Hämminki 1/2019

Page 1

b

91


Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 91 1/2019 Ilmestymispäivä 05.05.2019 L­SP:n kevätparaatissa

Tässä numerossa Lippukunnanjohtajan plantaasi Tuki ry Kirkonmäeltä Lähikuvassa Retkipörssi Kaislikossa suhisee Kesäleirikirje

Toimitus, taitto ja paino: Jerry Jämsén Tekstit: Jerry Jämsén Eeva­Maija Miesvirta Joni Poutanen Kuvat: Hermanni Härmälä Jerry Jämsén Riikka Kankare Eeva­Maija Miesvirta Venla Vuorinen

Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone Painos: 150 kpl Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Kannen kuva: Jerry Jämsen

2 4 6 8 9 15


Keväinen tervehdys Hämmingin lukijat! Jälleen on yksi toiminnantäyteinen kevät tulossa päätökseen. Kevätkau­ della sudenpennut retkeilivät talvisessa Mannerlahdessa kahtena viikon­ loppuna, seikkailijat ja sitä vanhemmat osallistuivat maaliskuussa talvi­ retkelle Mietoisiin ja lisäksi ryhmät ovat tehneet omia viikonloppuretki­ ään. Näistä voit lukea lisää Hämmingin retkipörssistä alkaen sivulta 9. Kevään aikana olemme myöskin talkoilleet Mietoisissa uudella mökillä. Lippukunta päätti uusia mökin katon ja talkoovoimin olemme purkaneet ensiksi vanhan katon pois ja nyt vielä kevään aikana tilalle valmistuu uusi katto. Kevään aikana vielä ryhmät tulevat järjestämään vartioidensa omia retkiä lisää, osallistumme Suomen Partiolaisten kevät­SM kilpailuiden järjeste­ lyihin yhdellä rastilla sekä järjestämme piirin veneenohjaajakurssin käy­ tännönosan. Lippukunta juhlii vuonna 2020 70­vuotista taivaltaan. Juhlavuoden eri tapahtumista on jo polkaistu suunnittelut käyntiin kuluneen kevään ai­ kana. Juhlavuoden päätapahtumia tulevat mm. olemaan: Partioviikko sekä Paraati, Juhlaleiri Englantiin, Sudenpentujen juhlaleiri 25.­ 28.06.2020, Lounais­Suomen Partiopiirin piirileiri Otava 22.­29.07.2020 ja Lippukunnan juhlavastaanotto 11.10.2020. Näistä ja monista muista ensi vuoden tapahtumista alamme tiedottamaan tulevan syksyn aikana! Erilaisia varainkeruita juhlavuoden tapahtumiin tulemme toki järjestä­ mään yhdessä Tuki ry:n kanssa, oiva mahdollisuus leirikassan kartutta­ miseen tulee perinteisten Ruisrock­siivousten muodossa taas heinäkuus­ sa. 2


Tänä kesänä lippukuntamme nuorimmat eli sudenpennut matkaavat 2300 muun piirin sudenpennun tapaan Sauvon Ahtelaan Tammileirille. Luvassa on varmasti unohtumaton ensimmäinen suurleirikokemus. Seikkailijoiden ja sitä vanhempien kesäleiri järjestetään Ahvenanmaalla, leirillä lähdemme polkupyörillä tutustumaan Ahvenanmaan saaristoon ja nähtävyyksiin. Lisäksi purjehdukset siintävät horisontissa, eli kesäkes­ kiviikkoisin iltapurjehduksia järjestetään tuttuun tapaan Kaunisniemes­ sä, ja lisäksi Hemmingway liikkuu Saaristomerellä ryhmien purjehduk­ silla. Toiminnan täyteinen kesäkin siis tulossa, toivon mukaan tavataan san­ koin joukoin näissä tapahtumissa! Mukavaa kesän alkua! Jerry Jämsen Lippukunnanjohtaja

3


4


5


Vapauteen Lapsi huutaa käskevästi äidilleen: ”Minä ite!” kun talvihaalaria puetaan päälle. Nuori kieltäytyy tulemasta kotiin sovittuna aikana, koska muilla­ kaan ei ole kotiintuloaikoja. Vanhus haluaa asua omassa kodissaan kuo­ lemaansa asti, ettei tarvitse elää täysin muiden armoilla. Vapauden kai­ puu ja tunne siitä, että on vapaa päättämään asioistaan, on elämän tär­ keimpiä asioita. Elämän ainutkertaista lahjaa on kuitenkin jokaisen elet­ tävä itse. Toisen puolesta ei voi ottaa askeltakaan. Silti tarvitsemme toi­ siamme. Tämä näennäinen ristiriita on kuitenkin elämän tosiasia. On ti­ lanteita, joissa joku tarvitsee apuamme ja niitä tilanteita, joissa itse tar­ vitsemme toisen apua. Kun tämän käsittää, voi rakentaa yhteistä hyvää ja luottaa siihen, että meistä pidetään huolta. Kaikki tämä on Jumalan lahjaa. Pääsiäisen sanoma on pelastuksen ja vapauden sanoma. Jumala loi ih­ misen vapaaksi. Ihmisessä on kuitenkin halu rajattomaan vapauteen, ja kaikki säännöt voidaan kokea vapautta rajoittaviksi. Kapina tai viha eivät lopulta tee ihmisestä entistä vapaampaa. Helposti käy päinvastoin, ja säännöistä vapaa elämä muodostuukin ahdistavaksi vankilaksi. Joiden­ kin sääntöjen ja rajojen tunnustaminen auttaa toimimaan elämässä myös arjen kiireessä niin, että tunne sisäisestä vapaudesta syntyy. Vaikkapa säännöt nukkumaanmenoajoista auttavat ihmistä pysymään arjessa vir­ keinä ja iloisina. Ihminen ei aina ymmärrä omaa parastaan, ja Jumalan näkökulmasta saatamme näyttää kapinoivilta pikkulapsilta, vaikka hän on rakkaudesta meihin asettanut joitakin rajoja meidän parhaaksemme. 6


Jokaisella on oma aikansa. Silti myös tuonpuoleinen, iankaikkinen, kur­ kistaa elämäämme joka päivä aivan konkreettisesti vaikkapa valonsäteis­ sä. Tyhjössä valonnopeudella etenevä valohiukkanen fotoni ei koe aikaa ollenkaan, mutta vaikuttaa ajassa. Valon ansiosta näemme silmillämme. Ikuisuus tapahtui ajassa Jeesuksen kuollessa ristinpuulla. Jumalan ka­ toamaton, ikuinen rakkaus näyttäytyi meille ainutkertaisena ajassa. Va­ lossa paljastuu pääsiäisaamuna tyhjä hauta. Tyhjässä ihmisessä valo etenee ilman esteitä. Näennäisessä tyhjyydessä onkin elämän suuri si­ sältö. Ylösnousemus ja elämä tuli kuoleman keskelle: Kristus, maailman valo on tuonut toivon yhä uudestaan sinne, missä täydellinen epätoivo ja tyhjyys on vallinnut. Se todistaa meille yhä Kristuksen ylösnousemuk­ sesta. ”Niin kuin taivaan enkeli mekin iloitsemme. Saamme rientää ker­ tomaan: Nyt elää Jeesuksemme” (Virsi 88: 4).

Terveisin, Joni Poutanen, kanttori

7


Kuka olet ja mitä teet? Olen Venla ja johdan tällä hetkellä Kettuja ja toimin apujohtajana Sisilis­ koissa. Lisäksi oma ryhmämme Kinkillat kokoontuu tai ainakin yrittää kokoontua kerran kuukaudessa. Olen 15­vuotias ja partion lisäksi vedän viikottain SPR:n lastenkerhoa. Millainen on partiourasi? Aloitin partion Mynämäessä 10­ vuotiaana, mutta sieltä siirryin kui­ tenkin aika nopeasti Maskuun. Edellissyksynä aloitin apujohtajana Sisiliskoissa ja viime syksynä aloin johtamaan Kettuja Maijan ja Kaisan kanssa. Mikä on parasta partiossa? Parasta partiossa on ehdottomasti kaikki kaverit sekä omasta että muista lippukunnista. Paras partiomuistosi? Parasta partiomuistoani on vaikea valita, mutta kärkeen sijoittuvat ainakin Roihu, Satahanka ja partioripa­ ri. Ylipäätään tykkään isoista leireistä, joissa tutustuu uusiin ihmisiin. Terveiset Terveisiä Sisiliskoille ja Ketuille, äidille ja kaikille kavereilleni.

8


Putous Sudenpentujen talvi/kevätretki Putous järjestettiin kahtena eri viikonlop­ puna Askaisten Mannerlahdessa. Retket olivat ohjelmaltaan identtiset, mutta osallistuvat laumat olivat erit. Retkellä suoritimme esiintyjä­jäljen. Teksti on kirjoitettu jälkimmäisen retken pohjalta: Lähdimme lauantaina 06.02. linja­ autolla seurakuntatalon parkkipai­ kalta kohti Mannerlahtea. Retki pol­ kaistiin käyntiin perinteisin menoin: lipunnosto, jonka jälkeen huoneisiin majoittuminen ja oman sänkypaikan valinta. Mannerlahden emäntä Eira tuli pitämään alkuun pienet tervetu­ liaissanat ja kertomaan nykyisistä ja tulevista majoitushuoneiden ehos­ tussuunnitelmista – hyvältä näytti ja kuulosti! Tämän jälkeen vuorossa olikin jo lounas, jonka jälkeen pää­ simme aloittamaan päivän ensim­ mäisen ohjelman. Valmistimme eri­ laisia soittimia, joita vielä illan suu­ ressa Putous­gaalassa tulisimme tar­ vitsemaan. 9


Iltapäivän ohjelmassa harjoittelimme myös erilaisia esiintymistekniikoita ja valmistauduimme illan gaalaan suun­ nittelemalla ryhmäesityksiä sekä ke­ hittämällä itsellemme oman pika­hah­ mon. Päivällisen jälkeen käynnistet­ tiinkin tajunnanräjäyttävä Putousgaa­ la, gaalassa näimme pika­hahmoja, tulikokeita sekä laulu ja näytelmäesi­ tyksiä. Gaalan jälkeen lähdimme vielä putoushahmoihin pohjautuvalle hei­ jastinrastiradalle, joka päättyi saunal­ le. Saunomisen jälkeen olikin enää il­ tapalan ja yöpuulle siirtymisen vuoro.

Sunnuntaina hyvin nukutun yön jäl­ keen päivä starttasi aamupalalla ja li­ punnostolla. Tämän jälkeen vuorossa oli päivän ensimmäinen ohjelma, jos­ sa tutustuimme eri eläinten jälkiin ja pääsimme jäljentämään niitä maala­ malla. Tämän jälkeen ohjelmassa oli hieman erilaista maalaamista – ni­ mittäin maskeerausta. Pääsimme harjoittelemaan itselle sekä muille erilaisten maskeerausten tekemistä. Ohjelman jälkeen vuorossa oli lounas, jonka jälkeen oli pakkaamisen ja lop­ pusiivouksen vuoro. Kun olimme saa­ neet reput ulos ja tilat siistittyä, vuo­ rossa olikin enää lipunlasku ja pa­ luumatka bussilla kohti seurakunta­ talon parkkipaikkaa. 10


Hile Lippukuntamme talviretki Hile järjestettiin 15­17.03. uuden mökkimme maastossa Mietoisissa. Kokoonnuimme perjantai­iltana tiehaaraan, josta jatkoimme siirtymistä jalan lopulliseen kohteeseen. Illan ohjelmassa oli alkuun tutustuminen suurelle osalle uuteen leiripaikkaan. Tämän jälkeen aloitettiin telttojen pystytys. Aluksi painava lumi piti lapioida teltan alta pois, jonka jälkeen maa eristettiin havunoksilla. Telttojen pystytyksen aikana osa porukasta hakkasi tulevaa yötä varten sopivia polttopuita sekä tekivät sytykkeitä. Kun teltta saatiin viimein pystyyn, niin laitoimme kamiinaan tulet, jotta teltta saataisiin lämpimäksi vielä ennen nukkumaanmenoa. Kamiinan lämmittelyn lomassa olikin aika siirtyä jo iltapalalle. Iltapalan ja iltapesujen jälkeen olikin aika siirtyä telttaan, jossa jaettiin kipinämikkovuorot. Johtajat keräsivät vielä märät sukat ja hanskat mukaansa ja veivät ne yöksi mökkiin kuivumaan. Lauantaiaamuun herättiin hyvin nukutun yön jäljiltä, teltta oli pysynyt lämpimänä läpi yön ja aamuksi taas kuivaa vaatetta päälle ja siirtyminen aamupalalle. Aamupalan jälkeen tehtiin vartioihin jako ja aloitettiin päivän ohjelma. Ohjelmassa oli haikki eli rastivaellus, jossa aiheina oli mm. hätäensiapua, kompassin käyttöä ja etäisyyksien arviointia, merimerkkien tunnistusta, morsettamista, solmujen tunnistusta sekä lounasrasti, jossa valmistettiin ruoka trangialla. Rastirata päättyi välipalan aikoihin takaisin retkipaikalle. Tämän jälkeen päivälliseen asti oli varattu aikaa omien varusteiden huoltamiseen haikin jäljiltä. Päivällisen jälkeen aloitettiin tulevaan yöhön valmistelut eli valmistettiin rutkasti lisää polttopuita ja kiristeltiin telttaa. Tämän jälkeen illan ohjelmassa oli vielä saunomista, iltanuotiolla grillailua sekä yöpuulle siirtyminen. Sunnuntaiaamuun herättiin taas lämpimästä teltasta, josta siirryttiin ulos aamupalalle. Aamupalan jälkeen aloitettiin pikkuhiljaa purkamaan leiriä ja opetteltiin retken jälkeistä kalustohuoltoa: tyhjennettiin ja putsattiin kamiina, laskettiin teltta alas, siivottiin pihaympäristöä, vietiin 11


käyttämättömät polttopuut takaisin puuvajaan sekä siistittiin saunan eilisen jäljiltä. Aamupäivä hurahti alueen siistimisen merkeissä, jonka jälkeen oli jo vuoro lounaan. Tämän jälkeen oli vielä vuorossa suuri lipunryöstöottelu, joka päätti retken. Kilpailun päätyttyä lähdettiin siirtymään takaisin tiehaaraan, josta vanhemmat tulivat noutamaan. Saimme retkiviikonlopuksi ehkä koko talven sateisimman viikonlopun, näissä sääolosuhteissa tärkeäksi ohjelman ohella nousi itsensä ja varusteidensa huoltaminen, jotta toimintakyky ulkona toimimiseen säilyisi hyvänä läpi viikonlopun. Retkeläiset osoittivat kyllä hienoa sinnikkyyttä ja jaksamista näissä ääriolosuhteissa! Retkeä muisteli, Jerry

12


Itä­Länsi 2019 Tipujen ja Vesikirppujen yhteisretki käynnistyi lauantaiaamuna yhdek­ sältä Seikelän koulun tanhuvilta. Matka jatkui kimppakyydein kohti lip­ pukunnan uutta kämppää, jota retkenjohtajat Riikka ja Emmu jo kutsui­ vat hassunhauskasti Putkinotkoksi. Mietoisissa oli yhtä lämmin kevät­ päivän alku kuin Maskussakin ja niin saatiin retki virallisesti avattua 21 sudenpennun sekä johtajien voimin. Retken ohjelman sudarit oli­ vat itse suunnitelleet yhtei­ sessä laumaillassa Niemen­ kulmalla kevään aikana. Aluksi leikimme alkuleikkejä: haarukka ja lihapulla, piilo­ leikki, sardiinit purkissa (Ve­ sikirput kutsuvat sitä myös makkara paketissa­nimellä).

Sitten alkoi retken ehkä kaikkein hauskin osuus: trangiakokkailu kave­ rien kanssa. Eikä aikaakaan, kun nak­ kikeitto jo höyrysi herkullisena lauta­ sella (paitsi yhden ryhmän keitto höy­ rysi mullan makuisena). Hommaan kuului tietenkin myös tiskaus! ”Ei me osata” lausahdukset vaihtuivat äkkiä ”mitä muuta vois tiskata” kommenttei­ hin. Tiskin jälkeen vedettiin käteen työ­ hanskat (paitsi ne, joilla ei ollut, tämä 13


piti mainita monta kertaa…) ja kaikki pääsivät pieniin talkoohommiin! Koko lippukunta ahertaa kämpän viihtyvyyden eteen­ olihan juuri pää­ siäisenä aikamiehet käyneet käärimässä kämpän katon pois. Me siivo­ simme vessan (erityiskiitokset Hildalle ja Eliakselle) ja kärräsimme oksia yhteen kasaan ja iso säkillinen käpyjä kertyi myös, jos mihinkin tarpee­ seen. Sitten aloimme vesi kie­ lellä odottaa räiskäleitä, joita Vesikirppujen pääl­ liköt Eero, Aarne ja Arttu kilvan muurikalla pais­ toivat. Meidän piti saada itse paistaa, mutta met­ säpalovaroitus esti sen ilon. Odotellessa askarte­ limme hienot Meksikon tähdet kohteen kepeistä ja kolon villalangoista. Vain yksi haava saatiin aikaiseksi, mutta siitä ilosta uhrin peukalo sidot­ tiin tarpeeksi näyttäväksi. Rytmillisen ruokalaulun jälkeen vatsat olivat täynnä lettuherkkua ja hil­ loa. Ja hups, aikamme oli vierähtänyt loppuun ja tepastelimme luonto­ rastien kautta kohti tienhaaraa, johon retkemme päättyi. Luontorasteilla maistelimme heräävän kevään herkkuja (koivun lehti, mustikan lehti, ketunleipää jos löytyi), pohdimme kevään merkkejä ja tutkimme metsän alamaailmaa alaskooppien avulla. Ihana, aurinkoinen, iloinen ja reipas retkemme saatiin päätökseen uusi merkki ansaittuna: yksissä tuumin­jälki koristaa kohta retkeläisten par­ tiopaidan hihaa. Hip hei, yhteistyö on voimaa! terkuin Emmu von Vesikirppu 14


Purjehduskesä 2019 Kesän purjehdukset lähestyvät jo vauhdilla, ja tässä kirjeessä on tarkem­ paa tietoa lippukuntamme meritoiminnasta. S/Y Hemmingway II lasketaan veteen toukokuun puolivälissä, jonka jäl­ keen kausi alkaa tuttuun tyyliin sudenpentulaumojen purjehduksilla. Sudenpennut tulevat saamaan purjehdusohjeet laumanjohtajilta, kysei­ set päivät näkyvät jo purjehduskalenterissa. Tämän jälkeen kesän ja syksyn viikonloput ovat varattu vanhempien ryhmien viikonloppupurjeh­ duksille. Ryhmänjohtajat ovat saaneet varata omat viikonloppunsa, ja nämä päivittyvät myös purjehduskalenteriin. Kesän purjehduskalenteriin on lisätty myös muutama viikonloppupurjehdus, joissa vene täytetään Kuksan kautta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kyseisiä viikonloppuja ovat: 09.­11.8., 23.­25.8. ja 13.­15.9. Ajantasaiset purjehdustiedot löytyvät lippukunnan purjehduskalenteris­ ta, jota kannattaa seurailla osoitteesta: http://maskunpartiolaiset.net/ta­ pahtumat/ Seikkailijoiden ja sitä vanhempien partiolaisten perinteiset iltapurjeh­ dukset jatkuvat tänäkin kesänä keskiviikkoiltaisin. Kesän purjehdukset alkavat Kaunisniemessä 29.05. klo 18.00­20.30 ja jatkuvat seuraavan­ laisesti: 12.06., 26.06., 10.07., 31.07., 14.08. ja 28.08. Purjehdusker­ tojen määrää on kokeilumielessä hieman karsittu edellisvuosista, jos se kasvattaisi nykyisten kertojen osallistujamääriä. Ennen yön yli kestävää Hemmingway­purjehdusta olisi hyvä käydä vä­ hintään kerran Kaunisniemessä, jossa purjehduksen perusperiaatteiden opettelu on helppoa. Kaunisniemessä on aina mukana saattovene ja ko­ 15


kenut vastuuhenkilö. – joten rohkeasti vain uudet ja vanhat purjehtijat mukaan!

Kaunisniemeen mukaasi tarvitset: ­ säähän soveltuvat vaatteet ­ vaihtovaatteet ­ juomapullon ­ pelastusliivit (Kaunisniemestä voi myös lainata, jos ei ole omia) ­ lupalappu ­ reipasta purjehdusmieltä Ajo­ohje Kaunisniemeen: Aja Niemenkulman tietä n. 4,5km, linja­autopysäkin kohdalta käänny vasempaan Taipaleentielle, jota ajetaan n. 1km. Postilaatikkorivin luota käänny oikealle Tamminiementielle. Seuraavasta risteyksestä vasempaan Niskalan rantatielle, jatka pientä mutkaista hiekkatietä ja kurvaa oikealle Kaunisniementielle ja pienen ylämäen jälkeen olet Kaunisniemen parkki­ paikalla. Kaunisniemen parkkipaikka on melko ahdas, joten kimppakyy­ dit ovat hyvin suotavia! Nähdään kesän purjehduksissa! Purjehdusterveisin Jerry ja muut lippukunnan kipparit

16


Kaunisniemen iltapurjehdukset:

17

29.05.2019

klo.18.00­20.30

12.06.2019

klo.18.00­20.30

26.06.2019

klo.18.00­20.30

10.07.2019

klo.18.00­20.30

31.07.2019

klo.18.00­20.30

14.08.2019

klo.18.00­20.30

28.08.2019

klo.18.00­20.30


Tervetuloa kesäleirille 22.7­26.7.2019 AHVENANMAALLE! Mitä? Luvassa huikean hauska kesäleiri! Tarkoituksena tutustua kauniiseen Ahvenanmaan saaristoon pyöräillen. Pyörälaukku ei ole välttämätön, koska teemme leirin aikana pyöräretkiä lähiympäristöön, jolloin pelkkä päiväreppu riittää.

Missä? Leiripaikkamme tulee olemaan pääsaaren keskiosassa, mistä meidän on helppo lähteä päiväretkille tutustumaan nähtävyyksiin ja saaristoon.

Milloin? Lähtö Naantalin satamasta maanantaina Finnlines­laivalla klo: 10:45 (paikalla oltava viimeistään klo: 09:30) ja paluu samaan paikkaan perjantaina klo: 19:10.

Kenelle? Kaikki seikkailijat ja sitä vanhemmat rohkeasti mukaan! Älä missaa tätä, vaan ilmoittaudu mukaan vuoden mahtavimpaan Partiotapahtumaan:

ONNENPYÖRÄ –kesäleirille Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 50€ lippukunnan tilille FI45 4355 1320 0019 78

ja täyttämällä ilmoittautumislomake Kuksassa osoitteessa:

https://kuksaan.fi/28101 02.06.2019 mennessä. Maksaessasi muista laittaa viestikenttään osallistujan nimi.

Muista, että ilmoittautuminen on sitova ja maksua ei palauteta. Leirimaksu voidaan myös veloittaa, mikäli jää pois leiriltä ilman pätevää syytä. (Lääkärintodistus sairastapauksissa). Jokaisella tulee olla maksettuna Suomen Partiolaisten jäsenmaksu.

Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje varusteista ja aikataulusta viikolla 23. Kirjeessä on maksuohjeet lopun leirimaksun suorittamista varten. Leirin kokonaishinta on 100€.

AHVENANMAALLA TAVATAAN! Jerry Jämsen 050­4300892 jerry.jamsen@saunalahti.fi