Hämminkikevät18

Page 1

b

89


­ Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 89 1/2018 Ilmestymispäivä 22.05.2018 Toimitus, taitto ja paino: Jerry Jämsén

Tässä numerossa Lippukunnanjohtajan plantaasi Tuki ry Kirkonmäeltä Lähikuvassa Retkipörssi Yhteiseen Partioon­hanke Kaislikossa suhisee Juhlavuosi 2020 Kesäleirit 2018

Tekstit: Sanna Haaapaniemi Jerry Jämsén Timo Järä Sini­Maaria Kataja Sisiliskot­lauma Kinkillat­vartio Kuvat: Sanna Haapaniemi Hermanni Härmälä Jerry Jämsén Eva Koskinen Niina Vuorinen Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone Painos: 50 kpl + digilehtenä lippukunnan internetsivuilla Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Kannen kuva: Niina Vuorinen

2 3 5 7 8 10 11 14 16


Kesäinen tervehdys Hämmingin lukijat! Taas on yksi toiminnantäyteinen kevät tulossa päätökseen. Kevätkaudella sudenpennut retkeilivät talvisessa Mannerlahdessa kahdessa osassa, seikkailijat ja sitä vanhemmat osallistuivat pyöräilyaiheiselle kevätretkelle Kaunisniemeen. Kevääseen on myös mahtunut perinteinen Yrjönpäivän­ kirkko ja partiomarssi. Lippukunta täyttää vuonna 2020 70 vuotta ja on päättänyt juhlistaa sitä järjestämällä partiomatkan Englantiin! Lisätietoa tästä matkasta löytyy lehden sivulta 14. Erilaisia varainkeruita tullaan varmasti ennen matkaa järjestämään yhdessä Tuki ry:n kanssa, ensimmäinen mahdollisuus leiri­ kassan kartuttamiseen tulee taas perinteisten Ruisrock­siivousten muo­ dossa. Tänä kesänä lippukunta tarjoaa omat kesäleirit sudenpennuille sekä seikkailijoille ja sitä vanhemmille partiolaisille Rymättylän Ajolassa. Tä­ män lisäksi meitä on lähdössä elokuun alussa noin 35 Maskulaista Lovii­ san Rönnäsiin meripartioleiri Satahangalle, jonne on tulossa yhteensä noin 1200 osallistujaa! Purjehdukset siintävät myöskin jo horisontissa ja ryhmät pääsevät nauttimaan merellisistä elämyksistä Turun saaristossa. Toivon mukaan tavataan sankoin joukoin näissä tapahtumissa! Mukavaa kesän alkua! Jerry Jämsén Lippukunnanjohtaja

2


TUKI RY:n TERVEISET Ruisrock­siivoukseen muutoksia Vuosi vuodelta on ollut haasteellisempaa saada talkoolaisia Ruisrock­sii­ voukseen ja olemme joutuneet käyttämään ”vierastyövoimaa” entistä enemmän. Erityisesti vuosi 2017 oli hankala, ilmoittautumisia ei useista, eri kanavien kautta välitetyistä pyynnöistä huolimatta saatu ajoissa lä­ heskään riittävää määrää. Useana aiempanakin vuotena olemme tur­ vautuneet Raision KilliNallien ja VG­62 ­luistelijoiden apuun, mutta viime kesänä apu oli erityisen tärkeää ja saimme vielä suunnilleen puolitoista viikkoa ennen h­hetkeä luistelijoista huomattavan määrän lisää siivoojia. Vuoden 2017 tunneista lähes puolet oli yhteistyökumppaneiden tekemiä. Tästä syystä päätimme ehdottaa Ruisrock­siivoustalkoisiin radikaaleja muutoksia ja pienentää meidän maskulaisten siivousosuutta ja ­vastuu­ ta, huolimatta tulojen huomattavasta vähenemisestä. Suunnittelimme Tuki ry:n ja lippukunnan kanssa supistuksia niin, että hoitaisimme festariaamuina (la, su ja ma) varsinaisen festarialueen ulko­ puoliset alueet (bussien kääntöpaikka, Tammenterhon ympäristö, pyörä­ tiet, pyöräparkki sekä Kasvitieteellisen puutarhan parkkialueet). Aamujen aloitusta siirrettiin myöhäisemmäksi, siivoukset aloitetaan vasta klo 6, uskoisimme selviävämme tästä n. 3­4 tunnin rupeamalla. Perjantaista sunnuntaihin illansuussa siivotaan kadunvarsia Juhana Herttuan Puis­ tokadulta Tammenterholle kuten aiempinakin vuosina. Samoin perjan­ taista sunnuntaihin klo 12­18 tullee uutena myös Turkuhallin kupeessa olevan leirintäalueen siivousta. Tämä siivous tapahtuu siis leirintäalueen ollessa käytössä ja siksi tämä siivousvuoro on K18, eli lapsia ei voi ottaa siihen mukaan. Myös maanantain leirialueen siivous klo 13­19, kuten ai­ empinakin vuosina, hoidettaisiin maskulaisten toimesta. Varsinaisen festarialueen siivouksen hoitaa vanha yhteistyökumppanim­ me, VG­62:n taitoluistelijat, jotka ovat jo useampana vuonna olleet mu­ 3


kana ja tietävät, mitä/miten pitää siivota. Heidän kumppanikseen festa­ rialueelle tulee todennäköisesti Turun Riennon taitoluistelijat. Tämän vuoden (ja toivottavasti myös seuraavien vuosien) rahankeruutee­ mana on lippukunnan 70­vuotisjuhlallisuudet vuonna 2020. Suunnitel­ missa on järjestää juhlaleiri Englannissa sekä sudenpennuille ja niille isommille partiolaisille, jotka eivät Englannin matkalle pääse, juhlaleiri Suomessa. Toivottavasti saamme tänä vuonna uusien kuvioiden myötä siivoojakon­ karit ja uudet halukkaat talkoolaiset aktiivisesti mukaan, jotta pystymme hoitamaan tämän, edelleen ison urakkamme kunnialla ja saisimme vielä tulevinakin vuosina tehdä tätä talkootyötä, josta saamme muutamassa päivässä saman tulon kuin jos tekisimme pienempiä talkootöitä viikottain läpi vuoden. Näiden talkoilla hankittujen tulojen avulla pystymme tarjoa­ maan kohtuuhintaisia leirejä, retkiä ja purjehduksia kaikille maskulai­ sille partiolaisille. Ilmoittautuminen Ruisrock­talkoisiin tapahtuu netin kautta ja linkki il­ moittautumissivustolle on: https://goo.gl/forms/ZUIErW5YkxoJ2vNf2

Tervetuloa mukaan talkoisiin tukemaan maskulaista partiotoimintaa! Aurinkoista kesää kaikille! terv. Maskun Partiolaisten Tuki ry. ja Maskun Hemmingin Tyttäret ja Po­ jat ry.

4


Yhdessä olemme enemmän On taas se aika keväästä, kun moni suomalainen linnoittautuu television ääreen, sillä nyt on käynnissä jääkiekon MM­kisat. Jokainen suomalai­ nen, joka seuraa jääkiekkoa, toivoo varmasti, että Suomi voittaisi kisat. Pohditaan hetken, mitä hyvä jääkiekkojoukkue tarvitsee toimiakseen. Hyvä valmentaja, koutsi, on keskeisessä roolissa valamassa hyvää ryh­ mähenkeä ja joukkuehenkeä. Tarvitaan myös joukkue, joka haluaa toi­ mia yhdessä, yhteinen etu edellä ja yhteiseksi parhaaksi. Kaikille pelaa­ jille on tärkeää olla selvää, että yhdessä tässä ollaan, samaa joukkuetta. Jokaisella pelaajalla on tärkeä tehtävä, jota ilman ei joukkue olisi sama. Jokaisella on omat tärkeät lahjansa ja jokainen oppii yhdessä tekemällä ja harjoittelemalla myös uusia puolia itsestään ja toisista. Näin oppimi­ nen ja lahojen ja taitojen kerryttäminen on vastavuoroista. On hyvä olla yhdessä ja pelata yhdessä, kun tiedetään, mihin myös on sitouduttu. Joukkueella on säännöt kuin arvoina, toisin sanoen, että näitä halutaan pitää esillä ja puoltaa ja näihin on yhdessä haluttu sitoutua. Kun yhdes­ sä tehdään, lopputulos on joka tapauksessa win­win ­tilanne. Jos ei var­ sinaista voittoa tule, monessa muussa mielessä voitto on joka tapaukses­ sa koko joukkueen voitto. Kukaan pelaajista joukkueessa ei enää ole ihan sama kuin aloittaessaan ja uusia oppeja, taitoja ja tietoa on omaksuttu ja jaettu tämän yhteisen matkan aikana. Niistä voi ammentaa läpi elämän. Kuten jotkut urheilijat sitä sanoittavat ääneen, pelikavereista on tullut myös elinikäisiä ystäviä. On hauska muistella yhdessä yhteisiä muistoja ja yhdessä tekeminen, se, jos mikä lähentää ihmisiä. Yhdessä on koettu, yhdessä on selvitty, haastavistakin paikoista. Kaveria ei toisin sanoen jä­ tetä. 5


Eikö partiossakin olla ikään kuin samassa joukkueessa? Partiossa on yhdessä sitouduttava yhteisiin arvoihin, pelisääntöihin. Yhdessä tehdään ja yhdessä koetaan. Monenlaisia hauskoja yhteisiä hetkiä, muistoja ja retkiä koetaan ja on koettu. Omat lahjat on annettu yhteiseen käyttöön. Mikä parasta, myös muilta on saanut oppia monia erilaisia asioita. Jouk­ kueen koutsi on taas lauman johtaja. Yhteisiä arvoja puolustetaan ja pi­ detään esillä. Erityisesti lapsia ja nuoria, heidän kasvua ja ylipäänsä kasvatustoimintaa puolustetaan. Partio tekee ruoasta työtä. Meidän ylimmäinen koutsi, Jumala, kokee varmasti partion toiminnan lapsia ja nuoria yhteen kokoavana arvokkaana. Lasten kaltaisten on tai­ vasten valtakunta. On tärkeää antaa lasten kasvaa, ja myös ottaa oppia ja mallia lapsista. Kuten Jumala ilmaisee Raamatussa, on tärkeää puo­ lustaa lasten tapaa olla ja puolustaa ja tukea heidän kasvuaan. Ennen kaikkea tärkeää on Jumalan mielestä puhaltaa yhteiseen hiileen, puo­ lustaa toinen toisiamme ja tärkeitä arvoja ja käyttää omia Jumalalta lah­ jaksi saatuja kauniita ja arvokkaita ahjoja. Siitähän partiossakin on kyse. Partio tekee omalla tärkeällä paikallaan siis Taivaan Isän työtä täällä maailmassa puolustamassa tärkeitä arvoja ja kokoamalla ja kutsumalla yhteen. Me kaikki kuulumme yhteen Jumalan luomassa upeassa luoma­ kunnassa. Jumala toivoo, että myös ajattelemme näin. Rakastetaan niin kuin ylimmäinen koutsi rakastaa, käytetään lahjoja, joita on saatu ja pu­ halletaan yhteen hiileen. Samassa joukkueessa pelaamme, Jumalan ar­ vokkaina kuvina. Muistetaan se niin partiossa kuin kaikkialla ihmisten parissa.

Lämpöisin kevätterveisin, Sini­Maaria Kataja, lapsi­ ja perhetyön pappi

6


1. Kuka olet ja mitä teet? Olen Sanna Haapaniemi ja opiskelen Nousiaisten lukiossa toista vuotta. 2. Millainen on partiourasi? Aloitin partion 7­vuotiaana Hiiret­ laumassa, josta siirryin kolmen vuoden kuluttua Ketut­vartioon. Jatkoin Ketuissa seuraavat 6­vuot­ ta. Tällä hetkellä johdan Sisiliskot­ laumaa. 3. Mikä on parasta partiossa? Parastat partiossa on yhdessä teke­ minen muiden kanssa. Hyvässä seurassa kaikki sujuu paremmin. 4. Parhaita partiomuistoja? Parhaita partiomuistoja on monia, mutta tärkeimpiä ovat erilaiset lei­ reiltä saadut muistot. 5. Haluatko lähettää terveisiä? Terveisiä kaikille Hämmingin lukijoilleja erityisesti Sisiliskoille!

7


Kaste18 Maskusta osallistui 12.5. kahdeksan pentuetta Raisiossa järjestettäviin Kaste18­sudenpentukilpailuihin. Tässä Sisilisko­lauman pojat kertovat omista kisakokemuksistaan: Aloitusrastilla tehtiin vene, jolla ei voinut ihmiset seilata. Muilla rasteilla esimerkiksi pelastimme kalan, heitimme pelastusköyttä, sukelsimme äm­ päriin ja teimme appelsiinikiisseliä, jonka kerma muuttui voiksi. Haus­ kimpia rasteja olivat appelsiinikiisseli, kalan pelastus ja pelastusköyden heitto. Opimme, miten tehdä voita ja että ei kannata sukeltaa kivi­ veteen ja että patoa ylittäessä tarvitaan sil­ ta. Opimme myös yh­ teistyötä. Päivä oli kiva ja lämmin. Loppuun vielä pari pentueen saattajan huomautusta. Kun "pelastimme kalan", ylitimme kuvitteellisen 8


padon maitokorien avulla pehmokala mukanamme. Ja "ämpäriin sukel­ taessamme" tunnistimme kalojen kuvia vedellä ja lekasoralla = "kivillä" täytettyjen ämpärien pohjalta.

9


Yhteiseen Partioon­hanke Olemme ryhmämme kanssa suorittaneet kevään aikana Yhteiseen Par­ tioon­merkkiä, jonka kolme osiota ovat maahanmuuttajat, sisupartiolai­ set ja vähävaraiset. Lahjoitimme Hope ry:n kautta hygieniapussin nuo­ relle tytölle ja näin suoritimme vähävaraiset­osion. Eli yhtenä koloiltana menimme yhdessä kauppaan ja yhdistimme rahat ostaaksemme hygie­ niapussin siällön. Vaati keskustelua ja miettimistä, mitä oikeasti tarvitsee päivittäin, miitä asioita ilman olisi hyvin hankala elää. Löysimme kaupasta tarvittavat hammasdharjat sun muut ja palasimme kololle pakkaamaan ne. Tälläi­ nen vähävaraisuuden miettiminen sai meidät toteamaan, että meillä on kaikki aika hyvin kuitenkin.

10


Purjehduskesä 2018 Kesän purjehdukset lähestyvät jo vauhdilla, ja tässä kirjeessä on tarkem­ paa tietoa lippukuntamme meritoiminnasta. Lukiessasi tätä kirjettä on S/Y Hemmingway jo laskettu veteen. Parin vuoden takaisen suuren veneremontin jälkeen olemme selvinneet muuta­ mana keväänä melko vähillä töillä, niin tänäkin vuonna. Tänä vuonna ylivoimaisesti suurin pelko oli, että koska pitkittyneen talven jälkeen Ajo­ lanrannasta lähtevät jäät, mutta onneksi kevätaurinko teki tehtävänsä. Sudenpennut purjehtivat laumojensa kanssa viime vuoden tapaan tou­ kokuun lopun ja kesäkuun alun viikonloppuina. Tämän jälkeen kesän ja syksyn viikonloput ovat varattu vanhemmille ryhmille, ryhmänjohtajat tulevat saamaan toukokuun aikana ohjeistuksen purjehduksen varaami­ sesta. Sudenpennuille tulee purjehdusohjeet laumanjohtajilta. Ajantasaiset purjehdustiedot löytyvät purjehduskalenterista, joten sitä kannattaa seurata osoitteesta www.maskunpartiolaiset.net/purjehduska­ lenteri/ Seikkailijoiden ja sitä vanhempien partiolaisten perinteiset iltapurjeh­ dukset jatkuvat tänäkin kesänä keskiviikkoiltaisin. Purjehdukset alkavat Kaunisniemessä 30.05. 18.00­20.30. Lisäksi jokaiselle ryhmälle on va­ rattu yksi oma keskiviikko, jolloin ryhmä saapuu paikalle oman johtajan­ sa kanssa. Ryhmien aikataulut löytyvät seuraavalta sivulta. Ryhmille varattuihin keskiviikkoihin saa toki osallistua myös kaikki muutkin in­ nokkaat purjehtijat, toivommekin runsasta osallistumista! :) Poikkeuksen 11


muodostavat seuraavat päivät, jolloin purjehduksia ei järjestetä: 27.06. ja 01.08. Purjehdukset päättyvät Kaunisniemessä 29.08. Ennen yön yli kestävää Hemmingway­purjehdusta olisi hyvä käydä vä­ hintään kerran Kaunisniemessä, jossa purjehduksen perusperiaatteiden opettelu on helppoa. Kaunisniemessä on aina mukana saattovene ja ko­ keneempi vastuuhenkilö ­ joten rohkeasti vain uudet ja vanhat purjehti­ jat mukaan! Mitä tarvitset mukaasi Kaunisniemeen? ­ säähän soveltuvat vaatteet ­ vaihtovaatteet ­ juomapullon ­ pelastusliivit (Kaunisniemestä voi myös lainata, jos omia ei ole) ­ lupalappu ­ reipasta purjehdusmieltä Ajo­ohje Kaunisniemeen: Aja Niemenkulman tietä n. 4,5km, linja­autopysäkin kohdalta käänny vasempaan Taipaleentielle, jota ajetaan n. 1km. Postilaatikkorivin luota käänny oikealle Tamminiementielle. Seuraavasta risteyksestä vasempaan Niskalan rantatielle, jatka pientä mutkaista hiekkatietä ja kurvaa oikealle Kaunisniementielle ja pienen ylämäen jälkeen olet Kaunisniemen parkki­ paikalla. Kaunisniemen parkkipaikka on melko ahdas joten kimppakyydit ovat hyvin suotavia! Nähdään kesän purjehduksissa! Purjehdusterveisin Jerry Jämsén p.0504300892, jerry.jamsen@saunalahti.fi

12


13


Juhlavuosi 2020 Lippukuntamme täyttää jo 70 vuotta vuonna 2020. Tämän juhlavuoden kunniaksi järjestämme partiomatkan Englantiin. Marssiharjoitusten yh­ teydessä 03.05. lippukunta järjesti ensimmäisen infotilaisuuden jäsenille matkasta. Seuraavassa pähkinänkuoressa, mistä matkassa on kyse:

14


15


16Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.