Hämminki 1/2017

Page 1

87


Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 87 1/2017 Ilmestymispäivä 07.05.2017 Lounais­Suomen partiopiirin kevätparaatissa Toimitus, taitto ja paino: Jerry Jämsén Sara Kannisto Eva Koskinen Tekstit: Henna Hautala Jerry Jämsén Sara Kannisto Eva Koskinen Päivi Koskinen Kuvat: Henna Hautala Jerry Jämsen Timo Järä Eva Koskinen Eeva­Maija Miesvirta Niina Vuorinen

Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone

Tässä numerossa Lippukunnanjohtajan plantaasi Tuki ry Kirkonmäeltä Lähikuvassa Retkipörssi Väiski Kaislikossa suhisee Ruisrock­talkootiedote Kesäleirit 2017

2 4 7 10 11 15 16 20 23


Keväinen tervehdys Hämmingin lukijat! Kirjoitan nyt lippukunnanjohtajanplantaasia ensimmäistä kertaa, joten on siis hyvä paikka esittäytyä. Lippukunnanjohtaja on siis vaihtunut ja aiemmin tehtävässä toiminut Ville Ruusunen luovutti tehtävät keväällä järjestetystä vuosikokouksesta lähtien minulle. Aiemmin olen ollut mukana jo lippukunnan hallituksessa vastuullani esimerkiksi Kaunisniemi sekä myöhemmin myös muu meritoiminta, lisäksi johdan tällä hetkellä Porot­samoajaryhmää. Ennen pestin vastaanottamista jouduin pitkään miettimään olisiko minusta tähän, ja kykenenkö johtamaan näin suurta lippukuntaa. Toisaalta haaste ja mahdollisuus kehittää toimintaa kiehtoi kovasti. Lippukunnassa on jo muutaman vuoden lippukunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olleet eri henkilöitä. Näin kummatkin pystyvät keskittymään paremmin omalle vastuualueelleen. Lisäksi tiesin, että voin aina saada tukea esimerkiksi edellisiltä lippukunnanjohtajilta ja osaavilta partiokavereilta, kun vain osaa tukea pyytää. Tämä onkin partion yksi vahvuuksista. Tarkoituksena ei ole heittää ketään veteen ja testata, osaako hän uida. Päinvastoin, apua on tarjolla juuri sen verran kuin sitä haluaa pyytää. 2


Toiminnan kannalta tulemme myös tekemään pieniä muutoksia tulevalle syksylle. Jatkossa tulemme luomaan raamit ikäkausien ja ryhmien toimintasuunnitelman tekoon. Yhtenäisemmillä ryhmien toimintasuunnitelmilla ja ikäkausi­suorituksilla pyrimme lisäämään viikoittaisen toiminnan laatua sekä mielekkyyttä. Työsarkaa riittää toki muutenkin vielä paljon, mutta näen että lippukunnan suunta on oikea. Toimintaa on tarkoitus kehittää entistä organisoidummaksi ja eri ikäkausille pyritään tarjoamaan entistä laadukkaampaa ohjelmaa. Tämän lisäksi tulemme panostamaan erityisesti uusien nuorten johtajien tukemiseen, jolloin kynnys ryhmänjohtajana aloittamiseen ja toimimiseen jo nuorena madaltuisi huomattavasti. Lopulta päätähtäin onkin siinä, että pääsisimme tukemaan lapsia ja nuoria entistäkin paremmin. Iso kiitos teille kaikille, jotka olette minun kanssani samassa veneessä. Kiitos hallitukselle luottamuksesta, kiitos johtajistolle; teette erittäin tärkeää työtä, kiitos taustayhteisöille, kiitos lapsille sekä totta kai myös vanhemmille! Tänä kesänä lippukunta tarjoaa pitkästä aikaa omat kesäleirit sudenpennuille, sekä seikkailijoille ja sitä vanhemmille partiolaisille Rymättylän Ajolassa. Lisäksi kesän purjehdukset siintävät jo horisontissa ja ryhmät pääsevätkin nauttimaan merellisistä hetkistä Turun saaristossa. Toivon mukaan tavataan sankoin joukoin näissä tapahtumissa! Mukavaa kesän alkua! Jerry Jämsén Lippukunnanjohtaja

3


TUKI RY:n TERVEISET Partio on monipuolinen harrastus lapsille ja nuorille. Lippukuntamme tarjoaa viikoittaisten kokoontumisien lisäksi leirejä Askaisten Manner­ lahdessa, Rymättylän Ajolassa ja Paltan kämpällä Nousiaisissa. Tämän lisäksi lippukunnalla on purjevene, jollia ja kanootteja. Kololla leivotaan, askarrellaan, opetellaan trangian käyttöä, leikitään, ulkoillaan ja opetel­ laan ensiaputaitoja. Mutta mitä mieltä itse partiolaiset ovat. Tässä muu­ taman partiolaisen vastaus mikä on kivointa partiossa: ­Kaikki Valtteri

isot

leirit,

­Omat leirit, Roope ­Leirit. Osku ­Ehdottomasti kaverit tietty, Hilda ­Omat leirit, Jonne ­Omat leirit, Elias ­Emmä tiiä, leirit, Cappe Tämän gallupin ehdoton voittaja oli leirit. Eikä mikään ihme. Suurleireillä tapaa saman henkisiä kavereita aina ulkomaita myöden ja omilla leireillä tehdään kaikkea kivaa omalla tutulla porukalla. Jotta lippukunta pystyy tarjoamaan edellä mainittuja kokemuksia lapsille ja nuorille lähes ilmaiseksi, tarvitaan yhteishenkeä kerätä varat erilaisilla talkoilla. Ruisrockin siivous on ollut tuen suurin ponnistus varojen ke­ 4


räämisessä yli 10­ vuoden ajan. Ja se ei olisi onnistunut ilman aktiivisia vanhempia, teitä. Antakaamme taas oma panoksemme lasten monipuoli­ sen ja kasvattavan harrastuksen tukemiseksi osallistumalla siivoustal­ koisiin. Seuratkaa postia, lisäinfoa on tulossa! :) Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille Päivi

5


RUISROCK­TALKOOT Haluaisitko luonnonkauniin Ruissalon näyttävän Ruisrockin aikana ja sen jälkeen Tältä

Vai tältä?

Tule mukaan talkoisiin siivoamaan Ruissalo ja samalla keräämään varoja maskulaisille partiolaisille! Ruisrock­talkoot 7.­10.7. ja 13.7. Lisätietoja saat tästä lehdestä alkaen sivulta 20 sekä puhelimitse tai sähköpostitse Timo Järä: timo.jara@protie.fi puh. 050 512 6278 Kai Sinkkonen: kai.sinkkonen@rauplan.fi puh. 0400 785128

6


Keväinen tervehdys Maskun Seurakunnasta ja vieläkin tarkemmin dia­ koniatyöstä. Minä olen Henna Hautala ja harjoittelijan roolissa kirjoittelen Teille. Olen pohjakoulutukseltani lähihoitaja. Mielenterveys ja päihdepuolen työtä ai­ koinani tehnyt mutta nyt pitkän ”kotiäiti­uran” jälkeen päätin hetkeksi pysähtyä miettimään mikä minusta tulisi isona? Tai siis olenhan jo aika iso, vanha, tai ainakin aikuinen, äh, miten vain.. Mutta että mihinkä nyt ottaisin suuntaa yli 10 vuoden vaipparallin jäl­ keen? En minä vaan tiedä. Apuva! Se oli ensimmäinen ajatus. Mitä veikkaatte, mikä olisi paras paikka pysähtyä pohtimaan elämän suurimpia kysymyksiä? Entä hiljentymiselle? No seurakunta, tietysti. Al­ kaa vaikuttaa siltä, että tämä pysähdys alkaa poikiakin jotain. Tammi­ kuussa aloitin harjoittelun ja olen seurakuntatyön imussa. Ihan täpötäy­ sillä! =D Olen saanut hurjasti voimaa ja vahvistusta ajatuksille, kuka minä olen, mitä minä haluan tehdä loppuelämäni, mistä minä iloitsen, milloin on oi­ kea hetki? Tässä ja nyt on elämäsi paras hetki! Käytä se hyvin ja harkiten. Viisaasti ja sydäntäsi kuunnellen. Miten onkin mukavaa että pääsin ”kynän varteen” ja juttua teille kirjoit­ telemaan. Voi kuulisittepa kuinka paljon minulla on välillä asiaa. Juttua kun olisi siitä ja tästä. Juttusia voisin kirjoitella kuinka ja vaikka... ;) Minä olen löytänyt itselleni tämän kevään aikana päämäärän. Ja se on aika paljon se. ;) Haluan kertoa teillekin mitä on seurakunnan diakoniatyö. 7


Diakonia on kreikkaa ja tarkoittaa palvelua. Diakoniatyötä tehdään seu­ rakunnissa sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten voimin. Seurakunnan diakoniatyö kokoaa voimia ja varoja lähimmäisen auttami­ seksi. Tällaista apua voi olla esimerkiksi vierailut yksinäisten, sairaiden tai vanhusten luona. Myös hoitolaitoksissa tai vankiloissa voidaan vie­ railla. Diakoniatyötä on myös taloudellinen auttaminen. Asioista keskus­ tellaan ja ratkaisua mietitään yhdessä luotettavan työntekijän kanssa. Tärkein tavoite on, että vaikeimpien aikojen kohdatessa meillä kaikilla olisi turvallinen rinnallakulkija kunnes omat siivet taas kantavat tai elä­ mäntilanne korjaantuu ja normalisoituu. Myös tärkeää ja aitoa diakoniaa on se, että toimimme kristillisten peri­ aatteiden mukaisesti lähimmäisen parhaaksi. Elämme, teemme työtä ja rakennamme yhteiskuntaa, jossa huolehdimme myös heikoimmista jäse­ nistämme. Vapaaehtoiset ovat myös tärkeä osa diakoniaa. Tukihenkilöt, kahvinkeittäjät, kuuntelijat kuin myös tällaiset höpöttäväiset lähimmäiset monissa eri tehtävissä saattavat olla jollekin yksinäiselle vanhukselle tai vaikka pitkäaikaissairaalle se hartaasti odotettu arjen valo. Diakoniatyön alla toimii myös erilaisia kohtaamispaikkoja jonne voi tulla tutustumaan toimintaan sekä muihin seurakuntalaisiin. Piireihin toivo­ tetaan aina sydämellisesti tervetulleiksi myös uudet kävijät ja toimintaa on niin monenlaista, että jokaiselle löytyy varmasti omansa. Piireihin voi tulla myös tutustumaan, jos vaikka kiinnostuisi lähimmäispalvelusta tai muusta vapaaehtoistyöstä. Diakoniatyötä tehdään myös ulkomaan kohteisiin. Yhteisvastuukeräyk­ sellä autetaan mm.kehitysmaiden kyläyhteisöjä maatalouden, terveyen­ huollon ja koulutuksen kehittämisessä sekä ihan puhtaan veden saami­ sessa. Joka meille on itsestäänselvyys. Olen päässyt näkemään, tekemään ja kokemaan jo aika monenlaista dia­ koniaa. Iloitsen jokaisesta päivästä diakoniatyössä, kuin myös kaikista muistakin kokemuksista joita olen kerännyt harjoitteluni aikana. Jokai­ nen päivä seurakunnan palveluksessa antaa minulle niin valtavasti voi­ maa että tunnen olevani oikealla tiellä. Se on aika kiva fiilis. Sitä ottaa seuraavan askeleen mukavan kevyesti kun saa tuntea, että elämä on ba­ lanssissa. Partiotoiminnassa on paljon samanlaisia piirteitä kuin diakoniatyössä. 8


Päämäärät, arvomaailma ja vahva yhteisöllisyys. Suhde ja kiinnostus yh­ teiskuntaan, ympäristöön, toisiin ihmisiin ja ennen kaikkea suhde itseen. Hurjan tärkeitä asioita. Elämän kantavia voimavaroja. Pidämme huolta toisistamme, autamme, tuemme ja kohtaamme eri elämäntilanteessa ole­ via lähimmäisiä. Kuljemme heidän rinnallaan joskus metrin verran jos­ kus vähän pidempään. Yhteistä on myös se, että olemme vilpittömästi valmiita ojentamaan aut­ tavan kätemme. Diakoniatyössä ollaan aina valmiina. Partiolainen etsii elämän totuutta. Uskaltaisin sanoa, että partiolaisista löytyy diakonista asennetta vaikka ja miten. Onnistuukohan diakoniatyöntekijältä tulente­ ko, märillä tikuilla.. Vai miten se nyt meni? ;) Minä ainakin alan harjoit­ telemaan ennen kuin joku sudenpentu tulee ja haastaa minut... Kääk! Ihanaa, aurinkoista ja siunattua kesän odotusta! Henna :)

Lähteet: Edita, Seurakuntalaisen käsikirja Kirjapaja, Diakonian käsikirja 9


1. Kuka olet ja mitä teet? Olen Valtteri Karjalainen, 17 vuo­ tias, opiskelen Raisiossa sähköpuo­ lella automaatioasentajaksi. 2. Millainen on partiourasi? Partion aloitin heti, kun se oli mah­ dollista sudenpennuissa ja täällä olen vieläkin. Kuulun Porot­samoaja ryhmään, jonka lisäksi tällä hetkellä johdan Merikotkat­seikkailija jouk­ kuetta ja toimin yhtenä Kaunisnie­ men vastuuhenkilönä. 3. Mikä on parasta partiossa? Isot leirit ovat olleet aina suosikkeja esimerkkinä Satahanka. Myöskin kaikki purjehdus toiminta on ollut suosikkina. 4. Paras partiomuistosi? Keskiyöllä Hämeenlinnan metsässä suunnistus. 5. Haluatko lähettää terveisiä? Äidille terveisiä.

10


SYKE Teksti: Puput­lauma Kuvat: Eeva­Maija Miesvirta Sudenpennut kokoontuivat Mannerlahteen 4.­5.3.2017 Syke­retkelle. Bussi lähti kirkon parkkipaikalta klo 10.00. Bussi pysähtyi Seikelän koululla hakemaan muita ja jatkoi siitä matkaansa kohti Hospital de Mannerlaastaria. Ensim­ mäisenä kokoonnuttiin nostamaan lippu. Sitten mentiin hakemaan nimi­ laput ja mentiin tekemään osaston nimikyltit. Sen jälkeen mentiin syömään. Lauantaina oli ohjelmassa mm. erilaisia ensiaputes­ tejä, välipala, paloauto, harjoiteltiin esityksiä ilta­ nuotioon, iltanuotio ja il­ tapala. Sitten mentiin nukkumaan. Sunnuntaina herättiin ja syötiin aamupala ja sitten jatkettiin ensiapu­ 11


testejä. Sitten syötiin nakkikeittoa. Lähdimme hyvillä mielin kotiin. Ja bussissa saatiin karkkiaskit. Retkeä muistelivat Puput Pupu­lauma suorittaa Toimittaja­jälkeä, johon kuuluu yhtenä osana suori­ tus ”Toimitan laumani kanssa uutisia”. Ideana on, että sudenpennut kir­ joittavat tai kuvaavat ja julkaisevat uutisen. Pupu­laumalaiset (Siiri, Jo­ hanna, Mia, Nella, Lilli ja Amanda) ovatkin itse saaneet ideoida ja kirjoit­ taa tämän kevätretkestä kertovan jutun.

12


Mennään Metsään! Sudenpentujen päiväretki Teksti ja kuvat: Eva Koskinen Mennään Metsään, oli sudenpentu­ jen päiväretki partioviikolla lauan­ taina 22.4. Retki alkoi seurakunta­ talon parkkipaikalta, josta lähdimme matkaan bussillinen jännitystä kohti Vähä­Joumon parkkipaikkaa. Mat­ kalla otimme kyytiin vielä osan ret­ keläisistä. Vähä­Joumosta jatkoimme matkaa Kaunisniemeen, jossa retki pidettiin. Teimme Suomi 100v. kunniaksi hui­ vimerkit helmistä, liikkumaan lii­ kuntanopan opastamana ja leikki­ mään kavereiden kanssa erilaisia ryhmäleikkejä. Retkellä pääsimme myös harjoittele­ maan vasaran käyttöä tekemällä tähtikuvioita peltipurkkiin, tutki­ maan kevään merkkejä luonnossa ja rakentamaan suurta majaa. Päivän päätteeksi valmistimme väli­ palaksi herkullista puuroa ja kiisse­ liä. Näin vatsat täysinä oli aika suunnata matka takaisin Vähä­Jou­ mon parkkipaikkaa ja bussilla takai­ sin kotia päin! ­Retkenjohtajat Niina ja Eva kiittä­ vät! 13


Pandojen omaretki Teksti ja kuva: Eva Koskinen Pandojen omaretki järjestettiin 8.­ 9.4 Turun Tähti tyttöjen majalla. Retken teema oli kierrätys ja suori­ timmekin tyttöjen kanssa kierrätys­ taitomerkin. Harjoittelimme kierrät­ tämään paperia, sekajätettä, biojä­ tettä ja mitä tarkoittaakaan ongel­ majäte. Katsoimme järkevästä ku­ luttamisesta ja materialismista vi­ deopätkiä ja askartelimme vanhasta jotain uutta. Illalla saunoimme kovin ja söimme hyvin. Illalla katsoimme myös leffaa ja aamulla nukuimme pitkään. Retki sujui rennoin fiiliksin keväisessä Maskussa.

Murkkujen oma retki Teksti: Murkut Kuva: Eva Koskinen Tultiin jonnekin korpeen ja sit lai­ tettiin takkaan tuli ja hakattiin hal­ koi ja paistettiin makkaraa ja mentii saunaan ja katottiin leffaa ja syötiin jugurttii. Yöllä oli tosi kuuma ja he­ rättiin hikeen. Sit syötiin puuroo ja kiisselii. Ja sit paistettiin munkkei ja tehtiin simaa.

14


15


Purjehduskesä 2017

Kesän purjehdukset lähestyvät jo vauhdilla, ja tässä kirjeessä on tarkem­ paa tietoa lippukuntamme meritoiminnasta. S/Y Hemmingway II on tar­ koitus laskea vesille viikolla 19, ja tämän jälkeen veneen päällystön kanssa teemme muutamia testi­ja koulutuspurjehduksia. Tänä keväänä veneellä on säästytty suuremmilta remonteilta, ja viime kauden kokemusten saavuttelemana selvittiin ainoastaan pienillä hieno­ säädöillä. Kevään aikana veneen pohja on puhallettu ja maalattu uuteen uskoon. Lisäksi täksi vuodeksi Hemmingwaylle on hankittu spinaakkeri eli myötätuulipurje, joka tuokin ison lisän koulutuskäyttöön ja mahdol­ listaa monipuolisempia purjehduskokemuksia! Kesän purjehdustavat ovat muuttuneet hieman edellisistä vuosista: Su­ denpennut aloittavat laumojensa kanssa purjehdukset jo heti toukokuun viimeisenä viikonloppuna ja jatkavat tarvittaessa vielä kesäkuun toisena viikonloppuna. Tämän jälkeen kesäkuun ja heinäkuun alkupuolen vii­ 16


konloput ovat varattu seikkailijoiden viikonloppupurjehduksille, tänä vuonna seikkailijoiden purjehdukset kestävät yhden yön, ei siis koko vii­ konloppua. Tämän jälkeen heinäkuun puolestavälistä eteenpäin aina syksyyn asti viikonloput ovat varattu tarpojille ja sitä vanhemmille. Ajan­ tasaiset purjehdustiedot löytyvät purjehduskalenterista, joten sitä kan­ nattaa seurata osoitteesta www.maskunpartiolaiset.net Ryhmänjohtajat saavat varata Jerryltä purjehdusviikonloppunsa touko­ kuun aikana ja tulevat saamaan tästä vielä tarkemman ohjeistuksen. Sudenpennuille tulee purjehdusohjeet laumanjohtajilta. Seikkailijoiden ja sitä vanhempien partiolaisten perinteiset iltapurjeh­ dukset kokevat myös muutoksen tuulia ja uusi päivä purjehduksille on keskiviikko. Purjehdukset alkavat Kaunisniemessä 31.05. 18.00­20.30. Lisäksi jokaiselle ryhmälle on varattu yksi oma keskiviikko, jolloin pai­ kalle odotetaan ryhmän saapuvan oman johtajansa seurassa. Ryhmien aikataulut löytyvät seuraavalta sivulta. Ryhmille varattuihin keskiviik­ koihin saa toki osallistua myös kaikki muutkin innokkaat, toivommekin runsasta osallistumista! :) Poikkeuksen muodostavat seuraavat päivät, jolloin purjehduksia ei järjestetä: 26.07. ja 02.08. Purjehdukset päätty­ vät Kaunisniemessä 30.08. Ennen yön yli kestävää Hemmingway­purjeh­ dusta olisi hyvä käydä vähintään kerran Kaunisniemessä, jossa purjeh­ duksen perusperiaatteiden opettelu on helppoa. Kaunisniemessä on aina mukana saattovene ja kokeneempi vastuuhenkilö ­ joten rohkeasti vain uudet ja vanhat purjehtijat mukaan! Mitä tarvitset mukaasi Kaunisniemeen? ­ säähän soveltuvat vaatteet ­ vaihtovaatteet ­ juomapullon ­ pelastusliivit (Kaunisniemestä voi myös lainata, jos omia ei ole) ­ lupalappu ­ reipasta purjehdusmieltä 17


Ajo­ohje Kaunisniemeen: Aja Niemenkulman tietä n. 4,5km, linja­autopysäkin kohdalta käänny vasempaan Taipaleentielle, jota ajetaan n. 1km. Postilaatikkorivin luota käänny oikealle Tamminiementielle. Seuraavasta risteyksestä vasempaan Niskalan rantatielle, jatka pientä mutkaista hiekkatietä ja kurvaa oikealle Kaunisniementielle ja pienen ylämäen jälkeen olet Kaunisniemen parkki­ paikalla. Kaunisniemen parkkipaikka on melko ahdas joten kimppakyydit ovat hyvin suotavia!

Nähdään kesän purjehduksissa! Purjehdusterveisin Jerry Jämsén p.0504300892, jerry.jamsen@saunalahti.fi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Annan luvan _______________________:lle osallistua kesällä 2017 järjestet­ täviin keskiviikkopurjehduksiin Kaunisniemessä. Huollettavani osaa / ei osaa uida (ympyröi oikea vaihtoehto) Allekirjoitus:____________________________________________ Puhelinnumero purjehduksen aikana:__________________________________ 18


19


RUISROCK­TALKOOT 8.­10.7. ja 13.7. Ruisrock­talkoot ovat lyhyesti sanottuna Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien suurin varainhankintatapa. Varoilla saamme rahoitettua mm. Ajolan leiripaikkaa, meripartiotoimintaa sekä uutta kalustoa leireille ja retkille. Talkoot mahdollistavat myös sen, ettei lippukunta peri erillistä jä­ senmaksua jäseniltään. Ruisrock­talkoot ovat kätevä tapa kerätä varoja, sillä se on vain yhden viikonlopun, eikä näin ollen tarvitse olla monta ker­ taa vuodessa tekemässä talkoita. Talkoolaisten kannalta hyvänä puolena ovat myös ulkoilu ja reipas tekeminen, eikä auringonnousu Ruissalossa ole ollenkaan hullumpi näky! Saamme rahaa tehdyistä työtunneista, joten jokaisen panos on tärkeä. Osallistuminen ei ole vain partiolaisten oikeus vaan talkoisiin saavat osal­ listua kaikki, sillä pelkästään partiolaisten voimat eivät tähän puristuk­ seen riitä. Siksi toivomme aktiivista osallistumista myös partiolaisten vanhemmilta. Mukaan voi ottaa myös sukulaisia, tuttuja, ketä vain! AJANKOHTA Siivous: Varsinainen siivous tapahtuu yöllä klo 3.30­9, kun festivaalit on suljettu. Siivousöitä ovat perjantai­lauantaiyö 8.7., lauantai­sunnuntaiyö 9.7. sekä sunnuntai­maanantaiyö 10.7. Yösiivouksiin tarvitaan eniten ih­ misiä, noin 60–70 ihmistä jokaiseen yöhön, koska siivoamme koko festi­ vaalialueen haravoiden. Roskat haravoidaan kasoihin, joista kauhakuor­ maajat noutavat ne. Pullot kerätään eri pinoihin, ja mukana olevat alle 12­ vuotiaat voivat kerätä pulloja jätesäkkeihin. Kaikille on tarjolla haravat ja hanskat, joten roskiin ei tarvitse koskea käsin. Päälle kannattaa laittaa talkoisiin sopivat vaatteet. Talkoolaisille tarjotaan kahvia tai mehua ja sämpylää. Tienvarsisiivous: Tienvarsisiivoukset tapahtuvat ilta­aikaan (pe 7.7. klo 18–22, la 8.7. klo 16–20 ja su 9.7. klo 16–20). Näihin tarvitaan vain 2­3 henkeä. Ideana on kerätä roskat tienvarsilta Ruisrock­alueen ulkopuolel­ ta. Tienvarsisiivoukseen voi ottaa omat eväät mukaan. 20


Jälkisiivous: Jälkisiivous on maanantaina 10.7. kahdessa vuorossa (9.30–13 ja 13–19) sekä torstaina 13.7. klo 9­17. Maanantaina tarvitaan molempiin vuoroihin noin 30 henkeä ja torstaina noin 20. Tällöin kerä­ tään tarkemmin kaikki roskat festivaalialueelta ja sen ulkopuolelta, jottei kauniiseen Ruissaloon jää jälkiä festivaaleista. Ruissalo onkin hetken taas siistimpi kuin ennen festivaalia! ILMOITTAUTUMINEN Ruisrock­talkoisiin ilmoittautumisen voit hoitaa kätevästi tästä linkistä: https://los.fi/Icy2i Lomakkeella voit ilmoittaa koko perheen samalla kertaa. Ilmoittautumi­ sia toivomme mahdollisimman moneen vuoroon voimienne mukaan. Kuitenkin jo yhden vuoron ottaminen auttaa pääsemään lähemmäs ta­ voitettamme: jos jokainen partiolainen ottaa mukaansa yhdenkin per­ heenjäsenen, tuttavan tai ystävän, olemme saaneet jo ison joukon ka­ saan! Mikäli tiedät jo nyt pääseväsi osallistumaan, voit ilmoittautua vaikka he­ ti. Pyydämme ilmoittautumaan haluamaasi talkoovuoroon tai ­vuoroihin 31.5. mennessä. Sen jälkeen saamme arvioitua, paljonko vielä tarvit­ semme talkoolaisia mihinkin vuoroon. Tiedotamme ilmoittautuneille lähempänä h­hetkeä kokoontumispaikan ja ­ajan. Annathan ilmoittautuessasi sellainen sähköpostiosoite, josta si­ nut tavoittaa vielä juhannuksen jälkeenkin! LEIRIAVUSTUS Lippukunta täyttää 70 vuotta vuonna 2020, jolloin järjestetään mahdol­ lisesti ulkomaille suuntaava juhlaleiri. (Leiristä tulee lisätietoa myöhem­ min, mutta se on tarkoitettu vähintään 13­vuotiaille partiolaisille. Juh­ lavuonna on tulossa muutakin juhlahumua, joten nekin jotka eivät pää­ se leirille, pääsevät osallistumaan mahtavaan ohjelmaan.) Jo tänä vuon­ na voi alkaa kerätä leiriavustusta juhlaleirille. Ilmoitathan ilmoittautu­ 21


misen yhteydessä, kenelle leiriläiselle rahaa keräät. Avustus maksetaan jälkikäteen. LISÄTIETOJA Jos sinulle on kysyttävää, voit ottaa yhteyttää sähköpostitse tai puheli­ mitse: Timo Järä: timo.jara@blc.fi, puh. 050 512 6278 Kai Sinkkonen: kai.sinkkonen@rauplan.fi puh. 0400 785128 ruisrock@maskunpartiolaiset.net

22


Lippukunnan kesäleirit 2017 ! HUOM LEIRIKIRJEET ILMESTYVÄT LÄHIAIKOINA STAY TUNED !

Mikä? Milloin? Missä? Hinta? Luvassa?

Sudenpentujen kesäleiri 29.06.-02.07. Rymättylän Ajola 50€ Huisia partiotoimintaa merellisissä olosuhteissa

Tervetuloa kesäleirille 23.7-30.8 2017 Rymättylän Ajolaan Leirillä suuressa teemassa on Suomen 100v. juhla, sekä tutustuminen erilaisiin merellisiin aktiviteetteihin. Eli kaikki seikkailijat ja sitä vanhemmat mukaan! Älä missaa tätä, vaan ilmoittaudu mukaan kesän mahtavimpaan Partiotapahtumaan:

Pikakelaus–kesäleirille

Ilmoittautuminen tapahtuu 11.6.2017. mennessä Leirin kokonaishinta on 75€. 23


Hämmingin toimitus etsii uusia jäseniä mukaan lehden tekoon. Jos olet kiinnostunut juttujen kirjoittamisesta tai vaikkapa halukas oppimaan lehden taittoa, olet juuri etsimämme henkilö! Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä toimitukseen hamminki@maskunpartiolaiset.net


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.