Page 1

MAZİ FİİL (GEÇMİŞ ZAMAN) ÇEKİM TABLOSU: ÇOĞUL

Ä°KÄ°LÄ°

TEKÄ°L

‍َכ ŮŽ×?‏ Ů?

‍َכ ŮŽ×?‏ ŮŽ

َ َ ‍َכ‏

O erkekler yazdÄąlar

O iki erkek yazdÄąlar

O erkek yazdÄą

َ َ ‍َכ‏ ْ

‍َכ ŮŽ ŮŽ×?‏ ŮŽ

ْ َ ‍َכ‏ َ

O kadÄąnlar yazdÄąlar

O iki kadÄąn yazdÄąlar

O kadÄąn yazdÄą

Ů? ŮŽ ‍َכ‏ Ů’ Ů’

‍َכ ŮŽ Ů? ŮŽ×?‏ Ů’

َ َ ‍َכ‏ ْ

Siz erkekler yazdÄąnÄąz

Siz ikiniz yazdÄąnÄąz

 Ů? ŮŽ ‍َכ‏ Ů’

‍َכ ŮŽ Ů? ŮŽ×?‏ Ů’

Sen erkek yazdÄąn

Ů? ŮŽ ‍َכ‏ Ů’

Siz kadÄąnlar yazdÄąnÄąz

Siz ikiniz yazdÄąnÄąz

Sen kadÄąn yazdÄąn

‍َכ ŮŽ ŮŽ×?‏ Ů’

‍َכ ŮŽ ŮŽ×?‏ Ů’

Ů? Ů’ ŮŽ ‍َכ‏

Biz yazdÄąk

Biz ikimiz yazdÄąk

Ben yazdÄąm

MUZARİ FİİL (ŞİMDİKİ ZAMAN) ÇEKİM TABLOSU: ÇOĞUL

‍ن‏ ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

Ä°KÄ°LÄ°

Ů? Ů? ‍ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ ŮŽ

TEKÄ°L

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

O erkekler yazÄąyorlar

O iki erkek yazÄąyorlar

O erkek yazÄąyor

ŮŽ Ů? ‍َ ْכ‏ Ů’

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

O kadÄąnlar yazÄąyorlar

O iki kadÄąn yazÄąyorlar

O kadÄąn yazÄąyor

‍ن‏ ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

Siz erkekler yazÄąyorsunuz

Siz ikiniz yazÄąyorsunuz

Sen erkek yazÄąyorsun

ŮŽ Ů? ‍َ ْכ‏ Ů’

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ

 ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

Siz kadÄąnlar yazÄąyorsunuz

Siz ikiniz yazÄąyorsunuz

Sen kadÄąn yazÄąyorsun

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

Ů? Ů? ‍َ ْכ‏

Ů? Ů? ‍َ×? ْכ‏

Biz yazÄąyoruz

Biz ikimiz yazÄąyoruz

Ben yazÄąyorum


EMİR FİİL ÇEKİM TABLOSU: ÇOĞUL

İKİLİ

TEKİL

‫אُ ْכ ُא‬ ُ

‫אُ ْכ ُא‬ َ

ْ ُ ‫אُ ْכ‬

Siz erkekler yazın

Siz ikiniz yazın

Sen erkek yaz

َ ُ ‫אُ ْכ‬ ْ

‫אُ ْכ ُא‬ َ

ُِ ‫אُ ْכ‬

Siz kadınlar yazın

Siz ikiniz yazın

Sen kadın yaz

RUBAİ MEZİD (DÖRT HARFLİ ARTIRILMIŞ) FİİLLER: MASDAR

ِ ْ َ ِ ْ َ ‫ِא ْ َאل‬ ‫ِא ْ َאل‬

‫ ِ َאل‬-#!َ "َ ‫ُ َא‬ ‫ ِ َאل‬-#!َ "َ ‫ُ َא‬

MUZARİ

ُ ّ ِ َ ُ ُ ّ ِ َ ُ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ُ "ِ ‫ُ َא‬ ُ "ِ ‫ُ َא‬

MAZİ

َ  َ َ  َ

َ َ ْ ‫َא‬ َ َ ْ َ‫א‬

َ "َ ‫َא‬ َ "َ ‫َא‬


HUMASİ MEZİD (BEŞ HARFLİ ARTIRILMIŞ) FİİLLER: MASDAR

MUZARİ

MAZİ

$ َ َ

ُ  َ َ َ

َ  َ َ

‫ِא ْ ِ َאل‬

ُ ِ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ

َ َ َ ْ ‫ِא‬ َ َ َ ْ ‫ِא‬

‫ِא ْ ِ َאل‬ ‫ِא ْ ِ َאل‬

ُ ِ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ

َ َ َ ْ ‫ِא‬ َ َ َ ْ ‫ِא‬

"ُ ‫َ َא‬

ُ "َ ‫َ َ َא‬

َ "َ ‫َ َא‬

‫َل‬%ِ ْ ‫ِא‬ ‫ِא ْ& ِ' َאر‬

$ َ ْ َ

'$ َ )ْ َ

kırmızılaşmak

kırmızılaşıyor

 َ ْ ‫ِא‬ 'َ &ْ ‫ِא‬ 

$ َ َ

ُ  َ َ َ

‫ِא ْ ِ َאل‬

"ُ ‫َ َא‬

ُ "َ ‫َ َ َא‬

َ  َ َ

َ "َ ‫َ َא‬

kırmızılaştı

SÜDASİ MEZİD (ALTI HARFLİ ARTIRILMIŞ) FİİLLER: MASDAR

MUZARİ

MAZİ

‫ِא ْ* ِ ْ َאل‬

ُ ِ ْ َ +ْ َ

َ َ ْ َ *ْ ‫ِא‬

O erkekler yazıyorlar

O iki erkek yazıyorlar

O erkek yazıyor


ÖRNEK FİİL ÇEKİMLERİ Çoğul

İkili

Tekil

‫א‬,ُ '-َ َ

َ ,ْ '-َ َ ُ ,ْ '-َ ْ َ

 ُ ,ْ '-َ َ ‫ َא‬,ْ '-َ َ

‫א‬,َ '-َ َ ‫ َא‬,َ '-َ َ ‫ ُ َא‬,ْ '-َ َ ‫ ُ َא‬,ْ '-َ َ ‫ َא‬,ْ '-َ َ

‫َ َب‬ َ ْ ,َ '-َ َ َ ,ْ 'َ -َ ِ ,ْ '-َ َ ُ ,ْ 'َ -َ

Çoğul

İkili

Tekil

‫َ َ ُ)א‬

‫َ َ َ)א‬

‫َ َ ْ) َא‬

َ َ َ ْ )َ َ َ َ )ْ َ َ ِ )ْ َ َ ُ )ْ َ َ

İkili

Tekil

َ )ْ َ َ ُ )ْ َ َ ْ

 ُ )ْ َ َ ‫َ َ ْ) َא‬

Çoğul

‫َ" ِ! ُא‬

َ ْ !ِ "َ ُ ْ !ِ "َ ْ

 ُ ْ !ِ "َ ‫َ" ِ! ْ َא‬

‫َ َ َ) َא‬

‫َ َ ْ) ُ َא‬ ‫َ َ ْ) ُ َא‬

‫َ" ِ! َא‬ ‫َ" ِ! َ َא‬ ‫َ" ِ! ْ ُ َא‬ ‫َ" ِ! ْ ُ َא‬ ‫َ" ِ! ْ َא‬

ِ َ َ ْ َ !ِ "َ َ ْ !ِ "َ ِ ْ !ِ "َ ِ ُ ْ !"َ

Erkek 3. ŞAHIS Kadın Erkek 2. ŞAHIS Kadın Erkek-kadın

1. ŞAHIS

Erkek 3. ŞAHIS Kadın Erkek 2. ŞAHIS Kadın Erkek-kadın

1. ŞAHIS

Erkek 3. ŞAHIS Kadın Erkek 2. ŞAHIS Kadın Erkek-kadın

1. ŞAHIS


Çoğul

İkili

Tekil

‫َכ'وא‬ ُُ ‫َכ' َن‬ ُْ ُ '‫َכ‬ ْ ُْ

 ُ '‫َכ‬ ُْ ‫َכ' َא‬ ُْ

‫َכ'א‬ َُ ‫َכ' َא‬ َُ ‫َכ' ُ َא‬ ُْ ‫َכ' ُ َא‬ ُْ ‫َכ' َא‬ ُْ

‫َכ‬ َُ ‫َכ' ْت‬ َُ ‫َכ' َت‬ ُْ ‫َכ' ِت‬ ُْ ‫ت‬ ُ 'ْ ُ ‫َכ‬

Çoğul

İkili

Tekil

‫א‬+ِ &َ ُ

َ +ِ &َ ْ ُ +ِ &َ ْ ْ

 ُ +ِ &َ ْ

‫ َא‬+ِ &َ ْ

‫א‬+ِ &َ َ ‫ َא‬+ِ &َ َ ‫ ُ َא‬+ِ &َ ْ ‫ ُ َא‬+ِ &َ ْ

‫ َא‬+ِ &َ ْ

َ ِ َ ْ +ِ &َ َ ِ  + َ ْ &َ ِ +ِ &َ ْ

ِ&  + ُ ْ َ

Erkek 3. ŞAHIS Kadın Erkek 2. ŞAHIS Kadın Erkek-kadın

1. ŞAHIS

Erkek 3. ŞAHIS Kadın Erkek 2. ŞAHIS Kadın Erkek-kadın

1. ŞAHIS

ARAPÇA FİİL ÇEKİM TABLOSU  

SÜLASİ VE MEZİD MAZİ-MUZARİ-EMİR FİİL ÇEKİM TABLOLARI

ARAPÇA FİİL ÇEKİM TABLOSU  

SÜLASİ VE MEZİD MAZİ-MUZARİ-EMİR FİİL ÇEKİM TABLOLARI

Advertisement