Альманах "Разом до дитинства"

Page 1

1

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА – спільний погляд на розвиток молодіжної та дитячої політики міста СТВА – Активна громада, відкрита влада», мета якого – посилити вплив організацій громадянського суспільства на розвиток міста.

Деніс ВАСИЛЮК, керівник проекту «Разом до дитинства – активна громада, відкрита влада».

У грудні 2009 року за підтримки Міністерства закордонних справ Данії через ПРООН та Творчий Центр ТЦК, МГО «М.АРТ.ІН-клуб» розпочала реалізовувати проект під назвою «РАЗОМ ДО ДИТИН-

Проект триватиме 9 місяців і охопить представників різних секторів суспільства. У ньому будуть задіяні як територіальні громади, так і представники державних інституцій. Активно задіяні будуть також організації громадянського суспільства (ОГС). На даному етапі проекту була сформована ініціативна група втілення змін за «Громадською стратегією розвитку місцевої дитячої та молодіжної політики» з активістів ОГС міста. Ця робота базувалася на проведеному аналізі програм державних органів та їх корекції згідно з баченням та реальними потребами територіальної громади. Результатом цієї роботи стала розробка конкретних пропозицій владі, які було передано в міський виконком на. Було проведено оцінку організаційного розвитку ОГС, де професійний тренер допоміг організаціям сформувати плани свого розвитку на майбутне, а також заплановано навчання для

громадських організацій, мета якого – підвищити ефективність роботи ОГС. З представниками територіальної громади було проведено громадські обговорення, з приводу втілення змін в дитячій та молодіжній політиці. Логічним завершенням цього етапу стала конференція у форматі «відкритий простір», де представники територіальної громади розробили спільні ініціативи, деякі з яких будуть підтримані проектом та реалізовані під час його виконання. Незабаром відбудеться навчальний семінар для державних службовців, покликаний сформувати конструктивне ставлення до співпраці з місцевими ОГС. Він також стане інформаційним майданчиком для пошуку спільних шляхів для втілення змін у молодіжну та дитячу політику міста. Усі ці зусилля будуть спрямовані, в першу чергу, на те, щоб поєднати зусилля територіальної громади, ОГС та державних структур задля вирішення спільних задач – покращення становища дітей та молоді у місті Макіївка. Цілком імовірно, що напрацьований у рамках проекту досвід буде придатний для мультиплікації в інших містах України.

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

1

2

Пропозиції Громадські організації міста Макіївки стурбовані становищем дітей і молоді в нашому місті. Протягом 2008-2010 року в громадському секторі існує тенденція поєднуватися, щоб діяти спільно для побудови роботи на благо дитинства. Так, в 2008 році громадськістю було розроблене Бачення дитячої й молодіжної політики на 2010 – 2012 роки, на підставі якого, вже при участі професіоналів з державних служб для дітей, була розроблена Стратегія розвитку дитячої та молодіжної політики Макіївки. Даний документ був використаний при складанні міської комплексної програми «Діти. Молодь. Сім’я.». У рамках стратегії було визначено 2 напрямку, що вимагають особливої уваги – «Сім’я» і «Діти без сім’ї». В 20 0 році із січня група громадських організацій працювала над впровадженням заходів, запланованих у стратегії, проаналізувавши 3 міські програми у відношенні дітей на предмет відповідності баченню громадськості й розробки кроків, що коректують стратегічні завдання в відповідності із сьогоднішніми реаліями.

2

Таким чином, після проведення 4 зустрічей, громадські організації виробили ряд пропозицій, що викладені нижче.

1. Враховуючи становище дітей з неспроможних родин, також стан середньостатистичної родини в місті та

ресурсоємність ро оти, спрямованої на по іп ення становища дітей, пропонуємо: роз ядати ромадські ор аніза ії як паритетно о партнера, установ юючи е а ьні до овірні відносини як у вузькоспе іа ьних питаннях, так і в за а ьних питаннях відносно вирі ення про ем.

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


3

На жаль ситуація складається так, що іноді громадські чи релігійні організації сприймаються, як конкуренти, а не як партнери. Ми хочемо створити дієві комунікації між активною громадськістю та державними закладами на користь мешканцям міста. 2. Об'єднати й структурувати ресурси громадських організацій, ініціативних груп, державних програм і структур для здійснення діяльності на благо дітей м. Макіївки. Забезпечити ефективний інформаційний обмін про дії громадських організацій і державних служб, з метою підвищення ефективності роботи на благо дітей, створивши єдиний інтернет-ресурс. Створити на сайті міста окрему сторінку з розміщенням на ній актуальних контактів, видів допомоги та посилань на громадські та релігійні організації міста. Багато громадських та релігійних організацій міста, мають ресурс для забезпечення кваліфікованої роботи в напрямках, за якими працюють держслужби, але цей ресурс не використовується державними органами і не роздивляється як значимий для міста. МГО «М.АРТ.Ін-клуб» бере на себе зобов’язання зробити збір та

систематизацію інформації про ГО міста та інформації про органи влади та держслужби. Таким чином Громадські організації та державні служби міста будуть мати повне уявлення про послуги один одного. Це дозволить більш ефективно використовувати ресурси один одного. Частковий список послуг, що надаватимуться громадськими організаціями: • безоплатне обслуговування вразливих верств населення, надання їм одягу, продуктів харчування й т.п., • консультації громадських організацій (ГО) у різних тренінгових і профілактичних програмах • інформаційні ресурси ГО - газети, листівки й т.п. • реабілітаційні центри ГО для різних груп населення з можливістю тимчасового проживання, як правило, не обмеженого термінами перебування • соціальна робота ГО з населенням • контакти ГО зі специфічними групами населення, на які спрямовані міські програми • матеріальні ресурси ГО, софінансування міських програм • людські ресурси ГО при здійсненні спільної діяльності • медико-соціальні послуги ГО, надання медикаментів, супровід вразливих груп населення при перебуванні в лікарнях

(надання їжі, гігієнічних засобів) • надання юридичних консультацій, супровід в судах, інших органах 3. Звернути особливу увагу на проблему покинутих дітей у місті, використовувати для зниження кількості покинутих дітей механізм, описаний у додатку 1. На протязі 2009 року 18 матерів залишили своїх дітей для тимчасового перебування в ДБ «Пташеня» із-за неспроможності надати їм належні умови життя (відсутність житла та ін.) 11 дітей так і залишились в дитячому будинку, 7 попали додому. При належному супроводі з самого початку ці 7 малюків могли опинитися разом з мамою в реабілітаційному центрі громадських організацій, дитина в перші місяці могла б мати маму, а місцева влада не витрачала би кошти на їх утримання. Вважаємо, що ще якийсь процент дітей опинився би з матір’ю при належному початковому супроводі. 4. Звернути особливу увагу на проблему дитячих вагітностей, ранніх абортів, захворювань, що передаються статевим шляхом серед неповнолітніх, активно впроваджувати програму християнської етики

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

3

4

в навчальних закладах, залучаючи для цього християнські конфесії, що мають сертифікати з християнської етики державного зразка. Вважаємо, що даний курс необхідний для втілення в освітніх закладах, так як християнська етика є дієвим та визнаним у державі і світі засобом боротьби і профілактики з негативними явищами. 5. Створити діючий громадський орган - коордінаційну раду, для налагодження контакту громадськості з міською владою в питаннях дитинства, молоді та соціальної політики міста. 6.

адати перевагу в наданні приміщень в оренду громадським організаціям для роботи з дітьми й молоддю, особливо у віддалених від центру районах. А також, розглянути можливість часткової чи повної компенсації витрат на оплату оренди цими організаціями, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Громадські організації не мають великого ресурсу для використання на адміністративні витрати, тому ця пропозиція нагайна.

4

Додаток 1. Механізм роботи, для зниження кількості покинутих дітей • Служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, міський відділ охорони здоров'я, ПТУ 19, інші структури, причетні до розв'язку проблеми кинутих дітей, складають договір про спільну діяльність із МГО «Мартин-клуб», яка у свою чергу на договірних основах залучить громадські організації й церкви до практичної допомоги неспроможним матерям і немовлям у м.Макіївка. • «Мартин-клуб» збирає й структуризує письмову інформацію про ресурси громадськості, створює асоціацію ГО й церков на захист соціального сирітства • ПТУ 19, МУРЦ, пологові будинку повинні вчасно повідомляти в ЦСССДМ про вагітних, що збираються народити з нестабільним соціальним становищем • ЦСССДМ направляє соціального працівника для бесіди з жінкою, повідомляє в «Мартин-клуб» про вагітних, й що збираються народити • «Мартин-клуб» відвідує жінку в пологовому будинку, забезпечує їй підтримку харчуванням, підтримку грудного вигодовування, знаходить у партнерських організаціях тимчасове житло для матерів-одиначок

• Соціальний працівник ЦСССДМ або громадської організації, яка відвідує жінку, складають протокол бесіди з жінкою за погодженою формою, протокол стає невід'ємною частиною документації залишеного маляти (попадає разом з його справою в «Пташеня») • ССД має можливість відстежити по наявності протоколу, чи була жінці запропонована підтримка, наскільки обумовлене те, що вона дитину все таки залишила в пологовому будинку. • «Мартин-клуб» і ЦСССДМ розробляють інформаційні матеріали про можливості соціальної підтримки матерів із групи ризику в Макіївці, надають їх ПТУ 19, МУРЦ, пологовим будинкам у достатній кількості • ПТУ 19, МУРЦ, пологові будинку розміщають інформаційні стенди з телефонами ЦСССДМ, «Мартин-клубу», надає кожної матері із групи ризику друковану інформацію про можливості вирішення соціальних проблем • ЦСССДМ допомагає матерям стати на квартирний облік • ССД відстежує закріплене житло вагітних-сиріт, залучає через «Мартинклуб» громадськість (бізнес, церкви) до вирішення проблем з ремонтом непридатного житла

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


5

Державні органи, залучені до роботи із дітьми групи ризику

Марія Ясеновська, президент харківської обласної фундації «Громадська Альтернатива»

Державні органи, залучені до роботи із дітьми групи ризику: 1. Органи опіки та піклування районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - органи опіки та піклування) .

2. Служби у справах дітей - є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підзвітний та підконтрольний відповідно голові обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування . 3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги . 4. Кримінальна міліція у справах дітей - є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх справ і створюється на правах самостійного підрозділу в головних

управліннях Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управліннях Міністерства внутрішніх справ міста Севастополя, областей, управліннях внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на транспорті та Міністерстві внутрішніх справ України . 5. Суди – через відсутність в Україні спеціалізованих судів для дітей або сімейних судів маються на увазі суди загальної юрисдикції. 6. Інші задіяні органи: районний відділ соціального захисту населення, районний відділ освіти, дільничні інспектори міліції, заклади охорони здоров'я, прокуратура. 7. Комісія з питань захисту прав дитини - є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради,

5

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

6

центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників територіальних органів МВС та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії .

Функції органів опіки та піклування: • надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; • встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; • прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, при загрозі життю та здоров'ю дитини; • нформування прокуратуру за місцем проживання дитини при негайному відібранні дитини про факт відібрання та у семиденний строк після прийняття рішення звернення до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення батьківських прав;

6

• захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. •

Функції служб у справах

дітей: • безпосереднє ведення справ, розробка і здійснення заходів, в тому числі й підтримка громадських програм соціального спрямування, та координація діяльності стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів дітей; • координація роботи у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності; • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення; • порушення питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади; • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу,

• • •

прийомні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення; ведення справ з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей; здійснення моніторингу та контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей; ведення державної статистики щодо дітей та ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); надання практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей; проведення серед дітей роботи з метою запобігання правопорушенням; представлення інтересів дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності; бесіди з батьками або опікунами, піклувальниками, посадовими осібами з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей,

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


7

бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення; порушення питання про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей; відвідування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживання заходів для соціального захисту дітей; при виявленні дитини, залишеної без піклування батьків, - з'ясування місця знаходження дитини, її вік, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, обставин, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, прізвища, ім'я, по батькові та адреси особи, від якої надійшло повідомлення, та отримання іншої інформації, що має істотне значення; реєстрація повідомлень про дітей, залишених без батьківського піклування, в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування; разом з працівниками органів внутрішніх справ та охорони здоров'я протягом доби після надходження повідомлення про дитину, яка залишилась без

батьківського піклування, - проведення обстеження умов перебування дитини, стану здоров'я та з'ясовують обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, складання акту обстеження; • на підставі рішення органу опіки та піклування про негайне вилучення дитини з родини разом із кримінальною міліцією у справах дітей, представниками закладу охорони здоров'я - вжиття заходів до відібрання дитини у батьків та передача її іншим родичам або тимчасове влаштування; • підготовка документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських прав; • протягом 2-х місяців після виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування, разом з адміністрацією закладу, до якого тимчасово влаштовано дитину, органами внутрішніх справ, охорони здоров'я вжиття заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування) та організація роботи з повернення дитини на виховання в

сім'ю чи заклад для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який вона самовільно залишила, або забезпечення підготовки документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; • влаштування і встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, коли дитина деякий час перебувала поза сімейним оточенням і місце проживання (перебування) її батьків не встановлено; • направлення дитини на тимчасове влаштування до притулку, центру, соціально-реабілітаційного центру (дитячого містечка);

Функції ЦСССДМ: • соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (зокрема, вирішення міжособистісних, внутрішньо-особистісних проблем, сприяння у пошуках роботи чи шляхів додаткового заробітку, представлення інтересів клієнтів в органах влади, захист прав клієнтів, допомога в оформленні необхідних документів, поновлення втрачених тощо); • соціальну підтримку сім’ї, соціальне

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

7

8

• • • • •

інспектування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах; інформаційні і консультативні соціально-педагогічні послуги сім’ям; психологічну підтримку сім’ї; розробку та розповсюдження соціальної реклами здорового сімейного способу життя; організацію сімейного дозвілля, спілкування, відпочинку. дітей, позбавлених батьківського піклування.

Функції судів: • • • •

8

Розгляд справ: щодо неповнолітніх, які вчинили злочини; щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 до 18 років; про поміщення правопорушників, які не досягли 18 років, до приймальниківрозподільників для дітей; про адміністративну відповідальність батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) неповнолітніх за невиконання ними своїх обов'язків щодо виховання і навчання дітей; про обмеження батьків у дієздатності, відібрання дітей та позбавлення

батьківських прав, виселення осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, щодо яких вони позбавлені батьківських прав, неможливе; • про поновлення батьківських прав і розв'язання спорів між батьками щодо місця проживання дітей; • щодо інших питань, пов'язаних з особистими, житловими і майновими правами неповнолітніх. Ці справи розглядаються спеціально уповноваженими на те суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах дітей, крім випадків, передбачених законом .

Функції відділів соціального захисту населення: • допомога сім'ям у виконанні матеріально-побутової (економічної) функції через надання різних видів матеріальної допомоги (субсидій, виплат на дітей, пенсій, гарячих обідів, компенсацій, пільг тощо); • допомога сім'ям у виконанні виховної функції (надання безкоштовних квитків

на свята, в музеї дітям з малозабезпечених сімей) тощо.

Функції відділів освіти: • виявляють дітей, які вимагають захисту прав у сім'ї та суспільстві; • надають матеріальну допомогу дітям з малозабезпечених сімей, організовують їх предметне дозвілля та відпочинок.

Функції дільничних інспекторів міліції: • відвідуютьсім'їзметоюперевіркиінформації і попередження про відповідальність батьків за невиконання обов'язків щодо дітей, роблять запис у протоколі виявлених правопорушень; ставлять на облік неблагополучних дітей і батьків, які недбало виконують свої обов'язки щодо дітей; • проводять рейди-перевірки стану сім'ї через зовнішній огляд дітей, умов життя, бесіди з батьками і дітьми; допомагають у влаштуванні батьків на лікування від алкогольної та наркотичної залежності; допомагають службі у справах неповнолітніх оформити опіку та піклування.

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


9

Функції закладів охорони

Функції Комісій з питань

здоров'я:

захисту прав дітей:

• надає медичну допомогу дітям, в тому числі “дітям вулиці”: перш, ніж потрапити до навчального закладу, вони направляються у стаціонарні відділення лікарень для повного медичного обстеження, де, при потребі, отримують необхідну медичну допомогу.

• розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом; • розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема: • реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі; • надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини; • позбавлення та поновлення батьківських прав; • вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини; • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; • участь одного з батьків у вихованні дитини; • побачення з дитиною матері, батька, які

Функції прокуратури: • здійснює прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів щодо прав дитини органами виконавчої влади, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами.

позбавлені батьківських прав; • визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; • встановлення і припинення опіки, піклування; • утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, - дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків; • збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; • розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

9

10 Визитная карточка организации

БФ «Свет Воскресения»

Почтовый адрес Макеевка - 23, ул. Клубная, 6 (напротив ДонГАСА) Контактные телефоны/факс (0623) 20-08-68, 050-511-27-57 Электронный адрес, веб-сайт LORcoordinator@gmail.com; www.lormission.at.ua Руководитель Волошенюк Анна Александровна, директор

Текущие проекты «Семейная помощь» (продуктов е пос лки для 100 бедн х семей), «Гуманитарная помощь» (одежда б/у для людей, у котор х доход не прев шает прожиточн й минимум), «Программа реабилитации» (работа в тюрьмах и с в шедшими из мест лишения свобод ), Семинария и Заочная Библейская Школа (духовное обучение).

Направления работы Социальная, медицинская, духовная помощь

Успешные реализованные проекты Помощь в основании приютов «Доброго Паст ря» и «Кол бель Иисуса», дневной центр для детей в Брянске (Россия), «Дети улиц » (Одесса) и проч.

Целевая аудитория организации Малообеспеченн е граждане, многодетн е семьи, инвалид , материодиночки, сирот , безработн е, люди пострадавшие от стихийн х бедствий, б вшие заключенн е. Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи (уточните, платная услуга, или бесплатная) Гуманитарная помощь (одежда, обувь, продукт ), реаб.центр для б вших заключенн х, медицинские консультации (всё бесплатно)

10

Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент: Регулярн е поступления гуманитарной помощи – возможность предоставлять обратившимся одежду/обувь; медикамент и медицинские консультации; продукт питания; реаб. центр для б вших заключенн х и бомжей ПН-ПТ 8.30 – 16.30 (отделы), ПН-ЧТ Медико-Социальный Центр 9.00- 17.00, круглосуточный реабилитационный центр для бывших заключенных

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


11

Христианская церковь «Рема» Почтовый адрес (фактическое место нахождения) 86141 Макеевка-41, ул. Скнарева, 50 Контактные телефоны/факс 0972399070 Руководитель Богомаз Игорь Валентинович Направления работы - работа с неблагополучными семьями - поддержка молодых семей и молодых одиноких мам - помощь беспризорным детям Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) - дети, которые оказались в нужде - одинокие мамы с детьми Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи (уточните, платная услуга, или бесплатная) - приют для молодых мам с младен-

цами, детей и молодежи (бесплатно, полный пансион) - оказание духовной помощи - оказание материальной помощи - летний дневной лагерь для детей Текущие проекты - ремонт в квартире одинокой матери с ребенком - проведение летнего дневного лагеря для детей Успешные реализованные проекты - получение жилья для мам, которые поживают в реабилитационном доме церкви «Рема» Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент (материальные и нематериальные): - приют для детей и подростков - продукты питания - предоставление одежды Круглосуточный реабилитационный центр

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

11

12 Визитная карточка организации

Федерация джиу-джитсу Донецкой области Почтовый адрес Ул. Свердлова, 38, Г.Макеевка, Донецкая область, 86108 Контактные телефоны/факс 06232- 6-31-58 Электронный адрес, веб-сайт Potok2003@mail.ru Руководитель Настенко Иван Владимирович Направления работы Джиу-джитсу, кик-боксинг Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) Люди, желающие заниматься боевыми единоборствами и вести здоровый образ жизни в возрасте от 6 до 60 лет. Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи Занятия спортом. Для льготных категорий детей и молодежи – бесплатно. Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент Квалифицированные тренеры, тренировочная база. 6 дней в неделю

12

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


13

Христианский семейный центр Почтовый адрес (фактическое место нахождения) ул. Фестивальная 50, Червоногвардейский р-н, г. Макеевка, 86114 Контактные телефоны/факс Александр Данилович Мосейчук, (06232) 4 – 23 – 23; м.т. 050 – 600 – 72 – 74; 098 – 571 – 65 – 04 Электронный адрес, веб-сайт family_center@mail.ru Руководитель Александр Данилович Мосейчук – руководитель Христианского семейного центра Направления работы Помочь семье в духовных, семейных и по возможности в материальных вопросах. Наша цель, чтобы семья была крепкой. Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) Каждый желающий Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи (уточните, платная услуга, или бесплатная)

1. Библейские беседы, Четверг 18 – 00; помогают знать, понимать и применять истины о том, как правильно жить; - бесплатно. 2. Тематические общения на семейную тему; один раз в месяц. Приглашаются все желающие. Предлагается тема общения, затем обсуждение. Например: «Что такое любовь?», «Предназначение мужчины…», «Предназначение женщины…», «Потребности мужа», «Потребности жены», «Как быть мудрым родителем в безумном мире?», «Как найти общий язык с подростком?» и много других – бесплатно. 3. Мужские встречи (обсуждение семейных вопросов) – бесплатно. 4. Добрачное консультирование – бесплатно. 6. Помощь в решении конфликтов – бесплатно. 7. Детские лагеря – платно. 8. Благотворительная деятельность. 9. Преподавание христианской этики в школах. 10. Реабилитационный центр для людей находящихся в алкогольной и наркотической зависимости – платно.

Успешные реализованные проекты 1. Христианский детский лагерь – июнь 2010. 2. Христианский лагерь для незрячих – июль 2010. Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент: 1. Гуманитарная помощь семьям. 2. Консультации психолога. 3. Медицинский кабинет (помощь медикаментами первой необходимости). 4. Реабилитационный центр. Вторник – Воскресенье 9-00 до 17-00 (желательно позвонить)

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

13

14 Визитная карточка организации

ДГМО Альтернативный молодежный центр Почтовый адрес (фактическое место нахождения) 83018 г.Донецк, ул.Сиверская, 7 Контактные телефоны/факс 062 349 57 59, 050 820 90 48 Электронный адрес, веб-сайт amc_amc@ram ler.ru www.gorodsolnca.org Руководитель Носач Татьяна Васильевна Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) Уличные дети, социальные сироты, сироты Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи Юридическое консультирование – для сирот бесплатно Психологическое консультирование – для сирот бесплатно Секция Кунг Фу Музыкальные занятия на барабанах Текущие проекты (название + два-три предложения о сути проекта)

14

Мини SOS-отель для маленьких мам «Мой малыш». Оказание помощи несовершеннолетним или очень молодым мамам из числа детей-сирот, которым негде жить с малышом. Возможность проживания до исполнения ребенку 1,5 лет, содействие в оформлении документов на ребенка и социальных пособий, сопровождение психологом и социальным работником. Вместимость – 4 места. Центр для детей в сложной жизненной ситуации «Город Солнца». Реабилитация детей, склонных к бродяжничеству (оказание психологической, педагогической и юридической помощи) на протяжении 3-х месяцев и дальнейшая переадресация в учреждение или семью. Круглосуточная работа, обеспечение питанием, возраст от 10 до 15 лет, вместимость 6 мест. Программа шефской помощи для интернатов и приюта «Ладошки». Еженедельное посещение интернатов и городского приюта для общения и игровых занятий с воспитанниками.

Помощь беспризорным детям Донецка – интеграция усилий сообщества Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент (материальные и нематериальные): Квалифицированные специалисты: психолог, юрист, тренер, спортивный педагог, музыкальный педагог, педагог по работе с детьми девиантного поведения. Круглосуточный реабилитационный центр. SOS-отель для маленьких мам. Круглосуточный реабилитационный центр, прием посетителей юристом и психологом - понедельник-пятница с 10.00 до 17.00.

Успешные реализованные проекты Спортивный турнир для учащихся донецких интернатов «Здоровье – это здорово!»

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


15

Центр воспитания детей и занятости молодежи «Поток»

Почтовый адрес Ул. Свердлова, 38, Г.Макеевка, Донецкая область 86108 Контактные телефоны/факс 06232- 6-31-58 Электронный адрес, веб-сайт Potok2003@mail.ru Руководитель Волбенко Оксана Владимировна

Направления работы Джиу-джитсу, рукопашный бой, кикбоксинг, капоэйра, бодибилдинг, плава-

ние, аква-аэробика, фитнес, аэробика, восточные танцы, синхронное плавание. Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) Активные люди, жаждущие раскрытия своих талантов, желающие заниматься спортом и вести здоровый образ жизни в возрасте от 6 до 60 лет. Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи

Платные занятия в перечисленных секциях. Для льготных категорий детей и молодежи – занятия бесплатные. Текущие проекты (название + два-три предложения о сути проекта) Долгосрочная программа «Здоровое поколение» реализуется с 2003г. Успешные реализованные проекты «Общественная платформа». Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент (материальные и нематериальные): Команда высококвалифицированных тренеров, тренировочная база, плавательный бассейн. 7 дней в неделю

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

15

16 Визитная карточка организации

ДОБФ «Здоровье Нации» Почтовый адрес (фактическое место нахождения) ул. Вавилова, 28, г.Макеевка, 86157 Контактные телефоны/факс Тел. 06232-6-43-34 Электронный адрес, веб-сайт teryaeva@tr.dn.ua Руководитель Теряева Елена Геннадиевна – председатель правления фонда Стаценко Александр Борисович - директор

может оказывать детям и молодежи (уточните, платная услуга, или бесплатная) - консультации специалистов (психолог, врачи: дермато-венеролог, инфекционист, гинеколог и др.) - гуманитарная помощь (медикаменты, одежда, обувь) - экспресс-тестирование на ВИЧ и ИППП (инфекции передающиеся полопым путем), а также на наличие наркотических веществ в организме - бесплатно

- Обучение медперсонала работе с уязвимыми группами (ПИН, ВИЧ) 2004-2006

Направления работы - профилактика негативных явлений среди населения Донецкой области

Текущие проекты (название + два-три предложения о сути проекта) - Профилактика ВИЧ и ИППП среди мужчин, практикующих секс с мужчинами в Донецкой области - Создание сети волонтеров среди потребителей ин екционных наркотиков в гг. Макеевка и Донецк (профилактика заболеваний и влияние на сообщества потребителей наркотиков)

Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент (материальные и нематериальные): - специалисты (врачи, психолог) - гуманитарная помощь для населения и организаций: медицинских учреждений, специализированных учреждений социального профиля (интернаты), НГО (медикаменты, медицинское оборудование, одежда, обувь)

Успешные реализованные проекты - Профилактика ВИЧ и ИППП среди людей, принимающих ин екционные наркотики 2002-2007гг.

График работы организации - с 10:00 до 18:00 пн-пт. Прием бесплатный

Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) - население Донецкой области (люди, принимающие ин екционные наркотики; ВИЧ-позитивные люди; мужчины, практикующие секс с мужчинами; молодежь с 18 лет, которую можно отнести к одной из перечисленных категорий) Виды помощи/услуг, которые организация

16

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


17

БФ «Донбасс против СПИДа детей» Почтовый адрес (фактическое место нахождения) Макеевка – 14, ул. Малиновского, 10, офис 403 Контактные телефоны/факс 46-38-18; 0506866127; 0501063545; 0500773701; Электронный адрес, веб-сайт orionluda@mail.ru; sinica_71@mail.ru Руководитель Исп. Директор Л.И. Батехина; координатор Л.С. Панчоха Направления работы Комплексная поддержка семей, которых коснулась проблема ВИЧ/СПИДа; устройство ВИЧ – позитивных детей в семейные формы воспитания; помощь в раскрытии ВИЧ – статуса детям; проведение тренингов по формированию толерантного отношения к детям, живущим с ВИЧ. Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) Семьи которых коснулась проблема ВИЧ/СПИДа; потенциальные усыновители, опекуны и приёмные родители; педагоги дошкольных и школьных учреждений.

Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи Социальное сопровождение, консультации психолога, социальная и психологическая поддержка потенциальных усыновителей, опекунов и приёмных родителей, проведение школ родителей и групп самопомощи для людей воспитывающих ВИЧ – позитивных детей; помощь в раскрытии статуса детям; проведение групп поддержки после раскрытия статуса для родителей и детей; предоставление гуманитарной помощи семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Все услуги безплатные. Текущие проекты (название + два-три предложения о сути проекта) «Дети плюс». Суть проекта: комплексная поддержка семей, которых коснулась проблема ВИЧ/СПИДа; устройство ВИЧ – позитивных детей в семейные формы воспитания; помощь в раскрытии ВИЧ – статуса детям; проведение тренингов по формированию толерантного отношения к детям, живущим с ВИЧ. Проект реализовывается в течении пяти лет при поддержке Фонда Элтона Джона, Фонда «Антиспид», Всеукраинской сети ЛЖВ.

10. Успешные реализованные проекты «Устройство ВИЧ – позитивных детей в семью» - 2005 год, 2006год (Программа «Родина для дитини»); «Оздоровление детей, живущих с ВИЧ» - 2005, 2007год; «Поиск потенциальных родителей для детей – сирот, живущих с ВИЧ» 2008 год, «Комплексная поддержка ВИЧ – позитивных детей» - 2009 год. 11. Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент Консультации соцработника и психолога; квалифицированные тренеры/специалисты; 12. Приблизительный график/интенсивность работы организации Пон-пт, с 10 до 17:00.

17

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

18

Визитная карточка организации

Центр развития и гармонизации человека «Восток» Почтовый адрес (фактическое место нахождения) 86133, Макеевка, Бульвар 8-го сентября, д.3-а, кв. 81. Контактные телефоны/факс 050 535 74 82 Электронный адрес, веб-сайт vostok2012@ya.ru Руководитель Колотий Ирина Николаевна Направления работы • Самопознание (йога, восточный танец, капоэйра, тренинги по самопознанию, группа взаимопомощи) • культурно-просветительское (творческие мастерские, лекции по культуре народов мира, выставки, творческие вечера) • «Клуб заботливых родителей» (программа всестороннего развития детей раннего возраста) • культура понии (оригами, японский язык, чайные церемонии, • лекции по культуре понии). Целевая аудитория организации (кто может обратиться за помощью/стать получателем услуг организации) Сознательные люди, желающие раз-

18

виваться и быть в гармонии с собой и окружающим миром. Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи (уточните, платная услуга, или бесплатная) • • • • • • • •

Бесплатные услуги творческие мастерские лекции по культуре народов мира выставки творческие вечера оригами чайные церемонии, лекции по культуре понии тренинги по самопознанию

Платные услуги • Программа всестороннего развития для родителей с детьми от 8 месяцев до 6-ти лет • Ритмика (музыка, движение, пение, игры) • Развивающие игры (знакомство с окружающим миром, развитие речи, интеллекта, творческих способностей) • Подвижные игры (упражнения, игры, спортивные снаряды) • Игровой английский язык (с 2-х лет)

• Пластика (танец, элементы гимнастики) • Психологическая подготовка к школе (групповые занятия с психологом) • Обучающие семинары для родителей • Консультации психолога • понский язык • ога • Восточный танец • Капоэйра • Группа взаимопомощи Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент (материальные и нематериальные): Квалифицированные тренеры; консультации психолога. Посещение осуществляется через администратора тел. 050 535 74 82

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


19

Свет «Востока» Каждого неравнодушного человека волнуют судьбы детей, семьи, неблагополучие молодежи, ситуация в городе и государстве. В какую среду попадут их дети, когда подрастут, как сделать семью единым целым и привнести в неё атмосферу радости, как помочь и другим людям, которые хотят развиваться и творить вокруг себя гармоничный, счастливый мир? Можем ли мы что-то изменить в судьбе своей и близких людей? Эти мысли стали причиной создания в 2007г. группой энтузиастов Центра развития и гармонизации человека «Восток». Общественная организация существует уже около 3-х лет. Ее цель и задача сформулированы в названии. Широк круг деятельности Центра, ведь сферы интересов человека безграничны: семья, внутренний мир человека, здоровье, досуг, культура и творчество. Семья создает фундамент развития личности, поэтому основная работа организации ведется в «Клубе заботливых родителей». Для родителей предлагаются обучающие занятия по возрастной психологии детей и индивидуальные консультации психолога, для молодых мам и детей от 8 месяцев разработан комплекс развивающих и подвижных игр, занятий ритмикой, пластикой, игровым английским языком. В дополнение к этому проводятся

лекции-беседы по темам: создание гармоничных пар, творчество в семье, обязанности мужчины и женщины в семье, исторические примеры гармоничных пар, женщина в современном мире. Решение психологических проблем в семье может быть найдено в кругу друзей на тренингах по системным семейным расстановкам по методу Хеллингера. Отношения между членами Центра строятся на основе доверия и дружественности, поэтому для многих «Восток» стал вторым домом, где вместе работают, отдыхают, строят новую жизнь. На более глубокий уровень отношения среди сотрудников и друзей Центра перешли после проведения выездного недельного тренинга «Практика общинных отношений», который был проведен в палаточном лагере на берегу Голубых Озер. Желающие познавать и развивать свой внутренний мир посещают тренинги саморазвития, творческие лаборатории гармоничного общения, обучающие семинары по психологии. Центр «Восток» проводит разнообразную культурнопросветительскую деятельность: выставки картин известных и молодых художников, этнические вечера, лекции и беседы по философии и культуре народов мира. В организации каждый желающий может реализовать свой потенциал как участник, организатор или ведущий добрых дел и начинаний. То есть провести занятие по интересующей его теме, или организовать общественнополезное мероприятие.

19

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

20

Чей образ мы хотим видеть в наших детях? Татьяна БОГОМАЗ, Церковь «Рема»

В современном стремительном мире столь многое нужно успеть сделать: куда-то ехать, бежать, вести деловые переговоры, заключать сделки, а так-

же делать ремонт в квартире, не забыть сходить на день рождения к другу… Одни словом, времени не хватает совершенно – даже на себя, не говоря уже о своей семье и детях. Своих детей многие родители с радостью доверяют детским садам, школам, различным кружкам, имея пустую и наивную веру в то, что там их детям дадут все самое лучшее: внимание, образование, необходимые полезные для жизни навыки. Но когда проходит 6-8 лет такого влияния, многие не узнают своих детей и, не довольные их поведением, задают им вопрос: «Откуда у тебя это взялось? Раньше ты таким не был!» И не получая на это ответ, начинают нервничать и обвинять во всем ребенка, которому в принципе уже все равно, что думают о его поступках родители. Но ведь поведение человека – это плод того, что у него внутри. А что же внутри? Связь между родителями и ребенком оборвана. Что же делать и в чем же причина? Ответ находится в Библии, которая учит о том, что ответственность за воспитание детей лежит только на родителях. «Наставь юношу при начале пути

20

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


21

его; он не уклонится от него когда и состареет». (Притчи 22:6). Создавая по своему образу первых людей на земле – Адама и Еву, создавая первую семью, Бог желал, чтоб этот образ был виден в их детях и в детях их детей. Бог наделил Адама и Еву добротой, искренностью, щедростью, умением прощать, любовью друг к другу и, конечно же, огромной безусловной любовью к своим детям. Что каждый из нас может сказать по этому поводу о себе? Сколько у нас любви к нашим детям? Настоящая любовь - это не только слова и чувства, но и дела. Насколько мы готовы жертвовать для них своим вниманием, искренно выслушивая их нескончаемые рассказы о животных, об одноклассниках, о новых мультиках, о книгах, обменных наклейках, велосипедах и чем угодно еще? Насколько искренно и нелицемерно мы переживаем вроде бы обычную ссору дочки с ее подругой? Насколько она почувствует наше сопереживание произошедшего? Насколько вы готовы жертвовать для своих детей своим временем, находясь там, где находятся они или беря их с собой в свои – такие деловые и ответственные - поездки? Детям очень нравится бывать с родителями всюду. И даже, если вам

кажется, что им не будет интересно в гостях у ваших друзей, всё равно берите их с собой. Они будут счастливы просто от того, что в этот вечер были вместе с мамой и папой, что в этот вечер их сочли важными, нужными и ценными. Обнимайте своих, пусть даже уже взрослеющих, детей, целуйте их, говорите им о своей любви к ним, хвалите их и всегда верьте им. Ребенку необходимо 4 объятия в день, чтобы просто выжить в этом мире и 16 объятий, чтобы в нем смог раскрыться весь потенциал, заложенный Богом. Дружите со своими детьми, ищите разные способы, чтоб эта дружба крепла, интересуйтесь книгами, которые читаем ваш ребенок, интересуйтесь фильмами, которые он смотрит. Чем крепче будет ваша дружба, тем сильнее вы сможете влиять на него, тем больше он будет прислушиваться именно к вашему мнению, а не к мнению друзей на улице, или к тому, что зачастую пропагандирует телевидение. И ответственность за эту дружбу лежит на родителях, а не на ребенке. Мы не вырастим наших детей свободными от всяких предрассудков, уверенными в своих правильных убеждениях, высоко моральных

и глубоко духовных одними лишь запретами: не пей, не кури, не обманывай… Необходимо нам самим являться для них примером, молиться Богу о своих детях, быть для них не только родителем, но и духовным лидером, которому они смогут доверять. И тогда то наставление детей, о котором говорится в Библии, будет увенчано успехом. И дай нам Бог всем увидеть в свои преклонные года результаты нашего наставления не только в своих детях, но и во внуках и правнуках.

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

21

22 Визитная карточка организации

ОМО «М.АРТ.ИН-клуб» Адрес Офис: Ул.Свердлова, 38, г.Макеевка 86108, Донецкая область РТЦ «Детская деревня»: ул Киевская, 2, пос.Ханженково, г.Макеевка 86141. Контактные телефоны/факс 22-29-13, 050-620-29-15 Электронный адрес, веб-сайт martin@martin-club.org, info@martinclub.org Руководитель Виктория Федотова Направления работы Миссия: улучшение положения детей и молодежи, внедрение в социальные институты гуманистических принципов, мониторинг прав детей и молодежи. Основные направления работы: - реабилитация детей и подростков, оказавшихся в состоянии кризиса - поддержка молодых матерей из числа социальных сирот и их новорожденных детей - развитие и внедрение семейных форм воспитания - формирование общественного мнения в вопросах детской и молодежной политики в городе Макеевка - интеграция усилий общественных

22

организаций и государственных социальных служб для улучшения положення детей и молодежи в городе Целевая аудитория организации - социальные сироты - дети улицы - социально активные граждане, желающие помогать социально незащищенным детям -специалисты в области детства Виды помощи/услуг, которые организация может оказывать детям и молодежи - круглосуточный реабилитационный центр для детей и молодежи в состоянии кризиса «Детская деревня» (12 мест, полный пансион, трудотерапия, музыкальная терапия, пос.Ханженково) - социальное общежитие для матери и ребенка на 8 мест (проживание бесплатно, питание – частично бесплатно, частично- за свой счет, консультации психолога, социальное сопровождение) - социальное сопровождение - консультации психолога - юридическая поддержка (помощь в оформлении документов, установлении статуса ребенка, составление исковых заявлений, предоставление интересов социальных сирот в суде, отстаивание иму-

щественных, материальных прав детей, защита прав ребенка - проведение обучающих мероприятий в вопросах социальной защиты и защиты прав ребенка - реабилитационный туризм - предоставление продуктов питания социальным сиротам, а также малоимущим семьям с детьми - предоставление одежды социальным сиротам, а также малоимущим семьям с детьми - предоставление транспорта, помощь государственным службам при перевозке детей - сопровождение подростков при беременности и родах, способствование грудному вскармливанию. Все услуги предоставляются бесплатно. Текущие проекты Вместе навстречу детству. Активное общество, открытая власть Действие проекта направлено на улучшение внедрения местной политики

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


23

по отношению к детям путем налаживания сотрудничества между общественностью, общественными организациями и органами власти. Основной механизм проекта - активизации общины на выражение пожеланий касательно молодежной политики, доведение их до ведома власти, активизация общественный организаций в вопросах влияния на местную политику. Правозащитная детская сеть В марте 2009 начала работу первая и единственная на сегодня в Украине сеть правозащитных детских центров, объединившая шесть общественных организаций Донецкой и Луганской областей. Миссия правозащитных пунктов поддержки, открытых на их базе, состоит в предоставлении квалифицированной социальной и юридической помощи социальным сиротам региона, то есть тем, кто фактически остался без опеки семьи, однако, не имеет статуса сироты. Подробнее о проекте – на сайте http:// rights.martin-club.org Реабилитационно-тренинговый центр для детей и молодежи в состоянии кризиса «Детская Деревня» На протяжении 10 лет наша организация оказывает помощь беспризорным детям. Мы изучали сообщества детей улиц разных районов, их судьбы и нужды, зна-

комились с детьми на улицах и реальными условиями, в которых они проживают. В результате был открыт реабилитационнотренинговый центр для детей и молодежи «Детская деревня». Проект направлен не столько на обеспечение обездоленных детей кровом и питанием, сколько на их социальную адаптацию и подготовку к самостоятельной жизни. Живя в доме, воспитанники «Деревни» самостоятельно организовывают свой быт. Под руководством воспитателя дети готовят еду, поддерживают порядок в доме, ухаживают за своей одеждой, работают во дворе. Проект «Маленькая мама» Больше половины выпускников интернатских учреждений не обеспечены жильем. Эта цифра пугает с учетом того, что только в Донецкой области количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки составляет около 13 тысяч. Частично эта проблема решается благодаря устройству сирот в ПТУ, имеющие общежития. Отложенная подобным образом проблема обостряется в тот момент, когда молодые сироты узнают о том, что скоро сами станут родителями. Семейных общежитий или социальных центров для матери и ребенка в Украине единицы, в Донецкой области нет ни одного.

Сегодня в Макеевке такие мамы могут обратиться за помощью в РТЦ «Детская деревня» или в наше социальное общежитие матери и ребенка. Успешные реализованные проекты - «Школа роста» - Реабилитация безнадзорных детей, выпуск буклета с изложением способов безопасного поведения для тех, кто обитает на улице, ресоциализация детей, которые провели всю свою жизнь в интернатах. - «Театр гражданских перемен» Проведение тренингов для активной молодёжи и лидеров НГО города по театральной педагогике, постановка социальных спектаклей, уличные показы, проведение молодёжных акций, направленных на стимулирование гражданской активности. - «Человек и школа. Достоинство и право». - Стимулирование активных действий общественности по защите прав детей в рамках школьной системы. Способ – создание школьных форум – театров, центра достоинства людей, обучающихся в школе и организация информационной кампании, в том числе на FM-радиостанциях и непосредственно в школах города - «Право на детство» - внедрение в социальные институты гуманистических принципов, мониторинг прав детей и молодежи

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

23

24 Визитная карточка организации - “Учиться - это достойно!” противостояние коррупции в системе профессионального образования - «Children UA» Финансирование инициативной группы волонтеров АЙСЕК, поддержка детей из интернатов, организация летнего лагеря.

- «Детство без опеки. Формирование подходов», социологическое исследование групп беспризорных детей, составление научно-практических рекомендаций для служб, работающих с детьми - «Сеть дружественной поддержки обездоленных детей». - Создание в 2006-2007 году на территории г.Макеевка условий для помощи обездоленным детям путем оказания им услуг по реабилитации и адаптации, условий для получения ими

24

медицинской помощи, создания мобильного пункта помощи уличным детям. - «Центр формирования публичной политики г. Макеевка»- усиление влияния местной громады на формирование детской и молодёжной политики города, путём открытия Центра публичной политики и проведения гражданских слушаний с разработкой видения и стратегического плана поддержки будущего детей и молодежи.

Ресурсы, которыми организация обладает на данный момент: - консультации соцработника и юриста -реабилитационно-тренинговый центр для детей и молодежи в состоянии кризиса «Детская деревня» (круглосуточно, полный пансион, принимает как детей в возрасте от 5 лет, так и молодых мам с младенцами) - питание малоимущим гражданам, принадлежащим к категориям «социальные сироты» или «лица из числа детейсирот», «многодетные семьи» - печатное издание (газета «Город детей»), выходящее 1 раз в три месяца - 2 веб-сайта - туристическое снаряжение - звуковая, фото- и видеоаппаратура Графикработы организации Офис: Пн-пт, с 9:00 до 18:00, юрист с 9:00 до 15:00 РТЦ «Детская деревня»: круглосуточно, без выходных.

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


25

ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ Центр развития и гармонизации человека «Восток» Е.Г. Стародубова, пренатальный, детский, семейный психолог. Член ассоциации психологов Донбасса. . Возрастные кризисы - это условное наименование переход¬ных периодов от одного возрастного этапа к другому. Само понятие «кризис» - не несет негативной окраски. Однако кризисы часто сопровождаются проявлением негативных черт поведения. Родителям важно понять, что возрастной кризис - норма, это хорошо, закономерно и не¬обходимо. Это переход на следующую ступеньку. И наоборот, если ре¬бенок не проживает кризис, это может быть тревожным сигналом. В возрастной психологии выделяют следующие этапы: 1. Кризис новорожденности – это промежуточный период между внутриутробным и внеутробным образом жизни. В психической жизни ребенка происходит усовершенствование слухо¬вого и зрительного сосредоточения. Установление

эмоциональной свя¬зи, например, с мамой. Примерно в 3-5 недель ребенок, увидев маму, останавливает на ней взгляд и быстро двигает ручками и ножками, из¬дает громкие звуки и начинает улыбаться - эта реакция называется ком¬плексом оживления. Улыбка - это и есть проявление кризиса, это пе¬реход к новому этапу - от новорожденности к младенчеству. И новая потребность этого возраста - общение. 2. Кризис первого года жизни. Его содержание связанно с тремя моментами: началом ходьбы, которая для ребенка становится основ¬ной формой передвижения в пространстве; становлением речи - этот процесс происходит постепенно и длится примерно три месяца; первые проявления аффектов и воли – у ребенка возникают первые акты протеста, оппозиции, противопоставления себя другим. 3. Кризис третьего года жизни. Первое, с чем приходится стал-киваться родителям, - это негативизм, когда ребенок отказывается делать что-то потому, что это исходит от взрослых. Еще одна из основ¬ных черт этого возраста - упрямство. Малыш настаивает на чем-либо не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого потре¬бовал. И на-

конец, ярко проявляется стремление к самостоятельно¬сти. Ребенок хочет делать все сам. 4. Кризис 6-7 лет. Ребенок уже не дошкольник, но еще не школь¬ник. Вдруг исчезают наивность и непосредственность. Он начинает манерничать, капризничать, ходить не так, как ходил раньше. В поведении появляется что-то нарочитое, нелепое и искусственное, какая-то вертлявость и паясничество. 5. Кризис подросткового возраста. Примерно с 13 лет, а по пос-ледним данным, с 9-11 лет начинается новый сдвиг в развитии ребенка. Происходят глубокие изменения в физиологии, интеллекте и способно¬стях, в качестве отношений со взрослыми и сверстниками. Главное его содержание - самопознание, самовыражение и самоут¬верждение. Именно в это время у подростка усиливается стремление быть взрослым, но родители продолжают видеть в нем ребенка, что очень часто приводит к семейным конфликтам. В завершении нужно сказать, что негативные проявления возрастных кризисов не являются неизбежными. Все зависит от принятия родителями перемен, которые происходят с детьми.

25

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

26

ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: КТО ОНИ И КАК ИМ ПОМОЧЬ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Анжелика Кацеро, канд. психологических наук, доцент

Соотношение понятий «социальные сироты» и «трудные дети» Дети без родителей, социальные и физические сироты… К категории таких детей нередко взрослые не всегда справедливо применяют еще и термин «трудные дети». Не все сироты таковыми являются. Можно выделить 3 существенных признака, составляющих содержание понятия «трудные дети»: 1. Первым признаком является наличие у детей или подростков отклоняющегося от нормы поведения. Для удобства пользуются сокращением «отклоняющееся поведение». Для характеристики отклоняющегося поведения используют специальные термины — «делинквентность» и «девиантность». 2. Во-вторых, - такие дети и подростки, нарушения поведения которых нелегко исправляются, корригируются. В этой связи следует различать термины «трудные дети» и «педагогически запущенные дети». Все трудные дети, конечно, являются педагогически запущенными. Но не все педагогически запущенные дети трудные: некоторые относительно легко поддаются перевоспитанию. 3. «Трудные» дети - не плохие, безнадежно испорченные школьники, как неправильно считают некоторые взрослые, а требующие осо-

26

бого внимания и участия окружающих. Среди таких ребят нередко встречаются и социальные сироты. Конечно, нередко такие дети становятся «трудными», но коррекция их поведения требует участия специалистов-дефектологов.

Закономерности развития личности. Что надо знать взрослым, работающим с детьми Личность — это человек с его социально обусловленными и индивидуально выраженными качествами и особенностями (характером, способностями, своеобразием познавательной и эмоционально-волевой сфер). В развитии личности различаются 3 основные стороны: во-первых, процессы органического созревания организма, в первую очередь нервной системы; во-вторых, особенности психического развития взрослеющего человека; в-третьих, специфику процесса целенаправленного руководства развитием личности, т.е. воспитание. Все эти три стороны развития личности, три процесса тесно и нерасторжимо связаны и взаимодействуют между собой.

Сложности развития социальных сирот: общая

дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации В условиях школьного, семейного, общественного воспитания те или иные формы детской дезадаптации воспринимаются педагогами и родителями как «трудновоспитуемость». Трудновоспитуемость предполагает сопротивление ребенка целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное самыми причинами, включая педагогические просчеты воспитателей, родителей, дефекты психического и социального развития, особенности характера, темперамента, другие личностные характеристики учащихся, воспитанников, затрудняющие их социальную адаптацию, усвоение учебных программ и социальных ролей. Трудновоспитуемость может проявляться как результат возрастного кризисного периода развития ребенка, подростка либо может быть вызвана неумением педагога найти индивидуальный подход к учащемуся, проявлением у учащегося самостоятельного критического мышления, неприятием привычных трафаретных решений и т.д. Итак, в зависимости от природы, характера и степени дезадаптации можно выделить патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию детей и подростков. Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями, патологиями психического раз-

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


27

вития и нервно-психическими заболеваниями, в которых лежат функционально-органические поражения центральной нервной системы. В свою очередь, патогенная дезадаптация по степени и глубине своего проявления может носить устойчивый, хронический характер (психозы, психопатии, органические поражения головного мозга, отставания в умственном развитии, дефекты анализаторов, в основе которых — серьезные органические повреждения. Выделяют также так называемую психогенную дезадаптацию (фобии, навязчивые дурные привычки, энурез и т.д.), которая может быть вызвана неблагоприятной социальной, школьной, семейной ситуацией. К социально-педагогическим условиям, позволяющим осуществлять программу социальной адаптации — реабилитации детей, относятся: своевременная диагностика и адекватные возможностям ребенка программы обучения; ранняя ориентация на посильную трудовую деятельность, выработка трудовых навыков и автоматизмов; осуществление программы социальнобытового приспособления и ориентации детей как путем специальных приемов и методов, так и за счет педагогической организации системы коллективных связей и отношений детей в процессе учебной, трудовой и общественной деятельности. Психосоциальная дезадаптация связана с половозрастными и индивидуальнопсихологическими особенностями ребенка, подростка, которые обусловливают их определенную нестандартность, трудновоспитуемость,

требующую индивидуального педагогического подхода и в отдельных случаях специальных психолого-педагогических коррекционных программ, которые могут быть реализованы в условиях общеобразовательных учебновоспитательных учреждений. К временным неустойчивым формам психосоциальной дезадаптации можно прежде всего отнести психофизиологические половозрастные особенности отдельных кризисных периодов развития ребенка, подростка. Временную психосоциальную дезадаптацию могут вызвать отдельные психические состояния, спровоцированные различными психо-травмирующими обстоятельствами (конфликт с родителями, товарищами, учителями, неконтролируемое эмоциональное состояние, вызванное первой юношеской влюбленностью, переживание супружеских разладов в родительских отношениях и т.д.). Все эти состояния требуют тактичного, понимающего отношения педагогов и психологической поддержки со стороны практических психологов, социальных педагогов. Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентации, социальных установок. Выделяют две стадии социальной дезадаптации. Стадия школьной социальной дезадаптации представлена педагогически запущенными учащимися, для которых характерны парциальные социальные нарушения и деформации. Педагогическая запущенность характеризуется хроническим отставанием по

ряду предметов школьной программы, сопротивлением педагогическим воздействиям, дерзостью с учителями, негативным отношением к учебе, социальной дезадаптацией и различными асоциальными проявлениями (сквернословие, курение, хулиганские поступки, пропуски уроков, конфликтные отношения с учителями, одноклассниками). Вместе с тем, несмотря на отставание в учебе, значительная часть педагогически запущенных учащихся отличается трудолюбием, имеет достаточно четкие профессиональные намерения, владеет различными трудовыми навыками, стремится к получению рабочей профессии, к экономической самостоятельности, что может послужить опорой в их перевоспитании. Преодоление трудновоспитуемости педагогически запущенных ребят предполагает налаживание с ними педагогами, социальными педагогами и воспитателями доверительных отношений, контроль и помощь в учебной деятельности; авансирование доверием в школе со стороны учителей и одноклассников; организацию досуга, расширение сферы интересов; опору на лучшие качества характера; формирование профессиональных планов и жизненных устремлений; привитие навыков самоанализа, самовоспитания; помощь в оздоровлении условий семейного воспитания. Следствием неправильного подхода к воспитанию и перевоспитанию педагогически запущенных учащихся, усугубляющим трудновоспитуемость и социальную дезадаптацию, выступает социальная запущенность детей и подростков. Социально запущенные учащиеся не только плохо учатся, имеют хроническое

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

27

28

отставание по предметам учебной программы и оказывают сопротивление педагогическим воздействиям, но, в отличие от педагогически запущенных, профессионально не ориентированы, у них не сформированы полезные навыки и умения, сужена сфера интересов. Они характеризуются глубоким отчуждением от семьи и школы, их формирование и социальное развитие идет в основном под влиянием асоциальных, криминогенных подростковых групп, усвоение групповых норм и ценностей которых приводит к деформации сознания, ценностных ориентации и социальных установок несовершеннолетних. Для социально запущенных подростков характерны различные серьезные социальные отклонения (бродяжничество, наркомания, пьянство, алкоголизм, правонарушения, аморальное поведение и т.д.). Следует отметить, что социальная дезадаптация — процесс обратимый. И в задачи превентивных служб входит не только предупреждение отклонений в психосоциальном развитии детей и подростков, но и организация процесса ресоциализации и социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних. Ресоциализация — организованный социально-педагогический процесс восстановления социального статуса, утраченных либо несформированных социальных навыков дезадаптированных подростков, переориентация их социальных установок и референтных ориентации за счет включения в новые позитивно ориентированные отношения и виды деятельности педагогически организованной среды.

28

Диагностически значимые признаки социальной адаптации-дезадаптации Диагностически значимые показатели уровня социального развития подростков могут быть таковы: 1. Наличие положительно ориентированных жизненных планов и профессиональных намерений. 2. Степень сознательности и дисциплинированности по отношению к учебной деятельности. 3. Уровень развития полезных знаний, навыков, умений (спортивных, трудовых, технических, творческих и т.д.). Разнообразие и глубина полезных интересов. 4. Адекватное отношение к педагогическим воздействиям, оказываемым взрослыми. 5. Коллективистские проявления, способность считаться с коллективными интересами, уважать нормы коллективной жизни. 6. Способность критически, в соответствии с нормами морали и права оценивать поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников. 7. Самокритичность, наличие навыков самоанализа. 8. Внимательное, чуткое отношение к окружающим, способность к сопереживанию, эмпатия. 9. Волевые качества. Невосприимчивость к дурному влиянию. Способность самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности при их выполнении. 10. Внешняя культура поведения (под-

тянутый внешний вид, аккуратность, культура речи, вежливость). 11. Преодоление и отказ от дурных привычек и форм асоциального поведения (употребление алкоголя, курение, употребление нецензур¬ных выражений).

Психологопедагогические факторы трудновоспитуемости социальных сирот Всю совокупность факторов трудновоспитуемости можно распределить по следующим группам. Первая группа – связанные с индивидуально-психологическими особенностями развития детей подросткового возраста. «Подростковый возраст – трудный период псих. развития; он труден для самого подростка, он труден и при работе с ним. Клубок внутренних противоречий этого возраста и противоречий ребенка со взрослыми – родителями и учителями, особенно остро проявляющихся на данном этапе воспитания, сопротивление подростков воспитанию приводят к появлению большой группы трудных подростков.» - Д.И. Фельдштейн. 1. Интенсивная перестройка всей физиологической системы в соответствии с программой функционирования зрелого человека. Неравномерное развитие различных органов и тканей вызывает усиленное сердцебиение, головные боли, быструю утомляемость, снижение внимания, контроля и самоконтроля, скорости реакции и их адекватность. Пере-

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


29

стройка моторного аппарата нарушает гармонию движений, что вызывает стеснительность и робость, нарочитую грубость, чтобы скрыть все это. Появляется общая раздражительность и неуравновешенность или, наоборот, вялость и депрессивность. 2. Усиление интереса к теме сексуальной нормы. «Примериваясь» к эталонам взрослого полового поведения подросток видит свою незрелость, а это вызывает агрессию или тревожность, замкнутость, пессимизм. Искаженное развитие сексуального интереса может привести к извращениям, аморальным поступкам, правонарушениям. По данным В.В. Ногаева среди источников сведений по половым вопросам 8% составляют учителя, 9,2% - родители, а 60% - друзья, книги, журналы. 3. Стремление как можно скорее завоевать статус взрослого человека, добиться самостоятельности и независимости. Эта установка реализуется как положительным, так и отрицательным образом. 4. Быстрое овладение «запрещенными» приемами психол. защиты и нападения. 5. Противоречивость развития личностных образований (некритичность, ранимое самолюбие, неадекватно высокий уровень притязаний и др.). Вторая группа – связанные с отрицательным влиянием неблагополучной семьи: 1. Прямое разлагающее действие семьи. 2. Педагогически индифферентная позиция отца и матери (утеря чувства родительского дома). 3. Конфликтность между полюсами зависимости – независимости детей от родителей.

4. Желание родителей навязать свои представления о мире, идеалы, критерии (гиперопека). 5. Безнадзорность и попустительство. Третья группа – связанные с упущениями в дошкольный период детства, который характеризуется наибольшей интенсивностью псих. развития. Четвертая группа – недостатки и неиспользованные резервы внутришкольного воспитания и воспитания в условиях социальных учреждений Анализ факторов трудновоспитуемости может быть продолжен и дальше: влияние экономических закономерностей, географического положения, национальные особенности различных социальных групп, традиции, религия, миграция населения и др.

Направления профилактики трудновоспитуемости и ее коррекции у подростковсоциальных сирот 1. Наличие положительно ориентированных жизненных планов и профессиональных намерений. 2. Уровень развития полезных знаний, навыков, умений (спортивных, трудовых, технических, творческих и т.д.). 3. Разнообразие и глубина полезных интересов. 4. Адекватное отношение к педагогическим воздействиям, оказываемым взрослыми. 5. Коллективистские проявления, способность считаться с коллективными интересами, уважать нормы коллективной жизни.

6. Способность критически, в соответствии с нормами морали и права оценивать поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников. 7. Самокритичность, наличие навыков самоанализа. 8. Волевые качества. Невосприимчивость к дурному влиянию. 9. Способность самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности при их выполнении. 10. Внешняя культура поведения (подтянутый внешний вид, аккуратность, культура речи, вежливость). 11. Преодоление и отказ от дурных привычек и форм асоциального поведения (употребление алкоголя, курение, употребление нецензурных выражений).

Основные принципы и некоторые методы психокоррекции индивидуальных особенностей социальных сирот Можно указать 2 основных направления психокоррекционной работы с детьмисоциальными сиротами: 1) с опорой преимущественно на индивидуальную и групповую психотерапевтическую работу (индивидуальные консультации и групповые тренинги); 2) посредством вмешательства в педагогический процесс (индивидуализация обуче-

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

29

30

ния и воспитания; коррекция воспитательных воздействий и оптимизация взаимодействия взрослый-ребенок). Стратегия первого направления основана на поиске причин и условий появления трудностей у детей и подростков и выборе эффективных способов их устранения. Здесь наиболее зарекомендовали себя методики, разработанные на принципах психодинамического и поведенческого подходов. К первому подходу относится игротерапия и арттерапия (терапия искусством). В игротерапии стремятся не столько изменить ребенка, сколько развить у него чувство собственной ценности, утвердить свое « » (СлуцкийВ. М. Психологические методы коррекции личности ребенка). Поэтому при реализации игротерапии создается атмосфера принятия ребенка, возможности переживания им чувства собственного достоинства, эмпатии, расширения возможности к самоконтролю и саморегуляции. Арттерапия стремится к коррекции эмоциональных проявлений личности через искусство. Она направлена на развитие самопознания и самовыражения личности с помощью творческой деятельности и изобразительного искусства. Одним из ее видов является тренинг умений (скиллтренинг). Он основан на утверждении, что у ребенка/подростка следует сформировать разнообразные умения преодолевать трудности, вызванные различными причинами. Речь идет, в частности, об обучении умениям в области межличностных отношений, управления тревожностью, травмирующими переживания-

30

ми и т.д. (Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика.) Тренинг умений особенно эффективен для психокоррекции гиперактивных, импульсивных и неорганизованных школьников. Теперь о втором направлении психокоррекции. Напомним, что она происходит при вмешательстве в педагогический процесс. Здесь происходит воздействие по преимуществу на следствие, а не на причину, т.е. симптоматическая коррекция. Однако подобная коррекция имеет свой смысл, т.к. не позволяет закрепиться в характере подростка негативным чертам. Методики подобного типа результативны при соблюдении педагогами, психологами и родителями ряда психолого-педагогических рекомендаций: 1) Единообразие требований со стороны взрослых. Для этого коррекционную работу желательно строить так, чтобы а) дать высказать свое мнение каждому воспитывающему лицу; б) искать точки соприкосновения мнений, не допуская у ребенка анархизма и потери авторитета старших; в) сосредоточиться на совпадающих мнениях; г) стремиться к наибольшему сближению позиций взрослых. 2) Адекватность требований: соответствие их возможностям ребенка/подростка, предоставление ему права самому определять свои главенствующие интересы в жизни. Навязывание педагогами и родителями собственных высоких стандартов и чуждых интересов вызывает обычно у ребенка чувства неуверенно-

сти, неполноценности, ущербности, а порой и агрессии. 3) Обеспечение эмоционального комфорта. Нежелательно, чтобы подросток воспринимал взрослого как настроенного против него чужого человека. Поэтому можно пожелать педагогу, воспитателю, опекуну воспринимать «трудных» детей такими, какие они есть, спокойно, а не взрываться со все большей и большей силой при каждом новом их негативном высказывании и проступке. 4) Усиление контроля. В нем особенно нуждаются импульсивные, невыдержанные дети. Рекомендуется за провинности их не столько наказывать, сколько вызывать чувство раскаяния за содеянное. Используются такие средства воспитательного воздействия, как стимуляция примерного поведения, демонстрация обиды, отказ от поощрения. 5) Поощрение активности. При этом гиперактивных и неорганизованных детей рекомендуется загружать полезной и увлекательной деятельностью, не оставляя им много времени для безделья. Иначе они могут использовать его для нежелательных взрослым действий. 6) Предоставление самостоятельности в такой индивидуальной и возрастной форме, чтобы у подростка развилось чувство причастности, понимания значимости собственного места в жизни и социальной роли, а в конечном воспитательном процессе привело к изменению нравственных ценностей, повышению уровня ответственности и уверенности в себе. 7) Избегать приклеивания ярлыков. Опыт показывает, что пересмотр взрослым своих суждений о «трудных» детях, быстрая положи-

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


31

тельная реакция и поощрение их усилий по преодолению своих недостатков в учебе и общении имеют большой воспитательный эффект. 8) Использование похвалы и поощрения. «Трудных» ребят хвалят за улучшение деятельности, а не только за способности, за повышение уровня воспитанности, а также за усилия в творческой деятельности. 9) Признание взрослым собственных ошибок и принесение извинения. 10) Применение наказания в необходимых случаях. Как проводить психокоррекционную работу по формированию позитивного самоотношения? Выявлено, что низкий уровень отношения к себе формируется у социального сироты в тех группах, где взрослые ставят его в зависимое, подчиненное положение, развивают приспособленчество. Безразличие взрослых к подростку, отсутствие заинтересованности его делами неизбежно ведут к низкому уровню его отношения к себе, а то и к непринятию себя. Во всех жизненных обстоятельствах в коррекционной работе взрослого с детьми важны 3 условия, указанные К.Роджерсом: 1) эмпатия, 2) положительное отношение к воспитаннику, 3) искренность и естественность в общении с ним. Рекомендуется проводить следующие тренинговые упражнения с детьми-сиротами по позитивизации из Я-концепции, усилению Я, самопринятию: на знакомство, на позитивное мышление,

проекция образа собственного Я, еженедельные отчеты, слова-самоописания, воображение успеха и т. д. При проведении психокоррекционной работы с «трудными» ребятами желательно не забывать, что воспитательные воздействия оказывают влияние на детей не прямо. Внешние причины действуют через внутренние условия. Под последними понимается личность человека. Не надо ожидать немедленного эффекта от психокоррекционной работы. Нередко он проявляется после довольно продолжительного периода времени, когда в личности ребенка или подростка произошли существенные изменения. Психокоррекция отклоняющегося поведения обязательно требует целенаправленного воздействия на потребностно-мотивационную сферу, основанного на учете всех ее индивидуальных особенностей. Потребность —— источник активности личности. Так, укорять «трудного» ребенка или подростка в том, что у него нет желания учиться и трудиться, стыдить его за это бесполезно в том случае, если у подростка не сформирована потребность в учебе и труде. Надо прежде помочь такому человеку сформировать у себя эти потребности, а уже потом опираться на них в процессе воспитания. Потребности по мере осознания и принятия решения к их удовлетворению превращаются в мотивы — побуждения к деятельности. Важнейшими мотивами являются убеждения, стремления, интересы. Многие «трудные» подростки и юноши, ушедшие в неформалы, объясняют свое поведение недоверием к взрослым, протестом

против формализма и вранья, незнанием, как жить дальше. Всегда важной остается проблема воспитания здоровых интересов у детей, прежде всего интересов к учению и будущей профессиональной деятельности. Отсутствие таких интересов часто является исходной причиной формирования отклоняющегося поведения. Говоря о большом значении интереса, А. С. Макаренко вслед за К. Д. Ушинским предостерегал против построения воспитательного процесса только на развитии интересов детей. Он писал, что в нашей педагогике очень надеются на значение интересов. Все должно, дескать, преподноситься детям в занимательном виде, в образе вкусного пирога, пройти через их психику облегченным путем, без усилия и напряжения. Эта воспитательная политика гибельна. Ведь действительная жизнь наполнена усилиями и напряжением, она требует от человека регулярной скучной работы. Поэтому нужно подготовить детей так, чтобы во взрослой жизни они могли делать эту работу без страдания и подавления своей личности. Существуют еще и внешнеобусловленные мотивы: это угроза, требование, наказание, награда, похвала, соревнование и давление группы и т. д. Поскольку внешние мотивы действуют на ребенка извне, они нередко сопряжены с риском сопротивления их действию, внутренним напряжением, конфликтностью по отношению к окружающим. Как же формировать у «трудных» учащихся недостающие им потребности и связанные с ними мотивы? Можно указать два основных пути: «снизу — вверх» и «сверху — вниз». В первом случае психолог, родитель, опекун, учитель, опираясь на сформирован-

31

Збірник методічних рекомендацій по роботі з дітьми та молоддю м. Макіївки

32

ные у школьника потребности, так включает его в определенную деятельность, чтобы она приносила ему положительные чувства. Если предоставить подростку возможность достаточно длительно переживать радость от успешной деятельности, то у него возникнет потребность в этой деятельности, устойчивый мотив к занятию ею. Например, опираясь на имеющуюся у ребенка потребность в успехе, организуют самостоятельное решение легких учебных задач, хваля

за их успешное выполнение. Несложные задачи дают до тех пор, пока у детей не появится уверенность в своих способностях решать задачи. Потом педагог объявляет, что дает для решения трудные задачи. На самом деле он продолжает давать достаточно легкие, посильные для каждого задания. У детей появляется радость и удовлетворение от самостоятельного выполнения заданий, они начинают сами просить дополнительных задач. Тогда педагог начинает постепен-

Содержание РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пропозиції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Державні органи, залучені до роботи із дітьми групи ризику БФ «Свет Воскресения» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианская церковь «Рема» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Федерация джиу-джитсу Донецкой области . . . . . . . . . . . Христианский семейный центр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДГМО Альтернативный молодежный центр . . . . . . . . . . . . Центр воспитания детей и занятости молодежи «Поток» . . . ДОБФ «Здоровье Нации» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . БФ «Донбасс против СПИДа детей» . . . . . . . . . . . . . . . . . Центр развития и гармонизации человека «Восток» . . . . . . Свет «Востока» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чей образ мы хотим видеть в наших детях?. . . . . . . . . . . . ОМО «М.АРТ.ИН-клуб» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: КТО ОНИ И КАК ИМ ПОМОЧЬ . . . . .

32

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.1 .2 .5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26

но увеличивать их трудность. Успешно решая их, учащиеся приобретают устойчивую мотивацию к подобной деятельности. Это один из действенных способов перевоспитания ленивого ученика, воспитания интереса к учебе и труду. Имеется и другой, более известный и традиционный путь формирования нужной мотивации у детей и подростков. Это формирование «сверху — вниз». Подростку в готовом виде сообщается о побуждениях, целях, идеалах, которые у него хотят сформировать. Задача заключается в том, чтобы перейти от понимания внешних мотивов к их внутреннему усвоению и принятию к действию. В этом случае применяются методы убеждения, разъяснения, сообщения, внушения. Важную роль играют убеждения и традиции коллектива, взгляды, распространенные в окружающей социальной среде.

Необходимость преодоления трудностей в познавательной сфере Трудности социальных сирот часто бывают обусловлены не только неразвитостью мотивации, но и познавательной сферы личности (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения). Ребенок и подросток часто хотят учиться, но не могут либо из-за общего низкого уровня умственного развития, либо из-за непреодоленных недостатков отдельных психических познавательных процессов, либо из-за пристрастия к определенному виду познавательной деятельности, которое взрослые обычно не учитывают. Поэтому тренинг познавательных процессов есть необходимым элементом системной роботы с социальными сиротами.

РАЗОМ ДО ДИТИНСТВА


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.