Hjallese Kirke nr. 3 2024

Page 1

Hjallese · 41. årgang · nr. 3 · 2024 SOMMER OG EFTERÅR 2024 Valg til menighedsråd 2024 Valgforsamling den 17. september kl. 19.00.

Man må ikke træde på stregerne

”Man må ikke træde på stregerne”, sådan sagde vi til hinanden, da jeg var barn, og så gjorde vi os ellers umage med at sætte fødderne på fliserne. Jeg tror, at vi havde en klar fornemmelse af, at det var en leg ikke at måtte betræde mellemrummene på fortovet, men måske vi samtidig havde en fornemmelse af, at det ikke kun var leg. Det var også at udfordre skæbnen.  Måske det bare var os, der havde respekt for sprækken mellem fortovets fliser? Måske det er noget, som også du kender til? Måske er der simpelthen noget ved mellemrum, der gør os utrygge. Barnets leg er måske en øvelse i at få respekt for de mange mellemrum, man sidenhen i livet skal befinde sig i. Mellemrummets sted kan være et pinefuldt sted.

Der er mellemrummet mellem at have været på sygehuset og få taget en biopsi og så det at skulle derud igen for at få svaret. Rummet mellem undersøgelse og svar er et pinefuldt sted at være.

Jeg har mere end en gang hørt mennesker sige, at selv et dårligt svar ville være mere tåleligt at bære end ventetiden i mellemrummets uvished.

En af forårets helligdage hedder Kristi Himmelfarts dag.

Jesus er forsvundet op i det blå. Han har taget afsked med sin fysiske tilstedeværelse i verden.

Den efterfølges godt en uge senere af Pinse, hvor Helligånden kommer som et nyt allestedsværende gudsnærvær, hvor den finder Jesu disciplene bag lukkede døre. I mellemrummet mellem Kristi Himmelfart og Pinse gemmer de sig, disciplene. Måske af frygt for at træde forkert, måske ved de ikke, hvordan de skærmer sig mod mellemrummets pinefuldhed. Først efter Pinse, Helligåndens komme får disciplene mod og evner til at føre den opgave ud i livet, som Jesus har givet dem –at gå ud i al verden og døbe og fortælle om ham.  I mellemrummets virkelighed er det svært at være handlekraftig. Det kender vi også fra os selv. Livet er fyldt med handlingslammende mellemrum. Tiden mellem at man har sendt en ansøgning afsted i håb om at få et nyt job og det at få et svar på, om man bliver den heldige. Eller tiden mellem at ens ægtefælle, far eller mor er blevet

så syg eller dement, at ingenting er som før - og det tidspunkt, hvor man mister ham eller hende. Det mellemrum som har fået sit helt eget navn, nemlig ventesorg. Man ved, at man er ved at miste, men man har ikke mistet endnu. Mellemrummets sted er et pinefuldt sted. Derfor er det godt, at vi kan lægge ører til ord fra Bibelen - ord, som er som skabt til at trøste og styrke os, når vi befinder os på mellemrummets svære sted i vores liv. Bl.a. ordene om, at der ikke findes noget som helst, som kan skille os fra Guds kærlighed, sådan som den kommer os i møde fra Jesus Kristus. Det må betyde, at hvor længe vi end skal befinde os på mellemrummets sted, så kan vi ikke falde ud af Guds kærlighed. Hvordan det end går os, når mellemrummet hører op, så er vi stadig elsket af Gud. Eller Jesu ord om, at der ikke findes noget mellemrum mellem Gud og os. Han taler nemlig igen og igen om enhed. Om at være ét. Og Jesus fortæller os, at der ikke findes mellemrum mellem Gud og os. Der er en organisk sammenhæng mellem skaber og skabning, mellem Gud fader, Guds søn og os.

Da Michelangelo malede skabelsen af mennesket, malede han et berømt mellemrum mellem Gud og Adam. Gud rækker fra himlen sin hånd og sin pegefinger ned imod Adam, der ligger på jorden med sin hånd og sin pegefinger rakt op imod Gud. Og mellem de fingre, Guds og Adams, der er der et lille mellemrum – nemlig skabelsens mellemrum, hvor Gud sætter mennesket fri til at være et levende og selvstændigt væsen. Det mellemrum illustrerer smukt, at vi ikke er skabt som marionetdukker, der fjernstyres af Guds hånd, men at vi er sat fri til at leve og vælge og være os selv.

Jesus har med sit liv på jorden og kommen til os som Guds søn overvundet mellemrummet. Jesus har bygget bro så mellemrummet er udfyldt af den kærlighed, som ingenting kan skille os fra. De to fingre når nu hinanden, ja de overlapper sågar hinanden.

Gud er stregerne mellem fliserne. Gud er mellemrummene i vores liv. Gud er også der, hvor vi

2

hverken ved ud eller ind og skal udholde pinefulde mellemrumsdage, hvor vi ikke ved, om vi er købt eller solgt. Ingenting kan skille os fra Gud. Ikke engang os selv. Må det give os mod til at udholde de dage, der kommer, når vi er på mellemrummets sted. Må det give os mod til at række hånden ud mod vores medmenneske, så vi stiller

os ved siden af ham eller hende, når de er på mellemrummets sted.  Inviter din nabo på kaffe eller send en fremmed på gaden et smil – der er mange måder, man kan udfylde mellemrummet på, du bestemmer.

Sognepræst Anders Aastrup

Nyt fra præster og menighedsråd

SKOLEPROJEKT

BørneKulturKirkeFestival og Skole- kirkesamarbejde

Et undervisningsprojekt finansieret af Hjallese Provstis visionsmidler og et samarbejde mellem Hjallese Kirke og Dalumskolen, Hjalleseskolen og Lilleskolen. 18. til 20. september samt 25. til 27. september afholdes der i Hjallese Kirke et stort undervisningsprojekt for børn i alle aldre helt fra de mindste børn i daginstitutioner og dagpleje til skolebørn op til 5. og 6. klassetrin bliver inviteret.

Onsdag d. 25. september vil 3. klassernes projektdag afsluttes med en familiegudstjeneste kl. 17.00. Her er alle interesserede velkomne!

LEDIG KIRKETJENERSTILLING

Stillingen som 1. kirketjener i Hjallese Kirke bliver ledig pr. 1. november 2024.

Stillingen er på 37 timer og omfatter blandt andet varetagelse af opgaver før, under og efter gudstjenester, ved øvrige kirkelige handlinger og andre arrangementer.

Udførligt stillingsopslag offentliggøres i slutningen af juni/begyndelsen af juli.

Dagen begynder kl. 17.00 med en aktivitet i kirken samt spisning. Derefter går vi i gang med valgforsamlingen med nedenstående dagsorden.

VALGFORSAMLING

VALG TIL HJALLESE SOGNS MENIGHEDSRÅD

Tirsdag den 17. september kl. 19.00

Alle i Hjallese Sogn inviteres hermed til valgforsamling. Der skal vælges 11 medlemmer til menighedsrådet.

DAGSORDEN

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver rådets opgaver.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet.

10. Valg af stedfortræder efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.

Alle er velkomne.

PRIS: Det koster ikke noget at deltage.

TILMELDING: Ikke nødvendig

3

Sommerkoncert og sogneudflugt

SOMMERKONCERT

Onsdag den 12. juni kl. 19.00

Børn og voksne fra Hjallese Kirkes Rytmiske kor under ledelse af Karin Halling inviterer hermed til en festlig og fornøjelig koncert i Hjallese Kirke fyldt med fællessang, korsang og dygtige solister. Efter koncerten vil der være en lille forfriskning. Gratis entre!

SOGNEUDFLUGT

Fredag den 23. august

Turen går til Lolland, hvor vi får en rundvisning i Maribo Domkirke og besøger Femern forbindelsen. Der er afgang fra Hjallese Kirke kl. 9.00, så kom i god tid. Forventet hjemkomst kl. 21.00

PRIS: 450 kr. inkluderer kaffe, frokost, aftensmad og transport samt entre. Drikkelse til maden for egen regning.

TILMELDING OG BETALING: Til Kirkekontoret senest mandag den 14. august kl. 13.00 på hjallese.sogn@km.dk eller telefonnr. 6615 2520. NB! Man er først sikret en plads på turen, når man har betalt.

BETALING: Til 2206 - 8105 695 420 eller Mobile Pay 90357 (angiv formål - Sogneudflugt - i beskedfeltet).

Der er plads til maks. 50 personer.

4

Sogneaften og koncert

SOGNEAFTEN

Ikke planlagt ved bladets deadline, men hold øje med kirkens hjemmeside.

KLASSISK KONCERT

Søndag den 6. oktober kl. 16.00

Stephan Burchardt, violin og Svetlana Prip, flygel

Stephan Burchardt vil være kendt af mange af Hjallese Kirkes kirkegængere, da han flere gange har spillet ved gudstjenester i kirken.

Stephan Burchardt begyndte at spille violin som 4-årig. 7 år gammel debuterede han som solist med Odense Symfoniorkester og optrådte som 9-årig som solist med Sønderjyllands Symfoniorkester. Stefan blev som 16-årig optaget som yngste dansker nogensinde på Universität der Künste i Berlin. Han vandt i 2017 Danmarks Radios program ”Vidunderbørn”.

Svetlana Prip har være organist i Hjallese Kirke siden 2011.

Alle er velkomne til koncerten. Der er gratis entre!

5

Konfirmander

VELKOMMEN TIL NYE KONFIRMANDER

Det kommende års konfirmandhold bydes velkommen i

Hjallese Kirke i forbindelse med tre festlige velkomstgudstjenester med musik ved vores organist Svetlana Prip og saxofonist Morten Øberg.

Vi håber, at mange vil være med til at tage godt imod de unge mennesker og deres familier.

Hjalleseskolen:

Får direkte besked fra Anders Aastrup.

Dalumskolens 7. A+B:

Velkomstgudstjeneste søndag den 22. september kl. 10.00 ved Lisbeth Petersen.

Dalumskolen F+J:

Får direkte besked om deres velkomst.

KONFIRMANDUNDERVISNING

Skulle der være konfirmander, der bor i Hjallese

Sogn, eller som går på én af sognets skoler og endnu ikke er blevet indskrevet til konfirmandundervisning, bedes man hurtigst muligt tilmelde sig ved at udfylde tilmeldingsformularen, som man finder på kirkens hjemmeside.

Er der tvivlsspørgsmål, kan man rette henvendelse til én af sognepræsterne.

Hjalleseskolen undervises af Anders Aastrup.

Lilleskolen undervises af Karina Mogensen Aallmann.

Dalumskolens ABFJ-klasser undervises af Lisbeth Petersen.

Sognepræsterne oplyser holdene om, hvornår konfirmationsforberedelsen finder sted, og starter op.

HØSTGUDSTJENESTE OG FROKOST

Søndag den 1. september kl. 10.00

Høsten fejres med en stemningsfuld gudstjeneste ved Lisbeth Petersen, hvor kirken er smukt pyntet. Efter gudstjenesten er der frokost.

TILMELDING: Senest tirsdag den 27. august kl. 13.00 til kirkekontoret. PRIS: Kr. 75 for frokost. Drikkevarer for egen regning.

6

Læsekreds – Filmstudiekreds - Filmdag

LÆSEKREDSEN

I efteråret mødes læsekredsen

følgende onsdage kl. 19.30:

Den 11. september

”Operaelskeren” af Klaus Rifbjerg

Den 23. oktober

”Fra i nat sover jeg på taget” af Jens Christian Grøndal

Den 20. november

”Bonsai” af Kirsten Thorup

Både gamle og nye deltagere i læsekredsen er meget velkomne.

Tilmelding til kirkekontoret på telefon 6615 2520 eller e-mail: hjallese.sogn@km.dk

FILMSTUDIEKREDS

Hold øje med kirkens hjemmeside for opstart og film.

PRIS: Kr. 35.

TILMELDING: Ikke nødvendigt.

FILMDAG

Lørdag den 26. oktober kl. 15.00

Der vises film i menighedssalen, og derefter er der spisning og hyggeligt samvær. Nærmere oplysninger om filmen kan fås på kirkekontoret i begyndelsen af oktober. Er der en kirkelig handling på dagen, drikkes eftermiddagskaffen i konfirmandlokalerne.

PRIS: Kr. 100. Beløbet inkluderer film og forplejning.

TILMELDING: Til kirkekontoret på telefon 6615 2520 eller e-mail: hjallese.sogn@km.dk senest onsdagen før arrangementet finder sted.

7

Eftermiddagsklubben

EFTERMIDDAGSKLUBBEN I HJALLESE KIRKE PROGRAM FOR EFTERÅRET 2024

Møderne foregår i menighedssalen i Hjallese Kirke, Hjallesegade 25, 5260 Odense S, indgangen ved p-pladsen bedes benyttet. Husk medlemskortet.

Mandage kl. 14.30- ca. kl. 16.30

2. sept. Velkommen til en ny sæson – betaling af kontingent, udlevering af medlemskort og køb af kaffekort

9. sept. Teit Rasmussen – foredrag – ”Bliv klogere på Senior Hus Odense”

16. sept. Adam Boris – foredrag – ”Morfars arbejde som sømandspræst”

23. sept. KL. 13.00 - 16.00 Klubbens 40 års jubilæum fejres

30. sept. Kirsten Damgaard – foredrag - ”Fjorten dage i Uganda, som jeg aldrig glemmer”

7. okt. Kl. 13.00 – 16.00 Modeopvisning + tøjsalg fra Patina

14. okt. Program følger.

21. okt. Program følger.

28. okt. Program følger.

Medlemmer : 15 kr. pr. møde for kaffe/the.

Gæster : 75 kr. pr. møde for foredrag, kaffe/the.

Kontingent 400 kr. årligt – kan indbetales på bankkonto 1551-3579409940.

Husk navn og medlems nr. ved overførslen. Kan også betales kontant ved møderne. Kaffekort 150 kr. - kan købes på møderne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen:

Doris tlf. 50 92 83 88 Henny: tlf. 40 51 99 71

Jytte tlf. 29 46 41 99 Hanne: tlf. 42 31 95 56

Ingrid tlf. 29 46 09 60 Birgit: tlf. 30 22 40 52

Lis tlf. 29 46 42 13

FORMIDDAGSCAFÉ

Første fredag i hver måned er der formiddagscafé i kirkens konfirmandstuer kl. 10-12.

Over en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt brød deler vi spændende historier fra ”gamle dage”.

De kommende datoer er: 5. juli, 2. august, 6. september, 4. oktober.

8

Dåbsbilleder

DÅB I HJALLESE KIRKE

Overvejer man at lade sit barn døbe, og er der nogle spørgsmål, er man altid velkommen til at henvende sig til sognepræsterne for at høre nærmere. På www.folkekirken.dk kan man også læse mere om dåben og se forskellige film, hvor andre fortæller om deres overvejelser om dåben.

Dåb er mulig på søndage, helligdage og enkelte lørdage.

9

Praktiske oplysninger

KOLLEKTPLAN

JULI - OKTOBER

Søndag den 4. august og 27. oktober

Det lokale kirkelige ungdomsarbejde (FDF).

Søndag den 6. oktober og søndag den 13. oktober: KFUK’s Sociale Arbejde i Danmark.

3. november: Kirkens Korshær.

Søndag den 10. november og søndag den 17. november: KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Spaghetti-gudstjenester: Menighedsplejen i Danmark (jule og konfirmationshjælp).

Øvrige indsamlinger går til Kirkens Korshærs

Varmestue i Nørregade, Odense: www.kkodense.dk/varmestuen-noerregade/

Der kan lægges et bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller indbetales et beløb på MobilePay 90357. Husk at angive formål: Kollekt - i beskedfeltet.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 28. august kl. 16.00

Onsdag den 18. september kl. 16.00

Onsdag den 30. oktober kl. 16.00

Onsdag den 20. november kl. 16.00

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og foregår i kirkens ”Hjørnestue”.

VALG TIL MENIGHEDSRÅD

Kom og gør din indflydelse gældende ved valget den 17. september kl. 19.00!

Hjallese Kirke

Hjallesegade 25, 5260 Odense S.

Tlf. 6615 2520

Personregistrering tlf. 5210 4900

Kontortid i Hjallese Kirke:

Mandag til fredag: kl. 09.30 - kl.13.00

Hjemmeside: www.hjallesekirke.dk

E-mail: hjallese.sogn@km.dk

Hjallese Kirke på Facebook: www.facebook.com/HjalleseKirke-164272536951243

Sognepræst Lisbeth Petersen

Jacob Hansens Vej 83, 5260 Odense S. Tlf. 6615 2832. Træffes ikke mandag.

Sognepræst Anders Finn Aastrup

Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge. Tlf. 2961 3463. Træffes ikke mandag.

Kirkebil

Sognepræst Karina M. Aallmann

Kirkestræde 10, Thurø, 5700 Sv. Tlf. 2256 2096. Træffes efter aftale.

Organist og korleder

Svetlana Prip Tlf. 6059 3997

Kordegn Ulla Marie Fisker Tlf. 5151 3225

Kirketjener Sanne Nielsen Tlf. 2258 9941

Kirke- og kulturmedarbejder

Karin Halling Tlf. 5211 4359

Kirketjener og kirkesanger

Karl Martin Schou Tlf. 2327 2347

Hjallese Kirkes menighedsråd: Formand Bente Ladegaard Jakobsen

Svendborgvej 216, 5260 Odense S Tlf. 2738 5653

Sognenyt

Hjallese 41. årgang nr. 3 2024 redigeres af Hjallese Kirkes bladudvalg.

Besøgstjeneste: Henvendelse til kirkekontoret Tlf. 6615 2520

Redaktør: Ulla Marie Fisker Tlf. 6615 2520 E-mail: umf@km.dk

Deadline til næste Sognenyt: Mandag den 9. september

Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Ret til ændringer forbeholdes.

Alle, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester og sogneaftener. Sognebåndsløsere, der bor inden for Odense Kommune, kan benytte kirkebil til gudstjenester og sogneaftner. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Kirkekontoret, tlf. 6615 2520, senest fredag kl. 12.00.

Arrangementer 2024

Juli

5. 10.00

August

2. 10.00

Formiddagscafé

Formiddagscafé

23. 09.00 Sogneudflugt

September

1. 10.00 Frokost efter høstgudstjeneste

6. 10.00 Formiddagscafé

11. 19.30 Læsekreds

17. 17.00 Valg til menighedsråd med forudgående arrangement og spisning.

22. 10.00

18. til 20. 09.00

25. til 27. 09.00

Oktober

4. 10.00

Konfirmandvelkomst Dalumskolen A+B

BørnKulturKirkeFestival

BørnKulturKirkeFestival

Formiddagscafé

6. 16.00 Klassisk koncert

23. 19.30 Læsekreds

26. 15.00 Filmdag

Tirsdage kl. 19.00: Voksenkor ved Svetlana Prip.

Onsdage kl. 16.15-17.00: Børnekor ved Karin Halling.

Onsdage kl. 17.05-17.50: Kor for alle – Unge & Voksne ved Karin Halling.

Onsdage kl. 10.00-10.45: Babysalmesang.

11

Gudstjenester 2024

Juli

7. 10.00 6. s. e. trin. Karina Aallmann

14. 10.00 7. s. e. trin.

21. 10.00 8. s. e. trin.

Anders Aastrup

Anders Aastrup

28. 10.00 9. s. e. trin Lisbeth Petersen

August

Aallmann

September

1. 10.00 Høstgudstjeneste

8. 10.00 15. s. e. trin.

Lisbeth Petersen

Anders Aastrup

15. 10.00 16. s. e. trin. Karina Aallmann

22. 10.00 17. s. e. trin.

Lisbeth Petersen

25. 17.00 Familiegudstjeneste* Lisbeth Petersen 29. 10.00 18. s. e. trin. Anders Aastrup

Oktober

6. 10.00 19. s. e. trin. Karina Aallman

13. 10.00 20. s. e. trin.

20. 10.00 21. s. e. trin.

27. 10.00 22. s. e. trin.

Lisbeth Petersen

Lisbeth Petersen

Anders Aastrup * Forbehold for afvikling af familiegudstjenesten.

18.
Anders
4. 10.00 10. s. e. trin. Lisbeth Petersen 11. 10.00 11. s. e. trin. Lisbeth Petersen
10.00 12. s. e. trin.
Aastrup 25. 10.00 13. s. e. trin Karina

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.