Page 1


Nadchodzi wiosna... Nadchodzi  wiosna,  za  oknami  temperatura  potrafi  się  wciąż  wahać,  ale  także  wahają  się  nasze  nastroje.  Oczekujemy  różnych  rzeczy  od  życia  i  trochę  też  o  tym  piszemy  w  kolejnym  numerze  Magnifier.  Jednak  oprócz  kwestii  społecznych,  w  wiosennym  numerze  znajdziecie  także wywiad z Natalią Rex – artystką, która tworzy ciekawe  „deseczki”,  zaś  w  kulturowej  części  naszego  magazynu  przeczytacie  o  serialach  Dark  i  Dziewczyny  nad  wyraz,  a Mateusz Tkaczyk pisze o tym, dlaczego lubi złe kino! Przyjemnej lektury! Klaudia Chwastek Redaktor Naczelna Magnifier Redaktor Naczelna: Klaudia Chwastek Redakcja: Joanna Wrona, Tomasz Jakut, Grzegorz Stokłosa Współpraca: Mateusz Tkaczyk, Bard Północy, ZanfraBlue,  Delanowska Korekta: Tomasz Jakut Skład: Klaudia Chwastek Okładka: kolaż autorstwa Magdaleny Chwastek Kontakt: redakcja@emagnifier.pl www.emagnifier.pl FACEBOOK: @czasopismomagnifier INSTAGRAM: @czasopismomagnifier TWITTER: @magnifier__ Poglądy wyrażone w artykułach są wyłącznie poglądami ich autorów i  nie mogą być uznane za poglądy Redakcji Czasopisma Magnifier. Przedruki, kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie jest  dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą wydawcy.

2

Wydawca: Klaudia Chwastek, Kraków


SPIS TREŚCI LUDZIE

Niech nie wie lewica, co czyni prawica  „Silna i niezależna kobieta, która...”  Intelektualny melanż  Przereklamowana zimowa stolica Polski  Strach w Dolinie Niesamowitości 

WYWIAD

Balans między starym a nowym 

6 9 12 14 17

21

KULTURA A liczba jego 33  Babski serial dla (nie)typowych kobiet  Dlaczego lubię złe kino?  Polityczna Pantera 

32 35 37 40

3


Niech nie wie  lewica,  co czyni  prawica P

6

ewien pies miał właściciela. Lecz nie był to  zwykły właściciel – cierpiał bowiem na niezwykłą odmi­ anę  schizofrenii,  która  dosłownie  podzieliła  go  na  dwie  części. Gdy pies zbliżał się do jednej z rąk swojego właś­ ciciela,  był  głaskany,  drapany  za  uchem  i  dostawał  przeróżne  smakołyki.  Słowem:  było  cudownie  i  wspan­ iale.  Tak  wspaniale,  że  psa  po  kilku  dniach  zaczynał  boleć  brzuch  z  przejedzenia,  a  i  pieszczoty  nie  dawały  już tej samej przyjemności. Gdy pies z kolei postanowił  zbliżyć  się  do  drugiej  ręki  swojego  właściciela,  sytuacja  była  zgoła  odmienna.  Tamta  ręka  nieustannie  trzymała  pałkę,  którą  biedna  psina  obrywała  za  każdym  razem,  gdy tylko się zbliżyła. I tak błąka się pies całe swe życie  od lewicy do prawicy i od prawicy do lewicy swego właś­ ciciela,  nieustannie  wierząc,  że  jego  właściciel  w  końcu  znormalnieje. Można  by  powiedzieć:  „głupie,  naiwne  zwierzę”.  Tylko  czy  sami  nie  robimy  tego  samego?  Nieustannie  kluczymy pomiędzy dwiema, stałymi opcjami, które, jak  dwa filary katedry, stoją niewzruszone na swoich pozyc­ jach  od  stuleci.  Owszem,  dochodzi  do  ewolucji  myśli  polityczno­społecznej, pojawiają się nowe ugrupowania,  stare upadają, niemniej podstawowy porządek pozosta­ je niezmienny: mamy tych po lewej i tych po prawej.


Wydawać by  się  mogło,  że  polityka  stanowi  jeden  z  fundamental­ nych  mechanizmów  napędzających  społeczeństwo.  Że  polityk  to  osoba,  która  ma  reprezentować  przekonania  pewnej  ściśle  określonej  grupy  społecznej.  Jego  zadaniem  jest  stanie  na  straży  pewnych  ogólnie  uznanych  wartości,  wręcz  walczenie  o  nie,  by  w  gąszczu  innych  –  ważnych  dla  państwa  i  jego  trwania  –  spraw  nie  zaginęły  i  wciąż, niczym kaganek oświecenia, rzu­ cały  światło  na  codzienne  życie  przykładnych  obywateli.  Jakże  doniosłą  rolę  ma  polityk  jako  ten,  który  reprezentuje  wolę  ludu…!  Problem  w  tym,  że  to  fikcja,  pobielana  fasada  obory z chlewem. Nawet słownik języka  polskiego  definiuje  politykę  jako  dzi­ ałania zmierzające do zdobycia władzy i  jej  utrzymania,  a  także  jako  sposób  na  spełnienie własnych celów. Nie ma tam  ani  jednego  słowa  o  tym,  że  politycy  mają  reprezentować  kogokolwiek.  Nie,  politycy  dążą  do  zdobycia  i  utrzymania 

władzy – ni mniej, ni więcej. A jaki jest  prostszy  sposób  wmówienia  komuś,  że  musi  oddać  władzę  w  czyjeś  ręce,  jak  nie przekonanie tego kogoś, że podziela  się jego własny światopogląd? Polityka  to  gra  pod  publiczkę,  kupczenie  ideami,  by  zachować  własny  stołek.  Nic  zatem  dziwnego,  że  mityczny  dialog  polityczny  pozostaje  –  no  właśnie  –  mitem.  Bo  jak  jedna  strona może się dogadać z drugą, skoro  chodzi im wyłącznie o zdobycie władzy?  Zresztą  jak  do  tej  zgody  miałoby  dojść,  skoro jedynym kluczem do tejże władzy  jest  poparcie  ludzi  wierzących  w  konkretne  idee?  Lewico­prawicowa  zgoda  byłaby  zatem  zdradą  świato­ poglądową,  odbierającą  władzę  jednym  i  drugim.  Skoro  zatem  zgoda  jest  w  polityce  niemożliwa  przez  wzgląd  na  samą naturę polityki, logicznym jest, że  kluczem  do  sukcesu  pozostaje  niez­ goda.

7


Obecne społeczeństwa  napędzane  są  dwiema  głównymi  siłami:  strachem  i  nienawiścią.  Karmienie  całych społeczeństw tymi uczuciami wzmacnia polaryz­ ację  na  rynku  politycznym,  rysując  coraz  wyraźniejsze  granice  pomiędzy  lewą  i  prawą  stroną.  Podczas  gdy  prawa  strona  boi  się  i  nienawidzi  nowego  –  czy  to  pod  postacią  modernizacji,  czy  też  Innego  –  wskazując  równocześnie  na  tradycję  jako  prymarny  nośnik  war­ tości,  lewa  strona  boi  się  i  nienawidzi  starego,  czyniąc  tradycję i konserwatyzm oznaką Innego. Im mocniejsza  polaryzacja,  tym  mocniejsza  nienawiść  i  strach.  A  to  rodzi  agresję:  z  jednej,  jak  i  drugiej  strony;  różni  się  tylko  cel  tejże  agresji.  Potęguje  się  także  zjawisko  uzn­ awania  idei  za  wartości  same  w  sobie,  bez  żadnej  re­ fleksji  nad  ich  sensem  i  celowością.  Tradycja  i  jej  utrzymanie stają się celem same w sobie, podczas gdy z  drugiej  strony  to  samo  spotyka  postęp.  Dochodzi  do  starcia dwóch skrajności: utrzymania tradycji i zastane­ go  stanu  rzeczy  za  wszelką  cenę  oraz  zniszczenia  tradycji  i  zmieniania  obecnego  stanu  rzeczy.  I  obydwie  te skrajności tak naprawdę są tym samym: niszczeniem  kultury – poprzez petryfikację jej w zastanej formie lub  wręcz  odwrotnie,  zniszczenie  jej  wszelkich  form  przeszłych i relatywizację. A  pośrodku  tej  walki  stoi  polityka,  żywiąca  się  wiecznym konfliktem i przeciąganiem liny władzy raz w  jedną,  raz  w  drugą  stronę.  Nieustanne  napięcie  społeczne  jest  gwarantem  trwania  polityki  i  źródłem  społecznej  schizofrenii.  Nasz  właściciel  w  jednej  ręce  trzyma smakołyk, w drugiej pałkę, a my – jak ten głupi,  naiwny  pies  –  biegamy  od  jednej  do  drugiej,  nieustan­ nie karani za naszą lojalność.

Bard Północy

8


„Silna i niezależna  kobieta,  która…” T

ekst „jestem  silną  i  nieza­

leżną kobietą,  która  nie  potrzebuje  mężczyzny”  jest  tekstem,  który  za­ zwyczaj  po  prostu  należałoby  wyśmiać,  jednak  z  pewnością  w  jakiś  sposób  definiuje  kobiety  XXI  wieku.  Silne,  niezależne, ze wszystkim sobie poradzą.  Tak  rzeczywiście  w  dużej  mierze  jest,  b0  kobiety  sobie  poradzą  w  momencie,  gdy  współcześni  panowie  zrobili  się  nieco nadwrażliwi. Ta  niezależność  kobiet  może  i  brzmieć dziwnie, może być odpowiedzią  na  wszystko,  a  zwłaszcza  na  ich  samot­ ność.  Może  być  wytłumaczeniem,  ale  także  próbą  wmówienia  sobie,  że  wszystko jest okej, że dam sobie radę ze  wszystkim  sama,  a  facet  nie  jest  mi  do  niczego potrzebny. 

Owszem, jakikolwiek  facet  nigdy  nie  będzie  dobrym  wyborem.  Trzeba  trafić  na  odpowiedniego,  a  tych  ostat­ nio trochę jak na lekarstwo. I zapomni­ jmy  już  o  rycerzu  na  białym  koniu  –  takiego  nie  znajdziemy,  chyba  że  w  komedii romantycznej albo bajce. Jednak  ta  silna  i  niezależna  kobieta,  która  poradzi  sobie  ze  wszys­ tkim,  a  która  bywa  momentami  obiek­ tem żartów, rzeczywiście potrafi bardzo  często poradzić sobie ze wszystkim. Dać  sobie radę, raz lepiej, raz gorzej, ale za­ wsze – poradzi   sobie.  Bo  woli  poradzić  sobie  sama, niż prosić o pomoc kogoś innego.  Tak  często  jest.  Łatwiej  jest  poradzić  sobie  samemu,  niż  prosić  kogoś  o  pomoc.  Inni  niekoniecznie  są  do  tej  pomocy skłonni, a bywa i tak, że nie za­ wsze jest kogo poprosić o pomoc. 

9


10


Dlatego w  tym  wszystkim,  w  byciu  silną  i  niezależną kobietą, przychodzą momenty kryzysowe,  bo okazuje się, że ta silna i niezależna kobieta, która  nieźle  sobie  radzi,  która  osiąga  bardzo  często  suk­ cesy  (te  większe  i  te  mniejsze),  mimo  zę  otoczona  ludźmi,  tak  naprawdę  jest  samotna  w  tym  tłumie.  I  tak naprawdę w tym tłumie ludzi samotna jest więk­ szość  z  nas.  Jesteśmy  otoczeni  ludźmi,  niby  mamy  multum  znajomych,  ale,  tak  po  prawdzie,  nikt  nas  nie zna, nikt nas nie chce poznać. Jesteśmy samotni  w  tłumie,  przybierając  maskę  tej  przysłowiowej  „sil­ nej i niezależnej kobiety”, udając, że wszystko jest w  porządku,  że  jesteśmy  szczęśliwe,  spełnione…  a   skrycie  marzymy,  by  ktoś  po  prostu,  tak  najnormal­ niej w świecie, nas przytulił. By przed bliską nam os­ obą  –  ukochaną,  czy  taką,  która  jest  dla  nas  przyjacielem – zrzucić maskę szczęśliwości i pokazać  prawdziwą  twarz,  na  której  widać  zmartwienia,  smutek  i  samotność.  Bo  pod  pięknym  i  cudownym  życiem  na  Instagramie,  bardzo  często  to  właśnie  się  kryje. Może  i  „silna  i  niezależna  kobieta”  jest  pewnym  wyznacznikiem  naszych  czasów,  ale  za  tym  kryje się jednak coś więcej, a niekoniecznie szczęśli­ we  i  cudowne  życie,  pełne  sukcesów,  którym  warto  się  chwalić  na  Instagramie.  Owszem,  otacza  nas  pewien wzór silnej i niezależnej kobiety – w filmach,  serialach,  w  social  mediach  –  pełnej  sukcesów,  spełnionej, takiej, która życie trzyma w garści. Ale to  tylko  pewien  twór,  za  którym  teoretycznie  mamy  podążać,  który  ma  być  dla  nas  wzorem.  I  niby  do  tego dążymy, tylko w rzeczywistości to nie wychodzi.  Przybieramy maskę, chcemy być jak ta czy tamta, ale  zazwyczaj  nimi  nie  będziemy.  Bo  zawsze  będziemy  pragnąć, by obok nas ktoś stał i był dla nas oparciem  i wsparciem.

Delanowska

11


Intelektualny melanż D

12

zisiejszy świat  raczej  nie  skłania  do  nawiązywania  kontaktów,  a  już  do  nawiązania  rozmowy  i  to  na  poważne  tematy,  zwłaszcza.  Wszystko  stało  się  powierzchowne,  ale  nie  ma  co  się  dziwić,  że  ta  powierzchowność  jest  teraz  w  modzie  –  w  końcu  ją  polu­ biliśmy.  Ale  co  jeśli  od  życia  chcemy  jednak  czegoś  więcej,  a  kontakt  z  dru­ gim  człowiekiem  daje  nam  więcej,  niż  pochłanianie kolejnych książek, których  (nie  oszukujmy  się)  i  tak  nie  pochłaniamy? Czasem dobrze jest się po prostu  spotkać  –  może  być  i  przy  piwie  –    i  porozmawiać.  Nie  każde  wyjście  na  pi­ wo  oznacza,  że  trzeba  się  narąbać  do  tego stopnia, że nic się nie będzie pam­ iętać.  Można  spotkać  się  kulturalnie  przy  piwie  i  porozmawiać  na  różne,  bardzo  często  poważne  tematy  – 

tematy, które  mimo  wszystko  w  jakiś  sposób  dotyczą  młodego  człowieka,  którymi  się  interesuje,  a  o  których,  tylko  z  pozoru,  nie  ma  z  kim  porozmawiać.  A  odrobina  procentów  może spowodować przełamanie barier i  łatwiejsze  wyrażanie  swoich  poglądów.  I nie chodzi o to, by się zakrzyczeć, poo­ brażać,  a  po  paru  głębszych  wręcz  pobić.  NIE!  Jeśli  zachowamy  kulturę,  jeśli  nauczymy  się  słuchać  innych  i  ak­ ceptować  odmienne  poglądy,  wyjdziemy  na  tym  tylko  na  plus.  Nieważne,  czy  o  czwartej  nad  ranem  będziemy  dyskutować  o  Bogu,  religii,  polityce,  problemach  Trzeciego  Świata  czy sytuacji społecznej Polaków. Niektórzy  mogą  się  dziwić,  że  ktoś  tak  potrafi  i  jego  to  kręci,  że  ma  frajdę  z  takich  rozmów  w  środku  nocy.  A  w  zasadzie  może  to  wyglądać  jak  kolejna kłótnia u cioci na imieninach.


Ale jeśli  spotyka  się  grono  młodych  i  inteligentnych  ludzi,  którzy  mają  coś  do  powiedzenia,  mają  jakieś  poglądy  i,  co  więcej,  potrafią  je  wyrazić,  dlaczego  nie  urządzić  sobie  takiego  intelektu­ alnego  melanżu?  Zwłaszcza,  że  coś  takiego  może  nas  wiele  nauczyć. Nie  ukrywajmy,  nie  po­ trafimy  już  rozmawiać  na  poziomie,  nie  potrafimy  wyrażać  własnych  poglądów,  a  już  zwłaszcza  nie  potrafimy  przyjąć  krytyki.  Ale  takie  spotkania,  przy  chociażby  piwie,  mogą  nam  wiele  dać,  mogą  rozruszać,  czasami  za­ stane,  szare  komórki  i  rozwinąć.  A  może  zainteresujemy  się  jakimś  tematem,  o  którym  wspominał  kolega, a może jednak zastanowimy  się nad tym, co mówiła koleżanka? Nie  każde  wyjście  na  piwo  musi  skończyć  się  kacem,  a  zwłaszcza  takim  moralnym.  Z  wyjś­ cia  na  piwo  niektórzy  potrafią  wyciągnąć  jednak  coś  więcej  i,  owszem,  nie  każdy  będzie  potrafił  odnaleźć  się  w  czymś  takim,  ale  jeśli  komuś sprawia to frajdę, to czemu nie  korzystać?  Świat  wirtualny  nam  tego  nie  zastąpi,  zwłaszcza,  że  napisać  jestesmy  w  stanie  wszystko,  a  wypow­ iedzieć – już niekoniecznie.

Klaudia Chwastek

13


Przereklamowana zimowa stolica  Polski Z

14

imowa stolica  Polski  –  Za­

kopane. Z  Krakowa  do  Zakopanego  to  około  dwie  godziny  drogi  autobusem  (oczywiście, jeśli nie ma korków na Za­ kopiance).  Wysiadamy  na  dworcu  –  i  co?  Na  głowę  spada  nam  syf  z  komina,  bo  ktoś  akurat  zdecydował  się  palić  śmieci albo i coś innego. Zimowa stolica  Polski  na  dzień  dobry  traci  w  oczach,  a  co dalej? Do  Tatr  oczywiście  nie  ma  się  o  co przyczepić, widoki piękne, zwłaszcza,  gdy  na  Kasprowy  Wierch  wyjedzie  się  najwcześniej  jak  się  da,  a  pogoda  dop­ isze  i  będzie  słonecznie.  Cena  na  Kas­ prowy  może  i  powala,  ale  dla  tych  widoków warto. Gdyby tylko jeszcze nie  panował tam ruch jak na autostradzie…  W  momencie,  gdy  na  te  1987  m  n.p.m.  zaczną  docierać  turyści,  zamiast  podzi­ wiać  piękno  natury,  zachwycać  się  tym, 

co dookoła,  trzeba  uważać,  by  komuś  nie  wpaść  pod  narty.  Oczy  dookoła  głowy  i  zamiast  na  szczyty  patrzysz  na  narciarzy,  bo  może  akurat  ktoś  nie  wyhamuje  albo  dziecko  nie  poradzi  sobie tak, jak powinno. Bywa, jednak w  Zakopanym nie tylko narciarze na Kas­ prowym dają się we znaki. Mam  wrażenie,  że  cebulactwo  to  jedna  z  naszych  głównych  cech  naro­ dowych.  A  pod  hasło  „Polaki­cebulaki”  jesteśmy w stanie podciągnąć większość  zachowań,  zwłaszcza  tych,  w  których  Polak  ma  się  za  pana  i  władcę  dróg/chodników  itd.  Patrzy  tylko  i  wyłącznie  na  siebie,  nie  zwracając  uwagi  na  innych.  I  o  ile  mieszkając  w  zatłoczonym  mieście,  takim  jak  Kraków,  z  mnóstwem  turystów,  myślałam, że nic mnie już nie zdziwi, a  irytacja  nie  sięgnie  zenitu,  myliłam  się.  Kiedy  Polak  jedzie  na  urlop,  nic  się  nie  liczy, tylko on sam. Co z tego, że stanie  jak  pan  i  władca  na  środku  chodnika, 


Fot. Klaudia Chwastek

zagradzając przejście  innym,  albo  tak  postawi  sanki,  że  przejście  będzie  jak  bieg  z  przeszkodami.  A  skoro  już  jesteśmy  przy  tych  sankach,  niektórzy  swoje dzieci wożą na nich tak, że w tłu­ mie ludzi są wręcz niewidoczne i można  w nie wejść, idąc ulicą.  Ale  najważniejsza  jest  stylówka.  Trzeba  w  końcu  wyglądać  odpowiednio  nie tylko na kolejnym selfie z Tatrami w  tle,  ale  ogólnie.  Prezencja  musi  być  pierwsza  klasa.  W  końcu  nie  liczą  się  tylko  zdjęcia  na  Insta  i  nowe  selfie  na  fejsie.  Dobrze  trzeba  wyglądać  zawsze,  nawet  jeśli  króluje  “moda  dla  powodzi­ an” i gołe kostki w pakiecie ze śniegiem  niekoniecznie  przeszkadzają.  Muszę  przyznać, że podziwiam… ja bym się nie  zdecydowała,  by  poświęcić  swoje  zdrowie  dla  wyglądu,  ale  zdaję  sobie  sprawę  z  tego,  że  niektórzy  potrafią  ci­ erpieć dla mody.

Jednak w  tym  wszystkim  wy­ chodzi  na  to,  że  Zakopane  trochę  przestaje  być  zimową  stolicą  Polski,  a  może  nie  tyle  przestaje  być  stolicą,  co  stało  się  trochę  przereklamowane.  Jeśli  ktoś  nie  jeździ  na  nartach  albo  nie  jest  wielkim miłośnikiem gór i nie zdobywa  szczytów,  w  pewnym  momencie,  i  to  nawet  bardzo  szybko,  wszelakie  atrak­ cje mogą się szybko skończyć. Skocznia  skocznią,  Gubałówka  Gubałówką.  Na  Krupówkach jak zawsze to samo. Wielu  atrakcji  tam  nie  ma,  można  oglądać  pamiątki  wyprodukowane  w  Chinach  albo  iść  na  szoping.  No,  chyba  że  ktoś  ma  w  planach  przesiedzieć  większość  czasu  w  knajpach,  wtedy  w  sumie  można szaleć, ale na dłuższą metę… Zakopane  w  zasadzie  jest  nieco nudne, zwłaszcza dla tych, którzy  byli tam już parę razy. Może i patrzę na  to  przez  pryzmat  mieszkania  w  Krakowie  –  miasta,  które  tętni  życiem 

15


Fot. Klaudia Chwastek

w dzień  i  w  nocy,  gdzie  ciągle  coś  się  dzieje. Ale mimo wszystko, jak na trwa­ jące wtedy ferie, w Zakopanem nie było  tłumów.  Głównie  rodziny  z  małymi  dziećmi.  Zdarzyło  się  spotkać  zagran­ icznych  turystów  –  Włochów,  Azjatów.  Ale to wszystko. O  Zakopanym  w  ostatnim  czasie  trochę  się  słyszy.  Zwłaszcza  pod  wzglę­ dem ludzkiej głupoty. Bo przecież Tatry  to  tylko  pagórki,  a  wszędzie  prowadzi  asfaltowa,  odśnieżona  i  oświetlona  droga. Tak nie jest. Ludzie nie myślą. O  tym,  co  się  dzieje  dookoła,  o  sobie,  a  nawet o swoich dzieciach, które biegają  puszczone  samopas  i  tylko  czekać,  aż  coś się stanie. Tę ludzką głupotę widać,  momentami  aż  za  bardzo  –  i  to  jest 

16

zatrważające, bo ludzie często nie myślą  nie  tyle  o  swoim  zdrowiu  i  bezpieczeństwie,  ale  także  o bezpieczeństwie swoich dzieci.  Zaś smutne jest to, że Zakopane,  tak po prawdzie, się nie zmienia. Ciągle  jest to w zasadzie miasto, a na pierwszy  rzut  oka,  to  miasto  się  nie  zmienia.  Ciągle  jest  to  samo,  co  wydaje  się  dzi­ wne,  biorąc  pod  uwagę,  że  zarówno  zi­ mą  i  latem  do  Zakopanego  mimo  wszystko  przyciągają  tłumy  turystów  –  turystów,  którzy  mają  różne  zapotrze­ bowania.  Góry  niekoniecznie  starczą  wszystkim.  A  siedzenie  w  knajpach  także może być niewystarczające.

Klaudia Chwastek


Strach w  Dolinie  Niesamowitości  N

a obecnym  etapie  rozwoju 

technologii świat  nie  mógłby  funkc­ jonować bez udziału wszelkiego rodzaju  robotów,  które  coraz  śmielej  uczest­ niczą  w  naszym  codziennym  życiu  oraz  coraz  częściej  nadają  mu  tempo.  Rozwój niesie ze sobą wiele korzyści, do  których  coraz  łatwiej  i  szybciej  się  przyzwyczajamy.  Nowinki  technolo­ giczne,  jak  i  wszystkie  działania,  które  mają za zadanie – przynajmniej w teorii  – ułatwić nam egzystowanie i uczynić je  wygodniejszym  i  przyjemniejszym,  to­ warzyszą nam nieustannie.  Sztuczna  inteligencja,  która  jest  odpowiedzialna  za  całe  to  technolo­ giczne  zamieszanie,  z  każdym  rokiem  staje  się  coraz  lepsza,  coraz  bardziej  precyzyjna  i  –  ujmując  to  z  naszej,  ludzkiej  perspektywy  –  coraz  bardziej  zdolna,  świadoma  i  śmielsza.  Towar­ zyszy  nam  w  drodze  do  pracy,  kierując  sygnalizacją  świetlną,  wskazując  nam 

drogę na  nawigacji,  monitorując  nasze  mieszkanie  podczas  nieobecności,  bawi  nas  w  grach  komputerowych  czy  fil­ mach.  Twórcy  robotów,  botów  i  maszyn  uzbrojonych  w  sztuczną  inteligencję  sięgają  po  coraz  to  bardziej  precyzyjne  środki,  tworząc  kolejne  pokolenia  ro­ botów.  Dodają  im  już  nie  tylko  ludzkie  cechy, gesty, mimikę czy dbają o natur­ alny  sposób  porozumiewania  się,  ale  także  tworzą  identyczne  i  autentyczne  odwzorowania  ludzkiej  twarzy.  Wydawać  by  się  mogło,  że  taki  zabieg  jest  przez  nas  –  odbiorców  i  użytkowników  –  pożądany.  Problem  jednak  zaczyna  się  wtedy,  gdy  nies­ postrzeżenie  wkraczamy  w  dolinę  nies­ amowitości.  Termin  ten  został  wprowadzony  po  raz pierwszy przez Masahiro Moriego w  roku  1970.  Doliną  niesamowitości  nazywamy  zjawisko,  kiedy  to  istota  po­ siadająca  sztuczną  inteligencję  jest  łudząco  podobna  do  człowieka,  a  podobieństwo  to  jest  na  tyle  rzeczy­

17


wiste, że  początkowo  spotyka  się  z  naszą akceptacją, lecz po przekroczeniu  pewnej  granicy,  akceptacja  ta  zaczyna  słabnąć  i  zamiast  budzić  naszą  sym­ patię oraz zaufanie, powoduje niepokój,  strach  oraz  uczucie  dyskomfortu,  którego  doświadczamy  w  trakcie  kon­ frontacji  z  robotem.  Nieprzyjemne  odczucia  połączone  ze  strachem  po­ wodowane  są  podświadomym  przeczu­ ciem,  że  obcujemy  z  czymś  nam  znanym  i  bezpiecznym,  jednak  w  rzeczywistości  nie  jest  tym,  na  co  patrzymy i za co go uważamy.  Co ciekawe, samo słowo „niesamow­ itość”  również  nie  pozostaje  tu  bez  zn­ aczenia.  Termin  ten  został  wprowadzony  przez  niemieckiego  psy­ chiatrę  Ernsta  Jentscha  i  odnosi  się  do  wspominanego  już  wcześniej  uczucia  strachu  i  niepokoju.  Uczucia  te  po­ wodowane  są  poprzez  dysonans  pozn­ awczy,  wywołany  percepcją  danej  postaci,  która  posiada  cechy  dobrze  nam  znane,  a  jednocześnie  jest  dla  nas  obca,  co  skutkuje  uczuciem  dyskom­ fortu. 

18

Nasz mózg ewolucyjnie został zapro­ gramowany  do  unikania  rzeczy  lub  postaci,  które  mogą  mieć  wobec  niego  nieczyste  zamiary.  Strach  jest  naszym  systemem ostrzegania i poprzez zaistni­ enie dysonansu poznawczego pomiędzy  elementami  znanymi  wcześniej  w  rzeczywistości  wraz  z  jednoczesnym  poczuciem obcości wkraczamy w dolinę  niesamowitości, co wiąże się właśnie ze  spadkiem  naszej  akceptacji  wobec  ro­ bota,  wywołanej  niepewnością  jego  in­ tencji.  Ponadto,  wiarygodność  zachowań  ludzkich  uwarunkowana  jest  naturalnością  i  płynnością  ruchów,  gestów  czy  mowy.  Mózg,  widząc  postać  łudząco  podobną  do  człowieka,  oczekuje  typowo  ludzkich  zachowań.  Niestety,  roboty  nadal  nie  dościgły  w  tym  ludzi  ze  względu  na  niedoskon­ ałość  systemów,  na  których  bazują.  Nie otrzymujemy więc spójnego obrazu  i aktywuje się system ostrzegania, a tym  samym  spada  nasza  akceptacja  wobec  robota.   Efekt  doliny  niesamowitości  możemy  również  zaobserwować  we  wszelkiego  rodzaju  animacjach,  grach 


komputerowych czy  malarstwie.  Sięga­ jąc  do  klasycznych  kreskówek,  cho­ ciażby  dzieł  Walta  Disneya,  możemy  dostrzec, że postacie w większości ryso­ wane  są  w  oparciu  o  zasadę  wyol­ brzymienia  –  w  porównaniu  do  ludzi  mają  znacznie  większe  oczy,  nosy,  dłonie.  Są  w  pewien  charakterystyczny  sposób  przerysowane.  Zabieg  ten  miał  na  celu  budzić  sympatię  widza,  lecz  tutaj również konieczny był umiar. Zbyt  realistycznie  wyglądające  postacie,  po­ jawiające  się  w  nowszych  produkcjach,  nie  zyskały  już  takiej  sympatii  jak  Myszka Miki.  Mimo,  że  od  pierwszych  badań  minęło  już  sporo  czasu,  tajemnica  doliny  niesamowitości  wciąż  nie  została  rozwiązana  i  ciągle  powoduje  poruszenie  w  świecie  nauki.  Pytania,  jakie pojawiają się w dyskusji, obejmują  nie  tylko  kwestie  słuszności  samej  teorii,  ale  także  dotykają  sfery  przyszłości  i  miejsca  człowieka  w  tech­ nologii  oraz  jego  człowieczeństwa.  Czy  dolina  niesamowitości  jest  granicą,  której  nie  należy  przekraczać?  Może  powinniśmy zostać w tym co znane i nie  próbować za wszelką cenę dążyć do mo­

mentu wprowadzenia  robota  idealnego  pod każdym kątem, łącznie z genialnym  odwzorowaniem  człowieka.  A  może  właśnie  dolina  niesamowitości  jest  tym,  co  nas  ogranicza  i  powinniśmy  dążyć  do  ustanowienia  nowych  granic,  wyzwalając  się  przy  tym  z  lęków  i  ograniczeń,  a  co  za  tym  idzie,  wyzn­ aczać  nowe  standardy  i  poszerzać  horyzonty rozwoju i wiedzy? Dolina  niesamowitości  ukazuje  inne  niż  tylko  etyczne  podejście  do  tematu  sztucznej inteligencji. Termin wskazuje,  że powinniśmy dążyć do stworzenia ro­ bota,  który  będzie  dla  nas  naturalny  i  przyjemny w odbiorze, jednak w sposób  charakterystyczny  dla  robota,  czyli  niewykazujący  całego  spektrum  zachowań  ludzkich.  Za  sym­ patyczniejsze  uważamy  roboty,  które  posiadają  ludzkie  umiejętności,  lecz  ciągle  posiadają  robotyczny  wizerunek,  tak  byśmy  my,  jako  odbiorcy  i  użytkownicy, nie mieli problemów z re­ cepcją  danej  postaci  i  oceną  jej  intencji  oraz akceptacją. 

ZanfraBlue

19


Balans między  starym  a  nowym Natalia Rex tworzy coś nietypowego – na  deseczkach tworzy fotomontaże, jednak w tym  wszystkim łączy coś starego z nowym, sięgając  do symbolizmu, ikonografii i surrealizmu.  Łączy kontrasty, które dają niesamowity efekt. 

21


22


Klaudia Chwastek:  Jesteś  artys­ tką,  która  nie  robi  typowych  rzeczy.  Co  tak  naprawdę  tworzysz?  Bo  jest  to  częściowo  fo­ tografia,  pewien  rodzaj  rękodzieła…  Jak  ty  byś  to  nazwała? Natalia  Rex:  Ja  bym  to  nazwała  sztuką  mieszaną,  to  chyba  najlepsze  określe­ nie.  Tak  przynajmniej  wyczytałam  na  temat  tego,  co  tworzę…  Okej,  tworzę  grafikę,  ale  to  nie  jest  tylko  grafika.  Ja  też szukam, kupuję przedmioty drewni­ ane.  Czasem  to  właśnie  one  mnie  in­ spirują  do  stworzenia  dzieła,  czasem  najpierw  wymyślam  wzór  czy  jakąś  koncepcję  i  wtedy  dopiero  kupuje  drewno.  Nazwałabym  to  właśnie  sztuką  mieszaną.  Bo  może  też  zawierać  jakiś  metal,  jakieś  inne  przedmioty.  Po  angielsku  to  się  nazywa  “mix  media”,  więc  myślę,  że  sztuka  mieszana  byłaby  adekwatna. Skąd w ogóle pomysł na tworzenie  czegoś takiego? To zaczęło się wiele lat temu, od grafiki.  Zawsze  byłam  bardzo  zainteresowana  sztuką  wizualną.  Jednym  z  moich  pier­ wszych  wspomnień  jest  to,  gdy  miałam  może  6­7  lat.    Byłam  na  balkonie  i  za­ uważyłam  niewielkie  drzewo.  To  drze­ wo  mnie  bardzo  zainteresowało  i  zaczęłam  je  malować.  I  pamiętam,  czułam wtedy frustrację. Ono było takie  piękne.  Chciałam  je  odtworzyć  i  pokazać  mamie.  Pamiętam,  zaczęłam  rysować,  rysować,  rysować,  ale  nie  byłam  w  stanie  odwzorować  na  papierze  tego,  co  czułam.  To  była  taka  frustracja,  bo  nie  mogłam  stworzyć  czegoś,  co  czułam,  czegoś,  co  mnie  in­ spiruje. To zostało we mnie przez wiele  wiele  lat.  Niemniej  po  jakimś  czasie  rodzice  kupili  komputer  i  zakochałam  się  w  nim.  Miałam  wtedy  Painta  i  inne  programy i po prostu zaczęłam się baw­ ić.  Zauważyłam,  że  im  więcej  czasu  spędzam przed komputerem, tym szyb­ ciej  byłam  w  stanie  zrobić  to,  co  chciałam.  I  tak  etapowo  to  się  jakoś  rozwijało.  Po  pewnym  czasie  miałam 

też inne  programy,  bardziej  zaawansowane.  Odkryłam  fotografię,  bo  czułam,  że  czegoś  mi  brakowało.  Niby  mogłam  coś  szybko  zrobić,  wydrukować  fotografię,  ale  ciągle  odczuwałam  pewien  brak  czegoś.  Że  za  płaskie,  za  nudne.  Zaczęłam  czytać  o  tym,  co  inni  robią,  o  podejściu  innych  do  sztuki.  Chciałam  zrozumieć,  co  ja  w  ogóle tworzę. I zaczęłam analizować też  moje podejście do tego. Bo chciałam, by  inni  czuli  to  samo  co  ja.  I  powoli  też  ja  –  jako  kobieta,  studentka,  młoda  dziewczyna  –  zaczęłam  się  rozwijać.  Nadal  nie  do  końca  rozumiałam  kim  jestem,  kim  chcę  być,  dlaczego  tworzę.  Ja  po  prostu  wiedziałam,  że  chcę  tworzyć.  I  to  zawsze  było  we  mnie,  ale  nie  do  końca  rozumiałam,  kim  chcę  być.  Im  więcej  czytałam  i  ekspery­ mentowałam,  tym  bardziej  uświadami­ ałam  sobie,  że  muszę  mieć  bardziej  dynamiczne  podejście,  że  nie  mogę  trzymać  się  tylko  jednego  stylu.  Bo  to  mnie bardzo ogranicza. Ogranicza mnie  papier,  materiał.  A  chciałam  się  rozwijać.  I  może  to  jest  to,  co  chciałabym  powiedzieć,  jako  artystka,  która  uwielbia  tworzyć  i  która  na  co  dzień o tym myśli: trzeba być otwartym  na zmiany. Bo sztuka bardzo szybko się  rozwija.  To,  co  było  modne  dziesięć  lat  temu, teraz już zostało zapomniane. Co  kwartał,  co  pół  roku  mogę  patrzeć  wstecz  i  sprawdzać  jak  moja  sztuka  się  zmienia.  Jak  się  rozwijam.  I  bardzo  się  cieszę,  że  z  pomocą  internetu  mam  teraz  tyle  możliwości,  mogę  iść  dalej  i  tworzyć,  nie  powtarzając  tego,  co  już  było.  Moim  zdaniem  chyba  ten  rozwój  jest najważniejszy. Zwłaszcza,  że  technologia,  ciągły  postęp  technologiczny  dużo  daje  w tym względzie. Oczywiście.  I  dlatego  też  był  taki  jeden  moment,  gdy  przez  przypadek  odkryłam  fotografię,  bo  wiedziałam,  że  ten  PhotoShop  to  była  taka  kluczowa  część  tego  procesu.  Ja  mogłam  siedzieć  w  PhotoShopie  po  prostu  godzinami  ze  słuchawkami  w  uszach,  dookoła  mnie 

23


wszystko znikało  i  po  prostu  jestem  przy  komputerze.  Nie  czułam  w  ogóle  żadnych  ograniczeń,  bo  wiedziałam,  że  style  artysty  też  się  bardzo  często  zmi­ eniają.  Czułam,  że  moja  przyszłość  artystyczna  jest  właśnie    w  tym,  ale  nadal mi czegoś brakowało. Dlatego ten  Internet  był  taką  bardzo  kluczową  kwestią  tego  procesu,  ponieważ  mo­ głam  kontaktować  się  z  innymi  artys­ tami,  dopytywać  jak  oni  tworzą,  dlaczego  tak,  a  nie  inaczej.  I  w  ten  sposób  budowałam  też  pewną  bazę  wiedzy.  Internet  to  miejsce,  w  którym  mogę  przeczytać  prawie  wszystko,  zori­ entować  się  i  przypomnieć  sobie,  że  mam  bardzo  dużo  opcji,  że  nie  jestem  ograniczona  do  jednej  ścieżki.  Dzięki  niemu  mogłam  przeczytać  m.in.  o  in­ nych artystach, którzy pracowali z auto­ portretami.  I  to  był  kolejny  etap,  który  był  dla  mnie  bardzo  ważny,  ale  też  bardzo  stresujący,  bo  zwykle  artysta  pracuje  z  osobą,  która  chce  zapłacić  za  portret  –  kimś,  kto  robi  zdjęcia  swojej  rodzinie  czy  znajomym.  Ale  co  innego,  gdy  jesteś  przy  aparacie  i  robisz  swoje  własne  portrety.  I  to  jest  bardzo  ważne  dla  mnie,  bo  to  nie  wygląda  tak,  że  mam  obsesję  na  punkcie  swojej  twarzy  czy  swojego  ciała.  Bo  zwykle  gdy  ja  jestem  na  tych  zdjęciach,  robię  te  zdję­ cia, ja czuję, że znikam w tym. Może to  jest i moja twarz, moje ciało, ale przera­

24

biam to  w  taki  sposób,  że  ja  powoli  znikam  w  swoim  dziele.  Moim  zdaniem,  jestem  w  stanie  najlepiej  wyrazić  swoje  emocje,  jeśli  troszeczkę  zatracę  się  w  tych  warstwach  sztuki  –  i  może to wciąż ja, ale może już nie. I nie  widzę  siebie  w  tych  dziełach,  ja  po  prostu widzę kobietę, jakiegoś bohatera  opowieści. Bo poprzez budowanie takiej  wiedzy przez internet, poszukiwaniu in­ nych technologii, odkryłam, że ten pro­ ces tworzenia musi być dynamiczny. To  jest  też  takie  przypomnienie  dla  mnie,  żebym nie powtarzała tego samego. Ciekawa  jest  ta  kwestia  autoport­ retu,  ponieważ  początkowo  chciałaś  robić  zdjęcia  innym,  ale  to  się  nie  udało.  Dlatego  zdecy­ dowałaś się na autoportret? Tak.  Czułam  taką  konieczność,  że  muszę  działać,  a  nie  czekać  na  innych.  Ja  muszę  być  samodzielna,  taki  mój  charakter.  To  jest  taki  plus  i  minus,  bo  niestety  nie  mam  cierpliwości,  by  ustalać terminy, dopasowywać wizję os­ oby,  do  tego,  co  ja  sobie  wyobrażałam.  Więc  po  prostu  zaczęłam  się  uczyć  sztuki  autoportretu.  Siedziałam  w  pi­ wnicy,  którą  zaaranżowałam  do  pracy  i  godzinami  testowałam  światła.  Od  samego  początku  to  było  raczej  pode­ jście  techniczne:  mamy  takie  światło,  teraz  je  zmieniam,  zmieniam  też 


pozycję, teraz  dobrze  wygląda  –  trzeba  zapamiętać  dlaczego…  I  tak  an­ alizowałam  wszystko,  jak  to  wygląda,  jak  to  mogę  poprawić.  Dlatego  tworzyłam  nowe  zdjęcia.  Jeśli  kupiłam  np.  jakiś  magazyn  i  oglądałam  zdjęcia  i  światło  czy  ujęcie  mi  się  podobały,  próbowałam  to  po  prostu  tworzyć  sama, by jak najszybciej się nauczyć. Bo  też  praca  z  Internetem,  z  niektórymi  programami zmusza cię do tego, by być  była  samodzielna.  Szukasz  tutoriali,  dodatkowych  materiałów.  To  było  coś  dla  mnie  –  zawsze  byłam  taka  samod­ zielna  i  traktowałam  to  jako  swój  cel.  Na  początku  miałam  bardzo  dużo  pracy.  Jedna  rzecz,  której  się  nauczyłam,  to  że  fajnie  jest  pracować  z  innymi  ludźmi,  ale  to  trwało  za  długo.  Chciałam  to  szybciej  osiągnąć.  I  mimo  że  nadal  mam  te  zdjęcia  innych  osób  i  czasami do nich wracam, pamiętam jak  dana  koncepcja  powstała,  uważam,  że  trwało to za długo. A tworząc coś sama,  nie  tracę  czasu  na  to,  by  z  kimś  się  umówić.  Mogę  o  20  zacząć  pracę  i  kończyć  ją  w  środku  nocy,  nie  mając  żadnych  ograniczeń.  Więc  zaczęłam  tworzyć  te  autoportrety  i  coś  się  włączyło we mnie, jakaś pewność siebie.  Nigdy  nie  byłam  pewna,  czy  to  dobrze  wygląda,  czy  danej  osobie  będzie  się  to  podobać.  I  kiedy  wiem,  że  ja  jestem 

przez aparatem,  wiedziałam  auto­ matycznie,  że  „O!  To  jest  to!”.  Teraz  mogę  to  poprawić,  to  zmienić.  Po  prostu  powoli  wszystko  się  kleiło  i  mi­ ało  jakiś  kształt  i  sens.  Na  początku  było  trochę  frustracji  w  tym,  ale  myślę,  że jak ma się pewność siebie i trochę ci­ erpliwości jak jesteś sama i tworzysz, to  jest to bardzo ważne w tym procesie. Jesteś  samoukiem,  nie  masz  wyk­ ształcenia artystycznego? Nie.  Ja  tak  wędrowałam  w  tych  kier­ unkach.  Na  samym  początku  za­ stanawiałam  się  nad  grafiką  bardziej  tradycyjną,  nad  drukiem.  Potem  za­ stanawiałam  się  nad  fotografią,  ale  sama też myślałam, że przecież jest tyle  książek, tyle informacji w internecie, że  po  co  mam  spędzić  tyle  czasu  na  stu­ diach,  skoro  mogę  sama  się  nauczyć?  Mieć  mniej  ograniczeń.  Brałam  niek­ tóre  zajęcia  graficzne,  bo  studiowałam  fotoreportaż.  Ta  dziedzina  też  mnie  bardzo interesowała, ale postanowiłam,  że  jej  też  mogę  się  sama  szybciej  nauczyć  –  nie  będzie  mnie  ograniczać  żadne  portfolio  czy  zajęcia.  Mogę  po  prostu  działać.  Niektórych  rzeczy  nauczyłam  się  tak  bardziej  technicznie  czy  teoretycznie,  np.  historii  fotografii.  Ale  to,  co  ja  tworzę  teraz,  zostało  wypracowane  na  wiele  lat  przed  tym, 

25


nim zaczęłam studia. Miałam dostęp do  PhotoShopa i mogłam po prostu działać  i  się  bawić.  80%  tego,  co  tworzę,  sama  się  nauczyłam.  Pozostałe  20%  to  po  prostu dodatki do mojej bazy wiedzy. I sama cały czas dążysz do tego, by  manipulować  te  fotografie.  Sama  zdobywasz  wiedzę,  ale  czy  mimo  tego  sięgasz  po  opinie  na  temat  swojej  sztuki,  czy  starasz  się  zostawić  to  po  prostu  ludziom  –  niech sami to zinterpretują? Ostatnio  zastanawiałam  się  nad  tym  wszystkim,  co  ja  tworzę.  Przez  jakiś  czas  byłam    przyzwyczajona  do  tego,  że  to  jest  tam  gdzieś  w  Internecie.  Jeśli  ktoś skomentuje, polajkuje – spoko, dz­ ięki.  Ale  powiem  ci  szczerze,  że  nie  czułam  takiej  potrzeby,  by  wiedzieć,  co  ktoś  na  ten  temat  myśli,  czy  się  to  podoba.  I  to  się  troszeczkę  powoli  zmi­ enia. I nie, że szukam akceptacji innych  czy  jakiejś  pozytywnej  opinii.  Ja  jestem  otwarta także na krytykę, bo to mnie też  bardzo  interesuje,  jak  ktoś  interpretuje 

26

dane rzeczy.  Ja  to  zrobiłam  troszeczkę  odwrotnie.  Byłam  osobą,  która  żyła  przez  spory  czas  w  internecie,  która  traktowała  go  jako  bardzo  ważny  etap  mojego  życia,  bo  chciałam  się  nauczyć  siebie,  tego,  co  ja  chcę  w  życiu  robić.  Czytałam, tworzyłam i nie interesowało  mnie  to,  co  działo  się  poza.  Mam  fajną  stronę  w  internecie,  to  jest  fajnie  przy­ gotowane,  ale  potrzebuję  teraz  więcej,  dlatego  też  pracuje  teraz  nad  zor­ ganizowaniem  wystawy.  Więc  tak  prac­ uję  troszeczkę  odwrotnie,  ale  teraz  zmierzam  do  tego,  że  chcę  być  bardziej  widoczna  i  chcę  angażować  innych.  To,  że ja tworzę dla siebie, to też ważne dla  mnie,  że  gdy  ktoś  patrzy  na  to,  jestem  ciekawa,  co  ten  ktoś  widzi.  Co  mu  się  podoba.  Co  go  interesuje.  Ciekawe  są  też  rozmowy  z  odbiorcami,  którzy  dopytują, dlaczego coś tak zrobiłam i w  ten sposób mogę się też dużo nauczyć.


Bo tu jest taka odwrotność, że na­ jpierw zaczęłaś tworzyć dla siebie,  eksperymentować,  nabyłaś  pewność  w  tym  co  robisz,  podobało  ci  się  to,  a  dopiero  w  kolejnym  etapie  zaczęłam  za­ stanawiać  się  nad  tym,  co  inni  o  tym myślą. I  to  mnie  też  bardzo  interesowało,  dlaczego tak się stało. Wróćmy  do  technologii.  Ona  wiele  nam  ułatwia,  pozwala  na  więcej,  ale  mimo  wszystko  się­ gasz  też  do  pewnej  tradycji,  do  folkloru.  Poprzez  przyklejanie  tych  zdjęć  na  drewnie też w pew­ ien  sposób  starasz  się  połączyć  tech­ nologię  z  tą  –  w  jakimś  sensie  –  pierwotną  sztuką.  Dlaczego? Ten  taki  kontrast,  taki  balans  między  starym  a  nowym  jest  dla  mnie  bardzo ważny. I to wynika z  mojej  relacji  z  rodziną,  że  ja  bardzo  często  sięgam  do  rodziny,  chce  dowiadywać  się  o  naszej  historii.  W  dzisiejszych  czasach  chcemy  wszys­ tko  naraz,  nie  mamy  zbyt  dużo  cierpli­ wości i pojawił się taki koncept historii i  folkloru,  tradycji  –  tym  bardziej,  że  żyjemy  w  pędzie.  Dawniej  były  wojny,  ale mimo wszystko zawsze był moment,  by  usiąść  z  rodziną  i  pobyć  w  takiej  ciszy.  By  pozastanawiać  się  nad  swoim  życiem.  A  teraz  –  mimo  że  często  nam  bardzo pomaga – nie da się już uciec od  technologii,  która  może  sprawić,  że  nie  możesz  się  skupić,  nie  masz  czasu  na  rodzinę, bo musisz osiągnąć jakieś cele,  sukcesy w pracy. Żyjemy w takich czas­ ach,  że  musimy  pamiętać  skąd  pochodzimy,  jakie  mamy  korzenie.  Nie  musimy  sięgać  do  folkloru  czy  tradycji,  ale  żebyśmy  nie  zapomnieli,  skąd  jesteśmy.  Trzeba  osiągnąć  balans  w  ży­ ciu.  Idę  do  przodu,  ale  nie  mogę  za­

pomnieć o tym, kim jestem. Te  deseczki,  jak  to  nazywasz,  są  surrealistyczne.  Wzbudzają  niepokój. Dlaczego? To wynika z tego, że jest taki codzienny  element  niepokoju  wśród  tych  wszys­ tkich  zmian.  Żyjemy  też  w  takich  czas­ ach,  że  możemy  sięgać  po  informacje,  co  się  dzieje  wokół  nas  czy  na  świecie.  Non  stop  coś  się  dzieje,  są  wojny.  Ni­ estety,  ze  względu  na  to,  że  negatywna  informacja  szybciej  dociera  do  innych  niż  pozytywna,  to  tworzy  taki  niepokój  między  ludźmi.  Ludzie  traktują  się  fatalnie  w  Internecie,  czytamy  negatywne komentarze i to  wzbudza  we  mnie  taki  niepokój.  Żyjemy  w  takim  świecie,  że  niektóre  rzeczy  wydają  się  sur­ realistyczne.  Dla  mnie  to  jest  smutne,  ale  i  zarazem  śmieszne,  bo  mamy  takie  możliwości,  że  możemy  np.  pomagać  innym  ludziom,  a  cały  czas  mimo  wszystko  po­ jawia  się  ten  negatywny  as­ pekt.  Chciałam  pokazać  dokładnie  moje  uczucia,  że  niby  sięgamy  po  coś  więcej, a tak naprawdę to wszystko jest  mylące. To jest taki kontrast współczes­ nych czasów z tymi, kiedy żyli nasi rod­ zice  czy  dziadkowie.  Ja  sięgam  po  te  kontrasty, bo dostrzegam je. Jak  naprawdę  wygląda  proces  tworzenia  tych  deseczek,  bo  to  jest bardzo ciekawe? Zaczynam  od  rysunku  –  i  w  sumi  za­ wsze  od  niego  zaczynałam.  To  jest  też  ten  moment,  w  którym  powraca  moje  wspomnienie  z  dzieciństwa,  gdy  chciałam  stworzyć,  ale  nie  mogłam.  Dlatego  zawsze  sięgam  po  papier  i  ołówek.  Włączam  muzykę,  która  jest  dla  mnie  dużą  inspiracją.  Zamykam  oczy  i  inspiruję  się  tą  muzyką  i  zaczy­ nam  rysować  to,  co  widzę  w  głowie.  Czasami  po  prostu  nie  planuję,  tylko 

27


28


tworzę. Zmieniam.  Muzyka  ma  bardzo  duży  wpływ  na  mnie  i  zawsze,  od  samego dzieciństwa tak było. A  następnym  etapem  jest  foto­ grafia? Tak. Kiedy przygotuję już rysunek i jest  np.  jakaś  postać  czy  góra,  jakiś  bu­ dynek, szukam w zebranym przez siebie  katalogu.  Ja,  idąc  np.  na  spacer  zawsze  zabieram  ze  sobą  aparat  i  fotografuję.  Teraz  mam  już  bardzo  dużo  zdjęć  bardzo  różnych  rzeczy  w  katalogach.  A  jeśli  chodzi  o  zdjęcia  mnie,  to  mam  małe studio w domu, gdzie wykonuje te  zdjęcia.  Zwykle  robię  je  nago  albo  kupuję  jakiś  kostium  czy  koszulę,  która  ma dużo warstw. Zależy od sytuacji, ale  zawsze  po  kolei  to  robię.  Zazwyczaj  robię  to  hurtowo,  więc  jeśli  mi  czegoś  brakuje,  uzupełniam.  Kiedy  mam  już  zdjęcia,  wycinam  niektóre  kształty.  Na  samym końcu – nie robię wcześniejszej  edycji – układam takie puzzle i dopiero,  gdy  mam  całość,  przerabiam  każdą  warstwę.  Kiedy  mam  już  skończone  zdjęcie,  odkładam  je  na  tydzień.  Bo  już  zauważyłam,  że  po  takim  tygodniu,  gdy  to  zdjęcie  odłożę  na  bok  i  do  niego  powrócę  po  paru  dniach,  że  coś  w  nim  zauważę, że kolor jest nie tak, że coś in­ nego nie pasuje. I to w 99% pomaga mi  w dalszej edycji. Na początku za szybko  to  wszystko  chciałam  zrobić.  Aż  w  końcu zrozumiałam, że należy zwolnić. W  następnej  kolejności  to  zdjęcie  drukujesz? Tak, a potem naklejam na drewno. Jeśli  już  mam  deseczkę,  muszę  przygotować  zdjęcie  do  druku.  Drukuję  na  zwykłym  papierze,  wycinam,  dodaję  klej  do  de­ coupage  na  drewno,  nakładam  to  zdjęcie  i  czekam  od  dwunastu  do  dwudziestu  czterech  godzin.  I  wtedy  następuje mój ulubiony etap, w którym  nakładam  na  to  wodę  i  wycieram  papi­ er,  aż  w  końcu  widzę  to  zdjęcie  na  drewnie.  I  to  cały  czas  jest  dla  mnie  niesamowity  proces,  gdy  widzę  efekt  końcowy.

Czy tworzysz  kilka  fotografii  naraz? Tak.  Chociaż  na  samym  początku  tworzyłam  jedną,  ponieważ  cały  proces  zabierał  więcej  czasu,  a  też  więcej  chciałam  się  nauczyć.  Ale  teraz  już  robiłam  to  tyle  razy,  że  kupuję  od  razu  5­10  deseczek,  mam  gotowe  zdjęcia  i  robię  to.  Na  ten  moment  to  dla  mnie  najwygodniejszy sposób działania. Cały czas przewija się ta technolo­ gia.  Głównie  działasz  za  pośred­ nictwem  swojej  strony  internetowej  i  kont  w  mediach  społecznościowych.  Uważasz,  że  dla  współczesnego  artysty  to  jest  główne  medium,  aby  dotrzeć  do  widowni? Nie,  myślę,  że  nie.  Wiem,  że  to  jest  pomocne,  ale  z  drugiej  strony  jest  tyle  informacji, jest tyle tych wiadomości, że  ja na przykład niektórych rzeczy już nie  zauważam.  Teraz,  jak  rozmawiamy  w  kawiarni,  wiszą  dookoła  zdjęcia,  ja  więcej  czasu  poświęcę  na  oglądniecie  ich.  Jesteśmy  tak  przyzwyczajeni  do  promocji w Internecie, że może nam to  umknąć.  A  zawsze  możemy  przyjść  do  kawiarni  czy  galerii  i  obejrzeć  sztukę,  poświęcić jej czas. Kiedy coś będzie np.  w  galerii,  odbiorca  może  podejść,  obejrzeć,  zobaczyć  warstwy.  A  w  In­ ternecie  my  mamy  wszystko  pod  kon­ trolą, a widz nie zobaczy szczegółów. Jaki jest odbiór twojej pracy? Głównie  pytają,  dlaczego  autoportrety.  Odbiór jest bardzo pozytywny i wszyscy  mają zawsze bardzo dużo pytań i to za­ wsze  otwiera  możliwość  rozmowy  z  ty­ mi  osobami,  co  jest  dla  mnie  wielką  przyjemnością. W  twojej  pracy,  może  nie  tyle  efekt końcowy jest ważny, ale cały  proces,  który  jest  niezwykle  in­ teresujący. Tak i na początku nie wiedziałam, gdzie  jest  koniec  tego  procesu,  bo  czegoś  mi  brakowało.  Aż  w  końcu  znalazłam  te  deseczki.  Ale  ten  proces  jest  dla  mnie 

29


bardzo ważny.  I  mam  już  strukturę,  która jest dla mnie naistotniejsza. Czy w dalszym tworzeniu będziesz  ograniczać  się  do  tej  formy,  czy  będziesz  starała  się  wejść  w  inne  materiały? Tak,  bardzo  bym  chciała.  Myślałam  o  szkle,  ale  muszę  się  jeszcze  zastanowić,  jak  chce  to  zrobić.  Bo  zanim  pójdę  dalej, wolałabym się na razie zatrzymać  na  tych  deseczkach,  aby  i  inni  mogli  tego  doświadczyć.  Natomiast  szkło  bardzo mnie interesuje.

Dlaczego? Ze  względu  na  jego  specyfikę, przeźroczystość? Przeźroczystość,  bo  chciałabym  też  bardziej  poeksperymentować  ze  świ­ atłem.  Np.  do  szklanego  pudełka  mo­ głabym  włożyć  świeczkę.  Na  ścianach  pudełka  mogłabym  stworzyć  całą  his­ torię,  opowiedzieć  historię  jakiejś  os­ oby.  Ale  na  ten  moment  chcę  jednak  skupić się na deseczkach. Dziękuję za rozmowę. Zdjęcia: Natalia Rex

30


A liczba jego  33 Zabawa czasem. Kogo z nas kiedyś nie kusiło, by cofnąć się w  czasie, zmienić bieg wydarzeń, postąpić inaczej, podjąc inne  wybory? Jednak gdyby tak było, mogłoby to nieść poważne  konsekwencje. Kolejny hit Netflixa – serial Dark – poniekąd  właśnie o tym opowiada. Jednak jego struktura jest tak  zawiła, a wątków tyle, że to, co potraktujemy za istotny  element, może być podejściem bardzo osobistym.

S

erial Dark to pierwszy seri­ al  niemieckojęzyczny  wyprodukowany  przez  Netflixa,  a  który  zyskał  ogromną  popularność.  Na  początku  znajdujemy  się  w  roku  2019,  w  Winden.  Można  by  powiedzieć,  że  w  dziurze  gdzieś  w  Niemczech,  o  której  wszyscy  zapomni­ eli,  a  w  której  znajduje  się  elektrownia  atomowa.  Jednak  niepozorne  Winden  nie  jest  takie  niepozorne.  Skrywa  ta­ jemnice, a widz odkrywa je wraz z kole­ jnymi  odcinkami.  Najpierw  rok  1986,  potem  1953,  by  na  sam  koniec  przenieść  się  jednak  w  przyszłość,  a  liczba 33 nie jest bez znaczenia. Struktura  tego  filmu  jest  tak  skomplikowana,  że,  oglądając  go,  w  głowie  cały  czas  pojawia  się  pytanie: 

32

„ale jak?”.  Na  samym  początku  giną  dzieci, ludzie znajdują zwłoki dziecka, o  którym  nic  nie  wiadomo.  Akcja  powoli  nabiera tempa, a widz coraz bardziej się  wkręca  w  historię,  chociaż  po  prawdzie  cały  czas  nie  wie,  o  co  chodzi,  a  fabuła  niekoniecznie  notorycznie  trzyma  w  totalnym napięciu. Pojawiają się kolejni  bohaterowie,  którymi  rządzą  emocje.  Poznajemy  tych  samych  bohaterów,  tylko  w  innej  czasoprzestrzeni.  To  wszystko  sprawia,  że  mogliśmy  się  pogubić  –  w  fabule,  w  bohaterach,  kolejnych  wydarzeniach.  Ale  tak  nie  jest. To, w jaki sposób Baran bo Odar i  Jantje  Friese  –  twórcy  serialu  –  to  rozegrali,  jest  genialne.  Patrzymy  na  bohatera  w  roku  1953,  1986  i  2019  i  wiemy  dokładnie  kto  to  jest  i  co  się  stało.


Dark, Netflix

Na początku,  po  obejrzeniu  dwóch  pierwszych  odcinków,  moje  podejście było nieco sceptyczne. Trochę  mi  to  przypominało,  co  prawda  bardzo  powierzchownie,  Stranger  Things  czy  inne  produkcje,  które  wyszły  nie  tak  dawno,  czy  były  stylizowane  na  lata  osiemdziesiąte.  Były  to  drobnostki,  ale  nie  byłam  w  stanie  uciec  od  pewnego  rodzaju  porównań.  W  efekcie  końcow­ ym  okazało  się  jednak,  że  stylistyka  Dark  jest  zupełnie  inna,  a  ja  po  za­ kończeniu  ostatniego  odcinka  od  razu  sprawdziłam, czy będzie kolejny sezon. To  przemieszczanie  się  w  czasie  wydaje  się  chyba  najbardziej  in­ teresujące.  W  pierwszym  sezonie  pozn­ aliśmy  pewien  sposób  przemieszczania  się,  lecz  tak  po  prawdzie  w  dalszym  ciągu nie wiemy dlaczego ani jak? Mam  wielką  nadzieję,  że  to  zostanie  rozwikłane  w  kolejnym  sezonie  albo  i  sezonach.  Zwłaszcza,  że  koniec  pier­ wszego  sezonu  pozostawił  twórcom  bardzo  otwartą  furtkę  i  pole  manewru.  Dlaczego  Winden,  dlaczego  sytuacja  powtarza  się  co  trzydzieści  trzy  lata? 

Kto jest  tak  naprawdę  kim?  Kim  jest  Noah?  Pozostało  wiele  pytań  bez  odpowiedzi.  A  w  tych  pytaniach  bez  odpowiedzi są także bohaterowie. Na  czele  wysuwa  się  Jonas  Kahnwald,  w  którego  wciela  się  Louis  Hofmann.  Chłopak,  zagubiony,  z  prob­ lemami,  który  przeżył  samobójstwo  ojca.  Powraca  do  Winden  po  przebyciu  terapii. Jednak to nie koniec jego prob­ lemów.  Hofmann,  jak  na  20­latka,  po­ ciągnął  naprawdę  niezłą  rolę  i  chociaż  na swym koncie ma już kilka produkcji,  tak rola w Dark może okazać się przeło­ mowa.  Zagubiony  dzieciak,  jak  więk­ szość,  ale  mimo  wszystko  stara  się  rozwikłać  zagadkę  Winden,  mimo  że  jego  życie  może  całkowicie  się  zmienić.  To, w jaki sposób jest skonstruowana ta  postać,  sprawia,  że  to  mimo  wszysko  widz chyba jednak z nim najbardziej się  utożsamia.  Chociaż  bohater  nie  mówi  za  wiele,  jest  zagubiony,  można  by  wręcz powiedzieć, że jest mało wyraźny,  ale jednak coś jest w Jonasie.

33


Dark, Netflix

Kolejną postacią  jest  Ulrich  Nielsen,  którego  odgrywa  Oliver  Masucci.  Ostre  rysy  twarzy,  poobijany,  agresywny,  niepotrafiący  zapanować  nad  emocjami.  Im  bardziej  go  pozna­ jemy,  tym  mniej  go  lubimy.  Ale  mimo  wszystko,  ma  coś  w  sobie,  że  czekamy  na  to,  aż  znowu  pojawi  się  na  ekranie.  Nie  ukrywam,  duże  znaczenie  odgrywa  tutaj fizyczność Masucciego. Jednak ten  aktor  w  pewien  sposób  też  przyciąga,  hipnotyzuje.  Nie  da  się  przejść  obok  niego obojętnie.   W  Dark  mamy  tak  różnorodne  grono  postaci,  a  one  same  są  tak  kon­ trastowe,  zwłaszcza,  że  w  wielu  przypadkach  poznajemy  ich  też  jako  dzieci.  I  to  w  pewnym  sensie  może  być  właśnie  sukcesem  tego  serialu.  Bo  to  nie  tasiemiec,  w  którym  bohater  dorasta  razem  z  widzem.  Tutaj  w  dziesięciu  odcinkach  poznaliśmy  bo­ haterów  w  różnych  okresach  ich  życia,  to, jak się zmienili i czy w ogóle się zmi­ enili.  Do  tego  mamy  zawiłe  relacje  między nimi, wiele historii i przeżyć. W  tym  wszystkim  jest  dużo  osobistych  emocji, relacji międzyludzkich. Ta czasowość, ta skomplikowana  fabuła  nie  jest  dla  widza,  który  chce  po  prostu obejrze kolejny serial. Przy Dark  trzeba się skupić i nie ukrywam, że przy 

34

jednym oglądnięciu  może  nam  coś  uknąć.  Ale  ten  serial  ma  też  niezły  klimat,  w  kwestii  ujęć,  oświetlenia,  ko­ lorystyki.  W  Stranger  Things  w  ten  sposób mieliśmy wykreowany inny świ­ at,  ale  tutaj  on  jest  realny,  a  mimo  to  bardzo  tajemniczy,  który  skrywa  coś  poza.  Do  tego  muzyka,  z  jednej  strony  lata  80.,  czyli  chociażby  Nena.  Ale  też  muzyka  z  czołówki,  czyli  Apparat  i  ich  Goodbye  czy  Agnes  Obel  Familiar.  I  może  ona  nie  stanowi  głównego  ele­ mentu  serialu,  ale  jest  na  tyle  klimatyczna, że warto potem sięgnąć do  samego soundtracku i przesłuchać. Dark jest serialem, który wciąga,  który  wciąga  ze  względu  właśnie  na  czas.  Ale  też  ze  względu  na  historię,  jaka  się  kryje.  Po  Stranger  Things  to  może  być  kolejny  hit,  na  którego  punkcie  ludzie  oszaleją.  Mamy  coś  zu­ pełnie  innego.  Ciekawą  fabułę,  która  potrafi zaskoczyć. I myślę, że w drugim  sezonie,  a  może  i  kolejnych,  również  będzie  nas  zaskakiwać.  Bo  tu  może  się  wydarzyć wszystko. A wydaje się, że ak­ urat  to  kręci  współczesnego  widza.  Pewna  nierealność,  ale  niekoniecznie  technologiczna.

Klaudia Chwastek


Babski serial dla  (nie)typowych  kobiet S

eriale dla kobiet są najczęś­ ciej  bardzo  schematyczne.  Zazwyczaj  mamy  jakieś  przyjaciółki,  które  za­ pewne  szukają  faceta,  są  na  jakimś  ży­ ciowym  zakręcie,  ale  w  gruncie  rzeczy  radzą  sobie  całkiem  nieźle,  bo  mogą  na  siebie  liczyć.  Takich  seriali  było  już  wiele –  zresztą nie tylko seriali, filmów  też  jest  cała  masa.    Rzeczywistość  na  ogół  wygląda  jednak  inaczej,  ale  prze­ cież  trzeba  się  jakoś  podbudować  i  zobaczyć  że  jednak  da  się  odnieść  suk­ ces,  że  można  być  szczęśliwym,  że  jed­ nak może da się znaleźć księcia z bajki.  Więc  taki  serial  się  ogląda.  Dla  zabicia  czasu, z nudów, bo jakoś tak wyszło… Serial  „Dziewczyny  nad  wyraz”  (The  Bold  Type),  który  obejrzeć  można  na  ShowMax,  też  o  tym  opowiada.  Mamy trzy przyjaciółki, które pracują w  redakcji  Scarlet,  popularnego  magazynu  dla  kobiet.  Pierwowzorem  ponoć  było  tutaj  Cosmopolitan.    Jedna  z nich – Jane (Katie Stevens) – właśnie  awansowała, druga – Kat (Aisha Dee) –  jest dyrektorem działu social mediów, a  trzecia – Sutton (Meghann Fahy) – jest  asystentką,  ale  marzy  o  karierze  w 

dziale mody.  Marzyć  można,  awansować  również.  I  wszystko  pięknie,  ładnie,  mamy  Nowy  Jork,  mamy ładne twarze i sukcesy, ale także  kłopoty  z  facetami  i  ogólnie  –  życiem.  Dziewczyny  próbują  sobie  jakoś  radzić,  zwłaszcza,  że  przed  Jane  niełat­ we zadania. Ma pisać artykuły, a redak­ tor  naczelna  Scarlet  –  Jacqueline  (Melora  Hardin)  –  wymaga  od  niej  poświęcenia  I  tak  Jane  sprawdza  na­ jnowszą randkową aplikację czy pisze o  tym, że nigdy nie miała orgazmu i że to  problem  wielu  kobiet.  Kat  z  kolei  spotyka na swej drodze Adeene, muzuł­ mankę­lesbijkę.  Tu  z  jednej  strony  mamy  kwestie  religijno­polityczne,  z  drugiej  jednak  między  dziewczynami  jest  chemia.  Sutton  zaś  wdaje  się  w  ro­ mans  z  członkiem  zarządu,  marzy  o  dziale  mody  i  w  końcu  jej  się  udaje  spełnić  marzenia.  Jednak,  w  efekcie  końcowym,  po  dziesiątym  odcinku,  trochę  zostajemy  z  niczym.  Część  wątków  się  powyjaśniała,  część  została  otwarta,  mimo  wszystko  koniec  był  rozczarowujący  i  mało  wyraźny.  Nie  wiedząc, że to ostatni odcinek, chciałam  obejrzeć  kolejny,  ale  okazało  się,  że  go  nie ma.

35


Ten serial  nie  jest  zły.  Trochę  pokazuje  pokolenie  Millenialsów,  w  dziwny  sposób  życie  redakcji  i  przede  wszystkim to, że liczą się lajki. Stara się  też  zwrócić  uwage  na  kwestie  własnej  seksualności,  orientacji,  gwałtu,  chorób  nowotworowych,  jak  i  problemów  politycznych.  To  kolejny  babski  serial,  który  po  prostu  się  ogląda,  nie  zawład­ nie  on  ludźmi.  Jest  ładnie  nakręcony,  dobrze  się  to  ogląda,  ale,  mówiąc  szczerze,  czegoś  mi  w  tym  wszystkim  brakowało  –  pewnej  wyrazistości,  charakteru,  czegoś,  co  by  mnie  przy­ ciągnęło totalnie.   Ten  serial  zaczęłam  oglądać  przypadkiem.  Nie  nastawiałam  się  na  jakieś  szał,  ale  powiedzmy,  że  się  wciągnęłam.  I  może  fabuła  była  nieco  naciągana,  może  i  było  w  tym  wszys­ tkim  trochę  chaosu,  ale  ten  serial  jest  bardzo  przystępny.  Żałuję  jednak  trochę  tego,  że  nie  udało  mi  się  poznać  bliżej  bohaterek.  Przez  dziesięć  odcników  dałoby  się  je  pokazać  też  z  nieco  innej  perspektywy,  pokazać  je  tak,  by  można  się  było  utożsamić  z  którąś  z  nich.  Tak  nie  jest,  co  jest  sporym  minusem  serialu.  Bo  ukazanie  ich  było  nieco  chaotyczne,  a  tak,  na  dobrą  sprawę,  można  uznać,  że  na­ jbardziej  poznaliśmy  Jacqueline,  czyli 

36

redaktor naczelną  Scarlet.  W  redakcji  matkuje  dziewczynom,  stara  się  z  jed­ nej  strony  nimi  opiekować,  nakierować  na  właściwą  drogę,  wspierać.  Niby  królowa,  ale  ma  jednak  dobre  serce.  Poznajemy też nieco jej życie prywatne,  chociaz  w  gruncie  rzeczy  nie  mu­ sielibyśmy,  bo  nie  jest  główną  bohater­ ką.  Tego  brakło  w  przypadku  Jane,  Kat  i Sutton. Wiemy najwięcej chyba jednak  o  Sutton,  chociaż  serial  skupia  się  głównie  na  Jane  i  jej  problemach,  ale  głównie z pracą. Niekoniecznie wiemy o  nich  wiele.  Jest  to  bez  wątpienia  spory  mankament  filmu.  W  dziesięciu  odcinkach  dało  się  to  ukazać.  Co  prawda, ma nadejść kolejny sezon, jed­ nak  jeśli  będzie  tak  samo  skonstruow­ any  jak  pierwszy,  to  będzie  to  duży  problem. Dzisiaj  od  seriali,  nie  oszukujmy  się,  wymaga  się  czegoś  więcej,  nawet  jeśli  to  ma  być  babski  serial.  Dziesięć  odcinków to sporo i dałoby się stworzyć  niezłą  fabułę,  z  ciekawymi  bohaterami.  W  pierwszym  sezonie  było  trochę  minusów,  ale  nie  było  źle  i  ten  serial  może  się  podobać.  Zwłaszcza,  że  opowiada  o  ciekawym  pokoleniu,  które  jest na granicy starego i nowego.

Delanowska


Dlaczego lubię  złe kino? Z

achwycanie

się

dobrymi

filmami jest  proste.  Łatwo  mówić,  że  dzieło,  które  zgarnia  nagrody  na  na­ jwiększych  światowych  festiwalach,  jest  dobre.  Niezależnie  od  naszej  subiekty­ wnej  opinii,  potrafię  dostrzec  jego  mocne strony i powiedzieć, za co został  doceniony  przez  krytyków.  Sprawa  komplikuje  się,  kiedy  nasza  opinia  bierze  górę  i  całkowicie  negatywnie  oceniamy dany film. Takie zdanie może  spotkać  się  z  negatywnym  odbiorem,  ludzie  mogą  pomyśleć,  że  co  to  za  człowiek, w ogóle się nie zna itd. A co z  odpadkami  przemysłu  filmowego,  produkcjami,  których  się  nie  ogląda,  a  nawet jeśli się ogląda, to dla niepoznaki  wystawia się im jedynki na Filmwebie i  dodatkowo  dopisuje  komentarz:  „na­ jgorsze, co widziałem w życiu” i tego ty­ pu rzeczy?

Razem z  kuzynem  co  jakiś  czas  or­ ganizujemy  sobie  wieczorki  filmowe.  Sprawa  jest  prosta  –    kupujemy  parę  piw  i  oglądamy,  chociaż  przepraszam,  powinienem  powiedzieć  delektujemy  się właśnie takimi filmowymi gniotami.  Dokładnie  chodzi  mi  o  kategorię  często  określaną  filmami  klasy  B,  czyli  tech­ nicznie  niedopracowane,  robione  tak  bardzo na odwal się, że nawet najwięk­ szy  laik  zauważy,  że  komuś  bardzo  się  nie  chciało.  Albo  chciało  się  za  bardzo,  ale  niestety  zabrakło  talentu  albo  pien­ iędzy,  a  w  większości  przypadków  obu  tych rzeczy.  W każdym razie większość  tych  filmów  jest  klasą  samą  w  sobie  i  stanowi  fantastyczną  odskocznię  od  tego,  co  serwują  nam  multipleksy,  a  także  kina  studyjne.  Bo  przecież  ile  można oglądać filmy o superbohaterach  albo dramaty o poszukiwaniu sensu ży­ cia,  albo  w  ogóle  sensu  czegokolwiek.  Oczywiście,  obaj  potrafimy  docenić  zalety blockbusterów, a także produkcji 

37


nieco bardziej  niszowych.  Natomiast  prawdopodobnie  jako  jedni  z  niewielu  (chociaż  w  tej  kwestii  mogę  się  mylić)  potrafimy  docenić  filmy  z  góry  skazane  na  porażkę.  Oczywiście  i  w  tym  gat­ unkuzdarzają  się  totalne  klapy.  Film  klasy  B,  który  próbuje  udawać,  że  jest  czymś  więcej,  to  absolutne  nieporozu­ mienie  i  tego  nie  da  się  oglądać.  No  właśnie,  to  co  nas  tak  bardzo  pociąga,  co  sprawia,  że  tak  lubimy  oglądać  te,  teoretycznie  słabe  produkcje,  które  w  rzeczywistości okazują się fantastyczne?  Przede  wszystkim  chodzi  o  pewną  in­ tencjonalność.  Oglądając  taki  film,  po  prostu  widzi  się,  że  to  nie  jest  robione  na poważnie. Absurdalna fabuła (w tym  miejscu  podałbym  przykład  jakiejś  pokręconej  fabuły,  ale  to  jest  niemożli­ we,  za  to  polecam  obejrzeć  Zonbi  asu  (2011,  reż.  NoboruIguchi);będziecie  wiedzieć,  o  co  mi  chodzi),  jeszcze  bardziej  absurdalne  efekty  specjalne  np.  kiełbasa  zamiast  jelit,  krew  zrobi­ ona z dżemu i tego typu rzeczy. Ta cała  wizualna  otoczka  musi  zostać 

38

okraszona szczyptą  artystycznego  pietyzmu,  pewną  twórczą  inwencją,  która  będzie  powracać,  przypominając  nam,  że  to  nie  my  jesteśmy  władcami  spojrzenia,  a  kamera  pokazuje  nam  tylko to, czego życzy sobie reżyser. I tak  na  przykład  w  Krwawym  Obiadzie  (Blood  Dinner,  1987,  reż.  Jackie  Kong)powracać  będą  nieustannie  gitar­ zyści  i  zawodnik  wrestlingu,  którzy  nie  ukrywają  w  żaden  sposób  swoich  ko­ notacji  z  Hitlerem.  Gdy  widzimy  coś  takiego  na  ekranie,  od  razu  wiemy,  że  właściwa  osoba  siedziała  na  krześle  reżysera. Oczywiście  oprócz  tego,  jak  film  jest  zrobiony,  niezwykle  istotna  jest  sama  postawa odbiorcy. Zdaję sobie sprawę z  tego,  że  umieszczenie  w  filmie  nawiąz­ ań  do  nazizmu  w  humorystycznej  kon­ wencji  nie  każdemu  się  spodoba.  Niemniej  jednak,  zasiadając  do  filmu  klasy  B,  aby  poczuć  się  komfortowo,  należy  odrzucić  cały  bagaż  historycz­ nych  i  społecznych  doświadczeń,  bo  normy,  do  których  przywykliśmy, 


zostaną wywrócone  do  góry  nogami.  Konwencje  życia  codziennego  zostają  zrewidowane  i  ma  to  oczywiście  swoje  plusy,  ale  też,  niestety,  twórcy  ulegają  przesadnej  gloryfikacji  jednej  z  części  kobiecego  ciała  i  to  może  się  nie  spodobać  żeńskiej  części  publiczności.  Mowa  oczywiście  o  piersiach,  chociaż  kiedy  mówimy  o  klasie  B,  powinniśmy  użyć  nomenklatury  nieco  wul­ garniejszej,  która  bardziej  odpowiada  temu,  co  dzieje  się  na  ekranie.  A  więc  cycki,  nieodłączny  element  ikonografii,  niemalże  tak  jak  kapelusz,  rewolwer  oraz koń w westernie. Nieodłączny i za­ razem  najgorszy  element,  bez  którego  filmy  klasy  B  miałyby  się  tak  samo  dobrze.  Bo  cycki  nie  mają  nic  wspólne­ go  z  kobiecością,  a  co  gorsza  stają  się  klatką,  przedmiotem,  za  pomocą,  którego  objawia  się  płeć  żeńska.  Kobi­ ety  w  filmach  klasy  B  zostają  niesam­ owicie  uprzedmiotowione,  nawet  kiedy  stają  się  głównymi  bohaterkami,  nie  spełniają  się  jako  postacie.  W  więk­ szości  przypadków  stają  się  jedynie  przedmiotem  patrzenia.  Z  tego  powodu  jest  mi  niesamowicie  przykro,  bo  tak,  jak  wiem,  że  nazizm  pojawia  się  w  formie  świadomego  żartu  (może  niez­ byt wyszukanego, ale co kto lubi), tak z  wizerunkiem  kobiet  nie  potrafię  sobie  tego  wyobrazić.  Co  gorsza,  oglądając  nowe  dzieła,  taką  post­klasę  B,  nie  za­ uważam żadnej zmiany w tym temacie i  jestem  prawie  pewien,  że  jak  długo  klasa  B  istnieje,  tak  długo  zamiast  kobiet będziemy oglądać cycki. Do  tego  zestawu  należy  dorzucić  fatalne aktorstwo i często toporną pracę  kamery,  czyli  rzeczy,  które  w  nor­ malnym  filmie  by  nas  oburzyły.  W  tym  momencie  mamy  przepis  na  fant­ astyczny film klasy B, który z pewnością  znajdzie  swoich  adoratorów.  Taki  film  można  zrealizować  przy  minimalnym  wkładzie finansowym (im mniejszy tym  lepszy,  w  końcu  ograniczenia  rodzą  na­ jwiększych  twórców).  Będzie  miał  on  fatalną  recepcję,  ale  na  zawsze  po­ zostanie  zapamiętany  w  sali  chwały  filmów  klasy  B,  o  ile  oczywiście  nie 

będzie próbował  udawać  czegoś,  czego  nigdy nie osiągnie. Ten  tekst  potraktujcie  jako  pewnego  rodzaju  wstęp,  który  powinien  was  zachęcić,  być  może  nie  do  oglądania  filmów  klasy  B,  ponieważ  zdaje  sobie  sprawę,  że  to  mimo  wszystko  dość  specyficzny  rodzaj  kina,  ale  do  tego,  żeby  oceniać  filmy  mniej  krytycznie.  Nie  dawajmy  słabych  ocen  tylko  dlat­ ego,  że  film  jest  teoretycznie  zły,  a  już  na  pewno  nie  dawajmy  słabych  ocen,  dopisując  jakiś  pseudointeligencki  ko­ mentarz  w  stylu  (komentarz  dotyczy  filmu  Sarnie  żniwo,  czyli  pokusa  statuetkowego  szlaku  (2006,  reż.  Bar­ tosz  Walaszek);  swoją  drogą  bardzo  dobry  przedstawiciel  polskiego  kina  klasy B): Kwintesencja kiczu i żenady. W  tym czymś nie ma nic śmiesznego,  można się tylko porzygać z zażenow­ ania. YYrek kosmiczna nominacja to  przy tym film wszechczasów. To  badziewie w ogóle nie powinno  podlegać ocenie !!!. A z resztą róbcie co chcecie, tylko nie  zdziwcie  się,  kiedy  ktoś  wyżej  oceni  takiego gniota niż jakiś filmowy klasyk.

Mateusz Tkaczyk


Polityczna Pantera C

zarna Pantera  (Black  Panther,  2018,  reż.  Ryan 

Coogler), czyli  kolejny  film  z  uniwersum  Marvela.  W  zasadzie na tym moja recenzja mogłaby się zakończyć, ale z  racji tego, że jest to wprowadzenie nowego bohatera do sagi  (oczywiście  jako  osobny  film,  bo  Czarna  Pantera  jako  superbohater  pojawiał  się  we  wcześniejszych  filmach  Marvela,  ale  były  to  role  epizodyczne;  tutaj  obcujemy  z  pełnoprawnym  origin  story),  byłem  niezwykle  ciekaw,  co  udało  się  osiągnąć  twórcom.  Zwłaszcza,  że  sam  bohater  wydaje się nietuzinkowy, a i przestrzeń, w której żyje, daje  pole  do  popisu.  I  niestety,  całkowity  potencjał,  jaki  był  dostępny,  nie  został  wykorzystany,  ale  mimo  tego  Czarna  Pantera jest filmem dobrym. Fabuła  przedstawia  losy  księcia  T'Challi  (ChadwickBoseman),  który  po  śmierci  swojego  ojca  ma  zostać nowym królem Wakandy. Oczywiście, jak pewnie się  domyślacie, nie wszystko idzie tak jak trzeba i przyszły król  stanie  przed  podejmowaniem  trudnych  decyzji.  I  co  ciekawe,  sam  główny  bohater  nie  spełnia  się  jako  superbohater,  w  zasadzie  w  samym  filmie  są  raptem  trzy  sekwencje,  w  których  przywdziewa  kostium  Czarnej  Pantery.  T'Challa  to  bardziej  polityk  niż  heros,  a  sam  film 

40


Black Panther, 2018, reż. Ryan Coogler

koncentruje się  na  pewnych  problemach  politycznych  oraz  społecznych,  jakim  musi  stawiać  czoła  młody  władca.  Takie  odwrócenie  środka  ciężkości  wychodzi  Czarnej  Panterze  zdecydowanie  na  dobre,  aczkolwiek,  jak  przekonacie  się  dalej,  ma to także swoją drugą stronę. Miejsce  akcji,  czyli  fikcyjne  państwo  w  Afryce,  daje  dużo  możliwości  twórczyni  zdjęć  (Rachel  Morrison).  I  trzeba  przyznać,  że  te  w  Czarnej  Panterze są świetne. Dzikie afrykańskie  ostępy,  które  znam  jedynie  z  fotografii,  zostały  fantastycznie  pokazane  w  szerokich  planach,  pokazując  urok  tego  kontynentu.  Poszczególne  kadry  zapierają  dech  w  piersiach;  już  od  dłuższego  czasu  nie  czułem  podobnych  emocji,  oglądając  film.  Jestem  zachwycony  ogromem  pokazanego  terenu,  a  także  jego  zróżnicowaniem,  od  sawanny,  przez  lasy  równikowe,  po  śnieżne  szczyty  gór.  Niemniej  te  idylliczne  obrazy  dają  nam 

jednoznaczny i  zarazem  nieprawdziwy  wizerunek  Afryki.  Tutaj  prezentuje  się  jako  sielankowa  kraina,  mlekiem  i  miodem  płynąca,  twórcy  całkowicie  zapomnieli  o  rzeczywistości,  jaka  panuje  na  tym  kontynencie.  Chociaż  to  zapewne wynika z charakteru, jaki pełni  Wakanda  w  filmowym  świecie.  Jest  to  państwo bogate, które musi się ukrywać  przed  światem  zewnętrznym,  ponieważ  dysponuje  technologią,  która  mogłaby  zniszczyć  świat.  Trochę  to  naiwne,  ale  nie  mam  z  tym  problemu  –  przyjemna  historia,  za  którą  można  ukryć  biedę,  jaka  panuje  w  Afryce.  W  podobnym  stopniu co zdjęciami byłem zachwycony  muzyką  (Ludwig  Göransson).  Ta  łączy  nowoczesne  rytmy  razem  z  tradycyjnymi  (jak  mi  się  przynajmniej  wydaje)  dźwiękami  afrykańskimi.  Tworzy  to  fantastyczny  klimat,  idealnie  komponuje  się  z  wydarzeniami  przedstawionymi  i  dodaje  uroku.  Na  plus  trzeba  także  zaliczyć  grę  aktorską,  ta zaskoczyła mnie pozytywnie. Nie jest 

41


nienaturalna i sztuczna, aktorzy grają to, czego chce  od  nich  reżyser  i  są  w  tym  autentyczni.  Bardzo  przyjemnie zaskoczyło mnie także to, że film bierze  pod  lupę  problemy,  jakie  stają  przed  bogatym  państwem,  kiedy  wokół  biedni  potrzebują  pomocy.  Główny  bohater,  oprócz  walki  z  bandziorami,  będzie  musiał  podejmować  polityczne  decyzje,  które zaważą na jego przyszłej pozycji. Natomiast  to,  co  jest  plusem,  czyli  polityczność  filmu, jest też jego minusem. W końcu to film akcji,  a  odniosłem  wrażenie,  że  tej  jest  tu  za  mało.  Dodanie  wątku  prowadzenia  polityki  jest  dobrym  posunięciem,  aczkolwiek  jak  na  film  o  superbohaterze, który dodatkowo wprowadza nową  postać do sagi, akcji i walki jest za mało. Jeśli ktoś  się  spodziewa  szybkiego  tempa,  niech  lepiej  poczeka na Wojnę bez granic. Jednak to, że Czarna  Pantera  jest  wolna,  nie  jest  najgorszą  wadą  dzieła.  Najgorszą  rzeczą  jest  przesadne,  naprawdę  przesadne  i  bardzo  dosłowne  nawiązywanie  do  czasów,  kiedy  czarnoskórzy  byli  niewolnikami.  Podsumowaniem  tego  jest  ostatnia  scena  (uwaga,  spojler!),  kiedy  jedna  z  postaci  umiera  i  mówi,  że  chce  zostać  pochowana  w  oceanie,  bo  oni  już  wiedzieli,  że  śmierć  jest  lepsza  niż  kajdany.  Nie  mam  nic  przeciwko,  jeśli  twórcy  nawiązują  do  kultury  oraz  historii,  w  Czarnej  Panterze  nie  brakuje  innych  subtelnych  smaczków,  ale  w  tym  wypadku  jest  to  po  prostu  za  dosłowne  i  cały  przekaz traci na sile.  Czarna Pantera to dobre origin story. Co prawda  do  poziomu  fenomenalnego  Spider­Man:  Homecomoing (2017, reż. Jon Watt) jeszcze trochę  brakuje,  ale  mimo  wszystko  jest  nieźle.  Czarna  Pantera  rzuca  odmienne  światło  na  zaprezentowanie  superbohatera,  ale  nie  stawia  kropki  nad  i.  Negatywne  postacie  są  nijakie,  niektóre  rzeczy  zostają  niepotrzebnie  wypowiedziane  wprost.  Jednakże  przygody  księcia  T'Challi  bardzo  przyjemnie  się  ogląda  i  stanowią  one  obowiązkową  pozycję  dla  fanów  uniwersum  Marvela.

Mateusz Tkaczyk

42


43


Magnifier 2/2018  
Magnifier 2/2018  

Nadchodzi wiosna, za oknami temperatura potrafi się wciąż wahać, ale także wahają się nasze nastroje. Oczekujemy różnych rzeczy od życia i t...

Advertisement