Revista Prichindel

Page 1

H I N C D I E R L P şi

MASCOTA FER MECATĂ Carte de colorat pentru nepoţi şi bunicuţe

Powered by


Prichindel și

Mascota Fermecată

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu constituită din toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu şi Consiliul Judeţean Sibiu, a fost înființată cu scopul de a implementa și promova proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu”, un rol important în implementarea acestui proiect având informarea și conștientizarea populației asupra rolului și necesității colectării selective a deșeurilor. La nivelul anului 2019 ADI ECO Sibiu în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu și SC SOMA SRL au derulat la nivelul UAT-urilor din zona 1 Sibiu campania cu titlul ”ȘI ÎN GUNOI SUNT SUPER EROI”, campanie care se continuă în anul 2020 sub numele ”NOI SUNTEM PRIMII RESPONSABILI” implementată la nivelul întregului județ, fiind știut faptul că autoritățiile publice locale sunt un exemplu de urmat la nivel de comunitate. Proiectul ”Prichindel și Mascota fermecată” se adresează în special unităților de învățământ școlare și preșcolare. Campania de conștientizare promovează importanța protecției mediului în unitățile de învățământ, în rândul familiilor copiilor, în comunitate și solicită din partea actorilor implicați - cadre didactice, părinți, elevi - dobândirea unor calități legate de comunicare, spirit de echipă, curajul ieșirii din rutină prin activități de voluntariat desfășurate din proprie inițiativă cu scopul cultivării normalității acestor acțiuni în comunitate, contribuind la creșterea gradului de sensibilizare, conștientizare și responsabilizare a societății.

Vârsta fragedă a copilăriei oferă cel mai bun context de formare a viitorilor membri ai societății, incluzând, pe lângă aspectele de ordin cognitiv si aptitudinal și pe cele care țin de formarea personalității și a valorilor morale, de conviețuire și empatizare. Pornind de la această premisă, considerăm că inițiativa de a organiza proiectul" Prichindel și Mascota Fermecată" face parte din evoluția normală a unei societăți sănătoase, ducând la crearea, încă din perioada educației timpurii, a unor deprinderi ecologice prin activități extracurriculare, dar și la conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor. Astfel, ADI ECO Sibiu pune la dispoziția instituțiilor de învățământ din județul Sibiu, cu titlu gratuit, 3.000 de cărți de colorat și 3.000 seturi de creioane colorate. Sursa de finanțare a acestui proiect este constituită din fondurile obținute de către ADI ECO Sibiu pentru derularea campaniilor de educare și conștientizare de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje cu care ADI ECO Sibiu a încheiat contracte de colaborare, respectiv Green Point Management şi Fepra Internațional. Durata acestei campanii este de 3 luni, în perioada octombrie-decembrie 2020. Impactul dorit al campaniei este acela de a crește gradul de eficiență al colectării selective a deșeurilor reciclabile prin asigurarea în școli a recipientelor specifice pentru plastic/metal, hârtie/carton și sticlă. Prin amplasarea acestor recipiente în școli se dorește crearea comportamentelor responsabile mult mai ușor, colectarea selectivă ajungând, la un moment dat, un stil de viaţă considerat normal, simplu și firesc. Totodată, cu precădere în comunitățile mici, este știut faptul că cetățenii urmează exemplul dat de instituțiile publice (învățământ), astfel că este de așteptat ca aceștia, văzând exemplul pozitiv dat la nivelul conducerii comunității, să urmeze același comportament.


FANTASTIC!

GALBEN ADUNĂ

METAL ŞI PLASTIC

În pubela galbenă, noi vom arunca:

sticle si ambalaje din plastic

cutii de conserve

cutii de lapte sau suc

doze de aluminiu

pungi din plastic

Nu vom arunca aici deşeuri contaminate, de exemplu: cutii de vopsele, baterii, deşeuri electronice şi electrice.


CE MARE SMECHERIE?

ALBASTRUL ESTE

HÂRTIE

În pubela albastră, noi vom arunca:

ziare şi reviste

cutii şi ambalaje din carton

cofraje de oua din carton

Nu vom arunca aici deşeuri din hârtie sau carton contaminate, de exemplu: hârtia în care au fost împachetate mezeluri sau cutiile de pizza


Ştie orice bunică:

VERDELE E

STICLĂ

În pubela verde, noi vom arunca:

sticle borcane pahare de sticlă Nu vom arunca aici sticla de la geamuri, parbrize, mese de sticlă.


ADMIRABIL!

MARO ESTE

BIODEGRADABIL

În pubela maro noi vom arunca:

resturi vegetale din bucătărie

fructe şi legume

iarbă şi frunze

crenguţe şi ramuri mici

Nu vom arunca aici deşeuri reciclabile de orice fel, resturi de mancare gatita, excremente, asternuturi de la animale, carne, oase, produse lactate.


NEGRUL

ESTE SPECIAL

pentru ce-i rezidual Tanti Rezi te învaţă Ce s-arunci ca să-i faci faţă

În pubela neagră, noi vom arunca:

orice tip de deşeu care nu a putut fi colectat la deşeuri reciclabile şi nici la deşeuri biodegradabile

Nu vom arunca aici deşeuri din constructii, deşeuri voluminoase (mobilier) sau deşeuri periculoase.


Domnișorul Sclipitorul ce faci cu întrerupătorul?!

TRUPA BECULESCU Toată lumea sigur ştie Că nu luminăm o veşnicie. Când lumină nu mai dăm Trimite-ne să ne tratăm. Ne transformăm prin reciclare Să luminăm în continuare! NOI

SUNTEM

TRUPA BECULESCU

Domnișorul Bulbucat și moțat și luminat

Înăltuțul și Micuțul sperie întunericuțul

Domnișoara Lampadar vede totul în sertar

Becurile conţin substanţe periculoase şi locul lor este la Colţul Verde. Cu sticla, metalul şi plasticul din fiecare bec reciclat se poate obţine un bec nou nouţ şi luminos!


BATEREL vă îndeamnă să colectaţi separat şi să reciclaţi bateriile uzate pentru a proteja planeta

BATEREL

Bateriile uzate sunt cele mai mici şi, totuşi, unele din cele mai toxice deşeuri. Stiaţi că fiecare dintre noi are acasă în medie 8 baterii uzate? Aceste 8 baterii pot polua 8 metri pătraţi de pământ sau 80 de litri de apă afectând vegetaţia şi sănătatea oamenilor!


Proiect realizat de

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco Sibiu s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional înfiinţării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

cu sprijinul

GreenPoint Management este o organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în domeniul gestionării ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, autorizată de Ministerul Mediului să îşi desfăşoare activitatea la nivel naţional. Fepra Internaţional este o societate destinată preluării responsabilităţii producătorilor şi importatorilor care pun pe piaţa din România ambalaje şi deşeuri de ambalaje, în vederea realizării obligaţiilor legale de reciclare şi valorificare ale acestora. Sistemul de răspundere extinsă a producătorului este modalitatea prin care România doreşte să atingă ţintele de ţară asumate prin semnarea tratatului de aderare. Încurajarea acestui sistem prin crearea unui cadru legal adecvat este o necesitate în acest moment, Fepra Internaţional participând activ la măsurile de îmbunătăţire a sistemului.

Parteneri

Din 2007, Recolamp s-a poziţionat ca una dintre principalele asociaţii non-profit din România care sprijină colectarea și reciclarea deșeurilor provenite din echipamente de iluminat uzate, la standarde europene, în condiţii de maximă siguranţă. Păstrăm o colaborare strânsă cu toţi partenerii noștri, atât cu autorităţile, cât și cu producătorii, importatorii și companiile de reciclare, pentru a fi în permanenţă conectaţi la nevoile populaţiei și la cerinţele impuse de un proces optim de colectare și reciclare. Asociaţia Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor (SNRB) este o organizaţie colectivă de transfer de responsabilitate care acţionează în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ale producătorilor şi importatorilor de baterii şi acumulatori, referitoare la gestionarea responsabilă a deşeurilor de baterii şi acumulatori, respectiv colectarea, tratarea, reciclarea şi valorificarea acestor deşeuri, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/CE transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 1132/2008.

Editat de

Revistă editată de SC Electro Irma Top SRL - Comuna Surani, Jud Prahova Manager proiect - Stere Creţu - 0720882855 Grafică - Laura Ionescu


u a e r v S, i eu sã salvez l u t n â Pãm


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.