Page 1

Náměstek ministra Hüner postoj k ČEZu nemění

Čtěte na straně 10

RENAULT Auto Rytur s. r. o. Frýdek-Místek, Zelinkovice (směr na Príbor)

www.autorytur.cz

DH026B

„velké jarní slevy pro malé vozy a pro velké taky ☺…

Pondělí 21. května 2007

ročník II., číslo 21

www.listymoravskoslezske.cz

RENAULT CLIO od 264 900 Kč s DPH

cena 7,50 Kč

Javůrek šplhá na svůj Everest

Kresba: Michal Riedl

Májová vlažička…

Každý máme svůj Everest. Pražský primátor Pavel Bém vylezl na ten skutečný. Pro ostravského horolezce Poldu Sulovského je jeho současným Everestem druhá nejvyšší hora světa K2. Ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj Jaromír Javůrek má svůj Everest muzikantský. Udělat 32. ročník festivalu zase o něco přitažlivější než ten loňský a předloňský je úkol skoro nadlidský. A Javůrek od pondělí 21. května zase šplhá a šplhá. Z toho nikdy nekončícího lezení má užitek takových lidí! Ivana Gračková

Naši vládní činitelé byli moc rychlí MSK – Zpráva o chystaném zjednodušení prodeje zemědělské půdy cizincům vyděsila mnoho zemědělců. Horko z ní polilo i čeladenského soukromníka Jiřího Olivku. „Už jsem začal uvažovat, kde bych tak asi mohl sehnat peníze na 27 hektarů půdy, co si zatím pronajímám ke svým osmi hektarům od drobných vlastníků. Takovou rozlohu pozemků potřebuju, abych mohl chovat zhruba sedmadvacet býků.“ Pronájem ho ročně přijde na nějakých 27 tisíc korun, což podle něj představuje přijatelnou částku. „Je jasné, že kdyby přišly nové podmínky, tak by mi majitelé raději smlouvy vypověděli a pole prodali zahraničním zájemcům za ceny, které já bych si nedovol zaplatit, protože tolik peněz prostě nemám. V Čeladné by podle mého mohli požadovat konkrétně 400 korun za čtvereční metr čtvereční.“ O tom, že obyvatelé Evropské unie mají mít zjednodušený přístup k nákupu půdy v České republice, rozhodla letos v únoru vláda. Pokračování na str. 2

„Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček. V máji hřímoty nedělají trampoty. Studený máj – v stodole ráj...,“ a tak bych mohl pokračovat, duše by okřívala krásnou řečí a sloupek by byl vrchovatě plný metafor a pravd, které někdy už pravdami nejsou. „Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.“ Proti počasí nic, kdo však dnes ví, co je to humno. Náš denní chléb už neprochází stodolami. Za to však pranostiky pranic nemohou a rozhodně to není téma, kvůli kterému bychom si měli dělat těžkou hlavu. Daleko zajímavější mi připadá, jak se v nich tvrdošíjně objevuje odvozenina z latinského slova maius, když máme svůj český květen. A považte, už skoro dvě stě let. Že v květnu obvykle všechno kvete, jako novinka asi nikomu nepřipadne, a přece teprve Josef Jungmann dal této skutečnosti slovní podobu, když překládal Chateaubriandův milostný příběh. Jak případné! Panu Jungmannovi vivat, ale poslouchejte: „Suchý březen – mokrý květen...“ Nevím, jestli to cítíte stejně, ale ono to nějak nemá šťávu či poezii, chce-li duše lyrická. A tak český sedláček přes všechen květen a ještě dlouho po básníkovi pořád tvrdil: „Za mlaďunký rojík v máji rádi ti vůz sena dají; ale za roj v červnu ani se jen z místa nehnu.“ Jsme tak konzervativní nebo máme tak rádi krásnou řeč? Karel Vůjtek, ostravský básník

Boj ženy proti státu trvá už devět let FRÝDEK-MÍSTEK, ČELADNÁ Devět let se Květoslava Šamajová soudí s českým státem, po celou tu dobu se k ní a jejímu prasynovci Jaroslavovi český stát chová jako bezcitné prase. Jaroslav Šamaj z Frýdku-Místku měl doposud v životě smůlu jako hrom. Jeho nejbližší rodina se o něj nedokázala postarat, proto malý Jára putoval už ve svých jedenácti letech k pratetě Květoslavě do Prahy. Jelikož ale na všechno je potřeba mít papír, jednoho dne jej sociální pracovnice odvezla přímo ze školy do diagnostického ústavu v Praze. Oněch pár týdnů na podzim roku 1998 předznamenalo s krutou definitivou události dalších několika let. Malý Jaroslav dostal v diagnosťáku deku hned první noc. Starší chovanci ho přivítali takovou nakládačkou, že byl modrý po celém těle. V ústavu pak strávil dalších pět týdnů, během kterých se mělo rozhodnout, kam chlapce pošlou. Každodenní scénář se v podstatě nezměnil a Jára nejspíš už tady poznal, jak umí být svět krutý. Každou

noc deka nebo valcha spolehlivě zlomí i dospělého vojáka. Ústavní šikana na něm zanechala tak hluboké rány, že se s nimi pořádně nevypořádal dodnes.

Táta stát Na to, co se v „polepšovně“ dělo, však přišla jeho prateta Květoslava a do ústavu poslala kromě policie i Českou školní inspekci. Policie případ odložila, neboť se jednalo o čtrnáctileté pachatele, ale potvrdila, že v tomto případě docházelo k omezování osobní svobody dítěte. To dítě bylo v péči státu, který selhal hned v prvních dnech, kdy se o něj měl postarat. Tentýž stát zároveň nařídil pro Járu ústavní výchovu do osmnácti let a tak pobitý a vystrašený klučina putoval do dětského domova v Čeladné. Květoslava Šamajová požádala o svěření prasynovce do pěstounské péče už v roce 1998 u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Celé ty tři roky, co byl Jára v Čeladné, volal pratetě do Prahy na účet volaného, že se bojí, že mu tam ubližují a nakonec jí několikrát řekl i to, že se chce zabít. Celé ty tři roky za ním Květa dojížděla a brávala ho na výlety

v okolí Čeladné, protože vzít jej na pár dní k sobě do Prahy jí zakázal tehdejší ředitel Dětského domova.

Konečně domů Rozhodnutí o předběžném svěření Jaroslava do péče pratety Květoslavy padlo u odvolacího Krajského soudu v Ostravě v březnu 2001. Jaroslav tetě volal den před svým vyzvednutím, aby mu vzala na cestu z Čeladné nějaké oblečení. To Květoslavu udivilo, ale šaty pro kluka vzala. Naštěstí. V dětském domově jí totiž chlapce předali v jeho čtrnácti a půl letech skutečně nahého, nikoliv jak zákon přikazuje „přiměřeně oblečeného“. Nedali mu dokonce ani šaty, ve kterých tu před lety přišel, ani jeho osobní věci – učebnice, školní pomůcky či fotoaparát. Protože Květoslava neodhadla správně velikost jeho nohou, museli si od vychovatelek půjčit jeho erární boty. A obratem je z Prahy poslat zpět. Doma postupem času prateta zjistila, jakou paseku udělala ústavní výchova na klukově psychice. Nemohl spát sám a ani potmě, protože se bál. Trpěl všemi symptomy šikanovaného dítěte z dět-

ského domova. Když chodil do školy v Čeladné, jeho prospěch byl katastrofální, to se ale v Praze naštěstí citelně zlepšilo. Prateta je vysokoškolačka a začala s Járou dohánět, co zameškal. Soud o opatrovnictví Jaroslava v té době stále probíhal a co víc, dodnes není ukončen. Ačkoliv statut předběžného opatření měl trvat maximálně tři měsíce, řízení se protáhlo na čtyři roky do Jaroslavových 18 let. Sedm let mu tedy nebyla zrušena ústavní výchova, ačkoliv pak již další čtyři roky bydlel u pratety v Praze. Řeklo by se, že jde jen o formalitu, ale nešlo. Jelikož byl Jaroslav stále oficiálně chovancem dětského domova v Čeladné, právě tam také chodily státní pěstounské dávky v řádech statisíců. Do Prahy Květě přicházelo pouze kapesné na Jaroslava, které činilo 270 korun měsíčně. Ústavní výchova byla Járovi rozsudkem zrušena až půl roku předtím, než dovršil 18 let. Kvůli tomu, že do nabytí právní moci rozsudku uplynulo kvůli průtahům soudu přesně 366 dní, propadly navíc i pěstounské dávky, určené už pro Jaroslava a jeho pratetu. Promlčecí lhůta je totiž, jak jinak, 365 dní. Pokračování na str. 3


21. května 2007 LISTY moravskoslezské

Jednotný turistický region Jeseníky chtějí vytvořit starostové a podnikatelé v cestovním ruchu z Jeseníků. Správní rozdělení horské oblasti mezi dva kraje podle nich brání jednotné organizaci cestovního ruchu. Vznik turistického regionu ale závisí na dohodě mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rada Olomouckého kraje už svůj souhlas vyjádřila, teď se čeká na vyjádření Moravskoslezského kraje. Spojí je hledání cesty k Evropským penězům.

Se ziskem hospodařily loni poprvé nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem. Plusového výsledku, celkem 40 milionů korun, dosáhlo osm nemocnic poprvé od roku 2003, kdy je kraj převzal od státu se zadlužením 600 milionů korun. Nemocnice podle náměstka hejtmana Jiřího Veverky dosáhly zisku například snížením nákladů na vaření nebo ostrahu, zároveň se začaly specializovat na lékařskou péči. Veverka dále řekl, že v současné době připravuje pracovní skupina návrh optimalizace organizační struktury nemocnic, který předloží krajským radním v červnu nebo v září. Po klikaté už, takže snad konečně půjde o konečnou verzi optimalizace.

Pečovat o zdraví svých zaměstnanců se snaží firmy i úřady v Moravskoslezském kraji. Třinecké železárny pořádají podnikové kurzy odvykání kouření. Moravskoslezské hejtmanství nechalo vybudovat posilovnu pro své úředníky ve svých prostorách. Ostravská strojírenská Vítkovice Holding posílá své zaměstnance na rekondiční a lázeňské pobyty. A nezaměstnaní by si mohli permanentky do fitek vyzvedávat na pracovním úřadě. Ocenění v soutěži Grand prix architektů 2007 získali též zástupci v Moravskoslezském kraji. V kategorii rekonstrukce dostal cenu Václav Filandr za revitalizaci Železniční stanice Ostrava-Svinov a v kategorii výtvarné dílo David Wittássek a Jiří Řezák za rodinný dům v Opavě. Gratulujeme. [iga]

Čeští zemědělci jsou zajedno, že prodej půdy cizincům by byl předčasný

Naši vládní činitelé byli moc rychlí Pokračování ze str. 1 Když by chtěli cizinci v budoucnu koupit česká pole, nekladly by jim úřady žádné překážky. Nové podmínky měla přinést změna devizového zákona a zákon o podmínkách převodu pozemků na jiné osoby. Kdyby prošla parlamentem, mohla zákonná úprava platit už tento měsíc. Doposud si zahraniční investoři přímo pole u nás koupit nemohou. Brání jim v tom politiky vyjednaná výjimka. Pokud chtějí cizinci pole získat, musejí mít v Česku alespoň tříletý trvalý pobyt, umět mluvit česky atd. Tyto zábrany hodlal Topolánkův kabinet k nelibosti našich zemědělců zrušit poukazem na to, že právo evropské je nadřazeno právu českému. Rozpočtový výbor Parlamentu České republiky v obecné debatě návrh zamítnul. Není tudíž jasné, kdy a zda vůbec vstoupí v platnost. Nicméně riziko, které představuje, trvá. Tak jako si občané Evropské unie mohou vybrat, kde chtějí bydlet, pracovat, studovat, mají právo i vlastnit pozemky v jiné zemi. My zatím nedisponujeme stejnou ekonomickou silou jako obyvatelé starších členských zemí Evropské unie. Co platí obecně, má dvojnásobnou platnost v případě českých zemědělců. Navrhované uvolnění prodeje půdy cizincům se proto jeví mnohým politikům i zemědělcům předčasné. V pomyslném měření sil s daleko bohatšími farmáři z Německa, Rakouska a dalších států by totiž čeští zemědělci jen těžko obstáli. Ti po roce 199l využili část svých finančních zdrojů na vyrovnání restitučních nároků a odkup majetku od státu. Další peníze byli nuceni investovat do modernizace svých provozů, aby vyhověli přísným podmínkám na vstup do Evropské unie. Je logické, že v zemědělské výrobě disponujícími jen velmi nízkými ziskovými mírami zatím nemají dostatek finančních prostředků k nákupu půdy, coby základního výrobního prostředku a 90 procent půdy, na níž hospodaří, si mohli pouze pronajmout. Za této situace,

Foto: David Stypka

kaleidoskop

mo ravsk o slezsk ý k raj

Zemědělské podnikání v Beskydech nepatří k aktivitám, kterými by se člověk uživil lehce. kdy pomalu začínají uvažovat o jejím odkoupení do osobního vlastnictví, měli být hendikepováni mnohem silnější zahraniční konkurencí, zatímco například sousední Polsko prodej půdy cizincům odložilo do roku 2011. Poslankyně Evropského parlamentu Věra Flasarová (KSČM) soudí, že „…naši vládní činitelé byli opět příliš rychlí a pohotoví, pokud se jedná o záležitosti vyhovující někomu jinému, jen ne našim občanům.“ Také poslanec Petr Rafaj (ČSSD), který je zároveň předsedou sdružení Mikrore-

anketa

Mají naši zemědělci na růžích ustláno? Anna Krausová, Opava: „Řekla bych, že to jsou spíše chudáci. Jen se podívejte do obchodů, kolik ovoce, zeleniny a masa je z naší produkce! Téměř nic, protože všechno je dovezeno z ciziny za levné peníze, ačkoli zákazník pak platí jak mourovatý. Náš stát na zemědělce kašle a asi bylo chybou, že se rušila prosperující JZD. Dnes by pro ně asi byly dotace z Evropské unie dostupnější než pro drobné rolníky.“ Jan Brand, Frýdek-Místek: „No, nechtěl bych být v jejich kůži. Zemědělství není nejvýnosnější podnikání. Při vstupu do Evropské unie je naši politici prodali. S dotacemi, které mají zemědělci v okolních státech, nemohou být ti naši konkurence schopní. Většinou nemají šanci prodat své výdobytky ani za výrobní cenu. Když už díky tomu nezkrachují, přijde déšť, záplavy nebo velké sucho, a mají po úrodě. Celkem je chápu, že si stěžují. Pokud ještě někdy chceme jíst jídlo vypěstované v Česku, měl by se stát o ně začít alespoň trošku starat.“

Jiřina Červenková, Frýdek-Místek: „Tak to určitě ne. Je velká konkurence, zahraniční potraviny jsou levnější a lidé kupují hlavně podle ceny. Já si raději připlatím a koupím kvalitní jídlo, pokud možno zdravé a bio potraviny. Dívám se, jestli jsou vyrobeny u nás, protože našim výrobkům věřím. Zemědělcům určitě nepomůže stát, ale jedině lidé, kteří je budou podporovat, třeba tím, že budou preferovat české značky.“ Bohdan Marčík, Ostrava: „S tímto tématem nemám žádné zkušenosti, řekl bych, že si vedou v průměru stejně jako ostatní. Ve vztahu k Evropské unii však na tom budou spíš mínusově, já si ostatně myslím, že celý náš vstup do unie nebyl šťastným krokem. Samé regulační kvóty, diktují nám, co můžeme a co nemůžeme pěstovat, kolik toho může být. To určitě není normální. Týká se to i vinic na jižní Moravě. No vidíte, máme tam rodinu a teď jsem si vzpomněl, jak nadávali.“

Monika Pražienková, Ostrava: „Myslím, že se zemědělci mají spíš hůř než lépe. Podívejte se do obchodů, kolik potravin z ciziny k nám dovážíme. Předpokládám, že naši zemědělci jsou na takový tlak slabí, nejsou schopni konkurovat. A že by je stát podpořil nějakou významnou reklamou, to jsem nikde nezaregistrovala. Zároveň neplatí, že bychom v hypermarketech dávali přednost našim výrobkům jako třeba Švýcaři, takže zemědělci to podle mého soudu opravdu nemají lehké. Trh je k nim nemilosrdný.“ Ctirad Plachý, Opava: „Ano mají se skvěle, pořád jim cpou do chřtánů prachy. Oni nechávají pole ladem a za to dostanou peníze. Mohou přece pěstovat technické plodiny pro průmyslové využití a rychle rostoucí dřeviny pro fytoenergetiku. Je tolik práce a možností, kterých oni nevyužívají. Proto bych jim nedal ani korunu.“ [red]

gion Beskydy, s únorovým nařízením kabinetu nesouhlasí. Sice tvrdí, že by se dotklo mnohem více zemědělců v západočeském pohraničí než těch, co hospodaří v Beskydech, v nich by však cizinci odkoupená pole od Pozemkového fondu i soukromníků mohla posloužit na stavební parcely. Podle tiskového odboru ministerstva zemědělství by tomu měl zabránit zákon o ochraně půdního fondu č. 334/1992 Sb, který stanovuje podmínky, za nichž lze zemědělské pozemky vyjmout z půdního fondu

a vyčlenit k jiným účelům. O pozemcích do 1 hektaru rozhodují obce s rozšířenou pravomocí, o vynětí pozemků od 1 do 10 ha pak krajské samosprávy a o pozemcích nad 10 ha rozhoduje ministerstvo životního prostředí. Všechny tyto orgány tedy ručí za to, že zmíněný zákon nebude porušen. Ovšem jak to známe z české kotliny, kde je dost peněz, lze téměř vše. Nelze se tudíž divit českým zemědělcům, že si nad odložením zákonných změn pro tuto chvíli oddechli. Jaroslav Michálkovič

Ostrava žije naplno OSTRAVA – V Ostravě se nic neděje, navíc lidé jsou tu nekulturní a nejraději sedí u televize. Tak to je tedy pěkný nesmysl! Třeba o víkendu náhodným kolemjdoucím padaly v centru města oči z důlků, když je míjely vojenské artilerie v napoleonských uniformách. To se jen aktéři Napoleonských válek ze Slezskoostravského hradu vyšli projít víkendovou Ostravou. Na akci bylo opět plno. Ostrava náhodou žije naplno a to se přitom teprve probouzí. [jag]

Foto: Jana Gračková

2

INZERCE

HLEDÁME

OBCHODNÍ MANAŽERY PRO KRAJSKÉ I OBLASTNÍ NOVINY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Očekáváme:

Nabízíme:

ambiciózní a komunikativní osobnost velmi dobré hodnocení minimálně středoškolské vzdělání flexibilní pracovní dobu řidičský průkaz sk. B možnost pracovního postupu chuť pracovat odborné znalosti a zkušenosti výhodou

Kontakt: 732275337 Přihlášky se stručným profesním životopisem a fotem posílejte na adresu Martin Dobeš, Dlouhá třída 109, 736 01 Havířov, email: dobes.havirov@seznam.cz.


h o rk é té ma

3

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

Z dětského domova v Čeladné si chlapec odnesl pochroumané zdraví i psychiku

Pokračování ze str. 1

Krutý Absurdistán Jaroslavovi je dnes dvacet let. Kvůli nedořešeným soudům a špatné finanční situaci musel odejít v prvním ročníku ze školy, kde se měl stát kameramanem, a přešel do učňovského oboru, ve kterém se vyučil kuchařem. Toho však dělat nemůže, protože kvůli závažným zdravotním problémům, které mají svůj počátek pravděpodobně v péči státních zařízení, byl nucen požádat o invalidní důchod. Minulý týden proběhlo u Okresního soudu ve Frýdku-Místku po devíti letech historicky první stání s osobní účastí Květoslavy Šamajové. Ta žádá o odškodnění za krádeže osobních věcí zcizených Jaroslavovi v Čeladné. Do té doby se konalo v opatrovnickém řízení třicet soudních jednání, ve kterých na trase Okresní soud ve Frýdku-Místku, Krajský soud v Ostravě a Nejvyšší soud v Brně koloval pouze spis. Ostatně samotný spis je největším, jaký ve Frýdku-Místku mají, a má přes dva tisíce stran.

V aktuálně projednávaném sporu požaduje Květa Šamajová už roky náhradu škody pro sebe a Jaroslava v celkové výši zhruba 60 tisíc korun, za újmu na zdraví, poškození osobnostního a intelektového růstu dítěte, za ukradené věci, vlastně za všechno to příkoří, kterého se jim za ta léta dostalo. Žaloba směřovala původně proti tehdejšímu opatrovníku dítěte, Okresnímu úřadu ve Frýdku-Místku. Po jeho zániku proti městu Frýdek-Místek, a nakonec proti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Když se případ vrátil do Frýdku, dostala jej na stůl mladičká soudkyně Marcela Vlčková, která obléká talár teprve od ledna. Proti Květoslavě Šamajové v soudní síni usedl zástupce ÚZSVM s jedinými dvěma argumenty – neví prý přesně, za co mají být Šamajovi odškodněni a zda je jeho úřad tím, kdo má Šamajovy odškodnit. Po devíti letech tedy znovu od začátku. David Stypka K tématu poznámka na str. 6

Foto: David Stypka

Boj ženy proti státní zvůli trvá už devět let

Květoslava Šamajová se za svého pravnuka Jaroslava bije už devět let. Ve všech případech proti ní stojí stát, který tu katastrofálním způsobem selhal. INZERCE

Mittal Steel Ostrava plní v˘raznû zpfiísnûné emisní limity Spoleãnost Mittal Steel Ostrava vypou‰tí do ovzdu‰í jen desetinu tuh˘ch zneãi‰Èujících látek oproti roku 1990 Téměř všechny výrobní závody největší ocelářské společnosti Mittal Steel Ostrava už získaly Integrované povolení a plní výrazně zpřísněné emisní limity a emisní stropy stanovené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Pouze v případě vysokých pecí, které se staly po fúzi jedním ze závodů ostravské huti 31. 12. 2006, řízení o udělení Integrovaného povolení ještě probíhá. Mittal Steel Ostrava je největší ocelářskou firmou v republice, vyrábí ročně kolem 3 milionů tun oceli a tomu odpovídají emise. Společnost však plní a dokonce významně podkračuje všechny limity legislativy ochrany ovzduší ČR a EU. Nejdiskutovanějšími a pro veřejnost nejcitlivějšími emisemi jsou kromě tuhých znečišťujících látek (prach) také emise CO2. Mittal Steel Ostrava dosahuje nižších hodnot emisí CO2 na tunu vyrobené oceli než uvádějí srovnatelné západoevropské hutní firmy. Pomocí modernizace výrobních zařízení a ekologických investic firma snížila během 17 let množství emisí tuhých znečišťujících látek o 90 %. Společnost během posledních 17-ti let investovala do modernizace a výstavby nových zařízení celkem 27 miliard korun. Z toho ekologické projekty představují sumu 5,4 miliard korun, ale i ostatní projekty významně přispěly k zlepšení ekologických parametrů společnosti. Je potřeba dodat, že společnost za každou tunu vypouštěných emisí platí poplatky do státní pokladny, což představuje částku zhruba 20 milionů korun ročně. Navíc společnost finančně podporuje celou řadu regionálních projektů, aby dopad hutní výroby zmírňovala.

Ve srovnání se zákonem povoleným množstvím emisí prachu Mittal Steel Ostrava emitovala v roce 2006 jen třetinu emisí. Pro další zlepšení stavu má Mittal Steel Ostrava zpracován investiční program, který zahrnuje významné ekologické investice. Společnost má v plánu letos a v následujících 3 letech investovat více než 5,5 miliardy korun do modernizace a ekologických projektů. Připravené investiční projekty zaměřené na ochranu životního prostředí zahrnují zejména modernizaci zařízení pro výrobu koksu, aglomerátu a ochranu povrchových a podzemních vod. Cílem je přísné dodržování všech ekologických limitů a maximální omezení všech negativních důsledků hutní výroby. Do oblasti ekologie hodlá firma investovat minimálně 25% plánovaných investičních prostředků, tedy nejméně 1,5 mld. korun.

Ekologické projekty realizované v posledních letech Mezi nejvýznamnější realizované projekty v oblasti ochrany životního prostředí patří projekt modernizace chemických provozů Koksovny, který vedl k ekologizaci zpracování surového koksárenského plynu s možností jeho dalšího vyu-

Modernizace koksárenské baterie zabezpečí dostatek kvalitního koksu pro firmu a přinese zlepšení pracovního prostředí a ekologických parametrů výroby koksu v Mittal Steel Ostrava.

Přínosem modernizace vysoké pece č.3 bude nejen zajištění požadované kvantity a kvality tekutého železa, ale i další snížení negativního dopadu na životní prostředí.

žití v technologickém toku společnosti. Součástí projektu byla i opatření vedoucí k odstranění možnosti kontaminace prostředí. Další ekologický projekt, rovněž realizovaný na Koksovně, byl zaměřen na řešení kvality odpadních vod. V rámci změn technologie došlo ke změně množství a kvality odpadních vod odcházejících z výrobního procesu a tento investiční projekt zahrnoval i rozšíření a intenzifikaci stávající čistírny. Další investiční projekty zahrnovaly modernizace parních kotlů na Energetice s cílem snížení emisí NOx. Například v roce 2006 Mittal Steel Ostrava dokončila velký ekologický projekt v hodnotě 280 milionů korun na závodě Energetika. Rekonstrukce parního kotle přinesla snížení spotřeby uhlí a využití přebytků vysokopecního plynu. Došlo tak se snížení emisí SO2 z tohoto kotle na polovinu dosavadního stavu a společnost tak už plní emisní limit pro SO2 (ve výši 400 mg/Nm3), který

budou realizovány na základních výrobních agregátech společnosti. Modernizace koksárenské baterie č.1 v hodnotě 450 milionů korun již začala na konci roku 2006, bude probíhat téměř rok a přinese snížení emisí a zlepšení pracovního prostředí. V plánu je také zahájení projektu modernizace velkoprostorové koksárenské baterie č. 11. Dále Mittal Steel Ostrava připravuje modernizaci vysoké pece, která bude realizována koncem roku. Modernizována bude i středojemná válcovací trať a trať Stiefel 4-10 na Rourovně. Dalším velkým projektem je modernizace pecních agregátů na ocelárně. Cílem je náhrada stávajících tandemových pecí novými kyslíkovými agregáty. „Tyto projekty budou mít přínos z hlediska možnosti výroby vyšších objemů výrobků s vyšší přidanou hodnotou a tedy vyšším ziskem pro společnost. Zároveň přispějí také k dalšímu snižování negativního dopadu hutní výroby na životní prostředí,“

má splnit až v roce 2008. Společnost plánuje dosažení zpřísněných zákonných limitů na všech kotlích v průběhu roku 2007. Další projekty vedly k optimalizaci výroby a spotřeby energetických médií s přímým dopadem na objem produkce a sekundárně tedy i na zatížení životního prostředí. Řada ekologických opatření byla provedena i v rámci realizovaných ostatních velkých oprav výrobních agregátů.

Investiční projekty v roce 2007 Mittal Steel Ostrava v roce 2007 investuje do modernizace zařízení a ekologických projektů 2,5 miliardy korun. Projekty, které letos realizuje nebo zahájí, ale budou v celkové hodnotě téměř 4 miliardy korun. Nejvýznamnějšími projekty budou: modernizace vysoké pece, modernizace koksárenských baterií a modernizace tandemových pecí. Všechny velké projekty

dodává Ivo Chmelík, ředitel pro investice společnosti Mittal Steel Ostrava. Do této kategorie patří i projekty výstavby nové zinkovací linky pro výrobu silničních svodidel a nové příčné dělící linky pro výrobu plechů. Oba finální produkty jsou na trhu velmi žádány a realizace projektů umožní společnosti naplnit náročné požadavky našich zákazníků. Z právě probíhajících ekologických projektů můžeme zmínit například tzv. zavedení roštoviny na aglomeraci sever, která připravuje vsázku pro vysoké pece. Kromě zkvalitnění technologického procesu přinese tato investice snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Velmi významným prvkem investičního plánu v roce 2007 jsou i projekty do oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, prevence proti průmyslovým haváriím a zlepšení pracovních podmínek. V tomto roce dosáhnou tyto investice výše téměř 200 milionů korun.

Mittal Steel Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny Arcelor Mittal. V roce 2006 vyrobila 3,06 milionů tun oceli. V současné době zaměstnává 8.600 lidí. Zaměstnanci měli v roce 2006 průměrnou mzdu 25.881 Kč. Firma zásobuje ocelářskými výrobky celou Českou republiku a dodává je také do 88 zemí celého světa, hlavně do Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, USA a Itálie. Mittal Steel Ostrava patří mezi deset největších plátců daní v ČR a je osmým největším zaměstnavatelem v ČR.


21. května 2007 LISTY moravskoslezské

ké komory architektů kvůli Karolině. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebyla komora oprávněna podat stížnost na postup ostravského magistrátu při developerské soutěži na zástavbu území, protože nemohla být dodavatelem, uchazečem ani zájemcem o zakázku. Jestli architektům nevadilo hlavně to, že nebyli ve hře!

Hasičský víceboj v Ostravě vyhrál ostravský hasič Petr Teslík. V rekordním čase něco málo přes čtyři minuty zdolal s plnou výstrojí a dýchacím přístrojem šest překážek a vyběhl 520 schodů na ochoz radniční věže. Osmého ročníku víceboje TFA se zúčastnilo celkem 51 profesionálních a dobrovolných hasičů. Věž ostravské radnice víceboj zvládla bez újmy. Den otevřených dveří pořádá Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava na Hladnovské v Muglinově. Uskuteční se ve čtvrtek 24. května od 10 do 16 hodin. Výborný lék pro ty, co trpí depresemi ze svého smutného osudu.

Vlastní auto si postavila dvacítka studentů spolu s pedagogy ostravské Vysoké školy báňské. Unikátní sportovní automobil červené barvy, kopie slavného Lotusu 7, se už brzy bude prohánět ulicemi města. Podobných je v České republice jen asi sto kusů. Komenský by se zaradoval. [iga]

Jen aby měl na nákupy kdo vydělat OSTRAVA – Doby Ostravy coby ocelového srdce republiky minuly. A městu nastávají časy spotřebitelského centra země, zdá se. Megastore, kam se podíváš. Přehnané? Ano, ale jen trochu. Jen jedno obchodní centrum, Futurum, loni navštívilo 5,5 milionů lidí. Bez hypermarketu a multikina, jen ve značkových obchodech a restauracích tato masa nadšených spotřebovávajících utratila téměř miliardu korun. Obrat za první tři letošní měsíce stoupl Futuru o 18,6 procenta ve srovnání se stejným obdobím roku 2006. Jsou to jisté a značné zisky pro dánskou developerskou firmu TK Development, které patří Futurum i pozemky pod ním a vedle něj od roku 1997. Před deseti roky byla koupě bývalého Stadionu odborářů její první podnikatelskou aktivitou na území České republiky. Dánové se znovu do Ostravy vracejí, aby Futurum rozšířili a v jeho bezprostřední blízkosti vybudovali tzv. retail park. Na rozdíl od Karoliny bude postaven do U, parkoviště bude uvnitř a přibudou značkové obchody. Dánské rozšiřovatelské úmysly postřehli Švédové, firma Ikea, vlastnící beztak už obří retailový Avion Shopping park, a budou ho ještě zvětšovat za 1,5 miliardy korun. Ale Dáno-

Foto: Zdeněk Figura

Zamítnutím skončila stížnost Čes-

Ostrava už pomalu není ocelovým, ale stává se spotřebitelským srdcem republiky

Rozrůstající se retailový park obchodního řetězce Futurum. vé budou hotovi asi dřív. Za čtvrt miliardy postaví dvanáct nových velkých obchodů v retailovém parku a na více jak třech tisících metrech čtverečních ve vedlejší přístavbě Futura dalších jednadvacet obchodů. Samozřejmě přibude několik stovek parkovacích míst. Ani ne

OSTRAVA – Neuvěřitelné výkony předváděli na kolech členové freestylové skupiny Monkey Bikes v rámci propagační akce na ostravské třídě 28. října.

Foto: Pavel Zuchnický

Naprosto přesně se tento extrémní sport nazývá Freestyle BMX a je důkazem toho, že po patřičně rychlém nájezdu na rampu je možné s kolem udělat skoro cokoli. „Než se člověk naučí, zabere to zhruba tři roky, kdy různé triky vypiplává,“ říká Adam Vaškovský, jeden z pěti protagonistů skupiny. „A to ještě musí mít dobré podmínky, čili musí mít kde

OSTRAVA – Kdo si hraje, nezlobí, říká stará moudrost. Když se k tomu ještě navíc přidá trocha toho výtvarna, mohou vzniknout originální díla. Rozkvetlá louka, motýli, brouci, ještěři, hadi a dokonce zebra. Těmito a mnoha dalšími motivy ožily ve středu 16. května v městské knihovně ve Vítkovicích na Kutuzovově ulici staré vyřazené židle, které čekaly ve skladě na svůj definitivní konec. Že se ho hned tak nedočkají, o to se postaraly děti z Občanského sdružení Centrom, Vesničky soužití a nízkoprahového kontaktního centra Bílý nosorožec. Malí výtvarníci spolu se studenty Střední umělecké školy z Poděbradovy ulice v Ostravě vytvořili zajímavá díla. Všichni se tak zapojili do programu Namaluj si svou židli, který městská knihovna připravila v rámci svého celoročního projektu pro rom-

ské děti Dveře dokořán – O vudar pale. Učitelka výtvarných předmětů ze střední školy Katarína Sanyiová Hudečková je spoluprací nadšená. „Je to pro nás velmi zajímavá zkušenost. Studenti se vlastně poprvé zapojili do podobné aktivity. Každý z nich si navrhnul své motivy. Ty pak spolu s dětmi malovali na staré židle.“ V prostorách knihovny se sešlo více jak dvacet dětí z již zmíněných organizací. „Jen u nás v Centromu se přihlásilo tolik zájemců, že jsme z nich museli vybrat, abychom se sem všichni vešli,“ pochvaloval si akci pedagogický asistent Ladislav Koky. „Ukázky pomalovaných židlí budou k zhlédnutí během Mezinárodního festivalu Ostravský koníček v Divadle loutek v Ostravě a budou tak zároveň pozvánkou na zářijovou výstavu. Tu chceme zakončit charitativní aukcí,“ prozradila Dáša Vrchlabská, vedoucí obvodu knihovnických služeb a jedna z iniciátorek projektu Dveře dokořán – O duvar pale. Pavel Zuchnický

obchod obyvatele Ostravy jistě neuživí, hubnoucí Mittal Steel a montovny v průmyslových zónách také ne. A co se stane, když ostravským obchodním mastodontům klesnou jejich zatím pohádkové zisky? Zdeněk Figura

Freestyle? Až se tají dech

Děti rozsvítily staré židle veselými malbami

Chvíle uměleckého soustředění.

do roka a do dne. To vše jsou doslova průmyslové parametry. Holt, člověk už není v této společnosti člověkem myslícím, ale člověkem spotřebovávajícím: zboží, služby, zábavu, zážitky. No prosím, ale jen aby si na všechna ta lákadla vydělal dost peněz. Jen

trénovat. Skatepark totiž rozhodně není v každém městě.“ V Ostravě je skatepark ve Výškovicích, je ovšem betonový a pády na něm jsou o poznání tvrdší, než na překližkovém. A někdy kotrmelce končí i zraněním „Já už je ani nepočítám,“ dodává Adam. „Největší zranění jsem měl na koleně, čtyři měsíce jsem chodil o berlích. Je to přece jenom extrémní sport, proto máme helmy a chrániče na kolena, lokty i kotníky.“ A kdo je ze skupiny Money Bikes nejlepší? „Těžko říci. Každý má trošku jiný styl, takže triky předvádí trochu jinak. To by se dalo hodnotit asi jako krasobruslení,“ uzavírá freestylista a hurá na rampu. [di]

Foto: Jiří Muladi

kaleidoskop

o stravsk o

Klídek, kluci to umí.

E-learning je učení v tempu doby OSTRAVA – Dávno je pryč šprtání z učebnic jako základ výuky. Rozvoj internetu v posledních letech přinesl dva fenomény. Snad už i školáci ze základek kompilují úkoly ze sítě. Tím užitečnějším je e-learning. Otrocky přeloženo jde o učení pomocí elektroniky, čili počítačů. Původně se e-learning začal využívat jako forma celoživotního vzdělávání dospělých, kteří mají školní časy za sebou. Dnes proniká do škol. Jasným důkazem absolutní demokracie panující v e-learningu budiž to, že v České republice je jeho průkopníkem Střední škola ekonomicko-podnikatelská ve Studénce. A také to, že v pátek 4. května v prostorách Vysoké školy podnikání ve Slezské Ostravě právě tato škola pořádala druhé setkání účastníků mezinárodního projektu v rámci Evropské unie Socrates – Comenius. Tříletý projekt začal loni v rámci partnerství šesti škol z Německa, Dánska, Velké Británie, Rakouska, Norska a České republiky. První setkání všech účastnických zemí se uskutečnilo letos v lednu v německém Herfordu.

Tématem ostravské schůzky bylo využití e-learningu ve vyučovacím procesu na školách a co nejširší zapojení pedagogů a studentů do práce v počítačovém programu Moodle. „Na naší škole je 2 200 studentů a 4 500 počítačů. Vnitřní síť je obdobou ekonomického programu SAP, který už téměř dvacet let využívá třeba koncern Mercedes-Benz. Přes Moodle jsme pak spojeni s evropskými školami a zároveň

jeho prvky užíváme u nás,“ řekl Bernd Walter z Friedrich-List-Berufskollege z vestfálského Herfordu. Dvacetileté zkušenosti s e-learningem si pochvaloval Angličan David Mills z Glosteru: „Moodle, který napsal náš student, pomáhá studentům učit se a hlavně vytváří učební prostředí.“ A Pavel Vrabl z pořádající školy si pochvaluje hlavně to, že je možné zadávat úkoly každému studentovi zvlášť. Zdeněk Figura

Foto: Zdeněk Figura

4

Bernd Walter a Pavel Vrabl (vpravo) si v Ostravě vyměňovali zkušenosti, jak jinak než u počítače.


o p avsko

Ve srovnání se sousedy žijí čeští homosexuálové v úplně jiném a přátelském světě

kaleidoskop

Gayové nemohou být dárci krve

Opavská dětská píseň je název Setkání dětských pěveckých sborů. Akce se uskuteční 21. května v 17 hodin v minoritském klášteře v Opavě. Vystoupí soubory Sluníčka, Vrchňáček, Chlapecký sbor Základní školy Stěbořice, Slunečnice, Studánka a Canzonetta. Zpívat se bude i na společném koncertě žáků ZUŠ V. Kálika v Opavě a Hudební školy v Ratiboři 21. května do 17.30 hodin v Městském domě kultury Petra Bezruče v Opavě. Zajít na koncerty by měli ti, kdo nad dětmi vytrvale lámou hůl.

OPAVA – Před čtrnácti dny odvysílala polská veřejnoprávní televize publicistický pořad Poláci, v němž reprezentativní vzorek obyvatel, vzešlý z castingu, hovořil na téma intolerance vůči homosexuálům.

Ceny Učené společnosti si letos odnesli tři vědečtí pracovníci, mezi nimi i matematik Miroslav Engliš ze Slezské univerzity v Opavě. Učená společnost vznikla v roce 1994, jejími členy se mohou stát významní vědci. Ani nevíme, jak úžasné lidi v regionu máme. Ilustrační foto: Pavel Danel

v podstatě totéž, jen v bleděmodrém. Opavští gayové, kterých jsme se ptali, se v tomto směru diskriminovaní necítí. Osmatřicetiletý Marcel k tomu řekl: „Ze špitálů mám hrůzu, jsem taková slabá povaha, takže nevím, jestli bych se vůbec odhodlal být čestným dárcem. Ale kdyby krev potřeboval někdo z mých blízkých a já bych mu mohl pomoci a přitom nesměl, to bych jako diskriminaci bral…“ Přes veškerou osvětu a deklarovanou toleranci i u nás homosexuálové, pracující ve školství, raději svou orientaci tají. V Opavě se nám podařilo najít dva pedagogy. Ani jeden z nich si nepřál zveřejnit své jméno. „Nevidím důvod, proč bych měl někomu vykládat, že jsem gay, mi také nikdo neříká, že je heterosexuál, nikomu do toho nic není,“ řekl jeden z učitelů, kterého jsem požádala o rozhovor

ně, ale ať to nedemonstrují veřejně“ a moderátor nakonec přidal poněkud zcestnou radu, že je třeba homosexualitu léčit, protože v Americe a Kanadě s tím mají skvělé výsledky. A jak je to u nás? Ve srovnání s Poláky žijeme opravdu v úplně jiném, chápavějším světě. Jsme ale opravdu tak tolerantní, když například ani u nás, stejně jako v Polsku, homosexuál nesmí být čestným dárcem krve? Nedáváme tím zcela jasně najevo, že homosexuál je ten, který má AIDS, což už je samo o sobě diskriminující? Primářka opavské hematologie MUDr. Vladimíra Heinzová uvedla, že dárcem nemůže být osoba, která provozuje rizikový sex a za ten je považován sex mezi muži. „V dotazníku se na orientaci cíleně neptáme, ale chceme vědět, zda má zájemce o dárcovství styk s osobou stejného pohlaví…“ Což je

Opavský kostel sv. Václava ocenili odborníci

Odsvěcený kostel sv. Václava budil už dlouho před dokončením opravy zájem odborné i laické veřejnosti. Zatímco názory Opavanů jsou stále ještě občas rozporuplné, odborníci už mají jasno. Před nedávnem udělili rekonstruované sakrální stavbě Zvláštní uznání za novátorský přístup k ochraně památek. Soutěžní porota složená ze zástupců České komory architektů a Design centra ČR ocenili rekonstrukci v rámci soutěže Český interiér 2007. Není bez zajímavosti, že porota udělila jen dvě ceny. Hlavní cenu přiřkla Muzeu Památníku v Lidicích. Konzervační úprava interiéru kostela sv. Václava, který patří k nejstarším opavským stavbám, je totiž v české památkové péči ojedinělým jevem. Hlavní projektanti, architekti Mikuláš Hulec a Daniel Špička se rozhodli co nejvíce zachovat vnitřní prostory tak, jak je poznamenávala staletí. Řešení zdánlivě jednoduché a přitom velmi působivé spočívá v odkrývání jednotlivých vrstev a jejich společném působení na návštěvníky, posluchače či diváky. Unikátní památka, která hro-

Pohádku na nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí bude hrát dětský soubor Sáček. V neděli 27. května v 11 a 15 hodin uvede muzikál Kocourek Modroočko. V případě deštivého počasí se představení přesune do Loutkového divadla v Opavě v tradičních časech 10 a 16 hodin. Počasí sice stále poroučet neumíme, ale tentokrát o pohádce určitě nerozhoduje!

Vzácné kočkovité šelmy vystavuje Slezské zemské muzeum v Opavě. Doprovodnou instalací je výstava Kočky očima opavských výtvarníků. Výstava potrvá do poloviny prázdnin. Návštěvníci si na nedostatek koček rozhodně stěžovat nebudou. [sova, iga]

OPAVA – Neměli bychom se Američanům prodávat za víza! To je názor Jany Ryplové, majitelky novinového stánku v Opavě-Kylešovicích, která se nedávno aktivně zapojila do boje proti zřízení americké radarové základny na našem území.

zila zřícením, od října loňského roku slouží kulturním a společenským účelům. K iniciátorům záchrany kostela tzv. italským způsobem, při němž nedochází k hrubým zásahům do dějinami vytvořené podoby, patřil také hradecký rodák, sochař Kurt Gebauer. Radost z ocenění má nejen investor, kterým je město Opava a oba zmínění architekti, ale také restaurátorka Josefina Pekárková i řemeslníci ze stavební společnosti. Možná, že právě odborné uznání na čas zatne tipec rejpalům, kteří unikátní rekonstrukci od jejího počátku hlasitě i potají napadali a zpochybňovali. [sova]

Kostel sv. Václava

tovně založené nadšence, kteří se nebojí závodit a chtějí pomáhat handicapovaným. Zájemci musí být plnoletí, protože budou dělat vodiče na tandemových kolech zrakově postiženým dětem. Více informací se dovědí na www.tandemprozivot.cz nebo v základní škole Havlíčkova ul. Tandem je důkazem toho, že stačí opravdu málo, aby člověk prospěl potřebným, ale také sám sobě.

Trafikantka bojuje proti radaru

Foto: Ivana Harazimová

OPAVA – Novátorský postup při obnově historických staveb zase jednou slaví úspěch. Rekonstrukce opavského kostela sv. Václava získala ocenění odborníků.

na toto téma už loni. Tehdy odmítl s obavami, zda by mu veřejná zpověď v práci neuškodila. Jeho mladý kolega, který působí na jedné z opavských středních škol, má stálého partnera, ale nikde o tom nemluví. „Žiju jako singl a nemíním to zatím měnit, rozhodně ne dřív, než si budu jistý, že to neovlivní moji profesní dráhu. Studentům by to asi bylo jedno, kolegové jsou ale hodně konzervativní a nechtěl bych, aby mě odsud vyštípali. Mám tu školu rád a proto si někdy připadám jako schizofrenik. Můj přítel je na tom ještě hůř. Je členem politické strany, která je známa svými odmítavými postoji vůči nám,“ objasnil paradoxy svého života tento středoškolský profesor a s povzdechem přiznal, že mu klasické randění dost chybí. Ivana Harazimová

OS Tandem Opava hledá spor-

Ve svém stánku nabízí občanům petici proti základně. „V roce 1969 jsem byla podmíněně odsouzena, a později rehabilitována, za výroky proti pobytu sovětských vojsk u nás a za kritiku tehdejších politických poměrů,“ vysvětluje vitální žena, která se jako matka dvou dcer a několikanásobná babička nechce smířit s faktem, že naši vládní činitelé hodlají do země vpustit další cizí armádu. Rizika, ač to většina politiků odmítá, by podle ní byla podstatně vyšší než tehdy před čtyřiceti lety, kdy byla jakous takous pojistkou zbrojní rovnováha mezi oběma tábory, východem a západem. „Dnes je to radar, zítra rakety a pozítří… to ani nechci domyslet. Je to jako v té pohádce o Smolíčkovi a Jezinkách. Slibovaly – jen dva prstíčky tam strčíme – a nakonec Smolíček skončil v lese a zachránil ho až jelen. Kdo by ale zachránil nás?“ ptá se trafikantka a sama si odpoví, že nikdo. Celou dobu, co se o radaru mluví, měla Jana Ryplová potřebu udělat něco, aby se jeho výstavbě zamezilo. Zpr-

Foto: Ivana Harazimová

Pořad měl zřejmě reagovat na skutečnost, že Evropská komise bude zkoumat, jestli gayové a lesbičky v Polsku jsou či nejsou diskriminovaní. Evropský parlament už několikrát kritizoval nesnášenlivé postoje polských vládních činitelů vůči této menšině a nedávno dokonce požádal vídeňskou Agenturu pro lidská práva, aby situaci u našich sousedů sledovala. Nelze se ani divit, protože Poláci jsou skutečně poněkud více homofobní. Homosexualitu vnímají v Polsku většinou i vzdělaní lidé podobně jako pedofilii, případně jako nakažlivou nemoc nebo vadu výchovy. Homosexualita je chápána také jako politická záležitost, neboť jak je často zdůrazňováno, gayové jsou spojeni s levicí a především s komunisty. Proti homosexuálním učitelům horlivě brojí ministr školství Roman Giertych. Ten minulý týden oznámil, že chystá zákon na zákaz propagandy homosexuality (???) na školách. A adopci nebo osvojení dítěte homosexuálním párem pak drtivá většina Poláků považuje za zločin, přestože v Evropě takto, nejspíš spokojeně, žije kolem osmdesáti tisíc dětí. V tomto duchu se vedla i televizní diskuze a jediný přítomný oficiální homosexuál byl podobnými argumenty „ústně“ kamenován od počátku až do konce. Pokud měl pořad vylepšit obraz národa, který se dosud nevyrovnal se sexuální odlišností, tak se mu to nepodařilo, přestože se skoro všichni zúčastnění shodli na tom, že homosexuálové diskriminovaní nejsou. Bohužel snad jediným smířlivým gestem byl názor v tom smyslu „ať si to dělají někde taj-

5

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

Lidé Janu Ryplovou za její aktivitu většinou chválí. Tento muž přišel o berlích. Také má děti a vnoučata a na ně myslel, když se podepisoval na petiční arch. vu nevěděla, co by to mohlo být. Pak v nějakých novinách našla petiční arch a bylo to jasné. „O radaru jsem mluvila i se zastupitelkou Pavlou Brady. Ta mi poskytla další informační materiály, které jsem si vyvěsila na stánek. Tam nahoře už je zřejmě rozhodnuto, ale i přesto se musíme alespoň pokusit přimět naše politiky udělat referendum. Věřím, že lidé by se rozhodli správně.“ Petiční archy jsou volně přístupné na pultě. Ryplová se ptá lidí na názor a snaží se vysvětlovat rizika. Nikoho nenutí, aby podepsal, snad jen s výjimkou manžela, který jí ve stánku pomáhá. „Nejdřív měl

řeči, že petici nebude nabízet. Ani on základnu nechce, ale spíš se styděl, není tak komunikativní jako já. Tak jsem mu vysvětlila, že nemusí ani chodit do práce. Už druhý den ale přišel a souhlasil,“ směje se sympatická odpůrkyně Bushovy politiky. Své Ne základnám mohou Opavané vyjádřit i na dalších místech. Petiční archy jsou v prodejně Bobaja na náměstí Osvoboditelů, v prodejně Radost na Horním náměstí, ve Foto Star na Ostrožné ulici a také v 1. opavské realitce na Masarykově třídě. Ivana Harazimová


21. května 2007 LISTY moravskoslezské

kaleidoskop Štývarův dětský sbor pořádá 43. veřejný koncert. Spolu s ním vystoupí také dva přípravné sbory Zvoneček a  Budulínek. Chybět nebudou ani odrostlejší zpěváci sdružení ve sboru Komoráček. Akce se koná 25. května v Domě dětí a mládeže v Třinci. Jaro plné muziky.

Sjezd na laně ve Ski areálu v Mostech u  Jablunkova prodělal opravy, které zmenšily dojezdovou rychlost. Novou atrakci provozovatelé během slavnostního uvedení do provozu zavřeli po nehodě, během níž si jeden z návštěvníků zlomil nohu. V tomto týdnu už by měla být adrenalinová atrakce opět v provozu. Gorolszus, jak se nazývá, má převýšení zhruba 20 metrů a je údajně nejdelší svého druhu v České republice. Pořád lepší než si zvedat adrenalin za volantem na silnicích.

Den duševní pohody pořádá Denní centrum sv. Josefa Charity Frýdek-Místek 23. května od 12 hodin ve velkém sále Lidového domu ve Frýdku-Místku. Na programu jsou vernisáž výstavy výtvarnice Marie Koplové, přednáška primáře Petra Taraby o duševních poruchách v životě člověka, ukázka z  tvorby básnířky a spisovatelky Ireny Kopecké spojené s  autogramiádou. Kdyby měli přijít všichni, co to potřebují, tak by Lidový dům praskal ve švech.  [iga]

frýdecko-místecko

Známá křížová cesta u frýdecké baziliky minor se postupně mění ve smutné ruiny

Policie zakročí, až bude znát termín FRÝDEK-MÍSTEK – Ve Frýdku-Místku není novinkou, že známá křížová cesta z dílny mnichovské Mayerovy školy z konce 19. století, umístěná kolem Mariánského poutního chrámu, je v žalostném stavu. Místní obyvatelé mnohokrát upozorňovali na stav památky, kterou vandalové proměňují v ruiny. Zpráva o jejich řádění a úvahy o tom, co s tím dělat, se před několika dny dostaly i na stránky místního tisku. Stačí jen číst a  podivovat se. Farář Miroslaw Jesel o  úmyslném ničení ví. Několikrát dokonce různé skupinky mladých lidí z místa vyhnal. Řádění by mohl učinit přítrž plot. K  tomu Magistrát Frýdku-Místku podle jeho mluvčí, namítá, že se v  nejbližší době nebude situací u baziliky zabývat, neboť prý z farnosti nepřišla žádná žádost o  postavení plotu. Až taková žádost dojde, budou úředníci řešit. Ostrovtipem nešetří ani ředitel Městské policie ve Frýdku‑Místku Václav Buček, který slibuje, že si policie na vandaly posvítí, pokud bude vědět, kdy se u baziliky scházejí. Buček zcela vážně doporučuje faráři, aby napsal, kdy se ničitelé shlukují, aby strážníci mohli zakročit. Člověk

Foto: Aleš Uhlíř

6

Jedno z poničených zastavení. neví, má-li se tomu smát či plakat. Snad ještě schází doporučení samotným vandalům, aby své řádění nahlá-

sili předem, nejlépe písemně k rukám policejního ředitele. Nestačil by pro začátek alespoň kamerový systém

Dobrá nemusí platit miliony

Obecní úřad v Dobré měl finančnímu úřadu vrátit dvanáctimilionovou dotaci, ze které před šesti lety vystavěl kanalizaci. Stavební firmy tehdy kvůli nepřízni počasí nedodržely závazné termíny pro předání stavby a obec tak porušila rozpočtovou kázeň. Nesmlouvaví finanční úředníci mezitím k dlužné částce připočítávali penále, které už dosáhlo stejné výše jako dotace a Dobrá tak dlužila celkem čtyřiadvacet milionů korun. Pokud by obec sumu nakonec musela zaplatit, zmrazilo by to na několik let dopředu jakékoliv investice a  vesnice by ekonomicky pouze přežívala. Jednání o  řešení zapeklité situace rozdělilo obecní zastupitele na dva nesmiřitelné tábory. Jedni tvrdili, že je potřeba se proti rozhodnutí odvolat, druzí v čele se starostkou Alicí Tance-

rovou prosazovali mírnější variantu, tedy žádost o prominutí. První možnost dokonce obci doporučovali i  oslovení právníci ve svých nezávislých posudcích. Starostka nakonec v  březnu tohoto požádala ministerstvo financí o prominutí vrácení dotace i penále. Minulý týden v  úterý na obec přišlo písemné rozhodnutí, ve kterém

Filmový klub oslaví narozeniny s Hníkovou

ministr vyhověl žádosti v plné výši. Dobrá tak nemusí finančnímu úřadu vrátit ani korunu. „Jsem šťastná i  za sebe, ale hlavně za obec,“ řekla v  pátek Alice Tancerová. „Věřila jsem, že pan ministr pochopí naše argumenty, kterých byla v  žádosti celá řada, a  rozhodne ve prospěch obce,“ dodala.  David Stypka

FRÝDEK-MÍSTEK – Frýdecko-místeckému Filmovému klubu škarohlídové před lety nevěštili příliš světlou budoucnost. Pletli se! V pondělí 21. května oslaví milovníci dobré kinematografie už čtvrté narozeniny.

Foto: David Stypka

DOBRÁ – Široko daleko mohlo být minulý týden slyšet, jak Doberským spadl kámen ze srdce. To jim zrovna ministr financí napsal, že nemusejí vracet čtyřiadvacet milionů korun.

Starostka Alice Tancerová je moc ráda, že Dobrá nemusí vracet dotaci ani platit pokutu. INZERCE

ISO 9001

s.r.o.

ISO 9001

• VODOINSTALÁTERSKÉ • TOPENÁŘSKÉ • PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE Provozovna: Kunčičky u Bašky 355 tel/fax: 558 628 027, mobil: 602 721 207 www.vodotop-fm.cz, e-mail: liberda@vodotop-fm.cz

Filmový klub vznikal v obnoveném kině Vlast v  Místku v  době, kdy se tu zavedená kina bila o  každého jednotlivého návštěvníka a  výjimkou nebylo několik zrušených promítání do měsíce. Prostě proto, že do sedaček zasedli třeba jen dva návštěvníci. Ale už ve svých začátcích v  roce 2003 měl filmový klub mimo stovek nepravidelných návštěvníků téměř 350 stálých členů. Průměrná návštěvnost se pohybovala okolo sedmdesáti diváků na jednom představení. Toto číslo bylo a  stále je vysoko nad celorepublikovým průměrem, například sousednímu kinu Petra Bezruče, které nabízí klasickou „komerční“ pro-

dukci, se o takové návštěvnosti může kolikrát jen zdát. Asociace českých filmových klubů i proto zařadila klub mezi šestnáct nejlepších v republice. Čím si alternativní biograf získal přízeň Frýdecko-Místeckých? „Filmový klub se pravidelně účastní putovní filmové přehlídky Projekt 100, pořádá žánrové přehlídky, profily režisérů, diskuze s tvůrci, výstavy  a projekce s doprovodným programem. O všech těchto aktivitách poctivě a  pravidelně informujeme, navíc se snažíme členům klubu nabízet vždy něco navíc. Možná právě proto se tady ve Frýdku-Místku tolik daří kvalitní kinematografii,“ říká Petr Korč, zakladatel Společnosti pro podporu a  rozvoj kina Vlast, která klub provozuje. Na oslavu připravil klub pouze pro své členy filmový blok s režisérkou Erikou Hníkovou a jejími snímky Ženy pro měny a Sejdeme se v Eurocampu. Hníková bude s diváky pravděpodobně diskutovat především o  svém veleúspěšném dokumentu Ženy pro měny z roku 2004. David Stypka

Táta stát selhal na celé čáře MSK, PRAHA – Ten otřesný případ se táhne devět let a je jednou velkou obžalobou státních institucí.

Provozovna: Skalice-Záhoří (objekt žampionárny) tel.: 558 440 040, fax: 558 440 048, 558 628 027 mobil: 602 556 096, e-mail: liberda@vodotop-fm.cz Doprava polystyrénu zajištěna na místo určení podle požadavků.

a tabulky s  upozorněním, že prostor kolem baziliky je sledován?  Aleš Uhlíř

POZNÁMKA Na počátku selhala rodina tehdy malého kluka Jaroslava Šamaje z Frýdku-Místku. Ten v  důsledku toho získal azyl u  své pratety v  Praze, odkud si jej ale necitlivým rozhodnutím vzal do péče stát. Záchranné mechanizmy českého sociálního systému pak selhaly na celé čáře, když nechaly chlapce v jedenácti letech projít peklem. Stejně jako v druhé fázi naprosto selhalo české soudnictví, když nebylo schopno vynést jediný kloudný rozsudek. Kdyby se každý jednotlivý zástupce státu, který v  té věci rozhodoval, dnes ohlédl, možná by zjistil, že za sebou

zanechal katastrofální spoušť. A kdyby se o životě malého Járy rozhodovalo alespoň s  kapkou lidskosti a  zdravého rozumu, neměl by klučina na své dospívání ty nejhrůznější vzpomínky. Stát v  roli jediného spravedlivého a zachránce si na začátku vzal Járu drze do opatrování, aby mu dal potřebnou péči. Ta podle policejních protokolů spočívala především v šikaně a psychickém nátlaku. Na konci onoho „pečování“ ho z dětského domova v Čeladné vyplivnul nahého a  psychicky i  fyzicky zlomeného. Na cestu mu dal staré erární boty, které navíc musel vrátit. Další čtyři roky mu pak posílal 270 korun měsíčně. Kam posílal zbytek pěstounských dávek, nechť je předmětem policejního šetření, protože jestli končily v Čeladné, neměly tam co dělat. Za devět let nebyly české soudy schopny ukončit soud o  opatrovnic-

tví. Všichni soudci konali tak líně a zdlouhavě, že jim předmět sporu mezitím vyrostl, přiznané sociální dávky byly promlčeny, žalovaný úřad zaniknul. Teď, když by se měly státní úřady chytnout za nos a  přiznat Jaroslavovi a jeho pratetě vyloženě směšné odškodné, se jeho zástupci vykrucují a snaží se onu neoddiskutovatelnou vinu přehodit někam jinam. Co na tom, že už v podstatě není kam – Šamajová přece chtěla vést válku, má ji mít. A  neuděláte s  tím nic. Ten souboj mezi státem a  občanem se odehrává na špatně nalajnovaném státním hřišti a  pískají ho rozhodčí placení ze státní kasy. To nejsmutnější je, že míčem, do kterého tu devět let kopou, a který svou hrou už takřka odrovnali, je Jaroslav Šamaj.  David Stypka  O případu píšeme na 1. a 3. straně


k a rvin s ko

Karvinská sociálka řešila případy, kdy chlapce otec mlátil hadicí, dívku matka prkýnkem

kaleidoskop

Děti ohrožuje lidská lhostejnost

Fotky Kambodže jsou vystaveny v havířovské Galerii Spirála. Výstava s příznačným názvem Děti Kambodže ukazuje život na venkově i ve městech v této jihoasijské zemi, kterou v únoru navštívili členové Občanského sdružení poznání Havířov. Pětadvacet fotografií i s lidskými příběhy budou ve Spirále do 27. května, pak se přesunou do Galerie Maryčka v havířovském kulturním domě. Řeč je i o problematice humanitární pomoci.

Ilustrační foto: František Řezníček

KARVINÁ– Odbor sociálně právní ochrany dětí karvinského magistrátu tvoří devatenáct žen a jeden muž. V jejich úředních složkách bylo ke konci loňského roku zaznamenáno přibližně 5700 dětí z města a okolních obcí.

na problematiku týraných dětí, protože orgány sociálně-právní ochrany dětí nejsou jednotně vedeny a nejsou vytvořeny centrální standardy,“ vrací se k diskuzím kolem případu týraného Ondry a zmizelé Aničky Renáta Chytrová. „Ústřední řízení existuje. Probíhá od ministerstva práce přes krajské úřady k orgánům sociálně právní ochrany dětí na obcích. Jednou z podmínek dobrého fungování odboru je i vstřícnost a podpora karvinského magistrátu. K zjištění, že dítě někdo týrá je důležitá komunikace se školami a dětskými lékaři. Ale i například s nízkoprahovými zařízeními. V Karviné je jich řada. I kdyby do jejich schránek důvěry vložilo svůj vzkaz s prosbou o pomoc jediné dítě, mají svůj význam.“ Chytrová se domnívá, že se samy děti ozývají tak sporadicky a většinou

Přístroj ze Zdravého města KARVINÁ – Do sítě Zdravých měst patřily před lety na Karvinsku vedle Karviné a Orlové také Havířov a Český Těšín. Více než deset let vytrvaly jen první dvě. Za deset let existence projektu uskutečnili Karvinští řadu nezastupitelných akcí zaměřených na problematiku zdraví a prevence či ekologii. V těchto dnech dovršuje Nadace Zdravé město a obecně prospěšná společnost Karviná 2000

projekt na pořízení přístroje na diagnostiku mozku a epilepsie. Je určen pro Hornickou nemocnici. Cena přístroje je kolem čtvrt milionu korun. „Oslovili jsme sponzory a získali pro akci děti ze všech typů škol ve městě,“ říká manažer nadace a ředitel společnosti Josef Adámek. „Zúčastnili se i předškoláci, kteří nosili do sběru víčka od pet lahví,“ připomene. Neurologickému oddělení karvinského hornického špitálu by měl být přístroj předán na Den dětí 1. června. [alka]

Děti se těší na bambošku HAVÍŘOV – Největší přehlídkou uměleckých schopností, řemeslných dovedností a sportovních výkonů havířovských dětí je každoročně Bambiriáda, kterou kluci a děvčata důvěrně nazývají bamboškou.

Letošní ročník proběhne 25. a 26. května. Hlavním centrem programu, na kterém se bude podílet více než čtyřicet organizací působících v Havířově, je Městská sportovní hala. Do programového balíčku přispějí předškoláci z mateřských škol, Junáci nebo letečtí modeláři a další šikulo-

vé ze střediska volného času Asterix. Bude se zpívat a tančit i hrát divadlo. Nebudou chybět mažoretky ani ukázky bojových umění. Bambiriáda dává každým rokem příležitost odlákat děti od televize a počítačových her a pozvat je do kroužků. Letošní novinkou bude velká sportovní soutěž mezi školami. Zasoutěžit si bude mít možnost i každý jednotlivý návštěvník. Stejně jako v uplynulých letech se jistě stanou atrakcí také prezentace hasičů nebo vodních záchranářů. Mnoho zážitků mohou s dětmi sdílet i dospělí obyvatelé města. Rozmrzelí mohou zůstat ti, které těší havířovský klid a nuda. [alka]

až ve věku, kdy jsou na prahu dospělosti, protože mají pocit, že nadměrné trestání rodiči je součástí výchovy. „Samy sebe pak obviňují a věří, že je rodič potrestal oprávněně.“ Oznamovat týrání dětí ukládá občanům zákon. Přesto někdy vyjde pravda najevo až za pět minut dvanáct. Vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí z Karviné tvrdí, že by jednou z příčin mohla být lhostejnost okolí nebo strach z agrese týrajících rodičů vůči informátoru. Vyvrací, že by důvodem mohla být obava, že by se dotyčný oznamovatel mohl stát středem nežádoucího zájmu. „Prošetřujeme i anonymní informace. Zákon přísně ukládá všem zaměstnancům povinnost mlčenlivosti.“ „Velmi se mne dotýká,“ zamýšlí se Renáta Chytrová, „když nás

veřejnost vnímá jako tlusté, staré a zlé socky jako z filmu Kolja, jejichž hlavní snahou je sebrat děti těm, kteří je chtějí vychovávat. Odebrání dětí navrhujeme až tehdy, když všechny snahy o obnovení funkce rodiny selhaly a v zájmu dítěte není jiné řešení než ústavní výchova. Konečné slovo má však soud. Ten může rozhodnout i proti našemu návrhu,“ říká a apeluje na všechny od učitelů po lékaře nebo sousedy a vlastně každého z nás, abychom se o vážných modřinách, které opakovaně zahlédneme na dětském těle nebo duši, nebáli informovat tam, kde mohou pomoci a zabránit i nejhoršímu. Smrt týraného dítěte zatím díkybohu karvinská sociálka neřešila. Alena Krtilová

Balíčky zážitků v Karviné připravilo město na podporu turistického ruchu. Pod netradičním názvem se skrývá nabídka atraktivních služeb. Například milovníci cyklokrosu si mohou pod vedením instruktora vyzkoušet cyklokrosové disciplíny, další zájemci mohou v lukostřelbě otestovat hned několik druhů kuší a luků. K zvlášť atraktivním patří vyjížďky na koních nebo třicetiminutový vyhlídkový let v ultralightu. Balíčky zahrnují i relaxaci, příkladem je služba s názvem Den pro dva určená párům. Zahrnuje například návštěvu soukromé sauny, masáž a perličkovou koupel. Člověk ani nemusí být turista, aby si podobné služby vyzkoušel. Včelařům

pomáhá

radnice

ve Stonavě. Nakoupila včelstva, aby mohli místní včelaři obnovit chovy zdecimované loňskou krutou zimou. Ze 111 včelstev jich zůstalo živých 17. Loni obec podpořila nákup padesáti včelstev, letos mohou chovatelé za obecní peníze kupovat znovu. Se včelami by mělo pomoci spíše ministerstvo zemědělství, ale radní ve Stonavě se obávají, že po pár letech jednání by bylo pro místní chovy příliš pozdě.

Kuśe zprostil obžaloby minulý týden Okresní soud v Ostravě. Bývalý vysoký funkcionář ČSSD Marian Kuś se podle státního zástupce prokazoval padělaným lustračním osvědčením, čímž poškodil ministerstvo vnitra. Podle soudu politik sice používal listinu s nepravdivými údaji, neprokázalo se ale, že ji padělal. Soud neshledal ani to, že by tím ministerstvo poškodil. Takže se vlastně nic nestalo a s falšovaným lustračním osvědčením pro příště může mávat každý. [iga]

Zrak lidem vracejí bezbolestně STONAVA – Menka Kostovská z Krnova, rodačka z egejské Makedonie, se stala pacientkou oční kliniky Cornea Lexum ve Stonavě s pořadovým číslem 5000. Právě tolik operací šedého zákalu se totiž na klinice od jejího založení v roce 2005 uskutečnilo. Šedý zákal vzniká většinou v souvislosti se stárnutím, ale jeho příčinou mohou být také dědičné dispozice, infekce, nebo úrazy oka. Neexistují na něj žádné léky, ani speciální brýle, jedinou možností, jak obnovit správnou funkci oka, je operace. „Dříve se zakalená čočka v oku zmrazila, vytrhla a vidění pacienta se částečně řešilo silně dioptrickými brýlemi,“ říká primář kliniky František Benda. „Dnes pacientovi znecitlivíme oko anestetickými kapkami, na rozhraní duhovky a bělma uděláme asi dvoumilimetrový řez a vadná čočka se rozruší a vysaje. Poté je nahrazena měkkou čočkou, která je zaostřena buď na blízku nebo na dálku.“ S technikou malého řezu se začalo v roce 1969 v USA, u nás nastal její rozvoj v devadesátých letech. „Rána se nešije,“ dodává primář. „Architektura

Foto: Jiří Muladi

Některé evidované rodiny bydlí v holobytech nebo v azylových domech. Pracovnice odboru se účastní všech soudních jednání, na kterých se rozhoduje, komu dítě připadne po rozvodu, jak bude vypadat střídavá péče, nebo zda se dočká pěstounů či adopce. K jejich práci patří také poradenství. O 120 karvinských dětí pečují výchovné ústavy v různých místech republiky. Podle zákona je sociální pracovnice několikrát ročně navštěvují. Každý rébus lidského života, který se zašmodrchal, je jiný. „V osudech týraných dětí sehrává často roli alkoholismus a nízké vzdělání rodičů, ale není to pravidlem,“ říká Renáta Chytrová. Během pěti let ve funkci vedoucí odboru poznala situace, které se osudu Ondry z Kuřimi, jež v těchto dnech otřásá Českem, v mnohém podobají. Patří k nim příběh chlapce, který musel sám otci přinášet gumovou hadici, kterou byl mlácen. Týrání trvalo několik let. Jinému dítěti člen rodiny podpálil tričko na těle. V době, kdy se kluk sám rozhodl špatné zacházení oznámit, mu bylo třináct let. Dívku opakovaně mlátila máma deskou na krájení masa. Že má děvče záda samou modřinu, si všimli učitelé a oznámili to. „V loňském roce jsme řešili tělesné týrání dvou dívek, psychické týrání dívky a chlapce. O sexuálním zneužívání a dětské pornografii nám policie předala zprávu u jednoho chlapce a pěti dívek,“ odpovídá Renáta Chytrová na otázku, jak časté je opakované ubližování dětem v regionu. Ani v jednom případě se násilí netýkalo romských rodin. Je přesvědčena, že počet dětí, se kterými špatně zacházejí jejich nejbližší, je vyšší, než se podaří zjistit. „Nesouhlasím s názory, že by měl existovat zvláštní úřad specializovaný

7

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

MUDr. František Benda si novou metodu operace šedého zákalu nemůže vynachválit. řezu, kterým čočku dovnitř dáváme, je schodovitá a tunel se sám zevnitř uzavírá. Snižuje se tak riziko operačních i pooperačních komplikací a obnova vidění u pacienta je velmi rychlá.“ Operace probíhají ambulantně po pečlivém předoperačním vyšet-

ření a výpočtech. A jak se primář Benda techniku tak titěrného řezu naučil? „Pochopitelně se nedívám na ruce, ale na obrazovku, což pro mne byl z hlediska koordinace pohybů zpočátku poněkud zvláštní pocit. Ale mozek si zvykne. Jako zkušební materiál jsem pak používal prasečí oči z jatek.“ Zájem o operace šedého zákalu neustále roste, na čemž má svůj podíl i stárnutí populace. Oční klinika Cornea Lexum jako největší pracoviště v Moravskoslezském kraji zaměřené na tyto operace má na své výkony smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP Metal Aliance, Oborovou zdravotní pojišťovnou a Revírní bratrskou pokladnou. Ačkoli odstranění šedého zákalu na jednom oku stojí dvacet až pětadvacet tisíc korun, klienti zmíněných pojišťoven neplatí nic. „Když jsem byla na operaci pravého oka, trochu jsem se bála, snad z nějakého pudu sebezáchovy,“ říká s úsměvem pětašedesátiletá Menka Kostovská. „Ale z druhé operace jsem už strach neměla a svým známým s šedým zákalem ji určitě doporučím. Už se těším, až budu zase moci číst, plést a pracovat na zahrádce.“ [dim]


8

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

k u ltu ra

Tradiční Staroveské slavnosti s jízdou v krojích na bohatě vyšňořených koních se uskuteční už 26. května

Lašský soubor Ondřejnica slaví třicátiny

Roztančená Ondřejnica před krásně opraveným zámkem ve Staré Vsi.

Malá galerie nabízí jistoty TŘINEC – Nenápadná Galerie Helga v Lyžbicích je jednou z těch, které se věnují umění s láskou. Velice často se v ní setkáváme s objevnými výstavami autorů, na které se v regionu zapomíná nebo jsou teprve objevováni. K takovým patří i ta z díla původem Slezanky Sonji Böhmerová z Banské Bystrice. Celá léta pracovala v přípravce s příštími studenty peda-

gogické fakulty a až po padesátce se začala věnovat vlastní volné tvorbě. Rozměrem spíše ilustrační obrazy, jejichž základem je výrazná stylizovaná kresba, vyprávějí příběhy a symbolicky líčí události, připomínající pohádky. Její inspirací je velmi často kouzelné město Banská Štiavnica. Diváka zaujme svým smyslem pro poetické vidění, barevnou stylizací, použitím ornamentu i smyslem pro moderní zkratku. Výstava bude otevřena do začátku června. [kar] INZERCE

Pandora a Prométheus v tanečním provedení OSTRAVA – Už v úterý 22. května se roztančí Čez Aréna v ostravě bájí o Pandoře a Prometheovi. Unikátní taneční show je inspirována velkolepým příběhem, který má své kořeny v řecko-turecké mythologii. Odehrává se v Mezopotámii, na území mezi Eufratem a Tygridem. Prométheus byl syn boha a Pandora mu poradila, aby bohům ukradl oheň a dal ho lidem. Tím ale na sebe Prométheus přivolá Diův hněv. Zeus Prométhea prokleje a Pandoru probudí k životu. Během svatební noci Prométhea s Pandorou otevírá nevěsta bájnou Pandořinu skříňku a mezi lidi vypuští hřích a zlo. Prométheus ztrácí svůj božský původ. Dobří lidé ale proti hříchu a zlu bojují a nakonec nad nimi i vyhrají. V ojedinělé inscenaci Night of the Sultans autoři propojili bezpočet tanečních stylů, klasické i tradiční prvky, do jediného smysluplného a zároveň okouzlujícího celku. Moderní tanec i step kombinují

IG007A

POZNÁMKA

www.arena-vitkovice.cz

Předprodej vstupenek v síti TICKET ART. www.ticket-art.cz

Žel do těchto spontánně projevovaných projevů souhlasu slýchávám na obou scénách Národního divadla moravskoslezského stále častěji i pískot. Když jsem se jednoho z herců nedávno zeptal, co tomu říká, prohlásil: „Doufám jen, že nevyjadřoval nespokojenost s naším výkonem!?“

Kapela Zpocený voko zve všechny své příznivce na intimní koncert, který se bude konat v Ostravě na Českobratrské v hospůdce Mirror. Ostravská folk-rocková skupina ve složení Pavel Galusek, Jiří Vašut, Igor Neduha a Vladimír Balon bude hrát Ve čtvrtek 24. května od 21 hodin.

s břišními a mečovými tanci a bojovými scénami. Většina špičkových tanečníků pochází ze Středomořské oblasti, ale přidali se i špičkoví umlěci z Ruska, Gruzie, Ukrajiny, Itálie, Kypru, Řecka, Rumunska, Osetie, Ingušska a dalších východních zemí. [dhr]

Zlaté mince středověké Evropy se jmenuje výstava, kterou na 23. až 25. května připravilo muzeum v Ostravě ve spolupráci s brněnským muzeem. Návštěvníkům přiblíží padesátku zlatých mincí ražených ve středověku v Evropě. Naše země budou na výstavě zastoupeny první zlatou středověkou mincí raženou v Čechách, florénem krále Jana Lucemburského. Ve Fabricu zahraje 22. května v rám-

Tvůrci taneční show Night of the Sultans přizvali ke spolupráci špičkové tanečníky z Evropy i Asie.

Nepískat, prosím! Už ve starověkém Římě se herci těšili velké úctě. Dodnes dokáží z prken znamenajících svět oblažovat naši duši a připravovat nám, divákům, krásné zážitky. Zato je po skončení představení odměňujeme potleskem, případně provoláváme bravo.

lo Moravy chodniček krvavy“ nabízejí kromě originality také původnost, tvůrčí přístup tanečníků a čistotu folklóru. Současná umělecká vedoucí a choreografka Yvona Voráčová se nebojí experimentovat. Lidové písničky a folklór v podání Ondřejnice obsahují tři souborové CD, zajímavá je i zpěvná kazeta „Už zmy se dosť nazpivali“. Inspiraci k lidové písničce můžete hledat ve zpěvníčku „Hraje a zpívá Ondřejnica“. V souboru i v muzice našli někteří členové své lásky i budoucí partnery. „Protože v současné době máme téměř všichni v muzice děti, těšíme se, že jim jednou své žezlo předáme,“ řekla před časem cimbalistka Jana Paličková. Malá Ondřejnica má na pětašedesát dětí ve třech věkových skupinách, z nichž ti nejmenší do souboru začínají chodit již v předškolním věku. Nejbližší příležitost k setkání s Ondřejnicí nastane 26. května na Staroveských obecních slavnostech. Jejich součástí bude i „Jizda kole obila“, při níž podle starodávného zvyku vyjede v pravé poledne v dobových krojích k objížďce obce průvod koní a vozů se synky sedláků. Ti jsou pak na hraničních kamenech šleháni, aby si zapamatovali, kde jejich pole končí. Na každé ze zástavek nebude chybět staroveská dechovka. V odpoledním bohatém kulturním programu vystoupí kromě velké a malé Ondřejnice také folklorní soubory Ševčík a Odra. Milan Lulek

kam v ostravě

Foto: archiv

Od svého počátku se Ondřejnica snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté lašské písně a tance. Soubor, který se považuje za pokračovatele Janáčkova vyznání rodnému kraji, se opírá především o písňové prameny Františka Sušila a Františka Lýska, přičemž v jeho repertoáru nechybí ani koledy. U kolébky Ondřejnice stála před třiceti lety jako zakladatelka a později vedoucí učitelka staroveské školy Eliška Krejčíčková. Za dobu trvání Ondřejnice prošlo souborem více než tři sta tanečníků, muzikantů, zpěváků a spolupracovníků. Do jeho historie se neodmyslitelně zapsali například Jan Rokyta, František Bohuš, Zdena Kyselá a mnozí další. K Lašskému souboru písní a tanců patří rovněž cimbálová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem, který ji vede více než dvacet let. Souboru se dostalo řady uznání a s úspěchem se zúčastnil mnoha celostátních přehlídek a folklórních festivalů. Pásma „Moje Lašsko“, „Nechoď tam synečku, je tam čarované“ nebo „Oko-

Foto: František Řezníček

STARÁ VES – Folklorní soubor Ondřejnica, který zahájil celoroční oslavy kulatého výročí svého založení v lednu koncertem v brněnském rozhlase, se sejde se svými příznivci také 26. května na Staroveských obecních slavnostech.

Uklidnil jsem ho. Nemohu za to dát sice ruku do ohně, ale myslím si, že tímto mně nepochopitelným způsobem posluchači Janáčkovy konzervatoře Ostrava fandí hercům souboru, který právě představení odehrál a jehož členy se po absolvování školy mohou sami stát. Nedochází jim, že pískot je odjakživa známkou nesouhlasu, nelibosti, nespokojenosti. Což se samozřejmě i u divadla může stát. Ovšem pokud je divák spokojen, měl by volit jinou formu, jak to umělcům sdělit. A kdo se bez pískání neobejde, tomu doporučuji, aby místo do divadla zamířil na Bazaly. Zápasy ostravského Baníku na nich často řídí rozhodčí takovým způsobem, že si zasluhují být vypískáni. Jaroslav Michalkovič

ci festivalu Ostrava Jazz Night skupina Fred Wesley Funk Band, 23. května v klubu vystoupí rock-gospelový sbor z Ostravy Revelation a 26. května kosmoplitni skupina N.O.H.A. - Noise of Human Art. Skupina představí desku Dive in Your Life, kterou právě vydala. Skladby z připravované desky zároveň předvede skupina Ohm Square.

Komorní koncert ke 180. výročí úmrtí Ludviga van Beethovena odehrají členové orchestrů NDM, JFO a JKO 23. května od 18 hodin ve foyer Divadla Antonína Dvořáka. Na programu bude Romance pro housle a klavír G dur a Romance pro housle a klavír F dur. Fiducia uvádí od 24. května do 22. června mimořádnou výstavu mezinárodně proslulého českého fotografa Jaroslava Rösslera. Ten patří mezi sběrateli vedle Josefa Sudka a Františka Drtikola k nejvyhledávanějším českým fotografům. Galerie přináší v retrospektivě Rösslerovy Abstraktní fotografie ke 105. výročí autorova narození. [iga, sur]


k u ltura

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

9

Naše pivo je ohroženo globalizací a Evropskou unií, ale nezoufejme, říká autor pivních muzikálů Martin Jarošek

Chmelová šiška uvádí Únos Heinekena

Černoch Oskar Dlu-Dlu z kmene Zulu je jednou z hlavních postav pivního muzikálu Únos Heinekena od ostravského autora a renomovaného pivního znalce Martina Jaroška. Domovskou scénou muzikálu je ostravská hospůdka Hobit, s partou ochotníků a přátelským publikem. Příběh je postavený na skutečné události z roku 1983, kdy nizozemského pivovarského magnáta Alfreda Heinekena propustili únosci až po složení výkupného ve výši čtrnácti milionů dolarů. Ovšem z muzikálu jaksi vyplývá, že Heineken si únos víceméně zasloužil za to, jak se velkovýrobou přičinil o zprznění chuti piva. „V pivu najdete všechno podstatné,“ říká Martin Jarošek. „Kromě chuti i historii, biologii, fyziku, chemii, medicínu a nakonec také filosofii. Osobně se pivu věnuji od osmnácti let a předtím jsem sbíral etikety. Piju sice vše, akorát whiskou se mi člověk nezavděčí, i vína mám rád, ale o pivu vím nejvíc. Dokážu posoudit jeho chuť až do různých jemností. Bohužel u velkých pivovarů je pravidlem, že v jejich produkci jsou jen pozůstatky chuti, například místo dvaapadesáti jednotek hořkosti je tam sotva polovina. A co ušetří na surovinách, vrazí tyto pivovary do bombastické rekla-

Foto: Jiří Muladi

OSTRAVA – Různá éčka a stabilizátory začal v hospodě U zběsilé pípy vyjmenovávat černošský dealer piva Dlu-Dlu v odpovědi na otázku, z čeho se pivo skládá. A to zastupoval mohutný nadnárodní koncern, který hodlal skoupit co nejvíce českých a moravských pivovarů.

Jedna z bláznivých scén muzikálu Únos Heinekena. my. Ne nadarmo mluvil Bohumil Hrabal v roce 1994 při vzpomínání na někdejší dobré pivovary, že v současnosti vyráběné pivo je mrtvé.“ Letos je tomu právě čtvrt století, co Martin Jarošek založil s přáteli Bratrstvo chmelové šišky. Jeho zdravé jádro tvoří tři desítky lidí, ale legitimací po celém světě je rozeseto asi osm set. Členové tohoto bratrstva si zpestřují život různými akcemi. „Například loni jsme v Hobitu udělali happening ve stylu roku 1982. Znamenalo to tehdej-

ší oblečení i hudbu, pivo za tři kačky a šťáru policajtů v zelených uniformách VB,“ vzpomíná Jarošek. „Jindy jsme uspořádali Babylonský večer, kdy všichni hosté museli mluvit cizími jazyky. Nejvíce frčela slovenština a angličtina, ovšem zazněl i jazyk francouzský a španělský. Byl tam dokonce jeden Řek, ale ten se s nikým nedomluvil.“ Letos na svatého Martina byl v Hobitu program s tématickou prověrkou toho, nakolik štamgasti znají Rychlé šípy. Schválně, víte kdo byl Tonda Pírko?

kam v regionu Varhanní festival barokní hudby v Opavě se dostal do své druhé poloviny. Čtvrtek 24. května bude zadán pro Svatodušní téma ve varhanní hudbě. V chrámu sv. Ducha se hudbymilovné veřejnosti od 19.30 hodin představí rakouský varhaník J. Zimmerl.

pí na něm ostravský poetický bigbítek Občas band, těšínská softjazzová pohodovka Alešanka, kapely Žamboši, The Sing, DJ Mouka a na závěr už populární Traband. Ve 22 hodin začne v kostele noční bdění.

housle bude hrát Ivan Ženatý a na klavír ho doprovodí Igor Ardašev.

Modrá planeta, koncertní vystoupení brněnské folk-countryové kapely Kamelot, je na programu Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku 25. května.

Houslový koncert v rámci výroJan sesion se uskuteční ve farní zahradě u kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku 26. května od 16 hodin. Vystou-

čí osvobození města Frýdlantu nad Ostravicí se koná 21. května v sále místní základní umělecké školy. Na

Přehlídka studentského divadla proběhne 25. května v Hudebním sále Kulturního domu Kopřivnice. [iga, sur] INZERCE

Hlavní partneøi

Generální partner

Janáèkùv

má j

O S T R AVA 21. 5. – 8. 6. 2007

Prodej vstupenek Ostravský informační servis, Nádražní 7, Ostrava 1, tel.: 596 123 913 Dùm kultury mìsta Ostravy, 28. øíjna 124, Ostrava 1, tel.: 597 489 259 Informace www.janackuvmaj.cz, festival@janackuvmaj.cz,

Hlavní mediální partneøi

Jako muzikant na lodi projel Jarošek Louisianu, New Orleans, Baltimore, Quebeck, New Foundland, Portoriko a spoustu dalších míst. „Snad kromě východní Kanady jsem byl všude,“ říká. „A před deseti lety na Aljašce mi hlavou bleskla otázka: Proč jsem ještě nenapsal pivní muzikál? Hned mě přitom napadla první píseň Prohibice, ale pak jsem se odmlčel. O rok později vznikla celá hudba a další rok nato scénář. Pak jsem oslovil kamarády v hospodě a muzikál s názvem U zběsilé pípy, jehož námě-

tem byly dějiny českého piva, dostal reálnou podobu. Odehrálo se patnáct představení a jejich úspěch mi byl motivací pro díl druhý s názvem Únos Heinekena.“ Tato představení jsou aktuální právě nyní, zatím poslední se hrálo 19. května. A lidé, kteří nikdy před tím na scéně nestáli, si už dělají i mazácké naschvály. Jen si zkuste místo čaje jako imitace rumu zhluboka loknout skutečného moku a pak chytit dech i nástup písně. Zatímco v prvním muzikálu hrál i sám autor, nyní nechává vše na bedrech kamarádů. Mimo jiné taky proto, že v této době opět hraje pasažérům na lodi někde na vlnách světového oceánu. Ostatně právě jako světoběžník osobně poznal nejméně sto sládků. „Na Jamajce je skutečně sládkem černoch,“ vzkazuje. „A ve Spojených státech mají asi dva tisíce malých pivovarů, přičemž české pivo znají. Ale nenechte se zmást, jestli vám někdy černošský dealer začne tvrdit, že z Kozla bude Velkopopovický Kudu. Ačkoli je všechno relativní, patří naše piva mezi nejlepší a v některých městech mají i pět set let dlouhou tradici. Naše pivo přežilo socialismus a přestože je nyní ohroženo globalizací a Evropskou unií, která do všeho kecá i tam, kde by měla být zticha, můžeme mu věřit. Především pivu z malých pivovarů.“ Říká to člověk, který dosud za svůj život vypil nějakých 27 tisíc piv, což je zhruba roční produkce takříkajíc domácího pivovaru. Ostatně kdo se chce dovědět více o pivu a ještě se pořádně nasmát, má šanci 27. května v Hobitu, kde se bude hrát posední repríza Únosu Heinekena před prázdninami. Jiří Muladi

Janáčkův máj v prvním týdnu OSTRAVA – Primátor Ostravy Petr Kajnar zahájí v pondělí XXXII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Po mnoha letech zavítá do Ostravy Národní symfonický orchestr polského rozhlasu z Katovic, pokládaný právem za jedno z nejlepších filharmonických těles v Evropě. Milým překvapením bude sólista Zbigniew Kaleta, který žije mezi Ostravou, kde učí, Bystřicí, kde bydlí a Katovicemi, kde je prvním klarinetistou jmenovaného orchestru. Podle posledních informací ze soboty 19. května se dá předpokládat, že příliš mnoho volných míst ve velkém sále Domu kultury města Ostravy nebude. Jak zahrají polští hosté naši kultovní Sinfoniettu Leoše Janáčka, bude překvapením zahajovacího večera. Zcela je vyprodán úterní večer na Janáčkově konzervatoři. Shakespearovy verše v podání Táťány Medvecké a Ondřeje Kepky i hudba anglické renesance či Benjamina Brittena našly mezi Ostravany své obdivovatele. Hana Kotková již na Janáčkově máji zářila a zcela jistě zazáří i letos jako sólistka dvou houslových koncertů 18. století, které přednese za spolupráce Pardubické komorní filharmonie. Ta pod taktovkou Leoše Svárovského provede i půvabnou a melodicky svěží 3. symfonii Franze Schuberta. Koncert začíná ve velkém sálu Domu kultury města Ostravy ve středu v 19.30 hodin a v pokladnách zbývají poslední vstupenky! V Ostravě se vždy dařilo komorním souborům a město nikdy nebylo bez

smyčcového kvarteta. Možná i proto zve festival do Ostravy každoročně přední české či zahraniční smyčcová kvarteta. Letos to budou hosté až z USA. Alexander String Quartet je známý tím, že se vedle klasiky věnuje i hudbě mladších autorů, a to nejen ryze „vážných“. Ve čtvrtek přednese v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě díla Kerna, Petersona a Adamse. S mladou vynikající českou klarinetistkou Kateřinou Váchovou, která přijede i se svým miminkem, pak zahrají překrásný Brahmsův Klarinetový kvintet. V pátek má festival volný den, ale zato víkend bude plný hudby! V sobotu v novogotickém chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích rozezní píšťaly jedněch z nejlepších varhan na Moravě vítěz varhanní soutěže Pražského jara, opavský rodák a ostravský absolvent Petr Čech. Bude hrát Widorovu symfonii pro sólové varhany a Poulencův koncert pro varhany, smyčce a tympány. V tomto díle bude Čech spolupracovat se souborem Camerata Janáček a dirigentem Tomášem Hanákem. První festivalový týden uzavře koncert symfonický. Filharmonie Brno se svým šéfdirigentem Petrem Altrichtrem, mužskou částí Českého filharmonického sboru Brno a stále lepším slovenským pěvcem, basistou Peterem Mikulášem uvedou na festivalu poprvé XIII. symfonii Dmitrije Šostakoviče Babij jar na Jevtušenkovy verše. Protiváhou této rozměrné symfonie bude virtuózní Rapsodie na Paganiniho téma Sergeje Rychmaninova. Sólistou bude mladý, sympatický a především vynikající židovský pianista Boris Giltburg. Ten navštíví Českou republiku poprvé. [rek]


21. května 2007 LISTY moravskoslezské

kaleidoskop Lidé odmítají likvidaci lagun v Elektrárně Dětmarovice, kde by se mohlo ročně spálit až 64 tisíc tun nebezpečných látek, které zůstaly v bývalém areálu Ostrama v Ostravě-Fifejdách. Nesouhlasí s tím však Občanské sdružení Občané za životní jistoty Dětmarovice, které se domnívá, že látky nebudou dokonale spáleny, což bude mít za následek jejich únik do ovzduší. Sdružení si údajně počká na výsledky měření ze spalovacích zkoušek, provedené minulý týden, a nevylučuje ani petiční akci. Další rána pro sdružení firem Čistá Ostrava, které se zavázalo laguny zlikvidovat do roku 2010, jinak přijde o lukrativní státní zakázku.

Unibon zvýšil zisk o 139 procent na 13 milionů korun. Objem úvěrů, které spořitelní a úvěrní družstvo poskytlo, meziročně vzrostl o 85 procent na 491 milionů korun. Úvěry podle šéfa záložny Davida Rusňáka směřovaly především do projektů v Moravskoslezském kraji, do odvětví stavebnictví, průmyslu, hlavně leteckého. Pro další posílení pozice rozhodla členská základna na nedávné valné hromadě o zvýšení základního kapitálu záložny na více než 130 milionů korun. Ten v současnosti činí 67,9 milionu korun. Pionýrské doby krachujících kampeliček jsou konečně v nenávratnu. Změny v Ostroji nastaly po valné hromadě minulý týden. Novými členy dozorčí rady se stali Michal Kačmařík a Petra Kratochvílová. Kačmařík byl poté zvolen jejím předsedou a Kratochvílová místopředsedkyní. Třetím členem je Jiří Wolf, jehož si vybrali zaměstnanci. Nová dozorčí rada odvolala dosavadní členy představenstva Olgu Trochtovou a Pavla Šanderu a na jejich místo zvolila nové dva členy, kteří dosud vykonávali funkce předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti. Představenstvo bude nyní pracovat ve složení Vladimír Trochta, Václav Kratochvíl a Vojtěch Trochta. Předsedou představenstva byl zvolen Vladimír Trochta a místopředsedou Václav Kratochvíl. Valná hromada stanovila cenu dividendy 60 korun na akcii, stejně jako loni. Z loňského čistého zisku 47,819 milionu korun po pětiprocentním zákonném přídělu do rezervního fondu tak rozdělí akcionářům celkem 45,9 milionu korun. Trochtů jak máku! [iga]

e k o n o mika

O cenách a politice s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem

Stát nemá jasnou energetickou koncepci PRAHA – Přicházel a vypadal jako vždy – úspěšný manažer, úsměv na rtech, trochu uspěchaně mi dal 45 minut. Přesto se během našeho rozhovoru přiznal, že už by chtěl trochu zvolnit, a zase pobývat víc doma. ROZHOVOR Inu po dvou letech v bulharské Sofii, a teď sedmi měsících v Praze není divu. Z Havířova se stěhovat nechce, a mezi plány do budoucnosti nechybí ani touha po vnoučatech. • Není to pro vás trochu krotké usadit se jako úředník? „V pozici náměstka ministra mě samotného překvapilo, jak málo je to úředničina a jak často musím dělat manažerská rozhodnutí. Zčásti je to tím, jaký je ministr, kolik dává spolupracovníkům prostoru pro rozhodnutí, kreativitu, zodpovědnost.“ • Neuvažujete pro budoucnost o vstupu do politiky? „Nemohu popřít, že si s touto myšlenkou občas pohrávám. Chtěl bych ale dělat jen slušnou politiku v politicky kultivovaném prostředí.“ • Byl jste tvrdě proti sloučení distribučních firem s ČEZem, chtěl jste liberalizaci trhu s elektřinou, a teď na ministerstvu zajišťujete, aby fungovalo to, proti čemu jste tak tvrdě vystupoval… „Dost lidí se mne před dvěma lety ptalo, jak mohu pracovat pro firmu, z níž jsem byl nucen odejít. Mám pro to odpověď. Práce v Bulharsku byla výzvou. Jiné podmínky, nikterak lehké, v neznámém prostředí. Bavilo mě to, byla to dobrá škola. Navíc jsem měl možnost využít předchozích zkušeností. Co se týká ČEZu, musel jsem trochu korigovat své postoje, ale neuhýbám ze svého názoru, že myšlenka liberalizace českého energetického trhu byla správná. Což dokazuje mimo jiné i to, že jen v roce 2002, kdy distribuční společnosti ještě nebyly součástí ČEZu, zafungovaly při otevírání trhu tržní principy a jen tehdy, poprvé od roku 1889, ceny elektřiny klesly. Dnes dokonce dramaticky rostou.“ • ČEZ je státní firma. Proč stát jako vlastník zvyšuje ceny energie? „Je to tak trochu schizofrenní situace. Stát a ministerstvo má jako vlastník zájem na prosperitě ČEZu, chce, aby tento podnik vydělával co nejvíce, aby

Ve Slezské Ostravě bude konečně banka OSTRAVA – Několikaletá anabáze se konečně uzavírá. Ve Slezské Ostravě bude banka. Lidé, žijící na druhém břehu Ostravice, museli v posledních letech do banky cestovat. V obvodu kromě jedné pobočky u hutní firmy Mittal totiž žádná nebyla a dokonce tam chyběl i bankomat. Česká spořitelna opustila budovu u Mostu Miloše Sýkory už před lety poté, co ji ministerstvo vnitra jako vlastník objektu opakovaně zvyšovalo nájem a spořitelně se pak už provoz pobočky přestal vyplácet. „Čtyři roky se snažíme dohodnout se s nějakou bankou, aby tady otevřela pobočku. Na naše dopisy žádná nezareagovala kromě Československé obchodní banky,“ řekl starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. Pobočka bude v objektu supermarketu Diskont plus, samozřejmě

včetně bankomatu. „Je to nejexponovanější oblast, blízko je vysoká škola, zdravotní pojišťovna, zoologická zahrada, staví se tam nové bytové domy,“ připomíná starosta a dodává, že banka se dokonce rozhodla sponzorovat dětský den, který obvod pořádá na Slezskoostravském hradě 27. května. „Máme síť už 186 poboček a naší filosofií je jít klientovi vstříc, takže jsme požadavku Slezské Ostravy rádi vyhověli. Navíc není žádným tajemstvím, že jedna ze dvou velkých poboček v centru Ostravy prodělává rekonstrukci. Až skončí, druhou pobočku zavřeme. Půjdeme blíže k lidem, takže jsme otevřeli menší pobočku v Mariánských Horách, 7. června budeme otvírat tu na Slezské a další potom ještě v Přívoze,“ potvrdil informace Vítězslav Šebesta, budoucí vedoucí pobočky ČSOB ve Slezské Ostravě. [iga]

Tomáš Hüner (47), pochází z Havířova, kde nyní žije s manželkou a dvěma dcerami. V Moravskoslezském kraji se „proslavil“ coby mladý a nekompromisní ředitel distribuční energetické společnosti SME, kde během svého generálního ředitelování zavedl řadu fungujících restrukturalizačních a racionálních opatření. Také ale dával jasně najevo nesouhlas s plány a pozdějším sloučením ČEZ s pěti českými distribučními společnostmi. To ho stálo v roce 2003 místo ředitele SME. Následně pracoval jako poradce ve firmě AP&P v Ostravě, která zajišťovala restrukturalizaci Středoslovenské energetiky a Slovenských elektráren. Pak mu generální ředitel ČEZu Martin Roman nabídl pozici šéfa bulharské akvizice ČEZ, kterou tvoří tři distribuční společnosti Sofieměsto, Sofie-oblast a Pleven. Vloni na podzim byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky, který je zodpovědný za oblast energetiky, průmyslu a stavebnictví. měl zisky, ze kterých do státního rozpočtu odvede vysoké daně. Na druhou stranu se stát musí starat o občany a podnikatelské subjekty a snažit se jim zajistit co nejlevnější a ekologicky vyrobenou elektrickou energii. To je problém. Integrací distribučních společností do ČEZ byl fakticky narušen liberální trh s elektrickou energií a přitom nebyla znovu zavedena regulace. A vedení ČEZu vždy jakýmsi způsobem zdůvodní nutnost zdražení elektřiny.“ • Stát nemá žádné páky, jimž by usměrnil zdražování energie? „Stát může prostřednictvím svého vlivu zatlačit na vedení firmy, v níž má 67 procent. Ale tady se dostáváme k tomu, proti čemu jsem jako manažer často vystupoval: stát by se z principu neměl vměšovat do přímého řízení firem. V případě, že management je špatný a nevyhovuje zájmům vlastníka, pak ten má možnost ho vyměnit. Ale jde u ČEZu o špatné vedení, když firma dosahuje takových zisků? A z těch nejenže odvádí daně, ale také vyplácí dividendy několik miliard korun ročně. Stát z nich pak může formou subvencí podpořit třeba důchodovou reformu.“

Foto: Blanka Falcníková

10

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. • Asi by každé vedení firmy dosahovalo vysokých zisků v prostředí monopolu. „To je diskutabilní. V 90. letech byla vytyčena liberální energetická koncepce a za nemalých finančních prostředků byl ČEZ rozdělen na menší, konkurenceschopné celky. Současně byla zrušena regulace, tedy řízení ceny energie státem. Po několika letech došlo po velkých diskusích k opětovnému sloučení výroby ČEZ a distribučních společností, opět za nemalé peníze. Ale zavedení regulace už není možné, to by neprošlo přes Evropskou unii. A protože v Česku v podstatě neexistuje funkční energetické tržní prostředí ani regulace ceny, pak není možné se divit, že je ČEZem avizováno čtyřiadvacetiprocentní zdražení v roce 2008. Bohužel ale musím poznamenat, že v rámci Evropy jsou v tomto směru problémy velmi podobné, existuje tady jen pouhých zhruba pět vlivných hráčů na trhu s elektřinou. Navíc přenosové soustavy mezi jednotlivými státy nejsou dostatečně propojené, každý hraje na svém písečku a vnitřní trhy s energií také nejsou plně liberální. Fungovalo by to jen za předpokladu, kdyby existovalo soutěžní prostředí v jednotlivých zemích a následně v celé Evropě.“

• Má stát vůbec zájem na snižování ceny elektřiny? „Vždy existuje nějaký politický názor, jak by se měl vyvíjet pohyb cen energie. Stát ale v současnosti nemá zcela ujasněnou strategii, co by měl vlastně v tomto směru chtít. Vláda samozřejmě vnímá politické riziko, tedy obyčejného člověka – voliče, i ohrožení rozvoje podnikání. Když totiž lidem přijde složenka za elektřinu, těžko budou hrdí na úspěšnou firmu ČEZ. Občan upřednostňuje levnější energie před pocitem hrdosti z národního šampiona. Na druhou stranu – mít ČEZ a zvyšovat ceny se státu vyplatí, v případě, že to nemá negativní vliv na růst HDP. Myslím, že mírou liberalizace české elektroenergetiky by se měl zabývat antimonopolní úřad.“ • Je tato situace vůbec řešitelná? „Zamezení enormního nárůstu cen elektrické energie je řešitelné částečně zavedením prodeje elektřiny přes komoditní burzu, kam by ČEZ měl ale dát k dispozici celý objem vyrobené elektřiny. Nemělo by se stát, že by dal k dispozici například jen 10 procent kapacity, a tím vytvořit umělý převis poptávky nad nabídkou. Zdali tento způsob bude správně cenotvorně fungovat, to se teprve ukáže.“ Blanka Falcníková

Pokuta je podle Mittalu nezákonná OSTRAVA – Vedení hutní firmy Mittal Steel Ostrava považuje za nezákonný postup Finančního ředitelství v Ostravě, jež firmě uložilo pokutu za údajné předražování koksu. „Firma obdržela dílčí rozhodnutí o pokutě a minulý týden se proti němu odvolala,“ řekla ČTK mluvčí firmy Jana Dronská. Podle ní je rozhodnutí finančního ředitelství v rozporu s českým právním řádem a rozhodnutím ministerstva financí, jež původní pokutu 2,4 miliardy korun z loňského prosince v lednu zrušilo a případ vrátilo úřadu k dopracování. Hospodářské noviny napsaly, že ostravské finanční ředitelství zvýšilo pokutu pro Mittal Steel za údajné předražování koksu na více než 2,5 miliardy korun. Podle deníku jde o nejvyšší trest, jaký kdy česká firma za porušování zákona o cenách dostala.

Dronská uvedla, že finanční ředitelství sleduje případ ve dvou obdobích. Hutní firma zatím podle tiskové mluvčí obdržela jen první část rozhodnutí za období roku 2004. „Na druhé rozhodnutí čekáme a předpokládáme, že se budeme také odvolávat,“ dodala. Výši zatím udělené pokuty odmítla Dronská sdělit. Vedení Mittalu je přesvědčeno, že rozhodnutí finančního ředitelství je účelově vykonstruované, založené na zkreslených faktech a odporuje základním pravidlům fungování trhu. „Finanční ředitelství v Ostravě si neopatřilo žádné nové důkazy a vypracovalo pouze nové stanovisko. V tom shrnulo vybrané skutečnosti, které zjistilo již v průběhu řízení, jehož závěry ministerstvo financí dříve označilo za nedostatečně prokázané,“ uvedl šéf právního oddělení společnosti Jan Rafaj s tím, že firma nepochybila ani neporušila zákon. Právní experti Mittal Steel Ostrava podle Dronské připravují další

kroky na obranu dobrého jména firmy a proti nezákonnému postupu Finančního ředitelství v Ostravě. „Zatím řízení není ukončeno a během něj se k němu Finanční ředitelství v Ostravě vyjadřovat nebude,“ řekla ČTK mluvčí ostravského finančního ředitelství Petra Homolová s tím, že úřad ve všech kauzách postupuje v souladu se zákonem. Ministerstvo financí podle svého mluvčího Ondřeje Jakoba nyní nemůže podat žádné informace, protože neví, v jakém stavu se nové projednání nachází. Podle původního rozhodnutí finančního ředitelství v Ostravě porušil Mittal zákon tím, že před třemi lety své dceřiné společnosti Vysoké pece Ostrava účtoval příliš vysoké ceny za koks. Předražený koks se podle úřadu promítal do cen surového železa, které od Vysokých pecí nakupuje údajně až za dvojnásobné ceny proti obvyklé úrovni firma Vítkovice Steel. Ta také dala podnět k šetření cen. [čtk]


21. května 2007 LISTY moravskoslezské

Protesty proti těžbě uhlí v Beskydech vyvrcholily jedinečnou slavností na Radhošti

Země Valašskou uzamkli na sto let RADHOŠŤ – Pod transparentem Nevrtejte se v Beskydech, v čele průvodu s portáši a za zpěvu valašských písní uzamykalo v sobotu 19. května Valašskou zemi několik stovek přítomných.

Foto: Zdeněk Figura

Akce se odehrála na památné hoře Radhošť poté, co její účastníci došli z Pusteven a cestou se zastavili u sochy pohanského boha Radegasta. Nešlo

stvjá, potomci starých valaských rodú, dědicové a správci země valaské, sa dneskaj hrdo hlásíme k temu, co nám tu po sobě přes celé věky zanechali naši strýci a staří rodiče. Tím odkazem sú tradice a země, kerú nám po sobě všecky minulé pokolení zanechaly s upamatováním, abysme ju po čas, kerý je nám na temto světě vyměřaný, rozumno využívali ve svúj prospěch a neporušenú ju předali našim děckám. Počas čtyřset let žili Valaši

o recesi, níže v plném znění otištěný dekret podepsali starostové čtyřiadvaceti obcí Valašského království s celkem 187 tisíci obyvateli. Jeden ze čtyř klíčů k trezoru, ve kterém je dekret na století uschován v základech kaple Cyrila a Metoděje, vlastní i ministr životního prostředí Martin Bursík, který schránu zamykal jako poslední. Akci uspořádalo občanské sdružení Naše Beskydy. Dekret o uzamčení země Valašské: „My, múdré hlavy Valaského králov-

Jako poslední zamykal trezorek s dekretem ministr životního prostředí Martin Bursík.

pod památnú horú Radhošť v pěknej krajině. Počas čtyřset let čelili chudobnému životu, nepokojom, krutým zimám aj iným húlavám. V tejto zemi pod Beskydami ludé po staletí žili, tady tvrdo dělali na poliskách a sú v ní aj pochovaní. My, dědicové a správci tejto země, dneskaj hledíme do tľamy velkéj hrozby. Túto hrozbú je lidská chamtivost a pýcha. Pod našima horama je množstvá černého uhlá, ke kerému sa chcú dokopať mocipáni. Kopání uhlá v Beskydoch by znamenálo pro našu zem totálnú pohromu. Na obranu naší země před zničáním povstaly desetitisíce ludí, keří sa podepsali pod peticu za zrušení a zasypání Dolu Frenštát. Vícekráť sme sa domáhali našich práv u vrchnosti: úřadú, ministrú, senátorú aj u hlavy státu. Nadarmo! A proto sme sa rozhodli učiniti dneskaj hanebným počinom mocipánú dosť! Dnešním dňom vydáváme Nařízení o uzamčení země Valašské pod Beskydami na sto rokú. Toto rozhodnutí je závazné a konečné. Nechť naši vnuci a pravnuci rozhodnú, jak s našim odkazem budú nakládať. Stojíme tady shromážděni na památném Radhošti, aby sme uložili pod kaplu Cyrila a Metoděja tento dekret. Teho, kdo se opováží nařízení tehoto dekretu porušiť, či vztáhne paprču na tuto zem, aby ju drancovál, stihne velká pohroma. Peníze, keré ze svého hanebného počínání získá, mu nepřinesú nic dobrého. Dáno na hoře Radhošť ve Valaském královstvju dne devatenáctého v máji roku 2007 Podepsaní starostové měst, obcí, spolkú a sdružení ve Valaském královstvju. [zef]

11

Anděl se nadechuje k letu

Foto: Jana Gračková

sp o le čn ost

Jiří Vyvial při práci na Andělovi. FRÝDEK-MÍSTEK – Vidět při práci uměleckého řezbáře mohou ještě naposledy o tomto víkendu návštěvníci Hradu Dona Quiota ve Frýdku. Pod rukama ostravského výtvarníka Jiřího Vyviala se tu nadechuje k letu jeho Anděl. Jiří Vyvial si pro práci na svých dílech vybral frýdecký Hrad už před třemi lety. „Přijíždím vždy o květnových víkendech. V té době je tu zvlášť inspirativní prostředí a navíc se lidé mohou podívat, jak dílo vzniká. Socha si tu také může najít svého budoucího kupce,“ říká Vyvial, který pod kamennými klenbami v loňském a předloňském roce už vytvořil sochy Snová a Láska. [jag]

S posledními dvěma jmenovanými snímky má hodně společného Jan Svěrák, první režíroval, druhý produkoval. A také přijel s režisérkou Tajností Alicí Nellis a Ivou Bittovou, představitelkou hlavní role Julie v pondělí 14. května do

ka je fajn divoška,“ usmála se Bittová. Její Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela, prospívající a dospívající dceru, nenáročnou práci překladatelky, a nyní dokonce i nový, vysněný dům. Ale také má v sobě tajemství, které se v tomto jejím idylickém životě pomalu mění v časovanou bombu. Film, který se v reklamě prezentuje jako milostné drama, doprovází i skvělá muzika, písničky zpěvačky Niny Simone a překvapivé instrumentální rythm and blues skupiny Buty. Až v titulcích zazní jejich hit Jednou ráno, který zpívá Noro Červenák. Zdeněk Figura

Ostravy, tři dny před pražskou premiérou filmu. Alice Nellis, půvabná flétnistka, scenáristka a režisérka filmů Ene Bene a Výlet ozobávala kuličky modrého vína a tichým hlasem přesvědčovala přítomné, že netočí filmy o ženách pro ženy. „Řekněme, že ty filmy mají porozumění pro citový život žen. Ale nejsou feministické. Bez ideálu harmonického vztahu mezi ženami a muži se určitě ještě dlouho neobejdeme,“ vysvětlila režisérka. Zpěvačka, houslistka a herečka Iva Bittová prozradila, že: „...během natáčení se z nás s Alicí staly kamarádky, ačkoliv jsme se předtím vůbec neznaly. Režisér-

Jan Svěrák, Iva Bittová a Alice Nellis si dobře rozumějí, jak bylo patrné i na ostravské premiéře filmu Tajnosti. INZERCE

Otvírání končilo koštováním

Tím vyvrcholilo otevírání regionu Poodří, které brzy ráno začalo nasloucháním ptačímu zpěvu, cyklistickými vyjížďkami a projížďkami na raftech po Odře. „Přivítáme každého návštěvníka, který je ochotný kochat se krásami přírody,“ řekla starostka Bartošovic Kateřina Křenková. „Začneme lobovat za to, abychom mohli turistům prodávat naše skvělé pálenky. Byl bych také rád, aby se znovu pekl a prodával zelňák. Letos jsme účastníky koštování vyzvali, aby dovezli koláčky. A ženské z deseti obcí fakt napekly. Turisty lze k nám snadněji přitáhnout na dobré jídlo a pití,“ poznamenal Oldřich Usvald, místopředseda Regionu Poodří. „Byl jsem i na nultém

Dne 22. května 2007 vzpomeneme 20 let od úmrtí paní

Specialisté na revitalizaci bytových a panelových domů od A do Z

Jany Hlinkové

Zajišťujeme:

Jaroslav Helčovský, pracovník CHKO Poodří (vlevo), je ze Studénky, Karel Bednařík je zastupitel z Pustějova. Oběma se více než calvados líbí název jabkovice, kterou v komisi hodnotili.

řádková inzerce Milovala jsi život, chtěla jsi žít, přišla však nemoc zlá, musela jsi odejít.

ročníku, takže se koštování pálenek účastním vlastně posedmé. A jde o chuť a vůni alkoholu vypáleného z ovoce, ne opilost,“ zdůraznil starosta Kopřivnice Josef Jalůvka. Letos se ochutnávání pálenek, které uspěly v obecních kolech, krátce účastnila i delegace z Japonska. Asiaté byli atmosférou nadšeni, chválou nešetřili. [zef]

Foto: Zdeněk Figura

BARTOŠOVICE – Pooderské koštování pálenek v kategoriích slivovice, hruškovice a jabkovice se konalo v Bartošovicích na Novojičínsku v sobotu 19. května už po šesté.

z Frýdlantu nad Ostravicí.

projektovou dokumentaci stavební povolení tepelné audity financování v podobě úvěrů a dotací inženýrskou činnost zateplení budov výrobu, dodávku a montáž plastových i euro oken a dveří opravy střech opravy výtahů Na Zbytkách 446, 738 01 Frýdek-Místek - Staré Město tel.: 558 628 244, fax: 558 628 236, www.interdecor.cz Pobočka: Hlučínská 484/61, 702 00 Ostrava, tel./fax: 596 114 855

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S úctou a láskou vzpomíná manžel s rodinou

*(#

OSTRAVA – Obsluhoval jsem anglického krále, Bestiář, Vratné láhve a Tajnosti. Tahle čtyřka nových českých filmů tento týden soutěží o přízeň zahraničních distribučních společností na festivalu v jihofrancouzských lázních Cannes na Azurovém pobřeží.

Foto: Zdeněk Figura

Julie má Tajnosti, Bittová kamarádku

Využijte příznivé ceny soukromé řádkové inzerce 15 korun za řádek. Každé třetí opakování je zdarma.


12

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

Horoskopy Berani Doba pro vás není dobrá, váš kosmický vládce Mars stojí ve špatném kvadrátu s Plutem. Zhorší se nejen partnerské vztahy, ale i zdravotní stav. Vliv se projeví i nesouladným vztahem mezi partnery. Nepříznivé období nastává pro uskutečňování důležitých plánů, hrozí ztráta peněz a sklon k úrazům. „Život není to, co chceme, ale co máme.“ Býci Díky jisté osobě z vašeho okolí vyřešíte problém, se kterým si zatím marně lámete hlavu. Je rovněž vhodná doba k podpisu důležitých smluv. Ještě existuje šance na výhru, proto vsaďte, nebo kupte více losů. Těch krásných dnů nebude mnoho a máte možnost se objímat se štěstím. „Štěstěna dává mnohým mnoho, žádnému dosti.“ Blíženci Bylo by dobré soustředit se na rozšíření okruhu přátel. Váš planetární vládce Merkur stojí v dobrém trigonu s Černou lunou a vám se zlepší zdraví, rodinné vztahy a není rovněž vyloučeno, že se na vás usměje štěstí v loterii. Neobyčejné nápady spojené s mohutnou fantazií jistě využijí umělci pro svá díla. „Člověk už má křídla a není andělem.“ Raci Pocítíte sklon k pohodlnosti. Řeknete si, že jste toho v poslední době mnoho vykonal a máte právo si odpočinout. Potřebujete načerpat energii. Čeká vás nepříjemná návštěva, ale i třenice s rodinnými příslušníky. Planetární konstelace nepřeje záležitostem peněz a bude vás nutit ke zbytečným výdajům. Člověk je krásná věc, je-li člověkem.“

křížovka Ve sportovním areálu HEIpark v Tošovicích u Oder čeká na návštěvníky mimo jiné i snowtubing, což je jízda ...(dokončení v tajence). V křížovce z čísla 19 Listů moravskoslezských zvala zájemce k návštěvě Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě-Krásném Poli, která vyhlásila soutěž o pohlednici z nejvzdálenějšího místa na Zemi. Název soutěže je inspirován knihou známého britského spisovatele sciencefiction. V tajence bylo jméno autora Arthur Charles Clarke a název knihy Zpráva o třetí planetě. Vylosovaní výherci z čísla 19 Listů moravskoslezských: Martina Vávrová z Ostravy, Lenka Jasná z Jablunkova a Leoš Kořený z Nového Jičína. Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do redakce Listů moravskoslezských v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku nejpozději do 31. května. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho šťastlivce, jehož jméno zveřejníme v čísle 23 Listů moravskoslezských. Výherci věnuje areál HEIpark bodovou čipovou kartu s kreditem tři sta bodů. Celoročně využívaný sportovní areál HEIpark naleznete v Tošovicích u Oder. V zimě nabízí k využití dva lyžařské kotvové vleky, dva lanové dětské vleky a snowpark s překážkami. Návštěvníci se celoročně mohou těšit na bobovou dráhu a příjemné posezení v restauraci HEIkalka. V létě přibude cyklo-crossová dráha a lanové centrum, v zimní sezoně ubytování a v průběhu příštích let bude dobudováno i golfové hřiště a koupaliště. Více se dočtete na www.heipark.cz. [red]

zá b ava

podle Petra Stejskala na týden od 21. do 27. května 2007 Lvi Vaše řídící hvězda Slunce se nachází v dobrém sextilu s Měsícem. Měli byste být v dobrém rozmaru. Optimismem a elánem nakazíte i jiné. Naskytne se vám výhodná koupě, které musíte využít, i kdybyste si měli vypůjčit. Něco takového se neopakuje často. „Schopný tvoří, neschopný poučuje.“ Panny Připravte se na nepříznivou zprávu od blízkých příbuzných a zdravotní problémy buď u vás nebo v rodině. Doba nepřeje spekulacím, neunáhlujte se ani v obchodování. Hodně odpočívejte, vezměte si dovolenou a věnujte se činnostem, jež nejsou rizikové. Odložte cesty, důležitá jednání, snažte se o tolerantnost vůči jiným. „Lidé jsou si stále bližší, svět se přelidňuje.“ Váhy Příznivý vliv Venuše končí a je nejvyšší čas, abyste prokázali pružnost ve svých plánech. Máte šanci navázat hezké přátelství, užitečné známosti i neobvyklé sexuální vztahy. A to nejen se svým starým partnerem, ale s novým objevem. „Láska je kráva, která se dojí mezi trním.“ Štíři Příští dny jsou vhodné k vylepšení partnerských vztahů. Pokud jste momentálně sami, měli byste začít uvažovat o vážné známosti. Vaše sebevědomí posílí projev přízně ze strany kolegů a známých. Vlivem vašeho Marse v Beranu se stanete uvolněnějším a přístupnějším k druhému pohlaví, zatoužíte po lásce a sexu a vesmír vám splní vaše přání. „Láska způsobuje náhlou přeměnu.“ Pomůcky: apo, rup, arno, opiz sls, yap

Celta

Dosna

Náš skladatel a kapelník (Miroslav)

Kód slovenské koruny

Pohádková bytost

Střelci Připravte se na pestré údobí příznivé pro obchod, vědu, učení, smlouvy, uznání i cesty. Jupiter vám posílí zdraví, dá energii, úspěch, vyřeší spor. Konstelace podpoří lásku, přátelství. Kosmické nebe slibuje, že vás čekají vzrušující okamžiky s novou známostí. „Filozofovat lze o milování, nikoliv při milování.“ Kozorozi Váš planetární vládce Saturn se dostává do konjunkce s Lunou, čímž dojde ke zdravotním potížím, které budou mít základ v labilní psychice a neklidu, způsobeném existenční nejistotou. Objeví se revmaticképotíže. Měli byste šetřit svůj skelet a dopřát minerální výživu kostem. „Člověk je hříčka náhod a osudu.“ Vodnáři Zdá se, že vaše ambice budou uspokojeny. Máte příležitost se prosadit, a to velice rychle, včetně školáků. Kosmická energie dá sílu k životu, nemocným k uzdravení. Vaše schopnosti ocení nadřízení a jestliže nebudete ihned loudit odměnu, potěší vás za krátký čas větší prémie. „Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak se těžko žije život ze samých nedělí.“ Ryby Jakékoliv změny jsou pro vás nepříznivé včetně cestování. Měli byste si dávat pozor na roztěkanost a přepínání sil. Nehody krouží kolem vás, zvyšte opatrnost za volantem i na cestě jako chodec a také při manuální činnosti na chatě či chalupě. Obezřetně si rovněž musíte počínat v soukromém podnikání. „Diletant je zvláštní člověk, který velice rád dělá, co neumí.“

Obchodní akademie

Anglicky zkr. vzorek

Básník

Vojsko

Franc. básník (asi 1431 -1463)

Pito, Birell a Rallye Asi před čtyřmi měsíci mi telefonoval jakýsi Vávra z Prahy. Původně jsem si myslel, že si na mne skoro devatenáct let po památné spářce U Blechy v Petřkovicích vzpomněl sám velký zpívající bubeník Víťa. Nebyl to on a nebyl to ani další, velmi známý Vávra. Ten totiž zemřel na otravu otrušíkem již více než před sto lety. Pan Vávra, který mi volal, byl novinář. Sdělil mi, že v Praze zakoupil mou pivní knihu a že na ni hodlá psát recenzi. Byl jsem potěšen a zapředl pivní rozhovor. „A co říkáte na nealkoholické pivo?“ překvapil mne znenadání. Opravdu jsem neříkal nic. Asi po třech týdnech se pražský Vávra se mnou opět zkontaktoval. Mou knihu pochválil a s patrnou radostí uvítal fakt, že zřejmě brzy vydám další. „A budete psát i o nealkoholickém pivu? Jeho odbyt se prý neustále zvyšuje?“ Smluvili jsme si výhledovou schůzku v Praze, ale já jsem začal být nejistý. Kdo je Vávra a o co mu jde? Osobně proti nealkoholickému pivu nikterak nebrojím, ale ani jej nepiji. Situace začala mít obskurní pozadí. Můj takřka nový mobilní telefon začal zničehonic sám od sebe někam volat, přičemž jeho display byl pohaslý a neidentifikoval žádné volané číslo. Na druhé straně se nikdo neozýval a mobil se ve svém nepochopitelném počínání nedal zastavit, vyzváněcí signál do neznáma skončil až vypnutím přístroje. Toto se během pár týdnů několikrát opakovalo. Jednou jsem dokonce, ač s obavami, čekal

Latinsky ale

MPZ Vzdušnice Zanzibaru

Dámská šatovka

na odpověď. Očekával jsem, že se ozve nějaký paralelní nealkoholický pivovar nebo samotný Vávra hovořící dýchavičně plynně pozpátku: „EDZ Arváv“. Nic. Zamyslel jsem se tudíž nad produkcí nealkoholického piva. Nejčastěji uplatňovaná výrobní metoda je velmi jednoduchá. Připraví se nízkostupňová mladina (4 až 5°), která se pouze lehoučce zakvasí, takže ve výsledku vznikne sladový mok s pouhými 0,58 procenty alkoholu. Jiná technologie předpokládá nákladnou destilaci desítky pod tlakem, někde se používají speciálně zmanipulované kvasinky, které neprodukují alkohol. Pro hrdou pivovarskou kvasnici neexistuje horší potupa než právě taková manipulace. Jsa svátečním řidičem, jsem občas nucen pozřít i nápoj nealkoholický. Povětšinou však dávám přednost minerálce. Pito, Rallye či Birell mi příliš nechutnají a v některých produktech cítím čerstvě nastrouhané pastelky. V Praze jsem si z Vávrou domlouval schůzku. „Mám materiály o tom, jak je pivo zdravé. A to i nealkoholické!“ lákal mně. Zadrž podivíne! Kde se setkáme? Co tak minipivovar U Bulovky? „A vaří tam i nealkoholické pivo?“ Toho dne jsem se se záhadným Vávrou nesetkal. K Bulovce nepřišel. Možná někde ochutnával nové značky nealkoholických piv, možná působil v telekomunikační síti. Bulovkové svrchně kvašené pivo Altbier bylo vynikající, i když obsahovalo asi 6 procent alkoholu. Kdo ví, jestli by Vávrovi chutnalo. Na jeho místě bych jej však pil raději než nebezpečné kafe. Martin Jarošek Zkratka Velké Británie

Teplota

Velebení

Značka elektroniky

Slovensky strýček

Odrůda rubelitu

Latinsky vzácná

Autobus

Světle

1000 kg

Náš botanik (1787-1858) Náš klavírista Tiskové chyby

Roku (kniž)

Čedič

Irácká studna

Ruský záliv

3. DÍL TAJENKY

1. DÍL TAJENKY

Části roků

Kypřit půdu

Rytmické celky

Belgický politik

Stopkovýtrusná houba

MPZ Středoafr. republiky

Kroucením vytvářet Spojovník

Aromatický plod růžové dřeviny

Rod rostlin

Vyučovat

Zespod

SPZ Žďáru nad Sázavou

Oznažení letadel Namibie

Jméno básníka Holze Cestovní kancelář Jihomor. kraje

Benzin

Voda

Anglicky umění (mn.č.) Domácí obuv Atol v souostroví Karoliny Jméno fr.herečky Aimée

Ačkoliv

Nejvyšší chronostratografická jednotka

Snížený tón

SPZ Saarlouis (německo)

Rozkoše

Trámec u kola vozů

Babrat

Nálepka na lahvi

Břemeno (z lat)

Hra V+W

Označení letadel Sýrie

Filipínská sopka

Listnáče

Pomýlit Velká cena (grand prix)

Označení tvrdých stupnic

www.heipark.cz

Anglicky náhodný

Lepidlo

Otlučeno

Zámotek housenky

Sloven jaká, která

Drůbež

Vchody

Iniciály skladatele Nováka

Řecká délková míra Normální škola Pes lovecký Základní číslovka

Popěvek Pře

Italsky ano

Paráda Kanadské souostroví

Angl.drn

Abelův bratr

Zátoka

Sudánská řeka

Květina rostoucí několik let

Tavenina

Slovensky jinde

Alma

Hle

2. DÍL TAJENKY

Ukazovací zájmeno

Slezská řeka

Poté

Ozdobná drobnůstka

Používat pero

Platidlo Filipín

Cizí ženské jméno

Útočiště

Ruské sídlo


sp ort

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

Novotný opět zabodoval

Atletická Zlatá tretra se blíží, souboj výškařů bude ozdobou

Holm vyzve nejlepší Čechy

Foto: Aleš Krecl

OSTRAVA – Už jen měsíc schází do začátku 47. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra. Fanoušci královny sportu si opět přijdou na své a uvidí bezpochyby špičkové výkony.

Výškař Jaroslav Bába se po zranění kotníku vrací do velkého sportu. Těší se na ostravský mítink Zlatá tretra. Myslím, že ani pokusy na 235 nebyly vůbec špatné,“ řekl po závodě. Stal se tak rázem lídrem českého skokanského tria a svým způsobem nyní může jen čekat na výkony svých kolegů z reprezentace. Bába s Janků mají rozhodně nad čím přemýšlet a budou se muset hodně snažit, aby Tona překonali. „Já pevně věřím, že se třeba už v Ostravě na Zlaté tretře dostanu někam přes 220 centimetrů, na druhé straně je teprve začátek sezony, takže opravdu není kam

fám, že náš závod bude opravdu jedním z vrcholů.“ Holm si uvědomuje, že je jedním z kandidátů na překonání světového rekordu Kubánce Sotomayora, ovšem 245 centimetrů stále považuje za příliš velké sousto. „Nevím, zda někdo ze současné generace na tento výkon má, ale možná stačí trocha štěstí a ideální forma. Když se sejde vše pohromadě, nevím proč by se světové tabulky nemohly opět změnit.“ Jaroslav Odstrčilík

spěchat. V Ostravě se sejde skvělá konkurence, a to mi vždy svědčilo,“ vysvětluje Bába. Skvělou konkurencí myslí především švédského fenoména posledních let Stefana Holma, který organizátorům na dálku přiznal. „Mým cílem je stabilizovat svoji výkonnost na výškách kolem 240. Pak se mohu soustředit na další mé cíle. Jedním z nich je překonání švédského rekordu, který drží Patrik Sjöberg. Určitě se do Ostravy těším a dou-

Házenkáři Baníku Karviná opět zlatí

Ve třetím finálovém utkání zvítězili v Praze nad domácí Duklou 30:27 15:13 a v sérii vyhráli 3:0 na zápasy. Tým trenéra Jiřího Kekrta se tak po několika výpadcích v průběhu sezony opět přesvědčil, že na domácí scéně nemá konkurenci. Dokumentoval to i v zápase na pražské palubovce, ve kterém dlouho vedl, pak dovolil soupeři vyrovnat, aby v drtivém finiši rozhodl o svém triumfu.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu svítil na ukazateli stav vyrovnaný stav 20:20. Domácí se nadechovali ke kýženému obratu, jenže v nejdůležitějších chvílích rozhodly zkušenosti. Baník si mazácky chodil pro dvouminutové fauly a nabízené příležitosti chladnokrevně trestal. Dukle naopak docházely síly, vynaložené na ubránění karvinských přesilovek, a pět minut před koncem už hosté opět vedli o tři branky. Psychický i fyzický fond domácích hráčů už neumožňoval zdramatizování koncovky, a přestože si trenér domácích Pauza vzal další oddechový čas, minutu před koncem karvinští fanoušci uvítali oslav-

Futsalisté skončili druzí

Manažer klubu Miroslav pelech už před sezonou upozorňoval na to, že obhajoba loňského zlata bude mnohem náročnější, než v minulých letech. Opět došlo k výraznému omlazení kádru a odchodu dalších hráčů. I přesto to karvinští zvládli. „Je to jen doklad toho, že máme nejsilnější mládežnickou základnu v republice. každoročně doplňujeme prvoligový kádr z vlastních dorostenců a ti se pak dokáží velmi rychle adaptovat na špičkovou házenou. V tomto trendu budeme pochopitelně rádi dál pokračovat, pokud nám to ekonomické zázemí a tedy i naši partneři dovolí. Chtěl bych jim touto cestou opět velmi poděkovat,“ řekl zkušený funkcionář. [jod]

ným pokřikem „mistři“ čtvrtý titul svých miláčků za sebou. Podle trenéra staronových šampionů Jiřího Kekrta rozhodla především větší zkušenost jeho svěřenců. „Faktem je, že máme lepší podmínky než kterýkoliv jiný tým v České republice. Daří se nám to, co jinde není, totiž držet hráče na profesionální úrovni. To, že hráči nejsou profesionálové, je chyba české házené,“ řekl spokojený kouč. Sedmý titul Karviné z osmi posledních sezon ovšem považuje za naprosto zasloužený. „Naše výkony měly vzestupnou tendenci. Začátek byl problémový, konec naopak silný. Takticky jsme to zvládli lépe než ostatní,“ pochvaloval si kouč.

Ping pong tak trochu jinak

Foto: Aleš Krecl

KARVINÁ – Už podeváté v klubové historii získali házenkáři Baníku mistrovský titul. Potěšil je o to víc, že ve finále pokořili historicky nejúspěšnější klub české historie Duklu Praha.

ÚSTÍ NAD LABEM – Nejlepší ostravský boxer současnosti Petr Novotný opět potvrdil svoji stálou vysokou formu. Na prestižním 31. ročníku Grand Prix Ústí nad Labem se sice neprobojoval do finále, přesto potvrdil, že patří stále k největším stálicím českého amatérského boxu. Na severu Čech vyhrál úřadující mistr republiky jeden zápas s Rakušanem Tahirim (19:10 na body), pak ale v semifinále nestačil na Brazilce Silvu (18:24). „Petr toho má za sebou v poslední době opravdu dost. Boxoval finále extraligy, pak startoval na turnaji v Pule a nyní v Ústí nad Labem. Každý týden jde do ringu a pokaždé naplno. Duel s Brazilcem byl mnohem vyrovnanější, než jak se zdá podle bodového ohodnocení, ale v závěru už mu docházely síly,“ vysvětluje osobní trenér Novotného a hlavní kouš BC Ostrava Jiří Kotiba. Podle jeho slov se však dokáže ostravská jednička dobře připravit na blížící se domácí šampionát v Ostravě, na kterém Novotný obhajuje zlato. „Zdravotně je v pohodě, jen si potřebuje trochu odpočinout. Máme dva týdny na to, abychom vygradovali formu. Osobně si myslím, že si Petr svými výkony jasně řekl o místo v národním týmu a možná se podíval i na vrchol letošní sezony, který bude na podzim v Moskvě. Účast na světovém šampionátu by ho určitě povzbudila do další práce.“ Další ostravský borec, který startoval v Ústí nad Labem, Štefan Slíž se v supertěžké váze nedokázal vyrovnat se zkušenostmi gruzínského mistra Labzanidzeho a ve druhém kole skončil r.s.c. [jod]

OSTRAVA – Kdekoliv se objeví jména Orlowski-Panský, okamžitě si každý sportovní fanoušek vybaví stolní tenis. Evropští šampioni už sice mají své nejlepší roky za sebou, že to však s celuloidovým míčkem stále umí, dokazují na exhibicích, při kterých nejeden divák kroutí hlavou a přemýšlí a zákonech fyziky. „Není to samozřejmě originální myšlenka, před námi to dělalo už několik hráčů, ale pro nás je to skvělé odreagování,“ tvrdí mistr Evropy a vítěz prestižního turnaje TOP 12 Milan Orlowski. O víkendu mohli jejich nevšední postoj k populárnímu sportu sledovat diváci v Ostravě. [jod]

Foto: archiv

Jednou z disciplín, která bude patřit k nejatraktivnějším, bude nepochybně výška mužů. Představí se v ní nejen olympijský vítěz Švéd Holm, mistr světa Rus Kirilenko, ale také kompletní česká špička. Svatoslav Ton o víkendu zkoušel překonat laťku ve výšce 235 cm, domácí borec Jaroslav Bába se na závody také moc těší. Vloni v létě toho kvůli poraněnému kotníku mnoho nestihl, o to větší motivaci má na prahu letošní sezony. „Doufám, že po zdravotní stránce jsem v absolutní pohodě. Teď si to potřebuji vše ještě srovnat v hlavě. Podle tréninkových výsledků bych už měl brzy skákat kolem 220 centimetrů a opět se dostat mezi ty nejlepší. Tretra je pro mne srdeční záležitost, takže doufám, že diváky nezklamu,“ vzkazuje ostravský výškař. Podle jeho názoru bude boj o dvě místa na podzimní světový šampionát v Osace obrovská tlačenice. Janků, Ton a Bába, to je trio, které se v posledních letech usadilo napevno mezi elitou. „První závody ukázaly, že nepůjde jen o splnění limitu, ale o výsledek, který mě posune do nominace. Přemýšlel ještě před prvním extraligovým kolem Bába. V Praze to přímo potvrdil Ton, který skočil 230 a tím splnil ostrý limit. „Snad ještě nikdy jsem nebyl v takové pohodě na začátku letní sezony jako tentokrát.

13

JISTEBNÍK – Futsalisté Cigi Caga neobhájili mistrovský titul, když ve finále letošního ročníku I. ligy prohráli s Chrudimí 1:3 na zápasy. Poslední duel domácí sezony vyhráli Východočeši zásluhou lepší první půle 3:1 a nedovolili „fialkám“ sérii zdramatizovat. Ve skvělé formě se opět představili bratři Marešové, střelecky se pak dařilo Mikanovi, Polekovi a Rajnochovi. „Věděli jsme, že můžeme Chrudim porazit jen v případě, že se nám bude extrémně dařit a naopak ubráníme Marešáky. Museli jsme se tentokrát obejít bez Sluky a o to těžší byla naše pozice,“ řekl po utkání trenér Jistebníku Radek Korený. Jeho svěřenci sice dokázali držet s domácím týmem krok, ale na víc než jednu branku se nezmohli. Po jednoročním kralování tak opět přenechali žezlo hráčům z Chrudimi. [jod]


14

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

sp o rt

Na tartanových oválech se rodí mnoho dalších talentů, vyprávět by mohli atleti ve Frýdku-Místku

Náročný atletický týden s řadou úspěchů

Mezi předžáky zvítězila Helena Benčová před Katkou Krtkovou a Terezou Uherkovou, u chlapců doběhl na druhém místě Tomáš Hüner. V mladším žactvu si pro zlato doběhl Miroslav Benčo před Janem Gerkem a Tomášem Štaudem. Ve starším žactvu vybojoval prvenství Lukáš Němec, mezi děvčaty skončila druhá Katka Klepáčová a třetí Alice Šútorová. V kategorii mladších dorostenek zvítězila Lucie Slováková, třetí pak Nikola Horňáčková, mezi chlapci vyhrál Petr Lukeš před Davidem Štefkem. Ve starším dorostu vybojoval Jan Zemaník druhé a Filip Šilar třetí místo. Vítězství v hlavním závodě na 8 kilometrů obhájil naprosto suverénně Peter Mikulenka před dvěma závodníky z Polska. Činili se i vícebojaři. Dva závodníci, dva oddílové rekordy a dvě medaile. To je bilance atletů Frýdku-Místku na Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích, které se konalo v Třinci.

Foto: Zdeněk Duda

FRÝDEK-MÍSTEK – Šest prvních, osm druhých a šest třetích míst. To je bilance běžců TJ Slezan Frýdek-Místek na 3. ročníku Memoriálu Karla Szotkowského. Za krásného, slunečného počasí frýdecko-místečtí ovládli startovní pole a na náročných tratích v ulicích Jablunkova sbírali jeden vavřín za druhým.

O atletiku je ve Frýdku-Místku mimořádný zájem. Michal Štefek vybojoval stříbrnou medaili mezi dorostenci ziskem 4 960 bodů. Janě Kučerové patří za 3 826 bodů třetí místo a bronzová medaile. Na tartanové dráze Slezanu se konalo 1. kolo Oblastního přebo-

ru družstev staršího žactva. Chlapci obsadili 4. místo a drží šanci dostat se v dalších kolech mezi tři postupující. Individuálně zvítězil Petr Lukeš na 800 metrů, David Štefek v oštěpu a štafeta 3 x 300 metrů ve složení

Kristalas, Lukeš, Filipec. Děvčata nedala od prvních disciplín svým soupeřkám šanci a s velkým bodovým náskokem zvítězila. Nejvíce se dařilo Alici Pišové, která nenašla přemožitelku v bězích na 60, 150 i 300

metrů, Nikola Horňáčková si připsala dvě vítězství na 100 i 200 metrů překážek. Ivana Matušková zvítězila na 1 500 m, Veronika Moškořová v tyči, Eva Šašinková v hodu kladivem a vítězně proběhly cílem i štafety na 4 x 60 a 3 x 300 metrů. O dva dny později, ve čtvrtek, se na stejném stadiónu uskutečnila stejná soutěž, jenže se představila družstva mladšího žactva. Jak chlapci, tak děvčata se umístili na třetím místě. Je velká škoda, že domácí družstva se nesešla v plném počtu. V kompletním složení by zcela jistě bojovala o druhé postupové místo. Bohužel chyběli právě ti nejlepší – Lukáš Němec, Adéla Košáková, Katka Uhrová, Kristýna Vepřeková. Jediné vítězství tak pro kluky zajistil Jan Chlopčík v běhu na 60 metrů překážek, druhé místo vybojoval Jan Zemaník na 1 500 metrů. Děvčatům se dařilo přece jen o něco lépe. Vítězství vybojovala Eliška Sačková na 60 metrů překážek, Alice Šútorová na 300 metrů a Petra Kubicová v hodu míčkem, Alice Šútorová přidala druhé místo na 800 metrů. „Další kolo čeká nejmladší adepty královny sportu za čtrnáct dní na stadionu v Třinci. Snad se již sejdou všichni, aby se pokusili zabojovat o druhou postupovou příčku. V silách chlapců i děvčat to zcela určitě je,“ věří předseda atletického oddílu Josef Nejezchleba. Zdeněk Duda

Baseballisté Arrows zatím nenaplňují Sedmá příčka dorostenců ambice a stále hledají loňskou formu OSTRAVA – Baseballisté Arrows Ostrava vyhlásili před sezonou smělý cíl, útok na titul. Po deseti odehraných zápasech se ale s bilancí pěti výher a pěti porážek krčí ve středu extraligové tabulky. Na vině je nevyrovnanost výkonů, jednou Arrows zahrají fantasticky, podruhé totálně vyhoří. Výjimkou nebyl ani víkendový dvojzápas s pražskou Krčí. Posledních dvanáct let kralují tuzemskému baseballu brněnští Draci. V minulých dvou sezonách porazili ve finále extraligy Arrows Ostrava. Arrows se s rolí korunního prince nechtějí smířit. Před sezonou posílili realizační tým americkým koučem Anthony Bennettem, který je má dovést ke zlatu. Zatím to ale bohužel skřípe. „Nedokážeme udržet vysoký standard. Jednou zahrajeme výborně, podruhé se nám nedaří vůbec nic. Jsme ale teprve na začátku. Věřím, že se postupně budeme zlepšovat a že v play-off naše forma bude gradovat,“

přeje si Bennett. Zatím tak s bilancí pěti výher a pěti porážek jsou Arrows na děleném čtvrtém místě tabulky, posledním, které zajišťuje play-off. „Zůstáváme ale v klidu. Máme sílu na to, abychom se do vyřazovací části dostali. Pak už to bude vabank,“ dodal americký trenér. Podobně nevyrovnané výkony jako v průběhu celé sezony předvedli Arrows tuto sobotu, kdy v porubském areálu přivítali Sokol Krč. První zápas by se dal charakterizovat jediným slovem, katastrofa. Ostravanům nevycházelo vůbec nic a zcela zaslouženě prohráli 1:7. Do druhého utkání nastoupil úplně jiný tým, který přejel soupeře zcela jednoznačně 11:4. „Takový je prostě baseball. Někdy prostě trvá trochu déle, než se dostaneme do té pravé pálkařské teploty,“ podotkl Bennett. „Po té hrůze, kterou jsme předvedli v prvním duelu jsme si sedli a řekli jsme si, že takhle to dál nejde. Zahráli jsme jako tým a to přineslo úspěch,“ pochvaloval si kapitán týmu Jakub Malík.

Zatímco Arrows s jednou výhrou z víkendových zápasů nemohou být spokojeni, ještě mnohem hůře dopadl hráč třetí mety, Petr Kubovčík. Po střetu se spoluhráčem zamířil do nemocnice, kde jeho tvář vyspravili patnácti stehy. Na závěr druhého zápasu byl ale zpět, aspoň na lavičce. „Byla to nešťastná náhoda. Běželi jsme s Honzou Míčkem za těžkým míčem a srazili jsme se. Pak už byla jen tma a já mám z dalších okamžiků chvilkové okno. V puse mám skoro třícentimetrovou ránu, kterou vyspravilo patnáct stehů,“ bilancuje Kubovčík, kterého zdravotní problémy trápí už od počátku sezony. „Nejdříve mi trhali osmičky, což nebylo nic příjemného. Pak jsem si natáhl stehenní sval. Ještě nejsem úplně fit a stane se mi tohle. Sedmnáct let hraju baseball bez nějakých zranění. Teď se to najednou sype,“ stěžuje si Kubovčík. Nevýrazné výkony mohou prolomit Ostravané už o tomto víkendu, kdy zajíždějí na půdu Blanska, jednoho z nejslabších týmů soutěže. Lukáš Vaněk

FRÝDEK-MÍSTEK – Basketbaloví dorostenci Frýdku-Místku skončili v konečné tabulce ligy staršího dorostu na solidním sedmém místě.

„Tato sezona byla velmi zvláštní, tolik úrazů a zranění nepamatuji,“ říká trenér Miroslav Charvát. „V plné sestavě jsme odehráli jen dva těžké zápasy. Byly to poslední duely v Krnově a na

Hladnově, a právě tam se rozhodovalo o udržení ve vyrovnané soutěži. Oba jsme vyhráli. To mě utvrdilo, že pokud by se nám vyhýbala zranění, klidně jsme mohli hrát o čelo tabulky. Je nutno ocenit zejména osu družstva Stareček, Nogol, T. Olka, Thaisz, která odtáhla většinu utkání. Dobře jim sekundovali P. Olka a po dlouhodobém zranění se na závěr vrátili Masný a obětavý Henych,“ doplnil trenér. Zdeněk Duda INZERCE

FRÝDEK-MÍSTEK – Beskydská šachová škola si v letošní sezoně 2006/2007 úspěšně odbyla svou premiéru v nejvyšší domácí soutěži družstev. Jen málokdo ze šachových odborníků předpovídal, že Frýdek-Místek může v extralize patřit mezi lepší týmy a někteří dokonce předpovídali boje o udržení. Avšak mladý kolektiv se pod vedením kapitána Pavla Benča dokázal semknout. Šachisté příkladně bojovali v každém utkání a přestože jich několik prohráli, vždy to bylo nej-

těsnějším rozdílem 3,5:4,5. „Těžko lze vyzvednout někoho z úspěšného kolektivu, ale oporami týmu byli především Rafal Antoniewski, Jakub Lahner, Stanislav Jasný, Vojtěch Rojíček a Zdeněk Holeksa. Cennou devízou nejmladšího celku v extralize je právě mládí, na které Beskydská šachová škola sází. Věříme, že umístění v dalších sezonách bude jen lepší a lepší, a že extraligové medaile nevisí pro Beskydskou šachovou školu příliš vysoko,“ řekl optimisticky naladěný ředitel BŠŠ Antonín Surma. Béčko Beskydské šachové školy pod vedením kapitána Vlada-

na Pechy startovalo ve druhé lize. V letošní sezoně 2006/2007 byl týmu stanoven cíl skončit do 5. místa a sbírat zkušenosti s výhledem na příští sezonu 2007/2008 s cílem postoupit do 1. ligy. V celkovém pořadí skončil rezervní tým BŠŠ na pěkném 4. místě. Družstvo Frýdku-Místku mělo zajímavý primát, když v jeho sestavě se vystřídalo nejvíce hráčů – celkem šestnáct. Je to opravdu vysoký počet a neobvyklý jev, neboť družstva nastupují k utkání v osmi hráčích. K oporám patřili Vladimír Bělunek, Pavel Benčo, Tomáš Pecha a Kristýna Novosadová. Zdeněk Duda

IG008B

Skvělá první extraligová sezona

Jednodenní vstupné: dospělí 60,- Kč, děti od 6 do 15 let 40,- Kč Třídenní vstupné: 100 Kč

Každé dítě obdrží ke vstupence malý dárek.


fo tbal

21. května 2007 LISTY moravskoslezské

15

Ostravský druholigový klub utrpěl těžký debakl a stále bojuje o holou záchranu v soutěži

Vítkovice potvrdily, že mají nejhorší obranu Po patnácti podzimních kolech byl ostravský tým sice třináctý jako nyní, ale nasbíral šestnáct bodů při skóre 12:18. Po jedenácti zápasech jara přidal bodíků jen osm, ale skóre narostlo na negativních 22:44! Vítkovice tedy inkasovaly v letošní části mistrovské soutěže už šestadvacet gólů a to je průměr téměř dvě a půl branky na jedno střetnutí. Mají jednoznačně nejhorší obranu, což se v plné nahotě potvrdilo i v posledním mistrovském zápase, ve kterém hostily vedoucí tým tabulky Viktorii Žižkov. Porážka 0:6 se nedá komentovat jinak než jako katastrofa. Přitom si vysokou výhru hosté vybudovali s udivující lehkostí, když domácí fotbalisté téměř nekladli odpor. Vždyť první vítkovický pokus vůbec mířil z hlavy Kozačukse po půlhodině hry vysoko nad a jedinou přesnou ránu za celé střetnutí vyslal z uctivé vzdálenosti do náruče brankáře Bartalského Švec! Vítkovice se v poli nadřely, ale zřetelně fotbalovějšího protivníka nedokázaly přehrát byť jen na minutku. Zato obrana měla den otevřených dveří a v plné nahotě se projevila její nesehranost a pomalost. Žižkovský Švancara dal dvě branky a nejméně jednou tolik jich mohl ještě přidat. Spolu s Demjanem si před ostravskou svatyní dělali doslova co chtěli. „Myslel jsem si, že Vítkovice budou jezdit po zadku a zmydlí nás, ale dostávali jsme nečekaně mnoho prostoru.

Foto: Aleš Krecl

OSTRAVA – Kdo marně hledá příčinu špatných výsledků a výkonů fotbalistů Vítkovic, tomu nabízíme čísla ze statistiky.

Vítkovičtí fotbalisté (vpravo Kroker) prohráli s Viktorkou Žižkov 0:6 a stále nemají jistou účast v dalším ročníku II. ligy. To my hrát o udržení, tak bojujeme jinak,“ divil se Petr Švancara a vyjádřil tak mínění většiny přítomných. Viktorka si v čele tabulky drží náskok, o který už jen těžko přijde. Čtyři kola před koncem jí stačí vyhrávat jen doma a návrat do nejvyšších soutěží se promění v realitu. Snad i proto přijela do Ostravy se

základním cílem neprohrát. „Ano, přijeli jsme si pro bod,“ usmíval se trenér Pražanů Vladimír Skalba, který se za rekordní nadílku svých hráčů pochopitelně nezlobil. „Obranu jsme měli bezchybnou, ale zaměřili jsme se především na jednoduché a rychlé protiútoky. Ty dělaly domácím zřetelně problémy a když jsme v polo-

čase vedli o dva góly, věděl jsem, že neprohrajeme,“ hodnotil žižkovský kouč a vyjádřil se k výkonu bývalého vítkovického fotbalisty Ondřeje Kušníra, který svoji dobrou hru ozdobil i šestou brankou. „Zpočátku u nás chytal dech, ale teď šel výkonnostně obrovsky nahoru a patří už samozřejmě do základní sestavy.“

V domácích řadách se jména opět měnila, nejvíce v obraně, se kterou jsou na jaře největší problémy. Po dlouhé době nastoupili Staněk a po zranění i Derych, ale zmatků bylo ještě víc než předtím. Kanonádu Žižkova načal po dvanácti minutách hry přesnou ranou z trestného kopu ze třiceti metrů Kučera a to byl snad jediný případ, kdy gólman Kello mohl míč vyrazit. Další branky dostával z bezprostřední blízkosti a to ještě několik šancí vyřešil. „Když se Viktorka dostane do vedení, hraje v pohodě, a to se ukázalo i u nás. Pravda je, že hosté jsou fotbalovou úrovní někde jinde, ale takový debakl jsem nečekal. Výkon jsme podali katastrofální ve všech řadách a já se za něj našim fanouškům omlouvám,“ klopil hlavu vítkovický trenér Alois Grussmann a vysvětlil, proč musel sáhnou ke změnám v obraně. „Pro žluté karty nemohli nastoupit Mikulenka s Černým, proto jsem musel improvizovat a vsadil na zkušenost. Věřil jsem Derychovi, že se jako kapitán ujme role šéfa, ale ten byl po zranění sotva poloviční. Pomalého Hromkoviče jsem nakonec musel vystřídat, protože kolem něho si soupeřovi útočníci chodili jak chtěli. Porážka s lepším soupeřem není až tak velkým zklamáním, ale její výše a především náš výkon ano. Sice nás může trochu uklidnit, že i další aspiranti na sestup Bystrc, Hlučín, béčko Olomouce i Třinec nebodovali, ale my už musíme konečně vyhrát. Možná rozhodující souboj o záchranu se odehraje v příštím kole, ve kterém jedeme do Hlučína,“ tipuje Alois Grussmann. František Huml

Největší fotbalová potupa Opava nadělovala opět po přestávce – Podruhé za sebou slovenského brankáře Kella OPAVA hrál Slezský FC Opava

ROZHOVOR • Šestigólový příděl a ještě doma, kam hosté obvykle přijíždějí s obavami, není normální. Kde vidíte příčinu debaklu? „Až na první branku padly všechny zblízka a na střely jsem nestačil reagovat. Útočníci nebyli hlídaní, přitom taktika zněla, že si každý svého protihráče musí pečlivě střežit a nesmíme zpočátku dostat gól. Bohužel se tak nestalo a druhá půle už byla doslova katastrofa. Žižkov nás dokonale rozebral a já se už jen těšil, kdy bude konec.“ • Jak jste se cítil, když vám do sítě padal jeden balon za druhým a v podstatě jste za žádný gól nemohl? „Je to hrozný pocit bezmocnosti. Zažil jsem velkou fotbalovou potupu, takový příděl jsem nedostal ani v žácích.“ • Hrajete o udržení a to se obvykle sází na pevnou obranu. Vy jste

však na jaře ani jednou neudrželi čisté konto. Proč? „V zimě přišlo hodně nových hráčů a sestava se ještě nestabilizovala. Děláme individuální chyby a také schází souhra, komunikace. Přitom v přípravě bylo všechno v pohodě a také první dva jarní zápasy byly dobré. Ani štěstí se nás však nedrží. Vždyť dostat například rozhodující branku v předchozím utkání v Hradci v 94. minutě se může stát jenom nám.“ • Jdete do fáze rozhodujících střetnutí o záchranu. Myslíte si, že takový debakl může psychiku hráčů poznamenat? „To mohu těžko odhadnout. Řada spoluhráčů to prožívá poprvé a každý určitě jinak. Z těch zkušených, co podobné problémy prožili v posledních sezonách, jich už moc nezbylo. Je to poznat.“ • Situace není vzhledem k prohrám dalších mužstev ze dna tabulky zoufalá, ale přesto kritická. Věříte v udržení? „I přes naše špatné poslední výsledky ano.“ • Každý fotbalista si po výprasku léčí tělo i duši po svém. Jak to budete řešit vy? „Spát určitě klidně nebudu, jestli vůbec. Je to pro mne nová zkušenost a musím se s ní vyrovnat. Ještě nevím jak.“ František Huml

na svém hřišti a podruhé naděloval. Proti čtyřbrankové výhře nad Čáslaví sice vstřelil olomouckému béčku jen poloviční počet gólů, ale jeho převaha byla velká a branek mohlo padnou daleko víc. O záchranu usilující olomoucká juniorka si hoví na relativně bezpečné dvanácté příčce, ale pouze dva body od poslední šestnácté Bystrce. Jen v první půli odolávali hosté domácímu tlaku. Pak se tradičně trefil kapitán Barteska a výsledek pečetil mladíček Kozák. „Soupeř přijel s vyztuženou obranou a my jsme dlouho hledali recept na to, jak ji zdolat. Tradičně nám vyšla až druhá půle, rozhodující byla první přesná trefa Bartesky. Pak už Olomouc otevřela obranu a našich šancí přibylo. My naopak hráli v defenzívě pozorně a žádné překvapení jsme nepřipustili. Tři body jsme získali zcela zaslouženě,“ řekl opavský kouč Jiří Neček, jenž velí na jaře po Bohemians druhému nejúspěšnějšímu mužstvu. V zázemí olomoucké juniorky se jako v zrcadle odráží problémy prvního týmu. Ten hraje v nejvyšší soutěži o záchranu stejně jako béčko a také nemá nic jistého. Má však pochopitelně přednost a z toho se odvíjejí

ný. Opava byla jednoznačně lepší, dokázala prodat svoji zkušenost. My se ale nevzdáváme, bojovat budeme dál,“ věří olomoucký trenér Roman Weiss. [hum]

Foto: Mojmír Krecl

OSTRAVA – Seděl po závěrečném hvizdu utkání Vítkovic s Viktorií Žižkov na střídačce s hlavou v dlaních a ani se mu nechtělo do kabiny. Gólman Marián Kello dostal šest branek a bere to jako největší ostudu své fotbalové kariéry.

i možnosti jak silný celek může rezerva postavit. Často však hráči z áčka nejsou jako posily přínosem a to nejen v případě Olomouce. „Rozdíl ve výkonu byl od začátku utkání jas-

Slezanům se na jaře stále daří, 2:0 porazili béčko olomoucké Sigmy.

Vydává: Jiné Listy s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, 702 00, IČ:25872516, ISSN 1801-6154, evidenční číslo MK ČR E 16406. Šéfredaktorka: Ivana Gračková, mobil: 736 281 733, e-mail: grackova@listyms.cz. Redakce Ostrava: Velká 2984/23, Ostrava, 702 00, tel.: 595 170 201, e-mail: redakce@listyms.cz, kultura@listyms.cz, sport@listyms.cz. Redakce Frýdek-Místek: 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek, 738 02, tel.: 595 170 212, e-mail: redakce@listyms.cz, frydeckomistecko@listyms.cz, vedoucí redaktor: David Stypka. Inzerce: uzávěrka plošné a modulové inzerce vždy ve čtvrtek do 12 hodin, uzávěrka řádkové inzerce v pátek do 12 hodin. Tel.: 595 170 201, e-mail: obchod@listyms.cz. Příjem inzerce denně od 8 hodin do 16 hodin. Grafické zpracování: Studio Listů moravskoslezských, e-mail: sazba@listyms.cz. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby nevracíme. Materiály označené zkratkou P.R. jsou placenou inzercí. Tisk: Ringier Print s.r.o. Distribuce: První novinová společnost, a.s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum, Moravské náměstí 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel.: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz, příjem reklamací: tel.: 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Týdeník Listy moravskoslezské využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejností, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Týdeník vychází každé pondělí.


16

21. května 2007 LISTY moravskoslezskÊ

fo tb a l TĹ™inci pĹ™evaha nestaÄ?ila

Marek s BystronÄ›m napodobujĂ­ bĂ˝valĂŠ spoluhrĂĄÄ?e a střídajĂ­ se na rĹŻznĂ˝ch postech

OSTRAVA – ProlĂ­nĂĄnĂ­ postĹŻ. Dříve vÄ›c nemyslitelnĂĄ, ale dnes uĹž k modernĂ­mu fotbalu rozhodnÄ› patří. KaĹždĂ˝ trenĂŠr chce mĂ­t v tĂ˝mu hrĂĄÄ?e, kteří jsou schopni bÄ›hem utkĂĄnĂ­ naskoÄ?it i na jinĂŠm mĂ­stÄ›. To, co ve fotbalovĂŠm BanĂ­ku pĹ™edvĂĄdÄ›li úŞasnÄ› na pravĂŠm kraji hĹ™iĹĄtÄ› Radek LĂĄtal se ZdeĹˆkem PospÄ›chem, dnes zkouĹĄejĂ­ hrĂĄÄ?i ve stĹ™edu plochy. PĹ™esvÄ›dÄ?it se o tom mohou divĂĄci i v prĹŻbÄ›hu poslednĂ­ho domĂĄcĂ­ho duelu sezony proti ÄŒeskĂ˝m BudÄ›jovicĂ­m. VĹĄechno to vzniklo v podstatÄ› z donucenĂ­. TrenĂŠr OstravanĹŻ Karel VeÄ?eĹ™a nemohl pro prvnĂ­ jarnĂ­ duel v Olomouci poÄ?Ă­tat s distancovanĂ˝mi stopery MaroĹĄem Klimplem a Pavlem Bestou, takĹže bÄ›hem zimnĂ­ přípravy hledal variantu, jak z toho vybruslit. „UĹž v poslednĂ­m zĂĄpase na Slavii odehrĂĄl sedmdesĂĄt minut ve stĹ™edu obrany velice sluĹĄnÄ› David BystroĹˆ, a tak logicky na nÄ›j padla volba,“ vyklĂĄdal kouÄ? BanĂ­ku. BystroĹˆ si v BanĂ­ku dosud tvrdÄ› hĂĄjil post defenzivnĂ­ho zĂĄloĹžnĂ­ka, vedle Martina LukeĹĄe zĹ™etelnÄ› pookřål, pĹ™esto se svĂŠho Ăşkolu zhostil jako profesionĂĄl. „Budu hrĂĄt tam, kde mÄ› kouÄ? potĹ™ebuje. V zĂĄloze je to moĹžnĂĄ trochu zĂĄbavnÄ›jĹĄĂ­, protoĹže mĂĄm vĂ­c mĂ­Ä?, ale opravdu budu hrĂĄt tam, kde budu tĂ˝mu prospěťnĂ˝,“ poznamenal univerzĂĄl David BystroĹˆ. Jeho mĂ­sto ve stĹ™edu zĂĄlohy vĹĄak zĹŻstalo neobsazenĂŠ. TrenĂŠr VeÄ?eĹ™a mÄ›l ale jasno. „TomĂĄĹĄ Marek uĹž na tĂŠto pozici hrĂĄval pĹ™edtĂ­m na KladnÄ›, je to inteligentnĂ­ fotbalista, zvlĂĄdne to,“ odtuĹĄil VeÄ?eĹ™a. MÄ›l pravdu, pĹ™estoĹže se Marek moĹžnĂĄ zpoÄ?ĂĄtku vĂ­c soustĹ™edil na plnÄ›nĂ­ svĂ˝ch obrannĂ˝ch ĂşkolĹŻ, tak s pĹ™ibĂ˝vajĂ­cĂ­mi zĂĄpasy si dovoloval stĂĄle vĂ­c. A kdyĹž pĹ™ece jen on i celĂ˝ tĂ˝m nabĂ˝vĂĄ na dojmu, Ĺže by to mohlo bĂ˝t lepĹĄĂ­, nastupuje prolĂ­nĂĄnĂ­ obou postĹŻ.

StĂĄvĂĄ se pravidlem, Ĺže v prvnĂ­ pĹŻli je BystroĹˆ stoperem a Marek zĂĄloĹžnĂ­kem, ale ve druhĂŠm poloÄ?ase si prohazujĂ­ role v reakci na vĂ˝voj utkĂĄnĂ­. KdyĹž se nedaří, BystroĹˆ, kterĂ˝ mĂĄ pĹ™ece jen lepĹĄĂ­ ofenzivnĂ­ schopnosti, to tĂĄhne dopĹ™edu. „HroznÄ› nerad prohrĂĄvĂĄm. V zĂĄloze to pak mohu lĂŠpe ovlivnit, zda budeme vĂ­c ĂştoÄ?it,“ usmĂĄl se BystroĹˆ. KdyĹž v zĂĄvÄ›ru zĂĄpasu BanĂ­ku se Spartou byl pĹ™i sĂ­lĂ­cĂ­m tlaku OstravanĹŻ vylouÄ?en stoper CigĂĄnek a kouÄ? VeÄ?eĹ™a dal na trĂĄvnĂ­k pokyn, aby se BystroĹˆ vrĂĄtil na mĂ­sto uprostĹ™ed obrany, ten jenom rezignovanÄ› mĂĄvl rukou. VÄ›dÄ›l vĹĄak, Ĺže kouÄ? mÄ›l pravdu. „UrÄ?itÄ›, jenĹže jĂĄ hroznÄ› moc chtÄ›l zĂ­skat skalp Sparty. MÄ›li jsme pĹ™evahu, ĹĄkoda, Ĺže jsme pĹ™iĹĄli o hrĂĄÄ?e,“ poznamenal. NenĂ­ to moc obvyklĂŠ, Ĺže by si bÄ›hem zĂĄpasu hrĂĄÄ?i na tak dvou klĂ­Ä?ovĂ˝ch mĂ­stech sestavy svĂŠ pozice mÄ›nili. K vidÄ›nĂ­ to nenĂ­ snad v ŞådnĂŠm velkĂŠm evropskĂŠm tĂ˝mu, pokud se například v zĂĄpasech anglickĂŠ Premier League vydĂĄ nÄ›kdo ze stĹ™ednĂ­ch obrĂĄncĹŻ na hrot, pak vÄ›tĹĄinou hned po skonÄ?enĂ­ akce míří zpÄ›t na svĂŠ mĂ­sto. JeĹĄtÄ› jsou schopni se prohodit ĂştoÄ?nĂ­k s tvoĹ™ivĂ˝m stĹ™ednĂ­m zĂĄloĹžnĂ­kem, u hrĂĄÄ?ĹŻ na krajĂ­ch je to tĂŠměř nutnost, pĹ™esto ve střídĂĄnĂ­ stopera a ĹĄtĂ­tovĂŠho stĹ™edopolaĹ™e je zĹ™ejmÄ› BanĂ­k prĹŻkopnĂ­kem. PĹ™inĂĄĹĄĂ­ to klady i zĂĄpory. BystroĹˆ je schopen v obranÄ› uplatnit svĂŠ centimetry ve vzduĹĄnĂ˝ch soubojĂ­ch, ve stĹ™edu pole zase vynikajĂ­ i jeho tvoĹ™ivĂŠ schopnosti a daleko Ä?astÄ›ji mĹŻĹže nasadit takĂŠ ke svĂŠ jedovatĂŠ stĹ™ele. „HodnÄ› sleduji zahraniÄ?nĂ­ ligy, jak tam na tÄ›ch postech hrĂĄÄ?i hrajĂ­,“ pĹ™iznal pĹ™ed nedĂĄvnem vytĂĄhlĂ˝ BystroĹˆ. A na jeho vĂ˝konech to je znĂĄt, nikdy se do stĹ™elby z vÄ›tĹĄĂ­ vzdĂĄlenosti nepouĹĄtÄ›l tak jako v poslednĂ­ dobÄ›. „Je to trend,“ dodal. Marek zase na postu stĹ™ednĂ­ho zĂĄloĹžnĂ­ka vynikĂĄ pĹ™ehledem a rozvaINZERCE

Foto: AleĹĄ Krecl

Univerzålní vojåk je cenným zboŞím

BrankĂĄĹ™ AntonĂ­n BuÄ?ek se o zmÄ›nu svĂŠho postu bĂĄt nemusĂ­. NaskoÄ?il do ligy neÄ?ekanÄ› rychle a podĂĄvĂĄ standardnĂ­ vĂ˝kony, kterĂ˝mi trenĂŠra VeÄ?eĹ™u urÄ?itÄ› potěťil. hou, v obranÄ› je jeho klid jeĹĄtÄ› patrnÄ›jĹĄĂ­. Pokud vĹĄak nastupuje ve dvojici s Petrem CigĂĄnkem, pak jde o stopery pĹ™ece jen subtilnÄ›jĹĄĂ­ch postav. „Ale funguje nĂĄm to. Moc gĂłlĹŻ nedostĂĄvĂĄme i proto, Ĺže Petr je super hlaviÄ?kĂĄĹ™. MĂĄ perfektnĂ­ vĂ˝skok i cit na balĂłn,“ prohlĂĄsil TomĂĄĹĄ Marek. Ten takĂŠ pĹ™iznal i dalĹĄĂ­ faktor, kterĂ˝ zmÄ›nu postĹŻ ovlivĹˆuje. „ZĂĄleŞí na tom, kdo je jak unavenĂ˝. V obranÄ› si Ä?lovÄ›k vÄ›tĹĄinou odpoÄ?ine, takĹže kdyĹž

HluÄ?Ă­nu chybÄ›la minuta HLUÄŒĂ?N – Ani velmi nadÄ›jnÄ› rozehranĂ˝ zĂĄpas na HanĂŠ nepĹ™inesl fotbalistĹŻm HluÄ?Ă­na bodovĂ˝ zisk. GĂłlem v poslednĂ­ minutÄ› prohrĂĄli 2:3 a v tabulce jsou stĂĄle na sestupovĂŠm pĹ™edposlednĂ­m mĂ­stÄ›.

6/*#0/KFKFEJOÕQFOÄxOÅÒTUBWTFTÅEMFNW.PSBWTLPTMF[TLà NLSBKJ KFOxNšQPWPMFOÅQÑTPCJU KBLPTQP�JUFMOÅBÒWÄSOÅESVxTUWP

6/*#0/47¾. -&/¹.;°"%':;*$,¾$)"13™7/*$,¾$)040#/"#¼;¼ 7ÕKJNFÀOPTU

pOBETUBOEBSEOÅÒSPÀFOÅWLMBEÑWFTSPWOšOÅTKJOÕNJQFOÄxOÅNJÒTUBWZW FTLà SFQVCMJDFpWÕIPEOà WZVxÅWšOÅÒWÄSPWÕDIQSPEVLUÑL[BCF[QFÀFOÅQPEOJLBUFMTLÕDI[šNÄSÑ JLTPVLSPNÕNÒÀFMÑN 

#F[QFĂ€OPTU

pPTPCOÅQ�ÅTUVQBLPSFLUOÅKFEOšOÅ pIPEOPDFOPKBLPKFEOP[OFKMFQtÅDITQP�JUFMOÅDIBÒWÄSOÅDIESVxTUFWW FTLà SFQVCMJDFpQPKJtUĂ„OPTUBOEBSEOĂ„KBLPCBOLPWOĂ…Ă’TUBWZWÂ FTLĂ SFQVCMJDFpTQP�JUFMOÅBÒWÄSOÅESVxTUWPQSPtMPQ�FMJDFODPWšOÅNWTPVWJTMPTUJ TIBSNPOJ[BDÅQSšWB&WSPQTLà VOJFpKFQPEEÑTMFEOÕNEP[PSFN FTLà OšSPEOÅCBOLZpKFÀMFOFN"TPDJBDFESVxTUFWOÅDI[šMPxFO p[BNÄTUOBODJ6OJCPOVKTPVQ�JQSBWFOJKFEOBUQSVxOÄBSZDIMF

4JMOà [š[FNÅ

PCMBTUFDI p TUBWFCOJDUWĂ… SFBMJU MFUFDLĂ IPQSĂ‘NZTMVBEBMtĂ…DI %)$

'MFYJCJMJUB

7FML¹ 0TUSBWB .PSBWTL¹0TUSBWBUFM

toho mĂĄm plnĂŠ zuby, tak si tam jdu vydechnout, kdyĹž je utahanĂ˝ David BystroĹˆ, tak se zase prohodĂ­me,“ usmĂĄl se Marek. A co na to říkĂĄ kouÄ? VeÄ?eĹ™a? „JĂĄ jim do toho aĹž na drobnĂŠ vĂ˝jimky vĹŻbec nezasahuji. Oba jsou hodnÄ› zkuĹĄenĂ­, vÄ›dĂ­, co je tĹ™eba. VeĹĄkerĂĄ komunikace zĂĄleŞí na nich,“ dodal trenĂŠr BanĂ­ku. Jak to tak vypadĂĄ, ostravskĂ˝ klub bude v propagovĂĄnĂ­ fotbalovĂŠ novinky pokraÄ?ovat i dĂĄl. Karel PekaĹ™

ZĂĄpas pĹ™itom nezaÄ?ali vĹŻbec ĹĄpatnÄ›, uĹž ve 3. minutÄ› TĂłth pĹ™ekvapil domĂĄcĂ­ho gĂłlmana DoleĹžala a trochu zmrazil nadĹĄenĂ­ jednoho z kandidĂĄtĹŻ na postup do I. ligy. Pak ale hrĂĄÄ?i HFK Olomouc otoÄ?ili skĂłre a kdyĹž Hornyak vyrovnal na 2:2, zdĂĄlo se bĂ˝t vĹĄe v pohodÄ›. „SamozĹ™ejmÄ› bychom brali bod z hĹ™iĹĄtÄ› tĹ™etĂ­ho tĂ˝mu tabulky vĹĄemi deseti, bohuĹžel se k nĂĄm ĹĄtÄ›stĂ­ otoÄ?ilo zĂĄdy,“ komentoval zĂĄvÄ›r zĂĄpasu asistent trenĂŠra Petr Samec. HluÄ?Ă­nĹĄtĂ­ totiĹž v samotnĂŠ koncovce opÄ›t chybovali a inkasovali tĹ™etĂ­ gĂłl. MĂ­Ä? ze SpaÄ?ilovy kopaÄ?ky sice BogdaĹˆ na brankovĂŠ Ä?ĂĄĹ™e vykopnul, ovĹĄem sudĂ­ branku uznal. HostĂŠ tak opÄ›t vyĹĄli naprĂĄzdno a odchĂĄzeli se sklopenĂ˝mi hlavami. „SmĹŻla znamenĂĄ, Ĺže jsme vyrobili hloupou chybu, nechali odcentrovat nebezpeÄ?nĂ˝ mĂ­Ä? a navĂ­c si nepohlĂ­dali jednoho z hrĂĄÄ?ĹŻ v ĹĄestnĂĄctce. K tomu pak rozhodÄ?Ă­ uznal gĂłl, kterĂ˝ byl vĂ­ce neĹž spornĂ˝,“ krÄ?Ă­ rameny Samec. „Volali mi znĂĄmĂ­, kteří to vidÄ›li v televizi, konzultovali jsme to přímo s fanouĹĄky na

stadionu a takĂŠ nĂĄĹĄ obrĂĄnce shodnÄ› tvrdĂ­, Ĺže to gĂłl nebyl. NedĂĄ se ale nic dÄ›lat, byla to v prvnĂ­ Ĺ™adÄ› naĹĄe chyba a nemĹŻĹžeme se na nic vymlouvat.“ Prohra na HanĂŠ je pro HluÄ?Ă­n dalĹĄĂ­m hĹ™ebĂ­kem do druholigovĂŠ rakve. Na jaĹ™e svěřenci trenĂŠra Cviertny jeĹĄtÄ› nevyhrĂĄli a majĂ­ pĹ™ed sebou poslednĂ­ Ä?tyĹ™i zĂĄpasy, ve kterĂ˝ch mohou vybojovat druholigovou přísluĹĄnost i pro příťtĂ­ rok. „SamozĹ™ejmÄ›, Ĺže se o tom kluci v ĹĄatnÄ› pořåd bavĂ­ a Ĺže chtÄ›jĂ­ koneÄ?nÄ› vyhrĂĄt. nepovedlo se to ani na hĹ™iĹĄti polednĂ­ Bystrce, tĹ™eba se to povede teÄ?,“ pĹ™emýťlĂ­ nad dalĹĄĂ­m mistrovskĂ˝m utkĂĄnĂ­m Samec. HluÄ?Ă­n hostĂ­ v utkĂĄnĂ­ 27. kola v sobotu (17) VĂ­tkovice, kterĂŠ jsou ovĹĄem rovněŞ ohroĹženy sestupem. V pĂĄtek prohrĂĄly se Ĺ˝iĹžkovem 0:6 a jejich psychika je stejnÄ› ĹĄpatnĂĄ, jako v případÄ› HluÄ?Ă­na. „Budou to zĂĄpasy pravdy, to moc dobĹ™e vĂ­me. Na jednu stranu je dobĹ™e, Ĺže jsme kompletnĂ­, ovĹĄem na druhou stranu marnÄ› hledĂĄme zpĹŻsob, jak soupeĹ™e pĹ™ehrĂĄt. Olomouci jsme vstĹ™elili dva gĂłly, a to by mohl bĂ˝t prvnĂ­ signĂĄl k tomu, abychom koneÄ?nÄ› vyuĹžili domĂĄcĂ­ho prostĹ™edĂ­ a soupeĹ™e pĹ™ehrĂĄli,“ věří hluÄ?Ă­nskĂ˝ kouÄ?. SĂĄm v ostravskĂŠm klubu pĹ™ed lety pĹŻsobil a doufĂĄ, Ĺže sobotnĂ­ derby bude sprĂĄvnÄ› vyhecovanĂŠ. „SamozĹ™ejmÄ›, zĂĄpas bude mĂ­t skvÄ›lĂ˝ nĂĄboj, ale nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ pro nĂĄs bude, kdyĹž zvlĂĄdneme tu atmosfĂŠru a vyhrajeme. [jod]

TĹ˜INEC – DobrĂ˝ vĂ˝kon v pĹ™edchĂĄzejĂ­cĂ­m utkĂĄnĂ­ v SokolovÄ›, ve kterĂŠm pĹ™iĹĄli fotbalistĂŠ TĹ™ince o bod dvÄ› minuty pĹ™ed koncem, se mÄ›l koneÄ?nÄ› promĂ­tnout do vĂ˝hry na vlastnĂ­m hĹ™iĹĄti. NadÄ›ji vĹĄak vystřídalo zklamĂĄnĂ­ po porĂĄĹžce 0:2 s ĂšstĂ­m nad Labem. Ani Ä?tvrtĂ˝ zĂĄpas pod vedenĂ­m trenĂŠra Miroslava ÄŒopjaka, jenĹž po prohĹ™e 1:3 s Hradcem KrĂĄlovĂŠ vystřídal Pavla HajnĂŠho, nedospÄ›l ke kýŞenĂŠmu bodovĂŠmu zisku. SeveroÄ?eĹĄi pĹ™itom patří ke druholigovĂŠmu prĹŻmÄ›ru, jen jejich hernĂ­ pojetĂ­ je ponÄ›kud odliĹĄnĂŠ. Vzhledem ke sloĹženĂ­ muĹžstva hrajĂ­ neÄ?ekanÄ› ofenzivnÄ› i na hĹ™iĹĄtĂ­ch soupeřů, o Ä?emĹž se na vlastnĂ­ kĹŻĹži mohly pĹ™esvÄ›dÄ?it tĹ™eba VĂ­tkovice. Pod JavorovĂ˝m ale bylo vĹĄe ponÄ›kud jinak. TĹ™inec si tlakem vynutil pĹ™evahu, na rohy vyhrĂĄl 6:2, ale propadl z efektivity. „ÚstĂ­ jsme mÄ›li pĹ™eÄ?tenĂŠ a myslĂ­m si, Ĺže bychom utkĂĄnĂ­ zvlĂĄdli, kdybychom z pĹ™evahy dali gĂłl jako prvnĂ­. SeveroÄ?eĹĄi jsou ale mistĹ™i v brejcĂ­ch a hned ten prvnĂ­ v jedenĂĄctĂŠ minutÄ› promÄ›nili ve vedenĂ­. I tak jsme mÄ›li dost příleĹžitostĂ­ alespoĹˆ k vyrovnĂĄnĂ­ a kdyĹž jsme v zĂĄvÄ›ru riskovali na maximum, potrestal nĂĄs druhou brankou Fousek,“ Ĺ™ekl tĹ™ineckĂ˝ kouÄ? Miroslav ÄŒopjak. ĂšstĂ­ jde jarem v pohodÄ› a snaŞí se o kombinaÄ?nĂ­ hru vyplĂ˝vajĂ­cĂ­ z techniky jeho zkuĹĄenĂ˝ch borcĹŻ. V TĹ™inci se vĹĄak prosazovali jeho hrĂĄÄ?i jen stěŞí a snad pouze stylem co rĂĄna, to gĂłl.. „DomĂĄcĂ­ hrĂĄli v poli velmi dobĹ™e, uĹž dlouho nĂĄs nikdo tak zĹ™etelnÄ› nepĹ™itlaÄ?il. Ve stĹ™edu hĹ™iĹĄtÄ› ale kombinovali zbyteÄ?nÄ› sloĹžitÄ› a to bylo naĹĄe ĹĄtÄ›stĂ­. My jsme jim dali lekci z produktivity, kdyĹž jsme ze tří ĹĄancĂ­ dvakrĂĄt skĂłrovali, skvÄ›lĂ˝ byl pĹ™edevĹĄĂ­m Fousek,“ pochvaloval si ĂşsteckĂ˝ trenĂŠr Vlastimil Habanec. [hum]

NelichotivĂĄ sĂŠrie pĹ™eruĹĄena FULNEK – FotbalistĂŠ JakubÄ?ovic koneÄ?nÄ› pĹ™eruĹĄili nelichotivou sĂŠrii Ä?tyĹ™ porĂĄĹžek v Ĺ™adÄ› a na domĂĄcĂ­ pĹŻdÄ› zdolali 2:1 ĹĄestnĂĄctĂ˝ celek druholigovĂŠ tabulky Bystrc. ProhrĂĄt potĹ™etĂ­ za sebou na domĂĄcĂ­m trĂĄvnĂ­ku a jeĹĄtÄ› s tĂ˝mem, kterĂ˝ hned od prvnĂ­ch kol okupuje poslednĂ­ mĂ­sta, by uĹž asi fanouĹĄci těŞko vydĂ˝chali. Nestalo se a JakubÄ?ovice tak utnuly i dohady, Ĺže budou podle svĂŠho mĂ­chat kartami v poslednĂ­ch kolech, kdy hrajĂ­ se soupeĹ™i, kterĂ˝m jde tĂŠměř o vĹĄe. Hned v příťtĂ­m kole na pĹŻdÄ› o postup usilujĂ­cĂ­ HFK Olomouc, pak ale poměří sĂ­ly s trojicĂ­ z naĹĄeho regionu, kterĂĄ se zamotala do zĂĄchrannĂ˝ch sĂ­tĂ­ a to HluÄ?Ă­nem, TĹ™incem a VĂ­tkovicemi! Do JakubÄ?ovic pĹ™ijel Bystrc s cĂ­lem neprohrĂĄt, vyztuĹžil obranu, ale jeho snaha vzala za svĂŠ uĹž ve Ä?tvrtĂŠ minutÄ›, kdy se poprvĂŠ treďŹ l Hanus. Pak uĹž to byla hra na jednu branku, i kdyĹž proti zahuĹĄtÄ›nĂŠ defenzĂ­vÄ› se domĂĄcĂ­ prosazovali jen s obtĂ­Ĺžemi. DruhĂ˝ pojiĹĄĹĽovacĂ­ ĂşspÄ›ch vĹĄak pĹ™ipojil z penalty ProhĂĄszka a hostĂŠ snĂ­Ĺžili aĹž minutu pĹ™ed koncem. „HrĂĄli jsme hned od prvnĂ­ch minut na vĂ˝hru, nic jinĂŠho jsme si nepĹ™ipouĹĄtÄ›li. Po prvnĂ­m gĂłlu jsme nepĹ™esnou koncovkou pozahazovali nÄ›kolik moĹžnostĂ­ vedenĂ­ navýťit, pĹ™edevĹĄĂ­m v prvnĂ­ pĹŻli jsme byli jasnÄ› lepĹĄĂ­. MyslĂ­m si, Ĺže jsme po Ä?tyĹ™ech prohrĂĄch a zejmĂŠna po tĂŠ pĹ™edchĂĄzejĂ­cĂ­ 1:4 v ĂšstĂ­ n. L., podali docela solidnĂ­ vĂ˝kon. MĹŻĹžu slĂ­bit, Ĺže i v dalĹĄĂ­ch utkĂĄnĂ­ch budeme hrĂĄt naplno a nastupovat budou i naĹĄe zkuĹĄenĂŠ opory ProhĂĄszka s BarĂĄnkem,“ Ĺ™ekl jakubÄ?ovickĂ˝ trenĂŠr GĂźnter Bittengel a pĹ™idal tĂ­m na dĂĄlku i varovĂĄnĂ­ pro příťtĂ­ soupeĹ™e. [hum]

21LM  

Konečně domů Pondělí 21. května 2007 FRÝDEK-MÍSTEK, ČELADNÁ Devět let se Květoslava Šamajová soudí s českým státem, po celou tu dobu se k ní...