Revista Prichindel - Salaj

Page 1

SieuvreausãsalvezPãmântul , PRICHINDEL şi MASCOTA MECATĂFER Carte de colorat pentru nepoţi şi bunicuţe Powered by

Prichindel

Mascota Fermecată

MisiuneaADI ECODES Sălaj - Informarea, educarea şi conştientizarea comunităţilor locale în vederea creşterii gradului de colectare selectivă a deşeurilor

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj este constituită din toate cele 61 de unităţi administrativ teritoriale din județul Sălaj şi Consiliul Judeţean Sălaj, având ca scop implementarea și promovarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj” . Elementul primordial pentru implementare este informarea și conștientizarea populației asupra rolului și necesității colectăriiselectiveadeșeurilor Pe parcursul anului 2022,ADI ECODES Sălaj a derulat la nivelul UAT-urilor din judeţ, câteva campanii, având ca prim scop responsabilizarea elevilor prin conştientizarea importanţei colectării separate a deşeurilorreciclabile.

'

Campania„ÎnvăţămsăcolectămselectivînŢaraSilvanieiEdiţia2022-2023' facepartedinCampania deeducaţieecologicășimediu“EcoAtitudine -concepută,iniţiatăşiderulatăderevistaInfomediuEuropa. Campania va fi iniţiată printr-un proiect pilot în mediul rural, urmând a fi implementată ulterior la nivelul întregului judeţ, fiind știut faptul că autoritățiile publice locale sunt un exemplu de urmat la nivel de comunitate

Proiectul „Prichindel și Mascota fermecată” se adresează în special unităților de învățământ școlare și preșcolare Campania de conștientizare promovează importanța protecției mediului în unitățile de

învățământ, în rândul familiilor copiilor în comunitate, solicitând din partea actorilor implicați - cadre didactice,părinți,elevi-comunicarea,muncaînechipă,curajulieșiriidinrutinăprinactivitățidevoluntariat desfășuratedinproprieinițiativă,cuscopulcultivăriinormalitățiiacestoracțiuniîncomunitate,contribuindla creștereagraduluidesensibilizare,conștientizareșiresponsabilizareasocietății Vârstafragedăacopilărieioferăcelmaibuncontextdeformareaviitorilormembriaisocietății,incluzând, pelângăaspecteledeordincognitivşiaptitudinalșipecelecarețindeformareapersonalitățiișiavalorilor morale,deconviețuireșiempatizare Porninddelaaceastăpremisă,considerămcăinițiativadeaorganiza proiectul „Prichindel și Mascota Fermecată" face parte din evoluția normală a unei societăți sănătoase, ducând la crearea, încă din perioada educației timpurii, a unor deprinderi ecologice prin activități extracurriculare,darșilaconștientizareaimportanțeicolectăriiselectiveadeșeurilor

DeaceeaADIECODESSălajpuneladispozițiainstituțiilordeînvățământdinjudețulSălaj,cutitlugratuit, cărțidecolorat,seturidecreioanecolorate,şepcişitricouriimprimate.

și deeducareșiconștientizare

Sursadefinanțarepentruderulareacampaniilor esteconstituitădinfondurile obținute de către ADI ECODES Sălaj de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje, cu care a încheiat contracte de colaborare: Greenpoint Management, Fepra Internațional,CleanRecycle,FinanciarRecycling,ECO-X,ECOSynergy,GreenResourcesManagement, ECO-ROMAmbalaje,Ecologic3RAmbalaje,EcorepGroup,CCATResponsabilitatedeMediu.

Duratadeimplementareaacesteicampaniiestede1an,respectiv,noiembrie 2022-octombrie 2023.

și

FANTASTIC! GALBEN ADUNĂ METAL ŞI PLASTIC

În pubela galbenă, noi vom arunca: sticle si ambalaje din plastic cutii de conserve cutii de lapte sau suc doze de aluminiu pungi plastic din

Nu vom arunca aici deşeuri contaminate, de exemplu: cutii de vopsele, baterii, deşeuri electronice şi electrice.

CE MARE SMECHERIE? ALBASTRUL

ESTE HÂRTIE

În pubela albastră, noi vom arunca:

ziare şi reviste cutii şi ambalaje din carton cofraje de oua din carton Nu vom arunca aici deşeuri din hârtie sau carton contaminate, de exemplu: hârtia în care au fost împachetate mezeluri sau cutiile de pizza

Ştie orice bunică: VERDELE E STICLĂ

În pubela verde, noi vom arunca: sticle borcane pahare de sticlă

Nu vom arunca aici sticla de la geamuri, parbrize, mese de sticlă.

ADMIRABIL! MARO

ESTE BIODEGRADABIL

În pubela maro noi vom arunca: resturi vegetale din bucătărie fructe şi legume iarbă frunze şi crenguţe şi ramuri mici

Nu vom arunca aici deşeuri reciclabile de orice fel, resturi de mancare gătită, excremente, aşternuturi de la animale, carne, oase, produse lactate.

NEGRUL ESTE SPECIAL

pentru ce-i rezidual Tanti Rezi îţi va spune în pubelă ce poţi pune

În pubela neagră, noi vom arunca: orice tip de deşeu care nu a putut fi colectat la deşeuri reciclabile şi nici la deşeuri biodegradabile

Nu vom arunca aici deşeuri din constructii, deşeuri voluminoase (mobilier) sau deşeuri periculoase.

DESCĂRCATU'! AJUTĂ-L PE

DESCĂRCATU' s-a trezit lipsit de energie și are mare nevoie de ajutor! Nu știe cum să ajungă la reciclare și întreabă pe toată lumea Unde este cutia frații și surorile mele? în care stau

, DESCĂ

RCATU

ȘTIAȚI CĂ...

Bateriile și acumulatorii uzați trebuie să ajungă la reciclare?

Voi unde colectați baterii? Aveți un colț al reciclării? Puteți să amenajați unul?

Bravo! Descărcatu' vă mulțumește!

REGULILE LUI PRICHINDEL

Aparate fel de fel vechi, defecte sau stricate la gunoi nu-s aruncate.

Orice aparat stricat merge clar la reciclat!

Colectează selectiv și fii eco_pozitiv!

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, constituită din toate cele 61 de unităţi administrativ teritoriale din județul Sălaj şi Consiliul Judeţean Sălaj, are ca scop implementarea și promovarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, primordial în acest sens fiind, informarea și conștientizarea populației asupra rolului și necesității colectării selective a deșeurilor

Fepra Internaţional este o societate destinată preluării responsabilităţii producătorilor şi importatorilor care pun pe piaţa din România ambalaje şi deşeuri de ambalaje, în vederea realizării obligaţiilor legale de reciclare şi valorificare ale acestora. Fepra Internaţional participă activ la măsurile de îmbunătăţire a sistemului de răspundere extinsă a producătorului.

Proiect realizat cu sprijinul organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului

Greenpoint Management, Clean Recycle, Financiar Recycling, ECO-X, ECO Synergy, Green Resources Management, ECO-ROMAmbalaje, Ecologic 3RAmbalaje, Ecorep Group, CCATResponsabilitate de Mediu.

Parteneri

ERS este o organizație colectivă ce preia responsabilitatea producătorilor privind preluarea, tratarea și reciclarea în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA).

Eco-Positive este o organizație de transfer de reponsabilitate implicată activ în educația și informarea oamenilor, pe teme de mediu.Am construit un sistem solid de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice și avem soluții și know how pentru a sprijini autoritățile locale și instituțiile de învățamânt din toată țara să realizeze programe de educare și informare. Echipa noastră deține o experiență amplă în domeniu, pe care o pune în slujba comunităților și a liderilor acestora.

Revistă editată de SC Electro IrmaTop SRL- Com. Surani, Jud Prahova Manager proiect - Stere Creţu - 0720882855 / Grafică - Laura Ionescu

Proiect realizat de Cu sprijinul
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.