Page 1

JAARVERSLAG 2013

1


EEN TERUGBLIK Een terugblik op het afgelopen jaar. Het tweede jaar van het bestaan van ons kinderziekenhuis ‘Tony Molleapaza Rojas’. Een jaar waarin we een wederom een groei hebben gerealiseerd in het aantal consulten in de polikliniek, verder vier operatieprojecten kosteloos hebben uitgevoerd en een geleidelijk invulling hebben kunnen geven aan het genereren van eigen inkomsten om zo op termijn autofinanciering te bereiken van het ziekenhuis en haar projecten. Een jaar waarin de ontwerpers EGM Architecten en wij internationale erkenning hebben mogen ontvangen van de International Academy for Design and Health in Brisbane, Australie, in de vorm van de titel het beste ziekenhuis (kleiner dan 40.000m2) ter wereld. Belangrijk in deze is het verkrijgen van de toestemming van het Ministerie van Salud om te mogen functioneren als een volwaardig ziekenhuis. Een toestemming die men slechts verleend wanneer het ziekenhuis al in bedrijf is genomen waarna er een comité van deskundigen een bezoek komt brengen om te constateren of het ziekenhuis aan alle normen en wetten voldoet. En daar begon de lange weg om de officiële toestemming te verkrijgen de zogenaamde categorizacion 2E. Ons kinderziekenhuis is volgens Europese richtlijnen ontworpen, die van een andere orde zijn dan de heersende normen in Peru. Daarnaast worden de normen en wetten in de provincies anders geïnterpreteerd dan die van het Ministerie van Salud in Lima, ze uitgevaardigd heeft. En gezien het feit dat men vanuit de overheid een decentralisatiepolitiek voert, zorgt dit voor veel onduidelijkheid en vooral veel vertraging. Vertraging die wij eigenlijk helemaal niet konden gebruiken, want met zo’n officieel document van het Minsterie de Salud, kun je overeenkomsten afsluiten met de verzekeringsmaatschappijen (lees inkomen genereren). Wij zijn nog steeds afhankelijk van donaties uit o.a. Nederland en de medische diensten die wij hier aan particulieren aanbieden. De donaties liepen in 2013 met ruim 50% terug vanwege twee belangrijke factoren Ten eerste de economische crisis in Europa en ten tweede het feit dat Peru niet meer als een ontwikkelingsland wordt gekenmerkt gezien de jaarlijkse economische groei van ruim 6%, welke al ruim 5 jaar continu gaande is. Helaas komt deze groeit niet tot uiting in het overheidsbeleid in de vorm van budgetverhoging en infrastructurele verbetering in de gezondheidssector waar dit echt broodnodig is. Kortom het jaar 2013 was financieel gezien een heel moeilijk jaar, ondanks dat toch onze doelstellingen gehaald en meer dan dat, want wij hebben nieuwe activiteiten opgestart zoals het openen van het eerste kinderdiabetescentrum in Peru. Een multidisciplinaire staf bestaande uit een endocrinologe, een kinderarts, een dietiste, een psychologe en een verpleegster, houden gezamelijk spreekuur om niet alleen kinderen met diabetes II of I te behandelen, maar tevens geven zij voorlichting hoe diabetes te voorkomen. De economische groei alhier zorgt net zoals overal ter wereld voor consumptief gedrag en een ongezonde leefstijl met als gevolg te dikke kinderen. En dikke kinderen lopen op termijn grotere kans op het krijgen van diabetes. Al met al kijken wij tevreden terug op het jaar 2013, waarin we opnieuw vele kinderen hebben kunnen helpen en zijn wij iedereen zeer dankbaar voor alle steun die wij hebben mogen ontvangen.

2


Vlnr. Het plastisch chirurgisch team oktober 2013 :Dr.Jo Mourisse, Kitty van Sommeren, Ilse van Denderen, Jose Mourisse en Dr.Reinier van Twisk

3


PATIENTJES UITGELICHT SOPHIA (2 JR.) In juli 2013 onderging onze Sophia, na meer dan een jaar te zijn opgenomen in ons ziekenhuis, haar eerste operatie. Het sluiten van haar lip door Dr.Paco Parri en het resultaat is en blijft schitterend. Eenmaal hersteld mocht zij dan ook eindelijk naar huis om herenigd te worden met haar tweelingbroertje, haar moeder en andere zussen en broers. Slechts drie weken is zij thuis geweest en kwam haar moeder haar weer brengen, zwaar vervuild, ondervoed en zelfs depressief te noemen. Genoeg redenen om haar op te nemen en verbleef zij 6 maanden bij ons om opnieuw op krachten te komen. In juli van 2014 zal haar gehemelte gesloten worden door Dr.Paco Parri, plastisch chirurg.

CAROL (8 JR.) Carol kennen wij al sinds haar geboorte. Zij werd geboren met spina bifida en ontwikkelde meteen een hydrocefalia (waterhoofd), waarvoor zij een drain nodig had. En zo kwam haar moeder bij ons terecht en werd Carol in ons project opgenomen. Haar moeder werd geleerd om Carol te cateheriseren, zodat zij droog en schoon naar school toegaat. Maar een kind geboren met spina bifida brengt veel medische zorg met zich mee. Zo dus ook in het geval van Carol, wat nogeens versterkt wordt door de problematische relatie tussen de ouders, de behuizing, die bestaat uit een kamer met een bed en inwonend bij familie. Kortom niet echt goede omstandigheden waaronder zij leeft met als consequentie dat zij vaak moet worden opgenomen om behandeld te worden voor allerlei infecties.

4


BEHANDELINGEN Het aantal consulten is ook in 2013 wederom gestegen naar 18.534 (12.146 in 2012). Van het totaal aantal consulten/behandelingen in 2013, iets meer dan 50% is gratis uitgevoerd. Ruim 9.267 consulten/behandeling-en heeft Paz-Holandesa dus kunnen uitvoeren dankzij de steun van haar partners en donateurs, kinderen die anders nergens behandeld zouden zijn geworden. In onderstaande grafiek wordt het aantal consulten/behandelingen per specialisatie weergegeven.

5


Verjaardagsfeest van Roberto Mendoza (2e van links) gevierd tijdens het urologisch project in augustus 2013

6


DE ACTIVITEITEN VAN

PAZ HOLANDESA IN 2013

Spreekuur, operatie- en nazorgprojecten In samenwerking met het Hospital del Nino (Lima) hebben we in februari 2013 voor het eerst een spreekuurcampagne gehouden met kinderspecialismen die in Arequipa niet aangeboden kan worden vanwege de afwezigheid van desbetreffende medici. Ruim 800 kinderen werden in een tijdsperiode van vier dagen gezien door een team van 6 kinderspecialisten waaronder hartchirurgie, KNO (keel,neus en oor), orthopedie en revalidatie. In 2013 zijn er vier operatieprojecten uitgevoerd: twee plastisch chirurgische-, een urologisch en een oogproject. In totaal zijn 267 (gratis) operaties succesvol verricht. Het oogproject werd in samenwerking met de Amerikaanse organisatie MMI gehouden en betrof staaroperaties, voornamelijk bij volwassenen. Deze operaties werden allen onder locale verdoving verricht en patienten behoefden zodoende geen ziekenhuisopname. Tijdens de plastisch chirurgische projecten zijn niet alleen kinderen met een schisis (hazenlip en /of open gehemelte geopereerd, ook kinderen die slachtoffer zijn van brandwonden werden geholpen. Dr.Liem Lie en Dr.Herman Bakker geven sinds 2012 continuiteit aan het urologisch (operatie)project door tweemaal per jaar een tweeweeksproject te houden voor kinderen die geboren zijn met een nier en/of blaasafwijking dan wel dit hebben vanwege een ander defect of chronische ziekte. Ook deze medische specialisatie wordt in geen enkel ziekenhuis in het Zuiden van Peru aangeboden. Met name voor onze grote groep patientjes geboren met spina bifida een onontbeerlijk project. Zij lijden veelal aan een neurogene blaas, wat weer allerlei consequenties inhoudt voor de nieren. Alle patientjes uit bovengenoemde (operatie)projecten worden zowel pre- als postoperatief begeleidt door onze medici en ontvangen een intergrale behandeling., zoals spraaklessen, tandzorg, psychologische begeleiding en revalidatie. Al jaren geven wij i.s.m. de International Federation for Spina bifida and Hydrocephalus aan ouders en patientjes incontinentietrainingen zodat zij droog en schoon naar school kunnen.

7


HET KINDERZIEKENHUIS “TONY MOLLEAPAZA ROJAS� HET FUNCTIONEREN VAN

In de loop van het jaar 2013 heeft het kinderziekenhuis belangrijke ondersteunende diensten kunnen implementeren zoals een klinisch laboratorium, bloedbank, rontgen- en echo-onderzoek en een EHBO. Hiermee is de service aan de patientjes beduidend verbeterd. Alles onder een dak en zoveel mogelijk ook op dezelfde dag als de afspraak met de behandelend arts. 24 Uur per dag, 7 dagen per week zijn deze diensten beschikbaar. Helemaal was dit niet door ons gepland, met name niet het openen en bemannen van een EHBO. Echter in de loop der jaren is de wet veranderd en is nu iedere kliniek of ziekenhuis verplicht tot het hebben van een EHBO. Een en ander zorgde dan ook voor een behoorlijke stijging van de operationele lasten zeker qua personeel.

Het Klinisch laboratorium

8


Bijlage 1: Medewerkers Operatieprojecten Project 1: Plastische Chirurgie – Juli 2013 Dr. Francisco Parri plastisch chirurg Dr. Asteria Albert plastisch chirurg Dr. Alejandro Manzanares plastisch chirurg Dr. Miguel Bejerano plastisch chirurg Dr. Josetxo Die anaesthesist Dr. Dolores Peligri anaesthesist Fanny Feijoo ok-assistente Maria-Jose Garcia ok-assistente Project 2: Oog Chirurgie – Juli 2013 Medisch team van MMI (USA) bestaande 25 leden. Project 3: Urologie – Augustus 2013 Dr.Herman Bakker kinderuroloog Dr.Liem Lie uroloog Project 4: Plastische Chirurgie – Oktober 2013 Dr. Reinier van Twisk plastisch chirurg Dr. Jos Mourisse anesthesist Josè Mourisse anesthesie-assistente Ilse van Denderen ok-assistente Kitty van Sommeren ok-assistente Paco, Asteria, Fanny, Josetxo,Dolores, Alejandro, Miguel, Maria-Jose, Reinier, Jos, Josè, Ilse, Kitty, Herman,Liem enorme dank voor jullie enthousiaste inzet. Dankzij jullie vrijwillige bijdrage, inzet en deskundigheid hebben veel Peruaanse kinderen een nieuwe en betere toekomst gekregen. Namens alle patiëntjes heel veel dank !

9


Bijlage 2: Partners & Donateurs

PARTNERS Stichting True Blue, Haarlem Fundacion FES, Barcelona IF, Belgie The Smile Train, New York Wir Helfen, Duitsland

DONATEURS ASN Bank EGM Architecten Kinderfonds van Dusseldorp Stichting Katholieke Jongerenbelangen Stichting Mundo Crast Meliori Schumacher/Kramer Stichting Stichting Kend Foundation Johanna Kinderfonds Weeshuis Doopsgezinden Marjan van Mourik, Arequipa Stichting Filadelfia Hofstee Stichting Postzegelhandel ‘Poststempel’ Anna Muntz SV Interieurgroep Waffelbakkers Sittard

INTERNATIONAAL IF Childhelp, Belgie Ambassade Japan, Peru Lilianefondo, Peru Een groot aantal partners en donateurs wenst graag anoniem te blijven. Wij danken ook hen voor de enorme steun in 2013. Zonder onze partners en donateurs zou de toekomst van veel kinderen in Peru er veel minder zonnig uitzien.

10


Organisatie Stichting Paz Holandesa Stichting Paz Holandesa (officiële naam “Stichting Fundación PazHolandesa”) is een Nederlandse Stichting, gevestigd in Rotterdam, en notarieel opgericht in 1999. De Stichting heeft ten doel: “het verbeteren van de levenssituatie op sociaal en medisch gebied van met name (straat)kinderen in Peru en voorts al hetgeen met een en anderrechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin”. De organisatie van Paz Holandesa kent een Stichtingsbestuur, een directie en een Raad van Advies. In onderstaande tabel worden de leden van de betreffende (bestuurs)organen weergegeven.

Stichtingsbestuur

Directie

Raad van Advies

Prof. Dr. D. Tibboel, voorzitter Dr. P. Knegt, secretaris G. Verheul, penningmeester Dr. G. Olyhoek, algemeen lid Dr. D. Paz y Geuze, ere-lid

M.J. van Mourik, directeur

Dr. R. Hiles Drs. M. van Mourik

In Peru wordt Paz Holandesa vertegenwoordigd door Stichting Asociación Paz Holandesa, Arequipa. Het bestuur van de Stichting bestaat uit M.J. van Mourik, voorzitter, Sr.Ricardo Sahurie , secretaris en Dr. P.Bellido, penningmeester. In Nederland hebben geen wijzigingen in het bestuursorgaan plaatsgevonden. Alle bestuursleden zijn, daar waar van toepassing, herkozen. In het bestuur van de Stichting Asociación Paz Holandesa, Arequipa, trad Dr. J.E. Escarza Benitez af als secretaris en werd opgevolgd door Sr.Ricardo Sahurie.

Contactgegevens Email: info@pazholandesa.com Website: www.pazholandesa.com Facebook www.facebook.com/pazholandesa Bank: IBAN NL42ABNA 0548543534 T +51(0)54-432281 Asociación PAZ-Holandesa, Arequipa Urb.Villa Continental, Calle 4 nr.101 Paucarpata, Arequipa,Peru

11

Jaarverslag 2013  
Jaarverslag 2013  
Advertisement