Page 1


Ca Rater Mallorquí / Llibre  

Llorenç Payeras i Jaume Falconer. Índex: Referències històrques - Morfologia - Coloracions - Funcionalitat - Aspectes Socials - Bibliografia