Page 1

30 .0 0 de 0 g el eï ne ns m pi er re s’ er de ‘A l

Leergang Marketing 2.0

Unieke marketing leergang voor de kunstensector: 1 jaar, 10 dagen en 10 belangrijke thema’s. • Doelstellingen 2.0 • Doelgroepen 2.0 • Productontwikkeling 2.0 • Branding 2.0 • Social Branding 2.0 • Crossmedia 2.0 • Webpresence 2.0 • Marketing intelligence 2.0 • Marketing-IT 2.0 • Organisatie, resources en cultuur 2.0

Initiator leergang: Richard van Hooijdonk Directeur MarketingMonday Voormalig marketingdirecteur en schrijver van het boek ‘Op naar Marketing 2.0’, spreker op vele nationale en internationale congressen. Tevens als docent verbonden aan SRM/Erasmus en als gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit.

www.marketingmonday.nl


In 10 dagen heb jij Marketing 2.0 onder de knie

De leergang Marketing 2.0 leidt een nieuwe lichting kunstmarketeers op.

Muziekscholen en centra voor de kunsten hebben nieuwe kennis nodig en moeten ervaring opdoen.

Behaal beter resultaat door de inzet van Marketing 2.0. Maak kennis met ‘The New MarketingCycle’: een in de praktijk beproefde methode.

Concurrenten liggen op de loer. Nu investeren in kennis en concrete vaardigheden is noodzakelijk maar ook winstgevend. De leergang Marketing 2.0 ‘injecteert’ deze nieuwe (winst)mogelijkheden. In 10 dagen over een jaar verspreid, word je klaargestoomd tot marketeer 2.0. We presenteren je talrijke cases en illustratieve voorbeelden die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de kunst en cultuursector. Ook krijg je concrete stappenplannen aangereikt zodat je direct de eerste stappen kunt zetten naar een succesvolle marketing 2.0-aanpak.

Leer in 10 dagen hoe je de marketingstrategie van jouw muziekschool/

Tijdens de leergang ga je onder leiding van marketing 2.0-specialisten

centrum voor de kunsten geheel kunt aanpassen aan de nieuwe marketingeconomie. De leergang wordt verspreid over 10 maanden en er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.

Binnen 1 jaar ben je marketeer 2.0! Marketing en communicatie veranderen drastisch! Door nieuwe technologische ontwikkelingen verandert het gedrag van consumenten. Dit heeft verregaande consequenties voor de (commerciële) strategie van bedrijven, merken, organisaties en instellingen. De veranderende consument en burgers zijn mondiger en stellen nieuwe eisen aan merken, producten, communicatie, distributie en verkoop. Loyaliteit en branding krijgen een andere inhoud en de marketingdialoog verandert. Ook de wijze waarop bedrijven relaties (vast)leggen en onderhouden zal volledig veranderen en bestaande marketingmethoden worden vervangen.

Wat mag je verwachten van de leergang Marketing 2.0 • Je ontdekt nieuwe segmentatiemethoden en customer-insights • Je ontwikkelt succesvolle doelgroepgerichte productproposities • Je vertaalt deze propositie naar onderscheidende thema’s en branding • Je leert en ontdekt de kracht van social media en past deze toe • Je ontwikkelt een cross- en social media communicatiestrategie • Je ontwikkelt een nieuwe visie op jouw website met webpresence 2.0 • Je ontdekt de kracht van marketing-intelligence binnen marketing 2.0 • Je krijgt inzicht in tools om marketing 2.0 binnen jouw organisatie te laten werken


ook zelf aan de slag. Je wordt geïnspireerd, doet kennis en vaardigheden op en gaat daarna direct zelf met marketing 2.0 aan de slag op ba-

Programma

sis van diverse cases uit de eigen beroepspraktijk.

Het uitgekiende programma van de leergang bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de commerciële strategie 2.0. De ver-

Alles in een

schillende onderdelen van het programma sluiten naadloos op

Op basis van ‘The New Marketing Cycle’ leer je onder leiding van topdo-

elkaar aan en leveren aan het einde van de leergang een kant-

centen en marketingprofessionals hoe je marketing 2.0 praktisch moet

en-klare aanpak op.

toepassen. Dit programma vervangt vele losse cursussen en brengt de verschillende onderdelen van de commerciële strategie bij elkaar in een

Dag 1

Inspiratie marketinginnovatie.

vastomlijnd, praktisch en krachtig programma. Het programma is ontwik-

Jouw passie, jouw inspiratie.

Dag 2

Doelstellingen 2.0: het belangrijke startpunt

keld op verzoek van het bestuur van de Kunstconnectie.

van iedere strategie.

• Inclusief lesmateriaal en online omgeving • Gratis maandelijkse marketing 2.0 trend nieuwsbrief • Speciaal Kunstconnectie tarief € 1990,-

Dag 3

Productontwikkeling 2.0: ontwikkeling van doelgroepgerichte productproposities. Combineer informatie, technieken, modules, aanvul-

Unieke methode: luisteren, doen en presenteren!

lingen en online services tot een uniek aanbod.

De leergang is gebaseerd op de IKVB-methode (inspiratie, kennisoverdracht, vaardigheden en borging). Een aanpak die door MarketingMonday is ontwikkeld en die zich in eerste instantie richt op inspiratie, waarna de

Dag 4

Van branding naar experience 2.0: hoe jouw merk laten ‘beraken’. Plus: gratis ‘crashcourse’

deelnemers de juiste kennis en de juiste vaardigheden opdoen om de aan-

internal selling.

pak daarna te kunnen borgen in de eigen organisatie. Het programma is zeer dynamisch ingericht. Allereerst krijgen de deelnemers kennis (‘hear-it’), waarna ze onder begeleiding van specialisten in ‘caseteams’

Dag 5/6 Social Branding en Social Media 2.0:

aan de slag gaan en daarmee de nieuwe mogelijkheden zelf gaan ontdek-

de winstgevende kleefkracht van weblogs,

ken (‘do-it’). Voortdurende teampresentaties (‘present-it’) vormen een

widgets, persoonlijke video’s, games, fora,

onderdeel van het programma. De deelnemers leren daar hoe ze beoorde-

poll’s voor organisaties. Hoe pas je ze toe? Hoe

len, bekritiseren en verrijken. Juist de interactie tussen de groepen is zeer

ontwikkel je winstgevende communities? Hoe

leerzaam en wordt door deelnemers als zeer waardevol ervaren. In veel

combineer je interne en externe social media?

gevallen kunnen bedrijven ook hun eigen cases/vraagstukken inbrengen. Het programma wordt maandelijks gegeven, zodat de teamleden tussen-

Hoe organiseer je een goede social media

tijds bij elkaar kunnen komen om opdrachten uit te voeren.

strategie?

Dag 7

Webpresence 2.0: hoe ontwikkel ik een websie die ‘kleeft’ en converteert? Hoe kunnen persona’s, content, tools en web-IT zorgen voor winstgevende webpresence.

Dag 8

Crossmedia 2.0: hoe combineer ik offline, online en/of social media tot een doelgroep afgestemde crossmediale communicatiestrategie?

Dag 9

Marketing Intelligence 2.0, marketing IT 2.0 en nieuwe distributie 2.0

Dag 10

Eindpresentatie: cases van alle groepen. Uitreiking Marketing 2.0 ‘award’.


Bijna 75% van de consumenten geeft aan dat ze graag zaken willen doen met podia of festivals die selfservice aanbieden. Ze willen ongestoord zelf (online) zaken doen en transacties verwerken. Heb je het selfserviceniveau van de dienstverlening afgestemd op de wensen van de podiumdoelgroep? Welke vormen van selfservice dragen bij aan de commerciële strategie ?

Sales 2.0

Marketing technologiseert. Dit betekent dat we nieuwe technieken nodig hebben om nieuwe marketing mogelijk te maken. Denk daarbij aan web 2.0 applicaties, contentmanagement, campagnemanagement-systemen, intelligente CRM en goede oplossingen voor marketing intelligence. Hiervoor is uitgekiende kennis en nodig en een goede samenwerking tussen marketing & IT.

Marketing-IT 2.0

Goede kennis over klantbehoefte, klantwaarde, lifetime-cycle, prospects en gedetailleerde marketingresultaten is cruciaal. Ontwikkel je op basis van deze kennis analyses en scenario’s die je een beter resultaat opleveren? Zoals nieuwe kansrijke doelgroepen, lagere verkoopkosten, hogere conversie en/of efficiëntere marketingcommunicatie.

Marketing Intelligence 2.0

Een nieuwe benadering van marketing eist een verandering in denken en werken. MarketingMonday ontwikkelde hiervoor een effectieve methode die inmiddels al vele malen met succes toegepast binnen kleine en grote organisaties. De IKVB-methode richt zich op inspiratie, kennisoverdracht, vaardigheden en de borging binnen jouw organisatie.

Nieuwe Kansrijke Klanten

De consument bepaalt waar hij zijn product koopt. Dat kan via bijvoorbeeld. dealers, direct of via andere distributiepartners. Consumenten kopen graag producten op basis van een goede relatie met de ‘afzender’. Distributiepartners bieden daarom krachtige mogelijkheden tot samenwerking en hebben in sommige gevallen een loyalere band met de eindconsument. Van deze band kun je gebruik maken. Urgentie is vereist! Op dit moment worden volop langetermijn afspraken gemaakt tussen krachtige distributiepartners en bedrijven uit verschillende branches.

Distributie 2.0

Organisatie en cultuur

Technologie VeranderT Media

Door technologische ontwikkelingen verandert marketing de komende jaren drastisch. Marketing 1.0 maakt plaats voor Marketing 2.0 met consequenties voor de commerciële strategie.

Distributie Belangrijke Drijfveer

In de zoektocht naar producten en diensten levert crossmediale communicatie de beste resultaten op. Zijn podium marketeers in staat om de juiste combinaties te maken tussen offline- en online marketing en hierover een goede regie te voeren? Bestaat er voldoende kennis over de inhoud, werking en organisatie van crossmediale campagnes?

Life-TimeCycle

Klantfocus Prioriteit

Tijdens de verschillende fasen van het verkoopproces maakt de consument gebruik van verschillende kanalen (internet, telefoon, print en persoonlijk). Is de inrichting en output van de kanalen afgestemd op de wensen van jouw klanten? Is de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van de verschillende kanalen gezond? Heb je nagedacht over kanaalinnovatie om hierdoor kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen?

Multichannel 2.0

Crossmediale communicatie 2.0

Social Branding vergroot de betrokkenheid van klanten en relaties. Deze betrokkenheid moeten we ‘uitlokken’ door de klant actief en interactief te betrekken bij relevante onderwerpen. Zodat klanten kunnen participeren, creëren, verspreiden of zelfs evangeliseren. Om dit te realiseren introduceren we social media, waar men kan delen, waarderen en creëren. We maken daarbij gebruik van interne en externe sociale media, welke wij integreren in onze crossmediale communicatiemix. Social Marketing zal de komende jaren uitgroeien tot het meest krachtige instrument dat de podium marketeer tot zijn beschikking heeft: het is goedkoper, sneller en effectiever.

Social Branding 2.0

De consument is mondiger, grilliger en minder loyaal. Is het onderscheidend, is het vertrouwenwekkend en geniet het voorkeur en waardering? Is jouw organisatie klaar voor de nieuwe consument die laagdrempeligheid, transparantie, multichanneling, crossmedia en de dialoog met jouw merk als eis stelt om ‘zaken’ te doen?

Branding 2.0

Producten en diensten die voorzien in een duidelijke behoefte zijn succesvol. Gebruik je de juiste ‘customer-insights’ voor de ontwikkeling van onderscheidend makende doelgroepproducten? Betrek je je klanten door middel van ‘co-creatie’ bij de ontwikkeling van producten en diensten die zij later graag zullen aanschaffen? Durf je de de touwtjes voor een deel uit handen te geven in ruil voor onderscheidende producten, diensten en proposities?

Productontwikkeling 2.0

Heb je in kaart voor welke doelgroepen je van betekenis kunt zijn? Ben je in het bezit van de juiste ‘customer-insights’ op basis waarvan je wellicht nieuwe doelgroepen kunt aanspreken of bestaande groepen veel beter van dienst kunt zijn? Meer dan ooit staan klanten en prospects open voor een intelligente doelgroepbenadering.

Klant Waarde

Steeds meer consumenten komen naar aanleiding van crossmediale campagnes terecht op de website. Is jouw online aanwezigheid persoonlijk, functioneel en daadkrachtig genoeg? Ben je staat om bezoekers door middel van minisites, weblogconcepten en applicaties online om te zetten naar klanten? En ben je ook in staat om bezoekers die niets ondernemen, wel te profileren in jouw database zodat je ze later kunt benaderen? Heeft personalisatie van het aanbod op jouw site plaatsgevonden? Heb je nagedacht over web 2.0-applicaties als onderdeel van de online presentatie?

Doelgroepen 2.0

Webpresence 2.0

Doelstellingen vormen de basis voor ambitie. Formuleer je specifieke doelstellingen voor merkwaarde, behoud of voor up-/cross- en deepselling? Of per communicatie-instrument, communicatieflow (crossmedia), product of productgroep? Voor online bezoek, klik- en aanvraaggedrag, mobiele respons of virale effecten? Goed gespecificeerde doelstellingen zorgen voor goede ‘monitoring’ en aanzienlijk betere marketingresultaten.

The New Marketing Cycle©

Doelstellingen 2.0


Referenties ‘‘De leergang heb ik ervaren als enthousiasmerend, helder, scherp en doelgericht. Hierdoor ben ik tijdens deze leergang steeds rechterop gaan zitten. Voor mij wordt deze leergang steeds uitdagender. Ook van het samenwerken in onze groep aardige, op allerlei manieren getalenteerde mensen leer ik veel. Innovatie begint klein. Ik weet zeker dat deze ervaringen mijn werk, keuzes die ik maak, doelen die ik stel, beinvloedt.’’

De vragen die we gedurende de Marketing 2.0 leergang zullen beantwoorden:

• Welke doelstellingen passen bij de nieuwe marketingeconomie? • Met welke doelgroepen en subdoelgroepen bereik ik mijn doelstellingen?

• Hoe verkrijg ik ‘customer insights’ en wat kan ik ermee doen? • Wat hebben klanten en prospects nodig om ‘connected’ te blijven?

• Hoe ontwikkel ik een onderscheidende doelgroepgerichte

Corriene Nelissen, Toneelmakerij

‘‘Ik heb zonder twijfel veel aan deze leergang gehad. Ik vond het inspirerend en zinvol om zo intensief, langdurig en regelmatig met collega’s uit de theatersector te werken aan een systematisch en gemeenschappelijk ‘stappenplan’.’’ Barbara Lindenbergh, Stadsschouwburg Utrecht

productpropositie?

• Op welke manier betrek ik klanten, fans en doelgroepen bij de (co)creatie van nieuwe producten en diensten?

• Van ‘branding’ naar een experience. Op welke wijze kan social branding een extensie zijn van de reguliere branding?

‘‘Ben erg blij met de leergang. Het helpt me te focussen en zelfs al direct met het maken van keuzes in middelen. ‘‘ Danielle van den Berg, Theatergroep Max

Hoe pas ik social media toe als onderdeel van crossmediale aanpak?

• Hoe combineer ik bijvoorbeeld weblogs, twitter, video, widgets en rss-feeds met mijn bestaande media?

• Hoe bepaal ik wat de beste crossmediale combinatie is? • Hoe kan ik een waardevolle klantdialoog starten tussen de database, het web, de e-mailbox de postbus en de klant/ bezoeker?

‘‘De masterclasses waren echt super. De gasten vond ik ook allemaal erg goed en inspirerend! De werkmomenten waren zeer effectief en de persoonlijke coaching was heel nuttig, zodat we snelheid konden maken.’’ Klaartje Wouters, Stella

• Hoe kan ik 1:1 marketing automatiseren met event-drivenmarketing?

• Hoe ziet website 2.0 eruit? Met welke content en tools zorg ik voor kleefkracht en conversie?

• Hoe richt ik marketing intelligence (web/klant/markt/cam-

paign) zodanig in, dat alle kennis effectief kan worden ingezet?

• Hoe bouw ik aan klantprofielen en wat kan ik daarmee? • Welke nieuwe distributievormen levert de nieuwe marketingeconomie mij op? En, wat moet ik daarmee?

‘‘De deelnemers werken samen aan campagnes, dat is al winst. Deze samenwerking, de uitwisseling van ervaringen en kennis, op de hoogte blijven van marketing, nieuwe media en trends is zinvol, waardevol en essentieel. Daarom moet dit in de toekomst op een structurele basis worden voortgezet.’’ Joyce Lenssen, Koninklijke Schouwburg Den Haag


Wat levert leergang Marketing 2.0 op?

Wie geeft de leergang:

• Inzicht in het kernproces en alle relevante details van

De ontwikkelaar van de leergang is Richard van Hooijdonk (1968).

de commerciële strategie 2.0. • Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen binnen de commerciële strategie 2.0. • Vaardigheden om deze nieuwe ontwikkelingen praktisch toe te passen in cases • Vaardigheden om in teams samen te werken en snel tot resultaat te komen.

Hij was marketingdirecteur bij verschillende organisaties in binnen en buitenland en is op dit moment veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op internationale congressen. Daarnaast is hij (gast) docent aan SRM/Erasmus en Nyenrode. Richard van Hooijdonk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een van de belangrijkste Nederlandse consultants op het gebied van Marketing 2.0. Zijn inspiratieseminars zijn populair en door ruim 30.000 mensen bezocht.

Voor wie is het programma bestemd?

Kosten?

Deze leergang is bestemd voor managers, directies en

De kosten voor de leergang Marketing 2.0 van Kunstconnectie bedragen

marketeers van muziekscholen en centra voor de

normaliter tussen de € 3000,- en € 4000,-. Op basis van de verwachte

kunsten.

animo kunnen we de leergang Marketing 2.0 van Kunstconnectie tegen een scherpe prijs aanbieden. U betaalt voor 10 bijeenkomsten € 1990,per persoon, dus slechts € 199,- per dag.

Hoge kwaliteit De programma’s van MarketingMonday zijn gebaseerd op wetenschap, praktijk en de vele interne en externe inspiratiebronnen. De hoge kwaliteit van de programma’s wordt geborgd door de voortdurende praktijkervaring die de MarketingMonday vakdocenten van de verschillende programma’s etaleren. Onze docenten zijn dagelijks actief om organisaties in de praktijk te assisteren met de ‘kanteling’ naar nieuwe marketing, nieuwe media en nieuwe technieken. Deze kennis, ervaring en cases vormen dan ook een sterke kwalitatieve en praktische basis voor alle deelnemers.

Marketing 2.0 leergang voor bedrijven Bedrijven, instellingen en organisaties kunnen het programma voor hun commerciële, marketing of communicatie afdeling inzetten. Het programma kan op deze manier worden ingezet om de strategie van organisaties op basis van concrete cases te wijzigen. Kennis en praktijk gaan op deze manier hand-in-hand, waarbij het eigenaarschap meteen kan worden neergelegd bij de juiste personen. Het maximum aantal deelnemers aan een programma is 30. De duur van het programma is 1 jaar, waarbinnen 10 bijeenkomsten worden gepland. In overleg met het bedrijf kan het aantal dagen, de tijdstippen en de inhoud van het programma worden afgestemd. De deelnemers aan de leergang krijgen de beschikking over een online omgeving, zodat tijdens de leergang E-learning kan worden toegepast en online samenwerken wordt bevordert.

Meer informatie?

Geïnteresseerd?

Bel 020-8203210 of stuur een mail naar

Bekijk onze website (www.marketingmonday.nl) voor inspiratie- en informatie-

r.thijm@kunstconnectie.nl

bijeenkomsten of bel 020-8203210.


Kortom

Een greep uit de bedrijven die u voor gingen:

• Waardevolle leergang Marketing 2.0 • Binnen 1 jaar ben je marketeer 2.0 • Je leert hoe je Marketing 2.0 kunt toepassen • Talrijke cases, stappenplannen en voorbeelden • Ervaren topdocenten en sprekers • Eigen cases inbrengen

Richard van Hooijdonk Marketing 2.0 leidt ‘‘ Deeenleergang nieuwe lichting culturele marketeers op’ ’’

De leergang Marketing 2.0 is een initiatief van Kunstconnectie en MarketingMonday. Pedro de Medinalaan 85 A/B 1086 XP Amsterdam T +31(0)20 8203210 F +31(0)84 7163822 E info@marketingmonday.nl www.marketingmonday.nl

Leergang marketing 2.0 voor Kunstconnectie  

Leergang marketing, social media