Page 1

SPOŁECZEŃSTWO KULTURA BIZNES

+/- PRZYROST NATURALNY

Społeczeństwo XXI Wieku

DRUGA STRONA INTERAKCJI Katarzyna Bobrzak

SŁODKIE MAMY Green Surgery Manchester

COMMUNITY ORGANIZATION Icos

uropejczyk

SPOŁECZEŃSTWO KULTURA BIZNES

magazine

WYDANIE NR 14

CZERWIEC 2013

70-ta rocznica Bitwy o Atlantyk Relacja z Liverpoolu Joanna Dudzic

WWW.EUROPEJCZYK.CO.UK


18 - 22 Mosley Street, M2 3AG, Manchester

02

REJESTRACJA:

0161 228 6515

075 1913 7072


CZERWIEC NO. 14 | 2013

4

Od Redakcji EUROPEJCZYKA

5

Słodkie Mamy Mirosława Modzelewska

6-7

Druga strona integracji Katarzyna Bobrzak

8-9

+/- Przyrost Naturalny Karolina Koścień

10-11 Temat miesiąca - Ważny dzień dla Polski i Polaków nie tylko w Wielkiej Brytanii Joanna Dudzic 12-13 International Community Organisation of Sunderland Katarzyna Bobrzak 14-15 Obchody rocznicy i edukacja Joanna Dudzic 16-17 Photomind Agnes Kuczynska 18

Światowa Biblioteka Polonijna Dawid Wawrzyniak i Robert Matysiak

19

Słownik / Konkurs

20

Ogłoszenia drobne

21

Zodiak na Randce Bartłomiej Kózka

22

Trochę KULTURY … i rozrywki Karolina Koścień

Na zdjęciu: Otton Hulacki - polski kombatant

EUROPEJCZYK Redakcja: tel. 0752 8382 624 / 0775 6181 004 2nd floor, 18-22 Mosley Street, M2 3AG Manchester www.europejczyk.co.uk, email: redakcja@europejczyk.co.uk Redaktor Naczelna: Karolina Koścień, kkoscien@europejczyk.co.uk Dyrektor Generalny: Krzysztof Zemlik, kzemlik@europejczyk.co.uk Dyrektor Artystyczny: Joanna Dudzic, j.dudzic@europejczyk.co.uk Marketing & Sales: Lidia Ciesielska Korekta: Justyna Bielec Druk: www.drukarniamanchester.com Poglądy zawarte w felietonie i innych artykułach są osobistymi przekonaniami autorów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych artykułów, obróbki zdjęć czy też drobnych zmian merytorycznych odpowiadających poprawności Europejczyka. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Przedruk tekstów, zdjęć i reklam zamieszczonych w Europejczyku jest niezgodny z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji reklamy lub artykułu bez podania przyczyny. Okładka: Dariusz i Joanna Dudzic

03


Poznaj zespół EUROPEJCZYKA

Od redakcji EUROPEJCZYKA

KRZYSZTOF ZEMLIK

I znowu mamy lato. Dotarło do nas późno w tym roku, ale nareszcie możemy cieszyd się gorącymi dniami, wylegując się w parkach, ogródkach, organizując tak popularne wśród Polaków „grille” i wygrzewad stęsknione słooca ciała. Jak już będziemy mied dosyd słodkiego lenistwa, proponuję bardziej aktywne zajęcia, które też wymagają dobrej pogody. W tym numerze Europejczyk zaprasza na rowerowy maraton ulicami Manchesteru, a jeśli ktoś nie lubi fizycznych zmagao, zachęcamy do uczestnictwa w międzynarodowym, ulicznym Festiwalu Jedzenia i Picia w Levenshulme, gdzie przysmaki z całego świata na pewno spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających krytyków kulinarnych. W lipcowym wydaniu, nasz sprawozdawca z wydarzeo polonijnych, Joanna Dudzic zda paostwu szczegółową relację z obchodów 70-tej rocznicy Bitwy o Atlantyk zorganizowanych między innymi w Liverpoolu. Joasia, jak zawsze, odda atmosferę wydarzenia w taki sposób, że będziemy czuli, jakbyśmy sami uczestniczyli w tym jakże podniosłym momencie uczczenia historii. Wydarzenia z Liverpoolu to przykład współpracy, szacunku oraz integracji w stosunkach polsko-brytyjskich. Kasia Bobrzak w swym artykule Druga strona integracji doskonale analizuje sens tego zjawiska oraz ukazuje potrzebę obustronnego wysiłku w dążeniu do pełnej i satysfakcjonującej więzi pomiędzy Polakami oraz Brytyjczykami, popierając swą tezę przekonywującymi przykładami. W tym numerze nastąpi również kontynuacja projektu Photomind Agnes Kuczynskiej, gdzie po poprzednim wprowadzeniu Agnieszka zaczyna zdradzad tajniki fotografii, a konkretnie jak wybrad odpowiedni dla naszych potrzeb aparat. Jeśli lubicie czytad i odczuwacie braki w dostępie do książek na obczyźnie, na pewno zainteresuje Was bardzo ciekawe przedsięwzięcie Światowej Biblioteki Polonijnej powstającej we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech oraz Polish Cooperation Network (PCN). Pamiętaj, że ty również możesz zostad darczyocą Biblioteki.

Skończył Szkołę Biznesu na wydziale Biznesu Międzynarodowego oraz Wydział Prawa na Manchester Metropolitan University. Jako student był jednym z założycieli stowarzyszenia Poles 4 Poles - Porady dla Polaków. Wydawca i współtwórca Europejczyka. Pracuje jako Business Development Manager dla wielu biznesów w Anglii.

KAROLINA KOŚCIEŃ Wydawca i redaktor naczelna Europejczyka, absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z zacięciem psychologicznym. Jej pasją od zawsze była praca społeczna, a w Anglii odnalazła sposób, aby się w tej dziedzinie realizować. Na codzień wspiera rodaków pomocną radą oraz tłumaczeniem językowym. Wychodzi z założenia, że niesienie pomocy innym może być równie satysfakcjonującym hobby co gotowanie i jazda na rowerze, które uwielbia.

JOANNA DUDZIC Artystyczna dusza zespołu, dziennikarka i fotograf. Wielką pasją naszej koleżanki są historie życia emigracji niepodległościowej. Na temat twórczości Pani Joanny możecie przeczytać na stronie: www.joannadudzic.com

Zapraszam do lektury Karolina Kościeo

KATARZYNA BOBRZAK

by Agnes Kuczynska

Our aim in Photomind articles and actions is mainly to bring open-minded and positive people together, learn and create together. It's an opportunity to participate in a project that lets connect with others on many levels and more. Welcome to PHOTOMIND !!!

04

Katarzyna Bobrzak jest projektantem inżynierii morskolądowej w Anglii. Mieszka w Wielkiej Brytanii od 1993r. a od 2004r. współpracuje z Polonią w północno-wschodniej Anglii. Interesuje się inżynierią, projektowaniem, architekturą, fotografią i publicystyką. Katarzyna jest również blogerką i obserwatorem kształującej się na przestrzeni lat społeczności polskiej w UK. Jej zainteresowania skierowane są również w kierunku promocji Polonii i polskiej kultury.


,, Słodkie Mamy” cykl artykułów poświęcony cukrzycy ciążowej Szanowni Paostwo, Cukrzyca ciążowa – to różnego stopnia zaburzenia tolerancji węglowodanów (cukrów) rozpoznane po raz pierwszy w ciąży. Cukrzyca ciążowa jest jednym z najczęstszych powikłao ciąży, rozwija się u około 3-8 % ciężarnych. Niezdiagnozowana lub źle leczona powoduje poważne komplikacje zdrowotne zarówno u matki jak i u dziecka. Warto podkreślid, że jest to inny rodzaj cukrzycy niż powszechnie znana Cukrzyca Typu 1 czy Typu 2. Cukrzyca ciążowa wymaga zupełnie innego postępowania terapeutycznego niż pozostałe typy cukrzycy zarówno w obszarze diety, jak i monitorowania glikemii czy insulinoterapii. Utrzymanie wartości glikemii (poziom cukru we krwi) w granicach normy (tak jak u kobiety w ciąży bez cukrzycy) ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka i zdrowia przyszłej matki. Przestrzeganie zasad leczenia cukrzycy ciążowej jest dla większości pacjentek dużym problemem, gdyż w krótkim czasie muszą nauczyd się odpowiednio kontrolowad chorobę. Cukrzyca ciążowa rozpoznawana jest zwykle między 24- 28 tygodniem ciąży na podstawie testu obciążenia glukozą. Choroba najczęściej nie daje żadnych objawów, dlatego postawienie diagnozy jest dla przyszłych matek dużym zaskoczeniem i rodzi wiele obaw związanych z troską o dziecko. Podstawą leczenia jest specjalna dieta i odpowiednie monitorowanie glikemii w warunkach życia codziennego. Z myślą o tej wyjątkowej grupie

pacjentek przygotowałam cykl artykułów edukacyjnych ,,Słodkie Mamy” – adresowany przede wszystkim do kobiet z cukrzycą ciążową. Mam nadzieję, że będzie to dobre narzędzie dla zrozumienia problemu cukrzycy ciążowej w najbliższym otoczeniu przyszłej matki. Moim nadrzędnym celem, jest zwiększenie świadomości kobiet z cukrzycą ciążową w zakresie zasad dotyczących samokontroli i prawidłowego odżywania. Specjalna dieta oraz ocena poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometru są podstawą leczenia cukrzycy ciążowej. Umiejętnośd pacjentki w zakresie prawidłowego odżywiania i samokontroli glikemii umożliwia lekarzowi podjęcie trafnych decyzji związanych z leczeniem. Takie działania dają szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Zespół specjalistów Zielonej Przychodni będzie skutecznie wspierał Słodkie Mamy w realizowaniu celów terapeutycznych. W następnym wydaniu Europejczyka: Cukrzyca ciążowa – co to oznacza? Co to oznacza dla dziecka którego się spodziewasz? Jak leczy się cukrzycę ciążową?

GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

REJESTRACJA: 0161 228 6515 075 1913 7072 REKLAMA

05


Druga strona integracji tekst: Katarzyna Bobrzak

I

ntegracja to pojęcie względne, które pojawia się w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia począwszy od socjologii, ekonomii, matematyki, elektroniki, inżynierii przez edukację, etykę, kulturę czy biznes. W ostatnich latach integracja najczęściej utożsamiana jest z integracją europejską wśród paostw należących do Unii Europejskiej oraz zdolnością akceptacji tego procesu pod względem prawnym, politycznym i gospodarczym, jakim poddawane są dane nacje w dobie XXI wieku. Powszechnie znane są i ciągle powtarzane slogany dotyczące Polonii, która za wszelką cenę powinna inwestowad w naukę języka angielskiego, nawiązywad kontakty z brytyjskimi przyjaciółmi, uczestniczyd w angielskich wydarzeniach i mied stały kontakt z urzędami i urzędnikami miejskimi po to tylko, aby udowadniad umiejętności współżycia i współistnienia w nowym dla siebie społeczeostwie Wielkiej Brytanii. Niekoocząca się lista przykazao, jaka ma byd przestrzegana przez pospolitego Polaka w UK, staje się powoli już nieaktualna. Przykładem tego są od wielu już lat licznie powstające i prosperujące polskie sklepy, firmy budowlano-remontowe i architektoniczne, biznesy medialne i reklamowe, usługi tłumaczeniowe, polscy pracownicy zajmujący stanowiska w urzędach miejskich, w policji czy w straży pożarnej. Większośd Polaków, którzy przyjechali po 2004r.,

Grafika: Arsen Gevorgyan

06

już doskonale opanowała znajomośd języka angielskiego, studiuje, zdobywa kolejne dyplomy i coraz częściej podnosi swój głos w sprawach dotyczących ich samych, jak również spraw lokalnych takich, jak chociażby zatrudnienie, warunki edukacyjne czy medyczne ich dzieci, które wychowują i kształtują się już od lat w UK. Integracja jest jednak pojęciem, które powinno działad w dwie strony i powinno byd przestrzegane również przez tych, którzy tego wymagają od nas samych. Środowisko brytyjskie od wielu już lat nieustannie próbuje zaakceptowad fakt polskiego migranta w tym kraju, które od wieków określa się jako wielokulturowa nacja, przestrzegająca praw człowieka, ale jednocześnie korzystająca z taniej siły roboczej sięgającej kolonializmu poprzednich wieków. Można powiedzied, że już setki lat temu Brytania przechodziła przez podobne procesy. Z biegiem lat uczyła się i wdrażała procesy akceptacji, a także walki z wyznaniami rasistowskimi. Jednak nadal nie potrafi zaakceptowad faktu istnienia Polaków w Anglii, a może obawia się przed dominacją mniejszości narodowych w tym kraju ponad nimi sami. Zauważalne są jednak poszczególne przypadki współintegracji, które coraz częściej ukazują się w życiu codziennym i które można łatwo wyszczególnid. W grudniu 2011r. wzięłam udział w seminarium akademickim w Centrum ProBE na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Seminarium to zostało zorganizowane jako seryjne spotkanie dyskusyjne dotyczące tematów związanych z migracją zarobkową oraz zatrudnieniem Polaków w budownictwie w UK. Temat „Wpływ migrantów zarobkowych na zmiany w budownictwie w Wielkiej Brytanii”pobudził do zaciętej dyskusji przedstawicieli akademickich z Westminster Business School i School of Architecture and Built Environment, prowadzących badania naukowe nad obecną migracją zarobkową w Wielkiej Brytanii. Jako członek panelu oraz przedstawiciel społeczności polskiej często zadawano mi pytania takie, jak: Dlaczego Polacy chcą pracowad, a Anglicy nie? Dlaczego polski budowlaniec zatrudniony w Wielkiej Brytanii wykonuje szeroki zakres procesów budowlanych, a brytyjski pracownik zawęża swoje obowiązki tylko do jednego, tylko do tego wyuczonego? Dlaczego system edukacyjny w szkołach budowlanych w Polsce jest tak rozszerzony i w ogóle, jak Polska radzi sobie z zapewnieniem bezpłatnej edukacji podstawowej oraz wyższej w obecnej dobie? W listopadzie 2012r. w Polsce odbyła się debata na temat edukacji, w której wziął udział m.in. minister edukacji Wielkiej Brytanii Michael Gove i minister edukacji Pani Krystyna Szumilas. Debata dotyczyła systemu edukacyjnego w Polsce, którego poziom został określony przez firmę edukacyjną Penguin oraz przez wydawnictwo „Financial Times” jako 14 w rankingu 50 krajów świata. Polska zajęła miejsce tuż za Szwajcarią, Irlandią i Danią. Brytyjski minister Michael Gove zachwalał podnoszenie wyników słabych uczniów, zmniejszanie różnic pomiędzy najgorszymi i najlepszymi szkołami, a także pomniejszanie przepaści w wykształceniu wśród dzieci rodzin zamożnych i biednych. Minister Michael Gove był tak zachwycony systemem edukacyjnym w Polsce, iż określił go jako drugi „cud nad Wisłą” i zapewnił przyszłościowe wdrażanie wskazówek edukacyjnych również do systemu brytyjskiego na podstawie zebranych informacji oraz statystyk w Polsce.


Są to sporadyczne przejawy integracji oraz współpracy na platformie edukacyjnej pomiędzy naszymi krajami, które, jak widad, uczą się od siebie nawzajem, o czym nie można było powiedzied jeszcze 10 lat temu w początkowych fazach brytyjskich zmagao z migracją. Należy je dostrzegad i chwalid, gdyż to one właśnie wpływają na nasz stosunek do samych siebie. Te przejawy kierowane w przyszłośd są elementami łączącymi nas ze sobą i zachęcają do wspólnego dialogu, prowadzącego do wymiany doświadczeo, poznawania obu stron, a przede wszystkim wyjaśniania nieznanych sobie do tej pory różnic, jakie dzielą środowisko polonijne i brytyjskie. Najważniejszym jednak elementem w integracji, która powinna byd obopólną i powinna dotyczyd każdego, nie tylko wybrane grupy społecznościowe lub mniejszościowe, jest wzajemne poszanowanie i tolerancja. Na ten temat właśnie Frances O’Grady, podczas corocznego seminarium TUC Annual Conference North East w kwietniu 2013r, przemawiała do delegatów i nawoływała do tolerancji i wspólnego działania na rzecz poprawy lokalnej ekonomii oraz stosunków środowiskowych. Proponowała również wzrost zarobków nie tylko do „minimalnej stawki”, ale do „sprawiedliwej stawki” wynagrodzenia za posiadane wykształcenie oraz za wykonywaną pracę. Nadmieniła również, iż dotyczyd to powinno zarówno brytyjskich pracowników, jak i wszystkich innych mniejszości narodowych żyjących i wykonujących swoje zawody w UK bez względu na rasę, wyznanie czy pochodzenie. Powyższe przykłady są dowodem na to, dlaczego w żaden sposób nie należy narzucad jednostronnie zasad integracji mniejszościom narodowym. Powinien to byd proces, który wspólnie buduje zaufanie i łączy wielokulturowe środowiska ze sobą dzięki wspólnym działaniom skierowanym we wspólnym kierunku. To właśnie wtedy nauczymy się współpracowad i myśled podobnie. Natomiast narzucanie z góry określonych definicji i zasad doprowadza do zaburzeo i dominacji jednej nacji nad innymi. Polska migracja zarobkowa XXI wieku jest doskonałym dowodem integracji, czego przejawem stała się jej nadzwyczajna mobilnośd, ambicja zdobywania wykształcenia i kariery w UK oraz obsesja na punkcie rozwoju osobistego, która może byd tylko zaletą

wśród Polaków.

Grafika: Arsen Gevorgyan

Nadal jednak czekamy na to, aby zostało to zaakceptowane i przyjęte przez Brytyjczyków jako fakt dokonany i nieodwracalny. Mam wielką nadzieję, że wpływy polityczne oraz problemy ekonomiczne nie będą negatywnie oddziaływad na nasze istnienie w Wielkiej Brytanii, czego sobie i wszystkim innym szczerze życzę. REKLAMA

Twoja firma oferujemy pomoc w zakresie:   

marketingu internetowego kampanii Google promocji na Facebook-u

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń 0775 6181 004– Karolina 0752 8382 624 - Krzysztof www.poles4poles.co.uk

07


+/-

Przyrost Naturalny Tekst: Karolina Koścień W Polsce coraz częściej słyszy się o nadchodzącej katastrofie demograficznej, jeśli wkrótce nie nastąpi wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego, czyli Polacy nie zaczną płodzid potomków w ilości większej niż jeden na rodzinę. Politycy w naszym kraju robią wszystko, co możliwe, aby zachęcid rodaków do zakładania rodzin liczniejszych niż 2+1. Kuszą ich ulgami podatkowymi, zapomogami socjalnymi i innymi benefitami, aby tylko podwyższyd wskaźnik urodzeo. Problem wydaje się o tyle poważny, że nad jego rozwiązaniem zdecydował się pracowad rząd jednogłośnie wspierany przez opozycję. Za to w UK sytuacja wydaje się byd dokładnie odwrotna, do czego chlubnie lub niechlubnie masowo przyczyniają się same Matki Polki. Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, czyli gdy liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeo, świadczy nie tylko o poważnych zaburzeniach demograficznych kraju, ale również związanych z tym problemach finansowych. Liczba urodzeo w Polsce jest jedną z najniższych na świecie, plasując nas na 212 miejscu na 222 kraje. Według danych Głównego Urzędu Zdj: Agnes Kuczynska Statystycznego (GUS) wynika, że na koniec 2012 roku ludnośd Polski liczyła 38532 mln osób. Oznacza to, że względem 2011 roku nastąpił wzrost o zaledwie 4 tys. Na początku tego roku przyrost naturalny wynosił 0, 01%, co oznacza, że na każde 100 tys. mieszkaoców przybyła tylko 1 osoba. Trzy lata wcześniej wskaźnik przyrostu wyniósł 0,08%. Do 2035 roku liczba Polaków zmniejszy się o 2 miliony.

Przyrost naturalny różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów

‰ Taka tendencja może powoli doprowadzid do katastrofy gospodarczej paostwa, gdyż fundamentalna zasada systemu emerytalnego w takiej sytuacji zostanie całkowicie zachwiana składki osób pracujących nie będą wystarczające, aby utrzymad tak dużą liczbę osób w wieku emerytalnym. Ogólnie przyjęta zasada mówi, że dodatni przyrost naturalny powinien utrzymywad się w krajach słabo rozwiniętych. Wielodzietności sprzyjad ma właśnie taki model rodziny, często uwarunkowany kulturowo, nierzadko religijnie. Niski poziom życia, edukacji, opieki zdrowotnej, świadomości planowania rodziny, dostępu do środków antykoncepcyjnych, aborcji itp. sprzyja wzrostowi urodzeo.

08

Dokładnie odwrotna sytuacja dotyczyd ma krajów wysoko rozwiniętych, w których duża aktywnośd zawodowa kobiet, modny od lat model rodziny 2+1, wciąż wydłużający się okres nauki czy planowanie macierzyostwa i późne zawieranie małżeostw, znacząco wpływa na wciąż zmniejszającą się liczbę przyrostu naturalnego. I w tym momencie wielu z nas zada sobie logicznie nasuwające się pytanie – Dlaczego w takim razie wszystkie media na Wyspach wciąż bombardują nas informacjami o baby boomie czy tzw. eksplozji demograficznej, czyli bardzo szybkim tempie przyrostu rzeczywistego liczby ludności, w tym wypadku w UK – kraju przecież wysoko rozwiniętym? Należy pamiętad, że o przyroście ludności Europy Zachodniej głównie decyduje migracja. To właściwie przede wszystkim od niej zależy przyrost rzeczywisty, który powodowany jest napływem ludności w wieku produkcyjnym z byłych kolonii oraz Europy Wschodniej.

Przyrost rzeczywisty przyrost naturalny pomniejszony lub powiększony o saldo migracji. Jakiś czas temu brytyjski Daily Mail opublikował artykuł upowszechniający dośd kontrowersyjną informację na temat kobiet rodzących w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. 24% pochodziło z innego


kraju. Najwięcej wśród nich było Polek, następnie matek z Pakistanu, Indii, Bangladeszu i Nigerii. Według danych Office for National Statistics (ONS) już w 2011 roku w samym Londynie aż 64, 9 % dzieci tam urodzonych miało przynajmniej jednego rodzica z innego kraju.

Na początku tego roku przyrost naturalny wynosił 0, 01%, co oznacza, że na każde 100 tys. mieszkańców przybyła tylko 1 osoba.

Pomimo tego, że ujemny przyrost naturalny poważnie zagraża sytuacji demograficznej oraz ekonomiczno – społecznej kraju, to sytuacja odwrotna i niekontrolowany przyrost ludności również nie wróży nic dobrego, czego doskonałym przykładem jest Wielka Brytania.

Już teraz partia rządząca bez skrupułów oskarża Laburzystów o narażenie na ogromną presję systemu usług publicznych, przede wszystkim położnictwa, szkolnictwa, świadczeo socjalnych. „Oddziały położnicze nie są w stanie przyjmowad rosnącej liczby ciężarnych, brakuje 3 tys. położnych, a szkoły nie są w stanie zapewnid odpowiedniej liczby miejsc” – wyliczał Damian Green, były Minister ds. Imigracji w rządzie Davida Camerona. Jest to oczywiście częśd strategii partii rządzącej, aby zdyskredytowad politykę multikulti poprzedniego rządu, nie zmienia to jednak faktu, że zbyt duża liczba urodzeo może powodowad problemy w różnych sektorach gospodarki. Dlaczego Polki nie chcą powiększad rodzin w Polsce, jest chyba oczywiste i nie trzeba tego szczegółowo wyjaśniad; nawet bez rodziny sytuacja w kraju jest wyjątkowo ciężka. Dlaczego chcą rodzid w UK, też nie budzi wątpliwości. Aby założyd rodzinę, trzeba czud się bezpiecznie, bezpiecznie finansowo. Sami zawsze jakoś damy sobie radę, ale myśląc o potomstwie, chcemy zapewnid im wszystko, co najlepsze, a w dodatku, nie ukrywajmy, potrzebna jest stabilna sytuacja gospodarcza. Do tego dochodzą również inne czynniki. Weźmy chodby pod lupę wciąż jeszcze hojny brytyjski system świadczeo socjalnych. Według polityki zasiłków im więcej dzieci posiadamy, tym więcej benefitów nam przysługuje, czasem aż tyle, że kobietom w Zjednoczonym Królestwie nie opłaca się pracowad. Poza tym system socjalny wciąż jeszcze dośd intensywnie wspiera samotne matki, co również, pomimo łatwego dostępu do

środków antykoncepcyjnych oraz Do 2035 roku aborcji, może skłaniad kobiety do liczba Polaków podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka. Częściej słyszy się zmniejszy się również o coraz bardziej o 2 miliony. popularnej wśród Polek turystyce medycznej; ze względu na większy komfort porodu, dostępnośd środków przeciwbólowych czy bezpłatne, bezproblemowe wykonanie cesarskiego cięcia, kobiety decydują się na przyjazd do UK tylko i wyłącznie w tym celu, co również może mied znaczący wpływ na statystyki oraz obciążenie brytyjskiej służby zdrowia. Jak widad, zarówno zbyt mała liczba urodzeo, jak również zbyt duży jej przyrost, może powodowad problemy, z którymi potem długo będą borykad się kraje takie jak Polska czy Wielka Brytania. Nie zmienia to faktu, że posiadanie potomstwa, to najpiękniejsza rzecz, jakiej rodzice mogą doświadczyd i wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mied prawo do godnego porodu oraz szansy na szczęśliwe i niczym niezakłócone wychowywanie dzieci. Szkoda tylko, że czasem bywa to niemożliwe w naszym własnym kraju.

Zdj: Agnes Kuczynska REKLAMA

Arconi Serwis i projektowanie Systemów Komputerowych - pełne systemy komputerowe (Hardware & Software) - konsultacje dla firm i osób prywatnych

Graham@arconi.co.uk — 07984805448 09


Ważny dzień dla Polski i Polaków nie tylko w Wielkiej Brytanii

W

sobotę 25-go maja 2013 roku w Liverpoolu doszło do historycznego wydarzenia. W ramach trwających kilka dni obchodów 70-tej rocznicy Bitwy o Atlantyk, odsłonięta została ważna dla nas Polaków pamiątkowa tablica. Wygrawerowane na niej słowa upamiętniają polskich marynarzy, którzy oddali swoje życie w Bitwie o Atlantyk i tym samym oddali je dla zwycięstwa nad niemieckim okupantem. Docenienie i uhonorowanie polskich żołnierzy oraz marynarzy to kwestia budząca ciągle żywe emocje i to zarówno ze strony polskiej, jak i angielskiej. Doprowadzenie do odsłonięcia tablicy to zasługa Polish Navy, Polish Merchant Navy oraz wielu osób z polskiej społeczności, a także samych Anglików. To wielkie wydarzenie w Liverpoolu to zwycięstwo prawdy, szacunek dla poległych, szacunek dla żyjących potomków, dla polskiej społeczności w UK, ale przede wszystkim dla Polski i jej wkładu w zwycięstwo II wojny światowej. Bardzo ważnym aspektem faktu odsłonięcia tablicy jest uznanie i szacunek samych Brytyjczyków oraz współpraca polskiej i angielskiej dyplomacji.

Doprowadzenie do odsłonięcia tablicy to zasługa Polish Navy, Polish Merchant Navy oraz wielu osób z polskiej społeczności, a także samych Anglików.

Obchody 70-rocznicy Bitwy o Atlantyk świętowane były na terenie całej Anglii. W Liverpoolu natomiast w dniach 23-28 maja władze miasta podjęły się wielkiego wyzwania i zorganizowały huczne obchody. W ramach tych obchodów, dzięki współpracy Polskiego Attachatu w Londynie oraz Merseyside Polonia z Polskim Konsulatem w Manchesterze, nie zabrakło uhonorowania, przedstawienia i wyjaśnienia polskiego wątku historii. Odsłonięcie tablicy /Pier Head/ poprzedzone było starannie przygotowanym programem, którego pierwszym punktem była konferencja w Merseyside Maritime Museum. Tematem konferencji w Lecture Theatre był wkład i udział Polskiej Marynarki Wojennej w Bitwie o Atlantyk, zapoznano także z mało znanymi faktami z historii Polski, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Uczestnicy konferencji mogli usłyszed wypowiedź Ewy Szegidewicz z Kresy-Syberia Wirtualne Muzeum oraz Martina Hazell, historyka i autora książki dotyczącej Polskiej Marynarki Wojennej, wspomnieo z jej historii oraz udziału w II wojnie światowej.

Występujący wygłosili prelekcje i przybliżyli fakty historyczne. Ewa Szegidewicz przedstawiła dane dotyczące zdarzeo na Kresach i wywózek polskich osadników na Syberię, a także pracę i sposób działania Kresy-Syberia Virtual Museum. Podczas swojego wystąpienia autor książki „Poles Apart” Martin Hazell opowiedział publiczności o okolicznościach dotyczących śmierci gen. Wł. Sikorskiego. Prelekcji słuchało wielu gości, a wśród nich dowodzący i częśd załogi ORP/Okręt RP/ Kościuszko. Ten polski okręt przypłynął specjalnie na uroczystośd do Liverpoolu. Polscy marynarze z zainteresowaniem słuchali Ewy Szegidewicz oraz Martina Hazell- pasjonata historii i pisarza. Po konferencji zgromadzeni goście wzięli udział w uroczystej paradzie/Merchant Navy Parade/. Polacy rozpoczęli swój marsz spod Maritime Museum, a następnie spotkali się z władzami miasta Liverpool i dalej pomaszerowali razem we wspólnym pochodzie. W marszu brała udział dostojnie prezentująca się załoga ORP Kościuszko, której towarzyszyła Gosia Mc Kane/Merseyside Polonia/.

10

Tekst i zdjęcia: Joanna Dudzic


Anglo-Polish Society Londyn/, Tadeusz Musioł/społecznik i harcerz zasłużony dla polskiej społeczności/, Marek Wróbel /SPK/, Jerzy Kowalski /Komendant Hufca Gdynia/, Ryszard Bracha /syn polskiego marynarza z ORP Orkan i ORP Garland/, Edward Wilczyoski z małżonką Ireną /członek SPK/, Marek Mykytyn/harcerz, sekretarz Hufca Gdynia/, Ryszard Berechula /reprezentacja Polskiej Szkoły im.św. St. Kostki w Manchesterze/, Gosia Mc Kane/Merseyside Polonia/, Laurence Sidorczuk, Teresa Bereźnicka /SPK i PSPK/, Dariusz Dudzic /potomek żołnierza II Dywizji, członek SPK i PSPK/, Małgorzata Nagrabska/Konsulat RP w Manchesterze/, Anna Kucman /Konsulat RP w Manchesterze/, oraz osoby, których nazwiska nie są znane autorce relacji. Istotnym, bo najbardziej podniosłym, punktem uroczystości była wspólna modlitwa poprowadzona przez Księdza Prowincjała Wojciecha Świątkowskiego oraz złożenie wieoców pochodzących od różnych organizacji. Słowa wypowiedziane przez Księdza Prowincjała zawierały nie tylko błogosławieostwo dla poległych, ale i ponadczasową mądrośd. Wśród złożonych kwiatów można było dostrzec wieoce od Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II, od kolegów z kół SPK oraz PSPK/Polskie Stowarzyszenie Pamięci Kombatanckiej/. Polski Konsul Łukasz Lutostaoski oraz Komandor Grzegorz Mucha zostali kolejno poproszeni o wypowiedź przed reporterami i kamerą BBC. Niestety zamieszanie i brak miejsca wokół przemawiających uniemożliwiły bliższe podejście i nagranie wypowiedzi. Przesłaniem słabo słyszalnej wypowiedzi Konsula RP Łukasza Lutostaoskiego było wyrażenie zaszczytu bycia w tym dniu w tym miejscu. Podczas przemarszu Polaków obserwująca wydarzenie publicznośd mogła zobaczyd dostojne polskie sztandary. Wspólny przemarsz zgromadził najwyższe władze miasta, weteranów, kombatantów reprezentujących różne formacje wojskowe, a przede wszystkim ogromną publicznośd. Maszerującym towarzyszyły oklaski zgromadzonych, licznie przybyłych na obchody 70-tej rocznicy Bitwy o Atlantyk. Docelowym punktem maszerujących były miejsca pamięci, pod którymi złożono opatrzone dedykacjami wieoce. Polska częśd uczestników pochodu zatrzymała się w miejscu /Pier Head/, gdzie wcześniej wmurowano tablicę upamiętniającą wkład Polaków w zwycięstwo na Atlantyku. Odsłonięcia dokonała Wanda Lesisz, żona Komandora Tadeusza Lesisza. Podczas odsłonięcia tablicy obecni byli: Komandor Stanisław Król z małżonką/Attachat Obrony Ambasady RP w Londynie/, Konsul Generalny RP w Manchesterze Łukasz Lutostaoski, Komandor Grzegorz Mucha z ORP Kościuszko, Ksiądz Prowincjał Wojciech Świątkowski, Wanda Lesisz, żona komandora Tadeusza Lesisza z córką, Otton Hulacki /kombatant, członek SPK, Friends of Błyskawica Society/, Władysław Niezgoda/kombatant z SPK/, Ewa Szegidewicz /Kresy SyberiaVirtual Museum/, Marek Lange /SPK i PSPK-Polskie Stowarzyszenie Pamięci Kombatanckiej/, Ryszard Kowalski /Honorowy Ambasador Gdaoska w Wielkiej Brytanii, prezes Anglo-Polish Society/, Beata Kowalska /Honorowa Ambasador Gdaoska w Wielkiej Brytanii, Anglo Polish-Society/, Leszek Pawlik/wielki społecznik i mąż zaufania wśród Polonii nie tylko z Manchesteru oraz członek wielu organizacji/, Hanka i Krzysztof Januszewscy/Polish Heritage,

Po tych wszystkich ważnych chwilach nadszedł czas na zdjęcia. Wiele z przybyłych osób pragnęło upamiętnid ten czas, miejsce i przybyłych. Między wszystkimi uczestnikami pochodu i uroczystości panowała wspaniała atmosfera współpracy, pomocy, wsparcia i przyjaźni, które uwieoczyły ten piękny dzieo, dodały ducha oraz poczucia jedności wszystkim przybyłym. Joanna Dudzic członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Manchester oraz Polskiego Stowarzyszenia Pamięci Kombatanckiej

11


International Community Organisation of Sunderland Z p. Michałem Chantowskim (Koordynatorem Projektu) rozmawia Katarzyna Bobrzak Tym razem zapraszam do mojej rozmowy z Michałem Chantowskim, przedstawicielem International Community Organisation of Sunderland, członkiem Sunderland Black and Minority Ethnic Network, a także reprezentantem polskiej społeczności w mieście Sunderland. Ta owocna współpraca organizacji ICOS z siedmioma innymi lokalnymi organizacjami charytatywnymi zaowocowała milionowym funduszem, jaki rząd przeznaczył do podziału do dalszego rozwoju ich działalności.

Jak i kiedy powstał ICOS i jakie miał założenia? ICOS powstał w lipcu 2009 roku – więc niedługo świętowad będziemy 4 lata. Naszym celem jest i było polepszanie jakości życia mniejszości narodowych w regionie North East of England. Z jakimi mniejszościami współpracujecie w Waszym regionie? ICOS pracuje z członkami wszystkich mniejszości narodowych. Naszymi członkami są między innymi Włosi, Litwini, Nigeryjczycy i Iraoczycy. Jednak trzeba podkreślid, że ok. 60% naszych członków (mamy obecnie 340) to Polacy. Jak wygląda współpraca z urzędem miasta Sunderland oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi? Współpracujemy z każdym, kto pomaga nam w realizowaniu naszych celów statutowych, ale na pewno naszymi kluczowymi partnerami są lokalne i regionalne organizacje wspomagające cały sektor mniejszości narodowych, np. Sunderland Black and Minority Ethnic Network oraz BECON. Jeśli chodzi o współpracę z władzami lokalnymi i służbą zdrowia (NHS), to staramy się nie tylko przedstawiad problemy, z jakimi stykają się nasi członkowie, ale też wpływad na procesy decyzyjne tak, aby uwzględniały one potrzeby naszych członków. Przedstawiamy także możliwe rozwiązania danych problemów. Dzięki naszej interwencji władze miasta Sunderland zmieniły kryteria przyznawania pomocy w sytuacjach kryzysowych, uwzględniając potrzeby osób, które mieszkają w mieście krócej niż rok, lecz dłużej niż pół roku. Regularnie spotykamy się także z regionalnymi władzami Jobcentre Plus, aby omówid

12

problemy, z którymi spotykają się nasi członkowie. Michał, pochwal się najciekawszymi projektami, które udało się Wam zorganizowad? Na pewno jednym z bardziej istotnych i ciekawszych projektów jest doroczny festiwal Made In Poland, przy realizacji którego współpracujemy z szeregiem innych organizacji, m.in. North East Polish Community Organisation (NEPCO) i Polish Community Organisation (PEGAZ). Uważam tak, gdyż festiwal ten w sposób skuteczny przybliża zarówno Brytyjczykom, jak i innym mieszkaocom naszego regionu polską kulturę. Myślę, że nasze porady i rzecznictwo są w tej chwili naszym najważniejszym projektem. Co miesiąc pracujemy nad co najmniej 30

przypadkami/problemami, z jakimi spotykają się nasi członkowie, pomagając ponad 15 osobom. Sprawy, w których pomagamy to, np. problemy w pracy, problemy z otrzymaniem zasiłku, wypełnianie formularzy, aplikacji itp. Poza tym organizujemy wszelakiego rodzaju zajęcia sportowe, spotkania informacyjne, a także zajęcia z angielskiego. Od początku naszej działalności przewinęło się przez nasze szeregi ponad 60 wolontariuszy i, można uznad, że wolontariat jest także kolejnym ważnym projektem będącym jednocześnie częścią wszystkich innych projektów, które realizujemy. Sądzę jednak, że najważniejszym projektem jest ICOS jako całośd – projekt, który pozwala emigrantom zarówno wszechstronnie się rozwijad, jak i znaleźd wsparcie w potrzebie.

Od lewej - Michał Chantowski, Mayor of Sunderland i Daniel_Krzyszczak


Jak ICOS zmieniał się na przełomie lat i jak się przekształcał? Zaczynaliśmy jako stowarzyszenie. Była to organizacja mała, skupiająca mniej niż 100 członków, głównie Polaków, paru wolontariuszy, z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi i oczywiście bez pracowników. Teraz ICOS jest zarejestrowaną organizacją charytatywną, ma prawie 350 członków, 25 wolontariuszy i 2 pracowników. To wciąż mało, ale teraz możemy jeszcze efektywniej służyd naszej społeczności. Czy pamiętasz najśmieszniejsze momenty lub potknięcia? Na spotkanie naszego klubu szachowego nie przyszedł nikt oprócz założycieli... ;) Czy otrzymanie miliona funtów na przyszłą działalnośd to znak sukcesu czy przykład integracji i akceptacji przez brytyjskie społeczeostwo w regionie Wearside w północnej Anglii? Myślę, że przyznanie nam powyższego dofinansowania świadczy o tym, że ICOS jest szczególnie w mieście Sunderland postrzegany jako prężna, profesjonalnie zarządzana organizacja. W innym wypadku duże, znane organizacje i firmy działające w mieście, jak np. Age UK Sunderland, EDF Energy czy Groundwork North East Sunderland, nie zdecydowałyby się na współpracę z nami. Co łączy Polaków z innymi mniejszościami, a co ich dzieli? Według mnie łączy nas wspólnota losów. Zrozumienie tego jest kluczem do sukcesu.

Nie powinniśmy konkurowad z innymi mniejszościami o względy Brytyjczyków czy tym bardziej z tymi mniejszościami walczyd, ale współpracowad. Rasizm i dyskryminacja, jako zjawisko, dotykają zarówno Polaków, jak i Afrykanów. Z kolei Polakom (lecz także członkom innych nowo przybyłych społeczności) brakuje często sieci wsparcia i dostępu do informacji, jakie zazwyczaj mają społeczności dłużej tu osiadłe, np. bengalska czy hinduska. Występują oczywiscie różnice kulturowe pomiędzy Polakami i np. Iraoczykami (to truizm), ale czasem spotykam się z zadziwiającymi podobieostwami. Zarówno w Iranie, jak i w Polsce, istnieje zwyczaj topienia Marzanny (warto przypomnied, że Polacy i Iraoczycy są Indoeuropejczykami – byd może tu należy szukad korzeni powyższej tradycji). Czego brakuje emigrantom przebywającym w Wielkiej Brytanii i czego najbardziej się obawiają? To temat rzeka. Często brakuje im poczucia, że idą do przodu. Znam osoby z doskonałym angielskim i z dobrym poziomem wykształcenia, które jednak pracują w miejscach, w których nie są w stanie wykorzystad swego potencjału. Wynika to z braku doświadczenia w danej dziedzinie w Wielkiej Brytanii lub niemożności zmiany miejsca pracy związanej z zaciągnięciem kredytu na mieszkanie. Brakuje też czasem poczucia stabilności – pozostają rozdwojeni pomiędzy dwoma krajami i dwiema różnymi rzeczywistościami. W Polsce mają zazwyczaj rodzinę, czasem mieszkanie. Jak utrzymad

bliski kontakt z rodziną, zaopiekowad się bliskimi, kiedy mieszka się w innym kraju? Sprzedad mieszkanie w Polsce czy nie? To pytania, na które my wszyscy musimy sobie odpowiadad. Jeśli chodzi o obawy, to na pewno kryzys ekonomiczny spowodował, że wiele osób boi się utraty pracy. Zbyt wielu Polaków obawia się też rasizmu i dyskryminacji, stąd dyskusje na forach internetowych, w których omawia się, gdzie i w jakich dzielnicach żyje się bezpiecznie, a gdzie raczej nie szukad miejsca na zamieszkanie. Czy wzrastająca obecnie popularnośd partii politycznej UKIP może byd przyszłym zagrożeniem dla Polonii oraz dla innych mniejszości w regionie? W krótkim przedziale czasowym – nie. W dłuższym – zdecydowanie tak. Na pewno hasła głoszone przez powyższą partię mogą zadziaład jako katalizator negatywnych postaw w stosunku do emigracji, a co za tym idzie – emigrantów. Bardziej jednak martwi mnie fakt, że największe partie polityczne w tym kraju próbują teraz zabrad głosy partii UKIP poprzez wysuwanie propozycji niekorzystnych dla emigrantów oraz mniejszości narodowych, np. utrudnianie dostępu do mieszkao komunalnych. International Community Organisation of Sunderland to organizacja wielokulturowa i trudno nam będzie współpracowad z władzami, które w wielokulturowośd nie wierzą. Życzę powodzenia w długiej i owocnej działalności oraz następnego miliona funtów.

13


Obchody rocznicy i edukacja

L

zdj. Sebastian Góra

Tekst i zdjęcia: Joanna Dudzic

iczna obecnośd i przykłady postaw Polaków wychowanych na ideałach: Bóg Honor Ojczyzna pozytywnie wpływają na emigrantów przybyłych do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich lat. Byd może z perspektywy czasu i przestrzeni łatwiej jest zrozumied historię i dzieje własnego kraju. Nowo przybyli, którzy osiągnęli stabilizację ekonomiczną, rozpoczynają nowe życie. I właśnie w związku z nim oraz pobytem w wielokulturowym kraju szukają swojej tożsamości, a także wykazują dbałośd o polską kulturę i tradycję. Przebywanie poza krajem ożywia nasz uśpiony patriotyzm oraz zainteresowanie historią, która pozwala objąd w całośd wiedzę dotychczas książkową. Nasze nowe życie w Wielkiej Brytanii, gdzie od czasów II wojny światowej mieszka bardzo liczna grupa rodaków, powoduje, że my- emigranci przybyli po roku 2004, uczymy się od bardziej doświadczonych i często przejmujemy ich dobre, przedwojenne zwyczaje. Będąc za granicą, zaczynamy jasno i wyraźnie widzied bogactwo, spuściznę i znaczenie naszej własnej historii, kultury i tradycji. Właśnie w związku z historią i tradycją zaczynamy z patriotyzmem traktowad kolejne rocznice ważnych wydarzeo i świąt narodowych. Przykładem takiego uroczyście obchodzonego święta jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 roku, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją regulującą ustrój prawny. W związku z 222 rocznicą uchwalenia tego dokumentu w Manchester miały miejsce w maju dwie uroczystości. Pierwsza odbyła się 6-go maja w jednym z najelegantszych hoteli w centrum miasta. Jej organizatorem był Konsulat Generalny w Manchester. Na tę imprezę, oprócz środowiska polonijnego, przybyło bardzo wielu angielskich gości, reprezentujących oficjalne władze. Najważniejszą częścią tego spotkania był ciekawy odczyt poświęcony historii, który przybliżył naszym angielskim gospodarzom fakty oraz historię Polski z jej zawiłościami. Odczyt zaprezentowany został przez angielskiego naukowca, profesora historii w języku angielskim, co wzbogaciło kontekst obchodów rocznicy oraz dodatkowo wniosło wartośd edukacyjną poszerzając wiedzę uczestników. W czasie tego wieczoru zabrzmiała także muzyka, m.in. Polonez M. Ogioskiego. Przybyli goście wspólnie zjedli specjalnie przygotowany posiłek, w którego menu nie zabrakło polskiego specjału.

14

Druga uroczystośd odbyła się 12-go maja w sali parafialnej przy Polskim Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Manchester. Jak co roku, Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. St. Kostki, zorganizowała barwne przedstawienie upamiętniające ważny dla Polski wspomniany już dzieo 3-go maja 1791 roku. Ta data jest celebrowana przez Polaków rozsianych po całym świecie oraz szczególnie promowana w polskich szkołach jako dodatkowa lekcja historii. W tym roku, w przygotowanie w Manchester obchodów 222 rocznicy Konstytucji 3-go Maja, zaangażowane były wszystkie klasy oraz wszyscy nauczyciele. Taka wspólna praca uczniów i nauczycieli nadała tej ważnej rocznicy dodatkowego znaczenia. Czas poświęcony na przygotowanie programu stał się dla dzieci i młodzieży aktywnym procesem dydaktyczno-edukacyjnym. Program artystyczny obchodów obejmował wszystko to, co zawiera się w takich pojęciach, jak: kultura polska, historia, tradycja oraz symbole narodowe. Można było usłyszed zarówno twórczośd A. Mickiewicza, jak i J. Brzechwy, ale także M. Konopnickiej. Nie zabrakło takich narodowych symboli, jak tradycyjne taoce, śpiew czy stroje. Na sali, wśród przybyłych gości, można było zobaczyd m.in.: Konsula Generalnego RP w Manchester Łukasza Lutostaoskiego z małżonką Kamilą i z dziedmi, księdza proboszcza Polskiej Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Manchester Ryszarda Sadeckiego, prezesa SPK /Stowarzyszenie Polskich Kombatantów/ dra Andrzeja Różyckiego, Marka Wróbla /SPK/, p.Władysława Niezgodę /kombatanta z SPK/, p. Bogdana Trybuchowskiego / społecznika oddanego Polskiej Szkole oraz Parafii, fundatora nagród dla uczniów, syna pierwszej kierowniczki Polskiej Szkoły p.Olgi Trybuchowskiej/z małżonką Heleną oraz p. Zofię Szyman / kombatantkę należącą do SPK/, p. Leokadię Oracz /kombatantkę należącą do SPK/, wielkiego społecznika i syna żołnierza II Wojny Światowej Jana Grzywioskiego z Rady Opiekuoczej Polskiej Szkoły


oraz wielu innych zasłużonych Polaków, patriotów, a przy tym działaczy i społeczników.

uczniom pięknie oprawiony dokument. Obserwując to wszystko, co miało miejsce tego popołudnia, można było dostrzec pasję i poświęcenie nauczycieli Polskiej Szkoły im. św. St. Kostki, którzy włożyli mnóstwo pracy i zaangażowania w przygotowanie uczniów do tego występu-lekcji. Panie Danusia Antonik /v-ce kierowniczka szkoły i opiekująca się harcerkami/ oraz p. Violetta Jackiewicz, która dzieciom i szkole dawno ofiarowała całe swoje serce, doskonale koordynowały całością artystycznego widowiska.

Ponadto na widowni można było zobaczyd wielu rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz polskiej społeczności, którym leży na sercu wychowanie dzieci na świadomych swojej tożsamości Polaków. Program artystyczny obchodów wzbogaciły występy profesjonalnych formacji artystycznych. Na scenie, razem z dziedmi, zaprezentowały się dynamicznie rozwijające swoje repertuary zespoły: „Po prostu Nowa Biesiada” oraz bardzo skoczny „Polonez”. Podczas występu Poloneza Konsul RP Łukasz Lutostaoski spontanicznie zataoczył razem z dziedmi na scenie.

To popołudnie zakooczyło się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego, którego brzmienie, po raz kolejny, uświadomiło wszystkim znaczenie historii, tradycji, kultury i, co najważniejsze, siłę wynikającą ze wspólnoty i jedności polskiej społeczności w Manchester.

Niespodzianką podczas wydarzenia i świetnym elementem edukacyjnym okazała się przywieziona z Warszawy przez polskiego konsula replika oryginalnego dokumentu Konstytucji 3-go Maja. Konsul Łukasz Lutostaoski osobiście zaprezentował zgromadzonym

Tegoroczne obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przejdą do historii jako uroczystośd i równocześnie aktywna lekcja historii.

REKLAMA

BADANIA PROFILAKTYCZNE “MINI”

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

Cena promocyjna

£99

£149

£169

Cholesterol + HDL + LDL + trójglicerydy

Poziom glukozy

Ciśnienie krwi

Badanie enzymów serca

√ √

Badanie hormonów tarczycy Wskaźnik masy ciała BMI

Ryzyko raka prostaty

Cytologia

Badania zawarte w pakietach slużą profilaktyce lub wykryciu ryzyka związanego z chorobami takimi jak :

Miażdzyca / Nadciśnienie tętnicze / Choroba wieńcowa serca / Cukrzyca / Nadczynność lub niedoczynność tarczycy / Ryzyko raka szyjki macicy / Ryzyko raka prostaty GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

REJESTRACJA:

0161 228 6515 075 1913 7072

15


Tekst: Agnes Kuczynska So you want to buy yourself a camera and get going with creating your photography. But where do we start? Which company, which range or maybe which colour? ;) Well, the last matter has already been preselected by the producers making it mainly black if you're going pro and will be mostly looking through the camera - not at it. But the good news for the happy snappers who don't have very high expectations on the variety of options available in settings is that there is a few more colours available like silver, yellow, red and even pink. Phew..! What else? Having covered that vague subject lets go towards the next one which will be the range. This is where it gets complicated but Photomind is going to make it easier for you, so chin up. One of the division criteria being taken under consideration before buying a camera used to be film and digital until recently. Nowadays unfortunately film is not as practical, it is expensive, time consuming and not so easily accessible although definitely not unworthy of our attention. We will get into the subject of film, the history and ways of developing pictures in some of the future issues. “The Wet

Process” will be the subject of our practical events as soon as we’ll find people who would like to help us with their knowledge and experience in this field. This will undoubtedly be an unforgettable event for many of us which will help us broaden our understanding of postproduction and not only that. In this article we will concentrate on digital cameras which are divided on the basis of the sensor size into three format sections: small, medium and large. That amazing mechanical part which is sensitive to light consists of millions of pixel sensors, each of which includes a photodetector. Its job is to convert the light from the subject of our photography into an electronic signal, which then is converted into a digital picture. The size of the sensor decides about the quality of the pictures and that’s where the secret is revealed. For most of us happy snappers small format cameras can definitely still be more than satisfying as the difference is not as certain while just looking at the picture. It’s the print size that gives away the equipment that we are using but not only. Read on if you want more detailed information. The small format camera can be divided into another three main sections within which we have so -called “Point and shoot” (P&S), hybrid/bridge and DLSR cameras, which sensors size is from 4.54 x 3.42mm to 36 x 24 mm.

16


P&S also known as compact It is a still camera created for simple operations which have integrated autofocusing lenses and flashes with automatic programs for different lighting options. This is the most popular type of camera on the market at the moment as it is relatively cheap, light weight and with the technology moving forward the effect can be satisfying for most users. It is more convenient to take this kind of camera to a party or a gig as it is more mobile. Bridge The term “bridge camera” used to describe the cameras which fill the gap between P&S and DSLR cameras. They are giving a lot more possibilities than the compact ones as you have manual mode available, where you can control the ISO sensitivity, shutter speed, aperture, color balance and metering and the sensor size is relatively larger but most of those cameras lack an optical viewfinder system. The lenses are still integrated but otherwise they are very similar to DSLR cameras also in the appearance, weight and size.

Zdjęcia: Agnes Kuczyoska

DSLR – Digital Single Lens Reflect (my personal favourite ;) Single lens reflect - but what does it mean in practise? Single lens in is used for viewing the subject as well as reflecting the view on the sensor using the mirror inside the camera. When we decide to take a picture with pressing the button the mirror is very active. It jumps vertically out of the image path and lets the light access the sensor through the shutter. Amazing, isn't it?! There's loads to be said about this fantastic equipment but the most exciting features are interchangeable lenses, adjustable ISO sensitivity, depth of field preview, integrated light meters, mirror locking and many more. We'll be talking about each of those features in more detail in the next articles. The medium and large camera format is a bit more distant from everyday average users. The people who love digital backs are mailny photographers benefiting from better quality and more features. Medium format digital sensor size is twice as large as the full frame DLSR and also provide more colour and tone information. Some of the large format cameras (called also the view cameras) using linear scanning backs have up to 416 mega pixel resolution and are mostly used by photographers who need very large prints of their photography. Tell me now, which camera would you choose for your needs? I hope I made it a bit clearer for you!

17


Światowa Biblioteka Polonijna Projekt „Światowej Biblioteki Polonijnej” to tylko początek szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu jednoczenie Polonii wokół wspólnych inicjatyw, we wspólnej sieci networkingowej dla organizacji polonijnych. Projekt Biblioteki powstanie we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech oraz Polish Cooperation Network (PCN), organizacji charytatywnej tworzącej networking internetowy i dostarczającej darmowe strony organizacjom polonijnym. Projektowana strona internetowa ma na celu zgromadzenie księgozbiorów ze szkół polonijnych, parafii Polskich Misji Katolickich i innych organizacji, które dysponują książkami. Wspólna baza danych pozwoli np. na rotację księgozbiorów między różnymi organizacjami, co z kolei przyczyni się - przy minimalnych opłatach do odświeżenia zbiorów każdej biblioteki, ułatwi także Polonii zorientowanie się w ofercie poszczególnych bibliotek. Włączenie się dziesiątek różnych organizacji pomoże też w uzyskaniu znaczących zniżek przy zakupie książek w Polsce. Wspólna sied bibliotek pozwoli także na efektywne zagospodarowanie zbędnych pozycji i przekazywanie ich tym bibliotekom, które ich mogą potrzebowad. Planujemy również przeprowadzanie akcji zbierania książek wśród Polonii i przekazywania zbiorów organizacjom w biedniejszych krajach. Pragniemy także wskazywad stowarzyszeniom różne pomysły na zwiększanie swoich księgozbiorów i sposobów lepszej promocji ich wśród lokalnych społeczności, np. poprzez strony innych organizacji polonijnych, które są w sieci PCN. Wspólny system informatyczny daje ogromne możliwości, a my chcemy je wykorzystad dla wspierania Polonii i Polaków na całym świecie.

Projekt jest także wyjątkowy z tego względu, że właściwie każdy może zostad DARCZYOCĄ BIBLIOTEKI POLONIJNEJ poprzez przekazanie kilku swoich książek jako „książek przechodnich”, czyli takich, które będą przesyłane między różnymi ludźmi. Jedyny koszt to ewentualnie przesyłka pocztowa. Książka pozostaje w naszym posiadaniu do czasu zgłoszenia się po nią kolejnej osoby. W Polsce taki system już istnieje i rozwija się bardzo dobrze, wierzymy, że za granicą też się on przyjmie. O efektach podjętej współpracy będziemy sukcesywnie informowad Paostwa za pośrednictwem naszych stron internetowych polishcooperation.net oraz www.zhpwn.com. Dodatkowe informacji o działaniach PCN, jak się można włączyd, jak zacząd wspólne projekty oraz jak założyd sobie darmową stronę internetową, są udzielane przez prezesa PCN Dawida Wawrzyniaka wawrzyniak@polishcooperation.net lub dyrektora PCN w Niemczech matysiak@polishcooperation.net Dawid Wawrzyniak Prezes PCN Polish Cooperation Network

Robert Matysiak Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech oraz Dyrektor PCN Niemcy REKLAMA

18


Słownik Stomatologia – Stomatology/Dentistry Dentysta

Dentist

Ząb

Tooth

Zęby

Teeth

Zęby mleczne

Baby teeth

Zęby stałe

Permanent teeth

Ząb martwy

Dead tooth

Korzeń zęba

Root of the tooth

Próchnica zębów

Tooth decay/Cavity

Ból zęba

Toothache

Pulsujący ból

Pulsating pain

Znieczulenie miejscowe

Local anaesthetic

Zdrętwiały

Numb

Plomba

Feeling

Koronka

Crown

Leczenie kanałowe

Root canal treatment

Usuniecie zęba

Tooth extraction

Aparat ortodontyczny

Braces

Wizyta dentystyczna

Dental appointment

3 9 5 2

DENTYSTA GINEKOLOG PEDIATRA LEKARZ RODZINNY POŁOŻNA ORTODONTA PSYCHIATRA SZCZEPIENIA

2 8 6

GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

Dostarczana bezpośrednio pod Twoje drzwi. 12 wydań jedyne £10 - każde wydanie będzie bezpośrednio wysłane pocztą pod wskazany adres !!! Zamów już dziś tel: 075 2838 2624 E-mail: redakcja@europejczyk.co.uk

6

7 8 1

8

9 7

4 4 3 6

REJESTRACJA: 0161 228 6515 075 1913 7072

PRENUMERATA !!!

3 6

ZIELONA PRZYCHODNIA MANCHESTER

5 3 2

KONKURS - SUDOKU Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać. Do wygrania KUPON LOJALNOŚCIOWY do wykorzystania w sklepach TOP SHOP, Dorothy Perkins, TOP MAN, BURTON, Miss Selfridge etc. wartości £40. Odpowiedzi prosimy przesyłać do 25 CZERWCA 2013 na adres mailowy magazynu: redakcja@europejczyk.co.uk Zwycięzca będzie ogłoszony w lipcowym wydaniu. ZWYCIĘZCA MAJOWEGO KONKURSU:

Pani Karina Szulc

GRATULUJEMY!!! Nagrodę prześlemy pocztą. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

19


OGŁOSZENIA DROBNE

UBEZPIECZENIA

USŁUGI

NAPRAWA DEKODERÓW

Firma Benefit4u z siedzibą w Halifax zaprasza: doradztwo imigracyjne, socjalne i księgowe tel. 07547057016 lub 01422647070 www.benefit4u.co.uk

Cyfra, Polsat, N, TnK Naprawa pilotów Gwarancja na naprawy !!! Naprawa w UK, ok. 2-3 dni!!! Dzwoń lub SMS, Grzegorz

Przesyłki-przeprowadzki międzynarodowe UK-PL Jesteśmy dostępni 24/7, konkurencyjne ceny Krótki termin realizacji, dostawa wprost pod Twoje drzwi tel: 07821337341/07523627826 lub ajtransss@op.pl

Tel. 07706919482

Naprawa oprogramowania i sprzętu komputerowego Windows XP/Vista/7 Smartfony z Android OS Manchester

Kompleksowa naprawa laptopów i komputerów stacjonarnych Marcin Tel. 0754 1576 209

Tel. 07895 473 176 Serwis Komputerowy Manchester

PRACA

Medycyna estetyczna: Younger YOU usuwanie zmarszczek, botox, wypełnianie zmarszczek KASIA - 07799407423

W związku z rozwojem magazynu Europejczyk, poszukujemy sprzedawcy powierzchni reklamowej. Od kandydata wymagamy: bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, umiejętności samodzielnej pracy, otwartości w kontaktach interpersonalnych, zdolności negocjacyjnych. Jeśli posiadasz powyższe cechy i umiejętności to wyślij nam swoje CV na adres: redakcja@europejczyk.co.uk lub skontaktuj się telefonicznie 07528382624

Kursy angielskiego w Manchester - w tygodniu i weekendy www.communicate-school.co.uk

Marzena 0161 819 2524

PORADY - sprzedaż - montaż - ustawianie anten satelitarnych i naziemnych - doładowania telewizji na kartę Manchester i okolice www.tvsatman.co.uk Adrian Borkowski 077 077 63 064

Poles 4 Poles - Porady dla Polaków Zasiłki i pomoc socjalna, pomoc w rozwoju firm (business development), porady prawne. Karolina 0775 6181 004 Krzysztof 0752 8382 624

Ubezpieczenia na życie i zdrowie w różnych przypadkach. Cała gama produktów zabezpieczających rodzinę. Kontakt: www.PureProtectionInsurance.com lub zadzwoń 077916897071

ENGLISH LANGUAGE CENTRE Polskie & Wschodnioeuropejskie Centrum Porad i Tłumaczeń Szkoła Języka Angielskiego Polish & Eastern European Translation, Advice Centre English Courses tel.: 07508052770, email: info@elcbradford.com Bradford & West Yorkshire

KSIĘGOWOŚĆ Polskie Biuro Rachunkowe Manchester i całe UK self employed, firmy Ltd, itp www.mmaccounting.co.uk 07737937907

AVON Myślisz o wyjeździe na wakacje? Albo o spłaceniu kredytu? A może po prostu chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? To łatwiejsze niż myślisz. Napisz lub zadzwoń, Lidia tel. 07519819614 lub email: lidia.avon.uk@gmail.com U mnie możesz również zamówić kosmetyki

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ TYLKO za ogłoszenie drobne

DENTYSTA GINEKOLOG PEDIATRA LEKARZ RODZINNY POŁOŻNA ORTODONTA PSYCHIATRA LOGOPEDA SZCZEPIENIA

ZADZWOŃ

GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

20

£4.99

ZIELONA PRZYCHODNIA MANCHESTER

REJESTRACJA: 0161 228 6515 075 1913 7072

0752 8382 624


ZODIAK NA RANDCE „Najtrudniejszy pierwszy krok” brzmią słowa popularnej piosenki. Praktyka jednak wcale nie musi być taka trudna. Wybierając się na pierwszą randkę wystarczy choć trochę wiedzieć co preferują poszczególne znaki zodiaku, by pierwsze spotkanie nie okazało się ostatnim. Jak wiadomo, pierwsze wrażenie zrobić można na kimś tylko raz. Dlatego tym bardziej warto poznać sekrety zodiakalnego uwodzenia...

Bartłomiej Kózka www.tarocistalondyn.co.uk poczta@tarocistalondyn.co.uk tel:07800 870 483 skype: tarocistalondyn

Baran nie znosi monotonii i rutyny, kocha za to ruch, aktywną zabawę i eksremalne przeżycia. Najlepszym pomysłem na wspólne spędzenie czasu będzie taniec, przejażdżka na rowerze, czy też gra w tenisa. Jeśli randka będzie szalona— umówi się z Tobą ponownie!

Byk stawia na tradycję i elegancję, warto więc dołożyd wszelkich starao, by zapewnid mu odrobinę luksusu. Jeśli wspólna kolacja, to tylko w romantycznej scenerii. I koniecznie z wyszukanym, drogim winem. Byki cenią sobie szczodrośd i klasę, więc ryba z frytkami zdecydowanie odpada...

Bliźnięta uwielbiają dyskutowad i polemizowad co ułatwia nieco sprawę, gdyż można je zabrad na szaloną imprezę. Uwielbiają towarzystwo, dobrze czują się w miejscach tłocznych i gwarnych. Jeśli randka dla Bliźniaka będzie nudna, opuści adoratora bez skrupułów.

Rak najbardziej romantyczny z całego zodiaku, do tego domator. Uwielbia spotkania kameralne i spokojne. Najlepszym pomysłem zdecydowanie okaże się zaproszenie go do domu na kolację przy świecach.

Lew zodiakalnego Lwa najszybciej można oczarowad komplementami na jego temat. Lubi wszystko co luksusowe i markowe. Nie ma znaczenia czy na pierwszą randkę wybierzesz park, czy zaprosisz go do siebie—jeśli będzie szampan i kawior, serce Lwa należed będzie do Ciebie.

Panna lubi mied możliwośd dokładnego poznania drugiej osoby. Nie nabierze się na czułe słówka i komplementy. Będzie za to zadawad mnóstwo pytao na temat tego gdzie pracujesz i czy masz porządek w domu. Postaw na rzetelnośd i skromnośd.

Waga to najbardziej wymagający znak jeśli o pierwszą randkę chodzi. Trzeba dokładnie zaplanowad każdy krok, by nie zaliczyd żadnej wpadki. Inaczej będzie to nasze pierwsze, i zarazem, ostatnie spotkanie.

Skorpion warto podrywad i prowokowad. Jeśli namiętnośd i seks będą wisied w powietrzu, łatwo uda się go zatrzymad przy sobie. Nie wolno jednak grad kogoś, kim się nie jest. Jeśli to zauważy, wówczas nie ma mowy o kolejnym spotkaniu.

Strzelec jest romantykiem, ale wybrednym. Jeśli nie poczuje chemii, wówczas na nic wszelkie starania. Dlatego w towarzystwie Strzelca najlepiej byd poprostu sobą. Nie udawad, i nie uwodzid na siłę, gdyż najważniejsza dla niego jest szczerośd i uczciwośd.

Koziorożec często żyje z zegarkiem w ręku, nie wolno się spóźnid! Uwielbia wszystko, co związane jest z historią i sztuką, więc strzałem w dziesiątkę okaże się wyjście do muzeum, teatru czy kina. Spotkanie powinno byd skrupulatnie zaplanowane, gdyż nie przepada za spontanicznością.

Wodnik ponad wszystko ceni sobie swobodę i niezależnośd, dlatego pod żadnym pozorem nie naciskaj i niczego nie wymuszaj. Wybór miejsca i czasu najlepiej pozostawid Wodnikowi. Nie zdziw się jeśli po randce nie odezwie się przez kilka dni, ten typ tak ma...

Ryby jeden z najbardziej wrażliwych znaków zodiaku. Łatwo je zranid, dlatego też trzeba ważyd każde wypowiadane słowo. By zachowywad się swobodnie, muszą czud się bezpiecznie. Jeśli do uroczej scenerii dodamy nieco magii i oryginalny komplement- Ryby wpadną po uszy!

21


Trochę KULTURY …

i rozrywki

Levenshume Night Market 21 czerwca/Levenshulme Station Car Park/godz.16.00-23.00/ Wstęp wolny. Z okazji rozpoczęcia Levenshulme Food and Drink Festival (22-30 czerwca) zostanie zorganizowany wyjątkowy, bo odbywający się w nocy, uliczny market oferujący lokalne potrawy oraz napoje. Jak wiemy, Levenshulme to znana multikulturalna dzielnica Manchesteru, więc przygotujmy się na prawdziwą międzynarodową ucztę dla podniebienia przy akompaniamencie licznych zespołów muzycznych.

http://levenshulmefadfestival.com/?page_id=124

Great Manchester Cycle 2013 30 czerwca/ Etihad Campus, Etihad Stadium, Manchester M11 3FF/£0-£20. Po tym, jak rowerowy debiut z 2012 roku okazał się największym wydarzeniem cyklistycznym w UK, organizatorzy postanowili powtórzyd ten sukces również w tym roku. To jedyna taka okazja, aby rowerzyści niezależnie od wieku, sprawności fizycznej czy doświadczenia, mogli całkowicie przejąd ulice Manchesteru, a dokładniej od Mancunian Way aż do Trafford. Maraton zaczyna się i kooczy w Etihad Campus. W zależności od naszych rowerowych umiejętności możemy wybrad kolejno 13, 26 lub 52 milowy dystans. Nad bezpieczeostwem uczestników będzie czuwał sztab ludzi, poza tym na trasie przejazdu będą ustawione punkty z jedzeniem, a rowerzyści będą wyposażeni w specjalne chipy do mierzenia czasu przejazdu. Dla cyklisty musi to byd niezapomniane uczucie, kiedy jest tylko on, rower, otwarta droga i żadnego samochodu w zasięgu wzroku!

http://www.greatcycle.org/

Kings of Leon Koncert 24-25 czerwca/Manchester Arena/godz. 19.30/cena: sprawdź na stronie internetowej. Ta grupa rockowa założona przez trzech braci i kuzyna w 2000 roku odnosi ogromne sukcesy w Wielkiej Brytanii w przeciwieostwie do Ameryki, z której pochodzi. Ich twórczośd muzyczna opiera się przede wszystkim na southern rock, indie rock aż po bluesa. Zespół cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród publiczności, ale krytyków oraz uznanych artystów. Kings of Leon koncertowali wspólnie z takimi sławami, jak Pearl Jam, Bob Dylan, U2 czy The Strokes.

http://www.ticketmaster.co.uk/Kings-of-Leon-tickets/artist/862453?tm_link=edp_Artist_Image

22


PORADY DLA POLAKÓW

ZASIŁKI I POMOC SOCJALNA 

ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY 

PORADY PRAWNE

0775 6181 004– Karolina 0752 8382 624 - Krzysztof www.poles4poles.co.uk | info@poles4poles.co.uk Działamy na terenie :

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

Manchester Leeds Liverpool York Blackpool Huddersfield Chester Preston Warrington

23


School of Engineering

Courses are highly vocational and the job prospects for graduates are excellent. Undergraduate Courses Mechanical Engineering Network

Electrical/Electronic Engineering Network

Network in Engineering & Technology

B.Eng (Hons) Automation and Control (Available Part-Time)

B.Eng (Hons) Computer and Communications Engineering

B.Sc (Hons) Computer and Network Technology

B.Eng (Hons) Automotive Engineering

B.Eng (Hons) B.Sc (Hons) Electrical and Electronic Design Engineering Engineering (Available Part Time)

B.Eng (Hons) Mechanical Engineering (Available Part Time)

B.Eng (Hons) Automotive Engineering

Postgraduate Courses

B.Eng (Hons) Product Design and Technology

All course available in Part Time and Full Time mode of study

MSc Electronic Engineering

MSc Computer Network MSc Mechanical Technology Engineering

MSc Industrial Communication and Automation

MSc Engineering with Management

General Enquiries

+44 (0)161 247 2000 +44 (0)161 247 6390 enquiries@mmu.ac.uk

Mechanical Courses accredited by:

All Courses are accredited by

Europejczyk Czerwiec 2013 (wyd 14)  

I znowu mamy lato. Dotarło do nas późno w tym roku, ale nareszcie możemy cieszyć się gorącymi dniami, wylegując się w parkach, ogródkach, or...

Europejczyk Czerwiec 2013 (wyd 14)  

I znowu mamy lato. Dotarło do nas późno w tym roku, ale nareszcie możemy cieszyć się gorącymi dniami, wylegując się w parkach, ogródkach, or...

Advertisement