Page 1

Už v příštím čísle přílohy pro Opavsko a Karvinsko HAMI PR

CK O • S P ÍSTE

LR007A

ÝDECKO-M

ŘÍLO

A FR

STRAVSKO O O TÝ S NÁZDENÍK OREM

Pondělí 9. října 2006

ročník I., číslo 40

www.listymoravskoslezske.cz

cena 7,50 Kč

Karolina už má bohatého ženicha

Politické akvabely ve Frýdku-Místku FRÝDEK-MÍSTEK – Nebývá zrovna běžnou praxí vystavovat na odiv nedostavěné budovy. Pokud je ale před volbami a stavba se nachází na katastru Frýdku-Místku, můžete se spolehnout, že se budou pásky stříhat o chloupek dřív, než by bylo přirozené. Důkazem toho jsou oba městské aquaparky. Oficiální otevření toho nového krytého, k nekrytému přiléhajícího, plánuje město na konec roku. Pokračování na str. 7

Kresba: Michal Riedl

Pacienti mají svého ombudsmana

Nejslavnostnější okamžik si nechal Aleš Zedník na konec své méně slavné primátorské kariéry. První muž Ostravy minulý týden podepsal smlouvu k největšímu developerskému projektu v České republice. Po mnohaletých peripetiích, sporech, osočování a handrkování je rozhodnuto. Karolinu v centru moravskoslezské metropole zastaví holandská společnost Multi Development. Spokojeností zářili představitelé města Zedník i nový kandidát ČSSD na primátora a dosavadní primátorův náměstek Petr Kajnar, a pochopitelně i vedení developerské firmy. Podle jejího ředitele v České republice Luboše Kočího začne společnost se stavbou centrálního bulváru od Frýdlantských mostů po dvojhalí už v roce 2008. Hlavní boss společnosti Nico Veldhuis, vzezření spíše uměleckého než manažerského, a jeho pravá ruka, šéf pro Evropu Ronald Dasbach se pak nezapomněli pochlubit, že získali čerstvě také významnou zakázku v Turecku. A jak byli v té euforii, věnovali Ostravě, asi na dobu než postaví první tramvajové tratě, malý model šestimístného bicykly. Prý má výhodu, že na něm někteří spolujezdci mohou za jízdy odpočívat. Jen to nikdy nesmí být ten, co jede v čele. Ivana Gračková

OSTRAVA – Podle současných tendencí v medicíně by měl být pacient o metodách a rizicích léčby informován natolik, aby mohl sám o sobě rozhodovat a převzít za svou cestu ke zdraví spoluodpovědnost. Nese to s sebou větší vnímavost ke všemu, co se s námi děje v ordinaci nebo ve špitále, ale zároveň zůstává lékařské prostředí pro laika velkým neznámem. Mnoho lékařů pokládá za svůj jediný úkol léčit, nikoli se zabývat pochybnostmi a úzkostmi nemocných. Přeměna nevyváženého paternalistického vztahu v partnerský není snadná. Nesoulad a nepochopení může skončit až u soudu. Pokračování na str. 9 INZERCE

Běžnou součástí výloh obchodů na severní Moravě jsou cedule s nápisy S kočárky vstup zakázán. Matky se stejně jako vozíčkáři obtížně dostávají na některé úřady a do veřejných institucí. Například centrum Ostravy je z hlediska potřeb matek naprosto nepřístupným místem. Kamenné obchody mají úzké vchody, ke kterým zpravidla vede několik schůdků. Pokud se chtějí ženy dovnitř dostat i s kočárkem, musí požádat někoho o pomoc. Ani to jim ale nezaručí, že si spokojeně nakou-

pí. V řade obchodů, ať už s levným či se značkovým textilem, nejsou vítány. „Když se projedete po centru Ostravy, narazíte minimálně na tři prodejny, kde visí cedule s nápisem, že kočárky dovnitř nemůžou. Mě osobně z jednoho obchodu doslova vyhodili s tím, že na kočárky nemají uzpůsobené uličky. V dalším mi doporučili, ať kočárek nechám u pokladny a po prodejně se podívám bez něj. Nedivila bych se, kdyby mi rovnou řekli, ať nechám dítě venku,“ stěžuje si matka půlroční holčičky Martina Masaříková. Nejen tato zkušenost vypovídá o tom, že česká společnost je v uspokojování potřeb matek stále v dobách hluboké totality. Zatímco před třiceti lety lemovaly chodníky před samoobsluhami dlouhé řady kočárků, dnes si žádná matka nechat dítě bez dozoru před obchodem nedovolí. Podle sdružení ochrany spotřebitelů se obchodníci, kteří vykazují kočárky ven na ulici, chovají nemorálně. Pokračování na str. 6

OSTRAVA – Ostravské laguny a firma Ostramo – Vlček jsou příběhem velkých očí a velkých peněz. Anebo také důkazem, jak se za nového politického režimu prodávaly firmy s extrémní ekologickou zátěží. Přitom k likvidaci je určil stát už za socialismu. Společnost pro podivné hospodaření zanikla, ekologické zátěže zůstaly na státu. Pár let před listopadovou revolucí v roce 1989 vydala tehdejší federální vláda rozhodnutí, že stačí jedna rafinerie minerálních olejů. Dvě staré – OStravskou RAfinerii Minerálních Olejů čili Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách a Paramo v Pardubicích kázala zavřít. Měla zůstat nejmladší firma Koramo v Kolíně. Jenže tam se lidé už na sklonku socialismu začali bouřit. Rozhodnutí o zastavení ostravské a par-

dubické rafinerie proto vláda pozastavila. Po převratu koupil podnikavý inženýr Vítězslav Vlček Ostramo proti vůli ostravských radních v přímé privatizaci. Laguny s kalovými vodami, které technici nazývají rybníky a novináři s ekology časovanou bombou, dál smrděly a trpělivost občanů zejména blízkého sídliště Ostrava-Fifejdy přetékala. Tak jako za červencových povodní v roce 1997 přeteklo koryto Odry, takže voda zaplavila rafinerii i laguny. Na tu patálii se přijel podívat tehdejší český premiér Václav Klaus, který se rok předtím podepsal pod smlouvu převádějící laguny jako skládku nebezpečných odpadů do vlastnictví státu. Vlčkovi dal za to jednu korunu českou. Než Ostramo zaniklo v konkurzu, stačil jeho majitel zažalovat Povodí Odry a dalších pět organizací, že mohou za povodňové škody, kvůli kterým firma údajně skončila. Pokračování na str. 3

V příštím čísle Zpravodaj SBD ve Frýdku-Místku

DH003A

OSTRAVA – Statistici jásají nad nejnovějšími čísly porodnosti, za prvního půl roku se narodilo 52 220 dětí, o tisícovku více než za stejné období loňského roku. Společnost ale podle zkušeností novopečených matek není připravená na jejich potřeby.

RS005E

Kočárkům vstup zakázán Velké oči a velké peníze kolem smrdutých lagun


2

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

mo ravsk o slezsk ý k raj

Unikátní projekt se z Ostravy rozšířil už i do Frýdlantu nad Ostravicí a snad najde i další příznivce

MSK – Dobrý den, paní učitelko. Tak to je typická tvář našeho školství. Děti vychovávají a vzdělávají převážně ženy. Ostrava má v tomto směru jeden unikát. Už druhým rokem tu funguje školka, kde převládá mužský element. O děti se tu kromě tet starají i strýcové. Ve školce Monty v Ostravě-Třebovicích pracuje kvalifikovaný tým šesti českých pedagogů a dvou rodilých mluvčích z Austrálie, jde totiž o školku anglickou. Zásadní roli v tomto kolektivu dospěláků hrají právě muži. „V našem značně feminizovaném školství je chybějící mužský prvek jednou z příčin výchovných problémů s mnoha dětmi. A v mateřských školkách se muži vyskytují naprosto výjimečně. Je důležité, aby se děti v raném věku, kdy nastupují na svou vzdělávací dráhu, setkávaly s modelem co nejvíce podobným rodinnému prostředí,“ míní zakladatel školky Petr Vidlák. Podotýká, že práci učitele v mateřské škole česká většinová společnost řadí bohužel mezi typicky ženské činnosti. „Jedná se tedy o stejně nerovnoprávný přístup jako v případě nedostatečného množství žen ve vrcholných manažerských funkcích,“ dodává. Právě Monty školka je ukázkovým příkladem opačné praxe, tedy zachování formujícího mužského vlivu na výchovu dítěte. Zakladatelé školky, manželé Vidlákovi, se přitom snaží bourat klasický a vžitý model, kde

kaleidoskop Evžen Tošenovský požaduje, aby hejtmani mohli na schůzích Poslanecké sněmovny či Senátu promluvit vždy, když tyto komory parlamentu projednávají návrhy týkající se působnosti kraje. Návrhem předloženým hejtmanem Moravskoslezského kraje se má vláda zabývat na svém zasedání už ve středu. Vládnoucí garnituře se moc líbilo házet na kraj co nejvíce zodpovědnosti a co nejméně pravomocí.

Nový domov důchodců vyroste v Krnově. Objekt za 90 milionů korun by měl sloužit až šestašedesáti klientům. Nahradí hygienicky nevyhovující prostory v zařízení na Ježníku. Stavbu minulý týden schválili krnovští zastupitelé. Včera bylo pozdě.

O Stavbu roku poprvé soutěží firmy v Moravskoslezském kraji. Do prvního ročníku soutěže mohou přihlásit stavby dokončené v posledních dvou letech. Soutěž by měla mimo jiné ukázat, že stavebnictví je perspektivní, neboť i letošní přijímací zkoušky na střední školy potvrdily, že o stavební obory je minimální zájem. Ani mladí nevěří, že stavbařské řemeslo má zlaté dno. Nejspíše nepočítají tuneláře mezi stavbaře.

Třicet osm projektů obdrží celkem téměř 40 milionů korun z vládního dotačního programu pro Moravskoslezský kraj. Podle místopředsedy výběrové komise, vládního zmocněnce a poslance Petra Wolfa, na jehož návrh vláda peníze uvolnila, dotace poslouží k vypracování studií proveditelnosti, marketingových průzkumů a rozvojových projektů směřujících k čerpání dalších peněz z fondů Evropské unie. Jedny peníze rozděleny, už by bylo třeba vydyndat z Prahy další. [iga]

muž působí jako nejvyšší autorita a žena jako slabší bytost. „V naší školce jsou tyto role ukázkově vyrovnané. Dbáme na klidnou, bezstresovou až rodinnou atmosféru. Jsem přesvědčen, že neexistuje důvod, proč by muži ve školkách nemohli pracovat,“ říká s tím, že rodiče i děti si už dávno zvykli na přítomnost učitele – muže a vítají ji. O tom, že se tvůrci a zakladatelé tohoto unikátního projektu, který nemá v Moravskoslezském kraji obdoby, vydali správnou cestou, svědčí otevření pobočky školky ve Frýdlantu nad Ostravicí. První děti, především z obcí v okolí horského městečka, začaly do školky docházet na začátku září. Výuka ve Frýdlantu probíhá na stejném principu, stejnou metodikou a pod záštitou centrální školky v Ostravě. O děti se starají dvě kvalifikované lektorky a opět alespoň jeden muž, rodilý mluvčí z USA. V Ostravě fungují dva ročníky po 14 dětech, se kterými pracují vždy dva lektoři, z nichž jeden mluví pouze anglicky. Monty školka je soukromá, a rodiče si tedy mohou vybrat, jestli utratí část své výplaty za to, že jejich děti budou mít možnost nadále se vyvíjet podle klasického modelu matka–otec. U základních škol bohužel taková možnost v Moravskoslezském kraji není. Získat absolventa pedagogické fakulty, který by šel za pár korun učit, je pro ředitele základních škol téměř nadlidský úkol. Z kantorů působících na severní Moravě je zhruba jen čtvrtina mužského pohlaví. Ti, kteří vydrží, většinou dostávají vyšší platy

Foto: Jana Pölzerová

Nevídáno, neslýcháno, ve školce učí chlapi!

Zakladatel školky Petr Vidlák (vpravo) i rodilý mluvčí z Austrálie se cítí v roli učitelů mateřské školy naprosto přirozeně. než jejich kolegyně. Zatímco průměrná mzda mužů pracujících na základních a středních školách je 21 863 korun, ženy si vydělávají o pět tisíc korun méně. Ani to ale většině mužů nestačí. Jako vysokoškoláci totiž dostávají finančně lákavější nabídky jinde než ve školství. Navíc být uči-

telem na základní škole už dnes není pro muže prestižní záležitostí. Podle psychologů přitom může mít nedostatek mužských vzorů vliv na vývoj dítěte. „Ideální by byl vyvážený poměr, který by odpovídal fungování úplné rodiny. Je dokázané, že se dítěti při učení cizích jazyků lépe

odezírá řeč, kterou pronáší člověk stejného pohlaví,“ shodují se odborníci. A potvrzuje to i Petr Vidlák. „Už po relativně krátké době jsou zřetelné výsledky naší pedagogické práce. Pokud je správný přístup, pak i malé děti jsou schopny naučit se cizí řeč,“ uzavírá. Jana Pölzerová

Nechají se voliči v Českém Těšíně tahat za nos? ČESKÝ TĚŠÍN – Někteří jedinci se v kalných politických vodách musí cítit jako ryba ve vodě. Člověk má najednou tolik vlivných známých a pak ty nové horizonty, které se před ním objeví. Není proto divu, že řada politiků se tohoto prostředí drží zuby nehty. KOMENTÁŘ A když se z nějakého důvodu ocitnou mimo, při nejbližší příležitosti se pokouší opět dostat dovnitř. Své o tom ví bývalý místostarosta Českého Těšína a významný funkcionář ČSSD Marian Kuś. Své posty musel opustit poté, co se provalila jeho spolupráce

s komunistickou StB. Navíc byl vyloučen ze sociální demokracie. To jej však neodradilo, a tak se nyní pokouší o velkolepý návrat do světa politiky. To vše za podpory masivní předvolební kampaně. Marian Kuś si také nechal změnit bydliště. Z Těšíňana se stal Havířovanem, aby se v tomto nejmladším městě republiky pokusil dostat do tamějšího zastupitelstva. Zároveň se snaží dobýt křeslo v Senátu. Na Karvinsku se již objevily billboardy s jeho podobiznou a lákavým heslem: Mám co nabídnout. V reklamní kampani v tisku se naopak rozhořčuje nad tím, že ČSSD, z níž byl s ostudou vyloučen, se „zmocnil druh lidí, kteří upřednostňují své osobní mocenské zájmy na úkor hájení zájmů voličů.“ Přitom právě jeho jméno je

v Českém Těšíně spojeno s největšími skandály, jež si vysloužily pozornost celostátních sdělovacích prostředků. Marian Kuś neponechává nic náhodě. Pro všechny případy má ještě jedno želízko v ohni. Ačkoliv jeho bydliště je nyní oficiálně v Havířově, nezapomíná ani na Český Těšín. Když se nedávno Těšíňané probudili do nového dne, zjistili, že všechny vhodné plochy ve městě pokrývají plakáty jakési Strany pro otevřenou společnost (SOS). Pro zajímavost: na druhém místě kandidátky figuruje dosavadní českotěšínská zastupitelka za ČSSD Zuzana Littnerová. Tato dáma s tajemným úsměvem ne nepodobným Leonardově Moně Lise je jinak dlouholetá Kuśova družka. Jedním z předvolebních hesel tohoto podivného slepence několika členů ČSSD

a nestraníků je i heslo Těšín konečně bez korupce. Novopečení členové strany ovšem zatím nikde nevysvětlili, proč se o účinnější vymýcení toho nešvaru ve městě nepokusili už jako bývalí sociální demokraté, a to zejména Zuzana Littnerová, která v končícím čtyřletém volebním období zasedala v českotěšínském zastupitelstvu. A v předvolebním letáku tohoto zajímavého politického subjektu sám Kuś vybízí potenciální voliče, aby dali kandidátce SOS důvěru, a slibuje, že přestože nekandiduje v Českém Těšíně, bude nápomocen při získávaní dotací. Pomyslný kruh se uzavírá. Nyní záleží už jen na voličích, zda si pořád nechají mazat med kolem pusy, anebo se konečně rozhodnou pro tolik potřebnou změnu. Česlav Gamrot

A jsme zase tam, kde jsme byli před zákonem MSK – Měsíc po vstupu nového zákona o provozu na pozemních komunikací jsem vyslovil pochybnost o jeho dlouhodobém účinku. Mrzí mne, že jsem se nemýlil, protože na našich silnicích se jezdí možná ještě hůř než před ním. POZNÁMKA Za tři měsíce platnosti nového silničního zákona přišlo podle statistik ministerstva dopravy o řidičský průkaz téměř 36 tisíc motoristů. Nejvíce zákazů řízení motorových vozidel dostali řidiči v Moravskoslezském kraji, kde úřady do 2. října odebraly přes 6 tisíc řidičských průkazů. Podle dopravního specialisty Stanislava Humla je to tím, že se na

severu Moravy hodně pije. Ale ani přísné tresty situaci na silnicích nezlepšily. „Už jsem tady nemusel být, řidič náklaďáku mě mohl zabít…“ líčil mi nedávno přítel děsný zážitek, který se mu přihodil na ulici Polanecké spojující dva ostravské obvody Svinov s Polankou nad Odrou. V jednom úseku před administrativní budovou firmy Strabag je umístěna dopravní značka zákaz předjíždění spolu se stanovením maximální povolené rychlosti 50 km v hodině. Po několika desítkách metrů následuje esovitá zatáčka známá řadou havárií včetně smrtelných. „A v tomto úseku mě rychlostí značně převyšující povolenou padesátku předjížděl kamion pro přepravu materiálu. Stačil fakt malý kontakt s třicetitunovým kolosem a moje auto by letělo ze silnice...“ Přítel zavolal na linku 158 a službu konajícímu poli-

cistovi vše oznámil, a to i s vědomím, že zřejmě nepochodí. Policista přislíbil, že vyšle hlídku, která řidiče kamionu, jenž zajel do blízkého překladiště štěrku v Polance nad Odrou, zkontroluje. „Jak to dopadlo, nevím,“ uzavřel přítel. „Espézetku vozidla 3T4 11 47 si však budu pamatovat do smrti…“ Vzpomněl jsem si na něj už po pár dnech, když mě na Rudné v úseku, kde je snížena rychlost také na padesát kilometrů, onen náklaďák s výše uvedenou SPZ také předjel. Nebyl však jediný, za zádí jsem měl přilepené Volvo, jinak Long vehikle, jehož řidič vůbec nedbal na dodržení bezpečné vzdálenosti a agresivní jízdou mě psychicky lámal k zvýšení rychlosti. Když jsem odolal nátlaku, předjel mě a zahoukal. Počáteční nadšení z účinků nového zákona je to tam. Politici se teď handr-

kují, co s ním. Zvýšit body, snížit tvrdost normy? Nic takového, pánové! Jen dodat na silnice policisty. Tak jak to udělal velitel Hrinko z porubské služebny. A při razii zjistil, že více než čtvrtina řidičů si na silnici dělá, co chce. Najednou prý byli překvapeni, že jim policisté byli schopni změřit rychlost i v noci. Jenže policisté na silnicích stále scházejí. A bez nich je zákon bezzubý. Což také potvrzují pojišťovny, které hodlají zvýšit pojistné. S tím nesouhlasím. Proč mají řidiči, kteří jezdí podle předpisů, doplácet na darebáky? Je to snad jenom proto, že v této zemi mají lumpové stále navrch nad poctivými? Pokud ano, pak vznáším námitku: „Za co vás, páni politici, páni soudci, páni policisté platíme? Jste tady jen pro parádu nebo držíte z neznámých důvodů nad darebáky ochrannou ruku?“ Šimon Nový


h o rk é té ma

3

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

Za několik let skončí století s ostravskými lagunami, které jsou rybníky a skládka v jednom

Pokračování ze str. 1 A na světě se objevila cifra více než 8 miliard korun jako odškodné. V pondělí 2. října vydala soudkyně Okresního soudu Ostrava Věra Skařupová tzv. mezitímní rozsudek, který určuje, že za škody může Povodí Odry. To se podle svého ředitele Pavla Schneidera hodlá odvolat. Žalobcem ovšem není už Ostramo – Vlček, ale Transkorekta, firma Vlčkovy manželky Miroslavy, jeho bratra Václava a Jiřího Sourala, který si jako jediný byl poslechnout soudní rozhodnutí. Transkorekta získala v soudem posvěcené dražbě mimo jiné i tento soudní nárok, který by i s úroky a poplatky z prodlení přesáhl cifru 12 miliard korun. O etické čistotě takových soudů a nároků ať si čtenář laskavě udělá názor sám. Pro jeho přemýšlení snad stačí uvést jen to, že prosperující chemická fabrika BorsodChem, sousedící s Ostramem, vyčíslila své povodňové škody na 330 milionů korun, které už dostala od pojišťovny. Pikantní na celé lagunové komedii se jeví fakt, že mezi žalovanými

údajnými viníky zaplavení Ostrama – Vlček je také Diamo. Tento státní podnik jako člen sdružení firem Čistá Ostrava dostal státní garanci 4 miliardy korun na vyčištění lagun a vyhrál na zakázku konkurz. Prý mu na ni bude stačit 2,7 miliard korun. Na konci roku už začnou zkoušky spalování kalů v elektrárenských pecích, v cementářských prý hoří velmi dobře. Do roku 2015 by podle ředitele ostravského sanačního závodu Diamo Jiřího Bělohradského neměla po lagunách zůstat ani památka, tedy kromě trávníku a lesíka na jejich místě. Sanace může být i velmi dobrodružná, protože bude rozbit i beton přikrývající R1. Tato první laguna vznikla rafinací petroleje a těžkých minerálních olejů kyselinou sírovou už někdy za Rakouska-Uherska. Stoletý problém by měl dosmrdět. Co smrdět nepřestane, je chtivost po velkých penězích. Povídá se, že přes území bývalého Ostrama má vést dálniční přivaděč z Místecké. A stát bude vykupovat pozemky. Hádejte od koho? Transkorekta si prostě pojistila zbohatnutí. Zdeněk Figura

Snímky: Zdeněk Figura

Velké oči s velkými penězi, co nesmrdí

Tak to jsou slavné mariánskohorské laguny, ukazuje František Urbanec, který ve firmě Diamo vede provoz čistírny odpadních vod.

Základní informace o složení lagun bývalého Ostrama plocha (ha)

objem (m3)

R0

1,9

104 000

Tuhé a polotuhé organické odpady, promísené s navážkami charakteru sutí, s hlínami a popílkem. V depresi bývalého zemníku i kapalné oleje.

Skládky (laguny) R0, R1 byly založeny zřejmě z části v jámě zemníku bývalé cihelny. Rozšíření od okraje R1 až do prostoru čistírny haldových vod.

R1

1,2

103 000

Původně zřejmě kapalná, dodatečně zcela zaplněna tuhými materiály převážně charakteru sutí.

Jinak jsou všechny laguny založeny na rostlém terénu nebo navážkách. Kolem R1, R2, R3 hráze z haldoviny, jejich výška cca 5 m.

R2

1,5

72 000

Odpady z rafinace olejů - tuhá fáze, v nejvyšší části místy kapalná, s rostoucí hloubkou kašovitá, při bázi přinejmenším lokálně tuhé organické odpady. Všeobecně velký podíl anorganických odpadních kalů (hlinka).

Mezi lagunami R2, R3 dělící hráz s přepadem.

Odpady z rafinace olejů - kapalná fáze, do hloubky kašovitá, při hladině vrstva oleje. Místy při okrajích navážky hlinky.

Výměra prostoru uvnitř stěny cca 6 ha, délka podzemní těsnící stěny celkem 1264,5 m.

R3

2,3

104 000

náplň

konstrukce

R1, R2, R3 jsou dnes obehnány v tělese hrází podzemní jílocementovou těsnící stěnou, zapuštěnou do podloží štěrků.

INZERCE

Obáváte se Nošovic?

PRÁVEM!

Jen třetinu spisů si k soudnímu přelíčení přinesla soudkyně Věra Skařupová.

Řeka má svou spravedlnost

KOMENTÁŘ Nevím, zda-li se touto zásadou řídila také soudkyně Okresního soudu v Ostravě, když vynášela rozsudek, kterým určila viníka za povodeň v roce 1997 v případě kauzy lagun bývalého Ostrama. Lidstvo se od přírody vzdaluje mílovými kroky. A čím jsme od přírody dál, tím méně respektujeme její zákony, protože je prostě neznáme. Povodeň, která zaplavila i tehdejší Ostramo, způsobila řeka Odra. Komu ale přisoudit skutečnou vinu? Odra se kdysi, měřeno historickými mírami ale nedávno, vylévala z břehů nejméně dvakrát ročně. Nebyly to však povodně ničivé, protože řečiště bylo klikaté, voda se rozlévala postupně a pomalu do šíře po říční nivě a přinášela, stejně jako Nil v Africe, cenné živiny vegetaci. Lidská obydlí původních obyvatel byla v uctivé vzdálenosti nebo chráněna hatěmi jako například ve vesnici Košatce. Potom přišla kolektivizace zemědělství, scelování pozemků, rozorávání luk v povodí. Těžká zemědělská technika lisovala půdu do nepropustného pancíře, napřimovalo se oder-

ské koryto, řece se do cesty postavily hráze v podobě komunikace Rudné i dnešní silnice 17. listopadu. Pánu bohu díky, že se s nadlidským úsilím podařilo zamezit dalšímu podobnému nápadu postavit dálnici D 47 vedoucí údolím řeky Odry. Kvůli všem těmto chybám se rozvášněná vodstva ženou a poženou krajinou pokaždé, kdy jen trošku intenzivněji zaprší. Do upěchované zemědělské půdy voda neproniká, stejně jako neproniká do zabetonovaných tisíců hektarů měst, dálnic, parkovišť, supermarketů. Žene se po neprostupném povrchu, rychle zaplní okrajové vodoteče, jejichž dna se zvýšila neodstraňovanými nánosy, nabere ničivou rychlost v regulovaných řečištích, vyvalí se z břehů a plná zloby nad lidskou blbostí udeří všude tam, kde člověk přistoupil příliš blízko. Důvodů, proč povodně dnes ničí po celé planetě, je mnoho. Většinou však je jejich původcem člověk. Je naším osudem, že jsme řízeni lidmi, kteří, ať už ve funkcích politických, či hospodářských a stále evidentněji pod vlivem lobby, působících často skoro jako mafie, vynášejí ničivé verdikty vedoucí ke katastrofálním změnám krajiny. Nezávidím soudkyni, která by měla vzít v potaz všechny tyto skutečnosti, nevím, jak může soudit omyly lidské společnosti, která se rozhodla ignorovat vesmírný řád. Řeka nás ale nakonec odsoudí všechny sama. Šimon Nový

Primátorka Richtrová deníku MFDNES 30. září přiznala: „Samozřejmě, že se očekávají velké problémy především v dopravě, z toho máme dnes všichni těžkou hlavu. Město už tak je nahuštěné, ale až tady začnou projíždět nákladní auta, jednak s hlínou, jednak s komponenty na výstavbu, a nebude obchvat, tak budou mít zastupitelé co dělat. ... Už dnes je ohrožen termín obchvatu v roce 2009. A nedovedu si představit, kdo s tím dnes může něco udělat.“

Koalice KSČM a ČSSD na radnici o problémech, na které poukazujeme, dobře ví, ale nedokáže je řešit.

Volte lidi, kteří problémy řešit umí!

6

Volte ì.

+ + Obìané pro Frýdek-Místek

AB002A

OSTRAVA – Spravedlnost hledejte u boha, soudy vynášejí pouze rozhodnutí. Tímto bonmotem se řídí právníci od doby, kdy vzali lidské osudy do svých rukou.


4

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

kam v Ostravě Veřejnou debatu na téma Bude se bourat hotel Palace pořádá Antikvariát a klub Fiducia v Ostravě ve svých prostorách 9. října od 18 hodin. K plánované demolici architektonicky cenné plochy v centru Ostravy, jež je navržena na kulturní památku, se v diskusi mimo jiné vyjádří odborná pracovnice Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a architekt Petr Lichnovský.

Svět očima obětí nedobrovolné sterilizace je název výstavy fotografií, otevřené od počátku října v Knihovně Města Ostravy. Po Brně chtějí snímky také v Ostravě upozornit na přetrvávající problém protiprávních sterilizací, k němuž vládní činitelé dosud zaujímají odmítavé stanovisko. Výstavu fotografií pořízených členkami Spolku žen poškozených sterilizací pořádá ostravské romsko-české občanské sdružení Vzájemné soužití, které usiluje o odstranění sociální diskriminace příslušníků romské komunity.

k u ltu ra Mezinárodní podzimní hudební pouť po třech desítkách chrámů v regionu

Festival s duchovním rozměrem MSK – Mimořádná setkání s krásnou hudbou nejen duchovní v jedinečných chrámových prostředích nabízí téměř po celý říjen široké veřejnosti Svatováclavský hudební festival. Za tři roky své existence vyrostl festival, u jehož zrodu stál klarinetista Igor Františák, do úctyhodné šíře i kvality. Od svátku svatého Václava do Dne vzniku samostatného československého státu má na programu každý večer jeden koncert, vždy v jiném chrámu a většinou také s jiným programem a s jinými interprety. Zážitky z festivalových koncertů bezesporu umocňuje vynikající akustika daného prostředí spolu s jeho estetikou a výtvarnou výzdobou interiérů. Kdo by absolvoval celý fes-

bá ani přesahům do jiných hudebních žánrů a současným interpretačním pojetím. V přednesu profesionálních hudebníků tak přináší nejen mistrovská díla pro varhany a další klasické nástroje, ale v jeho průběhu zazní například i cimbál. Pětadvacátého října vystoupí v ostravském evangelickém kostele dnes už neexistující druhdy legendární cimbálová muzika Technik s uměleckým vedoucím Janem Rokytou a o dva dny později budou moci posluchači v Brušperku ocenit umění další generace Rokytů, kdy bude ve zdejším kostele svatého Jiří hrát na zobcovou flétnu a cimbál Jan Rokyta mladší a na panovu flétnu jeho manželka Liselotte. V jedinečném chrámovém prostředí nabídne festival posluchačům také velkolepá requiem, uváděná často v koncertních síních. V pátek 13. říj-

tival, poznal by tak tři desítky sakrálních staveb ve čtyřiadvaceti městech našeho kraje. Místa festivalových zastavení jsou rozseta po celém kraji tak, aby za hudbou do chrámu mohl přijít každý. Po Hlučínu, Frýdlantu a několika místech na Karvinsku putuje festival v tomto týdnu z Vítkova přes Hradec nad Moravicí a Třinec například do Bílovce, Opavy, Štramberka a Příbora, ani Ostrava nezůstane samozřejmě stranou. Součástí festivalu se tu stane postupně devět kostelů, od evangelického a nejstaršího svatého Václava přes kostely městských obvodů až po slavnostní závěr v katedrále Božského Spasitele. V programu většinou komorních koncertů Svatováclavského festivalu zní jak hudba přímo pro chrámové prostředí komponovaná, tak i další díla starých mistrů, ale festival se nevyhý-

Tomáš Kočko se svou skupinou Orchestr bude hostem Českého rozhlasu Ostrava ve čtvrtek 12. října. Jeho veřejný koncert ve Studiu 1 bude rozhlas vysílat od 18 hodin hodin také v přímém přenosu. Vstupenky lze získat v předprodeji na recepci v budově rozhlasu nebo v Ostravském informačním centru. udělila odborná porota kritiků v závěru září letos už po šesté. V kategorii hudebního divadla se stal jejím nositelem Jaromír Nohavica za básnický překlad libreta k Mozartově opeře Così fan tutte, který vytvořil pro inscenaci Národního divadla moravskoslezského. Záznam slavnostního udílení cen v Dejvickém divadle odvysílá v pátek 13. října Česká televize. Tentýž večer má také Divadlo A. Dvořáka titul na programu, další představení uvede 24. října.

Den otevřených dveří pořádá Janáčkova konzervatoř v Ostravě 11. října. Návštěvníci se seznámí se strukturou vzdělávání v Janáčkově konzervatoři a na vlastní kůži vyzkoušejí a zkonzultují své dovednosti a schopnosti. V průběhu dne se uskuteční řada malých koncertů a ukázek v podání studentů konzervatoře. Nejvýznamnější připravovanou novinkou školy je zřízení Gymnázia s estetickovýchovným zaměřením, které bude její součástí již od příštího školního roku. Gymnázium se bude profilovat hudební výchovou a předměty souvisejícími s hudbou, tancem, zpěvem a dramatickým uměním. Podmínkou přijetí ke studiu na toto gymnázium bude úspěšné vykonání talentové a přijímací zkoušky v dubnu 2007. Kritéria studia na Gymnáziu při Janáčkově konzervatoři v Ostravě budou zájemcům poskytnuta právě na Dnu otevřených dveří. [tap, sub]

Foto: archiv

Ceny Sazky a Divadelních novin

Ve čtvrtek večer se mohla veřejnost v Opavě znovu podívat do kostela sv. Václava, který jí byl zpřístupněn po dokončení konzervace. Historický klenot z počátku čtrnáctého století je ještě o šest let starší než jeho ostravský jmenovec. Tato etapa rekonstrukce včetně nejrůznějších technických úprav odstraňujících dřívější necitlivé stavební zásahy a podmiňujících další společenské využití objektu přišla na čtrnáct milionů korun. „Těší nás, že jsme mohli svou troškou přispět k tak obrovskému dílu, jakým je záchrana opavského historického skvostu,“ vyjádřil své pocity šéf stavbařů Jaromír Pekárek, jehož firma se prací úspěšně zhostila. Konzervace kostela v italském stylu, tedy bez dokončování původních stavebních konstrukcí moderními materiály, je u nás ojedinělým poči-

na zazní v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách Requiem Wolfganga A. Mozarta, v němž budou spolu se sólisty účinkovat slovenský Orchestr Solamente Naturali a pěvecký sbor Ars Brunensis Chorus. O den později přednesou tíž interpreti Mozartovo Requiem v nově otevřeném kostele sv. Václava v Opavě. Requiem jiného hudebního velikána také třicetidenní festivalovou hudební pouť po kostelech a chrámech uzavře. Dvacátého osmého října přednese Janáčkova filharmonie dirigovaná Paolem Gattem spolu s brněnským Českým filharmonickým sborem a sólisty v ostravské katedrále Božského Spasitele Requiem Verdiho. Provázeni nádhernou niternou hudbou tak vstoupíme už do podzimního dušičkového času ztišení a vzpomínání. Táňa Popková nem. Návštěvníci tu vidí mozaiku historických omítek, barokních cihel, zdiva z lomového kamene i gotická ostění. Restaurace se dočkaly nástěnné barokní malby, částečně byl obnoven původní větrací systém kostela. Nádhernou atmosféru večera, jímž se kostel vrátil veřejnosti, umocnil koncert mezzosopranistky Markéty Cukrové a jednoho z předních českých varhaníků Jaroslava Tůmy. Skladby připomínající v paralele času celou historii původně ryze sakrální stavby zaplnily prostor chrámové lodi s gotickou klenbou mimořádnými zvukovými vjemy, a daly tak vyniknout jeho akustice. O působivosti prostředí se veřejnost bude moci opět přesvědčit 14. října, kdy v něm v rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazní Mozartovo Requiem. Pavel Šmíd

Člověk v přírodě ve Vesmíru a Atlantiku OSTRAVA – Outdoor znamená anglicky cosi, co je za dveřmi, venku. Venku je hlavně příroda a v ní se pohybuje člověk. Má-li kameru, natočí film a chce ho prezentovat. Takhle nějak prostě vznikl nápad pořádat festival outdoorových filmů. V takové Kanadě se pořádá v jednom městě přes třicet let, v Ostravě za pár dní odstartuje teprve čtvrtý ročník, zato však putovního mezinárodního festivalu outdoorových filmů, poprvé za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Zahájení, promítání a nominační večer budou v kině Vesmír, projekce a besedy se zajímavými lidmi kolem filmů s outdoorovou tematikou v nedalekém klubu Atlantik. Ředitel festivalu, cestova-

tel a majitel pořádající cestovní kanceláře Turistika a hory Jiří Kráčalík neskrýval na tiskové besedě nadšení: „Konečně dostanou tyto filmy pořádný prostor. Ve Vesmíru je vynikající zvuk a zejména šest metrů vysoké plátno.“ Známý horolezec Leopold Sulovský, který bude také letos členem mezinárodní hodnotící poroty, protože i letos bude festival soutěžní, zdůraznil vzrůstající kvalitu snímků, a to i z prostředí jemu důvěrně známého. Vše začne v pátek 13. října v 18 hodin v kině Vesmír, ve kterém dnes hospodaří VŠB-TU. Moderátorem slavnostního zahájení bude herec Vladimír Polák, který také v sobotu 21. října uvede ve stejném čase a na stejném místě nominační večer, v jehož průběhu budou vyhlášeny filmy aspirující na některé z ocenění.

Do té doby uvidí diváci v odpoledních a večerních dvouhodinových blocích nejen heroické a odvážné sportovce v akcích, ale také zajímavá přírodní zákoutí a kraje vonící dobrodružstvím. Než celý festival skončí 9. prosince v pražském kině Atlas předáním cen a přehlídkou vítězných filmů, uvidí outdoorové snímky lidé v dalších patnácti městech v celé republice. Do našeho kraje se festival vrátí několikrát. Od 26. do 28. října bude probíhat v městském kinu ve Frenštátě pod Radhoštěm, na přelomu října a listopadu ho bude hostit Opava a od 23. do 26. listopadu zakotví v kině Vlast ve Frýdku-Místku. Nedílnou součástí ostravských festivalových dnů je doprovodný program, který bude stejně jako některé projekce probíhat v klubu Atlantik. „Hned v sobotu 14. října tu bude besedovat

někdejší špičkový slovenský horolezec na téma Strmé cesty k Himalájím. V pondělí 16. října si můžete promluvit s Davidem Čechem, prvním člověkem na světě, který letos přeplaval Kanál La Manche oběma směry na jeden zátah. A o dva dny později pohovoří Petr Piechowicz o pohoří Karákoram. „To je vůbec nejúspěšnější česká beseda,“ láká Kráčalík. V rámci letošního festivalu bude promítnuto dvaapadesát soutěžních snímků v kategoriích dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film a počtem i kvalitou vzrůstající kategorie dobrodružný vodní sportovní film. Podle pořadatelů je zřejmé, že vzrůstající kvalita i počet snímků je hlavní a velmi potěšující skutečností tohoto netypického putovního filmového festivalu. Zdeněk Figura

Průmyslová pohostinná Ostrava

Šikovné ruce Romů

OSTRAVA – V sobotu 14. října se na jeden den vrátí do dolu Hlubina život. Postarají se o to lidé ze sdružení Za starou Ostravu.

OSTRAVA – První a unikátní výstava v regionu představující šikovné ruce Romů je instalována v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Festival Ostrava – zpečetěný osud má být dalším krokem na cestě ke zpřístupnění jedinečných ostravských památek veřejnosti. Vloni na podzim uspořádalo sdružení Za starou Ostravu vernisáž v prostorách Karoliny, kam se přišlo podívat nečekaně mnoho zájemců. Atypický prostor nezklamal, a tak se letos koná další podobná akce, multikulturní festival v dávno opuštěném dolu. „Důl Hlubina je spolu s vysokými pecemi

a dalšími objekty zapsán u ministerstva kultury jako Národní kulturní památka, a dokonce aspiruje na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO,“ vysvětluje místopředsedkyně sdružení Lída Sedlářová a dodává: „Michal je taková naše klasika, tam máme výstavy, na Karolině se akce taky konají. Diamo, které je vlastníkem dolu Hlubina, známe a víme, že se snaží o renovace a postupnou opravu památky. Tak mu chceme trochu pomoct.“ Program festivalu je pečlivě vyvážen, aby si na své přišli nejen příznivci slovenské kapely Polemic, která bude hvězdou večera, ale třeba také maminky s dětmi nebo milovníci ost-

ravských technických skvostů. Pro nejmenší jsou připraveny výtvarné dílny a žonglování, dospělé zájemce čeká výstava fotografií, prohlídka dolu a dokonce cesta historickým autobusem na Důl Alexandr. Jak Lída Sedlářová zdůrazňuje, celá sobotní akce je zaměřena především na záchranu areálu. Podle ní může být zájem veřejnosti o tyto akce v konečném důsledku rozhodující: „Například na námi pořádanou procházku dolními Vítkovicemi přišlo asi tisíc lidí, což překvapilo hlavně vlastníky.“ Ti si pak údajně nechali zpracovat studie na využití památek a dnes jsou jejich zpřístupnění mnohem otevřenější. Lucie Nováková

Pod názvem Zapomenutá a současná romská řemesla se představuje kovářství a košíkářství nebo zaniklá výroba válků, nepálených cihel, z nichž se stavěla prostá obydlí, řezbářské práce i ukázky proutěného nábytku, vyráběného v nedávných letech slovenskými Romy i pro italské zákazníky. Předměty shromáždil Zlíňan Jan Rac přede-

vším z oblasti, kde žije nebo odkud pochází jeho rod. Každý exponát doprovází fotografie a malý faktografický příběh řemesel nebo řemeslníků. Krásnými dřevěnými sochami se prezentuje například dělník z kamenolomu, košíky zhotovil naopak ve svém volném čase vysokoškolák, romský absolvent brněnské Masarykovy univerzity. Uskutečnit podobnou výstavu orientovanou na Ostravsko by bylo složité, protože zdejší Romové se tradičním řemeslům věnovali málo, lákala je spíš hudba. Z Ostravy se má výstava přestěhovat do Orlové. [alka]


k u ltura

Dramatické obrazy šokující otevřeností jsou v říjnu k vidění v Galerii Viléma Wünsche

Vizionář pozvedání a katastrof HAVÍŘOV – V havířovském kulturním domě Leoše Janáčka vystavuje od 3. října svou tvorbu ostravský malíř a vysokoškolský výtvarný pedagog Ivan Titor.

součástí výrazu a obsahu, pro který nic není tabu. Vytváření díla i samotný obraz je přesvědčivou materializací bolestné cesty ke svobodě. Ve svém uměleckém projevu je Ivan Titor současně důsledným postmodernistou i vizionářem stojícím mimo konkrétní filozofické nebo estetické kategorie postmoderny. Těžko říci, k čemu tíhne naléhavěji. Jako všichni vizionáři od biblického autora Apokalypsy nebo jeho předchůdců vychází sice ve svých destruktivně kritických reflexích z reálného stavu světa, ale realita je pro něj nepodstatná. Stejnou platnost jako existence konkrétních vztahů, situací či událostí, má to, co by mohlo být. V prudkých kontrastech malby je snad zaznamenáno i hledání Krista bez náboženství nebo vyjádření jakési černé mše bez Satana. Dílo pod povrchem současné racionality odkrývá trvalou mytickou podstatu lidských pudů a vášní, které skutečně určují podobu a vývoj civilizace. Jedním z ústředních témat, relativizovaných umělcem se sarkasmem a ironií, je Self – made Man. Což je ostatně i název jednoho z obrazů. Obrazy a kresby Ivana Titora budou v havířovské Galerii Viléma Wünsche k vidění do 27. října. Alena Krtilová

Titorovy obrazy šokují otevřeností až posedlostí, s jakou se zabývá motivy permanentní katastrofy a pozvedání se v nitru člověka i ve světě kolem něj. Dramatická a patetická gesta postav se odehrávají ve zvláštním útržkovitém a nekončícím prostoru, ve kterém se prolínají různé perspektivy a měřítka, motivy mikrosvěta i kosmu, podivná architektura, barevné skvrny, škrábance, cákance. Kompozičně i barevně je to dokonalá suverénní malba, ze které vyzařuje zvláštní světlo. Zároveň očišťuje a osvobozuje. Proto nejsou krutost a utrpení v Titorových výtvarných sděleních samoúčelné. Své vize rozvíjí autor paralelně, ať jde o Křížovou cestu, situaci člověka u počítače v obraze Appledemie, až k budoucnosti nebo až k představě hromady kostí jako archetypální metafoře konečnosti a zmaru. Exaltovaná mimika zobrazených tváří a parafrázování poetiky renesančních tvůrců nebo jiných starých mistrů je

5

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

kam v regionu Ochotnické divadlo ve Studénce slaví sto dvacet let své existence. K úctyhodnému výročí pořádá mimo jiné výstavu, která bude v Dělnickém domě otevřena už jen do 10. října. Brněnská

skupina

Květy

vystoupí v Modrém salonku knihovny v Místku v pátek 13. října. „Máme rádi hip-hop, staré blues, noise, elektroniku, šanson, a to vše se svým způsobem odráží v tom, co děláme,“ charakterizuje současný zvuk kapely její předák Martin Kyšperský.

Slavnostní

koncert umělců Národního divadla u příležitosti významného životního jubilea Lubomíra Havláka, dlouholetého předního sólisty opery této přední scény, se koná v kulturním domě v Bašce 13. října. Ve druhé části programu spoluúčinkuje Chrámový sbor římskokatolické farnosti Skalice-Baška se sbormistrem Adolfem Kolčářem.

Jazzový jarmark s Leobandem pořádá klub Stolárna ve Frýdku-Místku 14. října. Premiéru Mozartovy opery Don Giovanni uvede 15. října večer Slezské divadlo v Opavě v italském originále v hudebním nastudování dirigenta Damiana Binettiho a v režii Jany Andělové-Pletichové. [sub, tap]

Fotografie, hmota a život v Janáčkově domě Od 22. září je instalována v rodném domě Leoše Janáčka na Hukvaldech. Autor se fotografické tvorbě věnuje od šedesátých let, dnes jeho snímky publikují prestižní české fotografické časopisy. Od osmdesátých let se soustřeďuje na komponování velkých detailů s výraznými strukturami. Objevuje v nich možnost pojmenovat tajemné proměny života, jeho zákonitosti, jeho nepřetržité vznikání a zanikání.

Slovo fotografie necharakterizuje vystavenou tvorbu zcela přesně. Vladimír Půlpán realizuje své obrazové vize často prostřednictvím syntézy několika technik, používá i počítač. Některé z jeho snímků jsou blíže skutečnosti před objektivem (Voda), jiné tlumočí zejména oproštěné okouzlení tvarem a barevností, další jsou výtvarně i emotivně akcentovanou meditací o jednotě mezi živou a neživou přírodou a o potřebě stability a souladu lidské mysli. Harmonie vytvořená ve výtvarném díle může působit na vystresovanou psychiku současného člověka jako balzám. Dokáže ji zbavit zahlcení informačním šumem, který znemožňuje rozpoznávat podstatu od nedůležitého. Půlpánovy fotografické

obrazy mají blízko k spirituální linii v současném českém umění, k dílům, která mají schopnost člověka vyladit a snad i uzdravit. Jsou i pokusem vstoupit do prastaré paměti krajiny. „Rád vytvářím cykly, neboť si myslím, že rozvíjení určitých témat umožňuje lépe je poznávat a tím i pochopit. A také je víc v souladu s variabilitou přírodních objektů makro i mikrosvěta, složitosti vztahů a dějů v nich probíhajících,“ říká o své tvorbě sám autor. Neklade ve svých fotografických sděleních otázky, ale nalézá odpovědi, které můžeme nebo nemusíme přijmout. A vyložit si je můžeme zcela odlišně, včetně možnosti vnímat díla jen jako esteticky silné objekty. Alena Krtilová

Foto: František Řezníček

HUKVALDY – Strohý název vyvolává spíše představu vědecké práce nebo přednášky, ale označuje imaginativní výstavu prací ostravského fotografa Vladimíra Půlpána.

Za muzikou k sousedům

Jazz hrají jen velmi dobří muzikanti

PŘEROV – Čtyřicet let od svého založení, nikoliv čtyřicátý ročník, slaví letos Československý jazzový festival v Přerově.

OSTRAVA – Klub Parník na Sokolské ulici zahájil v září opět své pravidelné hudební večery. Svou domovskou scénu tu má i J. U. Band, jehož už druhý koncert v nové sezoně se bude konat v sobotu 21. října.

INZERCE

LR009A

Protože předchozí režim svobodnému jazzu nepřál, bude tak od 11. do 14. října probíhat nad Bečvou jazzový svátek teprve po dvacáté třetí. Tradice původně soutěžního festivalu byla v sedmdesátých letech násilně přerušena, v roce 1985 byl však z iniciativy České jazzové společnosti obnoven a také dnes nese přívlastek Československý. „Během čtyř dnů letošního jazzové-

ho svátku vystoupí jazzoví hudebníci z Čech a Slovenska, ale nebudou chybět ani zvučná zahraniční jména, ani přesahy do jiných hudebních žánrů,“ říká ředitel festivalu Rudolf Neuls. V minulých letech bývali pravidelnými účastníky přerovského festivalu i ostravští jazzmani a dokud existoval, hrával tu i Jazzový ostravský rozhlasový orchestr. Ostravský rozhlas vysílal přímé přenosy z koncertů a další festivalové dění zaznamenával pro pozdější vysílání. Dnes spadá statutární město Přerov do sousedního Olomouckého kraje, nicméně milovníci dobrého jazzu sem mají stále stejně blízko. [tap]

ROZHOVOR Hlavními protagonisty bandu, který bude v Parníku opět hrát každý měsíc a poprvé se na scéně objevil v polovině září, jsou kapelník, pianista, baskytarista a skladatel Jiří Urbánek a výtečná zpěvačka Dana Vrchovská. Dlouhá léta natáčela v ostravském rozhlase, kde se seznámila s Jiřím Urbánkem. Společné soužití zpěvačku ovlivnilo i po umělecké stránce. S jazzem začala koketovat v roce 1992 a už u něj zůstala. Umělecká cesta Jiřího Urbánka vedla přes orchestr Ivo Pavlíka, skupinu Flamingo, Ostravský rozhlasový a Ostravský jazzový orchestr až k J. U. Bandu. • V jakém složení J. U. Band publikum v Parníku uslyší? JU: Hrát budeme v obvyklém obsazení keyboards – Jiří Urbánek, zpěv

– Dana Vrchovská, baskytara – Přemysl Mixa, bicí – Jaroslav Ožana. Jinak v sezoně s námi budou příležitostně vystupovat Radek Král – tenorsaxofon nebo Milan Straka – klarinet a sopránsaxofon. • Na jaké novinky se mohou posluchači těšit? JU: Hrajeme hlavně americké jazzové standardy v moderním podání. Do našeho repertoáru chceme zařadit i několik standardů hudby populární, třeba Blázna na kopci skupiny Beatles. Jeho český text napsal Jaroslav Wykrent. • Pouze s jazzovým repertoárem dnes asi kapely nevystačí? DV: Kapela se díky své všestrannosti prezentuje vedle jazzu také mezinárodní taneční hudbou od třicátých let až po současnost. Na své si přijdou rovněž posluchači, kteří mají rádi klasiku a slavné světové muzikály. • Proč podle vás jazz patří u posluchačů k méně žádaným hudebním žánrům a přitom ho muzikanti tak rádi hrají? JU: Jazz je pro posluchače náročnější a komplikovanější, používá složitějších výrazových prostředků než populární hudba. Posluchač se

musí tou muzikou trošku zabývat, citlivě ji vnímat, být na ni připraven. Pro lidi je daleko jednodušší poslechnout si dechovku nebo populární písničku. V jazzové hudbě je nejdůležitější improvizace a tvůrčí přístup hudebníků. Je třeba říci, že dobrý jazz jsou schopni hrát jen výteční muzikanti. DV: V posledních letech se ovšem jazz stává módní záležitostí. Mezi interprety se objevují i jména jako Ilona Csáková nebo Tomáš Savka. • Z vašeho posledního nosiče sálá pohoda. Jeho tóny jakoby hladí duši. DV: Je to v pořadí naše čtvrté jazzové CD. Natočili jsme ho vloni, ještě při našem pendlování mezi lodí a domovem. Má název Na sluneční straně ulice a je na něm sedmnáct skladeb od H. Silvera, G. Gershwina, D. Ellingtona, B. Goodmana a dalších autorů. Jirka na něm má také dvě vlastní skladby. Je to různorodé cédéčko s moderně pojatými jazzovými standardy. Najdete na něm také krásné jazzové balady i jazzový šanson. Na textech dlouhodobě spolupracujeme s Luďkem Zapletalem a Jardou Wykrentem. Milan Lulek


9. října 2006 LISTY moravskoslezské

Dny

textilních řemesel je název akce, která se koná 14. a 15. října od 14 hodin ve sdružení Telepace v Moravské Ostravě. Je určena pro každého, kdo si chce vlastnoručně vyrobit originální tričko, naučit se malovat na hedvábí nebo třeba vyzkoušet drhání. Bavlněné tričko si ale vezměte s sebou, dodávat se bude pouze ta originalita.

Monitory

dechu pro novorozence dostala Vítkovická nemocnice. Padesát přístrojů by mělo omezit riziko úmrtí u mimin, které mohou být ohroženy syndromem náhlého úmrtí. V České republice na něj umírá každým rokem deset až dvacet dětí. Nemocnice monitory za poplatek 150 korun měsíčně zapůjčuje také domů. Maminky si oddechnou.

Festival multimediálních projektů se uskuteční v Ostravě. Své práce do něj mohou až do poloviny listopadu posílat studenti středních škol a základních škol od šestých tříd. Představit mohou své webové prezentace a multimediální projekty na téma vyučovací předměty, moje město či obec a na další témata. Práce se představí na festivalu 30. listopadu v ostravském kulturním domě K-TRIO. Potřebné informace mohou zájemci najít také na webových stránkách www.comp-ost.cz. Určitě to bude méně dětinské, než byli Krampol s Paroubkem a Klukovou tamtéž.

Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která byla slavnostně otevřena 2. října, už přivítala první posluchače. Ve čtvrtek 5. října v ní byli do akademické obce imatrikulací přijati studenti prvního ročníku fakulty elektrotechniky a informatiky. Studentů na této fakultě neustále přibývá. Za posledních pět let se jejich počet zdvojnásobil. Dnes má progresívní fakulta, která letos oslavila patnáctileté výročí svého založení, již 3 100 studentů. A po inflaci informací bude nadbytek nezaměstnaných informatiků. [iga, zef]

Matky malých dětí zlobí nedostatek vstřícnosti a ochoty ze strany obchodníků

Kočárkům vstup přísně zakázán Pokračování ze str. 1 „Lidsky s tím nesouhlasíme, jde o jednoznačnou diskriminaci maminek,“ řekli Listům moravskoslezským zástupci sdružení s tím, že bohužel matky nemají z hlediska svých práv při běžném uspokojování potřeb jako je nakupování oporu v zákoně. Podobná situace jako v obchodech je i na některých úřadech a veřejných institucích. Ne snad, že by úředníci matky s kočárky nechtěli vpustit dovnitř, ovšem vstup jim také nijak neusnadňují. Například pobočka České pošty v centru Ostravy sice disponuje plošinou pro vozíčkáře i označením pro nevidomé, na matky s malými dětmi ale nemyslí. „Musím tam pravidelně vynášet kočár v rukou do schodů. Přitom by stačilo nainstalovat jednoduchý nájezd. Stejně nevybavená je i sociálka v Husově ulici v Moravské Ostravě,“ podotýká matka dvouměsíčního chlapečka Kamila Lukešová. Podle ní v Ostravě chybí i dostatek restaurací, v nichž by se nekouřilo. „Přece nevezmu dítě do zakouřené místnosti. Znám jen dvě kavárny, kam s miminkem můžu. Je to Atlantik a Sedmé nebe,“ říká s tím, že

Foto: Pavel Zuchnický

kaleidoskop

o stravsk o

Vše pro maminky s dětmi, proklamují politici. Zkuste se zeptat matky na fotografii, co si o tom myslí. nejlépe jsou na tom z hlediska přístupnosti ulice, protože většina chodníků v centru Ostravy je zakončena sníženými nájezdy. Ať už jsou technické parametry obchodů, veřejných budov či jiných institucí jakékoliv, nakonec je to všech-

ce na vrátného, který nám oznámil, že výtah je pro kočárek malý. Ochotně se ale nabídnul, že nám zprovozní nákladní výtah. Kdyby se tak choval každý, měly by to ženy na mateřské podstatně lehčí,“ dodává Masaříková. Jana Pölzerová

Na festival padl stín

S novými prostory nový vzduch?

OSTRAVA – Vykladači z rukou, karet i hvězd, ale i prodejci knih, obrazů či zdravé výživy si dali minulý týden dostaveníčko na Černé louce.

OSTRAVA – Pro všechny, kteří potřebují nový řidičský průkaz nebo jeho výměnu, máme dobrou zprávu.

POZNÁMKA První dva dny veletrhu Cesta ke zdraví a esoterického festivalu Poznání vyzněly velmi rozpačitě a zvlášť ze strany vystavovatelů nebyla nouze o stížnosti. Bez nadsázky lze říci, že vystavovatelé byli oproti návštěvníkům v přesilovce. „Za tento stánek platím dvanáct tisíc korun,“ prozradil jeden z nich. „Z internetu mám zjištěno, že

obdobný v Praze by mě stál o tři tisíce méně. K tomu připočítejte velké chyby v organizaci včetně malé propagace.“ Další dva dny připadly na víkend, organizátoři snížili vstupné z původních 250 korun na stovku a celá akce dostala jiný spád. Prostory znatelně ožily. Přesto mnozí vystavovatelé brali svoji účast z finančního hlediska jako „charitativní“ akci, protože vložené prostředky se jim nemohly vrátit. Jeden z ohlasů však natolik vybočoval z řady, že stál za zaznamenání: „Jestli jsou ti, kteří se věnují duchovnu, nespokojeni kvůli penězům, jak chtějí šířit duchovní myšlenky mezi lidmi stejně postiženými?“ Ne že by to omlouvalo nedostatky celého festivalu, ale přece jen na tom něco bude. [dim]

anketa

Podle čeho se rozhodujete ve volbách? Jana Slívečková: „Nikdy jsem nevolila a volit nebudu, jsem nestraník. Mám náboženské přesvědčení, že lidem žádná politika nepomůže, pomoci může jenom Bůh a nikdo jiný. Ostatně, kolik vlád už se vystřídalo, a řekněte, pomohlo to lidem k tomu, aby na sebe byli laskavější a aby se chtěli navzájem podporovat? Vždyť se podívejte pořádně kolem sebe. Politikové se ze všeho nejvíce jenom hádají, osočují, vytahují na sebe špínu a komu to prospívá? Opravdu, pomoci může jenom Bůh.“ Martin Gürtler: „K volbám i s mojí ženou půjdeme, ale kampaněmi a různými krátkodobými výstřelky se určitě ovlivnit nenecháme. Stranu, kterou budeme volit, už máme vybranou dlouhodobě a je nám sympatická. Různé programy a letáky, kterých jsou vždy před volbami plné schránky, pročítáme jen velmi stručně. Spíš si myslím, že jde o jakousi legraci od politiků, vždyť papír snese všechno a další volby je opět vybudí k podobným aktivitám. Myslím, že podle toho by se člověk opravdu rozhodovat neměl.“

no zase jen o lidech a jejich přístupu. Matky malých dětí se shodují, že v Česku chybí vůle vyjít jejich potřebám vstříc. Až na světlé výjimky narážejí na neochotu či ignoraci. „Když jsme šli na vítání občánků do života, dozvonili jsme se na magistrátu v budově Nové radni-

Pivodová Ludmila: „Už delší dobu se mi nelíbí to, co nám politikové předkládají jako výsledky svých jednání. Copak takhle má vypadat práce profesionálů? Abych to svým hlasem usměrnila, jak v Moravskoslezském kraji, tak především na Novojičínsku, k volbám určitě půjdu. Při rozhodování, kterou stranu zvolit, se však nenechám ovlivnit nějakými letáky, billboardy nebo nárazovými akcemi. Mnohem více mne zajímá, jak se chovají samotní politikové a nakolik se jejich slova a skutky shodují, či rozcházejí.“ Josef Staš: „Řeknu vám to otevřeně. K volbám půjdu a budu volit komunisty. Zásadně totiž nesouhlasím s tím, jak jednají s třetí nejsilnější stranou a jak nepatřičnou váhu dávají stranám posledním. Opravdu mě štve, jak zacházejí s výsledky voleb a jakým způsobem je prezentují. A ještě něco. Zapomněl jsem zavolat Topolánkovi, že když je proti komunistům tak zaujatý, já bych se na jeho místě styděl za to, že mě vyškolili komunisté. Je přece jasné, kdy chodil do škol, a taky je jasné, že měl ty školy zadarmo.“

Petra Nováková: „Myslím, že k volbám nepůjdu. Bude se tam volit do senátu a já se senátem nesouhlasím. K ničemu dobrému není, jsou to vyhozené peníze, a proto by ho měli zrušit. Navíc se mi nelíbí ani současná politická scéna. Občas jsou slyšet hlasy, že kdo nejde k volbám, nemá právo být nespokojený, ale v minulých volbách byla účast voličů velká, a podívejte, jaký z toho politikové udělali výsledek. Chtějí nové volby. Nevěřím, že právě oni mají zájem něco opravdu zlepšit.“ Lenka Bezecná: „Mě s manželem žádné předvolební nárazové akce a tiskoviny nedokáží ovlivnit. O politické situaci máme každodenní přehled, především z novin a televizních zpráv. Proto také máme ucelený obraz o naší politické scéně, která je bohužel už dlouhodobě velmi tristní. Je skutečně nejvyšší čas, aby se všichni zklidnili a při své práci profesionálních politiků nezapomínali na obyčejnou slušnost. Copak v tom, že se hádají a dělají si naschvály, lze spatřit něco rozumného?“ [dim]

Jako by s novými prostory, kam se Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy přestě-

hoval, přišlo i zdravější ovzduší. Na novém pracovišti v ulici 30. dubna v minulém týdnu byly úřednice natolik ochotné, že dokonce vypustily i polední pauzu. Fronty minimální. Jen tak dál. Negativních zkušeností s úřady máme totiž všichni více než dost. Lumír Strakoš

V Miskolci studenti obstáli OSTRAVA – Sedmidenní pobyt studentů ze zemí visegrádské čtyřky v Miskolci nebyl odpočinkovým výletem. Kromě angličtiny zde byla nutná i pohotovost a orientace v evropské legislativě. Celkem dvanáct osmnáctiletých studentů ze tří ostravských gymnázií (Hladnovského, Pavla Tigrida a Olgy Havlové) odjelo v září na týden do maďarského Miskolce, aby společně se stejně starými kolegy ze středních škol z Polska, Maďarska a Slovenska vyzkoušelo na vlastní kůži, co obnáší práce senátorů evropského parlamentu. „Studenti pracovali podle skutečného modelu, zasedali v komisích a museli zachovávat taková pravidla, která panují i v Bruselu. A to vše v angličtině,“ uvedla Jindřiška Lacná z Gymnázia Hladnov, jedna ze tří učitelek, které české studenty do Miskolce doprovázely. Celkem 48 mladých lidí tak pracovalo například v komisích zemědělské, dále pro vědu výzkum, pro životní prostředí, také pro výchovu, vzdělání a mládež a dalších. Smyslem akce, kterou

organizovala maďarská strana a kterou finančně podpořila Evropská unie, bylo naučit mládež mezinárodnímu setkávání, domlouvání se na společných nadnárodních záležitostech tak, aby závěry byly prospěšné pro všechny. „Studenti museli dodržovat protokolární zásady, včetně jednacího řádu, ale také včetně seriózního oblečení. Jednání byla vedena v místnostech radnice města Miskolc, což rovněž přispělo k vážnosti akce,“ vysvětlila Lacná. „Nejenže jsem poznala nové přátele ze zahraničí, ale velmi důkladně jsem si procvičila angličtinu a získala řadu nových vědomostí o chodu Evropské unie,“ svěřila se nám studentka hladnovského gymnázia Radka Baková. Podle ní bylo vidět, že s přípravou akce si Maďaři dali velkou práci. Radku i její školní kolegy rovněž potěšilo, že co se angličtiny týká, byli na tom čeští a slovenští studenti výrazně lépe než jejich noví přátelé z Katovic a Miskolce. „Vůbec nešlo o odpočinek, na každé jednání bylo nutné se náležitě připravit, při obhajování návrhů bylo totiž okamžitě vidět, jak k tématu kdo přistupoval,“ uvedla Radka, která pracovala v zemědělské komisi. Blanka Falcníková

Foto: archiv

6

Záběry z radnice v Miskolci při schvalování zákonů.


frýd e cko -míste c ko

Otevírat slavnostně nehotová díla je oblíbeným předvolebním hitem mnohých politiků

kaleidoskop

Politické akvabely ve Frýdku-Místku Pokračování ze str. 1 Stavbu za 160 milionů, vybavenou až neuvěřitelnou spoustou atrakcí včetně divoké řeky, chtějí radní ukázat už tento týden pozvanému obecenstvu, novináře samozřejmě nevyjímaje. Na staveništi se ale ještě pořád čile pracuje, do konce týdne to dělníci opravdu nestihnou ani náhodou. Tak proč ten spěch? Protože budou volby! Vedení radnice má patrně dva důvody, proč chce přivítat v aquaparku hosty v ochranných přilbách v říjnu, nikoliv v plavkách až v listopadu při skutečném zahájení provozu. „Všichni vědí, že jsme to v tomto volebním období doslova vydupali ze země, nevím, proč bychom to ještě v tomto volebním období neprezentovali. Je to výsledek práce radnice,“ prohlásil náměstek primátorky Petr Cvik. To je tedy první důvod. Pochlubme se, než bude pozdě, a nedej bože, aby se tím náhodou po volbách chlubil někdo jiný. Druhý důvod se nabízí už automaticky: kolos plný zábavy pro voliče je velmi dobrým tahákem pro finiš reklamní kampaně.

7

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

Průmyslová zóna v Třanovicích se plní, pracuje v ní 400 lidí. Minulý týden přibyla zrekonstruovaná budova s kancelářemi, dílnami, prádelnou a malou ubytovnou. Zóna je tak obsazena už z osmdesáti procent. Volné pozemky chtějí radní rezervovat pro firmy působící v zóně, kterým se podaří v budoucnu rozšířit výrobu. Bezva, už tam nepracuje jenom každý desátý.

Foto: David Stypka

Dům Svatého Josefa pro seniory otevřeli minulý týden v Ropici. Sloužit bude starším a nemocným lidem. Slavnostně ho vysvětil biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz. Vybudován byl díky finančním darům od spolumajitelů skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel. V dětství školka, ve stáří dům pro seniory.

Zastřešenou část aquaparku budou radní Frýdku-Místku předvádět ještě dříve, než dělníci odloží své nářadí. Radní to věděli už tehdy, když se slávou otevírali venkovní aquapark před volbami do krajského zastupitelstva v roce 2004. Co na tom, že byl tehdy chladný podzim a novostavbu museli vyzkoušet profesionální otužilci? Co na tom, že ještě měsíce poté aquapark provázely tahanice kolem neschválené změ-

ny územního plánu a v jednu chvíli se dokonce zdálo, že bude stavba muset být odstraněna? Na celou taškařici kolem otevírání aquaparků „pro oko“ lze nahlížet ale i z druhé strany. Třistamilionová investice je opravdu jedním z nejviditelnějších, ale i nejkontroverznějších podniků této radnice. Je tedy pochopitelné,

že chtějí radní složit svému městu účty, dříve než případně opustí své posty. A že z toho ještě navíc dokážou udělat předvolební show, snad svědčí spíše o jejich strategických schopnostech. Je pak na voliči, zda ono do jisté míry laciné předvolební podbízení radních s úsměvem přijme, nebo se mu bude jen hořce smát. David Stypka

Poslanec Karel Sehoř otevřel svou druhou kancelář. Její sídlo je na Mariánském náměstí v hotelu Bullawa v Jablunkově. Pro občany v ní bude vždy v pondělí od 15 do 17 hodin. Původní kancelář na Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku je v provozu každé pondělí od 9 do 17 hodin. Už Jaroslav Hašek dělal politiku v hospodě. [iga, zef]

Opozice straší občany Skautské setkání po šedesáti letech FRÝDEK-MÍSTEK – Předvolební kampaň ve Frýdku-Místku se do značné míry omezila na téma nošovické průmyslové zóny. Za ústřední si ho zvolilo seskupení ODS, KDU-ČSL a Občané pro Frýdek-Místek.

Frýdecko-místecký poslanec a zastupitel Petr Rafaj (ČSSD) s postoji opozice zásadně nesouhlasí. Označuje její postup za nebezpečný amatérismus. • Proč se vám jeví kampaň opozice amatérská, a navíc hned i nebezpečná? „Vzbuzovat strach, třeba i za cenu xenofobie, je velmi laciné. Opozice navíc operuje neexistujícími argumenty. Vstup investora do Nošovic už tak provázelo mnoho zjitřených vášní. Na místě bylo a stále je citlivé vysvětlování, a to zejména tam, kde se automobilka odrazí na životě lidí i negativně. A nikoliv emoční přilévání oleje do ohně pro vlastní zviditelnění. Mimo to jsem přesvědčen, že město dělalo a dělá v souvislosti s příchodem firmy Hyundai maximum. A pak jsou jen dvě varianty. Buď to opozice dobře ví, a přitom nepravdivě informuje občany. Nebo to neví a pak nechápu, co její členové v zastupitelstvu dělali. Navíc operovat cunami mi v této souvislosti připadá už zcela za hranicí vkusu. A jen jako drobničku dodávám, že ani věcně není tato informace v pořádku.“ • Myslíte informaci týkající se cunami? „V letáku opozice píše: Očekáváme, že naši političtí protivníci z KSČM a ČSSD na radnici budou nebezpečí Nošovic bagatelizovat a zlehčovat. Lidem na Bali místní úřady také do poslední chvíle tvrdily, že žádné cunami nehrozí. Sami dobře víte, jako to dopadlo. Když pominu snahu politicky něco vytřískat z tragédie, při níž přišlo o život ohromné množství lidí, tak si naši političtí protivníci aspoň mohli zjistit, že konkrétně Bali je ostrov, který zůstal cunami nedotčen!“ • Nošovice a vstup velkého investora tedy podle vás nemá jako

Foto: Daniel Hess

ROZHOVOR

předvolební téma racionální jádro? „Nošovice jsou téma. A důležité. Už proto, že tak velká investice bude mít své pozitivní i negativní důsledky. Ale radnice si je toho od začátku vědoma a přistupuje k zóně s maximální odpovědností. Osobně jsem frýdecko-místecké radnici pomáhal vyvíjet tlak, aby se do přílohy smlouvy mezi státem, krajem a Hyundai dostala stavba obchvatu města Frýdek-Místek. Zástupci radnice vyjeli získat poznatky o důsledcích automobilové výroby v Kolíně a Žilině a i na základě nich má Frýdek-Místek uzavřenou exkluzivní smlouvu s krajem, kterou nemá žádná jiná obec. Ale je to téma tak významné, mimo jiné i z hlediska naší prezentace v zahraničí, že by nemělo sloužit k vytřískání politického kapitálu v nějakých předvolebních hrátkách.“ • Podařilo se vám tedy dosáhnout nějakých smluvních výhod pro město? „Jako jediní jsme nenechali nic náhodě a vůli kraje. Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci při rozvozu ornice z investiční akce v Nošovicích. A taky jsme si s krajem smluvně zajistili vypořádání oprav místních komunikací i objektů, na kterých se jistě projeví staveništní doprava. Město šlo tak daleko, že vypracovalo dokumentaci o současném stavu vozovek, o kterém se tudíž do budoucna nedá spekulovat, a také přesně stanovilo způsob eventuálních oprav, aby nebyly pouze provizorní.“ • Takže spolupráce pravicového kraje se středolevicovým vedením města funguje? „Já si troufám říct, že ano, a hodně bych se divil, kdyby kraj tvrdil opak. Je paradoxní, že když je ve vedení kraje ODS a KDU-ČSL, tak se ve Frýdku-Místku představitelé těchto stran trefují do obrovské investice, která je strategickou záležitostí pro celý region a na jejíž přípravě se právě kraj velkou měrou podílel. Nedivím se, že už se zástupci korejské strany ozvali a s kampaní rozpoutanou místní opozicí nesouhlasí.“ Daniel Hess

MALENOVICE – Desítky oldskautů, válečných pamětníků a příznivců skautingu ze Slezska, Moravy, Čech a Polska se slezlo v sobotu 7. října v Rajské boudě v beskydských Malenovicích. Účastníci neobvyklého setkání vzpomínali na doby, kdy byly položeny první kameny unikátní mohyly, která od října roku 1946 připomíná v sedle Ivančeny pod vrcholem Lysé hory gestapem popravené ostravské junáky. Mladý skautský vůdce Vláďa Čermák a roveři Vláďa Pach, Otto Klein, Milan Rotter a Quido Němec byli umučeni Němci na samém sklonku druhé světové války 24. dubna 1945, v den svátku sva-

tého Jiří, patrona skautů celého světa. V prvních týdnech míru se vzpomínky na popravené chlapce staly základem tradice znovuobnovovaného československého skautského hnutí. Šestého října 1946 byl ostravský skautský vůdce Sláva Moravec na výletě se členy oddílové rady 30. oddílu Junáka, proslulou ostravskou Třicítkou. Na hřebeni Ivančeny Moravec spolu s Jarošem Rozsypalem vztyčili kříž, na jehož příčný trámek přivázali zapečetěnou lahvičku. Do ní vložili lístek se jmény popravených ostravských skautů a stručnou výzvou: „Přiložte kámen na jejich pamětní mohylu!“ Neobyčejná citová síla prostých slov zapůsobila na tisíce mladých srdcí. Po desítky let chlapci, děvčata, lidé

bez rozdílu věku, vyznání i vzdělání při výstupu do sedla Ivančeny pokorně vynášeli na zádech kameny, které postupně vršili v mohylu. Podobný symbolický památník neexistuje nikde jinde na světě. Je složen z mnoha tisíců kamenů. Na některých z nich jsou uvedeny názvy míst, odkud byly přineseny. Mezi nimi například i kámen z Měsíce, kámen z invazní pláže v Normandii, z místa konání skautského jamboree v Thajsku, z hrobu předního vůdce skautského hnutí Táty Plajnera. Duch Ivančeny přežil konec tisíciletí a zůstává stále moderní. Důkazem jeho neobyčejné mravní síly se stalo i sobotní setkání skautů a jejich příznivců v beskydských Malenovicích. Milan Švihálek

anketa

Půjdete už za dva týdny k volbám? Roman Jakubík: „Nejdu k volbám, protože politikům už vůbec nevěřím. Je jedno, kdo tam bude, každý si hrabe na svém písečku. Mnoho lidí na kandidátkách vůbec neznám a předvolebním slibům taky nevěřím. Jak si mám tedy vybrat ty pravé, podle tváře? Určitě bych neměnil primátorku Richtrovou, je to velice slušný člověk a udělala pro město hodně dobrého, ale ostatnímu osazenstvu magistrátu nevěřím. Některé z nich jsem poznal osobně a myslím si, že všechno není tak košer, jak se píše.“ Martina Hruštincová: „Já do komunálek nechodím volit, protože ty lidi neznám. Nevím, kdo tam má nebo nemá být. Hodně mě odradily volební kampaně jednotlivých politických stran. Nevěřím, že mezi kandidáty je člověk, který by chtěl doopravdy něco udělat pro dobro lidí. Spíš si každý hrabe na svém písečku. Tady nejsme v americkém filmu, kde nesobečtí politici bojují za práva lidí.“

Martin Pěgřím: „Samozřejmě, že půjdu. Vadí mi předvolební kampaně politických stran. Nic nám to nepřináší. Jedna strana překřikuje druhou, všichni by chtěli urvat koryta. Já sleduji místní politiku průběžně a chci volit stranu, která nabídne reálné a dostupné cíle. Takže volím ODS, ta má jasný program. Dlouho tady byl socialismus a toho už stačilo. Jak může sociální demokracie slibovat jistotu a prosperitu? Tato dvě slova nejdou dohromady. Je to jako spojení dobra a práce.“ Karel Kowalik: „Asi si budeme muset zvykat na předvolební kampaně, které jsou v západní džungli naprosto stejné. Každý musí oponovat všem za každou cenu. My jsme na to dosud jen nebyli zvyklí. Všichni něco slíbí a nakonec stejně bude všechno jinak. Já politiku nesleduji vůbec, ale k volbám určitě půjdu, i když to možná zní nelogicky. Jsem podnikatel, takže moje orientace určitým směrem je jasná. Každopádně nebudu volit komunisty.“

Romana Kolková: „K volbám nejspíš půjdu. Předvolební kampaň celkem zdárně ignoruji, stejně lžou a nedá se jim věřit. Hodně věcí se naslibuje a splní se pak maximálně dvacet procent. Sleduji průběžně, co se kolem nás děje a jak se kdo chová, a podle toho pak volím. Je pravda, že většinou nakonec podpořím, asi ze solidarity, nejslabší stranu. Teď ještě nejsem rozhodnutá, komu dám svůj hlas.“ Kateřina Veselá: „Já ani nevím, že jsou volby, takže díky za informaci. Asi nejsem ideální cílová skupina pro politiky, protože jsem si nevšimla, že by probíhala nějaká volební kampaň. Do schránky mi žádné letáky politických stran nepřišly a plakáty moc nesleduji. Jsem na mateřské dovolené a mám větší starosti, než se zabývat hádkami místních politiků. Mě v prvé řadě zajímá, jak budu žít na mateřské a jestli se doopravdy od ledna zvýší rodičovský příspěvek. Ale k volbám nejspíš půjdu a volit budu toho, čí program mě zaujme. Tedy pokud se mi do schránky nějaký dostane.“ Barbora Suranová


8

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

GENERÁLNÍ PARTNER:

in zerce Nám.Svobody 1 738 01 Frýdek-Místek Tel./fax.: 558 662 590

Producent monumentální opery Carmina Burana Franz Abraham / ART CONCERTS uvádí

777 865 499

www.proxima-realit.cz

www.bytmont.cz

Zajišťujeme kompletní realitní a stavební činnost výstavba komerčních objektů

Rodinné domy

výstavba rodinných domů

MONUMENTAL

veřejné prostranství

OPERA ON FIRE

komunikace rekonstrukce bytových fondů projekční a inženýrská činnost Veřejné prostranství

stavební dozor kanalizace, plynovody zateplování profinancování staveb

28.11.2006 v 19 hodin OSTRAVA-ČEZ ARÉNA

Držitel certifikátu ISO

Městský úřad

Základní škola před

po

Tělocvična

Bazény

NEJSTARŠÍ MILOSTNÝ PŘÍBĚH

FASCINUJÍCÍ MONUMENTÁLNÍ SCÉNA, IMPOZANTNÍ PYROTECHNICKÉ A SVĚTELNÉ EFEKTY, DIRIGENT: Dr. WALTER HAUPT, REŽISÉR: JOSEPH ROCHLITZ, VÝPRAVA: PIER‘ ALLI (LA SCALLA MILANO) LVOVSKÁ FILHARMONIE, UKRAJINSKÝ NÁRODNÍ AKADEMICKÝ SBOR, BALET ÚSTÍ NAD LABEM, SÓLISTÉ RENOMOVANÝCH OPERNÍCH SCÉN: EUGENIA GARZA, LUDMILA MAGOMEDOVÁ, EDUARDO CALCANO, IRINA BOSSINI A DALŠÍ

Inženýrské sítě

Předprodej vstupenek v síti TICKET ART. www.ticket-art.cz

www.aida-on-fire.com HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

www.art-concerts.de MEDIÁLNÍ PARTNER:

IG005A

HLAVNÍ PARTNER:

Pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy

258x375 AIDA.indd 1

LR004A

www.arena-vitkovice.cz

15.9.2006 10:27:45

AB001A


zd ra vo tn ic tví

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

9

Právníci budou stále častěji vstupovat do citlivého vztahu mezi lékaři a jejich pacienty

Pokračování ze str. 1 Nemocniční ombudsman je svým způsobem preventista a prostředník mezi lékaři, zdravotníky a nemocným. Může pomoci najít optimální řešení i podpořit důvěru v lékaře nebo špitál. Zatím je nemocničních ombudsmanů méně než šafránu. Jejich způsob práce a úkoly nejsou vyhraněné. Ve fakultní nemocnici v Brně nahrazuje tuto funkci záznamník. V pražské Thomayerově nemocnici má ombudsman střední zdravotnické vzdělání a je zaměstnancem špitálu. Není to záruka jeho nestrannosti. Přestože má Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě ombudsmana jen krátce a je jediný v regionu, byl by zřejmě přijatelný i pro rigorózní členy Českého svazu pacientů. Antonín Blahuta je právník. Není zaměstnancem nemocnice. Jako člen Společnosti medicínského práva ČLS JEP zná současný vývoj v této oblasti nejen v českém, ale i evropském kontextu. Učí na zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Konkrétní zkušenosti a poznatky z nového oboru může předávat studentům. „Ombudsman by neměl být referentem pro stížnosti,“ upozorňuje. Podle jeho slov bych práci nemocničního ombudsmana situovala někam mezi činnost nemocničního právního oddělení, které se problémy zabývá v souvislostech zákonů a paragrafů, a mezi úkoly expertních komisí České lékařské komory, tvořených lékaři. • V čem můžete v tomto dosud téměř nezmapovaném meziprostoru nejvíce prospět nemocným? „Je to v oblasti komunikačních problémů, které vznikají mezi kompetentností a kompetencí zdravotnické-

Ilustrační foto: František Řezníček

Také pacienti mají svého ombudsmana

vysvětlit nemocnému, nač má nebo naopak nemá oprávněný nárok. Zabýval jsem se ale i nespokojeností s rozdílnými poplatky za parkovné na nemocničním parkovišti. Mými klienty jsou i lékaři. Mohu jim například poradit, jak správně postupovat v případě nutnosti kvalifikovaného souhlasu pacienta se zákrokem.“ • Že může nedůslednost v této oblasti mít mezinárodní důsledky, svědčí nedávné protesty romských sterilizovaných žen. Souhlas sice podepsaly, ale okol-

ho personálu a stresem a nejistotou nemocných.“ • Uvedl byste konkrétní příklady? „Řešil jsem například nespokojenost ženy s tím, že porod císařským řezem byl uskutečněn až po čtyřech hodinách. Byla přesvědčena, že ji lékaři nechali zbytečně trpět. Seznámil jsem ji s riziky porodu císařským řezem, vysvětlil, že má svá rizika a nelze k němu přistupovat neuváženě. Postup lékaře byl v jejím případě správný. Mohu pomoci sepsat oprávněnou stížnost, aby měla náležitou právní formu nebo

nosti neodpovídaly legislativě. Svůj spor možná vyhrají. Vaše pracoviště je nové, jak se o vás nemocní dozvědí? „Ostravská fakultní nemocnice vydává zpravodaj, kde jsou o možnosti se na mne obrátit informováni, stejně jako v nemocničních letáčcích.“ • Máte hodně práce ? „Za první tři měsíce na svém novém pracovišti jsem řešil na čtyřicet podání.“ • Co ví právník konkrétně o práci lékaře? Byl jste někdy přítomný při operaci?

„Ano, ale ne v ostravské fakultní nemocnici. Účastnil jsem se různých seminářů, kde se promítají záznamy o lékařských zákrocích s komentářem. Je to velmi autentické.“ • Co vám jako ombudsmanovi nejvíc vadí v současném zdravotnictví v regionu i mimo něj? „Přetrvávající nedostatky v systému, který není doladěn a znevýhodňuje lékaře ve špitálech vůči privátním. Nedostatky v regionu vidím v tom, že není koordinována zdravotní služba a že privátní sféra se rozšiřuje živelně.“ • Jednou z hlavních postav populárního seriálu z prostředí současné americké nemocnice Chicago Hope byl právník. Nechyběl u žádného důležitého rozhodování o pacientech. Svět televizních příběhů má svou fabulaci. Život jde jinými cestami. Objevuje se podobný trend jako v seriálu, pokud jde o experty s právnickým vzděláním a jejich působení v nemocnicích, také i v reálném životě ? „Seriál Chicago Hope je svým způsobem pohádka. Situace v České republice je navíc odlišná ve srovnání s USA. Rozhodování českého šéfa kliniky není zatím tak závislé na penězích. Není důležité, aby měl každý lékař za patami právníka. Mnoho věcí mohou upravovat vyhlášky. Ale také u nás se budou v budoucnu advokáti a právníci stále častěji specializovat na právní ochranu lékařů a pacientů. V daleko větším rozsahu budou fungovat i znalecké komise. Ani poslání a úkoly nemocničního ombudsmana zřejmě nebude experimentem do ztracena.“ Alena Krtilová

Ve Frýdku chtějí mít z doktorů manažery Místo k moři do jeskyně

Foto: David Stypka

Kacíř totiž před několika dny uvedl v život program interního vzdělávání zaměstnanců nemocnice, o kterém sám hovoří jako o Interní univerzitě. Špitál si tak v podstatě z doktorů a řídících pracovníků vychová své vlastní manažery, schopné orientovat se bez potíží

v doposud nepoznaném prostředí marketingu, komunikace a nových systémů řízení. „Někteří primáři nebo vrchní sestry jsou na pozicích vedoucích oddělení, jejichž velikost se rovná střednímu podniku,“ vysvětluje Kacíř. Podle něj se sice zdravotníci prakticky permanentně vzdělávají ve svém oboru, ale například otázky efektivního řízení často velmi početných týmů jsou pro ně velkou neznámou. „Tito lidé znají dobře medicínu, ale neznají manažerské principy. Školení všech stávajících i budou-

Frýdecká nemocnice je svou progresivitou už pověstná.

cích řídících pracovníků u externích firem by pro nás bylo extrémně drahé. Proto jsme tímto způsobem připravili jen asi deset zaměstnanců, kteří své znalosti budou předávat dále svým kolegům. Navíc v naší vlastní režii a v areálu nemocnice,“ osvětlil pozitiva ředitel. Na podobných principech rozšiřuje vědomosti svých zaměstnanců například také nemocnice Třinec-Podlesí, v minulosti však ke školení využívala externí firmy. Ve frýdecké nemocnici předstoupí v připravovaných kurzech před své zaměstnance v roli lektora i ředitel Kacíř. Nebude to však jeho „lektorská“ premiéra, projekt interní univerzity rozběhl s velmi pozitivními ohlasy už ve své předchozí funkci ředitele technických služeb ve Frýdku-Místku a pravidelně přednáší pravidla moderního managementu i mezi lékaři a řediteli nemocnic z celé republiky. Na první pohled by lékař-manažer nemusel být pro pacienty citelným přínosem, na nemocničním lůžku budou pro nemocné stále podstatné především lékařovy medicínské schopnosti. Podle Kacíře však budou lektoři učit doktory a sestry v nemalé míře také správné komunikaci s pacienty a jejich rodinami, a to je v těchto zeměpisných šířkách stále Achillova pata „státního“ zdravotnictví. V ekonomice a řízení zběhlí zaměstnanci by také měli dokázat uspořit mnohem více peněz v běžném provozu nemocnice. „Tyto finance pak samozřejmě budeme moci investovat do zkvalitnění péče o pacienta,“ uzavřel Kacíř. David Stypka

ZAŠOVÁ – Nápad vybudovat solnou jeskyni v nevyužitých sklepních prostorách rodinného domku měli manželé Pavel a Pavla Trčkovi ze Zašové. Realizovat neobvyklou myšlenku znamenalo tři měsíce vlastní tvrdé dřiny a čtyři týdny práce dodavatelské firmy z Polska. Prý sice nebyla nejlevnější, ale zase splnila všechny náročné požadavky na klimatické i hygienické podmínky. Výsledkem je originální solná jeskyně na ploše přibližně 50 metrů čtverečních, s elektrickým vytápěním v podlaze a speciálními regulační okruhy klimatizace a ventilace, které zaručují ideální poměr teploty 20 až 23 stupňů C a vlhkosti 65 procent. Soli je v jeskyni celkem 20 tun, na podlaze bílá drť z Wielizcky, krystaly načervenalé soli z Pákistánu ve zdech, sůl z Mrtvého moře je rozpuštěna na solanku a cirkuluje ve dvou vodopádech. To vše vytváří příznivé mikroklima jako po čerstvé bouři někde

u moře. Interiér doplňuje dekorace stropu se sádrovými krápníky, jemné barevné osvětlení zářící ze stěn přes krystaly soli a tlumená hudba, která při poležení na speciálním polohovacím lehátku umocňuje inhalaci vzduchu prosyceného sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, bromu, selenu a dalších prvků. Pro dosažení optimálních léčebných účinků odborníci doporučují alespoň deset návštěv. Jeskyně pomáhá při chronických zánětech dýchacího ústrojí, alergiích, cévních problémech, kožních onemocněních, nedostatečném zažívání, revma či neurózách. „Chtěli jsme se ženou udělat něco, co bude mít smysl, co bude pomáhat i jiným,“ řekl Pavel Trčka. Návštěvu solné jeskyně si nenechala ujít ani starostka Zašové Anna Mikošková. „Moc se mi jeskyně líbí. Věřím, že se stane vyhledávanou, což určitě prospěje i popularizaci obce.“ V Zašové tak k cenným kulturním památkám a slavným zašovským poutím přibyla další zajímavost. Richard Sobotka

Foto: Richard Sobotka

FRÝDEK-MÍSTEK – Svěží vítr zavanul na chodbách frýdecké nemocnice. Novinku tamního ředitele Petra Kacíře by nakonec měli pozitivně pocítit především pacienti.

Starostka Zašové Anna Mikošková také vyzkoušela účinky solné jeskyně.


in zerce

AB003A

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

DH018A

10


sp o le čn ost

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

Celebrity v Třinci pomohly dětem

víajpí

TŘINEC – Nemusí pršet, stačí když kape. Toto rčení si v sobotu v Třinci na charitativním koncertu Srdce Evropy nevzali k srdci návštěvníci, sponzoři ani počasí.

Na

úspěch Pavly Topolánkové, manželky premiéra, která kandiduje do senátu v Ostravě za Politiku 21, byl vypsán sázkový kurz 5:1. Mediálně známé osobnosti nemají podle sázkové kanceláře Tipsport ve volbách příliš šancí.

Fotografie

Richarda

Krajča,

původem ostravského herce, zpěvá-

Snímky: David Stypka

nec vytvořili rekord. Dvěma třineckým stacionářům pro mentálně postižené děti a mládež tak třetí ročník Zatímco několik tisíc návštěvníků akce přinesl koncertu večer vytrvale kropil déšť, téměř dvě stě ti na oplátku vytrvale kropili dvacetisíc korun. tikorunami kasičky stylizovaných Svou trochou výběrčích tak vehementně, až nakodo mlýna přispěl i duchovní otec akce Srdce Evropy Jarek Nohavica, který věnoval dětem pade- Patron koncertu Jaromír Nohavica. sátikorunu Třineckým, za což si zaslouží čerstvě z každého svého DVD, které se toho podepsanou smlouvu s nadnároddne v Třinci prodalo. Pozadu nezůstaním vydavatelstvím. Petra Bendeli ani štědří sponzoři v čele s domácím ho i s jeho bandem už před desátou Walmarkem. skrápěl lijavec, což publikum nijak Třinec byl v sobotu doslova výrazně nerozhodilo. Superstar navíc v obležení celebrit. Nohavica byl neupoctivě odehrála celý svůj set naživo. stále v zajetí kamer a lovců autograDavid Stypka mů. Navrátivší se rocková legenda Láďa Křížek se publiku představil v neočekávaně komorní, až popové poloze. Ukázal se i stále stejný Peter Petr Bende v zajetí fanoušků. Nagy a v davu pobíhal usměvavý Josef Alois Náhlovský. Příjemně civilní Helena Zeťová odzpívala svůj set na výbornou i přes údajný zápal plic a problémy se zvukem, za které posléze zvukaři v zákulisí spílala se silou uragánu. Obrovské překvapení pro neznalé připravila rodačka Ewa Farna. Toto třináctileté děvčátko s hlasem vyspělé ženy předvedlo show bez jediné chyby a dokázalo Pořadatel Petr Šiška s Helenou Zeťovou. Mladá, ale hlasově skvělá Ewa Farná.

11

ka a frontmana skupiny Kryštof, zdobí Pendolino. Velkoplošný snímek pořídil ve vlaku mezi Prahou a Ostravou známý fotograf Antonin Kratochvil. Krajčo se tak zařadil po bok předních světových celebrit, jako jsou herec Jean Reno, herečka Liv Taylorová nebo zpěvák David Bowie, které Kratochvil v minulosti portrétoval. [dah]

Kočičková ráda psy OSTRAVA – To tedy sedělo! Když byla Paní Tajemnou v rádiu Limonádový Joe, posluchači lepili svá ušiska na rozhlasové přijímače, aby slyšeli, co zas ta (hlasově) česká Amanda Lear vymňoukne. Však to byla Kočičková. Ester, co kdysi jako barová zpěvule potkala hloubavého Valacha Lubomíra Nohavicu. A z toho jiskřícího vztahu se narodila šansoniérská dvojice bývalé jihočeské učitelky, absolventky hudebně dramatického oboru konzervatoře, mystifikátorky, velmi svérázné textařky, televizní i rozhlasové moderátorky a profesionálního klavíristy, skladatele i textaře, autora superhitu Vlasty Redla Ach, bože můj. Ester Kočičková je prý pseudonym. Také kolik je jí let se nedozvíme. Jako pravá dáma skrývá věk svůj a pro jistotu i Nohavicův. Vypadá vážně tajemně a na fotce s jezevčicí Olgou

mají tak stejné oči, že si můžete hodiny házet korunou, která je má hezčí. „Olga nás spojuje s tímhle regionem. Ve Velké Polomi mezi Ostravou a Opavou se nám porouchalo auto. Bloumali jsme vesnicí a Olinka se k nám prostě přidala. Těžko říct, jestli jsme my její nalezenci anebo ona je naše nalezenkyně,“ pravila Ester v šatně klubu Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. V popelníku dohořívalo její páté cigarello od začátku úterního koncertu, zatímco Luboš zpíval svou třetí kantilénu. Ester radši rychlejší anebo drzejší písně a ty Lubošovy tráví mimo pódium. A má ráda psy! „I kvůli tomu jsem se pár let přátelila s novinářem Jiřím X. Doležalem. Představil mi tolik roztodivných zvířátek svých kamarádů! Ba i čínského špice, štěně za čtyři a půl tisíce dolarů jsem si pohladila,“ práskla sama na sebe Esterka. Tvrdí taky, že je vdaná feministka, i to, že je mačistka živená milencem. Jako vždycky si můžeme vybrat. [zef]

Mistr Kaisen učil zazen OSTRAVA – Jazzový bubeník, profesionální kuchař, bohém. Tyto své podoby muž jménem Alain Krystazsek, narozený 18. května 1952 ve Francii polskému otci a Francouzce, v pravý čas opustil, aby se stal bojovníkem, spisovatelem a zenovým mnichem Kaisenem Dešimaru.

Foto: Zdeněk Figura

Ester Kočičková se svým nalezencem z Velké Polomi.

Chytili poslední paprsky ČELADNÁ – S postupujícím podzimem se většina společenských aktivit přesouvá pod střechy, nicméně občas to pořád ještě vyjde i venku. Výjimečně nádherné počasí přálo například manažerům firmy Promont, kteří uspořádali 5. října na golfovém hřišti v Čeladné druhý ročník své pohárové soutěže. Turnaje se zúčastnili zejména zástupci významným obchodních partnerů, kteří na den vyměnili své pracovní povinnosti za pohodový pobyt v podhůří Beskyd. Čelná místa v konečném hodnocení obsadili reprezentanti firem Vostav a Aireko Plus, avšak ani pořádající nezůstali stranou. Předseda představenstva a hlavní pořadatel soutěže Miloslav Dostál, který bere golf stejně vážně jako svou práci, se však tentokrát džentlmensky spokojil až s třetím místem. Pro hosty, kteří dosud sportu politiků a manažerů nepropadli, byla připravena golfová akademie pod dohledem profesionálního trenéra. Každý si v ní mohl vyzkoušet, že golf není ve skutečnosti tak jednoduchý, jak na první pohled vypadá. [dah]

Foto: David Hettenberger

Foto: Zdeněk Figura

„Zen to je zazen. Správná pozice Buddhy. Tento originální sed, v němž dosáhl osvícení Buddha Šákjamuni před více než 2550 lety, zůstala stejná díky osobnímu odkazu, zásluhou předávání z mistra na žáka, přímému nezprostředkovanému přetlumočení od osoby k osobě. Tichý, nezúčastněný, ničím nezaujatý sed, bez cíle a snahy cokoli získat, to je správná praxe zazenu. V zenu je nepostradatelný pravý mistr, který své žáky naučí správné praxi. Mistr je převozníkem na Cestě,“ to říkal význačný japonský mistr Dešimaru, představitel zenové školy sótó, v roce 1979 až do své smrti v roce 1982 usměvavému Krystazsekovi po jeho vysvěcení na mnicha Kaisena. Tyto věty slyšelo více než šedesát zájemců o zazen v aule Ostravské univerzity v pátek 6. října večer od Kaisena vůbec poprvé v Ostravě. V Evropě už dlouho známý Mistr Kaisen přišel do místnosti, až když zájemci o Buddhovu meditaci v tichosti seděli a meditovali. Pověstnou zenovou holí několika z nich upravil jemně, laskavě pozici. „Žáky netluču, i když to je tradice zenových škol. Říkají o mně, že jsem rebel, buřič. Ano, jestli to je součást

vám se definitivně na cestu vytvoření západního sótó, pokračuji tam, kde skončil Mistr Dešimaru,“ řekl Kaisen. Tvrdí, že život je dobrý, ale ne tolik, aby se nedal zlepšit. Poznal v šedesátých letech v Polsku křesťanství, při svých toulkách světem se stal v Číně mistrem bojového umění wu-šu. Ale více než studium náboženství nebo praxe bojovníka mu podle něj přinesla setkání s určitými lidmi, laskavým wroclavským biskupem, sto šestiletým šaolinským mistrem Sütem a Mistrem Dešimaru. Považuje za kosmický žert, že poznal svou budoucí cestu čištění mysli ve chvíli, kdy se opilý topil v moři u Saint Tropez. „Něco ve mně mi jasně říkalo: buď budeš jiný, anebo se to víno v tobě promění definitivně ve slanou vodu,“ pravil kdysi se smíchem na sešinu (několikadenním setkání praktikujících zazen) v předhůří polských Tater. Se stejnou lehkostí, s jakou hraje své písničky a doprovází se na kytaru ve své chatě pro pár zájemců, ještě sešinovým děním neunavených, dokáže v tichosti sedět zazen, napsat knihu (celkem 17) nebo – naposled – natočit zenový celovečerní film. „Praktikuješ-li zazen, můžeš být tím, kým chceš,“ podotkl v Ostravě. Zdeněk Figura Mistr Kaisen s veškerým majetkem správného mnicha. výbavy bojovníka. Ne, mají-li to být vlastnosti zenového mnicha. Mnich je svobodný a zodpovědný za sebe, a učí-li, pak i za žáky. Tohle japonští představitelé sótó nechápou, vyhovují jim způsoby tak, jak vznikly ve 13. století. A tak jsme se letos v létě v dobrém rozešli při mé návštěvě hlavního kláštera v Japonsku. Vydá-

Po dnech v kanceláři je prosluněný pobyt pod Stolovou jako očistná koupel.


12

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

p u b licistik a

Bývalý předseda ostravské Židovské obce Petr Bachrach se opět vrátil do Haify, kde se rakety vyhnuly jeho bydlišti

Na Libanon mám jen tragické vzpomínky! „Kaťuše zabíjejí nejen Izraelce, ale také izraelské muslimy. Hizballáh si nevybírá. Zničil nám kus přístavu, nádraží, domy i nedaleký kibuc. Počet mrtvých je několik desítek. Mám starost, moji vnukové museli narukovat. K té předcházející libanonské válce z roku 1982 mě váží jen tragické vzpomínky...“ řekl Bachrach, když z Haify přijel na chvíli do Ostravy. Jeho otec pocházel z Hranic na Moravě, matka z Opavy. Narodil se v polském městě Bialsko-Biala. Dnes devětasedmdesátiletý Petr Bachrach žije už skoro šedesát roků v izraelské Haifě. Jeho cesta tam ale byla strastiplná.

Ve třinácti partyzánem „V Polsku jsme žili do konce roku 1939. Když vypukla druhá světová válka, první starostí Němců bylo, jak se zbavit Židů. Měli jsme sice finanční možnosti prchnout na Západ, ale můj táta byl vysokým důstojníkem ještě z dob Rakousko-Uherska a myslel si, že se mu nic nemůže stát. A byl mezi prvními Židy, které vzali už v roce 1939 transportem do pracovního tábora Niska v Polsku.“ Při útěku na východ byl Petrův otec zastřelen. Jeho syn se v roce 1990 už ze své nové domoviny vydal do Polska, aby našel, kde je jeho otec pochovaný. „Po složitém pátrání jsem našel pečlivě udržovaný hrob s dřevěným křížem. Původně jsem chtěl ostatky otce převézt do Ostravy, ale když jsem viděl, jak se tam o hrob starají, nevadil mi ani ten kříž. I můj syn se tam už byl poklonit.“ Když se Petrova matka dozvěděla o smrti svého manžela, snažila se zachránit alespoň své syny. Proto zařídila, aby byli propašováni na Slovensko, kde žili u známých až do roku 1942. Připravovali se tam k odchodu do Palestiny. Pak ale začal hon na Židy také na

Foto: archiv

OSTRAVA, HAIFA – Několik stovek raket Hizballáhu dopadlo na Haifu, na město, kde dodnes žili Židé s Araby v klidu a míru. Vypráví o tom Haifan Petr Bachrach, jehož rodiče pocházejí ze severní Moravy.

Autor s Petrem Bachrachem před vstupem do Libanonu. Slovensku, kde místní vycítili šanci, jak si pomoci k slušnému židovskému majetku. „V prvním transportu, který skončil v Majdanku, byl i můj bratr. Mezitím se moje matka, která se přestěhovala k příbuzným do Olomouce, ocitla v transportu do Terezína. Už jsem ji nikdy nespatřil. Sám jsem se protloukal na útěku od Liptovského Mikuláše až po Ružomberok. Slováci mě ale chytili a dali do transportu. Udělal jsem si díru ve ztrouchnivělé podlaze vagonu a utekl jsem do hor. Ujal se mě starý bača, který mi umožnil kontakt s partyzány.“ Stal se jedním z nich, třináctiletým práčetem. Ke konci války se jeho oddíl spojil se Svobodovou armádou a s ní se dostal až domů. Po osvobození začal chodit v Ostravě do školy, aby dohnal ztracené učivo. Stále častěji se však ozývaly nepřátelské útoky jeho českých spoluobčanů: Židé, táhněte do Palestiny! Tak se tam s kamarádem Honzou Rosenbaumem vypravil. „Přistáli jsme začátkem osmačtyřicátého u břehů Haify a hned jsme se přihlásili jako dobrovolníci na frontu. Ještě nebyl Izrael oficiálně založen a už nás napadali libanonští bandité. A když byly 15. května 1948 vytvořeny hranice naší země, napadla nás Sýrie, Jordánsko, Iráčané a dokonce i Egypťané, kteří se dostali až k Tel Avivu. Nechtěli uznat hranice stanovené OSN. Museli jsme se bránit. To mi bylo už osmnáct let.“ Izrael v této fázi své nové existence ještě vlastní armádu neměl. A tak

si členové domobrany alespoň doma vyráběli zápalné láhve, z Československa dostali v první fázi dvě německá trofejní letadla a nějaké pušky a děla. Takto vyzbrojeni pak odráželi útoky dobře vybavených nepřátel.

Voják šesti válek V roce 1952 se poprvé oženil. Jeho ženě se narodil syn Doron. Petr Bachrach s ním měl své plány, jako většina izraelských mladíků však chlapec musel do války. Padl při bojích na libanonské frontě. Pak se Petr Bachrach rozvedl a zanedlouho se oženil podruhé. Znovu měl syna. Dnes je z něho generální ředitel jedné z gumárenských firem v Izraeli. Ten své vojančení přežil. Nejvíc z rodiny však se zbraní v ruce prožil sám Petr Bachrach, který bojoval v šesti válkách. Začínal jako voják jednoho z tří prvních praporů izraelské armády, končil jako její podplukovník v záloze. „První boje jsem zažil ve druhé světové válce ve slovenských horách, pak jsem bojoval jako dobrovolník u Jeruzaléma za samostatnost Izraele v roce 1948. Bylo to hrozné. Ráno přijeli noví kluci a než jsme se seznámili, byli mrtví. O osm let později vypukla Sinajská válka, v níž jsem už byl kapitánem. Pak přišla šestidenní válka v sedmašedesátém, kdy jsme dobyli Golanské výšiny. To už jsem byl přeškolený na velitele tanku. Mojí pátou válkou v roce 1973 byla jomkipurská. Začala ve sváteční den, kdy většina našich lidí byla v synagogách. Zákeřně nás přepadla voj-

550 korun za dvěstěpadesátku, tedy za odboj. České občanství nikdy neztratil, izraelské získal, takže má nyní dvě. „Kdybych nepodnikal a nenašetřil si, nevím, jak bych dnes existoval. Měl jsem v Haifě s kamarádem autoservis s šestadvaceti zaměstnanci. Ten kamarád byl Arab, dodnes se přátelíme. Z podniku jsem ale odešel v roce 1983, kdy jsem byl po smrti svého prvorozeného syna Dorona bez chuti do života. Můj mladší syn se ale o mne jako generální ředitel velkého gumárenského podniku postaral. Zastupoval jsem jeho firmu na severu země, prodávali jsme klínové řemeny, hadice, pásy na transportéry a další gumové výrobky.

Epilog ska sousedních arabských zemí. Opět jsme vyhráli. Poslední mojí válkou byl boj v roce 1982, kdy jsme se museli bránit teroristům, útočícím z území Libanonu.“ Jestli Petr Bachrach někoho zabil? „To se nedá v takové válce říct. Nebojovalo se přece v zákopech na bodáky člověk proti člověku. Střílelo se na velké vzdálenosti, takže jsem nevěděl, jestli byl mou střelbou někdo zraněn nebo usmrcen. Vím jen, že jsem jednou zapálil jordánský tank vzdálený od nás asi kilometr. Arabové v Libanonu, Sýrii či Jordánsku byli sice mými nepřáteli, ale dnes jsou to pro mne prostě národy stejné, jako je Izrael. Chceme s nimi žít v míru. Jejich matky přece pláčou za svými zabitými syny stejně jako izraelské mámy.“ Proč se tedy lidé na obou stranách pořád zabíjejí? „Chyba je v těch nahoře. Touha po moci. A to jsme zase zpátky u náboženství. Proč jsou mrtví v severním Irsku? Proč byly statisíce usmrcených v Bosně a Hercegovině? Jen z náboženských důvodů a z posedlosti dostat se k moci. Je ale třeba říct, že výjimka potvrzuje pravidlo. Muslimští fundamentalisté jsou fanatici; přestože společně uznávají jen svého Mohameda, jsou schopni se vraždit sami mezi sebou. Jen si vzpomeňte na masakry ve válce mezi Irákem a Íránem. Stejně to funguje také v Libanonu. Je těžké se dohodnout s Araby, kteří se nechtějí domluvit ani sami mezi sebou.“ Petr Bachrach dostal v České republice důchod ve výši 1 400 korun. K tomu

První syn Petra Bachracha zahynul během bojů na izraelsko-libanonské frontě mezi Bejrútem a Damaškem. Každý otec v Izraeli, který ztratil ve válce svého syna, má právo svého druhorozeného už do bojových linií neposílat. Přesto druhý i třetí syn Petra Bachracha si na tátovi vymohli, aby si mohli jít také oni splnit svoji vojenskou povinnost, a to přímo k tankistům na frontu. Naštěstí přežili. Petr Bachrach se počátkem roku 1990 rozjel za svým přítelem do Švýcarska, aby mu pomohl při přestavbě domu. Jeho srdce si tam ale vybralo dovolenku; postihl ho infarkt myokardu. Když se zotavil, rozhodl se na čas vrátit na Ostravsko, do míst, kde měla jeho rodina své kořeny. Měl obavy, že horké klima v Izraeli by jeho zdraví neprospělo. V Ostravě se dal do práce při budování nové tváře Židovské obce na severu Moravy a ve Slezsku jako její předseda. Dnes už opět žije převážně v Haifě a je rád, že má dvě domoviny. Obě jsou mu stejně drahé, přestože z obou byli jeho předkové vyhnáni. I proto si oba tyto domovy zaslouží. Za oba bojoval. „Bez potíží jsem doletěl do Tel Avivu a teď už jsem zase v Haifě. Mému bytu se rakety Hizballáhu vyhnuly. Také všichni ostatní moravští Židé jsou v pořádku,“ poslal mi Petr Bachrach zprávu. „Je dobře, že je chvíli klid. Stejně to nevydrží. Na některé Araby není spolehnutí. Říká se, že muslim umí sto úsměvů, ale ani jeden není přátelský.“ Břetislav Olšer

fejeton Název tohoto fejetonu jsem si vypůjčila z písničky jedné hardrockové skupiny. Nevím, jestli autory vedly vlastní zkušenosti s tímto broukem, ale zřejmě jejich boj nebyl až tak vysilující, protože tuto potvůrku našli na malinách. Je docela možné, že si zatoulaná mandelinka bramborová chtěla vyspravit chuť, protože listy a stonky brambor, rajčat, lilků, baklažánů i paprik jí už připadaly fádní. Když zjistila, že maliny nepatří mezi lilkovité, tak se zcela jistě vrátila na osvědčené bramborové pole, aby spolu se svou početnou rodinou pokračovala v díle zkázy. Potvora jedna! A teď si představte, že si jich na některé nati pochutnává i přes padesát. Dobrý počtář si může spočítat, kolik jich asi je na pozemku o rozměrech 10x60 m, který jsem osázela právě bramborami. Někdo si může říci, že jsem špatný hospodář, protože o své pole nedokonale pečuji. Kdepak! Dodržuji agrotechnická opatření, tedy čtyřletou rotaci plodin, a sázím uznanou sadbu. A přesto na jaře, sotva vylezou první zelené lístky, už můj boj začíná. Nejdříve nevinně. Sem tam se objeví žlutočerně pruhovaný brouk,

který z pilnosti naklade na spodní straně listů žlutavá vajíčka. To zvládnu, myslím si, a snažím se vše vysbírat. S dobrým pocitem, že jsem udělala, co jsem mohla, a že jsem zvítězila, pak odcházím z pole. Za týden si to zopakuji. Za dva dny je opět červeno, ale už méně. Bolí mne sice záda, ale nepolevím a sbírám a sbírám. Pak odjedu na dovolenou, a když se vrátím, čeká mne

fráček a budou moci vytvořit další generaci tzv. letních brouků. Ti, jak známo, mají vydatný apetit. Ostatně ten je i v oblasti plození. Samičky nakladou totiž na jeden list kolem 35 vajíček, jejich průměrná plodnost je 500 vajíček. Takže chápete, že ani ve 21. století není boj proti mandelince bramborové vůbec snadný. A proč to dělám? Proč jdu na pole a nimrám

nad těmi americkými brouky zvítězím. Ostatně, představte si, že v roce 1952 existovaly vyhlášky, které vyzývaly občany k účasti na „celokrajské hledačce tohoto posla amerického imperialismu, aby tento byl zničen a bylo mu zabráněno dalšímu proni-

kání k našim východním spojencům“. Moje sestra to má v živé paměti, jako dítko školou povinné nafasovala obal od krabičky zápalek a vydělala si tenkrát za dvě mandelinky dvě koruny. Být to dnes, tak jsem milionář! Marie Dlabalová

pohroma. Ožrané stonky a listy, na holinách si hoví červené naducané larvy. Po třech hodinách jejich ruční likvidace to vzdávám. No co, ekobrambory opět nebudou! Namíchám doporučovaný utrejch, ať to stojí, co to stojí, a dám jim pořádnou spršku. Druhý den začne pršet, déšť postřik smyje a potvůrky to kvitují s radostným povděkem. A mne opět čeká ruční sběr. Po týdnu to zase vzdám a opakuji postřik. No vida, je to lepší! Děťátka nepřežila, zato větší larvy si lebedí a připravují se na to, až dostanou pruhovaný

se v zemi, zatímco jiní tráví letní čas v příjemné restauraci, u vody nebo nad knihou? Také bych si mohla brambory koupit v supermarketu, jak mi radí manžel. Jenomže to mi povaha selské dcery nedovolí. A v tom to asi bude. Je to báječný pocit mít brambory v řádku, kochat se z toho jak rostou, kvetou, a očekávat, kolik jich letos asi bude, a konfrontovat vše s jinými stejně posedlými nadšenci. Mandelinka bramborová mé nadšení sice řádně chladí, ale přesto, anebo právě proto podstupuji tento dosud nerovný boj s nadějí, že jednou

Kresba: Michal Riedl

Mandelinko bramborová, vyzývám tě ve tvém zájmu, zmiz!


in ze rc e

13

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

řádková inzerce Zaměstnání Jsem v důchodu, minulý měsíc jsem vydělala 25 tis. navíc, nestíhám, zaučím. Tel.: 603 836 949. Senioři, šance pro vás. www.atraktprace.net.

Různé Nábor Karate a Wa-te jitsu proběhne v září a v říjnu. Více informací na atarakarate@volny.cz nebo watejitsu@volny.cz. Prodám maringotku, délka 5 metrů. Cena 26 000 Kč. Tel.: 777 035 360.

IG001E

LR001A

Byty a nemovitosti Pronajmu garáž v Místku za policií. Tel.: 736 717 601.

Zveme vás k příjemnému posezení u krbu, večeři při svíčkách, na sklenku dobrého vína a výborné moučníky naší výroby. V útulném prostředí naší restaurace vám splníme i vaše náročná gurmánská přání.

DH006A

LR003A

Ostravská 140, Sviadnov www.ondras.cz ondras@ondras.cz 558 655 084

UNIBON je jediný peněžní ústav se sídlem v Moravskoslezském kraji, jenž má povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo

UNIBON SVÝM ČLENŮM Z ŘAD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB NABÍZÍ: • nadstandardní úročení vkladů ve srovnání s jinými peněžními ústavy v České republice • výhodné využívání úvěrových produktů k zabezpečení podnikatelských záměrů i k soukromým účelům • osobní přístup a korektní jednání

Bezpečnost

• hodnoceno jako jedno z nejlepších spořitelních a úvěrních družstev v České republice • pojištěno standardně jako bankovní ústavy v České republice • spořitelní a úvěrní družstvo prošlo přelicencováním v souvislosti s harmonizací práva Evropské unie • je pod důsledným dozorem Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami • je členem Asociace družstevních záložen

Flexibilita

• zaměstnanci Unibonu jsou připraveni jednat pružně a rychle

Silné zázemí

• podílí se na spolufinancování bonitních projektů v oblastech stavebnictví, realit, leteckého průmyslu a dalších

DH004B

Výjimečnost

Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava tel.: 597 575 111


14

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

Horoskopy Berani Merkur vám napoví, jak si správně organizovat práci. Pokud se jeho pokyny budete řídit, budete mít dost času nejen na práci, ale i na příjemné chvíle s partnerem. Když bude cokoliv potřebovat, uděláte to pro něj. Nesmíte však za to čekat žádné zvláštní díky a měli byste se tvářit, jako by to bylo naprosto samozřejmé. Býci Z pondělka se může vyklubat velmi náročný a namáhavý den. Můžete se cítit spoutaní a naštvaní. Vyhýbejte se konfliktním situacím. To, co cítíte, neříkejte okamžitě nahlas! Zpříjemněte si den čajem proti nachlazení. Začnete-li jej pít nejen ráno, ale po celé dny měsíce v Býku, předejdete zánětům v krční oblasti. Blíženci Bude-li podzimní počasí přát, využijte dny k mytí oken. Budete tak připraveni na zimní svátky. V těchto dnech se snadněji smyje mastnota a sklo udrží lesk. Nezanedbávejte při tom své povinnosti a nespokojte se s tím, že se k oknu natáhnete. Neleňte a vezměte si židli. Při neopatrném pohybu hrozí natažení zádových svalů. Raci Vyhněte se moučníkům a dortíkům. Máte-li chuť na sladkosti, dejte si müsli. Lákavé chlebíčky a bílé pečivo vyměňte za celozrnné produkty. Zachráníte tak svoji linii. V sobotu je vhodné prát záclony a závěsy, zvláště máte-li za sebou doporučené mytí oken. V sobotu si dopřejte lázeň a aplikujte krémy na hloubkové čištění pleti.

zá b ava

podle Saši Rohanové na týden od 9. října do 15. října Lvi Líbí se vám vánoční výzdoba ze sušených citrusových plodů? Udělejte si pro ni přípravu nyní! Dny jsou k sušení vhodné, zabrání se plesnivění. Plátky plodů sušíme rozložené na tácku na radiátoru. Na to, že je do Vánoc daleko, nehleďte. Příští vhodná příležitost k sušení rostlin a plodů bude až v listopadu. Panny Středem vašeho zájmu bude práce, rodina, domov a vztahy. Všechny tyto oblasti přispívají k pocitu bezpečí, který se v těchto dnech budete snažit upevnit. Chcete mít svůj život pod kontrolou a nedovolíte nikomu, aby vaše zdroje ohrozil. Komunikace se prohloubí a vy se budete více zajímat o vše skryté. Váhy Příznivé konstelace vám přinesou respekt a obdiv okolí, ale také patrně závist. Ne všem se bude zamlouvat, že se vám opět dobře daří. Nevěnujte tomu příliš pozornosti a raději se zaměřte sami na sebe. Teď je vhodný čas realizovat projekty a činnosti, do kterých jste dříve neměli odvahu se pustit. Štíři Možná už delší dobu ve vás dřímá nějaký nápad. Inspirace se může objevit v rozhovoru s někým z okolí. Není však ani vyloučeno, že se vnuknutí ukáže ve snu. Ať už se k vám dostane jakkoliv, současná astrální kombinace naznačuje, že nastává vhodný čas nápad promyslet a rozvíjet. Podpořte duševní činnost žlutou barvou.

Střelci Hvězdná konstelace se pomalu mění, ale tento týden ještě není vhodný pro změny. V minulém období jste patrně přijali nový způsob, jak přistupovat k řešení každodenních záležitostí a jak se chovat k druhým. Teď je čas si ujasnit priority. Snažte se tento týden zvolnit tempo. Kozorozi Merkur ve znamení Štíra naznačuje, že se budete setkávat s neobvyklými informacemi a inspirativními nápady. Vypadá to, že se seznámíte i s novými lidmi, kteří vám otevřou nové perspektivy. Nejen vaše intelektuální schopnosti, ale rovněž intuice bude zesílena. Zapisujte si své myšlenky a mějte připravený zápisník i na svém nočním stolku. Vodnáři Silně obsazené znamení Vah naznačuje, že se vaše pozornost bude upínat k mezilidským vztahům. Partnerství, přátelství, obchodní vztahy, ale i nepřátelé budou v popředí vašeho zájmu. Ve vaší povaze nemá přizpůsobivost výrazné místo. Je však pravda, že vám záleží na tom, abyste byli druhými přijímáni kladně. Ryby Budete otevřeni novým inspirativním myšlenkám a vhledům. Snažte se udělat si volnější program tak, abyste měli dostatek času sami na sebe. Relaxace bude v těchto dnech důležitá. Zajděte si na masáž, zacvičte si jógu nebo odpočívejte při poslechu své oblíbené hudby. To vše přispěje k vnitřní harmonii a dobré náladě.

Třešničkou na pivu je višeň OLOMOUC – Městský pivovar v Olomouci byl založen roku 1897 stejně jako podnik v Ostravě. V dobách komunistického blahobytu a plánované ekonomiky kvalitou příliš nevynikal. Pivařovou noční můrou byla představa vězení pro nehodné pivaře, kde byla na čepu pouze teplá olomoucká desítka. Po roce 1990 začal pivovar vyrábět pivo přijatelnější chuti, leč jeho ekonomická situace se stala neudržitelnou a roku 2000 byl bez náhrady uzavřen. Pohlédneme-li na mapu, okamžitě si uvědomíme strategickou pivní polohu města Olomouce. Nedaleko se na úrodné hanácké půdě rozkládá tršická chmelová oblast a všude kolem se vyrábí věhlasný moravský slad. Je pak logické, že v tomto předurčeném městě se pivo již šest let nevaří? Vzniklé schizma naštěstí zvrátilo nedávné otevření pivovarské restaurace v Riegerově ulici nedaleko centra. Zařízení nese tradiční název Svatováclavský pivovar a na jeho různorodých chmelových produktech si zaručeně pochutnáte. Desítka Vašek je veskrze hutná a plnotučná, i když někomu může trochu vadit její excesivní chmelovitost. Méně výrazná je již svatováclavská dvanáctka, zato pivo pšeničné se silnou zrnovitou dochutí a vyrovnaným řízem je skutečnou místní lahůdkou. Snad jen plátek citronu, který do pšeničňáku určitě patří, by mohl být servírovaný zvlášť, aby byla dána hostovi možnost volby. Černý vícestupňový ležák není moc sladké chuti a nejeví ani přílišné stopy aromatu kávy či čokolády, proto může potěšit i pivaře, který se

křížovka Na bowling láká všechny sportuchtivé zájemce speciální křížovkou centrum Morava ve Frýdku-Místku. Pro hosty má dokonce mimořádně zajímavou nabídku: „Přijďte k nám vyhrát… (dokončení v tajence). Tajenka z čísla 38 Listů moravskoslezských: Drahý, dvě věci umím nejlépe, sekanou a štrůdl. A tohle je která? Vylosovaní výherci z čísla 38 Listů moravskoslezských: Martin Uherek z Nového Jičína, Kateřina Pecoldová z Frýdlantu nad Ostravicí a Magda Jirásková z Frýdku-Místku. Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do redakce Listů moravskoslezských v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku, adresy redakcí najdete na předposlední straně v tiráži. Ze správných odpovědí vylosujeme tři šťastlivce, které zveřejníme v čísle 42 Listů moravskoslezských. Výhercům věnuje ceny v podobě volné hodiny na bowling restaurace a bowling Morava ve Frýdku-Místku. Stylový podnik nabízí příjemné posezení s klimatizací a výbornou kuchyní s jídly z hovězího, vepřového, kuřecího i rybího masa, bezmasá jídla, saláty, velký výběr pokrmů studené kuchyně, moučníky, topinky. Pro pořádání akcí je k dispozici salonek s kapacitou třicet míst. V bowlingové herně se lze příjemně odreagovat, je možné zde pořádat turnaje na čtyřech drahách s UV osvětlením, klimatizací a samostatným barem. Personál zde hosty obslouží nealko nápoji, pivem Radegast 12° a Plzeň i tmavým Velkopopovickým kozlem. Personál Bowlingu Morava se těší nejen na výherce, ale na všechny další hosty. [red]

ulice J. Trnky 82

Frýdek-Místek

po negativní zkušenosti s cukrovitou melasou z produkce Kozla či Krušovic tomuto druhu piva léta vyhýbá. Nejzajímavějším výrobkem u Sv. Václava je však nesporně pivo s višňovou příchutí, jehož autentičnost podtrhuje i fakt, že je podáváno s kompotovou višničkou v půllitru. Všechny olomoucké moky jsou přírodní, a tudíž zdraví prospěšné. Chuť na pivo evokují též kalorické pokrmy, mezi nimiž nejoblíbenější v klientské obci je škvarkové sádlo. Vzniklý nadměrný cholesterol je pak nutno z krevního oběhu vyplavit další zvýšenou dávkou místního ležáku. Obsluha je pozorná a pohotová, diskutabilní je snad nepřirozená oranžová barva služebních triček, která navíc na přední straně nesou název blízkého sponzorujícího obchodu Chaos. Toto do poklidné pivní atmosféry dozajista nepatří. Dekorace lokálu je skromná a vkusná, nostalgicky naladěného konzumenta nejvíce dojmou zvětšeniny etiket zaniklých pivovarů v Buštěhradu, Staňkově či Opavě, šetřílka pak natištěné ceny na těchto archiváliích. Ty se totiž pohybují dle druhu od koruny sedmdesát do dvou osmdesát. Nutno si však uvědomit, že řadový pracovník si v oné době přišel měsíčně zhruba na 1700 Kčs. První olomoucká vlaštovka roztahuje křídla a věští zajímavý pivní podzim. Zajisté však není jediná a už vůbec ne poslední. Na velký státní svátek 28. října se chystá slavnostní otevření dalšího olomouckého minipivovaru, tentokrát poblíž hotelu Flora. Jistý hanácký pivní nadšenec hodlá v oné pivovarské krčmě obnovit krásné tradice Jaroslava Haška a jeho věrného soupitníka Kuděje. Martin Jarošek


sp ort

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

15

Petr Mašlej vzpomíná na slavnou baníkovskou minulost a věří v lepší karvinskou budoucnost

Hrající trenér kočíruje karvinské fotbalisty ROZHOVOR

Narozen: 18. ledna 1 970 Sportovní odvětví: Fotbal Klub: MFK Karviná Největší úspěchy: Dvakrát třetí místo v první fotbalové lize v dresech Baníku Ostrava a Olomouce. Zajímavost: V Magdeburku vyhrál soutěž o nejlepší gól měsíce v německé lize, v současnosti je jediným hrajícím trenérem ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži. • Mezi fotbalisty koluje klasický vtip. Trenér před zápasem řekne: Hraji já a dalších deset se domluvte. „U mne to určitě neplatí. Trénuju a hraju už čtvrtou sezonu a myslím si, že si velkou kritiku za své výkony nezasloužím. Jsem realista a kdybych měl být do počtu, tak nejdu na trávník. Nedělalo by to v kolektivu dobře. Například ke konci minulé sezony, kdy jsme věděli, že už nebudeme první, jsem posledních šest kol nehrál a dával šanci dorostencům.“ • Vraťme se k vašim fotbalovým začátkům. „V Karviné, odkud pocházím, jsem udělal první krůčky samozřejmě v žácích. Pak jsem postupoval až mezi muže Kovony hrající v MSFL. Rok jsem byl v Baníku Havířov ve druhé lize, přišla vojna ve Znojmě a potom přestup do Baníku Ostrava.“ • V jaké pozici tenkrát Baník byl? „Hráli jsme stále nahoře, za čtyři sezony, které jsem v Ostravě působil, jsme skončili nejlépe třetí. Bylo to v sezoně 1993 – 94 a zrovna došlo k reorganizaci naší ligy, takže jsme se bohužel nedostali do Poháru UEFA. Byla to hezká léta. Měli jsme partičku kamarádů, která spolu byla ráda i mimo stadion. Někteří ještě hrají jako Radek Slončík, Tomáš Galásek, Martin Čížek, Michal Kresba: Miloš Kardoš

Zastavíme se v Moravskoslezské lize a konkrétně v Karviné, která si jako nováček vede v podzimní části zatím velmi solidně. Přispívá k tomu i šestatřicetiletý Petr Mašlej. • Můžeme začít naše povídání vaší kuriózní pozicí hrajícího trenéra? „Jsem soukromý podnikatel v realitách. Moje zaměstnání mi zabere hodně času, ale dokáži si ho přizpůsobit tak, abych se mohl fotbalu věnovat. Kondici si stále udržuji, ale budovat perspektivní celek má pochopitelně přednost, proto jsem hrát před půlrokem přestal. Přišly však problémy se složením zálohy a sami fotbalisté mne požádali, abych se na trávník vrátil. Teď jsme však z Baníku koupili do středu zálohy Juroška, a tak si myslím, že to bude můj hráčský konec. S vedením klubu jsme však domluveni, že když bude potřeba, nastoupím.“

Petr Mašlej

Foto: Aleš Krecl

KARVINÁ – Jak hluboko od první fotbalové ligy dolů je třeba jít, aby se našel trenér, který kromě toho, že vede své svěřence, ještě s nimi vybíhá na trávník bojovat o body?

Ondráček. Zažili jsme spolu hodně srandy a dodnes se scházíme. Zapomněl jsem na Marka Poštulku, který dělá fyzioterapeuta v Petřvaldě. Jsme stále ve spojení a chtěl bych, aby mi od začátku příštího roku dělal asistenta.“ • Po roce v Olomouci přišel návrat do Karviné a přestup do německého Magdeburku. „V Sigmě jsem byl rok a zpočátku to nebylo slavné. Zranil jsem se a na třetím místě v sezoně jsem se podílel snad jen třetinou zápasů. Olomouc dostala v Poháru UEFA Krakov, ale já jsem už v sestavě nebyl. Vrátil jsem se do Karviné, která postoupila do první ligy. Hrál jsem tam až do krachu karvinského fotbalu před sedmi lety. Měl jsem hodně nabídek k přestupu jak od nás, tak i ze zahraničí. Dal jsem přednost německému Magdeburku a v žádném případě jsem nelitoval. Byla to sice jen třetí liga, ale s takovými podmínkami a zajištěním, o kterém se ani dnes nesní většině týmů z naší nejvyšší soutěže. Kromě finančního ohodnocení jsem měl kolem sebe naprosto špičkový servis se vším všudy. Musel jsem se ale předtím vyplatit ze smlouvy, kterou jsem měl s Drnovicemi, ale díky tomu jsem prožil nejlepší roky svého fotbalového života. Nedivím se třeba Ivu Ulichovi, že dnes nechce odejít z třetiligových Drážďan. Tam mají podmínky podobné, jaké jsem zažil já.“ • Německá pohádka však skončila… „Předcházel tomu můj přestup do Kielu a hlavně zranění kolena. Po dvou operacích jsem prakticky rok a půl nehrál. Vrátil jsem se proto před třemi lety do Karviné jako hrající trenér, tehdy do krajského přeboru. Začátky však byly dost neutěšené. Po měsíci jsem chtěl odejít zpět do Kielu, pro který

dělám skauta čili vyhledavače talentů. Přišla však ještě jedna operace a pak už jsem si zvykl na poměry, ve kterých se v Karviné fotbal dělá.“ • Jak vypadá karvinská fotbalová současnost? „Už jsem řekl, že jsem se vrátil do krajského přeboru, ale již tenkrát se rozvíjela široká mládežnická základna, a bylo proto z čeho brát. Postoupili jsme do divize a tam dva roky hráli opravdu dobrý fotbal. Do MSFL jsme letos šli ze třetího místa a to byl obrovský úspěch a znovuoživení karvinské kopané. Z totálního propadu se pomalu zvedáme, největší dík samozřejmě patří městu, které vzalo klub pod svoje křídla. Cestu si k nám opět nacházejí i diváci. Nechodí jich sice zatím šest, osm tisíc jako za ligových časů, ale myslím si, že tisícovka je na MSFL víc než solidní. Je vidět, že hlad po dobré kopané v Karviné je. A my ho chceme uspokojit.“ • Druhá polovina MSFL probíhá možná poněkud mimo všechna očekávání. Co můžete fanouškům, kteří si k vám nacházejí cestu ve stále větším počtu, nabídnout? „Dosavadní průběh MSFL mne nepřekvapil. Nahoře jsou podle předpokladu silné juniorky Slovácka a Brna, my usilujeme jen o udržení. Neočekával jsem takovou situaci v týmu Fulneku, kterému se nepodařil začátek soutěže. Přitom má silný kádr. Sebrali jsme mu remízou 2:2 na jeho hřišti body i my a dokázali jsme, že všechno není jen o penězích. Můžeme doma nabídnout poctivý ofenzivní fotbal. V klubu jsme udělali dobrou partu, která se opírá o zkušené ligisty Davida Souradu, Martina Gilla, Davida Opitze. Kolem nich rostou mladí každým zápasem. Bohužel se nemůžeme ubránit zájemcům z vyšších soutěží, kteří kolem našich mladíků krouží a nabízejí jim lepší podmínky a vyhlídky. Nemůžeme a zatím ani nechceme bránit jim. Nemělo by však trvat dlouho, abychom i my dali dohromady tak silný tým, aby mohl myslet na postup.“ • Co tomu podle vás zatím brání? „Klasická odpověď zní, že podmínky. Ne, nestěžujeme si. Kromě jistoty, kterou nám dává město, se objevují další menší patrioti, kteří nás podpo-

rují. Ale hrát druhou ligu znamená nabídnout podmínky profesionální. Břemeno nákladů by tak musel vzít na sebe velký sponzor. Napadá mne OKD nebo některá z šachet, na kterých většina karvinských fotbalových fanoušků pracuje, ale to zatím reálně nevypadá.“ • Pokud vím, tak si svojí pracovní činností přivydělává i klub a hráči nestojí stranou. „Ano. Pro naše klubové sponzory děláme různé práce. Například pro firmu Jäkl údržbu zeleně, kterou dělají někteří naši fotbalisté. Mnozí z nich však jsou ještě studenti, další mají jiná civilní zaměstnání. Snažíme se zájemcům o náš dres nějaké povolání najít, to je jediné, co jim můžeme nabídnout.“ • O fotbalových trenérech se říká, že to jsou buď šílenci absolutně míči oddaní, nebo borci, co si relaxují někde na rybách. Kam byste se zařadil vy? „Dělám trenérské áčko, což je druhá nejvyšší kvalifikace, po ní bych chtěl studovat profilicenci. Proto se řadím někam mezi. Prací a fotbalem trávím hodně času, jinak je pro mne absolutní prioritou rodina. I když fotbal bokem zase není. Dcera Tereza studuje, ale syn Patrik hraje v Karviné žákovskou ligu, a tak ho musím sledovat. Já mám jinak rád další sporty ve všech podobách a fandím samozřejmě házené, která je u nás na špičkové úrovni.“ • U vás to vypadá na doživotní pouto s rodným městem. „Asi ano. Mám v plánu postavit si v Karviné dům a v klubu dokázat jako trenér co nejvíc. Pochopitelně bych se chtěl odrazit trochu výš, i když mít sbalené kufry za dveřmi se mi nelíbí. Když mne však trenérská profese někam zavane, je dobré mít se kam vrátit.“ • Vaše silné spojení s Karvinou dokládá i skutečnost, že jste se dal na politiku. „Nepopírám, že jsem se nechal v obecních volbách zapsat na kandidátku Strany zelených, jejichž program je mi blízký. Mám velký vztah k přírodě, a pokud bych se dostal na místo, které by mohlo něco ovlivnit, prosazoval bych hlavně sport pro mládež a náplň jejího volného času.“ František Huml

OSTRAVA – Ani ve druhém utkání Ligy mistrů nedokázali volejbalisté DHL Ostrava vyhrát, přestože vedli doma nad Friedrichshafenem už 2:0 na sety. Třetí pokus čeká Ostravany ve středu ve Španělské Sorii. Zápas s Friedrichshafenem, jehož dres oblékají dva Češi Polanský a Ticháček, byl pro českého mistra nakonec velmi smolný, přestože mu štěstí dlouho přálo. Vždyť mohl prohrát už první set, v němž vedli hosté 24:21. Tým DHL ale všechny tři setboly odvrátil a úspěšně čelil i dalším čtyřem, k nimž se německý mistr v koncovce první sady dostal. Za stavu 29:28 měli první šanci vyhrát úvodní set Ostravané a dík Chingově zásahu se jim to povedlo. Ani do koncovky druhého setu nevstupovali Ostravští z ideální pozice. Prohrávali 19:21. Čtyřmi body

za sebou se ale dostali do vedení 23:21 a také ve druhém dějství zvítězili. „I když je pravda, že jsme měli v těch dvou setech, hlavně v tom prvním, štěstí, měli jsme hrát i dál stejně odvážně. A to se nám bohužel nepovedlo a možná tím se to štěstí od nás odklonilo,“ řekl po utkání ostravský kapitán Přemysl Kubala. Kritický moment přišel ve třetím setu. Domácí se v něm složitě dostali do vedení 19:18 a v té chvíli měli navrch. Bohužel, právě v tomto okamžiku pustil nejlepší ostravský hráč David Konečný na zem laciný a vysoký míč, o němž se domníval, že skončí v autu. A on spadl do hřiště. „To byla hrozná chyba, vím to,“ nechápal Konečný po zápase. Smolný moment domácí zmrazil, německý tým stav znovu otočil a snížil na 2:1. V dalším průběhu už byl Friedrichshafen lepší, Ostravané se začali bát o výsledek a hra se jim nedařila. Pátý zkrácený set již měl jasný průběh.

„Ukázalo se, jak nebezpečné je vést 2:0. Svádí to totiž k podcenění a silnému soupeři, jakým byl Friedrichshafen, stačí jen málo, aby se chytil,“ řekl hodně zklamaný trenér Tomáš. „A my už jsme se bohužel nezvedli,“ pravil kouč Ostravanů, kteří si za svůj výkon i přes porážku vysloužili závěrečný aplaus dvou tisíc diváků. Ve středu 11. října čeká DHL třetí zápas Ligy mistrů, a to na palubovce španělského celku Numancia Soria. „Přestože jsme dvakrát prohráli, nic jsme tím nezničili. Panathinaikos byl jasným favoritem, kterému jsme dokázali slušně čelit, a zápas s Friedrichshafenem byl velice vyrovnaný. Nemáme důvod nevěřit, že ve Španělsku můžeme vyhrát,“ poznamenal Tomáš. „Šance vidím 50 na 50, Soria stejně jako my dvakrát prohrála a je to tým, s nímž bychom měli být schopni hrát minimálně vyrovnanou partii,“ uzavřel ostravský kouč. Petr Dolan

Foto: Aleš Krecl

Třetí pokus pro hráče z DHL Ostrava

Američan Burrow odevzdal stejně jako jeho spoluhráči z týmu DHL na hřišti maximum. Z vítězství se však nakonec radovali volejbalisté německého mistra.


16

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

sp o rt

V nejvyšší basketbalové soutěži se objeví několik nových jmen, amerického rozehrávače má i NH Ostrava

Mlékárna Kunín touží opět po medaili

Do bojů o mistrovské body v Martini NBL se pouští také dva kluby ze severu Moravy. Vloni stříbrná Mlékárna Kunín a o něco méně ambiciózní Nová huť Ostrava. Těsně před startem soutěže je však zřejmé, že zatímco Novojičínští budou jen těžko obhajovat pozice z minulých let, Nová huť by mohla být příjemným překvapením ligy.

Problém s rozehrávači Trenér Zdeněk Hummel prožil mimořádně hektické léto a začátek podzimu. Jako kouč národního mužstva chystal reprezentační hráče na úspěšný boj o Evropu. K týmu Mlékárny Kunín se připojil až v samotném závěru přípravy. Musí přitom řešit nemalé personální problémy. Z loňského kádru totiž odešli tři klíčoví hráči Američané Warrick s Chavisem a Slovák Šoška. „Nebude jednoduché tyto hráče nahradit, zejména Warrick byl v některých fázích sezony doslova nepostradatelný. Uděláme však maximum pro-

to, abychom se opět mohli v závěru ligy poprat o medaile,“ tvrdí zkušený kouč. Místo pivotmana Šošky by měl být největší oporou pod košem Američan Williams. Měří 205 centimetrů a má mimořádné skokanské schopnosti. „Je to navíc povahově skvělý kluk. Určitě by měl patřit k základním kamenům našeho týmu,“ tvrdí Hummel. Spokojen je také s exsparťanským křídlem Reinbergrem a hodně si slibuje i od bývalého kapitána Nové huti Ostrava Juraje Gavláka. Přestože tento zkušený slovenský reprezentant působil v ostravském klubu řadu let a byl velikou oporou, hledá Zdeněk Hummel ještě jednoho rozehrávače. „Bohužel, prozatím se nám nepodařilo nikoho ke Gavlákovi sehnat. Nedohodli jsme se ani s Američanem Spenserem, který byl u nás na zkoušku. Budeme muset pátrat dál,“ dodává před startem ligy Zdeněk Hummel.

Ostravané posílili Ostravští basketbalisté přivedli do kádru dva zajímavé hráče. Na místo rozehrávače získali Američana Mika Mitchela, basketbalistu, jenž si vůbec poprvé vyzkouší angažmá mimo USA. „Rozhodně od něho očekáváme oživení naší hry,“ komentoval Mitchelův příchod trenér NH Ostrava František Rón. „Pět let řídil naši hru na rozehrávce Gavlák a soupeři už

Foto: Aleš Krecl

OSTRAVA, NOVÝ JIČÍN Jako úplně poslední z tradičních kolektivních sportů začíná tento týden domácí basketbalová sezona. Po úspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy lze očekávat, že zájem o ni stoupne.

Jaroslav Prášil by měl být i v nové sezoně jednou z opor týmu NH Ostrava.

nás měli přečtené. Tahle změna nám přijde nanejvýš vhod,“ pokračoval Rón s tím, že Američan, jenž prý byl krátce po příjezdu do Česka poněkud vyveden z míry zcela odlišným způsobem života, by měl projev Ostravanů nejen změnit, ale také zrychlit. Druhou posilou Nové huti je pivotman Martin Ides, hráč, který už v týmu v minulosti působil. Mezitím si vyzkoušel, jak se hraje košíková v USA a v Itálii, jenže před touto sezonou zahraniční angažmá nesehnal, a tak se vrátil do Nové huti. „K Pospíšilovi jsme získali druhého opravdu vysokého a silného hráče, což by mělo znamenat, že bychom si měli dokázat vytvořit pod košem dostatek prostoru a nenechat se soupeřem vytlačit,“ přemýšlel Rón, co Idesův příchod pro jeho tým znamená. „Jde jen o to, aby se Martin zbavil určité nervozity, a pokud to dokáže, rozhodně bude velkým přínosem,“ řekl Rón. Kromě rozehrávače Gavláka opustil družstvo také mladinký Uhlíř, jehož si vyhlédla juniorka Realu Madrid. „To všechno znamená, že naším cílem je rozhodně postup do play-off. Celkově bychom se rádi pohybovali kolem pátého šestého místa a tak nějak bych chtěl, aby pro nás sezona skončila. Samozřejmě všechno, co bude navíc, bereme,“ zhodnotil ambice Ostravanů manažer Ladislav Kudela. Jaroslav Odstrčilík, Petr Dolan

DHL jediná suverénní

Karviná sahala v Kielu po senzaci

OSTRAVA – Volejbalisté DHL si jako jediné mužstvo v Kooperativa extralize udrželi stoprocentní úspěšnost. V dohrávce třetího kola, která byla odložena kvůli jejich startu v Lize mistrů, zvítězili na palubovce Vavexu Příbram 3:1.

KARVINÁ – Kdo měl možnost sledovat na programu Eurosport 2 přímý přenos druhého vystoupení házenkářů Karviné v Lize mistrů v německém Kielu, tým Jiřího Kekrta zřejmě nepoznával.

Skončila parkurová sezona MSK – Dvěmi závodními víkendy po sobě na kolbišti v Opavě-Kateřinkách ukončil jezdecký sport na severní Moravě tuto sezonu. Byla opět bohatá, téměř každý víkend se mohli příznivci jezdeckého sportu vypravit do Ostravy – Staré Bělé, Frýdku-Místku, Opavy, Frenštátu pod Radhoštěm, ale též do Karviné, Hrabové, Velké Polomi. Jezdecké kluby v Trojanovicích a Hradci nad Moravicí opět přidaly ke standardním parkurům i závody pro jezdeckou omladinu s poníky, Nový Jičín oprašoval na severní Moravě poněkud opomíjenou drezúru, pro kterou vytvořil prostor i znovuprobuzený Albertovec, kde se dokonce jel po dlouhé době také dostih. Ochuzeni odchodem Kláry Šálkové z centra v Čeladné zůstali příznivci westernu, kteří si něco málo užili pouze v Rožnově pod Radhoštěm, několik voltižních závodů uspořádal frenštátský oddíl, jenž byl kdysi mekkou voltiže a z bývalé slávy tam zbylo už jen i letos úspěšné voltižní družstvo.

Frenštát se letos v červnu stal také pořadatelem Mistrovství České republiky ve skoku mladých jezdců, žen a seniorů. V kategorii mladých bylo bohužel poznamenáno neúčastí zraněného favorita Marka Hentšela z Baníku Ostrava. Seeromoráváci si z něj ale odvezli prvenství v družstvech. Na parkurových kolbištích zářili zcela pochopitelně především jezdci, kteří mají koně jako svou profesi. Dominantní postavení potvrdila Stáj Mustang z Lučiny se Zdeňekm Žílou, třetím na Mistrovství ČR, a Davidem Fialkou, druhým v Českém skokovém poháru. Vavříny sbírali také Stanislav Hošák z Nového Jičína, který vyhrál i ST na posledních velkých závodech v Opavě s koněm Federweiser, a opavský Jiří Hruška s Crystalem, kteří zvítězili například v Ceně Radegasta. Konec sezony se ale letos zásluhou dvou pořadatelů přece jen trochu protáhne. V polovině listopadu pořádá halové parkurové závody oddíl ve Frenštátě pod Radhoštěm, zbrusu novou halu chce o týden později představit jezdecký klub v Trojanovích. [dah]

V první půli předváděl český šampion parádní házenou, prohrával jen o dva góly a zdálo se, že se může schylovat k senzaci. Opravdu to byl možná nejlepší výkon, jaký byl v karvinském podání k vidění za několik posledních sezon. Po přestávce se však hráči Baníku OKD trefili už jenom sedmkrát, a protože soupeř jim nasypal na cestu domů 24 gólů, vraceli se z Německa s trochu očekávaným potupným debaklem. „Opravdu byl celý první poločas z naší strany hodně dobrý, protože jsme vedli s Kielem naprosto otevřenou bitvu a hráli jsme nesmírně odvážně. Domácí favorit z toho byl viditelně zaskočený a také nervózní,“ hodnotil duel manažer Baníku OKD Karviná Miroslav Pelech a jen dodal, že po přestávce hosté už vystupňovanému hernímu tempu jednoho z vůbec nejlepších světových týmů nedokázali stačit. „Kiel hrál neuvěřitelně disciplinovaně a i organizovaně, asi tam museli mít v kabině pořádně rušno. Přes šest tisíc diváků v hale nebylo zvědavo na to, jak se favorit potrápí s neposlušným outsiderem, domácí fanoušci se přišli podívat na debakl. Bohužel ten také přišel. Dělali jsme chyby v obraně, vůbec jsme si nebyli schopni připravit pořádný útok,“ líčil Pelech. První gól dala Karviná po osmi minutách a spíše jen s velkou dávkou štěstí. „Vždyť opravdu normální branku ze hry jsme Kielu dali až v polovině druhého poločasu. To, co se odehrávalo na palubovce, bylo vražděním neviňátek. Naprostá tragédie. Ukázalo se, že prostě za takovým mančaftem zaostává-

me úplně ve všem, nemáme tolik zkušeností s těžkými zápasy, i když se do pohárů zapojujeme pravidelně už řadu let, navíc nám schází i kvalita. Když to začalo padat ze spojek Karabatičovi s Anderssonem a přidali se i další, bylo jasné, že to skončí zle,“ uvedl. I manažeru nejúspěšnějšího klubu v kolektivních sportech regionu v posledních deseti letech je jasné, že tým se potřebuje rychle dostat do pohody. „Musíme se dát brzy do pořádku, protože start Ligy mistrů se nám absolutně nepovedl. Nehráli jsme sice se žádnými nazdárky, vždyť Konstanca se dostala loni do semifinále Poháru vítězů pohárů a Kiel patří k nejlepším celkům Evropy už řadu let, ale už v dalším duelu v dánském Gudme potřebujeme zabrat nejen herně, ale i výsledkově,“ prohlásil odhodlaně Pelech. Karvinské stále ničí výpadky ve hře. „Pořád je to na sinusoidě. Máme

velice povedené úseky hry, které ale prostřídáme naprosto tragickými pasážemi. Co pak stačí na naši extraligu, to je na evropskou házenou málo. O těch problémech víme, snažíme se na nich pracovat, ale i na můj vkus už tohle přetrvává hodně dlouho. Například v Kielu jsme byli spokojeni s hrou i s výsledkem v prvním poločase, ale po přestávce bych to, co jsme předváděli na palubovce, přirovnal ke katastrofě,“ poznamenal trenér Jiří Kekrt. Souhlasil s ním i Ondřej Zdráhala, který v první půli na střední spojce exceloval, ale po pauze se ze hřiště vytratil stejně jako celý hostující tým. „První poločas nám vážně vyšel, měli jsme obrovskou chuť po házené. Druhý poločas se už podobal našemu střetnutí s Konstancí, kdy jsme soupeři darovali vítězství. Doufám, že nás takové výpadky nepostihnou i příště,“ uvedl. Karel Pekař

Foto: Aleš Krecl

V dramatickém utkání před bouřlivým středočeským publikem rozhodl tři koncovky setů jen minimální rozdíl dvou bodů. „Bylo to velmi kvalitní utkání. Bohužel ho ovlivnily některé výkony rozhodčích, které byly kulantně řečeno nepřesné,“ zlobil se na sudí domácí kouč Jiří Vojík. „Ale na to se

nechceme vymlouvat ani snižovat výkon Ostravy,“ dodal vzápětí. Domácí se proti týmu DHL, který měl v nohách těžký zápas Ligy mistrů, vzbouřili po dvou prohraných setech a třetí sadu už získali na svou stranu. Obrat pokračoval až do koncovky čtvrtého setu, konkrétně do stavu 20:15 pro Vavex. Pak se však prosadily pevné nervy a zkušenosti ostravského týmu, který celkové vítězství vydřel v koncovce 29:27. „Už jsem chtěl věřit, že to dotáhneme do tie-breaku,“ povzdechl si Vojík. „V koncovkách jsme měli více štěstí. Domácí podali velice kvalitní výkon,“ řekl trenér obhájců titulu Jaroslav Tomáš. [jod]

Jan Sobol patří mezi nejzkušenější hráče Karviné. Ani jeho výkony však k úspěchu v Lize mistrů nestačily. Baník oba své zápasy v prestižní soutěži prohrál.


sp ort

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

17

Milovníci pohybu ve Frýdku-Místku se mají opět na co těšit, už ve středu se běží Desítka na dráze

Atleti sbírají úspěchy ve všech kategoriích

Pro ty nejmenší byla připravena trať v délce 150 metrů, pro žactvo a dorost dvanáctiminutový běh. Mezi žáky se prosazovali domácí borci. Ve svých kategoriích zvítězili Jakub Zemaník (ročník 1995) výkonem 2 710 metrů, Tomáš Filipec (mladší žáci) 3 237 m, Petr Lukeš (starší žáci) 3 283 m. V kategorii dorostu vyhrál Jakub Martynek (Ski Mosty), který za 12 minut uběhl 3 465 metrů. Mezi děvčaty sbíraly vavříny závodnice Slezanu Frýdek-Místek Katka Uhrová a Kristýna Vepřeková (ročník 1995) s 2 500 m, Barbora Niedobová (mladší žačky) 2 680 m a Renata Szpyrc (starší žačky) 2 977 m, obě ze Ski Mosty. V hlavním závodě zvítězil domácí Peter Mikulenka výkonem 17 913 m před Robertem Šádkem (MK Kopřivnice) 17 837 m a Pavlem Michnou (Slezan FM) 17 575 m. Mezi ženami byla nejlepší Irena Šádková z Pardubic výkonem 15 520 metrů.

Zlato pro mladší žačky Družstvo mladších žaček dotáhlo své celoroční vítězné tažení až do konce, když v neděli 1. října na stadionu v Uherském Hradišti vybojovalo zlaté medaile. Děvčata se od první disciplíny usadila v čele tabulky a s každou disciplínou zvyšovala svůj náskok. Naprosto suverénně tak vybojovala titul mistryň Moravy a Slezska, za což si určitě zaslouží pochvalu.

Starší žáci devátí Ve stejném termínu jako mladší žačky v Uherském Hradišti nastupovalo družstvo starších žáků ve finále mistrovství České republiky. Na stadionu v Hradci Králové však kvůli autohavárii nastoupilo oslabené družstvo. Přesto kluci podávali výborné výkony, vytvořili si řadu osobních rekordů a v konečném účtování jim patří výborné deváté místo v České republice.

Foto: Zdeněk Duda

FRÝDEK-MÍSTEK – Za příjemného běžeckého počasí se uskutečnil na stadionu TJ Slezan jubilejní 30. ročník Slezanské hodinovky. Na startu se sešlo celkem 130 závodníků, z toho v hlavním závodě 48 běžců.

O atletiku je mezi frýdecko-místeckou mládeží veliký zájem, takže boje o co nejlepší pozici na dráze bývají hodně tvrdé. a zpět. Začátek závodu je plánován na 11 hodin. Vypsány jsou kategorie pro muže do 35, do 45, do 55 a nad 55 let a pro ženy. V 10.30 hodin bude odstartován rovněž na místeckém náměstí Běh pro zdraví na 1 000 metrů pro děti, mládež, ale i pro dospělé zájemce. Kategorie jsou rozděleny pro ročník narození 1996 a mladší, 1991 – 1995 a 1990 a starší. Pro nejlepší ve všech závodech a kategoriích jsou připraveny ceny. Akce může

Závod mezi náměstími V sobotu 14. října mají všichni zájemci o aktivní pohyb zajímavou příležitost si zasportovat. Město Frýdek-Místek ve spolupráci s oddílem atletiky TJ Slezan připravilo nový a jistě pro mnohé zajímavý běžecký závod na 5 kilometrů. Start závodu bude na náměstí Svobody v Místku, poběží se na Frýdecké náměstí

být pro mnohé vhodnou generálkou před největším závodem na Moravě Hornickou desítkou, která se poběží v sobotu 4. listopadu.

Desítka na dráze Dalším závodem běžeckých cen je frýdecko-místecká Desítka na dráze. Poběží se ve středu 18. října na stadionu TJ Slezan ve Frýdku. „Od 15.30 hodin budou na programu závody mládeže, pro všechny je připravena

trať 300 metrů. V 16.45 bude 1. rozběh na 10 tisíc metrů pro muže s výkony do 39 minut. V 17.30 hodin bude odstartován 2. rozběh pro všechny ostatní zájemce. Vyhlášení výsledků mládeže bude v 16.20 hodin, pro nejlepší v kategoriích je připravena sladká odměna. V hlavním závodě se budou ceny losovat mezi všechny účastníky,“ zve tímto všechny přátele aktivního pohybu předseda oddílu atletiky Josef Nejezchleba. Zdeněk Duda

Rekordní počet přihlášek

Florbalové soutěže se rozběhly naplno

FRÝDEK-MÍSTEK – Na přelomu října a listopadu začnou podobně jako v devíti předcházejících sezonách v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín futsalové soutěže.

PASKOV – Ve druhé polovině září se rozběhly všechny florbalové soutěže. Hráči Paskov Saurians nastoupili jako nováček 1. florbalové ligy, což je druhá nejvyšší soutěž v republice. První tým mužů odehrál své tři úvodní zápasy na domácím hřišti. Jak se jim zdařil start, prozradil předseda klubu Petr Moravec. „Ke svému historicky prvnímu prvoligovému zápasu nastoupili naši hráči proti největšímu favoritovi, exligovému Třinci, který pomýšlí na brzký návrat do elitní soutěže. Od úvodu jsme ovšem hosty zaskočili naší aktivní hrou, ale na náš náskok dokázal vždy rychle odpovědět. Nepochopitelný tříminutový výpadek ve třetí třetině nás stál všechny body a výsledek se nám nepodařilo zvrátit ani s ohromnou podporou publika. Zaskvěl se především Filip Kapolka, autor tří branek. Může nás velmi mrzet neproměněné trestné střílení v úvodu střetnutí,“ zhodnotil premiéru Moravec. V ní Paskov podlehl 4:5. „Druhý zápas jsme naopak začali přímo hrozivě a po 1. třetině jsme prohrávali o čtyři branky. Dokázali jsme

Foto: Luboslav Kapsa

Zájem o futsal neustále narůstá a v jubilejním desátém ročníku se ve třech okresních soutěžích představí rekordních 38 týmů. Jednotlivé turnaje se odehrají ve sportovních halách SOUS Kopřivnice, SOUT Frýdek-Místek, ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice a 6. ZŠ Frýdek-Místek. V nejvyšší okresní soutěži, kterou je okresní přebor, budou hrát i tři celky, které sestoupily z Moravskoslezského přeboru. Jedná se o Deltu Frýdlant nad Ostravicí, FT NC Line Suchdol nad Odrou a Relax Frenštát pod Radhoštěm. Posledně jmenovaný celek sice sestoupit nemusel, avšak po odchodu svých největších opor Špačka, Kovaříka

a Žídka do prvoligových klubů zvolil tuto variantu dobrovolně. Do počtu devíti je doplní obhájce prvenství New Jersey Nový Jičín, FC Lavina Kopřivnice, Tsunami Příbor B, Flamengo Kozlovice a dva nováčkové z Nového Jičína Top Dogs a 1. FC Tornádo. Hrát se bude tradičním dvoukolovým systémem. Trojice sestupujících týmů z krajského přeboru se postarala o to, že do 1. třídy musely sestoupit kromě Vicheru Frýdek-Místek a Orla Štramberk i celky Dreadlocku Nový Jičín a Bizona Studénky A. Zbývajícími osmi účastníky této soutěže jsou Optics Trade Nový Jičín, V. Ú. K. Chaos Kopřivnice, Santos Tichá, HI-TEC Bílovec, Bidolido Team Nový Jičín, L. G. Kopřivnice a nováčkové TJ Sviadnov a K1 Jeseník nad Odrou. Mužstva se nejdříve utkají každý s každým a poté bude soutěž rozdělena na dvě šestičlenné skupiny. V jedné se bude hrát o postup a v druhé o záchranu. [dud]

Loňský vítěz 2. třídy Komax Kunčice pod Ondřejníkem v pruhovaných dresech využil volného místa v divizi „F“ a již odehrál první mistrovské utkání této třetí nejvyšší futsalové soutěže. Přes statečný boj podlehl ve sportovní hale v Bílovci obhájci prvenství CC KLW Jistebník „B“ poměrem 4:10.

ovšem zápas vyrovnat a v prodloužení vyhrát. Dá se říci, že to bylo díky skvělému výkonu všech hráčů, kteří i za nepříznivého stavu věřili v úspěch, a také tradičně zásluhou výborného publika,“ neskrýval spokojenost předseda. Výsledkem bylo vítězství nad Litvínovem 7:6 po prodloužení. „Třetí zápas měl úvod z kategorie snů. První třetinu jsme vyhráli o tři branky a tento náskok jsme udržovali celý zápas. Třemi brankami se blýskl Jiří Klega,“ pochválil své svěřence Moravec. Kadaň odjela s porážkou 6:3. Nyní čekají Paskov Saurians zápasy na hřištích soupeřů. Náchod, Nymburk, Jihlava a Znojmo, to jsou místa, kde hráči chtějí potvrdit, že dokážou hrát atraktivní florbal i venku. Výsledkově by se rádi udrželi v horní části tabulky, kde po třech kolech jsou zatím na 6. místě s pěti body. Na domácím hřišti v Paskově se pak představí až v listopadu. Seniorské béčko hraje severomoravský přebor a má za sebou dva úvodní zápasy na půdě soupeře. Získal v nich plný počet bodů. „Úvod prvního zápasu naší rezervy byl katastrofální. Už ve druhé minutě jsme inkasovali. V podstatě jsme celé dvě třetiny stále dotahovali náskok soupeře. Vítězství nám

přinesla až třetí třetina, kterou jsme zahráli skvěle, a zcela zaslouženě jsme získali první tři body,“ konstatoval předseda klubu. Celek TNR Ostrava odešel s porážkou 4:8. „Začátek druhého zápasu, do kterého nenastoupilo pět hráčů z předchozího duelu, neboť odjeli hrát do Paskova proti Kadani, byl ještě horší než úvodní duel. V průběhu první třetiny jsme prohrávali 0:2 a 1:3. Naštěstí náš tým složený převážně z juniorů a dorostenců dokázal zápas otočit a přeměnit ho v exhibici. Blýskli se dorostenci Čmiel, Lukšík a Janešík, kteří dohromady vstřelili sedm branek,“ pochválil hráče. Konečné resumé zní výhra 10:4 nad RH Piving. Úvodní zápasy ukázaly, že mladí hráči udělali za poslední sezonu výrazný pokrok a že se stávají důležitou součástí mužské kategorie. Škoda jen zranění kapitána Davida Hrona, který bude asi tři týdny mimo hru kvůli pochroumanému zápěstí. V úvodu soutěže se zatím nedaří paskovským juniorům, kteří ve dvou počátečních kolech severomoravské juniorské ligy vyšli bodově naprázdno. Trenéři přesto věří, že pokud přestanou střídat dobré části utkání se špatnými, určitě se v blízké době objeví v horní polovině tabulky. Zdeněk Duda

Prvenství Kotelny je tradicí

Úspěchy šachistů

FRÝDLANT n. O. – Již jedenáctý turnaj letošního roku čekal na hráče malé kopané ve druhém ročníku Futsal cupu na umělé trávě.

FRÝDEK-MÍSTEK – Kvalitně obsazený šachový festival s názvem Open Vysočina se v minulém týdnu uskutečnil v Havlíčkově Brodě. Jeho součástí bylo i Mistrovství České republiky žen, juniorů a juniorek do 20 let, dorostenců a dorostenek do 18 let. Na startu samozřejmě nechyběli ani hráči Beskydské šachové školy z Frýdku-Místku. „Z našich hráčů exceloval teprve třináctiletý Jirka Kočičák, který se stal mistrem republiky do 18 i do 20 let. Skvěle si vedla i Kristýna Novosadová, která v soutěži dorostenek vybojovala stříbrnou medaili, přestože dlouho byla na čele startovního pole,“ řekl po návratu z šampionátu šéf BŠŠ Antonín Surma. [dud]

I tentokrát se na něm představilo devět družstev, která byla rozdělena do dvou základních skupin. Nejprve se odehrály vyřazovací boje play-off, z nichž vzešli následující semifinalisté: Relax Kotelna, Radvanice, Calibrum a Man Ostrava. Semifinále nebylo žádným problémem pro zkušený tým pořádající Kotelny a pro Calibrum. Kotelna v něm zdolala Radvanice 6:0 a tým Calibrum porazil Man Ostrava 6:3.

Vyrovnané finále nakonec skončilo poměrem 3:2 pro svěřence hrajícího trenéra a organizátora celé akce Oldřicha Tošenovského. Družstvo Kotelny tak obhájilo prvenství z předchozích dvou turnajů. Též individuální ceny se staly kořistí hráčů vítězného týmu. Nejlepším střelcem turnaje se stal s patnácti trefami Lukáš Kaulinec, nejlepším brankářem byl vyhodnocen Jan Pospěch. „Těší mě stoupající výkonnost všech zúčastněných celků a stálost formy mých spoluhráčů. Další boje v malé kopané plánujeme na 22. října, ještě předtím se však odehraje turnaj zkušených hráčů,“ prozradil organizátor Oldřich Tošenovský. [dud]


9. října 2006 LISTY moravskoslezské

in zerce

LR010A

18

Sběrné dvory s. r. o.

Specialisté na revitalizaci bytových a panelových domů od A do Z

Výkup druhotných surovin

Zajišťujeme:

Centrála:

LR002A

Bahno, Svazarmovská 88 , Tel.: 558 434 321 Brušperk, J. Matěje 515, Tel.: 558 666 441 Frýdlant n. O., Okružní ulice, Tel.: 603 740 642

Na Zbytkách 446, 738 01 Frýdek-Místek - Staré Město tel.: 558 628 244, fax: 558 628 236, www.interdecor.cz Pobočka: Hlučínská 484/61, 702 00 Ostrava, tel./fax: 596 114 855

BF001A

Sběrny:

IG004B

projektovou dokumentaci stavební povolení tepelné audity financování v podobě úvěrů a dotací inženýrskou činnost zateplení budov výrobu, dodávku a montáž plastových i euro oken a dveří opravy střech opravy výtahů

Ostravská 103, Sviadnov Tel.: 558 655 075, tel./fax: 558 655 607


sp ort

Třineční hokejisté opět našli střeleckou pohodu, mrzí je však malý zájem fanoušků

naše tipy

Špatný začátek je dávno pryč

Chystají další kanonádu TŘINEC – Ocelářům se po rozpačitém úvodu extraligové sezony začalo dařit a sází svým soupeřům jednu branku za druhou. Na kvalitní přestřelku se snad mohou fandové těšit i v úterý 10. října, protože do Třince přijede pražská Sparta. Zápas začíná tradičně v 17 hodin. V pátek 13. října hostí na svém ledě v dalším kole Vítkovice Zlín. Začátek duelu je rovněž v 17 hodin.

TŘINEC – Hokejisté Třince válí. Domácí stadion se stal nedobytnou tvrzí, kde ztroskotaly například i Pardubice, Vítkovice nebo naposledy Zlín.

Volejbalisté nezahálí OSTRAVA – Na nedostatek práce si rozhodně nemohou stěžovat volejbalisté DHL Ostrava. Kromě zápasů Ligy mistrů musí stíhat nejvyšší domácí soutěže. V sobotu 14. října nastoupí v 17 hodin proti Ústí nad Labem. Opava na své palubovce přivítá Zlín a ve stejné soutěži žen hraje rovněž od 17 hodin Mittal Ostrava s týmem Přerova.

Podruhé doma Foto: Aleš Krecl

Oceláře doma o výhru obraly jen Znojmo a České Budějovice v prvních dvou vystoupeních v sezoně, ale špatný úvod je už dávno zapomenutý. Je pravda, že i ve výsledkově pokažených zápasech se třinečtí hokejisté prezentovali hrou, za kterou se nemuseli stydět. „Jenže jsme nedávali góly. Vůbec nám nešly přesilovky, které v minulé sezoně byly naší silnou stránkou, a přitom jsme se jim tehdy vůbec nevěnovali. Teď jsme je trénovali hodně a ukázalo se, že trpělivost se vyplatila,“ usmíval se trenér Ocelářů Jiří Juřík, který možná po špatném startu cítil tlak na svou pozici, ale jeho tým se s menší krizí až obdivuhodně vypořádal: „Věděli jsme, že to přijde. Pomohla nám výhra nad Vítkovicemi.“ Ostravanům nasázel Třinec šest gólů, pak přišly velice povedené zápasy s Pardubicemi a také s Kladnem. Ty shodně skončily 7:5. „Diváci se výborně bavili, ale pro nás, trenéry, to úplně ideální nebylo. Naším cílem je, abychom hodně gólů stříleli, ale také málo dostávali. A to se ne až tak docela dařilo. Na druhou stranu jsou důležité body, a ty jsme získali,“ hodnotil dost divoké přestřelky na třineckém stadionu Juřík. Na malou atraktivitu a nedostatek gólů si fanoušci Ocelářů nemohli stěžovat ani v duelu proti Zlínu. Jejich miláčci rychle vedli, pak je rozsmutnil hattrickem hostující Tomík, jenže ve třetí části měl znovu navrch Třinec. Zápas do prodloužení ještě Hamé stačilo dovést, ale pak přišla blesková souhra Polanského se slovenským forvardem Romanem Tomasem a byl

19

9. října 2006 LISTY moravskoslezské

V duelu Třince se Zlínem si diváci přišli na své. Viděli jedenáct golů a hlavně vítězství Ocelářů. O body tvrdě bojoval také slovinský útočník Tomaž Razingar, který se na snímku marně pokouší překonat brankáře Čecha. Jsou v každém utkání lepší a věřím, že jich bude chodit ještě víc,“ dodal. Divácké návštěvy jsou ale zatím ve městě slabé, šest domácích duelů Ocelářů vidělo jen něco přes dvanáct tisíc lidí, což představuje průměr 2106 fanoušků na zápas. V extralize méně lidí na hokej nechodí nikde, i předposlední v tabulce návštěvnosti Kladno se honosí čísly v průměru o pětistovku vyššími. „Věřím, že se to změní. V Třinci lidi vždycky začínali chodit na hokej až později. Hrajeme atraktivně, vítězíme, tak snad je přilákáme,“ řekl kouč Juřík. Není divu, že pohoda, která momentálně vládne v Třinci, zasáhla i hráče. Příkladem může být slovenský útočník Miroslav Zálešák. Odchova-

konec. „Je to zásluha Jirky Polanského, který využil špatného vyhození puku Hamrlíka a našel mě úplně volného před brankou. Stačilo jenom dát gól,“ usmíval se střelec. Podle Tomase byli Oceláři při hře v plném počtu hráčů lepší, ale Zlín držely nad vodou dvě využité přesilovky, jednu branku hosté vstřelili těsně po konci početní výhody. „Pořád jsme si ale věřili,“ říkal Tomas, který je letos daleko výraznější postavou týmu než v minulé sezoně: „Jsem moc rád, že je ten rok za mnou. Jsem vděčný vedení klubu, že jsem tady mohl po takových výkonech zůstat, a že mi věří i fanoušci. Lidé jsou v Třinci vážně fantastičtí, hrozně nám pomáhají.

nec Nitry přišel Ocelářům vypomoci pro první čtvrtinu sezony, pak se měl vrátit do švédského Södertalje, kde už dohrával minulý ročník ligy. Jenže šestadvacetiletý, výtečně bránící forvard nakonec v Třinci zůstal. Vedení klubu jeho angažováním v úvodu sezony udělalo správný krok. „Už je jisté, že Miro Zálešák u nás zůstane, varianta jeho odchodu do Švédska padla,“ uvedl ředitel marketingu klubu Marek Chmiel a dodal, že Zálešák se s klubem dohodl na kontraktu do roku 2008. „Předčasně bychom se dohodli na skončení smlouvy jen v případě nesmírně lukrativní nabídky, za jakou bychom například považovali zájem ze zámořské NHL,“ dodal Chmiel. [pek]

HLUČÍN – Podruhé za sebou budou mít výhodu domácího prostředí druholigoví fotbalisté Hlučína. V posledních dvou zápasech před vlastním publikem dokázali uspět, a dokonce neinkasovali ani jednu branku, v sobotu 14. října je však od 15.30 hodin čeká mimořádně těžký soupeř, vedoucí tým soutěže HFK Olomouc.

Boxeři hostí Ústí OSTRAVA – Mnohonásobný mistr republiky a nejlepší tým posledních let Ústí nad Labem bude druhým soupeřem ostravských boxerů v letošním ročníku extraligy. „Je škoda, že nám budou scházet dvě opory Dostál a Slíž. S nimi bychom měli podstatně větší šanci,“ vysvětluje šéftrenér BC Ostrava Jiří Kotiba. Připomíná přitom, že jeho svěřenci v minulém extraligovém ročníku svého soupeře porazili a také letos by chtěli překvapit. Duel s Ústím nad Labem začíná v neděli 15. října v 10 hodin v Čas Aréně. [jod]

Vítkovice nehrají dobře, přesto bodují

Foto: Aleš Krecl

OSTRAVA – Hokejisté Vítkovic se pomalu prokousávají ze dna extraligové tabulky. Poměrně pravidelně získávají body, když z posledních sedmi utkání šestkrát vyhráli. Bohužel málokdy po přesvědčivém výkonu.

Zbyněk Irgl je společně s Petrem Hubáčkem nejproduktivnějším hráčem Vítkovic.

Fanoušky Vítkovic může těšit fakt, že jejich oblíbenci z posledních sedmi utkání šestkrát vyhráli a v klidu se vyšplhali do středu tabulky. Naopak poměrně rozladěni jsou ze způsobu, jakým se tam dostali. O Vítkovicích těchto dní lze jen těžko říct, že by hrály divácky atraktivní hokej se spoustou branek. Tým se o to zpočátku sezony sice snažil, jenže se ukázalo, že to nejde. Proto přešel k defenzivní taktice. Po změně pravidel se asi nečekalo, že tolik zápasů bude rozhodovat jedna či dvě branky. A právě to ostravský tým dokáže. Z oněch šesti vítězných duelů jen dvakrát vyhrál více než o branku a pouze ve stejném počtu utkání dokázal dát více než dva góly. A to je poměrně málo. Divákům se takový hokej nelíbí, což v duelu s Litvínovem dali několikrát najevo. Nikdo nic ale nenadělá s faktem, že tato taktika je úspěšná. „Hráli jsme dobré zápasy, jenže ty jsme často prohráli.

Tentokrát jsme nehráli nijak zvlášť dobře, ale podařilo se nám naštěstí získat tři body. Diváci asi nejsou spokojeni a dávají to rychle najevo, ale chtělo by to trochu trpělivosti,“ vyzval fanoušky po utkání s Litvínovem trenér Miloš Holaň. Hráči i přes vítěznou vlnu stále vypadají jakoby v křeči. Dalo by se čekat, že s rostoucím počtem vítězství poroste i sebevědomí hokejistů. Ale očekávaná lehkost se zatím nedostavila. „Od začátku hrajeme pod obrovským tlakem a to nás svazuje. Po tom začátku jsme sice udělali čtyři vítězství v řadě, ale pořád jsme byli na nějakém desátém místě. A to se nehraje dobře. Pak jsme prohráli se Znojmem a proti Litvínovu už jsme zase museli obstát. Nic jiného než vítězství jsme brát nemohli. Byli jsme trochu nervozní, což se projevilo na hře,“ přiznal potíže nejproduktivnější hráč týmu Petr Hubáček. Ač je to na základě dosavadních výsledků paradoxní, Vítkovice zatím mají problém s obránci. Celý tým poctivě brání, ovšem směrem dopředu jsou beci velmi málo produktivní. Kromě Jasečka, Gulašiho, Hudce a Kropáče si nikdo další nepřipsal ani bod, což je do určité míry dáno i tím, že byly zrušeny

druhé asistence. Přesto je podpora ofenzivy minimální. Projevuje se to hlavně v přesilovkách. „Chybí nám hráč typu Hamrlíka. Takový špílmachr, který by rozdával puky a uměl i přesně vystřelit od modré,“ popsal problém Petr Hubáček. Vedení se snaží od začátku sezony vzadu posílit, ale Hlavačku se upsat nepodařilo a kratičký záskok Kántora taky nic nepřinesl. Generální manažer Aleš Pavlík se snažil přivést Divíška, který dostal vyhazov ve Slavii. Ale ten nakonec odešel výměnou za Rataje do Plzně. „Hráče, které chtěl Růžička, jsme nebyli ochotní pustit, a plat Divíška byl také pořádný ranec,“ poznamenal na webových stránkách klubu k zatím poslední snaze Pavlík. Dalším problémem je, že kromě prvního útoku se ostatní řady prosazují minimálně. V kanadském bodování Vítkovic je trojice Hubáček – Irgl – Burger na prvních třech místech, ostatní paběrkují. Loni se tým spoléhal na to, že body byly víceméně rozloženy mezi všechny útoky. Dnes mužstvo táhnou jen tři hráči. A to je málo. Věřme ale, že pokud přijdou další vítězství, hokejisté ostravského klubu se dostanou do větší pohody a góly budou následovat nejenom po utrápených a vydřených výkonech. Martin Vaněk

Vydává: Jiné listy s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, 702 00, IČ: 25872516, ISSN 1801-6154, evidenční číslo MK ČR E 16406. Šéfredaktorka: Ivana Gračková, mobil: 736 281 733, e-mail: grackova@listyms.cz. Redakce Ostrava: Velká 2984/23, Ostrava, 702 00, tel.: 595 170 201, email: redakce@listyms.cz, kultura@listyms.cz, sport@listyms.cz. Redakce Frýdek-Místek: 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek, 738 02, tel.: 595 170 212, email: redakce@listyms.cz, frydeckomistecko@listyms.cz, vedoucí redaktor David Stypka. Inzerce: uzávěrka plošné a modulové inzerce vždy ve čtvrtek do 12 hodin, uzávěrka řádkové inzerce v pátek do 12 hodin. Tel.: 595 170 201, email: obchod@listyms.cz. Příjem inzerce denně od 8 hodin.Grafické zpracování: Studio Listů moravskoslezských, email: sazba@listyms.cz. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby nevracíme. Materiály označené zkratkou P.R. jsou placenou inzercí. Tisk: Ringier Print s.r.o. Distribuce: Mediaprint & Kapa s.r.o. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., Abocentrum, Moravské náměstí 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: abocentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Týdeník Listy moravskoslezské využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Týdeník vychází každé pondělí.


9. října 2006 LISTY moravskoslezské

HLUČÍN – Podruhé za sebou dokázali fotbalisté Hlučína využít domácího prostředí a po výhře nad Ústím dal Labem si poradili i s posledním týmem tabulky Bystrcí. Vítězství 1:0 se však nerodilo snadno. Zápas měl svůj první vrchol už v 9. minutě, kdy se po faulu Smutného na domácího Štýbara strhla hromadná potyčka. Skončila vyloučením po jednom hráči na každé straně, ovšem i pak se na hřišti hodně tvrdě bojovalo. „Tento incident pochopitelně zmařil všechny předzápasové plány. Museli jsme improvizovat a na hře to bylo znát,“ řekl po zápase asistent hlučínského trenéra Petr Samec. Jihomoravané přijeli do Hlučína s cílem neprohrát a svým důrazem v osobních soubojích nepouštěli domácí tým do šancí. Hrálo se tak prakticky neustále jen mezi oběma šestnáctkami a brankových příležitostí si soupeři mnoho nevypracovali. Střelecky se bohužel nedařilo ani domácím, kteří se těžkopádně dostávali do šancí. Teprve čtyři minuty před koncem zápasu po rohu Veselého rozhodl zápas obránce Sáblík. „Jsme rádi, že máme tenhle zápas za sebou. Proti poslednímu týmu tabulky se hraje hodně špatně, hráči to poznali na vlastní kůži. Jsme spokojeni s výhrou, ovšem s předvedenou hrou ani náhodou,“ dodal Samec. Hlučín se díky třem bodům posunul do klidného středu tabulky a v příštím kole bude mít opět výhodu domácího prostředí. Už v sobotu hostí vedoucí tým druholigové soutěže HFK Olomouc. [jod]

Ostravský druholigový tým se drží ve středu tabulky, schází mu však více vstřelených golů

Vítkovice trápí neproměňování šancí OSTRAVA – Druholigoví fotbalisté Vítkovic v současnosti žehrají na chabou koncovku. V posledních čtyřech duelech vstřelili jen dva góly. I v posledním domácím zápase s Hradcem Králové se z branky neradovali a rozešli se se svým soupeřem smírně 0:0. Remíza nakonec utkání vcelku slušela. Východočeši se v Ostravě představili ve velmi dobré formě a byli domácím minimálně vyrovnaným soupeřem. „Dělbu bodů dnes beru. Hradec byl prozatím nejsilnějším soupeřem, se kterým jsme se letos utkali. Před zápasem bych byl s remízou zklamaný, vzhledem k jeho průběhu je ale spravedlivá,“ zhodnotil utkání trenér Vítkovic Václav Daněk. Jeho svěřenci se v těchto dnech potýkají především s neproměňováním šancí. Kvůli tomu ztratili zápasy v Sokolově a Ústí nad Labem. „Hrajeme dobře, máme šance, které ale bohužel neproměňujeme. Tenhle tým má na víc. Druhá liga je strašně vyrovnaná, každý může porazit každého. Kdybychom aspoň trochu využívali šance, jsme někde u špice,“ kroutí hlavou služebně nejmladší hráč Vítkovic Vladimír Pokorný, který do Ostravy přišel až před zápasem s Opavou. S jeho slovy souhlasí i kouč Daněk. „Zkouším už cokoli. Dokonce s hráči soutěžím na tréninku, aby se to nějak pohnulo. Pořád nic. Čekáme na nějaký ušmudlaný gól, který však

Foto: Aleš Krecl

Body trefil Sáblík

fo tb a l

Obránce Radek Opršal (vpravo) měl nemalý podíl na čistém kontu v souboji s Hradcem Králové. Vítkovice v utkání 10. kola remizovaly s Východočechy 0:0 a udržely se v klidném středu tabulky.

Třinečtí proti Sokolovu dovršili porážkový hattrick

Po sedmém kole z toho bylo překvapivé čtvrté místo a 14 bodů. V dalších třech zápasech však přišel útlum, který vyvrcholil porážkou 1:2 se Sokolovem. „Srazila nás brzká penalta už v 9. minutě po zbytečném faulu na soupeřova nejlepšího hráče Saláka,“ konstatoval trenér Pavel Hajný (na snímku). Když v úvodu druhé půle zvýšil Ditrich na 2:0, bylo zle. Maceček po skrumáži sice dvacet minut před koncem snížil, ale to bylo málo. „Schází nám důraz a pochopitelně úspěšné zakončení. Hosté využili několika našich zaváhání a trestuhodná byla především chyba Cepláka před druhým gólem,“ hodnotil dál třinecký kouč. Hajný nemohl hráčům upřít snahu a bojovnost, většina z nich až na Lasotu a Cieslara nehrála tak vysokou soutěž a vypadá to, že právě tito méně zkušení hráči se pouze spokojili s vynikajícím začátkem. „Hráči si musí uvědomit, že další bodové zisky nepřijdou jen tak,“ dodal trenér Hajný. Sokolov po remíze v Jakubčovicích získal další moravský skalp. Trenér

Vítkovic zamířil v průběhu sezony ze Žižkova. Právě s pražským celkem se Vítkovice utkají v následujícím kole a Viktorka bude jasným favoritem. Nejen proto, že Ostravané venku nebodují, Žižkov se navíc drží na čele druhé ligy. Kromě Pokorného bude souboj pikantní i pro žižkovského Kušníra, který před sezonou posílil Pražany právě z Vítkovic. [luk]

Další domácí ztráta Jakubčovic JAKUBČOVICE – V dalším domácím utkání druhé fotbalové ligy nastoupili Jakubčovice s téměř novou zálohou. Zůstali v ní pouze Hanus a Jašurek. Remíza 2:2 s Ústím nad Labem rozhodně nevedla ke spokojenosti.

Martin Pulpit, který působil několik sezon ve Vítkovicích, zřejmě dokáže najít správný recept na týmy ze severu Moravy. Třinec i za nepříznivého stavu bojoval. Po přestávce stáhl Hajný hru jen na tři obránce, útok posílil Lasota a navíc po chybě stopera Májovského padl kontaktní gól. V poslední minutě nastaveného času dokonce měli domácí možnost vyrovnat. Macečkova tvrdá střela z dvaceti metrů však trefila pouze zeď hostujících hráčů. Nespokojený byl po utkání také zkušený záložník Zdeněk Cieslar. „Jdeme sice do zápasu pro tři body, ale pak nás srazí gól z penalty. Soupeř přitom nehrál žádný oslnivý fotbal. Ovšem v době, kdy jsme chtěli vyrovnat, přišla další naše minela a body byly v nenávratnu. Musíme s tím určitě do dalších bojů něco udělat. Hlavně začít střílet góly, jako v úvodu soutěže,“ řekl Cieslar, čímž potvrdil názor třineckého trenéra. „V úvodu soutěže se nám dařilo nasazenou taktikou překvapit soupeře, hlavně na jejich hřištích. Další týmy si pak na nás začaly dávat pozor, dokázaly se prosadit proti naší poměrně mladé obraně a tak začala naše trochu neúspěšná série,“ vysvětluje trenér Hajný a dodává: „Po porážkách doma s Jihlavou, v Opavě a Sokolovem jsme sice i po desátém kole zůstali na čtrnácti bodech, přesto věřím, že závěrečná třetina podzimní části 2. ligy bude pro nás opět úspěšná a předpokládaný bodový zisk nebude po 20 bodů.“ Svatopluk Novák

Pro čtyři žluté karty scházel tvůrce hry Jan Baránek a po druhé červené kartě měl stop také obounohý univerzál Krohmer. „Nechci se vymlouvat na to, že chyběli tři hráči základní sestavy. Ostatní musí přece bojovat i za ně a hlavně také proto, aby se dostali na hřiště i v příštím zápase. Bohužel my jsme navíc přišli o Svatonského, který je na hostování v Baníku Ostrava, a zřejmě i o zraněného Guidduciho,“ řekl zklamaný trenér

domácích Alois Grussmann (na snímku). Jeho protějšek Svatopluk Habanec nebyl také spokojený. „Přijeli jsme soupeře přehrát, takže jsme vlastně o dva body přišli.“ Grussmannova reakce na tato slova byla příznačná. „Zápas byl především o našich chybách v obraně. Dvakrát vedeme a dvakrát nabídneme soupeři šanci k vyrovnání. Navíc nám nevychází standardní situace, které trénujeme.“ I po brzkém vedení hráli domácí zbrkle, nevyvarovali se chyb, takže ambiciózní kouč nebyl spokojen. V deseti hráčích hráli domácí vabank, museli však ubrá-

nit brejky soupeře. Scházela jim finální přihrávka na gól, jednu z největších šancí spálil Proházska. Gólman hostů však razantní střelu vystihl. I přes zisk dvou bodů z posledních tří utkání zůstávají Jakubčovice na dohled čelu tabulky a všichni hráči a trenér Grussmann věří, že i ve zbývajících zápasech dokážou své soupeře něčím překvapit. „To se nám dařilo na začátku sezony. Zaskočili jsme dokonce i některé favority, ale trošičku zlom nastal v neúspěšném utkání doma se Sokolovem, kdy jsme museli třikrát dotahovat náskok soupeře, aby z toho byla alespoň remíza. Na pohled výsledkový debakl na Žižkově byl podložen chybami v obraně, v nichž jsme pokračovali i v utkání s Ústím,“ dodal jakubčovický kouč. [sn]

Frýdecko-místecký fotbal jde nahoru FRÝDEK-MÍSTEK – Kopaná ve Frýdku-Místku prožívá renezanci.

INZERCE

LR007B

Foto: Mojmír Krecl

TŘINEC – Třinečtí fotbalisté se po několikaleté odmlce vrátili úspěšně do druhé nejvyšší soutěže, když body získávali hlavně na hřištích soupeřů.

K jedné z největších příležitostí se tak dostal právě Pokorný. Dvacet minut před koncem se po zákroku protihráče svalil ve vápně, píšťalka sudího Mikela však zůstala hluchá. Nepomohlo ani vydatné Pokorného rozčilování. „Škoda, písknout to mohl. Byla to situace tělo na tělo a kontakt tam určitě byl. Penalta by sice byla hodně přísná, určitě by si ji ale obhájil,“ míní Pokorný, který do

zatím bohužel nepřichází,“ smutní bývalý excelentní střelec, který hned přidává příklad. „Vezměte si třeba prohru v Ústí. Tam jsme dostali branku břichem. Jejich hráč to tam prostě procpal. My jsme proti Hradci měli zásluhou Pražáka podobnou příležitost. Taky se dostal k šanci na malém vápně a taky trefil míč břichem. Nám to tam ale nespadne,“ dodává trochu smutným hlasem Daněk.

Foto: Mojmír Krecl

20

Pravda, nejvyšší soutěž hraná pod patronací Válcoven plechu v sedmdesátých letech už je asi nenávratně pryč. Podařilo se však zažehnat možnost, že se kopaná ve městě pod Beskydami hrát vůbec nebude! Fotbal Frýdek-Místek je nový klub, jenž vznikl v době, kdy krize vrcholila. Tradiční druhá liga se hrála až do roku 1999, pak se však mateřský podnik Válcovny plechu rozhodl ukončit svoji podporu. „Profesionální hráči se rozutekli jinam, klub spadl do třetí ligy a před dvěma lety až do divize,“ vzpomíná Karel Orel, dlouholetý hráč Válcoven, ale i prvoligového Baníku Ostrava či Opavy. Po skončení kariéry se dal na trenérskou dráhu a nyní koučuje Fotbal Frýdek-Místek. „Devadesát procent hráčů hrajících divizi tehdy odešlo a na klub

byl vyhlášen konkurz. Bylo založeno občanské sdružení Fotbal F-M, jméno Válcoven z názvu zmizelo. Divize se nakonec zachránila, když mužstvo doplnili vlastní dorostenci a fotbalisté z nižších soutěží v okolí,“ přidal Orel další dnes už historické informace. V minulé sezoně však šla výkonnost týmu zřetelně nahoru, ten pak ze třetího místa postoupil do Moravskoslezské ligy! A jaká je situace dnes? Válcovny plechu se stále starají o údržbu a provoz stadionu ve Stovkách, což je pro klub obrovská pomoc. Podnik však v minulých dnech přešel pod společnost Mittal Steel a zatím není jisté, zda to tak zůstane. „Jednáme proto s městem, aby provoz převzalo, když už u nás podporuje mládež. Zajistit fungování stadionu je vlastně pro existenci frýdecko-místecké kopané rozhodující podmínkou,“ vysvětluje Orel. Co se týče sportovních výsledků, jako nováček MSFL si jeho svěřenci

nevedou špatně. Daň nezkušenosti zaplatili v prvních třech kolech, které prohráli, ale pak přišlo dalších pět zápasů, ve kterých bodovali. Do ochozů znovu chodí kolem tradiční pětistovky fanoušků. „Myslím si, že neodcházejí zklamáni. Nabízíme maximální zaujetí, bojovnost, stále se lepší i fotbalový projev.“ To se potvrdilo i v sobotním střetnutí s béčkem Zlína, které jsme vyhráli 1:0. Prvoligové juniorky jsou tradičně silné, ve vyrovnaném utkání se nám povedlo skórovat po jedné ze standardek, ze kterých jsme dosud vstřelili většinu našich gólů. Určitě máme na umístění do desátého místa. Naším cílem je upevnit si postavení ve třetí nejvyšší soutěži a výhledově myslet i na druhou ligu, která byla ještě nedávno pro naše město samozřejmostí,“ zakončil trenér a frýdeckomístecký patriot Karel Orel. František Huml

41LM  

Politické akvabely ve Frýdku-Místku ročník I., číslo 40 cena 7,50 Kčwww.listymoravskoslezske.cz OSTRAVA – Statistici jásají nad nejnovějšími...