EcoDesign 2009

Page 1

ECODESIGN 2009 NÄYTTELYLUETTELO

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY

EXHIBITION CATALOGUE

HELSINGIN MESSUKESKUS

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION

9.–13.9.2009

HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE

9–13 SEPTEMBER 2009


ECODESIGN 09 -NÄYTTELYLUETTELO ECODESIGN 09 EXHIBITION CATALOGUE

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

5


Julkaistu EcoDesign 09 -erikoisnäyttelyn yhteydessä / Published to accompany EcoDesign 09 Special Exhibition Suunnittelu ja tuotanto / Designed and produced by Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy Kannet / Cover: Invercote Creato 240 g/m2 Sisus / Inside: Galerie One Silk 80 g/m2 Painopaikka / Printed by Edita, Helsinki, Suomi / Finland 2009 1. Painos / First edition Kannen kuva / Cover photograph © Jari Pirhonen © Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy ISBN 978-952-92-6027-0

6

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


SISÄLLYS CONTENT

8

Esipuhe / Foreword

10

Tuoli ekologisen suunnittelun edelläkävijänä / Chair as the forerunner of ecological design

16

Näin EcoDesign tehtiin – ajatuksella alusta loppuun / This is how EcoDesign was born – with careful consideration from start to finish

24

Tämän näyttelyluettelon ekologinen jälki / The ecological footprint of this exhibition catalogue

30

Mitä on Ecodesign? / What is Ecodesign?

36

Sademetsän puut eivät kuulu asuntoihimme / The rainforest has no place in our homes

44

Habitare huonekalu-, sisustus- ja designmessut / The Furniture, Interior Decoration and Design Fair Habitare

57

Suunnittelijat / Designers

225 Kiitos! / Thank you! 226 Suunnittelu ja toteutus / Planning and realization

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

7


ESIPUHE

HYVÄ LUKIJA. Mikäli haluamme säilyttää ainutlaatuisen planeettamme elinkelpoisena, on ekologisesti kestävien toimintatapojen löytäminen välttämätöntä kaikilla elämänalueilla. Olemme suunnattoman ylpeitä voidessamme olla omalta pieneltä osaltamme mukana edistämässä vihreämpää ajattelutapaa. Habitare 09 huonekalu-, sisustus- ja designmessujen yhteydessä järjestettävä EcoDesign on ensimmäinen kansainvälinen ekologista huonekalusuunnittelua esittelevä näyttely Pohjoismaissa. Helsingin Messukeskuksen Lasigalleriaan sijoittuvan näyttelyn suunnittelija ja tuottaja on Mainostoimisto Valo Oy ja sen järjestää Suomen Messut. Idea tähän näyttelyyn syntyi tutustuessani eturivin suunnittelijamme, Yrjö Kukkapuron laajaa tuotantoa esittelevään näyttelyyn Helsingin Design museossa keväällä 2008. Siellä oli näytteillä myös hänen Kiinan markkinoille suunnittelemiaan bambukalusteita. Kukkapuron ensimmäinen bambukokoelma syntyi jo 2000-luvun alussa UNESCOn toimeksiannosta. Erittäin kestävä ja nopeakasvuinen bambu on ekologinen vaihtoehto uhanalaisten puulajien käytölle. Suomen Messut hyväksyi ennakkoluulottomasti ajatuksen ekologisesta erikoisnäyttelystä. Näyttelyn kuraattoriksi pyydettiin tietysti ekologisen huonekalusuunnittelun edelläkävijä Yrjö Kukkapuro. Hän puolestaan kutsui mukaan joukon kansainvälisesti tunnettuja suunnittelijoita ja uuden sukupolven nuoria lupauksia, jotka saivat tehtäväkseen kehittää ekologisen tuolin tai muun istumisen funktiota toteuttavan ratkaisun. Suunnittelijat tarttuivat professori Kukkapuron haasteeseen innokkaasti. Tuloksena on ajankohtainen, innostava ja ajatuksia herättävä kokoelma, jonka parissa meistä itse kukin voi todeta, että hyvältä huonekalusuunnittelulta on lupa odottaa ergonomian ja estetiikan lisäksi myös ekologisten näkökohtien huomioon ottamista. Tervetuloa tutustumaan EcoDesign-erikoisnäyttelyyn!

Jari Pirhonen Tuottaja, luova johtaja Mainostoimisto Valo Oy

8

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


FOREWORD

DEAR READER. In order to protect our unique planet it is imperative to find ecologically sustainable operating methods in every field of life. We are immensely proud to be able to give our humble contribution in promoting a greener way of thinking. The EcoDesign Special Exhibition at the Habitare 09 fair of furniture, interior decoration and design is the first international event of ecological furniture design in the northern countries. It is produced and planned by Advertising Agency Valo Oy and arranged by the Finnish Fair Corporation. The idea for EcoDesign exhibition was born in the spring of 2008 at the Helsinki Design Museum, where the career of one of our leading designers, Yrjö Kukkapuro was being presented. The exhibition also introduced his bamboo furniture, designed for the Chinese domestic market. Kukkapuro created his first bamboo collection as the design expert for a UNESCO project. Giant bamboo is extremely durable and fast-growing. It is also an environmentally friendly alternative to endangered tree species as wooden material. The Finnish Fair Corporation accepted the the idea of an ecological exhibition without reservations. And of course, the pioneer of ecological furniture design, Yrjö Kukkapuro was asked to be the curator of EcoDesign. He invited top-class international designers and young talents to the exhibition, giving them the task to design an ecological chair or some other product designed for sitting on. The invited designers eagerly rose up to the challenge. The result is a collection that is just as inspiring and thought provoking as it is actual. At this exhibition each and every one of us can realise, that good design today can be expected to be ecological as well as ergonomic and aesthetic. Welcome to the EcoDesign Special Exhibition!

Jari Pirhonen Producer, creative director Advertising Agency Valo Oy

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

9


TUOLI EKOLOGISEN SUUNNITTELUN EDELLÄKÄVIJÄNÄ

MILLAINEN on ekologinen istuin? Pohjoismaiden ensimmäinen kansainvälinen ekologisen suunnittelun erikoisnäyttely tarjoaa vastauksia tähän kysymykseen. EcoDesign-erikoisnäyttely on osa Suomen suurimman huonekalu-, sisustus- ja designalan tapahtuman Habitare 09 -messujen ohjelmaa Helsingin Messukeskuksessa 9.–13.9.2009. Tulkintoja ekotuolista tulee kuudestatoista maasta, lähes jokaisesta maanosasta, 80 suunnittelijalta tai suunnitteluryhmältä. Näyttelyn kuraattori, professori Yrjö Kukkapuro esitti vuosi etukäteen osallistumiskutsut kollegoilleen ympäri maailmaa. Innostus hämmästytti. Lähes kaikki kutsutut tulivat mukaan ja tämän lisäksi saatiin omaehtoisia yhteydenottoja sitä mukaa, kun tieto hankkeesta levisi. Suuri osa näyttelyn tuoleista on tässä vaiheessa uniikkikappaleita. Mukana on myös Yrjö Kukkapuron suunnittelema uusi ekotuoli. Lähtökohta on vakava: ekologisuus on elinehtomme Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki kasvaa sietämättömän nopeasti. Kulutamme uusiutuvia luonnonvaroja ja syydämme ilmakehään kasvihuonepäästöjä nopeammin kuin maapallo kestää. Kuinka soveltaa ihmiskunnan suurimpia haasteita, radikaalisti ekologisempaa otetta istuimeen? Tuoli edustaa konkreettisesti suunnittelijoiden mahdollisuuksia. Koska jokainen tarvitsee tuolia ja se on myös suosituimpia designhyödykkeitä, tuoli sopii välittämään ekologisemman muotoilun ja vihreämmän kuluttamisen viestiä kuluttajille, suunnittelijoille ja valmistaville yrityksille.

Ekologinen tuote valmistuu, kuluu, kiertää ja häviää luonnollisesti.

Yrjö Kukkapuro ei pidä suunnittelijoiden haastetta helppona. Hän puhuu kokemuksesta. Hän on yksi aikamme suuria huonekalusuunnittelijoita, alan kansainvälinen vaikuttaja ja opettaja. Hän on työskennellyt läpi muutosten vuosikymmenten 50-luvulta alkaen. Hän on nähnyt kuinka yleinen innostus kertakäyttökulttuuriin ja menestys sellaisten materiaalien kuin lasikuidun ja muovin käytössä vaihtui 70-luvun öljykriisin aikana raaka-aineiden hinnan nousun takia pelkoon öljyn loppumisesta seuraavien 30 vuoden kuluessa. Koko suunnittelijoiden ammatti näytti hetken olevan vaakalaudalla, muistelee Yrjö Kukkapuro. Ekologinen ajattelu tiedostettiin designpiireissä laajemminvasta myöhemmin.

Aika on vain vahvistanut suunnittelijan roolia kohti kokonaisvaltaisesti ekologisempaa kulutusta. Ekologinen tuote valmistuu, kuluu, kiertää ja häviää luonnollisesti. Tällaista elinkaarta tavoitellaan myös tuolille. Millaiset tuolin ominaisuudet edistävät kestävää kehitystä? Logistiikka raaka-aineen hankinnassa, valmistusvaiheessa ja kuljetuksissa valmistuspaikasta loppukäyttäjälle on ekologinen haaste. EcoDesign-näyttelyn suunnittelijoista kolmasosa perustaa ratkaisunsa kierrätykseen. Monet tuolien materiaaleista, kuten teräs ja alumiini kierrätetäänkin jo varsin kattavasti. Tekstiilipuolella lumputetaan vanhoja vaatteita, mutta muovien kierrätyksessä on vielä paljon tehtävää. Näyttelyn kuraattori pohtii puuhuonekalujen ekologisuutta. Niiden kierrätys on erilaista kuin muista materiaaleista valmistettujen. Puinen kaluste on helposti korjattavissa ja uudelleen koristeltavissa, tuunattavissa. Kukkapuron mielestä puun taloudellisemmalle ja monipuolisemmalle käytölle olisi paljon lisämahdollisuuksia. Puusta tehty tuoli on pitkäikäinen ja löytää helposti uuden omistajan. Oma problematiikkansa on sitten esimerkiksi sademetsiä ja sen herkkiä ja uhanalaisia puulajeja tuhoava puun käyttö huonekalujen valmistuksessa.

10

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


CHAIR AS THE FORERUNNER OF ECOLOGICAL DESIGN

WHAT makes a chair ecological? The first international exhibition on ecological design in the Nordic countries offers answers to this question. EcoDesign Special Exhibition is a part of Finland’s biggest furniture, interior decoration and design event, Habitare 09 Fair in Helsinki Exhibition & Convention Centre 9–13 September 2009. Interpretations on eco chair come from sixteen countries, almost from every continent, from 80 designer or groups. The curator of the exhibition, professor Yrjö Kukkapuro invited one year in advance his colleagues all over the world to participate. The enthusiams was amazing. Almost all invitees accepted, and in addition many designers contacted him as information about the project spread. Many of the chairs are unique at this phase. There is also a new eco chair by Yrjö Kukkapuro. The starting point is very serious: ecology is an absolute necessity The ecological footprint of mankind is growing at an unbearable pace. We are consuming renewable resources and releasing greenhouse emissions in the atmosphere more than the globe can endure. How to adapt, then, one of the biggest challenges of mankind, a radically more ecological approach to seat design? A seat represents the designer’s possibilities in a concrete way. Because everybody needs a chair and because it is also one of the most popular design articles, it is highly suitable to pass on the message of a more ecological design and a greener way of life to consumers, designers and manufacturers. Yrjö Kukkapuro does not find the designers’ challenge easy. He speaks from experience. He is one of the great furniture designers of our time, an international authority and teacher. He has been working through the decades of great changes, starting in the fifties. He has seen how the enthusiams for disposable articles and the success in using materials such as glass fibre and plastic was transformed during the oil crisis in the 70’s when the prises rose, into a fear for lack of oil during the next thirty years. The whole profession of designers seemed to be at stake, Yrjö Kukkapuro reminisces. The design circles did not become aware of ecological thinking until later.

An ecological product is manufactured, used, recycled and decomposed naturally.

Time has only made the designer’s role stronger when moving towards a more holistically ecological consumption. An ecological product is manufactured, used, recycled and decomposed naturally. This kind of life cycle is pursued for a chair as well. Which characteristics in a chair can promote sustainability? Logistics in acquiring raw material, manufacturing the product and transporting it to the end customer present ecological challenges. One third of the designers in EcoDesign exhibition have chosen recycling as a starting point for their design solution. Many of the materials used in chairs, such as steel and aluminium, are already recycled comprehensively. Old clothing is transformed into rags. As regards to plastic, much remains to be done. The curator of the exhibition ponders ecological sustainability of furniture, which is recycled differently than items made of other materials. A wooden piece is easy to repair, decorate and customize. Kukkapuro sees many additional possibilies to use wood more economically and in more versatile ways. A wooden chair lasts long and finds a new owner easily. One problematic aspect in the furniture industry is the use of wood that destroys for instance rain forests and the delicate and endangered species growing there.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

11


Uusien tuolimateriaalien löytäminen ei ole ollut aivan helppoa. On sentään kehitetty kuitupuristeita ja jopa maatuvia muoveja. Entistä tarkemmin raaka-aineita säästävät vaihtoehdot, esimerkiksi lujat verkkomaiset high tech -materiaalit, ovat mahdollisia myös huonekaluissa. Kalusteiden pintakäsittely on ongelma. Joitakin ekologisempia liimoja on, mutta useimmat ovat edelleen poltettaessa vaarallisia ellei niitä hävitetä korkeapolttolaitoksessa. Entä tuotantolaitokset, joissa tuolimme valmistetaan? Olisivatko nykyistä pienemmät ja paikallisemmat valmistusmenetelmät mahdollisia ja säästävämpiä? Onko paluuta nykyistä viimeistellympiin ja käsityöllisempiin tuotteisiin, paikallisuuteen samaan tapaan kuin nykyään puhutaan lähiruoan puolesta sekä laadullisista että ekologisista syistä? Entä nykyistä monipuolisempi paikallisten puulajien käyttö Suomessakin? Yrjö Kukkapuro on toiminut Kiinassa UNESCOn asiantuntijana bambun käytön kehittämisessä. Tähän mennessä kysymys on hänen mielestään otettu vielä helposti saatavan raaka-aineen hyödyntämisenä, ei niinkään ekologisena asiana. Yhtenä uusien bambuhuonekalujen käytön esteenä on bambun heikko status paikallisten ihmisten silmissä. Kiinassakin muotoilijat ja arkkitehdit ovat modernien bambuhuonekalujen innostuneimpia käyttäjiä. Koivu, erityisesti koivuviilu, on Kukkapuron visioissa meidän suomalaisten huonekalujemme bambu. Hän itse löysi koivuviilun öljykriisin aikaan, eikä näe tämän hienon paikallisen materiaalin käyttömahdollisuuksille loppua. Jotkin ammattikunnat ovat toisia aktiivisempia vihreämpien toimintatapojen kehittämisessä. Yrjö Kukkapuron mielestä suunnittelijat ovat aivan etulinjassa. Ongelmaksi näyttelyn kuraattori näkee insinöörien vähäisen kiinnostuksen ekologiaan ajateltaessa esimerkiksi valmistusprosesseja. Opettajat saavat Kukkapurolta kiitosta ekoaatteen edelläkävijöinä. Tällä on tietenkin valtava merkitys nuoren polven ostopäätösten tekijöiden asennekasvatuksessa. Tulevan Aalto-yliopiston kaltainen poikkitieteellinen laitos tarjoaa eri alojen asiantuntijoille kohtaamispaikan, toivottavasti myös insinööreille ja suunnittelijoille, ennakoi Yrjö Kukkapuro, joka on toiminut muun muassa Taideteollisen korkeakoulun rehtorina. Yrjö Kukkapuron tuoleja on kutsuttu aikamme tyylihuonekaluiksi. Jotkin ovat olleet tuotannossa jo 50 vuotta. EcoDesign-näyttelyn kuraattori muistuttaa, että hyvä muotoilu, joka kestää aikaa, tekee tuolistakin pitkäikäisen ja siinä mielessä ekologisen materiaalista riippumatta. Päivi Jantunen

12

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


It has not been quite easy to find new materials for chairs. Compressed fibre and even decomposable plastics have been developed, though. For instance durable, high-tec mesh materials, for which less material is needed, can be used also for furniture. The surface treatment is problematic. There are some more ecological glue types but most of them are still dangerous when burned, unless they are destroyed at an incineration plant. What about the industry manufacturing our chairs? Would it be possible and more sustainable to manufacture furniture in smaller units, more locally? Is it possible to return to more finished, craftsmanlike products made more locally, the same way as we speak for local food for both quality and ecological reasons? What about using local tree species in a more versatile way in Finland as well? Yrjö Kukkapuro has been acting in an expert capacity for UNESCO in China to develop the use of bamboo. In his opinion the question has so far been approached as an opportunity to use raw material which is readily available, not so much as an ecological issue. One obstacle for using new bamboo furniture is the low status of bamboo in the eyes of the local people. In China designers and architects are the most enthusiastic users of modern bamboo furniture. In Kukkapuro’s visions birch, especially birch veneer, will become the bamboo of our furniture industry. He himself found birch veneer during the oil crisis, and he can’t imagine an end for possibilies of this fine local material. Some professionals are more active than others in developing more green modes of operation. In Yrjö Kukkapuro’s opinion designers are absolutely in the front line. The curator finds it problematic that engineers are not particularly interested in ecology when, for instance, developing new manufacturing processes. Teachers are praised by Kukkapuro for acting as a forerunners for the eco-philosophy. This has naturally a huge impact in promoting correct attitudes among young people when deciding what to buy. As a cross-scientific institution the new Aalto University can offer a meeting place for experts from different disciplines, hopefully also for engineers and designers, anticipates Yrjö Kukkapuro, who has also worked as the rector of the University of Art and Design in Helsinki. Yrjö Kukkapuro’s chairs have been called the period pieces of our time. Some of them have been in production for fifty years. The curator of the EcoDesign exhibition reminds us that good design that endures time, gives even a chair a longer life and makes it in that sense more ecological regardless of its materials. Päivi Jantunen

”Ekologinen näkökulma on tullut pysyvästi mukaan funktionaalisen suunnittelun ja muotoilun perusteisiin. Vastuu esteettisten ja ergonomisten elementtien suunnittelussa muodostuu siten, että ekologisuus tulee Yrjö Kukkapuro huomioiduksi.” ”Ecological viewpoint has become a permanent part in the basics of functional design. The responsibility when designing aesthetic and ergonomic elements must comprise ecology as well.” Yrjö Kukkapuro

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

13


14

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

15


NÄIN ECODESIGN TEHTIIN – AJATUKSELLA ALUSTA LOPPUUN KUN esitteillä on ekologisen huonekalusuunnittelun uusia ideoita, ei näyttelyn toteuttamisessakaan ole haluttu tinkiä kestävän kehityksen periaatteista. EcoDesign-erikoisnäyttelyn ideoinut ja tuottanut Mainostoimisto Valo Oy:n Jari Pirhonen ja Susanna Suomela ja näyttelyn kuraattori, professori Yrjö Kukkapuro laativat suunnitelman, jossa jokainen ratkaisu on tehty ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Tuloksena on innovatiivinen näyttelyosasto, joka toivon mukaan herättää ajatuksia ja inspiraatiota myös kävijöissä. Kantavana ajatuksena EcoDesign-näyttelyn rakenteiden ja kaluston suunnittelussa on se, ettei mikään ole kertakäyttöistä. Kaikki on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja kaikelle on myös jatkokäyttöä näyttelyn jälkeen. Esimerkiksi puiset näyttelyrakenteet ovat perua Kukkapuron retrospektiivisestä näyttelystä, ja ne tulevat palvelemaan tavalla tai toisella vielä pitkään sen jälkeen kun Habitare 09 on sulkenut ovensa. Myös muissa järjestelyissä vihreät arvot ohjailivat valintoja. Tämä pätee yhtä hyvin kuljetusratkaisuihin kuin kädessäsi olevaan julkaisuunkin, jonka painanut Edita on omalla Green Edita -ohjelmallaan edelläkävijä vihreämpien painotuotteiden tekijänä. Näyttelyalueen infot esitellään Philipsin energiaa säästävillä tv-screeneillä. Valoa Helsingin katoilta Näyttelyn valaistuksesta vastaa suunnittelija Henrik Enbom, jolla on ilmiömäinen taito nähdä hylätyissä tavaroissa piilevät mahdollisuudet. Kun visualisti vielä omaa tekemisen taidon, on jokainen koiranulkoilutusreitin varrelle osuva jätelava potentiaalinen aarrearkku. EcoDesign-näyttelyyn Enbom suunnitteli ja rakensi 130 valaisinta vanhasta kattopellistä ja kuljetuslaatikoiden vanerista. Jos materiaalit ovatkin vanhoja, on valaisinten tekniikka huippunykyaikaista. Jokaisessa valaisimessa on 6 tehokasta mutta energiaa säästävää Luxeon K2 lediä. – Valaisinten materiaalit on kerätty Eiran kattoremonttien roskalavoilta sekä lauttasaarelaisesta päiväkodista, Enbom kertoo. 16

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


THIS IS HOW ECODESIGN WAS BORN – WITH CAREFUL CONSIDERATION FROM START TO FINISH WHEN exhibiting new ideas in ecological furniture design, the exhibition itself has to be carried out in a sustainable way. Jari Pirhonen and Susanna Suomela from Mainostoimisto Valo Oy (Advertising Agency Valo Oy) drew up and produced the EcoDesign exhihibition, and together with the curator, professor Yrjö Kukkapuro made a plan in which environmental viewpoints were taken into consideration in every single solution. The result is an innovative pavilion which hopefully evokes new thinking and inspiration among the visitors. The constant idea behind the EcoDesign pavilion is that none of the fixtures and fittings are disposable. Everything has been made from recycled materials and everything can be reused after the exhibition. The wooden structures, for instance, have been used at Kukkapuro’s retrospective, and they will serve in one way or another long after Habitare 09 has closed its doors. When organizing the exhibition all decisions were made in accordance with green values. This holds true in logistics as well as the publication which is in your hands right now. It was printed by Edita’s own Green Edita program which is a forerunner as a producer of greener printed matter. The info system at the pavilion runs on Philips’s energy saving tv screens. Light from the roofs of Helsinki The lightning was designed by Henrik Enbom who has a phenomenal ability to see the possibilities inherent in discarded materials. When a visualist is at the same time a craftsman, every garbage platform in sight when walking the dog can be a potential treasure chest. For the EcoDesign exhibition Enbom designed and built 130 lamps out of old roofing sheets and veneer from shipping boxes. The materials are old, but the technique inside the lamps is ultramodern. In every lamp there are six efficient but energy saving Luxeon K2 LED bulbs. ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

17


– Jokainen valaisin on numeroitu ja nimetty sen mukaan, mistä osoitteesta kattopelti on saatu. Lamput myydään näyttelyn jälkeen ja niitä voi varata jo sen aikana. Myyntivoitot ohjataan Kotoa Kotiin -verkkokaupan kautta lapsiprostituoitujen ja teiniäitien kuntoutuskeskukselle Brasiliaan. ”Uusio-Kukkapuroja” ja Finlandia-marmoria Yrjö Kukkapuron suunnitteleman näyttelyalueen baarin kalusteet on valmistettu Helsingin kaupungin Uusixverstailla Kyläsaaressa. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Uusix-verstaat on työhönkuntoutusyksikkö pitkäaikaistyöttömille. Sen toimintaa leimaavat vahvasti eettisyys ja kestävän kehityksen periaatteet, joita noudatetaan niin työntekijöiden hyvinvoinnissa, tuotteiden valmistuksessa kuin ympäristöön liittyvissä seikoissa. Puuverstaan työnjohtaja Veijo Wienkoop kertoo baarin tuolien olevan peräti aitoja uusio-Kukkapuroja. – Saimme Pakilan työkeskuksesta sattumoisin erän purettuja Haimi-tuoleja. Kun Yrjö Kukkapuro näki ne, hän innostui heti suunnittelemaan tuolistaan uuden version. Kukkapuro kehitti mallin, jossa vanhat tuolinrungot viipaloidaan uuteen uskoon, Wienkoop sanoo. – Messujen jälkeen nämä tuolit pääsevät Uusix-verstaiden ruokalaan. Samaiseen ruokalaan päätyvät lopulta myös baarin pöydät. Niiden toteutuksesta vastaava Ville Metsätalo on saanut pilkkoa jalkarakenteita varten joltisenkin määrän vanhoja polkupyörän runkoja. – Niitä riittää, sillä taloyhtiöiden pyöräkellarien siivousten jäljiltä meille toimitetaan suuria määrä huonokuntoisia ja hylättyjä ajopelejä, kertoo Uusix-verstaiden johtaja Vuokko Oikarinen. – Ja aina joskus meille tulee myös aarteita, niin kuin tämä Finladia-talosta purettu vanha marmori, Oikarinen osoittaa komeaa pöytälevyä. Finlandia-talon seinästä on peräisin myös Metsätalon rakentama baaritiski, jonka jalat ovat aiemmin palvelleet sairaalasänkyinä.

18

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


– The material for the lamps was collected from garbage platforms in Eira where roof renovating was going on in many houses and also from a kindergarten in Lauttasaari, Enbom says. – Every lamp has been numbered and given a name according to the place where the material was found. The lamps will be sold after the exhibition and they can be preordered already during the show. The sales profits will be directed to a rehabilitation center for child prostitutes and teenage moms in Brasil. Recycled Kukkapuro and Finlandia marble The bar furniture in the pavilion designed by Yrjö Kukkapuro has been manufactured by Helsinki’s Uusix Workshop in Kyläsaari. Uusix Workshop is a rehabilitation unit for long-term unemployed, administered by the social services department in Helsinki. Its functions are run in accordance to ethical and sustainable principles, which are applied to labourers’ welfare, the production, and the environment. The foreman of the carpentry workshop, Veijo Wienkoop explains that the bar stools are no less than genuine recycled Kukkapuro chairs. – We happened to receive a batch of disassembled Haimi chairs from Pakila workshop. When Yrjö Kukkapuro saw them, he was immediately inspired to design a new version of his own chairs. Kukkapuro developed a model in which the old frames are sliced in a new way, Wienkoop says. – After the exhibition these chairs end up in the canteen of the Uusix Workshop. The bar tables will also end up in the same place. Ville Metsätalo, responsible of their production, has chopped into pieces a fair amount of old bicycle frames for their foot structures. –These are abundantly available; when apartment houses tidy up their bicycle storage rooms, we get a lot of discarded vehicles, says Vuokko Oikarinen, the manager of the Uusix Workshops.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

19


Tavara kulkee yhä pienemmin jalanjäljin EcoDesign -näyttelyn tuolit syntyvät eri puolilla maailmaa, joten myös kuljetusratkaisuja on täytynyt miettiä. Ulkomaankuljetuksissa yhteistyökumppanina on DHL Express, joka ensimmäisenä kuljetusyrityksenä maailmassa on lanseerannut hiilidioksidineutraalin lentopikakuljetuspalvelun. Kun asiakas valitsee DHL GOGREEN -palvelun, DHL laskee automaattisesti lähetyksen hiilidioksidipäästöt, jotka sitten kompensoidaan esimerkiksi investoimalla vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävään kalustoon tai yrityksen ulkopuolisiin ympäristöhankkeisiin. Kaikki toimenpiteet hyväksyy ja niitä valvoo kansainvälinen sertifiointiyritys SGS Group Sveitsissä. DHL GOGREEN on helppokäyttöinen ratkaisu ympäristötietoisille asiakkaille ja sen hintavaikutus tavalliseen lähetykseen verrattuna on vain noin 2 prosenttia. Tavoitteekseen DHL on asettanut vähentää hiilidioksidipäästöjään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. – Tämän vuosituhannen tärkein haaste logistiikka-alalle on ilmastonmuutos. Deutsche Post DHL on ensimmäinen suuri logistiikkayritys, joka on asettanut itselleen määritellyt hiilidioksipäästötavoitteet, sanoo DHL Expressin toimitusjohtaja Kenneth Palmgren. – Ympäristöohjelmiin panostetaan nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän. DHL Express haluaa olla edelläkävijä ja tehdä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Valitsemalla DHL GOGREEN -lisäarvopalvelun asiakas voi kantaa oman kortensa kekoon ympäristöystävällisempien kuljetusten puolesta. Vihreämpi Messukeskus Vaikka EcoDesign nostaa vihreät arvot korostetusti näkyviin, ei kestävä kehitys suinkaan ole Suomen Messuille uusi asia. Helsingin Messukeskuksessa tehtiin keväällä 2008 ympäristökartoitus, jonka pohjalta tavoitteiksi asetettiin kolme ensisijaista ympäristöpäämäärää: jätteiden määrän vähentäminen, tarkempi lajittelu ja tehokas jatkokäyttö sekä energiankäytön optimointi ja julkisen liikenteen suosiminen. Helmikuussa 2009 Suomen Messujen toiminnalle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka kattaa Helsingin Messukeskuksen koko näyttely- ja kongressitoiminnan ravintolapalveluineen sekä siihen liittyvät tekniset palvelut. Suomen Messut edellyttää myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista ympäristöjärjestelmäänsä. Toimistotarvikehankinnoista ja tuotantomateriaaleista jo 90 % on ympäristömerkittyjä. Merja Varon

20

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


– And sometimes we get real treasures as well, like this marble from The Finlandia Hall, says Oikarinen and points at a handsome table. The marble on the bar counter constructed by Metsätalo comes from the Finlandia hall as well, and the feet served previously in hospital beds. Goods travel with smaller footprints The chairs in EcoDesign were made in various parts of the globe, thus logistics was one of the issues to be solved. In international transportation cooperation was provided by DHL Express who has pioneered in launching a carbon neutral express shipping service. When the customer chooses the DHL GOGREEN service, the company automatically offsets the CO2 emissions caused by the transportation with carbon dioxide reduction projects ranging from alternative vehicle technologies to enviromenmental projects outside the company. The program is annually verified by an external certifying body, the Swiss based SGS Group. DHL GOGREEN is an easy solution for customers aware of environmental issues, and the price is only 2 percent higher than for a regular shipment. DHL’s aim is to reduce its carbon dioxide emissions by 30 percent by 2020. – The most serious challenge of this millennium for the logistics business is the climate change. Deutsche Post DHL is the first major logistics business who has set itself a goal as regards to carbon dioxide emissions, says DHL Express’s managing director Kenneth Palmgren. – We put more and more effort in our environmental programs now and in the future as well. In this DHL Express wants to be a forerunner and cooperate with its clients to promote the welfare of the environment. By choosing DHL GOGREEN extra service the customer can vote for more environmentally friendly logistics. A greener Fair Centre Although EcoDesign gives great emphasis to green values, sustainability is nothing new to The Finnish Fair Corporation. An environmental survey project was undertaken in the Helsinki Exhibition and Convention Centre in the spring 2008, and based on the results three major environmental goals were set: reducing the amount of waste, more efficient waste sorting and reuse, and optimizing the use of energy and preference for public transportation. In February 2009 The Finnish Fair Corporation was awarded ISO 14001 certificate for environmental practices covering all exhibition and congress activities with catering and technical services. The Finnish Fair Corporation presumes compliance to its environmental program from all cooperating companies as well. 90 percent of office equipment and production materials have environmental certificates. Merja Varon

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

21


Etsitkö kotia?

22

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Kestävää asumista

sato.fi

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

23


TÄMÄN NÄYTTELYLUETTELON EKOLOGINEN JÄLKI THE ECOLOGICAL FOOTPRINT OF THIS EXHIBITION CATALOGUE KÄDESSÄSI oleva näyttelyluettelo on pyritty toteuttamaan mahdollisimman ekologisesti. Sen jokaisessa työvaiheessa on valittu ympäristön kannalta parhaat, käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit ja valmistusmenetelmät. Siitä huolimatta luettelo on jo jättänyt jälkensä ympäristöön; sen tuotanto on vaatinut energiaa ja raaka-aineita sekä aiheuttanut jätettä ja päästöjä. THE EXHIBITION catalogue you are holding was produced as ecologically as possible. The most environmentally friendly and yet suitable materials and methods were selected in every stage of its making. Nevertheless, the catalogue left its print on the environment: making it required energy and raw materials and produced waste and emissions.

Käyttötarkoitus: EcoDesignerikoisnäyttelyn näyttelyluettelo, jota säilytetään ja käytetään pitkään. Laajuus: 228 sivua Koko: 170 x 245 mm Painosmäärä: 30 000 kpl Purpose: EcoDesign Special Exhibition catalogue distributed at the Habitare fair and used after the fair, too. Pages: 228 Dimensions: 170 x 245 mm Distribution: 30 000 pcs

Ympäristömerkitty ja lähellä valmistettu paperi Joutsenmerkkihyväksytty. Esimerkiksi valkaisussa ei ole käytetty kloorikaasua. PEFC-sertifioitu; tuotettu puusta, joka on peräisin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvin hoidetusta metsästä. Mahdollisimman alhainen neliöpaino eli paksuus, 80 g/m2. Valmistettu lähellä painopaikkaa: 270 km Jyväskylästä Hakuninmaalle Helsinkiin. Paperitehdas on ISO 14000 -sertifioitu. Paper with an environmental label made at a local mill Approved for the Nordic Swan ecolabel. For instance, chlorine gas was not used to bleach the paper. PEFC certification. The timber used for the catalogue was sourced from sustainable forests from an ecological, social and economic point of view. Minimal weight or thickness of paper, 80 g/m2. The paper was made close to where the printing took place: 270 km from Jyväskylä to Hakuninmaa in Helsinki. The paper mill has ISO 14000 certification.

Painettu kasviöljypohjaisilla väreillä. Printed with vegetable oil based inks.

24

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Optimaalinen koko Leikkuujätettä syntyi vain 6 % painoarkin pinta-alasta.

Harkittu painosmäärä. Jaetaan vain EcoDesign-erikoisnäyttelyssä vieraileville Habitare-messujen kävijöille. Carefully considered distribution. Handed out only to visitors of the EcoDesign Special Exhibition. Painotyössä on käytetty vain Joutsenmerkkihyväksyttyjä kemikaaleja.

Optimally sized printing sheets Only 6 % of the surface-area of the printing sheets was wasted as shearings.

Only chemicals approved for the Nordic Swan ecolabel were used in printing. PUR-liimasidottu takaamaan riittävä käyttökestävyys. Liima päätyy kierrätyksessä siistaussakaksi. PUR adhesive binding was used to guarantee sufficient durability. The binding is recycled as deinking waste.

Painettu lähellä käyttöpaikkaa. Paino sijaitsee Hakuninmaalla Helsingissä, vain 12 kilometrin päässä Helsingin Messukeskuksesta. Paino ottaa ympäristöasiat vakavasti. Painolla on ISO 14001 -sertifikaatti, Pohjoismaisen Joutsenmerkin sekä FSC- ja PEFC -alkuperämerkkien käyttöoikeus ja se käyttää vihreää sähköä. Printed locally in Hakuninmaa, Helsinki, only 12 km from the Helsinki Exhibition & Convention Centre. The printing press takes environmental matters seriously. The press is ISO 14001 certified, it is entitled to use the Nordic Swan ecolabel and the FSC and PEFC indications of origin, and it uses green electricity.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

25


TÄMÄN näyttelyluettelon, kuten minkä tahansa julkaisun, merkittävin ympäristövaikutus on todennäköisesti sen sisällöllä. Jos julkaisu saa lukijansa lisäämään jätteiden kierrätystä, vähentämään autolla ajamista, alentamaan kotinsa lämpötilaa tai vaihtamaan vihreään sähköön, sen olemassaolo on perusteltua myös ympäristön näkökulmasta. Silloin julkaisun ympäristövaikutusta voidaan pitää jopa hyvänä. Hyvä lukija, kun et enää tarvitse tätä luetteloa, toimitathan sen paperinkeräykseen. Puukuitu voidaan kierrättää keskimäärin kuusi kertaa! Ekologisen jäljen kartoitti Editan tuotantojohtaja Mika Ruuskanen, joka vastaa konsernin pohjoismaisesta Green Edita -ohjelmasta. Lisätietoa: mika.ruuskanen@edita.fi, www.edita.fi HOWEVER, like in the case of any publication, it is the content of this exhibition catalogue that may have the greatest environmental impact. If it will inspire its readers to recycle more of their waste, drive less, lower the temperature in their homes or switch to green power, its existence is justified from an environmental point of view. In fact, its environmental impact could then be considered positive. Dear reader, when you no longer need this publication, please recycle it. Wood fibre can be reused roughly six times. The research for the ecological footprint was made by Mika Ruuskanen, Production Director, who is in charge of the Nordic Green Edita program. Further information: mika.ruuskanen@edita.fi, www.edita.fi

Näyttelyluettelon käyttö on helppoa ja ympäristöä vähän kuormittavaa. Lukemiseen ei tarvita lisälaitteita eikä energiaa. Luettelon voi selata moneen kertaan, ja sen kuljettaminen paikasta toiseen on vaivatonta.

Luettelot pakattiin kuljetusta varten kierrätettävään kutistemuoviin nippuina, jotka pinottiin uudelleen käytettävälle kuormalavalle. Lavat käärittiin polyeteeni-muoviin, joka voidaan kierrättää tai polttaa.

The exhibition catalogue is easy to use and has a small ecological footprint. No appliance or energy is needed to read it. The catalogue can be used innumerable times and it is very easy to carry around.

Lavat kuljetettiin yhdellä kuorma-autolla Hakuninmaan painosta 12 kilometrin päähän Helsingin Messukeskukseen. The catalogues were shrink wrapped for shipping into recyclable plastic as bundles and they were loaded onto a reusable pallet. Full pallets were also wrapped in polyethylene plastic, which can be recycled or incinerated. The pallets were shipped in a single lorry from the printing press in Hakuninmaa to the Helsinki Exhibition & Convention Centre 12 km away.

26

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Yhden luettelon tekemiseen käytettiin: Puuta: 0,8 dm3 Vettä: 4 litraa Energiaa: 2,0 kWh To make one catalogue, the following was used: Wood: 0.8 dm3 Water: 4 liters Energy: 2.0 kWh

0,1 dm3 1 litra/ 1 liter

X4 10 W

X8

X 200

Yhden luettelon tekeminen aiheutti: Jätettä 55 g Kierrätettävää jätettä 48,2 g (40 g paperia, 3,8 g pahvia, 3,7 g alumiinia ja 0,7 g muovia) Poltettavaa energiajätettä 6,3 g Kaatopaikkajätettä 0 g Hiilidioksidipäästöjä 350 g (vastaa 4 tuntia internetissä tai noin 2 km ajoa henkilöautolla) Puun kuljetus paperitehtaalle: 40 g Paperin valmistus: 250 g Paperin kuljetus painotaloon: 10 g Painaminen: 50 g Valmiin luettelon kuljettaminen käyttöpaikkaan: 0,5 g (päästömäärät ovat noin-arvioita)

To make one catalogue produced: Waste 55 g Recyclable waste, 48.2 g (40 g paper, 3.8 g cardboard, 3.7 g aluminum, 0.7 g plastic) Combustible waste, 6.3 g Landfill waste, 0 g CO2 emissions 350 g (corresponds to 4 h of web surfing or a 2 km drive in a car) Transporting timber to the paper mill: 40 g Making the paper: 250 g Transporting the paper to the press: 10 g Printing: 50 g Transporting the printed catalogue to the place of use: 0.5 g (emission quantities are estimates)

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

27


Viestinnän arjessa vastuullisesti

www.edita.fi

28

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Jätteiden kierrätys, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiankulutuksen pienentäminen ovat osa päivittäistä toimintaamme. Kestävillä valinnoilla autamme myös asiakkaitamme vähentämään ympäristön kuormitusta.

EDITA on Pohjoismaiden johtava viestinnän palveluja tarjoava konserni. Luovilla ratkaisuillamme autamme asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä ja lisäämään viestinnän tehokkuutta. Editan palveluksessa työskentelee yhteensä noin 1000 viestinnän ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Ukrainassa ja Intiassa.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

29


MITÄ ON ECODESIGN?

Huonekaluteollisuuden ympäristövaikutukset Sisustus ja kodinhoito ovat kulutuksen materiaalivirtojen kannalta merkittävimpien toimintojen joukossa. Niiden edelle menevät vain elintarvikkeet ja asuminen. Materiaalien kulutus ei kuitenkaan yksistään kerro ympäristövaikutuksista, koska eri materiaalien ja energian käytöllä on hyvin erilaisia vaikutuksia ympäristöön. Kuormitus voi kohdistua ilmastoon, ekosysteemiin, veteen, maaperään tai ihmisiin. Esimerkiksi liikenne tuottaa huomattavasti enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin huonekaluteollisuus. Pääosin huonekalut suunnitellaan kestämään pitkään ja niiden käytönaikainen ympäristövaikutus on vähäinen. Ympäristövaikutuksia pitäisi aina tarkastella kokonaisuutena varsinkin, jos ympäristöominaisuuksia halutaan käyttää tuotteen myyntiargumenttina. Jotta ympäristövaikutuksista saadaan kokonaiskuva, on ne huomioitava tuotteen koko elinkaaren aikana aina tuotteen valmistuksesta käyttöön ja hävitykseen asti. Ympäristövaikutukset ratkaistaan suunnitteluvaiheessa Ecodesign tarkoittaa ympäristövaikutusten huomioimista tuotteen suunnittelussa. Tuotteen ympäristönäkökohtien kannalta keskeisimmät ratkaisut tehdään suunnitteluvaiheessa, koska silloin päätetään materiaalivalinnoista ja tehdään muita tuotteen kestävyyteen ja kierrätettävyyteen vaikuttavia ratkaisuja. Muotoilulla vaikutetaan oleellisesti myös huonekalun käyttöikään.

MIKÄ TEKEE HUONEKALUSTA YMPÄRISTÖMYÖTÄISEMMÄN? Käyttöikä ratkaisee Huonekalun lyhyt käyttöikä moninkertaistaa ympäristökuormituksen käytetyistä materiaaleista riippumatta. Materiaalien ja rakenteen kestävyys, huonekalun korjattavuus ja huollettavuus, varaosien tarjonta, pestävyys, monikäyttöisyys ja muunneltavuus vaikuttavat käyttöikään. Myös muoti vaikuttaa huonekalujen käyttöikään yleensä lyhentämällä sitä. Toisaalta hyvä design ja laatu kantaa muotivirtausten yli, eikä design-tuotteita juuri nähdä jätelavoilla. Design tuo huonekaluun arvoa, jota ei haluta hävittää. Huonekalujen vuokraus- ja kunnostusliiketoiminta, kuten esimerkiksi uudelleenverhoilu ovat liiketoimintamalleja, joilla voidaan pidentää huonekalun käyttöikää. Jotta huonekalun kunnostus kannattaa taloudellisesti, huonekalulla on oltava riittävän arvokas ydin. Oikeat valmistusmateriaalit Materiaalivalinnoilla vaikutetaan valmistuksessa syntyviin päästöihin ja tätä kautta ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi puulajin valinnalla voi olla vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tai eroosioon. Raaka-aineissa tulisi suosia uusiutuvia, mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä raaka-aineita uusiutumattomien tai neitseellisten raaka-aineiden sijaan. Puuosien osalta oleellista on puuraaka-aineen alkuperä, jäljitettävyys ja polttokelpoisuus. Tuotteen sisältämät kemikaalit voivat aiheuttaa haitallista altistusta käyttövaiheen aikana. Tältä osin suunnittelun tukena voidaan käyttää vältettävien tai erityishuomiota vaativien kemikaalien luetteloita. Materiaalivalinta vaikuttaa myös tuotteen käyttöikään. Laadukas materiaali kestää pitkään ja vanhenee kauniisti. 30

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


WHAT IS ECODESIGN?

Environmental impact of furniture industry Home decoration and maintenance are among the most significant factors when it comes to the material flow of consumption. Only foodstuff and housing go ahead of them. Consumption of materials alone does not, however, reveal their environmental impact because the use of energy and various materials affects the environment in different ways. Climate, ecosystem, water, soil or people can become victims of environmental loading. Traffic for instance produces considerably more greenhouse gases than furniture industry. Furniture is most often designed and meant to last long, and during their life cycle there is practically no environmental impact at all. Environmental impact should always be looked at as an entity, especially if the environmental aspects are to be used as selling arguments. In order to get an overall picture about the product’s environmental aspects, they must be taken into account during the whole life cycle of the product; in design, use phase and disposal. Environmental impact is determined in the design phase Ecodesign means that environmental aspects are taken into consideration when designing the product. The decisions essential to environmental factors are made in the design phase, because the choice of materials and other solutions affecting the durability and recyclability of the product are made at this stage. Design has a fundamental impact also on how long the product can be used.

WHAT MAKES A PIECE OF FURNITURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY? Lifetime is the key factor A short lifetime of a piece of furniture increases its environmental loading manifold regardless of the materials in question. The durability of the materials and the structure, whether the piece can be repaired and serviced, the availability of spare parts, launderability, versatility and adaptability all affect the lifetime of the piece. Fashion affects the lifetime of furniture usually by shortening it. On the other hand good design and quality carries the product over fashion trends. Designer products are not usually seen in skips. Good design gives the piece additional value that consumers want to cherish. Furniture leasing and repair, for instance reupholstering, are businesses which help lenghthening the life cycle. However, the inner structure of the piece must be valuable enough if repairing or remanufacturing is to be commercially profitable. Correct materials Choice of materials affects the amount of emissions during the production and therefore also the environmental impacts. For instance the choice of tree species can have an impact on biodiversity or erosion. Raw materials should be chosen with a preference for recycled ones instead of non-renewable or new materials. As for wood, the most essential factors are its origin, traceability and burnability. Chemicals present in the product can cause hazardous exposure when the piece is used. To prevent this the designer can utilize the existing knowledge of chemicals that require extra attention or should be avoided altogether. ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

31


Tuotantoprosessien ja kuljetusten optimointi Suunnittelijan tekemät ratkaisut vaikuttavat siihen millaiseksi tuotantoprosessi muodostuu. Toisaalta käytettävissä oleva tuotantoprosessi voi asettaa reunaehtoja tuotteiden valmistukselle. Siksi suunnittelun ja tuotannon tulee toimia yhteistyössä huomioiden toistensa tarpeet ja reunaehdot. Tällä voidaan osaltaan varmistaa, että materiaalihävikkiä ja tuotehylkyjä muodostuu mahdollisimman vähän. Huonekalujen toimittaminen asiakkaalle kokoamattomina vähentää pakkaus- ja kuljetustarvetta. Kuljetuksen aiheuttama kuormitus on kuitenkin marginaalinen, jos tuote kestää käytössä 20 vuotta. Kierrätettävyys Materiaalivalinnat vaikuttavat suurelta osin huonekalujen kierrätettävyyteen. Standardiosien käytöllä ja materiaalimerkinnöillä mahdollistetaan purku ja materiaalien uudelleenkäyttö. Yleisesti ottaen pätee sääntö: mitä enemmän materiaaliyhdistelmiä, sen hankalampaa on huonekalun hävittäminen.

SUUNNITTELU, TUOTANTO JA KÄYTTÖ KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ Jotta suunnittelija pystyy luomaan ympäristön kannalta mahdollisimman hyviä tuotteita, hän tarvitsee elinkaariarviointeihin perustuvaa tietoa materiaalien ympäristövaikutuksista. Lisäksi tuotantoprosessit, tuotteiden kuljetustarve ja jopa alihankkijoiden ympäValmistus / ristönsuojelun taso vaikuttavat suunnittelijan Manufacturing valintoihin. Elinkaariarviointiin pohjautuvista Raaka-aineiden hankinta / Extraction of raw materials selvityksistä voidaan suunnittelijan käyttöön johtaa avainindikaattoreita, jotka helpottavat uuden huonekalun suunnittelua ja materiaalivalintoja. Tehokkain tapa jalkauttaa ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun periaatteet on kytkeä ne osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää. Ylimmän johdon tuki on ensiarvoisen tärkeää periaatteiden jalkauttamiselle. Ihannetapauksessa suunnittelija saa jatkokehittämisen tueksi tietoa huonekalun toimivuudesta suoraan käyttäjäpalautteena. Kehittämistä vaativia yksityiskohtia voivat olla esimerkiksi helposti hajoavat osat tai pinttyvä kangas. Käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteistyö voi parhaimmillaan tarjota avaimia menestykselliseen, ympäristömyötäiseen suunnitteluun. Suvi Salmela ja Henrik Österlund Motiva Oy

32

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

Tuotteen elinkaari / The life cycle of a product Käytön jälkeinen käsittely / Final disposal


Choice of materials affects the lifetime of the product as well. A quality material lasts long and ages beautifully. Optimizing the production processes and logistics The decisions made by the designer affect the nature of the production process. On the other hand the available processes can dictate how the product can be manufactured. Therefore design and production must work in close cooperation, taking into consideration the needs and conditions of each other. This way both material losses and the amount of reject products can be minimized. Delivering furniture to the end user unassembled reduces the need for packaging and transportation. On the other hand the loading caused by transportation is marginal if the product will last for 20 years. Recyclability The choice of materials has a major impact to recyclability. Dismantling the product and reusing the material is made possible by using standard parts and giving sufficient materials information. The general rule is: the more combined materials, the more difficult it is to recycle the piece.

DESIGN, PRODUCTION AND USE GO HAND IN HAND To be able to create as environmentally friendly products as possible the designer needs information about the environmental impact of various materials, based on their life cycle assessment. In addition to the production process, the need for transportation and even the subcontractors’ level of environmental performance affect the Pakkaus ja jakelu / designer’s choices. From accounts based Packaging and distribution on life cycle assessment the designer can derive certain key indicators which facilitate the design process and the choice of materials. The most efficient way to implement environmentally friendly practices is to link them to the management system of the whole business. Support from the top management is of utmost importance as regards to implementing these principles.

Tuotteen käyttö / Product use

Ideally the designer should get direct consumer feedback about the functionality of the piece to support the further development of the product. Details requiring further attention can be for instance parts that are broken easily or fabric that is difficult to keep clean. At its best cooperation between the users and the designer can lead to successful and eco-friendly design. Suvi Salmela and Henrik Österlund Motiva Oy

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

33


WWW.SERVAALI.FI

34

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Maustaarkeasi.

SANTA ANA Argentina GABERNET SAUVIGNON - MALBEC ECO ALKO 468278 Hanapakkaus 3,0 l 28,30 €

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

35


SADEMETSÄN PUUT EIVÄT KUULU ASUNTOIHIMME

TROOPPISEN puun suosio sisustuksessa ja puutarhakalusteissa kasvaa jatkuvasti, sillä sademetsien puulajeista saadaan kaunista, kovaa ja kosteudenkestävää materiaalia. Eksoottisista puulajeista valmistetun kahvipöydän, puutarhatuolin tai parketin vuoksi on kuitenkin ehkä kaadettu pala korvaamatonta sademetsää. Arvioiden mukaan Amazonin sademetsien hakkuista noin 80 % on laittomia. Kasvava ulkomainen kysyntä lisää laittomia hakkuita, ja sen seurauksena esimerkiksi Indonesiassa vuotuinen puun kysyntä ylittää laillisen puun tarjonnan yli 30 miljoonalla kuutiolla. Suurin osa Indonesiassa hakatusta puusta onkin laitonta. EU on yksi suurimmista trooppisen puun markkinapaikoista, ja valtaosa EU:ssa myytävästä trooppisesta puusta on peräisin juuri laittomien hakkuiden vaivaamista Brasiliasta ja Indonesiasta. Laittomat hakkuut iso bisnes Sademetsien laittomat hakkuut ovat vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikassa, Keski- Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ne ovat kuitenkin myös maailmanlaajuinen ympäristöongelma, sillä termi pitää sisällään paitsi puun luvattoman kaatamisen myös laittoman puun kansainvälisen kaupan. Arvioiden mukaan maailmassa tehdään laitonta puukauppaa noin 120 miljardilla eurolla joka vuosi.

KUVA / PHOTO: JUTTA KUURE / WWF

Hakkuu on laitonta esimerkiksi silloin, kun puita kaadetaan ilman lupaa tai luonnonsuojelualueelta, kun metsistä hakataan rauhoitettuja puulajeja tai kun metsää kaadetaan enemmän kuin sopimuksessa sallitaan. Laittomat hakkuut ovat sademetsälle erityisen vakava uhka, koska ne kohdistuvat usein juuri kaikkein harvinaisimpiin, suojeltuihin puihin. Salakaupan myötä köyhät, kehittyvät valtiot menettävät vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja. Mitä on kovapuu? Tuontipuusta valmistettujen esineiden taustan selvittäminen on kuluttajalle todellinen haaste. Tuoteselosteessa mainittu ”kovapuu” voi tarkoittaa mitä tahansa trooppista lehtipuulajia. Suomeen tuotavan trooppisen puun määrästä tai alkuperästä ei ole olemassa varmaa tietoa. Tullin ulkomaankauppatilastot perustuvat puukaupassa käytettäviin puulajien yleisnimiin sekä puutavaranimikkeisiin, joiden taakse kätkeytyy myös äärimmäisen uhanalaisia lajeja. Esimerkiksi yleisnimellä balau, seraya, meranti, luan tai filippiinien mahonki myydään kaupoissa seuraavia puulajeja: Shorea atrinervosa, S. brunnescens, S. crassa, S. exelliptica, S. foxworthyi, S. glauca, S. havilandii, S.laevis, S. leptoderma, S. materialis, S. maxwelliana, S. seminis, S. submontana, S. sumatrana ja S. superba. Kaksi mainituista lajeista on äärimmäisen uhanalaisia, yksi uhanalainen ja yksi kuuluu tarkkailtavaan riskiryhmään. Kaikki lajit kasvavat luonnonmetsissä

36

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: SUVI HUTTUNEN / WWF

THE RAINFOREST HAS NO PLACE IN OUR HOMES

THE POPULARITY of tropical hardwoods as a material for home and outdoor furniture is on the rise, with consumers attracted to the material’s beauty, solidity and resistance to moisture damage. However, far too seldom do buyers realise that the exotic hardwood used to build such products as coffee tables, garden chairs and parquet flooring may well have come from unsustainably logged rainforest trees. According to estimates, around 80 per cent of all timber logged in the Amazon rain forest is done so illegally. Growing foreign demand spurs growth in illegal logging. In Indonesia, for example, annual demand for timber exceeds the legally available supply by more than 30 million cubic metres. As a result, the majority of all Indonesian wood comes from illegally felled trees. The EU forms one of the largest destination markets for tropical timber, and the preponderance of tropical timber sold in the EU comes directly from illegally felled trees from rainforests located in Brazil and Indonesia. Illegal logging is big business Illegal rainforest logging is a serious problem in South and Central America, Central Africa and Southeast Asia. It also constitutes a global environmental issue, since the term covers not only illegal logging, but also the international trade in illegal wood. The estimated annual turnover in the worldwide illicit wood trade is around 120 billion euros.

What is ”hardwood”? Determining the background of products built from imported wood is a major challenge to consumers. The term ”hardwood” featured on labels may refer to any number of tropical hardwood species. The amount and origin of tropical wood entering Finland cannot be specified with any certainty. In foreign trade statistics compiled by customs, wood-based products are itemised according to the more common wood type terms and the category of wood-based product. This system of itemisation obscures the arrival of wood from even the most endangered tree species.

KUVA / PHOTO: SUVI HUTTUNEN / WWF

Logging is illegal whenever it is carried out without a permit or in a nature reserve, whenever the species of tree felled is officially protected, or whenever the number of trees felled exceeds the amount agreed to in the terms of the permit. Illegal logging is an especially grave threat to rainforests since they typically contain some of the world’s rarest, most protected tree species. Moreover, each year the resulting illicit wood trade robs poor, developing countries of hundreds of millions of euros’ worth of potential tax revenue.

For instance, the general names balau, seraya, meranti, and Philippine mahogany (or luan) used on product labels in shops may refer to any of the following species: Shorea atrinervosa, S. brunnescens, S. crassa,

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

37


Indonesiassa, Malesiassa, Bruneissa, Singaporessa ja Thaimaassa, mutta saattavat tulla Suomeen Keski-Euroopasta tai vaikkapa Kiinasta, jolloin niiden alkuperä jää hämärän peittoon. Mitä minä voin tehdä? Sademetsän ystävän kannattaa suosia kotimaisia ja eurooppalaisia puulajeja sekä bambua ja rottinkia. Lämpökäsittelyllä kotimaisestakin puusta saadaan kovaa, kestävää ja väriltään tummaa. Sademetsäpuutakaan ei kannata boikotoida, sillä se on tärkeä tulonlähde monille kehitysmaiden ihmisille. Parempi vaihtoehto on valita vastuullisesti tuotettua sademetsäpuuta. Viljelty trooppinen puukaan ei välttämättä ole sademetsäystävällinen vaihtoehto, sillä puuplantaasit edustavat yksipuolista viljelykulttuuria. Luonnonmetsää myös raivataan plantaasien tieltä.

Sademetsän ystävän kannattaa suosia kotimaisia ja eurooppalaisia puulajeja sekä bambua ja rottinkia.

38

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


S. exelliptica, S. foxworthyi, S. glauca, S. havilandii, S.laevis, S. leptoderma, S. materialis, S. maxwelliana, S. seminis, S. submontana, S. sumatrana and S. superba. One of the species listed above is included in a monitored risk group, one is classified as endangered, and two are classified as extremely endangered. All of the listed species grow in natural forests located in Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore and Thailand, but they may pass through central Europe or even China before making their way to Finland. As a result, their ultimate origin remains shrouded in obscurity. What can I do? Friends of the rainforest should opt for products made from European wood species as well as bamboo and rattan. Even Finnish wood types can be fortified with heat treatment to produce a product that is solid, KUVA / PHOTO: SUVI HUTTUNEN / WWF

Friends of the rainforest should opt for products made from European wood species as well as bamboo and rattan.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

39


Puutuotteen FSC-merkintä on ainoa tae, että puu on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.

Puutuotteen FSC-merkintä on ainoa tae, että puu on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. Esimerkiksi FSC-sertifioitu kumipuu on erinomainen valinta. Kumipuu tarjoaa puun lisäksi luonnonkumia, joka on ympäristöystävällisempää kuin synteettinen kumi. Kysele kauppiaaltasi myös kauniinvärisestä, FSC-sertifioidusta intianruusupuusta eli palisanterista (Indian Rosewood, Dahlbergia latifolia) tai cocobolosta (Dahlbergia retusa) valmistettua parkettia. Voit myös kysyä kansanedustajaltasi ja europarlamentaarikoltasi, miksi EU ei estä laittoman puun tuontia alueelleen. WWF neuvoo kodin ostoksissa WWF:n julkaisema pankkikortin kokoinen Puusanakirja auttaa kuluttajia sademetsäystävällisen kodin rakentamisessa ja sisustamisessa. Puuoppaassa kerrotaan tiivistetysti, mitä puulajeja vastuullisen kuluttajan kannattaa suosia, ja mitä puutuotteisiin liittyvät nimet tarkoittavat. WWF:n laajempi Sademetsä kotonasi -opas puolestaan neuvoo, miten sademetsiä voi suojella monissa muissakin arjen valintatilanteissa. Voit tilata kummatkin oppaat WWF:n esitesivuilta verkosta: www.wwf.fi/tiedotus/esitteet/

www.wwf.fi www.wwf.fi/tiedotus/esitteet/

40

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVAT / PHOTOS: PETRI MULARI / WWF

The only reliable way to choose woodbased products harvested from responsibly managed forests is to look out for the Forest Stewardship Council (FSC) logo.

durable and richly dark in colour. But it is not worth boycotting rainforest wood altogether since it is a crucial source of income for many citizens in developing countries. A better approach is to opt for products built from responsibly harvested rainforest wood. Even tropical wood cultivated in separate timber plantations is not necessarily the most rainforest-friendly option, since plantations such as these constitute an unbalanced, unsustainable crop. In addition, rainforest is sometimes deliberately cleared to make room for timber plantations. The only reliable way to choose wood-based products harvested from responsibly managed forests is to look out for the Forest Stewardship Council (FSC) logo. For example, wood from FSC-certified gum trees is an excellent choice since, in addition to the timber itself, these trees yield natural gum, a more environmentally friendly product than synthetic gum. You could ask your dealer about parquet flooring made from richly coloured, FSC-certified Indian Rosewood (Dahlbergia latifolia) or cocobolo (Dahlbergia retusa). It is also worth asking your local MP or MEP why the EU has failed to take steps to prevent the import of illegal wood into the European market. The international WWF website offers an English-language guide to various FSC-certified tropical timber types. It can downloaded in PDF form: www.panda.org/how_you_can_help/greenliving/out_shopping/fsc/list_of_wood/

www.wwf.fi www.panda.org/how_you_can_help/greenliving/out_shopping/fsc/list_of_wood/

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

41


42

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Pamela ja Lauri ovat sankareita. Ole sinäkin! Hanki orankipaita ja ryhdy sademetsän sankariksi! Anu Saaren suunnittelemien orankipaitojen myynnillä tuetaan WWF:n sademetsätyötä.

Sademetsät tarvitsevat auttajia. Sademetsien tuhoutuminen on yksi 2000-luvun suurimmista ympäristöongelmista. Sademetsien mukana katoavat tuhannet kasvi- ja eläinlajit. Sukupuutto on peruuttamaton. Sademetsien tuhoutuminen kiihdyttää myös ilmastonmuutosta ja vie kodin metsissä asuvilta ihmisiltä. Tule mukaan auttamaan! Sademetsän sankarin tunnistaa orankipaidasta. Osta paita WWF:n verkkokaupasta:

www.wwf.fi

Tekstiilisuunnittelija Anu Saari on suunnitellut WWF Suomen Sademetsän sankarit -kampanjan orankipaidat. Pamela Tola ja 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009 Lauri Nurkse sekä valokuvaaja Elina Simonen ECODESIGN työskentelivät kampanjassa ilman palkkioita. Maskeerauksen tarjosi Max Factor.43


HABITARE HUONEKALU-, SISUSTUSJA DESIGNMESSUT THE FURNITURE, INTERIOR DECORATION AND DESIGN FAIR HABITARE HABITARE on alan ehdoton ykköstapahtuma Suomessa. Habitaressa ovat esillä sekä kodin että julkisten tilojen kalusteet, tekstiilit, valaisimet ja pientavarat, mutta myös keittiöt, kylpyhuoneet ja saunat. Ahead!-designalue esittelee muotoilualan kiinnostavimmat tuotteet, konseptit ja visiot; mukana ovat alan johtavat yritykset sekä oppilaitokset, museot ja järjestöt. Lisäksi alueelle sijoittuu useita erikoisosastoja sekä huikea Foorumi-tila täynnä mielenkiintoista ohjelmaa. Habitare 09:n upea erikoisnäyttely EcoDesign esittelee kansainvälisten huippusuunnittelijoiden näkemyksiä ekologisesta huonekalumuotoilusta. Suomen Messut on järjestänyt Habitare-messuja vuodesta 1970. Habitare kokoaa yhteen alan ammattilaiset sekä kymmeniä tuhansia sisustamisesta kiinnostuneita kuluttajia. Viime kerralla Habitaren tarjontaan tutustui lähes 90 000 kävijää ja 1100 median edustajaa. Sisustamisen ja kodin laittamisen trendi jatkaa Suomessa vahvana, mikä heijastuu myös messujen suosioon. Nyt jo 20. kertaa järjestettävä Habitare täyttää Helsingin Messukeskuksen kaikki näyttelyhallit 9.–13.9.2009. Tarjolla on viisi antoisaa päivää muotoja, materiaaleja, värejä, trendejä, inspiraatiota, kontakteja ja kauppaa. Jatkossa Habitare järjestetään vuosittain, seuraavan kerran 1.–5.9.2010.

THE FURNITURE, Interior Decoration and Design Fair Habitare is undoubtedly the number one event of its kind in Finland. Furniture, textiles, lamps and accessories will be on show at Habitare for the home and public spaces. There will also be kitchens, bathrooms and saunas on display. The Ahead! design area presents the most intriguing products, concepts and visions in the field of design; the companies, educational institutions, museums and organisations who are leaders in the field will all be present. In addition, the area hosts special stands and a stunning Forum space filled with interesting event programmes. The spectacular special exhibition EcoDesign at Habitare 09 will present visions of top international designers based on the theme of ecological furniture design. The Finnish Fair Corporation has held the Habitare fair since 1970. Habitare gathers together professionals in the field as well as tens of thousands of consumers who are interested in interior design. Last year, almost 90,000 visitors and 1100 media representatives were attracted by what Habitare had to offer. Interior decoration and home improvement continue to be strong trends in Finland, which is also reflected in the fair’s popularity. Habitare will fill every exhibition hall in the Helsinki Exhibition & Convention Centre for the twentieth time on 9th – 13th September 2009. Five rewarding days of shapes, materials, colours, trends, inspiration, contacts and trade will be available. Habitare will continue to be held annually, and the next event will be held on 1st – 5th September 2010.

44

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

45


timeless design is sustainable, Karuselli by Yrjö Kukkapuro, since 1964

46

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Lemuntie 3-5 C 00510 Helsinki Finland tel. +358 207 120 700 avarte@avarte.fi www.avarte.fi ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

47


WE KEEP THINGS MOVING – AND AN THAT’S HOW WE GO GREEN.

www.dhl-gogreen.com

48

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


EYE ON THE ENVIRONMENT.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

49


Paperi ja ympäristö – Mapin opastuksella Ympäristökysymyksiä ei ole helppo käsitellä tai edes ymmärtää. Ympäristöystävällisiä valintoja tehdessä on huomioitava niin monta näkökulmaa. Mikä oikeastaan on tärkeää? Ja mitä kaikki lyhenteet ja sertifikatit pitävät sisällään? Map Suomelle on ensimmäisenä paperitukkukauppana Suomessa myönnetty sekä PEFC- että FSC C-o-C -ympäristösertifikaatit, joten autamme omalta osaltamme painotuotteen ympäristöystävällisen ketjun jatkumista katkeamattomana. Paperivalmistajalta kirjapainoon saakka. Me Mapissa haluamme auttaa Sinua huomioimaan ympäristöasiat paperin valintaa tehdessäsi. Kysy lisää!

Map Suomi Oy | Helsinki (09) 348 300 | Tampere (03) 3138 5600 | Turku (02) 211 1500 | www.mapsuomi.fi

50

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

51


An expert company promoting efficient and sustainable use of energy and materials. 52

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

www.motiva.fi


Uusix-verstaat on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston työhönkuntoutusyksikkö. Uusix-verstailla Kyläsaaressa työskentelee noin 250 henkilöä, joista noin puolet on kuntoutettavia. Kuntoutujien lisäksi verstailla työskentelee työkokeilijoita, työharjoittelijoita, työelämävalmennettavia ja tukityöllistettyjä. Uusix-verstaat koostuu yhdestätoista pajasta, jotka ovat keramiikkapaja, korupaja, metalliverstas, ompelimo, Painotex, polkupyöräverstas, puuverstas, rakennusosasto, rakennusosien kierrätys, tekstiilipaja sekä Uusix-tietotekniikka, johon sisältyy IT-paja sekä verhoomo. Pajoista Painotex ja IT-paja ovat erityisesti nuorille suunnattuja.

EcoDesign -näyttelyn baariosaston pöydät ja tuolit on valmistettu Uusix-verstailla Helsingin Kyläsaaressa.

Uusix-verstaiden toimintaa leimaavat vahvasti eettisyys ja kestävän kehityksen periaatteet, joita noudatetaan niin työntekijöiden hyvinvoinnissa, tuotteiden valmistuksessa kuin ympäristöön liittyvissä seikoissa. Uusix-verstailla voi päivittää osaamistaan oppivassa ja kannustavassa yhteisössä.

Tutustu Uusix-verstaiden toimintaan ja tuotteisiin osoitteessa www.uusix.fi

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

53


Light is an Emotion.

Medusa Design Mikko Paakkanen

Valo 54 on tunne.

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

www.saas.fi


Helsinki Lighthouse Design Timo Salli

www.saas.fi

Saas Instruments

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

55


56

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


* Seuraavien aukeamien oikeassa alalaidassa olevan ekoanalyysin ovat suunnittelijat itse arvioineet oman suunnitteluprosessinsa pohjalta. Osalta analyysi puuttuu, koska riittäviä tietoja ei ollut saatavilla vielä tässä vaiheessa luotettavan ekoanalyysin tekemiseksi. * On the lower right-hand side of each following spread there is the designer’s eco analysis about the design process. As for some designers it is missing because for the time being sufficient information was not available for doing a reliable eco analysis.

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

Pidätämme oikeuden muutoksiin. All rights reserved.

SUUNNITTELIJAT DESIGNERS

57


YRJÖ KUKKAPURO

KOIVUTUOLI. Tavoitteena oli suunnitella kevyt nojatuoli, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttöfunktioihin, niin kotitiloihin kuin myös julkisiin tiloihin ja työympäristöihin, kuten aula- ja taukotiloihin. Ergonominen mitoitus ja geometria on valittu edellä mainittuja tavoitteita vastaaviksi. Mahdolliset irrotettavat pehmusteosat parantavat tuolin ergonomista laatua. Suomen oloissa materiaaliksi valitaan koivu, koska sitä on saatavana helposti valmistajan läheltä. Valmistus voi tapahtua myös pienverstaissa pienissä erissä ja perinteisillä pienillä työstökoneilla. Tuolimallin elementtirakenne helpottaa valmistusta, varastointia, pakkaamista, kuljetusta ja huoltoa. Vahatut koivupuuosat voidaan polttaa ja tarvittaessa teräsruuvit voidaan kierrättää samaan tai muuhun käyttöön.

KOIVUTUOLI. My aim was to design a lightweight armchair suitable for as many uses and environments as possible – in addition to home environments also for public spaces like halls and coffee rooms. Ergonomics and geometrics have been chosen the aforementioned aims in mind. Optional detachable seatings add to the ergonomic quality of the chair. In Finland the material is birch because it is readily available everywhere in the vicinity of the manufacturer. The chair can be produced in small workshops using traditional woodworking tools. The element structure of the piece facilitates manufacturing, storing, packaging, transporting and maintenance of the chair. Wax-treated birch parts can be burned and the srews can be reused or recycled.

YRJÖ KUKKAPURO professori, huonekalusuunnittelija, sisustusarkkitehti Suomi professor, furniture designer, interior architect Finland www.kukkapuro.fi

58

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KOIVUTUOLI Valmistajat / Producers: Jurvan Nikkarikeskus; Jalmari Laihinen & Aleksi Hakkarainen, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

59


EERO AARNIO

SAUNAN ULKORAHI. Saunarahissa yhdistyvät niin perinteinen käsityö kuin ekologisuus. Luonto on itse antanut muodon tälle rahille, jonka materiaalina on suomalainen kuusi. Puun oksat muodostavat kolme tukevaa jalkaa rahille. Koska kyseessä on luonnon oma tuotos, ei sitä ole tarkoitettu teolliseen tuotantoon. Tämä rahi kestää isältä lapsenlapsille. Rahi on suunniteltu ulkokäyttöön ja sen pinta on käsitelty mustalla Pinotex -puuöljyllä. Valmistusvuosi 2000.

SAUNA BENCH. Sauna bench combines both traditional crafts and ecology. The nature itself has given form to this bench, which is made of Finnish fir. Its branches compose three sturdy feet for the bench. Because this is a natural artefact, it is not meant for industrial production. This bench lasts forever, from father to grandchildren. It is meant to be used outside, and the surface is treated with black Pinotex timber oil. It was made in 2000.

EERO AARNIO professori, sisustusarkkitehti Suomi professor, interior architect Finland www.eeroaarnio.com www.designeeroaarnio.com

60

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


SAUNAN ULKORAHI / SAUNA BENCH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

61


ERKKI AARTI & ERKKO AARTI

THINKTRUNK. Kasvihuoneilmiö, saasteet, merenpinnan nousu, sukupuutot… Paljon on ihminen aiheuttanut ongelmia sen jälkeen, kun joskus päätti laskeutua puusta alas. Mitäpä jos siis kipuaisimme takaisin puuhun miettimään, mitä pitäisi tehdä toisin! ThinkTrunk ottaa ekologisuuteen uudenlaisen näkökulman. Se ei vain pyri minimoimaan omaa kuormitustaan, vaan tarjoaa myös tilan ja tilaisuuden yhteistyöhön ongelmien ratkaisemiseksi. Käytetyt materiaalit ovat luonnollisesti ekologisia. Puun rungon muodostavat pyöreät kappaleet ovat teollisessa viilunsorvauksessa ylijääviä pylpyröitä ja puun lehvästöön on käytetty värjättyä manillaköyttä. Oksat ja lehvästö muodostavat yhdessä selkeän tilan puun sisälle. ThinkTrunk -istuinta ei ole tarkoitus ottaa vakavasti – vakavasti tulee ottaa vain ongelmat, joihin etsitään ratkaisua.

THINKTRUNK. Greenhouse effect, pollution, rise in sea level, extinction… Man has caused many problems after descending on the ground. Maybe we should climb back to trees to ponder what we should do otherwise! ThinkTrunk has adopted a new point of view towards ecology. Not only does it try to minimize its own environmental load, but it also offers a place and an opportunity to cooperation in order to solve the problems. The materials are naturally ecological. The trunk of the tree is made of leftover materials from industrial wood turning procedures and the leaves are made of dyed manilla rope. The branches and leaves form a separate space inside the chair. ThinkTrunk is not meant to be taken seriously – only the problems that it seeks solutions for are serious.

ERKKI AARTI & ERKKO AARTI arkkitehti & arkkitehti yo Suomi architect & bachelor in architecture Finland

62

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


THINKTRUNK

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

63


TAPIO ANTTILA

LASTUJA-LEPOTUOLI. Puusepän- ja huonekaluteollisuudesta syntyy valtavia määriä erilaista lastujätettä, joka pääosin hävitetään polttamalla. Lastuja-lepotuoli hyödyntää rakenteessaan tätä helposti saatavaa ylijäämämateriaalia, joka on 100-prosenttista luonnontuotetta. Valmistukseen ja kevyen tuolin kuljettamiseen sitoutuu vähän energiaa ja voidaan jopa ajatella, että täyte hankitaan paikallisesti. Verhoilu on kirkasta, kierrätettävää muovia ja pohjassa on vetoketju täytteen sisään laittamista varten. Täyte voidaan vaihtaa tai täydentää helposti esimerkiksi rintamamiestalojen ullakoiden purueristeellä. Tuotteen elinkaari on näin ollen pitkä ja lopulta tuolin sisus voidaan hävittää polttamalla tai maaduttamalla.

LASTUJA LOUNGE CHAIR. Carpentry and furniture industry produce huge amounts of chip waste that is mainly destroyed by burning. Chips lounge chair utilizes this excess material that is readily available and 100 % natural. Not much energy is needed in production or logistics because the chair is very lightweight. The filling could even be acquired locally.

KUVA / PHOTO: MATTI SILVENNOINEN

The upholstery material is clear, recyclable plastic, and in the bottom there is a zippered opening through which the filling can be inserted. The filling can be changed and also sawdust insulation from old houses can be added in. Thus the life cycle of the product is long, and in the end the filling can be burned or composted.

64

TAPIO ANTTILA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.tapioanttila.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


LASTUJA-LEPOTUOLI / LASTUJA LOUNGE CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

65


SARI ANTTONEN

MAATUSKA. Maatuska koostuu kolmesta sisäkkäisestä istuimesta. Maatuska ottaa kantaa ekologiseen muotoiluun pitkän elinkaarensa kautta. Pieneksi jäänyt istuin siihen liittyvine muistoineen sujahtaa aina isomman sisään ja kasvaa käyttäjänsä mukana. Jokainen kolmesta istuimesta palvelee käyttäjäänsä elämän eri ikäkausina. Vauvana saatu pieni palli säilyy murrosiän myrskyisät vuodet keskikokoisen jakkaran sisällä. Aikuisuuteen astuttaessa suurin istuin sulkee pienemmät sisäänsä. Maatuska on muotoilultaan visuaalisesti ja materiaaleiltaan rakenteellisesti kestävä. Se on uskollinen elämänkumppani, joka kierrätetään seuraavalle lapselle sellaisenaan tai lisäkirjailuin höystettynä. Valmistusmateriaalit ovat vaahtomuovi, meriheinä, villa- ja pellavakangas. Meriheinä, villa ja pellava ovat uusiutuvia raaka-aineita ja vaahtomuovi teollisuusjätteestä kierrätettyä.

MAATUSKA. Maatuska is composed of three chairs that are inside each other. Maatusta takes a stand for ecology though its long life cycle. As the user grows, the smallest chair can be slipped inside the bigger one so that the chair grows as well. Each of the three chairs serves the user during his or her various stages in life. The small stool survives the stormy teenage period inside the middle sized chair. When reaching the adulthood the largest encases the two others. Maatuska is visually and structurally sustainable. It is a faithful life companion that can be recycled to the next child as such or decorated with additional embroidery.

KUVA / PHOTO: PERTTI NISONEN

The materials are foam, sea grass, wool and linen fabrics. Sea grass, wool and linen are renewable materials and the foam is recycled from industrial waste.

66

SARI ANTTONEN muotoilujohtaja, huonekalusuunnittelija, sisustusarkkitehti SIO Suomi design manager, furniture designer, interior architect Finland www.moor.fi www.finnishdesigners.fi/sari_anttonen www.finnishdesigners.fi/reflex_design

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


MAATUSKA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

67


KARI ASIKAINEN

KARI 1 -TUOLI. Suunnittelin tuolin vuonna 1968 Huonekalutehdas Korhosen teknisen johtajan Pekka Korhosen pyynnöstä. Lähdin käyttämään tehtaan hyvin osaamaa viilupuristustekniikkaa. Viilurakenteen käyttöhän on kokopuurakenteeseen verrattuna puumateriaalia säästävää, sillä näkymättömissä kerroksissa voidaan käyttää oksaisiakin viiluja, vain pintaviilun pitää olla oksaton. Kari 1 -tuoli oli mittavan huonekalusarjan alku. En toki sitä silloin tiennyt. Kari 1 -tuolia on myyty pitkästi yli puoli miljoonaa kappaletta ja se on elänyt tähän mennessä 40 vuotta. Kari 1 -tuolissa toteutin suunnittelufilosofiaa, jota olen jatkanut myös myöhemmässä tuotannossa. Toiminnallisuus, rakenteellisuus ja esteettisyys, siis kaikki yhdessä olivat ja ovat minulle tärkeitä. Estetiikka yksinkertaisena, kevyenä, ajattomana ja sellaisena, joka sopii mahdollisimman moniin arkkitehtonisiin ympäristöihin, eikä hyppää silmille mistään. Rakenteen pyrin suunnittelemaan kevyeksi, mutta lujaksi. Osat helposti vaihdettaviksi ja huollettaviksi, olihan kyse julkisten tilojen kalusteesta. Toiminnallisista ajatuksista tärkeitä olivat tietenkin hyvä ja mukava istuttavuus, helppo siirreltävyys ja kevyt pinottavuus.

KARI 1 CHAIR. In 1968 I designed a chair commissioned by the technical manager Pekka Korhonen from Huonekalutehdas Korhonen. I decided to use pressed veneer that the manufacturer already knew so well. Veneer, compared to massive wood, saves material, because in the inside layers less perfects parts can be used and only the surface must be made from branchless wood. Kari 1 was the starting point for an extensive series of furniture, a fact that I did not could not anticipate at the time. Over half a million Kari 1 chairs have been sold during its 40 years of existence. The design of the Kari1 chair is based on a philosophy that I have favoured in my later creations as well. Functionality, structurality and aesthetics – all of them together – were and are important to me. Aesthetics in a simple, light, timeless form, fitting in as many architectonic environments as possible without jumping too much in the foreground. I strive at a light but strong structure. The parts must be easily replacable, since the piece is meant for public spaces. Functionally it was my aim to design a chair that is good and easy to sit on, easy to move and easy to stack.

KARI ASIKAINEN sisustusarkkitehti SIO Suomi interior architect Finland www.karidesign.fi

68

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: HEIKKI HAAVISTO, STUDIO KLIK

KARI 1 -TUOLI / KARI 1 CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

69


ÅKE AXELSSON

KNOCKDOWN. Jokaiselle sopiva tuoli. Knockdown on valmistettu ruotsalaisesta ja tanskalaisesta pyökistä, ja näissä maissa laki vaatii uudelleenistutuksen. Puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia, joka pysyy tuolissa koko sen elinkaaren ajan. Knockdown on ajattoman muotoilunsa ansiosta kevyt, vahva ja mukava. Muotoilu perustuu aiemmin suunnittelemieni tuolien osasiin. Tuolit valmistetaan Ruotsissa ja Tanskassa tehtaissa, joita johdetaan kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisesti. Knockdownia markkinoidaan internetissä osoitteessa www.akeaxelsson.com, ja tuoli toimitetaan palasina kierrätettävässä pakkauksessa. Asiakas kokoaa tuolin itse neljällä ruuvilla, joten näin säästetään kuljetustilaa ja energiaa. Knockdown -tuolia saa luonnonvärisenä sekä käsiteltynä neljällä eri ympäristösertifioidulla petsillä. Asiakas voi yhdistellä tuolin osia haluamallaan tavalla ja suunnitella mieleisensä yksilöllisen väriyhdistelmän. Saatavana on myös kangaspäällinen. Knockdown on testattu tuote, ja se täyttää korkeimmat kestävyysvaatimukset. Rikkoutuneet osat on helppo korvata uusilla.

KNOCKDOWN. A chair for everyone. Knockdown is made from beech from forests in Sweden and Denmark, where replanting is required by law. The trees bind carbon dioxide while they grow, the carbon dioxide remains stable during the chair´s whole life. Knockdown, with its ageless design, is light, strong and comfortable. The design is based on components taken from chairs from my earlier production. The manufacture is carried out in furniture factories run according to international environmental standards in Sweden and Denmark. Knockdown will be marketed on the internet at www.akeaxelsson.com and is delivered knock down in recyclable packaging. The customer assembles the chair himself with four screw nuts, thus contributing to saving freight volume and energy. Knockdown will be stocked in natural beech, as well as in four shades of environmentally certified stain. The customer can combine parts according to his own wishes and create original colour combinations. Textile covers will also be available. Knockdown has been tested and meets the highest standards of durability. Any damaged parts are easily replaced.

ÅKE AXELSSON professori, sisustusarkkitehti, huonekalusuunnittelija Ruotsi professor, interior architect, furniture designer Sweden www.akeaxelsson.com

70

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KNOCKDOWN Valmistajat / Producers: Davinde, Tanska / Denmark Gemla, Forsnäs, Henriks Svarveri.

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

71


SHIGERU BAN

10-UNIT SYSTEM. Shigeru Banin suunnittelema 10-UNIT SYSTEM on uusi huonekalukonsepti, jonka Artek lanseerasi Milanossa huhtikuussa 2009. Modulaarinen järjestelmä perustuu L-muotoisiin komponentteihin, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa erilaisia huonekaluja, kuten tuoli-, pöytä- tai penkkiyhdistelmiä. Huonekalujen kokoaminen ja purkaminen on helppoa nerokkaan, mutta samalla yksinkertaisen muotoilunsa johdosta. 10-UNIT SYSTEM:in standardivärit ovat musta ja valkoinen. 10-UNIT SYSTEM on tehty UPM ProFi:sta, ekologisen innovatiivisesta puumuovikomposiitista, jossa yhdistyvät puun ja muovin parhaat ominaisuudet. Pääosin kierrätysmateriaalista valmistettu komposiitti on osoittautunut lujaksi ja hyvin kosteutta kestäväksi. UPM ProFi:n perusraaka-aineena on UPM:n tarralaminaattituotannossa hyödyntämättä jäävä paperi ja muovi. UPM ProFi on ympäristöystävällinen materiaali, joka voidaan hävittää polttamalla energiaksi tai kierrättää takaisin tuotantoprosessiin.

10-UNIT SYSTEM. Designed by Shigeru Ban, the 10-UNIT SYSTEM is a novel furniture concept that was launched in Milan in April 2009. The fully modular system is based on L-shaped units that can be combined in all sorts of ways to make furniture – a chair, a table, a bench. Putting furniture together and disassembling it is made easy by the ingenious yet simple design. The standard colours of the 10-UNIT SYSTEM are black and white; other colours are available on request.

KUVA / PHOTO: ROMAIN SELLIER

The highly ecological and ethical 10-UNIT SYSTEM is made from UPM ProFi, an environmentally innovative wood plastic composite. Its principal raw materials are recycled paper and plastic. The composite has proved to be tough and humidity resistant. It is an environmentally sustainable material that can be disposed of by incineration, or recycled back into the production process. All materials in the composite are non-toxic.

72

SHIGERU BAN arkkitehti Japani architect Japan www.shigerubanarchitects.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: AINO HUOVIO

10-UNIT SYSTEM Valmistaja / Producer : Artek Oy, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

73


STEFAN BORSELIUS

SUMO. Tuoli on verhoiltu Tärnsjö-nahalla ja täytetty tattarinkuorilla. Tärnsjö-nahka on parkittu kasvipohjaisella orgaanisella aineella, jonka ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen. Tattari on luonnonmukaisesti viljelty kasvi, jota käytetään ruoanlaitossa ja leivonnassa. Kuorta ei voi keittiössä hyödyntää, ja sitä pidetään yleensä jätteenä. Sumo-tuoli on kokeilu, jossa hyödynnetään suurelta osin elintarviketeollisuudesta kertyviä uusiutuvia ja biohajoavia jätteitä. Tuoli on periaatteessa tavanomaisen pikkutuolin tyyppinen, mutta se on täytetty ääriään myöten, mikä antaa Sumolle sen lopullisen muodon.

SUMO. The chair is covered with Tärnsjö leather and filled with buckwheat shells. Tärnsjö leather is vegetablebased organically tanned for minimal impact on the environment. The buckwheat, an ecologically cultivated herb is used for cooking and baking. The buckwheat shell, which cannot be used for cooking is usually considered a waste product. The Sumo chair is an experiment with renewable and biodegradable materials where much of the material is waste products from food production. The chair has basically the form of a conventional thin chair, that has been filled to its limits, which create the shape of the chair.

STEFAN BORSELIUS muotoilija Ruotsi designer Sweden www.borselius.se

74

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


SUMO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

75


CHING-HSU CHANG & WEI-MIN CHEN

PORES. Pores on käsitteellinen tuoli. Materiaaleja ovat bambuhiiliputket, huokoinen, täyteen puhallettu TPU (termoplastinen polyuretaani) ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko. Bambuhiili on erittäin ympäristöystävällinen materiaali. Sen rakenteessa on runsaasti huokosia ja reikiä, joiden ansiosta siinä on seuraavanlaisia ominaisuuksia: se absorboi hajuja ja haitallisia saasteita ilmasta ja vedestä, säätelee kosteutta, lähettää infrapunasäteitä ja vapauttaa hyödyllisiä negatiivisia ioneja. Näiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta Pore on tuoli, joka puhdistaa ilmaa ja säätelee sisäilman kosteutta. Elinkaarensa lopuksi tuolin voi murskata kasaan, jolloin se auttaa suodattamaan ilman ja veden saasteita. Tuoli koostetaan työntämällä bambuhiiliputket puhallettuun TPU-kuoreen, jolloin ne kiinnittyvät tiukasti laajetessaan sen sisällä. Samaten ruostumaton teräsrunko voidaan kiinnittää kuoreen ilman ainuttakaan ruuvia. Siksi kuluttajan on helppo koota tuoli, jolloin valmistukseen ei kulu energiaa, ja myöskään kuljetuksessa ja varastoinnissa ei tarvita paljon tilaa.

PORES. Pores is a conceptual chair. The selection of materials for this chair includes bamboo charcoal tubes, a pore-like inflated TPU (thermoplastic polyurethane) skin and a stainless steel frame. Bamboo charcoal is an extremely environment-friendly material. It contains many pores and gaps in its structure which makes it with the following properties: absorbing odor, absorbing harmful pollutants in the air and water, regulating humidity, emitting far-infrared radiation and releasing beneficial negativeions. Due to these unique properties, Pores is therefore a chair which can help purify the air and regulate the humidity of the indoor environment. And at the end of its lifespan, bamboo charcoal can be smashed and help filter the pollutants in the air and water of the nature. In terms of assembly, bamboo charcoal tubes are simply stuffed into holes of the inflated TPU skin and fixed firmly by the air inside the skin while swelling. Similarly, the stainless steel frame can be assembled together with the inflated skin without any screw needed. Hence this chair can be easily assembled by users. It can help save energy in the fabrication process of the chair and also save space in transportation and storage.

CHING-HSU CHANG & WEI-MIN CHEN professori, muotoilija & opiskelija Taiwan professor, product designer & student of National Yunlin University of Science and Technology Taiwan

76

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PORES

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

77


MÅRTEN CLAESSON & EERO KOIVISTO & OLA RUNE

PARUPU. Parupu on lasten tuoli, joka on valmistettu DuraPulpista. DuraPulp sisältää selluloosaa ja PLA:ta (polyaktidihappo), joka on täysin öljytön maissijauhosta valmistettu biomuovi. Tämän ansiosta Parupu on paperinkevyt ja silti yhtä kestävä kuin muovi. Mikä parasta, se on sataprosenttisesti biohajoava. Miksi sitten paperituoli sopii erityisesti lapsille? Kuten tiedämme, lapset kasvavat nopeasti, joten he tarvitsevat käytännöllisiä ja hyvin suunniteltuja kalusteita, jotka eivät silti maksa liikaa. Lisäksi tämä tuoli voidaan kompostoida, kun se käy liian pieneksi lapselle tai kuluu loppuun. Tämä on ekologisesti kestävä ja varsin merkittävä ominaisuus, kun ajatellaan tuotteiden valmistamista lapsille, tulevaisuuden maailmaan. DuraPulpin valmistaja on Södra. Jo vuodesta 1958 Södra on valmistanut paperiselluloosaa ja tehnyt tutkimustyötä kohteenaan tämä yksi maailman mielenkiintoisimmista materiaaleista. Södra on maailman kolmanneksi suurin paperiselluloosan valmistaja, jonka tuotteita toimitetaan yli 30 maahan.

PARUPU. Parupu is a children’s chair made from DuraPulp. DuraPulp is a mixture of paper pulp and PLA, a completely non-oil based bioplastic made from cornstarch. This is why Parupu is as light as if it were made of paper, yet as durable as if it were made of plastic. What’s more is that it is 100% biodegradable. So, why is making a chair from paper particularly suitable for children? As we all know, children grow fast which means they need furniture that is practical and well-designed yet doesn’t cost a fortune. Besides, once it’s outgrown or worn-out it is safely composted. An ecological sustainability benefit that counts a lot when making things for small people who belong to the future. DuraPulp is made by Södra. Since 1958 Södra have produced pulp for paper manufacturing and conducted research on one of the world’s most interesting materials. Södra is the third largest supplier of paper pulp in the world and supplies to over 30 countries around the world.

MÅRTEN CLAESSON & EERO KOIVISTO & OLA RUNE suunnittelijat Ruotsi designers Sweden www.sodrapulplabs.com

78

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PARUPU Valmistaja / Producer: Södra, Ruotsi / Sweden

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

79


BJÖRN DAHLSTRÖM

2,5 KG -TUOLI. Tämän ekotuolin lähtökohtana on puu. Mielestäni puu on monin tavoin täydellinen materiaali ekologiselle huonekalutuotannolle. Raaka-aine voidaan kasvattaa paikallisesti tuotantolaitoksen lähellä, jolloin kuljetustarve minimoituu. Puun valmistelu tuotantoa varten hoituu myös varsin energiatehokkaasti. Puu on uusiutuva luonnonvara, vaikka sitä onkin käytettävä harkiten, ja harkittu käyttö voi merkitä vähäisempää käyttöä. Nimensä mukaisesti 2,5 kg painaa vain 2,5 kg kiloa, kun puutuoli keskimäärin painaa kaksinkertaisesti. Tuolia voi ajatella luonnoksena, jossa esitetään yksi tapa säästää raaka-ainetta rakennetta keventämällä. Voisimme ehkä pyrkiä 50 % kevyempään rakenteeseen. Jos tuoleja valmistettaisiin esimerkiksi 50 000 kappaletta, säästyisi noin 150 tonnia käsiteltyä puuta. Kertautuessaan sarjatuotannossa pienikin raaka-aineen säästö voi merkitä paljon. Suunniteltaessa kevyttä puutuolia tarvitaan luovaa ajattelua, jotta rakenteesta tulisi kyllin vankka, mutta toisaalta se luo hyvän pohjan omintakeiselle muotoilulle.

2,5 KG CHAIR. Wood is the starting point for this eco-chair project. In my opinion, wood is in many ways a perfect material for ecological furniture constructions. It can often be grown close to where it is going to be processed, minimizing transportation. Also preparing the wood for production can be relatively energy effective. Wood is a resource that is renewable although it has to be used carefully, and using it carefully can be using less of it. As the name implies, the 2,5 kg chair weights around 2,5 kg compared to the average wooden chair that weights more than the double. The chair can be seen as a sketch, suggesting one way to achieve material savings through construction. We could strive towards 50% lighter constructions. This would mean that on a basis of for example 50.000 produced chairs, there could be a saving of around 150 tons of processed wood. Using less material in a large scale can of course make big a difference. Designing a lightweight wooden chair, creative thinking regarding the construction is crucial for achieving sufficient strength but it can also be an opportunity for a characteristic design.

BJÖRN DAHLSTRÖM muotoilija Ruotsi designer Sweden www.dahlstromdesign.se

80

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


2,5 KG -TUOLI / 2,5 KG CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

81


VESA DAMSKI

TRIANGLE -TUOLI. Materiaali: Polyeteeni-jätemuovi. Miettiessäni ajatusta ekologisesta tuotteesta tai tuolista mieltäni askarrutti eniten energian ja materiaalin käyttö. Ilmaston lämpenemisen yksi suurimpia tekijöitä on fossiilisista energiaraaka-aineista vapautuva hiilidioksidi. Ne ovat ylimääräinen kuormittaja ekosysteemillemme. Nykymallin mukainen länsimaalainen teollinen elämäntapa tuottaa muun muassa järjettömästi muovijätettä. Muovit, jotka ovat öljystä jalostettuja raaka-aineita, päätyvät pääosin kaatopaikoille tai energiajätteeksi, jolloin ne poltetaan. Polttamisessa vapautuu hiilidioksidia ja muita ympäristöä kuormittavia päästöjä. Oikeanlainen muovijätteiden lajittelu mahdollistaisi muoviraaka-aineen uudelleenkäytön uudeksi tuotteeksi. Mikäli muovijäte uudelleen jalostettaisiin tuotteeksi, kuten vaikkapa tarvekalusteiksi, sitoutuisi hiilidioksidi ja muut polttamisessa vapautuvat päästöt tuotteeseen, ainakin toistaiseksi. Kalusteteollisuus on yksi maailman suurimpia matalateknologian teollisuusaloja (low-tech). Tarvekalusteet voitaisiin aivan hyvin valmistaa uusioraaka-aineista, kuten vaikkapa jätemuoveista jalostetuista raaka-aineista. Se olisi täysin riittävää.

TRIANGLE CHAIR. Material: Polyethen waste plastic. When pondering the idea of an ecological product or chair I was primarily thinking about the use of energy and materials. One of the most important issues as regards global warming is the excessive carbon dioxide in the atmosphere which is a result of fossil fuel energy. It brings an extra load to our ecosystem. The present industrial lifestyle in Western countries produces among other things a massive amount of plastic waste. Plastic, refined from oil, most often ends up in dumpsters or to be burned as waste-to-energy product. Burning will again release carbon dioxide and other emissions which load the environment. Correct ways of separating plastic waste would make it possible to reuse it. If plastic waste were refined to new products, such as utility items, the carbon dioxide and other emissions released in burning, would be bound in the product at least for the time being. Furniture industry is one of the biggest low-tech industries. Utility articles could be made from recycled materials, using for instance refined waste plastic. That would be completely sufficient.

VESA DAMSKI suunnittelija Suomi designer Finland

82

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


TRIANGLE -TUOLI / TRIANGLE CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

83


TUULA FALK

PARATIISIN PENKKI. Minulle ekologinen istuin on metsiemme tuote, uusiutuva luonnonvara. Suomalainen koivu on kestävä, kaunis sekä luontevalla tavalla osa pohjoismaista identiteettiämme. Pintakäsittelemättömänä se elää ja hengittää säilyttäen kyvyn läpäistä ja kerätä kosteutta – pinta saa myös ajan patinan ikääntyessään. Tämä kova puumateriaali on samalla olemukseltaan lämmin ja sielukas. Puupenkin ”vuosirenkaat” tehdään poikkipäin liimatusta massiivikoivusta – työstö on käsityövoittoista perinteisiä valmistusmenetelmiä kunnioittaen. Istuimen pinta hiotaan käsin silkinpehmeäksi (istuinosat voidaan työstää myös jo patinoituneesta uusiokäyttöpuusta). Luonto on aina esteettisesti läsnä suunnittelussani. Massiivipuupenkki on pitkäikäinen sekä aina kunnostettavissa – mielestäni yksi ekologisuuden edellytyksiä. Paratiisin penkki – on nyt ajan virran vietävänä.

PARADISE BENCH. For me an ecological chair is a product of our forests, a renewable natural resource. Finnish birch is durable and beautiful and a part of our Nordic identity in a natural way. Without any surface treatment it lives and breathes maintaining the ability to absorb and keep moisture – over time the surface will also have a patina of age. This hard wood material is also warm and soulful. The ”annual ring” of the bench is achieved by glueing massive birch crosswise – it is worked manually celebrating traditional woodworking methods. The seating surface is ground manually until it is totally silky (the seating can also be worked from a recycled wood which already has a patina). In my designs nature is always aesthetically present. A bench made of massive wood is durable and it can always be repaired – to me this is one of the prerequisites of ecology. Paradise bench – now in the stream of time.

TUULA FALK muotoilija Suomi designer Finland www.tuulafalk.se

84

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PARATIISIN PENKKI / PARADISE BENCH Valmistaja / Producer: Osmo Peltola, Peltola Oy, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

85


XIAOJIE GENG; LI CHAO & JIANG YINGQI

3R CHAIR. Tuoli on kahden suunnittelijan yhteinen tuote: Li Chao ja Jiang Yingqi, neuvonantajana Xiaojie Geng. Luonnonvarojen liikakäyttö on aiheuttanut suunnattoman ympäristökriisin. Siksi tarvitaan 3R-periaatetta: Reduce, Reuse and Recycle (kulutuksen vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys). Tuolin ideana on kierrätyssymboli, ja se kuvastaa siten 3R-periaatteita. Siksi nimesimme sen 3R-tuoliksi. Verhoilukangas on 100-prosenttisesti kierrätettyä PET-materiaalia, joka valmistetaan kierrätetyistä muovipulloista eristämällä niistä kuitua, johon yhdistetään puuvillaa. Vuoden 2008 olympialaisia varten PET-kierrätysmateriaalista tehtiin kulutusta kestävä ja luonnonvaroja säästäviä T-paitoja. PET-pintamateriaalin lisäksi tuoli syntyy taloudellisesti ja yksinkertaisen valmistusprosessin kautta, sillä tuolin runko on tehty ruostumattomasta teräksestä ja sienestä. Lisäksi 3R-tuolin tasasivuinen kolmiomuoto on vakaa millä tahansa alustalla. Tuoli on huippukevyt ja helposti liikuteltava, joten sen voi ottaa mukaansa, minne ikinä meneekin.

3R CHAIR. The chair is a cooperative design, two designers as following: Li Chao and Jiang Yingqi, adviser: Xiaojie Geng. Over exploitation and utilization of resources has resulted in immense environmental crisis. Therefore, 3R principle is proposed. Namely, Reduce, Reuse and Recycle. This chair stems from the ”RECYCLE” signs, and it embodies the concept of 3R principles. So, we call it ”3R Chair”. The material used for the cover of this chair is 100% recycled. Plastic bottle is crushed and fi ber is extracted from it. Then a kind of renewable fabric is added and cotton fi ber is attached to the cover. In the 2008 Olympic Games, this PET recycling material was made into T-shirt, which is wear-resistant and resource friendly.

KUVA / PHOTO: YU HUI MIN

In addition to the PET surface material, as the frame structure of this chair is made of stainless steel and sponge, it can be made economically through simple technical process. Also the simple equilateral triangle structure of the 3R chair can be very stable in anyway you put it. As it is super light and easy movable, don’t forget to take it with you when being out.

86

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

XIAOJIE GENG; LI CHAO & JIANG YINGQI professori & opiskelijat Kiina professor & undergraduate students China


3R CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

87


EMILIANO GODOY

SNOWJOB -TUOLI. Tuoli koostuu kahdesta pääkomponentista. Ensinnäkin siinä on puiset jalat ja muu tukirakenne, jotka on valmistettu FSC-sertifioidusta, kasvipohjaisella, biohajoavalla aineella käsitellystä puusta. Osa rungosta on irrotettavissa, joten kuljetuksen ja varastoinnin ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Toinen osa on rungon päälle pujotettava päällinen, joka on valmistettu makeisteollisuuden jätteistä. Viallinen, virheellinen tai vanhentunut karamellipaperimateraali leikataan palasiksi ja taitellaan kolmioiksi, joista muodostuu kookas pinta. Päällisen sisäpuolella on tukea antava jäykkä, kuluttajajätepaperista tehty sisus. Tässä tuolissa käytetään muovitettua materiaalia, joka olisi teknisesti kierrätettävissä, mutta jota ei koskaan kierrätetä. Yhdessä kohdassa tuolin takana näkyy jokaisessa karamellikääreessä oleva kierrätyslogo, joka kertoo tuolin olevan kierrätysmateriaalia. Samalla se kertoo logon välittämästä virheellisestä viestistä, jonka mukaan karamellikääreet kierrätetään, vaikka niin ei koskaan tehdä.

SNOWJOB CHAIR. The chair is formed by two main components. The first is a wooden structure that forms the legs and general support of the piece, manufactured in FSC certified wood and a vegetable based, biodegradable finish. The structure also partly disassembles by means of stainless steel hardware, reducing the shipping size of the chair in half, and consequently reducing transportation and storage environmental impacts. The second component is a cover that slips on top of the wooden structure and forms the seat, back and armrests that the user is in contact with. This cover is made using post-industrial waste from the candy wrapping industry. Labels that are misprinted, incorrect or obsolete are cut into small sections and folded into rectangular pieces that form large surfaces. An internal reinforcement made from post-consumer recycled paper is used to give rigidity and resistance to the labels. This chair uses a plastic material that although technically recyclable, is never recycled. One label on the back shows the recycling logo that appears on each candy wrapping, speaking about the fact that the cover is made from recycled materials, but also about the wrong message that this logo communicates, stating that candy wrappers are actually recyclable when in fact none of them is.

EMILIANO GODOY teollinen muotoilija Meksiko industrial designer Mexico www.godoylab.com

88

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


SNOWJOB -TUOLI / SNOWJOB CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

89


ALEKSI HAKKARAINEN

POLVELLA. Perustelut jakkaran ekologisuudesta: jakkara on valmistettu kotimaisesta mäntypuusta. Se on tarkoitettu kestämään aikaa ja käyttöä. Liitoksena on perinteinen ja luja sormiliitos. Ajatellen jakkaran elinkaaren loppua, se on helppo kierrättää tai hävittää, koska se sisältää vain yhtä materiaalia.

POLVELLA. Arguments for the ecological qualities of the chair: This stool has been made of Finnish pinewood. It is meant to resist time and use. The strong, traditional finger joint has been used to construct this chair. As for the life cycle of the chair: It is easy to recycle or destroy, because it consists of only one material.

ALEKSI HAKKARAINEN teollisen kalustemuotoilun opiskelija Suomi student of industrial furniture design Finland

90

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


POLVELLA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

91


ARTO HALMETOJA

MINIMI. Helposti mukana kuljetettava istuin. Sopii muun muassa messumyyjille ja lyhytaikaiseen, puoliistuntaa vaativaan työskentelyyn. Valmistetaan useampaa korkeutta, korkea jakkaramalli. Jakkaraa on tarkoitus tulevaisuudessa valmistaa myyntiin omassa puusepän verstaassa. Materiaalina suomalaiset, oman verstaan lähialueilla kasvavat puut. Näyttelykappale on valmistettu pihlajasta. Pintakäsittely voidaan tarvittaessa tehdä orgaanisella huonekaluvahalla. Jakkaraa valmistetaan puusepän verstaalla ja se sopii myös sarjavalmistukseen. Ekologisuus: - Jakkarassa on minimoitu materiaalien käyttö. Koko istuin muodostuu kolmesta keskenään samanlaisesta osasta. Yksi osa koostuu jalasta ja siihen liitetystä ns. tukisarjasta. Tukisarjojen mitoitus ja niiden kiinnitys toisiinsa antavat riittävästi istuinpinta-alaa, ettei erillistä istuinlevyä tarvita. - Valmistuksessa käytettävä puumateriaali on mahdollista hankkia lähialueelta, joka puolella maailmaa. - Minimi on pinottava, jolloin kuljetus ja säilytys onnistuu helposti. - Omassa käytössä pintakäsittelyä ei välttämättä tarvita, tarvittaessa voidaan käsitellä ekologisella vahalla.

MINIMI. This chair is easily transportable, and thus suitable for people working at fairs or for short-term activity requiring a half-sitting position. Manufactured with various heights, this is a high stool model. In the future the stool will be manufactured at our own carpenter’s workshop. The materials are Finnish wood growing at the vicinity of the workshop. This piece is made of rowan. The surface can be treated with organic furniture wax. The stool can be manufactured either in a workshop or serially in the industry.

KUVA / PHOTO: PIIA LEPPÄMÄKI

Ecological features: - The use of materials has been minimized. The stool consists of three similar components. One part is a foot and a support elements attached to it. The support elements and their attachment offer enough space for sitting, so no separate seating is required. - The wood needed in the production can be acquired locally in any part of the world. - Minimi is stackable and thus easily transportable and storable. - Surface treatment is not necessary when used by oneself, but the chair can, however, be treated with ecological wax.

92

ARTO HALMETOJA huonekalupuuseppä Suomi carpenter Finland www.wood.fi

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


MINIMI Valmistaja / Producer: Studio Arto Halmetoja, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

93


ZHOU HAOMING; YU JIE & SUN NING

BAMBUSOHVA JA BAMBUTUOLI. 1) Ympäristöä säästävä ja ekologinen. Bambu on erittäin nopeasti kasvava kasvi, joten se tuottaa luonnostaan runsasta satoa. Lisäksi se on uusiutuva, kierrätettävä ja luonnostaan maatuva. Bambun käyttö ei siis rasita ympäristöä, joten se on sopusoinnussa ekologisten periaatteiden kanssa. 2) Luontainen tyyli. Bambu on kevyttä ja onttoa, mutta silti kyllin tukevaa tuolin kaltaisten kalusteiden valmistamiseen. Bambun pinta on sileä ja herkän tuntuinen, ja siinä on kaunis rytminen kuviointi. Bambuhuonekalut ovat tyylikkäitä, raikkaita ja samalla yksinkertaisia. Sen luonnollisen ilmeen kautta huoneeseen syntyy levollinen ja rento, mutta erittäin vitaalinen atmosfääri. 3) Vaihtelevat muodot. Bambu on tukevaa, kevyttä ja joustavaa, ja siksi sitä voi taivuttaa kaareviin ja muihinkin muotoihin. Bambukalusteiden muotoilu perustuu etupäässä lineaarisuuteen, joten suunnitteluun on tarjolla joustavuutta ja monenlaisia mahdollisuuksia. 4) Käsityö. Toisin kuin modernit puukalusteet, bambuhuonekalut tehdään pääasiassa käsin. Käytettävissä on monia hienoja ja ainutlaatuisia valmistusmenetelmiä, kuten esimerkiksi erilaisen punontatavat.

BAMBOO SOFA AND BAMBOO CHAIR. 1) Environmental and eco-friendly. Bamboo is a kind of fast-growing natural plant. With short growth cycle, it matures quickly, and can achieve high yield. In addition, bamboo is renewable, recyclable, and naturally decomposable. As a result, using bamboo does not impact the environment, and is in line with the ecological principle. 2) Indigenous style. Bamboo is light with its hollow inside; however bamboo is sturdy enough to build furniture such as chairs. The bamboo surface is smooth with a delicate feeling, and arrays of bamboos show strong rhythmic patterns. The furniture made of bamboos feels elegant, fresh, yet simple. With beautiful indigenous style, it helps to create a quiet and relaxed atmosphere in a room with great vitality. 3) Various forms. Bamboo is solid, light, and flexible, which makes it easy to be processed into curves, and to be formed into various shapes. The design of bamboo furniture is mainly based on linear forms, and this offers great flexibility and opportunity for a variety of design patterns.

KUVA / PHOTO: HENRIK ENBOM

4) Ingenious craft. Unlike modern wooden furniture, bamboo furniture is mainly made by hand. A wide range of sophisticated methods can be applied, such as plugging and weaving, and the craft to process bamboo is quite unique.

94

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

ZHOU HAOMING; YU NIE & SUN NING professori, sisustusarkkitehti & sisustusarkkitehdit Kiina professor, interior architect & interior architects China


BAMBUSOHVA / BAMBOO SOFA Suunnittelijat / Designers: Zhou Haoming & Yu Jie

BAMBUTUOLI / BAMBOO CHAIR Suunnittelijat / Designers: Zhou Haoming & Sun Ning

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

95


PEKKA HARNI

TIKAS & LANKKU -KALUSTEJÄRJESTELMÄ. ”Ei tästä tuolia tullutkaan, mutta tulipahan aika ekologinen kalustesysteemi.” Materiaalina on käytetty uusiutuvaa paikallista puuta, joka toimii myös hiilinieluna. Kalusteessa ei käytetä mitään materiaaleja tai aineita, joista ei ole vähintään sadan vuoden kokemusta, siksi se on turvallinen ja pitkäikäinen. Pintakäsittely tehdään myrkyttömillä luonnonvahoilla tai -öljyillä. Kaluste on valmistettavissa edullisesti harvoina moduloituina osina, pakattavissa täysin litteäksi, helposti varastoitavissa ja kuljetettavissa, sekä koottavissa ja purettavissa ilman heloja, muita lisäosia tai välineitä. Kaluste voidaan kokonaisuudessaan hävittää polttamalla turvallisesti, jolloin siitä saadaan lämpöenergia talteen. Kaluste on muotoiltu rakenteen ehdoilla, jolloin se kykenee ottamaan enemmän irti vähemmästä materiaalista. Rakenne jäykistää itse itsensä painovoiman avulla ja muodostaa kolmioiden avulla tehokkaan ja kestävän sauvaristikkorakenteen. Tuotetta voidaan joustavasti muunnella ja sopeuttaa eri tarpeisiin erilaisissa käyttöympäristöissä. Kalusteen funktiota voidaan muuttaa, jolloin esimerkiksi hyllyn osista voidaan tehdä pöytä tai penkki. Samat perusosat ovat käytettävissä muuttuvissa elämäntilanteissa, vieläpä sukupolvilta toisille elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tuotteen muotokieli on yksinkertainen ja ajaton. Sen mittasuhteita voidaan säätää ja muunnella vielä käyttötilanteessa, joten siihen ei kyllästy nopeasti. ”Jotta jokin voisi olla kaunista, sen on oltava myös eettisesti hyvin ja oikein.” * *

Vapaamuotoinen lainaus Juhani Pallasmaan artikkelista (Suomen) Arkkitehtilehdessä.

TIKAS & LANKKU, SET OF FURNITURE. ”It did not turn out to be a chair, instead, it’s quite an ecological set of furniture.” The material of the product is renewable local wood which at the same time acts as a carbon sink. All the materials are familiar from at least a hundred years’ of use, which makes the chair safe and longlasting. The surface is treated with non-toxic natural wax or oil. The piece of furniture can be manufactured cost-effectively as just a few modules, it can be packaged totally flat, it can be assembled and taken apart without any fittings, extra parts or equipment. It can be disposed safely by burning which at the same time provides energy. The piece of furniture has been designed in the terms of structure, and thus more is gained from less material. The elements are stiffened gravitationally and the triangles end up in an efficient and durable structure. The product can be modified in a flexible way and adapted for various needs in different environments. The function can also be modified, and thus a shelf can become a table or a bench. The same basic elements can be used in various phases of life, even from one generation to another according to life cycle philosophy and sustainable development.The product is visually simple and timeless. Its dimensions can be adjusted and modified even when in use, so you don’t become fed up with it. ”To be beautiful a product must be ethically sustainable as well.” * *

Formal quotation from Juhani Pallasmaa’s article in The Finnish Architectural Review.

PEKKA HARNI arkkitehti, teollinen muotoilija Suomi architect MSc, industrial designer MA Finland www.harni-takahashi.com

96

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


TIKAS & LANKKU -KALUSTESYSTEEMI / TIKAS & LANKKU, SET OF FURNITURE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

97


SIMO HEIKKILÄ

TUPA-TUOLI. Nojatuoli valmistetaan Fiskarsissa paikallisesta materiaalista paikallisin työmenetelmin. Materiaalit haapa ja romurauta. Metafora perinteisen rakennuksista tutun salvostekniikan soveltamisesta pienempään mittakaavaan hallitsee tuolin visuaalista ilmettä. Muoto kestää aikaa ja syntynyt patina kertoo eletystä elämästä. Tuoli on helppo koota ja hävittää kestävää kehitystä noudattaen. Rakenteen läpi menevät sideraudat kiristävät rungon jäykäksi kokonaisuudeksi. Rakenne tekee esineestä tutunoloisen ja luotettavan. Tuolin istuinosa voidaan valmistaa usealla eri tavalla. Tavoitteena on kuitenkin aina oltava hyvä istumisen ergonomia.

TUPA CHAIR. This armchair is manufactured in Fiskars from local materials using local methods. The materials are aspen and junk metal. The visual impact comes from using a joint familiar from houses on a smaller scale. The design is timeless, and in the future there will be patina telling about the life before.

KUVA / PHOTO: TEIJA ISOHAUTA

The chair is easy to assemble and dispose of in a sustainable way. The iron piercing the structure stiffens the frame to its final form. This construction makes the chair familiar looking and reliable. The seating can be manufactured in many ways but good ergonomics must always be aimed at.

98

SIMO HEIKKILÄ professori, sisustusarkkitehti SIO Suomi professor, interior architect Finland www.periferiadesign.fi

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


TUPA -TUOLI / TUPA CHAIR Prototyypin valmistaja / Prototype producer: Nikari Oy, Fiskars, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

99


PETER HIORT-LORENZEN & JOHANNES FOERSOM

IMPRINT. Sellupuriste on uusi kuitumateriaali. Ideana on käyttää edes osa maapallon tuottamasta valtavasta määrästä biomassaa ja kierrättää se laadukkaiden muotoilutuotteiden materiaaliksi. Puujätteen käyttämiseksi esimerkiksi huonekaluihin on kehitetty pehmeä selluloosakuitu, jota voi puristaa plastiseen muotoon. Puristamalla massaa kovalla paineella muottiin saadaan erittäin kestävä ja kevyt istuinosa. Imprintin kalusteissa on kolme eri rakennetta, joissa kaikissa on pohjana selluloosakuitu. Yhdistelmät ovat selluloosa/kuusi, selluloosa/kookos ja selluloosa/kaarna. Saatavana on viisi eri väriä. Imprint-tuolit valmistetaan asettamalla selluloosalevy muotin päälle ja puristamalla se ihmiskeholle sopivaan plastiseen muotoon. Lammhults Möbel Ab valmistaa Imprint-tuolit yhteistyössä Dan-Webin kanssa, jonka puolestaan valmistaa selluloosalevyt. ”Ihminen on jo pitkään erottanut materiaaleja toisistaan ja yhdistänyt niitä uudella tavalla. Tämä on antanut myös Imprint-tuolille uuden arvon.”

IMPRINT. Cellupress is a new plant fibre material. The idea is to use some of the enormous resources of biomass, which the earth produces and recycle it to develop a material of high design quality. In order to use the biomass from wood waste for things like furniture, soft mat of cellulose fibre has been developed, which can be compressed to plastical forms. By pressing the mat under great pressure in a form, the shell element develops great strength and lightness. There are three textures for the Imprint furniture, all with the cellulose fibres as a base. They are cellulose/ spruce, cellulose/coco and cellulose/bark. The pieces can be produced (delivered) in five different colours. The Imprint chairs are inspired by the process, where a rectangular mat is placed in a mould and compressed in a plastic form. Lammhults Möbel Ab produces the Imprint chairs in cooperation with Dan-Web who produces the final mats. ”Humans have taken materials apart and put them back together in new ways for a long time. This kind of work with the aesthetic values of small particle, plant fibres in this case, was our basis for giving Imprint a new value.”

PETER HIORT-LORENZEN & JOHANNES FOERSOM suunnittelijat Tanska designers Denmark www.foersom-hiort-lorenzen.dk

100

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


IMPRINT Valmistajat / Producers: Lammhults Möbel Ab & Dan-Web, Tanska / Denmark

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

101


TIMO HOISKO

FARMLINE. Tuoli tulee maalta ja tehtaalta. Tuolin ekologisuus perustuu pitkäikäisiin, kierrätettäviin kotimaisiin materiaaleihin ja minimalistiseen muotoiluun. Rungon muoto mahdollistaa pinottavuuden, mikä säästää tilaa varastossa ja kuljetuksissa. Materiaaleina ovat kierrätysmetalli ja hamppukuitu. Metallin muotona on käytetty putkea, jonka halkaisija on 10-15mm. Runkoa valmistettaessa hitsaussaumat on pyritty minimoimaan. Tuolin istuin ja selkänoja on valmistettu hamppukuidusta. Hamppukuiduista tehdyt matot on asetettu alumiinisen muotin sisään, jonka avulla matot on puristettu yhteen. Muotopuristeen sideaineena on polyesteri (PET), joka sulaa +90 asteen lämpöisessä muotissa kiinnittyen tiukasti kuiturakenteeseen. Valmis muotopuriste on todella jäykkä ja kestävä. Hamppukuitu on yllättävän ekologinen materiaali. Sitä viljellään ja tuotetaan Suomessa, ja se antaa satonsa kerran vuodessa. Suomessa tuotetun hamppukuidun rakenne on lujempaa kuin muualla maailmassa viljelty hamppu. Hamppu kykenee puhdistamaan maaperää eikä se tarvitse voimakasta lannoittamista kasvaakseen. Hamppukuidusta valmistettu istuin voidaan kierrättää, ja sen raaka-aine voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Lisäksi muotopuriste voidaan kompostoida.

FARMLINE. This chair comes at the same time from the countryside and from the factory. It is ecological, because it is made of durable, regional materials with a minimalistic design. The shape of the frame makes it stackable, which is a space saving feature during storage and transportation. The materials are recycled metal and hemp fiber. The frame is made of 10-15 mm recycled metal pipe with as few welding seams as possible. The seating and backrest are made of hemp fiber. The hemp fiber mats are put inside of an aluminium mould which helps to press the mats together. The materials are pressed together using polyester (PET) as bonding agent. It melts in a mould at +90°C and sticks firmly in the fiber structure. When completed the pressed form is really stiff and durable. Hemp fiber is surprisingly ecological. It is cultivated and produced in Finland with an annual crop. Hemp fiber produced in Finland is stronger than one produced elsewhere. Hemp is able to purify the soil and it does not require strong fertilizers to grow. The seating made of hemp fiber can be recycled, and the raw material reused. The pressed material can also be composted.

TIMO HOISKO muotoilija Suomi designer Finland www.ko-ho.fi

102

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: JUSSI METSÄPELTO

FARMLINE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

103


KAARLE HOLMBERG

KASSU-EKOTUOLI. Tuoli on tehty isosta, oksaisesta kuusen rungosta. Jalka ja istuin kuten myös selkä sekä kiinnitystappiosa ovat kaikki rungosta palasina leikattuja ja yhtä puuta. Osat on katkaistu ja halkaistu aina oksan kohdalta noin 25 x 25 cm paloina, joista oksa lähtee valmiiksi jalan kulman suuntaisesti. Tuolissa käytettävän suuren puun tuuli on kaatanut kilometrin päässä Helsingin Messukeskuksesta luontopolulle, ja se menisi muussa tapauksessa hakkeeksi. Työkaluina on käytetty pokasahaa, halkaisukirvestä ja puhdasta lihastyötä. Tuolien värit ovat luomuvärejä; mustaviinimarjamehun puristusjäte ja kimrööki. Valkoinen tuoli on käsitelty Osmo Color -vahalla. Tuolin saa myös puun värisenä.

KASSU ECO CHAIR. The chair is made from a big spruce trunk with lots of branches. The foot and seating as well as the backrest and the fastening pins are cut from the trunk, and they come from one solid piece. The parts have been cut and split at a branch to 25 x 25 cm pieces so that the foot is separated naturally from the trunk at a correct angle. The tree used for the chair has been tipped over by wind on a nature path one kilometer from the Helsinki Exhibition & Convention Centre, and in other circumstances it would have been cut into chips. The chair was made using bucksaw, axe and muscular power. The colours are natural; pressed black currant waste and carbon black. The white chair has been treated with Osmo Color wax. A non-treated chair is available as well.

KAARLE HOLMBERG sisustusarkkitehti SIO Suomi interior architect Finland

104

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KASSU-EKOTUOLI / KASSU ECO CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

105


VESA HONKONEN

PERSTAPPITUOLI. Maailmassa on liikaa tuoleja ja niiden valmistus aiheuttaa suunnattoman suuren hiilijalanjäljen. Miksi ei tuoli kulkisi ihmisen mukana, aivan kuten housut tai kampa. Puet aamulla vaatteet päällesi, kiedot tuolin vyötäisillesi. Nouset bussiin, ei istuimen istuinta, kaikki omilla Perstappituoleillaan. Saavut työpaikallesi, vain pöytiä, johtajalla tietenkin hiukan muhkeampi tappi. Illalla elokuviin, vain viettävä tyhjä sali, kaikki keinuvat omilla tapeillaan. Perstappituoli kyseenalaistaa tuolin ylivallan. Meidän pitäisi alkaa puhua esimerkiksi istumisvälineestä (sitting device, sittredskap). Istumisessa on kysymys painovoiman voittamisesta ja tämä voi tapahtua myös yhden tukipisteen varassa. Perstappituoli on terveellinen, koska se pakottaa istujan etsimään tasapainoaan. Tämä tuoli voi kulkea skeittaajan kyydissä, antaa lepoa festivaaleilla tai muuttaa jonotuksenkin miellyttäväksi. Tuoli on kuollut, kauan eläköön Perstappituoli!

PERSTAPPITUOLI. There are too many chairs in the world, and manufacturing them produces an immense carbon foot print. Why not carry the chair wherever you go, just like you carry a comb or trousers. You get dressed in the morning and tie the chair around your waist. You get to the bus, no chairs there, everybody is using their own Perstappi chair. You arrive at your job, just tables at the office, only the manager has a more impressive Perstappi. In the evening you go to movies, there’s a reclining space where everybody is rocking on their own Perstappi.

KUVA / PHOTO: JARI TIKKA

Perstappi chair questions the supremacy of the chair. We should start talking about a sitting device instead. Sitting is, after all, about subdueing the gravity, and that can be achieved on one point of support. Perstappi chair is healthy because it makes the sitter to seek for equilibrium. This chair can travel with the skater, it offers rest at festivals or makes queueing more agreeable. The chair is dead, long live Perstappi chair!

VESA HONKONEN professori, arkkitehti SAFA, A-MSA Suomi professor, architect Finland www.vharc.com

106

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PERSTAPPITUOLI Valmistaja / Producer: Källemo, Ruotsi / Sweden

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

107


ANNIINA IKÄHEIMO & MATTI KANKKUNEN

MATE. Mate-tuoli on pinoutuva yleistuoli ja se on suunniteltu teolliseen tuotantoon. Tuolin runko on terästä, jalat massiivipuuta ja selkä sekä istuin viilupuristetta. Tuolin ekologinen näkökulma on sen materiaaleissa ja rakenteessa. Materiaalit ovat kotimaisia. Puuosat valmistetaan kotimaisista puulajeista ja niiden pintakäsittelyssä käytetään puuvahaa. Teräsosat voidaan valmistaa kierrätetystä teräksestä, jonka pintakäsittelynä on pulverimaali. Viilupuristeiden pinnat ovat puuviilua ja linoleumia. Linoleum on valmistettu luonnon raaka-aineista ja sitä voidaan huoltaa. Osat kiinnittyvät toisiinsa ruuviliitoksilla, joten tuoli voidaan pakata komponentteina ja kasata vasta myymälässä tai asiakkaalla. Ruuviliitoksien ansiosta tuolin huoltaminen on helppoa.

MATE. Mate chair is a regular stackable chair designed for industrial production. The frame is made of steel, the feet of massive wood and the backrest and the seating of compressed veneer. The ecological point of view lies in the materials and in the structure. The materials are regional. The wooden parts are made of Finnish wood and its surface is treated with wood wax. The steel parts are made from recycled steel and the surface is powder painted. The compressed veneer is made of wood vaneer and linoleum. Linoleum is manufactured from natural materials and can be maintenanced.

KUVA / PHOTO: SAMULI IKÄHEIMO

The parts are fastened together with srews, so the chair can be shipped as components and be put together at the store or by the end consumer. The screw joints make the maintenance easy.

108

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

ANNIINA IKÄHEIMO & MATTI KANKKUNEN muotoilijat Suomi designers Finland


MATE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

109


MATTI ISO-PÄRNÄ

DEE-KEINUTUOLI. Keinutuolin suunnittelussa lähtökohtana oli keinutuolin pinoutuvuus. Yleensä keinutuolien suunnittelussa ei juurikaan hyödynnetä pinoutuvuutta, mikä teki suunnittelusta mielenkiintoista. Keinutuolin pinoutuvuus on logistisesti järkevää, koska tällöin normaalisti paljon tilaa vaativa tuote vie vähemmän tilaa sekä kuljetuksessa että varastoinnissa. Keinutuolin ekologisuutta lisää sen yksinkertainen rakenne, jonka valmistukseen kuluu verrattain vähän materiaalia. Keinutuolin materiaalivalinnoissa ekologisuus on huomioitu käyttämällä uusiutuvia luonnon materiaaleja. Keinutuolin runko on valmistettu suomalaisesta koivusta ja verhoiluun on käytetty luonnonväristä, 100-prosenttisesta villasta valmistettua villahuopaa. Keinutuolin puurunko, huopaverhoilu ja pehmusteet voidaan tarvittaessa vaihtaa erikseen uusiin eikä koko tuolia tarvitse uusia yhden osan kuluttua loppuun. Tuolin eri materiaalit ovat siis myös eroteltavissa toisistaan, jolloin käytöstä poistettu tuote on helpommin kierrätettävissä.

DEE ROCKING CHAIR. Stackability was the starting point when designing this rocking chair. It is generally not taken into consideration as for rocking chairs which made the design process interesting. Stackability is logistically sustainable because rocking chair normally requires a lot of space for storage and transportation. The chair has also a very simple construction, and the production requires a relatively small amount of material. The materials have been chosen ecologically, thus renewable natural materials have been used. The frame is made of Finnish birch and the upholstery fabric is Finnish felt, 100 % wool. Whenever needed, the wooden frame, felt upholstery and the padding can be replaced instead of the entire chair. Thus the various materials can be separated and in the end the product is more easily recyclable.

MATTI ISO-PÄRNÄ muotoilija Suomi designer Finland

110

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


DEE-KEINUTUOLI / DEE ROCKING CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

111


LIISA JAAKKONEN & KATI RÄISÄNEN & RAISA MYYRYLÄINEN & JUSSI HELVE

SULO HAPTINEN. Teoksemme on pieni tuoli/jakkara/apupöytä. Istuimen materiaalina on suomalainen koivuviilu, joka on läpivärjätty CWP:n ympäristöystävällisellä menetelmällä. Väri tuo kotimaiseen puuhun uuden ulottuvuuden, eikä erikoisia ja uhanalaisia puulajeja tarvita. Kansi laminoidaan erivärisistä viiluista, mikä tuo esille kansilevyn kerroksellisuuden. Työstö, esimerkiksi kannen hionta eri tavoin, vaikuttaa yksilöllisen pintakuvion muodostumiseen. Pinnan kuluminen vain parantaa istuinta, sillä se tuo uuden värin esiin! ”Rakas Sulo Haptinen! Kiitos yhteisistä vuosistamme – toivottavasti saamme niitä vielä paljon lisää! Olemme kokeneet yhdessä paljon: opin kanssasi kävelemään, ja kun en ylettynyt, autoit minua uskollisesti pääsemään kielletyille kaapeille. Opiskelijaboksissani pidit kärsivällisesti laseja hurjimmissakin juhlissa. Nyt kun minulla on taas aikaa istuskella, voin lopultakin lepuuttaa väsyneitä jalkojani. Vuodet ovat jättäneet jälkensä myös sinuun – uudet sävyt ovat paljastuneet sisimmästäsi. Se ei ole tehnyt sinulle pahaa, sillä aika kaunistaa sinuakin. Voi Sulo Haptinen – sinulle on aina paikka sisustuksessani!”

SULO HAPTINEN. Our product is a small chair/stool/side table. The seating is made of Finnish birch veneer dyed through with the environmentally friendly CWP procedure. Colouring gives the wood a new exciting dimension, and no special or endangered species are needed. The surface is laminated with differently coloured vaneer chips, which shows its layered nature. The surface can be treated and e.g. ground in various ways which results in the surface pattern. Abrasion only makes the seating better because it always reveals a new colour! ”Dear Sulo Haptinen! Thank you for our years together – I wish there will be many more to come! We have shared a lot of experiences: I learned how to walk with you, and when I did not reach what I wanted, you were faithfully there to help me reach the forbidden cupboards. In my student home you patiently held the glasses even during my wildest parties. Now that I have time to just sit, I can finally rest my tired feet. The years have made their prints on you as well, and they have revealed new shades from the inside. That is not bad because time makes you more beautiful. Oh, Sulo Haptinen, there’s always a place for you in my home!”

LIISA JAAKKONEN, muotoilija & KATI RÄISÄNEN, suunnittelija & RAISA MYYRYLÄINEN, suunnittelija & JUSSI HELVE, muotoilija Suomi designers Finland www.cdm.fi www.cwp.fi

112

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


SULO HAPTINEN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

113


ELMO JOENSUU

RT5. RT5 -rautatuoli on valmistettu kestävistä ja kierrätettävistä materiaaleista. Tuolin kierrätys on vaivatonta, koska sen komponentit sisältävät vain yhtä kierrätettävää materiaalia. Teräs- ja puuosat ovat omina helposti irrotettavina osinaan. Tuolin pintakäsittelynä on helppohoitoinen vaha ja vesipetsi. Komponentit voidaan helposti purkaa ja varastoida hyvin pieneen tilaan. Valmiiksi rosoisessa teräspinnassa ei naarmut ja kolhut erotu. Puu- ja teräspinnat kuluvat kauniisti ajan saatossa. Lisäksi komponentteja on helppo korjata ja vaihtaa tarvittaessa. Esimerkiksi levyt voidaan vaihtaa tai uudelleen värjätä mieltymysten mukaan. Tuolissa on huomioitu myös kestävä ja ergonominen muotoilu. Tuotetta valmistetaan tilaustyönä pieninä sarjoina.

RT5. RT5 iron chair is manufactured from durable and recyclable materials. Recycling is effortless because the components contain only one recyclable material. Steel and wooden parts are easily separated from each other. The surface is treated with wax and water based stain. The components can be easily detached and stored in a very small space. The steel surface is rough, so possible scratches and dents won’t show. Wood and steel age beautifully over time. The components can be repaired and replaced if needed. For instance the plates can be changed or redyed according to one’s tastes. The chair is also designed in a sustainable and ergonomical fashion. The product is manufactured on order as small series.

ELMO JOENSUU seppä Suomi smith Finland

114

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RT5

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

115


TEEMU JÄRVI

FORMAT -ISTUINALUSTA. Olen innokas luonnossa liikkuja ja vaeltaja. Varsinkin pitkälle vaellukselle tavaroiden koko ja paino pitää miettiä tarkkaan, mitään ylimääräistä ei voi ottaa mukaan. Maastossa istutaan ja levähdetään kiven tai puurungon päällä. Leirissä saatetaan rakentaa kivistä korkeampi jakkara istumista varten, jos sopivan kokoista ja korkuista istuinta ei leirin läheltä löydy. Kivet ovat yleensä kylmiä ja sateella myös märkiä, joten retkeilijä tarvitsee lämpöä ja kosteutta eristävän alustan. Pieni pehmustus kovan kiven ja oman takapuolen väliin ei sekään ole pahitteeksi. Nyt markkinoilla on lähinnä solumuovisia istuinalustoja, joiden materiaali ei ole kierrätettävissä. Lisäksi löytyy ilmatäytteisiä alustoja, joissa on käytetty useampia muovilajeja. Molemmat täyttävät istuinalustan tehtävän hyvin, mutta tuotteet eivät ole erityisen ekologisia. Tarkoituksena on tutkia, miten alustan voisi valmistaa ekologisemmin ja muotoilla kätevästi kokoon taittuvaksi. Silloin alusta kulkee helposti mukana niin luontovaelluksilla, kaupunkipiknikeillä kuin festareilla. Teollisuuden ja kaupan logistiikankin kannalta pieneksi pakkautuva alusta on hyvä, koska se vie vain vähän rahti- ja varastotilaa. Istuinalusta on myös kannanotto: tarvitaanko istumiseen ylipäätään muuta kuin alusta? Tuoliksi sopivia kiviä, puunrunkoja ja betoniporsaita löytyy lähes kaikkialta. Ylös, ulos ja istumaan!

FORMAT SEATING. I spend a lot of time in nature, trekking. Especially for long treks the size and the weight of the equipment must be carefully considered as no extra can be carried. In the nature one sits and rests on a stone or a trunk. By the camp a higher sitting place may be built from stones if there’s no suitable place otherwise. Stones are generally cold and sometimes also wet, so the trekker needs a seating that protects from cold and moisture. A light batting between the stone and one’s own bottom could be nice as well. The seatings available at the moment are mostly made of cell foam and as such non-recyclable, or inflatable seatings made of various plastic materials. Both serve well as seatings but are not very ecological.

KUVA / PHOTO: KALLE KATA ILA

I wanted to explore how the seating could be manufactured more ecologically and designed to be easily collapsible to be handy enough when trekking in the nature, at city picnics and festivals. Industrially and also logistically a collapsible seating is ideal for it requires little space during storage and transportation. Seating is also a statement: do we really need anything more than a seating. Stones, trunks and concrete blocks to be used as chairs can be found anywhere. Get up, go out and sit down!

116

TEEMU JÄRVI muotoilija SIO Suomi designer Finland www.jarvi-ruoho.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


FORMAT -ISTUINALUSTA / FORMAT SEATING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

117


JOUKO JÄRVISALO

RAG RUG. Tuolin ekologisuus lähtee materiaalivalinnoista. Tuolin runko on yksinkertainen massiivipuinen kehärakenne, johon istuimena toimiva kierrätystekstiilistä kudottu matto pingotetaan teräksisten vetotankojen avulla kuin kangaspuihin. RAG RUG -tuolin ekologisuus ilmenee valmistusmahdollisuuksien monimuotoisuudessa. Tuoli voidaan valmistaa sekä teollisena sarjatuotteena että käsityönä pieninä sarjoina tai rungon liitostekniikoita varioimalla jopa tee-se-itse -työnä. RAG RUG -tuoli on ekologinen myös rakenneperiaatteeltaan. Tuoli on helppo kasata ja purkaa osiin, jolloin sen kuljettaminen ja pakkaaminen on tehokasta ja kaikki materiaalit ovat kierrätettävissä.

RAG RUG. The ecological nature of the chair starts from the choice of materials. The chair is basically a simple framework made of massive wood, where the seating woven from recycled textiles is tightened as in a loom using steel rods. The various possibilities of manufacturing the RAG RUG chair make the process ecological. It can be manufactured industrially, serially or crafted individually or by varying the joint techniques even as a do-it-yourself product.

KUVA / PHOTO: MARKKU OJALA

RAG RUG is ecological thanks to its construction principles. It is easy to construct and deconstruct, thus it can be efficiently transported and repacked. All the materials are recyclable.

118

JOUKO JÄRVISALO muotoilija SIO Suomi designer Finland

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RAG RUG

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

119


ARI KANERVA

ALKU. Valitsin puutuolin, koska se on mahdollista valmistaa kotimaisista raaka-aineista. Tuolin suunnittelun lähtökohtana oli pinoutuvuus ja osien valmistettavuuden yksinkertaisuus kuitenkin suunniteltuna siten, että ulkonäöllisesti tuolista tulisi esine, joka kestää aikaa. Puu on materiaalina kierrätettävä, kotimainen ja uusiutuva. Puun käyttöä tulisi suosia myös siksi, että se sitoo hiilidioksidia. Puu materiaalina kestää myös aikaa ja kulutusta sekä tarvittaessa puutuoli on mahdollista entisöidä.

ALKU. I have chosen a wooden chair because it can be manufactured from regional materials. The starting point for the design process was stackability and simplicity in manufacturing of the components but at the same time a design with timelessness in mind.

KUVA / PHOTO: CHRISTIAN YAKOWLEF

Wood as a material is recyclable, Finnish and renewable. It should also be preferred for its ability to bind carbon dioxide. Wood endures time and use, and if necessary, wooden chair can also be restored.

120

ARI KANERVA muotoilija Suomi designer Finland www.arikanerva.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ALKU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

121


TEEMU KARHUNEN

DM1. Pyrin suunnittelemaan kauniin ja ergonomisen sarjatuotantoon soveltuvan tuolin, joka ottaisi huomioon ekologiset arvot niin materiaaleiltaan, tuotantotavaltaan sekä rakenteeltaan sisältäen myös logistiikan. Tuoli on suunniteltu siten, että se voidaan toimittaa asiakkaalle ”flat-pack” tyyppisesti kasaamattomana tai vaihtoehtoisesti kokoonpantuna, jolloin tuoli pinoutuu suoraan ylöspäin. Tämä ominaisuus on eduksi kuljetettaessa tuoleja rahtina, jolloin kuljetuslavalle mahtuu enemmän tuoleja, mikä vähentää rahdista aiheutuvia päästöjä per tuote. Dm1-tuoli on myös elementtirakenteinen; osat ovat tarvittaessa helppoa vaihtaa ja korjata mikä pidentää tuotteen elinkaarta. Näin se on myös helppo kierrättää elinkaarensa lopussa. Materiaalit: - Runko-osat ovat puuta: se on ainoa rakennus- ja huonekaluteollisuudessa laajassa mittakaavassa käytettävä uusiutuva raaka-aine. - Tavoitteena on päästä testaamaan protomallin pehmusteeksi luonnonkumipohjaista lateksia, jonka valmistuksessa ei ole käytetty öljyä. - Verhoilumateriaalina on käytetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaan valmistettua kangasta.

DM1. My aim was to design a beautiful chair suitable for serial production and to take into consideration ecological values as for materials, production methods and structure which comprises logistics as well. The chair is designed in such a way that it can be delivered to the customer as a ”flat-pack”, with separate components or alternatively as an upwardly stackable product. This feature is beneficial when transporting the product because more products can be packed on a pallet which reduces the emissions per product. DM1 is constructed from elements, so the parts can be easily replaced and repaired which lenghtens its life cycle. It is also easily recycled in the end. Materials: - Frames are made of wood which is the only renewable raw material widely used in construction and furniture industry. - My aim is to start testing for the prototype a batting made of natural rubber based latex with no oil used in the production. - The upholstery material is fabric made with sustainable standards.

TEEMU KARHUNEN muotoilija Suomi designer Finland

122

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


DM1

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

123


JÜRI KERMIK

RANDWALL -TUOLI. Tuoli on suunniteltu ”yhteistilassa”, jossa teolliset, digitaaliset ja perinteiset menetelmät ovat käytössä rinta rinnan. Se on suunniteltu osana Encounters -hanketta tarkoituksena löytää näkymättömiä yhteyksiä vanhan ja uuden välillä limittämällä ja luomalla viittaussuhteita tarkoituksellisesti eri aikakausien teknisten menetelmien, rakenteiden ja tekniikoiden välille. Randwall -tuolin rakenne syntyi pyrkimyksestä rekonstruoida paikallinen arkkityyppi, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Randwall maantieteellisenä ja kielellisenä viitekehyksenä liittyy Sõrven niemimaalle Saarenmaalla. Ensimmäiset Randwall -tuolin mallit ja prototyypit, joissa paneuduttiin perinteisiin puusepäntekniikoihin, tehtiin saarnesta ja koivusta, jotka olivat peräisin Sõrven alueelta. Tuolin osiin purkamisella ja kokoamisella on testattu suunnittelun ja tuotannon eri tasoja pyrittäessä kestävän kehityksen vaatimiin menetelmiin. Randwall -tuolin rakenne ja yksityiskohdat tukevat materiaalien ja niin vanhojen kuin uusienkin tuotantotekniikoiden vaihdeltavuutta. Paikallisia puulajeja voidaan käyttää yhdessä teollisesti valmistetuista materiaaleista kuten vanerista, puuvalmisteista ja kierrätetystä muovista leikattujen ja muodostettujen komponenttien kanssa. Koostamisessa ei käytetä liimaliitoksia. Tärkeimmät rakenneosat on liitetty yhteen perinteisten liitosten tapaan, ja koko tuoli kiinnitetään kahdeksalla mekaanisella liitoksella.

RANDWALL CHAIR. The chair is designed in the ”shared space” where contemporary industrial, digital and traditional methods co-exist. Developed as part of the Encounters project it aims to trace invisible connections between old and new by intentionally overlapping and cross-referencing methodologies, structural types and techniques which are/were inherent to a specific technological age. The structural type of the Randwall Chair evolved from a speculative attempt to ”reconstruct” a regional archetype which never existed. Randwall as a geological and linguistic reference point is used to connect it to the region of Sõrve peninsula, Saaremaa. First development models and prototypes of the Randwall Chair, which explored traditional carpenter techniques, were made from ash and birch sourced and seasoned in Sõrve. The narrative methodology of “dismantling” and “reconstructing” a chair has been used to test ways of engaging with sustainable practice at different levels of design and production. The construction and detailing of the Randwall Chair supports the idea of inter changeability of materials and production techniques, both old and new. Regional wood can be used in combination with components cut and formed from industrially manufactured board materials such as plywood, engineered wood and recycled plastics. No glue joints are involved in the process of assembly. Traditional joints are modified to interlock key structural parts and the whole chair is fastened with eight mechanical fixings.

JÜRI KERMIK professori, suunnittelija Viro / Iso-Britannia professor, designer Estonia / Great Britain

124

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RANDWALL -TUOLI / RANDWALL CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

125


TOSHIYUKI KITA

COSTUME. Runko on tehty 100-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista ja uudelleenkäytettävästä MDF-levystä. Pehmustetun istuimen päällinen on tehty kierrätetyistä vaatteista. Olen suunnitellut ekotuolin käyttämällä sekä kierrätettyjä että uudelleenkäytettyjä materiaaleja.

KUVA / PHOTO: YO SHIYUKI IKUHARA

COSTUME. The frame is used by 100 % recyclable aluminum and the sheet by reusable MDF board. The cover for its cushioned seat is to be recycle old clothes. I am designing the eco-chair by utilizing both recycle and reuse materials.

126

TOSHIYUKI KITA suunnittelija Japani designer Japan www.toshiyukikita.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


COSTUME

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

127


KIMMO KOKKO

OLD & GREEN. Materiaali: Puu (metalli). Suunnitelma: Antaa vanhalle tuolille uusi elämä, kunnostamalla ja vaalien vanhaa alkuperää. Valmistusmenetelmä: Käsin, käsityökaluja hyödyntäen. Filosofiana on herättää ympäristö huomaamaan mahdollisuus vanhan materiaalin uudelleenkäytöstä ja innostamaan kierrättämään sekä kunnostamaan olemassa olevia huonekaluja ja materiaaleja. Mahdollistaa vanhan, käytöstä poistetun tuolin uudelleensyntyminen. Kyseessä ei ole vanhan tuolin entisöinti, vaan ajatuksena on luoda uusia muotoja ja käyttötarkoituksia hyödyntämällä käytettävissä olevat, jo olemassa olevat vanhat osat ja materiaalit. Ideana on, että toiminta olisi paikallista, joka kylässä oma suunnittelu-, kunnostus- ja kierrätyspaja, jotta vältymme turhilta kuljetuksilta. Tuoli on alun perin Suomessa valmistettu ja se kunnostetaan/muotoillaan käsityönä. Työ toteutetaan käsityökaluilla, jotka eivät vaadi sähkön käyttöä. Uusia materiaaleja ei käytetä, koska varaosina hyödynnetään osia muista vanhoista tuoleista ja huonekaluista. Maalia eikä pintakäsittelyaineita käytetä, vaan annetaan vanhan materiaalin ajan patinoima pinta tulla esiin aiempien maalikerrosten alta.

OLD & GREEN. Material: Wood (metal). Plan: To give new life to an old chair by renovating and cherishing the original. Method: By hand, using hand tools. The philosophical aim is to wake the society up to see the possibilities of reusing old materials and to encourage recycling and repairing existing furniture and materials. To make possible the reincarnation of an old discarded chair. The aim is not to restore an old chair but rather to create new forms and uses by utilizing usable old parts and materials. The idea is to encourage local activities and to create a design/ repair/recycling workshop in every village to avoid unnecessary transportation.

KUVA / PHOTO: HANNA RAIJAS

The chair was originally made in Finland and it will be repaired/designed by hand. The work will be done using hand tools that do not require electricity. New materials are not used because spare parts from old chairs/ furniture will be utilized. Paint or surface treatment is not used; the old patina will be allowed to be shown underneath the previously painted surface.

128

KIMMO KOKKO taiteilija Suomi artist Finland

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: RAMANDA ANDERSSON

OLD & GREEN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

129


MATTI KORPELA

ASKEL. Ekologisuus on isoisältäni peritty arvo. Tuotteen ekologisuus kasvaa vanhetessa, jos sen voi kunnostaa ja löytää uudelleen. Ekologinen Askel perustuu aikaa kestäviin materiaaleihin ja muotoiluun. Pitkän elinkaaren mahdollistavat yksinkertainen huollettava verhoilu ja kestävä alumiininen runkorakenne. Askel-istuin koostuu kestävistä, kierrätettävistä ja kierrätetyistä materiaaleista, kuten alumiinista ja nahasta.

ASKEL. Ecological sustainability is a value inherited from my grandfather. The product will be more ecological when aged, if it can be refound and repaired. Ecological Askel is based on enduring materials and design. Long life cycle is made possible by simple materials that can be taken care for and a strong aluminium frame construction. Askel chair is made of strong, recycled and recyclable materials like aluminium and leather.

MATTI KORPELA muotoilija Suomi designer Finland www.ko-ho.fi

130

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ASKEL

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

131


HARRI KOSKINEN

STOOL. Ideana oli löytää tavanomaisille huonekalumateriaaleille vaihtoehto käyttämällä teollisuudessa syntyviä sivutuotteita. Näin on haluttu hyödyntää olemassa olevaa materiaalivirtaa ja siten vähentää ympäristökuormitusta. Prototyypin materiaalina on Forchem Oy:n tuottama mäntyöljyhartsi, joka on selluloosan valmistuksessa syntyvä sivutuote. Havupuusta saatavana tuotteena se edustaa samalla puun monimuotoisuutta. Tuoli on valettu muottiin käyttäen pelkkää hartsia, eikä lopulliseen tuotteeseen ole lisätty mitään. Mäntyöljyhartsi on luonnonmateriaali ja sellaisena täysin kierrätettävissä alkuympäristöönsä. Tuoli on kevyt ja sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Insinööritoimisto Ecobio Oy tarjoaa ympäristökonsultin palveluita. Ecobiolla on pitkällinen kokemus yhteistyöstä yrityksen eri tasojen kanssa. Ecobio ymmärtää asiakasyrityksen toimintaa syvällisesti ja on perehtynyt ympäristökysymyksiin perusteellisesti. Ecobio on uranuurtaja ympäristökonsultoinnin alalla, ja se on saanut kaksi kertaa innovaatiopalkinnon. Forchem Oy on Raumalla toimiva itsenäinen innovatiivinen yritys. Raaka-aine syntyy selluloosan valmistuksen sivutuotteena ja on siis peräisin pohjoismaisista metsistä. Jo se kertoo, että mäntyöljyhartsi on ympäristöystävällistä, koska se on peräisin täysin uudistuvasta luonnonvarasta ja sellaisena kestävän kehityksen mukaista.

STOOL. The main idea was to find an alternative approach to conventional furniture materials by utilizing a by-product from an industrial process. By utilizing a by-product from an existing industrial process we want to contribute to an effective use of an already existing material flow and thus reduce already existing environmental impacts. The selected material for the prototype was tall oil resin produced by Forchem Oy. Tall oil resin is refined from a by-product from the pulp. The resin as such also represents the material diversity of the tree, as it is one constituent of coniferous trees. The chair is cast moulded straight from the resin and thus there are no additional materials or parts added to the final product. The tall oil resin is a completely natural material and thus fully recyclable by returning it to its environmental origin. The chair has a light design in harmony with its surrounding environment. Insinööritoimisto Ecobio Oy provides environmental consultancy services. Ecobio has long experience of working at different levels within the company. Ecobio has a deep understanding of their customers’ business as well as high-level knowledge of environmental issues. Ecobio is a groundbreaker within development of environmental consultancy services and has been awarded twice for innovation. Forchem Oy is an independent innovative company based in Rauma. At Forchem our raw material is a by-product from the pulp industry thus derived from Northern trees. This fact alone illuminates how friendly to the environment tall oil is as it is based on an entirely renewable resource and sustainable for the long term.

HARRI KOSKINEN teollinen muotoilija Suomi industrial designer Finland www.harrikoskinen.com www.ecobio.fi www.forchem.fi

132

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


STOOL Valmistajat / Producers: Ecobio Oy & Forchem Oy, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

133


MARKKU KOSONEN

GARBO ZERO. Ekologia voi olla esteettinen valinta! Meillä on totuttu siihen, että ekologisuus tarkoittaa kestävän kehityksen nimissä siroja, keveitä, materiaalia säästäviä ja kierrätettäviä tuotteita. Tämä päteekin uusiutumattomien materiaalien suunnitteluun ja valmistukseen. Siellä nämä periaatteet ovat kannatettavia. Uusiutuvilla materiaaleilla ajattelu on melkein päinvastainen. Puussa erityisesti pitäisi pyrkiä paksuihin massiivisiin ratkaisuihin (vrt. hirsitalo). Sille vain ei ole syntynyt uutta ajankohtaista estetiikkaa. Moottorisahamiesten tunnetut tuotteet ilmaisevat tämän hyvin. Moittimatta heitä siitä! Kilpailu keveimmästä tuolista jatkuu ekologisilla argumenteilla höystettynä. Nyt pitäisi suunnitella myös paksuja massiivisia ratkaisuja, joissa vapautuvaa hiiltä voitaisiin sitoa pitkäaikaiseen varastoon ja vapauttaa samalla uutta kasvutilaa metsässä. Massiivisuuden estetiikkaa ei ole harrastettu ekologisuuden yksipuolisen tulkinnan takia. Rakentamisessa estetiikkaa käännetään voimakkaasti paksumman puurakentamisen puolelle. Näin saavutetaan parempia akustisia, paloturvallisia ja energiaa säästäviä rakentamistapoja. Suositut rimat ja säleetkin pyritään tekemään tukevammiksi niiden pitkäikäisyyden lisäämiseksi. Tuoli GARBO ZERO etsii massiivisuuden estetiikalle uusia lähestymistapoja.

GARBO ZERO. Ecology can be an aesthetic choice! We are used to think that ecology and sustainability means slender, light, recyclable products made from scarce materials. This holds true when it comes to products made from non-renewable materials. In these cases the said principles are worth supporting. Instead, when using renewable materials this philosophy should be almost reversed. Especially wood should be used as thick, massive logs, as in log houses. What we are lacking is a new modern aesthetics for such wood. “Chainsaw products” reveal this all too well – not that I want to critisize their creators! The competition to make the lightest chair continues, seasoned with ecological arguments. Now we should also start designing thick and massive products in which carbon can be stored for a long time and simultaneously giving way to new growth in the forests. The aesthetics of the massive has not gained popularity because of the one-sided interpretation of ecology. In house construction aesthetics is strongly starting to lean towards more massive houses. Better acoustics, fireproof structure and energy-saving solutions are reached that way. Popular laths and slats are becomig more sturdy and thus also more durable.

KUVA / PHOTO: IRMELI JUNG

My chair GARBO ZERO aims to seek new visions for the aesthetics of the massive.

MARKKU KOSONEN sisustusarkkitehti, muotoilija, puuseppä Suomi interior architect, designer, carpenter Finland www.markkukosonen.com

134

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


GARBO ZERO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

135


ANTTI KOTILAINEN

KLIK KLAK. Klik klak on mekaanisin liitoksin kasattava puinen lepotuoli. Pelkistetty muotoilu ja minimoitu materiaalin käyttö tekevät tuolista kevyen ja helposti valmistettavan. Tuolin osat vievät pakattuna pienen tilan. Istuin ja selkänoja taipuvat urissa kaarelle ja jäykistävät tuolin rakenteen. Tuoleja on käytännöllistä säilyttää kahdessa osassa. Tuolin osat on helppo purkaa ja kierrättää. Ekologinen Klik klak -lepotuoli kunnioittaa skandinaavista muotoiluperinnettä.

KLIK KLAK. Klik Klak is constructed using mechanical joints. Low key design and minimalized use of materials make the chair lightweight and easy to manufacture. When packed, the components require little space. The seating and the backrest bend to stiffen the construction. It is practical to store the chair in two pieces. Ecological Klik klak chair celebrates the Scandinavian design tradition.

ANTTI KOTILAINEN muotoilija Suomi designer Finland

136

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KLIK KLAK

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

137


YRJÖ KUKKAPURO & FANG HAI

PIENI BAMBU-TUOLI. Bambu-kokoelma syntyi koemallistoksi Unescon tilaamaan bambun käytön kehitysprojektiin. Projekti on meneillään Kiinassa Nanjingin Metsäyliopistossa professori Wang Houlin johdolla. Kukkapuro ja tohtori Fang Hai toimivat sen muotoiluasiantuntijoina. Materiaali on bamburuo’on varresta sahattua sälettä, josta valmistetaan liimalevyä. Säleet tummennetaan lämpöuunissa ja pintakäsitellään puuhartsilakalla. Materiaalia voidaan myös värjätä halutun väriseksi.

SMALL BAMBOO CHAIR. Bamboo-collection was made for the Unesco development project for using bamboo in a new, innovative way. The project is currently under way in China at the Nanjing University with professor Wang Houl. Yrjö Kukkapuro and architect, doctor Fang Hai act as expert advisors on the project. The material is is a splinters sawed from the bamboo trunk which is then made to a fibreboard. The splinters are treated in a heat owen and surfaced with wood resin lacquer using traditional chinese method. The material can also be coloured to desired colour.

YRJÖ KUKKAPURO & FANG HAI professori, huonekalusuunnittelija, sisustusarkkitehti & professori Suomi & Kiina professor, furniture designer, interior architect & professor Finland & China

138

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


BAMBU-TUOLI / BAMBOO CHAIR Puusepäntyö / Woodwork by: Yin Hongqiang, Yin Family Workshop, Changjiang, China Materiaalin valmistaja / Material is produced by: Dasso Hangzhou Flooring Company, China

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

139


HANNU KÄHÖNEN

ORANGE BOX. Kysymys: millainen tuoli on ekologinen, asettuu heti ”muotoilupoliittiseen” näkökulmaan. Mitä varten muotoilussa tuoli on noussut meillä niin keskeiseen asemaan? Eikö meillä muka ole tärkeämpiä asioita ratkaistavana, jos haluamme vaikuttaa ympäristökysymyksiin? Itse katson, että meillä olisi paljon muutakin tehtävää, se onko työlle sitten tilaajia onkin kokonaan toinen juttu. Rehellisesti sanoen tuolin suunnittelu tuntuu ekologisessa katsannossa aika epäoleelliselta. Materiaalien ja energian käytön minimointi on järkevää. Jätteet ovat eräs hankalimmista ongelmista nykyyhteiskunnassa. Tässä yhteydessä en ainakaan halunnut lisätä jätteen määrää tai uusien materiaalien käyttöä. Materiaalia voi kierrättää tai käyttää pakkauksen uudelleen – vanha juttu jo Wirkkalan sinappilasin ajoilta. Voisiko pakkauksen suunnitella niin, että siitä voi rakentaa tuolin. Tämä edellyttää, että tuoli ja pakkaus on suunniteltu yhtä aikaa. Tein käyttäjälle rakennusohjeen tuolia varten, joka perustuu kahteen puiseen, olemassa olevaan hedelmälaatikkoon. Jos niiden valmistuksen laatua parannettaisiin, ne kävisivät sellaisenaan tuolin istuimeksi ja selkänojaksi. Lisäksi tarvitaan noin kaksi metriä rimaa, pora ja saha sekä vahvaa saatavilla olevaa narua tai ohutta köyttä. Osat voidaan pakata laatikoiden sisään, sitoa narulla ja koota siellä missä tuolia tarvitaan. Käytön jälkeen puun voi polttaa lämmittämisen tai ruoan valmistuksen yhteydessä ja tuhkan levittää hedelmäpuun juurelle.

ORANGE BOX. The question about an ecological chair is immediately set in a “design political” context: why does chair occupy such a central place in the design world, don’t we have more important matters to solve if we want to act in the field of environmental issues? It is my personal opinion that we would really have a lot of more to do but whether the work interests buyers is another matter. To be honest, designing a chair seems rather inessential from the ecological point of view. Minimizing the use of materials and energy is sensible. Waste is one of the most difficult questions in the modern society. At least I did not want to add to the amount of waste or use new materials. Materials can be recycled or reuse the package – this is familiar already from Wirkkala’s mustard glasses. Can a package be designed so that it becomes a chair? The prerequisite is that they have been designed simultaneously. I made an instruction to assemble the chair that is based on two existing fruit boxes. If the boxes were manufactured in a more durable way, they could be used as seating and backrest. In addition you need two meters of lath, a drill, a saw and thick string or lightweigh rope. The pieces can be packed inside the boxes, tied up with the string and be assembled where the chair is meant to be used. Afterwards it can be burned to warm the house or cook the meal and the ashes can be sprinkled under a tree.

HANNU KÄHÖNEN teollinen muotoilija, taiteilijaprofessori Suomi industrial designer, professor Finland www.creadesign.fi

140

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ORANGE BOX

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

141


ANNELI LAHTUA-SUPPLY

PENKKI 1M -PENKKI. Materiaalit: ekologinen puulevy ja teollisuushuopa. Suorakaiteen muotoiset puuja huopaosat leikataan levymateriaalista mahdollisimman tarkasti, joten materiaalihukka on vähäistä. Huopa on ekologinen lämmin luonnonmateriaali, jota ei tarvitse verhoilla. Huopalevyt liimataan ekologisella liimalla puuosiin. Penkki kuljetetaan pitkänä litteänä elementtinä (n. 1800x400x70mm). Se kasataan istuimeksi taivuttamalla sivuosat 90° kulmiksi. Sivuosat kiinnitetään levyihin upotetuilla kasausheloilla keskitukeen. Huopalevyt muodostavat hieman joustavan, mutta silti tukevan kulmaliitoksen. Ajatuksiani ekologiasta: - Ekologian perustavoitteiden lisäksi pidän tärkeänä lisätekijänä materiaalien miellyttävyyttä. Monet ekologiset uusiomateriaalit tuntuvat epämiellyttäviltä ja liian ”tehdyiltä”. Niistä puuttuu aitouden tuntu. - Tuote on ekologisesti onnistunut vasta silloin, kun sen muotokieli kestää myös ”ajan hampaan nakerruksen”. Se ei ala koskaan näyttää vanhanaikaiselta, joten sitä ei tarvitse vaihtaa uuteen modernimpaan tuotteeseen. Se ei koskaan joudukaan kierrätykseen. - Penkki 1M muistuttaa muotokieleltään Aallon taivutettuja kalusteita. - Ekologinen kaluste syntyy yksinkertaisista materiaaleista. - Huopa toimii joustavana liitoskappaleena Penkki 1M -kalusteessa. - Energiaa säästetään valmistusvaiheessa sekä kalustetta käytettäessä.

PENKKI 1M BENCH. Materials: ecological timber board and industrial felt. Rectangular wood and felt elements are cut as precisely as possible to waste as little as possible. Felt is a warm, ecological natural material which needs no upholstery. The felt mats are attached to the wooden parts with ecological glue. The bench is transported as a flat element (approximately 1800x400x70 mm). It is put together by bending the side elements at 90° angle. The side parts are fixed at the boards with fittings attached on the central support. The felt mats make a slightly flexible but nevertheless sturdy angle.

KUVA / PHOTO: WIM VANDEKERCKHOVE

My thoughts about ecology: - In addition to basic ecological objectives I find agreeable materials to be an important factor as well. Many ecological recycled materials feel unpleasant and too artificial. There’s no genuine touch in them. - A product is successful only when the design endures time. It will never look old-fashioned and as a result, it need not be changed into a more modern product. It’s never going to be recycled. - 1M bench is reminiscent of Alvar Aalto’s bent furniture. - An ecological piece is made of simple materials. - Felt acts as a flexible joint in Penkki 1M. - The bench is manufactured using low energy methods.

142

ANNELI LAHTUA-SUPPLY sisustusarkkitehti Suomi / Belgia interior architect Finland / Belgium www.studiolinja.be

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PENKKI 1M -PENKKI / PENKKI 1M BENCH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

143


TERO LAINE

DIMA. Dima -prototyyppi alumiinirunkoisesta tuolista. Rungon materiaalina on hiekkaan valettu alumiini ja istuin sekä selkänoja on tehty koivuliimapuulevystä (kuvassa muu materiaali). Muotoilullisesti tuolin suunnittelussa on pyritty ilmavaan ja kevyeen rakenteeseen. Tämä on vaikuttanut materiaalivalintoihin ja päinvastoin. Alumiinin profiili on tuolin rakenteellinen yksityiskohta, joka antaa mielenkiintoisen detaljin kokonaisuuteen. Lisäksi tämä muoto on valuteknisesti hyvin toteutettavissa. Alumiini on materiaalina 100-prosenttisesti uudelleenkäytettävä ja se on samalla arvokas kierrätysmetalli, joka voidaan helposti erotella muusta metallista yhä uudelleen hyötykäyttöön. Kaikesta alumiinijätteestä palautuu uusiokäyttöön jopa kolme neljäsosaa. Sekundääri-alumiinin eli uusio-alumiinin valmistuksessa uuteen muotoon energian kulutus on vain noin viisi prosenttia primääri-alumiiniin verrattuna. Materiaalia ei tarvitse erikseen pintakäsitellä, mikä vähentää luonnon kuormitusta. Alumiini antaa hyvin kestävän rakenteen melko pienilläkin dimensioilla ja näin voidaan minimoida tuotteessa käytettävän materiaalin määrää. Kotimainen koivu on materiaalina täysin uusiutuva. Monet pintakäsittelymenetelmät ovat täysin ekologisia. Sama pätee myös työstömenetelmiin, mutta täysin energiaa kuluttamattomiin menetelmiin ei kuitenkaan päästä. Rakenteessa on mietitty logistiikkaa niin tuotannon kuin valmistuksenkin kannalta. Komponenttien määrä on minimoitu, mikä vähentää huomattavasti esimerkiksi varastointiin ja kuljetuksiin tarvittavaa tilaa. Tuotteen valmistus itsessään on hyvinkin paikallista vähentäen näin yleistä energiankulutusta. DIMA. Prototype for Dima chair with a sand cast aluminium frame. The seating and the backrest are made of glued laminated birch (in the picture different material). The design aims at airiness and lightwight structure which affected the choice of materials and vice versa. The aluminium profile is a structural detail that adds an interesting detail in the product. In addition this shape is easy to cast. Aluminium is 100 % recyclable and at the same time a valuable metal that is easy to separate from other metals to be reused. From all aluminium waste as much as ¾ is returned into reuse. When using secondary or recycled aluminium only 5 % of the energy is needed compared to primary aluminium. This material does not require surface treatment, which lessens the environmental load. Using aluminium results in a strong structure even when used in small dimensions and therefore the material consumption can be minimized. Finnish birch is a completely renewable material. Many surface treatment procedures are fully ecological. The same applies to processing methods although it is impossible to manufacture the chair without using any energy. Logistics has been taken into consideration when planning the manufacturing process. The amount of components has been minimized, which reduces the space required for storage and transportation. The product itself can be manufactured regionally, thus reducing the general need for energy.

TERO LAINE muotoilija Suomi designer Finland

144

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


DIMA Sponsori / Sponsor: TJT-kaluste Oy, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

145


DENIS LEONTYEV & LUBOV LEONTYEVA & ANTON EKIMOV & DINA BUDTOVA & MARIYA KACHALOVA & TATIANA ABRAMOVA & EVGENY RESHETOV V.31. Tuoli materiaali – huopa – on vaivaton työstettävä; tarvitaan vain lampaanvillaa ja vettä. Huopaa voi värjätä erilaisilla luonnonväreillä. Huopa on siis erittäin ekologinen materiaali. -

Huopa on joustavaa ja tiivistä, joten erilaisia muotoja on helppo kokeilla. Huopa on terveellistä, koska se on 100-prosenttista lampaanvillaa, lämmintä ja hoitavaa materiaalia. Tuoli muistuttaa puun kantoa. Huonekalujen valmistukseen käytetään valtava määrä puuta. Prototyyppimme on erittäin ekologinen – erikoistekniikalla valmistettu kanto.

V.31. The material for chair – felt – is rather easy in production; it’s the result of mixing sheep wool and hot water. Colors could be changed by different natural dyes. Therefore, felt is definitely ecological material. - Felt is elastic and holeproof so it allows for experiments in shapes and forms. - Felt is useful for health because it’s made of 100% wool and, therefore, warms and treats. - Our chair images stub of cutted tree. Enormous amount of wood is spent for furniture producing and percent of wasted part is much more than useable one. - Our prototypes represent the very ecological chair – forest stub and do it in the special key.

DENIS LEONTYEV & LUBOV LEONTYEVA & ANTON EKIMOV & DINA BUDTOVA & MARIYA KACHALOVA & TATIANA ABRAMOVA & EVGENY RESHETOV (LUDI ARCHITECTS) arkkitehdit Venäjä architects Russia www.ludiarchitects.com

146

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


NIMETÖN ????

V.31

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

147


ALEXANDER LERVIK

LIGHT SWING. Ryhtyessämme työstämään EcoDesign 09 -projektia yksi ensimmäisistä mieleen tulleista ajatuksista oli kehittää tuoli, joka ympäristöä säästävien materiaalien lisäksi antaa myös jotakin takaisin kuluttamatta luonnonvaroja. Idea kehittyi tuotteeksi, joka synnyttää sähköenergiaa. Tutkimusvaiheen jälkeen syntyi ajatus dynamosta. Tuntui luontevalta kehittää Light swing -ajatusta edelleen. Nyt keinuminen ei ole ainoastaan hauskaa, vaan samalla syntyy myös energiaa. Light swing valmistetaan luonnonmateriaaleista eli teräksestä ja köydestä. Muovi-istuin on tehty ympäristöystävällisestä akryylistä.

THE LIGHT SWING CHAIR. When we started out with the project one of the first ideas that came up for the EcoDesign 09 was a chair that is not only made out of environmentally friendly materials but also gives something back, without using natures assets.

KUVA / PHOTO: HELENE PE

The idea became a product that generates electrical energy. After some research the thought of a dynamo came up. It felt natural to use the Light Swing and develop it further. Now swinging will not only be fun but also useful as new energy will be produced. The Light Swing is made out of natural materials as steel and rope. The plastic seat is made out of an enviromentally friendly acrylic.

ALEXANDER LERVIK muotoilija Ruotsi designer Sweden www.alexanderlervik.com

148

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: HELENE PE

LIGHT SWING / THE LIGHT SWING CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

149


JUHA LÄTTI

JUST. Just -tuolin materiaalina on käytetty pajua. Pajua on käytetty muinoin maataloudessa hyvinkin monipuolisesti. Tuoreen pajun käsittelytaito ei enää kulkeudu sukupolvelta toiselle. Tämän tuolin materiaali voisi olla jokin muukin, se voisi olla tehty esimerkiksi puun ohuista oksista, johon sen rakenne myös soveltuu. Ekologiseksi tuolin tekee sen materiaali, materiaalin kerääminen ja käsittely, käsityön osuus ja tuolin hajoaminen luonnossa.

JUST. The Just chair is made of willow. In the old days willow was utilized in the agricultural society in various ways. The ability to work willow does not pass from one generation to another any more. The material for this chair could be something else as well, for its structure is equally well suited for various thin branches. The materials, collecting and working the willow, hand crafting and biogradability make this chair really ecological.

JUHA LÄTTI suunnittelija Suomi designer Finland

150

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


JUST

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

151


HALDANE MARTIN

ZULU MAMA -TUOLI. Zulu Mama -tuolissa sovelletaan zulujen perinteistä korinpunontatekniikkaa, jolla 100-prosenttinen kierrätysmuovi on kudottu 80-prosenttisesti kierrätettyyn, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun runkoon. Koreissa ilmentyy arkkityyppinen, feminiininen keräilykulttuuri, yhteisöllisyys, mikä sopii hyvin kahvilatuolin ajatukseen. Kudonta antaa työtä ja taloudellista itsenäisyyttä Kapkaupungin aiemmin varsin vähäosaisille naisille, joita kansalaisjärjestö tällä tavoin työllistää.

THE ZULU MAMA CHAIR. The Zulu Mama Chair is an exploration of an indigenous Zulu basket weaving technique that has been adapted for weaving 100% recycled plastic onto 80% recycled stainless steel frames. The baskets express the archetypal feminine activity of gathering, an appropriate gesture for café seating. The weaving work contributes to the economic empowerment previously disadvantaged women that are employed by a craft non profit organization in Cape Town.

HALDANE MARTIN suunnittelija Etelä-Afrikka designer South Africa www.haldanemartin.co.za

152

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ZULU MAMA -TUOLI / THE ZULU MAMA CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

153


FREDRIK MATTSON

RING. Puu on kestävän kehityksen mukainen materiaali. Se tarjoaa maapallolle happea ja pidättää hiilidioksidia. Monia materiaaleja sanotaan ekologisiksi vain sen tähden, että niitä voidaan kierrättää. Usein kuitenkin unohdetaan niiden jalostamiseen tarvittava energia. Puun käsittelyssä sen sijaan tarvitaan hyvin vähän energiaa. Oikein hoidettuina metsät kasvavat luonnostaan uudelleen, eikä kierrätys vaadi erityisiä laitteita tai tiloja. Uskon ihmisen olevan paremmin sopusoinnussa puun kuin muovin tai alumiinin kanssa. Oma panokseni EcoDesign-näyttelyyn on puinen keinu. Se on valmistettu yhdestä Tanskassa kasvaneesta saarnen palasta, joka on sahattu ohuiksi kerroksiksi ja sitten liimattu yhteen täydeksi ympyräksi. Ympyrä on voimakas muoto, joka symbolisoi omassa mielessäni harmoniaa. Lisäksi tuotannossa syntyy erittäin vähän jätettä. Keinu on valmistettu yhteistyössä Kasper Holst Pedersenin ja hänen taitavien työntekijöidensä kanssa tanskalaisessa PP Møbler -huonekaluyrityksessä, jossa on pitkään otettu ekologiset näkökohdat huomioon. Tätä näyttelyä varten valmistettavan tuotteen kohdalla ei siten tarvittu minkäänlaisia muutoksia tuotantotapoihin. Puu on paikallisesti kasvatettu saarnea kestävän kehityksen mukaisesti kasvatetusta metsästä.

RING. Wood is a sustainable material. It provides the earth with oxygen, and it absorbs carbon dioxide. A lot of materials are labeled ”ecological” just for being recyclable. But people tend to forget about the energy needed to refine these materials. The amount of energy needed when working with wood on the other hand, is very often low. The re-growth of the forest comes naturally if you treat the forest right, and the recycling process does not need specific facilities. It is my belief that people harmonize better with wood than for example plastics or aluminum. My contribution to the EcoDesign Exhibition is a wooden swing. It is made out of one piece of Danish Ash. The piece is sawed into thin layers then glued together in a perfect circle. To me the circle symbolizes harmony, and it is a very strong shape. Furthermore, the production leaves a minimum of waste. The swing is made in collaboration with Kasper Holst Pedersen and his skilled craftsmen at the Danish furniture workshop PP Møbler, where they have a strong tradition for thinking ecology into their production apparatus, so we did not have to change any of the production methods to fit the project into this exhibition. The wood we use is locally grown Danish Ash from a sustainable forest.

FREDRIK MATTSON suunnittelija Ruotsi designer Sweden www.fredrikmattson.se

154

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RING Valmistaja / Producer: PP Møbler, Tanska / Denmark

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

155


RUDI MERZ

T 09. Tuolin rungon materiaalina on käytetty saarnea, käsinojat ja selkänoja ovat omenapuuta. Istuimen päällys on huovutettua villaa ja pehmusteena on käytetty lihalampaan villaa, jolla huopumattomuutensa takia ei ole muuta käyttöä. Tuoli on valmistettu puusepän perustyökaluilla ja -koneilla. Olen kehittänyt rungon rakenteelle parannettuja versioita perinteisistä puuliitoksista. Minulla on myös korjausohjeet, jos liitokset vuosikymmenien saatossa mahdollisesti löystyvät. Puutavara on asuinkaupunkini puistoista ja puutarhoista (Lohja on tunnettu omenatarhoistaan). Mikä tekee tuolista ekologisen? Tuolista tulee ekologinen, jos se toimivuutensa, kauneutensa ja kestävyytensä ansiosta on pitkään käytössä ja jos raaka-aineet ja niiden hankinta kestävät kriittisen tarkastelun.

T 09. The frame material is ash, the hand and backrests are made of apple tree. The seating upholstery is felted wool, and the padding is mutton sheep wool, which is unfeltable, and as such has no other use. The chair has been manufactured using basic carpenter’s tools and machines. I have developed new versions from traditional joints to be used in the frame construction. I also provide instructions for repair if the joints get loose over the years. The timber comes from the parks and gardens of my home town (Lohja is famous for its apple orchards).

KUVA / PHOTO: ZAKOWSKI

What makes a chair ecological? It is ecological if it is sufficiently functional, durable and beautiful to be used for a long time, and if the raw materials and the ways to provide them can be subjected to critical observation.

RUDI MERZ puuseppä Suomi carpenter Finland www.rudimerz.net

156

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: ZAKOWSKI

T 09

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

157


ANA MESTRE

PUF-FUP. Vapaa korkkiläjä. PUF-FUP on läjä, joka on tehty viiniteollisuudesta ylijääneistä luonnonkorkeista. PUF-FUP on tuote, jonka suunnittelussa halusin perehtyä korkin fyysisiin ja sensorisiin ominaisuuksiin. Siinä istumisen ja mukavan olon ulottuvuuksien lisäksi tarjolla on vielä aistielämys kehon tullessa kosketuksiin korkin ominaisuuksien kanssa ja aistiessa sen luonnollisen tuoksun ja korkille ominaisen pehmeän kosketuksen. PUF-FUP on valmistettu halkaisijaltaan 25 mm:n kokoisista palloista, joiden kosketus ihmiskeholle on ergonominen ja terapeuttinen. Palloihin on tehty reiät ja ne on yhdistetty puuvillanarulla (yhdessä moduulissa on 2500 yhteen liitettyä palloa), joten tuote voi asettua eri muotoihin. Sitä voi käyttää monenlaisissa istumaja lepoasennoissa käyttäjän toiveiden, mielikuvituksen tai tuntuman mukaan. Kyseessä on leikittelevä esine, joka asettaa haasteen käyttäjän luovuudelle. PUF-FUPin suunnittelijana haluan lisätä korkin arvostusta, sillä se on luonnollinen, uusiutuva, kierrätettävä ja kestävä materiaali, jonka tuotantoprosessi kuormittaa luontoa erittäin vähän ja jossa yhdistyvät ainutlaatuiset sosiaaliset ja kulttuuriset aspektit. Se ansaitsee tulla nostetuksi kestävän kehityksen ikoniksi.

PUF-FUP. Cork free-shape puff. PUF-FUP is a puff made out of natural and agglomerate cork spheres from re-use of production surpluses from the wine industries of the sector. PUF-FUP is an object that explores the physical and sensorial characteristics of cork. In this respect, it adds to the function of seating and comfort, a function of sensorial experience, the result of the body’s contact with the sensorial characteristics of the cork, namely the natural aroma and soft, light touch that is so unique in cork. The PUF-FUP is made of perfect spheres (25 mm diameter) providing an ergonomic and therapeutic contact with the human body. The spheres are pierced and linked internally by a cotton string (one module is made up of a continuous line of 2500 spheres), allowing the object to take different shapes. It may be used in multiple sitting and resting postures, as many as the user can think of, create or feel. This is a playful object that challenges the creativity of the user. PUF-FUP proposes the valorisation of cork, a natural, renewable, recyclable and high durability material, with a very low environmental impact of the production process that integrates unique social and cultural aspects, raising it to a sustainable icon.

ANA MESTRE suunnittelija Portugali designer Portugal www.susdesign.org www.corquedesign.com www.designcork.com

158

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PUF-FUP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

159


PÄIVI MIKOLA

PIKKUTIKKA. Lasten keinutuoli Pikkutikka, design Päivi Mikola ja Suomi-ukko -ryijy, design Okko 4-vuotta. Parasta ekologiaa on tuotteen pitkäikäisyys. Tuoli ei kierrä kaatopaikalle, vaan se kiertää sukupolvelta toiselle. Tuotteeseen sidotaan henkilökohtaiset tunteet ja muistot tekemällä siitä yksilöllinen ja arvokas siten, että siitä välitetään ja sen mukana voidaan siirtää arvoja ja rakkautta seuraaville sukupolville. Lasten tuoli Pikkutikka on räätälöity lapselle hänen oman piirustuksensa mukaan tehdyllä ryijyllä. Käsintehty villaryijy ja oma kuva välittää perinteitä tuleville lapsille ja lapsenlapsille: ”Isi piirsi tämän 4-vuotiaana ja mummi on kutonut...”. Edellä mainitun henkilökohtaisuuden lisäksi ekologisuutta ovat tuolissa käytetyt luonnonmateriaalit, puu ja villa, sekä laadukas käsityövaltainen valmistus ja luonnonmukainen orgaaninen pintakäsittely.

PIKKUTIKKA. Chilren’s rocking chair Pikkutikka, designed by Päivi Mikola, and rya rug Suomi, designed by Okko, 4 years. Longevity means ecological sustainability. The chair will not be thrown away, instead, it will pass from one generation to another. Emotions and memories are attached in the product, and thus it becomes personalized and valuable, something to be taken care of, and a product that can be used to pass values and love for the generations to come. The children’s chair Pikkutikka has been customized for a child using his own drawing to decorate a rya rug. A hand made rug and a personal picture help pass traditions forward to one’s children and grandchildren. “Daddy draw this when he was four years old, and granny wove…”. In addition to the above mentioned personal values ecological quality is shown in the materials which are timber and wool, and also in the hand crafted production methods and organic surface treatment.

PÄIVI MIKOLA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.colmio.com

160

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PIKKUTIKKA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

161


MERVI MUIKKU

ARJA. Arkkujakkara ArJa on perinteisestä suomalaisesta arkkutuolista muokattu moderni eteis- ja pienkaluste, jolle voi istahtaa laittamaan kenkiä jalkaan. Istuinlevyn alla on säilytystilaa kenkien hoitotarvikkeille, sisätossuille tms. Materiaalit: Lähiseudun sopivat puulajit, pihlaja ja koivu. Pintakäsittelynä Osmo Color -huonekaluvaha. Liimana kosteuden kestävä PVAc-liima. Valmistus: Arkkujakkaraa valmistetaan puusepän verstaalla, sitä pystyy muuntamaan eri kokoisiksi jakkaroiksi tai penkiksi asti. Sopii myös sarjavalmistukseen. Ekologisuus: - Puumateriaali hankitaan lähialueilta, jolloin hankinta- ja kuljetusmatkat ovat lyhyet. - Materiaalien käyttö on minimoitu. - Pintakäsittelyaineen valmistajan tiedot: valmistetaan uusiutuvista luonnon varoista ja on riittoisaa käytössä. Sisäkäyttöön tarkoitetut Osmo Color -tuotteet ovat kuivuttuaan myrkyttömiä ja täyttävät leikkikalujen pintakäsittelyä koskevan EN 71.3 -normin vaatimukset. - PVAc-liima sitoo nopeasti eli valmistuksessa tarvitaan vain lyhyt puristusaika jolla saadaan suuri lopullinen lujuus. Liimasauma on elastinen ja se kestää hyvin asuntojen normaaleja kosteusvaihteluita. - Arkkujakkaran voi polttaa käyttöikänsä päätyttyä. - Eteiskalusteena arkkujakkaralla voi istua ja siinä voi säilyttää tavaroita, ei siis tarvitse hankkia kahta eri kalustetta.

ARJA. ArJa is a chest stool modified from a traditional Finnish chest chair, a modern small piece of furniture on which you can sit to put your shoes on. Underneath the seating there’s room for footwear care products or slippers. Materials: Regional wood; rowan or birch. Surface treatment with Osmo Color furniture wax. Glued with moisture resistant PVAc glue. Production: The Chest stool is produced at a carpenter’s workshop, and it can be modified for various sizes and even for a bench. It is, however, equally suitable for serial production.

KUVA / PHOTO: PIIA LEPPÄMÄKI

Ecological features: - The timber is acquired regionally resulting in minor need for transportation. - Minimized use of material. - Surface treatment; manufacturer’s information: manufactured from renewable resources, economical. Osmo Color products are meant for inside use; when dry, they are non-toxic and comply to requirements for EN 71.3 norm for children’s toys. - PVAc glue dries fast, thus the pressing time to attain full strength remains short. Glued seam is elastic and thus endures well the changing moisture situation at home. - The chest stool can be burned in the end. - Placed in the hall, it can be sat on and it also offers storage space which means there’s no need to acquire two separate pieces.

162

MERVI MUIKKU muotoilija Suomi designer Finland www.wood.fi

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ARJA Valmistaja / Producer: Studio Arto Halmetoja, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

163


SAMULI NAAMANKA

COMPOS LOBBY -TUOLI. Uusi materiaali-innovaatio mahdollistaa istuimen valmistuksen 100-prosenttisesti biohajoavasta luonnonkuidusta. COMPOS LOBBY tuolissa yhdistyvät hyvin suunnitellulle ja muotoillulle julkitilatuolille perinteisesti asetetut korkeat vaatimukset sekä täysin uudenlainen tapa huomioida ympäristönäkökulma ja vähentää ympäristölle aiheutuvaa rasitusta materiaalivalintojen kautta teollisessa tuotannossa. COMPOS LOBBY tuolin istuinkuppi on 100-prosenttisesti biohajoavaa luonnonkuitukomposiittia. Luonnonkuitukomposiitin ero laajalti käytettyihin luonnonkuituihin on, että siinä ei käytetä lainkaan epäorgaanisia materiaaleja, edes sidosaineena. Materiaalivalintojensa ansiosta istuinkupin aiheuttamat ympäristövaikutukset vähenevät koko tuotteen elinkaaren ajalta, lähtien kupin valmistuksesta aina sen hävittämiseen asti. Kupin hävittäminen on ympäristöystävällistä ja helppoa; se maatuu ajan myötä tai se voidaan polttaa polttolaitoksessa. Tuolin runko on kromattua tai mattakromattua teräsputkea. Näin pintakäsitelty teräsrunko on täysin kierrätettävissä ruostumattoman teräksen valmistukseen. Materiaalivalintojen lisäksi tuolissa on keskitytty julkitilatuolille asetettuihin perinteisiin vaatimuksiin: hyvään ergonomiaan ja kestävyyteen. Istuinkupin 3D -muodon ansiosta tuolissa istuminen on miellyttävää ja likaantuessaan kuppi on vaivattomasti puhdistettavissa.

THE COMPOS LOBBY CHAIR. The new innovative material of the seat of the chair makes it possible to produce it from 100% biodegradable natural fibre. In the COMPOS LOBBY chair, the traditional high criteria for public space design as well as a new way to take the environment into consideration are combined. The environment is taken into consideration by diminishing environmental impacts by choosing the correct materials in industrial production. The seat of the COMPOS LOBBY chair is produced from 100% biodegradable natural composite fibre. The difference between natural composite fibre and other natural fibres is that it doesn’t contain any inorganic materials, not even binding substances. Due to the material choice of the seat, environmental impacts are diminished when considering the whole life cycle of the chair, from the production of the seat until disposal. The disposing of the seat is environmentally friendly and easy: it can be directly decomposed or it can be burned. The steel frame of the chair is chromed or matt chromed. This steel frame can be 100% recyclable by using it as raw material for the production of stainless steel. In addition to the features and criteria of the chair that is especially designed for public spaces, ergonomics and durability are also accentuated. Thanks to the 3D shape of the seat, it is comfortable to sit on. Also, the seat is easy to clean.

SAMULI NAAMANKA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.samulinaamanka.com

164

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


COMPOS LOBBY -TUOLI / THE COMPOS LOBBY CHAIR Valmistaja / Producer: Piiroinen Oy, Suomi, Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

165


NAOTO NIIDOME

PAL. Alumiini on maankuoren kolmanneksi yleisin alkuaine, jolla on erinomaisia ominaisuuksia teolliseksi materiaaliksi jalostettuna. Se on kevyt, luja, helposti muokattava ja ennen kaikkea kierrätettävä materiaali. Aineen jalostaminen luonnosta vaatii kylläkin paljon energiaa, mutta kyseisen materiaalin kierrätysjärjestelmä on erittäin toimiva. Kaikki alumiinituotteet ovat kierrätettävissä. Alumiinijätteen uudelleen sulattaminen vaatii ainoastaan viisi prosenttia siitä energiamäärästä, mitä tarvitaan vastaavan alumiinimäärän valmistamiseen luonnosta louhittaessa. Kierrätyksen materiaalihäviö on minimaalinen. Mikä prosessista jää ylijäämänä, palaa sekin maaperään myrkyttömänä alumiinioksidina, mikä on aineen luonnollinen olomuoto. PAL on alumiinista valmistettu jakkara, jossa materiaalin ominaisuuksia on pyritty hyödyntämään optimaalisesti. Materiaalinkäyttö on minimoitu munamuodon ansiosta. Voisikin olettaa, että miljoonien vuosien saatossa kehittynyt munankuoren muoto on lujimpia ja järkevimpiä rakenteita suhteessa tarvittavaan materiaalimäärään. Kun alumiinia sovelletaan istuimeen, saadaan varsin kevyt ja kestävä esine. Luja ja kevyt rakenne, ajaton muoto. Loppujen lopuksi ekologinen tuote on sellainen, jota ei tarvitsisi heittää pois tai kierrättääkään. Parhaimmillaan toimivaan, kestävään ja mukavaan kalusteeseen kiintyy, siitä tulee kuin kaveri.

PAL. Aluminium is the third common element on the earth with excellent characteristics when refined for industrial material. It is lightweight, durable, easily modified and above all recyclable. Refining, however, requires a lot of energy, but on the other hand the recycling for aluminium functions really well. All aluminium products can be recycled. Melting aluminium waste requires only 5 % of the energy as compared to an equal amount of newly mined element. In the recycling process very little material is wasted, and even that burns back into the soil as non-toxic aluminium oxide which is its natural state. PAL is an aluminium stool, in which its characterististic has been utilized as optimally as possible. Because of its egg shape the need for material is minimal. We could think that the eggshell shape, developed over the years, is one of the strongest and most sensible structures in relation to material requirements. When a chair is made of aluminium, the end product is a very lightweight and durable piece of furniture. Hard and lightweight structure, timeless design. After all, an ecological product is one that need not be thrown away or even recycle. You become attached to a functional, durable and agreeable product, in a away it becomes your pal.

NAOTO NIIDOME muotoilija Suomi designer Finland www.cupcommunity.com

166

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PAL

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

167


SHRIKANT NIVASARKAR

USHA. Olen antanut tuolilleni nimeksi Usha, joka tarkoittaa aamunsarastusta. Tämä tuoli merkitsee uuden ajan alkua luovalla urallani huonekalumuotoilijana. Tästä eteenpäin minun on otettava kestävän kehityksen haaste vastaan kaikissa pyrkimyksissäni muotoilijana. On pohdittava ja varmistettava kaikkien teosten luontoystävällisyys ja taloudellisuus suhteessa ihmisen elantoon ja yleiseen hyvinvointiin. Tuolini on valmistettu kumipuusta ja bhindi-köydestä (Hibiscus Cannabinus). Tavallisesti kumin uuttaminen samasta puusta on mahdollista 26–30 vuotta. Sitten vanha puu kaadetaan ja uusi istutetaan sen tilalle. Kaadettu puu käsitellään ennen uudelleen käyttöä Boraxilla, mikä estää hyönteisten ja termiittien hyökkäykset. Sen jälkeen kumipuusta tehdään muun muassa huonekaluja. Nykyään Intia on toiseksi merkittävin kumipuun viljelijä maailmassa. Myös bhindi-köysi (Hibiscus Cannabinus) valmistetaan paikallisesta kasvista, jota viljellään laajasti maailman trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla, lähinnä kuitusisältönsä vuoksi. Intian väestöstä lähes 65 prosenttia elää maaseudulla, joten Hibiscus Cannabinuksen viljely osaltaan edistää heidän toimeentuloaan. Tuoli valmistetaan joko paikallisesti koulutetun työvoiman turvin tai koneellisesti. Kumpikaan valmistustapa ei tuota lainkaan jätettä. Jos tuoli valmistetaan paikallisesti, ei tarvita myöskään energiaa.

USHA. The chair, I have named Usha, meaning the dawn. This chair heralds the dawn of new era of my creative life as the furniture designer. All creative endeavors as a designer from now on have to live up to the challenge of sustainability. In its fold they have to address and ensure that what is created cares for nature, ensures economic activity for human sustenance of livelihood and overall wellbeing. My chair is designed out of rubber wood and bhindi (Hibiscus Cannabinus) rope. Normally rubber extractions become commercially unviable, after a period of 26 to 30 years. In such case the tree becomes redundant and it is cut and new tree is planned in the place of old tree. Such tree, which is required to be cut, is put to reuse after treatment with Borax, which is free from attacks from insects and termites. The lumber of rubber wood tree is thus re-used for making wooden articles, furniture pieces etc. and brought in to the mainstream of ecological cycle. Today India’s position in the global rubber wood plantation is 2nd in productivity.

KUVA / PH OTO: AJAY PAUL

Bhindi rope (Hibiscus Cannabinus) is also made from the local plant, which is widely cultivated in tropical and sub-tropical areas of the world, where it is grown mainly as a fi ber crop. India is a country with almost 65 % population living in rural areas, and thus caters to support the economic upliftment of the people. The chair is produced either with locally trained labour or through machine. Both the processes do not create any waste. If produced by locally trained labour, it does not require any power.

168

SHRIKANT NIVASARKAR arkkitehti, huonekalumuotoilija Intia architect, furniture designer India

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


USHA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

169


MIKKO PAAKKANEN

EKO -JAKKARA. Tämä on muotoilijan mielenilmaus niille ihmisille, joita ei kiinnosta kuinka, mistä, ja kenen selkänahasta tuotteet syntyvät. Mikä on elinkaariajattelu nykypäivän Suomessa, maailmassa? Tuoton maksimointi tuntuu menevän yli kaiken muun. Ihmiset ostavat ja kuluttavat yhä enemmän, mutta silti laadusta ja ympäristövastuullisesta tuotteesta ollaan hyvin harvoin valmiita maksamaan. Kysyn: Mitä teemme tälle maailmalle, jonka lainasimme lapsiltamme?

EKO STOOL. This is a designer’s statement for people who don’t care how, from where and by whose hard work various products are born. What is our attitude towards a product’s life cycle in today’s Finland and in the world? Maximizing profits seems to be of utmost importance. People buy and consume more and more, but they are seldom willing to pay for quality and environmentally sustainable products. I am asking: What are we doing to this world that we borrowed from our children?

MIKKO PAAKKANEN muotoilija Suomi designer Finland www.paakkanen.fi

170

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


EKO -JAKKARA / EKO STOOL

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

171


JITAN V PATEL

FEED ME. Feed me on pienen rahin ja säilytyskalusteen risteytys. Perinteisesti istuimet ja säilytysesineet ovat eri tuotteita, mutta liittämällä ne yhteen yksi kaluste täyttää kaksi tehtävää leikkisällä tavalla. Sarjatuotantoa ja logistiikkaa ajatellen Feed Me voidaan pakata litteään pakkaukseen jalat ruuvattuina irti. Verhoilu on tarrakiinnitteinen ja helposti irrotettava pesua varten. Sen voi myös vaihtaa uuteen, jos tuoliin halutaan uutta ilmettä ja tuntua.

FEED ME. Feed Me is the love child between a small bench and a storage system. Convention states that seats and storages are usually separate pieces of furniture but they do not need to be, by marrying these two together, one piece of furniture takes on a double function with a sense of play. For mass production and logistical benefits, Feed Me can be designed to be flat packed with screwable legs. The cover is attached with Velcro and can be taken off with ease, washed, and even replaced with a different cover for a new look and feel.

JITAN V PATEL suunnittelija Suomi creative Finland www.jitan.com

172

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: CHIKAKO HARADA

FEED ME

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

173


ANTTI PITKÄNEN & JANNE KORHONEN & PEKKA KUMPULA & LOTTA HASSI & TEEMU VAARAKALLIO EKOTUOLI KONSEPTI I. Mikä tekee tuolikonseptistamme ekologisen? Koska ei ole olemassa vain yhtä ainoaa tapaa suunnitella ekologista tuolia päätimme konseptimme kehityksessä kokeilla erilaisia lähestymistapoja aiheeseen. Projektin aikana kokeilimme erilaisia luonnonkuitukomposiitteja, kierrätettyjä- ja huipputeknisiä materiaaleja sekä erilaisia tuotantomenetelmiä. Kokeilujen pohjalta syntynyt ja nyt esillä oleva konsepti on kompromissiensa summa. Kokemuksemme kautta olemme oppineet, että vastuullisessa suunnittelussa optimiratkaisu koostuu huomioista tuotteen elinkaaren kaikkiin osiin. Usein kuitenkin keskitytään muutamaan painopistealueeseen, jotka lopulta antavat tuotteelle sen lopullisen luonteen. Tämän projektin osalta keskityimme materiaalivalintojen, tuotantomenetelmien yksinkertaistamisen sekä logistiikan tehostamisen kautta suunniteltuun ekologiseen tuoliin. Tuolikonseptimme rungon valmistusmateriaalina on kotimainen puu. Oikean tyyppisen puulajikkeen ekologisuutta on vaikea päihittää runkomateriaalina. Puu mahdollistaa myös yksinkertaiset ja energiatehokkaat tuotantomenetelmät, joissa tekijän ammattitaito ja raaka-aineen korkea taso varmistavat laadun. Palasina tuolimme runko ja istuin menevät kasaan ja mahdollistavat näin tehokkaan logistiikan. Rungon rakenne on suunniteltu myös siten, että tuolissa voidaan käyttää eri materiaaleista valmistettuja istuimia. Tuolin istuimessa valmistusmateriaalina ovat käytöstä poistetut veneiden purjeet. Up-cycling ajattelun myötä vanhalle materiaalille luodaan uusi elämä tuolin istuimessa.

ECO CHAIR CONCEPT I. What makes our concept ecological? As there is not just one way to design and develop an ecological chair, we decided to test a variety of different approaches to the subject. During the project we have experimented with a range of different natural fibre composites, as well as recycled and emerging hi-tech materials and production methods. The chair, born out of these experiments and now on display, is a sum of its many compromises. Through our experience we have learned that the optimum solution in sustainable design is made out of understanding of the whole lifecycle of the product, never-the-less focussing on just a few areas, giving the product its final character. In this project we have concentrated through the material selection, simplification of the production methods and logistics to design an ecological chair.

KUVA / PHOTO: KIRSTI LEVANDER

The frame of the chair is made out of local wood. For this purpose it is difficult to think of a structural material more ecological than this. The use of wood also enables simple and energy efficient production methods, in which the quality of the result is determined by the skills and professionalism of its maker. When disassembled the frame occupies a small volume resulting in efficient logistics. The structure of the frame also allows different types of seats and seating materials. The seat is made of used sails from ships. By introducing Up-cycling thinking, the material, that is no longer in use, is given a new life as the seat of this chair.

ANTTI PITKÄNEN & JANNE KORHONEN & PEKKA KUMPULA & LOTTA HASSI & TEEMU VAARAKALLIO (SEOS) muotoilijat Suomi designers Finland www.seos.fi

174

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


EKOTUOLI KONSEPTTI 1 / ECO CHAIR CONCEPT 1

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

175


PASI PÄNKÄLÄINEN

RE-JACKET. ”Kansainvälisen tiedeyhteisön piirissä ollaan pitkälle yksimielisiä siitä, että ihmisen nykytoiminta johtaa todennäköisesti merkittäviin ilmastonmuutoksiin jo lähivuosikymmenien aikana. Nämä muutokset vaikuttavat monin tavoin maapallon luontoon ja ihmisen elämään. Maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan 1,4 – 5,8 ºC vuodesta 1990 vuoteen 2100. Viimeisimpien tutkimustulosten pohjalta näyttää hyvin todennäköiseltä, että lähes kaikki manneralueet tulevat lämpenemään maapallon keskiarvoa nopeammin ja erityisesti pohjoiset maa-alueet talvella.” (www.ilmastonmuutos.info) En ole tarvinnut paksua talvitakkiani kertaakaan viime vuosina, ja viimeisimpien ilmastoennusteiden valossa näyttäisi, että harvoin tulevaisuudessakaan. Optimistin ei kannattasi kuitenkaan heittää toppavaatteitaan menemään, joka vasta epäekologista olisikin, vaan keksiä niille uutta käyttöä. Vaikka vain siksi aikaa, kunnes ymmärrämme parantaa tapamme ja saamme ilmaston jatkuvan lämpenemisen pysähtymään. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa asioihin omilla teoillaan ja ratkaisuillaan. Minun pieni puheenvuoroni olkoon tämä teos, joka on tuolin näköinen. Muistuttamassa lumisista talvista, ja että minulla tai lapsillani olisi vielä syy riisua takki tuolilta ja ottaa sen taas vaatteeksi.

RE-JACKET. ”The international scientific community is basically unanimous over the fact that the present activities of mankind will probably lead to significant climate changes already during the decades to come. These changes will affect the nature globally and also the life of mankind. The average temperature on earth has been estimated to rise from 1.4 to 5.8 ºC between 1990 and 2100. According to latest research it seems highly probable that all continental areas will become warmer at a higher pace than the average and especially the nordic areas in wintertime.” (www.ilmastonmuutos.info)

KUVA / PHOTO: JUSSI KOIVUNEN

I haven’t needed my thick winter coat at all for a few years, and according to latest climate forecasts it seems that very seldom will I need it in the future. Optimistic people should not, however, throw winter clothing in the bin. That would be more unecological than anything; we must find new ways to use them, if only for a while, before we finally start mending our ways to stop the global warming. Everybody can make things change with their own actions and solutions. Let my statement be this little piece which resembles a chair. Let it remind us of snowy winters so that I or my children could one day have a reason to undress the chair and start wearing the coat again.

176

PASI PÄNKÄLÄINEN muotoilija Suomi designer Finland www.tiistaidesign.fi

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RE-JACKET

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

177


TIMO RIPATTI

MONOLITH. Tuoli on ensisijaisesti levyrakenteinen muototutkielma, jossa istuinkulma ja mataluus on viety äärimmilleen, kuitenkin siten, että tuolissa on kohtuullisen hyvä istua. Toissijaisesti, valmistusprosessin sekä valitun materiaalin perusteella, tuoli voi olla hyvin ekologinen kaluste. Plussat: Yksiaineinen, joten helposti kierrätettävissä tai hävitettävissä. Prototyyppi on MDF-levyä. Muita mahdollisia materiaaleja ovat massiivipuusta valmistettu levy, vaneri tai lastulevy. Jopa kierrätettyä levytavaraa on mahdollista käyttää. Pintakäsittelyt materiaalien ja toiveiden mukaan: pintakäsittelemätön, öljytty, vahattu, lakattu tai maalattu pinta. Mahdollisena verhoiluna lampaan talja, pintaan liimattu nahka, normaalit verhoilukankaat tai irralliset tyynyt. Valmistusprosessi: levytavaran CNC-jyrsintä ja osien yhteen liimaus sekä mahdollinen pintakäsittely. Valmistuksessa ei tarvita erillisiä muotteja vaan ”jyrsintämuotti” on tietokoneen muistissa. Vähäinen materiaalimenekki ja erittäin vähäinen materiaalihukka. Miinukset: Ekologista jalanjälkeä lisää levyksi työstetyn raaka-aineen käyttö. Prototyyppi on pintakäsitelty Milanon messuja varten eikä ole erityisen ekologinen. Kova ja kestävä pinta on saatu aikaan 2-komponenttimaalilla.

MONOLITH. This chair is basically a study of form, made of board. The sitting angle and low structure has been taken to the extreme, however, it is comfortable to sit on. Also, depending on the manufacturing process and the choice of materials a chair can be a very ecological piece of furniture. The pros: Made of one material, easily recyclable or destroyable. The prototype is made of MDF board. Other possible materials are massive wood board, veneer or chipboard. Even recycled board products can be used. Surface treatment according to one’s own tastes: natural, oiled, waxed or painted. Possible upholstery materials include sheepskin, glued leather, ordinary upholstery fabrics or separate cushions. The manufacturing prosess: CNC milling, glueing the parts together, possible surface treatment. Separate moulds are not needed, the milling pattern is computer aided. Not much material is needed, very little waste. The cons: Ecological foot print grows when using manufactured board. The prototype is surface treated for the Milan furniture fair which is not very ecological. Hard and durable surface has been achieved by using two-component paint.

TIMO RIPATTI sisustusarkkitehti SIO, arkkitehti Suomi interior architect, architect Finland www.coolcorporation.fi www.kokoomo.com

178

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


MONOLITH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

179


HEIKKI RUOHO

ECHO. Echo -nojatuoli syntyi uuden, kierrätetyn ja kierrätettävän, pahvimateriaalin inspiroimana. Olen aina pitänyt aaltopahvin ominaisuuksista; sen tunnusta, tuoksusta, ominaisväristä, keveydestä, kestävyydestä ja monikäyttöisyydestä. Aaltopahvia on kuitenkin harvemmin käytetty lopputuotteissa, erityisesti huonekaluteollisuudessa. Tämä näyttely oli oiva tilaisuus tuoda esille materiaalikokeiluni tulos. Nojatuoli taitellaan kokoon origamin kaltaisesti; istuinpinta läpäisee selkänojan ja selkänojassa oleva kieleke napsautetaan kiinni istuinpintaan. Kaksi erillistä palaa muodostaa tukevan rakenteen ilman ylimääräisiä liitososia, kuten liimaa tai ruuveja. Tuolin valmistus tapahtuu tietokoneohjatulla leikkurilla ja käsityön määrä valmistuksessa on karsittu minimiin. Tuolin ilmettä voidaan varioida materiaalin pintaan tulostetulla grafiikalla. Se voidaan purkaa uudelleen osiin ja kuljettaa levynä. Tarvittaessa tuoli voidaan hävittää normaalin pahvinkierrätyksen kautta.

ECHO. Echo chair was inspired by a new, recycled and recyclable cardboard material. I have always liked the characteristics of corrugated board; its feel, odour, natural colour, lightness, durability and versatility. However, corrugated board had seldom been used for final products, especially not for furniture. This exhibition was an excellent opportunity to showcase the results of my experiments. The chair is folded in an origami fashion; the seating is slipped through the backrest, and a flap is snapped on the sitting surface. Two separate pieces construct a sturdy structure without any extra fittings, such as glue or screws. The chair is manufactured using a computer aided cutter, and a minimum of manual work is required in the process. The visual impact of the chair can be varied by printing graphic motives on the board. The chair can be destroyed by taking it in the ordinary cardboard recycling point.

HEIKKI RUOHO muotoilija MA, SIO Suomi designer Finland www.jarvi-ruoho.com

180

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ECHO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

181


RAIMO RÄSÄNEN

RETRETTI. Istuin on valmistettu Kertopuusta uudella, patentoidulla valmistusmenetelmällä. Punkalive Oy on tänä vuonna perustettu yritys, joka valmistaa ekologisia tuotteita ”Natural Furniture” -teemalla. Ensimmäiset tuotteet esiteltiin Milanon Design Weekillä tänä keväänä. Tuoli on suunniteltu teknisesti pitkäaikaiseen käyttöön ja yksinkertaiselta designiltaan se kestää aikaa, mikä tekeekin tuolista ekologisen. Ekologisen tuotteen tulee mielestäni olla teollisesti valmistettava, ei uniikki käsityötaideteos. -

Puu on 100-prosenttisesti uusiutuva raaka-aine. Puun hankinta sekä valmistusprosessi on sertifioitu koko ketjun osalta asiakkaalle PEFC-sertifioinnin mukaisesti. Puutuotteiden valmistusprosessi on vähemmän energiaa kuluttavia kuin useimpien muiden materiaalien. Puuhukka käytetään tilojen lämmitykseen.

RETRETTI. The chair has been made of impregnated wood using a new, patented method. Punkalive Oy is a company founded this year. It manufactures ecological products by the theme “Natural Furniture”. The first products were introduced in Milan Design Week this spring. The main factor as regards ecology is that the chair is designed to be used for a long time, and its simple design is timeless as well. I believe that an ecological product must be suitable for industrial production, instead of being just a unique, hand crafted item. -

Wood is 100 % renewable raw material. The whole processing chain from acquiring the timber to the manufacturing process has been PEFC certified. The manufacturing process for wood products requires less energy than for most other materials. Waste timber can be used for firewood.

RAIMO RÄSÄNEN sisustusarkkitehti SIO Suomi interior architect Finland

182

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RETRETTI Valmistaja / Producer : Punkalive Oy, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

183


TIMO SAIRI

NOJAPYÖRÄ. Harvassa asiassa, kuten työmatkapyöräilyssä yhdistyy samanaikaisesti niin monta etua: ekologisuus, taloudellisuus ja terveys. Kaikki toimet, jotka edistävät pyöräilyä, ovat ekologisia.

RECUMBENT. Very few activities, like cycling to work, combine so many good characteristics: ecology, economy and health. All activities that promote cycling are ecological.

TIMO SAIRI muotoilija, sisustusarkkitehti Suomi designer, interior architect Finland http://timo.sairi.googlepages.com

184

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


NOJAPYÖRÄ / RECUMBENT Sponsorit / Sponsors: Sapa, Exel, Shimano, Boman Oy, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

185


TIMO SALLI

OKSA-PENKKI. Ekologisin perustein toimivan yhteiskunnan uudelleenjärjestäytymisessä huomio keskittyy tavaratuotantoon, tuotannon vähentämiseen, materiaalivalintoihin ja tuotantokoneiston uudelleenjärjestämiseen. Pahimmillaan käsijarrun vetämiseen ja kokonaisen toimialan lakkauttamiseen. Kestävä kehitys ei mielestäni tarkoita kuitenkaan estävää kehitystä. On tarpeellista tunnistaa eri toimialojen luonteenpiirteet, rakennetun ympäristön historia ja siitä kumpuava kulttuuri; tämä kaikki yhdessä synnyttää esineen identiteetin. Tulevaisuuden pitkäikäiset tuotteet edelleen kasvavat metsässä. Hyvällä idealla ja toteutuksella luodaan tuoteidentiteetti, joka lisää tuotteen laatua ja antaa sille pitkän eliniän. Oksa-penkki on kokeellinen istuin. Puun oksiston luontainen liitos puun runkoon antaa tuotteelle yksilöllisen rakenteen ja vahvan identiteetin.

OKSA BENCH. When organizing the society in a new way to function more ecologically we will have to turn our attention to reducing the production, to the choice of materials and to reorganizing the production machinery. Maybe we even have to pull the handbrake and close down certain branches of industry. Sustainable development must not, however, imply preventing the development altogether. We need to recognise the characteristics of various production branches, the history of the man-made environment and its cultural features; all this defines the identity of an artefact. Long-living products are still growing in the forests. Good ideas and good ways of implementing them give birth to an identity that enhances the quality of the product and makes it last long. Oksa bench is an experimental seat. The branches and the trunk unite in a natural way which gives the bench an individual structure and a strong identity.

TIMO SALLI muotoilija, professori Suomi designer, professor Finland

186

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


OKSA-PENKKI / OKSA BENCH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

187


ILKKA SUPPANEN

BEDOUIN. Bedouin -tuoli on tehty mahdollisimman vähästä materiaalista. Se on myös mahdollisimman kevyt, jolloin sen kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pienet. Tuoli on taiteltava, jolloin se vie mahdollisimman vähän tilaa. Tämä mahdollistaa tuotteen kuljetuksen ja varastoinnin pienemmässä tilassa, jotta tästä aiheutuvat ympäristövaikutukset olisivat pienemmät. Tuoli on tehty pääasiassa uusiutuvista materiaaleista. Muotoilullisena ideana on ollut kehittää tuote, joka kestää aikaa ja kulutusta fyysisesti ja hahmollisesti.

BEDOUIN. Bedouin chair has been made from as little material as possible. It is also very lightweight which makes the transportation costs very low. The chair is foldable and thus requires very little space. This makes the transportation and storage possible in a small space, therefore the environmental effects are low.

KUVA / PHOTO: PIERRE BJÖRK

The chair has been made mainly of renewable materials. The design principle was to develop a product that endures time and wear, both physically and as a design.

188

ILKKA SUPPANEN muotoilija Suomi designer Finland www.suppanen.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


BEDOUIN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

189


MARC SUPPLY

KRAT. Nojatuolin perusmateriaalit: ekologinen puulevy ja teollisuushuopa. Lisämateriaalit: huopapeitto, 2 tavallista tyynyä ja huopahuput tyynyille. Suorakaiteen muotoiset puu- ja huopaosat leikataan levymateriaalista mahdollisimman tarkasti, joten materiaalihukka on vähäistä. Huopa on ekologinen, lämmin luonnonmateriaali, jota ei tarvitse verhoilla. Krat on perusistuin, jonka voi itse ”sisustaa” vuodenaikojen mukaan erilaiseksi. Kylminä vuodenaikoina kääriydytään huopapeittoon. Lämpimään aikaan peitto on taiteltuna käsinojien yli ja istuintyynyn alla. Istuimen ja selkänojan tyynyt ovat huopapussiin työnnettyjä tavallisia perustyynyjä (uusia tai käytettyjä). Yksinkertaisen Krat -nojatuolin voi tehdä vaikkapa itse. Se kootaan suorista levyosista ruuviliitoksin. Huopaosat liimataan ekologisella liimalla levyihin. Teollisessa valmistuksessa huopa liimataan valmiiksi levyihin ja tuoli pakataan osina litteäksi kuljetuspaketiksi. Ajatuksiani ekologiasta: - Ekologian perustavoitteiden lisäksi pidän tärkeänä lisätekijänä materiaalien miellyttävyyttä. Monet ekologiset uusiomateriaalit tuntuvat epämiellyttäviltä ja liian tehdyiltä. Niistä puuttuu aitouden tuntu. - Tuote on ekologisesti onnistunut vasta silloin, kun sen muotokieli kestää myös ”ajan hampaan nakerruksen”. Se ei ala koskaan näyttää vanhanaikaiselta, joten sitä ei tarvitse vaihtaa uuteen modernimpaan tuotteeseen. Se ei koskaan joudukaan kierrätykseen. - Ekologinen kaluste syntyy yksinkertaisista materiaaleista. Energiaa säästetään valmistusvaiheessa sekä käytettäessä. KRAT. The basic materials: ecological wood board and industrial felt. Additional materials: felt blanket, two ordinary cushions, felt hoods for the cushions. Rectangular wood and felt parts are cut as precisely as possible to waste as little as possible. Felt is a warm, eclogical natural material which needs no upholstery. Krat is a basic chair that can be decorated and used differently during different seasons. In winter the felt blanket can be used as a wrapping. In warm seasons the blanket is folded over the armrests and under the cushion. The seating and backrest cushions are regural pillows (new or second hand) slipped into a felt bag. One can make the simple Krat chair by oneself. It is put together from straight pieces of board with screws. The felt is glued into the board with ecological glue. When manufactured industrially, the felt is glued on the pieces of board, and the chair components are packed as a plat package.

KUVA / PHOTO: WIM VANDEKERCKHOVE

My thoughts about ecology: - In addition to basic ecological objectives I find agreeable materials to be an important factor. Many ecological recycling materials feel unpleansant and too artificial. There’s no genuine touch in them. - A product is successful only when the design sustains time. It will never look old-fashioned, and as a result, it need not be changed into a more modern product. It’s never going to be recycled. - An ecological piece is made of simple materials. The bench is manufactured using low energy methods.

190

MARC SUPPLY sisustusarkkitehti Belgia interior architect Belgium www.studiolinja.be

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KRAT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

191


AHTI TASKINEN

PEGASOS -KEINUTUOLI. Olen suunnitellut useita satoja huonekaluja, mutta en aikaisemmin keinutuolia. Pegasos keinuu herkästi ja vauhdissakin hiljentää äärialueilla, joten mallin pääedellytys, keinuminen toteutuu. Jalaksien alla on listat, jotka estävät toisten varpaiden litistymisen keinun alle. Tuolin selkänojan takana on poikkipuu, jolla istuimen kaltevuuden voi säätää lukuasennosta makuuasentoon. Selkänojaa voi portaattomasti nostaa tai laskea, jolloin niskatyyny asettuu istujan tarvitsemalle korkeudelle. Pegasos -keinutuolia suunnitellessani olen huomioinut ekologiset argumentit seuraavasti; rungon materiaali on koivua, joka vahataan, istuimen ja selän kantavana rakenteena käytetään satulavyöhihnoja ja lampaantalja toimii pehmusteena. Niskatyynyn täyte on untuvaa ja verhoilumateriaali pellavaa. Jalan ja käsinojan valmistuksessa käytetään samaa muottia, liitokset tehdään poratapeilla ja osien lukumäärä on pelkistetty minimiin, jotta tuotteen hinta pysyisi kohtuullisena. Materiaalit on hankittu lähialueilta, joitakin osia voidaan kierrättää ja kaikki hävittää polttamalla.

PEGASOS ROCKING CHAIR. I have designed hundreds of chairs but never a rocking chair. Pegasos rocks very easily and even in motion, it slows down at both extremes, thus fulfilling its basic function which is rocking. Under the rockers there are battens which prevent rocking on somebody else’s toes. Behind the backrest there is a horizontal piece of batten with which the angle can be regulated from reading to reclining position. The backrest can be lifted or lowered steplessly to move the neck cushion on a suitable height for the sitter.

KUVA / PHOTO: AHTI TASKINEN

When designing the Pegasos rocking chair I have taken ecological viewpoints into consideration in following ways: the frame material is waxed birch, the supporting structure at the back are cinch bands. Lambskin works as padding. The neck cushion is filled with down, and the upholstery fabric is linen. The same mould is used for legs and armrests, joints are made with wood pins. The amount of elements is as low as possible to be able to keep the price reasonably low. The materials have been acquired locally, some parts can be recycled and all can be burned.

192

AHTI TASKINEN sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: TA PANI PELTTARI / OPTE OY

PEGASOS -KEINUTUOLI / PEGASOS ROCKING CHAIR Valmistaja / Producer : Jenny Juselius, Omnia ammattiopisto, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

193


JACQUES TOUSSAINT

ECO DEL MARE. Olen syntynyt Pariisissa, ja vietettyäni useita vuosia Milanon seudulla asun nyt Venetsian maaseudulla Monte Grappan juurella nauttien ympärilläni olevasta luonnonrauhasta. Rentoudun mielelläni puutarhassa katsellen vuoria, ja juuri siellä syntyi kierrätetystä alumiinista valmistetun Eco del Mare -tuolin idea. Perusmuotona on kaksi puoliympyrän muotoista alumiinipuristetta, joiden muodostaman sylinterirakenteen väliin tulee istuimeksi ja selkänojaksi joko metalliristikko tai ulkokäyttöön tarkoitettu Tempotest-kangas. Rakenne muistuttaa muutama vuosi sitten kehitettyä projektia, josta designkriitikko Daniele Baroni kertoo viimeaikaisia töitäni esittelevässä teoksessa. Miksi alumiini? Luonnonvarojen säästymisen lisäksi kierrätysalumiinissa on se etu, että valmistusvaiheen energiankulutus on 95 prosenttia vähäisempi kuin vastalouhitusta alumiinista valmistettaessa. Pidän myös ajatuksesta, että tuolini on ”edellisessä elämässä” ollut jotakin aivan muuta ja että sillä on myös tulevaisuus. Ei jätettä, ei hukkaan heitettyä materiaalia. Teknisesti alumiini on runsasta, kevyttä, syöpymätöntä, taipuisaa ja helposti muokattavaa, sopii työstettäväksi niin korkeissa kuin alhaisissakin lämpötiloissa, 100-prosenttisesti kierrätettävää, alkuperäiset ominaisuutensa säilyttävää. Istuin ja selkänoja ovat ristikoksi punottua teräslankaa. Myös teräs on kierrätettävää materiaali, eikä tämän tuotteen valmistuksessa ole ihmisille tai ympäristölle haitallisia aineita. Tuolin on valmistanut ISO-sertifioitu yritys ympäristöä saastuttamattomin menetelmin. ECO DEL MARE. Born in Paris and after having passed many years in the Milan area, I am now living in the Venetian countryside in front of the Monte Grappa and enjoy calm and nature around me. I like to relax in the garden, looking at the mountains and that’s were the idea of the Eco del Mare chair in recycled aluminium was born. The structure is composed of 2 semi-circular sections of extruded aluminium. United they form a cylindrical structure which supports seat and back in metal grid or Tempotest fabric suitable for outdoor use. The structure recalls a project developed some years ago and described by design critic Daniele Baroni in ”Art Works”, anthology of my work of recent publication. Why Aluminium? As well as reducing pressure on natural resources and ”closing the loop”, recycling aluminium saves up to 95 % of the energy required to produce it from virgin materials. I like the idea that my chair in a “former life” has been a totally different object and that it will have a future. No waste, no throwing away. From a technical point of view, aluminium is abundant, light, corrosion-resistant, ductile and malleabile, suitable to be subject to working processes both at high and low temperatures, 100 % recyclable, without losing its original characteristics. Seat and back are in stainless steel wire woven into a grid. Steel is another recyclable material and for the specific production of the grid no harmful substances to people or the environment are used. The mechanical production process in itself by an ISO certified company has no polluting impact on the environment.

JACQUES TOUSSAINT arkkitehti Italia architect Italy www.jacquestoussaint.com

194

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


ECO DEL MARE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

195


TERHI TUOMINEN

FOLD. FOLD – laadukkaan designin tuntijoille. Tässä puun erikoispiirre on sen geometrinen rakenne. Huolella tarkasti toteutetut jyrkät kulmat luovat istuimen ja selkänojan kolmiulotteiset pinnat. Lopputulos on huippunokkela, kevyt ja pinottava ruokapöydän tuoli. Materiaalina on käytetty paikallisesti hankittua leppää, Suomen metsien kultaa. Liitokset on tehty puuliimalla. Tuolin valmistaminen kuluttaa väistämättä jonkin verran sähköä ja työkaluja, mutta pinta on käsitelty ekologisella puuöljyllä, joka suojaa tuolia ja pidentää sen käyttöikää. Tuote on biohajoava.

FOLD. FOLD – for the connoisseurs of fine design. The characteristic feature of the wood comes in its geometrical folds. With precision to the fine detailing acute angles are used to create the 3-dimensional surfaces given to the seat and backrest. Ultimately this results in an ultra smart, lightweight stackable dining chair. By using solid wood, the gold of the Finnish forests, the material is locally sourced alder wood joined together using wood glue.

KUVA / PHOTO: PIIA ARNOULD

The production of the chair inevitably consumes a certain amount electricity and tools, but the surfaces are finished by using an ecological wood oil which protects the chair prolonging its product life. The product is also biodegradable.

196

TERHI TUOMINEN muotoilija, sisustusarkkitehti Suomi designer, interior architect Finland www.terhituominen.com

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: CHIKAKO HARADA

FOLD

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

197


KIMMO VARJORANTA

PYLKERÖ. Massiivipuun muotoilussa voitaisiin palata takaisin käsityövaltaiseen ja luontoa kunnioittavaan puun käyttöön. Nykyinen puuraaka-aineen hankinta, logistiikka, jatkojalostaminen, nopea kuivaus ja tuotteen valmistus pintakäsittelyineen kuormittaa luontoa tarpeettomasti. Teknisen jalostamisen myötä on puun perinteiset käsittelytavat vaikeutuneet. Nykyään ihmiset odottavat puulta sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat sille vieraita. Tuolissa käytetty materiaali on pystyyn kuivunut kuusi, jota on jatkokuivattu kokonaisena pölkkynä. Materiaalia on työstetty perinteisillä käsityökaluilla. Pintakäsittely on toteutettu luonnon omilla tuotteilla.

PYLKERÖ. In designing massive wood objects one could return to manual working methods and using wood with respect for the nature. Present ways of acquiring, refining and drying wood, manufacturing and surface treating of the product create unnecessary environmental loads. As a result of refining wood technically, the traditional ways of working it have become more and more difficult. Nowadays people expect unnatural characteristics from wood. The material of this chair is a dried up spruce, which has been dried further as a whole block. The material has been worked with traditional hand tools. The surface is treated with natural products.

KIMMO VARJORANTA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.saunalahti.fi/~kaste

198

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PYLKERÖ

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

199


KARI VIRTANEN

ISTU. Tuoli on tehty männystä, joka on helposti saatavilla oleva materiaali. Sen arvostus on ollut pohjalukemissa, koska huonekalujen raaka-aineena on käytetty puun heikkolaatuisimpia ja halvimpia osia. Myös työn laatu on ollut huonoa. Ekologisen tuolin raaka-aineeksi valitaan männyn parhaat ja tuolin valmistukseen sopivat osat. Tavoitteena on arvokkuus ja pitkäikäisyys. Ergonomia on mietitty huolella. Tuolin rakenteet ja valmistustapa on suunniteltu siten, että tuoli on valmistettavissa pienverstaissa tai nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen suurina sarjoina. Tuolin pintakäsittely on tehty saippualla. Puhdistukseen riittää pelkkä vesi.

ISTU. The chair is made from pine, which is readily available everywhere. It has not, however, been much appreciated lately because the weakest and cheapest parts of the timber have been used in furniture industry. In addition, the craftsmanship has not been what it should. For the raw materials of an ecological chair we must choose the best parts of the pinewood, and at the same time the most suitable for this purpose. We must aim at great value and longevity. Ergonomics has been emphasized in designing this chair. The structures and the construction of the chair have been designed so as to enable its production in small workshops or using modern technology in serial production. The surface is treated with soap. Cleaning requires nothing but water.

KARI VIRTANEN puuseppä Suomi carpenter Finland www.nikari.fi

200

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KUVA / PHOTO: CHIKAKO HARADA

ISTU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

201


YRJÖ WIHERHEIMO

RAHIT. Kyseessä on kuuden ”rahin” sarja, joka on valmistettu paikallisesta massiivikoivusta, paikallisin voimin, käsityökaluin, paikalliseen jakeluun ja paikalliseen käyttöön. Pakkauksia ei siis tarvita ja logistiikka on tarpeetonta. Käyttö on konstailematonta rahilla istumista ja sen kestävyys on perinteisen rahin kestävyystasoa. Rahia voi huoltaa tarpeen mukaan pesemällä esimerkiksi mäntysuovalla. Rahi on kierrätettävissä joko lahottamalla, pilkkomalla polttopuiksi tai muulla vastaavalla tavalla.

KUVA / PHOTO: CHIKAKO HARADA

RAHIT. This is a series of six benches made of local massive birch with local labour, hand tools, to be delivered and used locally. Packaging or logistics are therefore not needed. The benches are meant to be used for simple sitting and they endure use as a normal bench should. They can be washed with pine soap, for instance. The bench can be recycled by decomposing, chopping to burned or any similar way.

202

YRJÖ WIHERHEIMO professori, sisustusarkkitehti SIO Suomi professor, interior architect Finland www.kywdesign.fi

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


RAHIT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

203


WOODISM / ERKKI AARTI

KLAPIPIILO. Puu on ekologinen materiaali. Fotosynteesissä ilmakehän hiilidioksidi sitoutuu lehtivihreän välityksellä kasveihin. Hitaassa tai nopeassa palamisessa hiilidioksidi vapautuu jälleen ilmakehään ja on kasvien käytettävissä. Muodostuu ekologisesti kestävä kehä. Nykyisessä tilanteessa hiilidioksidia on ilmakehässä liikaa, joten puuta kannattaa varastoida ja muodostaa hiilinieluja. Puusta valmistetuissa tuotteissa hiilidioksidi on sitoutuneena vuosikymmeniä. Klapipiilo on valmistettu puistojen tervalepästä. Poistetut puistopuut joutuvat tavallisesti hakkeeksi ja polttoon. Klapipiilossa materiaali saa jalostuneemman käytön. Parhaista puun osista valmistetaan istuinosa ja hylkypalat halotaan pilkkeiksi takan tai saunan lämmitystä varten tuolin sisään piiloon. Pintakäsittelynä öljyvaha.

KLAPIPIILO. Wood is an ecological material. In photosynthesis carbon dioxide is absorbed into plants. In quick or slow combustion it returns to the atmosphere to be reused by plants. Thus an ecologically sustainable circle is formed. In the present situation there is too much carbon dioxide in the atmosphere, so it is advisable to store up wood thus forming carbons sinks. In products made of wood carbon dioxide is stored for decades. Klapipiilo is made of common alder grown in the parks. Removed trees will usually end up as chips or to be burned. In Klapiliilo they are utilised in a more refined way. The best parts are worked for the seating and the waste material is chopped for the fireplace or the sauna and hidden inside the seating. The surface is treated with oil wax.

WOODISM / ERKKI AARTI arkkitehti Suomi architect Finland www.woodism.fi

204

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KLAPIPIILO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

205


WOODISM / SUSAN ELO

NIMETÖN 0609. Tuolin suunnittelija ja valmistaja kuuluvat Woodism-ryhmään, joka kerää talteen puistoista ja pihoilta kaadettuja puunrunkoja. Mielestämme upeista rungoista ei pidä tehdä haketta vaan käyttöesineitä. Tästä ajatuksesta on syntynyt massiivipuinen pikkutuoli. Idea ekologisesta istuimesta perustuu mahdollisimman niukkaan materiaalin käyttöön. Valmistajan ja suunnittelijan osaamisella ja yhteistyöllä on pyritty saavuttamaan kaunis, toimiva ja kestävä tuoli. Tuoli on ulkonäöltään tavallinen, samankaltaisia istuimia on suunniteltu ja valmistettu ennenkin. Ympäristön kannalta on kuitenkin tärkeää, että tuoli on lähituote, jolloin säästytään pitkien kuljetusten haitoilta. Lähipuusta lähikäyttöön.

NAMELESS 0609. The designer and the maker of this chair belong to the Woodism group which collects cut down trunks from parks and yards. We believe that gorgeous trunks should be utilized for various objects instead of cutting them into chip. Our idea is materialised in this chair made of massive wood. Ecologically, as little material as possible should be used for a chair. The know-how and cooperation of the designer and the manufacturer have been combined to be able to produce a beautiful, functional and durable chair. The chair looks very ordinary, and similar seatings have been designed and manufactured before. Environmentally, though, the chair needs to be made locally so as to avoid the disadvantages of transportaion. Local wood for local use.

WOODISM / SUSAN ELO sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.susanelo.com www.woodism.fi

206

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


NIMETÖN 0609 / NAMELESS 0609 Valmistaja / Producer: hienopuuseppä / carpenter Raimo Kantonen, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

207


WOODISM / TARU HAKKARAINEN

KIIKKU. Kevätpäivän sahaus -tapahtumassa keräsimme talteen tervalepän kaarnaisia paloja ja hienopuuseppä Raimo Kantonen valmisti näistä ylijäämistä Kiikun kiinnittämällä hirvennahan ja köyden särmäpaloihin. Materiaali: tervaleppä, hirven nahka, sisal-köysi. Kiikku on piknikille mukaan kulkeva ja oksaan ripustettava keinu. Sen valmistukseen on käytetty kaadettujen puistopuiden sahattujen tervaleppälankkujen särmiä, kotimaista hirven nahkaa, lentokonevaneria ja sisal-köyttä. Nahka ja vaneri ovat kierrätettyjä. Lankkujen särmät päätyvät usein polttopuuksi, Kiikussa ne saivat uuden elämän. Kiikku pakkautuu pieneen pahvilaatikkoon, jossa se kulkee kätevästi mukana. Keinun pakkauksineen voi helposti kierrättää ja kaikki materiaalit ovat uusiokäytettäviä.

KIIKKU. In the Vernal Sawing event we gathered barky pieces of common alder, and using this waste material carpenter Raimo Kantonen made Kiikku by attaching an elk skin and a rope in the edges of one piece of wood. Materials: common alder, elk skin, sisal rope. Kiikku can be taken along for picnics and hung on a branch. It is manufactured from wasted common alder pieces from cut down trees from municipal parks, Finnish elk skin, aircraft veneer and sisal rope. The leather and the veneer are recycled. The edge pieces from boards often end up for firewood, in Kiikku they have a new life. Kiikku can be packed in a small cardboard box and carried along easily. The swing and the packaging can be recycled; all materials are reusable.

WOODISM / TARU HAKKARAINEN muotoilija Suomi designer Finland www.woodism.fi

208

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KIIKKU Valmistaja / Producer: hienopuuseppä / carpenter Raimo Kantonen, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

209


WOODISM / MERJA INKI-IHAMÄKI

INKIWOOD. Inkiwood -jakkara valmistetaan suomalaisten kaupunkipuistojen ja pihojen kaadetuista jalopuista, jotka Woodism -työryhmä on ottanut talteen. Jämerä puistopuu, joka muutoin lajiteltaisiin jätteeksi ja hakkeeksi, saa puusepän käsissä uuden elämän ja muodon. Jakkaran ekologinen design perustuu vain neljään keskenään erilaiseen osaan ja antaa mahdollisuuden hyödyntää myös puusepänverstaan ”hukkapaloja”. Erisävyisten ja -kuvioisten puulajien yhdistely piirtää jokaiseen istuimeen uniikin ilmeen. Kestävä materiaali ja taidokas käsityö antavat jakkaralle pitkän elinkaaren. Pintakäsittelyn aineet perustuvat luonnon kasviöljyihin ja -vahoihin ja pinta on miellyttävä ja helppohoitoinen. Jakkaraa valmistetaan tilauksesta, joten välivarastointia ei tarvita ja logistiikkakin on mahdollisimman suora. Kun kokonaan puinen huonekalu aikanaan tulee tiensä päähän, sen kierrätettävyys on 100 prosenttia.

INKIWOOD. Inkiwood stool is made of cut down precious wood gathered from municipal parks and yards by the Woodism group. Robust trees that would otherwise end up as waste and chip, get a new life in carpenter’s hands. The ecological design of the stool is based on only four mutually different parts, thus giving an opportunity to use small waste pieces of the carpenter’s workshop as well. Combining various colours and hues from different species makes each stool unique. Durable materials and skillful craftsmanship ensure a long life cycle for the stool. The surface treatment materials are based on natural vegetable oils and waxes which make the surface pleasant and easy to take care of. The stool is manufactured to order, so there’s no need for storage, and also the transportation will be as direct as possible. When a piece which completely made of wood, it is 100 % recyclable in the end.

WOODISM / MERJA INKI-IHAMÄKI sisustussuunnittelija, artenomiopiskelija Metropolia AMK Suomi interior architect Finland www.woodism.fi

210

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


INKIWOOD Valmistaja / Producer: hienopuuseppä / carpenter Petri Polso, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

211


WOODISM / RAIMO KANTONEN

KOLO. Puistopuut kaadetaan, oksat karsitaan ja tukit kuljetetaan Kevätpäivän sahaus -tapahtumaan. Otin talteen koivun oksat ja tutkin, miten niistä muotoutuisi ekologinen istuin. Materiaaleina koivun oksat ja villa. Kolo on koivunoksista valmistettu istuin, jossa oksat on porattu tuoreena ontoiksi ja halkaistu. Näin puu kuivuu nopeasti ilman keinokuivausta sisätiloissa ja säilyy ehjänä, ylimääräistä energiaa ei tarvita. Oksat on kiinnitetty toisiinsa ruuvaamalla. Ne voidaan sitoa toisiinsa myös köyden avulla nippuun kiristämällä. Ontto puu on kevyt kuljettaa, jolloin polttoaineita säästyy. Tuote voidaan pakata matalaan 50 x 50 cm kokoiseen pahvilaatikkoon. Kolo voidaan purkaa osiin ja materiaalit kierrättää.

KOLO. Trees in the park are cut down, debranched and the logs are transported to the Vernal Sawing event. I took these birch branches and started to explore the possibilities of turning them into an ecological chair. Materials are birch branches and wool. Kolo is a seating made of birch branches, drilled hollow and split when still fresh. In this way and stored inside, the wood dries up quickly without any artificial drying methods and does not crack. No extra energy is needed. The branches have been attached to each other with screws. They could also be tied together with a rope. Hollow wood is lightweight and easy to transport, so the need for fuel is low. The stool can be packed in a 50 x 50 cm box. Kolo can be disassembled and the materials recycled.

WOODISM / RAIMO KANTONEN hienopuuseppä Suomi carpenter Finland www.kantosenpuutyo.fi www.woodism.fi

212

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KOLO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

213


WOODISM / EEVA LITHOVIUS

OKSA-PENKKI. Tämä esine on kätevästi kaksitoiminen; oksaan voi ripustaa kevyitä asioita ja penkillä voi istua tukevakin ihminen. Oksa-penkki on kahden puun yhdistelmä. Eräs Saariston mäntyvanhus oli väsynyt kannattelemaan kaikkia käkkyräoksiaan ja yksi niistä oli jo kuollut ja kelottunut. Korjasin sen talteen, rapsutin puhtaaksi ja hioin sileäksi. Penkin tammivainaja puolestaan oli aikoinaan komistanut maalaistalon pihapiiriä, mutta joutunut väistymään uudisrakennuksen tieltä. Puuseppä Esa Niiranen otti aikansa taapelissa kuivuneen tammilankun hyötykäyttöön ja valmisti siitä taidokkaan yksinkertaisesti penkkitason. Esine on ekologinen, koska sillä on suhteellisen lyhyt matka luontokappaleesta city-ihmisen käyttöesineeksi. Toivottavasti se palvelee käyttötarkoituksessaan ja muistuttaa alkuperästään ihmistä pitkään – mutta kun se käy tarpeettomaksi, on sillä lyhyt matka takaisin luonnon kiertoon.

OKSA BENCH. This artefact is double-functional; lightweight objects can be hung on the branches and even a sturdy person can sit on the bench. Oksa bench is a combination of two tree species. One old pine in Saaristo was too tired to carry all its branches, and one of them was already dead and had become a snag. I took it along, scratched it and ground it clean. The old oak of the bench had in its time decorated the yard of a country house but was forced to give way to a new building. The oak was stored in a drying shelter when the carpenter, Esa Niiranen, decided to utilize it, transforming it skillfully into a simple bench. The artefact is ecological because its way from nature to utility article of a city dweller is relatively short. It will hopefully serve in its new use and remind us of its origin for a long time – but when not useful anymore, the way back to nature is just as short.

WOODISM / EEVA LITHOVIUS sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.elsanomia.fi www.uniqdesign.fi www.woodism.fi

214

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


OKSA-PENKKI / OKSA BENCH Valmistaja / Producer: puuseppä / carpenter Esa Niiranen, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

215


WOODISM / ANTTI PAATERO

3+3. Tuolisarjan nimi on 3+3, matala jakkara ja rahi. Tuolit ovat kokopuuta – istuinosana voidaan käyttää juuri- ja tyvipuulankkuja, joiden vaihteleva syykuvio tekee tuoleista yksilöitä. Tuolisarja on tarkoitettu aktiiviseen ja fyysiseen työhön, jossa käsityöhön suunnattava voima saadaan lähtemään jaloista – työskentelijän paino jakautuu näin ollen jaloille ja istuintukeen – siitä nimi 3+3.

3+3. The chair series, consisting of a low stool and a bench, is called 3+3. The chairs are made of massive wood – the seatings can be made of root or end boards, where the patterns make each chair a true individual.

KUVA / PHOTO: PEKKA NIITTYVIRTA

The series is aimed for physical activity where the manual strength derives from the feet – the weight of the worker is divided between his or her feet and the sitting support – hence the name 3+3.

216

WOODISM / ANTTI PAATERO sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.woodism.fi

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


3+3

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

217


WOODISM / MERITA SOINI & TAPIO ANTTILA

PALIKKA-RAHI. Pro Puu ry ja Woodism järjestää vuosittain Kevätpäivän sahaus -tapahtuman, jossa sahaamme talteen kerätyt tukit lankuiksi ja raaka-aineeksi kalusteisiin. Woodism valmistaa kalusteita puistojen ja pihojen puista. Sahattua puuta kuivatetaan taapelissa 2-3 vuotta ennen kalustemuotoilua. Keväällä 2009 saimme puuta Lahden alueen puistoista ja pihoilta sekä Kaivopuistosta Helsingistä. Sahauksesta jäi jäljelle herkullisia roskapaloja eri puulajeista emmekä halunnet heittää niitä hukkaan. Valmistimme näistä ylijäämistä Palikka-rahin vyöttämällä palikat kiinni kuormaliinalla. Palikka-rahin elämä kiertää ekologista ympyrää. Saamme satunnaista materiaalia vuosittain Kevätpäivän sahauksesta. Valmistukseen käytetään sahaa, höylää, kuormaliinaa sekä käsipareja. Palikat kulkevat säkissä valitulle paikalle ja siellä se kootaan rahiksi kuormaliinalla. Rahi kestää käytössä aikansa kunnes se voidaan kierrättää vaikkapa nuotiopuiksi makkaranpaistoon.

PALIKKA BENCH. Pro Puu ry and Woodism arrange an annual event called Vernal Sawing, where we saw logs into boards to be used as raw material for furniture. Woodims utilizes trees from parks and yards to manufacture pieces of furniture. The wood is dried in an outdoor shelter for 2-3 years before turning it into furniture. In the spring 2009 we received wood from parks and yards from Lahti area and from Kaivopuisto in Helsinki. After sawing we had some delicious waste pieces from various species which we did not want to throw away. From these pieces we made the Palikka bench by tieing them with a loading band.

KUVA / PHOTO: MATTI SILVENNOINEN

The life of Palikka bench follows an ecological circle. We get random material annually at the Vernal Sawing event. In the production we need a saw, a plane, a loading band and manual labour. The sticks are transported in a sack in the chosen site, where they are bound with a loading band. The bench is usable for a certain time after which it can be used for firewood to grill some saugages.

218

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009

WOODISM / MERITA SOINI & TAPIO ANTTILA sisustusarkkitehdit SIO Suomi interior architects SIO Finland www.tapioanttila.com www.woodism.fi


PALIKKA-RAHI / PALIKKA BENCH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

219


ZHU XIAOJIE

COIN -TUOLI. Tämän tuolin esikuva on pyöreä tuoli, joka on peräisin satojen vuosien takaa Ming-dynastian ajalta. Olen yhdistänyt perinteen nykypäivään käyttämällä uusia tekniikoita ja materiaaleja tätä tuolia muotoillessani. Olen ottanut suunnittelussa huomioon käyttöominaisuuksiakin tärkeämpänä seikkana ympäristön. Tuoli on valmistettu ohuesta metallista ja vähäisestä määrästä puuta. Näin tuoli voidaan valmistaa bambun lisäksi myös muista nopeakasvuisista puulajeista. Idea on peräisin betonirakenteista, mutta tässä teräsrunko on päällystetty puulla. Kiinalaisen tradition mukaan muotoilussa on aina mukana jokin filosofia. Tuotetta ei todennäköisesti heitä helposti pois, koska sen mukana kulkee pitkä filosofinen historia: buddhalaisuus, konfutselaisuus ja taolaisuus. Esi-isiltä perityn muotokielen lisäksi tämä tuoli kantaa mukanaan heidän filosofiaansa. Coin -tuoli muistuttaa vanhaa kiinalaista kolikkoa. Sen muodossa ilmenee filosofinen ajatus ”ympyrän ulkopuolella ja neliön sisällä”. Rehellisyys merkitsee kykyä erottaa oikea väärästä, etsiä kokonaista totuutta sekä rohkeutta ja viisautta ilmaista totuus kaikkialla. Kiinalainen kirjoitusmerkki ”rehellisyys” merkitsee myös ”neliötä”. Eläminen ympyrän ulkopuolella, mutta neliön sisällä, ei ehkä tee ihmistä rikkaaksi tai kuuluisaksi, mutta se merkitsee hyvää luonnetta ja oikeaa elämäntaitoa. Coin-tuoli noudattelee Ming-tyyliä, joka heijastaa periaatteellisen elämän ominaisuuksia: ole totuudellinen kaikessa mitä teet, suojele itseäsi ja muita; siinä tämän tuolin ja koko elämän taito.

COIN CHAIR. The prototype of this chair is round chair dated back to four hundreds years, Ming Dynasty. I combined tradition with daily life by using new techniques and materials, when designed this chair. I take into account not only daily use, but more importantly enviroment. This chair is made of thin metal and tiny wood, by doing this I can not only make use of bamboo but many kinds of fast-growing wood. This idea comes from concrete construction-reinforced concrete while I wrap the reinforcing steel with wood. Of course, it is Chinese’s custom to give a philosophy to design. And it’s less likely to abandon it since there are philosophers, Buddhism, Confucianism, Taoism in long-time history all the way. So this chair not only embody our ancestors’ design but carry on their thinking. The Coin Chair reminds ancient Chinese currency. Its shape represents the philosophy of ”outside the circle and inside the square”. Integrity means the ability to distinguish right from wrong, to seek the whole truth, and the courage and wisdom to express that truth in any environment. The Chinese character for ”integrity” is the same used to represent a ”square”. To be outside the circle but inside the square may not make you rich or famous, but it does signify good character and it is art of life. The Coin Chair is designed in the Ming style with banding added to mirror the qualities of a principled life: be truthful about what you know and do and be tactful to protect yourself and others; that is the art of this chair and of life.

ZHU XIAOJIE suunnittelija Kiina designer China www.zhuxiaojie.com www.opal-furniture.com

220

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


COIN -TUOLI / COIN CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

221


TANG YONG

PAPER TUBE -TUOLI. Muotoilun lähtökohta: hylätty materiaali, josta syntyy tuoli. Materiaalit: pahviputki, bambuvaneri, rautalankatanko. Tuotantoprosessi: kirjapainosta saaduista pahviputkista valmistetaan tehtaassa L:n muotoinen yksikkö, jotka käyttäjä itse yhdistää rautatangolla. Logistiikka: suunnitteluassistentit, Lin Lin ja Pan Ting; tehdasvalmistus; Dasso, Hangzhou, Kiina. Edut: pahviputket ovat hyvin kevyitä: L:n muotoiset bambuvaneriyksiköt ovat tukevia, ja rautatankojen avulla tuoli on helppo koota ja purkaa. Kierrätettävyys: käytetyt pahviputket voi käyttää uudelleen ja muokata eri kokoon eri tarkoitusta varten.

PAPER TUBE STOOL. Concept of Design: use abandoned material to make ecological furniture. Material: paper tube, bamboo plywood, thread rod. Production process: take back paper tube from print company and make ”L” unit by factory, to combine them together with thread rod by ourselves. Logistics: assistant designer, Lin Lin and Pan Ting; assistant factory, Dasso in Hangzhou of China. Advantages: paper tubes make it very light, ”L” shaped bamboo plywood makes it very firm, and thread rod makes it fixed or taken-down very easily. Recyclability: firstly reuse the abandoned paper tube, then connect them by ”L” shaped bamboo plywood and thread rod, it no only one shape and function, but also can be adapt to different size for different usage, so it is more recyclable.

TANG YONG arkkitehti Kiina architect China http://blog.sina.com.cn/zhimuyouwen

222

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


PAPER TUBE -TUOLI / PAPER TUBE STOOL Valmistaja / Producer: Dasso, Hangzhou, Kiina / China

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

223


Ekologisuus: ”Ekologisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäristön huomioon ottavaa, kokonaisvaltaista toimintaa, jolla pyritään minimoimaan energian ja luonnonvarojen kulutus sekä aiheuttamaan mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä ja jätteitä. Ekologinen tuote valmistuu, kuluu, kiertää ja häviää luonnollisesti.” Ergonomia Estetiikka Ekologia

Ecology: ”By ecology in this context is meant comprehensive actions that take the environment into consideration, minimizing the consumption of energy and natural resources as well as the production of waste and emissions. An ecological product is produced, used, recycled and disposed of in a natural manner”. Ergonomics aEsthetics Ecology

224

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


KIITOS! THANK YOU! KIITOS! Näin laajan ja vaativan näyttelyprojektin toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia ja asialle omistautuneita yhteistyökumppaneita. Meillä on ollut onni saada avuksemme hieno joukko yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat omaksuneet kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriaan: VV-Auto Group Oy/Audi, Avarte Oy/Avarte Shanghai Co., DHL Express, Dodo Oy, Edita Oyj, Map Suomi Oy, Motiva Oy, Philips Oy, SAAS Instruments Oy, Santa Ana/Servaali Oy, SATO Oyj, Uusix-verstaat ja WWF Suomi. Inka Herranen ja Heikki Leskinen (Audi), Wang Wu Yi (Avarte Shanghai Co.), Irene Kahri ja Mimmi Jussila (DHL Express), Henrik Enbom (Dodo), Annika Linna, Otto Haapa ja Mika Ruuskanen (Edita), Heikki Veteläinen (Map Suomi), Suvi Salmela ja Henrik Österlund (Motiva), Tarja Jäntti-Eade ja Kari Kaipainen (Philips), Håkan Långstedt (SAAS Instruments), Hanne Lindroos-Koski (Santa Ana/Servaali), Monica Aro ja Kati Laakso (SATO), Vuokko Oikarinen, Eeva Taimisto, Veijo Wienkoop ja Ville Metsätalo (Uusix-verstaat) ja Anneli Alfthan, Anne Brax ja Timo Tanninen (WFF Suomi). Kiitämme myös Suomen Messuja kaikesta panostuksesta ja tuesta sekä siitä, että näyttely sai arvoisensa puitteet. Erityinen kiitos näyttelyjohtaja Mikko Horpulle ja koko Habitare-tiimille: Tuija Vainio, Päivi Kukkamäki, Ulla Perasto, Miia Haavisto, Johanna Kuisma, Sari Äijö ja Paul Palsanen. SUPERKIITOS ennen kaikkea haasteeseen ennakkoluulottomasti tarttuneille, rohkeille suunnittelijoille, jotka panivat koko ammattitaitonsa likoon, jotta saisimme nähtäväksemme välähdyksen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavasta huonekaludesignista. Yrjö Kukkapuro & Mainostoimisto Valo Oy

THANK YOU! An exhibition project as extensive and demanding as this would not have been possible without professional and dedicated collaborators. We have been lucky to receive cooperation from an excellent group of companies and organisations who have chosen sustainable development to be a substantial part of their business strategy: VV-Auto Group Oy/Audi, Avarte Oy/Avarte Shanghai Co., DHL Express, Dodo Oy, Edita Oyj, Map Suomi Oy, Motiva Oy, Philips Oy, SAAS Instruments Oy, Santa Ana/Servaali Oy, SATO Oyj, Uusix-verstaat and WWF Suomi. Inka Herranen and Heikki Leskinen (Audi), Wang Wu Yi (Avarte Shanghai Co.), Irene Kahri and Mimmi Jussila (DHL Express), Henrik Enbom (Dodo), Annika Linna, Otto Haapa and Mika Ruuskanen (Edita), Heikki Veteläinen (Map Suomi), Suvi Salmela and Henrik Österlund (Motiva), Tarja Jäntti-Eade and Kari Kaipainen (Philips), Håkan Långstedt (SAAS Instruments), Hanne Lindroos-Koski (Santa Ana/Servaali), Monica Aro and Kati Laakso (SATO), Vuokko Oikarinen, Eeva Taimisto, Veijo Wienkoop and Ville Metsätalo (Uusix-verstaat) and Anneli Alfthan, Anne Brax and Timo Tanninen (WFF Suomi). We would also like to thank The Finnish Fair Corporation for continuous support and for the fact that the exhibition could be provided the framework it deserves. Special thanks to exhibition director Mikko Horppu and the whole Habitare team: Tuija Vainio, Päivi Kukkamäki, Ulla Perasto, Miia Haavisto, Johanna Kuisma, Sari Äijö and Paul Palsanen. AND ABOVE ALL we would like to thank all the courageous designers who grabbed the challenge without prejudice and who agreed to use all their professional skills to show us a glimpse of furniture design corresponding the demands of the future. Yrjö Kukkapuro & Advertising Agency Valo Oy

ECODESIGN 09 SPECIAL EXHIBITION, HELSINKI EXHIBITION & CONVENTION CENTRE, FINLAND 9 – 13 SEPTEMBER 2009

225


SUUNNITTELU JA TOTEUTUS / PLANNING AND REALIZATION

Järjestäjä / Organiser: Suomen Messut / The Finnish Fair Corporation Kuraattori / Curator: Professori / Professor Yrjö Kukkapuro Suunnittelu / Planning: Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy Luova johtaja / Creative Director Jari Pirhonen Projektijohtaja / Project Director Susanna Suomela Tuottaja / Producer: Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy www.mainostoimistovalo.fi Toteutus / Production: Professori / Professor Yrjö Kukkapuro Luova johtaja / Creative Director Jari Pirhonen Projektijohtaja / Project Director Susanna Suomela Projektiassistentti / Project Assistant Matti Kankkunen Art Director Tero Mäkinen Copywriter Merja Varon Copywriter Päivi Jantunen Kääntäjä / Translator Mirja Muurinen Web-toteutus / Web production Kai Samposalo Toteutuksen avustajat / Production assistants: Henrik Enblom Isa Kukkapuro-Enblom Simo Heikkilä Fang Hai (Kiina / China) Wang Houli (Kiina / China)

www.mainostoimistovalo.fi www.ecodesign.fi www.habitare.fi 226

ECODESIGN 09 -ERIKOISNÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 9. – 13.9.2009


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.