Page 1

88


Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 88 2/2017 Ilmestymispäivä 14.12.2017 Lippukunnan joulujuhlassa Toimitus, taitto ja paino: Jerry Jämsén

Tässä numerossa Lippukunnanjohtajan plantaasi Tuki ry Kirkonmäeltä Lähikuvassa Rintamalta kuuluu Retkipörssi Vartioesittelyt Kaislikossa suhisee Hämmingin havinaa Satahanka 2018

Tekstit: Jerry Jämsén Timo Järä Oskari Kirjavainen Tuija Kyrölä Ossi Pahikkala Kuvat: Henna Haapaniemi Hermanni Härmälä Reeta Hömppi Reetta Järä Oskari Kirjavainen Tuija Kyrölä Mikko Vuorinen L­SP/ Oona Colliander Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone Painos: 150 kpl Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Kannen kuva: Jerry Jämsen, L­SP/Oona Colliander, Mikko Vuorinen

2 4 6 9 10 12 23 26 28 29


Taas on tullut se aika kun vuosi alkaa olla päätöksessä, mutta toisaalta partiovuosi on vasta puolessa välissä. Joulu onkin meille partiolaisille ai­ kaa jolloin voi pysähtyä miettimään kulunutta syksyä, mutta samalla suunnata jo odotuksensa kohti alkavaa kevättä ja kesää. Kulunut vuosi on tarjonnut taas paljon toimintaa maalla sekä merellä. Molemmat kesäleirit järjestettiin perinteiseen tapaan Rymättylän Ajolassa, ja tämän lisäksi retkeiltiin ainakin Kaunisniemessä, Mannerlahdessa ja Paltan Kämpän alueella. Lisäksi koulutusalus Hemmingway tarjosi Saa­ ristomerellä jälleen kerran upeita purjehduskokemuksia useille partiolai­ sille. Kuluneesta vuodesta itselläni päällimmäisenä mieleen jää tapahtu­ mista viime viikon itsenäisyyspäivän soihtukulkue omalla hienolla ja ar­ vokkaalla tunnelmallaan. Tapahtuma oli osa Maskun kunnan yhteistä Suomi 100­tapahtumaa ja olikin juhlallinen tapa juhlia satavuotiaan itse­ näisen Suomen siirtymistä kohti seuraavaa satalukua. Uusi vuosi tuo mukanaan uudet tapahtumat ja haasteet. Ensi kesänä Lo­ viisassa järjestetään meripartioleiri Satahanka, jonne lippukuntamme on osallistumassa jälleen kerran sankoin joukoin (lisää aiheesta sivulla 29). Sudenpennuille ja Seikkailijoille tullaan järjestämään ensi kesän leiri pe­ rinteiseen tapaan. Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus ensi vuodelle on luotsitoiminta. Ohjelmapainotuksen tavoitteena on lisätä luotseja ja vahvistaa kolmen vanhimman ikäkauden kokemaa aikuisen tuen määrää ja laatua. Tämä on myös lippukunnallemme oiva painotus, kun pyrimme jatkuvasti parantamaan ryhmänjohtajille annettavaa tukea. Tätä ja paljon muuta mahtuu tulevaan partiovuoteen 2018. Tämän lehden liitteenä on lippukuntamme toimintasuunnitelma alustavine päivämääri­ neen, josta jokainen voi alkaa jo valita tulevan partiovuoden ehdottomat suosikkitapahtumansa. 2


Lopuksi haluan kiittää kuluneesta vuodesta johtajia; teette hienoa työtä viikosta toiseen, taustayhteisöjä toiminnan mahdollistamisesta sekä van­ hempia yhteistyöstä. Oikein hyvää ja rauhallista joulunodotusta kaikille! Jerry Jämsén Lippukunnanjohtaja PS. Lippukunnan nettisivut ovat saaneet näin joulun alla uuden ilmeen, käykäähän tutustumassa osoitteessa wwww.maskunpartiolaiset.net !

3


TUKI RY:n TERVEISET Vuosi 2017 on ollut kiireistä aikaa myös partiolaisten taustayhteisössä, Maskun Partiolaisten Tuki ry:ssä. Tuki ry:n tarkoitus on auttaa lippu­ kuntaa, Maskun Hemmingin Tyttäriä ja Poikia sekä taloudellisesti että toiminnallisesti, jotta lippukunnan johtajisto pystyisi keskittymään varsi­ naiseen toimintaan lasten ja nuorten parissa. Tänä vuonna olemme ahkeroineet mm. • pullojen tarroitustalkoissa • ilmapallotalkoissa • Ruisrockin siivoustalkoissa • havuseppeltalkoissa • sytyketikkutalkoissa • myyjäistalkoissa Maskun Hemmingin Pojat ja Tyttäret ovat saaneet tukeamme • Ajolan leiripaikan vuokraan • Hemmingwayn laituripaikkamaksuun • Hemmingwayn talvisäilytykseen sekä nosto­ ja laskukustannuksiin • Hemmingwayn pohjan kunnostukseen keväällä • Hemmingwayn spinaakkeripuomiin sekä sen sukkaan • Ajolan ruokailukalusteiden maalaamiseen • kolon keittiöremonttiin • ensiapukurssin kustannuksiin • yhdessä lippukunnan kanssa useissa tilaisuuksissa työvoiman mer­ keissä: o Tammikirkon kahvituksessa o Lions Clubin Punainen sulka ­tapahtumassa Maskutalolla o partiomarssin harjoituksissa sekä itse paraatin tarjoiluissa o vaellusjumalanpalveluksessa Paltan kämpällä o Omenahartauden ja sudenpentujen lupauksenannon tarjoiluissa 4


o partiolaisten joulujuhlan sekä Kauneimmat Joululaulut ­tapahtuman tarjoiluissa Ensi vuoden talkoot alkanevat tuossa kevään korvalla ja kutsumme taas uusia ja vanhoja talkoolaisia mukaan toimintaan. Jos sinulla on kiinnos­ tusta osallistua yhteisiin talkoisiin partion hyväksi, niin annatko yhteys­ tietosi alla oleville henkilöille, kiitos! Lähetämme sitten tarkemmin kyse­ lyä sopivista ajoista, kun saamme talkootarjouksia! Maskun Partiolaisten Tuki ry. kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita ja toivottaa Rauhaisaa Joulua sekä menestyksellistä vuotta 2018 kaikkiin partioperheisiin! Maskun Partiolaisten Tuki ry. sihteeri Tarja Aaltonen (tarja@maoy.fi, p. 040 706 7226) pj. Timo Järä (timo.jara@blc.fi, p. 050 512 6278) hallituksessa mukana myös Virpi Haapaniemi, Marko Jämsén, Päivi Koskinen, Anu Kuusela, Anne Leppänen, Harri Mäkilä, Petri Simolin, Ol­ li­Pekka Soittila ja Hans Söderlund.

5


Räiskäleitä Porkkanamarkkinoilla lähimmäisten hyväksi ”Tuoll on mun räiskäle, ain yhä tuolla, kaukana korvessa, Sompion suol­ la. Voi taikinaiseni, oi ohukaiseni, missä oletkaan? Sua muistan aini­ aan…” Turkulaisten ei tarvinnut syyskuussa lähteä tarpomaan Sompion suolle, jotta pääsivät herkuttelemaan räis­ käleillä. Heidän tarvitsi vain mennä Turun Tuomiokirkkotorille Porkka­ namarkkinoille. Siellä Maskun Hem­ mingin Tyttäret ja Pojat paistoivat heille lettuja yhdessä Kolkankävijöi­ den kanssa. Kyseessä ei ollut edes ihan tavalliset letut, vaan tietenkin asiaan kuuluvat porkkanaletut. Mitkä ovat Porkkanamarkkinat ja miten juuri partiolaisten letut siinä puhuttelevat minua, joka olen tämän vuoden alussa aloittanut työni seu­ rakunnassa uutena diakonina ja lähetyssihteerinä? Sanat, jotka ensim­ mäisenä tulevat mieleeni ovat yhteisöllisyys, auttamisen halu, yhteistyö, itsenäisyys ja iloinen meininki. Yhteisöllisyys. Partiolaiset haluavat tulla ihmisten pariin. Porkkana­ markkinat ovat iso, joka syksyinen tapahtuma Turun Tuomiokirkkotoril­ la, jossa on useampi tuhatta kävijää. Siellä eri seurakunnat myyvät tuot­ 6


teitaan. Torilla järjestetään myös ohjelmaa kaikenikäisille. Maskun seu­ rakunta osallistuu Porkkanamarkkinoille omalla myyntikojullaan ja par­ tiolaiset ovat olleet tässä mukana. Heille on varattu oma tila seurakun­ nan pöydän päästä. Täällä päässä on kova vipinä. Lettujonossa on jatku­ vasti ihmisiä ja partiolaiset hoitavat homman ripeästi ja kunnialla, niin kuin partiolaisen imagolle sopiikin. Tänäkin vuonna lettutaikina loppui kesken. Auttamisen halu. Partiolupauksessa partiolaiset lupaavat muun muassa rakastaa Jumalaa, maata ja maailmaa ja olla avuksi toisille. Tätä lu­ pausta partiolaiset ovat toteuttamassa Porkkanamarkkinoilla. Lettuja te­ kemällä ja myymällä autetaan lähimmäisiä lähellä ja kaukana. Porkka­ namarkkinoiden tuotto menee Suomen Lähetysseuralle, joka on suurin ja vanhin Suomen kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä. Suomen Lähetys­ seura toimii yli 30 maassa tehden työtä inhimillisemän maailman puo­ lesta. Maskun seurakunta tukee erityisesti Etiopiassa tehtävää työtä. Porkkanamarkkinoilla Maskun seurakunta yhdessä partiolaisten kanssa hankkivat tuottoa yhteensä lähes 1000€! Yhteistyö. Olen ollut hämmästynyt, miten mutkattomasti yhteistyö par­ tiolaisten kanssa on sujunut eri asioissa. On ollut helppo suunnitella yh­ teistyötä ja uusiakin ajatuksia aina herää, kun ihmiset ideoivat yhdessä. Näin myös hienona asiana sen miten Maskun Hemmingin tyttäret ja pojat toimivat yhdessä Kol­ kankävijöiden kanssa. Hienoa, että meillä Mas­ kussa on kaksi hyvin toimivaa lippukuntaa ja vielä hienompaa on, kun he pystyvät toimimaan yhdessä. Tämä on vah­ vuus, jota varmasti on hyvä myös jatkossa ke­ hittää. 7


Itsenäisyys. Suomen itsenäisyys on eteenkin tänä vuonna meille kaikille erityisessä asemassa, jota saamme ilolla juhlia. Itsenäisyyttä näin myös partiolaisten toiminnassa, kun Porkkanamarkkinat olivat vielä edessä­ päin. Kuulin edeltäjältäni, että partiolaiset hoitavat porkkanalettujen myynnin. Kysyin häneltä, että mikä on minun roolini näiden lettujen suhteen. Hän sanoi, että minun pitää vain toimittaa yksi pöytä paikalle ja olla yhteydessä lippukunnanjohtajiin. Näin tein ja sain todeta, että toden totta, partiolaiset ottivat täyden vastuun kaikesta muusta. Sain antaa kokonaisvasuun heille. Tämä on ehkä asia, josta meidän seurakunnan työntekijöiden on otettava oppia. Me helposti pyrim­ me pitämään lankoja omissa käsissämme. Mei­ dän pitäisi enemmän luottaa kaikkiin seura­ kuntalaisiin ja antaa enemmän kokonaisvas­ tuuta eri toiminnoista. Iloinen meininki. 14.9.2017 oli iloinen päivä Turun Tuomiokirkkotorilla, jossa sai nähdä paljon iloisia kasvoja. Tätä aurinkoista syyspäivää on nyt talven pimeillä mukava muistella ja suunnitella jo seuraavia Porkkana­ markkinoita ja muita yhteisiä tapahtumia. Entisenä Taivassalon Tups­ haukkojen partiolaisena iloitsen suuresti yhteistyöstä, jota Maskun seu­ rakunta ja Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat tekevät. Toivotan kaikille partiolaisille oikein Hyvää Joulua ja Siunausta vuodelle 2018! Tuija Kyrölä Maskun seurakunnan diakoni­lähetyssihteeri 8


1. Kuka olet ja mitä teet? Olen Reeta Hömppi ja pidän vesi­ kirppulaumaa Emmun, Annin ja Me­ rin kanssa 2. Millainen on partiourasi? Aloitin partion heti kun sain eli yk­ kösluokalla, siitä tulee nyt melkein 10 vuotta. Aloin auttamaan Emmua vesikirpuissa noin 3­4 vuotta sitten ja tänä vuonna kävin ROK­ ryhmänoh­ jaajakurssin. 3. Mikä on parasta partiossa? Parasta partiossa on tietenkin yhdes­ sä olo ja uusien erilaisten kokemus­ ten ja ystävien saaminen. 4. Parhaita partiomuistoja? Kappale joka tuo mieleen partiomuistoja? Hyviä partiomuistoja on tullut esi­ merkiksi Roihulta ja Piirulta sekä muilta suurleireiltä, mutta myös lippukunnan omat kesäleirit ovat jää­ neet muistoihin kivoina. Kappale: Sanni ­ Me ei olla enää me 5. Taito jonka osaat lippukunnassa parhaiten? Osaan mielestäni lohduttaa muita koti­ikävän tullen muita paremmin. 6. Haluatko lähettää terveisiä? Terkkuja kaikille ja erityisesti ystäville :) 9


Nyt tuli minun vuoroni kirjoittaa tälle palstalle. Astuin palvelukseen 03.07.2017 Upinniemen Rannikkoprikaatiin. Ensimmäisen päivän ohjel­ maan kuului tietyn kaavan mukainen ilmoittautuminen palvelukseen as­ tumisesta, sekä valtavan vaate­ ja varustesäkin hakeminen ja myöhem­ min näiden varusteiden kaappiin tunkeminen. Ensimmäiset viikot menivät uusiin kavereihin tutustuen, sekä armeijan tehokkuutta ihmetellen. Onneksi firman tavoille oppi todella nopeasti. Alokaskaudella opettelimme erilaisia sotilaan perustaitoja, kuten pinkan ja punkan tekoa, tahtimarssia muonituskeskuksen ja kasarmin välillä, rappusissa juoksemista ja käytävillä liitämistä, sekä tietenkin aseenkä­ sittelyä ja muita tärkeitä taistelutaitoja. Alokaskaudesta on päällimmäi­ senä jäänyt mieleen heinäkuun paahtavat helteet, alokasleiri jossa par­ tioharrastuksesta oli todella paljon hyötyä, kovalla kiireellä joka paikkaan odottamaan meneminen, sekä tieten­ kin juhlallinen sotilasvala 19.08. jossa sotilasarvoksi tuli matruusi.  Melko pian valan jälkeen olikin aika siirtyä Rannikkoprikaatista Pansion Rannikkolaivastoon. Ensimmäinen kuukausi Pansiossa kului muuttami­ sen merkeissä, kun piti siirtyä van­ hasta homeisesta kasarmista väistöti­ loihin. Muuttohommista johtuen var­ sinainen sotilaspoliisin koulutus jäi aluksi aika vähäiseksi, mutta heti muuton jälkeen koulutusta alkoi tulla erittäin tehokkaasti. Koulutukseen on 10


kuulunut muun muassa henkilön­ ja kohteensuojaamista, taistelua ra­ kennetulla alueella ja Pansion varuskunnan vartiointia. Olemme käyneet syksyn aikana myös parilla viikon mittaisella leirillä, joista toisella har­ joiteltiin kohteensuojausta. Toinen oli ampumaleiri, jossa pääsimme har­ joittelemaan hyökkäämistä ja puolustamista ryhmänä ja partiona. Mah­ tavinta ampumaleirillä oli varmaankin pimeäammunnat ja hyökkäysam­ munnat. Viime viikon Uusimaa 17­sotaharjoituksessa pääsimme harjoittelemaan oppimiamme asioita yhdessä reserviläisten kanssa. Keskiviikkona 29.11. keskeytimme sotimisen hetkeksi ja lähdimme seuraamaan TPS­KooKoo­ peliä Gatorade Centeriin. Pelin jälkeen vaihdoimme ”Aku Ankka­puvun” tilalle ”kurkkusalaatit” ja haimme taas aseet seuraavaa aamua varten.    Meininki Pansiossa on jonkin verran rennompi kuin Upinniemessä. Pin­ kat ja punkat pitää kyllä edelleen vääntää, mutta niitä tarkasteta enää niin tarkasti. Iltavapaille pääsee lähes joka ilta ja iltavapaat kuluvatkin usein intti kavereiden kanssa Turun keskustassa.  Pitkää joululomaa odotellen ja 100­vuotiasta Suomea juhlien    ­Matruusi Kirjavainen 06.12.2017 TJ 98    

11


Kuunsiru 2017 ­sudenpentukilpailut Teksti ja kuvat: Suvi Malinen Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien sudenpennut osallistuivat piirin sudenpentukilpailuihin 13.5.2017 Uudessakaupungissa. Kilpailuihin lähdettiin yhdessä linja­autolla Hemmingin tuvan parkkipaikalta. Muka­ na oli 29 sudenpentua saattajineen, mikä oli kuuden kilpailujoukkueen eli pentueen verran.

Puput ja Siilit rakentamassa periskooppia

Lähtörastilla pentueille annettiin tehtäväksi rakentaa periskooppi. Teh­ tävä oli haastava, ja aika oli loppua kesken. Siitä huolimatta tämä oli 12


yksi suosikkirasteista, ainakin Pupujen mielestä. Kilpailurata kulki lä­ heisellä kuntoilureitillä. Reitin varrella oli yhdeksän tehtävärastia. Ras­ teilla koeteltiin mm. sudenpentujen ensiaputaitoja ja tietoja jokamiehen oikeuksista sekä kierrätyksestä. Maalissa kilpailijoille tarjottiin herkulli­ nen lounas, joka nautittiin keväisessä auringonpaisteessa. Kilpailut huipentui lippukuntamme Puput ja Siilit ­pentueen voittoon. Pentueen tytöillä oli hauskaa, vaikka alkuun vähän jännittikin. He odot­ tavat jo innolla ensi kevään kilpailuja Raisiossa!

Lippukunnastamme kuusi pentuetta osallistui Kuunsiru 2017 ­sudenpentukilpailuihin

13


M.E.L.A 2017 Teksti: Suvi Malinen Kuvat: Riikka Kankare ja Niina Vuorinen Maskulaisten Erinomainen Leiri Ajolassa eli M.E.L.A 2017 oli sudenpen­ tujen kesäleiri Rymättylässä 29.6.–2.7.2017. Leirillä suoritettiin meloja­ ja leiritaidot­jäljet. Ohjelmassa oli mm. melomista kanooteilla, uimista pelastusliivit päällä ja onkimista omatekoisilla ongilla. Leirillä rakennet­ tiin myös viiden tähden ötökkähotelleja. Leirin kruunasi viimeisen illan iltanuotio. Iltanuotiolla pidettiin kolmannen vuoden sudenpentujen siir­ tymä, jonka myötä heistä tuli seikkailijoita.

Upeat ötökkähotelit kasassa

Viimeisen illan iltanuotiolta

14


PIKAKELAUS 2017 Teksti: Eva Koskinen Kuvat: Jerry Jämsen ja Kai Sinkkonen Kesäleiri pidettiin Ry­ mättylän Ajolassa heinä­ kuun lopulla. Leiriläisiä oli hieman yli 20 ja leirillä suoritettiin merenkulkija­ ja rakennus taitomerkit. Heti ensimmäisenä päi­ vänä päästiin rakentami­ sen tosi toimiin, kun lei­ rin tavoitteena oli raken­ taa uusi keittiö. Purimme vanhalta keittiöltä pöydät ja tuolit ja leiriläiset ra­ kensivatkin komeat uu­ det. Hieman ulkopuolisen avun kanssa saimme myös kiintolaavuun lattian. Leirille saimme kunnin ottaa vastaan vieraaksi Mynämäen suunnistus seuran jäsenen opetta­ maan meille suunnis­ tuksen alkeita. Myöhem­ min leirillä päästiinkin kokeilemaan, miten hy­ vin opit jäivät mieleen mm. viuhka­suunnis­ tuksen avulla. Leirin yksi suurimmista ja työläimmistä projekteista oli retkijakkaran te­ 15


keminen. Retkijakkaroita veistettiinkin monen mon­ ta päivää ja iltaa. Siirtyvät seikkailijat ja tarpojat suorittivat siirtymä ohjel­ maa ja saivat viimeisellä iltanuotiolla tunnustuk­ seksi siitä pinssit. Mitä olisi leiri ilman sau­ nomista, uimista, unohta­ matta tunnelmallisia ilta­ nuotioita ja meritoimintaa.

Sinikka saapui pitämään lerille Maskun seurakunnan hartaustilaisuuden

Tänä vuonna kaikki pääsivät tekemään pidemmän melontaretken ja van­ himmat pääsivät yön yli kestävälle purjehdukselle ja nuoremmat päivän pituiselle. Viikko vierähti nopeasti ja viimeisenä sunnuntaina, vanhemmat sai tulla viettämään viimeistä leiripäivää Ajolaan. Yhteisen ötökkähotelli rakennel­ man ja hedelmäsalaatin jälkeen oli aika lipunlaskussa kiittää ja toivottaa turvallista kotimatkaa. Ja näin Ajola tyhjentyi hetkessä.

Vesitrampoliini päätyi heti lei­ riläisten suosioon! 16


MHTP:n syysretki ”Retkipakopeli” Teksti ja kuvat: Anna Lagerroos Jokavuotinen syysretki järjestettiin tänä vuonna Kaunisniemessä 29.9­ 1.10. Retki lähti käyntiin Vähä­Jou­ mon parkkipaikalta, josta selvitimme tiemme leiripaikalle. Seuraavaksi vuorossa oli nimikylttien teko pala­ pelinpaloista. Kun nimikyltit oli saa­ tu tehtyä, vuorossa oli PJ­telttojen pystytys. Siinä vierähtikin aikansa ja ilta alkoi nopeasti pimentyä. Lopulta pystyssä oli kaksi PJ­telttaa ja ka­ miinat valmiina. Ennen iltapalaa vuorossa oli heijastinrata, jonka hei­ jastimista muodostui sana, jota var­ tiot tulisivat tarvitsemaan lauantaina ohjelmassa. Sitten olikin jo iltapalan aika ja kipinämikkovuorojen jako. Ensikertalaiset saivat seurakseen vanhoja kipiniämikkotaitureita, joten yö sujui mallikkaasti. Lauantaina herätys oli puoli yhdeksän maissa ja aamupalana oli tietenkin puuroa. Aamurutiinien jälkeen oli ohjelman aika. Ensimmäiseksi retkeläiset tekivät Fimo­massasta retkiavaimenperiä, jotka saivat viedä kotiin. Avai­ menperistä tuli tosi hie­ noja. Seuraavaksi oli pie­ 17


nen rastikierroksen aika, joka sisälsi erilaisia rasteja. Esimerkiksi; mor­ setusta, tulitikkutehtäviä, salakieltä, oman arvoituksen keksiminen, köy­ sirata ja hain nappausrasti pihdeillä. Seuraavaksi oli lounas, jonka jälkeen ohjelma taas jatkui. Tällä kertaa retke­ läiset lähtivät pois leiria­ lueelta ja suunnistivat kahden eri rastin luo; toi­ sessa piti löytää oikea kel­ lon aika oikean kaupungin kohdalle ja toisessa taas piti muodostaa palapelejä sekaisin olevista palape­ leistä. Näissä vierähti tovi ja kun vartiot olivat takai­ sin leiripaikalla, olikin taas aika syödä. Päivällisen jälkeen vartiot pääsivät koittamaan ”huo­ nepakopeliä” metsässä eli pyrkivät päästä ulos teltasta selvittämällä pieniä vihjeitä. Kaikki selvisivät ulos huo­ nepakopelistä. Kohta olikin aika suunnata iltanuotio­ paikalle, jossa vartiot esitti­ vät pieniä esityksiä ja laule­ limme yhdessä partiolauluja. Iltapala syötiin nuotion ää­ ressä. Seuraavaksi olikin jo aika taas jakaa kipinämik­ kovuorot ja mennä nukkumaan.

Pakopeli huone

18


Sunnuntaina aamupalan jälkeen oli talkoohommien aika. Lippukunnan jollat piti saada talvikuntoon sekä aluetta siistiä talvea varten. Kaikki ahersivat yhdessä ja talkoohommat etenivät vauhdilla. Sitten oli aika purkaa teltat ja pakata omat tavarat kasaan. Lounaan jälkeen jatkettiin vielä het­ ken niiden parissa, kunnes oli aika lähteä kohti Vähä­ Joumon parkkipaikkaa, mi­ hin retki päättyi. Käkkärämänty Teksti: Venla Vuorinen Lähdimme lauantaiaamuna 14.10. bussilla kohti Paraisia. Ajomatka sujui mukavasti lämpimässä ja kuivassa bussissa, mutta paikan päällä jou­ duimme kaivamaan sadevaatteet esiin. Kello kymmeneltä avautuivat ras­ tipisteet, joita lähdimme sitten kiertelemään. Rasteilla oli monia erilaisia tehtäviä: yhdellä rastilla harjoiteltiin karttamerkkejä, toisella leikittiin, kolmannella etsittiin luonnosta erilaisia asioita. Lisäksi saimme rasteilla rakentaa kaarnaveneitä ja tehdä trangialla riisisuklaata. Puolen päivän aikaan oli ruokailu, joten pääsimme sisätiloihin syömään lounasta. Samalla vaihdoimme aamun aikana kastuneet hanskat ja pipot kuiviin vaatteisiin. Ruokailun jälkeen jatkoimme taas rastipisteiden kiertämistä. Valmistim­ me esimerkiksi virkkuukoneen ja puhallusputken, jolla ammuimme il­ mapalloja. Sen lisäksi maalasimme käkkärämännyn kuvia. Kolmen jäl­ keen bussi saapui hakemaan meitä. Olimme aivan kuraisia, sillä koko päivän oli satanut, mutta meillä oli silti ollut hauskaa. 19


Yösuunnistuskilpailut Musta metsä Teksti ja kuvat: Eva Koskinen Uskallatko lähteä pimeään? Kinkillat uskalsivat ja osallistuivat piirin yö­ suunnistuskilpailuihin tiistaina 24.10.2017 Jäkärlän koulun ympäris­ töön. Kinkillat olivat koko syksyn harjoitelleet ahkerasti suunnistamisen taitoa ja näin osallistuivat tarpojavartio sarjaan ja menestyivät hienosti. Mutta mikä tärkeintä, nauttivat reissusta paljon! Kilpailuun lähti 22 vartiota, joista 10 hylättiin. Kinkillat löysivät jokaisen rastin oikeassa järjestyksessä ja pääsivät maaliin ajalla 1.04 ja sijoittuivat 8. HIENOA KINKILLAT!

20


Toteemipaalu Teksti: Venla Vuorinen Kuvat: Jerry Jämsen, Riikka Kankare, Eva Koskinen Sudenpentujen syysretki Toteemipaalu jär­ jestettiin 18.­19.11. Lähdimme lauantaina bussilla kohti Mannerlahtea. Viikonlopun aikana saimme seurata intiaanien jalanjälkiä ja tehdä paljon kaikkea mukavaa. Aivan en­ simmäisenä ohjelmassa oli tietysti lipunnos­ to. Sitten majoituimme huoneisiin ja askar­ telimme itsellemme leirimerkit. Sen jälkeen alkoi varsinainen ohjelma. Retkellä suoritimme rakentelu­jäljen, joten saimme tehdä paljon käsil­ lämme ja käyttää vasaraa sekä nauloja. Askartelimme yhdessä laatikois­ ta hienon toteemipaalun, virkkasimme joulukoristeita ja rakentelimme robotteja. Myös jousipyssyjen teko aloitettiin jo launataina, ja niitä teh­ tiin pitkin päivää niin, että sunnuntaina pääsimme ampumaan niillä il­ mapalloja. Kiersimme pienissä ryhmissä erilaisia rastipisteitä ruokailuun saakka, jonka jäl­ keen jatkoimme taas pisteiden kier­ tämistä. Harjoitte­ limme tunnista­ maan työkaluja ja sytyttämään ulko­ na pimeässä nuo­ tion. Illalla oli hei­ jastinsuunnistuk­ sen ja iltanuotion vuoro. Tällä kertaa iltanuotio toteutet­ Itsevalmistetulla jousipyssyllä ammuntaa 21


tiin ilman nuotiota toteemipaalun ympärillä. Hyvin nukutun yön jälkeen jatkoimme sunnuntaina pisteiden kiertämis­ tä. Rakensimme majoja ja teimme joulukoristeet sekä robotit valmiiksi. Sen jälkeen pääsimme kaikki ulos leikkimään lipunryöstöä. Sunnuntain viimeinen ohjelma oli lipunlasku, jonka jälkeen lähdimme bussilla kohti koloa.

Toteemipaalun retkeläiset kaikki samassa kuvassa

Robotin valmistusta

22


KOIRAT Olemme ensimmäisen vuoden sudenpentuja ja kokoonnumme keskiviik­ koisin keskustan kololla. Ryhmäämme kuuluu Mathilda, Fiia, Minea, Iitu, Liisa, Helena ja Saana sekä johtajamme Henna. Mielestämme partiossa on parasta leikit, leirit, uuden oppiminen ja muiden auttaminen.

23


HÄMIKSET Olemme ensimmäisen vuoden sudenpentuja ja kokoonnumme maanan­ taisin keskustan kololla. Ryhmäämme kuuluu 15 poikaa sekä johtajam­ me Lassi, Niklas ja Viljami.

24


SAUKOT Me ollaan Saukkoja Maskusta. Meidän seikkailijaryhmään kuuluu viisi tyttöä ja yksi poika. Me kokoonnutaan joka maanantai Niemenkulman kololla. Me ulkoillaan joka kerta, mutta välillä ollaan myös sisällä. Meidän johtajina on Hermanni ja Reetta.

25


Merivastaavan terveiset, Taas on hieno toiminnantäyteinen purjehduskausi takana ja vene on Ajolan katoksessa odottamassa jo tulevaa kesää. Purjehduskausi on ollut kokonaisuudessaan onnistunut ja Hemmingwaylle kertyi maileja reilut 850. Vene on toiminut pääpiirteittäin hienosti ja pitkään odotettu spi­ naakkeri on myös otettu onnistuneesti käyttöön, antaen näin monipuoli­ semman purjehduskokemuksen sekä päällystölle että miehistölle. Tänä vuonna saimme pitkästä aikaa nauttia täydestä purjehduskaudes­ ta, kun jo toukokuun puolella sudenpennut purjehtivat kauniissa alku­ kesän säissä ja vielä lokakuun puolella samoaja­ikäiset pojat kävivät nauttimassa Saaristomeren alkavista ruskakeleistä. Tähän väliin mahtui lukuisia iltapurjehduksia ja viikon­ loppupurjehduksia. Isojen kesäleiril­ lä vene oli liikkeellä viitenä päivänä, jonka lisäksi Kolkankävijöiden joh­ tajille on tarjottu purjehduskoke­ muksia kahden iltapurjehduksen merkeissä. Tämän lisäksi vene on osallistunut kesäkuussa veneenoh­ jaajakursille kouluttajineen sekä yö­ purjehduskilpailuun Archipelago Raceen, joka kilpailtiin syyskuun loppupuolella pohjoisen Saaristome­ ren sekä Kihdin alueella. Toimintaa on siis riittänyt! 26


Kaunisniemessä vartiot ovat käyneet perinteiseen tapaan kesäkeskiviik­ koisin iltapurjehduksilla yhdessä ryhmänjohtajiensa kanssa. Täksi ke­ säksi uusittu malli toimi kohtuullisen hyvin ja Kaunisniemeen osallistui­ kin ensikertalaisia monin verroin enemmän edellisiin vuosiin verrattuina. Tämän vuoden toimintakaudenavaus järjestettiin Vähä­Joumossa, jonne tuotiin Kaunisniemestä myös kalustoa käyttöön. Tämän lisäksi vesikirput ovat perinteiseen tapaan kesämaanantaisin optimistijollien avulla tutus­ tuneet purjehduksen alkeisiin. Tulevana talvena veneellä ei sen suuremmin tarvitse talkoilla, ja suunni­ telmissa onkin aloittaa taas purjehduskausi toukokuun puolella (kunhan vain lumet ovat siihen mennessä lähteneet). Talven aikana piiri järjestää veneenohjaajakurssin, jonne onkin hieno määrä osallistumassa lippu­ kuntamme samoaja­ikäisiä nuoria. On tärkeää kouluttaa jatkuvasti lisää osaavaa päällystöä, jotta kippari tilanteemme olisi turvattu myös jatkossa. Tulevana kesänä järjestetään taas meripartiolaisten Satahanka leiri, jonne leiriläiset sekä Hemmingway ovat osallistumassa. Tulevan kesän purjeh­ duskalenterin hahmottelu sekä matkapurjehdus Loviisaan onkin jo pääl­ lystöllä suunniteltavana, näistä sitten tarkemmin kevään Hämmingissä sekä tiedotteissa! Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia kippareita ja förstejä, jotka mahdol­ listivat jälleen kerran upean purjehduskauden Hemmingwaylla. Lisäksi iso kiitos Kaunisniemessä purjehduksen alkeita opettaville henkilöille. Mukavaa joulun odotusta ja myötätuulta vuoteen 2018! Jerry

27


Tällä kertaa Hämmingin Havinaa palstalla on vuorossa Hämmingin nu­ mero 22. Kyseinen lehti on ilmestynyt 30 vuotta sitten elokuusa 1987! Katsotaampa mitä silloisesta lehdestämme löytyi:

28


Satahanka XIII ­ Perillä merellä Ensi kesänä Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat osallistuu Satahan­ galle! Kansainvälinen meripartioleiri Satahanka XIII järjestetään Loviisassa 30.7.­6.8.2018. Leiri tarjoaa mahtavan tilaisuuden päästä nauttimaan meripartiosta, purjehtimisesta, upeasta ohjelmasta ja uusista ystävistä. Leirimaksu on 210 euroa. Satahangalla on käytössä stipendirahasto, josta voi hakea tarvittaessa tukea leirimaksuun. Lippukuntamme tukee leirille lähteviä 20 € ja bussimatkan/ leiriläinen, joten maksetta­ vaksesi jää 190€. Ilmoittautuminen tapahtuu 01.01.2018­28.2.2018 välisenä aikana jä­ senrekisteri Kuksan kautta. Alaikäisen ilmoittaa leirille huoltaja. Lisä­ tietoja ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta: satahanka.fi/ilmoit­ tautuminen/ Vanhemmat voivat tulla leirille vierailemaan vierailupäivänä, mutta he voivat tulla mukaan myös koko leirin ajaksi.

Satahangalla on luvassa loistavaa ohjelmaa! Satahangalla on luvassa monipuolista ohjelmaa merellä ja maalla. Sata­ hangan ohjelman pääajatuksena on, että jokainen pääsee tekemään asioita oman taitotasonsa mukaan. Eli jokainen aloittelijasta konkariin saa leiriltä varmasti onnistumisen elämyksiä ja mukavia haasteita! Satahangan ohjelmassa on luvassa koko päivän mittainen seikkailu isoilla aluksilla, jollailua, melontaa ja meripelastuksen harjoittelua. Li­ säksi ohjelmassa otetaan selvää meidän jokaisen mahdollisuudesta vai­ kuttaa meremme hyvinvointiin sekä tutustutaan Itämeremme ja sen saariston luontoon ja kulttuuriin. Leirillä on mahdollista oppia myös ve­ neen kunnossapitoon, moottoreihin ja veneen huoltoon liittyviä tärkeitä 29


taitoja. Ohjelmassa tutustutaan myös kansainväliseen siirtolaisuuteen ja pakolaisuuden taustoihin. Haikilla on mahdollisuus päästä irti leiriarjes­ ta ja lähteä vuorokauden mittaiselle seikkailulle leirialueen ulkopuolelle. Järjestämme lippukunnan Satahanka­infon, myöhemmin keväällä. Lisätietoja leiristä antaa lippukuntamme Satahanka­yhteyshenkilö Kai Sinkkonen Satahanka­yhteyshenkilö s­posti: kai.sinkkonen@rauplan.com puh: 0400785128 Satahanka.fi Facebook.com/satahanka Instagram @satahankaxiii


Hämminki 2/2017  
Hämminki 2/2017  
Advertisement