Hämminki 1/2014

Page 1

81


Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 81 1/2014 Ilmestymispäivä 4.5.2014 Päätoimittaja Petra Oksa Jonkkustentie 65 21250 Masku 050 308 2822 Taitto Jerry Jämsén Toimitus Anna Lagerroos Jerry Jämsén Ossi Pahikkala Verna Suominen Sara Kannisto

Tässä numerossa Pääkirjoitus Lippukunnanjohtajan plantaasi Kirkonmäeltä Tuki ry Lähikuvassa Retkipörssi Ulkomaalainen partioystävämme Vapaaehtoisena ulkomailla Valokeilassa Kaislikossa suhisee Meijän keittiö Vartioesittelyt Väiski Ohjelmanurkka Iltahartaus Track­tori

Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone Painos: 130 kpl Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Kannen kuva: Hanna Holmroos

2 3 4 6 8 10 12 14 16 19 21 22 24 26 28 29


Tervehdys! Maailmassa on tapana, että asiat etenevät ja muuttuvat. Niin on käynyt myös Hämmingille. Soihtu on annettu eteenpäin, ja käsissäsi oleva lehti on uuden päätoimittajan ensimmäinen koitos. Partioperiaatteita mukail­ len olen valmis ja lupaan tehdä parhaani, jotta lehti olisi jatkossakin yhtä loistava kuin aina ennenkin. Muutosta on muutenkin ilmassa, kun jokavuotinen luonnon näytös, ke­ vät, tekee tuloaan. Kun kirjoitan tätä, istun junassa maaliskuisena päi­ vänä. Ikkunassa vilisee lehdettömiä puita ja hennon lumikerroksen peit­ tämiä peltoja. Kun tämä lehti ilmestyy, on maa toivottavasti lumeton ja puissakin jo hieman väriä. Samoin muuttuu monien elämä tänäkin ke­ väänä, kun ylioppilaat ja ammattiopiskelijat valmistuvat. Onnea kaikille urakasta suoriutuneille! Myös partio muuttuu jatkuvasti, kun pyrimme pitämään toimintamme ajan hermoilla. Partio on jo valloittanut sosiaalisen median muun muassa Facebookissa (Suomen partiolaiset, Lounais­Suomen partiopiiri, Scout.Me.In) ja Instagramissa (@partioscout, @lspartiopiiri), mitä seuraa­ vaksi? Maailman kansainvälistyessä on myös partiossa panostettu maail­ manvalloitukseen. Suomen partiolaisten teema vuodelle 2014 onkin "Kuulun maailmalle". Olemme pyrkineet huomioimaan teeman tämän­ kertaisessa Hämmingissä monin tavoin, kurkkaappa siis eteenpäin. Par­ tio muuttuu myös pienemmässä mittakaavassa. Lippukuntamme mah­ dollistajat miettivät jatkuvasti tapoja, joilla ennestään mahtavasta par­ tiosta tehdään vieläkin parempaa. Tule mukaan ottamaan selvää, mikä on uutta toiminnassa tänä vuonna! Iloista kesää kaikille, nauttikaa muutoksesta! Petra

2


Keväiset terveiset kaikille Hämmingin lukijoille! Kirjoittelen tällä palstalle nyt ensimmäistä kertaa johtuen uudesta pestistäni lippukunnanvarajoh­ tajana. Hyppäsin tälle paikalle sekä lippukunnan hallitukseen aikaisem­ min samassa hommassa toimineen Tuomas Elovaaraan tilalle. Vaikka tehtävä on minulle uusi, niin lippukunnan puuhissa olen toimi­ nut pitkään. Aktiivisesti olen mukana varsinkin sudenpentu toiminnassa, jossa vedän toisen vuoden Maakotka­laumaa. Viikottaisen sudaritoimin­ nan lisäksi olen mukana myös meri­ toiminnassa ja toimin yhtenä Hem­ mingway II:n kippareista. Itse jään odottamaan paitsi pestin mukanaan tuomia tehtäviä, niin myös tulevan kesän leirejä ja pur­ jehduksia. Kesällä tarpojat ja sitä vanhemmat lähtevät piirileiri Piirulle, mutta sudenpennut ja seikkailijat suuntaavat viettämään kesäleiriä tuttuun Rymättylän Ajolaan, jossa tiedossa taas huisia partiohauskaa. Purjehdusten osalta tuleva kesä ero­ aa aiemmista, sillä Hemmingway on isomman remontin alla ja sen vesille saaminen tänä kesänä on epätoden­ näköistä. Tästä huolimatta pääsevät kaikki halukkaat kesällä purjehtimaan kaunisniemessä lippukunnan ke­ vytveneillä. Sitten kesänä 2015 hemmingway onkin entistä ehompi. Kesää odotellen Ville Ruusunen 3


Meillä on monia säännöllisiä tapoja, joita toteutamme sen kummemmin ajattelematta. Tapa tekee asiasta helpon tehdä. Jos jotain tekee vain har­ voin tai ensimmäistä kertaa, se on usein vaikeaa. Partiossa opetellaan monenlaisia taitoja, jotka nekin ovat ensin vaikeita ja tutuksi tultuaan helppoja. Aika moni asia on helppo, kun sen osaa. Joskus puhutaan myös tapakristillisyydestä ikään kuin se olisi huono asia. Kritiikkiin sisältyy ehkä ajatus siitä, että jotain tehdään vain tavan vuoksi, eikä ollenkaan arvosteta asiaa sen takana. Näen itse asian toisin. Jos asiaa arvostetaan niin paljon, että siitä tulee tapa, osoittaa se paljon­ kin arvostusta itse asiaa kohtaan. Partiossa on paljon hengellisiä ja uskonnollisia tapoja. Leireillä lauletaan ruokalaulut ja pidetään leirijumalanpalveluksia, lisäksi seurakunnan kanssa on monenlaisia yhteisiä tilaisuuksia, kuten Yrjönpäivän kirkko ja syksyinen omenahartaus. Tietynlaisia tapoja nämäkin ovat, ja erittäin hyviä sellaisia. Partiossa opitut käytännön taidot tulevat arkeen mukaan ­ itse olen partiossa esimerkiksi oppinut sytyttämään nuotion, lukemaan karttaa ja ohjaamaan pienempien ryhmiä. Samoin partion ja seurakunnan yhteistyöstä varmasti jää jotakin mukaan jokaiselle arkeen – kokemus turvallisesta Taivaan Isästä, muisto tunnel­ mallisesta hartaushetkestä luonnon keskellä, iltanuotiohetken koskettava tarina. Nämä hetket voivat olla hyvinkin tärkeitä yhden partiolaisen us­ kon kannalta. Toivon, että jatkossakin partion ja seurakunnan yhteistyö voi olla yhtä hedelmällistä ja ennen kaikkea mukavaa! 4


Yksi partion ihanteista on totuuden etsiminen elämässä. Partiorukouk­ sessa kiteytyy hyvin tuon ihanteen kristillinen olemus Luojamme koh­ taamisesta ihan tässä arjen keskellä. Hiljennytään tuon rukouksen sa­ noin ja annetaan sen sanoman koskettaa sisimpäämme tässä hetkessä: ”Rakas Isä taivahassa sä ken aina autat mua Minne käynkin maailmas­ sa,kuulet kun mä huudan sua Isän, äidin kunniaksi, niin myös sun ja synnyinmaan elää anna, muita auttaen, lupausta noudattaen. Aamen.”

t. Maskun seurakunnan pappi Sinikka Pietilä

5


Partiolaiset tukijoukkoineen jälleen Ruisrockiin! Kevät on jo pitkällä ja kesä leireineen, purjehduksineen ja muine tapah­ tumineen on jälleen ovella. Yksi tekijä, joka on mahdollistanut mm. purjehdukset s/y Hemmingway I:llä ja II:lla on ollut partiolaisten sekä heidän vanhempiensa, sukulais­ tensa ja tuttaviensa aktiivinen osallistuminen Ruisrockin siivoustalkoi­ siin. Vuonna 2004 Maskun Partiolaisten Tuki ry. otti ensimmäisen kerran hiukan pelolla vastaan kutsun lähteä siivoamaan Ruisrock­festarialuetta aamuyön tunteina. Hyppy tuntemattomaan on kuitenkin osoittautunut kannattavaksi ja olemme saaneet siitä hyvän pohjan varainhankinnal­ lemme. Olemme vuosien saatossa kehittäneet toimintaamme siivoustal­ koissa ja viime vuosina on alkanut tuntua siltä, että homma alkaa toimia! Useat varmasti ajattelevat, että on ikävä lähteä keskellä yötä siivoamaan toisten sotkuja, mutta monelle partiolaiselle vanhempineen tästä on tul­ lut jo perinne! Eikä työ ole ehkä kuitenkaan niin kurjaa, miltä se etukä­ teen saattaa kuulostaa. Kysykää vaikka aiemmin mukana olleilta! Viime vuosina olemme saaneet siivousapua myös raisiolaisista partiolaisista, kun omat voimavaramme ovat kuitenkin rajalliset. Toivomme, ettei ku­ kaan tunne osallistumistaan liian raskaaksi ja tulee mukaan eri vuoroi­ hin voimiensa mukaan! Ruisrockin (4.­7.7.) lisäksi olemme jo useana vuonna osallistuneet myös DBTL­kaupunkifestarin siivoukseen viikonlopun aamuina (26.­27.7.). Tänä vuonna 2014 on siis Ruisrock­talkoiden yhdestoista kerta! Toivom­ me teiltä partiolaisilta tukijoukkoineen aktiivista osallistumista jälleen suureen urakkaamme. Leiriavustusta voi kerätä Piiru­leiriä sekä Japanin jamboreeta varten. Voit ilmoittautua Ruisrockin, ja DBTL:n siivoustal­ koisiin yhdessä osoitteessa: http://tiny.cc/siivoustalkoot2014. Ilmoita 6


sivuilla talkoisiin osallistuvat henkilöt yhteystietoineen ja mahdollinen leiriavustettavan nimi, sopivat vuorot ja kirjoita halutessasi Huomioita­ vaa­kohtaan lisätietoja. Linkin ilmoittautumissivustolle löydät myös lip­ pukunnan kotisivuilla (www.maskunpartiolaiset.net) olevasta viestistäm­ me. Tiedotamme lähempänä h­hetkeä kokoontumispaikan ja ­ajan. Jos sinulla on ongelmia netti­ilmoittautumisen kanssa tai muuta kysyttävää, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla: Kai Sinkkonen, p. 0400 785 128, kai.sinkkonen[at]rauplan.com tai Timo Järä, p. 050 512 6278, timo.jara[at]fonecta.com

terv. Ruisrock­toimikunta (Kai Sinkkonen, Marja­Liisa Saarinen, Päivi Koskinen, Tarja Aaltonen ja Timo Järä)

7


1. Kuka olet ja mitä teet? Olen Riikka Kankare, kolmen tytön äiti, joista kaksi onkin partiolaisia. Maskussa olen asunut jo 20 vuotta. Kotoisin olen Pohjois­Kymenlaak­ sosta, Kuusankoskelta. Työkseni olen kiinteistösihteeri ja omaishoitaja. Näissä tehtävissä lo­ gistiikka ja organisointi täytyy olla kohdillaan ;D Aluksi hoidin omia tyttöjä kotona ja ajauduin MLL­ker­ hotoiminnan parissa lastenhoitajaksi muutamaksi vuodeksi. Sitten kou­ luttauduin taloushallintoon, ja toi­ min nyt alalla. 2. Millainen on partiourasi? Partiourani on vielä alkutaipaleella, mutta tällä hetkellä kouluttaudun partiojohtajaksi Lounais­Suomen partiopiirin järjestämällä Monimuotoi­ nen PJ­peruskurssi 2014 ­kurssilla. Partiourani alkoi syksyllä 2013 uusien sudenpentujen parissa, ja toimin Käärmeet­lauman johtajana. 3. Mikä on parasta partiossa? Ehdottomasti yhdessä toimiminen luonnossa, retket ja yöpyminen maas­ tossa. Niin ja tietty leiriruoka! ;D 4. Paras partiomuistosi? Paras partiomuisto on sudenpentulaumani innostuneisuus erilaisissa aktiviteeteissa. Kun palaute on: ”Tämä on paras päivä ikinä”, ei voi muu­ 8


ta kun hymyssäsuin keksiä taas uusia mukavia yhteisiä hetkiä ja haas­ teita. 5. Haluatko lähettää terveisiä? Terveisiä kaikille Käärmeet­lauman vanhemmille: Teidän hyvin aktiiviset ja uusiin asioihin innokkaasti tarttuvat lapsenne ovat juuri se, mitä par­ tio on! Ja ehdottomasti Hali­terkut Tiina­Tädille!!! :) Haastattelijana toimi Henna Pohjanpalo

9


VILU 2014 Teksti ja kuvat: Eva Koskinen Terveiset kipinästä! Kello on 4.03 lauantaiaamuyöllä. Eka talviretken päivä on nyt takana ja on mun vuoro valvoa kipinävuorossa. Tultuamme tänne Kaunisniemeen kannoimme tavaroita tulevaan keittiöön ja koi­ timme parhaamme mukaan saada kaasugrilliä syttymään makka­ ranpaistoa varten. Tehtävä ei ollut ihan helpoimmasta päästä. Ohjeessa oli viisi kohtaa, mutta nekin olivat aivan liikaa mulle, Idalle ja Herman­ nille. Auttavia käsiä oli monen mon­ ta, ja lopulta onnistuimmekin, ja makkarat saatiin tulelle. Grillattujen makkaroiden ja kuuman kupposen kaakaota jälkeen oli aika mennä omiin telttoihin. Kipinä vuorot jaettiin, ja unilaulu kuunneltiin. Ohos! Onpas kello jo paljon. Kohta on aika herättää seuraava mikko ja pääsen ihan hetkeksi nukkumaan ennen kun on aika mennä valmistamaan aamupalaa. Hyvää yötä! 10


Toinen päivä takana, ja taas on vuo­ roni vahtia kaminaa. Eilen aamu alkoi mulla aikaisin aamupuuroa keitellessä. Pikku hiljaa keittiöön al­ koi kuitenkin valua retken aamu­ virkkuja, ja auttajia oli herätyksen aikaan jo monen monta. Kun loput­ kin saivat itsensä kammettua ylös makuupussin lämmöstä, oli aamu­ palan aika. Maittavan aamiaisen jäl­ keen oli vuorossa päiväsuunnistus. Reitin varrella oli muutamia kylmiä rasteja, joissa pohdittiin muun muassa retkihygieniaa, lautasmallia ja omia mieliretkiruokia. Lounaaksi oli näin laskiaisen kunniaksi Ida taikonut herkullista hernekeittoa ja jälkiruuaksi laskiaispullia. NAM. Näin Sotshin olympialaisten aikaan oli meilläkin Vilulla Talviolympialai­ set. Lajeina oli mm. ampumahiihto ja kananmunan pituusheittoa kata­ pulteilla. Rakensimme myös itse kuumailmapalloja jätesäkeistä, joita lennätimme. Se oli kivaa! Päivälliseksi söimme Oopperaleipiä, jonka jo­ kainen sai valmistaa itselleen nuotiolla annetuista tarvikkeista. Ruuan jälkeen yritimme tunnistaa eri hedelmiä maistelemalla ja illalla fiiliste­ limme vielä iltanuotiolla. Huomenna on jo viimeinen retkipäivä. Kylläpäs aika on mennyt nopeasti! Luvassa on pakkailua, ja tietenkin syömistä, ja sitten on aika jokaisen kääntää nokkansa kohti omaa kotia. Myöhemmin kysyttyäni Hermannilta, mitä retkestä jäi mieleen, vastasi hän näin: "Emmä tiiä, no ei ny, tehtiin niit kuumailmapalloi ja niit ka­ nanmunakatapulttei ja sellasta, ja oli suunnistus, en oikee muista enempää." Siinä onkin koko retki kiteytettynä (; 11


Ulkomaalainen partioystävämme 1. Kuka olet ja mistä olet kotoisin? Olen James ja asun USA:ssa 2. Minkä ikäisenä aloitit partion? Aloitin partion ollessani 8 vuotias 3. Kerro tyypillisestä partiokokouksesta Kokouksemme kestää suunnilleen 1,5 tuntia. Ensiksi kaikki vartiolaiset menevät riviin ja lausuvat partiovalan. Sitten meille kerrotaan tulevista ta­ pahtumista, esimerkiksi jos olemme menossa ret­ kelle, johtaja kertoo lisä­ tietoja siitä. Sen jälkeen teemme ryhmässä erilai­ sia suorituksia, joita tar­ vitaan Eagle Scout­ mer­ kin suorittamiseen. Näi­ den jälkeen saatamme opetella uusia partiotaito­ ja tai kerrata vanhoja. Lopuksi saatamme leikkiä tai pelata jotain peliä. 4. Minkälainen on partioasunne ja kuinka usein käytätte sitä? Partioasuumme kuuluu oliivinväriset housut ja paita, joka on hyvin sa­ mantapainen kuin suomalaisten, mutta beigen värinen. Huivi puetaan kravatin tapaisesti kireäksi eikä jätetä löysästi roikkumaan. Meillä on vihreät sukat ja jopa vihreä vyö. Puemme partioasumme joka kokoukseen ja harvoin olemme partiotapahtumassa ilman partioasua.

12


5. Onko suomalaisten partiossa jotain mitä haluaisit, että amerikkalaisilla­ kin olisi? Erilaiset partiokisat tai muut vastaavat olisivat kivoja täälläkin. Saatte olla myös paljon itsenäisempiä, sillä täällä täytyy kaikkialla olla aikuinen johtaja paikalla. 6. Onko totta, että myytte keksejä ovelta ovelle? Vain partiotytöt myyvät keksejä. Amerikassa tytöt ja pojat ovat muunkin erotettu toisistaan eikä ole siis sekalippukuntia. Olemme kyllä myyneet joskus popcornia. 7. Kuinka monta partiolaista USA:ssa on? Amerikassa on 2,7 miljoonaa nuorta partiolaista. On hauskaa ajatella, että jos sama määrä olisi Suomessa, puolet suomalaisista olisi partiolai­ sia. 8. Paras asia partiossa? Se, että saa viettää aikaa ystävien kanssa luonnossa ja tutustua uusiin ihmisiin. Partiossa saa olla oma itsensä ja voi ottaa rennosti. :)

Haastattelijana toimi Anna Lagerroos

13


Vapaaehtoisena ulkomailla Teksti: Reetta Järä Olen Reetta, ja tällä hetkellä olen Vesikirppujen laumanjohtajana. Viime syksynä vietin kolme kuu­ kautta Ghanassa, Länsi­Afrikassa vapaaehtoistyössä. Työskentelin lastenkodissa 0­15­vuotiaitten kanssa. Työnkuvaa ei varsinaisesti ollut, tai pikemminkin siihen kuului kaikki mahdollinen. Välillä opetin lapsia parhaani mukaan, lähinnä kirjoittamaan, lukemaan tai laske­ maan. Oppimisen intoa ei haitannut edes materiaalien puute, lapset otti­ vat mielellään vastaan uudet opit il­ man kirjoja ja kyniäkin. Joskus jos muu kolmikymmenpäinen porukka antoi hetken rauhan, saatettiin lukea muutaman lapsen kanssa kirjoja, tai pelata korttia. Useimmiten aika kului sylinkaipuuta täyttäen, jutellen, ja käskien lapsia olemaan lyömättä… sekä tietysti paikalliseen tapaan tanssien, laulaen ja nauraen. Töiden lisäksi ehdin paljon muutakin. Totuin aika moniin paikallisiin ta­ poihin; tervehtimään kaikkia vastaantulijoita, ja kyselemään kuulumisia. Nukkumaan reggaen soidessa, ja olemaan heräämättä kukonlauluun, käyttämään hikiliinaa (asia, jolle Suomessa vielä nauroin, mutta Gha­ nassa se todella oli arkipäivää paahtavassa auringonpaisteessa) ja huito­ maan ohiajaville pikkubusseille merkkinä määränpäästä. Ostin ananak­ sia kotimatkalla päivittäin, ja opin melkein napsauttamaan sormia kätte­ lyn yhteydessä. Nautin tulisista ruoista, chilistä ja inkivääristä. Näin ar­ kea, köyhyyttä, ja rankkaa työntekoa. Kymmenhenkisen perheen elämää 14


3 euron viikkobudjetilla. Jatkuvaa työntekoa ilman vapaailtoja ja viikon­ loppuja. Elämää kaduilla, likaisia vaatteita, nälkää. Vammaisten olemat­ tomia oikeuksia, köyhien nuhjuisia kouluja. Rikkaitten lasten hienoja kouluja ja oppimateriaaleja, paikallisten katumaastureita ja slummitaloja rinnakkain. Kontrastit olivat suuria, ja elämä tosi erilaista. Ilo ja välittä­ minen on elämäntapa, arkea. Bussikuskin kantamassa tien ylittävät pai­ kalliset lapset turvaan. Koskaan ei ollut liian kiire muutamalle sanalle tai jaetulle aterialle.

15


Valokeilassa Teksti: Verna Suominen Tällä palstalla tutustutaan lippukuntamme jäsenten erikoisosaamisen ja siihen, miten partio on vaikuttanut osaamisen karttumiseen. Tällä kertaa on vuorossa Kalle Sipilä, joka työskentelee Turun yliopistolla. Mitä teet työksesi? Olen tutkijana Turun yliopistossa. Teen väitöskirjaa solu­ ja molekyyli­ biologiasta. Mitä on parasta työssäsi? Pidän erityisesti siitä, että työssäni saa olla luova: luovuus liitetään usein voimakkaammin taidealaan kuin tieteelliseen tutkimukseen, mutta to­ siassa tieteellinen tutkimus on todella luovaa työtä. Ratkaisut omaan tutkimuskysymykseen löytyvät yleensä selvittämällä ensin, mitä joku muu on tehnyt ja julkaissut. Sitten yritetään, itse soveltaen ja uutta kek­ sien, suunnitella tieteellinen koeasetelma (eksperimentti), joka voisi tuot­ taa halutun tuloksen. Päänuppia joutuu toisinaan rasittamaan toden teolla. Osa eksperimenteistä ei onnistu, mutta on erittäin palkitsevaa, kun oma ennakkoaavistus osoittautuu oikeaksi. Toinen mukava työhön liittyvä asia on maailmanlaajuinen verkostoitumi­ nen, joka on aivan välttämätöntä korkeatasoisen tutkimuksen tekemi­ seksi. Esimerkiksi omissa projekteissani teen yhteistyötä kanadalaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa. Lisäksi kansainvälisiin kokouksiin osallistuminen ja sitä kautta tutustuminen muiden maiden tutkijoihin on ollut erittäin mielenkiintoista ja hauskaa. Olet ollut aktiivisesti mukana monenlaisessa partiotoiminnassa. Mitä kaik­ kea olet tehnyt? Olen ollut lippukunnassa vartionjohtajana, laumanjohtajana, sampona, förstinä ja kipparina, sihteerinä Hämmingin toimituksessa sekä lippu­ 16


kunnan hallituksessa. Lisäksi on tietysti ollut erilaisia leirejä ja retkiä sekä muita projekteja. Lounais­Suomen Partiopiirissä olen ollut kouluttamassa kursseilla, alueohjaajaana sekä suurleiriprojekteissa. Suomen Partiolaisissa olen ollut erilaisissa leiriprojekteissa, esimerkiksi jamboreella ja Roverwaylla. Miten olet ehtinyt kaiken? Partiotoiminta on mielenkiintoista ja hauskaa, koska siinä pääsee teke­ mään paljon kaikkea, mitä ei muuten tulisi tehtyä, ja toki monet kaverit­ kin ovat partiolaisia. Niinpä aikaa on aina löytynyt partiolle, kun organi­ soi aikataulunsa riittävän tehokkaasti. Onko partiosta ollut hyötyä opinnoissasi tai työssäsi? Partiosta on ollut valtavasti iloa esim. koulutuskokemuksen kartuttami­ sessa. Koulustahan partiossa harjoitellaan vartionjohtajasta alkaen, ja sitä kokemusta olen voinut hyödyntää, kun olen opettanut ja ollut mu­ kana opetuksen kehittämisessä yliopistolla. Tähän kiinteästi liittyvä asia on esiintymistaidot: partiossa esiintymistaidot tulevat harrastuksen ohessa alkaen iltanuotioista yms. ja niitä oppii ikään kuin vahingossa. Esiintymistaitokurssit yksinään eivät voisi tuoda vastaavaa kokemusta. Partiossa opituista asioista kuitenkin ehkä tärkein on vastuun ottaminen projekteista ja niiden läpiviennistä. Tutkijan projekteja ei juuri valvota, joten on tärkeää osata huolehtia oman työnsä edistymisestä. Entä toisin päin, oletko pystynyt hyödyntämään opintojasi partiotaipaleel­ lasi? En suoraan, sillä partiossa harvoin tarvitaan asiantuntemusta molekyy­ libiologiasta. :D Mutta luonnollisesti opinnoilla on ollut vaikutusta ajat­ telumalleihini ja siihen, millainen ihminen olen.

17


Mitä haluaisit kysyä seuraavalta haastateltavalta? Mikä on se todellinen syy, miksi olet partiossa?

18


Purjehduskesä 2014 Kesä lähestyy taas vauhdilla ja me aiomme pitää huolen siitä ettei kenel­ lekään pääse tulemaan tylsää, vaikka vartiot ja laumat ovatkin tauolla. Tässä kirjeessä on tarkempaa tietoa lippukuntamme meritoiminnasta. Tänä kesänä lippukuntamme meritoiminta eroaa hieman aiemmin totu­ tuista, koska koulutusaluksemme Hemmingway lepää rannalla isomman remontin takia ja luultavasti pois käytöstä koko kauden. Hemmingwayn remontin yhteydessä vanhaa sisustaa rakennetaan osittain uusiksi ja kunnostetaan. Kansi maalataan sekä vuotokohdat tiivistetään ja pohja soodapuhalletaan ja maalataan. Uusi lämmityslaite on jo asennettu ja tulevan remontin myötä veneen pitäisi olla loistavassa purjehduskunnos­ sa pitkälle tulevaisuuteen! Talkoita veneellä järjestetään pitkin kautta ja niistä saa lisätietoa Kaitsulta. Tämän takia tänä vuonna lippukunnan meritoiminta painottuukin kevyt­ veneillä purjehtimiseen Kaunisniemessä. Seikkailijoiden ja sitä vanhem­ pien torstaipurjehdukset alkavat Kaunisniemessä 29.5. klo.17.30–20.00. Poikkeuksen muodostavat seuraavat päivät, jolloin purjehduksia ei jär­ jestetä: 26.6. , 3.7. ja 24.7. Purjehdukset päättyvät Kaunisniemessä 28.08. Sudenpennuille tulee purjehdusohjeet laumanjohtajilta. Kaunisniemessä on talkoiltu ja tehty pieniä uudistuksia. Aluetta on myös kunnostettu hieman siistimmän näköiseksi. Venepuolelle saamme käyt­ töömme kesäksi muutaman kappaleen lippukunnan hankkimia uusia optimistijollia. Isompaa kevytvenekalustoa on myös korjailtu ja näin ollen saamme koko komean venearsenaalimme käyttöön kesäksi. Suunnitteilla on myös, että kesän aikana Kaunisniemeen tulisi kiinteä laavu, joten Kaunisniemi toimii myös entistä parempana paikkana pitää vartioiden omia retkiä! 19


Kevytveneillä seilatessa on helppo oppia ymmärtä­ mään purjehduksen pe­ rusperiaatteet. Samalla tarjolla on reipasta toi­ mintaa alkaen veneen yl­ läpidosta aina erilaisiin tehtäviin vesillä oltaessa. Lisäksi Kaunisniemessä on mukana saattovene ja aina kokeneempi vastuu­ henkilö ­ joten rohkeasti vain uudet sekä vanhat purjehtijat mukaan!

Kaunisniemeen mukaasi tarvitset: ­ säähän soveltuvat vaatteet ­ vaihtovaatteet ­ juomapullon ­ pelastusliivit (Kaunisniemestä voi myös lainata, jos ei ole omia) ­ reipasta purjehdusmieltä Ajo­ohje Kaunisniemeen: Aja Niemenkulman tietä n. 4,5km, linja­autopysäkin kohdalta käänny vasempaan Taipaleentielle, jota ajetaan n. 1km. Postilaatikkorivin luota käänny oikealle Tamminiementielle. Seuraavasta risteyksestä vasempaan Niskalan rantatielle, jatka pientä mutkaista hiekkatietä ja kurvaa oikealle pieneen ylämäkeen ja olet Kaunisniemen parkkipaikalla. Hyviä tuulia ja innokkaita purjehtijoita odotellen! Terveisin, lippukunnan meritiimi Jerry, Markus, Mikael ja Teppo 20


Retkiltäkin tuttu ruoka ”Pääkallo” (suomennettuna makaronijauheliha­ pata) on todella helppo tehdä vaikkapa trangialla ja siitä voi tehdä oman­ laisensa lisäämällä erilaisia lisukkeita. Ruoka on kokonaan laktoositon eikä sisällä yhtään sokeria, joten se on hyvä vaihtoehto diabeetikoille. Kasvissyöjät voivat laittaa jauhelihan tilalle vaikkapa soijarouhetta. 4 hengen annokseen tarvitset: paljon vettä 1 rkl öljyä (jotta makaronit eivät tartu toisiinsa) 400 g jauhelihaa 500 g makaronia 1 hernemaissipaprikapussi 1 pieni sipuli Ensiksi laita vesi kiehumaan ja lisää makaronit kiehuvaan veteen. Anna makaronien kiehua kypsäksi (noin 10 min). Sillä aikaa voit ruskistaa jauhelihan ja lisätä sipulinpalaset joukkoon tuomaan hieman lisää ma­ kua ruokaan. Lopuksi sekoita kaikki yhteen ja lisää halutessasi herne­ maissipaprikapussi ja/tai mausteita. HELPPOA JA NOPEAA PARTIORUOKAA ­ Äläkä unohda ketsuppia! 21


Syksyllä 2013 aloitti uusi sudenpentulauma. Innokkaita tulijoita olikin paljon. Keskustan Kololla kokoontuviin kuuluu parisenkymmentä lasta. Poikia hiukan enemmän. Toimintaa on ollut tällä kaudella paljon ja mukana Kololla ja maastossa sekä retkillä on ollut todella useita. Hienoa! Manner­ lahteen tehtiin retket syk­ syllä ja keväällä. Päästiin­ pä purjehtimaankin Mas­ kun partiolaisten omalla veneellä Hemmingwaylla ! Marraskuussa sudenpen­ nut antoivat lupauksen ja saivat huivit sekä suden­ pentumerkin. Syksykausi päättyi 6.12. Itsenäisyys­ päivän soihtukulkueeseen. Kololla on askarreltu, ta­ rinoitu ja leivottu. Pääsiä­ saiheisia pipareita koris­ teltiin viime kerralla, kuvia tässä Keväällä ohjelmaan kuului uskokaa pois pulkkailua, 22


tosin kerran ja sekin mäki oli ruskea seuraavana aamuna! Nuotioretki ja luolaseikkailu II on jo toteutettu ja vielä Kaiturin tilalle mennään maati­ lan elämään tutustumaan. Lapset ovat hyvin innokkaita ja toimeen tart­ tuvia. Tästä on hyvä syksyllä jatkaa. Laumanjohtaja Riikka

23


24


25


Ohjelmanurkka Miten partiovuoden teema "Kuulun maailmalle" voisi näkyä juuri teidän ryhmänne viikottaisessa toiminnassa? Kurkkaappa tarkemmin tätä jut­ tua, niin saatat löytää joitakin vinkkejä. Sudenpennut: Askarrelkaa värillisistä papereista (tai värikynien avulla) eri maiden lip­ puja. Jokainen voi valita oman maan, avuksi kannattaa kokoukseen ottaa esimerkiksi kirjoja, joissa on paljon eri maiden lippuja. Kirjoittakaa lo­ puksi lippuihin maan nimi ja kiinnitäkää ne seinälle kaikkien ihailtavak­ si. Seikkailijat: Sopikaa, että kaikki ryhmäläiset saavat kertoa hieman ulkomaanmatkas­ taan tai omasta unelmamatkakohteestaan, mukaan voi tuoda vaikka matkamuistoja, tuliaisia tai valokuvia näytille. Kuinka monta valtiota osaatte nimetä porukalla? Tarpojat: Valitkaa jokin kohdemaa ja ottakaa selvää sen ruokakulttuurista. Tehkää kokouksessanne jotakin valitun maan perinneruokaa. Muistakaa ettei erikoisempia raaka­aineita varmasti löydy kololta, eikä välttämättä edes kaikista ruokakaupoista. Ruuanlaiton ohessa voitte joukolla miettiä, millä kaikilla tavoin partio on kansainvälistä ja esimerkiksi tutustua WOSMiin ja WAGGGSiin. Samoajat/Vaeltajat: Tunteeko joku ryhmästänne jonkun Suomessa vierailevan vaihto­oppi­ 26


laan? Onko teillä ulkomailta muuttaneita ystäviä? Kutsukaa vierailija kokoukseenne kertomaan kotimaastaan ja kulttuuristaan. Voitte myös järjestää vaikka Skype­tapaamisen jonkun ulkomaisen partioystävän kanssa.

Muita ohjelmaideoita kannattaa käydä katsomassa uudistuneessa ohjel­ ma.partio.fi:ssä.

27


Iltahartaus Rakkaat partiolaiset Jos olette nähneet näytelmän "Peter Pan", muistatte varmaan, miten me­ rirosvopäällikkö aina valmisteli kuolinpuhettaan, koska hän pelkäsi, että kun hänen viime hetkensä koittaa, hänellä ei olisi aikaa puheensa pitä­ miseen. Minun laitani on lähes samalla tavalla ja niinpä, vaikka en ole­ kaan tällä hetkellä kuolemaisillani, kuolen jonakin näistä päivistä ja ha­ luan lähettää teille jäähyväisviestin erotessamme. Muistakaa, että nämä sanat ovat viimeiset, jotka minulta saatte, joten ajatelkaa niitä. Elämäni on ollut mitä onnellisin ja toivon, että teidän itse kunkin elämä myös olisi onnellinen. Minä uskon, että Jumala on pannut meidät tänne hauskaan maailmaan elämään onnellisina ja iloitsemaan elämästä. Onnea ei voi tuoda sinulle rikkaus eikä myöskään urallasi menestyminen tai muka­ vuudenhalu. Ensi askel onneen on tämä: kasvata itsesi terveeksi ja voi­ makkaaksi pojaksi, niin että mieheksi vartuttuasi voit olla hyödyksi ja si­ ten nauttia elämästä. Luonnon tutkiminen osoittaa sinulle, miten run­ saasti kauneutta ja ihmeellisiä asioita Jumala on maailmaan luonut si­ nun nautittavaksesi. Ole tyytyväinen osaasi ja käytä se parhaalla mah­ dollisella tavalla. Näe asioiden valoisat puolet synkkien asemasta. Mutta oikea tie onneen on muiden ihmisten onnelliseksi tekeminen. Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit, ja kun tulee vuorosi kuolla, voit kuolla onnellisena tuntiessasi, että et ainakaan kokonaan ole aikaasi tuhlannut, vaan olet tehnyt parhaasi. "Ole valmis" tällä tavalla elämään onnellisena ja kuolemaan onnellisena, pidä partiolupauksesi ai­ na, silloinkin kun et enää ole poika, ja Jumala auttakoon sinua siinä.

Ystäväsi ­Robert Baden­Powell

28


Onnea kevään ylioppilaille!

Onnea Sudet­kisavartiolle upeasta menestyksestä Lou­ nais­Suomen partiopiirin kevään PT­kisoissa!

Terkkuja kaikille!

Hauskaa kesää !

Kaikki kaunariin purjehtimaan !

29
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.