EcoDesign 2012

Page 1EcoDesign 12 Kuraattori / Curator: Kristiina Lassus Apulaiskuraattori / Assistant curator: Kaarle Holmberg Näyttelyarkkitehdit / Exhibition architects: Julia Nevari ja Miska Kuntsi Näyttelykalusteiden suunnittelu / Designers of the exhibition furnitures: Julia Nevari ja Miska Kuntsi Näyttelykalusteiden valmistus / Producer of exhibition furnitures: Koulutuskeskus Salpaus / Salpaus Further Education Järjestäjä / Organiser: Suomen Messut / The Finnish Fair Corporation Tuottaja / Producer: Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Ltd

Näyttelyluettelo / Prochure Suunnittelu ja tuotanto / Designed and produced by: Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Ltd: Jari Pirhonen, Pekka Ruokolainen, Susanna Suomela, Linda Tavio, Ulla Valkamo Kannet / Cover: Edixion 300 g/m2, sisus / inside: Edixion 90 g/m2 Painopaikka / Printed by: Lönnberg Print & Promo Kannen kuva / Cover photograph: Kristiina Satukangas © Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Ltd


EcoDesign 12

Kansainvälinen EcoDesign 12 -erikoisnäyttely järjestetään neljännen kerran Habitare-messujen yhteydessä. Näyttelyn teema on puumateriaali ja kutsutuilla suunnittelijoilla oli vapaat kädet suunnitella sisustamiseen liittyvä kaluste tai käyttöesine. Ehdotuksen tulee olla valmistettu vähintään 80% mielellään sertifioidusta puusta ja 20% jostain muusta ekologisesta materiaalista. Suunnittelutyön muina kriteereinä ovat mahdollisimman ekologinen valmistus, materiaalivalinnat, pakkaus ja logistiikka, käyttö, huollettavuus ja kierrätettävyys.

Kutsuimme näyttelyn kuraattoriksi Kristiina Lassuksen, joka on yksi menestyneimmistä suunnittelijoistamme maailmalla. Hän on toiminut mm. muotoiluyritys Alessin designjohtajana. Milanossa asuva ja omaa studiota pitävä Lassus suunnittelee mattoja omalla tuotemerkillä.

EcoDesign-näyttely on kutsunäyttely, jossa kutsuttuina on kansainvälisiä huippusuunnittelijoita ja nuoria lahjakkuuksia Suomesta ja ulkomailta, 12 eri maasta. Liki sadan suunnittelijan tekemistä ehdotuksista kuraattori valitsi näyttelyyn 44 kriteerit parhaiten täyttävää ehdotusta.

Näyttelyn apulaiskuraattorina toimii ansioitunut suunnittelija Kaarle Holmberg Helsingistä ja hänen johdollaan näyttelyarkkitehtuurista vastaa Lahden Muotoiluinstituutin oppilaiden Julia Nevarin sekä Miska Kuntsin työryhmä. Näyttelykalusteiden valmistuksesta vastaa Lahden koulutuskeskus Salpaus.

Suunnittelemistaan Alessin astioista ja matoista hänet on palkittu Red Dot -muotoilupalkinnolla vuosina 2008 ja 2010. Hän on toiminut myös Red Dot -tuomaristossa.

Näyttelyssä palkitaan parhaiten kriteerit täyttävän ehdotuksen suunnittelija tai -ryhmä 5000 € Suomen Messusäätiön tunnustuspalkinnolla. Tervetuloa tutustumaan EcoDesign 12 -erikoisnäyttelyyn!

Jari Pirhonen Tuottaja Luova johtaja Mainostoimisto Valo Oy

Ekologinen tuote valmistuu, kuluu, kiertää ja häviää luonnollisesti

Kaikki EcoDesign-näyttelyt ja osallistujat: www.ecodesign.fi


EcoDesign 12

International EcoDesign 12 Special Exhibition is held for the forth time in conjunction with the Habitare Fair at the Helsinki Exhibition and Convention centre. This year the theme is wood and the designers will present wooden interior design articles or furniture. The design entries must be made 80% of wood, preferably certified, and 20% some other environmentally friendly material. The other criterias for the design were environmentally friendly production, ecological materials, packaging, logistics, use, maintainability and recyclability. EcoDesign is an invitational exhibition.This year more than hundred designers send their entry for EcoDesign 12 exhibition. The 44 best designs from international top designers and young talents were chosen to the exhibition by curator. The invited curator of the exhibition is Kristiina Lassus, globally one of the most successful Finnish designers. She has worked as a design manager for Alessi. Lassus resides and runs her

own studio Milano and designs rugs with her own trademark. She is awarded for the Alessi designs and also given the Red Dot design award in 2008 and 2010 for her rugs. She has also been on the jury for the Red Dot. The assisting curator of the exhibition is interior architecture Kaarle Holmberg from Helsinki. Under his supervising, the team of students with two responsible students Julianna Nevari and Miska Kuntsi form in the Institute of Design and Fine Arts from Lahti has designed and executed the architecture of the EcoDesign exhibition this year. At the exhibition opening, the designer or designer group whose creation best meets the set criteria will be awarded a 5000 euro prize donated by the Finnish Fair Foundation. Welcome to EcoDesign 12 Special Exhibition!

Jari Pirhonen Producer Creative director Advertising Agency Valo Ltd

An ecological product is produced, used, recycled and disposed of in a natural matter.

More about EcoDesign exhibition and designers: www.ecodesign.fi


Kristiina Lassus EcoDesign 12 -näyttelyn kuraattori Curator of the EcoDesign 12

Kristiina Lassus on suomalainen, kansainvälisesti palkittu muotoilija ja luova johtaja, jolla on kokemusta tuotesuunnittelusta sekä yritysidentiteettien ja brändien kehittämisestä, luovien ihmisten ja tiimien ohjaamisesta, johtamisesta, muun muassa Artekille ja Alessille. Kristiina asuu Italiassa, missä hän suunnittelee myös tuotteita omalla tuotemerkillään. Kristiina Lassus is a Finnish, internationally awarded designer and creative director experienced in product, corporate identity and brand development. She has broad experience with product design, with production technologies and materials, and with leading and managing creative individuals and teams, such as Artek and Alessi. Kristiina is based in Italy, where she also designs products with her own trademark.


Suomi on tänä vuonna maailman designpääkaupunki. Miten koet suomalaisen designin houkuttelevuuden kansainvälisesti? Suomalainen design tunnetaan ammattipiireissä, mutta monelle tavalliselle käsite ’suomalainen design’ on vieras. Suomalainen muotoilu houkuttelee ennen kaikkea kohderyhmää, joka arvostaa pelkistettyä, käytännöllistä, konstailematonta ja rehellistä, ajatonta muotokieltä sekä luonnonmateriaaleja. Millaisena designmaana näet Suomen vuonna 2030? Mihin asioihin mielestäsi pitäisi keskittyä jotta Suomi voisi lunastaa tuolloin myös WDC-tittelin? Suomalainen design on viime vuosina nostanut päätään ja näyttää nyt moninaisia kasvojaan. Suomella on monia uusia, tuoreita, raikkaita tyylejä ja tuoteryhmiä. Nyt ja tulevaisuudessa tulisi voimakkaasti ja laaja-alaisesti panostaa markkinointiin ja myyntiin. Olet nähnyt vain luonnokset näyttelyyn tulevista tuotteista ja kuratointi suoritettiin niiden pohjalta, mitä odotat valmiilta tuotteilta ja näyttelyltä? Toivon ideoiden konkretisoituvan korkeatasoisena muotoiluna ja hyvin viimeisteltyinä tuotteina joissa toteutuu ekologiset lähtökohdat ja toimivuus. Realistisuuden nimissä tulee kuitenkin muistaa että näyttelyn tuotteet ovat valtaosin suunnittelijoiden itsensä teettämiä ensimmäisiä prototyyppejä. Tuotteiden hiominen tuotantovalmiiksi edellyttää yleensä useampia mallikappaleita ja kuukausien pitkäjänteistä työtä. Millaista kaupallista tulevaisuutta näet EcoDesign tuotteilla? Ekotietoisuus on leviämässä pikkuhiljaa myös Etelä-Euroopan maihin. Varsinainen läpimurto voi mielestäni kuitenkin tapahtua vasta kun uudet teollisuusmaat ja kasvavan kulutuksen maat kuten, Kiina, Intia, Etelä-Amerikka, Arabimaat ja Venäjä valveutuvat näille asioille, sillä esim. Italiasta vienti on vahvasti lisääntymässä näihin maihin. Kysyntä ei kuitenkaan ole eko-henkistä. Millaisena raaka-aineena itse koet puun? Voisiko puu raaka-aineesta nousta suomalaisen designin kilpailuetu? Toistaiseksi puuraaka-aineemme rajoittuvat lähinnä koivuun ja mäntyyn. Jalopuita kasvatetaan suhteellisen vähän, ja vähäisen kysynnän vuoksi myös niiden tuonti on rajallista. Minä katselen suomalaista muotoilua Etelä-Euroopasta käsin ja vaikka koivu on ihana materiaali ja leimaa-antava suomalaiselle ja pohjoismaiselle muotoilulle, koen sen myös suotta rajaavan muotoilijoiden ilmaisumahdollisuuksia. Jotta esim. koivusta voisi syntyä suomalaiselle muotoilulle selkeä kilpailuetu, tulisi puuhuonekalujen vientiin panostaa määrätietoisesti tuotantovolyymin lisäämiseksi. Samanaikaisesti tulisi kuitenkin rikastuttaa tarjontaa myös muilla raaka-aineilla (paitsi kotimaan markkinoille aiotuilla tuotteilla, mutta myös vientiin tähtäävillä). Suomalaisen muotoilun kilpailuedun todelliset mahdollisuudet ovat perusakselimme ulkopuolella, myös muissa maissa tuotettuna. Suomalaisten muotoilijoiden kansainvälinen yhteistyö on kaikkein potentiaalisin kilpailuetu, kuten myös suomalaisen teollisuuden avautuminen kansainvälisille suunnittelijoille.


Mitä ekologisuus merkitsee sinulle yksityiselämässä ja työssäsi suunnittelijana? Perusarvoja, puhtautta ja terveyttä, sekä globaalista välittämistä. Käytän ja valitsen ennen kaikkea luonnonmateriaaleja. Miten ekologisuus näkyy matoissasi? Uusiutuvia luonnonmateriaaleja, käsityö, kulttuuriperinteen vaaliminen, ympäristöystävälliset prosessit Miten ekologisuus näkyy jokapäiväisessä elämässäsi? Viimeisin ekotekosi? Teen pieniä asioita: lajittelen jätteet, kierrätän materiaalit eri tavoin, käytän julkisia kulkuvälineitä tai pyöräilen työmatkat aina kun mahdollista. Ruuanlaitossa suosin biologisesti viljeltyjä ruoka-aineita ja vältän pakattujen tai pakastettujen einesten ostamista. tislaan omat juomaveteni, vaikka Italiassa on tapana ostaa pääasiallisesti juomavettä kotiin muovipulloissa.

Kristiina Lassus Curator of the EcoDesign 12

This year Finland is the design capital of the world. How do you find the Finnish design, is it internationally attracting? Finnish design is well known in professional circles but often the concept ”Finnish design” is not familiar to the public. Finnish design attracts above all those who appreciate plain, practical and simple, timeless design and natural materials. How do you see Finland as a design country in 2030? What kind of things should be focused in, so that Finland could be granted the WDC title in the future as well? Finnish design has lately been reemerging and at the moment it shows a very versatile face. In Finland there are many new and fresh styles and product groups. From now on we should focus very strongly and widely on marketing and sales. The exhbition was curated based on the sketches of the products, and that’s the only thing you’ve seen so far. What do you expect from the products and from the exhibition? I hope the ideas will be concretisized as high quality designs and well finished products where ecologicy and functionality are present. To be realistic we must, however, remember that the products in this exhibition are mostly first prototypes made by the designer. Making products ready for production requires usually several prototypes and months of persistent work. What kind of commercial future do you see for the EcoDesign products? Eco consciousness is slowly spreading in southern Europe as well. I think a real breakthrough can only happen when the emerging industrial countries and the developing areas like China, India, South American and Arabic countries and Russia will become aware of these issues since export e.g. from Italy to these countries is being strongly increased. The demand, however, is not very eco conscious.


How do you feel about wood as raw material? Could wood as raw material become a competitive advantage for Finnish design? For the time being we mostly use birch and pine as raw materials. Precious wood is being cultivated in relatively small quantities, and due to scarce demand it is also not imported on a larger scale. I observe Finnish design from southern Europe, and although birch is a wonderful material and characteristic to Finnish and Nordic design, but I also find it restrictive as for designers’ expressive possibities. To be able to use birch as a competetitive edge in Finnish design, we should focus very intently in export of wooden furniture to grow the production volumes. At the same time we should enrich the availability with other raw materials not only with products meant for home market but also for export. The real possibilities of the competitive edge of Finnish design are outside the basics, produced outside the country as well. The international cooperation of Finnish designers is potentially the best competitive edge, as well as making the Finnish industry open for international designers. What does ecologicality mean to you in your private life and in your work as a designer? To me ecologicality means basic values, cleanliness and health, and also global caring. Above all I use and choose natural materials. How is ecologicality present in your rugs? I use renewable materials, cherish the cultural heritage and choose environmentally friendly processes. How is ecologicality present in your daily life? What is your latest eco act? Small things are important. I sort my carbage, recycle materials in different ways, I use public transportation or cycle to work whenever possible. In cooking I favour biological products and avoid heavily packed or frozen ready made meals. I distill my drinking water although in Italy most people buy their water in plastic bottles.


Ekosuunnittelu yrityksissä Ekosuunnittelussa ympäristönäkökohdat sisällytetään tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen. Suunnitteluratkaisu on aina kompromissi eri tekijöiden välillä, kuten tuotteen käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnalliset riskit, taloudelliset näkökohdat ja eri ympäristönäkökohdat. Yritys, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat kaikki hyötyä ekosuunnittelun toteuttamisesta ja tuloksista.

Ekosuunnittelu parantaa tuotteen kiinnostavuutta Kaikkia hyötyjä ei aina saavuteta lyhyellä aikavälillä, vaan hyödyt tulevat esiin vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa. Yrityksen kilpailukyky voi parantua tai kustannuksia pystytään pienentämään. Nämä molemmat vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tulokseen. Rahoittajien ja sijoittajien kiinnostus yritystä ja sen tuotteita ja palveluita kohtaan voi kasvaa. Kun tietämys tuotteesta ja sen ominaisuuksista lisääntyy, niin sekä tuotetta valmistava yritys että tuote voivat muuttua yhä useampien ihmisten mielestä kiinnostavaksi. Tuote, joka

aiheuttaa vähemmän haittaa ympäristölleen on monelle meistä luotettava ja turvallinen valinta.

Ekosuunnittelu osaksi yrityksen toimintajärjestelmää Ekosuunnittelun tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Useille yrityksille on laadittu muodollinen laadunhallintajärjestelmä tai ympäristöjärjestelmä, ja näissä tapauksissa ekosuunnitteluprosessi voidaan sisällyttää niihin. Vaikka muodollista toimintajärjestelmää ei olisi, yrityksessä pystytään toteuttamaan ekosuunnittelun periaatteita. Silloin ympäristönäkökohdat sisällytetään tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen tavoitteena vähentää tuotteen koko elinkaaren aikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tarkastelua ei rajoiteta vain johonkin tiettyyn tuoteketjun vaiheeseen, vaan arvioidaan tuotteen kaikkia elinkaaren vaiheita aina raaka-aineiden valinnasta sen käytön jälkeiseen vaiheeseen. Neuvoteltaessa asioista tarvitaan yhteistä kieltä, ja standardeista on apua viestinnässä. Kun asioiden merkitys ymmärretään samalla tavoin, ei synny turhia erimielisyyksiä tulkinnoista. JATKU U S EU RAAVAL L A AU KEAMAL L A


Ecodesign in companies

In ecodesign, environmental aspects are incorporated into the design and development of a product. A design solution is always a compromise between various factors, such as the intended use of the product, technical requirements, quality, performance, business risks, economic aspects and various environmental concerns. The company making the product, its customers and other interest groups can all benefit from the implementation and results of ecodesign.

Ecodesign makes products more interesting Not all of these benefits are achieved immediately, but in the long run they become increasingly apparent. For example, the competitiveness of the company can improve or costs can be reduced. Both of these have a clear effect on the financial performance of the company. Financier and investor interest in the company and its products and services can also increase. As awareness of the products and its features grows, so too can people’s interest towards both the company and its product increase. For many of us, a product that causes less harm to the environment is a safe and reliable choice.

Incorporating ecodesign into a company’s operations The goal of ecodesign is to reduce the harmful environmental effect resulting from the manufacture and use of a product. Many companies

The goal of ecodesign is to reduce the harmful environmental effect resulting from the manufacture and use of a product.

already have their own formal quality control or environmental management system, which can easily incorporate the ecodesign process. Even if a company does not have a formal operating system, they can still implement the principles of ecodesign. In this case, environmental aspects are incorporated into the design and development of a product with the aim of reducing the harmful environmental effects of the product throughout its lifecycle. In order to achieve this, ecodesign does not focus on any one phase of the production chain, but rather it evaluates all the different phases of the product’s lifecycle, all the way from the choice of raw materials to the end of the product’s life. In negotiations, a common language is key, and standards can be very helpful for communication. When all parties have a shared understanding, there is no risk of misunderstandings resulting from different interpretations. The ISO 14000 series standards help when discussing the environmental issues related to a product. Released towards the end of 2011, the international ISO 14006 standard “Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesign” is intended for companies around the world who are interested in reducing the harmful environmental effects of their products. Companies and organisations are expected to apply the instructions presented in the standard to their own operations flexibly and appropriately.The instructions presented can be applied to all organisations, regardless of industry or size.

Taking environmental impact into account at the start of the design process At the start of the design process, the intended use of the product and the product’s requirements, such as functional and performance requirements, are defined. At the same time, the laws and regulations pertaining to the product are clarified. In addition to the above, the start of the design process also aims to identify the most notable environmental aspects of the product. After this, improvement measures can be considered. In other words, this means


ISO 14000-sarjan standardit helpottavat keskustelua tuotteisiin liittyvistä ympäristöasioista. Vuoden 2011 lopulla julkaistu kansainvälinen standardi ISO 14006 ”Ohjeita ympäristönäkökohdat huomioon ottavan suunnittelun sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään” on tarkoitettu kaikille eri puolilla maailman toimiville yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tuotteidensa haitallisten ympäristövaikutusten pienentämisestä. Yritysten ja organisaatioiden toivotaan soveltavan standardin esittämää ohjeistusta omassa toiminnassaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Esitetyt ohjeistukset soveltuvat kaikille organisaatioille niiden toimialasta tai koosta riippumatta.

Tuotteiden ympäristövaikutusten huomioiminen jo suunnittelutyön käynnistyessä Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritetään tuotteen käyttötarkoitus ja tuotteelle asetettavat vaatimukset kuten toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset. Lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Edellisten ohella suunnittelutyön alkuvaiheessa pyritään tunnistamaan myös tuotteeseen liittyvät merkit-

tävimmät ympäristönäkökohdat. Tämän vaiheen jälkeen voidaan lähteä miettimään parannust oimenpiteitä. Etsitään mahdollisuuksia ja keinoja, joilla kyettäisiin vähentämään tuotteen aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuotteen ympäristöominaisuuksille voidaan asettaa tavoitteet, kun tunnistetaan valmistuksen ja käytön merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tuotteelle pystytään jo tässä vaiheessa laatimaan ympäristöspesifikaatio. Työn edetessä kehitetään teknisiä ratkaisuja, joilla tavoitteet saavutetaan. Ekosuunnittelun toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun eri toimijoiden välillä koko suunnitteluprosessin ajan. Tuotteiden ympäristövaikutusten huomiointi on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Suunnittelijat, muotoilijat, tutkijat ja tuotekehittäjät ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Ekosuunnittelun tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia.

Lisätietoa: www. tuoreverkosto.fi . Osaamista, yhteistyötä, verkostoitumista ja hyviä käytäntöjä tuoteketjujen ympäristöasioiden hallintaan. Tuo osaamisesi mukaan verkostoon!


Raaka-aineiden hallinta Extraction of raw materials

Valmistus Manufacturing

Ekosuunnittelussa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa In ecodesign, the environment aspects are considered in every phase of product’s life cycle

Pakkaus ja jakelu Packaging and distribution

Käytön jälkeinen käsittely Final disposial Tuotteen käyttö Product use

researching opportunities and ways for reducing the harmful environmental effects of the product. Specific goals can be set for the environmental aspects of the product after the most notable environmental issues connected to the manufacturing and use of the product and the ways to potentially reduce them are identified. At this stage, an environmental specification can already be drawn up for the product. As work progresses, technical solutions for achieving environmental goals are also developed.

uct chain throughout the entire design process. The environmental aspects of a product must be taken into account right at the start of the design phase. In particular, the choice of raw materials is a major factor in the environmental impact of a product’s entire lifecycle. Designers, researchers and product developers all play an important role in finding functional and environmentally friendly solutions.

Implementing ecodesign requires close cooperation between different operators in the prod-

Motiva Ltd is an expert company promoting efficient and sustainable use of energy and materials. Its services are utilised by the public administration, businesses, communities, and consumers.

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.


Kun ostat trooppista puuta, muista orankia

Sademetsien laittomat hakkuut ovat vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikassa, Keski-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

maiden ihmisille. On kuitenkin hyvä varmistua siitä, että puu tulee uskottavasti sertifioidusta metsästä. Puun laillisuus ei aina takaa, että metsä josta puu tulee, olisi vastuullisesti hoidettu. Metsälainsäädännön taso näet vaihtelee voimakkaasti eri maissa. Maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö WWF pitää FSC-järjestelmää (Forest Stewardship Council) tällä hetkellä parhaana metsiensertifiointijärjestelmänä. FSC:n ympäristökriteerit takaavat esimerkiksi, että metsänhoidossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä. Metsissä elävien uhanalaisten ja harvinaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristöt suojellaan.

- Laittomat hakkuut ovat sademetsille erityisen vakava uhka, koska ne kohdistuvat usein juuri kaikkein harvinaisimpiin, suojeltuihin puihin. Salakaupan myötä köyhät, kehittyvät maat menettävät vuosittain miljardeja euroja verotuloja, kertoo WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen.

Lisäksi FSC-sertifiointi velvoittaa huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja oikeudenmukaisesta korvauksesta ja edistämään paikallisväestön sosiaalista asemaa ja oikeuksia.

Onneksi puuta ja puutuotteita EU:n markkinoille tuovat tahot velvoitetaan jatkossa selvittämään ja luotettavasti osoittamaan puutuotteidensa laillinen alkuperä kansainväliseen ns. FLEGT-sopimukseen perustuen.

WWF Suomi työskentelee Indonesiassa Borneon saarella useiden metsäyhtiöiden kanssa FSC-sertifioinnin edistämiseksi. Arvokkaiden sademetsäalueiden ympäristössä toimivat metsäyhtiöt ovat sertifiointiprosessin myötä ottaneet käyttöön lempeämpiä hakkuutapoja ja sitoutuneet suojelemaan uhanalaisia orankeja ja metsänorsuja.

Mitä minä voin tehdä Sademetsän ystävän eI kannata boikotoida sademetsäpuita, sillä ne ovat tärkeä tulonlähde monille kehitys-

Suoja orankien pesä- ja ruokapuille

JATKU U S EU RAAVAL L A AU KEAMAL L A

JU TTA KU U RE

Trooppisen puun suosio sisustuksessa ja puutarhakalusteissa kasvaa edelleen, sillä sademetsien puulajeista saadaan kaunista, kovaa ja kosteuden kestävää materiaalia. Eksoottisista puulajeista valmistetun kahvipöydän, puutarhatuolin tai parketin vuoksi on kuitenkin ehkä kaadettu pala korvaamatonta sademetsää.


JU TTA KU U RE

When buying tropical timber, keep the orangutans in mind

The popularity of tropical timber in home decor and garden furniture continues to rise because tropical timber is a beautiful but hard material that withstands moistness. However, an irreplaceable piece of rainforest might have been chopped down to manufacture a coffee table, garden chair or parquet floor from exotic timber.

What can i do

The illegal logging of rainforests is a serious issue in South and Central America, Central Africa and Southeast Asia.

The global environmental organisation WWF regards the Forest Stewardship Council or FSC system as the best forest certification system. The environmental standards of FSC guarantee, among other things, the protection of the biodiversity of nature as well as bodies of water, soil and delicate ecosystems. The habitats of endangered and rare animal and plant species living in the forests are protected.

- Illegal logging is a particularly serious threat to rainforests as the trees logged are usually the rarest, preserved ones. Because of illicit trade, poor developing countries lose billions of euros in taxes every year, says Maija Kaukonen, forest expert at WWF Finland. Fortunately from now on, parties importing timber and wooden products into the EU market must reliably define and indicate the legal origin of their wooden products based on the international FLEGT Agreement.

It is not advisable for friends of rainforests to boycott rainforest timber as it is an important source of income for many in the developing countries. However, it’s good to be sure that the timber comes from a credibly certified forest. The legality of the timber doesn’t always guarantee that the forest the timber is from is responsibly managed, as the level of forest legislation varies greatly between different countries.

In addition, the FSC certification obliges the companies to take care of the occupational safety of its employees as well as to ensure that they receive fair compensation for their work. The certification also requires the company to promote the social status and rights of the local population.


-FSC-sertifioidussa metsässä mm. orankien pesä- ja ruokapuut jätetään rauhaan ja norsujen vaellusreitit merkitään karttaan riittävien suojavyöhykkeiden ympäröiminä, Maija Kaukonen kertoo.

kohtaan johtuu pitkälti eurooppalaisesta kysynnästä. Jos siis ostamme FSC-sertifioitua parkettia tai keittiönkaappeja täällä Suomessa, voimme edistää orankien suojelua Borneolla.

FSC-tuotteita hyvin saatavilla suomessa

Suomalaistakin FSC-puuta pian markkinoilla

FSC-sertifioituja puutuotteita on hyvin saatavilla Suomessakin. Yleisimpiä tuotteita lienevät erilaiset puutarhakalusteet, mutta hiljattain markkinoille on saapunut myös FSC-sertifioitua puuta käyttäviä keittiöfirmoja. Myös FSC-sertifioitua parkettia löytyy ihan tavallisistakin sisustuskaupoista. -Jos pohdit puisen keittiötason hankintaa tai suunnittelet laittavasi uuden parkettilattian, muista kysyä myyjältä FSC-sertifioitua vaihtoehtoa, kehottaa Maija Kaukonen. -Indonesialaiset kollegamme ovat useaan otteeseen kertoneet, että yhtiöiden kiinnostus FSC-sertifiointia

Kotimaistakin puuta saa FSC-sertifioituna, sillä kansallinen standardi astui voimaan viime keväänä. UPM sai ensimmäisenä metsäyhtiönä sertifikaatin metsilleen vuosi sitten ja Metsä Group on parhaillaan sertifioimassa metsiään. Suomen FSC-standardi saatiin juuri käännettyä ruotsin kielelle ja Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistys on kiinnostunut edistämään ryhmäsertifiointia alueellaan.

WWF neuvoo kodin ostoksissa WWF:n julkaisema Sademetsäystävällinen koti -opas kodin puuostoksiin auttaa kuluttajia sademetsäystävällisen kodin rakentamisessa ja sisustamisessa. Oppaassa kerrotaan tiivistetysti, mitä puulajeja vastuullisen kuluttajan kannattaa suosia, ja mitä puutuotteisiin liittyvät nimet tarkoittavat.

FSC:n ympäristökriteerit takaavat, että metsänhoidossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä.

Lisätietoja: www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/materiaalipankki/esitteet/ J U T TA K U U R E


The environmental standards of FSC guarantee the protection of the biodiversity of nature as well as bodies of water, soil and delicate ecosystems. Preserve the nesting and feeding trees of the orangutans WWF Finland works with several forest companies on the island of Borneo in Indonesia to promote the FSC certification. Forest companies operating in the valuable rainforest areas have implemented gentler logging methods and committed to the preservation of endangered orangutans and forest elephants with the certification process. - In a FSC certified forest, the nesting and feeding trees of orangutans, for example, are left alone, and elephant trails are marked on a map with sufficient protective zones surrounding them, tells Maija Kaukonen.

FSC products available well in finland FSC certified wooden products are available in Finland, too. The most common products may be garden furniture, but kitchen companies using FSC certified timber have recently entered the market. FSC certified parquet can be found from everyday home décor shops. - If you are planning on acquiring a wooden kitchen worktop or putting in a new parquet floor, remember to ask the salesperson for an FSC certified alternative, suggests Maija Kaukonen. - Our Indonesian colleagues have told us on

many occasions how the companies’ interest in FSC certification is caused largely by European demand. It means if we buy FSC certified parquet or kitchen cupboards here in Finland, we can promote the preservation of orangutans out there in Borneo.

Finnish FSC timber to enter the market Finnish timber will soon be FSC certified as the national standard came into effect last spring. UPM was the first forestry company to get the certification for its forests a year ago, and Metsä Group is at the moment certifying its forests. The translation of the Finnish FSC standard into Swedish has just been completed, and the Åland Association of Forest Owners is interested in promoting group certification in its operating area.

WWF advises you on what to buy for the home The Rainforest-friendly Home Guide for shopping for wooden products is published by WWF, and its goal is to help consumers to build and furnish a rainforest-friendly home. The guide concisely explains what kind of timber a responsible consumer should choose and what the names related to wooden products mean. More information:

www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/materiaalipankki/ esitteet/


EKOANALYYSIT

ECO ANALYSIS

Seuraavilta sivuilta löydät suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

On the following pages there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi

Production process

Pakkaus ja logistiikka

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus

Use, durability and maintainability

Ennakointi ja suunnittelu

Kierrätettävyys

Recyclability


Suunnittelijat Designers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Abe, Yuki & Salonen, Anna

Anttila,Tapio Cappa, Juan Elo, Susan Falk, Tuula Furukawa, Jun Hai, Fang Haoming, Zhou & Mengfei, Jia & Chen, Wang

Harni, Pekka Hederström, Louise Hefer, Porky Helenius, Elina Hoisko, Timo & Korpela, Matti

Holmberg, Kaarle Huuskonen, Sami Häberli, Alfredo Irvine, James Kankkunen, Matti Karhunen, Teemu Karinen, Juri Kermik, Jüri Korpela, Matti

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Koskinen, Harri Kukkapuro, Yrjö Kuntsi, Miska Känsälä, Kaisa Lahtua-Supply, Anneli & Supply, Marc

Laihinen, Jalmari Lappalainen, Isko Leontyeva, Luba & Budtova, Dina & Russkih, Luba

Mecklin, Max Merz, Rudi Nyman, Kasper Pasanen, Kirsi & Kentta, Mikko

Rashid, Karim Ristimäki, Mikko Ruoho, Heikki Rygalik, Tomek Sandelin, Sebastian Syrjälä Matti Takahashi, Yuka Taskinen, Ahti Toivanen, Markus Wiherheimo, Yrjö


1

Yuki Abe & Anna Salonen Suomi Finland

Suomessa valmistetut Koli-valaisimet ovat muotoilutoimisto mottoWASABI Oy:n suunnittelemia. Valaisimien muotoilun lähtökohtana ovat olleet luonnolliset materiaalit ja perinteisistä suomalaisista esineistä tuttu muotokieli. Varjostimen muotoilussa sisäpinnan eleettömyys ja ulkopinnan puulamellien rytmi luovat jännittävän kontrastin. Kankaan käyttö innovatiivisesti valaisimen lamellien liitosmateriaalina tuo valaisimeen skandinaaviselle muotoilulle ominaista raikkautta ja keveyttä.

Koli lighting is manufactured in Finland and designed by the design office mottoWASABI Oy. The starting points for the design of these lightings were natural materials and the well known forms of traditional Finnish objects. The plain design of the inner surface and the rhythm of the outer wood lamellas create an interesting contrast. The innovative use of fabrics as the joining material of the lamells give the lighting certain freshness and lightweight quality so typical of Scandinavian design.

Koli-valaisimet ovat viimeisteltyjä, ja ne valmistetaan laadukkaista materiaaleista. Valmistuksen kaikissa vaiheissa pyritään kestävää kehitystä tukeviin ratkaisuihin. Valaisimen mukana tulee energiaa säästävä ja pitkäikäinen LED-polttimo.

Koli lightings are meticulously finished and they are made of quality materials. In all phases sustainable solutions are being sought after. Included with the lighting there is an energy saving and long-lived LED lamp.


Koli

1

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


2

Tapio Anttila

M ARK U S HEN TTO N E N

Suomi Finland

Bird Feeder Finland on DIY (do it yourself) lintulauta, joka on tarkoitettu asiakkaan kasattavaksi osista itse ilman työkaluja. Käytettävän ohutviiluvanerin puumateriaali on PEFC -sertifioitua (vastaava kuin FSC) ja SFS-EN 71-3 päästötestattua. Kuppi on ruostumatonta terästä, joka on kierrätettävyytensä takia ekologinen materiaali. Puurakenteen lisäksi tuotteen tekee ekologiseksi sen keveys, osien vähyys ja pakkauksen pieni ja litteä koko. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat kuljetuksen päästöihin. Positiivisesti ekologisuuteen vaikuttavat myös tuotteen valmistukseen sitoutuva vähäinen energian tarve, alhainen työstöjen määrä, minimalistiset osat, yksinkertainen tekniikka ja lähes olematon hukkamateriaali. Kaikki osat ovat helposti kierrätettävissä tuotteen elinkaaren loputtua.

Bird Feeder Finland is a DIY (do it yourself) product, which is meant to put together by the customer without any tools. The timber is aircraft plywood, which is PEFC certified (equivalent to FSC) ja SFS-EN 71-3 emission tested. The cup is made of stainless steel, which is an ecological material due to its recyclability. In addition to its wooden construction the product is ecological because of its light weight, the minimal amount of components and because it is small and flat shaped. All these factors reduce emissions during transportation. The ecological nature is enhanced by low energy consumption during the manufacturing process, just a few phases needed therein, minimalistic components, simple technique and almost zero waste. All the components are easily recyclable at the end of products life cycle.


Bird Feeder

TAPIO ANTTIL A

2

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


3

Juan Cappa Ruotsi Sweden

Nämä valaisimet ovat syntyneet materiaalikokeilujen tuloksena, sekä myös korien innoittamana; ei pelkästään muotonsa tähden vaan myös valmistustavan ja käyttötapojen vuoksi. Valaisimet valmistetaan toistamalla samaa työvaihetta samoin kuin perinteisten korien punonnassa, jossa toistetaan samaa liikettä yhä uudelleen. Tätä tuotetta voi käyttää pöytä-, jalka- tai riippuvalaisimena ja siirtää sitä korin tapaan kahvasta nostamalla paikasta toiseen tai ripustaa sen riippumaan katosta.

These lamps are inspired by the work and experimentation with the material and also by baskets; not only by their shape, but also how they are elaborated and in the way they are used. They are made by the repetition of the work, as in the making of a traditional basket were the weaving is the repetition of the same work again and again. This lamp can be used as a table, floor or ceiling lamp, using the handle, as in basket, to move the lamp from one side to another or to hang it from the ceiling.

Valaisimet on tehty 7 mm:n paksuisesta vanerista, jolloin valmistukseen voi käyttää tavallisesti jätteeksi päätyvää materiaalia. Yläosa on tehty paikalliselta sahalta saadusta puutavarasta.

They are made with 7mm wide veneer, which makes possible to use most of the material that is considered waste. The top is made with wood from a local sawmill.


Basket

3

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


4

Susan Elo

VU O K KO S AL O

Suomi Finland

“Pidän tavallisista asioista”. Haapapuinen valaisinsarja on syntynyt tästä lähtökohdasta. Valaisimet ovat muodoltaan niukkoja ja puuta on käytetty säästäen.

“I like ordinary things. That is how I got the idea for the series of these lamps made of aspen. The shape of the lamp is quite simple and the wood has been used sparingly.

Pintakäsittelystä luovuttiin tarpeettomana, sillä aika saa näkyä puun pinnassa. Hienopuusepän taitavissa käsissä löytyvät puun syykuviot, jotka tekevät jokaisesta esineestä omanlaisensa.

I chose not to give the surface any finalizing treat because I like to let the marks of time show on the wood. The skilled hands of a carpenter founds the grain patterns of the wood, which makes each lamp unique.


Valo 000

4

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


5

Tuula Falk Suomi Finland

Deco-palli- ja pöytäsarja sopii lastenhuoneeseen, makuuhuoneeseen ja kaikkiin oleskelutiloihin. Deco:ssa yhdistyy perinne ja nykyaika – ideana ovat kalusteen yksilölliset ja uniikit veistokoristeet, jotka tehdään käsityönä. Deco on valmistettu suomalaisesta koivusta. Pitkäikäinen tuote, jossa ajan patina saa näkyä.

Deco stool and table series is suitable for children’s rooms, bedrooms and all living areas. Deco combines tradition and modernity – the idea of being unique with handmade woodwork decorations. Deco is made of Finnish birchwood. It is a long-lived product where patina can freely show.

Materiaalina on massiivikoivu, pintakäsittelynä ekologinen kalustevaha.

Material: solid birch, finish: ecological furniture wax.

Mitat 400 x 550 mm ja 400 x 450 mm. Deco-pallin koristekuvion veistäjä: Kai Lindgård. Molempien kalusteiden valmistaja: Peltola Oy.

Dimensions: diam. 400 x 550 mm and 400 x 450 mm.


Deco

5

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


6

Jun Furukawa Ruotsi Sweden

Halusin keskittyä pohtimaan ekologisen elämän kysymystä: “Kuinka voisi olla vuorovaikutuksessa esineiden kanssa, käyttää niitä jokapäiväisessä elämässä, iloita ja vaalia niitä rakkaudella pitkän aikaa?” Usein unohdamme tämän tärkeän peruskysymyksen, kun ajattelemme ekologisia materiaaleja. Vaikka esineet valmistettaisiin ekologisista materiaaleista, ei asiassa ole mitään järkeä jos esineitä käytetään vain vähän aikaa ja sitten ne heitetään pois. Minusta esineisiin kiintyminen ja mahdollisuus soveltaa esineitä moniin käyttötilanteisiin ovat tärkeä osa kestävän kehityksen mukaista elämää.

 Suunnittelin tämän matalan pöydän käyttäjän iloksi, mutta samalla se antaa mahdollisuuden muokata tuotetta yhä uudelleen sopivaksi jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Eri pituisia, pinottavia puutarjottima voidaan asetella vapaasti puisen kehyksen päälle. Tarjottimella voi kantaa kahvi- tai teekupillisen keittiöstä sohvapöydälle, mutta sitä voi toisaalta käyttää myös suoraan pöytätasona. Tarjotinta voi käyttää myös lehtihyllynä tai kukkaruukkujen alustana. On mukavaa, jos sohvapöydällä voi olla jotakin vihreää!

I focus on the question of our ecological life: “How can we communicate with things in using them with joy in our daily life and keep them with love for long time?”. We attend to skip this basic and important question before thinking about ecological materials. If things are not made of ecological material, people can’t use them for a long time and they throw them away soon. This does not make any sense at all. So I think that attachments to things by using them and flexibility to fit many situations are also very important for our sustainable life. I designed this low-table to give the user a feeling of joy in using them, and also actively engages the user to arrange and rearrange the object to best suit their needs in a daily life. Three different lengths of wooden trays, which are stackable, can be arranged freely on the wooden extension frame. We can carry a cup of tea or something else to the sofa table from kitchen by using those trays, and use them directly as table tops. The trays also can be used as shelves for magazines or arranging plants. Nice to have something green on a sofa table!


Joy of Using Tray+

6

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


7

Fang Hai Kiina China

Kiinan puunkäyttöperinne kuuluu maailman vanhimpiin, ja tuotteet ovat myös usein hienoja esimerkkejä ekologisuudesta. Mietin, miten tätä taitoa voisi hyödyntää modernisti ja innovatiivisesti. Aloin pohtia mahdollisuutta käyttää jätemateriaalia pöydän tai tuolin valmistukseen käyttäen perinteisiä kiinalaisia puuliitoksia. Näin syntyi Kiinan kartta -pöydän idea.

China has one of the longest histories of wooden technology traditions and most of them are just the best examples of eco design. I challenged myself to think how to use them in modern and innovative ways. I planned to use the wasted wooden pieces to form something like table or chair by using Chinese traditional wooden joints, and then came this idea of China Map Table.

Pöydän keskiosassa on Kiinan kartta, maan eri maakunnat ja alueet rakennettuna yli kymmenestä puupalasta, jotka on liitetty yhteen perinteisillä kiinalaisilla liitoksia ilman metalliosia. 

Kiinan kartta -pöydän runkona on bambuvaneri, ja sekin on rakennettu perinteisin liitoksin. Lopuksi runkoon liitetään jalkarakennelma.

The central part of this table top is the main idea of this model, map of China, with different provinces and districts arranged by using more than 10 different wooden pieces, both hard wood and mostly normal woods. All these wooden pieces represent each Chinese province and district, put together with special Chinese traditional joints without any metal elements.

Pohdin EcoDesign 2012 -näyttelyn puuteemaa. Halusin käyttää erilaisia jätepuun paloja verstaaltamme ja rakentaa niistä pöytätasoksi Kiinan kartan. Runko ja jalat on rakennettu tavanomaisesta puuaineksesta.

This China Map Table top, is framed firstly by ply bamboo frame by using Chinese traditional joints too, then it will be finally framed by normal joints together with leg structure which could be installed later.


China Map Table Top

7

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


8

Zhou Haoming & Wang Chen & Jia Mengfei Kiina China

Helposti kierrätettävä Pebble on valmistettu FSC-sertifioidusta puusta. Sen pikkukiveä muistuttava muoto on hyvin yksinkertainen. Kaarevaa pohjaosaa voi käyttää kupin tai muun pyöreän esineen kantena. Kansi pitää nesteen lämpimänä ja estää pölyn pääsyn kuppiin. Tuote on helppokäyttöinen, ja jopa sokean henkilön on helppo erottaa käsin tunnustelemalla ylä- ja pohjaosa toisistaan ja käyttää tuotetta oikein. Kannen sulava muoto, kaareva alaosa, puupinta ja luonnollinen tekstuuri tuovat mieleen pikkukiven. Uskomme myös, että elämä on puhdasta ja loistavaa. Haluamme tuoda elämään paljon lisää nautinnollista iloa.

Pebble is a simple lid made of wood with FSC certificate. It is easy to be recycled. Our product, the pebble-like cover is quite simple. With its hemispherical bottom, you may use them to cover cups and any other vessels with a round opening. You may use them to keep water warm, to keep water from dust. It’s easy to use, even a blind person can easily finger out the top and bottom and put it in the right way. Its smooth shape, hemispherical bottom, wood surface and natural texture, they all make the product like a natural pebble. Moreover, we believe that life is pure and life is brilliant. All we have done is to bring to your life much more enjoyment.


Pebble

8

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


9

Pekka Harni Suomi Finland

Multimodulis-huonekalusarjan runko-osat on tehty kiertopuisesta palkkielementistä, joista sarjan kaikki eri tuotteet voidaan koota. Rei’itetty palkkielementti mahdollistaa eri elementtien liittämisen toisiinsa monella eri tavalla, kaikkien reikien kohdalla ja eri suuntiin. Tämä rakenne tarjoaa lähes rajattomat yhdistely- ja muuntelumahdollisuudet. Liitostavasta riippuen, rakenne voidaan purkaa ja koota uudelleen, uudelleenkäyttää, jopa eri huonekaluna tai vaikka kierrättää. Teollisesti tuotettuna rei’itetty liimattu kiertopuupalkki säästäisi materiaalia. Se on kevyempi ja silti lähes yhtä vahva kuin umpinainen palkki. Käytetyn puutavaran tulee olla sertifioitua laatua ja liima-aineiden ekologisia. Osa tuotteista voidaan koota samanpituisista peruselementeistä, osassa tarvitaan lyhyempiä modulipituuksia. Myyntiä ja kuljetusta varten kunkin tuotteen elementit voidaan niputtaa yhteen tiiviiksi paketiksi liittimineen ja kasausohjeineen. Toinen tapa olisi myydä tätä tavaraa rautakaupassa vaikka metritavarana, josta omatoiminen nikkari voisi rakentaa yksinkertaisin välinein kotioloissa mitä vaan. Tämän saman peruselementin avulla voidaan siis toteuttaa monia eri huonekaluja, joista tähän näyttelyyn on tarkoitus toteuttaa nojatuoli, pöytä ja penkki. Nojatuolien ekologinen verhoilu, ilman pehmusteita on tehty satulavyöstä tai nahasta.

The frames of the Multimodulis line of furniture are made of beam elements, which can be used to construct all the products belonging in the series. The punched beam elements can be joined together in many different ways, at every hole and in all directions. This construction offers almost limitless combining and modifying possibilities. Depending on the joints, the construction can be taken apart and rejoined, reused even as new kind of furniture, or recycled. 

 Industrially manufactured punched and glued beam element will save material. It is more light-weight and nevertheless as strong as a solid beam. Certified wood and ecological glues must be used. 

 Part of the products can be constructed from standard elements of the same length, but some of the modules must be shorter. For selling and transportation purposes the elements of each product can be grouped together as a tight package with the joining pieces and construction manuals. Another possibility is to sell it by the meter to be constructed at home by a handyman for almost any kind of product with just some basic equipment. 
 The same standard element as starting point you can make various pieces of furniture such as the armchair, table and bench in this exhibition. The ecological upholstery of the armchairs is made of saddle belt or leather without any batting.


Multimodulis

9

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


10

Louise Hederström Ruotsi Sweden

Kulhot on valmistettu ohuesta vanerista, jolloin materiaalia kuluu huomattavasti vähemmän kuin sorvattuun puukulhoon. Epäsymmetrinen muoto asettaa valmistukselle haasteita, koska siinä yhdistyy käsityö ja teollinen massatuotanto. Muodot voidaan leikata tehokkaasti CNC-tekniikalla, jolloin hukkamateriaalia syntyy mahdollisimman vähän. Nämä kulhot on valmistettu 4 mm:n paksuisesta käsittelemättömästä suomalaisesta vanerista, ja kulhojen kokoa voidaan muuttaa käyttötarkoituksen mukaan. Vaneri on kestävä ja ympäristöystävällinen materiaali, ja selvittämällä puun alkuperän pystymme varmistamaan, että se on ekologista ja FSC-hyväksyttyä. Vaneria voi liimata joko fenoliformaldehydiiliimalla tai melamiinipohjaisella liimalla, joilla on erilaiset käyttöominaisuudet. Liima hyväksytään tiettyjen suuntaviivojen ja vaatimusten mukaisesti. Yrittäessäni löytää ekosertifioitua vaneria, jonka liimasisällölle asetetaan korkeampia vaatimuksia, tehtävä osoittautuikin vaikeammaksi. Havaitsin, että ainoastaan rakennusteollisuuteen tarkoitetty vaneri täyttäisi nämä vaatimukset, mutta se taas on rakenteeltaan karheampaa ja paksumpaa. Haastankin teollisuuden kehittämään vaneria, jonka fenolipitoisuus on alhaisempi ja joka siten olisi potentiaalinen materiaali huonekaluteollisuudelle, kun halutaan toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja ympäristötietoisesti.

Bowls are made of thin plywood to minimize material consumption compared with a turned wooden bowl. The asymmetric shapes are challenging production, which brings together crafts and manufacturing in mass production. The forms can be efficiently CNC cut out, resulting in minimum waste of material. These bowls are handmade of 4 mm thick untreated plywood from Finland and can be scaled up in size depending on the application. Plywood is a durable, environmentally efficient material, and by finding out from which country the wood comes from can we ensure that it comes from sustainable forestry that is FSC approved. Plywood glues normally with either phenol formaldehyde glue or melamine-based glue that have different characteristics, these are approved in accordance with certain guidelines and requirements. But when I tried to find a eco-certified plywood with higher demands on the adhesive content it became more difficult. It was only plywood for the construction industry that would fulfill these demands but with a more rough and thick appearance. My challenge to industry is to develop a plywood with smaller concentrations of phenol in order to improve potential in the furniture industry to work in a more sustainable and environmentally conscious way.


Wooden Hearts

10

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


11

Porky Hefer Etelä-Afrikka South-Africa

Lite syntyi alun perin uusien energiansäästölamppujen ilmaantumisen myötä. Olin kiinnostunut uudesta tekniikasta ja halusin ymmärtää sitä paremmin. Tutkiessani näitä asioita oivalsin, että yksi näiden lamppujen ominaisuuksista on se, että ne lämpenevät aiempaa vähemmän alhaisemman energiankulutuksen takia.

Lite was first conceived with the advent of the new energy saver light bulbs. I was intrigued by the new technology and wanted to understand it better. Whilst researching I came across the fact that one of the qualities of these bulbs was that due to lower electricity usage there was much less heat build up.

Lämpeneminen on hyvin rajoittava tekijä, mitä tulee käytettäviin materiaaleihin. Halusinkin nähdä, millaisia mahdollisuuksia uusi tekniikka toisi tullessaan. Myöhemmin muunsin tuotetta siten, että siinä saattoi käyttää vieläkin tehokkaampaa GU10 Par16 LED -lamppua, jonka lämmöntuotanto on aiempaakin alhaisempi.

The heat build up was quite a limiting factor when it came to materials used and I wanted to see where one could go to with the new technologies. I later tweaked the design to house an even more efficient GU10 Par16 LED lamp, which has an even lower heat emission.

Litet sorvataan käsin FSC-sertifioidusta massiivipuusta vanhanajan lampun muotoon. Olin todennut, että ihmiset olivat huomattavan vastahakoisia siirtymään LED- tai Cfl-lamppuihin. Lite ei siten olekaan muodoltaan outo ja tunnistamaton vaan pikemminkin tuttu ja turvallinen. Litessa voi käyttää vain LED-lamppuja, sillä hehkulamppu tai halogeeni lämpenee nopeasti liikaa ja saa lampun rikkoutumaan. Myöskään GU10-lampunpidikkeessä ei voi käyttää mitä tahansa laatikosta löytyvää lamppua. Eri sävyjen luomiseen ei käytetä mitään värejä, vaan valitsen haluttua väriä tai sävyä varten sopivan puulajin. Mahdollisuuksien mukaan lähetän Liten asiakkaalle vanhassa laatikossa sen sijaan, että sitä varten valmistettaisiin uusi.

Lites are hand turned from solid FSC certified wood, in the shape is that of the old fashioned light bulb. I found there was considerable reluctance for people to swop over to LED or Cfls so rather than a light that no one recognized and couldn’t relate to, Lite is in a shape that’s familiar and comforting. Lite can only use a very low burning LED as any incandescent or halogen will quickly emit too much heat and malfunction causing the bulb to blow. Also the GU10 lamp holder can’t take just any bulb that you would find in the home drawers. To achieve the different colour, I select the appropriate wood for the desired tone or colour. Wherever I can, I reuse old boxes to send Lites to clients rather than making up my own.


Lite

11

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


12

Elina Helenius Suomi Finland

Tavoittelen tekstiilipuupinnoissani uudentyyppistä rytmistä pintaratkaisua ja materiaaliyhdistelmää, joka soveltuu sisustukselliseen käyttöön.

In my textile wood surfaces I look into a new kind of rhythmic surface and a combination of materials, which is suitable for decoration purposes.

Yhdistän tekstiilipuupinnoissani kotimaisen CWP Oy:n ekologisesti värjättyä sertifioitua ohutviiluvaneria kankaaseen. Pintojeni materiaalit ovat luontopohjaisia ja 100% kierrätettäviä. 80% pinnoista on puumateriaalia ja 20% tekstiiliä.

In my textile wood surfaces I combine CWP OY’s ecologically dyed, certified aircraft plywood with fabrics. The materials in my surfaces are natural and 100% recyclable. 80% of the surfaces are wood and 20% textile.

EcoDesign -näyttelyyn valmistamani tekstiilipuupinnat ovat käsintehtyjä protoja, mutta uskon, että idean jalostaminen sarjalliseksi tuotteeksi on mahdollista. Valmiille tekstiilipuupinnoille sisustuksellisia käyttökohteita ovat mm. seinäpinnat ja paneelit, verhot, tilanjakajat, akustiikkaelementit, huonekalut, piensisustus- ja käyttötuotteet.

The textile wood surface that I made for the EcoDesign exhibition are handmade prototypes but I believe that it is possible to refine the idea for serial production. Textile wood surfaces could be used in walls and panels, curtains, dividers, acoustic elements, furniture, small decorative and practical objects etc.


Rytmi

12

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


13

Timo Hoisko & Matti Korpela Suomi Finland

Ranka-tuoli on valmistettu suomalaisesta koivuvanerista vesileikkausteknologiaa käyttäen. Halusimme luoda kalusteen, jonka valmistus tapahtuu uutta teknologiaa hyödyntäen. Tuotteen jokainen osa voidaan valmistaa yhdellä kertaa, eikä vesileikkauksessa synny suuria päästöjä, koska leikaavana teränä toimii vesisuihku. Suurimmat päästöt syntyvät tuotteen alkuperäisen materiaalin valmistuksessa. Vesileikkauksen etuja ovat valmistuksen monipuolisuus ja leikkausgeometrian vapaa sijoittelu työalueeseen. Tuoli koostuu pienistä osista, joten osat voidaan asettaa leikattavaan materiaalin siten, että hukkamateriaali jää hyvin pieneksi.

Ranka is made of Finnish birch veneer by the waterjet cutting technique. We wanted to create a piece of furniture that is manufactured using modern technology. Each part of the product can be manufactured at the same time. There are no big emissions involved in waterjet cutting, because water jet acts as the cutting blade. The biggest emissions are created in the production of the original material. The benefits of the waterjet cutting are the versatility of the production and the free positioning of the cutting geometry in the work area. The chair consists of small parts, and they can be positioned on the material so that there will be very little waste.

Ranka-tuoli on monikäyttöinen kaluste. Se sopii kodin kalusteeksi, mutta myös julkiseen tilaan. Sen hyviä ominaisuuksia ovat pinottavuus ja kevyt paino.

Ranka chair is a versatile piece of furniture. It is well suited in the home environment but also in public spaces. It features many good characteristics such as stackability and light weight.


Ranka

13

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


14

Kaarle Holmberg Suomi Finland

Tätä tuotetta käytetään istuimen pehmusteena erilaisissa sisätiloissa. Pehmusteen päällinen on valmistettu paperitekstiilistä, jota valmistaa suomalainen yritys Woodnotes. 

Sisätyyny on valmistetettu eristemateriaalista, jota käytetään tavallisesti rakennusteollisuudessa. Tämä elastinen materiaali sopii hyvin myös pehmusteeksi. Se on edullisen hintaista, paljon halvempaa kuin muovielastomeerit. Kouvolassa toimiva Ekovilla (ecowool) valmistaa sitä suomalaisesta kierrätyspaperista .Se soveltuu hyvin myös huonekaluverhoiluun. Sitä ei ole aiemmin käytetty tähän tarkoitukseen.

My product is used as a cushion on the top of a seat in different areas in interior architecture. The textile cover of the cushion is made of paper textile manufactured by the Finnish company Woodnotes. The cushion pillow inside is made of insulation material, used normally in the building industry. This elastic material is also good for this new purpose. It is a low price product, much cheaper than plastic elastomers. The material is made of recycled Finnish paper by the company Ekovilla (ecowool) in Kouvola Finland. This material is also good for the furniture upholstering. It hasn’t been used for this purpose earlier.

Mukana kannettava jakkaran pehmustepussi on valmistettu paperista ja puuvillasta. Pehmustetyyny on ekovillaa ja kangaspussi on paperikangasta (Woodnotes). Ekovilla on 87% kierrätyspaperia, hengittävä, palonkestävä puukuitueriste uusiutuvasta luonnonvarasta, jonka valmistus vie vähän energiaa.

This portable seat cushion is made of paper and cotton. The batting is made of eco wool (recycled paper), the fabric pouch is made of paper fabric (Woodnotes). Eco wool is made of 87% recycled paper, it is an isolating, breathing, fire proof wood fiber material. It is a renewable natural resource which is manufactured with little energy.


Pehmuste

14

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


15

Sami Huuskonen

IL P O AALTO

Suomi Finland

Piha-alueita sisustetaan samalla intohimolla kuin sisätilojakin. Puinen valaisinpollari soveltuu niin pihalle, puutarhaan, terassille kuin laiturillekin. Valaisinpollari valmistetaan PEFC-sertifioidusta liimapuusta, kotimaisesta männystä. Tuote voidaan asentaa suoraan maahan ilman ympäristökuormituksia Q-TreatTM käsittelyn johdosta. Q-TreatTM on Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen kehittämä täysin myrkytön puun käsittelymenetelmä. Muuta pintakäsittelyä ei tarvita. Puu voidaan hävittää normaalisti polttamalla. Pinta-asennuksessa käytetään terästyveä ja laippaa. Valonlähteenä käytetään pitkäikäisiä ledejä. Valaisimen osat kierrätetään normaalisti.

Courtyards are decorated with the same passion as interiors. A wooden lighting bollard fits in courtyards, gardens, terraces as well as for docks. The bollard is manufactured from PEFC-certified and glue-laminated, Finnish pine wood. It can be installed straight to the ground without any environmental impact due to its special treatment, Q-TreatTM. This fully non-toxic method is developed by Stora Enso Building and Living business area. Q-TreatTM enhances many qualities for wooden products, especially for outdoor use. Any other surface treatment is not necessary. Wood can be disposed of by burning. Steel base and flange are required when installing to hard surface. The light source is a long-lived LED. All materials used in the lighting can be recycled.


Kalla

15

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


16

Alfredo Häberli Sveitsi Switzerland

”April-pöytäperheen ideana oli luoda kontrasti massiivisen jalustan ja ohuen pöytälevyn välille. Samalla tälle valmistusprosessille on ominaista laadukas käsityötaito. Eri koot ja pöytätyypit mahdollistavat hyvin erilaiset käyttötarkoitukset.” -Muotoilija Alfredo Häberli Nikari valmistaa huolellisesti kokopuisia, laadukkaita huonekaluja ja tuotteita paikallisten metsien puumateriaalista Fiskarsin Ruukissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja biodiversiteettiä vaalien. Puutuotteet kuuluvat luonnon kiertokulkuun. Puu on ainut materiaali, jota käytetään laajasti rakennus- ja kalusteteollisuudessa. Valmistuksessa käytetään puulajeja, jotka on kasvatettu kestävän kehityksen mukaisesti, esim. koivua, tammea, saarnia, jalavaa, tervaleppää, kuusta ja mäntyä. Puumateriaalin toimittaa lähiseudun saha Fiskarsissa. Luonnonaineilla pintakäsitelty puu ikääntyy arvokkaasti säilyttäen viehättävän ulkonäkönsä ja tuntunsa. Pintakäsittelyaineina käytetään luonnonöljysekoituksia, vahoja ja saippuoita. Pakkausmateriaalit (puu, vaneri, pahvi ja muovi) ovat kierrätettäviä. Pakkausten muovipehmusteet on tehty polyetyleenistä, joka muuttuu poltettuna vedeksi. Mikäli mahdollista, tuotteet toimitetaan asiakkaalle ilman pakkausta. Yritys välttää kuljetuksissa ruuhka-aikoja ja suunnittelee aina aikaa säästävimmät reitit. Pitkänmatkan toimituksiin valitaan aina ekologisin vaihtoehto. Tavallisesti yritys toimittaa tuotteita useille asiakkaille saman reitin varrella, ja paluumatkalla tyhjään tavaratilaan voidaan lastata komponentteja alihankkijoilta. Nikari toimii yhteistyössä WWF Finlandin kanssa, ja osa myynnistä lahjoitetaan sade- ja muiden metsien suojelemiseen maailman eri puolilla.

”The idea behind the April table family was to create a contrast between the massive socket and the suspended thin table aesthetics. At the same time the skillful craftsmanship can be seen at its production process Different sizes and typologies enable endless possibilities of use.” - Designer Alfredo Häberli Nikari delicately manufactures exquisite quality furniture and products of the local forests’ wood in Fiskars Village tended with the principles of sustainability and biodiversity. Wooden products are part of the cycle of nature. Wood is the only renewable raw material utilised on a large scale by the construction and furniture industries. Tree species are used which have been cultivated in accordance with the sustainable development policy, e.g. birch, oak, ash, elm, black alder, spruce and pine. The wood is mainly supplied by a sawmill next door in Fiskars. Wooden furniture treated with natural substances ages with dignity, retaining its attractive look and feel. Surface treatments are certified natural oil mixtures, waxes and soaps. The packaging materials (wood, plywood, cardboard and plastic) are recyclable. The plastic pads of the packages are made of polyethylene, which converts into water when incinerated. Whenever possible, the product is delivered without package to the customers. The company avoids peak hours and aims to plan the most time-saving routes for the transports. In long distance deliveries the most ecologic option available are used. The company usually reaches several customers within one transport journey and on the return trip the empty cargo space can be loaded with components from the subcontractors. Nikari co-operates with WWF Finland and part of the sales is donated to protecting rainforests and forest globally.


April

16

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


17

James Irvine Italia / Iso-Britannia Italy / UK

”Centanni” syntyi Helsingin EcoDesign 2012 -näyttelyyn. Teemana oli suunnitella vähintään 80-prosenttisesti puusta valmistettava tuote. Aluksi tarkoitus oli suunnitella saunajakkara, mutta tuotetta voi tietenkin käyttää monilla muillakin tavoilla kotona tai julkisissa tiloissa. Lehtikuusta käytetään usein suomalaisessa saunassa, ja sitä on saatavana FSC-sertifioiduista metsistä. Nimi ”Centanni” tarkoittaa italian kielessä sataa vuotta. Ajatuksena oli korostaa tuotteen kestävyyttä. Jakkara on valmistettu lähes liioitellun vahvaksi. ”I”-palkkirakenne antaa jakkaralle tukea ja helpottaa siihen tarttumista. Jakkaran kolmea osaa ei kiinnitetä liimaamalla vaan suurilla tappiliitoksilla. Tappiliitos saadaan kestäväksi laajentamalla sitä. Jos jakkara sitten sadan vuoden päästä menee rikki, sen voi polttaa saunan pesässä. Voi tosin olla, että se on silloinkin edelleen hyvässä kunnossa ja luonnontuotteena patinoitunut kauniisti, kun ihmiskeho on kiillottanut sitä luonnollisella tavalla.

The design “Centanni” came about as an entry for the EcoDesign 2012 exhibition. The theme being to design a product at least 80% in wood with ecological characteristics. Initially the project was conceived as a stool for a sauna but of course it has many uses at home or in public space. Larch is the typical wood for saunas in Finland. Larch is available from FSC approved forests. The name “Centanni” comes from the Italian for one hundred years. The idea being to underline the durability of the product. The stool is designed in a way that it is almost exaggeratedly strong. The “I” beam concept gives stability and also makes the stool easy to pick up. The connection of the three parts does not rely on the use of glue but rather on large tenons with “Foxtail” inserts. A traditional method to expand a tenon to make it strong. After one hundred years, if the stool actually breaks, you can throw it in the fire of the sauna. Maybe the stool is still in good shape and being a natural product it will have gained a patina all of its own, the seat having been polished for one hundred years by natural human parts.


Centanni

17

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


18

Matti Kankkunen

ANNI I NA I K ÄH E I M O

Suomi Finland

Osa on kevyt nojatuoli, joka soveltuu niin julkiseen kuin yksityiseenkin tilaan. Rakenne on yksinkertainen elementtirakenne, joten tuote voidaan valmistaa, varastoida ja kuljettaa tehokkaasti. Verhoilu on helppo uusia tuolin kuluessa ja puupintaa voidaan aina hioa ja pintakäsitellä uudelleen. Tuoli on valmistettu suomalaisesta koivusta joka on pintakäsitelty täysin kasviperäisellä ja ympäristöystävällisellä saippualiuoksella. Pehmustemateriaali on kumipuun mahlasta valmistettua lateksia, eli vaahtokumia. Verhoilumateriaalista riippuen tuoli voidaan hävittää kompostoimalla tai polttamalla kun se on tullut tiensä päähän.

Osa is a light weight armchair which is suitable in public as well as in private spaces. It has a simple structure, and therefore the product can be manufactured, stored and transported in an efficient way. The upholstery is easily renewable when worn, and the wooden surface can be repaired and retreated. The chair is made of Finnish birch, which surface is treated with a completely plant-based and environmentally friendly soap solution. The batting material is latex made of rubber tree sap, in other words foam. Depending on the upholstery material the chair can be composted or burned at the end of its life cycle.


Osa

18

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


19

Teemu Karhunen Suomi Finland

Takkara on jakkara, jolla istuskellaan takan edessä tulta sytytettäessä. Jakkara on samalla sytykkeiden ja sytykepuiden säilytin, sekä niiden kantoteline. Pilkepuut, sytykkeet ja tuohet pysyvät siististi järjestyksessä ja ovat aina käsillä, roskaamatta lattiaa. Ehdotuksen taustalla on huomio tällaisen tuotteen tarpeesta tukemaan lyhyttä, mutta hienoa hetkeä. Muotoilultaan Takkara sopii monenlaisiin sisustuksiin. Takkara on valmistettu perinteisin puusepänteollisuuden menetelmin suomalaisesta sertifioidusta koivusta. Kantokahva on muotoon puristettua koivuviilua, pintakäsittely luonnonöljyvahaa. Korkeus 370 mm, pituus ja leveys 270 mm.

Takkara is a stool on which you sit by the fireplace when lighting the fire. At the same the stool offers storage room for the kindlings and the firewood plus a means to transport them. Chopped firewood and kindlings remain in order and always at hand without littering the floor. The entry was inspired by the observation that this kind of product was needed to support a short but special moment by the fire. Takkara’s design makes it suitable to many different decors. Takkara is manufactured using traditional carpentry methods from certified Finnish birch. The handle is pressed birch veneer finished with natural oil wax. Height 370 mm, length and width 270 mm.


Takkara

19

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


20

Juri Karinen Suomi Finland

Varsan rakenne ja muoto perustuu ajatukselle minimoida puutuolin eri osien määrä. Varsa koostuu istuinkupista, identtisestä sarjapalasta sekä neljästä indenttisestä jalkaosasta. Selkänojan aukotus luo joustoa ja toimii luontevana kahvana parantaen tuolin ergonomiaa ja käytettävyyttä. Istuinkuppi syntyy UPM GRADA-koivuviilulevystä, jolloin selän aukotus, ohennus, sekä kiinnityshelojen upotus voidaan tehdä helposti ennen muotoon puristamista. Symmetrinen sarjaosa on niin ikään viilupuriste joka valmistetaan pitkästä aihiosta. Yksinkertainen jalkaosan ruuvikiinnitys mahdollistaa kasauksen tuolin hankinnan jälkeen, jolloin myynti- ja kuljetuspakkaus on pieni. Varsasta voi valmistaa erilaisia versioita; pehmusteella tai ilman. Myös edullisempi pinottava metallijalkainen variaatio on mahdollinen. Lisäksi tuolin sarjarakenteesta syntyy luontevasti esimerkiksi tuoteperheeseen sopiva pöytä. Tuoli on kehitetty yhteistyössä UPM:n kanssa.

Varsa’s construction and shape are based on the idea of minimizing the amount of parts in a wooden chair. Varsa is composed of a seating cup, an identical serial piece and four identical legs. The openings of the backrest create flexilibity and also act a natural handle making the chair more ergonomic and usable. The seating cup is made of UPM GRADA’s birch veneer and hence the opening, thinning and the mortises for the mountings can easily be made before the shape pressing. The symmetrical serial part is also a piece of pressed veneer which is made from a long preform. The simple screw fitting of the legs makes it possible for the customer to assemble the chair. Also the selling and transporting package is very small. Varsa can be produced as different versions with or without upholstery. A more affordable stackable version with metal legs can also be made. In addition, thanks to its serial construction it is also easy to make a matching table. The chair has been developed in cooperation with UPM.


Varsa

20

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


21

Jüri Kermik Viro / Iso-Britannia Estonia / UK

PlyFlax laajentaa liimapuuhun liittyviä teknisiä ja muotoilun mahdollisuuksia. Vanerinvalmistuksen ja -muotoilun perinteisten tekniikoiden lisäksi PlyFlaxissa yhdistyvät vanerin edut komposiittimateriaalina sekä puristemateriaalin entistä paremmat rakenteelliset edut. 

 Koivuvanerin kerrosten sisäistä rakennelujuutta ja joustavuutta vahvistaa pellavakuitupinta, joka mahdollistaa tavallista ohuemman vanerin käytön vaarantamatta silti sen kestävyyttä tai joustavuutta. Se toimii samalla tavalla kuin lasikuitu. Luonnonkuitujen kestävyys ja viskoosielastiset ominaisuudet sekä niiden visuaalinen laatu yhdistyvät tässä biohartsimatriisissa. PlyFlax-istuimen ergonominen ominaislaatu on syntynyt perehdyttäessä reaktiivisiin vanerimuotoihin. Kokeilut kaareviin itsemuovautuviin, lukittuvilla joustavilla rakenteilla paljasti geometrian ja muodon toimintajaksoja, joita voidaan soveltaa istuimiin. 

 Rakenteeseen kohdistuva paine saa jouset reagoimaan siten, että ne muuttavat muotoaan suhteessa vartalon painoon, asentoon ja liikkeeseen.

 Muotoilun metafora on omaksuttu Japanista, missä pellavaa kutsutaan kudotuksi tuuleksi. Tämä pitää sisällään materiaalin ekologiset ominaisuudet ja valmistusprosessit. Vanerin rakenteellisista ominaisuuksista juontuva PlyFlax-istuimen reaktiivinen geometria liittyy luonnolliseen liikkeeseen ja istuimen muotoiluun ja valmistukseen liittyviin uusiutuviin luonnonvaroihin.

PlyFlax extends the application of different technological and design possibilities associated with engineered wood. In addition to conventional techniques of plywood production and form-making, PlyFlax combines the advantages of plywood as a composite sandwich material with the enhanced structural performance of the ‘stressed skin’ forms. Layers of birch veneer, with their own inherent structural strength and flexibility, are reinforced with a skin of flax fibres allowing the reduction the thickness of plywood shells without compromising their strength or flexibility. Flax fibres, woven into a fabric, perform in a similar way to glass fibres. The strength and viscous-elastic properties of natural fibres, and their visual quality, are captured and embedded within a matrix of bio-resin. The ergonomic concept of the PlyFlax seat has evolved from research into responsive plywood forms. Experiments with flexible structures locked into curved self-forming springs revealed behavioural sequences in geometry and form applicable to seating furniture. Applied pressure causes springs to re-act and to respond to the pressure by adjusting their shape in relation to the weight, position and movement of the body. Metaphor for the design is adopted from Japan where flax is called ‘woven wind’. This encapsulates sustainable credentials of the material and the processes of making involved. Responsive geometry of the PlyFlax seat derived from the structural qualities of plywood makes a reference to the natural movement and renewable resources involved in the design and making of the PlyFlax seat.


PlyFlax

21

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


22

Matti Korpela Suomi Finland

Kehys-tuolin idea on ohutvanerin taivutuksessa. Suora vesileikattu vaneri jännitetään tuolin kehyksen väliin, jolloin syntyy erittäin ergonominen istuinmuoto ilman muotopuristusta. Tuolin tuottaminen on erittäin tehokasta, joten tuoli on maksimaalisen ekologinen. Tuote on pinottava, mikä mahdollistaa tehokkaan säilyttämisen ja kuljetuksen.

The idea of the Kehys chair is based on bending thin veneer. The straight waterjet cut veneer is stretched between the frame creating a highly ergonomic seating without shape pressing. Producing the chair is very effective and therefore extremely ecological. The chair is stackable and as such enables effective storing and transporting.

Tuolin muotokielen muodostavat kaksi elementtiä, jotka ovat heijastumia arkkitehtuurin ja ihmisen ergonomian vaatimuksista.

The design of the chair consists of two elements, which reflect the ergonomic requirements of architecture and human beings.

Idea voidaan jalostaa täysin kuluttajan koottavaksi, jolloin pakkauksen koko on 770 mm x 500 mm x 80 mm. Paino tulee olemaan n. 3–5 kg. Materiaalina on koivu/saarni. Puun prosentuaalinen osuus tuotteesta on 98–100%.

The idea can be developed to be totally assembled by the consumer when the size of the package is 770 mm x 500 mm x 80 mm. Weight will be 3–5 kg. Materials are birch and ash. Wood content of the product is 98–100%.


Kehys

22

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


23

Harri Koskinen Suomi Finland

Suomen metsissä kasvaa hieno valikoima kalustemuotoilun arvoisia
puulajeja. Yleinen mielikuva esimerkiksi männystä on ehkä ollut hieman vääristynyt massakalusteteollisuuden tuottamien tuotteiden ominaisuuksien takia. Runkoja valikoimalla voi löytää komeita, jalopuumaisia mäntyjä, jotka soveltuvat kauniisti puumateriaaliksi kalusteisiin. Nikari valmistaa huolellisesti kokopuisia, laadukkaita huonekaluja ja tuotteita paikallisten metsien puumateriaalista Fiskarsin Ruukissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja biodiversiteettiä vaalien. Puutuotteet kuuluvat luonnon kiertokulkuun. Puu on ainut materiaali, jota käytetään laajasti rakennus- ja kalusteteollisuudessa. Valmistuksessa käytetään puulajeja, jotka on kasvatettu kestävän kehityksen mukaisesti, esim. koivua, tammea, saarnia, jalavaa, tervaleppää, kuusta ja mäntyä. Puumateriaalin toimittaa lähiseudun saha Fiskarsissa. Nikari toimii yhteistyössä WWF Finlandin kanssa.

There are great tree species growing in the Finnish forests.
They are all more than suitable for research and design product material.
For instance, the common idea of Finnish pine has been a bit incorrect, probably because of the qualities of mass produced furniture or furnishings made of it. By sourcing the logs carefully one can find very noble pine wood to be used beautifully in the furniture. Nikari delicately manufactures exquisite quality furniture and products of the local forests’ wood in Fiskars Village tended with the principles of sustainability and biodiversity. Wooden products are part of the cycle of nature. Wood is the only renewable raw material utilised on a large scale by the construction and furniture industries. Tree species are used which have been cultivated in accordance with the sustainable development policy, e.g. birch, oak, ash, elm, black alder, spruce and pine. The wood is mainly supplied by a sawmill next door in Fiskars. Nikari co-operates with WWF Finland.


January

23

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


24

Yrjö Kukkapuro Suomi Finland

Tuolin elementtirakenne helpottaa valmistusta, varastointia ja kuljetusta. Päämateriaali on öljyvahattu koivupuu. Tuoli voidaan halutessa varustaa käsin kaiverretulla veistoelementillä. Lisäksi tarvitaan kahdeksan teräsruuvia, jotka on mahdollista kierrättää lähes loputtomasti. Prototyyppi on valmistettu Jurvan Nikkarikeskuksessa maaliskuussa 2012.

The element construction of this chair makes it easier to be manufactured, stored and transported. The main material is oil waxed birch. If desired, the chair can be equipped with a hand carved element. In addition to wood the construction requires eight steel screws which can be recycled almost endlessly. The prototype is manufactured at Jurva Nikkarikeskus in March 2012.


Veistoelementtituoli

24

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


25

Miska Kuntsi Suomi Finland

Karto-valaisin sopii hyvin skandinaaviseen ympäristöön lämpimän ja vaatimattoman ilmeensä ansiosta. Se toimii niin ryhmänä kuin yksinään koti- ja julkitiloissa. Päämateriaalina on kierrätyskartonkihylsy, minkä lisäksi on käytetty koivuviilua ja koivun pyörötankoa. Karto on erittäin yksinkertainen valmistaa ja materiaalihukka on minimaalinen. Valmistusprosessin aikana ei käytetä mitään myrkylliseksi luokiteltuja tai liuotinpohjaisia aineita.

Karto lighting suits perfectly in a Scandinavian environment due to its warm and plain appearance. It can be used in groups as well as alone in home and public environments. The main material is recycled carton spool accompanied with birch plywood and round bar made of birch. Karto is very simple to manufacture, and very little waste material is produced in the process. No toxic materials or solvents are used in the construction.

Aaltopahvista tehdyssä pakkauksessa ei ole käytetty liimaa tai muovia, pakkauksen rakenne on suunniteltu siten, että tarvittavan materiaalin määrä on minimoitu tarpeellisen suojan saavuttamiseksi. Pakkauksessa on myös kantokahva, ettei tuotetta tarvitse ostotilanteessa pakata erilliseen pussiin. Käyttäjä voi itse halutessaan vaihtaa valonlähteen varjostimeen, mikä mahdollistaa nopeasti kehittyvien uusien valonlähteiden käytön jatkossakin. Valaisin ja pakkaus ovat täysin kierrätettävissä.

There’s no glue or plastic materials in the corrugated cardboard box. The package is constructed to give the necessary protection but minimizing the use of materials. There is also a handle so that there’s no need to use a separate bag to carry the product. If desired, the user can change the light source which makes it possible to use future light sources developed at a quick pace. The lighting and the package are completely recyclable.


Karto

25

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


26

Kaisa Känsälä Suomi Finland

Kuulas-eteisnaulakko koostuu ekologisesta massiivipuusta, rst-tangosta ja laminoidusta lasi-ikkunasta.

Kuulas clothes rack consist of ecological solid wood, stainless steel tube and laminated glass window.

Kodeissa, joiden eteiseen ei mahdu kunnollista säilytysjärjestelmää eteisnaulakot ovat usein persoonattomia metallikalusteita, jotka halutaan mahdollisimman huomaamattomiksi. Kuulas haastaa tavanomaiset kotien eteisnaulakot olemalla samalla jyhkeä, ilmava ja näyttävä kodin kaluste.

In homes where there’s no room in the hall for a proper storage system, the coat racks are often impersonal metal fixtures, which should preferably be as unnoticeable as possible. Kuulas challenges ordinary clothes racks by being at the same time a massive, airy and impressive piece of furniture.

Samalla idealla, mutta eri mitoituksella on toteutettu Salpakankaan Sovituksenkirkon eteisnaulakot vuonna 2009. Naulakon kaksi eri tankotasoa mahdollistavat käytön lapsille ja aikuisille samanaikaisesti. Kalusteen epäsymmetriset korkeustasot rytmittävät ja katkaisevat usein kapeiden ja pitkänomaisten eteiskäytävien visuaalista ilmettä. Huomio kiinnittyy kauniiseen kalusteeseen, eikä epäsiistiltä näyttäviin vaatteisiin. Naulakkoon kuuluu 10 kpl Pomus Oy:n Pomus Gee-henkarin opaalista koukkua. Kuulas-eteisnaulakosta on saatavana myös suurempi malli henkarivaatteille, jonka syvyys on 560 mm. Ehdotuksessa esitettävästä mallista on myös saatavilla versio, jossa vaatetanko tulee kohtisuoraan käyttäjää kohti, jolloin henkariripustus on mahdollista myös syvyyssuunnassa kapeassa mallissa. Kuulas-eteisnaulakko toimitetaan asiakkaalle osissa pienessä, ympäristöystävällisessä pakkauksessa. Kaluste on helppo kasata paikan päällä kotona, eikä erillisiä työkaluja tarvita. Kalusteen mitoitus ja asennuskorkeus takaavat sen, että kalusteeseen ei kohdistu iskuja, joten se on pitkäikäinen. Kaluste huolletaan tarvittaessa hienohionnalla ja öljyämällä. Kun kaluste tulee elinkaarensa päähän, on lasi, metalli ja puuosat helppo irrottaa toisistaan kierrätystä varten.

Clothes racks with the same idea but with different dimensions were made in 2009 for church in Lahti; Salpakangas Sovituksenkirkko. The tubes in two different levels make it possible for the rack to be used simultaneously by children and adults. The asymmetrical levels give the rack a special rhythm and divide the visual appearance in the often narrow and longish hallways. The attention of the viewer is caught by the beautiful piece of furniture, not the untidy pile of clothes. In the rack there are 10 Pomus Oy’s Pomus Gee hanger’s opal hooks. Kuulas clothes rack can also be obtained as a larger version for clothes which are 560 mm deep. The model presented here can be obtained as a version where the rod is perpendicular towards the user. Then the hangers can be used also in the model with a narrower depth. Kuulas clothes rack is delivered for the customer in a small environmentally friendly package. It is easy to assemble at home without any tools. The piece can retreated with fine ground and oiled. When the piece reaches the end of its life cycle, the glass, metal and wooden parts can be easily detached for recycling.


Kuulas

26

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


WIM VAN DEK ERC K HOV E

27

Anneli Lahtua-Supply & Marc Supply Suomi / Belgia Finland / Belgium

Suunnittelimme tämän penkin toimeksiantona ympäristöministeriön alaosaston (VMM Vlaamse Milieumaatschappij / Flemisch Environment Agency) hallintorakennuksen aulatilaan. Penkki toteutetaan paikallisesta sertifioidusta puulajista. Ekologinen materiaalivalinta, aikaan sitoutumaton muoto ja taitava puusepäntyö tekevät kalusteesta pitkäikäisen tuotteen. Penkin rakenne on yksinkertainen, liitokset ovat selkeitä: penkki on muotokieleltään ajaton tuote. Kalusteiden tulisi saada arvostusta ja olla käytössä monien sukupolvien ajan. Tämä kriteeri on mielestämme kaikkein tärkein ekologisessa suunnittelu- ja tuotantoprosessissa.

We designed this bench for the hall of the Flemisch Environment Agency (VMM Vlaamse Milieumaatschappij). The bench is manufactured from a certified local wood. Ecological choice of materials, timeless design and excellent carpentry make this piece a long-lived product. The construction of the bench is simple and the joints are clear-cut; the bench is a timeless product. Furniture should be revered and be used for generations. This criterion is for us the most important in the design and production process.


VMM Bench

27

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


28

Jalmari Laihinen Suomi Finland

Tuotteen tarkoituksena oli tutkia uudenlaisia käyttökohteita kiilaliitokselle. Liitos on kaunis, vahva ja helppokäyttöinen, mutta ikävä kyllä nykyään nähtävissä lähinnä pirttikalustoissa. Tämä on sääli, sillä oikein käytettynä sillä on lukemattomia käyttökohteita. Tässä tuotteessa kiilat mahdollistavat istuinlevyn korkeuden säätämisen – ollen samalla tarpeeksi vahva, jotta tuolia voi käyttää isompikin henkilö.

The purpose of this product was to explore new uses for a wedge joint. This joint is beautiful, strong and easy to use but unfortunately nowadays to be seen mostly in rustic dining table sets. This is a shame because when used skillfully, it has innumerable uses. In this product the wedges make it possible to adjust the height of the seating. It is strong enough to be used by a heavier person as well.

Materiaalina on käytetty koivua.

The material is birch.


wEdge

28

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


29

Isko Lappalainen Suomi Finland

Kevät-valaisin on jatkumo iam design Oy:n ideologiaan, jossa tuore muotoilu kohtaa perinteiset käsityömenetelmät. “On erittäin mielenkiintoista yhdistää perinteisiä valmistusmenetelmiä ja tuoda niitä nykypäivään modernein versioin. Suomessa on paljon perinneosaamista, joka on vaarassa hävitä vanhojen ikäpolvien mukana. Tätä osaamista iam design haluaa vaalia.” - Isko Lappalainen, iam design Oy Valaisimen varjostin valmistetaan pajusta perinteisillä pajunpunonnan menetelmillä, jolloin varjostimen valmistukseen ei tarvita muita materiaaleja. Punonnan ansiosta varjostimesta tulee myös erittäin kestävä ja pitkäikäinen. Pajuja on hyödynnetty lähinnä energiapuuna, mutta notkeana ja nopeasti kasvavana se soveltuu hyvin myös punontatöihin. Kevät-valaisimen vedonpoistaja ja kattoon tuleva hattu valmistetaan haavasta sorvaamalla. Haapa on vaaleaa ja kevyttä puuta. Nopeasti kasvavana ja helposti työstettävänä materiaalina se on ekologinen ja kestävä valinta. Koko tuote sähkökomponentteineen menee tuotepakkauksessa pajupallon sisään, jolloin ei tarvitse kuljettaa tyhjää ilmaa.

Kevät lighting is a continuation to iam design Oy’s ideology, where contemporary design meets traditional craftsmanship. “It is very interesting to combine traditional manufacturing methods and bring them for today’s markets as modernized versions. In Finland traditional methods are still widely known, but it is to be feared that the knowhow will disappear when older generations pass away. iam design wants to cherish this sort of craftsmanship.” - Isko Lappalainen, iam design Oy The shade of the lighting is made of willow using traditional willow weaving procedures when no other materials are needed. Due to weaving the shade is extremely durable and long-lived. Willow has been mainly utilized as energy wood but as a very supple and fast-growing wood it is well suited for weaving as well. Spring’s cable clamp and ceiling hat are turned from aspen which is a light colored and light weight wood. As a fast-growing and easily workable, aspen is an ecological and sustainable choice. The whole product fits on the willow ball, so no empty space is transported in the package.


Kevät

29

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


30

Leontyeva Luba & Budtova Dina & Russkih Luba Venäjä Russia

Venäjällä on vanha vieraanvaraisuuden perinne, johon kuuluu, että ihmiset järjestävät kotona juhlia, joihin kutsutaan paljon vieraita. Tämä perinne on edelleen voimassa nykyoloissakin, vaikka asunnot ovat usein pieniä, joten isäntäväki tarvitsee paljon lisätuoleja vieraita varten. Tämän ongelman ratkaisee monikäyttöinen tuote, joka voidaan tarvittaessa muuntaa tuoliksi. Esine on tehty kokonaan puusta. Pinta on tehty vanhalla venäläisellä käsityötekniikalla, ja se koostuu punotuista koivutuohikaitaleista. Kaksi puukeppiä tekee rakenteesta tukevan. Esine voidaan muuntaa eri muotoihin, se toimii muun muassa lisätuolina ja serminä. Kun esine pannaan kahden tuolin päälle, pinta taipuu ja muuntuu penkiksi, jolloin käytössä on kaksi lisäistuinta. Sermi on hyödyllinen tuote pienissä asunnoissa. Alkuperäisessä muodossaan tuotetta voidaan säilyttää seinällä, jolloin se ei vaadi lainkaan lattiatilaa. Se on samalla koristeellinen sisustuselementti, joka tuo mieleen neuvostoperinteen seinäryijyt. Suunnittelussa on otettu huomioon tuotteen koko elinkaari. Tuohta käytettäessä myös puun muut osat voidaan käyttää. Tuote ei vaadi mitään erityistä pakkausta, ja se vie hyvin vähän tilaa. Lisäksi 100% materiaalista voidaan myöhemmin käyttää polttoaineena vahingoittamatta ympäristöä lainkaan. Monikäyttöisyys, ekologisten materiaalien käyttö ja tuotteen koko elinkaari tekevät siitä ympäristöystävällisen, ja samalla sen käyttötarkoitukset ovat venäläisen perinteen mukaisia.

There is an old Russian tradition of hospitality when people organize home feasts with a lot of guests. It’s still alive even in present-day conditions when people have only small apartments but not houses, so hosts always need extra seats for their guests. Solving this problemn the object can be transformed and perform the function of seats. The object is made entirely of wood. The main surface is made in old technique of Russian craftsmen and consist of weaved stripes of birch bark, two wooden sticks provide the firmness of construction. The object can be transformed into extra seats for special occasions. When you put the object on two stools or chairs, the surface is bent and becomes a benchs, so you get extra two seat. The product can also used as dividing screen, which is also useful in small apartments. In original stage the surface can be stored hanging on the wall and occupy no floor space. In this condition it becomes a decorative element maintaining the Soviet tradition to hang rugs on the walls. Design takes in account whole lifescycle of the product. First of all, during extraction of bark the rest of wood also can be used. Also the object doesn’t require special packing and occupies little space. Finally, because of 100% natural materials the product can be recycled as wood chips or burned without damaging the environment. Diversity of application, use of ecological materials and whole lifecycle of the product makes it environmentally friendly while the purposes of application maintain Russian traditions.


Eko

30

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


31

Max Mecklin Suomi Finland

Tuoteidea perustuu hukkavanerin hyödyntämiseen huonekalumateriaalina. Olemassa olevan, jätteeksi luokitellun materiaalin uudelleen käyttöön ja muotoilemiseen kestäväksi käyttöesineeksi. Hukkavaneria kertyy mm. pakkausja rakennusteollisuudesta. Tuotteessa voidaan käyttää sekä koivu- että havuvaneria. Materiaalia voidaan pintakäsitellä monella tapaa.

The idea of this product is based on the use of waste veneer as the material for furniture. Already existent material which is classified as waste will be used as raw material for a durable object. Waste veneer comes from packaging and construction industry. The product can be manufactured from birch or spruce veneer. The material can be finished in many ways.

Hylly koostuu kahdesta erilaisesta runkoprofiilista sekä hyllylevyistä, jotka kiinnitetään toisiinsa piilohelan avulla. Tuotteen kokoa ja muotoa voi muuttaa ja varioida lisäämällä tai vähentämällä profiilien ja hyllylevyjen määrää. Näin tuotetta voi soveltaa erilaisiin kohteisiin säilytystarpeiden muuttuessa.

The shelf consists of two different frame profiles and shelves which are fastened to each other with hidden mountings. The size and the shape of the product can be adjusted and varied by increasing or decreasing the amount of the shelves. In this way the product can be used in various places when the need for storage place changes.

Tuote valmistetaan 21 mm vanerilevystä CNC-jyrsimellä ”nestaamalla”. Osat tehdään mahdollisimman optimaalisesti, materiaalina käytetystä levystä jää mahdollisimman vähän hukkaa. Tuote mahtuu osina pieneen kuljetuspakkaukseen. Vaneri on ristiin liimattua puuta ja erittäin kulutusta kestävää. Mikäli jokin tuotteen osa joskus vaurioituu, on se helppo korvata uudella. Vaneria voi hioa ja huoltaa ja vielä edelleen uusiokäyttää. Esillä olevan tuotteen koko: korkeus 1760 x leveys 1430 x syvyys 372 mm.

The product is made from 21 mm veneer with a CNC milling machine. By nesting or milling the parts as optimally as possible the veneer sheet is used with a minimal amount of waste. The product is transported as small components in a small package. Veneer is cross glued wood and very durable. In case some part of the product is damaged, it can easily be replaced with a new one. Veneer can be ground and serviced and reused even further. The size of the shown product: height 1760 x width 1430 x depth 372 mm.


Web

31

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


32

Rudi Merz Suomi Finland

Kolme tuolia, jotka on tehty harvennussaarnista. Tuoleissa on kehittämäni uudenlaiset, vahvat liitokset ja ne on helppo valmistaa. Tuoleja pystytään tekemään eri verstaissa, läheltä saatavissa olevasta materiaalista ja lähellä asiakkaita. Kolmen kestävän tuolin ryhmä: Standard, Classic ja Trad. Tuolit mahtuvat yhden kuutiometrin sisään.

Three chairs are made of ash from a forest thinning area. The chairs have a new kind of joint developed by myself, and they are very easy to manufacture. It is possible to make these chairs in various workshops, from nearby materials and close to the customers. 

 A group of three durable chairs: Standard, Classic ja Trad. All three chairs will fit into one cubic meter.


Standard, Classic and Trad.

32

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


33

Kasper Nyman Suomi Finland

Valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon siihen kuluvan materiaalin määrä sekä tuotteen työstöön kuluva aika ja energia. Valaisimessa on pyritty käyttämään mahdollisimman vähän hankalasti kierrätettäviä materiaaleja: runko on kokonaan puuta ja varjostin paperia. Lampun jalustaan on lisätty metallipaino tukevoittamaan valaisinta. Tuotteen suunnittelussa keskeisellä sijalla oli muotoilun ja kuvanveiston yhteiselon tarkastelu. Materiaalit eivät ole vain rakenteellisia elementtejä, vaan ne myös ohjaavat ja määrittävät tuotteen muotoa. Valaisimen vapaasti asetettava varjostin luo kontrastia valaisimen kulmikkaalle ja pelkistetylle rungolle.

In designing the lighting attention had to be paid to the amount of materials and the time and energy consumed by the production. There are as little as possible materials which are difficult to recycle: the frame is entirely made of wood and the shade is made of paper. In the base a metal weight has been attached to make the lighting sturdy. The central idea in the design process was to explore the coexistence of design and sculpture. The materials are not only structural elements but also ones that direct and define the shape of the product. The freely attachable shade makes a contrast to the angular, plain frame.


Arkki

33

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


34

Kirsi Pasanen & Mikko Kentta Suomi Finland

Pompula-jakkara on suunniteltu lapsille kahdesta ikävuodesta ylöspäin ja tuoteperheeseen kuuluu myös pöytä. Jakkara on tukeva ja keikkaamaton, eikä siinä ole teräviä kulmia edes sen ollessa ylösalaisin. Jakkara koostuu kolmesta osasta, ja niissä käytetyn materiaalin ylijäämä on optimoitu mahdollisimman pieneksi. Tuoteperheen komponenttien yksinkertainen rakenne helpottaa valmistusta, varastointia, pakkaamista ja kuljetusta. Pompula-jakkara on valmistettu Lahdessa, käyttäen paikallisten pientoimittajien puutavaraa. Tuote on 100% massiivikoivua.

Pompula stool is designed for children from 2 years up, and there’s also a table to match. The stool is strongly built and does not tip over. There are no sharp corners even when the stool is upside down. It consists of three parts, and the construction is designed in order to minimize the waste material. The simple construction of the components in this product line makes it easy to manufacture, stock, pack and transport the goods. Pompula stool is manufactured in Lahti using wood from small suppliers. The product is made from 100% solid birch.

Pompula-jakkaran myyntipakkaus sisältää kaksi jakkaraa; pakkausmateriaalin minimoimiseksi. Jakkara on helppo kuljettaa ilman myyntipakkaustakin. Myyntipakkaus on ruskeaa aaltopahvia ja se suljetaan paperiteipillä. Laatikossa on paperipohjainen tuotetarra. Tuote on kestävä, ja sen pystyy tarvittaessa helposti korjaamaan ja entisöimään. Jakkaraa voi käyttää myös aikuinen, jolloin sen käyttöikä jatkuu lapsuudenkin jälkeen.

The package of Pompula stool contains two stools to minimize the packaging material. The stool is easy to transport even without the package. The package is made of brown corrugated cardboard and it is sealed with paper tape. The carton has a paper based product sticker. The product is durable, and whenever needed, it can easily be fixed and restored. The stool can also be used by adults so that its life cycle continues even after childhood.

Jakkaran korkeus on 280 mm ja istuinosan halkaisija 260 mm. Materiaalina lakattu/maalattu koivu.

Height 280mm, diameter of seating 260 mm. Material is varnished /painted birch.


Pompula

34

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


35

Karim Rashid Yhdysvallat USA

”Yksi heikkouksistani on loppumaton pyrkimykseni kaunistaa radikaalilla tavalla maailmaamme, mikä saattaa ilmentyä ikävänä visuaalisena sekamelskana. Yksittäiset kauniit esineet voivat yhteen saatettuna saada aikaan kaaoksen. Tämä innoitti minua suunnittelemaan bistropöytä- ja tuolisetin, joka voidaan yhdistää yksittäiseksi, ikoniseksi ja täysin selkeäksi esineeksi siten, että tila voidaan organisoida aistillisen minimalistisesti.” - Karim Rashid

”One of my weaknesses is my never-ending strive towards radical beautification of our world, which can manifest itself in an extreme adversity of visual clutter. Individual objects of beauty, when combined, can still create an image of chaos. This inspired me to design a bistro table and chair set that can be combined into a single, iconic, and perfectly plain object – allowing spaces to be organized in a sensual minimalistic manner.” - Karim Rashid


Kone

35

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


36

Mikko Ristimäki Suomi Finland

Inuk (yksikössä) ja Inuit (monikossa) on julkiseen tilaan tarkoitettu yleisvalaisin, joka yhdistää yksinkertaisen massiivipuurakenteen energiaa säästävään ja pitkäikäiseen valaisinteknologiaan. Valaisimien lähtökohtana toimi sälekaihtimien ja eskimoiden käyttämien ”aurinkolasien” toimintaperiaate. Perinteinen hirsirakentaminen tarjosi lähtökohdan valaisimen rakenteelle.

Inuk (singular) and Inuit (plural) is a general lighting meant for public spaces. It combines a simple solid wood construction with an energy saving and long-lived lighting technology. The starting point for the lighting is the operating principle of venetian blinds or sunglasses worn by the inuits. The construction for the lighting has been derived from traditional log buildings.

Varjostimen kannattimena on joka kulmassa vaijeri, joista kahta pitkin johdetaan sähkö valon lähteeseen, joka on erittäin energiapihi. Varjostimen eri materiaalit kiinnitetään toisiinsa mekaanisesti, jolloin ne on helppo eritellä kierrätystä varten.

In every corner of the shade there is a supporting wire through which the electricity is conducted to the light source, which uses very little energy. The different materials of the lighting are attached together mechanically, and therefore they can easily be taken apart for recycling.

Litteään pakkaukseen taittuva puurunko on helppo valmistaa pienenä tai suurena sarjana. Rakenne mahdollistaa myös massakustomoinnin ja erilaisten koko- ja muotovariaatioiden toteuttamisen. Valaisimet valmistetaan massiivikoivusta ja käsitellään mahdollisimman ympäristöystävällisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

The wooden frame can be transported in a flat package, and it is easy to manufacture as small or large quantities. The construction makes it possible to mass customize the product or make different size or form variations. The lightings are made of solid birch and finished in as environmentally friendly way as possible.

Tuote on prototyyppi. Sen koko elinkaaren ekologisuuden arvioimiseksi sillä tulisi olla valmis tuotantoketju metsästä käyttäjälle asti.

The product is a prototype. To be able to assess the ecologicality of its life cycle as a whole, a complete production chain from the forest to the end user should be available.


Inuk / Inuit

36

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


37

Heikki Ruoho Suomi Finland

Duo on objekti, jonka muotoilu on karsittu minimiin, ja jonka lähtökohdaksi on otettu geometrinen perusmuoto, pallo. Pyrkimyksenä on ollut suunnitella tuote, joka ei ensisilmäyksellä paljasta käyttötarkoitustaan, vaan haastaa käyttäjän löytämään sen. Duo on funktionaalinen, jokaisessa tilassa ja sisustuksessa tarvittava esine. Se on valmistettu 100% massiivipuusta.

Duo is an object in which the design has been reduced to be as minimal as possible. The starting point is a basic geaometric shape, a ball. I have strived to design a product which does not reveal its purpose at a first glance. Instead, it challenges the viewer to find it. Duo is a functional object, necessary in every space and every decor. It is made of 100% solid wood.


Duo

37

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


38

Tomek Rygalik

ZOSIA ZIJA

Puola Poland

Entä, jos tuoli olisi tehty vain kolmesta puupalikasta, jotka yhteen liitettyinä muodostavat kiinteän rakenteen ja joiden valmistusprosessissa käytetään tavallista vähemmän koneiden vaatimaa energiaa? Tämä pinottava tuoli on valmistettu ympäristöystävällisellä taivutustekniikalla, joka säästää energiaa, koneenkäyttöaikaa ja kuljetustilaa mutta on silti taivutettua puuta. Päärakenne yhdessä sertifioidun muotoon puristetun koivuvanerin kanssa takaavat sen, että tuoli on ekologisesti kestävällä pohjalla. Laadukkaat liitokset ja vesipohjainen pintakäsittely tekevät tuolista jopa nykypäivän ympäristöstandardeja kestävämmän ja pitkäikäisemmän.

What if the chair was made only with three main wood bands interconnected to create a solid structure, while limiting energy normally consumed by machining processes? This stackable armchair is constructed using the environment friendly traditional process of wood bending – saving material, machining time and transportation space while giving possibility for curved structural elements. The main structure together with certified moulded birch plywood is what gives the chair its sustainable materiality. Overcalculated high quality joints and water-based finish give this chair durability and longevity far beyond today’s environmental standards.


Proton

38

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


39

Sebastian Sandelin Suomi Finland

Hyvä muotoilu on enemmän kuin designia, se on innovatiivista kokeilua, toimivuutta ja estetiikkaa yksinkertaisuudessaan. Kestävyys, haluttavuus ja kierrätettävyys ovat avainsanoja ekologisen tuotteen elinkaaressa. ReThink table -pöytä on esimerkki kulutusta kestävän lattiamateriaalin innovatiivisesta jatkojalostamisesta pöytälevyksi.

Good design is more than design, it means innovative experimentation, functionality and aesthetics in its simplicity. Durability, desirability and recyclability are key words in the life cycle of an ecological product. ReThink table is an example of an innovative use of durable floor material as a tabletop.

Se on helposti koottava ja litteään pakettiin mahtuva kokonaisuus pöytälevyä ja vanerijalkaa. Parkettilankun käyttö ympäristössä, jossa sitä ei tavallisesti kohtaa, on arjen pieniä oivalluksia. Luontevaa lankun käyttö on materiaalin ominaisuuksien vuoksi, ja tämä on toiminut projektin innoittajana alusta lähtien.

It is easy to assemble, a flat package consisting of a tabletop and veneer legs. Using parquet board in an unusual environment is an example of small everyday innovations. The characteristics of the board make it a natural choice, which has been an inspiration for the project all along.

Pöydän suunnittelu on käynnistynyt materiaalilähtöisestä ajattelusta. Kun reunaehdot puuttuvat, lähtee ajatus liikkeelle materiaalin ehdoista ja muokkautuu sen mukaan. Kun puu oli lähtökohtana, kohdistui idea kestävyydestä ja käyttötarkoituksesta parkettiin. Pöytälevyn valmistukseen hyödynnetään pitkälle jalostettua parkettiteknologiaa. Koska lankkuparketin kulutuksenkesto on suunniteltu lattiapinnoille, kestää se myös pöydän pintaan kohdistuvat rasitteet. Materiaalina käytetään Kährsin FSC tai PEFC-sertifioitua, jo olemassa olevaa ja tuotettua lankkuparkettia. Pöytälevy rakentuu neljästä parkettilankusta, joiden reunat on viistetyt ja viimeistellyt. Levy on parkettilattian tavoin koottavissa ja sopii näin pieneen pakettiin. Lankut naksautetaan oikeassa järjestyksessä yhteen, ja pöytälevy on valmis. Pöydänjalat työstetään koneellisesti UPM:n WISA-tuotevalikoimaan kuuluvasta monipuolisesta ja valmiiksi pinnoitetusta vanerista. Vanerilla on valmis pinta, joten sitä ei tarvitse erikseen maalata tai pintakäsitellä. Materiaalina vaneri on jäykkä ja se muodostaa tukevan rungon yhdessä jalkojen kanssa. Jalat/runko on helppo koota yhteen kahdeksalla ruuvilla. Pöytälevy kiinnitetään jalkoihin alapuolelta jäykistämään rakennetta entisestään. WISA-vaneri on sekä FSC- että PEFC-sertifioitua ja täyttää täten EcoDesign näyttelyn laatimat kriteerit ja standardit puun vastuullisesta tuotannosta.

Designing the table started from the materials. When there is no preconditions, the process starts from the materials and takes shape accordingly. With wood as the starting point, the ideas around durability and the use of the product were directed into parquet. In the production of the tabletop the refined parquet technology has been found useful. Because the durability of the parquet board has been developed with floors in mind, the material will also take the stress directed to the tabletop. The material is Kährs’s FSC or PEFC certified currently existing and produced parquet board. The tabletop is built from four parquet boards with faceted and finished edges. The top can be assembled in the same way than the flooring and can thus be transported as a small package. The boards are clicked together in the correct order, and the tabletop is ready. The legs are manufactured by machine in UPM’s versatile coated veneer belonging in the WISA product line. The surface is already there, so there’s no need to paint or finish in any other way. Veneer is a stiff material which together with the tabletop creates a sturdy frame. The legs/frame are easy to assemble using eight screws. The tabletop is attached in the legs from the bottom to make the construction even sturdier. WISA veneer is both FSC and PEFC certified and fulfills the criteria and standards from responsible use of wood, as set by EcoDesign exhibition.


ReThink

39

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


40

Matti Syrjälä Suomi Finland

Riuku-jakkara on mielestäni hyvin ekologinen. Jakkara koostuu n. 95–98-prosenttisesti kotimaisesta saarnipuusta, ja loppuosa on narua. Naru on valmistettu pellavasta. Materiaalit on valittu kestävän kehityksen pohjalta. Jakkaran sisällä olevat piiloliitokset vaativat erittäin paljon lujuutta, joten kotimainen saarni on siksi luonteva valinta jakkaran materiaaliksi. Saarni on erittäin lujaa puuta ja sen syykuvio on erittäin kaunis. Jakkara on kevyt ja siten helposti mukaan otettava, joka tekee siitä monikäyttöisen. Se toimii hyvin kodin varaistuimena, pilkillä tai vaikkapa viinimarjoja poimiessa. Omiaan jakkara on museoissa, joissa tarvitaan istuinta lyhytaikaiseen istumiseen. Jakkaroita voisi olla esimerkiksi ripustettu seinälle, josta se on helppo ottaa ja laittaa istuma-asentoon, kun esimerkiksi katsot 10 minuutin videon. Jakkara menee pieneen tilaan, joten sen kuljetuskustannukset ovat melko pienet. Jakkara voitaisiin valmistaa myös paikallisesti, sillä sen valmistamiseen on käytetty ainoastaan sorvia ja porakonetta. Jakkara on konsepti, johon on suunniteltu myös samalla rakenteella olevat pöydän jalat. Jalkojen päälle voi laittaa lähes minkä levyn pöytälevyksi.

I find Riuku stool very ecological. The material is 95–98% Finnish ash and the rest is linen rope. The materials are produced sustainably. The hidden joints inside the stool require durability, and that’s why Finnish ash is a natural choice for the stool’s material. Ash is very strong, and it also has a beautiful grain pattern. The stool is light weight and therefore easily transportable and versatile. It functions as spare seating at home, when ice fishing or picking currants. It is very handy in museums where people need a place to sit for a short period of time. Stools can be hung on the wall and easily taken down to sit on and watch a 10 minute video. The stool requires little room, so the transportation costs are low. It could also be manufactured locally because only a lathe and a drilling machine are needed in the process. The stool belongs to a concept for which there is also a set of table legs. On top of the legs almost any surface can be used as a table.


Riuku

40

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


41

Yuka Takahashi Suomi / Japani Finland / Japan

Tässä projektissa haasteena oli valmistaa puinen lattiavalaisian mahdollisimman vähistä materiaaleista. Ja samalla myös mahdollisimman kaunis tuote. Tässä valaisimessa on hyvin kevyt puurakenne.

The challenge in this project is to make a wooden foor lamp using as less material as possible. Also, as nice as possible. This lamp is made with a very light wooden construction.

Puun ominaisuuksien hyödyntäminen rakenteessa, taivuttaminen ja puristaminen mahdollistavat materiaalin määrän supistamisen minimiin. Samalla materaalin vahvuudesta saa täyden hyödyn.

Using characteristics of the wood as a material for the structure; bending and pressure make it possible to reduce the amount of material and full use of the material strength. Simple and flexible design can provide different size of products from the almost same parts.

Yksinkertainen ja joustava muotoilu sopii sovellettavaksi erikokoisiin tuotteisiin lähes samoja osia käyttämällä.

Varjostinosan on kutonut taidekutoja Sirkka Paikkari rottingista ja ruostumattomasta teräslangasta. Tämä materaali on ainutkertaista ja paikallisesti valmistettua. Valonlähteenä on LED-lamppu, joka on tämän hetken lupaavimpia vähäenergisiä valaisuvaihtoehtoja.

The shade part is a woven textile made out of rattan and stainless steel wire which is woven by Finnish art weaver Sirkka Paikkari. This material is very unique and locally produced. It gives a special feature and quality for this product. Light source of this lamp is LED, not to mention that this source is one of the most promising low energy lighting alternatives. This product can be collapsible and packed in a small flat pakage. Weight of this lamp is very light. Wooden parts can be easily separated and recycled.


Jalkalamppu

KUVA ON

41

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


42 VANHA KUVA

Ahti Taskinen Suomi Finland

Haavikko-kalusto valmistetaan 100 x 42 mm:n oksattomasta haavasta. Jalat liitetään kansilevyihin lohenpyrstöliitoksilla. Tuotteessa on vain neljä erilaista osaa; penkin ja pöydän kannet sekä kummankin jalat. Kalustetta koottaessa jalat liu’utetaan paikoilleen, mitään heloja tai työkaluja ei tarvita. Haavikon saa muuttaessa tai varastoitaessa purettua osiin ja vaurioitunut kappale voidaan helposti vaihtaa uuteen. Kaluste käsitellään vahalla ja hävitetään polttamalla. Haavikko-penkin prototyypin pituus on 800 mm, leveys 300 mm ja korkeus 430 mm.

Haavikko set of furniture is made of 100 x 42 mm branchless aspen. The legs are attached in the tops with dovetail joints. There are four separate items: tops for the bench and the table and feet for both. When composing the product the feet are glided in, and no metal parts or tools are needed. Haavikko can be taken apart for transportation or storage, and a broken part can easily be changed into a new one. The item has a wax finish, and it can be disposed of by burning. The prototype of Haavikko bench is 800 mm long, 300 mm wide and 430 mm high.


Haavikko

42

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


43

Markus Toivanen Suomi Finland

Lähtökohtana Accordion suunnittelussa oli löytää muuntaumiskykyinen tekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää ja kierrättää teollisuuden tai kotitalouden levymäisiä ylijäämämateriaaleja ilman resurssien silppuamista tai polttamista.

The starting point in designing Accordion was to find a versatile technique, which would help to utilize and recycle flat waste material from industry or from households without shredding or burning any resources.

Tekniikan avulla voidaan tuottaa pienellä energian kulutuksella esimerkiksi desing-lampunvarjostin, joka on esteettisesti mielenkiintoinen, logistisesti järkevä ja teknologisesti joustava.

Consuming just small amounts of energy, this technique could be utilized to produce e.g. a lamp shade which is aesthetically interesting, logistically sensible and technologically flexible.

Varjostimen runko voidaan työstää tarkkana käsityönä lehtisahalla tai sähköisellä kuviosahalla, tai teollisesti kolmisuuntaisella vesi- tai laserleikkurilla mistä tahansa 15-20 mm paksusta ristiinpiikatusta levymateriaalista. Ohueksi oikeassa kulmassa sahattu spiraalimainen muoto antaa levylle elastisuutta. Tämän ansiosta kovasta kaksiulotteisesta pinnasta saadaan venytettyä ylösalaisin oleva kupumainen muoto. Kupu on erittäin valotiivis (riippuen materiaalista) ja hyvin muodossa pysyvä. Kuvun avulla voidaan ohjata valoa tiukkaan rajatusti alaspäin. Vaihtoehtoisesti kuvun reunoja voidaan puristaa ylöspäin, jolloin saadaan valaistua hajautetumpi ja suurempi alue. Varjostin voidaan aina palauttaa levymäiseen muotoon, jolloin pakkaustapa ja koko lähentelee riisipaperilampun logistiikkaa.

The frame of the lighting can be fine worked by hand using a jigsaw or an electric coping saw, or industrially with a three directional water or laser cutting saw from any 15-20 mm board material.

Valolähteenä voi toimia E27-kanta moninaisine lamppuvariaatioineen tai kehittyneempi ja pienempään tilaan menevä LED-levy -tekniikka. Accordio voidaan valmistaa esimerkiksi pinkasta yhteenprässättyä messumattoa tai jopa pinkasta viikon Helsingin Sanomia. Tämän näyttelytapahtuman päämateriaalin huomioiden tein valaisimeni palasta vaneria, jonka löysin jätelavalta. Varjostimen muoto ja koko myötäilee löydetyn jätepalajn äärimittoja, joten hukkamateriaalin syntyminen on lähestulkoon minimissä. Tämän kaiken ansiosta jokainen tehty Accordio -varjostin hehkuu ekologisuutta ja lämminhenkisyyttä ihmistä ja luontoa kohtaan. Tuote soveltuu kotiin tai julkiseen tilaan uniikiksi valon ohjaajaksi ja tunnelman luojaksi.

Sawn in the correct angle the spiral form gives the board some elasticity. Due to this a hard two-dimensional board can be stretched into a shape that is like a dome turned upside down. The dome is very light-tight (depending on the material) and keeps its form very well. It helps to direct the light downwards in a very tightly limited way. Alternatively, the edges of the dome can be pressed upwards to create a more widely distributed and larger area of light. The shade can be reflattened, so that the package and the size ressembles the logic of a Japanese rice paper lighting. The source of light can be E27 base with its several lamp variations or a smaller size LED technique. Accordion can be manufactured from a pile of pressed carpets or even from a pile of newspapers. Taking into consideration the main material of this exhibition I made my lighting from a piece of veneer found from a skip.The shape and the size of the shade are determined by the found piece of wood, and thus there’s practically a minimum amount of waste material. Due to all this, every Accordion shade radiates ekologicality and warmth towards man and nature. The product is suitable for homes as well as for public spaces to create unique light and atmosphere.


Accordio

43

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


44

Yrjö Wiherheimo Suomi Finland

Tuoli on valmistettu kotimaisesta, Pohjois-Karjalan koivusta. Koivun lisäksi on käytetty pikkusen liimaa. Tuoli on öljytty mestarin puuöljyllä. Muuta siinä ei ole. Mokki-sarjaan kuuluu tuolin lisäksi käsinojallinen kevyt nojatuoli, palli, penkki ja muutama erikokoinen pöytä.

The chair is made of Finnish birch from North-Carelia. In addition there’s a small amount of glue. The chair is finished with master’s wood oil. There are no other materials. In the Mokki line there is also a light weight armchair, stool, bench and a couple of tables of various sizes.

Kuvan tuoli on istuttava hahmomalli ja sen on valmistanut erikoispuuseppä Seppo Auvinen.

This chair is a usable mock-up made by master carpenter Seppo Auvinen.


Jussi

44

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


An expert company promoting efficient and sustainable use of energy and materials.

www.motiva.ďŹKiitos!

Thank you!

Näin laajan ja vaativan näyttelyprojektin toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia ja asialle omistautuneita yhteistyökumppaneita. Meillä on ollut onni saada avuksemme hieno joukko yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat omaksuneet kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriaan: Antalis, Arvoasunto, Häfele, Lahden Muotoiluinstituutti, Metsäteollisuus, Motiva, Koulutuskeskus Salpaus, Summanen, UPM ja WWF Suomi.

An exhibition project as extensive and demanding as this would not have been possible without professional and dedicated collaborators. We have been lucky to receive cooperation from an excellent group of companies and organizations who have chosen sustainable development to be a substantial part of their business strategy: Antalis, Arvoasunto, Häfele, Lahti Institute of Design, Metsäteollisuus, Motiva, Salpaus Further Education, Summanen, UPM ja WWF Finland.

Kiitämme myös Suomen Messuja kaikesta panostuksesta ja tuesta, sekä siitä, että näyttely sai arvoisensa puitteet. Erityinen kiitos koko Habitaretiimille. Kiitämme Suomen Messusäätiötä 5.000 € arvoisesta tunnustuspalkinnosta joka myönnetään parhaalle teeman kriteerit täyttävän ehdotuksen tehneelle suunnittelijalle tai suunnittelijaryhmälle. SUPERKIITOS ennen kaikkea haasteeseen ennakkoluulottomasti tarttuneille, rohkeille suunnittelijoille, jotka olivat mukana mahdollistamassa jo neljännen EcoDesign-näyttelyn. Saimme nähtäväksemme laajan ja mielenkiintoisen otoksen mitä erilaisimpia puusta tehtyjä ekologisia ratkaisuja huonekaluista valaisimiin ja sisustusesineisiin.

We would also like to thank The Finnish Fair Corporation for continuous support and for the fact that the exhibition could be provided the framework it deserves. Special thanks to whole Habitare team. We would especially like to thank The Finnish Fair Foundation for the 5000 euro prize, which will be donated to the desingner or group of desingners, whose creation best meets the set criteria. AND ABOVE ALL we would like to thank all the courageous designers who made this forth EcoDesign exhibition possible and challenged themselves to use all their professional skills. We are now enjoying the wide variety and most interesting glimpse of ecological furniture, lightings and interior designs..

An expert company promoting efficient and sustainable use of energy and materials.

www.motiva.fi


Kierrätyspaperit kunniaan! Antaliksella on laaja valikoima erilaisia kierrätyspapereita: Cocoon Gloss, Cocoon Offset, Cocoon Silk, Conqueror 100 % Recycled, Curious Metallics 100 % Recycled, Curious Translucents 30 % Recycled, CyclusOffset, CyclusPrint, Keaykolour Embossing, Keaykolour Original, Keaykolour reKreate, Keaykolour 100 % Recycled, RePrint DeLuxe ja Rives 100 % Recycled. Tiedustele myös kirjekuoria!

H E L S I N K I ( 0 9 ) 3 4 8 3 0 0 | TA M P E R E ( 0 3 ) 3 1 3 8 5 6 0 0 | T U R K U ( 02) 211 1500 | antalis.fi


Alussa oli paperi, pelkät paperiarkit. Nykyään Antalis tarjoaa paljon muutakin.

Perinteisten graafisten ja tulostuspapereiden rinnalle on tullut laaja valikoima erilaisia kierrätyspapereita, designpapereita sekä ratkaisuja digitaaliseen painamiseen ja tulostamiseen. Vihreät valinnat ulottuvat suurkuvatulostusmateriaaleihin ja pakkausratkaisuihin saakka. . Muista myös logistiikkapalvelumme. .

Pienistä puroista syntyy suurta. Tämä yksinkertainen ajatus löytyy taustalta myös Antaliksen pyrkimyksistä hillitä ilmastonmuutosta. Lähes kaikille Antaliksesta ostetuille papereille voidaan laskea tuotannosta ja kuljetuksista syntyvät hiilidioksidipäästöt ja niitä vastaava hyvitesumma. Paperin ostajan maksama kompensaatio siirretään lyhentämättömänä Plan Vivo -organisaation valvomalle, paikallisia elinoloja ja puiden istuttamista edistävälle projektille Mosambikiin. Summat eivät ole suuria, mutta niillä suojellaan maapalloa ja ilmastoa!

Sinun tarvitsee vain kysyä!

HELSINKI (09) 348 300 | TAMPERE (03) 3138 5600 | TURKU (02) 211 1500 | antalis.fi


wwf.fi/metsat

Metsätyötämme tukevat: Lenzing Papier, Metso, Metsähallitus, Metsä Group, Nokia, UPM.

EcoDesignHabitare_2012_170x250.indd 1

27.8.2012 16.39


AWA R D S

2010

The Finnish interior architect Samuli Naamanka was awarded EUR 2000, and scrap designer Henrik Enbom (Finland), designer Heath Nash (South Africa) and architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR 1000 each. The main partner of the exhibition Sampo Bank Private Banking granted Beyond the Ordinary prize EUR 2000 to Finnish designer Tapio Anttila.

2011

Two awards granted in the Habitare’s EcoDesign Special Exhibition. The Finnish Fair Foundation granted EUR 5000 recognition award. The award shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR 2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR 1000. The main partner of the exhibition Sampo Bank Private Banking granted Beyond the Ordinary prize EUR 2000 to Finnish designer duo Elina and Klaus Aalto. The guest of honor, German Industrial Designer Konstantin Grcic was the head of Jury.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.