a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 57

MARTAN L AKITIETO

EDUNVALVONTAVALTUUTUS MARTAN LAKITIETO -PALSTALLA KÄSITELLÄÄN YLEISIÄ LAKIIN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIHIN MONET MEISTÄ JOUTUVAT PEREHTYMÄÄN KÄYTÄNNÖSSÄ. PALSTA POHJAUTUU LUENTOIHIN, JOITA LAKIMIES JA MARTTA TUULA RAINTO ON PITÄNYT MARTTAYHDISTYKSISSÄ.

KYSYMYS: Olemme miettineet mieheni kanssa, miten käy, jos toinen meistä sairastuu vakavasti. Pitäisikö laatia edunvalvontavaltakirja?

VASTAUS: LAADI EDUNVALVONTAVALTUUTUS. SILLOIN PÄÄTÄT ITSE, MITEN JA KUKA ASIOITASI HOITAA.

Suomessa et jää koskaan ilman edunvalvojaa. Jos et ole itse päättänyt antaa edunvalvontavaltakirjaa, läheisesi tai viranomainen voi hakea sinulle edunvalvojan käräjäoikeudelta. Tällöin on mahdollista, että sinulle tulee julkinen edunvalvoja, eli henkilö, jota et tunne entuudestaan ja jonka toimintatavoista et tiedä. Jotta välttyisit tältä, voit itse ajoissa antaa edunvalvontavaltuutuksen edunvalvojallesi, eli henkilölle, johon luotat ja jonka entuudestaan tunnet. Edunvalvojasi voi olla joku läheisisistäsi, ja suositukseni onkin, että se olisi näin. Silloin hän todennäköisesti pitää hyvää huolta sinusta ja asioistasi. Edunvalvontavaltakirjalla sinä suunnittelet ja päätät ajoissa, miten ja kuka asioitasi hoitaa, sitten kun et enää itse siihen kykene. Voit vaikuttaa itse siihen, kuka huolehtii rahaasioistasi tai ottaa kantaa terveydenhoitoosi ja esimerkiksi siihen, missä laitoksessa ja miten sinua hoidetaan. EDUNVALVONTAVALTAKIRJALLA ON TIUKAT MUOTOVA ATIMUKSET.

Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää lain asettamat tiukat muotovaatimukset. Valtakirjassa tulee ilmetä muun muassa valtuuttamistarkoitus, valtuuttajan ja valtuutettujen tiedot, määräys tilanteesta, joissa valtuutus tulee voimaan sekä asiat,

joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan sinua. Perusasioiden lisäksi voit esimerkiksi antaa valtuutetulle oikeuden tehdä puolestasi lahjoituksia vaikkapa lapsenlapsille jouluna ja syntymäpäivinä. Valtakirjaan tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa, joiden pitää olla yhtä aikaa läsnä, kun allekirjoitat valtakirjan. Esteetön ei ole sellainen henkilö, jota olet valtuuttamassa tehtävään. On erittäin tärkeää, että lain edellyttämät muotovaatimukset täyttyvät. Virheet edunvalvontavaltakirjassa voivat pahimmillaan johtaa koko valtakirjan pätemättömyyteen. EDUNVALVONTATEHTÄVÄÄN KUULUU VELVOLLISUUKSIA.

Edunvalvojalla on lakiin perustuva velvollisuus antaa selvitys raha-asioidesi hoidosta vuosittain holhousviranomaiselle. Tämä tarkoittaa lähes kuittikohtaista selvitystä siitä, miten rahojasi on käytetty. Jos luotat edunvalvojaasi, sinun on mahdollista vapauttaa hänet tästä TIINA IKONEN vuosittaisen selvityksen antamisesta. Tällöin edunvalvontatehtävä muuttuu valtuutetulle kevyemmäksi. Edunvalvontavaltakirjassa voit myös antaa määräyksiä siitä, miten edunvalvojasi palkkio määräytyy. SELVITÄ LÄHEISESI SUOSTUMUS. HARKITSE MYÖS VARAVALTUUTETTUA.

Selvitä etukäteen, että läheisesi suostuu edunvalvojan tehtävään. Varmuuden vuoksi kannattaa määrätä valtakirjassa myös esimerkiksi varavaltuutetusta, joka voi toimia silloin, kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt.

Tuula Rainto

EDUNVALVONTAVALTUUTUS VAHVISTETAAN, JOTTA SE TULEE VOIMAAN.

Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan vasta siinä vaiheessa, kun lääkäri on todennut, ettet enää kykene hoitamaan asioitasi. Valtuutettu hakee vahvistamista Digi- ja väestötietovirastosta. EDUNVALVONTAVALTAKIRJAN VOI AINA PERUA.

Voit aina perua edunvalvontavaltakirjan ennen sen vahvistamista tekemällä uuden valtakirjan tai pyytämällä valtakirjan takaisin valtuutetulta. Jos haluat peruuttaa koko valtakirjan, voit repiä tai tuhota edunvalvontavaltuutuksen. Ilmoita peruutuksesta myös valtuutetuille.

MARTAT 2 | 2020

| 57

Profile for Marttaliitto

Martat lehti 2/2020