Page 1

SDH Z ÁBRODÍ

2 012


2. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 8 členů - 3 hod.) • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid jídelny - úklid soc.zařízení, chodba • revize uniforem: Semerák S. - 2x, Škoda J. - 1x (čepice - 2x), Vlček j - 1x, Branda l. - 1x, Nývlt J. - 1x, Habr P.- 1x, zbrojnice - 1x (bez čepice) 9. 1.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 9 členů - 3 hod.) •Výborová schůze - příprava VH sboru - příprava pozvánek na VH , příprava pozvánek na "MALOU CESTOMÁNII" - (br. Krejsek)

14. 1 sobota, OÚ Zábrodí, 18 hodin (účast 5 členů - 3 hod.) • VH SDH v Horních Rybníkách - zástupci sboru se zúčastnili VH 16. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin •Výborová schůze - příprava VH sboru - pozvánky na VH - distribuce - generálka - rozdělení úkolů - občerstvení, zprávy, revize - občerstvení připravila Lucka B. - výborné špagety

(účast 9 členů - 3 hod.)

19. 1. čtvrtek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid jídelny před VH sboru

(účast 5 členů - 3 hod.)

20. 1. pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 16 členů - 6 hod.) + 5 hostů

• 114. VALNÁ HROMADA SDH

SDH Zábrodí

1

2012


• 114. VALNÁ HROMADA SDH Program:

1. přivítání přítomných - zahájení - br. Habr Petr 2. volba návrhové a volební komise (br. Vlček, br. Branda, s. Brandová) 3. úvodní slovo starosty sboru - br. Krejsek Milan 4. hodnotící zpráva za rok 2011 - br. Krejsek Milan 5. zpráva revizora účtu - br. Habr Petr 6. návrh plánu činnosti na rok 2011 velitel - br. Vlček Jaroslav 7. předání medailí členům za činnost ve sboru 8. diskuse 9. usnesení - br. Vlček Jaroslav 10. závěr - br. Habr Petr

přílohy: zápis ze schůze, návrh plánu činnosti na rok 2011

POZVÁNKA NA 114. VALNOU HROMADU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ konanou v pátek 20.1. 2012 v 17 hodin v hasičské zbrojnici v Zábrodí

Program schůze: ✔ zahájení a přivítání hostů ✔ úvodní slovo starosty ✔ zhodnocení činnosti za rok 2011 ✔ finanční zpráva ✔ návrh plánu činnosti na rok 2012 ✔ předání vyznamenání zasl. členům ✔ diskuse ✔ výběr členských příspěvků ✔ závěr ÚČAST ČLENŮ NUTNÁ ! starosta SDH Milan Krejsek, velitel Petr Habr

SDH Zábrodí

2

2012


fotografie pořízené během VH sboru SDH Zábrodí

3

2012


21. 1. sobota, zbrojnice Zábrodí, 9 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid po VH sboru

(účast 5 členů - 3 hod.)

22. 1. neděle, OÚ Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů - 3 hod.) + 25 diváků

• KULTURNÍ AKCE - III. ročník Malé cestománie - pořádal SDH Zábrodí

DIASHOW místního rodáka Josefa Burdycha - NOVÝ ZÉLAND, KANADA, USA - národní park YELLOWSTONE - při pořádání 3. ročníku jsme pro jednou vynechali osvědčeného R. Krejčiříka a poprvé oslovili místního rodáka Josefa Burdycha. A byla to dobrá volba. Pepa nám vyprávěl o svých cestách a zážitcích z cest. Poutavé a místy humorné vyprávění bylo obohaceno o spoustu krásných fotografií. SDH Zábrodí pořádá malou cestománii: III. ročník

Občerstvení připravila Eva Lokvencová a Petr Habr. - příjemně strávený večer a účast asi 25 spokojených diváků.

místního rodáka Josefa Burdycha

NOVÝ ZÉLAND KANADA USA - národní park YELLOWSTONE Srdečně zveme všechny milovníky přírody a zájemce o cestování

v neděli 22.1. 2012 v 16. hodin v sále OÚ Zábrodí vstupné dobrovolné

SDH Zábrodí

4

2012


23. 1.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU - vyhodnocení diskuse z obou VH - Zábrodí a Horní Rybníky - doplnění plánu práce na rok 2012

(účast 9. členů - 2 hod.)

30. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - vymetání sněhu - topení v kamnech - vypnutí vody ve zbrojnici (zazimování)

(účast 2. členové - 2 hod.)

3. 2. pátek, Řešetova Lhota, 18 hodin, Pavlišov

(účast 6. členů - 5 hod.)

• VALNÁ HROMADA HASIČŮ OKRSKU Č. KOSTELEC • Zprávy: zpráva starosty okrsku - Záliš Josef zpráva velitele okrsku - Pinkava Zdeněk zpráva vedoucího mládeže - Vondra Josef mladší zpráva mandátové komise - (VH usnášení schopná) • zprávy o činnosti jednotlivých sborů za rok 2011. za sbor Zábrodí zprávu přednesl starosta - bratr M. Krejsek • diskuse, usnesení: VH přijímá zprávy

• VEPŘOVÉ HODY NA PAVLIŠOVĚ - po skončení schůze a po přibrání dalších členů sboru, bylo pokračování v hospůdce na Pavlišově, kde někteří členové byli poprvé a přesvědčili se, že "pověsti" o domácí baště, velkých porcích a nízkých cenách nepřeháněly. - v příjemném prostředí s přátelskými místními obyvateli jsme ochutnali všechny nabízené dobroty z domácí zabijačky.

SDH Zábrodí

5

2012


TROCHA HISTORIE Tento text a obrázek jsou použity ze stránek SDH Pavlišov, jídelní lístek je ze dne 3.2. 2012.  ístní hostinec: prvním majitelem byl František Kaválek. Při hostinci byla kovárna, proto se v M dřívějších dobách říkalo "U Kovářů." Původní budova neměla sál, ten byl přistavěn až za "mladých Kaválkových". Z kovářské dílny byl udělán pokojík, který byl později přestavěn na krámek. Za Kaválkových byl hostinec v největším rozkvětu: odtud také vznikl slavný pavlišovský řízek - tedy obalovaný vepřový řízek podávaný s houskovým knedlíkem a kyselým zelím...Dnes už tento hostinec není, zůstal z něho pouze obchůdek se smíšeným zbožím Marcelky Kubečkové. Nové pohostinství stojí ve dvoře bývalého Vlčkova statku č.p. 1 a díky jeho majitelům Vlastíkovi a Katce Vlčkovým zase získalo jméno Pavlišov lesk a bývalou slávu. Na Katčinu baštu a Vlastíkovu ochotu se sjíždějí lidé i z dalekého okolí. Nesmí se zapomenout ani na jejich pracovitou maminku, paní Vlčkovou. Myslím si, že v okolí nemají konkurenci.... 3.2. 2012.

6. 2.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU

(účast 8 členů - 3 hod.)

13. 2.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - vymetání sněhu - topení v kamnech

(účast 7. členů - 2 hod.)

20. 2.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid jídelny - sestra Lucka Narozeniny - xx - občerstvení

(účast 7. členů - 2 hod.)

- rozbor V.H. okrsku Č. K. - Inventura , inventář majetku sboru (aktualizace) - zkouška sirény

SDH Zábrodí

6

2012


27. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 2 členové - 2 hod.) • Údržba požárních zařízení - vymetání sněhu před vraty, topení 5. 3. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 7 členů 2hod.) • Technická pomoc občanům - stěhování králikáren u Škodů a Krejsků

- kontrola sirény

12. 3.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ŠKOLENÍ SBORU

(účast 8 členů - 3 hod.)

Témata: - Testy HASIČ I. - III. stupně 2011 - školení provedl br. Krejsek - občerstvení br. Škoda - vepřové maso z Polska

19. 3..

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 8 členů - 4 hod.) • Údržba požárních zařízení - úklid jídelny - občerstvení Semerákovi - zabíjačka - vzpomínkový zábavný večer na téma: soc. zemědělství aneb plechová kavalerie hlavní moderátoři: J. ŠKODA, J. Nývlt

24. 3. sobota, Končiny • brigáda - pomoc obci

(účast 3 členové - 2 hod.)

- pročištění kanálu a propustku pod cestou na Končinách (J. Nývlt +2)

26. 3.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 9 členů - 3 hod.) • Údržba požárních zařízení - jarní úklid na pozemku kolem zbrojnice, knihovny a dětského hřiště - občerstvení sestra Eliška - výborné buchtičky se šodó - ocenily hlavně děti a J. Nývlt

28. 3. středa, Zábrodí les u Hanušů, čas 13 : 57, • VÝJEZD ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY OBCE

- jednotky: Stanice Náchod, JSDH Červený Kostelec, JSDH Zábrodí

- popis zásahu: - jednotky vyjely na likvidaci požáru suché trávy a klestí. jednalo se o pálení klestí, které se vymklo kontrole - požár bez škody.

SDH Zábrodí

7

2012


2. 4. pondělí, silnice v obci Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů + 2 děti - 3 hod.)

• TRADIČNÍ BRIGÁDA V OBCI 9. ročník - náš příspěvek k oslavám DNE ZEMĚ 22. 4. - od hráze rybníka Brodský až na křižovatku u Hanušů, dále po okrajích lesa až k rybníku Pikolomini. - poprvé nebyl ke svozu odpadu použit traktor s vlekem, ale tranzit bratra Nývlta a odpadky  byly hned na místě sypány do velkých plastových pytlů což velmi usnadnilo manipulaci s odpadem a hlavně vykládku - opět neuvěřitelná přehlídka toho, co všechno jsou "lidé" schopni vyhodit podél cest a v lese. občerstvení: J. Vlček - tlačenka s cibulí + chléb

SDH Zábrodí

8

2012


SDH Zábrodí

9

20 12


SDH Zábrodí

10

2012


8. 4. pondělí, komunální odpad v Horních Rybníkách • VÝJEZD ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY OBCE

- jednotka JSDH Zábrodí - popis zásahu: požár kontejneru pro komunální odpad v Horních Rybníkách - bez škody

9. 4.

pondělí, obec Zábrodí,

9.00 hodin

(účast 8 členů a děti

VELIKONOCE - koleda - udržování tradic - stále větší účast členů, dětí i sousedů a přátel hasičů - odpoledne akce pokračovala setkáním rodin hasičů ve zbrojnici v Zábrodí

SDH Zábrodí

11

2012


12. 4. čtvrtek, hráz rybníka Špinka, 15.30 hod.

(účast 6 členů - 2 hod.)

• VELITELSKÝ DEN - účast: výjezdová jednotka obce - technika z Horních Rybníků Horní Rybníky - Středa j., Středa P., Jirásek P. Zábrodí - Krejsek M., Škoda J., Vlček J., Branda L., Brandová L., Nývlt J. - provedení: - kontrola žebříků - ukázka - sání z hráze rybníka Špinka - kontrola hadic - praktické provedení - kontrola vozidel

VEŠKERÉ KONTROLY - BEZ ZÁVAD SDH Zábrodí

12

2012


13. 4. pátek Machov 16.hodin • Schromáždění starostů SDH - jaro - br. Krejsek 16. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17.00 hodin

(účast 1 člen - 3 hod.)

(účast 7 členů - 2 hod.)

• ŠKOLENÍ SBORU - rozbor velitelského dne - poučení: - zkouška hadic, označení, evidence - nutno provést praktické, školní cvičení jednotky - br. Škoda - provedl školení na téma: přívodní vedení. (cvičební řád - metodické listy č.3 až 6) SDH Zábrodí

13

2012


23. 4. pondělí, hráz rybníka Brodský, 17 hodin

(účast 8 členů - 3 hod.)

• BRIGÁDA V OBCI - jarní úklid na hrázi rybníka Brodský - zametení krajnic a chodníku, vyčištění kanalizace na hrázi - občerstvení bratr a sestra Vlčkovi - opékání buřtů - kafe a trubičky

SDH Zábrodí

14

2012


30. 4. pondělí, les bratra Nývlta, náves na Čertovině, hřiště, 16 hodin

(účast 9 členů -6 hod.)

• STAVĚNÍ MÁJE - ČARODĚJNICE - 17. ročník Pozvání na stavění máje přijalo osvědčené akční jádro obou vesnických sborů DH v čele s panem starostou. Vybíral se štíhlý rovný vzrostlý smrk pro vztyčení a ozdobení máje. Tentokrát v lese bratra Nývlta. Rodina Rýdlových jako už tradinčně přinesla pentlemi vyzdobený májový věnec, který byl připevněn k vrcholu. Společné dílo se podařilo a účastníci akce se mohli spokojeně odebrat na místní fotbalové hřiště, kde je již čekalo pohoštění a vychlazené nápoje. Rodina Středových zapůjčila na tuto akci traktor s vlekem a Jakub Středa s ním vše potřebné zařídil. Jaro bylo v plném proudu, a tak jsme s radostí svlékli bundy a přivítali poslední jarní svátky v odlehčeném oblečení. Děti které se na pálení čarodějnic těšily jistě už celý týden byly na vše pořádně připravené. Čarodějnický dorost přivítaly tři stylově oblečené ježibabí dámy, které s sebou z čarodějného vrchu přinesly pár drobností do soutěží. Děti mohly své síly změřit v hodu koštětem do dálky, ve vymetání nepořádku z čarodějnické chýše, v běhu s kocourem na zádech, ve vyplácení mlsného kocoura atd. Největší veselí za vtipného komentáře Romana Dostála sklidila soutěž s Jeníkem a Mařenkou, kteří sbírali penízky na opravu domku paní ježibaby. Čarodjné dámy byly s průběhem soutěží velmi spokojeny a závěrem dětem předaly malé talismany. SDH Zábrodí 15 2012


SDH Zábrodí

16

2012


1. 5. úterý, zbrojnice Zábrodí, 13 hodin

(účast 1 člen -2 hod.)

7. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 16 hodin

(účast 4 členové -1 hod.)

• ÚDRŽBA požárních zařízení - sečení kolem zbrojnice, zastávky, knihovny a dětské hřiště. • ÚDRŽBA TECHNIKY - příprava na soutěž - hadice, kára s technikou

SDH Zábrodí

17

2012


7. 5. pondělí, cvičiště na hřišti, 17 hodin

(účast 7 členů - 3 hod.)

• Prověřovací cvičení soutěžního družstva – 1. - sestavení soutěžního družstva a secvičení na základně • údržba techniky (účast 2 členové - 2 hod.) - úprava stroje: bratr Škoda - úprava a zpevnění páčky plynu bratr Vlček - promazání, uvolnění ventilů - občerstvení - bratr Vlček - obří Hemenex

10. 5. čtvrtek, cvičiště na hřišti, 17 hodin

(účast 7 členů - 3 hod.)

• Prověřovací cvičení soutěžního družstva – 2. - procvičování - košíček, savice, strojník • údržba techniky (účast 1 člen - 1 hod.) - úprava stroje:

bratr Nývlt - úprava zpevnění páčky plynu podruhé

SDH Zábrodí

18

2012


11. 5. pátek, hřiště v Zábrodí

(účast 12 členů )

• OKRSKOVÁ SOUTĚŽ - ( již po jedenácté v Zábrodí) • POHÁR STAROSTY OBCE ZÁBRODÍ - dříve - (ZÁBRODSKÝ POHÁR - IX. ročník) - Účast pouhých 7 družstev mužů, tedy o 3 méně než v loňském roce. Ženy tři družstva. V tomto roce poprvé dvoukolově, horší čas se škrtal. Časy útoků se posouvají stále více pod magickou hranici 30 vteřin. V loňském roce to byla dvě družstva a v letošním už čtyři. pouhá tři družstva neměla upravenou mašinu. Náš sbor předvedl opět bezchybný útok, ale čas 34:24 (vloni 34:29, který stačil v soutěži okrsku v roce 2009 a 2010 na třetí místo, v loni na 4. místo) tak letos pouze na 6. místo. - soutěž byla ukončena ve zbrojnici - občerstvení výborné těstoviny J. Vlček.

VÝSLEDKY POHÁRU STAROSTY OBCE ZÁBRODÍ + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE 2012 pořadí SDH čas 1 čas 2 1.

Č. Kostelec

20:80

19:72

2.

Lhota Č. K

20:39

23:00

3.

Stolín

20:77

4.

Žernov

26:46

24:81

5.

Horní Rybníky

30:44

31:31

6.

Zábrodí

44:15

34:24

7.

Bohdašín

37:64

39:07

SDH Zábrodí

19

2012

N


MOMENTKY Z POHÁRU STAROSTY ZÁBRODÍ + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2012

SDH Zábrodí

20

2012


MOMENTKY Z POHÁRU STAROSTY ZÁBRODÍ + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2012

SDH Zábrodí

21

2012


14. 5. pondělí,

(účast 11 členů)

• Účast na pohřbu bratra Antonína Soumara který zemřel ve věku 92. let - čestný člen sboru. - ve zbrojnici - vzpomínka na bratra Soumara

- fotografie jsou z roku 2008, ze zbrojnice v Zábrodí při oslavách 110. let trvání sboru

21. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba techniky - po soutěži - PS-12, hadice, kára s technikou

(účast 11 členů - 3 hod.)

• narozeniny J. Vlček - 36 let - občerstvení, tousty a uzené 28. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • brigáda - pomoc občanům

(účast 6 členů - 4 hod.)

- sundávání betonových tašek na chaloupce br. Nývlta - občerstvení bratr Vlček - polévka speciál SDH Zábrodí

22

2012


2. 6. sobota, hřiště v Zábrodí, ­ • ÚČAST NA DĚTSKÉM DNU

(účast 8 členů - 3 hod.)

text - nachodsky.denik.cz/zpravy - Dětský den zpestřily traktory - Místní obecní úřad ve spolupráci s SDH Zábrodí a Horní Rybníky připravil na sobotní odpoledne v rámci oslav Dne dětí bohatý zábavný program, který se konal na fotbalovém hřišti. Nechyběly soutěže, jichž se mohly zúčastnit děti každého věku. Po jejich absolvování získaly drobnou odměnu. S místními se přijeli pobavit a zasoutěžit si i děti a rodiče z partnerského polského města Tarnówa. Program zpestřily ukázky leteckých modelářů, jež předvedli úchvatnou leteckou show. Svou zručnost a sehranost předvedli hasiči při vyprošťování zaklíněné osoby z havarovaného vozidla. Nechyběli také záchranáři. Na hřišti byly vystaveny traktory, které přitahovaly hlavně kluky. Posezení v traktoru si vyzkoušela ale i děvčata. Jak uvedl Jan Dlauhoweský, starosta Zábrodí, všechny stroje pocházejí z místních stodol a jsou stále funkční. A i když již nějaký ten rok pamatují, dodnes odvádějí dobrou práci. „Je to nápad z letošního roku a tím pádem se jedná o nultý ročník. V něm jsme chtěli ukázat, s čím se na vesnici hospodaří. Tentokrát přijeli své pomocníky ukázat jen místní majitelé, ale chtěli bychom z toho udělat tradici a oslovit širší okruh majitelů traktorů ať již historických, tak i moderních a představit veřejnosti, jak se technika vyvíjela kupředu," řekl starosta. Zlatý hřeb na zakončení Dětského dne zajistili místní hasiči, když na travnatou plochu napustili hasící pěnu. To byl impuls pro děti, které v hromadě pěny začaly nekontrolovatelně řádit. Rodiče jen bezmocně přihlíželi a pomalu chystali pro své ratolesti něco suchého na přestrojení. Velké zábavné odpoledne se vyvedlo nejen díky slunečnému počasí, bohatému občerstvení, ale též díky bohatému zábavnému programu, který by mohl klidně konkurovat i větším městům. Domů tak všichni odcházeli neradi, ale spokojeni.

SDH Zábrodí

23

2012


MOMENTKY Z DĚTSKÉHO DNE NA HŘIŠTI 2012

SDH Zábrodí

24

2012


3. 6 .

neděle, zbrojnice Zábrodí, 13 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 1 člen - 1 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení - úklid ve zbrojnici, v jídelně a soc. zařízení - zkouška sirény

(účast 10 členů - 3 hod.)

7. 6 . čtvrtek, zbrojnice Zábrodí, 16 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 1 člen - 2,5 hod.)

- sečení trávy, knihovna, zbrojnice, hřiště - Petr Habr

4. 6 .

- čerpání septiku - Petr Habr

8. 6 .

pátek, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­

(účast 7 členů - 2 hod.)

• návštěva u bratra hanuše

- bývalého dlouholetého starosty sboru u příležitosti jubilea 80. let. - sešli jsme se v bývalé hospodě u Hanušů společně s delegací z OÚ Zábrodí, společně jsme popřáli vše nejlepší a hodně zdraví, popovídali si, zavzpomínali, zasmáli se, zahráli na harmoniku a zazpívali.

SDH Zábrodí

25

2012


11.6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

- úklid - dětské hřiště - pergola - občerstvení - Eva Lokvencová Jar. Hanuš

(účast 8 členů - 3hod.)

- chleba. paštika, sýr - točené pivo

18. 6 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 5 členů - 2 hod.)

25. 6 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 8 členů - 3 hod.)

2. 7. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 5 členů - 2 hod.)

- odvoz a likvidace starých gaučů - úklid ve zbrojnici

- sečení trávy a úklid kolem zbrojnice - úklid v zastávce autobusu

- zkouška sirény, - úklid jídelny a soc. zařízení

3. 7. úterý, obec Zábrodí křižovatka u Hanušů • záplavy v obci

- Prudký déšť a pole nad křižovatkou u Hanušů opět ukázaly svou sílu. Nebylo to sice tak silné jako před 17. lety, protaže obnovený travnatý pás pod polem tok vody podstatně zmírnil, ale příkop podél cesty, který dříve také část vody pobral, byl už zanešen a truby pod cestou a chodníky k zastávce také. Veškerá voda, která měla jít novou kanalizací se nevešla, nadzvedla betonové kryty a prohnala se skalkou a zahradou u domu Hovorkových a potom pokračovala po cestě do Špinky. Naštěstí minula o pár milimetrů vjezdy do garáží a sklepů u 3. domků na pravé straně, kde už její účinky znají. fotografie z roku 1995 - domky: Petirovi, Škodovi a Krejskovi

SDH Zábrodí

26

2012


fotografie z roku 2001 - voda sice minula domky, díky zábranám ve vjezdech, ale cesta byla pokryta vrstvou bláta - zásah hasičů

18.7. středa, příkop pod polem u Hanušů ­ (účast 3 členové - 2 hod.) - bylo provedeno vybrání příkopu pod polem a vyčištění odtoků pod chodníky u zastávky autobusu - technika rypadlo R. Jůza, nákladní automobil J. Nývlt 20.7 . pátek, příkop pod zastávkou autobusu ­ (účast 4 členové - 3 hod.) • brigáda v obci - ruční dočištění kanálů pod chodníky u zastávky až na betonové žlábky, které byly pod vrstvou hlíny legenda: značí směr vody při záplavě 3. 7. 2012 značí místa vyčištění a prohloubení kanálů

SDH Zábrodí

27

2012


23.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Výlet na kolách

(účast 6 členů - 3hod.)

- malý výlet kolem rybníka Špinka s ukončením v chatě na "ocase"

- co víc dodat ? 30.7. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • schůze výboru - činnost sboru - smlouva s OÚ o činnosti (1.8. 2012)

(účast 5 členů - 2 hod.)

• Údržba TECHNIKY - vypuštění oleje z mašiny - příprava na výměnu vany

(účast 5 členů - 1 hod.)

25.7. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba TECHNIKY

(účast 10 členů - 3 hod.)

- úklid v regálech a na káře s technikou

2. 8. čtvrtek • webové stránky sboru - zahájen zkušební provoz - adresa: www.sdhzabrodi.cz 6. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba TECHNIKY

(účast 6 členů - 3 hod.)

- téměř po 2. letech neustálého svařování a opravování staré olejové vany, jsme se rozhodli vyměnit ji za novou. Nová vana měla oba vývody posunuté - jeden o 8,5 cm a druhý o 2,5 cm. Bratr Nývlt obě trubičky prodloužil a výměna se zdařila.

SDH Zábrodí

28

2012


SDH Zábrodí

29

2012


7. 8. V úterý 7. srpna 2012 jsme se rozloučili s neobyčejným člověkem, kamarádem. Zástupci sboru, se smuteční kyticí se zúčastnily pohřbu bratra Petra Duchatsche. Petr Duchatsch vstoupil mezi hasiče 1. ledna 1981 a tímto datem se začíná odvíjet jeho práce ve sboru dobrovolných hasičů Horní Radechová. V současné době když vyslovíte jeho jméno mezi hasiči Královéhradeckého kraje, ve většině případů budou dobrovolní, ale i profesionální hasiči vědět o koho jde. Duchatsch je znám jako starosta sboru v Horní Radechové, jako člen výkonného výboru  a náměstek starosty OSH v Náchodě, jako člen okresní odborné rady mládeže, jako rozhodčí instruktor v požárním sportu a také jako absolvent Univerzity III. věku Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava – fakulty bezpečnostního inženýrství. Velmi aktivně se podílel na práci s mládeží jak ve sboru, tak i v rámci okresu. Jeho dlouhodobě komplikovaný zdravotní stav mu nebránil v další práci s mládeží, organizaci a pořádání soutěží a v řešení problémů. Zemřel náhle ve věku 55 let, ve vzpomínkách hasičů nejen náchodského okresu však zůstává dál. 13. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 8 členů - 3 hod.) • Údržba TECHNIKY - dokončení výměny olejové vany - (1 hod.) • radostná událost ve sboru • BÁRA BRANDOVÁ se narodila 8. srpna 2012 v 1:56 hodin s váhou 3245 g a délkou 47 cm. S rodiči Lucií a Lukášem, a se čtyřletým bráškou Matýskem, bydlí v obci Zábrodí a aktivně se zúčastňují všech akcí sboru.

SDH Zábrodí

30

2012


18.8. pondělí, zbrojnice Zábrodí,  • BrigÁda - pomoc obci

(účast 1 člen - 5 hod.)

- velitel sboru bratr Habr vyrobil a nainstaloval na dětském hřišti pro malé děti za zbrojnicí v Zábrodí nové pískoviště. Zatím je jen provizorně přikryté plachtou, ale v brzké době bude zakrytí vylepšeno.

20.8 .

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 8 členů - 3 hod.)

- byla slušná účast členů a krásné počasí, což bylo využito pro zahájení nátěrů herních prvků na dětském hřišti. Původní nátěr byl velmi slabé kvality a bylo třeba toto napravit. Zdaleka se nestihlo vše a pokud bude počasí přát budeme v nátěrech pokračovat - zároveň byl proveden úklid kolem zbrojnice

SDH Zábrodí

31

2012


27.8 .

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 8 členů - 3 hod.)

- bylo krásné příjemné odpoledne a krásná účast maminek a dětí na dětském hřišti. Líbilo se i nové pískoviště. - mužská část sboru pokračovala v plánovaných činnostech. Jen nátěr na dětském hřišti pro velký provoz na něm, byl omezen pouze na nátěr laviček. - Dále probíhalo sečení na dětském hřišti i kolem zbrojnice a knihovny a úklid ve zbrojnici a jídelně. Na závěr bylo malé občerstvení, (specialita bratra Krejska - zabijačková králičí polévka a královský chléb. Polévku se bohužel nepodařilo vyfotit protože byla snědena dříve než nás napadlo použít foťák. (snad někdy příště)

SDH Zábrodí

32

2012


3. 9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Oslava narozenin - Eva Lokvencová

(účast 10 členů - 3 hod.)

Z plánovaných akcí na dnešní den jsme nesplnili ani jedinou. Budou přesunuty na příští pondělí. Počasí nám nepřálo a proto jsme nátěr na dětském hřišti neprováděli. A nenatírali jsme ani ve zbrojnici, protože přišla mezi nás sestra Eva a z kuchyně voněl "pavlišovský řízek" a byl by hřích zasmradit zbrojnici luxolem v takový sváteční den. Den oslav 52. narozenin. Popřáli jsme, pojedli, popovídali, zasmáli se i děti na dětském hřišti si užily, prostě krásné odpoledne.

SDH Zábrodí

33

2012


4.9 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 2 členové - 5 hod.)

- nátěr pergoly podruhé - hlavní aktéři nátěru byly bratr Habr a bratr Nývlt

10.9 .

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 7 členů - 3 hod.)

- připravili jsme lavice se stoly k nátěru a v závěru dne jsme mohli v natřené pergole a za nádherného pozimního počasí dodatečně popřát rodičům ke krásnému miminku - občerstvení Lucka Brandová - tousty

17.9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 4 členové - 2 hod.)

• Údržba požárních zařízení - úklid kolem zbrojnice + sečení (br. Habr) - občerstvení - J. Vlček - bramborový guláš

24.9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 3 hod.)

• Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice

SDH Zábrodí

34

2012


1. 10. pondělí,hřiště v Zárodí, 16 hodin • námětové cvičení okrsku

(účast 5 členů - 4 hod.)

Zúčastnili jsme se podzimního cvičení Okrsku SDH Červený Kostelec, které se uskutečnilo na hřišti v Zábrodí. Předmětem školního praktického cvičení byla dálková doprava vody ze stroje do stroje. Každý z přítomných sborů plnil přidělený úkol. Po ukončení cvičení následoval ve zbrojnici rozbor a diskuse k tématu. Občerstvení Vlčkovi.

SDH Zábrodí SDH Zábrodí

35 35

2012 2011


3.10.

8.10.

středa, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 1 člen - 1 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 3 hod.)

• Údržba požárních zařízení - vystěhování před výměnou oken a zakrytí nábytku (br. Krejsek) - výměna provedena v pátek 5.10. 2012 v jídelně i v knihovně

• Údržba požárních zařízení - úklid ve zbrojnici po výměně oken - občerstvení Lucka - guláš

10.10. středa, Zábrodí chalupa u Hanušů,  • požár chalupy

- datum a čas ohlášení: 10.10. 2012, 06:25 - typ zásahu: požár - zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec - výjezd: CAS20 Tatra - popis zásahu: jednotka vyjela na požár chalupy

SDH Zábrodí

36

2012


15.10. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů - 4 hod.)

• Údržba požárních zařízení - provedeno vystěhování zábrodské knihovna a jídelny ve zbrojnici včetně chodby před jídelnou. Je to příprava na malování po výměně oken. - občerstvení Semerákovi - klobása brambory

16.10. úterý, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 2 členové - 1 hod.)

• Údržba požárních zařízení - zalepení oken před malováním - br. Vlček a br. Branda

18.10.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 7 členů - 4 hod.)

• Údržba požárních zařízení

- Sěšli jsme se v dostatečném počtu a při bedlivém dohledu knihovníka pana Maršíka, nastěhovali zpět do knihovny po malování vše na původní místo. Potom proběhl úklid, včetně umytí oken a pověšení záclon. Stejný úklid a nastěhování nábytku jsme pořídili ještě v jídeně zbrojnice.

SDH Zábrodí

37

2012


19.10.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 11 členů - 3 hod.)

• Posvícení. - odpočinková akce - tradiční posezení členů a přátel hasičů

SDH Zábrodí

38

2012


20.10. sobota, pomník v Zábrodí, 9 hodin • brigáda v obci 1

(účast 6 členů - 4hod.)

- Hned druhý den po posvícení jsme se sešli u pomníku v Zábrodí. Bylo potřeba odstranit vzrostlé stromy. Přerostlé cedry prosychaly a kořeny měly prorostlé do pomníku a docházelo k jeho poškozování. Odborníky bylo doporučeno stromy odstranit. Za pomocí bagru jsme bezpečně stromy odstranili a připravili místo pro novou výsadbu.

SDH Zábrodí

39

2012


22.10. sobota, pomník v Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů - 3hod.)

• brigáda v obci 2

- Sešli jsme se k dokončení sobotní brigády u pomníku v Zábrodí. Provedli terénní úpravy a uklidili kolem pomníku. Potom následovalo občerstvení ve zbrojnici, které zajistili Eliška a Jarda Vlčkovi.

SDH Zábrodí

40

2012


• Malé ohlédnutí z historie dění kolem pomníku padlých hrdinů v Zábrodí

17.8. 1924 - slavnostní odhalení pomníku

1.6. 2007 - broušení pomníku - použitím chemie došlo k poškození některých fotografií

2.7. 2007 - odstranění poškozených fotografií

3.8. 2007 - byly vráceny nové fotografie

4.7. 2008 - neznámý vandal ukradl historický řetěz kolem pomníku

1.11. 2010 - vrácena replika řetězu

18.4. 2011 - odstranění suchých větví

2.8. 2012 - demontáž rětězu

11.8. 2012 - vrácen nový řetěz původního tvaru

20.10. 2012 - odstraněny staré stromy

20.10. 2012 - malé poškození - odštípnutí kamene 23.10. 2012 - výsadba nových lip

15. až 16.11 2012 - omytí pomníku (wapkou) a oprava a zaspárování

27.až 28. 11. 2012 - odebrání zeminy a zasázení okrasných keřů a navezeno kamení (vytáčky) SDH Zábrodí

41

2012


29.10. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 2 hod.)

4.11.

(účast 6 členů - 3 hod.)

• Údržba techniky - zazimování - občerstvení - (tlačenka Vojtas) - P. Habr - 35. let narozeniny - oslava neděle, hřiště Zábrodí, 16 hodin

• drakiáda - 2. ročník - Účast na 2. ročníku povedené akce, kterou pořádal OÚ Zábrodí společně se Sokolem Zábrodí. Akce byla velmi dobře připravena, včetně bohatého občerstvení a mnoha hodnotných cen pro všechny zúčastněné děti, kde byly hodnoceny všechny možné kategorie. Vše bylo vtipně komentováno moderátorem soutěže. Počasí akci nakonec popřálo celkem pěkné počasí a v závěru začalo i slušně foukat a některé draky to vyhnalo pěkně vysoko. Děcka i rodiče se slušně vyřádili a určitě se budou těšit zase na příští rok, kdy jak doufáme, bude další ročník a ještě s větší účastí.

SDH Zábrodí

42

2012


5.11. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • schůze výboru

(účast 8 členů - 2hod.)

12.11.

(účast 6 členů - 3 hod.)

- plán práce - doplnění + kontrola - zvolen termín VH sboru: 11.1 2013 pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

• Údržba požárních zařízení - nové závěsy do jídelny a knihovny - ušila sestra Romana Semeráková - občerstvení: uzené, chléb

16.11. pátek, Velká Jesenice, 16 hodin

(účast 1 člen - 3 hod.)

19.11.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • schůze výboru

(účast 6 členů - 2hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • schůze výboru

(účast 6 členů - 3hod.)

• Podzimní setkání starostů - přítomno 102 z celku 140 starostů

- informace ze setkání starostů - výběr kandidátů na shůzi okrsku Č.K. 30.11. 2012 - občerstvení: Lucka Brandová - domácí sekaná

26.11.

- příprava VH sboru - občerstvení Romana Semeráková - buřtguláš

30.11. pátek, zbrojnice H. Kostelec, 18 hodin

(účast 1 člen - 2 hod.)

• schůze okrsku

2. 12. neděle, OÚ Zábrodí velký sál,17 hodin • Setkání s Mikulášem a čertem

(účast 9 členů - 3 hod.)

Tradiční akce se stále větší účastí veřejnosti proběhla ve velkém sále OÚ Zábrodí. Účinkující byly opět ze sborů SDH Zábrodí a Horní Rybníky. Letos byla poprvé akce rozšířena o NOVINKU a to Rozvěcení vánočního stromu před Obecním Úřadem s hudebním vystoupením. Fotografie zobrazují nejen setkání s Mikulášem, ale také několik momentů z přípravy akce. SDH Zábrodí

43

2012


SDH Zábrodí

44

2012


3.12.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 18 hodin

(účast 7 členů - 3 hod.)

• Údržba požárních zařízení - kontrola sirény - úklid zbrojnice

10.12. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

• Údržba požárních zařízení(účast 10 členů - 3 hod.)(účast 8 členů - 3 hod.)

- vymetání sněhu 17.12.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

• Údržba požárních zařízení - vymetání sněhu - úklid jídelny a soc. zařízení

SDH Zábrodí

45

2012


SDH Z ÁBRODÍ

2012

SDH kronika 2012  

SDH kronika 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you