 7. 5.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba výstroje a výzbroje - příprava techniky na soutěž - zkouška sirény

(účast 11 členů - 22 hod.)

11. 5.

pátek, cvičiště na hřišti, 17 hodin

(účast 10 členů - 30 hod.)

• OKRSKOVÁ SOUTĚŽ - (již pošesté v Zábrodí) • ZÁBRODSKÝ POHÁR - IV ročník

- malá účast na soutěži Zábrodský pohár v loňském roce, měla za následek že jsme se rozhodli obě soutěže spojit a soutěž žáků zrušit úplně. V minulém roce se zúčastnilo 5 družstev mužů, 3 družstva žáků a 2 družstva žen. - letos se zúčastnilo 9 sborů z 11 v okrsku a sbor z Havlovic -náš sbor bohužel neobhájil loňské třetí místo, ale pátým místem v Zábrodském Poháru a čtvrtým v okrsku jsme ostudu určitě neudělali - organizace soutěže probíhala hladce, počasí bylo horší než v loňském roce, během celé soutěže hrozil déšť, ale nakonec téměř nepršelo. Soutěž provázel velmi silný vítr a proto byla řízena a komentována z ozvučeného automobilu z SDH Č. Kostelce. Soutěž opět výborně komentoval bratr Pinkava z Č.K. - obsluhu ve stánku s občerstvením též skvěle zvládala již tradičně paní Burdychová. SDH Zábrodí

7

2007


VÝSLEDKY ZÁBRODSKÉHO POHÁRU + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2007

pořadí

poř. Okrsek

SDH

čas

1.

1.

Horní Radechová

23,02

2.

x.

Havlovice

23,29

3.

2.

Červený Kostelec

25,18

4.

3.

Bohdašín

30,54

5.

4.

Zábrodí

33,48

6.

5.

Horní Kostelec

37,99

7.

6.

Červená Hora

38,19

8.

7.

Žernov

41,31

9.

8.

Horní Rybníky

44,05

10.

9.

Stolín

D

MOMENTKY ZE ZÁBRODSKÉHO POHÁRU + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2007

SDH Zábrodí

8

2007


MOMENTKY ZE ZÁBRODSKÉHO POHÁRU + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2007

SDH Zábrodí

9

2007


12. 5. sobota, zbrojnice Zábrodí, • Údržba požárních zařízení - štípání dřeva dřeva

(účast 4 členové - 16 hod.)

13. 5. neděle, zbrojnice Zábrodí, • Údržba požárních zařízení - sečení trávy kolem zbrojnice

(účast 1 člen - 1 hod.)

14. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Rozbor soutěže • Údržba požárních zařízení - úklid dřeva na půdu - příprava

(

19. 5. sobota, zbrojnice Zábrodí, • Údržba požárních zařízení - úklid dřeva na půdu - dokončení

(účast 5 členů - 17,5 hod.)

21. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice

účast 6 členů - 12 hod.)

(účast 8 členů - 16 hod.)

(účast 5 členů - 10 hod.) 28. 5. pátek u bratra Hanuše, 17 hodin • Návštěva u bratra Hanuše dlouholetého starosty sboru u příležitosti jubilea 75 let.

4. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 8 členů - 16 hod.) • Údržba výstroje a výzbroje - zkouška sirény - příprava techniky (historický stroj SMEKAL) na účast při oslavách v Horních Rybníkách SDH Zábrodí

10

2006 2007


8. 6.

pátek, Déčko Náchod, 14 hodin

(účast 8 členů - 32 hod.)

• BRIGÁDA - Na žádodost paní Pohankové, která vcelku bezvýsledně oslovila několik organizací i sborů dobrovolných hasičů s prosbou o pomoc při stěhování domu dětí v Náchodě, před celkovou rekonstrukcí. Proto jsme v počtu 8 členů pomohli budovu vystěhovat. Odměnou nám byla možnost prohlédnout si prostory překrásné Bartoňovi vily od architekta Pavla Janáka z roku 1928.

SDH Zábrodí

11

2007


9. 6.

sobota, OÚ Horní Rybníky, 12 hodin

(účast 9 členů - 27 hod.)

• 110 LET SDH HORNÍ RYBNÍKY - OSLAVA - účast v průvodu od OÚ na hřiště v Zábrodí, s naším historickým strojem od firmy SMEKAL ze Slatiňan z roku 1943. - následovaly ukázky požárních útoků mladých hasičů i veteránů, kde se zúčastnilo i několik našich členů - vše zakončily soutěže i zábavný program pro děti

SDH Zábrodí

12

2007


11.6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba techniky - příprava techniky na soutěž ve Rtyni - (závada na stroji)

(účast 7 členů - 14 hod.)

15.6. pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba techniky - únik oleje z mašiny - účast na soutěži ve Rtyni - odvolána

(účast 4 členové -8 hod.)

18.6. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba techniky - technika připravena na soutěž v Horní Radechové

(účast 6 členů - 12 hod.)

22.6. pátek, Horní Radechová • SOUTĚŽ V HORNÍ RADECHOVÉ - Noční soutěž s obrovskou účastí 31 družstev

(účast 8 členů - 48 hod.)

Několik výsledků ze soutěže: 1. místo 14. místo 17. místo 20. místo 15. místo 28.-31. místo

SDH SDH Zábrodí Zábrodí

Jinolice Červený Kostelec Horní Radechová Zábrodí Horní Rybníky Stolín

13

2006 2007

čas: čas: čas: čas: čas: čas:

17,26 26,40 29,96 37,58 52,04 N


momentky z akce štípání dřeva

28.6. čtvrtek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice

(účast 2 členové -4 hod.)

2.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 5 členů - 10 hod.) • Údržba výstroje a výzbroje - zkouška sirény - doplnění výstroje o zásahové přilby - jsou staršího typu, ale pro naší potřebu plně vyhovující - úklid v regálech

9.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - vyvezení septiku

(účast 8 členů - 16 hod.)

16.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid jídelny

(účast 2 členové - 2 hod.)

SDH Zábrodí

14

2007


23.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - doplnění a výměna materiálů na informační tabuli

(účast 2 členové - 2 hod.)

30.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba výstroje a výzbroje - helmy doplněny o nové řemínky

(účast 3 členové - 6 hod.)

6.8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice

(účast 1 člen - 1 hod.)

13.8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - vyčištění a prohloubení odtokových kanálů kolem zbrojnice

(účast 6 členů - 12 hod.)

15.8. středa, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - sečení kolem zbrojnice

(účast 1 člen - 1 hod.)

20.8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 5 členů - 10 hod.)

- vykopání a odvezení štěrku před vraty zbrojnice - příprava před asfaltováním

SDH Zábrodí

15

2007


21.8.

úterý, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - pokračování s výkopem před vraty zbrojnice - hrabání a odvoz posečené trávy kolem zbrojnice

(účast 3 členové - 6 hod.)

24.8.

pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - odvoz štěrku před zbrojnicí

27.8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - dočištění výkopu před zbrojnicí

(účast 2 členové - 4 hod.)

3.9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény

(účast 3 členové - 6 hod.)

10.9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice

(účast 4 členové - 6 hod.)

17.9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid jídelny

(účast 2 členové - 2 hod.)

24.9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 6 členů - 12 hod.)

(účast 3 členové - 7,5 hod.)

- rozšíření výkopu a odstranění betonových žlabů před vraty zbrojnice a dočištění před asfaltováním.

SDH Zábrodí

16

2007


25.9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, • Údržba požárních zařízení - asfaltování před zbrojnicí

1.10.

(účast 2 členové - 2 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice

(účast 6 členů - 9 hod.)

(účast 11 členů - 33 hod.) 15.10. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • OSLAVA 70. NAROZENIN dlouholetého člena bratra Semeráka Josefa ve zbrojnici.

SDH Zábrodí

17

2007


17. 10. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 4 členové - 12 hod.) • Údržba požárních zařízení • BRIGÁDA - odvoz přebytečného štěrku z výkopu před vraty na vyspravení obecních cest. (před halou bývalého kravína a cesta k silu u Špinky)

22.10. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - odvoz kamenů z výkopu před vraty

(účast 3 členové - 3 hod.)

29.10. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - příprava dřeva - napytlováno a snešeno z půdy 5.11.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 2 členové - 2 hod.)

(účast 4 členové - 8 hod.)

- zkouška sirény - úklid kolem zbrojnice SDH Zábrodí

18

2007


12.11. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 5 členů - 10 hod.) • Doplnění hasičské výstroje a výzbroje v Novém Městě nad Metují - (svítilna, savice, boty, hadice) 19. 11. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba techniky - přechod techniky na zimní období - (FRIDEX)

(účast 2 členové - 2 hod.)

20. 11. úterý, zbrojnice Zábrodí > bramborárna v Olešnici (účast 3 členové - 3 hod.) • NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ OKRSKU Zjištěné nedostatky: - pozdní příjezd - ( sbor nemá ve zbrojnici automobil k okamžitému výjezdu bylo třeba sehnat automobil se závěsem) - operační důstojník se nemohl dovolat - (nutno opravit kontaktní adresy) - doplnit kontakty v mobilních telefonech, mezi členy výjezdové jednotky 26. 11. 26.11. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU - příprava VH - termín v pátek 11. 1. 2008 ve zbrojnici v 18 hodin

(účast 6 členů - 12 hod.)

30. 11. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 3 členové - 6 hod.) • SCHŮZE VÝBORU - na pokyn starosty obce P. Olejáka, provedena INVENTURA HASIČSKÉ VÝZBROJE, VÝSTROJE A INVENTÁŘE (seznam je vyvešen na informační tabuli ve zbrojnici a též příloha v kronice) (účast 7 členů - 10,5 hod.) 3. 12. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba techniky - zkouška sirény - ůklid v regálech s technikou • příprava VH - volba zástupců sboru na schůzi okrsku - (br. Krejsek, br. Semerák) 4. 12. úterý, zbrojnice Stolín, 18 hodin • Schůze okrsku - ůčast 100 % - 11 sborů - soutěže: - soutěž dle řádu neproběhla - školení: - samaritáni velmi malá účast - prověřovací cvičení okrsku: - bramborárna - 6 družstev SDH Zábrodí

19

(účast 2 členové - 4 hod.)

2007


- hlášení o činnosti okrsku sbory NEPODÁVAJÍ - zaslat do konce ledna - VH okrsku:- 8.2. 2008 v 17 hod - Bohdašín, nebo Žernov - soutěže: Okrsková + Zábrodský pohár Stolínská zatáčka - NE Žernov - ke 125 letům sboru Dle řádu - NE Horní Radechová - 20.6. 2008 Bohdaščín - 17.5. - děti - 110 let - školení 2008: řidiči - konec ledna velitelé - 29.5. 17 hod. Č. Kostelec strojníci - 27.3. 16 hod. Č. Kostelec (účast 6 členů - 12 hod.) 17. 12. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU - příprava VH - rozdělení úkolů: - br. Krejsek - pozvánky na VH, PF 2008, kalendáře 2008 - 110 let - br. Vlček J., br. Habr M. - občerstvení - sestaven program schůze - svolána členská schůze na pátek 28.12. 2008 28.12. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ČLENSKÁ SCHŮZE - sestaven návrh plánu práce na rok 2008 - projednána změna ve výboru sboru - další rozdělení úkolů

SDH Zábrodí

20

(účast 8 členů - 24 hod.)

2007


SDH Z ÁBRODÍ

2006

SDH KRONIKA 2007  

SDH KRONIKA 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you