VÆKST i Gislev nr. 48

Page 1

Vækst

48Vækst i Gislev i Gislev

Maj 2024 Nr. 48

SIDE 3

EN HYLDEST TIL 20 ÅRS

MUSIKALSK ARV

Efter mere end to årtier med musik er Gislev Musik Festival 2024 klar til at tage en storslået afsked.

SIDE 35 HJÆLP SØGES: NU ER DET ALVOR!

Redaktionen af VÆKST i Gislev mangler nogle få kræfter til at hjælpe med bladet.

SIDE 38-39 TO LÆRERIGE UGER I PORTUGAL

I marts 2024 var Johanne, Julie og Anna, fra Gislev Friskole & Børnehus i Rio Maior i Portugal.

HUSK!

Det er jer, der skriver bladet. Hjælp derfor hinanden med at få indlæg og billeder sendt til os.

VELKOMMEN TIL

Vækst i Gislev!

Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde. Synlighed, positiv omtale i medier og VÆKST i Gislev har gjort, at der lægges mærke til vores by. Det har skærpet den lokalpolitiske opmærksomhed, for vigtigheden af VORES mindre bysamfunds potentialer, som bosætningsområder.

VÆKST i Gislev (ViG) indeholder informationssider fra lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer.

Herudover telefonlister for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for de kommende måneder. Vi tilstræber at samle alle kalenderaktiviteter for Gislev sogn i denne kalender, men den mest opdaterede findes på lysavisen i Brugsen eller på fb: 5854 Gislev. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev.

Det er gratis at komme med indlæg. Virksomheder i Gislev sogn og Fjellerup har mulighed for mod betaling at indrykke annoncer, se nedenfor.

VÆKST i Gislev hustandsomdeles af frivillige i Gislev Sogn og Fjellerup by.

Datoer, som ikke allerede står i denne aktivitetskalender, kan indsendes til www.oplevgislev.dk - se nederst på siden. Herefter kommer de på lysavisen og på 5854 Gislev.

Indlevering af tekst og billeder til bladet Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-redaktionen.

Materialet skal sendes elektronisk til: vaekstigislev@gmail.com, se deadline på næstsidste side.

Tekst afleveres i Word-format og lad venligst være med at lave et fancy layout. Vi kan ikke bruge det. Vi har vores layout, som passer til bladets stil. Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afleveret i højst mulig opløsning og skarpe.

Er du i tvivl om kvalitet, så kontakt endelig bladets fotograf Jan Karlbjerg.

Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Lars Fredslund for at få gode råd om kvalitet og format.

Redaktionen

Persondataforordningen:

Billeder og navne og evt. andre persondata, som fremgår i VÆKST i Gislev, har alle relation til det redaktionelle stof eller andet indhold i bladet. Det samme vil gælde for portrætter. Ingen billeder eller persondata videregives eller sælges til andre. Med baggrund i ovenstående følger redaktionen ånden og reglerne i Persondataforordningen (GDPR).

Enhver kan bede om at blive slettet af redaktionens mailliste.

Du kan altid læse Vækst i Gislev på fb: 5854 Gislev og skrive til vaekstigislev@gmail.com

Gislev

Musik Festival 2024

Udgivelsesplan 2024/25

Nr. 49: Deadline er den 20. juli 2024, udkommer den 15. august 2024.

En hyldest til 20 års musikalsk arv

Nr. 50: Deadline er den 20. oktober 2024, udkommer den 15. november 2024.

Nr. 51: Deadline er den 20. januar 2025, udkommer den 15. februar 2025.

Nr. 52: Deadline er den 20. april 2025, udkommer den 15. maj 2025.

Annoncepriser pr. år

Mål: B x H (excl. moms).

Annoncepriserne er for 4 gange, dog kan annonceteksten ændres.

HOLDET BAG VÆKST I GISLEV:

E fter mere end to årtier med musik, fællesskab og uforglemmelige øje blikke er Gislev Musik Festival 2024 klar til at tage en storslået afsked. Arrangeret af foreningen siden 2001, står årets festival som den sidste i rækken, og det er med både vemod og stolthed, at vi ser tilbage på den musikalske arv, vi har skabt sammen.

Foreningen har taget den svære beslutning om at lukke ned, og årsa gerne hertil er desværre ikke ukendte. En markant nedgang i musikalsk del tagelse og engagement, ressource mangel og udfordringer med at re kruttere nye ledere til bestyrelsen har

Lars Fredslund Hansen Bystævnevej 2, 5854 Gislev lars.fredslund.hansen@gmail.com

Tlf. 4045 818

Jan Karlbjerg Ørbækvej 76, 5854 Gislev jan@karlbjerg.dk

Tlf. 5335 2426

3
DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: DEN 20. JULI 2024
Alle datoer er fast fra år til år.
Helside 185 * 260 mm el. 210 * 297 mm 4.800 kr. Halvside 185 * 125 mm el. 90 * 260 mm 2.800 kr Kvart side 90 * 125 mm 1.800 kr. En ottendedel
90 * 60 mm 1.300
side
kr.
Vi mangler dig!

Nu skal vi have en legeplads/aktivitetspark i Gislev

Lokalrådet og GIF er gået sammen om at få etableret en legeplads/ aktivitetspark i Gislev.

Vi har savnet et mødested, hvor forældre/ bedsteforældre med børn, unge og voksne borgere kunne mødes for enten at lege sammen, spille eller udfordre hinanden på fysik/balance.

V i har valgt området foran Gislev Hallen, hvor GIF for nogle år siden startede op på etablering af leg/ balance- / motorikbane.

V i har ansøgt kommunen om udvidelse af området.

V i har nedsat et legepladsudvalg bestående af: 2 repræsentanter fra

GIF, det er Johnny og Heide og 3 repræsentanter fra Lokalrådet, som er Lise, Dorthe og undertegnede.

Vi udvalgte 2 legepladsfirmaer, som vi synes opfyldte vores krav til udfordrende lege- / fritidsaktiviteter.

Vores krav var også, at det skal være vedligeholdelsesfrit og opfylde alle sikkerhedskrav.

Vi havde møde med en konsulent fra de pågældende firmaer på området og fortalte dem, hvad vi ønskede.

D e sendte hver et tilbud og vores valg faldt på Kompan.

E n sådan legeplads/aktivitetspark er ikke billig, så vi har fået Karin Sørensen til at hjælpe os med at søge fonde.

Karin har både uddannelse og stor erfaring i at søge fonde, så vi er meget taknemmelige for, at hun vil indgå dette samarbejde.

P risen for etablering af denne park er 2,8 millioner kroner.

Vi håber at komme i mål inden 2025.

Gislev Lokalråd / Winnie

4
Nyt fra Lokalrådet og GIF
5

Du kan lige nå det!

Køb din billet her:

Pinsefest på Ådalscenen 18. maj 2024

En god tradition i Gislev - i nye rammer!

I år holder Ådalscenen pinsefest. Mathilde Falch & Bandet varmer op med masser af humor, spilleglæde, intenst nærvær, høj energi, spontane historier, og gode sange. Herefter indtager På Slaget 12 scenen med et bredt udvalg af deres skønne sange -inklusive de store 80’er hits som f.eks. ”Ude på det blå ocean” og ”Hjem til Århus”.

Gasoline runder pinsefesten af med at sætte strøm til Gasolins udødelige sange.

En billet til pinsefesten koster 295 kr. i forsalg. Venter du og køber i døren, er prisen 350 kr.

Program for dagen:

Kl. 17.30 – 19.00: Spisning

Kl. 19.00: Mathilde Falch

Kl. 21.00: På Slaget 12

Kl. 22.30: Gasoline

Der kan som altid købes fadøl, sodavand, vin m.m. i baren. Der vil denne dag også være mulighed for, at købe en rigtig god kop kaffe at varme sig på.

Slaget 12

6
Mathilde Falch Gasoline

Gislev Seniorklub – udflugter

Tur til Carlslund og sejltur på Odense Å den 18. juni 2024 med afgang kl. 11.30 i private biler fra Gislev Forsamlingshus. Turen begynder med spisning, og vi sejler derefter ind mod byen og retur med kaffe ombord. D er er tidligere udsendt udførlig invitation til medlemmerne i Gislev, Kværndrup og Ryslinge.

Tilmelding efter først til mølle-princip . Hvis du ikke har fået meldt dig, så ring evt. til Per Hansen på tlf. 6124 5667 for at høre, om der er plads til flere.

B ustur til Zen Garden d en 20. august 2024

Vi skal se en fantastisk have ved Stenlille. Den er opbygget på en flad mark med masser af sten og planter. I august vil der være mange roser, stauder og georginer. Haven har et stort anlæg med koikarper. De store er over 80 cm og vejer over 10 kg. Vi spiser varm mad i haven og får også kaffe på turen. Gå evt. ind på Zengarden.dk for at se et væld af billeder fra haven!

Afgang fra Gislev forsamlingshus kl. 9.00. Hjemkomst ca. kl. 16.30. B ustur, mad og entre koster kun 640 kr.

T ilmelding efter først til mølle-princip og senest den 20. juli 2024 til Per Hansen på tlf. 6124 5667. Hvis der er plads, kan du snarest betale på mobil pay til Pers nummer eller på konto 5960 8088486. Hvis du er gangbesværet, husk da stokken eller andet hjælpemiddel, for haven er stor.

Vi ses på tur med Gislev Seniorklub.

Vil du vide hvad der sker?

Se aktivitetskalenderen bagerst i Vækst.

7
På tur

Nørrevængets Venner

Lørdag den 13. april havde vi en dejlig forårsfest for ca. 100 mennesker. Dejlig underholdning af Lotte Riisholt med sange fra ”den gamle jukeboks”. Der var rigtig mange sange, vi kunne synge med på, og stemningen var i top. Der blev serveret boller, lagkage, småkager og portvin.

D en 5. maj (som er overstået, når Vækst udkommer) får vi et forrygende gensyn med Smedekoret fra Odense. Ca. 20 ældre herrer i hvide skjorter og røde slips synger kendte melodier med nye sjove tekster.

Den 15. maj kl. 14.30 får vi besøg af ”Hiv og slæv” , som lover, at der bliver

masser af sange, vi kan synge med på.  A llerede nu vil vi opfordre jer til at reservere den 15. juni, hvor vi afholder vores traditionelle GRILLFEST kl. 17.

D er vil blive serveret grillpølser, frikadeller, kold og varm kartoffelsalat. Prisen er kr. 100.

D er er tilmelding til denne dag til Marna tlf. 2963 0048 eller Ketty tlf. 2929 2072 senest 10.06.24.

D erefter holder vi sommerferie, og starter op igen den 7. august.

Rigtig god sommer til jer alle ønsker bestyrelsen for Nørrevængets Venner .

Gislev Forsamlingshus

I starten af året opdagede vi, at taget på den store sal er utæt. Det skulle gerne laves i løbet af året, og vi er ved at søge midler fra forskellige fonde. Vi forventer det vil koste mellem 500.000 og 1 million kr. at få det lavet.

H vis der skulle være nogle, der vil støtte sagen, kan man indbetale bidrag på konto 5961 8400879 eller tlf. 4158 3207 – Krestine Høgh eller kontakte Ejner Nielsen – Skelvænget 32, Gislev – tlf. 5238 4090.

D esuden har vi et forslag om at lave en husstandsindsamling til hjælp til et nyt tag.

H vis det skal lykkes, søger vi nogle, som vil hjælpe os med det. Eller hvis nogen har andre gode ideer til at skaffe penge til et nyt tag, hører vi gerne fra jer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen Gislev Forsamlingshus

8
Nyt fra

Efter affaldsindsamlingen

” Lokalrødderne” i Gislev i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening holdt igen affaldsindsamling lørdag den 13. april 2024 for 10. år.

D et var lørdag kl. 10, vi startede på parkeringspladsen ved Ådalscenen.

Vi fordelte ruter, fik udleveret sække og så startede vi med at gøre vores by

indbydende at se på. Der blev samlet mange sække affald os større ting, der ikke kunne være i sække. Vi anslår, at det var omkring 200 kg. Der var en del snusposer og skod, det er stadig ikke til at forstå, at så meget smides ud ad vinduerne i biler eller tabes på vej til genbrugspladsen. H usk derfor en affaldspose i bilen og et net på traileren.

V i får rigtig mange nye borgere til Gislev, som vi gerne vil byder velkommen, uden at indfaldsvejene flyder med affald. En by der flyder med affald, er ikke et godt sted at bo, eller et sted folk umiddelbart vil flytte til. I nitiativtagerne håber, at affaldsindsamlingen kan være med til, at folk ikke smider affaldet ved siden af skraldespanden, i hegnet, skoven osv. næste gang. Husk det er besværligt, når det skal samles op igen, især alle de små filtre fra cigaretter og snusposer.

H usk - når du kører til genbrugsstationerne i Ringe med trailer - at fastgøre alt det løse på trailer med net og lasteholder, som loven siger at man skal

Vi har et godt renovationsvæsen med indsamling af øldåser, flasker, pap m.m., så hvorfor så smide affaldet i naturen, affald i vore skove kan heller ikke accepteres, poser med hundeafføring skal i skraldespande. Affald er en resurse, hvis det bliver genbrugt

D er var afslutningsøl og -vand ved Ådalscenen ca. 12.30.

Tak til alle der har været med, også tak til dem der samlede en anden dag på nogle ruter.

Ole og Holger

9
"Lokalrødderne"

Tømmer

Brædder

Lagret egebindingsværk

Krumt egebindingsværk

Specialeffekter

10 TØMMER
er specialist i:
Ryslinge Savværk
Stort og meget stort tømmer
i lange længder
i lange længder
til restaurering
Ryslinge Savværk v/ Holger Broegård Kløvmosevej 5A • 5856 Ryslinge Tlf 61 38 00 64 • www.ryslinge-savvaerk.dk ♦ Ryslinge Savværk - 2sp - Tømmer.indd 1 23-04-2021 13:02:51
Kristensen Ørbækvej 10 5854 Gislev
20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk INDMELDELSE hver mandag og torsdag Fra 16.00 Til 18.00 Find os på Facebook og Instagram Til salg Til køb Til leje Vi står på
for dig! Til
5750
Mail:
af ældre huse
Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard
Tlf:
hovedet
alle tider. Til alle hjem Nybolig Ringe · Jernbanegade 27
Ringe · Tlf. 62623200
5750@nybolig.dk

Multimotion får ny træner og skifter navn og dag…

Y ES – vi er klar med ny træner til vores formiddagshold.

I september måned starter Formiddagsmotion op TORSDAG formiddag fra 9.30-11.00 . Vores nye træner er Charlotte Lorenzen – 47-årig kvinde fra Midtfyn. Hun kommer og underviser vores 50+ hold om torsdagen.

H er kommer Charlottes egen præsentation:

”Jeg har undervist igennem de sidste 15 år i yoga, spinning, diverse styrketræningshold, funktionel træning, varmtvandsbassin træning og træning for store piger. Jeg selv har altid været en aktiv pige, har spillet meget fodbold, gymnastik og ridning. I mit voksenliv er aktiviteten fortsat, dog med diverse skavanker. I dag nyder jeg yoga og

spinning samt styrketræning og ikke mindst gåture. Jeg kommer med energi og alt mulig inspiration til sjov og effektiv træning, som vil hjælpe alle, der deltager til at forbedre sine muligheder for at få bedre kondition, styrke, smidighed og balance”

Vi er så glade for at byde Charlotte velkommen i trænerteamet, som også næste sæson tæller: Hans og Villy. Læs mere i det næste nummer af Vækst i Gislev, hvor alle vores hold bliver præsenteret.

H åber vi ses til sæsonstart i september måned.

Gislev IF Gymnastik og Dans Ny træner til formiddagsholdet

11 LAGER- OG BOKSLOK ALER UDLEJES Henvendelse til Jens Egdal, telefon 40 28 99 11

Erhvervsforening

Vi kan med glæde meddele, at vi for første gang i flere år har en fuldtallig bestyrelse.

V i har allerede sat gang i flere tiltag - og du kan nu følge med i Gislev Erhvervsforening på Facebook, hvor vi deler opslag og nyheder fra vores medlemmer. Vi håber meget på at kunne fremme Gislev by som væ -

rende attraktiv for lokale virksomheder. - Så skynd dig ind og følg med. G islev Erhvervsforening står for flagalléen i byen. Den er også mulig at leje med opsætning, hvis du har en særlig begivenhed der skal fejres.

H vis du har en virksomhed i Gislev Sogn, og ikke er medlem, så tag kontakt til en af medlemmerne fra

bestyrelsen - vi er klar til en snak. Når du er medlem, bliver du tilbudt at være med til arrangementer, en lukket Facebook gruppe kun for medlemmer, og du støtter Gislevs flagallé og julehjerter i lygtepælene til december. Det er hyggeligt at handle lokalt - og det betaler sig.

Gislev Erhvervsforening

12
Gislev
Nyt fra
Dorthe Milland Formand Anders Johansen Suppleant Palle Lorenzen Suppleant Lars Bie Hansen Kasserer Hanni Søgaard Næstformand Keld Petterson Bestyrelsesmedlem Stine Isaksen Sekretær
13 G I S L E V H A L L E N O G S U P E R B R U G S E N G I S L E V I N D B Y D E R T I L L a d i e s ' N i g h t P R O G R A M M E T B Y D E R P Å V I N S M A G N I N G M E D R O S E - V I N E T A P A S P R Æ M I E R F R A Z E L E C T E D F O O D S D E N 7 / 6 2 0 2 4 K L . 1 8 . 0 0 G I S L E V H A L L E N S C A F E T E R I A B I L L E T S A L G P Å W W W . G I S L E V H A L L E N . D K P R I S 2 0 0 K R O N E R

Tag på storbyferie i Europa

Uanset om du er et madøre, kulturelsker eller historienørd, har du meget at glæde dig til på vores storbyferier. Vi bor på gode hoteller centralt i byerne, tager på spændende byrundture med rejselederen, og undervejs får du god tid til at gå på opdagelse på egen hånd.

Kulturrige Krakow

Gå på opdagelse blandt UNESCO-beskyttede seværdigheder og gamle kongeslotte i Polens tidligere hovedstad. Inkl. byrundtur med rejselederen, udflugt til den berømte saltmine Wieliczka samt god tid til egne oplevelser.

Bus fra Jylland og Fyn

1/9, 15/9, 13/10.

7 dage kr. 5 6 98 www.gislev-rejser.dk/kra

Berlin

Uanset hvor mange gange du har besøgt byen, er der altid mere at opleve i Berlin. På denne rejse udforsker vi historien og ser de berømte seværdigheder på 3 byrundture fra øst til vest. Inkl. tid til museumsbesøg og caféhygge.

Bus fra Jylland og Fyn

7/7, 28/7, 18/8, 13/10.

5 dage kr. 3 8 98 · www.gislev-rejser.dk/ber

Paris - Byernes by

Tag på storbyferie i kærlighedens by, og oplev de berømte kvarterer og seværdigheder på hele 3 inkluderede byrundture med vores erfarne, danske rejseleder. Undervejs får du også god tid på egen hånd i Frankrigs flotte hovedstad.

Bus fra Jylland og Fyn

29/6, 21/9, 12/10, 26/10.

7 dage fra kr. 5 9 98 www.gislev-rejser.dk/pah

Prag - Den Gyldne Stad

Oplev Tjekkiets historiske hovedstad på 2 inkluderede byrundture med spændende kultur- og historieindblik samt stop ved byens mange ikoniske bygningsværker. Inkl. dansk rejseleder og god tid til egne oplevelser.

Bus fra Jylland og Fyn

7/7, 1/9, 15/9, 13/10.

6 dage kr. 4 3 98 · www.gislev-rejser.dk/pra

Nyhed

Sommerstemning i Stockholm

Nyd sommeren i Sveriges smukke hovedstad. Vi bor centralt, tager på byrundtur i Gamla Stan og besøger det royale Drottningholm Slot. Inkl. tid til at udforske byens store kulturscene samt mulighed for sejltur i skærgården.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 29/6, 3/8.

6 dage kr. 5 798 www.gislev-rejser.dk/sto

Dresden

Oplevelserne står i kø på denne rejse til den UNESCO-beskyttede storby. Inkl. byrundtur til den nye bydel og de prægtige seværdigheder samt mulighed for sejltur på Elben og tilkøbsudflugter i de naturskønne omgivelser.

Bus fra Jylland og Fyn 7/7, 5/8, 26/8, 9/9, 14/10.

6 dage kr. 4 6 98 · www.gislev-rejser.dk/dre

14
Start
www.gislev-rejser.dk · Tlf. 62 29 12 10 · Man - fre 10 - 16 · Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
rejsen på
Nyhed Godt hotel på Kurfürstendamm

VI ER KLAR TIL AT BYDE JER ALLE

SAMMEN VELKOMMEN TIL GAMLE OG

KLASSISKE KØRETØJER I DE SMUKKE RAMMER VED ÅDALSCENEN.

VI BYDER PÅ EN KOMBINATION AF MUSIK, GOD MAD FRA ÅKANTEN OG DE FANTASTISKE BILER I 2024.

I FINDER ÅDALSCENEN PÅ

FAABORGVEJ 31E, 5854 GISLEV

FØRSTE ARRANGEMENT I SÆSON 2024

LØRDAG DEN 25/5 KL. 12-16

I SAMARBEJDE MED SYDFYNS DIESELSHOW

15
Å D A L S C E N E N & H I
O
K
Ø
T Ø J E R I G
L E
S Æ
O N
0 2
S T
R I S
E K
R E
I S
V
S
2
4 Med venlig hilsen Ådalscenen og ‘Historiske køretøjer i Gislev’

VI ER KRÆSNE, MEN KUN MED KVALITETEN

Det er dét, der gør, at vi elsker jagten på de rigtige råvarer og de gode produkter. Vi elsker at udvikle og finde på nye produkter, der passer til vores filosofi: At vi tænker over det, vi producerer. At det er ærligt og autentisk.

16
Z_annonce_branding_210x297_PRESS.indd 1 25.01.2024 13.08

Tre Ege Skolen , Afd. Ryslinge

Arbejde med ler og farver

I billedkunst har 5.a og 6.a arbejdet med multikunst n eren, Leif Sylvesters, skøre, søde og sjove figurer.

Vi startede med at se et billede af Leif Sylvester, og så fortalte jeg lidt om, hvem ham Leif Sylvester er.

E fter den korte præsentation af Leif Sylvester og hans skulpturer, gik alle i gang med at tegne, hvordan deres skulptur skulle se ud. Vi gik efterfølgende i billedkunst, hvor vi fik leget og arbejdet med leret. Efterfølgende kom det til at stå til tørre, og så skulle det brændes. Da det var blevet brændt, skulle vi male, og langt de fleste valgte at have fuld knald på farverne.

De er blevet så fine og står nu og pynter i aulaen på Tre Ege Skolen, Afd. Ryslinge.

Bondegaard

17
Maria

Erdu vild med store lastbiler? Såermulighedenderdensidste weekendimaj!

18

Årets teaterforestilling

Sigurds Danmarkshistorie på Gislev Friskole

Å rets teaterforestilling var Sigurd Barrets Danmarkshistorie. Vi fik besøg af selveste Grundtvig, Stauning, Tordenskjold, Grevinde Danner, Karen Blixen, Christian den 4 og mange, mange flere. Allerede tidligt i dette skoleår var det besluttet, at vi i år skulle spille Sigurds Danmarkshistorie. Så morgensange har været fuld af historie og fede sange siden starten af skoleåret.

Stykket var anderledes end tidligere år, da stykket var bundet op på sange. Vi skulle lære danse, og alle elever var gode til at komme med ideer til koreografi. Mange af skuespillerne havde flere roller og nogle skulle virkelig skifte tøj hurtigt for at være klar til den næste scene.

Kostumeafdelingen skulle gøre mange kostumer klar – heldigvis har vi nogle rigtig gode elever, der bare kaster sig ud i opgaven sammen med Mia, som stod for at klæde alle skue-

spillere på. Der er syet mange dragter og fundet mange kostumer frem.

S øren stod i spidsen for bandet og der blev spillet på mange forskellige instrumenter. I år kastede vi os også ud i at spille på sten.

Lys og lyd skulle sørge for at finde lydeffekter og lavede også små film om processen frem til forestillingen, og disse kunne ses på skolens facebookside.

Kulisseholdet havde travlt, for i år skulle vi have hele Danmarkshistorien på kulisserne. Der blev også lavet mange rekvisitter, og en del af eleverne var efter arbejdet med kulisser og rekvisitter klar til at kaste sig ud som korsangere og hjalp skuespillerne gennem forestillingen. Og de skulle selvfølgelig også klædes ud, så de passede ind i stykket.

I år havde vi som noget nyt 2 forestillinger ud over generalprøven, og afprøvede også som noget nyt at folk

skulle tilmelde sig forestillingen, så vi vidste, hvor mange der kom. Alt i alt har der været omkring 300 tilskuere til de 2 forestillinger og vores generalprøve var også godt besøgt. Det er vist ikke sidste gang, vi spiller flere gange.

Stor tak til alle deltagere – både elever og lærere. Teaterforløbet kan kun lykkes fordi I er så seje og klar til at kaste jer ud i udfordringerne.

Vi glæder os til at invitere til teaterforestilling igen næste skoleår.

Gislev Friskole og Børnehus

19

Tømrermester

Jacob Johansen

Tlf. +45 53 59 70 50

Bygmestervej 3, 5854 Gislev

Climate Crates

Wrapping

Packing

Handling

Equipment

Håndtering af kunst i ind- og udland gennem fire generationer

Håndtering af kunst ind- og udland gennem fire generationer

• Montering og ophængning

• Udsmykning og monteringsløsninger

• Pakning og forsendelse

• Udstillingsservice

• Skulpturvedligeholdelse

• Kunsttransportkasser

• Klimatransportkasser

• Sokler og podier

Kontakt Borgerjuristen Alle er velkomne….

Jurist Anstina Krogh

Tlf: 6171 9561 kontakt@borgerjuristen.dk

Borgerjuristen Bryggergården 6 5600 Faaborg

20
20 43 07 80 Tlf. 66 10 31 00 Sveltekrogen 1, DK-5854 Gislev info@artpack.dk WWW.ARTPACK.DK
Esben
Justesen Mobil
ALT I: Nybyg, renovering, tag, døre og vinduer.
En
ÉN
fremtidsfuldmagt sikrer, at du er i gode hænder
FULDMAGT KR. 1.250,- / TO FULDMAGTER KR. 1.950,Priserne er inkl. moms Fremtidsfuldmagt og juridisk rådgivning

Arrangementer på Ådalscenen

Lørdag d. 22. juni optræder Martin Kanstrup, Fætters samt Bamses Bedste på Ådalscenen

Vi gentager vores succes fra 2023, og har inviteret Martin Kanstrup tilbage på Ådalscenen. Derudover vender Fætters også tilbage. Vi tør godt love, at begge med garanti er værd at opleve igen. Bamses bedste (endnu en genganger på scenen) slutter naturligvis festen af på bedste manér.

Køb din billet her:

Lørdag d. 17. August gæster Andrew Strong - kendt fra The Commitments, Ådalscenen

Denne dag bliver spækket med god musik, når verdens-stjernen Andrew Strong kommer hele vejen fra Irland, for at optræde på Ådalscenen. Derudover kan du glæde dig til at opleve Nikolaj og Piloterne samt Karl Hermans Trio.

Køb din billet her:

21
Fåborgvej 31E, 5854 Gislev - aadalscenen.dk Aadalscenen #ådalscenen

SFO'en Tre Ege Skolen, Afd. Ryslinge

En lille forårsbebuder fra Forårs SFO’en på afdeling Ryslinge

”Vågn nu op af dine drømme, livet må du ej forsømme,  Vi har brug for dig og dine kræfter.

Flagermusen er nu fløjet, kom så ud af nattetøjet, bolden

For i dag er spillet ud.

Natten er forbi og dagens lys det bryder frem”

Fuglene fløjter stille, græsset gror stille, solen vågner stille og der høres stille hvisken i den fjerne afkrog. Natten er forsvundet og dagens bold er spillet op. Snart begynder det hele forfra og igen. Snart er der ikke helt så stille mere, solen bryder frem og stemmerne forvandles til tydelig børne latter, snakken og summen her og der og alle vegne. Både græs og børn gror hurtigere, end hvad, særligt deres forældre kan følge med i og helt forstår.

F ORÅS SFO’en er sprunget ud sammen med bøgen, næsten. Nu er vi atter i gang. Her får børnene lov til at udforske, afprøve og udfordrer sig selv og hinanden. Her lærer børnene en masse om sig selv, hinanden og alt det derimellem. Hvordan bliver ”jeg” en del af ”os” og hvordan skaber vi det gode fællesskab sammen.

I Forårs SFO’en er vi sammen på mange måder og i mange forskellige konstellationer. Vi dyrker rigtig meget at lærer om hinanden, om det at kunne noget sammen og hver for sig. Styrke individet igennem det legende fællesskab, lære at turde, turde det svære, turde det selv og sammen med andre. Altså at være sammen om hverdagen, både i det der lykkedes og særligt det der ikke lykkes. For det er jo lige præcis det som både livet og skolelivet handler rigtig meget om. At vi skal igennem en masse forhindringer, men på den bedst tænkelige måde. Nogle gange er det sjovt, andre gange mindre sjovt. Sådan er det også i Forårs SFO.

D er stilles store krav til personalet og vi skal være vågne fra begyndelsen. Det handler jo om alt i disse knappe 3 måneder, 3 måneder som forsvinder inden vi har talt til 10!

22
Lasse’s Transport VI KAN LIDT AF HVERT 
grus, sten og flis 
Ring gerne
med: Telefon 40 68 17 84
Levering af
Udgravning og bortkørsel af jord
Transport af maskiner m.m. i hele Danmark
og hør hvad vi kan hjælpe
eller send en mail på Lassestransport@gmail.com Hjemmeside er undervejs på www.Lasses-Transport.dk

Så der er meget der skal nås og vi vil så meget. Børnene skal eksperimentere med æg, mælk, vand og meget mere. De skal også lytte til en historie, nå at klæde sig ud, gå tur, gå på opdagelse, køre i bus, besøge Egeskov og Svanninge bjerge, lege, løse opgaver og meget mere. Ja jeg kan godt forstå hvis DU bliver forpustet, for der er meget og særligt når man kun næsten lige er fyldt 6 år.

L ivet er i fuld gang og alt suser afsted. Derfor prøver vi også at tage gassen lidt ud af ballonen i ny og næ, så vi puster skam ud, slapper af og høre fantasihistorier. For ja, det er jo bare børn, som har mod på livet og som vi voksne skal huske at give pauserne. Indimellem skal vi sætte os selv og dem på pause.

D et er sundt og godt og selvom stikket trækkes ind imellem, så gror græsset fortsat, latteren fortsætter, solen vågner og natten falder på igen. Så er vi klar igen i morgen og så begynder det hele forfra igen, og sådan fortsætter livet heldigvis på godt og ondt også når man kun lige er næsten 6 år og går i verdens bedste Forårs SFO.

For det her er vores Forårs SFO og den er vi stolte af!

Skrevet af Mette G. Jørgensen, pædagog på Tre Ege Skolen, Afd. Ryslinge.

23
SÆT KRYDS I KALENDEREN GISLEV I BEVÆGELSE 31. AUGUST 2024 TILMELDING STARTER SNART PÅ WWW.GISLEVHALLEN.DK Odensevej 9, 5750 Ringe · Tlf. 62 62 22 77 www.mark-storm.dk Kvalitetsløsninger inden for design, web, print og skilte...

Nyt fra spejderne

Roverne

Til Familiespejder i februar kastede vi os over brætspil. Der blev lavet forskellige klassiske brætspil, men også opfundet et nyt med orange og brune perler. Hvad reglerne var, fandt ingen vist helt ud af. Vi afsluttede med et spændende spil Ludo foran pejsen.

I februar tog Roverne (de voksne) på geocaching tur. Det var en dejlig tur i smukke omgivelser på Tåsinge. Vi stødte bl.a. på et væltet træ der har skudt på ny, et mammuttræ og så var vi forbi Elvira og Sixtens mindesmærke. Og selvfølgelig fandt vi en masse geocache.

Til familiespejder skulle vi bygge en by, men hvilken by. En legoby! Vi startede med en vej, og meget hurtigt skød alle mulige boliger op, restauranter, bank, legeplads, park, politistation, hesteindhegning, højhus, rådhus og mange flere. Kun fantasien satte grænser.

I marts tog Roverne en tur til Langeland. Målet var at forsøge at tappe birkesaft. Vi fik hurtigt sat 3 dunke op, og et par timer senere, var der ca. 1 liter birkesaft. Ventetiden blev

brugt med at nyde solen, fiske og en god gåtur i skoven.

T il Familiespejder skød vi påsken i gang med at lave hyggelig påskepynt. Desværre mislykkedes vores forsøg med at farve æg. Men vi fik i stedet lavet nogle nuttede vatkyllinger og flot perlepynt.

O g så stjal påskeharen de chokoladeæg, Ole havde gemt i depotet. Ole løb efter haren, og æggene blev spredt over hele hyttens område. Så er det godt at vi har nogle børn, der er super gode æggefindere.

H ar I lyst til at prøve kræfter med spejderlivet, er I velkomne til at møde op. Vi holder Familiespejder 1 gang om måneden. Det koster 50 kr. pr. familie pr. gang.

D atoerne for Familiespejder i foråret 2024 er:

• 21. april 2024

• 1 9. maj 2024

• 1 6. juni 2024

Følg med på vores Facebook-side KFUM Spejderne Gislev.

Vel mødt Spejderne i Gislev

25

6071 5612

• Autodeko/Lastbiler/Mc

• Design

• Selvklæbende tekst/logo

• Storformat print

• Bannere

• Facadeskilte

• Pyloner

• Byggepladsskilte

Vi mangler din bolig, vil du sælge?

Channe Broholm

Jernbanegade 16, 5750 Ringe 6262 4455

EL-installationer til erhverv og private

Service til tiden siden 1972

• Tekniske installationer

• Fejlfinding

• Nybygning, ombygning og tilbygning

• LED belysning

• Energioptimering

• Datainstallation

• Salg og reparation af hvidevarer

• Erhvervs- og privatbelysning

• Lampereparation - specialist i designerlamper

• 200 m² butik i Ringe

26
... fra idé til færdig monteret ... moen-skilte.dk Flemming Nielsen A/S Lundsager
5750
minutter fra Odense/Svendborg
1 ·
Ringe - kun 14
Tlf. 62 62 20 77 · www.flemmingnielsen.nu Aut. EL · designerlamper · hvidevarer · reparationer

Udgivelsesreception

Forfatterspirer fra Gislev Friskole

I starten af 2024 havde 1.-2. klasse på Gislev Friskole et fælles forløb mellem dansk og billedkunst. Vi skulle arbejde med Kim Fupz Aakesons Vitellobøger i dansk og lære at tegne Vitello, tvillingerne Max og Hasse, den klamme kæreste Kamma og møgungen William i billedkunst. Vi læste en masse Vitellobøger, snakke handlingsbro og snakkede om, hvordan Kim Fupz Aakeson skriver. I billedkunst lærte eleverne at tegne Vitello og alle vennerne.

A lt dette var der en særlig grund til, for vi skulle nemlig skrive og illustrere vores egne Vitellobøger. Eleverne kunne enten skrive en historie selv eller med en kammerat. De skulle selv finde på handlingen og naturligvis også selv illustrere bøgerne.

D er blev skrevet, tegnet, lamineret og hæftet til små bøger. 23. februar var 1.-2. klasse klar til udgivelsesreception.

A lle interesserede var inviteret til bogreception i Glasgangen med ”bobler”

og snacks. Vores reception faldt sammen med besøg af vores tilsynsførende Hans Henrik og han blev naturligvis også inviteret med til den vigtige begivenhed.

Tak for et dejligt forløb og en dejlig dag.

Mette Gislev Friskole

27
28

Gymnastikopvisning 2024

Lørdag den 16. marts indbød Gislev IF og Ryslinge GF til årets store dag: Gymnastikopvisningen. Vi havde igen i år gæstehold og egne hold med til opvisningen. Dagen er altid ventet med spænding. Alle gymnaster skal vise, hvad der er arbejdet med i sæsonens løb. Vi havde en dejlig dag med masser af flotte opvisninger. Dagen var godt besøgt med ca. 400 glade publikummer, og rigtig mange aktive var også på gulvet i løbet af dagen.

Vi startede med fælles indmarch, og derefter startede vi med de mindre gymnaster fra både Gislev og Ryslinge. Efter en lille pause med fællessang gik Badutspringerne og Spilopperne på gulvet. GU72 deltog igen i vores opvisning, og som altid er det fantastisk at se, hvad det kan blive til, hvis du fortsætter med at lave gymnastik. I kaffepausen indtog elevholdet fra Broby Sportsefterskole

gulvet. Det var virkelig imponerende at se deres opvarmning, og også i år levede deres opvisning op til vores forventninger. Lige efter sejlede forældrebarn-holdet – vores fælleshold fra GIF og RGF - ind på gulvet og de gik ”planken ud” som pirater. Derefter var der igen springhold på gulvet: Turboholdet fra Ryslinge og Supermix fra Gislev var de sidste lokale hold før det gamle elevhold fra Broby sluttede festen af med en fantastisk opvisning. Vi oplevede alle et sug i maven, da 2 gymnaster i hver deres oppustelige bold blev kastet op over en teamtrack og den ene af boldene gjorde det lige lidt mere spændende ved at balancere på kanten i et par meters højde før den heldigvis valgte at sende gymnasten ned på den rigtige side, hvor der VAR en madras at lande på.

Fanerne blev båret ud sammen med Brobyholdet, og så sluttede dagen ellers af med fællesspisning for de omkring 50 tilmeldte.

Fra både Ryslinge GF og Gislev IF skal der lyde en stor, stor tak til alle, der har bidraget til at afholde gymnastikopvisningen. Det er af uvurderlig hjælp, at I melder jer til at løse praktiske opgaver. Ligeledes skal der lyde en lige så stor tak til alle gymnaster og trænere, der møder op uge efter uge.

Vi glæder os til, at vi ses igen i næste sæson.

Følg med på Facebook, Vækst i Gislev og på plakater i byen.

Mette Gislev IF

29

Tak til vores sponsorer

I denne sæson har vi udvidet vores tilbud i Gislev IF. Vi har uddannet Ann Kirstine som yogainstruktør, og i denne sæson startede vi yoga-hold op. Det var med spænding, vi startede holdet, og det har heldigvis været en stor succes. Der har været mange nye ansigter i foreningsregi. Lige nu har vi udvidet sæsonen, og holdet kører nu frem til slutningen af juni.

Vil du deltage, så mød op tirsdage fra kl. 18.00-19.15.

V i har også fået ny træner på vores Effektiv træning. Agge sørger for, at vi alle opdager muskler, som vi ikke helt vidste, vi havde. Effektiv træning fortsætter også

Vi tilbyder

• Træfældning

• Levering af grus og sten

Har du en opgave, så løser vi den!

• Nedbrydning

• Gravearbejde

• Drænarbejde

frem til slutningen af juni – så hvis du vil deltage, så mød op mandage fra kl. 17.00-18.00 i Gislev Hallen

N yt tiltag kræver nye rekvisitter, og vi søgte Frørup Andelskasse/Spar Invest og Faberske Fond om penge til liggeunderlag, yogabånd og yogapøller. Begge har sponsoreret penge, og vi har allerede indkøbt alle tingene.

Stor tak til vores sponsorer – og vi nyder at bruge alle vores nye rekvisitter.

Gislev Idrætsforening Gymnastik og Dans

 Skårlægning med 10 m butter y med bånd

 Rivning med 15 m rive

Salg af harpet muld - mulighed for afhentning eller levering af små og store mængder

• Hegnsklipning og rabatklipning m/knusehoved el. rundsav

• Maskinstationsarbejde udføres

Søltvej 30 • 5854 Gislev • Email: m.h.g@mail123.dk

 Presning og wrapning af rundballer

 Pløjning med 8-f. variabel plov med plovstyring

 Gravearbejde fra 1,8 til 25 ton

 Hegnsklipning

Hvis du har en opgave så ring og få en snak!

Claus: 25 48 87 77

Jacob: 25 85 10 82

30
Sølt Maskinstation 2x86.indd 1 18-07-2023 10:43:33

Kom og vær med til

Bold & bevægelse

Er du mellem 3 og 6 år? Kom og vær med til sjov leg & fællesskaber!

Vi er allerede begyndt og træner hver torsdag fra kl. 16 til 17. Hidtil har træningen foregået i hallen, som er booket hele april i tilfælde af dårligt vejr. Når vejret arter sig, rykker vi ud på boldbanerne.

D er er mulighed for afhentning på Gislev Friskole af vores unge stjerner, som børnene kender fra gymnastik. B ørnene hentes kl. 15.30 og går i samlet flok ned til Gislev Hallen.

For yderlige spørgsmål, sidder Monica Larsen klar på tlf. 2871 6922.

H USK! Gik jeres børn til gymnastik i sæsonen 2023/24, så er Bold & bevægelse dækket af årskontingentet dertil.

Med venlig hilsen Fodboldafdeling i Gislev idrætsforening

31

GISLEV HALLEN

LEV-FEST

En af de gladeste fester

Midt i marts slog Gislev

Hallen dørene op til fest i samarbejde med LEV Faaborg-Midtfyn.

Det blev en forrygende aften med glade festdeltagere, god mad og dejlig musik.

I samarbejde med foreningen LEV Faaborg

Midtfyn fik Gislev Hallen for et stykke tid siden verdens bedste ide

Vi ville holde fest for bl a de seje mennesker som er med på ‘Stjerneholdet’ og alle deres venner og bekendte.

Vi sendte invitationen ud til bosteder, arbejdspladser og i det netværk vi har indtil nu.

Den store aften løb af stablen den 15. marts.

www gislevhallen dk

Gislev Hallen blev iklædt sin festdragt, og kl. 17 ankom de første feststemte gæster til en veludstyret bar med masser af frivillige hænder.

Mona og hendes team havde sørget for en velsmagende menu, så alle festdeltagere var klar til at give den gas på dansegulvet hele aftenen

Her var Thomas Johansen klar med alle de gode dansenumre, og der var fyldt på dansegulvet fra start til slut

LEV Faaborg Midtfyn og

Gislev Hallen har bestemt, at vi gentager den fantastiske fest igen i 2025.

Tusind tak for hjælpen til alle de frivillige i Danmarks bedste landsby

32

GISLEV HALLEN

LEV-FEST

Vi vender tilbage i 2025

På vegne af Gislev Hallen

33
www gislevhallen dk
Tanja Kromann

Jeg har over 20 års erfaring som selvstændig tømrer- og snedkermester og udfører alt arbejde inden for dette område, både for private og erhverv.

Kontakt mig for et uforpligtigende tilbud på den opgave du gerne vil have udført.


     34 KVALITETSARBEJDE UDFØRES AF DIN LOKALE HÅNDVÆRKSMESTER René Munck - Tlf. 20 22 72 09 rene@rene-munck.dk www.rene-munck.dk Vinduer og døre, tagrenovering og ombygninger Din lokale håndværksmester!
   

Nu er det alvor!

Redaktionen af VÆKST i Gislev mangler nogle få kræfter til at hjælpe med bladet.

Situationen er den, som I kan se i sidste nummer, at redaktion en nu kun består af mig og Jan Jensen, som tager sig fotografering og omdeling af bladene til vores seniorkorps og forretninger mv., og jeg tager mig af resten. Det er yderst vanskeligt at få til at harmonere med et fuldtidsjob. Vores ’gamle’ redaktør AP. Andersen har lovet i en kortere periode at tage nogle af opgaverne, bl.a. at være med at hjælpe nye kræfter ind opgaverne. Det er vores fælles hjertebarn, og vi ved, hvilken betydning bladet har for alle vores foreninger med et fælles talerør, og ikke mindst besparelserne på trykningen af diverse løse ark og annonceudgifter.

Jeg vil lige kort beskrive arbejdsprocessen i produktionen af et nummer af VÆKST i Gislev (Bladet).

Udkommer 4 gange om året:

1. 3 uger før deadline udsendes jf. godkendt liste en opfordringsmail med hensyn til annoncer og indlæg samt deadline for aktuelle nummer.

2. Frem til deadline modtages annoncer og indlæg/ billeder. Materialet samles i separate mapper med navn på hvert indlæg og annonce hertil evt. bemærkninger fra indsender.

3. VÆKST-redaktionsmøde.

4. Efter deadline er der ca. en uge til at gøre materialet klar til grafi keren, som sætter bladet. Dette arbejde består i:

a. Gøre annoncerne klar og sende dem til grafikeren, som herefter laver et forslag – de fleste annoncer er dog klar til lige at gå i trykken.

b. Indlæggene gøres klar dvs. indsætte automatisk orddeling, lave alle linjer uden linje skift, sætte alle linjer med samme linjeafstand og markere afsnitsinddelingen. Alle ovenstående opgaver klarer tekstbehandlingsprogrammet – næsten automatisk

c. Herefter læses korrektur dvs. sørger for almindelig retstavning, tilretter datoer, klokkeslæt etc. jf. VÆKST-redaktionens egen manual samt tilretter evt sproglige uklarheder.

5. Materialet sendes til grafikeren, som sætter bladet i et første udkast.

6. Bladet kommer retur, og der er nu ca. 1-2 dage til endnu en ”korrektur-læsning” dog af lettere karakter, hvor der specielt er fokus på, om alt er med, overskrifter, billeder på rigtige sted, passende linjeskift og mellemrum. Bladet med kommentarer sendes til grafikeren.

7. 1-2 dage efter rettes bladet endeligt til sammen med grafikeren

8. Bladet sendes til trykning

9. Bladet afhentes, når grafiker giver besked

10. Bladet udkommer den 15. i de planlagte måneder.

Som I kan se, er der mange mindre opgaver i processen, som sagtens kan deles ud på flere hjælpere. Det største arbejde er næsten korrekturlæsningen. Arbejdsfordelingen aftaler vi indbyrdes. Desuden er det vigtigt at alle, ikke bare dem, der er med i redaktionen, opfordrer medborgere til at komme med små indlæg til bladet om store og små begivenheder, spændende virksomhedsprofiler, nyskabelser osv. Tanken er ikke, at redaktionen skal skrive indlæg, men dermed ikke, at det forbudt.

Jeg ser frem til, at denne lille appel, denne gang giver bonus. Der er faktisk allerede én, som har meldt sig på baggrund af indlægget i sidste nummer. I er meget velkommen til at kontakte AP. Andersen eller undertegnede.

AP. Andersen , Søndervangen 24 , 5854 Gislev. Tlf. 2941 3125 , e -mail: ap.andersen52@gmail.com

Lars Fredslund Hansen , Bystævnevej 2 , 5854 Gislev. Tlf. 4045 8187, e -mail: lars.fredslund.hansen@gmail.com

Redaktør Lars Fredslund Hansen

35

IKKE BETALE

Med Din Bilpartner Kortet kan du dele regningen op i mindre bidder, 100% rente- og gebyrfrit.

Læs mere og bestil kortet på dinbilpartner.dk

Med Din Bilpartner Kortet kan du dele regningen op i mindre bidder, 100% rente- og gebyrfrit.

Læs mere og bestil kortet på dinbilpartner.dk

DIN BILPARTNER GISLEV

Gislev Autohandel

Bygmestervej 1 . 5854 Gislev 62291057

DIN BILPARTNER GISLEV

Gislev Autohandel

Bygmestervej 1 . 5854 Gislev 62291057

36
GOD SERVICE I EN FART. MEN SÅDAN BEHØVER DU
GOD SERVICE I EN FART. MEN SÅDAN BEHØVER DU IKKE BETALE

Juni - Juli - August

Gislev & Ellested

Årgang 73 Nr. 3 - 2024

37
Sogne

Det er blevet de lyse nætters tid. Syrenerne blomstrer og alt står i fuldt flor.

Dette års konfirmationer er veloverståede. Vi har sagt farvel og forhåbentligt på gensyn til en flok skønne unge mennesker, der alle har valgt, at der gerne vil konfirmeres. De har med andre ord ikke valgt konfirmationen fra, hvilket er blevet mere almindeligt, særlige i de større byer, hvor nonfirmation vinder frem. Når jeg tænker over det, undrer det mig. Ved en ung pige eller dreng på 13-14 år egentlig, hvad det er de vælger fra?

Jo det vil nogle måske nok argumentere for at de gør. De unge er meget bevidste i deres valg. Selvfølgelig skal de have lov til selv at bestemme om de vil konfirmeres eller ej. Det er jeg for så vidt ikke uenig i, men jeg frygter nogle gange, at valget bliver taget på et knap så oplyst grundlag, som man kunne ønske sig.

Dem der vælger, at de gerne vil konfirmeres, går til forberedelse, hvor de bliver undervist i den kristne tro, som det så korrekt hedder. I virkeligheden er undervisningen ikke baseret på et dybere bibelstudie, men en eksistentiel samtale om det at være menneske i en

Konfirmandernes flotte påskekors. Sammen med Kurt Bonde Jensen har konfirmanderne arbejdet med korset. Der er 24 plader for hver konfirmand. Korset er dekoreret med forskellige kristne symboler.

verden, der kan rokke på både vores tro og tvivl.

Nogle gange kan det være svære samtaler. For meget at det vi taler om, kan man med en naturvidenskabelig tilgang sætte spørgsmålstegn ved. Præsten kan ikke føre bevis for hverken jomfrufødsel eller hvorvidt døde kan genopstå. Men pointen er heller ikke om det faktuelt er rigtigt. Pointen er, at troen griber det, vi ikke kan fatte med forstanden. Et menneske er meget mere end kød og blod. Et menneske er mere end kemiske og fysiske formler og reaktioner. Et menneske er også ånd. Og åndslivet er måske i virkeligheden vores menneskelighed.

Men hvad er ånd?

Ånd er en svær størrelse. Ånden er usynlig. Den går hvorhen den vil. Ånd er en flygtig størrelse, et vindpust i håret, en følelse dybt i vores hjerte, en fornemmelse. Alligevel er vi ikke i tvivl om, at ånden er virkelig. Den er lige så virkelig som kærligheden. Vi kan ikke se den, men vi mærker tydeligt, at den er til stede.

Det er dog ikke sikkert, at vi har samme oplevelse af ånd eller åndelighed. For ligesom med alt andet farves vores

åndelighed af vores livserfaringer. De kan være vidt forskellige alt efter om vi har oplevet tryghed eller svigt? Ensomhed eller fællesskab?

På samme måde betragter vi også kunsten. Selvom vi ser på det samme Picasso maleri eller alle lytter til den samme indspilning af Beethovens 9. symfoni, vil vi sidde tilbage med hver vores oplevelse. Vi kan ikke indfange en endegyldig sandhed om et kunstværk eller et musikstykke. Det vil hele tiden værre udsat for forskellige fortolkninger og de følelser det vækker i os.

Så hvad skal vi med alt dette flygtige. Hvad skal vi med en tro, hvis den også kan få os til at tvivle. Hvad skal vi med kærlighed, hvis kærligheden kan forvandles til had. Hvad skal vi med alt denne åndelighed, når det nu engang er lægevidenskaben og naturvidenskaben, der skal sikre menneskehedens overlevelse og redde os fra pandemier og klimakatastrofer.

Ja, vi skal mere end at overleve, vi skal leve ved at ånde. Gud vækkede mennesket til live ved at indblæse sin ånd i menneskets næsebor. Mennesket er menneskeligt i kraft af ånden. Vi bliver

38 2

levende i troen, kærligheden, længslen. Vi bliver levende i alt det der binder os mennesker sammen. Særligt i fællessangen mærker vi en glæde, fordi vi mærker et fællesskab. Sangen får os til at ånde i takt.

Fællessang er en lise for sjælen. Den heler hjertet og sind. Vi synger i kirken, ja vi kalder ovenikøbet vores Lutherske gudstjeneste for en salmesangsgudstjeneste. For Luther havde øje for at troen næres af ånden. Nærmere bestemt fællesskabets ånd. Grundtvig sagde meget vist, at kirken er bygget af levende sten. Og med dette mente han, at man kun kan være kirke, hvis der er en menighed.

Vi har en dejlig menighed her i GislevEllested sogne. Vi har et fællesskab omkring kirkerne både til hverdag, som til festlige gudstjenester.

Mange siger med et glimt i øjet, at kirken kun er åben om søndagen, men byggede kirken kun på fællesskabets gudstjeneste ville vores kirke være meget skrøbelig. Kirken er altid åben. For kirkens fællesskab er levende og man kan ikke lukke for en levende kirke, som var den et andet kommunekontor.

Kirken er bygget af levende sten og det mærker man meget tydeligt, når man fornemmer, at der er opbakning til kirken. Kirken er kirke for dem, der gør det til en kirke. Det er blandt andet derfor, vi har et menighedsråd. Her sidder valgte medlemmer fra både Gislev og Ellested sogne. Alle har vi en drøm og en vision om, at vi gerne vil have kirkens fællesskab til at blomstre til gavn for alle i lokalområdet. Det er et stort arbejde, når man nu samtidig skal tage sig af kirkens økonomi og bygninger.

Der har i mange år været tale om, at de administrative opgaver er vokset, så meget at de nærmest kvæler glæden ved at sidde i menighedsrådet. Det er rigtigt, at de fylder og der bliver da også arbejdet på bedre løsninger.

Men det er ikke kun tunge budgetter og bygninger, der skal have lov til at fylde.

Glæden ved at være med til at skabe en levende kirke, hvor alle føler sig inkluderet og velkomne skal også have lov til at være til stede.

Det kan være opløftende at gå ud fra en god gudstjeneste eller godt arrangement, hvor man mærker, at her var man sammen om at skabe en god gudstjeneste, en hyggelig sangaften eller koncert. Ja det kan være så opløftende, at man glemmer alle de tunge budgetter. For man er fyldt af ånd og mærker tydeligt sammenhængskræften mellem menighed og kirke.

Det er ånden, der driver værket. Det er ånden, der giver os styrken til at løfte i flok.

I år er der valg til menighedsrådet og netop menighedsrådsvalg sætter fokus på den sammenhængskraft, som er vigtig for at kirken ikke lukker sig om sig selv, men forbliver en vedkommende kirke for alle i sognet. Grundtvig sagde: ”Menneske først og kristen så”. Og med dette mente han måske nok, at der intet særligt kristent fællesskab findes, men at det kristne hænger sammen med de menneskelige fællesskaber som findes overalt i samfundet.

Vi har et godt og berigende fællesskab i både Ellested og Gislev kirker. Inden for det sidste år er der sket utrolig meget med gudstjenesterne, takket være vores kreative og dygtige kirkemusikere. Herudover er nye fællesskaber dukket op i form af juniorkor, nørkler klub og akvarelkursus. Vi har en kirke, hvor vi mødes om alt lige fra yoga til søndagens højmesse.

Vi har mange jern i ilden, men masser af plads til nye ideer. Så herfra skal der lyde en opfordring til at stille op til menighedsrådet. I menighedsrådet kan man være med til at binde kirke og by sammen til glæde for alle i lokalområdet.

Og jeg kan af erfaring fortælle, at når det lykkes er det utroligt meningsfyldt arbejde.

Her i bladet vil det stå oplysninger om dato for orienteringsmøde og valgforsamling.

Og med denne opfordring vil jeg ønske jer alle en velsignet sommer fyldt med ånd og glæde.

Sognepræst Mette Sauerberg

Sommerens fyraftensgudstjenester

Tirsdag den 11. juni kl. 17.00 i Gislev kirke:

Vi synger nogle af årstidens sange. Vores juniorkor ”Sangfuglene” medvirker. Herudover vil et helt særligt kor ”Gislev vinkor” synge både præ og postludium. Koret består blandt andet af organist Lars Emil og kirkesanger Laurits.

Tirsdag den 9. juli kl. 17.00: Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke.

Vi skal synge nogle af sommerens dejlige sange og salmer.

Tirsdag den 20. aug. kl. 17.00: Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke.

39 3

Ny leder af kirkekoret

Efter sommerferien er vi glade for at kunne præsentere vores kirkesanger Laurits som ny leder af vores ungdomskirkekor “Sangfuglene” i Gislev Kirke.

Laurits har skrevet en lille hilsen til kirkebladet og glæder sig til at starte op med koret efter sommerferien:

“Jeg glæder mig sådan til at synge sammen med Sangfuglene, og jeg har allerede nu nogle sange klar der er fantastiske at synge sammen.

Og det er lige netop dét jeg vil gøre sammen med Sangfuglene. Jeg vil gøre det, at synge sammen, til noget trygt, sjovt og socialt - noget fantastisk!

Jeg har selv sunget i adskillige “hygge” kor, og har været med til at lede et par andre “hygge” kor. Det er noget jeg er

Orienteringsmøde 14. Maj kl. 19.00 vedr. dit lokale

menighedsrådsvalg 2024

Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab, arrangementer og kirkeliv i lokalsamfundet.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd. Det er helt uforpligtende at deltage og alle er velkomne.

Gislev Ellested Sogn

Dato: 14. maj kl. 19.00, Sted: Gislev Præstegaard i konfirmandstuen

40 4

Så er det tiden at høre om dette års sognetur.

Søndag den 1. september starter vi med gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30. Derefter starter turen fra p-pladsen foran kirken.

Vi har bestilt JK bussen som også kørte sidste år.

Vi kører mod Middelfart hvor der bliver serveret mad på Cafe Razz og en genstand pr. person.

Når vi har spist kører vi over og ser Den Tapre Landsoldat i Fredericia og Lyng kirke (en nyere kirke). Der bliver fortalt om kirken af en fra kirken.

Når vi igen kører mod Gislev finder vi et sted at drikke kaffe/ the og spise hjemmebagt kage. Vi forventer at være tilbage ved kirken ca. kl. 19.00.

Pris for turen er kr. 200 som betales med KONTANTER ved afgang fra Gislev.

Tilmelding senest den 10. august til Jonna på tlf. 50 41 46 58.

Husk det gode humør og tøj der passer til vejret den dag. Der er også plads til rollator i bussen. Mulighed for at købe drikkevarer i bussen.

God sommer til jer alle.

Nørkleklubben

Så er det blevet slut på vinteren og forårets nørkleklub. Vi har været 8 - 11 damer hver gang. Vi har haft nogle hyggelige timer i konfirmandstuen. Der er blevet strikket, hæklet, snakket. Drukket kaffe/the med dejlig nybagte kager og lækkert wienerbrød fra bagere.

Vi har været så heldige at have Ella Pedersen og Kirsten Jensen med og de har været rigtig flittige med strikkepindene. De 2 har strikket 55 dåbsklude. Mange tak for det, og de er stadig igang med flere.

Vi er blevet enige om at starte op igen den 3. oktober. Så kan I krydse dagen af allerede nu.

Tak for denne sæson.

Sommer kirkekaffe

Følgende søndage vil der være kirkekaffe efter gudstjenesten:

Gislev kirke:

Søndag den 16. juni

Søndag den 21. juli

Ellested kirke:

Søndag den 9. juni

Søndag den 14. juli

Søndag den 18. august

41 5

Stemningsbilleder fra vores fyraftensgudstjeneste den 9. april i Gislev kirke

42 6
Vores juniorkor Sangfuglene gav en flot koncert med de sange de havde øvet. Trioen, bestående af Søren Gustav Hedegaard Mortensen på violin, Anders Hedegaard Mortensen på Cello og Lars Emil Hedegaard Mortensen på klaver, spillede stemningsfyldt musik, som de selv havde komponeret.

ADRESSER

Gislev Kirke

Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev

Åbent mandag – lørdag kl. 8-16.

Ellested Kirke

Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Sognepræst

Mette Sauerberg

Lykkesholmsvej 8, 5854 Gislev

Mobil 29 38 89 88

Træffes på telefon tirsdag-søndag

Mandag fridag

E-mail: mesa@km.dk

Graver

John Lykkedal Pedersen

Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk

Mobil 20 77 18 46

Gislev graverkontor

Tlf. 62 29 10 28

E-mail: gkirke@mail.dk

(Graverkontoret er lukket mandag)

Organist

Lars Emil Hedegaard Mortensen

Kirkebil i Gislev-Ellested Kirker

Ældre og gangbesværede er velkommen til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Hos Taxa Syd tlf. 70 10 33 20.

Ved bestilling oplyses Kirkekørsel til Gislev/Elested Kirke konto 12038.

Bestilling skal foretages dagen før.

Gislev-Ellested menighedsråd: Formand

Jonna Holmhus Sindberg

Tlf. 50 41 46 58

Mail: jonna-sindberg@hotmail.com

Næstformand

Pia Koch Jørgensen

Kasserer

Dorit Skyggelund Schjødte

Kontaktperson

Irene Solveig Nielsen

Menige medlemmer

Palle Lundsfryd Nyborg

Ulla Sjögren

Kirkeværge i Gislev sogn

Pia Koch Jørgensen

Kirkeværge i Ellested sogn

Ulla Sjögren

Tlf. 41 58 17 25

E-mail adresse til Gislev sogn: 7768@sogn.dk

E-mail adresse til Ellested sogn: 7769@sogn.dk

43 7

Søndag den 2. juni 1.s.e. trin.

kl. 10.30

Søndag den 9. juni 2.s.e. trin. kl. 9.00 ved Pastor Kristian Ditlev Jensen

Tirsdag den 11. juni Fyraftensgudstjeneste

Søndag den 16. juni 3.s.e. trin.

Søndag den 23. juni 4.s.e. trin.

Søndag den 30. juni 5.s.e. trin.

Søndag den 7. juli 6.s.e. trin.

Tirsdag den 9. juli Fyraftensgudstjeneste

kl. 17.00: Vores kor ”Sangfuglene” medvirker

kl. 10.30 kirkekaffe

kl. 9.00 ved Pastor Kristian Ditlev Jensen

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 17.00

Søndag den 14. juli 7.s.e. trin. kl. 10.30 kirkekaffe

Søndag den 21. juli 8.s.e. trin.

Søndag den 28. juli 9.s.e. trin.

Søndag den 4. aug. 10.s.e. trin.

Søndag den 11. aug. 11.s.e. trin.

kl. 10.30 kirkekaffe

kl. 9.00 ved Pastor Kristian Ditlev Jensen

kl. 9.00 ved Pastor Kristian Ditlev Jensen

kl. 9.00 ved Pastor Kristian Ditlev Jensen

Søndag den 18. aug. 12.s.e. trin. kl. 10.30 kirkekaffe

Tirsdag den 20. aug. Fyraftensgudstjeneste

kl. 17.00

Søndag den 25. aug. 13.s.e. trin. kl. 9.00 ved Pastor Kristian Ditlev Jensen

Søndage den 1. sept. 14.s.e. trin. kl. 10.30

Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen: Orienteringsmøde om kommende menighedsrådsvalg 2024. Menighedsrådet er vært ved rødvin og ost.

Tirsdag den 11. juni kl. 17.00:

Tirsdag den 9. juli kl. 17.00:

Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke. Vores juniorkor ”Sangfuglene” medvirker.

Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke. Vi skal synge nogle af sommerens dejlige sange og salmer.

Tirsdag den 20. aug. kl. 17.00: Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke.

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 i konfirmandstuen: Menighedsrådsvalg.

44 MARK & STORM GRAFISK A/S · 62 62 22 77 GISLEV ELLESTED

Gislev Vandværk passer på dit drikkevand - Gør du?

V i skriver til jer, fordi der er noget, som altid ligger bestyrelsen meget på sinde!

I Danmark er vi meget heldige, for vi har let adgang til vand. Vi drejer bare på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud.

M en der er én ting, som mange måske ikke tænker ret meget over, nemlig at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Vores drikkevand er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven. Kvaliteten er så god, at vandværket stort set blot filtrerer og ilter grundvandet, inden de sender det ud til dine vandhaner.

M en kvaliteten af grundvandet hænger nøje sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. En af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver. Bare så du ved det, kan cirka én dråbe aktiv sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 mil -

lioner liter drikkevand ubrugeligt. Det svarer til omkring 100 familiers totale vandforbrug i et helt år. Så det er altså ikke småting, vi taler om.

A lt for mange haveejere sprøjter. En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder, tit i meget højere koncentrationer end ude under landbrugsarealerne. En af grundene er, at sprøjtegift under de såkaldt befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brug og dosering af plantegifte, når der skal sprøjtes.

H vis du vil have gode råd til at holde din have uden brug af gift, har danske vandværker udgivet en pixibog Sprøjtefri have. Den kan du finde på deres hjemmeside, danskevv.dk

D en er fyldt med gode tips og tricks, til at opgive brugen af kemiske stoffer i haven. Du kan også henvende dig til Gislev Vandværk og få den der.

S prøjtemidler er skadelige - for de bliver spredt til jord, dyr og planter, og de kan sive ned i grundvandet.

Du skal ikke følge de gamle husråd om salt og eddikesyre. Salt (natrium) får vigtige næringsstoffer til at udvaske og klorindholdet i saltet kan skade planterne. Eddikesyren dræber nyttigt mikroliv i jorden og kan forårsage voldsomme ætsninger.

B RUG HAKKEJERNET I STEDET FOR!

Tak! fordi du passer på drikkevandet

Med venlig hilsen Gislev Vandværk

Vandanalyser kan altid følges på Gislev Vandværks hjemmeside: w ww.gislevvand.dk

37

To lærerige uger i Portugal med Gislev Friskole & Børnehus

I uge 10 og 11, fra den 3. til 16. marts 2024, var Johanne, Julie og jeg, Anna, fra Gislev Friskole & Børnehus, så heldige at få lov til at komme i udveksling og jobshadowing i byen Rio Maior i Portugal. Dette vil vi gerne fortælle om, da det har været en fantastisk oplevelse og en god mulighed for at lære om en anden, og meget spændende kultur.

E t Erasmus projekt med forskellige (for)mål Vi rejste d. 3. marts 2024 fra Nyborg station, hvor turen gik først til Kastrup. Efter fire timers flyvning landede vi i Lissabon, og derfra blev vi kørt til Rio Maior, der ligger omkring én time væk. Byen er på størrelse med Nyborg og har godt 20.000 indbyggere. Vi skulle alle tre være på Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira. Skolen har klasser fra 6. klasse op til hvad svarer til 3.g, og der går omkring

1.400 elever. En meget stor skole, med mange lærer, så vi fik gået en hel del.

Vi mødte ind i skole kl. 8.20 og havde undervisning i moduler af 90 minutter. Julie og Johannes dage sluttede enten kl. 13.20 eller kl. 16.40. Jeg deltog i nogle klasser, hvor der var undervisning indtil kl. 18.30. Dette kan virke helt vildt, men der er flere lange pauser i løbet af dagen og deres frokostpause varede 1,5 time. Der var der mulighed for eleverne at tage hjem og spise hos forældre eller bedsteforældre og få varm mad derhjemme. På skolen havde vi dog rig mulighed for at få god billig frokost fra kantinen. 1,46 euro (ca. 10 kr.) koster en elevs frokost og for os voksne var det 3,5 euro (ca. 26 kr.).

Vores rejse var en del af et Erasmus projekt, hvor vi skulle arbejde med forskellige temaer. Disse temaer omhandlede bl.a. bæredygtighed, diversitet, kultur og udvikling af kommunikationsevner.

En samling af billeder fra undervisningen på skolen.

J ulie og Johanne har boet ved to forskellige familier, hvor de har oplevet hverdagen som portugisisk elev. De har været en del af familierne, så de har boet og indgået i deres fritidsaktiviteter og været med til familie arrangementer i weekenden. Og de har snakket en masse engelsk, da det var den nemmeste måde at kommunikere på. Vi har prøvet at lære lidt portugisisk, og kan nu sige ‘’Obrigada/Obrigado’’ som er betyder ‘’tak’’ og ‘’bom dia’’ som betyder ‘’Goddag’’.

’ ’Det var superfint at bo ved værtsfamilierne. Vi slappede af med de portugisiske elever, lavede mad med dem og var med til jiu-jitsu og basketball, som eleverne gik til i fritiden’’ fortæller Julie og Johanne.

M in rolle var jobshadowing og jeg havde fornøjelse af at følge tre lærere fra skolen, der alle var en form for visuel- eller kunstlærere. Deres klasEt Erasmus projekt

38
Et billede af os alle tre. Vi er klar til afgang fra Nyborg station d. 3.3.24. Dette er skolen i Rio Maior. På billedet ses indgangen til den store skole.

ser var i gang med at forberede sig på en udstilling om Nellikerevolutionen, der har 50-års jubilæum her d. 25. april 2024. Det var utroligt spændende at følge eleverne, og jeg havde også fornøjelsen af at få lov til undervise dem af flere omgange.

V i arbejdede med en dansk kunstner og fordybede os med forskellige øvelser som eleverne skulle prøve af.

R io Maior har meget at byde på M ens vi var i Portugal, oplevede vi forskellige ting i området af Rio Maior. I den første uge vi var der,

var der den årlige madfestival. Den hedder en Tasquinhas og er en blanding af restauranter fra forskellige distrikter i området af byen. Der var mange besøgende den uge festivalen stod på, og vi fik lov til at opleve den stemning der er sådan et sted. Lokale musikgrupper fra skoler og andre foreninger deltager også, og der bliver spillet et hav musik, alt sammen traditionel portugisisk folkemusik.

I udkanten af byen ligger der store saltmarker, der hedder Salinas. Her høstes der salt om sommeren, og så sælges det i små boder i området, så turister også kan smage saltet. Vi var alle tre derude med hhv. vores værtsfamilier og lærer fra skolen.

N år man sådan er ude og rejse og lever med en ny familie et nyt sted, så får man sat sin egen tilværelse og liv i perspektiv. Man får lidt af et kulturchok af at være afsted, fordi man oplever, hvor anderledes livet

er andre steder. Samtidig er det rigtig fedt at være afsted, især i to uger, for man får lov til at blive en del af deres hverdag og rytme. At være sammen med værtsfamilierne i weekenden, gav også mulighed for at opleve fritiden endnu mere.

S ådan en tur giver altid en masse stof til eftertanke, og hvordan vi har skruet vores egne liv sammen.

D et har været en fantastisk tur med spændende læring og fantastiske oplevelser. På turen blev vi også enige om, at to uger var perfekt tid til at nå at kunne fordybe sig i en anden kultur og opleve en anden hverdag på tæt hold.

Muntre rejsehilsner Julie, Johanne og Anna

39
Smukke Rio Maior i solskin. Vi fortalte også om vores egen skole til Julie og Johannes klasse.
40 Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50 post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk Erhvervsafdelingen... hvad kan jeg hjælpe med?

Søndervangen 5

5854 Gislev

Telefon: 29 43 80 93

www.hårgalleriet-gislev.dk

41
HUSK AT BOOKE I GOD TID

Landsbyordningen Tre Ege Skolen

Et stort tillykke med jubilæet

I Landsbyordningen Tre Ege Skolen, har vi dedikerede ansatte, og en del af dem har været ansat i enten børnehusene, SFO eller i skoledelen i mange år. Jeg har været så heldig at få lov til at hylde dem og sige dem en kæmpe tak for deres indsats - I er alle uundværlige!

af Maria Bondegaard.

E n kold januardag sad jeg og skrev en aula-besked til en flok kvinder, der alle havde det til fælles, at de havde haft jubilæum i 2022 eller 2023. De havde fået en buket af ledelsen i Landsbyordningen Tre Ege Skolen, men jeg syntes ikke at det var helt nok. Flere skulle vide, hvor fan -

A nne Buch Nielsen er lærer på Tre Ege Skolen afd. Ryslinge. Hun er 47 år og gift med en lærer på en anden skole. Hun har været ansat i 22 år. Anne er klasselærer i 3.a og i 6.a. I 2001, hvor Anne blev ansat, hed skolen Ryslinge Sogneskole. Dengang var der elever fra 0.-10. klasse. Anne er uddannet i fagene dansk, kristendom og håndværk/design, men har gennem årene undervist i mange forskellige fag, de sidste 5 år har det dog været dansk, historie og håndværk/design, hun har undervist mest i.

A nne valgte at blive lærer, fordi hun rigtig godt kan lide at være sammen med børn og hjælpe dem, undervise dem og gøre en forskel for dem.

Jeg kan rigtig godt lide at lære fra mig og mærke, at jeg giver børn noget, som de vil kunne bruge i deres liv fremover, svarer Anne til mit spørgsmål om, hvorfor hun valgte at blive lærer.

D e fleste lærere og pædagoger har det svært med at sige farvel til en børnegruppe, som man har kendt i mange år. Anne svarer også, at det er meget svært at sige farvel til den klasse, som man har haft siden 1. klasse. I det her skoleår, skal hun sige farvel til den nuværende 6. klasse, der skal videre i 7. på bl.a. Tingager. Anne fortæller, at hun har

tastiske mennesker vi har på Tre Ege og hvor heldige vi er, at så mange har haft lyst til at blive i så mange år, at de har jubilæum.

J eg fik hjælp af Lotte fra SFO på afd. Ryslinge. Hun kunne huske alle dem, som jeg ikke kendte, og på den måde fik jeg sendt en aula-besked ud. Beskeden handlede om dem, jeg gerne ville  vide, hvem disse kvinder var. Hvor mange år havde de været ansat, havde de sjove historier og hvad med forandringer, det måtte der have været mange år.

D eres svar på mine spørgsmål er der kommet en lille hyldest ud af.

haft klassen siden de gik i 1. klasse. I klasselokalet hænger der også klassebilleder fra indskolingen, hvor eleverne stod med fint hår og smilede, nogle med manglende mælketænder. Nu er det begyndende unge mennesker, hvor TikTok, venner og fodbold fylder. På Tre Ege Skolen afd. Ryslinge, banker det ofte på døren ind til personalerummet. På den anden side af døren står der unge mennesker med skægstubbe og dybe stemmer, der smiler og griner, mens de spørger efter bl.a. Anne. Når Anne så møder dem, er der smil og kram. Det er også altid dejligt, når “gamle” elever kigger forbi skolen og fortæller om, hvordan de har det, og hvad de oplever, svarer Anne.

A nne kan huske navnene på mange, særligt dem, hvor der er søskende og hvor familien har været på skolen i mange år. Nogle af Annes første elever er nu selv blevet forældre til børn på skolen.

S om svar på mit spørgsmål om, hvad den største forandring har været, så er det iflg. Anne, da skolen for mange år siden blev lagt sammen med skolen i Kværndrup og skolen i Gislev - og kom til at hedde Tre Ege Skolen. Udskolingen - 7.-9. klasse rykkede til Ringe. Der har været mange forskellige forandringer bl.a. med nye børn og ny ledelse. Også når ens kolleger finder nyt arbejde eller går på pension.

Jeg har sagt goddag og farvel til mange gode mennesker i min tid på skolen, slutter Anne af.

42

M argit Dueholm Kirkegaard havde jubilæum i 2022. Margit er pædagog og ansat i Børnehuset Oasen, det er en integreret institution, hvor der både er vuggestue og børnehave. Margits arbejdsområde har alle årene været de 3-6 årige børn.  M argit har været ansat i 31½ år

M argit startede d. 1. september 1992 som pædagogmedhjælper. Dengang lå institutionen på Kirkevej 7 i Kværndrup. Dengang var institutionen et integreret fritidshjem med 60 børn og 15 børnehavebørn.

I 1998 startede Margit på pædagoguddannelsen (STU) i Odense og stadig med tilknytning til Børnehuset Oasen. I 2001 blev Margit færdiguddannet, og hun startede i den nybyggede institution i 2000 på Kirkevej 12. Senere blev fritidshjemmene konverteret til SFO`er og skulle nu høre til på skolens matrikel. Det betød masser af plads i den nybyggede institution. Derfor blev der ansøgt om at oprette en vuggestue, hvilket blev godkendt og opstartet.

D a jeg spørger til, hvorfor hun valgte at blive pædagog, svarer Margit: jeg valgte pædagog-faget, da det var essentielt for mig at kunne gøre en forskel og være med til at skabe trivsel og udvikling hos børnene, samt medvirke til at give dem den nødvendige ballast, der skal til for at opnå de bedste betingelser i deres skolestart og videre liv.

M argit husker rigtig mange af de børn, som hun igennem årene har passet. I de seneste år oplever hun tidligere børnehavebørn, der nu mange år efter selv er blevet forældre og kommer med deres små børn, det er en helt særlig oplevelse, fortæller Margit.

I de seneste 30 år, er der sket mange forandringer på folkeskoler og institutioner over hele landet. Skoler er blevet

lagt sammen, andre er lukkede, regler om kørsel af børn i egne biler, og selv husker jeg fra min skoletid den tunge lugt af tobaksrøg fra lærerværelset. De forandringer har Margit også oplevet på Tre Ege Skolen.

Forandringer som den dag i dag er en selvfølge - eller modsat hvorom man i dag ville tænke: ”Hold da op, gjorde de virkelig sådan dengang!” fortæller Margit.

D er kom i flere og flere kommuner rygeforbud i arbejdstiden og alkohol til frokost og fester på skolen, blev også fortid.

M argit har oplevet mange forandringer, ikke alle har været lige fantastiske, men de har alle sammen været med til at bidrage til ny erfaring.

S ammenlægninger af institutionerne i FMK har betydet, at møder og kurser Landsbyordningen Tre Ege Skolen skulle holdes fælles. Feriepasning på tværs af afdelingerne er også en af de positive forandringer, som Margit fremhæver.

Fælles feriepasning er også en del af samarbejdet på tværs, og her nyder både børn og voksne godt af hinandens forskelligheder, fortæller Margit.

E n lille anekdote om dengang Børnehuset Oasen åbnede i de nybyggede lokaler, var legepladsen endnu ikke etableret. Til stor morskab og fest for børnene, knap så meget for personalet og børnenes forældre, bestod udeområdet af mudder og mere mudder.

Mange vaskemaskiner i hjemmene stod af i den periode, hvilket naturligvis gav anledning til en del frustration. Med tiden blev legepladsen til en 10.000 m2 dejlig oase, hvor børn og personale kunne boltre sig. Et privilegie med så megen plads, slutter Margit af.

B irte Borre Mathiasen er pædagog i Landsbyordningen

Tre Ege Skolen. Hun arbejder med børn i aldersgruppen 3-10 år. Birthe er nemlig både i børnehaven, i Forårs SFO og i 0. klasse. B irte har været pædagog hos os i de sidste 20 år. E n for middag om ugen er hun fast i Børnehuset Eventyrhuset, en skoledag om ugen er hun i 0.klasse og resten af tiden er hun i SFO Kålormen

B irte har altid haft lyst til at arbejde med børn og husker da også mange af dem som hun har haft igennem tiden.

E n del af de børn som hun har haft, har senere været ansat som pædagogmedhjælper i SFO Kålormen.

I år skal jeg have et barn i forårs SFO, hvis mor jeg har haft i SFO, fortæller Birte.

B irte har lidt svært ved at sætte ord på, hvilke store forandringer, der er sket, og som hun vil nævne her uden at have længere tid til at tænke over sit svar.

Birte hygger om børnene i SFO og der er altid gang i mange ting. Så bager de pandekager, holder wellness eller er kreative. Pædagogerne er gode til at lave skønne ting for børnene og det kan vi høre på eleverne, når de har fri fra skole og skal ned i SFO. Her snakker de højt om alt det de skal og mange glæder sig til de aktiviteter, der er.

43

Lone Elmerdahl Pedersen har været ansat som pædagog i FMK i 25 år. Hun startede i Snurretoppen i Gislev i 1998 og kom derefter til Eventyrhuset i 2014.

Lone fortæller om de mange forandringer gennem tidens løb bl.a. fra at være en børnehave med plads til 36 børn, hvor de i dag er normeret til 56. Der har været mange forskellige pædagogiske tiltag. Lone lægger særligt vægt på de pædagogiske læreplanstemaer, som de tager udgangspunkt i.  Eventyrhuset blev en del af Landsbyordningen og den blev skabt med en rød tråd i barnets overgang mellem børnehave og skole og det har stor betydning.

Lone fortæller en sjov lille historie: En sjov lille historie kan fortælles, hvor tidligere børnehavebørn bliver sendt ned i børnehaven for at interviewe nogle af os ansatte, der har oplevet Oliekrisen. Sjov dialog med eleverne, og tankevækkende som tiden er forandret fra dengang

J eg kan huske, da vi sendte eleverne rundt på skolen for at finde personale, der havde oplevet oliekrisen. Det var i en historietime i nuværende 5.a som Maria Louise Olsson bl.a. er klasselærer i. Eleverne syntes det var sjovt at møde deres gamle pædagoger.

B ørnehaven benytter skolens gymnastiksal og når de er gamle nok, starter de også i Forårs SFO. Lone vægter fællesskabet højt og vil i den forbindelse også nævne et andet tiltag, der er lavet i børnehaven.

Vi deltager på Gislev festivalen med børnene. Sang og musik giver en fællesskabsfølelse og er for små og store. Det skaber glæde og nærvær, hvor barnet interagerer med andre. Sang og musik fungerer som kommunikationsform mellem børnene uafhængigt af deres sproglige færdigheder. På den måde kan sang medvirke til at knytte børnene sammen, så alle har mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Det er nu blevet en fast tradition som vi prioriterer højt og glæder os til hvert år, slutter Lone af med.

44
www.gislevvarmeservice.dk SE. NR. 78 50 58 18 .

Referat af Gislev Lokalråds

årsmøde den 05.03.2024

Til stede var 11 borgere og 8 lokalrådsmedlemmer.

Valg af mindst 2 stemmetællere:

Kurt og Frands Sindberg valgt

Valg af dirigent:

A nders Peter Andersen valgt. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet.

Formandens/lokalrådets beretning:

Legeplads udvalg og fonde

Winnie Pedersen fortalte, at Lokalrådet og Gislev idrætsforening søger fonde for at lave en lege- og aktivitetspark. Der bygges videre på det, idrætsforeningen er startet med, på græsplænen ved hallen, mod Ådalscenen. Kompan bliver leverandører og prisen er 2.8 mio. kr. Se særligt indlæg side 4-5

S ponsorløb

Winnie Tang Pedersen fortalte, at der var få deltagere sidste år, men dejligt vejr. Der blev indsamlet 7.243,24 kr. til lokalrådet.

J ulehjælp

H anni Søgaard og Henrik Findsen fortalte, der blev udleveret 13 julekurve sidste år. Overskud fra sidste år bruges til dette års julekurve. Iflg. Menighedsrådet har der været utilfredshed med kurvene.

Beslutning: indholdet af dette års julekurve afstemmes parterne imellem inden kurvene fyldes.

Tilflyttermiddag

L ise Holten fortalte, at der i år var 24-25 deltagere. Tilflytterarrangementet består af en byvandring (hvis vejr og deltagerne mobilitet tillader det – ellers sker den ved oplæg) og en middag i hallens cafeteria. Først på efteråret 2024 afholdes næste arrangement.

Byfornyelse og gadekær

Peter Østergaard fortalte, at kommunen har afsat 1,4 mio. kr. til forskønnelse af hovedvejen gennem Gislev fra 2022 til 2027. Der kan læses mere i Vækst i Gislev nr. 46. Der kigges på byportene, et mødested ved SuperBrugsen, ændringer på torvet, tilføjelser på hjørnet ved Holmevej og kunst på 2 større facader. Projektet koordineres med fjernvarmen.

45

D er blev stillet spørgsmål til projektets hensyntagen til trafiksikkerhed. Kommunen arbejder tæt sammen med vejdirektoratet så alt udføres forsvarligt, men trafiksikkerhedstiltag finansieres ikke af midler fra projektet.

O m Gadekæret (ved Nørrevænget) fortalte Peter Østergaard, at Lokalrådet og Kommunen har fordelt opgaven med at vedligeholde gadekæret mellem sig. Der bliver plantet et træ og sat bord-/bænkesæt op.

F jernvarme

H eidi Hinrichsen fortalte, at der var borgermøde om fjernvarmen i juni 2023 og referatet kan findes på Facebook i gruppen ”Fjernvarme til Gislev og Fjellerup”. Gravearbejdet påbegyndes her i første kvartal af 2024 og tidsplanen holder. D er blev spurgt, om man skal tilmelde sig fjernvarmen igen. Midtfyns Energi blev kontaktet under mødet, og de opfordrer til at man tilmelder sig igen, så deres nye IT-system får de nødvendige oplysninger.

S eniorboliger/bofællesskab

O le Larsen fortalte, at Lokalrådet fortsat arbejder i at få opført ældreboliger/bofællesskab enten på marken ved kirken eller på Smedager, mellem andesøen og de boligudstykningerne Smedager. Det er et omfattende arbejde, som skal tage hensyn til placering ift. indkøb, transport mv.

P lanen er 20-25 lejeboliger. Kim Johansen fra Boligkontoret er med i arbejdet, og vurderer at en 3-værelses på 85 m2 vil koste 7.500 kr. + vand og varme. - Se vedhæftede kort udsnit.

G islev Fælleseje

H enrik Findsenfortalte om det nye tiltag ”Gislev Fælleseje”, hvor frivillige istandsætter og vedligeholder foreningsrelaterede aktiver så som lys og lyd til større arrangementer. Tingene kan lånes af foreninger i Gislev ved lejlighed. Tiltaget er opstartet af Lokalrådet, idrætsforeningen og Gislev Musikfestival og der er 15 medlemmer. Der er søgt om 10.000 kr. til værktøj og materialer fra ”Slå i gang-puljen”

H enrik Findsen orienterede desuden om, at der på Mosevej bliver lavet om og lagt dræn, da området er meget plaget af vand.

Formanden/lokalrådets beretningen blev taget til efterretning.

Forelæggelse af revideret regnskab for 2023

Regnskabet er vedlagt.

O le Larsen fremlagde et regnskab med overskud. Diverse posten under udgifter har bl.a. dækket internet i Brugsen (2.000 kr./år) for at kunne køre infoskærmen. Det er opsagt nu og der er en ny løsning for infoskærmen (se under evt.).

Regnskabet er taget til efterretning.

Forslag til planer for det kommende år:

D er er ingen forslag

Valg af formand:

Winnie Pedersen blev genvalgt som lokalrådsformand.

Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne:

L ise Holten, Peter Østergaard og Henrik Findsen blev genvalgt som lokalrådsmedlemmer.

Valg af 2 suppleanter:

H eidi Hinrichsen blev genvalgt som 1. suppleanter og Heine Pedersen blev genvalgt som 2. suppleanter til Lokalrådet.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

Holger Klausen og Finn Hvid blev genvalgt som revisorer og Tanja Kroman Clausen blev genvalgt som revisorsuppleant. Tanja var ikke til stede, men ytrede ønske om genvalg gennem Ole Larsen.

46

B ehandling af indkomne forslag:

D er er ingen indkomne forslag

Eventuelt:

H enrik Findsen fortalt om den nye løsning for infoskærmen på Tv’et i SuperBrugsen nu hvor internettet er opsagt (se gennemgang af regnskab). Infoskærmen kører nu med et USB-stik, der ugentligt opdateres manuelt. Der reklameres kun for aktiviteter – ikke for virksomheder.

G unnar Landtved advokerede for Mit Midtfyn – lokalråd i samarbejde med handelsstandsforening og erhvervsforening i Ringe – som kan tilbyde lokalrådene én indgang til kommunens forvaltning. Mit Midtfyn samarbejder med Lone Wenzell om at få lavet et sekretariat med en kasser, der kan varetage kassererposten i alle foreninger.

H erefter fortalte Gunnar Landtved om Fynsland – paraplyen for de 21 lokalråd. Mange lokalråd kæmper med at finde medlemmer. Fynsland hjælper gerne med at arrangere møder.

G unnar Landtveds anbefalinger til Gislev Lokalråd: Søg landdistriktsmidlerne til aktivitetsparken. Gå ud over Gislevs grænser ift. aktiviteter på infoskærmen i SuperBrugsen.

H olger foreslog: overvej muligheden for at slå generalforsamlinger i byen sammen, så der ikke er så mange individuelle.

H ermed var dagsordenen udtømt og mødet hævedes.

47
48
49

Hjertestartere i Gislev

Plejecenteret Nørrevænget (kun i åbningstiden)

50
Zelected Food Brugsen Gislev Hallen Gislev Friskole FirmaHuset Fyn Råstrupvej 5 Hårgalleriet
51 Referat af Gislev Lokalråds årsmøde den 05.03.2024 Mulige placeringer af seniorboliger/ fællesskaber i Gislev www.mark-storm.dk DESIGN • WEB • PRINT • SKILTE S medeager P ræstegårdsjord

TELEFONLISTE FORENINGER

Forening v/ E-mail Telefon

Gislev Antenneforening

Gislev Erhvervsforening

Gislev Forsamlingshus

- Leje af forsamlingshuset

Gislev Hallen

Cafeteriet i Gislev Hallen

Gislev Idrætsforening

Kasserer

Badminton

Bordtennis

Cycling + Spinning

Fodbold

Gymnastik og dans

Hundevenner

Krocket

Jan Christiansen formand@ga-net.dk 5241 9659

Hanni Søgaard hannis@mail.dk 2029 2002

Ejner Nielsen gislev.forsamlingshus@gmail.dk 4021 1297

Ejner Nielsen gislev.forsamlingshus@gmail.dk 4021 1297

Tanja Komann Clausen tkc@nyborg.dk 3123 6972

Mona Bønløkke ghc@gislev-if.dk 5237 0229

fmd. Johnny Hansen bravo@ga-net.dk 2890 0860

Jytte Johansen kasserer@gislev-if.dk 2486 9819

Jytte Johansen kasserer@gislev-if.dk 2486 9819

Lars Hedegaard bordtennis@gislev-if.dk 2047 6817

Johnny Hansen cycling@gislev-if.dk 2890 0860

Lars Bie Hansen lbh@bdo.dk 2075 1229

Mette Greve Kristensen gymnastik@gislev-if.dk 3153 9969

Hanne Rohmann hunde@gislev-if.dk 2280 5016

Birthe Hansen bechhansen@ga-net.dk 6124 5667

Torsdags Cafeen i GISLEVhallen tc@gislev-if.dk

Gislev Jagtforening

Gislev L´hombreklub

Gislev Musik Festival

Gislev Revy

Morten Pedersen mp@hhpedersen.dk

Thormod Larsen

Mathias Ramsing ramsing_05@hotmail.com

8020

1497

5854

Louise Rie Vinge louise@vinge.dk 2225 5477

Gislev Seniorklub Per Hansen bechhansen@ga-net.dk 6124 5667

Gislev vandværk

Gislev Veteranforening

Henning Andersen formand@gislevvand.dk 2043 5624

Alan Rasmussen alan-lisbeth@smilemail.dk

Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen ottojoe@5750.dk

MC-klub Kaffekværnen

Midtfyns Bueklub

Thomas Lindberg thomaslmeldgaard@gmail.com

Karen Birgit Laursen kbplaursen@hotmail.com

1722

5598 Nørrevængets venner

SAAJIG

Sandager Beboerforening

Jette "Sofie" Munk jettemunk@godmail.dk

Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk

Sebastian W. Kolhorn K-horn@hotmail.com

1615 Sandager Kodriverlaug Frands Jeppesen frandstomrer@firma.tele.dk

1267 Spejderne (gruppeleder)

Christina Rasmussen gislevspejderne@gmail.com 2343 9993 Ådalscenen KULTURCENTER Gislev

Anders Johansen anders@gislevautohandel.dk

4057 Ådalhuset

Gislev Lokalråd:

- Formand

- Næstformand

- Kasserer

- Sekretær

Tommy H. Nielsen musikvaerkstedet@ga-net.dk

Winnie Tang Pedersen winnietangp@gmail.com

2731 4920

Peter Østergaard pl.oestergaard@gmail.com 2467 6472

Ole Iglemose Larsen iglemosegaard@gmail.com 6229 1386

Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219

Henrik S. Findsen henrik@findsen.dk 2040 5969

Lise Holten liseholten@mail.tele.dk

2089 7990

Hanni Søgaard hannis@mail.dk 2029 2002 1. suppl.

Heidi Hinrichsen Nykjær heidi_n_hinrichsen@hotmail.com 2177 1509 2. suppl.

TELEFONLISTE

Heine Pedersen 2073 5281

INSTITUTIONER

Forening v/ E-mail

Tina’s Private Pasningsordning

Fjellerup Private Pasningsordning

Den Kommunal Dagpleje

Gislev Friskole

Souschef

Solstrålen & Klubben

Landsbyordningen Tre Ege Skolen

Afd. Ryslinge: skole og SFO/SFO2

Afd. Kværndrup: skole og SFO/SFO2

Børnehaven EVENTYRHUSET

Børnehuset OASEN

Gislev Ungdomsklub

Gislev Hallen

Tina M. Christiansen tina@ppogislev.dk

Hanne West Lægteskov hannewest@live.dk

Dagplejen FMK dagpleje@faaborgmidtfyn.dk

Skoleleder Maja Kvist skoleleder@gislevfriskole.dk

Mette Greve Kristensen mgk@gislevfriskole.dk

Leder Troels Juul Hansen tjh@gislevfriskole.dk

Skoleleder Morten W. Ejlsmark mejls@fmk.dk

Afd. leder Stine Carstensen scars@fmk.dk

Afd. leder Helle Jensen helj1@fmk.dk

Afd. leder Signe Groth Rasmussen signr@fmk.dk

Afd. leder Signe Groth Rasmussen signr@fmk.dk

Leder Søren Peder Birch Jensen soerj@faaborgmidtfyn.dk

Fmd. Tanja Kromann Clausen tanjakromann@gmail.com

Gislev Menighedsråd Fmd. Jonna Sindberg jonna-sindberg@hotmail.com

Sognepræst

Plejecenter Nørrevænget

FMK - Musikskolen

Mette Sauerberg mesa@km.dk

Afd. led. Palle Larsen pal@faaborgmidtfyn.dk

Telefon

4059 4258

5140 9423

7253 4300

6229 1292

3153 9969

4047 1888

7253 4033

7253 4041

7253 4608

7253 4671

7253 4671

7253 8341

3123 6972

5041 4658

6229 1032

7253 8391

52
4070
6229
2751
4091
7865
2575
2025 5287
2289
5189
2273
6111 4098
2071
2785
2022
2559
3313

AKTIVITETS KALENDER 2024

MAJ

15. Nørrevængets Venner, Hiv og Slæv, 14.30

16. Ådalhuset, Gislev Byorkester, øveaften

18. Ådalscenen, Pinsefest med Mathilde Falch, På Slaget 12 og Gasoline

19. KFUM Spejderne Gislev, Familiespejder, se mere på Facebook-siden KFUM Spejderne Gislev

21. Gislev Seniorklub, Seniorshoppen Patina kommer på besøg, ”Nørrevænget” 13.00

23. Ådalhuset, Tågehornet 19.00, øveaften

24.-26. Sydfyns Dieselshow, Gislev Hallen

25. Ådalscenen, Historiske køretøjer i samarbejde med Sydfyns dieselshow

27. Ådalhuset, Gislev Byorkester, øveaften

JUNI

1. Gislev Musik Festival

7. Ladies` Night, Gislev Hallen 18.00

12. Ådalhuset, Gislev Byorkester, øveaften

15. Nørrevængets Venner, grillfest, 17.00 (tilmelding)

16. KFUM Spejderne Gislev, familiespejder, se mere på Facebook-siden KFUM Spejderne Gislev

18. Gislev Seniorklub - tur til Carlslund og sejltur på Odense Å

22. Ådalscenen, arrangement med Martin Kanstrup, Fætters samt Bamses Bedste

27. Ådalhuset, Gislev Byorkester, øveaften

AUGUST

10. Lokalhistorisk Forening, medlemsudflugt til Horsens Fængsel samt Industrimuseet

17. Ådalscenen, arrangement med Andrew Strong, Nikolaj og Piloterne samt Karl Hermans Trio

20. Gislev Seniorklub, bustur til Zen Garden

25. Ådalscenen, Gislev Byorkester fejrer 10 års jubilæum

31. Gislev i bevægelse

SEPTEMBER

10. Lokalhistorisk Forening, virksomhedsbesøg hos Zelected Foods 19.00

Aktivitetskalender: Arrangementer udover, hvad denne kalender viser bør annonceres på Facebook-siden: ”5854 Gislev” eller www.oplevgislev.dk

Kalenderen vil naturligvis blive ajourført hver gang, der udkommer et nummer.

53

Fordelagtig husleje - priseksempel: Lej 12 m2 inklusiv forbrug for kun kr. 998 pr. måned*

FirmaHuset Fyn

• Kontorfællesskab med andre Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i forskellige størrelser

• Konsulenthjælp til iværksættere

• Netværkskurser i samarbejde med kommunen

• Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

FirmaHuset Fyn, Gislev Rejsers tidligere hovedkontor, er meget mere end en arbejdsplads. Her bliver du en del af et firmafællesskab med mulighed for sparring, ideudvikling og socialt samvær. Kontorfaciliteterne består af mødelokale med projektor, Wi-fi, frokoststue, toilet, badefaciliteter, depotrum, gårdhave og parkering.

Lej lige netop det antal kontorer du har brug for.

*/ Huslejen er inklusiv vand, varme, el og internet. Tillægges moms. Leje af lokaler er fradragsberettiget.

FirmaHuset Fyn har et godt samarbejde med kommunens udviklingskonsulent, der yder fri konsulentbistand.

Vi arrangerer i samarbejde med konsulenten netværks- og iværksætterkurser.

Her er dit nye kontor: Ørbækvej 12, 5854 Gislev

Interesseret? Kontakt FirmaHuset Fyn, Poul Andersen. Tlf. 62 29 12 10

• Alt i dæk

Lej en bil mens din egen er på værksted

3 års garanti på reservedele

Bevar din fabriksgaranti • Forsikringsskader • Klargøring til syn • Serviceeftersyn • Alt i autoruder og stenslag

Håndværkervej 6 • 5854 Gislev • Tlf. 6229 1611 kildegaardsauto@mail.tele.dk www.kildegaardsauto.dk

54
måske
Fyns
BOOK TID: Tlf.
BOOK ONLINE! www.dorthesmodeklip.dk Service og reparation af alle bilmærker!
billigste kontorlejemål
60 19 21 26
FordelsKort 5% i bonus

Udgivelsesplan 2024/25

Nr. 49: Deadline er den 20. juli 2024, udkommer den 15. august 2024.

Nr. 50: Deadline er den 20. oktober 2024, udkommer den 15. november 2024.

Nr. 51: Deadline er den 20. januar 2025, udkommer den 15. februar 2025.

Nr. 52: Deadline er den 20. april 2025, udkommer den 15. maj 2025.

Alle datoer er fast fra år til år.

Annoncepriser pr. år

kr. En ottendedel side

kr.

Mål: B x H (excl. moms).

Annoncepriserne er for 4 gange, dog kan annonceteksten ændres.

HOLDET BAG VÆKST I GISLEV:

Lars Fredslund Hansen

Bystævnevej 2, 5854 Gislev lars.fredslund.hansen@gmail.com

Tlf. 4045 818

Jan Karlbjerg

Ørbækvej 76, 5854 Gislev jan@karlbjerg.dk

Tlf. 5335 2426

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: DEN 20. JULI 2024
185
4.800
185
2.800
Kvart
90
1.800
90
1.300
Helside
* 260 mm el. 210 * 297 mm
kr. Halvside
* 125 mm el. 90 * 260 mm
kr
side
* 125 mm
* 60 mm
Vi mangler dig!

GISLEV Brugsen

Gislev

har ultraskarpe priser

- Følg os på Facebook og i Coop app’en Åbent alle dage! 7.00 - 19. 45

56
Faaborgvej 5
Find os på MARK & STORM GRAFISK
· 5854 Gislev

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.