Dialoog magazine, editie 15

Page 2

2

Ottobock Dialoog Magazine | Voorwoord

Colofon Dialoog magazine is een uitgave van Otto Bock Benelux bv en verschijnt drie keer per jaar.

Postbus 133, 5690 AC Son

Ekkersrijt 1412, 5692 AK Son T. +31 (0) 499-474585 www.ottobock.nl Hoofdredactie Cas Welling Redactie

Mariken Schoenmakers Irma Coveliers-van Loo Hub van den Boomen Tom Bernard

Aan dit nummer werkten mee

Lenneke Moerdijk, Dennis van der Zeijden Eindredactie

de Tekstenwinkel, Eindhoven Vormgeving

Mariken Schoenmakers Abonnementen

dialoog@ottobock.com Advertenties

de tariefkaart voor

advertentieplaatsingen is op te vragen via:

dialoog@ottobock.com Druk

CTP bvba, Turnhout www.ctponline.be Administratie

Afdeling Communicatie Tel. +31 (0)499-474585 Copyright

Het overnemen van artikelen als bedoeld

Zeg maar dag tegen de geraniums

Bewegen is leven. Daarom is sporten zo leuk. Zeker nu de zomermaanden zijn aangebroken willen wij naar buiten, dingen gaan doen en achter die geraniums vandaan. Het liefst op pad met anderen, dat is gezellig. Ottobock wil mensen hun onafhankelijkheid en mobiliteit teruggeven of laten behouden. Nu de paralympische storm is gaan liggen, is het de beurt aan anderen om zelf te ervaren wat het betekent om te genieten van bewegen. Tijdens de sportprothesedag die OT Aardenburg in Doorn organiseerde met Ottobock, konden mensen met een prothese sportdisciplines uitproberen. Met toppers uit de Nederlandse paralympische sportwereld zetten zo’n 200 mensen hun eerste stappen op de atletiekbaan. Zeker weten dat er veel superenthousiast zijn geworden en op zoek gaan naar een sportclub in de buurt.

Soms is het wijs te kijken welke sport geschikt is voor je specifieke situatie. Hoe kun je jouw sport het best beoefenen binnen je mogelijkheden? Het FieldLab Aangepast

Sporten in Eindhoven opende op 5 juni zijn deuren. Ed Albers is er manager. Hij vertelt hoe het FieldLab advies geeft bij het uitzoeken van de ideale sport en het bijbehorende hulpmiddel. In België en Nederland zijn handbikeevenementen steeds populairder. Wel: ook hier hebben wij goed nieuws. In het najaar komen de Ottobock-bikes op de markt, waarvan twee handbikes en een fiets zijn voorzien van elektrische ondersteuning. Dat betekent dat je zelfs met wat minder fysieke bagage toch lekker mee kunt met je sportmaatjes. Er is dus geen excuus meer: we gaan eropuit. De geraniums krijgen water en die zien we ’s avonds wel weer. Als we terug zijn van weggeweest.

06 Cas Welling Algemeen directeur Ottobock Benelux

in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan.

Meer weten?

Voor meer informatie over de genoemde producten en diensten kunt u ons bereiken via telefoonnummer +31 (0) 499-474585 of via dialoog@ottobock.com. Kijk ook op onze website: www.ottobock.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.