Page 1

Programma 2011

nieuwe communicatie marketing en social media Voor bedrijven, instellingen en overheid


Colofon

Uitgave MarketingMonday

Auteur Richard van Hooijdonk

Fotografie Inge Pont | Cees Verhoeven

Concept en vormgeving Wegener SpeciaalMedia


inhoud Visie 

2

Modellen 

4

Productoverzicht  Inspiratiesessies 

7 10

1 Inspiratiesessie New Marketing

12

2 Inspiratiesessie Social Media Marketing

12

3 Inspiratiesessie Social Media voor Medewerkers, Managers en Directies 

13

4 Inspiratiesessie Social Media voor de Overheid

13

5 Inspiratiesessie Social Media Personal Branding 

15

Masterclasses 

16

6 Masterclass New Marketing

18

7 Masterclass Nieuwe Producten en Diensten Ontwikkelen

20

8 Masterclass Branding 2.0

22

9 Masterclass Crossmedia

24

10 Masterclass Event Driven Marketing

26

11 Masterclass Social Media Marketing

28

12 Masterclass Social Media voor medewerkers, managers en directies 

30

13 Masterclass Social Media voor de overheid

32

14 Masterclass Social Media Personal Branding

34

15 Masterclass Social Media Leadgeneratie en Conversie

36

16 Masterclass Succesvol Presenteren

38

17 Masterclass Online Informatiemanagement 

40Leergangen 

44

18 Leergang New Marketing

46

19 Leergang Social Media Strategie

47

Overigen 

48

20 Strategieprogramma’s

48

21 Contentontwikkeling

48

22 Social Media Leadgeneratie 

49

23 Detachering en Interim-management

50

Klanten en reviews 

51

Team 

52

1


visie Visie van MarketingMonday MarketingMonday is een opleidings- en strategiebureau gespecialiseerd in nieuwe marketing en communicatie. Technologische ontwikkelingen veranderen de behoeften en het gedrag van consumenten en burgers. Tegelijkertijd stellen technologische ontwikkelingen organisaties in staat om hierop in te spelen. MarketingMonday heeft een passend aanbod gecreëerd vanuit de vraag van bedrijven, organisaties en overheden naar een nieuwe marketing- en communi­ catieaanpak. Door te inspireren, het aanleren van kennis en vaardigheden en borging, stelt MarketingMonday mensen in staat veranderingen binnen een organisatie te bewerkstelligen. Dit leidt tot meer rendement, nieuwe doelgroepen, een onderscheidende marktpositie en een voorsprong op concurrenten.

Verandering door eigenaarschap CEO van MarketingMonday Richard van Hooijdonk heeft de afgelopen 15 jaar veel innovaties en veranderingen geleid en van dichtbij meegemaakt. ‘Het veranderen van de organisatie werkt alleen als medewerkers zelf eigenaar worden van hetgeen ze moeten veranderen.’ Veel plannen verdwijnen in de kast, nadat ze door door externe buro’s of individuen zijn geschreven. Hierdoor

Richard van Hooijdonk, directeur MarketingMonday

blijven echte innovaties en veranderingen uit of komen ze heel traag tot stand. In een snel veranderende markt is dit fnuikend voor de concurrentiepositie en het (communicatie)resultaat van commerciële ondernemingen, overheden en instellingen. De programma’s van MarketingMonday zijn erop gericht om mensen binnen organisaties in korte tijd bewust te maken van nieuwe marketing en nieuwe communicatie. Onder leiding van specialisten en docenten ontwikkelen zij vervolgens zelf de aanpak die nodig is om te veranderen. Hiermee combi­neren we strategie, opleiding en verhogen we de waarde van ‘human capital’ op een manier die heel natuurlijk en logisch is.

2

Voormalig marketingdirecteur en schrijver van het boek ‘Op naar Marketing 2.0’, spreker op vele natio­ nale en internationale congressen. Tevens als docent verbonden aan SRM/Erasmus en als gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit.


Unieke inspiratiesessies, masterclasses en leergangen MarketingMonday heeft een interessant aanbod aan workshops, inspiratie­ sessies, masterclasses en leergangen voor bedrijven, instellingen en overheden. Deze programma’s zijn incompany beschikbaar en voor de masterclasses zijn ook individuele inschrijvingen mogelijk. Uitgangspunt van de programma’s is de door MarketingMonday ontwikkelde IKVB-methode. De opzet hiervan is inspi­ratie en kennis opdoen, vaardigheden ontwikkelen en borgen van de nieuwe werkwijze. Motivatie en verandering worden hiermee tot stand gebracht. Een uniek element in de programma’s van MarketingMonday is ‘The New Marketing Cycle’ en ‘The Social Media Cycle’. Dit zijn modellen die deelnemers stap voor stap naar een nieuwe strategie leiden. De stappen hebben onder andere betrekking op doelstellingen, doelgroepen, productpropositie, (social) branding, crossmedia & social media, web 2.0, distributie en marketing intelligence.

Voor wie?

“De kennis en vaardigheden kun je direct toepassen in depraktijk. Het levert je een winstgevende voorsprong op!”

Klanten van MarketingMonday zijn middelgrote en grote (multi)nationale bedrijven die voortdurend op zoek zijn naar een voorsprong in specifieke marktsegmenten. Daarnaast bedienen wij (semi)overheden die op zoek zijn naar een betere dialoog, communicatie en aansluiting bij groepen in de samenleving.

Organisatie MarketingMonday is gevestigd aan het IJ in Amsterdam. Met vijftien enthousiaste collega’s bieden we een mix van senioriteit en jonge dynamiek. MarketingMonday wordt gedreven door hoogwaardige technologie op het gebied van webpresence, campagnemanagement en marketing-intelligence.

3

Visie | w w w.marketingmonday.nl


uitleg van onze modellen Het succesvol toepassen van nieuwe marketing en social media is een complex proces. Daarom hebben we de werking ervan uitgelegd in enkele duidelijke modellen. Deze modellen vormen de basis van onze inspiratiesessies, masterclasses en leergangen. Ze bieden houvast en geven richting aan je strategie.

New Marketing Cycle De ‘New Marketing Cycle’ is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de stappen die nodig zijn om de commerciële strategie van bedrijven te innoveren. Commer­ ciële innovatie is van groot belang om daarmee een voorsprong te behouden op concurrenten en aansluiting te zoeken bij de behoeften van consumenten en klanten.

Social Marketing Cycle De ‘Social Marketing Cycle’ levert een duidelijk stappenplan voor de ontwikkeling van een social media strategie voor bedrijven en is gericht op het genereren van betrokkenheid. Deze betrokkenheid vertaalt zich in deelnemen, participatie, creatie, verspreiden en evangelisatie (ambassadeurschap). Met als resultaat: loyaliteit, leadgeneratie, merkwaarde en ambassadeurs.

Social Media Cycle De ‘Social Media Cycle’ geeft inzicht in de stappen die nodig zijn om een generieke social media strategie te ontwikkelen voor bedrijven en instellingen, waarin alle onderdelen van de organisatie vertegenwoordigd worden (sales, marketing, hrm, klantenservice, productontwikkeling, directie).

Personal branding Cycle De ‘Personal Branding Cycle’ laat je de stappen zien die nodig zijn voor de ontwikkeling van je eigen ‘sociale merk’ op het internet. Hierbij gaat het om de online branding van personen en niet van bedrijven of instellingen.

ACCMS-methode De ACCMS-methode geeft je een leidraad voor effectieve leadgeneratie door de inzet van social media bronnen en content. Deze methode (content­ ontwikkeling, campagne-management, marketing-intelligence en sales) wordt al sinds 2009 getest en is inmiddels zeer effectief gebleken. Deze methode heeft als eigenschap dat er geen media (of heel beperkt) media worden ingekocht, maar dat gebruik wordt gemaakt van ‘seeding’, ‘content-interactie’ en de inzet van ‘influencers’ om bereik te genereren.

IKVB Bedrijven en instellingen die willen veranderen, moeten dat op de juiste manier doen. Allereerst moeten de ogen worden geopend met inspiratie. Daarna volgt de noodzakelijke kennis en moeten medewerkers vaardigheden opdoen die nodig zijn om de nieuwe werkwijze te borgen.

4


New Marketing Cycle 12. Sales

13. Organisatie & Cultuur

1. Doelstellingen

2. Doelgroepen

Bijna 75% van de consumenten wil

Een nieuwe benadering van marke-

Doelstellingen vormen de basis voor

Welke doelgroepen zijn voor u van

ongestoord (online) zaken doen.

ting eist een verandering in denken

een ambitie. Goed gespecificeerde

betekenis? Heeft u de juiste customer

Welke vormen van selfservice dragen

en werken. De IKVB-methode richt

doelstellingen zorgen voor een goede

insights? Meer dan ooit staan klanten

bij aan uw commerciĂŤle strategie?

zich op inspiratie, kennisoverdracht,

monitoring en aanzienlijk betere

en prospects open voor een intelli-

vaardigheden en borging.

marketingresultaten.

gente doelgroepbenadering.

11. Marketing-IT Er zijn nieuwe technieken nodig om

3. Productontwikkeling

nieuwe marketing mogelijk te maken.

Betrekt u uw klanten door middel van

Denk daarbij aan web 2.0 applicaties

co-creatie bij de ontwikkeling van

of intelligente CRM.

producten en diensten die zij later bij u zullen kopen?

Doelstellingen 2.0

10. Marketing-intelligence Goede kennis over concurrenten,

Sales 2.0

klantbehoefte, klantwaarde, life

Doelgroepen 2.0

time cycle, prospects en gedetailleerde marketingresultaten is

KLANT WAARDE

cruciaal.

DISTRIBUTIE BELANGRIJKSTE DRIJFVEER

KLANTFOCUS PRIORITEIT

Distributie & Multichannel 2.0

LIFE-TIMECYCLE

Door technologische ontwikkelingen verandert marketing de komende jaren drastisch. Marketing 1.0 maakt plaats voor Marketing 2.0 met consequenties voor NIEUWE de commerciĂŤle strategie. KANSRIJKE

Marketing Intelligence 2.0

Productontwikkeling 2.0

KLANTEN

Branding 2.0

TECHNOLOGIE VERANDERT MEDIA

Webpresence 2.0

Crossmedia 2.0

4. Branding 9. Distributie 2.0

Is uw merk onderscheidend en ver-

Distributiepartners bieden krachtige

trouwenwekkend? Is uw merk klaar

mogelijkheden tot samenwerking

voor de nieuwe consument die een

en hebben een loyale band met de

dialoog met uw merk als eis stelt om

eindconsument.

zaken met u te doen?

8. Mulitichannel

7. Webpresence

6. Cross- en social media

5. Social branding

Heeft u nagedacht hoe u de verschil-

Kunt u bezoekers die niets onderne-

Zijn uw marketeers in staat om de

Social Branding vergroot de betrok-

lende kanalen (internet, telefoon,

men, wel laten profileren in uw data-

juiste combinaties te maken tussen

kenheid van klanten en relaties.

print etc) kunt innoveren om hierdoor

base zodat u ze later kunt bewerken?

offline en online marketing? Kent u de

Betrek de klant actief en interactief

de kosten te verlagen en de opbreng-

Heeft personalisatie van het aanbod

event-driven technieken?

zodat zij kan participeren, verspreiden

sten te verhogen?

op uw site plaatsgevonden?

5

Modellen | w w w.marketingmonday.nl

of zelfs evangeliseren.


Social Media Cycle

Meetbare doelstellingen ‘Groundswell’ segmentatie 1 Creators 2 Critics 3 Collectors 4 Joiners 5 Spectators 6 Inactives

Resourcing, Rollen, functies en mensen

Doelstellingen 1 IT-platforms 2 Intelligence 3 Campaigning

Doelgroepen & insights

Management

Communicatie Samenwerking Opleiding Entertainment 1 2 3 4

Content Creatie Media(buying) Uitwerking

Social Media Cycle

Executie

Social media middelen

Content strategie

Architectuur & activatie Dragers & devices

6

Social networking Publish Photo sharing Audio Video Microblogging Livecasting Virtual worlds Gaming Productivity Aggregators RSS Search Mobile Interpersonal

A Publiek B Privaat

Effectieve cross-/social media crossovers. Activatievraagstuk social media strategie

Welke contenttypen, onderwerpen en concepten?

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tekst Video Afbeeldingen Podcasts Websites Games Apps

1 Internet 2 Mobiel 3 Offline

In kaart brengen media ‘leveranciers’


Productoverzicht Inspiratiesessies

1

2

3

Inspiratiesessie Social Media Marketing

Inspiratiesessie Social Media

Inspiratieboost voor bedrijven die

Energieke inspiratie voor bedrijven die

Inspiratie hoe je social media binnen

nieuwsgierig zijn naar een interessant

social media als marketingtool willen

alle bedrijfsdisciplines centraal kunt

stappenplan dat hen met een nieuwe

inzetten en willen weten hoe ze dat

organiseren.

commerciële strategie klaar maakt

moeten doen.

Inspiratiesessie New Marketing

voor Mede­werkers, Managers en Directies

voor de nieuwe marketingeconomie.4

Masterclasses

5

6

Inspiratiesessie

Inspiratiesessie

Social Media voor de Overheid

Social Media Personal Branding

Masterclass New Marketing

Heldere sessie hoe (semi-)overheid

Praktische en inspirerende powerboost

Deelnemers van bedrijven, instellingen

social media als krachtbron in zou

over hoe je van mensen merken kunt

en organisaties leren binnen 12 uur

kunnen zetten om de kloof tussen

maken door middel van social media.

hoe ze een nieuwe marketingstrategie

overheid en burger te verkleinen

kunnen ontwikkelen die klaar is voor

en de (e)participatie te verhogen.

de nieuwe marketingeconomie.

7

8

9

Tijdens deze masterclass leren deel­

Deelnemers aan deze masterclass leren

Tijdens de masterclass crossmedia

nemers hoe ze op basis van doel­

hoe ze met nieuwe (online) branding

leren de deelnemers hoe ze een

groepen en scherpe klantinzichten

technieken merken kunnen ontwik-

crossmediale communicatiestrategie

nieuwe productproposities kunnen

kelen.

kunnen ontwikkelen door gebruik te

Masterclass Nieuwe Producten en Diensten Ontwikkelen

Masterclass Branding 2.0

Masterclass Crossmedia

ontwik­kelen om daarmee onder­

maken van offline, online en social

scheidende posities in de markt in te

media.

kunnen nemen. Ook voor diensten.

10

11

12

Deelnemers aan deze masterclass leren

Deelnemers van bedrijven, instellingen

Deelnemers van bedrijven, instellingen,

hoe ze automatische cross- en social

en organisaties leren binnen 12 uur

organisaties en overheden leren hoe

media campagnes kunnen ontwikke­

hoe ze een doelgerichte winstgevende

ze een centrale multidisciplinaire

len, gebaseerd op individuele acties

Social Media Marketing strategie kun-

social media strategie kunnen ontwik-

van klanten, prospects, fans en volgers.

nen ontwikkelen.

kelen, waarbij HRM, sales, marketing,

Masterclass Event Driven Marketing

Masterclass Social Media Marketing

Masterclass Social Media voor Medewerkers, Managers en Directies

klantenservice en directie met elkaar worden verbonden.

7

Productoverzicht | w w w.marketingmonday.nl


Productoverzicht 13

14

15

Deelnemers van (semi) overheden

Deelnemers leren hoe ze van mensen

Deelnemers aan deze masterclass

leren hoe ze met een goed doordachte

merken kunnen maken door gebruik

leren hoe ze succesvol leads kunnen

social media strategie beter kunnen

te maken van social media. Personal

genereren door gebruik te maken van

communiceren en interacteren met

branding is de meest belangrijke

social media.

burgers en andere onderdelen van de

persoonlijke ‘asset’ van de toekomst.

Masterclass Social Media voor de Overheid

Masterclass Social media Personal Branding

Masterclass Social Media Leadgeneratie en Conversie

maatschappij.

16

17

Masterclass Succesvol Presenteren

Masterclass Online Informatiemanagement

Leergangen

18

Leergang New Marketing

Tijdens dit programma leren deel­

Deelnemers aan deze masterclass

Tijdens de leergang New Marketing

nemers hoe ze plannen, ideeën en

leren hoe ze orde kunnen scheppen in

leren de deelnemers in 10 dagen hoe

concepten succesvol kunnen presen-

de vele nieuwe informatiestromen die

ze een volledige nieuwe commerciële

teren. Door middel van ‘storytelling’

binnenkomen via social media, e-mail

strategie kunnen ontwikkelen voor

leren ze hoe ze een goed idee kunnen

en andere online bronnen. Daarnaast

hun bedrijf, product, instelling of

ver­kopen aan managers, directies en

leren deenemers hoe ze efficiënter

organisatie.

klanten.

online kunnen werken en welke tools daarbij kunnen helpen.

Overigen

19

20

21

Tijdens de leergang Social Media

MarketingMonday ontwikkelt in

In opdracht van onze relaties ontwik-

Strategie leren de deelnemers op

opdracht van haar relaties succesvolle

kelen wij modellen, stappenplan,

welke manier social media kunnen

strategieën die zijn gebaseerd op onze

checklists, boeken, pockets en nieuws-

worden ingezet voor bedrijven,

modellen, leergangen, masterclasses

brieven. Voor onze relaties, klanten,

instellingen en personen. De deel-

en inspiratiesessies. Ook de uitwer-

uitgevers en samenwerkingspartners

nemers ontwikkelen in 6 dagen een

king, implementatie, outsourcing en

ontwikkelen wij maandelijks content

volledige strategie.

insourcing behoren tot de mogelijk-

op maat. Zij kunnen deze content

heden. Onze strategen, docenten en

inzetten op de website, in nieuws­

specialisten werken commerciële,

brieven en magazines en/of andere

crossmedia, social media en online

media.

Leergang Social Media Strategie

Strategieprogramma’s

Contentontwikkeling

strategieën uit.

8

Productoverzicht | w w w.marketingmonday.nl


Productoverzicht Overigen

21

21

MarketingMonday ontwikkelde een

MarketingMonday levert topspecia-

speciale methode voor leadgeneratie

listen voor strategische assistentie op

via social media. Deze ACCMS-metho-

directie of raad van bestuur niveau of

de is nu beschikbaar voor bedrijven,

toppers die direct aan de slag kunnen

instellingen en overheden.

op de werkvloer.

Social Media Leadgeneratie

Detachering en Interim-management

Publicaties Boeken

1 Social Media Route 2 Op naar Marketing 2.0 3 Nieuwe Marketing 2010 in 20 Artikelen 4 Het Grote Marketing 2.0 Stappenplan

9

Productoverzicht | w w w.marketingmonday.nl


Inspiratiesessies Inspiratie is het startpunt van verandering. Onze sessies nemen je op inspirerende wijze mee naar de wereld van nieuwe marketing, nieuwe communicatie en social media. In snel tempo krijgen toehoorders op gestructureerde wijze inzicht in oorzaken en ontwikkelingen door middel van interessante en relevante modellen, cijfers, cases en stappen足足 plannen. Inmiddels hebben ruim 40.000 mensen onze inspiratie足 sessies gezien. De inspiratiesessies van MarketingMonday zijn voor velen een eyeopener en vaak een belangrijke aanleiding om daad足 werkelijk tot veranderingen over te gaan.

10

Inspiratiesessies | w w w.marketingmonday.nl


Spreker De inspiratiesessies worden gegeven door Richard van Hooijdonk. Richard heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de belangrijkste sprekers op het gebied van nieuwe media, marketing en communicatie. Hij inspireert bedrijven, organisaties en instellingen, was marketingdirecteur bij verschillende organisaties in binnen- en buitenland en is op dit moment een (inter) nationaal erkende spreker en dagvoorzitter op congressen. Daarnaast is hij als (gast)docent aan SRM/Erasmus en Nyenrode verbonden. Zijn kenmerken: innoverend, inspirerend, energiek en motiverend, snel en gevat, prikkelend en overtuigend, gepassioneerd, didactisch, ervaren en doeltreffend.

Doelgroep Tone of voice

De inspiratiesessies zijn bestemd voor iedereen die te maken heeft met

De inspiratiesessie zijn zeer laagdrempe-

communicatie, besluitvorming, marketing en commercie. Zowel voor

lig, door iedereen te volgen en voorzien

bedrijven, (non-profit) instellingen als overheden. Voor alle lagen binnen

van humor, opvallende stellingen en

bedrijven en instellingen: van medewerkers tot directie/raad van bestuur.

talrijke adviezen.

Duur De inspiratiesessies zijn verkrijgbaar in een uitvoering van drie kwartier, 5 kwartier en 2 uur.

Toepassing Klanten- of relatiedag, personeelsbijeenkomst, inspiratiedag, strategiesessie, netwerkbijeenkomst, businessclubmeeting, inspiratie directie of raad van bestuur, jaarvergadering, salesmeeting, kickoff opleidingsprogramma.

Talen Nederlands, Engels, Duits.

Kosten De kosten van de inspiratiesessies variĂŤren tussen de â‚Ź2.500,- en â‚Ź4.500,-.

11

Inspiratiesessies | w w w.marketingmonday.nl


1

2

New Marketing

Inspiratiesessies

Social Media Marketing

Hoe ontwikkel ik een onderscheidende commerciële strategie?

Hoe gebruik ik social media als marketingtool?

Het inspiratieseminar New Marketing is interessant voor

Dit inspiratieseminar is zeer interessant voor iedereen die

iedereen die wil weten wat nieuwe marketing is en hoe dit

bezig is met marketing. De nieuwe consument heeft social

succesvol kan worden toegepast. De consument stelt andere

media ontdekt en de aantallen liegen er niet om. Miljoenen

eisen aan producten, merken en communicatie.

consumenten verenigen zich in sociale netwerken en communities. Slechts 14% van deze consumenten vertrouwt nog

Aan de orde komen onder andere: doelstellingen, doelgroe-

op traditionele reclame-uitingen en 83% laat zich leiden

pen, productpropositie 2.0, social branding, cross- en social

door de mening van andere consumenten. Wat moet je met

media, customer insights en web 2.0. Vele voorbeelden

deze gegevens? Hoe benader je als bedrijf deze consument

en cases passeren de revue waarbij de ondersteuning van

die zich niets meer laat vertellen? Door middel van een

beeld en geluid de materie tot leven brengen. Je ervaart

social media strategie kun je de consumenten op een

wat er met marketing 2.0 mogelijk is. Aan de hand van het

nieuwe manier aan je binden. Hoe pak je dat aan? Een goed

stappenplan ‘The New Marketing Cycle’ krijg je de eerste

begin is het opdoen van inspiratie. Dit krijg je door incompa-

handvatten om zelf aan de slag te gaan. Iedere deelnemer

ny het inspiratieseminar Social Media Marketing te volgen.

ontvangt tevens gratis het ‘New Marketing Stappenplan’. Als je wilt weten hoe je social media in kunt zetten als marke­tingmiddel dan is dit inspiratieseminar interessant voor je. Je maakt bijvoorbeeld kennis met Twitter, Facebook, Hyves, communities, virals en blogs. Aan de hand van vele cases van onder andere Dries Roelvink, Dell, Starbucks, Burger King en Barack Obama zorgt Richard van Hooijdonk dat social media marketing gaat leven en dat het toepassen ervan herkenbaar wordt. Ook introduceert hij zijn ‘Social Media Cycle’, een handig stappenplan voor strategie­ ontwikkeling. Doelstellingen, doelgroepen, social mediamix, crossmedia en web 2.0 komen daarbij aan bod.

Programma

Programma

Inspiratieseminar waar beleving centraal staat (cases, beeld, geluid)

Inspiratieseminar waar beleving centraal staat (cases, beeld, geluid)

Leren wat nieuwe marketing is en wat je ermee kunt Kennismaking met ‘The New Marketing Cycle’

Leren wat social media marketing is en wat je ermee kunt

Gratis ‘Marketing 2.0 Stappenplan’

Kennismaking met ‘The Social Media Cycle’

Beschikbaar in verschillende tijduitvoeringen

Gratis ‘Social Media Marketing Stappenplan’

Inhoud afgestemd op het publiek

Beschikbaar in verschillende tijduitvoeringen Inhoud afgestemd op het publiek

www.marketingmonday.nl/inspiratie-nm

12

www.marketingmonday.nl/inspiratie-smm

Inspiratiesessies | w w w.marketingmonday.nl


3

4

Inspiratiesessies

Social media voor Medewerkers, Managers en Directies

Inspiratiesessie Social Media voor de Overheid

Hoe kunnen alle bedrijfsdisciplines profiteren van social media?

Hoe stimuleer je als overheid burgerparticipatie?

Binnen je organisatie ben je voor een uitdaging komen te

Burgers maken de laatste jaren massaal gebruik van social

staan. De enorme toename van het gebruik en de moge-

media. Voor overheden ligt hier een kans, ze kan op laag-

lijkheden met social media bieden kansen om verschillende

drempelige wijze vele burgers bereiken en met ze interac-

bedrijfsprocessen efficiënter, effectiever en winstgevender

teren. Maar hoe doe je dat? Op welke wijze moeten Twitter,

te laten verlopen. Er is echter wel beleid en een strategie

Facebook, Hyves, weblogs en andere social media worden

nodig om social media in goede banen te leiden.

ingezet? En moeten ze überhaupt worden ingezet?

De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel.

De wijze waarop de burger de dialoog met de overheid aan

Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, weblogs en andere

wil gaan verandert. Hij wil (e)participeren: meedenken,

vormen van social media groeien met dubbele cijfers. Social

meningen geven, ideeën achterlaten, inspraak hebben en

media hebben directe invloed op ons dagelijkse functio-

laagdrempelig discussiëren met bestuurders. Daarnaast

neren en onze bedrijfsprocessen. Zo krijgen de afdelingen

willen overheden participeren in maatschappelijke discus-

HRM, marketing, sales, interne en externe communicatie

sies en ‘luisteren’ naar meningen. Sociale technieken facili-

en klantenservice te maken met een nieuwe vorm van

teren de ‘stem van de burger’ die zichzelf op vele manieren

communiceren, interacteren en luisteren. Ook directies en

wil laten horen. Hoe kunnen overheden omgaan met deze

raden van bestuur hebben met social media nieuwe instru-

nieuwe vorm van communicatie?

menten beschikbaar die hen in staat stellen om de kloof met medewerkers, klanten, relaties en politiek te beïnvloeden.

Tijdens dit inspirerende seminar geeft Richard van

Verschillende afdelingen staan voor specifieke vraagstukken

Hooijdonk op energieke wijze inzicht in de mogelijkheden

rondom de implementatie van social media in de dagelijkse

voor overheden om succesvol actief te zijn op social media.

bedrijfsvoering.

Er komen verschillende cases en voorbeelden voorbij en

Tijdens dit seminar ontvang je zeer interessante inspiratie

daarnaast ontvang je concrete handvaten in de vorm van

hoe social media binnen bedrijven voor verschillende disci-

stappenplannen en checklists. Ook maak je kennis met de

plines kunnen worden ingezet. Je maakt kennis met diverse

‘Social Media Cycle voor de Overheid’.

social media en verschillende cases komen voorbij. Door aansprekende voorbeelden zorgt Richard van Hooijdonk ervoor dat social media gaat leven voor HRM, sales, marketing, klantenservices, directies en interne en externe communicatie.

Programma

Programma

Inspiratieseminar waar beleving centraal staat (cases, beeld, geluid)

Inspiratieseminar waar beleving centraal staat (cases, beeld, geluid)

Leren wat social media zijn en wat je ermee kunt voor medewerkers, managers en directies Kennismaking met ‘The Social Media Cycle’ Gratis ‘Social Media voor Medewerkers, Managers en Directies Stappenplan’

Leren wat social media zijn en wat de overheid hiermee kan Kennismaking met ‘The Social Media Cycle voor de Overheid’ Gratis stappenplan

Beschikbaar in verschillende tijduitvoeringen

Beschikbaar in verschillende tijduitvoeringen

Inhoud afgestemd op het publiek

Inhoud afgestemd op het publiek

www.marketingmonday.nl/inspiratie-smd

13

www.marketingmonday.nl/inspiratie-smo

Inspiratiesessies | w w w.marketingmonday.nl


Inspiratiesessies

reviews “Zeer inspirerend! Het zet ons aan om in de toekomst meer aandacht aan dit onderwerp te geven.” Sylvia Wijsman, Manager Fondsenwerving - Artis “Het was een leuke en vooral inspirerende bijeenkomst. De klant wordt volledig centraal gesteld en zelfs gebruikt als inspiratiebron, netwerker en ambassadeur. Ik geloof daar heilig in. Dit verhaal geeft mij een aantal handvaten hoe ik daar als bedrijf de eerste stappen in kan zetten.” Gilbert van Den Heiligenberg, CRM Manager - AEGON “Ik vond de sessie buitengewoon inspirerend. Heel herkenbaar dat de marketeer en organisatie niet goed weten hoe zij nieuwe media in moeten zetten.” Richard Snijders, Senior Marketeer - Vereniging Eigen Huis “Richard is een inspirerend en motiverend spreker die goed weet waarover hij praat en heldere en goede ideeën bij zijn publiek neerlegd . Ik was bijzonder onder de indruk van zijn ideeën ten aanzien van nieuwe marketing en social media. Martin Danko, Professor - VU Amsterdam “Richard is in staat een uitstekende, wervelende en inspirerende presentatie te verzorgen over moderne media, communicatie en marketing. Mooie vent.” (Melvin Konings, Wethouder - Gemeente Geldermalsen)

14

Inspiratiesessies | w w w.marketingmonday.nl


5

Inspiratiesessies

Inspiratiesessie Social Media Personal Branding Hoe maak je van jezelf een gewild merk? De enorme toename van het gebruik en de mogelijkheden van social media en met name sociale netwerken bieden kansen. Ook voor individuen. Er zijn volop kansen om jezelf, je bedrijf of je product beter en succesvoller te profileren. Maar hoe werkt dat eigenlijk; succesvol zakelijk netwerken? Hoe maak je van jezelf een gewild merk? Hoe kunnen accountmanagers, managers, directies, raden van bestuur, zzp-er, artiesten en bijvoorbeeld kunstenaars zichzelf op de ‘social map’ zetten?

reviews

De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel.

“Zelden maak je een sessie mee waarin harde

Twitter, Facebook, Hyves, weblogs en andere vormen van

zakelijke doelstellingen en oude en nieuwe mar-

social media groeien met dubbele cijfers. Zo heeft LinkedIn

keting zo helder worden verbonden.”

inmiddels 70 miljoen gebruikers, groeide Twitter binnen een

Hedwig Wassing, Directeur – Eurorelais

jaar met 1.400% en verdubbelde Facebook in twee jaar naar 600 miljoen gebruikers. Tijd voor actie dus!

“Inspirerend, vernieuwend, sprankelend en spannend. Een mooie, vloeiende presentatie met

Tijdens dit inspiratieseminar Social Media Personal Branding

inzichten die ertoe doen.”

maak je op inspirerende wijze kennis met een methode om

Robert Hamminga, Director – Redfoxblue

jezelf op de kaart te zetten door de inzet van social media. Je maakt kennis met weblogs, Twitter, Facebook, Hyves,

“MarketingMonday geeft met nieuwe marketing

Google Alerts en andere handige social media-diensten.

en communicatie een nieuwe denktrend aan.

Vele interessante cases en voorbeelden uit binnen- en

Briljant!”

buitenland komen voorbij. Ook introduceert Richard van

Marc Ruys, Manager Marketing &

Hooijdonk de ‘Personal Branding Cycle’: een handig stap-

Klantcontacten – Unive

penplan voor de ontwikkeling van een persoonlijke social branding aanpak. Doelstellingen, doelgroepen, personal

“Ik heb een zeer inspirerende middag gehad met

branding, content en verschillende middelen komen voorbij.

veel leermomenten en zaken waar je eens goed stil bij gaat staan. Erg goede presentatie die geen moment verveelde. Ik zat op het puntje van mijn

Programma

stoel, eindelijk weer eens!”

Inspiratieseminar waar beleving centraal staat (cases, beeld, geluid) Leren wat social media personal branding is en wat je ermee kunt Kennismaking met ‘The Personal Branding Cycle’ Gratis ‘Personal Branding Stappenplan’ Beschikbaar in verschillende tijduitvoeringen Inhoud afgestemd op het publiek

Marcel Glazer, General Manager - Golden Tulip “Met zijn drive, enthousiasme en out of the box denken prikkelt Richard zalen om van hun stoel af te komen! Hij inspireerde mij om me verder te ontwikkelen in ons mooie vak en daarvoor ben ik hem erg dankbaar.” Emy Piers, Project Manager Het Customer Care Center

www.marketingmonday.nl/inspiratie-smp

15

Inspiratiesessies | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Onze masterclasses zijn erop gericht om deelnemers en organisaties op efficiÍnte wijze nieuwe vaardigheden te leren over nieuwe marketing en nieuwe communicatie. Hiervoor heeft MarketingMonday een methode ontwikkeld die zeer effectief blijkt. De IKVB-methode zorgt ervoor dat deelnemers na de inspiratie de juiste kennis ontvangen, waarna ze in casegroepen zelf de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om de nieuwe werkwijze binnen hun organisatie te borgen. Tijdens de masterclasses ontvangen de deelnemers stappenplannen, checklists, modellen en andere hulpmiddelen die hen in staat stellen om binnen de organisatie meteen aan de slag te gaan. Vele (inter)nationale organisaties zijn inmiddels aan de slag op basis van onze methode. Bedrijven, instel­lingen en deelnemers hebben de mogelijkheid om hun eigen case in te brengen, die mogelijk door de casegroepen tijdens de masterclass wordt uitgewerkt.

16

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Docenten en topcoaches Onze programma’s worden gegeven door topdocenten, consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij internationale toporganisaties, universiteiten en opleidingsinstellingen.

Opzet van de masterclasses Onze masterclasses kennen een unieke opzet. Allereerst wordt er gewerkt aan inspiratie en kennis, waarna de casesgroepen uit elkaar gaan om (onder leiding van onze topcoaches) te werken aan de case. Binnen de casegroepen wordt de theorie toegepast op een concrete case en leren de deelnemers binnen de verschillende casegroepen van elkaar. Na het uitwerken van de cases (of delen ervan) wordt er gepresenteerd. Deze groepspresentaties zijn een belangrijk

Duur

onderdeel van de masterclass. Enerzijds leren de teams hoe ze overtuigend

Onze masterclasses duren 1 of 2 dagen.

kunnen presenteren. Anderzijds ontvangen zij input van de andere groepen

Tijdens deze dagen wordt er 8 of 12 uur

op hun presentatie. Deze methode levert al jarenlang prima resultaten en

gewerkt.

tevredenheid op bij zowel deelnemers als opdrachtgevers.

Ondersteuning

Open inschrijving en incompany

Deelnemers aan de masterclass kun-

Onze masterclasses zijn verkrijgbaar als open inschrijving en als incompany

nen rekenen op ondersteuning en de

programma. Het voordeel van een incompany programma is dat de masterclass

nodige hulpmiddelen. Er is een online

volledig wordt afgestemd op de cases van de organisatie. Strategie en opleiding

leeromgeving maar ook social media

worden gecombineerd. Voor een incompany programma zijn minimaal

worden gebruikt ter ondersteuning van

8 tot 10 deelnemers nodig.

het programma. Deelnemers ontvangen boekjes, checklists en kunnen gebruik

Het voordeel van onze open inschrijving is dat bedrijven en instelling met

maken van een helpdesk nadat zij

enkele of een beperkt aantal deelnemers toch kunnen deelnemen aan onze

het programma hebben gevolgd. Ook

masterclasses, waarbij we de mogelijkheid bieden om ook hun case te

kunnen zij vragen stellen in de online

behandelen.

omgeving die wij beschikbaar stellen voor docenten, coaches, partners en deelnemers.

Talen Nederlands, Engels, Duits.

Kosten De kosten van onze masterclasses variëren tussen de €695,- en €2.450,-. Voor de incompany masterclasses worden kortingen verstrekt die kunnen oplopen tot 40%.

17

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


6

Masterclasses

Masterclass New Marketing Hoe ontwikkel ik een onderscheidende commerciële strategie?

Wat leer je? Tjdens de masterclass New Marketing leer je hoe je een nieuwe commerciële strategie kunt ontwikkelen voor de nieuwe consument. Je leert hoe je goede doelstellingen moet formuleren en kiest doelgroepen. Vervolgens ga je

De nieuwe consument stelt andere eisen aan producten,

op basis van de juiste klantinzichten aan de slag met de

merken en communicatie. Door nieuwe technieken krijgen

ontwikkeling van doelgroepgerichte productproposities.

bedrijven en instellingen te maken met een volledig andere

Daarnaast leer je hoe je cross- en social media kunt inzetten

marketingaanpak. Leer in 12 uur hoe je de strategie van

om daarmee de doelgroep echt te ‘beraken’. Ook de website

jouw organisatie volledig kunt aanpassen aan de nieuwe

komt aan bod. Immers, daar stellen we in deze tijd hele

marketingeconomie.

andere eisen aan. Vele voorbeelden en cases passeren

reviews

“MarketingMonday vatte de ontwikkelingen op het gebied van marketing goed samen in de Marketing 2.0 masterclass en leert hoe je het beste in kunt springen op deze veranderingen. Zeer praktisch en inspirerend.” Robert Gijsbers – Albert Heijn “Ik vond het een inspirerende masterclass. Richard vulde het programma goed in met theorie en praktijkvoorbeelden. Goed vond ik dat we de theorie gelijk in de praktijk moesten brengen (case-opdracht). Leuk ook dat je dit in een groepje moest doen. Ik heb voldoende handvatten gekregen om de stof te betrekken op mijn eigen organisatie.” Michelle ter Weele – Rodenstock Benelux BV “Het was een leerzame dag. Via deze weg, bedankt voor de inspirerende dag!” Marjolein Greutink – VVV Nederland

18

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses de revue waarbij de ondersteuning van beeld en geluid

Docenten en topcoaches

de materie tot leven brengt. Je ervaart daadwerkelijk wat

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

er met nieuwe marketing mogelijk is. Aan de hand van

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij

het stappenplan ‘The New Marketing Cycle’ krijg je direct

(inter)nationale organisaties, universiteiten en opleidings­

handvatten om zelf aan de slag te gaan. Iedere deelnemer

instellingen.

ontvangt het ‘New Marketing Stappenplan’.

Masterclassdata Voor wie is dit programma interessant?

Op de website van MarketingMonday vind je de actuele

De masterclass New Marketing is interessant voor mede-

trainingsdata.

werkers en managers die een nieuwe strategie moeten ontwikkelen voor een commerciële organisatie. Dit programma

Duur

heeft zich ruimschoots bewezen voor zowel (inter)nationale

Dit programma duurt twaalf uur. Er is ook een uitgebreid

en multinationale organisaties als kleine ondernemingen.

tweedaags programma beschikbaar van 2x12 uur.

Wat is de opzet van de masterclass?

Kosten

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie. Daarna ga je

De kosten voor dit programma bedragen €995,- per

concreet aan de slag. Je wordt met andere deelnemers

persoon. Voor incompany gelden kortingen tot 40%.

ingedeeld in een casegroep. Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een case aan de hand van kennis die je hebt ontvangen. Ook presenteer je de case en leer je van opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van de masterclass ontvang je tevens een deel­ namecertificaat.

Programma Inspiratiesessie New Marketing Doelstellingen formuleren Doelgroep kiezen en insights verzamelen Doelgroepgerichte productproposities ontwikkelen Branding 2.0 Marketingcommunicatie met cross- en social media Webpresence 2.0 Presenteren 2.0

www.marketingmonday.nl/masterclass-nm

19

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


7

Masterclasses

Masterclass Nieuwe Producten en Diensten Ontwikkelen Hoe ontwikkel ik producten en diensten die aansluiten bij de behoefte van de consument?

Welke onderwerpen komen aan bod? Hoe kies ik de juiste doelgroep? Hoe verzamel ik specifieke klantbehoeften? Hoe verkrijg ik scherpe klantinzichten waar ik iets mee kan? Op welke wijze kan ik inspiratie verkrijgen voor de

gevende producten, diensten en proposities kunnen

ontwikkeling van producten en diensten? Hoe kan ik het brainstormproces het beste inrichten? Hoe krijg ik de beste resultaten?

ontwikkelen.

Hoe werkt co-creatie? Hoe kan ik producten en diensten

Goede producten en diensten vormen de basis van het commerciële succes van bedrijven. Producten en diensten

samen met klanten, prospects en fans ontwikkelen? Hoe werkt online co-creatie? Hoe selecteer ik de juiste productpropositie?

die aansluiten bij de behoefte van consumenten en

Wat heb ik nodig om een nieuw product of dienst

De deelnemers aan deze masterclass leren hoe ze winst­

bedrijven leveren een hogere klantwaarde op, verlengen de

daadwerkelijk op de markt te brengen?

levens­c yclus van klanten en bereiken voorheen onbereikbare marktsegmenten. Helaas stoppen we maar al te vaak

Voor wie is dit programma interessant?

oude wijn in nieuwe zakken en is de succesvolle ontwikke-

De masterclass Nieuwe Producten en Diensten Ontwik-

ling van nieuwe producten en diensten vaak problematisch.

kelen is interessant voor medewerkers en managers van de

Tijdens deze masterclass leer je hoe je structureel nieuwe

afdeling marketing, sales of productontwikkeling die een

winst­gevende product- en dienstproposities kunt ontwikke­

bijdrage leveren aan het productassortiment van bedrijven.

len voor de klanten die jij wilt aanspreken.

Wat is de opzet van de masterclass? Wat leer je?

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie en vele cases en

Aan de hand van het MPP (MarketingMonday Product­

voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt

ontwikkeling Proces) leer je hoe je succesvolle nieuwe

met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep.

producten en diensten kunt ontwikkelen. Je bent in staat

Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een

om voor meerdere doelgroepen unieke productproposi-

(eigen) case aan de hand van de kennis die je hebt ontvan-

ties te ontwikkelen die passen bij de inzichten van jouw

gen. Ook presenteer je de uitwerking van de case en leer je

doelgroepen. De methode kan worden toegepast op zowel

van opmerkingen van teamleden en andere casegroepen.

consumenten- als business-to-business doeleinden.

Aan het einde van de masterclass ontvang je tevens een deel­namecertificaat.

Programma Inspiratie Doelgroepkeuze Verzamelen en prioriseren van customer insights Inspiratiejacht Conceptontwikkeling van de product- of dienstpropositie Co-creatie van producten en diensten De introductie van nieuwe producten en diensten

www.marketingmonday.nl/masterclass-product

20

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Docenten en topcoaches

Kosten

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij

deelnemers. Neem voor een offerte contact met ons op via

(inter)nationale organisaties, universiteiten en opleidings­

(020) 820 32 10 of mail naar info@marketingmonday.nl.

instellingen.

Strategie en uitvoering Masterclassdata

Indien het opleiden van medewerkers niet tot de moge-

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd. Neem

lijkheden behoort, kan MarketingMonday indien gewenst

voor informatie contact met ons op via (020) 820 32 10 of

ook de strategie, aanpak, implementatie en uitvoering

mail naar info@marketingmonday.nl.

verzorgen.

Duur Dit programma duurt 8 uur. Er is ook een uitgebreid tweedaags programma beschikbaar van 2x 8 uur.

reviews “Een zeer geslaagde dag. Een goede balans tussen theorie en praktijk met genoeg diepgang, een topperformance van Richard, goede coaches, interessant gezelschap en een mooie inspirerende locatie. Niets dan lof!” Luc Peters, Manager - Schunck Bibliotheek “Prachtige en zeer intensieve klas. Ook heel nuttig en relevant voor publieke en politieke instanties, vooral doordat men een eigen case leert te ontwikkelen.” Lieve Fransen, Director for Representations – Europese Commissie “Hele goede cursus! Heb er heel erg veel aan gehad. Zeker aan te raden als je niet goed weet wat sociale media voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen!” Irene Barten, Assistent bedrijfsleider – Hampshire Privium Hotel “Interessante en leerzame workshop en een mooie (eerste) kennismaking met social media!” Mireille van Duin, Product Manager Benelux – SSL Healthcare Nederland

21

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


8

Masterclasses

Masterclass Branding 2.0

Welke onderwerpen komen aan bod?

Hoe kan ik op onderscheidende wijze succesvolle merken bouwen?

Wil je een product of merk zijn? Wat is het verschil tussen merk en identiteit? Wat is ‘brand equity’? Hoe ontwikkel ik unieke kernwaarden?

Deelnemers leren hoe ze social media in kunnen zetten

Hoe vertaal ik deze unieke kernwaarde naar een

bij het bouwen van een succesvolle merkstrategie.

brandingmodel? Welke brandingmodellen zijn beschikbaar? Welke is

Merken zijn waardevol. Ze zorgen voor onderscheid,

voor mij het meest interessant? Wat is merkpositionering? Hoe maak ik merken nog sterker door de inzet van

waarde­ring en vertrouwen. Maar hoe ontwikkel je een merk en wanneer ben je een merk? Tijdens de masterclass Branding 2.0 leer je alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van merken en krijg je inzicht hoe sociale media merken kunnen versterken.

social media? Wat is de ‘brandexperience’? Welke ‘experience’ past bij mijn merk?

Wat leer je?

Voor wie is dit programma interessant?

Tijdens de masterclass leer je hoe je merken kunt bouwen.

De masterclass Branding 2.0 is ontwikkeld voor hoger

Je leert hoe je voor een service, winkel, persoon, organisatie,

opgeleide medewerkers en managers in marketing en com-

plaats of idee een merkconcept kunt ontwikkelen. Daarnaast

municatie die hun kennis willen verdiepen en actualiseren.

verkrijg je kennis hoe je dit naar de praktijk kunt vertalen. Ook leer je hoe je merken kunt beïnvloeden met marketingcommunicatie en krijg je inzicht in de wijze waarop social media jouw merk nog sterker kunnen maken.

Merken zijn waardevol. Ze zorgen voor onderscheid, waarde­ring en vertrouwen. Maar hoe ontwikkel je een merk en wanneer ben je een merk?

22

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Wat is de opzet van de masterclass?

Masterclassdata

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie en vele cases en

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep. Ver-

Duur

volgens ga aan de hand van kennis die je hebt ontvangen

Dit programma duurt 8 uur. Er is ook een uitgebreid

aan de slag met de uitwerking van een (eigen) case. Ook

tweedaags programma beschikbaar van 2x 8 uur.

presenteer je de uitwerking van de case en leer je van opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan

Kosten

het einde van de masterclass ontvang je tevens een deel­

De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal

namecertificaat.

deelnemers. Neem contact met ons op via (020) 820 32 10 of mail naar info@marketingmonday.nl.

Docenten en topcoaches Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

Strategie en uitvoering

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

Indien het opleiden van medewerkers niet tot de moge-

bij (inter)nationale organisaties, universiteiten en

lijkheden behoort, kan MarketingMonday indien gewenst

opleidings­instellingen.

ook de strategie, aanpak, implementatie en uitvoering verzorgen.

Programma Merkinspiratie Wat is een merk? Hoe bouw ik een sterk merk? Hoe kan ik mijn merk inzetten en uitbouwen via merkextensies? Hoe ziet de merklevenscyclus eruit? Merkpositionering Vertaling merkpositionering naar de mediamix Het nieuwe merkenmodel in het digitale tijdperk Hoe bouw je merken door middel van social en nieuwe media? Wat is de rol van ‘word-of-mouth’ voor het merk? Van marketingmanager naar de engagementmanager

www.marketingmonday.nl/masterclass-branding

23

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


9

Masterclasses

Masterclass Crossmedia

tegelijkertijd off- en online media in, en behalen door de

Hoe ontwikkel ik de juiste crossmediale communicatiemix voor mijn bedrijf?

juiste crossmediale combinatie ervan een beter resultaat. Hierbij kunnen we online video, televisie, radio, print, e-mail, online campagnes, social media, mobile, games en/of events tegelijkertijd inzetten. Als jij wilt leren hoe je

Tijdens deze masterclass leer je binnen twaalf uur hoe je

een sterke crossmediale communicatiestrategie ontwikkelt,

de meest effectieve crossmediale communicatiemix kunt

kies dan voor deze masterclass.

ontwikkelen voor jouw product, bedrijf, doelgroep of

Wat leer je?

merk.

Tijdens deze masterclass leer je hoe je een crossmediale Het medialandschap verandert in een snel tempo.

communicatiemix kunt ontwikkelen voor jouw bedrijf, orga足

Technologische ontwikkelingen zorgen voor beweging en

nisatie, product of dienst. Je krijgt inzicht in alle relevante

dynamiek. Oude en nieuwe media, traditionele en minder

offline media en maakt kennis met online en social media. Je

traditionelere vormen staan naast elkaar. Er ontstaan

leert door middel van de FCV-methode (Functie, Crossover,

voortdurend nieuwe vormen en mogelijkheden. We zetten

Verhaal), hoe je op basis van de customer insights van jouw

Het medialandschap verandert in een snel tempo. Technologische ontwikkelingen zorgen voor beweging en dynamiek. Oude en nieuwe media, traditionele en minder traditionelere vormen staan naast elkaar.

24

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses doelgroep een doelgroepgerichte ‘communicatieketting’

Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een

kunt ontwikkelen. Ook leer je welke technieken (o.a. mind-

(eigen) case aan de hand van de kennis die je hebt ontvan-

mapping) je kunt gebruiken om effectief te brainstormen

gen. Ook presenteer je de case en leer je van opmerkingen

over jouw nieuwe crossmediale communicatiestrategie.

van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van

Tot slot leer je hoe je een briefing moet ontwikkelen.

de masterclass ontvang je tevens een deelnamecertificaat.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Docenten en topcoaches

Hoe bepaal ik de beste crossmediale mediacombinatie? Wat is de FCV methode? (Functie, Crossover, Verhaal)

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

Welke offline media zijn beschikbaar en wat zijn de

bij (inter)nationale organisaties, universiteiten en

voor- en nadelen? Welke online media zijn beschikbaar en wat zijn de

opleidings­instellingen.

voor- en nadelen? Hoe meet ik crossmedia? Hoe koop ik crossmedia in?

Masterclassdata

Waar moet een goed communicatieplan aan voldoen?

Duur

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

Dit programma duurt 8 uur. Er is ook een uitgebreid

Voor wie is dit programma interessant?

tweedaags programma beschikbaar van 2 x 8 uur.

De masterclass Crossmedia is bestemd voor medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor (marketing)

Kosten

communicatie met consumenten, burgers en/of bedrijven.

De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal

Deze masterclass is ook interessant voor communicatie­

deelnemers. Neem contact met ons op via (020) 820 32 10 of

medewerkers van overheid of non-profitorganisaties.

mail naar info@marketingmonday.nl.

Wat is de opzet van de masterclass?

Strategie en uitvoering

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie en vele cases en

Indien het opleiden van medewerkers niet tot de moge-

voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt

lijkheden behoort, kan MarketingMonday indien gewenst

met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep.

ook de strategie, aanpak, implementatie en uitvoering verzorgen.

Programma Inspiratie crossmedia Communicatiedoelgroepen vaststellen Customer insights bepalen Doelstellingen formuleren Communicatiebudget vaststellen Communicatiemiddelen bepalen Communicatiestrategie ontwikkkelen Communicatieboodschap ontwikkelen Media selecteren Campagnemanagement Marketing intelligence

www.marketingmonday.nl/masterclass-crossmedia

25

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


10

Masterclasses

Masterclass Event Driven Marketing

Wat leer je? Tijdens deze masterclass ontwikkel je een EDC-strategie

Hoe kan je jouw marketingactiviteiten automatiseren?

voor jouw bedrijf, instelling, product, thema, actie of merk. Je bent zelfstandig in staat om, binnen de bestaande marketingstrategie van jouw bedrijf, een EDM of EDC te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. Je ontvangt vele

Deelnemers aan deze masterclass leren hoe ze de klant

cases, voorbeelden en stappenplannen, die je vervolgens in

loyaler kunnen maken door middel van individuele

de praktijk kunt toetsen.

crossmediale campagnes en de inzet van social media.

Welke onderwerpen komen aan bod? De doelstelling van bedrijven is winst maken en marktaan-

Hoe kun je de individuele klantwaarde beïnvloeden

deel veroveren. Dat kan grofweg op drie manieren. Men kan

door middel van Event Driven Marketing? Wat is het verschil tussen Event Driven Marketing en

de huidige klanten meer laten kopen, proberen deze klanten langer aan zich te binden of zorgen voor nieuwe klanten. Met Event Driven Marketing (EDM) kun je ruim 60% van je marketingactiviteiten automatiseren en je resultaten ver-

Event Driven Communicatie? Hoe kan deze strategie worden versterkt door de inzet

veel succes toegepast.

van social media? Hoe blijf ik op de radar van mijn klanten en prospects? Hoe kunnen overheid en non-profit instellingen

Een klant koopt, koopt niet, wijzigt zijn adres of zegt een

profiteren van Event Driven Communicatie? Hoe realiseer ik een dialoog voor, tijdens en na de

dubbelen. In verschillende branches wordt EDM al met

product op. Of een klant neemt geld op, spaart, sluit een garantie af, huurt een product, lost zijn lening af, vraagt informatie, krijgt gezinsuitbreiding en gaat trouwen. Er

beleving van een product, dienst of evenement? Op welke manier kun je klanten loyaler maken door de inzet van EDM?

zijn soms wel honderden gebeurtenissen (triggers), die vervolgens een directe aanleiding opleveren om contact te

Voor wie is dit programma interessant?

leggen met de klant. Op basis van de vastgestelde ‘trigger’

De masterclass Event Driven Communicatie is bestemd voor

(bijvoorbeeld een verjaardag, bestelling of deelname) wordt

medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor

speciaal voor deze klant een mini-campagne (event) op-

(marketing)communicatie met consumenten, burgers en/of

gestart. Een mini-campagne kan bestaan uit verschillende

bedrijven. Deze masterclass is ook interessant voor commu-

marketinginstrumenten, zoals een e-mail, een sms, een

nicatiemedewerkers van overheid of non-profit instellingen.

aanbod per brief, een twitterbericht, een telefoongesprek of een persoonlijk bezoek. Op deze manier kunnen duizenden

Wat is de opzet van de masterclass?

individuele campagnes op duizenden verschillende tijd­

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie en vele cases en

stippen worden losgelaten op individuele consumenten.

voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt

EDM of Event Driven Communicatie (EDC) is daarmee de

met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep.

meest efficiënte vorm van database marketing of communicatie. Gedrag vormt de basis voor de actie. Schieten met hagel is hiermee voorbij, alle belangrijke momenten worden aan­gegrepen om de klant te bereiken.

Programma Inspiratie Event Driven Marketing Doelgroep bepalen Customer insights vaststellen Triggers ontdekken en creëren. Ontwikkelen van een event-driven-campagnes Branding, thema’s en creatie event-driven-campagnes Campagnemanagement van event-driven-campagnes

www.marketingmonday.nl/masterclass-edc

26

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een

Duur

(eigen) case aan de hand van kennis die je hebt ontvangen.

Het programma duurt 8 uur.

Ook presenteer je de case en leer je van opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van de

Kosten

masterclass ontvang je tevens een deelnamecertificaat.

De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem contact met ons op via

Docenten en topcoaches

(020) 820 32 10 of mail naar info@marketingmonday.nl.

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten, consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

Strategie en uitvoering

bij (inter)nationale organisaties, universiteiten en oplei-

Indien het opleiden van medewerkers niet tot de moge-

dingsinstellingen.

lijkheden behoort, kan MarketingMonday indien gewenst ook de strategie, aanpak, implementatie en uitvoering

Masterclassdata

verzorgen.

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

Schieten met hagel is voorbij, alle belangrijke momenten moeten worden aangegrepen om de klant te bereiken.

27

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


11

Masterclasses

Masterclass Social Media Marketing Hoe gebruik ik social media als marketingtool?

Voor wie is dit programma interessant? De masterclass Social Media Marketing is interessant voor iedereen die actief bezig is met marketing. Medewerkers, managers maar ook directies die betrokken zijn bij de marketingstrategie van hun onderneming.

De nieuwe consument heeft social media ontdekt en de aantallen liegen er niet om. Miljoenen consumenten vereni-

Wat is de opzet van de masterclass?

gen zich in sociale netwerken en communities. Slechts 14%

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie. Daarna ga je

van deze consumenten vertrouwt nog op reclame-uitingen

concreet aan de slag. Je wordt met andere deelnemers

en 83% laat zich leiden door de mening van andere consu-

ingedeeld in een casegroep. Vervolgens ga je aan de slag

menten. Wat moet je met deze gegevens? Hoe benader je

met de uitwerking van een case aan de hand van kennis die

als bedrijf deze consument die zich niets meer laat vertel-

je hebt ontvangen. Ook presenteer je de case en leer je van

len? Door middel van een social media strategie kun je

opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan

de consumenten op een nieuwe manier aan je binden en

het einde van de masterclass ontvang je tevens een deel-

fungeert deze nieuwe vorm van marketing als voortreffelijk

namecertificaat.

leadgenerator. Ruim de helft van alle marketeers weet nu al zeker dat 25% van het totale marketingbudget zal worden

Docenten en topcoaches

besteed aan een goede social media strategie. Wanneer ga

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

jij aan de slag?

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij internationale toporganisaties, universiteiten en

Wat leer je?

opleidingsinstellingen.

Tijdens de masterclass leer je hoe je social media kunt inzetten als succesvol marketinginstrument. Je maakt

Data

bijvoorbeeld kennis met Twitter, Facebook, Hyves, commu-

Op de website van MarketingMonday staat de actuele

nities, virals en blogs. De vele cases van onder andere

trainingsdata.

Dries Roelvink, Dell, Starbucks, Burger King en Barack Obama zorgen ervoor dat social media marketing gaat

Duur

leven en de toepassing ervan herkenbaar wordt. Tijdens

Dit programma duurt 12 uur. Er is een uitgebreid programma

de masterclass leer je hoe je een succesvolle strategie kunt

beschikbaar van 24 uur (2 dagen).

ontwikkelen op basis van de ‘Social Media Marketing Cycle’. Het model dat door MarketingMonday is ontwikkeld en je

Kosten

stap voor stap naar een social media strategie leidt. Je gaat

De kosten voor dit programma bedragen €995,- per

aan de slag met doelstellingen, doelgroepen, social media­

persoon. Voor incompany gelden kortingen tot 40%.

middelen, content, crossmedia en web 2.0.

Programma De ontwikkeling van social media. Cases en voorbeelden Social media doelstellingen Social media doelgroepen Socal media middelen Social media content, thema’s en concepten Social media en de bestaande crossmedia aanpak Organiseren van social media marketing

www.marketingmonday.nl/masterclass-smm

28

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses

“Marketingmonday is erin geslaagd om mensen in beweging te krijgen. Het heeft onze organisatie veel nieuwe kennis en ideeën op­geleverd, waarvan er al een aantal in de executiefase zitten.” Marie-Jose van Den Boomgaard, Marketing Manager - KPN/Hi

29

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses

De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel. Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn groeien met dubbele cijfers. Social media hebben directe invloed op ons dagelijks functioneren en bedrijfs足processen.

30

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


12

Masterclasses

Masterclass Social media voor Medewerkers, Managers en Directies Hoe kunnen alle bedrijfsdisciplines profiteren van social media?

formen en diverse cases komen voorbij. Door aansprekende voorbeelden te benoemen zorgt Richard van Hooijdonk ervoor dat social media gaat leven voor HRM, sales, marke­ ting, klantenservices, directies en interne en externe communi­catie.

Binnen je organisatie ben je voor een uitdaging komen te

Voor wie is dit programma interessant?

staan. De enorme toename van het gebruik en de moge-

Deze masterclass is interessant voor medewerkers en

lijkheden met social media bieden kansen om verschillende

managers die een social media strategie moeten vaststellen

bedrijfsprocessen efficiënter, effectiever en winstgevender te

voor hun organisatie. Ook is het programma interessant

laten verlopen. Er is echter wel beleid en een strategie nodig

voor directies die meer inzicht willen in de gevolgen van

om social media in goede banen te leiden.

social media voor hun organisatie.

De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel.

Wat is de opzet van de masterclass?

Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, blogs en andere vormen

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie. Daarna ga je con-

van social media groeien met dubbele cijfers. Social media

creet aan de slag. Je wordt met andere deelnemers ingedeeld

hebben directe invloed op ons dagelijkse functioneren en

in een casegroep. Vervolgens ga je aan de slag met de

onze bedrijfsprocessen. Zo krijgen de afdelingen HRM,

uitwerking van een case aan de hand van de kennis die je

marketing, sales, interne en externe communicatie en klan-

hebt ontvangen. Ook presenteer je de case en leer je van

tenservice te maken met nieuwe vormen van communicatie

opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan

en moeten ze interacteren en luisteren. Ook directies en

het einde van de masterclass ontvang je tevens een deel­

raden van bestuur hebben met social media nieuwe instru-

namecertificaat.

menten beschikbaar die ze in staat stellen om de kloof met medewerkers, klanten, relaties en politiek te beïnvloeden.

Docenten en topcoaches

Verschillende afdelingen staan voor specifieke vraagstukken

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

rondom de implementatie van social media in de dagelijkse

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

bedrijfsvoering.

bij internationale toporganisaties, universiteiten en opleidingsinstellingen.

Wat leer je? Tijdens deze masterclass leer je hoe social media binnen

Data

bedrijven voor verschillende disciplines kunnen worden

Actuele trainingsdata staan op onze website.

ingezet. Je maakt kennis met diverse social media plat­

Duur Het programma duurt 12 uur. Er is een uitgebreid programma

Programma

beschikbaar van 24 uur (2 dagen).

Het onstaan van social media Social media voor HRM

Kosten

Social media voor sales Social media voor marketing

Voor incompany gelden kortingen tot 40%.

De kosten voor dit programma bedragen €995,- per persoon.

Social media voor interne en externe communicatie Social media en klantenservice Hoe ontwikkel ik een multidisciplinaire social media strategie? Multidisciplinair organiseren van social media De bedreigingen van social media Social media beleid

www.marketingmonday.nl/masterclass-smd

31

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


13

Masterclasses

Masterclass Social Media voor de Overheid Leer hoe je een social media strategie ontwikkelt om te communiceren, interacteren en de burger daadwerkelijk bij processen te betrekken.

en laagdrempelig discussiëren met bestuurders. Daarnaast willen overheden participeren in maatschappelijke discussies en ‘luisteren’ naar meningen. Sociale technieken faciliteren de ‘stem van de burger’ die zichzelf op vele manieren wil laten horen. Hoe kunnen overheden omgaan met deze nieuwe vorm van communicatie?

Wat leer je? Burgers maken de laatste jaren massaal gebruik van social

In deze masterclass leer je op praktische wijze hoe je als

media. Voor overheden liggen hier kansen: op laagdrempe-

overheidsorganisatie strategisch met social media om kunt

lige wijze kan zij vele burgers bereiken en met ze inter­­ac­te­

gaan. Ten eerste maak je kennis met social media om zo

ren. Maar hoe doe je dat? Op welke wijze moeten Twitter,

een flinke dosis inspiratie op te doen. Je krijgt uitleg over

Facebook, Hyves, blogs en andere social media worden

verschillende soorten social media. Wat je ermee kunt

ingezet? En moeten ze überhaupt worden ingezet?

doen wordt geïllustreerd aan de hand van diverse cases en praktijk­voorbeelden van (inter)nationale overheden, organi-

De wijze waarop de burger de dialoog met de overheid

saties en bedrijven. Vele overheidsvraagstukken ten aanzien

aan wil gaan verandert. Hij wil (e)participeren: meedenken,

van e-participatie en communicatie passeren de revue. Ook

meningen geven, ideeën achterlaten, inspraak hebben

ontdek je hoe je binnen jouw eigen organisatie social media functioneel kunt toepassen. Je leert dit aan de hand van een

Programma

unieke methode: ‘The Social Media Cycle voor Overheden’.

Welke onderwerpen passeren de revue? Hoe kan de overheid de kracht van social media gebruiken? Hoe kan de overheid door te communi­ ceren en interacteren burgers bij haar processen betrekken? Hoe kunnen provincies, vanuit het beleid dat zij ontwikkelen, gebruik maken van social media om zo ideeën uit de maatschappij te verzamelen (crowdsourcen)? Hoe kunnen social media ingepast worden in de bestaande communicatiestrategie van overheden? Op welke wijze kunnen overheden communities over bepaalde thema’s ontwikkelen? En wat is de waarde van deze communities? Hoe kunnen overheden social media gebruiken voor interne communicatie? Hoe kunnen overheden social media gebruiken om snel op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen (door te luisteren)? Hoe organiseer je social media binnen een overheidsorganisatie ? Wie is verantwoordelijk? En welke nieuwe functies

Er is voldoende ruimte voor vragen en aandacht voor specifieke cases.

Voor wie is dit programma interessant? Deze masterclass is interessant voor communicatiemede­ werkers van de (semi-)overheid, gemeenteraad, gemeentesecretarissen, provincies, ministeries en alarmdiensten (politie, brandweer, ambulance). Ook is het programma interessant voor directie en management van (semi-)overheid die meer inzicht willen hebben in de gevolgen van social media voor hun organisatie.

Wat is de opzet van de masterclass? Je ontvangt unieke kennis en inspiratie. Daarna ga je con­creet aan de slag. Je wordt met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep. Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een case aan de hand van kennis die je hebt ontvangen. Ook presenteer je de case en leer je van opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van de masterclass ontvang je tevens een deelnamecertificaat.

en rollen kennen we? H  oe formuleer je een effectieve social media policy? Wat zijn de kansen en bedreigingen van social media?

www.marketingmonday.nl/masterclass-smo

32

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses

reviews “Richard van Hooijdonk heeft aan de internationale attractieparkenindustrie laten zien dat er nog een hoop winst te behalen is. De cases die Richard heeft opgezet voor onze branche zijn waarde­vol en leidden ertoe dat hij alweer geboekt staat voor onze internationale attractieparkcongressen voor komend jaar in München en Orlando.” Reinoud Van Assendelft, voormalig directeur – Efteling “Inspirerende sessie, goed gedoseerd met leuke teamopdrachten.” Okke Spruijt, Marketing Manager – FOSAG “In vogelvlucht neem je een toer door marketing, de ontwikkelingen die het

Docenten en topcoaches:

vakgebied heeft doorgemaakt en de

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

stap naar het brengen van innovaties

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

aan je eigen productontwikkeling of

bij internationale toporganisaties, universiteiten en

marketingaanpak. Bijzonder interes-

opleidingsinstellingen.

sant, dit smaakt naar meer!” Maaike Thoben-Dijkgraaf,

Data

Market & Product Management – TNT

Actuele trainingsdata staan op onze website.

Duur Dit programma duurt 8 uur. Er is een uitgebreid programma beschikbaar van 16 uur (2 dagen).

Kosten De kosten voor dit programma bedragen €995,- per persoon. Voor incompany gelden kortingen tot 40%.

33

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses

De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel. Twitter, Facebook, Hyves, weblogs en andere vormen van social media groeien met dubbele cijfers. Zo heeft LinkedIn inmiddels 70 miljoen gebruikers, groeide Twitter binnen een jaar met 1.400% en verdubbelde Facebook in twee jaar naar 600 miljoen gebruikers. Tijd dus voor actie!

34

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


14

Masterclasses

Masterclass Social Media Personal Branding

kelen en hoe je dit kunt verspreiden. Ook laten we zien hoe je de verschillende tools met elkaar kunt verbinden en hoe je effectieve communities kunt ontwikkelen waar jij

Hoe maak je van jezelf een gewild merk?

wat aan hebt. Tijdens de masterclass zullen we ook Twitter en weblogs gebruiken om samen te werken. Je brengt het geleerde dus meteen in praktijk. Kortom: jouw eigen online

De enorme toename van het gebruik en de mogelijkheden

merk is dichterbij dan je denkt.

van social media en met name sociale netwerken bieden kansen. Ook voor individuen. Wat zijn kansen om jezelf,

Voor wie is dit programma interessant?

je bedrijf of je product beter en succesvoller te profileren?

Deze masterclass is interessant voor zelfstandig onderne-

Maar hoe doe je dat eigenlijk, succesvol zakelijk netwerken?

mers, ZZP-ers, directies, raden van bestuur, sales managers,

Hoe maak je van jezelf een gewild merk? Hoe kunnen

account managers, PA’s en secretaresses, artiesten, kunste-

accountmanagers, managers, directies, raden van bestuur,

naars en iedereen die zich afvraagt hoe je via netwerken en

zzp-er’s, artiesten en bijvoorbeeld kunstenaars zichzelf op

personal branding (zakelijk) succes kunt boeken.

de ‘social map’ zetten?

Wat is de opzet van de masterclass? De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel.

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie. Daarna ga je

Twitter, Facebook, Hyves, blogs en andere vormen van social

concreet aan de slag. Je wordt met andere deelnemers

media groeien met dubbele cijfers. Zo heeft LinkedIn inmid-

ingedeeld in een casegroep. Vervolgens ga je aan de slag

dels 70 miljoen gebruikers, groeide Twitter binnen een jaar

met de uitwerking van een case aan de hand van kennis die

met 1400% en verdubbelde Facebook in twee jaar naar 600

je hebt ontvangen. Ook presenteer je de case en leer je van

miljoen gebruikers. Tijd dus voor actie!

opmerkingen van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van de masterclass ontvang je tevens een deel­

Wat leer je?

namecertificaat.

Tijdens deze inspirerende masterclass krijg je aan de hand van de ‘The Personal Branding Cycle’ in 8 uur voldoende

Docenten en topcoaches

inspiratie, kennis, vaardigheden en praktijkvoorbeelden

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

aangereikt om netwerken 2.0 zakelijk in te zetten en jezelf

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij

succesvol te presenteren. Je leert welke netwerktools je

internationale toporganisaties, universiteiten en opleidings-

online kunt gebruiken en leert vaardigheden hoe je een

instellingen.

interessant (zakelijk) netwerk kunt opzetten. Tijdens de masterclass komen vele social media voorbij, zoals Twitter,

Data

Facebook, LinkedIn, Hyves en weblogs. Ook bespreken we

Actuele trainingsdata staan op onze website.

Google Alerts, Google reader, Youtube, Slideshare en de rol van nieuwsbrieven binnen jouw social media strategie.

Duur

Daarnaast leer je hoe je informatie (content) kunt ontwik-

Het programma duurt 8 uur.

Kosten

Programma

De kosten voor dit programma bedragen €795,- per persoon. Voor incompany gelden kortingen tot 40%.

Het ontstaan van social media Personal branding doelstellingen Personal branding doelgroepen Personal branding via social media Personal branding content Personal branding en techniek De bedreigingen van social media

www.marketingmonday.nl/masterclass-smp

35

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


15

Masterclasses

Masterclass Social Media Leadgeneratie en Conversie Hoe genereer je leads door social media in te zetten? Deelnemers aan deze masterclass leren hoe ze succesvol

Welke onderwerpen komen aan bod? Wat is seeding? Welke content heb ik nodig voor succesvolle socialmedia-leadgeneratie? Wat is een online dialoog? Welke online bronnen zijn het meest effectief voor online

media.

leadgeneratie? Hoe verdien ik geld met social media leadgeneratie? Hoe moet ik social media leadgeneratie organiseren?

Marketeers hebben de keuze uit vele media om leads te

Hoe meet ik social media leadgeneratie? Wat zijn de kosten van social media leadgeneratie?

leads kunnen genereren door gebruik te maken van social

genereren. De meeste marketeers kiezen daar betaalde offline en online media voor. Uit onderzoek blijkt dat de

Voor wie is dit programma interessant?

resultaten daarvan de laatste jaren afnemen en dan men

De masterclass Social Media Leadgeneratie en Conversie is

op zoek is naar nieuwe vormen van leadgeneratie. Het

bestemd voor medewerkers en managers die verantwoor-

genereren van leads door gebruik van social media is de

delijk zijn voor (marketing)communicatie met consumen­

meest efficiënte vorm van leadgeneratie. Tijdens deze

tenenbedrijven.

masterclass maak je kennis met de ACCMS-methode (contentontwikkeling, campagnemanagement, marketing

Wat is de opzet van de masterclass?

intelligence en sales). Deze methode heeft als eigen-

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie en vele cases en

schap dat er geen media (of heel beperkt) media worden

voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt

ingekocht en dat er gebruik wordt gemaakt van ‘seeding’,

met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep.

‘content-interactie’ en de inzet van ‘influencers’ om bereik

Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een

te genereren. Binnen de vele groepen, fora, weblogs en

(eigen) case aan de hand van de kennis die je hebt ontvan-

‘interaction-spots’ die we kennen op het web worden links

gen. Ook presenteer je de case en leer je van opmerkingen

geplaatst naar relevante content (stappenplannen, boekjes,

van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van

video’s, games), en wordt de dialoog geopend met de

de masterclass ontvang je tevens een deelnamecertificaat.

doelgroep. Door dit te ondersteunen met online campages, nieuwsbrieven en betaalde seeding kunnen zeer goede

Docenten en topcoaches

resultaten worden bereikt.

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten, consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

Wat leer je?

bij (inter)nationale organisaties, universiteiten en oplei-

Tijdens deze masterclass leer je een door MarketingMonday

dingsinstellingen.

ontwikkelde methode, waarmee je op effectieve wijze leads kunt genereren door de inzet van social media bron-

Masterclassdata

nen. Je leert hoe je deze moet analyseren en hoe je de

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

juiste bronnen zoekt en vindt. Daarnaast leren we welke content je nodig hebt voor succesvolle ‘seedingcampagnes’

Duur

en geven we je inzicht in campagnemanagement en sales.

Dit programma duurt 8 uur. Er is ook een uitgebreid

Na de masterclass ben je zelf in staat om een social media

tweedaags programma beschikbaar van 2x 8 uur.

leadgeneratie-campagne te ontwikkelen en uit te voeren.

36

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Kosten De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem contact met ons op via (020) 820 32 10 of mail naar info@marketingmonday.nl.

Strategie en uitvoering Indien het opleiden van medewerkers niet tot de mogelijkheden behoort, kan MarketingMonday indien gewenst ook de strategie, aanpak, implementatie en uitvoering verzorgen.

Programma Inspiratie social media Social media analyse Social media middelenstrategie Contentontwikkeling voor social media Campagnemanagement voor social media leadgeneratie Marketing intelligence: het meten van social media campagnes en verrijken van (online klantprofielen) Salesstrategie en social media leads

www.marketingmonday.nl/masterclass-edc

37

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


16

Masterclasses

Masterclass Social Media Leadgeneratie en Conversie Hoe genereer je leads door social media in te zetten? Deelnemers aan deze masterclass leren hoe ze succesvol

Welke onderwerpen komen aan bod? Wat is seeding? Welke content heb ik nodig voor succesvolle social media leadgeneratie? Wat is een online dialoog? Welke online bronnen zijn het meest effectief voor

media.

online leadgeneratie? Hoe verdien ik geld met social media leadgeneratie? Hoe moet ik social media leadgeneratie organiseren?

Marketeers hebben de keuze uit vele media om leads te

Hoe meet ik social media leadgeneratie? Wat zijn de kosten van social media leadgeneratie?

leads kunnen genereren door gebruik te maken van social

genereren. De meeste marketeers kiezen daar betaalde offline en online media voor. Uit onderzoek blijkt dat de

Voor wie is dit programma interessant?

resultaten daarvan de laatste jaren afnemen en dan men

De masterclass Social Media Leadgeneratie en Conversie is

op zoek is naar nieuwe vormen van leadgeneratie. Het ge-

bestemd voor medewerkers en managers die verantwoor-

nereren van leads door gebruik van social media is de meest

delijk zijn voor (marketing)communicatie met consumenten

efficiënte vorm van leadgeneratie. Tijdens deze masterclass

en bedrijven.

maak je kennis met de ACCMS-methode (contentontwikkeling, campagnemanagement, marketing intelligence

Wat is de opzet van de masterclass?

en sales). Deze methode heeft als eigenschap dat er geen

Je ontvangt unieke kennis en inspiratie en vele cases en

media (of heel beperkt) media worden ingekocht en dat er

voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt

gebruik wordt gemaakt van ‘seeding’, ‘content-interactie’

met andere deelnemers ingedeeld in een casegroep.

en de inzet van ‘influencers’ om bereik te genereren. Binnen

Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van een

de vele groepen, fora, weblogs en ‘interaction-spots’ die we

(eigen) case aan de hand van de kennis die je hebt ontvan-

op het web kennen worden links geplaatst naar relevante

gen. Ook presenteer je de case en leer je van opmerkingen

content (stappenplannen, boekjes, video’s, games), en wordt

van teamleden en andere casegroepen. Aan het einde van

de dialoog geopend met de doelgroep. Door dit te onder-

de masterclass ontvang je tevens een deelnamecertificaat.

steunen met online campages, nieuwsbrieven en betaalde seeding kunnen zeer goede resultaten worden bereikt.

Wat leer je? Tijdens deze masterclass leer je een door MarketingMonday ontwikkelde methode, waarmee je op effectieve wijze leads kunt genereren door de inzet van social media bronnen. Je leert hoe je deze moet analyseren en hoe je de juiste bronnen zoekt en vindt. Daarnaast leren we welke content je nodig hebt voor succesvolle ‘seedingcampagnes’ en geven we je inzicht in campagnemanagement en sales. Na de masterclass ben je zelf in staat om een social media leadgeneratie-campagne te ontwikkelen en uit te voeren.

Programma Inspiratie social media Social media analyse Social media middelenstrategie Contentontwikkeling voor social media Campagnemanagement voor social media leadgeneratie Marketing intelligence: het meten van social media campagnes en verrijken van (online klantprofielen) Salesstrategie en social media leads

www.marketingmonday.nl

38

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses

Docenten en topcoaches

Kosten

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

deelnemers. Neem contact met ons op via (020) 820 32 10 of

bij (inter)nationale organisaties, universiteiten en

mail naar info@marketingmonday.nl.

opleidings­instellingen.

Strategie en uitvoering Masterclassdata

Indien het opleiden van medewerkers niet tot de moge-

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

lijkheden behoort, kan MarketingMonday indien gewenst ook de strategie, aanpak, implementatie en uitvoering

Duur

verzorgen.

Dit programma duurt 8 uur. Er is ook een uitgebreid tweedaags programma beschikbaar van 2x 8 uur.

39

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


17

Masterclasses

Nieuwe ideeÍn zijn cruciaal voor de ontwikke­ling van een bedrijf. Het bedenken van een nieuwe aanpak, strategie of volledig nieuwe richting kan jouw bedrijf of organisatie verder brengen. Maar voordat het zover is moet er draagvlak verkregen worden.

40

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses Masterclass Succesvol Presenteren Hoe maak ik natuurlijk contact met het publiek en hoe gebruik ik deze interactie om de toehoorders een prettige beleving te geven?

Welke onderwerpen komen aan bod? Wat is storytelling? Hoe bouw ik een goede presentatie op? Hoe benut ik de kracht van beeld, geluid en animatie? Hoe benut ik de kracht van humor en ‘shock-effecten’? Hoe kan ik het publiek betrekken bij mijn presentatie? Hoe moet mijn presentatie eruit zien?

concepten, aanpak en strategie op krachtige wijze kunnen

Wat doe ik met tegenwerpingen? Hoe begin ik een presentatie? Hoe eindig ik?

presenteren.

Wat kan ik doen als mijn publiek passief is?

Deelnemers aan deze masterclass leren hoe ze hun ideeën,

Nieuwe ideeën zijn voor de ontwikkeling van een bedrijf

Voor wie is dit programma interessant?

cruciaal. Het bedenken van een nieuwe aanpak, strategie

De masterclass Succesvol Presenteren is bestemd voor

of volledige nieuwe richting kan jouw bedrijf of organisatie

iedereen die intern en extern moet overtuigen.

verder brengen. Maar voordat het zover is moet er draagvlak verkregen worden. Er moet worden overtuigd. Alle neuzen

Wat is de opzet van de masterclass?

moeten dezelfde kant op. Een goede presentatie is daarvoor

Je ontvangt unieke kennis, inspiratie en vele cases en voor-

de basis. De masterclass Succesvol Presenteren geeft je de

beelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je wordt met

juiste inspiratie, kennis en tools om fysiek en virtueel te

andere deelnemers ingedeeld in een casegroep. Vervolgens

overtuigen.

ga je aan de hand van kennis die je hebt ontvangen aan de slag met de uitwerking van een case. Ook presenteer je de

Wat leer je?

case en leer je van opmerkingen van teamleden en andere

Tijdens de masterclass Succesvol Presenteren leer je hoe je

casegroepen. Aan het einde van de masterclass ontvang je

krachtig kunt presenteren dankzij een goed, vertrouwen-

tevens een deelnamecertificaat.

wekkend en overtuigend verhaal dat ook nog eens ontspannen overgebracht wordt. Kortom, presenteren wordt dankzij

Docenten en topcoaches

deze masterclass weer leuk. Je leert hoe je natuurlijk contact

Onze programma’s worden gegeven door topcoaches en

maakt met het publiek en hoe je deze interactie gebruikt

presentatoren die jarenlang ervaring hebben in het geven

om de toehoorders een prettige beleving te geven. Tenslotte

van presentaties. Zij leren je de kneepjes van het vak en

leer je hoe jouw stem en lichaamstaal kunnen bijdragen aan

hebben de kennis en ervaring die nodig is om succesvolle

een nog betere indruk.

presentaties af te leveren.

Masterclassdata

Programma

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

Inspiratie succesvol presenteren Doelgroepbehoefte

Duur Dit programma duurt 8 uur.

Inspiratie voor mijn presentatie De structuur van mijn presentatie De inhoud van mijn presentatie: tekst, beelden, video’s, geluid De vormgeving van mijn presentatie: storytelling De kracht van stem en lichaamstaal

Kosten De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem contact met ons op via (020) 820 32 10 of mail naar info@marketingmonday.nl.

Het einde van de presentatie De voorbereiding Checklist voor het geven van de presentatie

www.marketingmonday.nl/masterclass-presenteren

41

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


17

Masterclasses

Master of Online Informatiemanagement (het nieuwe werken)

een stuk eenvoudiger. Op welke wijze kun je als individu of bedrijf succesvol gebruik maken van deze nieuwe tools? Ook het takenmanagement gebeurt veel effectiever online.

Het nieuwe digitale werken. Hoe organiseer ik informatie en communi­ catie online? Hoe verwerk ik informatie afkomstig van social media als Twitter, LinkedIn, Facebook en weblogs? Hoe werk ik slimmer en beter door online tools in te zetten?

Samenwerkende teams kunnen elkaar beter volgen en het overzicht kan online en via de mobiele telefoon veel effectiever plaatsvinden. Powerpoint maakt plaats voor online presentatietools die op ieder moment oproepbaar en deelbaar zijn. Online onderzoek wordt eenvoudiger. Het is eenvoudig om links naar artikelen, onderzoek en documenten online te archiveren. Hoe kun je de kwaliteit en productiviteit van werk verhogen door gebruik te maken van deze nieuwe online tools?

Online werken Door de enorme toename van het aantal informatiestromen

Online informatiestromen

en de digitalisering van informatie verandert de manier

Met de komst van social networks als Twitter, Facebook en

waarop wij werken. Steeds vaker wordt informatie online

LinkedIn neemt het aantal informatiestromen flink toe. Er is

vastgelegd en wordt er op internet samengewerkt aan

online steeds meer nieuws te vinden dat wordt verspreid via

dezelfde documenten. Door documenten, projecten, interes-

websites, weblogs en rss-reeds. Hoe kun je profiteren van

sante links, spreadsheets en presentaties online te creëren,

deze waardevolle informatie die door miljoenen mensen via

wordt het delen en ‘embedden’ ervan met anderen ook

social media worden verspreid? Hoe organiseer, gebruik en

42

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Masterclasses deel je waardevolle artikelen, links, tips en onderzoeken?

Wat is de opzet van de masterclass?

Hoe maak je slim gebruik van ‘agents’ en zorg je ervoor dat

Je ontvangt kennis over de geschikte online tools die wij

ook jouw kennis bij de juiste mensen terecht komt? Daar-

al voor je hebben geselecteerd. Daarna ga je zelf aan de

naast ontvangen we steeds meer e-mail. Hoe voorkomen

slag en leer je hoe je de tools gebruikt voor jouw specifieke

we dat we worden geleefd door onze ‘inbox’? Daarom staan

situatie. Je wordt met andere deelnemers ingedeeld in een

we tijdens deze masterclass ook stil bij ‘mailbox manage-

casegroep. Vervolgens ga je aan de hand van de kennis die

ment’ en leren we je een methode te ontwikkelen om orde

je hebt ontvangen aan de slag met de uitwerking van een

te scheppen in de e-mail chaos.

groepscase en leer je ook van andere deelnemers. Aan het einde van de masterclass ontvang je tevens een deelname-

Wat leer je?

certificaat en kun je gegarandeerd effectiever werken.

Tijdens de masterclass leer je hoe je sneller, efficienter en kwalitatiever kunt werken door gebruik te maken van online

Docenten en topcoaches

tools voor tekstverwerking, e-mail, project- en takenma-

Onze programma’s worden gegeven door topdocenten,

nagement, social netwerken, onderzoek, archiveren van

consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt)

informatie en het maken van presentaties. Je leert hoe je

bij (inter)nationale organisaties, universiteiten en oplei-

deze tool individueel en binnen jouw bedrijf of organisatie

dingsinstellingen.

kunt toepassen. Daarnaast leer je hoe je om moet gaan met talloze informatiestromen die binnenkomen via onder

Masterclassdata

andere Twitter, Facebook, LinkedIn, weblogs en e-mail.

Dit programma wordt alleen incompany verzorgd.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Duur

Het oude werken versus het nieuwe werken Voordelen van het nieuwe werken Aspecten van het nieuwe werken Online messaging

Dit programma duurt 8 uur. Er is ook een uitgebreid tweedaags programma beschikbaar van 2x8 uur.

Kosten

Online netwerken Online archiveren

De kosten van dit programma zijn afhankelijk van het aantal

Online onderzoek doen Online tekstverwerken

mail naar info@marketingmonday.nl.

Online spreadsheets maken Online presentaties ontwikkelen

Strategie en uitvoering

Online projecten managen Online taken bijhouden en delegeren

levert MarketingMonday ook een strategie, aanpak,

deelnemers. Neem contact met ons op via (020) 820 32 10 of

Indien een opleiding niet tot de mogelijkheden behoort, implementatie en uitvoering.

Voor wie is dit programma interessant? De masterclass Master of Online Informatiemanagement is interessant voor iedereen die sneller, beter en efficiënter wil werken en wil leren om te gaan met de enorme hoeveelheid nieuwe informatiestromen die via social media en e-mail binnenkomen.

43

Masterclasses | w w w.marketingmonday.nl


Leergangen Nieuwe marketing en nieuwe communicatie zijn complex. Dit betekent dat MarketingMonday haar programma’s heeft opgedeeld in drie onderdelen. De inspiratieseminars geven de deelnemers de eerste inspiratie. De masterclasses doceren kennis en vaardigheden, zodat deelnemers een start kunnen maken met hun nieuwe aanpak. Tijdens de leergang gaan we uitgebreider in op de verschillende onderdelen en bieden we de verdieping die nodig is om nieuwe marketing, nieuwe communicatie en social media volledig te laden en daarna te borgen in ondernemingen, instellingen of branches.

44

Leergangen | w w w.marketingmonday.nl


Leergangen Opzet De leergangen kennen een aantal bijeenkomsten. Dit kunnen dagen of dagdelen zijn. De bijeenkomsten vinden eens per maand of eens per twee weken plaats. Iedere bijeenkomst wordt een onderdeel behandeld. Tijdens de bij­ eenkomsten werken de deelnemers aan de hand van cases in casegroepen. Tussen de bijeenkomsten werken de teams (fysiek of op afstand) met elkaar aan de groepscase. MarketingMonday biedt een online leeromgeving ter ondersteuning hiervan.

Docenten Onze programma’s worden gegeven door topdocenten, consultants en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij internationale toporganisaties, uni­versiteiten en opleidingsinstellingen.

Duur

Open inschrijving of incompany

De duur van de leergang is afhankelijk

De leergangen die MarketingMonday biedt worden momenteel alleen gegeven

van het type. Zo duurt de leergang

binnen bedrijven, organisaties en brancheverenigingen. Er bestaat (nog) geen

new marketing 10 dagen en duurt de

open programma waar individuele deelnemers zich voor kunnen inschrijven.

leergang social media 6 dagen.

Voor wie is een leergang interessant?

Talen

De leergang is interessant voor bedrijven, instellingen, organisaties, branche-

Nederlands, Engels, Duits

verenigingen en franchiseorganisaties.

Kosten Bel MarketingMonday voor een incompany aanbod op maat.

45

Leergangen | w w w.marketingmonday.nl


18

Leergangen

Leergang New Marketing

Voor wie is dit programma interessant?

Hoe ontwikkel ik een onderscheidende commerciële strategie?

De Leergang New Marketing is interessant voor bedrijven en organisaties die op gestructureerde wijze binnen korte tijd een nieuwe en vernieuwde strategie willen ontwikkelen. MarketingMonday heeft ruimte ervaring met dit pro-

De nieuwe consument stelt andere eisen aan producten,

gramma bij verschillende inter(nationale) en multinationale

merken en communicatie. Door nieuwe technieken krijgen

ondernemingen.

bedrijven en instellingen te maken met een volledig andere marketingaanpak. In 10 dagen ontwikkel je een volledig

Wat is de opzet van de leergang?

nieuwe marketingstrategie voor jouw organisatie, instelling

De leergang kent een vast aantal bijeenkomsten. Dit kunnen

of case.

dagen of dagdelen zijn. De bijeenkomsten vinden eens per maand of eens per twee weken plaats. Iedere bijeenkomst

Wat leer je?

wordt een onderdeel behandeld. Tijdens de bijeenkomsten

Tjdens de leergang New Marketing leer je in tien dagen hoe

werken de deelnemers aan de hand van cases in groepen.

je een nieuwe commerciële strategie kunt ontwikkelen voor

Tussen de bijeenkomsten door werken de teams (fysiek

de nieuwe consument. Je leert hoe je goede doelstellingen

of op afstand) met elkaar aan de groepscase. Marketing-

moet formuleren en je kiest doelgroepen. Vervolgens ga

Monday biedt een online leeromgeving ter ondersteuning

je op basis van de juiste klantinzichten aan de slag met de

hiervan.

ontwikkeling van doelgroepgerichte productproposities. Daarnaast leer je hoe je cross- en social media kunt inzetten

Docenten en topcoaches

om daarmee de doelgroep echt te ‘beraken’. Ook de website

De leergang wordt gegeven door topdocenten, consultants

komt aan bod. Daar stellen we in deze tijd ook hele andere

en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij interna­

eisen aan. Vele voorbeelden en cases passeren de revue

tio­nale toporganisaties, universiteiten en opleidingsinstel-

waarbij de ondersteuning van beeld en geluid de materie

lingen.

tot leven brengt. Je ervaart wat er met nieuwe marketing mogelijk is. Aan de hand van het stappenplan ‘The New

Duur

Marketing Cycle’ krijg je direct handvaten om zelf aan de

De leergang New Marketing duurt 10 dagen. Deze dagen

slag te gaan. Iedere deelnemer ontvangt het ‘New

kunnen worden verdeeld over een korte of langere periode.

Marketing Stappenplan’. Er is ruimte voor grondig onder­ zoek, creatieve brainstorms en inhoudelijke strategie­

Kosten

ontwikkeling.

De kosten voor dit programma zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de tijdbesteding.

Programma Doelstellingen formuleren Doelgroep kiezen en insights verzamelen Doelgroepgerichte productproposities ontwikkelen Branding 2.0 Marketingcommunicatie met cross- en social media Webpresence 2.0 Presenteren 2.0

www.marketingmonday.nl/leergang-nm

46

Leergangen | w w w.marketingmonday.nl


19

Leergangen

Leergang Social Media Strategie Hoe ontwikkel ik een multidisciplinaire social media strategie en zorg ik voor een succesvolle implementatie?

Voor wie is dit programma interessant? De leergang Social Media is interessant voor bedrijven en organisaties die op gestructureerde wijze social media voor alle disciplines goed willen organiseren.

Wat is de opzet van de leergang? De ontwikkelingen rondom social media gaan razendsnel.

De leergang kent een vast aantal bijeenkomsten. Dit

Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn groeien met dubbele

kunnen dagen of dagdelen zijn. De bijeenkomsten vinden

cijfers. Social media hebben directe invloed op ons dage-

eens per maand of eens per twee weken plaats. Iedere

lijkse functioneren en onze bedrijfsprocessen. Zo krijgen

bijeenkomst wordt een onderdeel behandeld. Tijdens de

de afdelingen HRM, marketing, sales, interne en externe

bijeenkomsten werken de deelnemers aan de hand van

communicatie en klantenservice te maken met een nieuwe

cases in case­groepen. Tussen de bijeenkomsten werken de

vorm van communiceren, interacteren en luisteren. Ook

teams (fysiek of op afstand) met elkaar aan de groepscase.

directies en raden van bestuur hebben met social media

MarketingMonday biedt een online leeromgeving aan ter

een nieuw instrument beschikbaar dat hen in staat stelt om

ondersteuning hiervan.

de kloof met medewerkers, klanten, relaties en politiek te beïnvloeden. Verschillende afdelingen staan voor specifieke

Docenten en topcoaches

vraagstukken rondom de implementatie van social media in

De leergang wordt gegeven door topdocenten, consultants

de dagelijkse bedrijfsvoering.

en strategen die werken (of hebben gewerkt) bij interna­­ tionale toporganisaties, universiteiten en opleidings­

Social media zijn ook heel relevant voor de marketingstra-

instellingen.

tegie. Slechts 14% van het aantal consumenten vertrouwt nog op reclame-uitingen en 83% laat zich leiden door de

Duur

mening van andere consumenten. Wat moet je met deze ge-

De leergang Social Media Strategie duurt 6 dagen. Deze

gevens? Hoe benader je als bedrijf deze consument die zich

dagen kunnen worden verdeeld over een korte of langere

niets meer laat vertellen? Door middel van een social media

periode.

strategie kun je de consumenten op een nieuwe manier aan je binden. Hoe pak je dat aan? Een goed begin is het opdoen

Kosten

van inspiratie. Ruim de helft van alle marketeers weet nu al

De kosten voor dit programma zijn afhankelijk van het

zeker dat 25% van het totale marketingbudget zal worden

aantal deelnemers en de tijdbesteding.

besteed aan een goede social media strategie. Wanneer ga jij aan de slag?

Wat leer je? Tijdens de leergang Social Media Strategie leer je in 6 dagen hoe je een social media strategie kunt ontwikkelen voor jouw organisatie. Je maakt kennis met de specifieke behoeftes op het gebied van social media voor verschillende afdelingen (HRM, marketing, sales, interne en externe communicatie, klantenservices) en je bent in staat om op basis van deze inzichten een individuele en collectieve strategie te ontwikkelen. Ook maak je uitgebreid kennis met social media marketing en je leert hoe je met behulp van social media leadgeneratie op een vernieuwende wijze leads kunt genereren.

www.marketingmonday.nl/leergang-sm

47

Leergangen | w w w.marketingmonday.nl


20

21

Strategieprogramma’s

Overigen

Contentontwikkeling

MarketingMonday ontwikkelt in opdracht van haar

De docenten en het content team van MarketingMonday

relaties strategieën die zijn gebaseerd op onze modellen,

doen dagelijks grootschalig internationaal onderzoek naar

leer­gangen, masterclasses en inspiratiesessies. Nadat de

nieuwe cases, feiten en relevante informatie over nieuwe

blauwdruk door ons is ontwikkeld, werken we deze in de

marketing en social media. Ook ontwikkelen wij zelf model-

meeste gevallen samen met de directie en medewerkers van

len, stappenplan, checklists, boeken, pockets en nieuws­

de organi­satie verder uit. Bij de verschillende masterclasses,

brieven.

workshops en strategiesessies stellen wij ons ten doel om

Voor onze relaties, klanten, uitgevers en samenwerkings-

de nieuwe aanpak zo snel mogelijk winstgevend te laten

partners ontwikkelen wij maandelijks content op maat.

worden.

Zij kunnen deze content inzetten op de website, in nieuwsbrieven en magazines en/of andere media.

In sommige gevallen nemen wij de gehele ontwikkeling en uitwerking voor onze rekening. In dit geval leveren

Wij ontwikkelen op maat

we een kant-en-klare strategie aan en zorgen ook voor

Artikelen

de daad­werkelijke uitwerking daarvan. We merken dat

Onderzoek

bedrijven steeds vaker kiezen voor het outsourcen van hun

Modellen

marketing­strategie.

Checklists Stappenplannen

Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van

Boeken

Commerciële strategie

Pockets

Marketingstrategie

Nieuwsbrieven

Online marketingstrategie Social media strategie Media marketing strategie Social media strategie voor overheden

48

Overigen | w w w.marketingmonday.nl


22

Overigen

Social Media Leadgeneratie

De stappen in het MarketingMonday

Marketeers hebben de keuze uit vele media om leads te ge-

Social Media Leadgeneratie proces Analyse – We analyseren welke online ‘spots’ interessant

nereren. Zo kiezen de meeste marketeers betaalde offline en online media om daarmee leads te genereren. Uit onderzoek

zijn voor seeding, interactie en ‘influencers’. C  ontentontwikkeling – We ontwikkelen voor de

blijkt dat de resultaten daarvan de laatste jaren afnemen en

doelgroep interessante en relevante content (content-

dat men op zoek is naar nieuwe vormen van leadgeneratie. Het genereren van leads door social media te gebruiken

strategie). Campagne management – Campagnes moeten worden

blijkt de meest efficiënte vorm van leadgeneratie te zijn.

gepost, verzonden, gemaild en geanalyseerd. Op basis van het profiel en het gedrag wordt op het juiste moment

De ACCMS-methode

de juiste content verzonden via de juiste (in het profiel

MarketingMonday ontwikkelde een methode waarmee

geregistreerde) media. Hiervoor gebruiken we Event

social media bronnen in te zetten en content te plaatsen.

Driven Marketing-technieken. Marketing-intelligence – Nieuwe klantprofielen moeten

Deze ACCMS-methode (contentontwikkeling, campagne

worden opgeslagen en verrijkt met voor de campagne

bedrijven op effectieve wijze leads kunnen genereren door

sinds 2009 getest en is inmiddels zeer effectief gebleken. Bij

relevante informatie. S  ales – We koppelen sales op unieke wijze aan social

de ACCMS-methode wordt er geen media (of heel beperkt)

media leads, waardoor hoge conversie mogelijk is.

management, marketing-intelligence en sales) wordt al

ingekocht, maar wordt gebruik gemaakt van ‘seeding’, reik te genereren. Binnen de vele groepen, fora, weblogs en

De Social Media Leadgeneratie-methode is beschikbaar Voor bedrijven, instellingen en overheden die binnen hun

‘interaction-spots’ die we kennen op het web worden links

eigen organisatie leadgeneratie door middel van social

‘content-interactie’ en de inzet van ‘influencers’ om zo be-

geplaatst naar relevante content (stappenplannen, boekjes, video’s, games). Door deze methode te ondersteunen met online campages, nieuwsbrieven en betaalde seeding kunnen zeer goede resultaten worden bereikt.

media willen implementeren. V  oor bedrijven, instellingen en overheden die Social Media Leadgeneratie structureel of ‘adhoc’ willen outsourcen. Voor marketeers en communicatiespecialisten die ervaring op willen doen met Social Media leadgeneratie biedt MarketingMonday een leerprogramma aan. Onder leiding van onze ervaren social media campagne marketeers en strategen leer je hoe je deze methode kunt toepassen binnen jouw organisatie.

49

Overigen | w w w.marketingmonday.nl


23

Overigen

Detachering en interim management

De medewerkers die MarketingMonday levert zijn opgeleid, getraind en hebben alle kwaliteiten die nodig zijn voor de

Als we kijken naar nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van

uitdagingen waar u voor staat. Omdat MarketingMonday

marketing en media dan is snelheid van groot belang. Dan

tot een van de beste strategie- en opleidingsbureau’s van

heb je tijdelijk specialisten nodig met leiderschap, creativi-

Nederland op het gebied van nieuwe marketing en nieuwe

teit, snelheid en kennis van zaken. Mensen die op directie

communicatie gerekend kan worden, bent u zeker van de

en/of raad van bestuur niveau kunnen worden ingezet. Of

juiste mensen op de juiste plek. Pas als de medewerkers

specialisten die op de werkvloer direct aan de slag kunnen.

door onze specialisten zijn gescreend, verschijnen ze bij u op

MarketingMonday levert de mensen die u nodig heeft voor

de werkvloer. Onze specialisten, strategen en topdocenten

uiteenlopende functies. Daarnaast levert MarketingMonday

hebben jarenlange aantoonbare ervaring met nieuwe

bij iedere medewerker een coach, waar de medewerker van

marketing, nieuwe communicatie en social media.

het bedrijf altijd op terug kan vallen. MarketingMonday assisteert op de achtergrond met alle kennis en kunde die zij heeft. Daarmee bent u zeker van de beste kwaliteit en backup.

50

Klanten | w w w.marketingmonday.nl


Reviews “Compagnie des Alpes heeft besloten de samenwerking in de toekomst voort te zetten. Daarbij zal MarketingMonday het directieteam en medewerkers begeleiden en de gezamenlijk ontwikkelde strategie uitvoeren. Wij zien dat de ingeslagen koers nu al zijn vruchten afwerpt.” Liesbeth den Hollander, Marketing & Sales Director - Walibi World

“Ik vond het inspirerend en zinvol om zo intensief, langdurig en regelmatig met collega’s uit de theatersector te werken aan een systematisch en gemeenschappelijk stappenplan. Volgens mij is dat in het verleden bij geen enkele andere pilot in deze sector gelukt. De inhoud van de cursus was goed, het materiaal dat gebruikt werd helder en bruikbaar en de sprekers boden nuttige achtergrondinformatie.” Barbera Lindenbergh, PR & Marketing - Stadsschouwburg Utrecht

“De theaters en gezelschappen werkten samen aan campagnes, dat is al winst. Deze samenwerking, de uitwisseling van ervaringen en kennis, het op de hoogte blijven van marketing, nieuwe media en trends is zinvol, waardevol en essentieel. Daarom moet dit in de toekomst op een structurele basis worden voortgezet.” Joyce Lenssen, Marketing Manager - Koninklijke Schouwburg Den Haag

“Het is goed voor je ontwikkeling. Met collega’s kun je beter anticiperen op trends en daadwerkelijk vooruitdenken. Bovendien creëer je samen een groter draagvlak. Positief aan deze leergang vind ik de structuur. Waar begin je? De handvatten. Waar moet een plan aan voldoen? Werken in een groep levert ook nog eens veel enthousiasme en inspi­ratie op.” Annemieke De Goey, Marketeer - Artemis

“Ik vond het een inspirerende masterclass. Richard vulde het programma goed in met theorie- en praktijkvoorbeelden. Goed vond ik dat we de theorie gelijk in de praktijk moesten brengen. Leuk ook dat je dit in een groepje moest doen. Ik heb voldoende handvatten gekregen om de stof te betrekken op mijn eigen organisatie.” Michelle ter Weele, Projectmanager Marketing - Rodenstock Benelux

51

Klanten | w w w.marketingmonday.nl

Klanten


MarketingMonday

Richard van Hooijdonk

Lourens Kwakman

Peter Scherjon

Gerard Duursma

Director

Strategy Director

Marketeer

Senior strateeg

Rowena Thijm

Niels de Vries

Jordy Lefeber

Projectmanager

Junior strateeg

Campagnemanager

52

MarketingMonday | w w w.marketingmonday.nl


MarketingMonday MarketingMonday Pedro de Medinalaan 85 A/B 1086 XP Amsterdam T +31 (0)20 820 32 10 Marketingmonday.nl

het team Gijs van der Togt

Barry de Vent

Social Media strateeg

Content Manager

Inge Pont

DaniĂŤl Middelkoop

Dunya Nessar

Suus Venings

Opleidingsadviseur

Opleidingsadviseur

Opleidingsadviseur

Redacteur

53

MarketingMonday | w w w.marketingmonday.nl


MarketingMonday Pedro de Medinalaan 85 A/B 1086 XP Amsterdam T +31 (0)20 820 32 10 Marketingmonday.nl

MarketingMonday Masterclass programma  

Programma's social media en nieuwe marketing.

MarketingMonday Masterclass programma  

Programma's social media en nieuwe marketing.

Advertisement