__MAIN_TEXT__

Page 1

Ringeegnen Skoleskak på Krarup FriskoleHeartlandgæster får en varm velkomst

Side 32Side 20

De unges festival i RudmeSide 38

Flyttetanker? Drømme og udfordringer

Side 7-10

Gestelev-Heden-Vantinge · Gislev · Rudme · Hillerslev · Krarup-Espe · Kværndrup · Ryslinge · Ringe

Nr. 2 · Juni 2017


Indhold 04 Klyngen ’’Hånden under Midtfyn’’ 06 HUSFLID? - nej, det er hverken støvet eller gammeldags! 07 Flyttetanker? 08 Drømme og udfordringer ved at tage springet fra storbyen 11 Musiktalenter gror i landsby 12 Et stærkt Bymæglerteam skal styrke Ringe by 14 Galleri Svinestien - mere end et galleri… 15 Hillerslev Idrætsforening - igennem 150 år 16 Nu kan japanerne gå til Egeskov i fred og ro… 17 Nyt borgerbibliotek i Kværndrup 18 De havde aldrig drømt om Ringe 20 Heartlandgæster får en varm velkomst 22 Sammen puster vi nyt liv i Ringe midtby 24 Gislev by Day 25 Espe Folke-og Tumlepark 26 Foderstoffens nye kunstværk og vartegn 28 Kom til byfest i Espe 10.-12. august 2017 30 Fynsland i arbejdstøjet 32 Skoleskak på Krarup Friskole 35 Café Fabers Ryslinge 36 Nyt fra Laundrup Mark Egnsspilsforening 37 Gislev Musik Festival 2017 38 De unges festival i Rudme

VORES EGN Ringeegnen Udgives af lokalrådene i området Oplag 9.000 stk.

Annoncesalg, layout og produktion: Mark & Storm Grafisk A/S Korsvangen 15 – 5750 Ringe

Nr. 3 udkommer i uge 40 Deadline annoncer: d. 18.08.2017

Jens Jørgen Fjord Ørskov Projektleder Tlf. 38 41 51 91 – mobil 29 91 78 99 jjf@mark-storm.dk Journalist Christel Dall, christel@mark-storm.dk

2 | VORES EGN NR. 2

Tekster og billeder er leveret af skribenter fra lokalområderne Redaktionsudvalg Ansvarshavende redaktør Annette Poulsen, coordinate@live.dk Marianne Ajana, word@w-ord.dk Per Hanfgarn, hanfgarn2011@live.dk Kildeangivelse Artikler mm. må ikke bruges uden tilladelse


Større nysgerrighed på Ringeegnen Efter at være kommet rigtig godt fra start med den første udgave af vores fælles lokale magasin ”VORES EGN – Ringeegnen” glæder vi os til, at du som læser igen får mulighed for at blive endnu klogere på hvad der sker rundt om på Ringeegnen, i det nære lokalområde og måske lige netop i din baghave. Tilbagemeldingerne fra læserne af første nummer har i bred udstrækning været utrolig positive. I Lokalrådene på egnen fornemmes også, at dette nye tiltag er med til at bringe fornyet energi og ’en selvfølge­lighed’ til at vi skal fortsætte SAMARBEJDET på tværs af egnen, ved blandt andet at gå sammen og fortælle vidt og bredt om alt det spændende vi tilbyder og arbejder for rundt omkring på Ringeegnen. Områdets for tiden største event - ’Heartland’ på Egeskov Slot - trækker i disse dage tusindvis af besøgende til de smukke rammer i og omkring slotsparken. Det er således også vores håb, at de mange festivalgæster vil få fingre i bladet og blive inspireret og, i endnu højere grad, blive nysgerrig på at udforske vores skønne egn. For tænk sig - hvis de går med ’Flyttetanker’ og ville kunne få deres drømme opfyldt lige netop her på Ringeegnen. Det er der mange der i den seneste tid har fået, og nogle af dem kan du møde i denne udgave.

Vi er en egn præget af skabertrang og kreativitet. Og meget lykkedes hos os. Det er derfor også spændende at læse om galleri ’Svinestien’, den nye ’Café Fabers’ i Ryslinge, Espe Folke og Tumlepark og om det nye borger­ bibliotek i hallen i Kværndrup. De unge er også med på banen. Så er du mellem 16 og 25 år, skal du naturligvis læse om Rudme Festival, der afholdes i sommerferien, eller i stedet læse om hvorfor skak er fast del på skoleskemaet og hjælper til bedre læring, dannelse og fællesskab på friskolen i Krarup. Næste og dette års sidste nummer udkommer oktober, hvorefter det skal afgøres om bladet VORES EGN – Ringe­ egnen også har en fremtid i 2018. Det håber Redaktionen det har, for det er fantastisk at mærke den entusiasme og glæde der spores lokalt, når vi deler vores initiativer og tiltag til at skabe ’det bedste sted at bo’ – nemlig Ringeegnen. God fornøjelse!

Lokalråd Gestelev-Heden-Vantinge Karl Peter Warming

Lokalrådsformand

kpw@aarsleff.com

Tlf. 30453944

Gislev

Anders Peter Andersen Lokalrådsformand

ap.andersen@ga-net.dk

Tlf. 29413125

Hillerslev

Per Olsen

Lokalrådsformand

per.susanne@olsen.mail.dk

Tlf. 62641440

Kværndrup

Frank Andersen

Lokalrådsformand

mail@kvaerndruplokalraad.dk

Tlf. 61776633

Ringe

Max Ravn

Fmd. Byforum Ringe

max.ravn@mail.dk

Tlf. 21797366

Rudme

Tyge Mortensen

Lokalrådsformand

tygemortensen@gmail.com

Tlf. 60915845

Ryslinge

Gunnar Landtved

Lokalrådsformand

gunnar@landtved.dk

Tlf. 24262713

VORES EGN NR. 2  |  3


Klyngen

’’Hånden under Mid - nu en officiel landsbyklynge

Af Tina Ellegaard, Kontaktperson

Klynge samarbejdet ” Hånden under Midtfyn” bestående af landsbyerne Krarup, Espe, Rudme, Herringe, Vantinge, Gestelev, Heden, Hillerslev, Sallinge og Højrup modtog d. 5. april bekræftelse på at være optaget i projekt Landsbyklynger under DGI Det er med stor glæde at vi har fået denne bekræftelse. Vi har ventet spændt, da vi kan se stort potentiale i optagelsen. Landsbyerne kan nu gå i gang med arbejdet med at styrke hinanden og udvikle vores samarbejde til gavn for alle fra foreninger til erhverv og lokale borgere. For at komme i gang, ansøgte vi om midler til vores fælles landbysprojekt, og er yderst taknemmelige for at Folkeoplysningsudvalget har givet kr. 40.000, og Lokalsamfunds- og Planudvalget har givet kr. 35.000. Faaborg Midtfyn Kommune har herved samlet i december 2016 givet tilsagn om at støtte projektet med 75.000, og stiller en medarbejder til rådighed. Dette tilsagn åbnede mulighed for, at vi kunne sende en ansøgning om konsulentbistand i projekt klyngelandsbyer til DGI. Og nu har DGI ved Carsten Blomberg Hansen i april 2017 bekræftet, at vi officielt er optaget i projekt Landsbyklynger.

4 | VORES EGN NR. 2

Hånden under Midtfyn – ’går over åen’ I landsbyklyngen ’Hånden under Midtfyn’ vil man bryde med den manglende tradition for at ”gå over åen”. En innovativ kultur, som bygger på fælles identitet med klynger i centrum, skal udvikles, og de stedbundne potentialer skal redefineres med historiefortællingen i centrum Landsbyklyngen ligger sydvest for Ringe og består af 17 små landsbysamfund og bebyggelser i de 4 sogne Espe, Gestelev-Heden-Vantinge, Herringe og Hillerslev. Der har ikke tidligere været tradition for at samarbejde eller for at ”gå over den å”, som adskiller sognene. Det er et udpræget landdistriktsområde, som består af mange små lokalsamfund uden naturlig sammenhængskraft. Her er udfordringen især den fysiske størrelse på områdets landsbyer og bebyggelser. Der er ingen større landsbysamfund, ingen butikker og kun én idrætshal, samt et foreningsliv som er udfordret. I de mange små lokalsamfund formår man dog at fastholde et lokalt engagement. Der arrangeres mange lokale tiltag som fx høstfest, dilletant, banko og spis-sammen arrangementer. Det er ligeledes lykkedes at fastholde bosætningen i området.


tfyn’’

Med etableringen af landsbyklyngen ønsker man at styrke samarbejdet mellem de markante aktører: Skoler, kirker, forsamlingshuse samt Foderstoffen (en kultur- og musikscene) og udarbejde en fælles visions­ plan, som sætter struktur på en koordineret og mere strategisk tilgang til udviklingen af hele området. For landsbyklyngen Hånden under Midtfyn er det unikt, at den skal fungere sammen med centerbyen Ringe og den nærliggende landsbyklynge Landet på Midtfyn. I landsbyklyngen vil man samarbejde om udvikling på fire forskellige planer: (1) det lokale, (2) i klyngeregi, (3) på Ringeegnen og (4) i relation til kommunen. I forlængelse heraf skriver klyngen i deres ansøgning: ”Et samarbejde kun på klyngeplan vil ikke give mening alene. Derfor betragter vi udviklingen af landsbyklyngen ”Hånden under Midtfyn” som en vigtig brik i et større puslespil. Der skal opbygges en fælles vision for klyngen, men sat i relation til både det lokale og det globale perspektiv.”

Planlagte aktiviteter i klyngesam­ arbejdet for de kommende måneder: • Erhvervscafé d. 14. juni kl. 19.00 Her er alle erhvervsdrivende i området velkommen til Erhvervscafe, der afholdes i Gestelev forsamlingshus. Her vil vi drøfte, hvordan vi kan styrke samarbejde og fællesskab mellem erhverv i området, og lytte til de behov, erhvervslivet har, så de kan udvikle sig og skabe flere arbejdspladser. • Hjemmeside for klyngen Der er blevet oprettet en hjemmeside, hvor alle aktiviteter i området vil blive samlet. Den kan allerede ses i dag på www.haandenundermidtfyn.dk/ eller på facebook: www.facebook.com/HaandenUnderMidtfyn/ • Personer til formidling søges Der arbejdes på at finde personer, der vil hjælpe med at formidle informationer om aktiviteter i alle områder – få flere informationer i næste blad eller på hjemmesiden. • Møde i Styregruppen Den 17. maj mødtes styregruppen med DGI og startede samarbejdet om det nye projekt, der vil vare det næste 1½- 2 år.

VORES EGN NR. 2  |  5


Foto: Jon Spangsvig/Fora

HUSFLID? - nej, det er hverken støvet eller gammeldags! Midtfyns Husflid er en forening med vægt på de gamle håndværk, de kreative og manuelle fag og glæden ved at skabe selv – og der er også unge mennesker med. Af Iben Warburg, Midtfyns Husflid Og nej, det er ikke støvet! Det eneste støv, vi har i husflidshuset, er det, træholdet frembringer om torsdagen! Og heldigvis er mange af de gamle håndværksfag igen blevet moderne… For eksempel er strik blevet helt almindeligt igen, og hækling er ligefrem top-moderne! Og findes der noget hyggeligere end det fælles­skab, der opstår, når vi sidder sammen og ”nørder”? Broderi er også på vej tilbage, ja faktisk er vores broderi­kurser meget efterspurgte og bliver hurtigt fyldt op. Midtfyns Husflids udbud af aktiviteter og kurser tager udgangspunkt i det kreative, i kunsten, i kulturen og i de manuelle fag. Vi har god plads i det gamle husflidshus, og vi arbejder med små hold, så der er rummelighed og god tid sammen med underviseren. I det hele taget elsker vi, når huset summer af liv – hvad enten det er medlems­aktiviteter, foredrag eller fællesspisning. Vi byder på så forskellige ting som husflidscafé, patch­ workgruppe, de føromtalte træmænd og kortklub. Læg dertil diverse kurser og dagsarrangementer, så får du en levende og aktiv forening med fokus på fællesskab!

6 | VORES EGN NR. 2

Husflidshuset i Rynkeby er selvfølgelig omdrejningspunktet for de fleste af de ting der sker i foreningen. Men vi engagerer os også gerne i verden omkring os, og har taget del i byens delebutik, arrangeret foredrag og messe i Fritidscentret, og deltaget med stand på Hjerterdametouren. Kun bestyrelsens fantasi sætter grænser for hvad fremtiden bringer! Vi elsker gode idéer og byder gerne flere velkommen. Huset fungerer også som forsamlingshus og kan lejes til f.eks. fødselsdage, barnedåb eller konfirmationer.

Besøg vores hjemmeside www.midtfyns.husflid.dk hvor du kan finde informationer, om hvad der sker lige nu og finde kontaktoplysninger på enten kurser, medlemskab eller udlejning.


Flyttetanker? Kunne Ringeegnen og måske mere præcist Gislev-området være en mulighed, så læs lidt om Gislev nedenfor Af AP. Andersen, Gislev Lokalråd Vi er byen, som er befolket af hjemmefødninge, indvandrere fra fortid og nutid. Vi er sociale, engagerede og initiativrige, men dog ikke udødelige. Vi lever i tiden, og fremtiden ses gennem for­ruden og ikke gennem bakspejlet! Vi er 2171 i sognet, heraf er de 1281 personer inden for by­skiltene. Vi lægger meget vægt på at skabe så gode rammer for familielivet, at det er muligt at leve et harmonisk liv, til trods for krævende arbejdsliv og karriere. Vi bor på landet, men vi er tæt på alt. Mange ting kan ordnes i Gislev, og afstanden til Ringe er 10 min. og til Svendborg, Odense, Nyborg etc. er der mindre end en halv times kørsel.

Vi vil gøre alt for, at I hurtigt kan engagere jer og blive en naturlig del af vores mangfoldige kulturliv. Vi udgiver et blad – ”Vækst i Gislev” – 4 gange om året, og vil derfor opfordre jer til, at I orienterer jer i bladet, som I kan rekvirere digitalt ved at kontakte neden­ stående. I er altid velkomne til at kontakte Bianca Jensen fra Gislev lokalråd på tlf. 5329 3072, som vil kunne orien­ tere jer nærmere om de muligheder, Gislev giver. Herudover kan I orientere jer på facebookgrupperne: 5854 Gislev samt Gislev Lokalråd, Lokalrådets hjemmeside: gislev.info og www.landetpaamidtfyn.dk Vi glæder os til, at vi kan byde jer velkomne hertil, og at vi forhåbentlig sammen kan gøre Gislev-området til et endnu bedre sted at bo.

Vi har alle de tilbud, som en familie kan ønske sig, både indenfor småbørnsområdet, skoleområdet og kulturområdet bredt.

VORES EGN NR. 2  |  7


Drømme og udfordringer ved at tage springet fra storbyen og flytte ud på landet Lokalområdet Gestelev – Heden – Vantinge (GHV) ligger 5-10 km vest for Ringe på Midtfyn, hvor vi er ca. 1.200 beboere fordelt på 550 husstande. Området har gennem mange år haft en jævn tilstrømning af tilflyttere, der hver på deres måde har bidraget til både mangfoldighed og dynamik. Af Karl Peter Warming, formand GHV Lokalråd Mødet mellem traditioner og nytænkning gør livet i (de moderne) landsbyer attraktivt for mange. I en landsby kommer man sammen på tværs af alder, uddannelse og herkomst, i modsætning til et liv i storbyen, hvor man ofte finder sammen med alle dem, man selv ligner. På mange områder er livet på landet mere fredeligt og overskueligt, men det kræver samtidigt, at du selv løser en del praktiske opgaver, da den offentlige service ikke når helt herud. Det er vigtigt at kunne samarbejde og hjælpe hinanden. Den enkelte bidrager med sine kompetencer - også til fællesskabet.

Boligerne – og den gode plads mellem dem - giver mulighed for eksperimenter, iværksætteri og mulighed for at udleve sine drømme og planer. Det er der stadig nogle, der tiltrækkes af. Vi har valgt at interviewe nogle af vores tilflyttere for at høre, hvad der har bragt dem til vores lokalområde, og hvilke overvejelser, drømme og udfordringer der er ved at tage springet fra storbyen ud på landet.

Brug for at komme ud af byen igen Kasper og Pia – begge 26 år, Rikke på 1½ og en ny på vej til juli. - Vi fandt et dejligt hus, som opfyldte vores ønske om at bo ”på landet”, dvs. i rolige omgivelser, men alligevel i et lokalområde med lidt liv og naboer. Vi er begge opvokset på landet og havde efter 3 år i en lejlighed i Hjallese/Odense, - brug for at komme ud af byen igen. Vi fik et stort og godt hus for overkommelige penge (læs under ½ pris af Odense og under ¼ pris af København). Vores forventning om at komme til et imødekommende område med flinke mennesker og godt naboskab, er til fulde blevet indfriet. Når man er indstillet på, at skolen og købmanden ikke er i ”gå-afstand”, så er det INTET problem. Vi er begge vokset op med, at det er sådan, og så er der til gengæld så mange andre fordele ved at bo på landet. Få dage efter indflytningen kom HEVA (HEden-VAntinge idrætsforening) og bød os velkommen med blomster og vin. Til de lokale arrangementer (Fællesspisning på skolen mv.) blev vi også modtaget af interesserede naboer.

8 | VORES EGN NR. 2

Det har blandt andet resulteret i, at Kasper er blevet valgt ind i bestyrelsen i HEVA og deltager i møder om ”Klyngesamarbejde” med omkringliggende lokalom­ råder, ledet af DGI og RealDania - så blomster og vin var givet godt ud.


Det skæve bondehus i Gestelev opfyldte drømmen om frihed For Rasmus, Anne-Sofie og Vilhelm på 2 år faldt valget af det skæve bondehus i Gestelev lidt som et kompromis mellem Rasmus’ opvækst i Horne og Anne-Sofie fra Odense, men også lidt på trods af forældres velmenende råd om aldrig at købe stråtækte bindingsværkshuse. Beliggenheden tæt på Ringe med togforbindelse, motorvej og indkøb. At der er en svømmehal, var også medvirkende. Rasmus har ingen håndværksmæssig baggrund, men efterhånden bliver man selvlært i mange forskellige fag, og med god hjælp fra familie, naboer og venner lykkes det meste. Ejendommen med ca. 280 m2 hus og 6.200 m2 grund giver gode muligheder for at realisere mange drømme, og danne ramme om et godt børne- og voksenliv. Da Rasmus og Anne-Sophie Klingenbjerg købte det skæve bondehus i Gestelev, købte de også drømmen om frihed. Huset, der er fra slutningen af 1700-tallet, danner rammen om deres familieliv. De er begge enige om, at et nyt hus ville blive for stringent til deres smag. Samtidig havde de et stort behov for at komme ud af byen.

Parret har mødt mange fordomme, fordi de var så unge, da de flyttede til Gestelev, men det tager ingen af dem tungt. - Vi ser ikke os selv som kedelige mennesker uden sociale relationer, bare fordi vi har valgt at bo på landet. Tværtimod er der et utroligt godt naboskab her. Folk hjælper hinanden på kryds og tværs, og samtidig har kirken en samlende funktion, uden at det handler om at være kristen eller troende. - Vi kunne godt have set logistikken og afstanden til byen som en udfordring, men i stedet synes vi, at vores hjem ligger perfekt i forhold til motorvejen til Odense og i cykelafstand til dagpleje og indkøb. Det er et hjem med personlighed, hvor man fornemmer, at familien har indrettet sig med de elementer, der skaber grobunden for en hyggelig og tryg base med plads til dem alle tre. De har fundet et sted med frihed og mulighed for at leve livet i et langsommere tempo. Et sted, de kan leve og drømme, og hvor de altid glæder sig til at komme hjem.

Fra taglejlighed på Frederiksberg til topmoder­ niseret landejendom I 2015 flyttede Sunniva og Holger med deres tre drenge på fire, syv og ti år til Midtfyn. Familien flyttede fra en taglejlighed på Frederiksberg i København til en toprenoveret, tidligere landejendom i Vantinge. Her fik de masser af boligplads og en stor parklignende grund med sø, og mulighed for dyrehold. Samtidig var der plads til at flytte Holgers lydstudie fra Islands Brygge ind i en separat sidebygning. Holger og Sunniva fortæller, at med tre små børn var det efterhånden begrænset, hvor meget de fik udnyttet storbyens tilbud, samtidig med at trafikken og de mange mennesker ikke var befordrende for sjælefreden. Valget af Fyn var en blanding af ønsket om at få både plads og natur, samt stadig en overskuelig afstand til venner og familie i København. I familiens øjne har Fyn en stærk kulturel identitet, og der er mulighed for at leve det gode liv på landet.

Når Sunniva kommer hjem fra arbejdet som kommunikationskonsulent, nyder hun at rode i sin køkkenhave, hente friske æg fra hønsene, og se til de to nye grise, Bianca og Pjok. De er søde, men grisene skal altså slagtes til vinter, siger Sunniva. De hjemmedyrkede grøntsager og muligheden for at opdrætte deres egne dyr var også et trækplaster. På Frederiksberg købte Holger og Sunniva primært økologisk, så det var et naturligt skridt og et ønske at komme endnu tættere på maden.

Nyt liv - centralt på Fyn Ligesom Fyn ligger centralt i landet, så ligger Vantinge centralt på Fyn med kort afstand til motorvejsnettet og indkøb. Under researchen med boligkøbet kunne de

læse, at Vantinge havde et fint omdømme; et sted med et godt sammenhold og mange lokale arrangementer. Umiddelbart efter indflytningen blev familien budt vel- >>

VORES EGN NR. 2  |  9


>> kommen med blomster og vin fra den lokale idrætsforening, og de nærmeste naboer kom forbi med planter og blomster. Familien er gået helhjertet ind i lokalsamfundet ved at deltage aktivt i byfester, arrangementer og dilettant­ teater, og de er således hurtigt blevet “integreret”. Børnene er også hurtigt faldet til i deres nye skole, som har blot 200 elever mod næsten 1.000 elever på Frederiksberg. Det giver en større sammenhængskraft på tværs af klassetrinnene og et mere personligt forhold mellem børnene, mener Sunniva.

Celinas og Martins hus

Fandt hus i Heden med ’fremtidsmuligheder’ Vi hedder Celina og Martin og er 2 unge mennesker på 25 og 24 år. Martin er ansat hos Cramo og Celine studerer til pædagog på University College Lillebælt i Odense. Vi flyttede her til Heden fra en lejlighed i Odense, hvor vi havde boet i 3 år forinden. Vi havde et stort ønske om at eje vores eget hus, men også nogle bestemte krav til huset. F.eks. skulle det have en stor have med masser af udendørsmuligheder, et stort værksted, være nogenlunde indflytningsklart, og det skulle rumme ”fremtidsmuligheder”. Samtidig var god busforbindelse til Odense vigtigt. Celina er studerende i Odense, og vi er unge mennesker, der

Fibernet sikrer fart i musikleverancerne Som selvstændig erhvervsdrivende har Holger ikke oplevet de store udfordringer ved at flytte væk fra København. - Selvfølgelig er der mere kørsel, når man bor på landet, men de fleste af mine kunder leverede i forvejen musikken over internettet, siger Holger. Efter der kom fibernet i Vantinge, er det endda hurtigere, end hvad han kunne få på Islands Brygge. Sidst, men ikke mindst, har rykket til Fyn åbnet op for nye kunder fra Jylland, som før syntes at vejen til København var for lang.

elsker at tage til byen. I Heden var vi så heldige at finde det hus, der kunne opfylde de ønsker, vi havde. Vi havde et ønske om nogle gode naboer, hvilket vi må sige, at vi har fået. Vi havde en forventning om, at der var gode busforbindelser, når man tænker på Hedens beliggenhed mellem Faaborg og Odense. Busforbindelserne er fine, og der er ligefrem en ”studiebus”, der kører ind forbi rigtigt mange uddannelsessteder i Odense. Vi havde også en forventning om, at det skulle være forholdsvis nemt at komme til institutioner, indkøbs- og fritidsmuligheder. Det er en udfordring at bo på landet, fordi vi er meget afhængige af busserne, da vi kun har én bil til indkøb, fritidsinteresser, arbejde og institutioner til fremtidige børn. Men de udfordringer var vi dog godt klar over i forvejen, så det er ikke noget der fylder. Ellers har vi ingen udfordringer ved at bo ”på landet.” Vi synes, at de lokale og vores naboer har taget rigtigt godt imod os. Vi føler os utroligt velkomne, lige meget hvem vi snakker med, og oplever at mange ønsker at lære os nærmere at kende. Det var rart, at vi blev inviteret med til beboerforeningens og forsamlingshusets generalforsamling, da vi næsten lige var flyttet ind, fordi det gav os mulighed for at møde de lokale beboere, og på den måde fik vi et indblik i lokalområdet. Vi oplever, at Heden er en lille hyggelig by med mange gode fremtidsmuligheder, flinke beboere og mange dejlige faciliteter til både unge og gamle. Vi kan varmt anbefale at flytte ud på landet - til en by som Heden på Midtfyn.

Bæredygtighed bliver et større og større tema i vores valg af løsninger, både på det personlige og det globale plan Når man tager valget om at flytte ud på landet eller til ”udkanten”, åbner der sig en hel ny verden af muligheder for at bo og leve på en ny måde. Med en væsentlig lavere boligudgift giver det mulighed for arbejde lidt mindre og mærke efter, hvad det i virkeligheden er, man ønsker at bruge sit liv og sin tid på.

10 | VORES EGN NR. 2

Skal jeg stå i kø i Torvehallen efter nye kartofler, eller skal jeg dyrke mine egne – valget er dit. Venlig hilsen Gestelev-Heden-Vantinge Lokalråd Karl Peter Warming & co. Følg os på Facebook.


Musiktalenter gror i landsby Jens Leonhard spiller bas (th.) med sit band Fazon.

Rudmebørn til Egeskov Slotsløb, hvor de til stor fryd spillede for løberne på 3,5 og 5,5 km distancen. Det kræver musikglæde og stort mod at skulle spille for 600-700 løbere, når man kun går i 2.og 3. klasse.

Når hele 3 ud af de kun 40 elever på et prestigefyldt kursus som Musikalsk GrundKursus (fork. MGK) på Odense Musikskole, hvor de først skal igennem en svær og krævende optagelsesprøve, kommer fra en lille midtfynsk landsby med kun ca. 500 indbyggere, er det nok værd at bide mærke i. Hvordan er det muligt? Af Marianne Ajana, oversætter, cand. mag. Det 3-årige overbygningskursus MGK forbereder eleverne til konservatoriet. På MGK udsøges de mest talentfulde elever, som forventes at bestå optagelsesprøven til konservatoriet efter kurset. Det er kun de dygtigste unge mellem 14 og 25, der optages på www. mgkfyn.dk. En fællesnævner for de mange dygtige musikalske børn i Rudme er, at de er udgået fra Rudme Friskole, hvor grunden er blevet lagt til deres musikglæde og tillid til egne evner. De er opvokset i en kreativ kultur, hvor musikken ikke kun høres i musiklokalet, men er en del af områdets levende musikkultur. De fodres også med musikalske oplevelser, bl.a. i Foderstoffen, kirken, galleriet, på Egeskov Slot og via de lokale musikfestivaller mm., hvor de unge nu har startet deres helt egen Rudme Festival. Jens Leonhard er én af de nye, der skal starte på MGK efter sommerferien. Hans imponerede far fortæller: ”At det skulle blive min søn forundt at nå dertil, er jeg naturligvis særdeles stolt af, men jeg kan ikke sole mig i hans blændende evner uden også at tænke på hans basis og årsagen til alt det, han har nået – især set i lyset af at forældrenes musikalske evner begrænser sig til radiolytning.

At børnene fra landsbyen Rudme giver genlyd, hvor de kommer, er ved at gå op for mig. Jeg har nu 3, der har forladt skolen, og hvor de kommer frem i musik og andre sammenhænge, skiller de sig tydeligt ud. Når de sammen med andre unge fra Rudme ofte optræder som helt frie og uimponerede samarbejdspartnere med masser af gåpåmod og appetit på det, de bedriver - ikke nødvendigvis i kontrast til andre, men i deres helt egen unikke og genkendelige nuance.” Carl-E. Leonhard Nu er i alt 3 elever (Christoffer og Jens på den rytmiske linje og Viktoria på den klassiske) kommet ind på den eftertragtede musikinstitution MGK. Ud af skolens 40 elever udgør børn fra denne lille midtfynske landsby 7,5 % af det syddanske potentiale blandt elever fra Jylland og Fyn, hvor kun de bedste kommer gennem nåleøjet. Det skal også nævnes, at tre meget unge Rudmemusikere (Hans, Lars Emil og Christian) har afsat hele deres sommerferie i år til at spille i det musikalske ensemble i H.C. Andersens Festspillene i Den Fynske Landsby i Odense. Mange andre eksempler kan nævnes, men det korte af det lange er, at musikken gror godt i Rudme.

VORES EGN NR. 2  |  11


Et stærkt

Bymæglerteam

skal styrke Ringe by

Det nye Bymæglerteam havde første arbejdsdag 2. maj. Et stærkt team, som med hver deres styrker og forskelligheder supplerer hinanden på allerbedste vis. Forventningerne er høje og ideerne mange, da vi mødes med dem begge til møde i Byforum.

Af Annette Poulsen, Byforum Allerede ved første øjekast fornemmes hurtigt, hvorfor man valgte at besætte den nye bymæglerfunktion med to personer i stedet for én. Den yngre og kreative Tine Lorentzen kan med sine evner inden for den kreative verden og erfaring med det digitale være med til at skabe fokus på nye metoder til markedsføring af butikker og byen generelt. Den anden ældre og mere livserfarne Bjarne Dyrehauge er netværker om en hals, og han kan på sin godmodige måde være med til at sikre en langt tættere dialog på tværs af detailbutikkerne, ud­lejere og byens handlende generelt. Begge med det altoverskyggende mål, at byen forbliver en attraktiv og uundværlig handelsby i fremtiden.

Tættere dialog og fælles succes Der spores glæde og optimisme hos mange jeg allerede har talt med, siger Bjarne Dyrehauge, men det bliver også en svær opgave på mange punkter, fortsætter han. Vi skal lære hinanden at kende – os og butikkerne – og dernæst finde frem til hvorledes vi bedst kan hjælpe til fyldte butikslokaler, mere succes, større omsætning og flere kunder i byen.

Tine Lorentzen og Bjarne Dyrehauge er klar til at kaste sig ud i den nye spændende udfordring, det bliver at arbejde som Bymæglere i Ringe.

12 | VORES EGN NR. 2

Kontakt: Mail: tine.lorentzen@hotmail.com, Tlf.: 25 11 40 08. Facebook: ”Vores Ringe”


HUSK at handle lokalt Vi har hørt det før, men det kan ikke siges for tit. Det er yderst vigtigt, at vi ALLE husker at bruge vores lokale butikker hvor end vi bor på Ringeegnen. Hvis vi hjælper hinanden den vej rundt, er udsigterne til at det nok skal lykkedes at holde gang i byens butikker mange år frem, meget større.

Mød dem i Delebutikken Østergade 15, Ringe Tine og Bjarne får base i Delebutikken på Østergade 15 i Ringe, og man er mere end velkommen til aflægge dem et besøg - også hvis man går med tanker om måske selv at starte en butik op og mangler lidt god sparring eller kontakter til at komme videre.

Byforum Ringe – byens tænketank Byforum i Ringe blev etableret tilbage i 2002 ud fra ideen om at Kommunen skulle bruge bypolitikken til at skabe kvalitet i byudviklingen, så der var lighed med borgernes ønsker og behov. Siden da har Byforum i Ringe bestået af en større gruppe med repræsentanter fra bl.a. foreningslivet, Ældresagen, musikskolen, biblioteket, Haandværker- og Industriforeningen, Erhvervsforeningen, folkeoplysningen, foreningen for By og Land, biografen, ungdomsskolen og børnehaver i byen.

Vi støber kuglerne Til at være tovholder og kickstarter på alle de indkomne ideer og projekter, som skabes i gruppen, er der nedsat en Koordinationsgruppe på ca. 8 personer. De brænder alle for at være med til at få tingene til at ske,

og være med til at ’støbe kuglerne’, som formand Max Ravn gerne ynder at udtrykke det. Vi har et godt samarbejde med Kommunen og udgør desuden en vigtig del af Imagegruppen (red. bestående yderligere af Haandværker- og Industriforeningen, Erhvervsforeningen og Ringe Handelstadsforening).

Gode ideer eller lyst til at være med? – mød os d. 8. juni Går du med ideer eller nye tanker, til hvordan vi kan gøre Ringe til en spændende by at bo, leve og arbejde i så kontakt os endelig. Vi holder vores sommermøde i Midtfyns Fritidscenter d. 8. juni, hvor hovedoverskriften bliver ’Ringe bymidte’. Skriv til hanan@fmk.dk hvis du ønsker at vide mere eller deltage i mødet.

Kvalitet behøver ikke koste en formue

- altid et godt tilbud

BAKKEVEJ 13, RINGE . TLF. 62 62 14 08

DESIGNA.DK

VORES EGN NR. 2  |  13


Mere end et galleri…

Galleri Svinestien, som er indrettet i den gamle svinestald på Karen og Tyge Mortensens gård, Rudmevej 80, har et slogan, som siger, at det er mere end et galleri for midtfynske kunstnere. Faktisk er det meget mere end et galleri, og som sådan adskiller det sig også i høj grad fra andre kunstgallerier. Det fungerer nemlig som et sprælskt og uhøjtideligt kunst-, kultur- og mødested, hvor tilgangen til kunst, kreativitet og samvær er helt nede på jorden. Det er et sted, hvor alle kan være med, og hvor alle er velkomne i hele sommerhalvåret, ikke mindst til de månedlige ferniseringer med taler, sang, musik, kagebord eller suppe med brød og hygge, en begivenhed som ingen, der har oplevet én af galleriets ferniseringer, umiddelbart glemmer. Af Marianne Ajana, oversætter, cand. mag. Sammen med Inge og Knud Bjarne Gjesing åbnede Karen og Tyge galleriet i 2011, og lige siden har det hver sommer været fyldt med skiftende udstillinger af kunst, kunsthåndværk, husflid og andet med tilknytning til området. Udstillerne spænder fra store kendte kunstnere til den lokale billedskoles små børnekunstnere. Galleriets egen kunstnergruppe kalder sig Desperate Housewives.

Galleriet er en del af denne fortælling – og en fortsættelse af den.

Galleri Svinestien er non-profit og uden forretningsmæssige interesser. Som en åben institution står stedet under de besøgendes beskyttelse med gratis adgang i hele sommerhalvåret.

www.gallerisvinestien.dk

Galleriets vartegn og koncept Ud for galleriet har mange forbipasserende siden år 2014 studset over den siddende, hvide statue af N.F.S. Grundtvig med Odins to ravne på ryglænet, der fungerer som stedets vartegn. Rudmeområdet har, ikke mindst via Rudme Friskole, som ligger skråt over for galleriet, en stærk tilknytning til Midtfyns specielle grundtvig-koldske forhistorie, som også indgår i galleriets højskoleprægede koncept.

14 | VORES EGN NR. 2

I år 2016 fik galleriet en ny skulptur af Christen Kold, fordi det var 200 år efter hans fødsel, så nu passer statuer af både Grundtvig og Kold på dette kunstens og folkets mødested lige midt i den frodige grundtvigkoldske muld på Midtfyn.

Den 11. juni kl. 16.00 udstiller Sanni Schmidt malerier. Hun har tidligere boet i Rudme. Den 6. august kl. 16.00 udstiller Karen Bennicke fra København sammen med sin datter og niece. Karen er tidligere gymnasielærer på Midtfyns Gymnasium. Den 17. september kl. 16.00 udstiller Rudmes egen Lars Abrahamsen skulpturer sammen med digte af Eske Mathiesen, broderet af Åse Rørdam.


Hillerslev Idrætsforening

- igennem 150 år Aktiviteter i klubben i dag

Af Tina Ellegaard I dag er klubben en af kommunens mindste idrætsklubber og blev selvejende for et par år siden. Klubben har stærke aktiviteter og et godt samarbejde med Hjemly. Der er plads til flere, der vil være med i en lille og hyggelig klub. Klubben har et aktivitetshus på Assensvej 159 B, 5750 Ringe og sidste år kunne Hillerslev Idrætsforening fejre 150 år.

• Senior fodbold – Her mødes vi ved Hillerslev Idrætsforening hver tirsdag og spiller på kunstgræsbane. • Fodbold for 4-8-årige – her mødes vi på boldbanen i Hillerslev fra 5. maj, hver torsdag kl. 15.30 til leg med bold - det skal være sjov at spille bold. • Spinning med svedgaranti – her mødes vi hver tirsdag fra september til april og cykler i Hillerslev Aktivitetshus på forskellige alpeetaper med hyggelig stemning. Nybegyndere er altid velkomne. Vi hjælper jer gerne i gang. Ingen krav om fint udstyr og det nyeste cykeltøj. Senior spinning hver tirsdag formiddag kl. 10 –11 fra påske hopper vi på cyklen og tager ud i det blå igennem sommeren med madpakken. Medlemskabet er billigt, der er plads til alle, også nybegyndere. Vi har ikke avanceret udstyr med fællesskærm, så du sætter selv tempoet under hyggelig stemning med gode instruktør. Der er svedgaranti.

Fest til 40 ? – lej Aktivitetshuset i Hillerslev IF til din private fest Aktivitetshuset er moderniseret og udlejes billigt, til private fester - med plads til 40 personer. Et godt sted at holde børnefødselsdag eller familiesammenkomst – for leje af huset kontaktes Betina på tel. 2165 0034.

• Gymnastik - hver mandag har vi i vinterhalvåret gymnastik 17.30 -18.30, og der er seniorgymnastik hver mandag kl. 14.00 - 15.00 med efterfølgende hygge i cafeen. Gymnastik foregår i gymnastiksalen i Hillerslev Landsbycenter. Se mere om huset og aktiviteterne på facebookgruppen https://www.facebook.com/hillerslev/ eller på www. hillerslev-if.dk

PATCHWORK HUSFLIDSAFTENER BRODERI PILEFLET KNIPLING STRIK TRÆVÆRKSTED GLAS LÆDER SYMASKINER SMYKKER Midtfyns Husflids udbud af aktiviteter og kurser tager udgangspunkt i det kreative, i kunsten,

FILT

GARN & STOF

i kulturen og i de manuelle fag. Find os på hjemmesiden www.midtfyns.husflid.dk

SKABENDE HÅNDVÆRK - i samvaer med andre

VORES EGN NR. 2  |  15


Foto: Frank Andersen

Nu kan japanerne gå til Egeskov i fred og ro… For 9. gang blev der i uge 19 afholdt Kværndrupugen – efterhånden en fast tradition i Kværndrup, og vi ser frem til programmet næste år, når der er jubilæum Af Anders Thorup, Kværndrup Lokalråd Et af punkterne på det imponerende program for Kværndrupugen 2017 var indvielsen af cykelstien til Egeskov, som har været undervejs de seneste år, men som nu står færdig og indbydende. Flere år har man stødt på turister, især japanere, som gik i vejsiden og var til fare på færden til Egeskov Slot, så stien, som er dobbeltradet og ligger med god afstand til den meget trafikerede A8 hovedvej, var hårdt tiltrængt. Og desværre var der på strækningen også for år tilbage en alvorlig dødsulykke.

Årslev Harmoniorkester, som i øvrigt også er blevet et af de faste indslag i Kværndrupugen. Dette ikke mindst på grund af kværndrupborgeren og klarinettisten Bent Hansen, som i øvrigt også har haft en finger med i spillet i forhold til etableringen af cykelstien. Så hvad var mere naturligt, end at Bent var med til at optræde ved indvielsen?

Omtrent 75 borgere var mødt op på en kold tirsdag aften til brunsvigere og andre forfriskninger, som Kværndrup­ugen havde sørget for. Efter velkomst ved Laila og tale af Trine Hedegaard fra Faaborg-Midtfyn Kommune begav flokken sig på gåben eller cykler ud til Egeskov Slot. Slottet lagde i aftenens anledning scene til koncert med

Cykelstien blev indviet med manér, og den vil uden tvivl være til stor glæde for mange borgere fra området syd for Kværndrup. Stien er med til at binde området sammen, og stien forbinder Kværndrup med de naturskønne områder mod Karlsmosen og skovområderne vest for Egeskov. Den er kværndrupperne - og japanerne - glade for!

16 | VORES EGN NR. 2

Efter koncerten begav folk sig hjem i de varme stuer. Det var koldt, men mon ikke dem, der frøs mest, var musikerne, som naturligvis ikke kunne have handsker på.


Nyt borgerbibliotek i Kværndrup Af Jesper Sell, Kulturgruppen I løbet af foråret åbner der et borgerbibliotek i Kværndrup. På et borgermøde mandag d. 13. marts mødtes 35 borgere i Kværndrup Hallen. Mødet var indkaldt af Kulturgruppen, som blev etableret for ca. 4 år siden. Kulturgruppens arbejde har været at etablere andre kulturelle tilbud end lige sport og idræt i Kværndrup Hallen. I forbindelse med at de 3 haller i Ryslingehallerne i løbet af efteråret måske bliver erklæret selvstændige enheder og i så fald fra den 1/1 2018 skal stå på egne ben, er det afgørende for Kværndrup Hallens fortsatte virke, at der arbejdes målrettet på at få flere brugere. En af måderne, det kan ske på, er at udbygge aktiviteterne og få samlet hele byen om hallens fortsatte eksistens. I forbindelse med at Biblioteket i Kværndrup blev lukket for ca. 7 år siden, var det fra kommunens og embedsmænds side vigtigt at pointere, at skulle kommunen støtte andre kulturelle aktiviteter end sport og idræt, skulle det foregå i hallen. Et synspunkt som dengang nok syntes lige lovligt bastant. Men som tiden går mildnes skuffelser, nye tanker og andre tider kan give skub til handling. Kværndrup har gennem de sidste 5-6 år været gennem en god byfornyelsesproces som bl.a. gav mulighed for udbygning af Kværndrup Hallens faciliteter. I den forbindelse blev det også aftalt, at der i de eksisterende lokaler skulle gøres plads til andre aktiviteter end lige sport og idræt.

En gruppe er gået i gang med indretningen. I forbindelse med byfornyelsesprojektet blev der afsat en pulje penge til indretning af lokaler til andre kulturelle formål, så der er et beløb, der kan købes møbler og inventar for. Der blev på mødet også nedsat en arrangementsgruppe, som skal arbejde med at skaffe arrangementer til lokalerne. Her tænkes der i første omgang på udstillinger og evt. foredrag.

Et mødested for alle aldre Der startes i det små - men tankerne, drømmene, planerne og ønskerne er store og rummer også nogle af de ideer, der tidligere har været fremme på borgermøder i Hallen, det er bl.a. læseklubber, PC-, tablet- og mobil-assistance, lektiehjælp, kortspil, strikkeklub, udstillinger og mange andre aktiviteter. Ikke mindst - et mødested for alle aldersgrupper. Det var et konstruktivt møde, hvor der også var plads til de naturlige bekymringer, som uvilkårligt vil opstå, når der sker noget helt nyt når de vante omgivelser ændres, og andre behov hos byens borgere også skal vægtes og imødekommes.

Initiativ frem mod en strålende fremtid Dette initiativ er en del af den samlede plan for at udbygge de aktiviteter, der skal være med til at bære den nuværende Kværndrup Hallens udvikling frem mod en strålende fremtid som samlingssted for alle borgere i Kværndrup.

Nyt borgerbibliotek indrettes

Kontakt os for udstilling

I første omgang skal der så indrettes et borger-bibliotek. Det skal indrettes med sofa, læsestole og borde, så det bliver et hyggeligt lokale til både uformelle møder, læsning og andre aktiviteter. Området er den del af cafeteriet bag foldedøren. Desuden skal der etableres opholdsplads omkring trappen. Et andet nært forestående projekt er at etablere spots og skinner til ophængning af billeder o.a. langs væggene i cafeteriet.

Hvis der er nogen, der vil bidrage med et og andet i forbindelse med arrangementer, kan man henvende sig til Jesper Sell: jesell@mail.tdcadsl.dk. Det kan være, at man enten selv vil udstille kunst eller har en fantastisk samling af et og andet, der også kan udstilles. Måske har man lyst til at bidrage med noget helt andet – så kan man også bare henvende sig.

VORES EGN NR. 2  |  17


De havde aldrig drømt om Ringe, men så…! Drømmen var at finde hus med luft omkring sig, ikke mindst for børnene skyld, og Ringe var slet ikke i overvejelserne. Men da parret Rikke og Martin Dyrgård Kaspersen alligevel tog turen til Ringe og så huset på Rolighedsvej med udsigt over Ringe Sø, var de slet ikke i tvivl: Det var kærlighed ved første blik.

Ude i haven, der skråner lidt stejlt opad, viser Nanna på tre år stolt vej i familiens nye have, hvor hun og søsteren, Signe på fem år, leger i solskinnet. ”Her er der blomster, og her en gammel lygte, som er gået i stykker. Og her har vi bålsted,” fortæller Nanna. Længst oppe i haven er der udsigt til søen. Og man behøver slet ikke stå på tæer for at se, det er sandt. ”Jeg kunne bare slet ikke tro, det var rigtigt”, fortæller Rikke Dyrgård, da vi sidder i stuen, nu med udsigt gennem store vinduespartier til det blanke vand. ”Da vi så huset, syntes vi, det var et rigtig dejligt hus, men det var udsigten til søen, der slog benene væk under mig. Jeg var slet ikke i tvivl”. Martin Dyrgård var heller ikke i tvivl. Det er ham, der tænker i økonomi, og han sover helt roligt om natten. ”Vi har dobbelt så meget plads som før, frisk luft og natur omkring os, vi bor meget billigere og har større økonomisk råderum. Og så er der jo kun et kvarter til Odense, hvis jeg skal besøge gutterne,” griner Martin Dyrgård.

Frihed og tilbud for vores børn Det er kun tre måneder siden, at familien solgte sit byhus i Odense og flyttede til deres nye hjem i Ringe. Men

18 | VORES EGN NR. 2

det var ikke kun huset og udsigten, der trak, det var også alt det positive, de hørte om Ringe fra flere af vennerne. Ikke mindst mulighederne for et blomstrende børneliv. ”Jeg savnede at kunne slippe ungerne fri, og det kan jeg her. Signe skal snart i skole og kan cykle selv, da den jo ligger lige derhenne,” siger Signes mor og peger i retning af skolen, mens børnenes far supplerer: ”Her er fritidscenter for børnene, musikskole og Spektaklet. Det hele er lige i nærheden, så vi ikke behøver køre dem altid. Det giver børnene en frihed, at de selv kan cykle, og det er da fantastisk dejligt.” Det var ellers noget af et spring for det nye tilflytterpar at forlade Odense og give sit ’ja’ til Ringe. De havde aldrig overvejet Ringe som en mulighed, så når de kiggede hus, hvilket var nærmest en hobby gennem mange år, var det alle andre steder. Men pludselig faldt alt i hak med villa, køb, salg, udsigt, og sikke en velkomst, de fik, da de havde sundet sig lidt i de nye omgivelser.

Uventet velkomstgave ”Pludselig var der en ældre herre, der bankede på og ønskede os velkommen til Ringe. Han sagde, han var fra Byforum og ville give os en velkomstgave. Det var en masse gavekort både til frisør, fritidscenter og bu-


”Pludselig var der en ældre herre, der bankede på og ønskede os velkommen til Ringe… Jeg var helt målløs, men det var rigtig dejligt at blive budt velkommen på den måde”

tikker. Jeg var helt målløs, men det var rigtig dejligt at blive budt velkommen på den måde”, fortæller en lidt overvældet Rikke Dyrgård. Og Martin Dyrgård fortsætter: ”Vores nabo kom også ind og hilste på os en dag, og det endte med et rigtig hyggeligt glas rødvin. Vi glæder os meget til at lære folk at kende her og få nye venner”. Nu glæder familien sig til et velkomstmøde for nytilflyttere og til at gå på opdagelse i alt, hvad de endnu kun har hørt, andre har oplevet på egnen.

stierne, siger Rikke Dyrgård og spørger datteren Signe, hvad hun bedst kan lide ved deres nye sted. ”Bageren er rigtig sød, for der får vi småkager. Og så kan jeg rigtig godt lide prinsessekjolerne på biblioteket,” siger Signe. Rikke og Martin Dyrgård har allerede taget Ringe og hele egnen så meget til sig, at de har meldt sig som ambassadører for Faaborg-Midtfyn under Heartland Festival.

”Vi har allerede gået mange gange omkring søen, men det bliver fedt at lære byen at kende og opdage nye steder,” fortæller Martin Dyrgård og fortsætter: ”En lille skov, hvad gemmer sig der? Og en sti – hvor fører den mon hen?”

”Vi er så begejstret for hele Faaborg-Midtfyn, og vi er gode til at snakke med folk. Vi glæder os til at give begejstringen videre og fortælle gæsterne om alle de oplevelser, der er her. For eksempel overnatning i shelters. Selv vores datter, Signe, der tidligere har plaget om, at vi skal til Malta eller Grækenland på sommerferie i år, gør det ikke mere. Nu er det kun sommerferie i shelters, der dur,” smiler Rikke.

”Vi har været på opdagelse på naturlegepladserne og på biblioteket. Det er et megafedt bibliotek, vi har her! Jeg glæder mig også meget til, at vi skal på opdagelse i naturen. Øhavsstien, Svanninge Bakker og alle cykel-

Det kan godt være, det ikke lige var på Rolighedsvej i Ringe, familien Dyrgård drømte om at skulle bo. Men det var her, de fandt frisk luft og frihed, og det er her, de føler sig hjemme. Så alligevel gik der en drøm i opfyldelse.

Ambassadører på opdagelse

VORES EGN NR. 2  |  19


Ambassade:

Heartlandgæster får en varm velkomst Når Heartland Festival den 2.-4. juni slår dørene op til Egeskov Slotspark for anden gang, slår vi dørene op for Faaborg-Midtfyn Ambassaden på campingområdet. Her tager vi sammen med ca. 30 af vores absolut bedste ambassadører værtskabet på os. Sammen skal vi sikre, at de mange gæster i vores kommune får en varm velkomst, og vi vil gå en ekstra mil for at sikre, at de alle får det bedste indtryk af vores hjerteland med hjem.

De skal være med til at sætte vores egn på gæsternes nethinde. Ambassaden bliver fyldt med inspiration til et genbesøg her på egnen og alle de små ting, som kan hjælpe en festivalgæst i nød – ekstra pløkker, pumpe til luftmadrassen, plaster, solcreme osv. Og det er fra basen alle vores ambassadører med nerve og hjertet på rette sted fortæller og viser, hvad det vil sige at besøge, leve og arbejde lige her i det sydfynske hjerteland.

Samarbejde om det gode værtskab Mulighederne for at tage værtskabet på os er utallige. Hele ambassadørholdet har bragt deres ideer i spil og sammen har vi planer om alskens hyggelige, aktive, sjove og skæve initiativer for børn og voksne – i og uden for ambassadeteltet.

Helene Jakobsen fra Ringe: ​ vad gør dig til en god ambassadør? H ”Jeg kender kommunen rigtig godt og har et godt humør. Jeg elsker at møde nye mennesker, og jeg har nemt ved at falde i snak”. Hvad vil du gerne fortælle gæsterne? ”Om det landlige og fredelige. Selv i byerne er man i kontakt med naturen, og det hele er meget let at komme til og nemt at overskue. Fra Ringe er der max en time rundt til hele Fyn, og så bor vi jo midt i Danmark. Jeg vil også fremhæve vores gode humør og den livsglæde, vi har at byde på. Det er meget nemt at lære naboerne at kende. Som børnefamilie kan man få et virkeligt rart sted til rimelige penge, så hvis man tænker ’det gode liv’, så er det da her, man skal bo”. Hvad håber du at få ud af at være ambassadør? ”Jeg håber, jeg møder en masse dejlige mennesker. Jeg er sådan én, der bliver helt høj af at snakke med alle mulige. Og så glæder jeg mig til noget helt specielt pinselørdag aften. Jeg elsker nemlig at fortælle historier, og jeg har fået lov til at læse godnathistorier for de små børn ved vores ambassadørtelt. Jeg skal bare passe på, historierne ikke bliver for uhyggelige”...

20 | VORES EGN NR. 2

Rikke og Martin fra Ringe: Hvad gør jer til gode ambassadører? ”Vi er så begejstrede for hele Faaborg-Midtfyn, og vi er gode til at snakke med folk. Vi vil gøre det nemt for gæsterne og hjælpe dem til at få nogle dejlige oplevelser”. Hvad vil I fortælle gæsterne? ”Faaborg-Midtfyn er et trygt sted at bo. Vi vil fremhæve naturen og friluftslivet. Man kan tage rundt med ungerne på Øhavsruten, overnatte i shelters, cykle på de mange cykelstier, opleve Svanninge Bakker og mange andre dejlige steder”. Hvad håber I at få ud af at være ambassadører? ”Vi glæder os til at blære os på kommunens vegne med alt det lækre mad og gode musik, vi har. Vi synes, det er så fedt, at kommunen har oprettet den her ambassade. Vi glæder os helt vildt. Det bliver så sjovt og hyggeligt. Og vi har også en hemmelig mis­sion, vi skal udføre for gæsterne. Noget Ninja-noget…”


”Festivalgæsterne er også gæster i Faaborg-Midtfyn, og Heartland er en unik mulighed for at vise resten af Danmark, hvad der gør vores egn så speciel. Vi ønsker at give dem den absolut bedste velkomst til Faaborg-Midtfyn, og vores ønske er, at ambassadørerne kan inspirere dem til at opleve mere af vores egn” Christian Thygesen.

Midt i hjertelandet – med hjertet på rette sted Et besøg på Heartland Festival er ikke blot et skridt ind i førende musikeres, kunstneres, gastronomers og debattørers verden. Det er samtidig en rejse ind i vores danske hjerteland. På Fyn er alting lidt anderledes, sagde Carl Nielsen. Naturen lidt smukkere. Kulturen lidt rigere. Fællesskabet lidt stærkere. Her er vi omgivet af magien i Svanninge Bakker, det blikstille øhav og den fynske have – Danmarks spisekammer. Tæt på storbyens puls, de nyeste tanker – og tæt på hinanden i vores mange lokalsamfund, foreninger og højskoler. Heartland varer blot en weekend, men vi er her hele året. Midt i hjertelandet – med hjertet på rette sted.

VORES EGN NR. 2  |  21


Sammen puster vi nyt De seneste års arbejde med at styrke butikslivet i Ringe har bragt nye idéer frem. En af dem er Bymidteplanen, som skal forny Ringe Midtby og puste nyt liv i byrummet. Derfor inviterer vi til stormøde den 8. juni for alle, der vil bidrage med små, store, utraditionelle og visionære tanker om fremtidens Ringe. ”Fornyelsen af Ringe midtby er først og fremmest en proces, som vi skal være sammen om. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi puster nyt liv i bymidten til glæde for os, for nye tilflyttere og turister,” siger AnneMerete Mikkelsen fra Kultur- og Lokalsamfundsud­ valget.

”Jeg er meget spændt på det færdige oplæg til idéer, og der har jo været et helt enormt engagement fra borgerne. Jeg glæder mig til, vi for alvor går i gang med projektet, men allerførst vil jeg bare opfordre til, at rigtig mange fortsat bakker op om projektet og dukker op den 8. juni,” siger Anne-Merete Mikkelsen.

Og det er en proces, der allerede er taget hul på. Vi har holdt indledende møder med forskellige aktører i Ringe, der har været byvandring, og firmaet ’Gehl Arkitekter’ er blevet valgt som rådgiver på projektet.

Unge på fotosafari

Stormøde 8. juni Al den aktivitet kulminerer i et stormøde den 8. juni i Midtfyns Fritidscenter, hvor både idéer, udfordringer og mulige løsninger får frit spil.

En fotosafari skal også lokke ungdommen ud på gader og stræder med deres mobiltelefoner – på jagt i Ringe by for at skyde billeder. Det kan være af deres yndlings­ steder eller et hemmeligt sted i byen. Sammen med de mange input fra stormødet den 8. juni og de andre aktiviteter, skal de danne grundlag for et samlet idékatalog. En bymidteplan, der skal behandles politisk til efteråret og puste nyt liv i Ringe by.

Søg tilskud til bredbånd for 40 millioner Der er mange penge at spare for de lokalområder, der stadig slås med at komme på nettet, så grib chancen og søg del i statens 40 mio. kr. store bredbåndspulje. En chance, vi slår på tromme for, så vi når vores mål om, at 97 procent af borgere og virksomheder er tilsluttet bredbånd i 2020. Der var fyldt i Byrådssalen den 24. april, da vi var vært for Energistyrelsens informationsmøde om Bredbåndspuljen 2017. Et fremmøde, der glædede borgmesteren:

henvendte sig direkte til Energi Fyn, og nu har Susanne Bang Stald, hendes mand og deres tre teenagebørn omsider en velsmurt netforbindelse.

”Perspektiverne for vores ambition her i kommunen er gode, og i den henseende er det jo glædeligt at se, at der er så stor interesse for Energistyrelsens Bredbånds­ pulje, så vi får endnu flere lokalområder med hurtigst muligt,” siger Christian Thygesen.

”Før fibernettet var det ligesom at have håndsving på computeren, og vi måtte slås om at være på nettet. Nu går det lynhurtigt, og vi kan se både vejr og nyheder eller streame film,” siger den nye fibernet-bruger.

Søg i samlet flok Energi­styrelsen opfordrede til, at I aktivt går sammen og søger i samlet flok, så projektet bliver så økonomisk rentabelt som muligt. Et benarbejde, som mange allerede har været igennem: ”Vi var en håndfuld ihærdige ildsjæle, som var rigtig gode til at få skabt kontakter til naboerne,” fortæller Susanne Bang Stald, der i marts i år blev koblet på fibernet i hendes lokalområde, Svanninge. Arbejdsgruppen

22 | VORES EGN NR. 2

I Svanninge har det kostet familierne 3.000 kroner at blive koblet på fibernet, men beløbet kan variere fra område til område, dog minimum 2.000 kroner for hver husstand.

Sådan gør du:  Læs mere på www.fmk.dk/bredbaand  Nedsæt en arbejdsgruppe  Sørg for at samle 10–15 husstande  Kontakt Energi Fyn for en samarbejdsaftale  Søg Energistyrelsens Bredbåndspulje 2017


liv i Ringe midtby

Skriveborde står i kø til borgmesteren Har du et skrivebord til borgmesteren? Sådan lød spørgsmålet, da borgmester Christian Thygesen lancerede sin beslutning om at droppe sit skrivebord på Rådhuset i Ringe fra 1. marts. Siden er invitationerne strømmet ind fra hele FaaborgMidtfyn, der tilbyder borgmesteren faciliteter til at kunne arbejde: Et skrivebord og internetforbindelse. Og den beslutning har givet fantastiske muligheder, konkluderer borgmesteren:

”At borgmesteren kommer og ser vores arbejde i vores verden helt tæt på, betyder meget. Det er ligesom et skulderklap at blive set og anerkendt af sin ledelse. Det er et megagodt initiativ, så mere af det!” siger Per Midtgaard.

”Jeg bliver utrolig godt modtaget alle steder, og det giver mulighed for nogle helt andre samtaler, end når man tager en delegation afsted. Nu møder jeg for eksempel både misbrugskonsulenten, de ældre og virksomhedsejeren helt tæt på og får nye vinkler på dagligdags problemer og løsninger,” fortæller Christian Thygesen.

Tættere på borgerne giver inspiration

Betaler borgmesteren skat? En af tilbudsgiverne af et skrivebord til borgmesterens arbejdsdag er Nordagerskolen i Ringe. Her var borgmes­ teren med til morgensang og en rundvisning på skolen, hvor børnene var noget benovede over at have selveste borgmesteren på besøg. Det afholdt dem nu ikke fra kritiske spørgsmål som: ”betaler du skat?” eller ”bestemmer du så alting selv i byen?” Det var et besøg, der gjorde indtryk hos både børn og personale, fortæller skoleinspektøren, Per Midtgaard:

I Faaborg-Midtfyn vil vi bygge bro mellem kommune, virksomheder og borgere, så vi kan komme tættere på hinanden. ”Jeg er her jo for borgernes skyld. Ikke for rådhusets. Og den inspiration, jeg får ved at være tættere på borgerne, giver et endnu bedre grundlag for at træffe de rigtige politiske beslutninger for vores kommune,” siger Christian Thygesen. Mandag og fredag har Christian Thygesen stadig sin gang på Rådhuset, men de øvrige tre dage tager han invitationerne én efter én. Og borgmesteren har absolut ikke tænkt sig at droppe sine mange nye skriveborde: ”Det her er så spændende en måde at møde borgerne på, så det fortsætter jeg med. ”

VORES EGN NR. 2  |  23


Gislev by Day fortsætter også i 2017, hvor vi gentager succeserne fra de tidligere år.

Gislev by Day lørdag den 2. september 2017 kl. 10 – 17

Dagen bliver med kræmmermarked, hvor alle kan komme og være med. Stadepladserne er gratis, men det kan være en fordel at melde sin ankomst til nedenstående adresse.

Arrangementet vil foregå i en større del af byen, men hovedsageligt koncentreret om hovedvejen og Håndværkervej.

Stor udstilling af veteranbiler, forskellige tohjulede køretøjer, såvel nyere som veteraner. Spisesteder med udskænkning af øl og vand samt musik og underholdning af et varieret repertoire. Programmet er endnu ikke færdigt, så meget kan komme til endnu.

24 | VORES EGN NR. 2

Kontaktpersoner:  Bjarne Dyrehauge tlf. 4035 0848 eller bjarnedyrehauge@privat.dk AP. Andersen tlf. 2941 3125 eller ap.andersen@ganet.dk På gensyn GbD-teamet


ESPE

k r a p e l m u T Folke-og

Fra gammel forladt grusgrav til en naturperle for fællesskabets arrangementer Eksistensen af Espe Folke- og Tumlepark er en velbevaret hemmelighed for folk uden for Espe distriktet, dels ligger den godt gemt bag skovbevoksning fra Assensvejen, og dels er den opstået lige så stille igennem en 15-årig periode uden de store fine forkromede strategiplaner Af Marianne Kyed Området tilhører Skovsgården og i 80’erne blev der gravet grus dernede, og da det stoppede, lå området i mange år stille hen. Men ved etableringen af Svendborg­ motorvejen bliver der lavet en aftale om, at de eksis­terende vandhuller, der nedlægges på ruten, skal genetableres på andre lokaliteter i området. I grusgraven er der et lille naturligt vandhul med en lille bestand af en sjælden strandtudse. Et par naturinteresserede naboer til de nuværende ejere, Palle og Mette Nielsen, gør dem opmærksomme på, at der er mulighed for at få etableret et større vandhul på stedet, og det lykkedes med samarbejde fra Skov- og Naturstyrelse. Samtidig bliver der i en del af området etableret naturpleje med afgræsning af fåreflokke.

ret for offentligheden, dog er det sådan, at ved større arrangementer aftales det først med den eksisterende styregruppe. Området bliver i dag flittigt brugt af skole og børnehave, og som nævnt til Sankt Hans festen, men der er altså også mulighed for alle at bruge stedet til børnefødselsdage, grillaftener og overnatning osv. Det er et dejligt ugenert natursted, som bestemt er et besøg værd.

Derefter opstår snakken blandt Palle og naboerne hvad kunne det her område ellers bruges og udvikles til? Kreativiteten får lov til at sprudle i det stille. Palle og Mette har et umiddelbart ønske om at dele området med resten af Espes borgere. Der bliver nedsat en lille styregruppe med 2 naboer og ejeren. Det er dem, der ansøger om midler og tager sig af græsslåningen på pladsen sommeren igennem, så den er egnet til færdsel fra interesserede. Der bliver søgt midler fra Kommunen og fra fonde til en bålhytte, borde/bænkesæt, shelter og toilet. Disse ting bliver etableret, og Espe Borgerforening begynder at afholde deres Sankt Hans aftener derude. I samarbejde med Kommunen bliver der også anlagt en sti ud fra Espe, så borgerne kan gå til området uden at komme ud på offentlig vej. Derfor er det sådan i dag, at selv om området er privatejet, er der en tinglyst brugs-

VORES EGN NR. 2  |  25


Foderstoffens nye og vartegn Af Marianne Ajana, oversætter, cand. mag. Den 18. marts 2017 afslørede Foderstoffen i Rudme, til sit 25 års jubilæum, et imponerende nyt vartegn, nemlig en 5 meter høj og 650 kg tung jernskulptur, kaldet Guitarmanden, som er et drømmekunstværk for en musikscene.

Borgmester Christian Thygesen klippede det røde bånd foran skulpturen, og holdt en tale, hvor han bl.a. sammenlignede Foderstoffen med humlebien, der ikke burde kunne flyve, men gør det alligevel til alles forbløffelse. I alle festdagens taler blev det desuden fremhævet, at et musiksted som Foderstoffen ville være uigen-

Foto: Jakob Bonde-Hansen & Marianne Ajana

26 | VORES EGN NR. 2


Guitarmanden er skabt af de to cubanske kunstnere Arcadio Tomas Capote og Ruben Pena Balmaseda, men drømmen om, og idéen til skulpturen og dens design kommer fra Ole Strøm, den ene af Foderstoffens tre grundlæggere.

nemførligt uden de mange frivilliges store indsats, som får musikken til at spille. Det skal også bemærkes, at Foderstoffen i januar blev hædret med Odense Live Æresprisen. Fremover vil en del forbipasserende, der ikke allerede kender stedet, givetvis studse og sagtne farten eller gøre ophold for at se nærmere på dette store smukke kunstværk, som ingen forventer at møde her langt ude på landet. Især ikke da det ligner noget, der sagtens kunne stå i en storby foran én af landets største musik­scener. Oprindeligt skulle skulpturen forestille en kendt guitarspiller, men det endte med, at Guitarmanden blev til selve indbegrebet af en moderne guitarist, som i den ene hånd hæver en elektrisk guitar i præcis samme form som

den, der ses på Foderstoffens logo, og løfter den anden hånd i et triumferende V-tegn. Den 5 meter høje jernskikkelse udstråler musikglæde og stolthed. Når man ser på den, kan man bogstavelig talt fornemme og næsten høre klapsalverne og tilråbene fra et henført og begejstret musikpublikum foran den stolte musiker, umiddelbart efter en vellykket optræden.

Vartegnet er en visualisering af en skøn musikoplevelse! Foderstoffen og stedets nye vartegn er et fantastisk og håndgribeligt bevis på, hvad der kan ske, når musik­ glæde, begejstring og frivillige kræfter går op i en højere enhed – selv der hvor kragerne vender, og englene synger, som de selv siger.

VORES EGN NR. 2  |  27


Kom til byfest i Espe 10.-12. august 2017

Bankoaften, gadeturnering, underholdning, kræmmermarked, udstilling af specielle køretøjer og meget mere. Arrangørgruppen er i fuld gang med at planlægge årets byfest i Espe endnu engang Af Arrangørgruppen for Espe Byfest Torsdag er bankoaften, hvor vi bestræber os på, at alle kan være med, både børn og voksne. Kaffe og kage sælges i teltet og alt overskud vil gå til byen. Fredag står i børnenes og fodboldens tegn, når der bliver lagt op til underholdning for børnene i teltet, og fodboldkamp på boldbanen. Der vil igen i år blive opstillet hoppeborge til fri afbenyttelse af de besøgende børn. Byfestgrillen åbner også fredag eftermiddag, så der vil være rig mulighed for at købe sin aftensmad her. Vi oplevede sidste år en fantastisk stemning på pladsen fredag aften, og derfor vil der i år, efter børnenes underholdning, blive lagt op til hygge i teltet.

Book en stand på kræmmermarkedet lørdag Lørdag åbner vi med kræmmermarked på pladsen og håber på, at vejrguderne i år vil være med os. Trænger du til at få ryddet ud, eller har du bare noget, du gerne vil sælge, så book allerede nu en stand på markedet. Priserne er de samme som sidste år. Kr. 100,- for en alm. stand, kr. 125,- for en familiestand, kr. 50,- for en børnestand. Det vil være en rigtig god idé at sørge for at have et telt eller lign. med til at skærme for sol og regn (forhåbentligt mest sol). Kontakt Linda på 22115568, hvis I ønsker en stand på markedet. Der vil lørdag også være udstillet specielle køretøjer på pladsen. Og hoppeborgene står også klar til masser af leg.

Skal Hasselvænget vinde året gadeturnering igen i år? Gadeturneringen er også under planlægning. Der vil blive nye, sjove og spændende kampe, der skal kæmpes. Alle kan være med. Ung som gammel. Tilmelding til årets gadeturnering skal ske til Sascha på 31341949. Hasselvænget vandt i 2016 den første gadeturnering i den genopståede byfests ånd. Der har været en masse problemer med at fremskaffe et skilt til gaden der vandt, men som I kan se på billedet, så er det lykkedes.

28 | VORES EGN NR. 2

Skiltet er deres til evig eje, og der er jo mulighed for at hænge flere skilte under det, medmindre de bliver slået af en af de andre gader.

Lørdagsfest med hylende morsom underholdning Lørdag aften lægges der igen op til fest for de voksne. Billetter kan igen i år købes ved cykelsmeden. Vi håber at folk vil være hurtige til at købe billetter til årets brag af en fest, da vi sidste år måtte melde udsolgt ved målstregen. Købes billetterne i god tid, så har vi mulighed for at arrangere plads nok til alle, der gerne vil med. Der vil endnu engang blive underholdning på scenen. I kan godt glæde jer. Det bliver hylende morsomt. Billetten til lørdagsfesten vil i år blive en samlet billet, der indeholder både entré og mad. Menu, underholdning og musik vil i kunne læse meget mere om i den flyer, der kommer i jeres postkasser inden sommerferien starter. Der vil I også kunne læse en masse om alle de andre aktiviteter, der bliver i løbet af byfesten.

Lyst til at deltage i festlighederne – så meld dig gerne Vi skal igen i år bruge en masse frivillige til forskellige opgaver på pladsen. Har du lyst til at tage en tørn, så henvender du dig blot til Janne på 61773930. Vi håber at se en masse af jer til årets byfest i Espe. Vi har glædet os rigtig meget til at gøre det endnu engang. Med venlig hilsen Arrangørgruppen Bestående af Anne-Margrethe Lykkebo, Claus Hemmeløff, Janne Jensen, Kirsten Larsen, Lars Aabrandt, Linda Brown Johansen, Peter Pitøre Rasmussen, Sascha Barrett


NGbileEr I R I R E L I B HE end 25 nyere brugte - altid mere

Grill Selv Buffet Alt inklusive Min. 10 kuverter

5%

bonus

Vælg 3 slags lækkert krydret kød - Hertil en masse tilbehør! Se mere på ørrebrød.dk www.henriksdinerogsm

AutoMester Fordelsklub - giver dig kontante fordele Som AutoMester Fordelskunde får du kontante fordele på vores værksted.

Du får også rabat til en attraktioner m.v. og flere andre fordele.

Vi giver 5% i bonus på din værkstedsregning. Bonusbeløbet fratrækkes altid den efterfølgende regning.

Tilmeld dig allerede allerede i dag på automester.dk eller via vores app.

3 års garanti på reservedele

Autohjælp

Finansiering

3 års udvidet garanti på dæk

kun 99,- pr. person

Hundstrup Kro - Atmosfære og madoplevelse

SØNDAGS SPISNING - Hver søndag fra kl. 12-15 3 retter kun kr.

160,-

3 retter m/kaffe kr.

175,-

Skal forudbestilles

HENRIK’S

3 års udvidet garanti på dæk Gælder Bridgestone, Continental, Firestone og Michelin.

Diner & Smørrebrød

Bødkervej 10 · 5750 Ringe · Tlf. 21 78 64 65

DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34 Langgade 41, Espe, 5750 Ringe

WWW.HEBILER.DK

Sløv PC ?

Giv din pc et eftersyn Vi undersøger og retter følgende  Virus og spyware check  Installerer opdateringer  Opdaterer Adobe, Java mm.

TRE RUTER PÅ LANDEVEJ: 25 KM, 50 KM & 100 KM, + JUNIORRUTE OG MTBRUTE

‘‘

DET ER SUNDT, SJOVT OG GODT FOR HELBREDET

GOODIEBAGS TIL ALLE DER ER TILMELDT INDEN 16. AUGUST.

’’

BIKE FOTO BY O.J.

‘‘

CYKELLØBET DER BANKER FOR KVINDERS HJERTE

’’

PRIS: 245,ved tilmelding senest d. 31. maj 345,- ved tilmelding fra d. 1. juni til d. 16. august. Herefter 395,JUNIORRUTE: 195,FOR HVER DELTAGER DONERES DER 100 KR. TIL HJERTEFORENINGEN

LØRDAG D. 26. AUGUST 2017 1. START GÅR KL.10 FRA MIDTFYNS FRITIDSCENTER I RINGE

Overvejen 71 5792 Årslev Tlf: 62 67 17 57 www.nsd.dk e-mail: nsd@nsd.dk

FOR MERE INFORMATION OG TILMELDING:

www.hjerterdametouren.dk VORES EGN NR. 2  |  29


Fynsland Det er godt 10 år siden at organisationen ’Fynsland’ så dagens lys i Faaborg Midtfyn Kommune. På det tidspunkt var de 5 kommuner blevet lagt sammen og Faaborg-Midtfyn kommune opstod

Af Gunnar Landtved, formand for Fynsland Det var en stor tilpasningsproces at få alle ting bragt på plads, og i det virvar som det var, følte lokalområderne sig oversete, og da vi mente, at 70% af borgerne også skulle havde et talerør, blev Fynsland etableret af frivillige kræfter i områderne. Begyndelsen af Fynslands arbejde var faktisk en protestbevægelse, der løb politikerne på dørene, for at få indflydelse på den førte politik.

Formål om at være aktive og understøttende

Arbejdet er skredet godt fremad siden, og i dag føler Fynsland, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med politikerne og administrationen i vores kommune.

Ligeledes vil vi gerne arbejde tæt sammen med Byforum Ringe, idet lokalområderne ikke kan undvære Ringe, og Ringe kan ikke undvære lokalområderne i vores fælles udviklingsarbejde.

Ny struktur skal styrke lokalområderne I februar på vores årsmøde lavede vi en ny struktur i Fynsland, for at gøre vores lokalområder stærkere, i kommunens tre egne. Den nye struktur går på, at der er valgt 2 repræsentanter fra hver af de tre egne til at danne Fynsland, og her har de 6 repræsentanter fordelt posterne, således at det er Niels Peder Ellegaard, der er næstformand og repræsenterer Faaborgegnen, og Elna Johansen med fra samme område. I forstadsbåndet er Per Jensen kasserer og har Ole Simonsen med til at repræsentere dette område. I Ringeegnen er det Tina Ellegaard og Gunnar Landtved der repræsenterer dette område, som bladet udkommer i, og Gunnar Landtved er formand.

30 | VORES EGN NR. 2

Arbejdet i Fynsland går på at være aktive i egnsmøderne og understøttende i det arbejde, der foregår i vores lokalområder, hvor vi gerne vil skabe en god fællesskabsånd, for det tror vi på er bærende for vores områder.

Bladet I sidder med i hånden er én af de gode idéer, vi har skabt i fællesskab Her ville det være dejligt med nogle indlæg fra jer om det I oplever i jeres område, og hvad I ser som udfordringer for at bidrage til en befolkningstilvækst i vores kommune. Som det er nu har områderne 3 til 4 sider at skrive på, og områdernes bidrag til at holde økonomien er omdelingen, som hvert område skal stå for. Det er ikke alle områder der har lige nemt ved denne aktivitet eller kan få nogen til at hjælpe. Hvordan løser vi det i 2018 og frem? Skal vi betale klubber/skoler for omdeling - eller betale et firma for omdeling? Kom frem med jeres ideer og ønsker.


i arbejdstøjet I Krarup og Espe er der ikke noget lokalråd, og det er vores store ønske at få dette område med på lige vis med vi andre, så her må I også gerne komme med gode ideer. Vi dækker områderne i dag ved at trække på andre frivillige kræfter for at få de gode historier med.

netbankforsikring også. Forsikringen dækker 1 årsværk i hvert lokalråd, med ret til at flytte timer mellem lokalrådene.

Borgerbudget og velkomstmøder

Det nyeste skud er, at vi sammen med Teknik- og Miljøudvalget og ”Sammen om Fællesskaber” vil arbejde på at få delebiler ud i vores områder, eller noget der ligner. Der er flere muligheder, men vi må erkende, at den kollektive trafik ikke strækker uden for ferierne og weekender samt om aftenerne. Dette vil I komme til at høre mere om.

Borgerbudgettet er et andet godt samarbejdsområde vi har, og som vi stadig udvikler på, så når nu kommunen indbyder til infomøder for borgerbudget 2017, vil vi rigtig gerne se mange af jer komme med på banen. Hvis vi sammen får det rigtige koncept i år, er der forlydender om, at borgerbudgettet kan blive forøget betragteligt i 2018. Ringeegnen og Byforum Ringe er også sammen om at deltage i velkomstmøderne til nye borgere til vores kommune. Et flot arrangement afholdt af kommunen. Derudover deltager Fynsland i det Fynske Landdistriktsudvalg, som består af landdistriktsudvalg fra Nyborg, Kerteminde, Assens, Nordfyn og Faaborg Midtfyn kommune.

Forsikring der dækker ansvar ved frivilligt arbejde Fynsland har netop fået lavet en forsikring, som dækker ansvar for personer, der arbejder frivilligt i lokalområdernes arbejde, og som ikke er dækket under idrætsforeningernes forsikring. Samtidig har den en

Delebiler i lokalområdet – måske en realitet i fremtiden

Fynsland har også indstillingsretten til landdistriktsmidlerne, som bliver delt ud 2 gange om året. Det er Kultur- og Landdistriktsudvalget der uddeler pengene. Det sidste, jeg vil nævne, er det vigtigste, nemlig samarbejdet med vore politikere, og ikke mindst de 2 årlige møder med Kultur- og Landdistriktsudvalget, hvor vi drøfter udviklingsmulighederne til gavn for vores lokalområder og deres borgere. Venlig hilsen Tina Ellegaard og Gunnar Landtved

VORES EGN NR. 2  |  31


Skoleskak

på Krarup Friskole - Spil, læring, dannelse og fællesskab Af Marianne Keinicke, lokal skribent i Krarup

Gennem skolegårdens legende og boldspillende børn når jeg frem til hovedindgangen på Krarup Friskole, Reventlowskolen. Jeg ser mig søgende om, og en lille lyshåret pige spørger: Skal du tale med Anne Mette? Hun peger ned ad gangen hvor lærere og børn myldrer i begge retninger. Se, hun er lige der! Skoleleder Anne Mette Vahl-Møller udveksler mange nik og smil inden vi sidder over for hinanden på kontoret.

Hvordan har I grebet det an med skak­ undervisningen? Vi indførte skak på Krarup Friskole da den blev oprettet i 2004. På den tidligere folkeskole var skakken godt implementeret, og vi havde tilsagn fra den erfarne skakleder, Mogens Keinicke, om at påtage sig opgaven. På Krarup Friskole er det obligatorisk at have skak. Det er simpelthen en integreret del af vores undervisningstilbud. Skak er på skoleskemaet for de 29 børn i 0., 1. og 2. klasse helt på linje med de andre fag. Det er nemt at finde ud af for alle parter, og det giver skolens elever det samme skakfaglige fundament. Nogle børn vælger at fortsætte med skakken. Så for tiden har i alt 37 af skolens 65 elever skak på ugeskemaet. I SFO’en bliver der spillet skak så godt som dagligt, og vi planlægger at tilbyde egentlig skakinstruktion til de særligt ivrige.

Hvorfor har I valgt at have skak som skolefag? Vi lægger vægt på at skabe overskuelige rammer for alle skolens børn. En fast struktur og faste vaner giver tryghed i skolehverdagen og understøtter børnenes læring

32 | VORES EGN NR. 2

og udvikling. Vi har det synspunkt at alle har gavn af en klar struktur, og at ingen tager skade af det! Efterhånden har vi en del års erfaring med at opbygge trygge rammer for de børn der har særlige udfordringer. Det kan være såvel fagligt som socialt, eller fordi et barn har en specifik diagnose. Vi mener at vi er dygtige til at tage hånd om netop disse børn. Mange af dem kan have svært ved at gøre noget færdigt, at holde ved og holde ud. I en zapper-tid er det forbasket vigtigt at børnene bliver støttet i at være vedholdende! Og vi ser vores tilbud om skakundervisning som et vigtigt middel.

Hvordan oplever I at skak kan gavne elevernes læring? Vi voksne kan tydeligt se at skakken træner koncentrationsevnen. For at klare sig skal man kunne tænke flere træk frem. Man skal kunne læse både spillet og sin modstander. Som skakspiller er der for hvert træk og modtræk flere muligheder at vælge imellem. Der skal træffes strategiske beslutninger, og det skal gøres i en fart. Da jeg gik i skole, fik vi tit at vide at en opgave kun kun-


ne løses på én bestemt måde. I dag arbejder vi på – ja, vi kræver faktisk – at eleverne kender og bruger mange strategier. Det gælder i alle skolens fag og sammenhænge. Læsning, idræt, sprog og ikke mindst socialt. Det er vigtigere i dag end nogensinde før.

Hvad er dit syn på skak når det gælder den personlige udvikling? Jeg holder meget af at man i skak skal hilse pænt på hinanden inden spillet. Det er et krav at man er høflig og opfører sig civiliseret over for sin modspiller. Når et parti skak er forbi, siger begge parter: Tak for kampen! Det kan være hårdt hvis man har tabt og meget gerne ville have vundet. På skolen har vi meget forskellige børn, men alle har godt af at lære at styre temperamentet. Skakken er en god arena for at træne almindelig dannelse.

Hvad med dine egne børn og skakken? Da vores børn gik i skole, var skak et fast fritidstilbud som Mogens Keinicke stod for, gennem hele deres skoletid i Krarup. Vores datter, Frederikke, elskede at gå til skak hos Mogens. Hun havde ikke de store evner for spillet, men syntes alligevel at det var helt fantastisk. Vores søn, Andreas, blev hurtigt rigtig god til skak og kvalificerede sig flere gange til afgørende kampe ved DM. Som forældre så vi hurtigt at det var utroligt gavnligt for ham der har så stort et temperament! Ja, han er udstyret med et konkurrence-gen af den anden verden. Skakspillet blev en passion, og han er stadig meget glad for det. Et andet vigtigt aspekt ved skak er at det kan spilles uafhængigt af alder. Det er utroligt så hurtigt et barn får lært så meget om spillet at de har glæde ved at spille med andre. Vores søn, Andreas, er den yngste i en stor flok fætre. Han var bare 5 år da han spillede skak med sin ældste fætter på 25 – og vandt over han. Det er der blevet grinet meget af i familien!

Hvad siger skolens forældrekreds til skakundervisningen? I skolebestyrelsen taler vi jævnligt om at skakken er med til at styrke fællesskabet blandt forældrene. I løbet af et skoleår får alle skakelever tilbud om 10-12 lørdagsstævner rundt om på Fyn – også 3-4 her på skolen. Her afprøver og udvikler børnene deres spil sammen med jævn­ aldrende fra andre skoler. Det kan kun lade sig gøre med massiv forældreopbakning! Der er brug for kørsel til stævnerne og for praktisk arbejde når de afholdes hos os. Mange forældre bliver overraskede og imponerede når de oplever hvordan deres urolige poder sidder dybt koncentrerede ved skakbrættet og lukker alt andet ude. Det værdsætter alle vi voksne!

Hvordan er skak i den grad blevet en succeshistorie på Krarup Friskole? Vores skaklærer, Mogens Keinicke, har en meget stor del af æren! Når han underviser, er det en selvfølge at der er ro. Man opfører sig ordentligt, lytter og er nærværende. Det er den opførsel der forbindes med at have skak. I pauserne er der masser af bulder og brag enten på legepladsen eller i gymnastiksalen. Men når brikkerne står klar, er der ro og opmærksomhed igen. Efter morgensamlingen forleden talte jeg med nogle af de børn der havde været til et stort skakstævne i Nordjylland i weekenden. De havde været 10 skakspillere og en flok forældre af sted med Mogens som leder. Det var ikke blevet til 1. pladser eller pokaler denne gang. Alligevel var børnene tilfredse og kom glade hjem til Fyn. Jeg vandt bare så mange kampe, fortalte en lille fyr stolt. De andre på vores hold vandt også tit, fortsatte han. Mogens siger at vi er et rigtig godt hold!

Skakfamilien på Bebegården Linda og Torben Bebe tager imod ved det store bord i alrummet. Sammen med deres yngste søn har de lovet at fortælle om deres erfaringer med skak. Magne er 8 år og en dag gammel. Han går i første klasse, og ligesom de andre drenge og piger i indskolingen har han skak med Mogens om onsdagen. Hvorfor er du så glad for at spille skak, Magne? Magne tænker sig grundigt om og siger så: Det ved jeg ikke. Kan du godt lide at vinde? Hans ansigt lyser op: Ja! Så bliver jeg så glad inden i mig selv. Hvad så når du taber? Så tænker jeg: Øv, jeg har tabt, men jeg siger det ikke. Hvem kan du godt lide at spille med? Min ven Oliver. Men han er bare så lææænge om at træk-

ke. 5 sekunder mindst. Nogle gange 10! Han er så langsom at jeg glemmer hvilken brik jeg ville flytte. Vi er næsten lige gode. Det er også spændende at spille mod en pige der hedder Søs fra Nr. Åby. Hun var med til skakstævne i Ikea, og hun slog mig to gange. Nu kommer ord og minder strømmende fra Magne, han retter sig op i stolen og fortæller ivrigt: Engang til et skakstævne kæmpede jeg godt. Vi skulle spille 7 kampe, og jeg vandt de 6 og kom i finalen. Men jeg kunne altså ikke vinde den STORE pokal!. Hvad synes du om det når Mogens underviser jer i skak? Det er da okay, men jeg synes altså at det tager tid fra skakken! >>

VORES EGN NR. 2  |  33


Mogens var god til at få os unger med på ideerne. Hans holdning er at det er vigtigst at spille, men hver eneste gang lærte vi noget nyt. Et godt trick, som det hed. Linda Bebe fortæller at alle fire børn i familien Bebe er skakspillere.

>> Har du lært noget om skak hos Mogens som du har kunnet bruge? Ja! Rokade! Det er ligesom en knytnæve! (Magne viser hvordan ved at svinge højre arm rundt og slå hånden i bordet). Som dreng har Torben Bebe også gået til skak på Krarup Skole hos Mogens i 2-3 år. Hvordan husker du din tid som skoleskakspiller? Jeg syntes simpelthen det var sjovt både når vi trænede, og når vi mødte andre hold ved stævner. Selvfølgelig var det sjovest at vinde, men bare det at være med var vigtigt for mig.

Hvad er jeres oplevelse som forældre? Vores ældste, Lasse, havde rigtig svært ved at sidde stille i længere tid ad gangen, men det fik han lært til skak. For Sofia var de kreative fag som musik og drama de vigtigste, men netop derfor havde hun glæde af det som skakken kan bidrage med. Lærke har været med til rigtig meget skak, både på skolen og til skakstævner. For hende var det sociale samvær betydningsfuldt. Og nu er det så Magne der sidder klistret til skakbrættet. Faktisk har han genoplivet interessen for skak herhjemme og udfordrer tit sine søskende. Vi er ikke i tvivl om at de gode vaner fra skak smitter af på undervisningen, fortsætter Torben. Ungerne får trænet deres selvkontrol, lærer at vente til det er deres tur. Det gælder både de hurtige og de langsomme. Linda nikker og siger: Vi forældre oplever at vores børn ikke mister modet! Da Magne forleden kom hjem fra et skakstævne, fortalte han at det var gået megagodt! Han havde tabt fem kampe og vundet en. Og alligevel kom han strålende glad ind ad døren og råbte goddag!

Gratis hjemme besøg!

Markiser i fokus Snart er sommeren her! Kontakt os gerne og vi kommer med markiseforslag som er tilpasset dine ønsker og behov. Mere info på www.moogio.dk Moogio Ringe Svendborgvej 46 Tel 40 14 49 69 ringe@moogio.dk moogio.dk

34 | VORES EGN NR. 2

Markiser Persienner Rullegardiner Plisségardiner Lamelgardiner

17/9 Vocal Line 21/9 AM Helger & P Larsen 30/9 Blues Brothers 6/10 Savage Rose 12/10 Folkeklubben 26/10 Jens Unmack (Love Shop) 3/11 Deep Purple Jam 11/11 Lis Sørensen 18/11 King King (UK) 25/11 Julefrokost

www.foderstoffen.dk


Café Fabers Ryslinge Foreningen Café Fabers har det sidste års tid arbejdet på at gøre det muligt at indrette café og kultursted i Hal 1 på de tidligere Fabers Fabrikker. Det ser nu ud til at lykkes. Af Lone Holm , Bestyrelsens formand Bestyrelsen har indtil nu skaffet 950.000 kr fra diverse fonde og private til renovering af Hal 1: Real Danias fond, ”Underværker” har støttet med 500.000 kr, Veluxfonden med 50.000 kr, Fionia Fond med 50.000 kr, LAG SØM med 150.000 kr og Martin og Flemming Skibsted med 200.000 kr. Dette beløb er nok til renoveringen, som forventes at starte til august 2017. ”Café Fabers” skal være et café og kultursted, først og fremmest for Ryslinges borgere, drevet af frivillige aktiv-medlemmer af caféen, og styret af caféens bestyrelse. Der er skrevet en 10 årig lejekontrakt med Martin og Flemming Skibsted, som i dag er ejere af de tidligere Fabers Fabrikker, det nuværende Erhvervscenter I/S. Kontrakten indebærer, at ejerne støtter projektet ved at give gratis husleje de første 3 år. Formålet med caféen er at skabe et kulturelt mødested på tværs af interesser og grupperinger, hvor

alle grupper i byen, også̊ de nyankomne flygtninge, kan mødes omkring forskellige kulturelle arrangementer: Musik, foredrag, diskussionsaftener, film eller måske bare drikke en kop kaffe, spille et spil og snakke med dem, man møder. Vi forestiller os et arrangement om måneden, hvor der betales entré, og at caféen ellers er åben de fleste af ugens dage. Lige nu er vi ved at søge midler til inventar til caféen, og det næste skridt bliver at få samlet alle interesserede frivillige. Caféen skal også være et formidlingssted for den historie, der har udspillet sig på stedet, og som har haft så stor betydning for Ryslinge. Lasse Helner sagde til en koncert på “Fabriksladen”, “at der er noget særligt i mulden i Ryslinge”. Det vil vi gerne bygge videre på.

VORES EGN NR. 2  |  35


Nyt fra Laundrup Mark Egnsspilsforening Pensionistteatret opfører i år: ”5000 spir med udsigt til kirkeklokker” Traditionen tro spiller pensionistteatret en folkekomedie på Egnsspilscenen i Lamdrup. Stykket tager sin begyndelse i 30’erne, hvor et lille samfund oplever økonomiske problemer og forviklinger. De bliver selvfølgelig løst til sidst. Der er fart over feltet og sjov og ballade, når teaterpensionisterne ruller sig ud. Stykket instrueres af Kjeld Sørensen og Karen Haugaard.

Vi glæder os til at se jer! Laundrup Mark Egnsspilsforening ”5000 spir …” opføres onsdag den 14. juni og søndag den 18. juni 2017, begge dage kl. 14.00 med efterfølgende kaffe og kage.

KLINIKHUSET v/Marianne Lundgreen

Fodterapi

Personlig træner

Massage & Zoneterapi

Psykoterapi

Yoga

Psykologisk Behandling

Jernbanegade 13-15 • 5750 Ringe • Telefon: 62 62 18 39 • klinikhuset.ringe@gmail.com 36 | VORES EGN NR. 2


Gislev Musik Festival

2017

Så er året i Gislev Musik Festival for alvor gået i gang. Vi har haft en arbejdsdag, hvor bestyrelsen fik ordnet en masse praktisk, så vi nu er klar til årets Gislev Musik Festival

Af Louise R. V. Gotfredsen , PR-ansvarlig

Lørdag den 10. juni 2017 kl. 10–24 Der er allerede en masse gode kunstnere, der har meldt deres ankomst på årets festival, så vi kan igen præsentere et alsidigt og fedt musikprogram. Vi glæder os til at kunne præsentere det endelige program! Vi håber, at mange vil møde op og gøre dagen rigtig hyggelig sammen med os i Børneskoven bag ved Gis­lev Forsamlingshus - lørdag den 10. juni fra klokken 10–24. Hvis der er nogle, som gerne vil være med til at hjælpe os med at lave festival, tager vi imod al den hjælp vi kan få. Vi kan sagtens bruge mange flere mennesker til at stille op i dagene op til festivalen, og selvfølgelig til at tage det hele ned dagen efter. Det plejer at være super hyggeligt at opleve denne side af festivalen også. Kunne man være interesseret, kan man hele tiden holde sig ajourført på vores hjemmeside. Her bliver der løbende lagt informationer op, og der står også hvem man kan kontakte, hvis man har spørgsmål om de forskellige ting. Se www.gislevmusikfestival.dk

VORES EGN NR. 2  |  37


l a v i t s e f s e g n u De e m d u iR

7 1 0 2

Vi er fem unge mænd på 19-20 år, Jens Leonhard, Anton Hedegaard Mortensen, Christoffer O’Donoghue, Valdemar Bonde og Christian Vingum, som har startet en ungdomsfestival i Rudme. Vi er alle opvokset i Rudme på nær Valdemar, som egentlig er fra København, men han elsker Rudme lige så meget som os andre.

Hvordan fik I ideen til at starte en festival i Rudme?

Hvorfor synes I, at det var sjovt at lave en festival?

Vi har altid haft det godt med hinanden i Rudme og har derfor været gode til at holde forbindelsen, selv efter vi begyndte på gymnasiet i Ringe og Odense. Nogle er flyttet herfra, men de kommer stadig jævnligt tilbage for at opretholde ungdomslivet i Rudme.

Det bare fedt at skabe noget for andre. Sidste år afholdt vi Rudme Festival for første gang, og det var meget improviseret og i sidste øjeblik. Vi kunne ikke rigtig finde ud af hvilke tilladelser, vi skulle have, så det var først tre uger inden festivalen skulle starte, at vi rigtig sagde “NU gør vi det fandme!” - uanset at vi ikke var helt sikre på, der var styr på alt. Men jeg har det lidt sådan, at nogle gange skal man bare gøre det! Ellers sker der aldrig noget. Det gjorde vi, og jeg har aldrig gjort noget så fedt. Jeg hørte næsten ingen af koncerterne og brugte meget tid på at løbe rundt og få styr på ting. men man følte sig bare så høj over at have skabt noget, hvor så mange mennesker var så glade. Så ja… det er derfor, det er så fantastisk at arrangere festival.

Tit kommer der også unge mennesker, som ikke bor i Rudme, for at deltage i vores mange fester og arrangementer. Blandt vores venner har det skabt et billede af Rudme som det idylliske og imødekommende samfund som det er. Det er et samfund som vores venner og andre har lyst til at komme og være en del af, og på den baggrund opstod ideen til Rudme Festival.

38 | VORES EGN NR. 2


Foto: Valdemar Bonde

Hvordan afvikles den?

For hvem?

Årets Rudme Festival afholdes d. 20. - 23. juli. I år har vi styr på ALT - eller det prøver vi i hvert fald at få. Det er en større proces, end man lige skulle tro. Bureaukratiet er lige så besværligt som man kunne forvente. Men vi er ved at være der og har næsten hele vores musikprogram på plads. Et line-up der snart bliver offentliggjort i fuldt format. Vi er meget glade for årets program. Der er rigtig mange gode bands, som alle sammen består af unge talentfulde musikere.

Festivalen et tilegnet unge mennesker, så folk mellem 16 og 25 er vores primære målgruppe. Men hvis nogle ældre kigger forbi, er de selvfølgelig også velkomne. Man skal bare være forberedt på at blive trukket op til dans af en masse glade unge mennesker.

Ud over et fantastisk musikprogram vil der også være masser af events, både konkurrencer, men også performances f.eks. i form af impro-teater og gøgler/ildshows. Det bliver et brag af en fest.

Rudme Festival Rudmevej 36, 5750 Ringe

Ekstra info www.facebook.com/events/1679104172374199/ www.rudmefestival.safeticket.dk/ events/31396-Rudme_Festival_2017/

VORES EGN NR. 2  |  39


A J G u lv

En igma 425

PH 2/ 1 Bord

PH Snowb al l

Above 250

PH 3½-3 Pe nd e l

Pant he l la M IN I

Lundsager 1 ∙ 5750 Ringe ∙ Tlf. 62 62 20 77

VI STØTTER OP OM RINGEEGNEN Lundsager 1 ∙ 5750 Ringe ∙ Tlf. 62 62 20 77 ∙ www.flemmingnielsen.nu

Profile for Mark & Storm Grafisk

Vores Egn Nr. 2 2017  

Vores Egn Nr. 2 2017