Prichindel și Mascota fermecată - Sibiu

Page 1

H I N C D I E R L P şi

MASCOTA FER MECATĂ Carte de colorat pentru nepoţi şi bunicuţe

Powered by

u a e r v S, i eu sã salvez l u t n â Pãm Proiect realizat cu sprijinul organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului


Prichindel și

Mascota Fermecată

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu constituită din toate unitățile administrativteritoriale din județul Sibiu şi Consiliul Judeţean Sibiu, a fost înființată cu scopul de a implementa și promova proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu”, un rol important în implementarea acestui proiect având informarea și conștientizarea populației asupra rolului și necesității colectării selective a deșeurilor. La nivelul anului 2019 si 2020 ADI ECO Sibiu a derulat la nivelul UAT-urilor din zona 1 Sibiu campania cu titlul ”ȘI ÎN GUNOI SUNT SUPER EROI”, campanie care se continuă în anul 2021 sub numele ”NOI SUNTEM PRIMII RESPONSABILI” implementată la nivelul întregului județ, fiind știut faptul că autoritățiile publice locale sunt un exemplu de urmat la nivel de comunitate.

Proiectul ”Prichindel și Mascota fermecată” se adresează în special unităților de învățământ școlare și preșcolare. Campania de conștientizare promovează importanța protecției mediului în unitățile de învățământ, în rândul familiilor copiilor, în comunitate și solicită din partea actorilor implicați - cadre didactice, părinți, elevi - dobândirea unor calități legate de comunicare, spirit de echipă, curajul ieșirii din rutină prin activități de voluntariat desfășurate

din proprie inițiativă cu scopul cultivării normalității acestor acțiuni în comunitate, contribuind la creșterea gradului de sensibilizare, conștientizare și responsabilizare a societății. Vârsta fragedă a copilăriei oferă cel mai bun context de formare a viitorilor membri ai societății, incluzând, pe lângă aspectele de ordin cognitiv si aptitudinal și pe cele care țin de formarea personalității și a valorilor morale, de conviețuire și empatizare. Pornind de la această premisă, considerăm că inițiativa de a organiza proiectul "Prichindel și Mascota Fermecată" face parte din evoluția normală a unei societăți sănătoase, ducând la crearea, încă din perioada educației timpurii, a unor deprinderi ecologice prin activități extracurriculare, dar și la conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor. Astfel, ADI ECO Sibiu pune la dispoziția instituțiilor de învățământ din județul Sibiu, cu titlu gratuit, 4.000 de cărți de colorat și 4.000 seturi de creioane colorate. Sursa de finanțare a acestui proiect este constituită din fondurile obținute de către ADI ECO Sibiu pentru derularea campaniilor de educare și conștientizare de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje cu care ADI ECO Sibiu a încheiat contracte de colaborare, respectiv Green Point Management, Fepra Internațional, Clean Recycle, Financiar Recycling, Enviropack Consulting. Durata de implementare a acestei campanii este de 3 luni, în perioada octombrie-decembrie 2021.


FANTASTIC!

GALBEN ADUNĂ

METAL ŞI PLASTIC

În pubela galbenă, noi vom arunca:

sticle si ambalaje din plastic

cutii de conserve

cutii de lapte sau suc

doze de aluminiu

pungi din plastic

Nu vom arunca aici deşeuri contaminate, de exemplu: cutii de vopsele, baterii, deşeuri electronice şi electrice.


CE MARE SMECHERIE?

ALBASTRUL ESTE

HÂRTIE

În pubela albastră, noi vom arunca:

ziare şi reviste

cutii şi ambalaje din carton

cofraje de oua din carton

Nu vom arunca aici deşeuri din hârtie sau carton contaminate, de exemplu: hârtia în care au fost împachetate mezeluri sau cutiile de pizza


Ştie orice bunică:

VERDELE E

STICLĂ

În pubela verde, noi vom arunca:

sticle borcane pahare de sticlă Nu vom arunca aici sticla de la geamuri, parbrize, mese de sticlă.


ADMIRABIL!

MARO ESTE

BIODEGRADABIL

În pubela maro noi vom arunca:

resturi vegetale din bucătărie

fructe şi legume

iarbă şi frunze

crenguţe şi ramuri mici

Nu vom arunca aici deşeuri reciclabile de orice fel, resturi de mancare gătită, excremente, aşternuturi de la animale, carne, oase, produse lactate.


NEGRUL

ESTE SPECIAL

pentru ce-i rezidual Tanti Rezi te învaţă Ce s-arunci ca să-i faci faţă

În pubela neagră, noi vom arunca:

orice tip de deşeu care nu a putut fi colectat la deşeuri reciclabile şi nici la deşeuri biodegradabile

Nu vom arunca aici deşeuri din constructii, deşeuri voluminoase (mobilier) sau deşeuri periculoase.


AJUTĂ-L PE

DESCĂRCATU'! DESCĂRCATU' s-a trezit lipsit de energie și are mare nevoie de ajutor! Nu știe cum să ajungă la reciclare și întreabă pe toată lumea

Unde este cutia în care stau frații și surorile mele?

DESCARCATU

ȘTIAȚI CĂ... Bateriile și acumulatorii uzați trebuie să ajungă la reciclare? Voi unde colectați baterii? Aveți un colț al reciclării? Puteți să amenajați unul?

Bravo!

Descărcatu' vă mulțumește!


REGULILE LUI PRICHINDEL Aparate fel de fel vechi, defecte sau stricate la gunoi nu-s aruncate. Orice aparat stricat merge clar la reciclat!

Colectează selectiv și fii eco_pozitiv!


Proiect realizat de

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco Sibiu s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional înfiinţării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Cu sprijinul

Proiect realizat cu sprijinul organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului

fepra.ro

greenpoints.ro

enviropack.ro

financiarrecycling.com

cleanrecycle.ro

Parteneri

ERS este o organizație colectivă ce preia responsabilitatea producătorilor privind preluarea, tratarea și reciclarea în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA).

Eco-Positive este o organizație de transfer de reponsabilitate implicată activ în educația și informarea oamenilor, pe teme de mediu. Am construit un sistem solid de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice și avem soluții și know how pentru a sprijini autoritățile locale și instituțiile de învățamânt din toată țara să realizeze programe de educare și informare. Echipa noastră deține o experiență amplă în domeniu, pe care o pune în slujba comunităților și a liderilor acestora.

Revistă editată de SC Electro Irma Top SRL - Com. Surani, Jud Prahova Manager proiect - Stere Creţu - 0720882855 / Grafică - Laura Ionescu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.