Page 1

Judas Priest

zhypnotizoval arénu město • život • styl • červen–červenec 2008


editorial

2–3

MADE IN

bylo nebylo v téměř prázdninové Ostravě

4–5

DELIKATESA

když vás omámí bublinky

Ostrava LIFE je tentokrát hodně prázdni‑ nový a pohodový. Když si někdo přečte, že slzy jsou v pořádku, nejspíš si poklepe na čelo, ale když čte dál, zjistí, že primář Zdeněk Pastor moc dobře ví, o čem mluví. Musím přiznat, že docela dobře nechápu, jak sommelier dokáže rozpoznat šam‑ paňské Duval-Leroy Brut od Philiponnat Réserve Rosé. O  účesech kadeřníků ze salonu Hanka se dá zase říct cokoli, jen ne, že jsou obyčejné, fádní a nudné. Totéž platí o  rozmarech léta, zvláště na sklu‑ zavkách a  tobogánech jde hlava kolem. Pro pány je tu digitální zrcadlovka Canon a  pozvánka na golf. Za zopakování určitě stojí výlet do zábřežského zámku. Když se zeptáte v okolí na sládka Barona, určitě ho budou znát. Nás těší, že o  Ostrava LIFE se také ví. Pravda, slovní spojení názvu města a  anglického LIFE není pro titul časopisu zvláště objevné a  už vůbec ne origi‑ nální. Podobně se jmenují magazíny na celém světě, o  mnohých ve Vydavatelství X-PRESS nemáme ani potuchy. Ale víme jedno, pokud si je prolistujeme, většinou mají něco společného – jiskrný a  vtipný jazyk a moderní obrazovou výbavu. O  to víc nás těší reakce vás, našich čte‑ nářů. „Kdo by si pomyslel, že Ostrava LIFE se bude zřetelně profilovat jako měsíčník mapující ze všech možných i  nemožných úhlů životní styl třetího největšího města republiky,“ napsal nám do redakce mar‑ ketingový specialista Jiří Šimůnek. No, přece my! Neskromné? Možná, ale máme opravdu neskrývanou radost z  každé pochvaly. Jedna z  vás, středoškolská češtinářka Pavla Hradilová z  Prahy, nás dokonce oznámkovala. Ač jsme v  lednu a  únoru „ve škole“ chyběli, dostali jsme velkou jedničku. Že vám to něco připo‑ míná? Nám taky, je léto, začínají prázd‑ niny. Užijte si je!

6–9

ROZHOVOR

„Nikdy se nespokojím s nejasnou diagnózou,“ říká oční lékař Zdeněk Pastor

10–11 VOILÀ

kabelka a účes na míru

ROKujeme

do Ostravy na výlet. A proč ne?

12–13

ZAOSTŘENO NA precizní design a ostré linie

ŽOLÍK

golfová etiketa

PERSONA GRATA baron vaří májové pivo z pampelišek a lopuchu

14–17 Ostrava LIFE / město • život • styl / zpravodajský a společenský magazín / červen–červenec 2008 Registrační číslo: MK ČR E 18160 • Vydavatel: Vydavatelství X-PRESS s.r.o., Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava • Tisk: Grafico s.r.o. Redakce: Šéfredaktor: Marie Václavková, marie@ostravalife.cz • Redaktoři: Táňa Arťušenková, tana@ostravalife.cz, Stáňa Kaniová, stana@ostravalife.cz Spolupracovníci: Design: Georgi Stojkov • Sazba: Marek Kuča • Foto: Jiří Urban, Jiří Zerzoń Texty: Karolina Konečná, Dagmar Štefková, Vladimír Šmehlík • Anglické texty: George Dvorsky • Karikatury: Václav Šípoš Adresa redakce: Brandlova 6, 702 00 Moravská Ostrava, tel. č.: +420 725 589 050, +420 725 589 051, +420 725 589 052, redakce@ostravalife.cz • Inzerce: +420 591 121 521 • inzerce@ostravalife.cz

Važení a milí čtenáři,

OBSAH

TÉMA

léto na plovárně – obrovským trychtýřem přímo do vody

18–19

NÁVŠTĚVA

Češi jsou tvrdí, neradi slevují a obhajují pozice

BEDEKR

Vídeň na soutoku Odry a Ostravice

BEZ KOMENTÁŘE Jazz open Ostrava

20

MENU

den nikdy nekončí


mlčeti zlato / Bob Dylan, legenda, kterou jsme v Ostravě spatřili poprvé a  patrně také naposledy, se po koncertě vytratil jako pára nad hrncem. Nezanechal po sobě jediné foto, nezahrál největší hity, ba co víc, kromě strohého představení kapely neřekl ani slovo. Co k  tomu dodat. Mistr si to tak přál a  ve svém věku si může nějaký ten vrtoch dovolit. Ostatně, skalní fanoušci přijdou vždy, příznivci ze zvědavosti a jejich doprovod se může ales‑ poň prospat.

láska v mnoha podobách / Kritici ho ozna‑ čují za nástupce Pavarottiho, jiní ho přirov‑ návají ke Carusovi. Odborníci žasnou nad jeho barvou hlasu i  jedinečnou technikou, původním uměním zpěvu. „Když se řekne tenorista z  Malty, každý si hned vybaví mne,“ říká s  nadsázkou jeden z  nejslibnějších oper‑ ních pěvců současnosti Joseph Calleja. Doma si občas zanotuje i  pop nebo jazz, což nelibě nese manželka, vynikající sopranistka Tatjana Lisnic, a třicetiletou hvězdu za to hubuje. Man‑ želský pár přinesl pohodu také do Ostravy. Z  pódia zněla v  jejich podání láska v  mnoha podobách.

nenormální normalizace / Fronty na banány, dlouhé schůze, májové průvody, vyloučení ze studia, zaměstnání i společnosti z  ryze poli‑ tických důvodů, šťastné tváře, jistota práce a  kolektivní dovolené. Mnohé další paradoxy sedmdesátých let dvacátého století odhaluje cyklus filmových svědectví s  názvem Nenor‑ mální normalizace, který pochází z  archivu České televize. První díl přinesl zvláštní pře‑ kvapení, vzácného hosta Luďka Eliáše. Za život prošel téměř všemi významnými milníky minulého století a  dokáže o  nich moudře vyprávět. Tak, že zapomeneme na bezvý‑ znamné strasti každodenního života. zahradní slavnost / Výborné koláčky, árie z opery Romeo a Julie, Rusalky nebo West Side Story. Tradiční zahradní slavnost Dámského klubu se konala už poosmé. Ačkoli zahradní, tentokrát pod noční oblohou nebyla. Kvůli nepřízni počasí se přesunula do klubu. To ani náhodou nenarušilo příjemný poslech a krás‑ nou atmosféru večera.

motorkářská horečka / Burácení motorů osmi různých kubatur, zápach benzinu, muži v neprůhledných helmách a slušivých kombi‑ nézách. Taková byla atmosféra druhého roč‑ níku Radvanického okruhu, na němž motor‑ káři bojovali o  Velkou cenu Ostravy. Sjelo se jich sto třicet. Kromě klasických závodů byly připraveny i  souboje na historických strojích. Motorizmus mají Ostraváci v krvi, a tak jim ani nevadil neúprosný medardovský déšť, kvůli němuž na trať nevyjely sidecary. Infikovaní motocyklovým virem se už těší na třetí ročník! ženy v kurzu / „Zralá žena mi až nebezpečně připomíná sýr, který je načase zkonzumovat,“ zahájila soutěž krásy Pretty Woman 2008 známá spisovatelka Halina Pawlowská. V semi‑ finále, kterého se zúčastnily dámy od 27 do 47 let, nehrály roli centimetry ani kilogramy. Vítězkou se stala pětatřicetiletá Silvie Šule‑ řová. Kdo čekal, že se na závěrečném rautu bude nej žena Ostravy upejpat, ten se mýlil. Hned po korunovaci se vrhla na vepřové řízky a kyselé okurky. ostravak / „Toho znám!“ neslo se hlediš‑ těm v  ostravském klubu Parník. Není divu, na pódiu se objevil Ruda z  Ostravy, patriot a  vynikající interpret rockové hudby. O  jeho kvalitách se už přesvědčili fanoušci první řady soutěže pěveckých talentů X Factor, kde jen tak Na stojáka předvedl nezapomenu‑ telnou show. „Tuš, chlapi v robotě mi řekli, že pry fajně ­rockově zpivam a  na ostravsku su s kapelu znamy jak cyp,“ představil se skromně porotě. Dnes už má borec z Moravy na kontě několik autorských písní a  nedávno dotočil první videoklip.

popeláři jedou / Stát za jízdy, držet se jednou rukou a frajersky vyskakovat z brzdícího auta, to je privilegium popelářů. Snad každý si to s  nimi chtěl někdy vyměnit. Jednou za rok si zájemci mohou dětská přání vyplnit v  areálu OZO. A nejen to. Den otevřených dveří přinesl čerstvé zprávy ze světa třídění a  zpracování odpadů, výstavu nejnovějších modelů popel‑ nic a kontejnerů a také cestu do hlubin sběr‑ ného dvora. Kdo tam byl, určitě si vzpomene, až půjde příště vynést smetí. z  Ostravy do světa / Do Moskvy bude už za tři měsíce létat přímá linka. Svým podpisem to stvrdili zástupci moskevského letiště Domo‑ dědovo, Letiště Leoše Janáčka Ostrava a ruské letecké společnosti Flight Polet. „Naším cílem je mít v  budoucnosti každodenní spojení. Chceme, aby byla možná například jednodenní návštěva Ruska, to znamená odlet v  brzkých ranních hodinách a večerní přílet,“ sdělil ředitel ostravského letiště Lubomír Vavroš. Na nové lince bude létat padesátimístný letoun typu SAAB 2000. Let z  Ostravy do Moskvy potrvá přibližně 2 hodiny a 45 minut.


made in ford od Kompaktu / Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová převzala z rukou jednatele firmy Kompakt Miroslava Káninského klíče k  automobilu Ford Tranzit. Vozidlo, na jehož provoz přispěly zakoupe‑ ním reklamní plochy tři desítky firem, bude sloužit k  přepravě handicapovaných dětí i dospělých za vzděláním, koníčky a zábavou. Jde o stodevadesátédeváté auto, které firma poskytla od roku 1997 sociálním zařízení. Všem, kteří přispěli, poděkovala báječná kapela Trigonband.

obrazy v pohybu / „Poznávací znamení je bílá halena a tmavý baret. Jo a hlavně – nějaký ten obraz,“ radil zkušeně skalní viridian. Za pochodu se malíř těžko pozná a  profesio‑ nál od začátečníka už vůbec ne. A  že jich na mobilní výstavě v centru Ostravy bylo požeh‑ naně. Nechyběla ani devítihlavá housenka Cecilka.

základní kámen / Jeden z největších deve‑ loperských počinů v  republice, Nová Karo‑ lina, přitáhl pozornost hvězd. Slavnostního zahájení výstavby rozšířeného centra Ostravy se zúčastnil nejoblíbenější český moderátor Leoš Mareš a  nejznámější česká architektka Eva Jiřičná. Elegantní lávka, kterou navrhla, se v roce 2010 stane dominantou projektu Multi Development. největší koláč / Vemte asi pět až šest kilo‑ gramů dobrého kynutého těsta, kolem dvou kilogramů ořechové a  po třech kilogramech makové, tvarohové i  povidlové náplně, dále přiberte čtvrt kilogramu mandlí a  kilogram alginátových kuliček na zdobení a  vznikne vám největší kulatý koláč upečený v  Ostravě. Aby toho šestnáctikilogramového drobečka nebylo málo, upekli je porubští pekaři hned dva. Každý o průměru jednoho metru. Ochut‑ nat mohl každý zákazník nové prodejny čer‑ stvého pečiva. A  věřte, za hodinu nezbyl ani drobeček!

na kávu do Londýna / Stesk kavárenského povaleče je povídání o kávě, kavárenských dobrodružstvích, ale nejen o  nich. Třeba také o  městě na Temži, kde se v  pět podává čaj a  k  večeru pivo. O  postřehy z  Londýna se na nedávné setkání přišel podělit Julek Neumann, režisér, překladatel a  redaktor BBC. Šumné posezení s  přáteli dobré kávy bylo však jedno z  posledních. Stesk kavárenského povaleče Radovana Lipuse se ještě prohloubil.

kněz Jidáš / Přijít na operu bez obleku je faux­‑pas. Přijít na metal bez kožených nebo džínových oblečků je nemyslitelné. Když neza‑ padnete, jako byste tam nebyli. Koncert britské legendy Judas Priest se nesl ve stylu velké scé‑ nické show. Mistr Robert Halford ve stříbrném hábitu s efektní kápí vystoupil ze skrytého výtahu a  spustil: „Já jsem Nostradamus.“ Meta‑ lová partička ukázala, že dokáže i  po 33 letech na scéně pořádně roztavit kotel.

kolega Life v zoo


4/5

delikatesa „U champagne je pro mne velmi důležitý jeho charakter. Mnohá už jsem stejně jako moji kolegové okusil. Zajímavé je poznat filozofii producentů, kteří do vína vkládají kus sebe a  dozvídat se vše o  oblasti, kde se s  maxi‑ málním citem pro surovinu rodí báječný mok plný bublinek,“ řekl autor nápadu David Zed‑ níček ze společnosti Maison de Champagne Ostrava. Účastníky historicky první moravské degustace naslepo byli nejlepší sommelieři Česka: Jan Čejka (Ad Vivum), Lukáš Nádvor‑ ník (Neubauer & syn), Michal Procházka (M. Král & spol.), Dita Skřivánková (Pálffy Group), Jakub Bratánek (Francouzská restaurace, Obecní dům) a jediný ostravský reprezentant David Zedníček (Maison de Champagne). Spanilá jízda českých sommelierů, Ostrava Champagne 2008, zamířila do restaurantu Na Hradbách. Jeho majitel a  zároveň spo‑ luorganizátor akce Michal Skalský řekl: „Při‑ pravili jsme si kotle ledu. Správná teplota šampaňského je totiž 6 až 9 stupňů. Musím ale podotknout, že při  soutěžích se obvykle podává víno o dva stupně teplejší, to aby se rozvinula jeho chuť a vůně.“ V  komorním prostředí s  vynikajícím menu, které bylo navrženo zástupcem šéfkuchaře slavné pražské restaurace Allegro (jediný držitel prestižního ocenění Michelin ve střední Evropě) Davidem Angerem, přihlíželi setkání znalců čestní hosté – ředitel Com‑ merzbank Ostrava Roman Zedníček a  Hono‑ rární konzul Ruské Federace Aleš Zedník, oba s manželkami. Ne náhodou. Soutěž probíhala pod záštitou domu Canard-Duchêne, který dodával prvotřídní šampaňské na carský dvůr. A  za to dostal jako odměnu právo po­­ užívat ve znaku ruskou carskou orlici. „Naprosto přesně zorganizovaný a  bez‑ chybně probíhající podnik neměl slabinu. Obdivoval jsem soustředění všech aktérů. Během několika hodin absolvovali na dvacet vzorků nejrůznějších šampaňských. Výsledky jsou reprezentativní a  šampaňské v  té nej‑ lepší kondici, na tom se shodli všichni,“ uvedl spokojený Roman Zedníček.  -m,s-

Jak chutná Champagne český

How much do Czech sommeliers enjo Po několikahodinovém maratonu bylo vyhlášeno jako nejlepší bílé šampaň‑ ské Duval-Leroy Brut Vintage 1996. Cuvée tvoří ze 70 % Chardonnay a z 30 % Pinot Noir. Hrozny pochází z vinic oblastí Côte des Blancs, Montagne de Reims a Vallée de la Marne. Barva vína je zlatá se zelenkavými odstíny a  bublinky jsou jemné a delikátní. Ve vůni najdete suché plody, kakao a vanilku. Chuť je velmi harmonická a elegantní s dlouhou a výraznou dochutí. Výborně se hodí k bílému masu, k marinovanému lososu nebo ke svatojakubským mušlím. Mezi růžovými vévodil Philliponnat Réserve Rosé s  vůní třešní a  lesních jahod, které se mohou rozvinout až do mandarinky a  kůry růžového grepu. Chuť je plná, ovocná, s  dobrou kyselinkou a  lehkou trpkostí. Je ideální jako aperitiv, zvláště v letních měsících s červeným ovocem. Lze jej podávat k uze‑ ným rybám, uzeným masům, paštikám i růžovému masu. Složení: Pinot Noir 50–60 %, Chardonnay 25–30 %, Pinot Meunier 15–20 %.


delicacy

ým sommelierům

oy champagne wines Bílé šampaňské 1. Duval-Leroy Brut Vintage 1996 2. Gosset Grande Réserve 3. De Sousa & Fils Brut Réserve Grand Cru Růžové šampaňské 1. Philiponnat Réserve Rosé 2. Billecart-Salmon Brut Rosé 3. Bruno Paillard Rosé 1er Cuvée Brut

“I consider the character of champagne very important. Similarly like my colleagues, I  have tasted many of them. It is interesting to learn about the producers’ philosophy. They really put a lot of themselves into it and I like learning everything about the area, where this magnificent drink full of bubbles is born with the maximal feeling for the material,” said the author of the idea David Zedníček from Maison de Champagne Ostrava. Participants of the historically first Moravian blind tasting were the best Czech sommeliers Jan Čejka (Ad Vivum), Lukáš Nádvorník (Neubauer & syn), Michal Procházka (M. Král & spol.), Dita Skřivánková (Pálffy Group), Jakub Bratánek (French restaurant, Community House), and the only representative of Ostrava David Zedníček (Maison de Champagne). The campaign of Czech sommeliers Ostrava Champagne 2008 went off to the restaurant Na Hradbách. Its owner and, at the same time, co-organiser of this event Michal Skalský said, “We prepared a lot of ice. The correct temperature of champagne wines is 6 to 9°C. However, I must say that the wine is usually served about two degrees warmer, to allow for the full development of taste and smell.” The chamber atmosphere with the excellent menu, suggested by the deputy chef of the famous restaurant Allegro from Praha (the only bearer of the prestige Michelin award in Central Europe) David Anger, was the place of the meeting of experts and honorary onlookers – the Director of Commerzbank Ostrava Roman Zedníček and the Honorary Consul of the Russian Federation Aleš Zedník with their wives. It was no coincidence. The competition was organised under the auspices of Canard-Duchêne House, which was supplying the first class champagne wines to the court of Tsars. It could use, as a  reward, the Russian Tsars’ eagle on its coat of arms. “The absolutely perfectly organised and without hassles running event had no weak points. I  admired the concentration of all participants. They tasted about 20 samples of varied champagne wines in the course of several hours. Results are representative and champagne is of the best quality, we have all agreed on this,” said the happy Roman Zedníček.

Dovoz a

pr odej

š a m pa ň s k ýc h vín

Think pink

chuť

sladké

francie

www.champagne-maison.cz www.maisondechampagne.cz


oči plné slz znamenají: všechno je v pořádku Zdeněk Pastor je v  oboru očního lékařství uznávanou kapacitou. A  přestože se mu nikdy nechtěl věnovat, v  chirurgickém portfoliu má několik celorepublikových operatérských premiér. Jako první v  roce 2001 provedl transplantaci umělé rohovky. Závěry a zkušenosti přednáší u nás i v zahraničí. Působí jako vedoucí lékař laserového centra Q-VISION v  Ostravě a  primář nového očního centra 1. Oční. Je oftalmologie pro mediky atraktivní obor? Dnes? Určitě. Potkal ji obdobný osud jako stomatologii nebo plastickou chirurgii. Je to jedna z oblastí, kde privatizace má smysl. Vět‑ šina zákroků se totiž dá vyřešit ambulantně a  operace některých rozšířených vad, jako je třeba šedý zákal, jsou velmi lukrativní. Navíc vznikají populární laserová centra, kam pa­­ cien­ti docházejí, aby se zbavili brýlí. Privatizace zdravotnictví je v  současnosti hodně diskutované téma a existují na ni protichůdné názory. Ke kterému se přikláníte vy? Byl by skutečně paradox tvrdit, že s privatizací nesouhlasím, když jsem součástí jednoho z největších soukromých zařízení v republice, které mimo jiné provozuje také Vítkovickou nemocnici. V zásadě jsem pro. Jediné, čeho se mírně obávám, je převod fakultních nemoc‑ nic. Provádí se tam nejdražší a  nejsložitější medicína a mohly by se dostat do situace, kdy by pokrok v lékařství ustoupil ekonomice.

Proslýchá se, že privatizace zhorší úroveň poskytovaných služeb. To je holý nesmysl. Soukromému subjektu jde přece především o klienta. O  to, aby se cítil dobře, aby byl spokojený. Jeho filozofie je založena právě na tom, že pacienti nejsou čísla, ale skuteční lidé. Kvalitnější služby a  nové možnosti léčby slibuje i oční centrum 1. Oční, které se otevíralo v  polovině května. Co si pod tím můžeme představit? Především komplexní péči. Centrum nava‑ zuje na činnost očního oddělení Vítkovické nemocnice, a  to muselo řadu lidí posílat na vyšetření do Karviné, Zlína nebo až do Prahy. Kliniku jsme vybavili kvalitními pří‑ stroji, zavedli spe­cializované ambulance pro pacienty se zeleným zákalem a  diabetickým onemocněním. Teď mohou všechno, včetně zákroků, absolvovat u  nás. Může se to zdát nepodstatné, ale vyšli jsme vstříc i  odpoled‑ ními ordinačními hodinami a objednávkovým systémem, takže nechat se vyšetřit může opravdu každý. Ostrava je třetí největší město v republice, proto zde pracoviště tohoto typu nesmí chybět. Převážnou část vaší činnosti tvoří léčba šedého zákalu. Ta prošla od devadesátých let minulého století značným vývojem. Co v tomto směru medicína nabízí dnes? Dovolím si malý exkurz do minulosti. Kdysi, ještě před rokem devadesát, se v  podstatě čekalo, až pacient téměř neviděl a pak se mu odstranila zakalená čočka. Poté musel nosit brýle s  dvanácti dioptriemi na dálku a  na čtení používal až patnáct, což pro něj bylo

dost nepohodlné. Zlom nastal právě v roce devadesát a  devadesát jedna, kdy se začaly implantovat takzvané monofokální čočky do nitra oka a lidé viděli dobře alespoň na jednu vzdálenost. Většinou na dálku. Na čtení nosili brýle o  síle dvě, dvě a  půl dioptrie. Zhruba před třemi lety se objevily multifokální čočky, s  nimiž vidíte na všechny vzdálenosti, do dálky i na čtení. Dalším vylepšením jsou čočky se žlutým filtrem nebo fotochromatické, které chrání oční pozadí před ultrafialovým záře‑ ním. Předcházejí vzniku některých poruch cévního původu. A  pak jsou asférické čočky, které ruší nepříjemné optické vady. Nakonec pacient vidí ostřeji, barevněji a  kontrastněji. Zrak se mu zlepší o třicet procent. Představte si, že vidí lépe než zdravý člověk. Skutečně? Vlastně to až taková žhavá novinka není. Jde o  princip laserových operací, které zlepšují vidění. Poprvé s  ním přišla americká NASA, která se letcům snažila zostřit zrak až o pade‑ sát procent. Jednoduše, když vy jste schopna přečíst poslední řádek na světelné tabuli v  ordinaci očního lékaře ze tří metrů, oni jej přečtou ze šesti. Říkalo se tomu eagle vision, tedy orlí zrak. A co ti, kteří už o zrak zcela přišli? Může jim moderní medicína pomoci? Samozřejmě. Existují už projekty, v  Japonsku a  Americe, díky nimž se nevidomým pacien‑ tům alespoň částečně navrací zrak. Do oka se vsadí čip, který pracuje jako miniaturní kamera a vede vzruchy do mozku. Lidé sice vidí velice úzký prostor a  černobíle, protože všechno je teprve na začátku, ale i tak je to fantastické.


rozhovor Objevil se i u  nás v  poslední době vynález světového významu? Od šedesátých let, kdy geniální profesor Wich‑ terle vynalezl hydrofilní kontaktní čočky, jsem nic podobného nezaznamenal. Škoda, že v  té době režim neumožňoval prorazit ve světě. Dnes už jsme díky tomu mohli být jednou z  nejbohatších zemí. Ale nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. V současnosti je oftalmo‑ logie na vysoké úrovni a drží krok se světem. Dnes všichni mluví o  pokusech s  kmenovými buňkami, které pomáhají pacientům s popále‑ ninami nebo poleptáním v oku. Princip zákroku spočívá v tom, že se na okraj rohovky našijí tyto buňky, ať už člena  rodiny nebo vypěstované v laboratoři, a obnoví transparentnost rohovky. I  člověku s  těžkým zraněním se částečně vrátí zrak. No a vidíte, my jsme s tím v Ostravě začali už před pěti lety. Takže Ostrava drží v oftalmologii primát? A  ne jeden. V  roce 2001 jsme dělali náhradu rohovky pomocí biokompatibilní keratopro‑ tézy a o rok později jsme provedli implantaci nitroočních rohovkových proužků. Tehdy jsme byli na sále přímo s  výrobcem implan‑ tátů z  Brazílie. Byla to slavnostní chvíle. Říká se tomu živá chirurgie, protože záběry ze sálu mohlo sledovat mnoho lidí. Metoda se po­u‑ žívá k  léčbě krátkozrakosti nebo keratotonu. To je nemoc rohovky, která postihuje asi jed‑ noho z  deseti tisíců. Operací zastavíme další zhoršování zraku. Pacient líp vidí, je schopen normálně fungovat s  brýlemi nebo čočkami. Za jiných okolností by byla nutná náhrada rohovky od dárce. Vracíte lidem zrak. Mnozí z  nich si vaši tvář budou pamatovat do konce života. Vzpomenete si i vy na někoho? To víte, že ano. Bohužel mi v  paměti většinou ulpí to, co už tak ideálně nedopadlo. V medicíně není nic na sto procent, zvláště když zkoušíte něco nového. A to je přesně můj případ, protože miluji výzvy. Pak zápasím se svědomím a v noci si operaci tisíckrát v  hlavě přehrávám. Uvažuju nad tím, jestli jsem všechno udělal dobře, jestli jsem se rozhodl správně. A práce primáře je ještě náročnější, protože nesu zodpovědnost úplně za všechno. Když to přeženu, tak i za to, že někdo uklouznul a spadnul před očním oddělením. To je asi na medicíně nejsložitější, unést tíhu zod‑ povědnosti. Ale abych nebyl jen pesimistický, mám i takové zážitky, kdy se pacienti rozplakali na sále, že vidí. Tak to je krásné, to je zázrak. Setkal jste se někdy se zázrakem, jako s nevysvětlitelným uzdravením? Oční medicína není akutní. Zázraky se dějí spíše na ARU a chirurgii. I když i ze své praxe znám případy, kdy by měl pacient podle vyšet‑ ření totálně přijít o  zrak a  nakonec mu třeba padesát procent zůstalo. To je samozřejmě vynikající zpráva, ale zároveň další záhada pro lékaře. Nikdy se nespokojím s  nejasnou diagnózou. Jsem vědecká povaha, vždy se snažím najít příčinu a její řešení. Zázraky jsou krásné také proto, že mne posouvají dál. Mluvíte trochu jako skeptický doktor House ze stejnojmenného televizního seriálu. Díval jste se na něj občas? Zřídka. Jinak, je to holá fikce. Nikdo by při dnešním pokroku medicíny nemohl mít

co o svém oku možná nevíte…

 Lidské

oko je velmi důmyslná optická soustava. Umožňuje vytvářet obraz na sítnici, z níž se informace přenášejí slabými elektrickými vzruchy do mozku.

 Prostřednictvím zraku vnímáme přibližně 80 procent podnětů z našeho okolí.  Zdravé lidské oko dospělého člověka měří přibližně 24 milimetrů.  Nejmenší

vzdálenost, na kterou ještě člověk zřetelně vidí, je u dětí asi 100 a u dospě‑ lých přibližně 200 milimetrů od oka. Správná vzdálenost pro čtení, psaní a pozoro‑ vání drobných předmětů je asi 250 milimetrů. Soustavným pozorováním předmětů z bližší vzdálenosti se oko může poškodit.

 Některé

studie uvádí, že i novorozenci vnímají zprvu svět převráceně. Teprve poté, co se naučí rozlišovat základní tvary, svět se jim začne jevit jako ostatním.

 Čočka

má v dospělosti průměr asi 9 až 10 milimetrů a její tloušťka s věkem roste. Při narození činí 3,5 milimetru, ve stáří až 5 milimetrů. S  věkem se nemění pouze její tloušťka, ale i  zabarvení – postupně se její jádro stává žlutým až červeno-hnědým. Znamená to, že ve stáří vidíme tak, jako bychom si v mládí dali před oči takto zbar‑ venou folii – změní se nám vnímání barev. Proces je však pozvolný, že si jej vlastně neuvědomujeme.

 Sítnici

tvoří 130 milionů tyčinek pro citlivost vidění a 7 milionů čípků pro barevné vidění. S  nadsázkou lze říci, že lidské oko je 137 megapixelový fotoaparát. Největší koncentrace čípků je v takzvané žluté skvrně, tzn. v místě nejostřejšího vidění.

 Opakem

žluté skvrny je skvrna slepá, která je chybou ve vývoji. Světlo dopadající do tohoto místa vůbec nevidíme, mozek jej není schopen zaregistrovat. Slepá skvrna je místem, kde z oka vychází zrakový nerv a neobsahuje žádné čípky ani tyčinky.

Nejlepší zrak ze všech pozemských živočichů mají ptáci.

 Člověk

a spolu s ním i ostatní primáti vnímají svět v barvách od modré po červenou, tedy světlo s vlnovou délkou zhruba od 400 do 700 nanometrů.

 Mrknutí

lidského oka trvá přibližně 100 až 150 milisekund a za minutu člověk mrkne 10krát až 15krát, aby si navlhčil a okysličil oční rohovku. V průběhu mrknutí člověk postrádá jakýkoli vizuální vjem včetně světla.


mimochodem Co je to sázka do oterie? Všechno. Každé rozhodnutí, kterým si vybíráte další životní cestu je sázka do loterie. Můžete situaci do posledního detailu promyslet a naplánovat, a  nako‑ nec se ocitnete úplně jinde, než jste chtěli. Na­učil jsem se sázet na intuici. Čím jsem starší, tím víc mi to vychází. Například nedávno jsem měl nastoupit na primář‑ ské místo do městské nemocnice na Fifej‑ dách. Ještě ráno jsem tam spolu s dalšími osmi lidmi, kteří šli se mnou, nastoupil a už po hodině jsme vraceli oblečení. Pro‑ stě jsem se rozhodl. A věřím, že správně.

znalosti ze všech oborů. Vždyť jen oční medi‑ cína má pět sekcí a je náročné obsáhnout část oboru. V  tomto ohledu musím pochválit naši televizi a seriály o českých doktorech. Nejsou to mistři světa a neurčují vykonstruované dia‑ gnózy. Hodně se blíží realitě. Určitě ne víc než přímý přenos z operačního sálu, který jste vysílali při otevření centra. Nemohou naturalistické záběry laiky spíše zastrašit? Rozhodně ne. Já to beru jako součást pří‑ pravy na zákrok. Mnoho lidí takové věci vidí rádo. Ještě se mi nestalo, že někdo odešel od rozkoukaného DVD. S  každým z  pacientů projdu záznam z  operace, kterou má před sebou. Lidem to pomáhá zbavit se strachu z  neznámého. Zjistí, že je nečeká injekce na umrtvení, ale jenom kapky a celá operace trvá osm, deset minut. Druhý den můžou jít do práce, pokud není náročná. Dokonce se stává, že někteří chtějí záznam ze své operace na památku. Kolik operací denně absolvujete? Tak deset až dvanáct. Dá se udělat i  víc, ale já mám radši pří‑ pady, které jsou náročnější.

To je dost. Nebojíte se, že se z toho stane rutina? Jak se to vezme. Jestli má všechno klapat, musíte mít zkušenosti. Každá operace má svou učební křivku. Třeba u šedého zákalu se říká, že cvik získáte po dvou stech operacích. Pro srovnání, špičkoví specialisté provedou dva až tři tisíce zákroků ročně. Já mám ale spek­trum činnosti širší. Rád dělám různé věci, tak se dostanu na šest set až osm set. Takový počet mne udrží ve formě. Ale dávám si velký pozor na to, abych svým schopnostem nepod‑ lehl a  neztratil koncentraci. Pak je rutina sku‑ tečně nebezpečná. Neříká se tomu božský komplex? Tak o  tom bych hovořil spíše v  akutní medi‑ cíně. Mít v  rukou lidský život, a  hlavně umět jej zachránit, může některé, zvláště muže, dovést k  pocitu, že bez nich by to na světě nešlo. A pokud jde o mne, tak božský komplex mi nehrozí z jednoho důvodu, vždy se porov‑ návám s očními lékaři, kteří toho dokázali víc než já. Existuje něco jako nejlepší operatérská léta? Říká se, že je to kolem čtyřicítky. Horní hranice je omezená třasem rukou a špatným viděním. Jak se udržujete ve formě? Odpočinek, sport, spánek, spokojený život. To je ideál, ale já jsem ten typ, který jakmile obleče plášť, ostatní přestane existovat. Jsem schopen se na práci maximálně sou‑ středit. Jiní na sále vyžadují absolutní klid, já mám rád hudbu, vlastně rádio. Dokonce jsme z  toho chtěli udělat službu pro pa­­ cienty, jako že jim budeme k  operaci pouš‑ tět oblíbené písničky. Nakonec to padlo, protože se na sále zdrží krátce. Teď si vyba‑ vuji, že jsem měl i hodně troufalý nápad, že bych pozval rodinné příslušníky, aby mohli sledovat průběh operace. Ani to se nakonec nezrealizovalo. Co by se očnímu lékaři stát nemělo? Nesmí přijít na sál ve stavu, kdy není scho‑ pen koordinovat pohyby (úsměv), neměl by postrádat potřebnou dávku pokory a  neměl by si myslet, že ho nic nepřekvapí. Text: Stanislava Kaniová

ritují vás slzy? Ano, často. Hlavně jejich nedostatek. Syn‑ drom suchého oka je jedním z problémů, se kterými se v  ambulancích potkávám dnes a denně. Řada žen bere hormonální antikoncepci, mnoho lidí užívá antidepre‑ siva a jiné léky, které mají vliv na množství a  hlavně kvalitu slz. Oči plné slz jsou pro mě znamením, že je všechno v nejlepším pořádku.

ascinují vás emancipované ženy? Ano. Á propos, ženy jsou v medicíně mnohdy lepší než muži. Bohužel musí stále bojovat s předsudky, že na vrcholová pra‑ coviště nepatří. Na druhé straně rodinný život partnerů, kde je žena velmi ambi­ ciózní a muž workoholik, si nedokážu dost dobře představit. Vždycky někdo musí ze svých nároků ustoupit, ale jeden ukazuje na druhého. Dobrá zpráva pro ženy ale je, že dnes již existují muži, kteří jsou ochotni se kariéry vzdát. V souvislosti s emancipací už dlouho pře‑ mýšlím nad jinou věcí. Jestli by mi vadilo, kdyby žena vydělávala víc než já. V jiném oboru ne. Víte, i já tak trochu trpím muž‑ skou nemocí, ješitností, a tak by mne kon‑ kurence vlastní ženy a pocit, že je v očním lékařství lepší, přiváděla do rozpaků.

Co vám vokuje slovo krása? Šimravý pocit u žaludku. Prožitek, hezká vzpomínka, která vás zasáhne, dojme a  nechá stopu. Já jsem rybář, jsem šťastný na moři nebo kdekoli u vody při východu slunce. Nemusím ani chytat, abych nenarušil posvátnou atmosféru, jen se dívám na odlesky světla ve vlnách. Nebo za mlhavého podzimního rána najdu na pasece dvacet praváků a nevím, ke kterému dřív. To si sednu mezi ně a  kochám se. Přiznám se ale, že jsem workoholik. Odborné časopisy s  sebou tahám i  na dovolenou. A  tak zažívám největší ­euforii, když se podaří perfektní operace. Taková, že ji přednesete na kon‑ gresu a  všichni jsou paf. Něco změníte a posunete dopředu, to je krása.


interview eyes filled with tears mean that everything is all right Zdeněk Pastor is a well-known expert in the field of ophthalmology. In spite of the fact that he had never wanted to be involved in this kind of medicine, he has recorded the main role played in several countrywide premieres in his surgery portfolio. He was the first doctor performing the transplantation of an artificial cornea in 2001. He gives lectures on his experience in the country and also abroad. He currently works in the position of a head physician in the laser centre Q-VISION in  Ostrava and in the new Ophthalmology Centre 1. The Ophthalmology Centre 1, which has been opened in mid May, promises also the service of a  higher quality and new treatment ways. What should we imagine within that promise? Mostly, the more complex care. The Centre extends activities of the Ophthalmology department in Vítkovice Hospital, which had to send many people for examinations to Karviná, Zlín, or even to Praha in the past. We have equipped the Clinic with high quality instruments, opened specialised outpatients’ departments for people suffering of glaucoma and diabetes. They can now find everything in our facility. It might look insignificant, but we accommodate them also during afternoon surgery hours and the order system allows everyone to undergo examinations. Ostrava is the third largest city in the country and this workplace has been thus necessary. Vast majority of your work deals with the treatment of cataracts. It has significantly progressed since the 1990s. What does medicine offers in this field today? Please, allow me a short trip into the history. In the past, before 1990, we had been basically waiting until the time when patients could see nothing and only then we removed their blurred lenses. Then, patients had to wear pairs of glasses having twelve dioptres, even fifteen ones for reading and that was quite uncomfortable. A  breakthrough occurred in 1990 and 1991, when we started implanting the so-called monofocal lenses inside eyes and people could see quite well, at least from a  certain distance. That was mostly a  longer distance, while they wore a  pair of glasses having two or two and a  half dioptres for reading. About three years ago, there were multifocal lenses developed, which allow patients to see from all distances. The yellow filter of the photo-chromatic lens has meant just another improvement. It protects the eye ground against the ultraviolet rays and thus prevents the development of artery originating disorders. Also, there are the aspheric lenses removing some other unpleasant optical disorders. Patients now see sharp, in more colours and with a better contrast. The eye sight improves by 30%. Imagine that they see even better than healthy individuals do. Really? In fact, it has not been so new. It relates to laser operations that improve the eye sight. American NASA was the first introducing them when they tried to improve vision or their pilots - by up to 50%. Simply, if you can read the last line on the

light board in the ophthalmologist’s consulting room from the distance of three metres, they could read it from six metres. They called it the eagle vision. And what about patients who have lost their vision completely? Does the modern medicine also treat them? Of course, it does. There are now projects in Japan and US thanks to which the blind get their eye sight back. There is a chip inserted into an eye which works as a miniature camera and pulses are led from it into the patient’s brain. People see only a  narrow space in black and white because it is just the beginning, but even this is fantastic. Has there been any worldwide significant invention achieved recently in our country? I  have not noticed anything like that since the 1960s, when the genius, professor Wichterle, invented the hydrophilic contact lenses. It was pity that the regime at that time did not allow for important worldwide breakthroughs. Thanks to that invention we might have been one of the richest countries in the world. However, there is no sense in crying over spilt milk. Our ophthalmology is currently of high standard and keeps in step with the world leaders. For example – everyone talks about experiments with stem cells which help patients suffering of burns or eye burns. The treatment’s principle is based on stem cells, of a family member or those prepared in a laboratory, stitched on the cornea edges. They renew the cornea transparency. Even people suffering of heavy injuries get their eye sight partly back. You see, we have started with this one in Ostrava five years ago. Does it mean that Ostrava has got the primacy in ophthalmology? And not only one. We replaced a  cornea with the aid of biocompatible keratoprosthesis in 2001 and we implanted intra-ocular corneal strips a  year later. At that time, we worked in the theatre with the manufacturer of implants from Brazil and it was really a festive moment. We call this the live surgery because many people could follow camera close-ups transmitted from the theatre. The method is used for the treatment of shortsightedness and keratotome. It is a  cornea disorder affecting about one person in ten thousand. The operation stops further sight worsening. Patients see better and they can function in a normal fashion with a pair of glasses or artificial lenses. There would be a  cornea replacement from a  donor necessary otherwise. Have you ever seen a  miracle, some unexplained recovery? The ophthalmology is not acute medicine. Miracles happen more often in ER or in surgery. However, I know some cases from my practice, when a  patient was supposed to lose sight completely and, in the end, he retained 50% of his vision. Of course, this is a fantastic thing, but, at the same time, a  mystery for the physician. I  am never happy with an unclear diagnosis. I am of a scientific nature and I always try to find out the cause and its solution. Miracles are great because they always make me move farther. You speak like the sceptic doctor House from the TV series of the same name. Do you watch it, at least occasionally?

I do, but only seldom. It is fiction. Nobody can have the knowledge of all fields nowadays. The ophthalmology itself has got five sections and it is very difficult to keep in step with just one part of medicine. I  must praise our television and the series about Czech doctors. The doctors there are no world champions and they do not indicate fabricated diagnoses. They get closer to the reality. Certainly not closer than the live transmission from the operating theatre which you broadcasted at the opportunity of the centre’s opening. Cannot these naturalistic recordings rather frighten laics? I believe they can’t. For me, it is a part of my preparation for an intervention. Many people enjoy watching it and it has never happened that someone left in the middle of the DVD playing. I  get through operation recordings with every patient who prepares for it. It helps people in shaking off their fear of unknown. They find that there is no anaesthesia shot, just some drops and the entire operation lasts for eight or ten minutes. They can go to work on the second day, unless their work is too demanding. It happens sometimes that they want to take their operation recordings with them in remembrance of it. How many operations you do in one day? Usually ten to twelve. I could do even more of them but I prefer the more demanding ones. This is quite a  lot. Are you not afraid of making a routine of them? It depends. If everything should go smoothly, you need the experience. Each operation has got its learning curve. Take, for example, cataracts. It is said that you get really skilled only after two hundred operations. Just for comparison, top specialists do two to three thousand operations a  year. However, my activity spectrum is wider. I  like doing different things and that means I  do six to eight hundred of them a  year. This number keeps me in form. However, I am quite careful not to succumb to my skills and lose the concentration. Then, the routine could really become dangerous. How do you keep in good form? I  do it by having a  good rest, sports, sleep, and happy life generally. This is ideal, but I  am of the kind who, as soon as I  have my doctor’s clothes on, forgets everything else. I  am able to completely focus on my work. Others prefer complete silence in the theatre, while I prefer music, or the radio. We even considered making it a  service for our patients – we thought about playing their favourite songs during operations. It did not happen because they do not spend enough time in the theatre. I  even got a  very daring idea of inviting family members to watch the operation’s course. But this also did not happen. What should not happen to an ophthalmologist? He must not come to the theatre when he cannot coordinate his moves (a  smile). And, as it happens to men quite often because they are self-conceited, they should not start thinking that anything could surprise them. This is the dangerous routine you mentioned.


jahodové léto „Je libo šampaňské s jahodami?“ vítal číšník každého návštěvníka účesové show salonu Hanka. Talent a  hbité prsty předváděli čtyři kadeřníci: Ondřej Horvath, Tereza Ťapáková, Katka Onuferová a Lucka Kaločayová. A bylo se na co dívat! Během strhujícího před‑ stavení, které bylo plné světelných odlesků a  avantgardní hudby, měnili kadeřníci vzhled dámám i  pánům všech věkových kategorií. Střih, střih, střih! Vlasy lítaly na všechny strany, laky zahalovaly umělce do husté mlhy. Na závěr byly extravagantní účesy ozdobeny třpytivým práškem.

10/11

A jaké budou trendy pro letošní rok? Móda ulice velí co největší rozcuch a  hlavně barvy! „Absolutně in je tón v  tónu, červené a  vícebarevné melíry. Letí plastické střihy, moderní jsou vlny. Důležitá je přirozenost a lesk. Dá se říci, že mottem sezony je návrat k  přírodě v  barvách kakaa, čokolády nebo minerálů,“ říká majitelka salonu Hana Hor‑ vathová, organizátorka akce. Pokud někoho příliš rozparádil kumšt zapálených show‑ manů, mohl se zchladit v  předsálí. Horký večer osvěžovaly letní míchané nápoje a všudypřítomné mísy čerstvých jahod. Salon Hanka, 28. října 51, Ostrava www.salonhanka.cz www.salon-hanka.cz www.ondrejhorvath.cz www.cook-photo.eu, fotograf Jaromír Kuchař

voila`

dovolená začíná u kufrů Zkazit si náladu hned z  kraje prázdnin balením je čirý nerozum. Zvláště v  případě, když to může být vkusná zábava. Zchladit cestovní horečku umí jen letní kolekce zavazadel značky Oilily. Rozprostře kolem vaší garderoby i  kosmetických nezbytností kvě‑ tinový koberec ve třech barvách – světle růžové, fialové a  béžové. Poskytne vám sebejistotu dámy, která ví, že jí ladí i  sponky s pun‑ čochami. Výrobce totiž nabízí vše od peněženek, přes etue různých tvarů a  kosmetické kufříky, po plesová psaníčka, kabelky, tašky na notebook i velké cestovní brašny. Do nich je možné přihodit spacák i  norkový kožich. Ke každému setu patří ještě paraplíčko navrch. Kdekoli na světě budete stylová a  svěží. Až se vrátíte, nebudete chtít vybalit. K vidění i zakoupení v prodejně Galex Nádražní 17, Moravská Ostrava Cena je od 790 do 3 200 Kč www.galex.cz PS: Omlouváme se mužům, tentokrát jde o čistě ženskou záležitost.


ROKujeme aneb jak to vidí

Podle posledních průzkumů zaměřených na cestovní ruch má Česká repub‑ lika největší potenciál v rozvoji městské turistiky. Zahraniční návštěvníci u nás vyhledávají historické památky a  zábavu spojenou s  nočním životem častěji, než přírodní krásy a adrenalinové sporty. Ptáme se, jak tyto možnosti využívá moravskoslezská metropole.

Je Ostrava turisticky atraktivní?

ANO

ANO

Pavla Čiklová / majitelka Galerie Magna V Ostravě bydlím celý život, díky profesi ji dobře znám a  ve srovnání s  městy, která jsem navštívila za našimi hranicemi, jí něco chybí. Na druhou stranu má Ostrava řadu lákadel a  vybere si tady určitě každý. Lidé sem jezdí pracovat i  odpočívat. Byznysmeni uzavírají obchody, odborníci se sjíždějí na konference a  semináře. Milovníky sportu láká Zlatá tretra, fotbal nebo nejrůznější světové šampionáty. Kulturně nala‑ děné turisty přitahují festivaly jako Janáčkův máj, Colours of Ostrava nebo Spectaculo Interesse. Můj život se točí kolem výtvarného umění, a  proto si nenechám ujít zajímavé výstavy fotografů, malířů, grafiků a sochařů. Ale co Ostravě chybí? Podle mého názoru galerie současného umění. Líbilo by se mi, kdyby tady vyrostla budova, nechci říci přímo Kaplic‑ kého chobotnice, před kterou by stály fronty lidí na výstavy součas‑ ných umělců – domácích i zahraničních. Není tu mnoho kulturních památek, jak je známe například z  Prahy, Londýna, Vídně, ale i z mnohem menších měst. Historie už prostě byla taková, takže nám spíš než katedrály a  muzea zachovala těžní věže a  haldy. Jak se ale ukazuje, i  technické památky lidi přitahují, což je dobře. Je jenom potřeba o  ně pečovat a  začlenit je do okruhu turis‑ tických atraktivit. V  případě Landeku, Dolu Michal nebo Dolní oblasti Vítkovic se to daří poměrně dobře. Myslím si, že Ostravě by prospělo oživení centra města. Není přece možné, aby ve třetím největším městě v  republice zavíraly obchody na náměstí v  šest odpoledne a  o  víkendu skoro neotevřely. Řešením by podle mého názoru mohlo být umístění vysokoškolských kolejí blíž ke středu města. Studenti by snad obchodníky přiměli změnit otevírací dobu a možná i nabídku prodejen. Z nevzhledných tržnic by mohly být kavárny nebo pizzerie. Vždyť každý turista, který se vydá poznávat město, si chce po perném dni odpočinout – nejlépe na venkovní terase u  dobrého jídla a  pití. Dnes si může zajít na Stodolní ulici, ale to je podle mého názoru málo, i když tamní atmosféra je úžasná. Na položenou otázku, i  přes uvedená negativa, odpovídám ano. Ostrava je atraktivní a jsem přesvědčena, že turisty bude vyhledávána čím dál častěji. A to nejen tuzemskými.

Stanislava Špirková / Vysoká škola podnikání, a.s. A proč ne? Samozřejmě, že Ostrava nikdy nebude z  hlediska turistiky Prahou nebo Českým Krumlovem, ale má atmosféru, zákoutí a  řadu zajímavostí. Jen je třeba trochu zvednout hlavu, rozhlédnout se, uvě‑ domit si její historický vývoj. Už jste se někdy prošli centrem města bez spěchu, bez konkrétního pracovního cíle? Prostě jen tak. Málokdo mi věří, že při výuce budoucích průvodců cestovního ruchu, tedy studentů vysoké nebo vyšší odborné školy, trvá prohlídka centra Ostravy čtyři až šest hodin. A  to okruh vede pouze od Nové radnice, přes Husův sad, Poštovní ulicí, ke katedrále Božského spasitele, na Kuří rynek, Masary‑ kovo náměstí, pak Černou loukou, kolem Divadla loutek, se zastávkou na Smetanově náměstí a dále s pokračováním po Nádražní ulici, přes Stodolní, kolem konzervatoře a Polského domu. Často slyším: To jsem netušil(a), že je to tady tak hezké. Myslel(a) jsem, že Ostravu znám. To mne a podobně smýšlející vedlo před pár lety k přesvědčení, že je třeba začít ve vlastních řadách. Když Ostravané poznají, že žijí v  krás‑ ném a  zajímavém městě, budou tuto myšlenku šířit dál. Tak vznikla skvělá akce: Ostravské kolečko. V  roce 2006 jsme provedli centrem města více než třináct stovek lidí. O  rok později jsme se zatajeným dechem čekali, zda přijdou znovu. A přišli. Do Přívozu jich dorazila více než tisícovka. Mnozí právě tady pochopili, jak je Ostrava půvabná. Nyní se neustále setkávám s dotazy: Kdy bude další Ostravské kolečko, proč letos nebylo? Musím vysvětlovat, že myšlenku pořádání těchto akcí neopustíme, musíme jen opět najít nadšence, kteří jsou přesvědčeni, že to má smysl. I  přes malou propagaci města a  regionu vládní agenturou Czech ­tourism k  nám jezdí také cizinci. Jde většinou o  krátkodobé pobyty motivované návštěvou známých, přátel, obchodních partnerů. Do města se taktéž na skok podívají klienti lázní v Klimkovicích a Karviné či návštěvníci Beskyd. V  každé SWOT analýze zaměřené na turismus v Ostravě a okolí se dočtete, že chybí více kapacit v ubytovacích zaříze‑ ních se čtyřmi a pěti hvězdičkami, pravidelné letecké spojení s význam‑ nými evropskými městy, změna image města. Osobně mám pocit, že se v poslední době pomalu blýská na lepší časy. Chci tomu věřit. Chcete vyjmenovat místa, která jsou v  našem městě nejzajímavější? Tak to je určitě na několik stran textu. Všimla jsem si, že Ostrava LIFE publikuje příspěvky Vládi Šmehlíka, nadšence, ostravského patriota a  výborného průvodce. Nepochybuji, že nás provede všemi úchvat‑ nými a někdy i zapomenutými místy Ostravy. Už se na to těším. A pro čtenáře je to jistota, že si bude mít ještě dlouho o čem číst.

10 x do ROKa • 400 milionů turistických příjezdů zaznamenávají každý rok evropské země. • 100 milionů lidí přicestuje každoročně do České republiky. Průměrně u nás utratí více než 60 dolarů na osobu a den. • 30 procent obyvatel zemí sousedících s Českou republikou si v souvislosti s námi vybavuje pivo, 26 procent Prahu a 10 procent jiné město. • 3 hotely nabízejí v  Ostravě služby v  kategorii čtyřhvězdičkové, 13 v kategorii tříhvězdičkové.

• 100 a více kilometrů váží do moravskoslezské metropole pouhých 38 procent návštěvníků. Jsou to především Poláci, Slováci a  Němci. Většina turistů je domácích. • 81 procent lidí, kteří naše město navštíví, hodnotí kladně pohostinnost a  přátelskost Ostravanů. Cenovou úroveň služeb pozitivně vnímá 77 procent návštěvníků. • 55 procent turistů přijíždí na severní Moravu autem. Ostatní, ve srovnání s  jinými regiony, používají častěji vlak, kolo nebo chůzi.

• 623 sportovních zařízení a 92 kulturních institucí je k dispozici na území celé Ostravy. • 5 dní obvykle stráví zahraniční hosté v  naší zemi. Nejdéle u nás pobývají Američané, Kanaďané a Rusové. • 2  638 památkově chráněných objektů najdou turisté na severní Moravě a  ve Slezsku. Nejvíce jich mohou navštívit v  okrese Nový Jičín (506 památek), nejméně v  okrese Karviná (105 památek). Na zámky je nejbohatší Opavsko, na hrady a zříceniny Bruntálsko. -kon-


zaostřeno na

pozor, vyletí pixel Blíží se čas letních dovolených. Pro zachycení nejkrásnějších okamžiků bychom neměli zapomenout přibalit do kufru kvalitní foto‑ aparát. Takový je Canon EOS 40D − digitální zrcadlovka střední třídy. Převratné technolo‑ gie vylepšily fotoaparát, který může zdobit nejen brašnu zapáleného fotoamatéra, ale i výbavu leckterého profesionála. Tělo z  masivní hořčíkové slitiny je oproti svému předchůdci o  pár milimetrů delší a  manipulace s  ním je pohodlnější. Design fotoaparátu je precizní. Vyniká ostře řezanými linie­mi a  ergonomicky tvarovanou rukojetí. Horní strana fotoaparátu nabízí klasické uspo‑ řádání ovládacích prvků. Nalevo je otočný volič s  expozičními režimy, napravo stavový displej a  tlačítka pro nastavování nejfrekven‑ tovanějších funkcí. Zadní straně vévodí 3,0“ velká LCD obrazovka. Exceluje zejména dobrými pozorovacími úhly. Při snímání detailních záběrů, u kterých ležíme na zemi, nebo naopak fotoaparát zvedáme nad hlavu, oceníme režim Live View. Konečně tak daný záběr můžeme na displeji vidět již při samotném komponování. Rozlišení 10,1 Mpix. posouvá možnosti zpracování fotografie opět o  krůček vpřed. Foto­aparát pracuje korektně i  za horších světelných podmínek, kde mu zdatně sekun‑ duje silné asistenční světlo. Díky vysoké citlivosti snímače ho lze využít i  v  situacích, které ne­umožňují použití blesku, například

v divadle. Sériové snímání 6,5 snímků za sekundu zaručuje zachycení každého důležitého oka‑ mžiku. Při fotografování hokeje nebo fotbalu můžeme konečně doufat, že snad ales­poň na  jednom z nich bude gól. Digitální zrcadlovka Canon EOS 40D má rychlou odezvu, dokonalejší repro‑ dukci barev a  téměř okamžitou připra‑ venost k  akci. Součástí fotoapa‑ rátu je i  ultra‑ zvukový filtr proti prachu. Canon EOS 40D si tak za každých okolností zachovává velmi vysokou kvalitu obrazu.  -da-

K vidění i zakoupení u MARKO FOTO Solná 1, Masarykovo náměstí, Ostrava Cena je od 24 990 Kč www.markofoto.cz

Zlatá tretra přinesla smršť národních a světových rekordů Dva světové, deset mítinkových a osm národ‑ ních rekordů – taková je stručná bilance 47.  ročníku mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra 2008. Osmnáct tisíc diváků aplaudovalo Kubánci Dayronu Roblesovi, který zaběhl 110 metrů překážek nejrychleji

Dire Tuneová

na světě – za 12,87 vteřiny. Etiopská vytrval‑ kyně Dire Tuneová překonala v hodinovce deset let staré maximum o  177 metrů. Za šedesát minut zdolala 18 517 metrů. Ozdobou mítinku se stal nejrychlejší muž planety Jamaj‑ čan Usain Bolt. Dvoustovku zaběhl v nejlepším

Dairon Robles

letošním čase za 19,83 vteřiny. K českým hrdi‑ nům patřila Zuzana Hejnová s  novým národ‑ ním rekordem v  běhu na 400 metrů i  Petr Svoboda, který vyrovnal český rekord na 110 metrů překážek. A to si v cíli postěžoval, že se mu podařilo v blocích zaspat!

Usain Bolt


persona grata

žolík

Václav Baron

královská hra Málokterý sport si zaslouží přívlas‑ tek důstojný. O golfu se to dá tvrdit s  naprostou jistotou. Ležérní elegance je dokonce součástí jeho kultury, stejně tak jako  fakt, že není kam spě‑ chat. Turnaje se obvykle hrají několik hodin. K  další jamce je daleko, tak je čas na konverzaci. Možná proto se golfové hřiště stalo v  poslední době vyhledávaným místem obchodních jednání a  firemních akcí. A  protože se tady s  každým jedná, jak se říká v rukavičkách, není od věci si připome‑ nout pár dobrých rad, jak se zaručeně neztrapnit. První a nejdůležitější rada zní – pořiďte si pravidla golfu. Jsou téměř na každé recepci golfových kluboven. Možná se vám podaří při turnaji zachránit situaci. Kdo je připraven, není překva‑ pen a  získá hned několik plusových bodů. Spolu s  pravidly si do bagu při‑ balte slovníček golfových pojmů, ať se nemusíte pořád hlásit, až bude trenér mluvit. Jakmile se ocitnete na hřišti, bude prvořadým úkolem nikoho nezranit. Pokud se přece jen stane, že někoho odpalem ohrozíte, ihned opravdu hla‑ sitě zakřičte for (pochází z  anglického slova fore a je to varování před letícím míčkem). Zarytě mlčet znamená faux­ ‑pas nedozírných rozměrů. Když se zasažená osoba přiblíží, pro jistotu se ještě jednou omluvte.

Nestyďte se a hrajte naplno. Středem pozornosti jsou vždy jen vynikající hráči, a to se vám po první lekci nepři‑ hodí. Vždy se soustřeďte na další odpal a  nepovedené pokusy nijak neko‑ mentujte. Golf není fotbal nebo hokej. Kořeny má u  královského dvora, kam nevybíravé výrazy rozhodně nepatří. Je s politováním, že ani přehnané pro‑ jevy radosti nejsou vítány. Co naplat, z  britských ostrovů nemohlo vzejít nic temperamentního. Nasaďte tvář anglic‑ kého džentlmena a můžete vyrazit, nej‑ lépe s manželkou. V mnohých situacích se vám přítomnost krásné ženy bude hodit. -sta-

baron dává na zámku duši pivu Absolvent Vysoké školy technologické v Par‑ dubicích a  nejlepší student-chemik Česko‑ slovenska poloviny 80. let dvacátého století dává na Zámku v  Ostravě-Zábřehu duši pivu. Chmelový mok bude vařit tak dlouho, dokud uzvedne dvacet pět kilogramů nad hlavu. Přesně tolik totiž váží jedna várka sladového ječmene. „O  vlastním pivovaru jsem uvažoval už před deseti lety. Osud ale rozhodl jinak. První ležák jsem uvařil až loni,“ říká Václav Baron, sládek nejstaršího a  zároveň jediného ostravského minipivovaru. Štamgasti sem chodí nejen na světlou a  tmavou zámeckou jedenáctku s  názvem Pikard, ale také na řadu spe­ ciálů. Třeba na silný, nefiltrovaný polotmavý zámecký Svatováclavský speciál, Vánoční světlou čtrnáctku nebo jedenáctistupňové puškvorcové pivo. „Podnikal jsem a  nebavilo mne to. Kama‑ rádovi, který v  té době křísil z  mrtvých zámek, jsem trochu z hecu nabídl, že budu v  bývalém pivovaru vařit pivo. K  mému překvapení souhlasil. S  podmínkou, že k  tomu musím mít oprávnění,“ vzpomíná sympatický Václav Baron, který jako by z oka vypadl sládkům ze starých reklam na pivo. Něčemu se naučit? To pro něj nebyl problém – odjel do Prahy do Výzkumného ústavu pivovarnictví, zkušenosti získá‑ val také v  Pivovarnickém domě. Za rok si osvědčení přivezl a  v  červnu 2007 slav‑ nostně vytočil z tanku první půllitr. „Návštěvníkům zatím nejvíce chutnalo Pře‑ stupné medové pivo. Čepovalo se u  příleži‑ tosti letošního dvacátéhodevátého února. Osm set padesát litrů hosté vypili během tří dnů a  dodnes na něj všichni, kdo ho stihli ochutnat, vzpomínají. Další várka bude za čtyři roky,“ usmívá se vládce varny. Na pří‑ pravu použil padesát kilogramů podzimního lesního medu z Jeseníků. Ostatní ingredience neprozradí. Inspiraci hledá ve starých knihách, kronikách, archivech. Májové pivo ochucené pampe‑ liškami, listy kopřiv a  kořenem lopuchu vařil podle receptury z roku 1590.

Jeho snem je jednou připravit pivo, jaké se na zábřežském zámečku vařilo od roku 1616. Po receptu zatím pátrá marně. Vždyť tajemství zvláštních chutí se dědila v pivovarech z gene‑ race na generaci. Až si tedy v  zámeckém šenku dáte orosený půllitr světlého nebo tmavého ležáku, neza‑ pomeňte se podívat na barvu a  přivonět. Požitek z  nápoje se určitě zvýší. Pak stačí trochu odfouknout pěnu a  spolu s  pozdra‑ vem všech sládků Dej Bůh štěstí se zhluboka napít. -ta-


k létu patří rozmary i aquaparky Je deset hodin dopoledne. Chodník se rozpouští pod nohama a  svěží větřík se zdá být téměř fatamorgánou. Zase to přichází. Už několik dnů panují tropická vedra. Leckterá přímořská letoviska by nám mohla závidět. Nepomáhá ani studené pivo, ani vydatné porce oblíbené zmrzliny. Mimochodem, víte že se v  létě v  Ostravě vypije až 150 hektolitrů piva za měsíc? To je 300 tisíc piv! Když už ale ani ono nezchladí, jak si pomoci od rozpáleného těla a lepkavého potu? Je nejvyšší čas vyrazit za koupáním…

říká Radim Mudra z Krajské hygienické stanice v  Ostravě. Pro Ven‑ dulu Malíkovou je důležitá krásně snědá kůže. „Celoročně se sluním v solárku, kam si i v létě občas zajdu. Čokoládová pokožka je trendy,“ říká exoticky opálená kráska. A jak to vidí dermatologové? „V letních měsících se v  ordinaci setkávám s  akutními projevy nerozumného opalování. Spálení kůže se zarudnutím až s  tvorbou puchýřů může vést k  následným kožním změnám. Těmi jsou i  předčasné stárnutí kůže nebo nádorové bujení. Poslední dobou patří mezi nejrozšíře‑ nější kožní projevy sluneční alergie. Nejvíce nemocí, které způsobuje voda, vzniká při koupání ve volné přírodě. Většinou jde o  alergické reakce v  důsledku sinic nebo povrchní bakteriální infekce,“ varuje ostravská dermatoložka Milena Krištofová.

Modrá laguna

Pryč s klíšťaty a sinicemi

Možností je nespočet. Stačí si jen vybrat. Zastánci opalování a che‑ mikáliemi netknutých vodních ploch si léto bez koupání v  přírodě nedovedou představit. Zatopené lomy nebo pískovny jsou stále atraktivní. „Ráda si v  létě vyjedu na kole a  u  toho se člověk docela zapotí. Proto vyjížďky spojuji s koupáním ve volné přírodě. Ideálním místem je Hlučínské jezero, kam mohu vzít i  čtyřnohého miláčka. Přeplněná koupaliště nejsou nic pro mne. Leží tam hlava na hlavě a  nezřídka přistane člověku v  obličeji neřízený balon nikým neříze‑ ných dětí,“ říká cyklistka z  Ostravy Radka Křibíková. Ve volné pří‑ rodě by si však člověk měl dávat pozor na kvalitu vody. „Můžeme se ­orientovat podle smyslově postižitelných změn vody – mastné skvrny, bohatá pěna a  zápach svědčí o  tom, že voda nebude určitě vhodná pro koupání. Je řada dalších ukazatelů, kdy se bez laborator‑ ního zázemí neobejdeme. Patří k nim toxické sinice. Zjistit je můžeme takzvaným Maršálkovým testem. Nabereme vodu do čisté PET láhve a necháme ji bez víčka stát na sluníčku asi 20 minut. Vytvoří-li se při hladině v láhvi zelený prstenec, pravděpodobně jsou ve vodě sinice,“

„Nejraději chodím na letní koupaliště v Porubě nebo na Čapkárnu. Jsou ve městě, a to mi vyhovuje. Sice zaplatím vstupné, ale za to zís‑ kám požadovaný komfort. Převlékárnu, toalety, stánky s  občerstve‑ ním a  další zázemí. Důležité pro mě taky je, jestli koupaliště nabízí službu úschovy osobních věcí a hlavně, zda je na daném místě čistá voda a dost zábavy,“ říká studentka Jana Šrubařová. Provozovatelé umělých koupališť mají ze zákona povinnost vhodnou úpravou udržovat kvalitu vody. Kontrolu zajišťují krajské hygienické stanice. „Kvalita není jen o vodě. Na letních koupalištích provádíme dvoufázový postřik proti klíšťatům, protože náš klient se nepohybuje jen ve vodě, ale využívá také travnaté plochy,“ říká manažerka pro marketing a public relations společnosti SAREZA Gabriela Gödelová. Aquaparky lákají především vodními atrakcemi. K  nejoblíbenějším patří tobogány a  různé druhy skluzavek. „Obyčejné tobogány mě neberou. To je pro děcka. Nejraději mám space-bowl. To je obrovský trychtýř, kde se točím pořád dokola, až to se mnou mrští někam do vody. A super na tom je, že se to vůbec nedá ovládat. Nikdy nevím,


téma jestli do vody dopadnu hlavou nebo nohama,“ popisuje nadšeně dvanáctiletý Martin Kocmánek. Stále ještě udýchaný spěchá do řady na další kolo. Vyhledávanou atrakcí se stalo umělé vlnobití a divoká řeka. Co si pod tím představit? Do bazénu teče prudší proud vody, takže se můžeme nechat nést, anebo bojovat s proudícím živlem. Až nás přestane bavit zmítání v  korytě tobogánu a  pády do ústí trychtýře, můžeme si jít na uklidněnou zabublat. Relaxace ve vířivce je skvělý způsob, jak si uvolnit svaly. Proudy vody zespodu a ze stran malého bazénku příjemně masírují. Kdo to ovšem přežene, bude cítit naklepané svaly ještě několik dní po návštěvě vodního království. „Snažíme se každý rok přinést nějakou novinku. Situaci řešíme při‑ dáním atrakce, nebo rozšiřujeme služby podle současných trendů. Například v  zahraničí se objevily nafukovací čluny na elektrický pohon, proto jsme je přidali do nabídky. Když se objeví nový druh sportu, snažíme se vybavit jednotlivá sportoviště pro tyto účely. Právě jednáme s provozovatelem skákacích bot,“ říká Gabriela Göde‑ lová a  dodává, že důležitá je rovněž bezpečnost atrakcí. U  každého tobogánu bývá obsluha. Přímo u  skluzavek stojí pracovník, který dohlíží jak na výstup nahoru, tak na sjezd dolů. Vzhledem k  tomu, že atrakce jsou sezonní záležitost, dbají na jejich údržbu. Vše musí odpovídat normám.

Vodní rej po ostravsku

V Ostravě si vodní radovánky můžeme vychutnat hned na několika místech. Nejblíže centru města jsou Lázně Moravská Ostrava. Navští‑ vit můžeme i  koupaliště Vodní areál Ostrava-Jih, Letní koupaliště Ostrava­‑­Poruba nebo Krytý bazén Ostrava-Poruba. „Aquaparky se liší kapacitou. Na letní koupaliště, které je známé jako největší přírodní koupaliště ve střední Evropě, si může přijít zaplavat osmnáct až dva‑ cet  tisíc lidí. U  Vodního areálu Jih a  lázní se návštěvnost pohybuje v  rozmezí dvou až tří tisíc. Obdobně je na tom Krytý bazén,“ říká manažerka společnosti SAREZA. Lázně Moravská Ostrava, pro které se vžilo označení Čapkárna, byly v  roce 2006 zrekonstruovány. Původně betonový bazén nahradil nerezový. Je rozčleněný na plaveckou a  relaxační část. Provozova‑ tel zvažuje zavedení kyslíkových terapií a  širokého spektra masáží. V lázních vzniklo kompletní zázemí pro malé děti. Do té doby rodiče s  dětmi jezdili více na Letní koupaliště v  Porubě. „Jsem ráda, že si ales­poň na okamžik můžu odpočinout od těch dvou. Hrají si v  dět‑ ském koutku a  vím, že jsou tam v  bezpečí,“ říká maminka tříletých dvojčat Petra Stašičková. Honza s Pavlem zatím s nadšením probíhají kruhovým vodopádem do nitra hříbku. Aquaparky a koupaliště se neobjedou bez hřišť pro nejrůznější druhy sportu. „Zejména koupaliště v  Porubě láká zajímavým zázemím. Je tam obrovská travnatá plocha. Vznikly terasy, zrekonstruovali jsme restauraci U  Trati. Část zvaná Chorvatská riviéra zevnějškem odpo‑ vídá známému letovisku. Máte možnost zahrát si fotbal, volejbal i plážový, kuželky, šipky nebo zapůjčit petang. K dispozici jsou vodní čluny na elektrický pohon,“ říká G. Gödelová. Zregenerovat unavené tělo po celodenních aktivitách si můžeme v sauně, parní lázni, posi‑ lovně, kosmetickém salonu nebo masáží. A kručení v žaludku? Hlad zahánějí langoše, párky v  rohlíku nebo klobásky grilované přímo před námi. Bezedná zásoba nanuků a  různých druhů zmrzliny je naprostou samozřejmostí. Posedět si u  plážového baru a  zlehka popíjet oblíbený drink taky není k zahození.

Koupání pod noční oblohou

„Nabízíme večerní koupání. Osvětlení je přizpůsobeno zatím pouze v Lázních Moravská Ostrava. Nedá se sice říci, že by byl bazén plný, ale to není smyslem akce. Pouští se podvodní světla a  lidé mohou za doprovodu příjemné hudby relaxovat. Protože se jedná o  kratší časový úsek, cena je zvýhodněná. Zaplavat si můžete přijít od osmi do půl desáté,“ láká Gabriela Gödelová. V  minulých letech patřil květen a  červen k  nejteplejším měsícům. „I  letos doufáme v  dobré léto. Sezona trvá do konce srpna, v  pří‑ padě teplého podzimu ji prodloužíme až do patnáctého září,“ říká G.  Gödelová. Ať už jste tedy přívrženci koupání pod modrou oblo‑ hou nebo fanoušci vodního ráje letních  aquaparků. Snad se letos nenaplní slova klasika Vladislava Vančury: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ A i kdyby přece, jsou tady krytá koupaliště a aquaparky! 

Text: Dáša Štefková

Atrakce, které nesmíte minout Tobogán – různě dlouhá, zakroucená, celkově krytá nebo polo‑ zavřená skluzavka. Rychlost tobogánu záleží na sklonu. Zajíma‑ vostí je napínavý zatemněný tobogán, takzvaná černá díra, kde se dopředu neví, kam se bude zatáčet. Pro jízdu tobogánem se často využívají podložky nebo nafukovací čluny. Space-bowl – známý spíše jako trychtýř. Krytý tobogán zakon‑ čený kruhovou nádrží podobnou obřímu trychtýři, kde člověka proud vody několikrát otočí, než ho vyhodí úzkým otvorem do bazénu. Není hrozivý, jak se zdá. Zábavné je ale sledovat lidi, kteří se v trychtýři točí jako kulička v  ruletě a  pak vypadnou otvorem ven. Vířivka – říká se jí whirpool, masážní lázeň nebo perličková kou‑ pel. Je to bazének s masážními tryskami, který je určen především k relaxaci a odpočinku. Většinou je vířivka skupinová a dostatečně mělká i pro malé děti. Divoká řeka – zvaná také protiproud nebo vlnobití. Označuje se tak podlouhlý nebo kruhový bazének s  proudící vodou. Po proudu voda rychle unáší, plavání proti proudu brání, což vede ke komickým situacím. Někdy se také v  blízkosti protiproudu nacházejí chrliče vody nebo vodopády. Skluzavka – nejde o  obyčejnou atrakci, na kterou jsou lidé zvyklí z  dětských pískovišť. Dnes už mají skluzavky moderní design a povrch. Často jich je několik vedle sebe a poskytují tak prostor k  závodům. Liší se různým zvlněním i  sklonem. Hodně prudké skluzavce nebo tobogánu se říká kamikadze.


nejnavštěvovanější aquaparky a koupaliště v Moravskoslezském kraji Aquapark Frenštát pod Radhoštěm

Dolní 1806, Frenštát pod Radhoštěm www.frenstat.info/aquapark  Největším lákadlem areálu je 60 metrů dlouhý a 5,8 metru vysoký tobogán a vodní skluzavka o délce 13,1 metru.

Aquapark Olešná

V blízkosti přehrady Olešná u Frýdku-Místku www.sportplex.cz  Aquapark je vybavený řadou atrakcí a představuje největší nerezové koupaliště v ČR. Voda v bazénech je dohřívaná, proto je koupání velmi příjemné i při nižších teplotách vzduchu.

Koupaliště Sluníčko

Nedaleko obce Ostravice www.sepetna.cz  Krytý bazén s nerezovou vanou patří k největším krytým veřejně přístupným bazénům v Beskydech.

Sportovní centrum Bospor

Koperníkova 1174, Bohumín www.bospor.bohumin.info  Relaxační bazén je vybaven masážními tryskami a chrličem vody. Navíc je propojen průplavem s venkovním bazénem.

Krytý bazén Ostrava-Poruba

Generála Sochora 1378 www.sareza.cz  Kromě padesátimetrového bazénu je zde také dětský bazén, kde probíhá výuka plavání malých dětí.

Letní koupaliště Ostrava-Poruba

Rekreační ul. 74/236 www.sareza.cz  Porubské letní koupaliště patří k největším zařízením svého druhu ve střední Evropě. Vodní rozlohou připomíná spíše malou přehradu a za slunečného počasí si zde užívá koupání až 20 tisíc návštěvníků.

Lázně Moravská Ostrava

Sokolská tř. 44/2590 www.sareza.cz  Vybudované vodní atrakce čítají skalisko s vodopádem, masážní a vzduchová lůžka, masážní lavice a chrliče s ostrůvkem, šplhací síť, vodní houpačku a dětské brouzdaliště, dnovou masáž, lezeckou stěnu a skluzavku.

Vodní areál Ostrava-Jih

Svazácká ul 3160/1C www.sareza.cz  Největšími vodními atrakcemi areálu jsou tobogány a skluzavky, které tvoří spolu s dojezdovým bazénem jeden celek. Jde o dvě široké skluzavky dlouhé 16 metrů a krátkou strmou skluzavku kamikadze mezi nimi.

Ozdravné centrum Ještěrka

Za Ještěrkou 629/1 www.sareza.cz  Zvláštností areálu je rehabilitační centrum.

Aquapark Mosty u Jablunkova

www.mostyujablunkova.cz  Bazén nepravidelného tvaru má proměnlivou hloubku od 15 do 130 centimetrů.

16 /17


theme summer and aqua parks go together It is ten o’clock in the morning. The path below my feet melts in the heat and the fresh breeze seems to me almost like a mirage. It is coming again. Tropical heat waves have lasted already for several weeks. Many seaside resorts could envy us. Neither drinking of cold beer, neither big portion of ice-cream seems to help. By the way, are you aware that residents of Ostrava drink up to 150 hectolitres of beer a month in summer? This stands for 300 thousand glasses of beer! But when even that is not enough, how should we prevent our bodies from heating up and cover of the sticky sweat? It is the time to go swimming!

Blue lagoon

There are many options. Just go for one. Those, who prefer sunbathing and water not touched by chemicals, cannot imagine summer without swimming in the nature. Flooded quarries or sand pits remain attractive. “I like riding a bike in summer and you get quite sweaty like that. That’s why I connect my rides with swimming in nature. The ideal place for me is the lake in Hlučín, where I  can take my four-legged pet with me. Overflowing swimming pools is nothing for me. People lie there side by side and balls played by children and gone astray often end on one’s face,” said the bike rider from Ostrava, Radka Křibíková. However, you should be carefully considering the water quality in nature. “We should consider sensory perception of water changes – oily spots, rich foam, chemical or faecal smells, which indicate that the water is not suitable for swimming. There are a  number of other indicators, which, however, need laboratory assessment. For example, they could be toxic algae. We can identify them with the so-called Maršálek test. We put water into a clean PET bottle and leave it, open, exposed to sun for about 20 minutes. If there is a green ring created on the surface inside the bottle, there are probably algae in the water,” said Radim Mudra from the Regional  Hygienic Station in Ostrava. Vendula Malíková considers her nicely brown skin important. “I  sunbath a  year round in a  solarium and I  visit it sometimes even in summer. The chocolate skin is trendy,” said the exotically tanned beauty. How is it seen by dermatologists? “In summer months, we see in our consulting rooms acute results of the unreasonable sunbathing. Burnt skin with red spots, or even created blisters could lead to consequent skin changes. This includes also the early skin aging or tumours. Sun allergies have become recently the most wide spread skin disorders. Most diseases caused by water occur after swimming in nature. They are mostly allergic reactions caused by algae and surface bacterial infections,” warned the dermatologist from Ostrava, Milena Krištofová.

Get rid of ticks and algae

“I prefer most of all the outdoor swimming pool in Poruba or the Čapkárna indoor pool. They are in the city centre and that suits me.

By saving time, I have to pay for the entry, but I  get the required comfort in this way. There are the changing rooms, toilets, stalls offering refreshment, and other background facilities. I  also consider important if the swimming pool offers the service of a  depository for my valuables and how clean the water is in the place, and some entertainment,” said the student Jana Šrubařová from Ostrava. Operators of man-made swimming pools must maintain the good quality of water by the proper treatment satisfying the prescribed indicators by law. Water quality controls are organised by hygienic stations. “The quality does not relate to water only. We organise twostage spraying of summer pools against ticks because our clients do not stay only in water, but utilise also grassy areas,” said the marketing and public relations manager of SAREZA Co., Gabriela Gödelová. Aqua parks attract people mainly with their water entertainment facilities. Toboggans and varied chutes are the most popular. “I  am not interested in usual toboggans. They are good for children. I prefer the space-bowl. It is a huge funnel, where I  keep spinning around and, then, it throws me into water. It is superb that you cannot manage it and you never know if you are going to fall into water head or feet first,” described enthusiastically his experience twelve-year-old Martin Kocmánek. Still quite out of breath, he ran back into the line waiting for just another run. Artificial waves and white water are also popular attractions. What should we imagine by that? There is a  stronger flow flowing into the pool which carries you with it, or you can fight it upstream. When tumbling in the toboggan trough or falls into the funnel become boring, you can calm down in bubbling waters. The relaxation in the bubbling water is a  nice way for your muscle easing. Water flows from the bottom and from the sides of a small pool massage you pleasantly. However, if you stay there too long, you will feel your tenderised muscles for days after the visit of this water kingdom. “We try to come up with something new every year. Either we have the chance and enough of space to add an attraction or we extend service offers, according to current trends. For example, inflatable boats driven by electric engines occurred recently abroad, and we have thus added them to our attractions too. When there is some new kind of sport, we try to equip the playgrounds for it. For example, we now negotiate with the operator of jumping boots,” said Gabriela Gödelová and added that the safety of attractions was also important. They have guides at individual toboggans. A worker safeguards also chutes and observes both climbing up and the down slides. As the attractions are seasonal, they carefully organise their maintenance. Everything must satisfy the relevant norms.

Ostrava’s way of the water commotion

You can enjoy water merrymaking in several places in Ostrava. The Moravian Ostrava Spa is the nearest to the City Centre. You can visit also the Water Area Ostrava-South, the summer swimming pool in Ostrava-Poruba, or the

indoor pool in Ostrava-Poruba. “Aqua parks differ in their capacities. The summer outdoor pool in Poruba is known as the biggest natural pool in Central Europe and there could be 18 to 20 thousand people swimming. The Water Area South and the Spa could accommodate 2  to 3 thousand visitors. The indoor pool has a similar capacity,” said the manager of SAREZA Co. The Moravian Ostrava Spa, called Čapkárna, was reconstructed in 2006. The original concrete pool has been replaced with a  stainless steel one. It is divided into a  swimming and relaxation parts. The operator now considers the use of oxygen therapies and a  wide spectrum of massages. A complex background for small children has been prepared in the spa. Parents had preferred visiting the Summer Pool in Poruba with their children before. “I  enjoy that I  can have a  rest without those two at least for a short time. They play in the children’s corner and I  know they are safe there,” said the mother of the three-year-old twins, Petra Stašičková. Honza and  Pavel were meanwhile enthusiastically running through the round waterfall into a mushroom. Aqua parks and swimming pools cannot exist without playgrounds suitable for varied sports. “Especially the pool in Poruba attracts visitors with its backgrounds. There is a  spacious grassy area. There have been terraces built and the At the Railway restaurant has been reconstructed. The part called the Croatian Riviera reminds us of the well-known summer resort. You can play soccer, volleyball - even the beach form of it, ninepins, darts, or you can hire and play pétanque. There are boats driven by electric engines at the disposal too,” said G. Gödelová. You can regenerate your tired body after day activities in a sauna, steam spa, gym, cosmetic parlour, or in a  massage room. Your hunger could disappear after eating hot dogs, “langoshe”, or the in front of you grilled sausages. A  huge variety of ice lollies and many kinds of ice cream are commonplace. It is not a bad idea to sit at the bar and drink your favourite drinks either.

Enjoying water under the night sky

“We offer also swimming at night. The lights have been adjusted only in the Moravian Ostrava Spa so far. We cannot claim that the pool is full, but this has not been the main objective anyway. There are underwater lights fitted and clients can relax while listening to pleasant music. As the visits are shorter, we have made the price cheaper. You can swim from 8 p.m. to 9.30 p.m.” suggested Gabriela Gödelová. In recent years, May and June were the warmest months. “We hope in nice summer this year as well. The season lasts until the end of August and when there is warm autumn, we make the season longer – until the 15th of September,” said G. Gödelová. If you prefer swimming under the blue sky or enjoy water entertainment in outdoor aqua parks, let us all hope in one thing together. Wish for the words by the classical writer Vladislav Vančura not to become true this summer: “This kind of summer seems a bit unfortunate to me.” And if they will prove to be right, we still have the indoor pools and aqua parks available!


návštěva Evropská investiční banka v České republice působí od roku 1992. Dosud uzavřela úvěrové smlouvy ve výši zhruba 9  300 milionů eur, což představuje asi 260 miliard korun. Moravskoslezský kraj získal 37 milionů eur a  v  jednání jsou další úvěry s  výhodnými podmínkami. Určitě jednu z  největších půjček ve své historii a  také v  historii českého realitního trhu podepsala na konci minulého roku developerská firma CTP Invest, která staví logistické a kancelářské parky. Podpis smlouvy umožňuje čerpání asi 11,6 miliardy korun, a tím také nové investice do okolí Plzně, Brna a  Ostravy. Jean Vrla do čela Evropské investiční banky přišel s  překvapivě dobrou znalostí češtiny. „Vím, že do Česka patřím, přijal jsem tuto zemi se vším všudy a  jsem zde velmi rád,“ říká šéf divize pro úvěrové operace v České republice a na Slovensku.

návrat do země předků mu předpověděla šamanka ze zapadlé africké vesnice Víte o tom, že vaše jméno zní hodně česky a  že do roku 1991 v  Ostravě žil významný překladatel, esejista, literární kritik a redaktor profesor Vrla? Vím, pan profesor byl totiž můj strýc, bratra‑ nec mého otce. Moje jméno nezní česky, ono české je. Jaká náhoda! Náhoda je určitě to, že strýc zde učil francouz‑ štinu, překládal francouzské básníky a  část našeho rodu Vrlů byla před válkou Baťou vyslána do francouzské Afriky. Jak vypadalo dětství malého kluka narozeného v Africe českým rodičům? Vyrůstal jsem v  etnicky pestrém prostředí, všechno bylo ideální a  bezstarostné. Doma se mluvilo česky. Působilo to na mne omamně – jazyk, pohádky, písničky… To všechno jsem znal z vyprávění a pořád mne to táhlo do nezná‑ mého Československa. Vzpomínám si, že v jedné zapadlé africké vesnici, to už jsem byl dospělý, mi tamní šamanka předpověděla, že se vrátím do své země. A vidíte, jsem tady. (smích) Tvrdíte o sobě, že jste idealista. U bankéře se předpokládá, že spíše inklinuje ke vnímání světa z  ekonomického úhlu. Mimochodem, jaký máte vztah k penězům? Veskrze pozitivní. A  pokud jde o  můj idea‑ lismus, pak je na místě. Naše banka je tady proto, aby budovala Evropu, aby ji měnila k lepšímu. Letos bude slavit 50 let a po celou

18/19

tu dobu pracuje na tom, aby evropské země získaly určitou ekonomickou a životní úroveň, aby se rozvíjely. Cíl je zřejmý – pomáhat budo‑ vat moderní, stabilní a úspěšnou Evropu. Jak je obtížné dosáhnout na peníze Evropské investiční banky? Projekty musí být zaměřeny na rozvoj dané země nebo regionu a musí samozřejmě kore‑ spondovat s  určitými záměry Evropské unie. V  tomto kraji financujeme například projekty související s  budováním silnic, letiště, želez‑ nice, ale zajímají nás také technologické parky a  vodohospodářské stavby. Potenciál Ostravy je opravdu velký a spolupráce solidní. Trošku opatrné hodnocení. Prozradíte váš nejhorší dojem z jednání na české půdě? Bankéř musí při jednání vždy vyhmátnout stěžejní detaily, znát, oč jde a být přesný. Nej‑ důležitější je najít řešení. Stanoviska mohou být na začátku odlišná, ale cesta by měla vést k  závěrečnému resumé: teď jsme si rozuměli, teď jsme se dohodli. Ne vždy se to ale podaří. Češi jsou docela tvrdí, neradi slevují a  tvrdo‑ šíjně obhajují své pozice a  názory. Moraváci jsou trochu jiní. Bývají vnímavější a  řekl bych i přátelštější. Je v byznysu přijatelná improvizace? Samozřejmě. Jenže bez obrovských znalostí a  zkušeností se jakákoli improvizace může změnit ve frašku. Je to jako v  jazzu. Ten je na improvizaci postaven a  každý okamžitě

pozná falešného hráče. Je pravda, že v naší profesi je jakékoli „vaření z  vody“ přinejmen‑ ším nevhodné. Platí, že musíme být pokaždé velmi dobře připraveni, musíme se dokázat přizpůsobit a  na neočekávaný vývoj situace okamžitě reagovat a hledat novou cestu. To musí být hodně náročné, jak vůbec odpočíváte, relaxujete? Když chci zažít opravdové sportovní vzrušení, vyhoupnu se do koňského sedla nebo vyjíž‑ dím na moře. Skvělé zážitky mám z  windsur‑ fingu, který provozuji se svým synem. Přistih‑ nul jsem se, že mám rád všechno pod kontro‑ lou, v životě, práci i při sportu. To vás ale musí ten kůň poslouchat, že? (smích) Měl by, to máte pravdu. Ještě mám jednu velkou vášeň. Tou je jazz a  také vážná hudba. Svým dětem jsem předal lásku k  čes‑ kým velikánům, jako je Smetana a Dvořák. Až mnohem později jsem poznal Janáčka a milo‑ vaného Martinů. Jste světoobčan, máte jednoznačně nejoblíbenější místo? Kořeny mám zde v  Česku, na Moravě. Patřím sem. Ale velmi dobře se cítím všude v Evropě, v  Lucemburku, v  Paříži. Ta má pro mne neza‑ měnitelné kouzlo. Je to město, kde můžete neustále nacházet něco nového vedle histo‑ rického. Charismatická je ale také Praha, Bru‑ sel i Vídeň. Tak vidíte, na vaši otázku nemohu odpovědět. Text: M. Václavková


bedekr

procházka malou Vídní „Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely – stanice Ostrava-hlavní nádraží,“ zní z repro‑ duktorů. Stojím v  nádražní hale a  koukám na velkou prosklenou stěnu. Přes samolepku s  nápisem Ostrava-hlavní nádraží vidím silu‑ etu Chrámu neposkvrněného početí. Vítejte v  Přívoze. Ostravský hlavák se dávno promě‑ nil z  „bruselského“ nádraží ve fádní staniční budovu. Fasádní vitráže znázorňující výjevy ze života Ostravanů se přetavily ve strohý nápis. A zatímco zdobné prosklení se krčí v krabicích někde ve staničním skladišti, mé kroky směřují ven do víru velkoměsta. Severní dráha císaře Ferdinanda dorazila do Přívozu 1. května 1847. Od té doby se obec náležející dříve k  moravskoostravským stat‑ kům změnila k nepoznání. Před nádražím přistavené tramvaje a trolejbusy ignorujte a  popojděte kousek pěšky směrem do města. Nádražní třída je zde lemována pře‑ vážně secesními domy. Po levé straně na vás mrkne zašlá budova bývalého hotelu Central a  kousek za ním v  boční uličce mezera, která tady zůstala po místní synagoze. Jen o pár desí‑ tek metrů dál se před vašimi zraky rozprostře rozlehlé náměstí s  novogotickým chrámem. Přívozské centrum, to je náměstí Svatopluka Čecha. Neorenesanční a  neoklasicistní domy střídají secesní. Pěkně v řadě za sebou okázale vystavují na odiv své florální a  antropomorfní krajkoví a  jeden druhého předhání ve zdob‑ nosti. Centrální část nově se rodícího města vyprojektoval vídeňský architekt Camillo Sitte a  současný Přívoz je na to patřičně hrdý. Náměstí je kompaktní celek. Všechny ulice, které z  něj vedou, jsou záměrně zalomené.

Jazz Open Ostrava 2008

Bez dalekosáhlých průhledů budete mít pocit, že to vše stojí od nepaměti a ne pouhé jedno století. Sám Sitte navrhnul, kromě urbanistic‑ kého plánu, i místní radnici (neobarokní Archiv města Ostravy), faru, kostel a  jeden „vzorový“ dům, který měl určit měřítko těm ostatním. Je jen zarážející, jak pusté je tohle centrum nejmenší památkové zóny současné Ostravy. Náměstím prochází jen pár lidí, stojím upro‑ střed a tiše čekám na trhovce, kteří si zde roz‑ balí své stánky se zeleninou a kytkami, beskyd‑ ští přivezou čerstvý sýr, okolí provoní vařená kukuřice nebo pečené kaštany. Vysvěcení pří‑ vozského kostela se účastnil arcivévoda Evžen Habsburský, který nocoval přímo v  Grand hotelu Moravia. Zašlá sláva – marná sláva. Grand hotel Moravia je po četných přestav‑ bách spíše ostudou něž chloubou náměstí a v místní hospodě ani neví, za kterým oknem arcivévoda přespal. Nikdo ze štamgastů nic netuší ani o Ženíškově oltářním obraze z míst‑ ního chrámu, jen historky o  Martě Gottwal‑ dové se u  výčepu lámou nad každým dalším pivem. Roh ulic Chopinovy a  Nádražní tvoří domy s bohatě zdobenými arkýři a věžičkami. V tom menším se do dnešních dnů dochovala jedna z  nejstarších přívozských lékáren. Vydáte-li se napravo od přívozské spořitelny, nemů‑ žete minout stařičkou tiskárnu, ve které se tiskl Ostrauer Zeitung a  další periodika. Do dříve věhlasného knihkupectví Buchsbaum na Nádražní třídě, které podle dochovaného nápisu snadno najdete, chodívala mladá Ruth Elias pro noty k  Willi Morgensternovi. Dům, ve kterém Ruth vyrostla, ale již nestojí. Proslul

řeznictvím a stával přímo za místním koste‑ lem nalevo od radnice. Napravo najdete malý parčík s  voliérou a  hned za rohem nejmladší ostravské muzeum – hasičské. Přívoz je jednou z nejkrásnějších částí Ostravy, budete fascinováni tímto malým ostrovem mezi železnicí a  Mariánskohorskou třídou, malou „Vídní“ na soutoku Odry a  Ostravice. Budete-li se o něm chtít dozvědět víc, zadejte do vyhledávače slovo „Oderfurt“, anebo si počkejte na některý z  dalších bedekrů. K  Pří‑ vozu se zcela jistě v Ostrava Life ještě vrátím. Text: Vladimír Šmehlík

bez komentáře


menu baseball championship Fourteen countries will participate in the Academic Baseball World Championship, which will take place in Brno and Ostrava from the 17th to the 27th July. The Championship will start with ceremonies in the Arrows area in Ostrava-Poruba. These sport’s fans will see the opening match played by the top Czech team. shakespearovské slavnosti Letní shakespearovské slavnosti se uskuteční od 22. července do 6. srpna na Slezskoostravském hradě. Připra‑ vena jsou čtyři představení, mezi nimi Bouře s  Janem Třískou a  Jak se vám líbí s  Mariánem Labudou. Ostravští herci nastudovali Komedii plnou omylů v režii Petra Gábora. Populární polský herec Jerzy Stuhr se v inscenaci Richard III. kra‑ kovského národního divadla zhostí role režiséra i hlavního hrdiny. www.slezskoostravskyhrad.cz

jeden den Jeden den v životě České republiky zachytili přední dokumentaristé a repor‑ téři s  několika stovkami amatérských fotografů. Za historickou momentku si vybrali dvacet čtyři hodin ve dnech 28. a  29. října 2007. Celkem se sešlo sedm tisíc snímků. Z  nich bylo na výstavu vybráno tři sta fotografií od 135 autorů. Výsledek si mohou zájemci prohlédnout od 15. července do 23. srpna v  Domě umění a  v  Nové síni Galerie výtvarného umění v  Porubě. Výstavní sály jsou ote‑ vřeny denně kromě pondělí a  neděle od 10 do 13 a  od 13.30 do 18 hodin. www.gvuostrava.cz one day Leading documentarians and reporters, together with hundreds of amateur photographs, have recorded one day in the life of the Czech Republic. They selected, as a historical moment, twenty­ ‑four hours in the period from the 28th to the 29th October 2007. They made seven thousand shots in the total. There were 300 photographs by 135 authors selected for an exhibition. Interested people can see the result in the House of Arts and in the New Hall of the Creative Arts Gallery in Poruba from the 15th of July to the 23rd of August. The exhibitions are opened daily, save for Mondays and Sundays, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 1.30 p.m. to 6 p.m. šampionát v baseballu Akademického mistrovství světa v  base‑ ballu, které se uskuteční od 17. do 27. července v  Brně a  v  Ostravě, se zúčastní čtrnáct zemí. Šampionát začne v  areálu Arrows v  Ostravě-Porubě slavnostním ceremoniálem. Kromě zahajovacího střet‑ nutí uvidí příznivci tohoto sportu utkání českého reprezentačního celku. www.arrows.cz

shakespeare’s festivities The summer Shakespeare’s festivities will be organised in the Silesian-Ostrava Castle from the 22nd of July to the 6th of August. There are four performances prepared, including Storm with Jan Tříska and As you like it with Marián Labuda. Actors from Ostrava learned the Comedy full of hilarious errors directed by Peter Gábor. The popular Polish actor Jerzy Stuhr will play the two roles of the Director and also of the main protagonist in the production of Richard III by the Krakow National Theatre. štěrkovna Open Music Návštěvníci Hlučínského jezera se 1. a 2. srpna mohou těšit na Mezinárodní hudební festival Štěrkovna Open Music. K  pobytu u  vody jim zahrají Support lesbiens, Tata bojs, Mňága a  ždorb, Kamil Střihavka, Blue Effect. Z  dalších osobností české hudební scény vystoupí Anna K., Cocotte minute, legenda devadesátých let – skupina Prouza, opavské formace Autopilot a  Sheba‘s Band. Z  Prahy přijede vítěz letošní sou‑ těže amatérských kapel Woodoojam. Mezi zahraniční hosty z  top žebříčků bude patřit mnohonásobná sloven‑ ská zlatá slavice Zuzana Smatanová. www.sterkovnamusic.com Open Music in the Gravel-pit Visitors of the lake in Hlučín can look forward to the International music festival Open Music in the Gravel-pit taking place on the 1st and  2nd of August. While staying on the bank, they will listen to Support Lesbians, Tata bojs, Mňága a ždorb, Kamil Střihavka, and the Blue Effect. Among other personalities of the Czech musical scene, there will be also performances by Anna  K., Cocotte minute, the legend of the 1990s – the Prouza band, the formation from Opava Autopilot, and  Sheba‘s Band. Woodoojam, the winner of this year amateur band competition, will come from Praha. The top guests from

abroad will include the multiple Golden Nightingale from Slovakia – Zuzana Smatanová. Folklor bez hranic Jedenáctý ročník mezinárodního fes‑ tivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic 2008 roztančí ostrav‑ ské ulice 11. až 17. srpna. Účastníci nejen z České republiky, ale Slovenska a  dal‑ ších zemí potěší milovníky lidové hudby a  tance. Své umění představí nejen na pódiu v  centru, ale také v  jednotlivých městských obvodech. Folklore without borders The eleventh year of the international festival of municipal folklore groups, the Folklore without Borders 2008, will make people in the streets of Ostrava dancing in the period from the 11th to the 17th of August. Participants, not only from the Czech Republic, but also from Slovakia and other countries will please fans of folk music and dancing. Their art will be performed not only on the podium in the Centre, but also in individual suburbs. strašidelná noc Plný strašidel bude Slezskoostravský hrad v  noci z  29. na 30. srpna. Děti i  dospělé provedou po osmi hrůzostrašných místech průvodci v  kostýmech. Pro ty, kteří si po netradičním zážitku potřebují odpočinout, budou na dolním nádvoří připraveny stany a  lavice s  dobovým jarmarkem a  občerst‑ vením. Začátek je v 19 hodin. www.slezskoostravskyhrad.cz spooky night The Silesian-Ostrava Castle will be full of ghosts during the night from the 29th to the 30th of August. Both children and adults will be guided through eight spooky places by guides in costumes. Those, who will need a  rest after this non traditional experience, could sit on benches in the prepared tents providing place for the old fashioned fair and refreshments. It will all start at 7 p.m. divadlo Kalich Příběh Don Quijote v  osobité úpravě legendární dvojice Lasica-Satinský a hereckém podání Jiřího Lábuse a Oldři‑ cha Kaisera připravil Dům kultury města Ostravy na 15. září. Inscenace je dopl‑ něna o  písničky J. Filipa a  M. Kořínka s  texty Milana Lasici a T. Janovice. Před‑ stavení Divadla Kalich začíná v 19 hodin. www.dkmo.cz Kalich Theatre The story of Don Quijote in the distinctive style of the legendary couple of Lasica-Satinský and with the actors Jiří Lábus and Oldřich Kaiser has been prepared by the Ostrava’s Community Centre for the 15th of September. The production will be complemented with songs by J. Filip and M. Kořínek and texts by Milan Lasica and T. Janovic. The performance by the Kalich Theatre will start at 7 p.m


Pure Performance

Absolute Precision

Navitimer World w w w. b r e i t l i n g . c o m

Ostrava, Dlouh· 5 (Masarykovo n·m.) Tel.: 596 130 188 E-mail: deal@deal-hodinarstvi.cz

KultovnÌ chronograf znaËky Breitling ve verzi GMT zobrazujÌcÌ druhou Ëasovou zÛnu. Chronometr s certifik·tem COSC.


õõõ¬êòìà¬áø

Ostrava_LIFE_cerven  
Ostrava_LIFE_cerven  

zhypnotizoval arénu město • život • styl • červen–červenec 2008 BEDEKR MADE IN DELIKATESA BEZ KOMENTÁŘE editorial TÉMA VOILÀ NÁVŠTĚVA ŽOLÍK...

Advertisement