Page 1

“LA FEMME” CZYLI KOBIETA

Katarzyna Bobrzak

ODMIENNE ŚWIATY OBIEKTYWU

blogemigrantki.PL Agata Mazoń

Katarzyna Bobrzak

INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY

uropejczyk

SPOŁECZEŃSTWO KULTURA BIZNES

magazine

WYDANIE NR 15

LIPIEC 2013

International Children’s Day Strona 10

WWW.EUROPEJCZYK.CO.UK


18 - 22 Mosley Street, M2 3AG, Manchester

02

REJESTRACJA:

0161 228 6515

075 1913 7072


LIPIEC NO. 15 | 2013

4

Od Redakcji EUROPEJCZYKA

5

Słodkie Mamy cz. II Mirosława Modzelewska

6-7

“La Femme” czyli kobieta Katarzyna Bobrzak

9

Wernisaż – „Odmienne światy obiektywu” Katarzyna Bobrzak

10-11 blogemigrantki.PL Agata Mazoń 12-14 International Children’s Day Lisa Mok, Sofia Ali, Tom Griffiths, Joanna Login, Karolina Koścień 16-17 Photomind Agnes Kuczynska 18

Konkurs

19

Akademia Piłki Nożnej „DZIAMBEL”

20

Ogłoszenia drobne

21

Lipiec pod gwiazdami Bartłomiej Kózka

22

Trochę KULTURY … i rozrywki Karolina Koścień

EUROPEJCZYK Redakcja: tel. 0752 8382 624 / 0775 6181 004 2nd floor, 18-22 Mosley Street, M2 3AG Manchester www.europejczyk.co.uk, email: redakcja@europejczyk.co.uk Redaktor Naczelna: Karolina Koścień, kkoscien@europejczyk.co.uk Dyrektor Generalny: Krzysztof Zemlik, kzemlik@europejczyk.co.uk Marketing & Sales: Lidia Ciesielska Korekta: Justyna Bielec Druk: www.drukarniamanchester.com Poglądy zawarte w felietonie i innych artykułach są osobistymi przekonaniami autorów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych artykułów, obróbki zdjęć czy też drobnych zmian merytorycznych odpowiadających poprawności Europejczyka. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Przedruk tekstów, zdjęć i reklam zamieszczonych w Europejczyku jest niezgodny z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji reklamy lub artykułu bez podania przyczyny. Okładka: Zdj. Agnes Kuczynska - International Children’s Day

03


Poznaj zespół EUROPEJCZYKA

Od redakcji EUROPEJCZYKA

KAROLINA KOŚCIEŃ

Pomimo tego, że mamy lipiec, a nie marzec, to ten numer Europejczyka dedykujemy kobietom. Kobietom silnym, przedsiębiorczym, myślącym. Kobietom, które znalazły się w różnych, nie zawsze wymarzonych okolicznościach, z dala od ojczyzny, języka, rodziny… Pomimo tych trudności nie upadają na duchu, walczą, nie tylko o byt materialny, ale również intelektualny, emocjonalny. Aby zaakcentowad rolę kobiety w emigracyjnej tułaczce, od lipcowego wydania rozpoczynamy publikację blogu kobiety – emigrantki Pani Agaty Mazoo. Na łamach magazynu będzie się ona dzielid z nami swoimi głębokimi i bystrymi przemyśleniami na temat uroków i trudów życia na obczyźnie.

Wydawca i redaktor naczelna Europejczyka, absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z zacięciem psychologicznym. Jej pasją od zawsze była praca społeczna, a w Anglii odnalazła sposób, aby się w tej dziedzinie realizować. Na codzień wspiera rodaków pomocną radą oraz tłumaczeniem językowym. Wychodzi z założenia, że niesienie pomocy innym może być równie satysfakcjonującym hobby co gotowanie i jazda na rowerze, które uwielbia.

Poza tym gorąco namawiam do przeczytania obszernej relacji z Międzynarodowego Dnia Dziecka – wydarzenia zorganizowanego w Cheetham Hill przez trzy społecznie zaangażowane organizacje, których cele oraz działalnośd opisali szczegółowo ich przedstawiciele. Europejczyk uczestniczył w tej barwnej imprezie i był świadkiem międzynarodowej integracji w czystym tego słowa znaczeniu.

KRZYSZTOF ZEMLIK Skończył Szkołę Biznesu na wydziale Biznesu Międzynarodowego oraz Wydział Prawa na Manchester Metropolitan University. Jako student był jednym z założycieli stowarzyszenia Poles 4 Poles - Porady dla Polaków. Wydawca i współtwórca Europejczyka. Pracuje jako Business Development Manager dla wielu biznesów w Anglii.

Zapraszam do lektury Karolina Kościeo

KATARZYNA BOBRZAK Katarzyna Bobrzak jest projektantem inżynierii morskolądowej w Anglii. Mieszka w Wielkiej Brytanii od 1993r. a od 2004r. współpracuje z Polonią w północno-wschodniej Anglii. Interesuje się inżynierią, projektowaniem, architekturą, fotografią i publicystyką. Katarzyna jest również blogerką i obserwatorem kształującej się na przestrzeni lat społeczności polskiej w UK. Jej zainteresowania skierowane są również w kierunku promocji Polonii i polskiej kultury.

by Agnes Kuczynska

Our aim in Photomind articles and actions is mainly to bring open-minded and positive people together, learn and create together. It's an opportunity to participate in a project that lets connect with others on many levels and more. Welcome to PHOTOMIND !!!

04


,, Słodkie Mamy” cz. II cykl artykułów poświęcony cukrzycy ciążowej Szanowni Paostwo, Cukrzyca ciążowa – co to oznacza? Cukrzyca ciążowa to zespół zaburzeo metabolicznych, które manifestują się głównie podwyższonym poziomem cukru we krwi. W Polsce jest ona jednym z najczęstszych powikłao ciąży. Rozwija się u około 3–8 % ciężarnych. Na rozwój cukrzycy ciążowej jesteś narażona, jeśli występuje u Ciebie nadwaga lub otyłośd, masz nadciśnienie tętnicze, a także urodziłaś więcej niż dwoje dzieci. Czynnikiem ryzyka jest również wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy. Choroba może też rozwinąd się u Ciebie, jeśli urodziłaś dziecko o wadze 4 kg lub większej albo już wcześniej przebyłaś cukrzycę ciążową. Powinnaś mied na uwadze fakt, że u około 30% ciężarnych, u których rozpoznano cukrzycę ciążową, nie występują żadne czynniki ryzyka tej choroby. Właśnie dlatego wszystkie ciężarne powinny byd objęte badaniami diagnostycznymi pozwalającymi wykryd powikłanie, jakim jest cukrzyca ciążowa. Cukrzyca ciążowa rozwija się na ogół między 24 a 28 tygodniem ciąży. W tym czasie prowadzi się badania mające na celu wykrycie tej choroby (doustny test tolerancji glukozy często określany krzywą cukrową). Jeśli jesteś ciężarną z grupy ryzyka, wspomniane badania powinnaś przeprowadzid już na początku ciąży.

pozwala na znamienne zredukowanie częstotliwości wszystkich wymienionych powikłao oraz zwiększa szansę na urodzenie zdrowego maleostwa. Jeśli znalazłaś się w nowej sytuacji, jesteś w ciąży i rozpoznano u Ciebie cukrzycę ciążową, na pewno jesteś przestraszona. Pamiętaj jednak, że możemy pomóc Ci uzyskad prawidłowe poziomy cukru we krwi. Lekarz ginekolog–położnik będzie czuwał nad prawidłowym rozwojem Twojego dziecka. Nie zaniedbuj wizyt u specjalisty. To bardzo ważne zarówno dla Ciebie, jak i dziecka, którego się spodziewasz. W następnym wydaniu Europejczyka więcej o samokontroli i monitorowaniu glikemii u kobiety ciężarnej. Zapraszam Mirosława Modzelewska Medical Manager

GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

REJESTRACJA: 0161 228 6515 075 1913 7072 REKLAMA

Co to oznacza dla dziecka, którego się spodziewasz? Nieleczona cukrzyca ciążowa, mimo że pozornie przebiega bezobjawowo, wiąże się niestety z możliwością szeregu powikłao u dziecka i u Ciebie. Są one konsekwencją podwyższonego poziomu cukru w Twojej krwi, który przez łożysko przechodzi do płodu w większej niż normalnie ilości. Nadmiar glukozy pobudza trzustkę Twojego dziecka do produkcji większej ilości insuliny. Nadmiar insuliny powoduje zaś u niego negatywne następstwa. Nie stosując się do zaleceo ryzykujesz, że Twoje glikemie będą powyżej zalecanych norm, a konsekwencją dla Twojego dziecka może byd: wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, zaburzenia oddychania u dziecka po porodzie. Wśród nich wymienia się przede wszystkim nadmierne wzrastanie dziecka w łonie matki, określane mianem makrosomii. Innym powikłaniem mogą byd też niedocukrzenia u noworodków po porodzie. Dziecko narażone na wysokie glikemie w życiu płodowym ma większe predyspozycje do nietolerancji glukozy, otyłości czy cukrzycy w późniejszym wieku. Pamiętaj! stosując się do zaleceo w trakcie ciąży wpływasz na stan zdrowia swojego dziecka w przyszłości. Jak leczy się cukrzycę ciążową? Cukrzycę ciążową leczy się przede wszystkim odpowiednio dobraną dietą, która polega na redukcji objętości porcji pokarmowych, unikaniu słodyczy i tłuszczów. Dlatego też, po rozpoznaniu cukrzycy ciążowej, powinnaś pozostawad pod ścisłą opieką lekarza położnika i położnej, która przeszkoli Cię w zakresie diety, samokontroli glikemii, a także będzie sprawowad nadzór nad płodem. Jeśli mimo przestrzegania zaleceo dietetycznych nie uda Ci się uzyskad odpowiednich poziomów glukozy (co oznacza, że wartości na czczo będą powyżej 90 mg/dl, a poposiłkowe powyżej 120 mg/dl), powinnaś rozpocząd leczenie insuliną. Pamiętaj, że prawidłowa dieta oraz uzyskanie normoglikemii (poziomu cukru jak u zdrowej kobiety

05


“La Femme” czyli kobieta tekst: Katarzyna Bobrzak

K

obieta to zjawisko niepowtarzalne w całym wszechświecie, począwszy od świata zwierząt, przez elementy metafizyki i mikrobiologii czy chemii. W żadnej dziedzinie nauki nie odnajdzie się odpowiednika kobiety, która sama w sobie jest wytworem natury wspierającym i zapewniającym przetrwanie gatunku ludzkiego. Oczywiście jest ona drugą połową swego przeciwieostwa jak również posiada ona inne odmienne formy funkcjonujące w świecie zwierząt. Kobiety to również obiekty pożądania i symbole macierzyostwa, których do niedawna jedynym i najważniejszym celem życiowym była prokreacja oraz stworzenie zacisza domowego w celach wychowywania potomstwa. Oczywiście w obecnych czasach wszystko się zmieniło w raz z nadejściem emancypacji, do której tak usilnie dążyły, aż w reszcie sobie ją wywalczyły. Po części jest to jedeno z wielu osiągnięd kobiet jakie doczekały się na przełomie lat. Wyzwoliły ich potrzeby, porządania, ambicje, a także otwarły wrota na świat uwalniając je od wiktoriaoskich zasad i morałów narzucanych przez establiszment dżentelmeoski. Wraz z emacypacją, nadeszły krótkie suknie, ambicje podróżowania, wyzwolenie się spod szponów mężowskich jak i wolnośd słowa, wiary oraz chęd

kształcenia i poznawania nauki oraz wielu zawodów dotąd wykonywanych i przeznaczonych wyłącznie dla drugiej płci. Kobiety poczuły wiatr w żaglach i opanowały świat. W dzisiejszych czasach nie ma już podziału w związku, możemy zdobywad swoje wykształcenie, możemy pracowad w zawodzie, możemy studiowad, decydowad, zarządzad, dominowad nie tylko w życiu codziennym, zawodowym, ale również seksualnym. I chociaż na początku były usilnie tłamszone przez swych rywali, dziś można powiedzied, że osiągnęły sukces prawie w każdej dziedzinie. Stały się silne, niezależne, decydujące, a przede wszystkim okazały się całkowicie inne od mężczyzn w postrzeganiu świata, jak i w podejmowaniu decyzji. Czy w raz z wolnością przyszło szczęście? Wszyscy wiemy czym różnią się kobiety od meżczyzn. Nie zaszkodzi wymienid znanych nam wszystkim sławnych kobiet takich jak: Maria Curie Skłodowska, Indira Gandhi, Marilyn Monroe, Oprah Winfrey, Królowa Sheba, Elżbieta I, obecnie: Hanna Gronkiewicz – Waltz – prezydent miasta Warszawy, Christine Lagarde – Prezydent IMF zarządzająca budżetem europejskim jak i domunująca w ostatnich latach Angela Merkel – piastująca obecnie pozycję Kanclerza Niemiec. Nie zapomnijmy również o królowej Elżbiecie II, która wytrwale stanowi swoją pozycję na królewskim dworze brytyjskim i to ona zdecyduje, czy jej syn, wnuk czy prawnuk obejmie po niej tron.

Grafika: Arsen Gevorgyan

06


Czasy się zmieniają, prawa również można zmienid. Dlatego też Elżbieta II wprowadziła prawo umożliwiające również urodzonej dziewczynce z rodu królewskiego obiąd tron oraz panowanie nad Wielką Brytanią. Tylko kobiety potrafią podejmowad tak drastyczne i zdecydowane decyzje, po to tylko, aby świat i możliwości były równe dla wszystkich. Kobiety również naprawiają budżet czy to domowy czy europejski, naderwany przez nieudolne działania mężczyzn. To one decydują i racjonalnie potrafią rozwiązywad problemy oraz zawiłości gospodarowania tym czego się nie ma. To one potrafią kontrolowad i często manipulowad establiszmentem tylko po to, aby uzyskad z góry ustalone przez siebie oczekiwania, które najczęściej skierowane są ku stabilizacji, pokoju, w kierunku tworzenia harmonii w rodzinie i na świecie. Są one przykładami do naśladowania, które mogą byd inspiracją dla niejednej zagubionej istoty na obczyźnie. Świat należy do nas i należy go zdobywad. Nigdy nie jest łatwo, ale możliwości są w naszych rękach, a decycje podjąd możemy tylko my same. Dlatego też, życie poza granicami swej ojczyzny nie jest łatwe, ale i nie musi byd aż tak straszne i przygnębiające. Biorąc życie w swe ręcę, otwieramy przed sobą szerokie spektrum możliwości. Każdy jest inny i wymaga innego podejścia, ale wszystkie mamy jednakowe szanse osiągnięcia sukcesu, do którego wcześniej czy później się dojdzie.

Ciekawe jest również o czym mówi się w środowisku homoseksualistów. Oni również poszukują idealnego mężczyżny, który co ciekawe, w ich własnych oczach postrzegany jest jako postawny, silny, dobrze zbudowany, pewny siebie, dbający i zabiegający o innych prawdziwy mężczyzna. Okazuje się, że takich wyjątków jest już coraz mniej i można powiedzied, że ten gatunek jest już na wymarciu. A ci, którzy pozostali w obiegu stają się zniewieściali, dbającymi o swój wygląd, swoje uczucia oraz swoje problemy, które w ich oczach wzrarastają do niewiarygodnych rozmiarów z którymi sobie nie mogą poradzid. Wtedy też liczą na nasze wsparcie i pomoc. Dlatego też uważam, że my kobiety w dzisiejszych czasach nie tylko opanowałyśmy świat, ale przerosłyśmy również same siebie i swoich partnerów. Ale czy warto brad tyle na siebie? Czy nie lepiej jest wymagad więcej od tych silniejszych niż tylko od samych siebie? Dlatego szanujmy się nawzajem, kochajmy się i pomagajmy sobie wszyscy jednakowo, tak aby nie zaburzyd naturalnej równowagi w świecie. Bo co by było gdyby nagle okazało się, że nie ma się kogo kochad i dla kogo żyd?

Dlaczego, gdy kobieta kupi sobie samochód, automatycznie staje się kierowcą dla mężczyzny?

Nie zapominając o drugiej połowie, bez której oczywiście nie mogłybyśmy żyd, chciałam poruszyd bardzo niepokojące zjawisko. Co się dzieje z naszym mężczyznami, szczególnie tymi mieszkającymi w zachodnich krajach? Jeszcze niedawno, poprzednie pokolenie mężczyzn żyło normalnym trybem, pracowali, zapewniali rodzinie byt, adorowali kobiety, otwierali im drzwi czy nosili siatki z zakupami. Teraz te podstawowe drobne szczegóły bardzo szybko zanikają. Kobieta sukcesu nadal musi prowadzid dom, urodzid dzieci i je wychowad, jednocześnie zająd się drugą połową, zarządzad, planowad, decydowad, a wszystko to poza swoimi normalnymi godzinami pracy. Podczas gdy młodzi bogowie piekności, umięśnieni, wytatuowani, prezentujący najmodniejsze kroje katalogowe spędzają większośd swego czasu na solarium, dwicząc na sali gimnastycznej czy przesiadując w pabach czy grając w gry komputerowe nadwyrężając przy tym kciuki stresującą przyjemnością. Czy przypadkiem emancypacja wreszcie nas nie dopadła i obróciła się przeciwko nam samym? Czy to my same, poprzez naszą ślepą ambicję pozwoliłyśmy sobie na to, aby opanowad świat i teraz właściwie mężczyźni nam nie są już potrzebni do niczego? Oczywiście, że są potrzebni, co zrobiłybyśmy gdyby nie było kogo kochad? Dlaczego, gdy kobieta kupi sobie samochód, automatycznie staje się kierowcą dla mężczyzny? Dlaczego, gdy zdobywa wykształcenie i wysoką posadę, automatycznie staje się żywicielem rodziny? Dlaczego, gdy decyduje się na założenie rodziny i urodzenie dziecka, musi sobie zarobid na macierzyoskie? Oczywiście nic nie jest złego w tych pytaniach, tyle tylko, że w tym samym momencie mężczyźni całkowicie odsuwają się od tych ważnych decyzji życiowych, wyłączają się i wszystko pozostawiają nam na głowie wiedząc, że sobie z tym poradzimy.

Grafika: Arsen Gevorgyan

07


uropejczyk

magazine

SPOŁECZEŃSTWO KULTURA BIZNES

uropejczyk

SPOŁECZEŃSTWO KULTURA BIZNES

magazine

08


Wernisaż – „Odmienne światy obiektywu”

Kamila Bobrzak

W

Z Kamilą Bobrzak i Marcinem Orchowskim rozmawia: Katarzyna Bobrzak czerwcu tego roku odbył się w Newcastle wernisaż fotografii digitalowej pt.,, Odmienne światy obiektywu”. Początkujący artyści z North East, Kamila Bobrzak i Marcin Orchowski, chcieliby podzielid się z czytelnikami magazynu Europejczyk swoimi krótkimi inspiracjami. W mojej rozmowie z nimi zawarte zostało kilka ich dygresji i spostrzeżeo. Marcin Orchowski

Gdzie rozpoczęło się dla Ciebie zainteresowanie architekturą? Zaczęło się od szkiców - dłoo, oko, twarz, portret, żywa, martwa natura i krok po kroku odkrywanie, ukrytego przede mną do tej pory, świata cieni. Później przyszła fascynacja kreską, precyzją. Funkcja ta doprowadziła mnie do architektury, która jest odpowiedzią na idealne połączenie i nierozerwalny związek piękna z praktyką. Czym dla Ciebie jest gra światła i cieni? Gra światła i cieni to ,,zabawa'’! Czasami kooczy się ona śmiechem, czasami we łzach. Ta gra ma wywoład emocje i to jest właśnie to, co chcę osiągnąd w moich fotografiach: emocje, zadumę, zdziwienie, refleksję, westchnienie. Czy zawód może byd inspiracją powstania pasji życiowej?

North Shields - zdj. Kamila Bobrzak

Northern Design Centre - zdj. Kamila Bobrzak

Sunderland Glass Centre - zdj. Kamila Bobrzak

Zawsze myślałam, że mój zawód to moja pasja. Uważałam, że żyję po to, by pracowad i pracuję po to, aby się rozwijad. Mój zawód pozwala mi poznawad różne dziedziny sztuki, dzięki niemu rozwijam się i próbuję czegoś innego; przez architekturę do fotografii i na odwrót. Codziennie uczę się patrzed na świat innymi oczami.

Skąd zaczerpnąłeś swoją inspirację do wystawy? Inspiracją do wystawy jest chęd pokazania swojej drugiej strony. Rozpoczynając moją przygodę z fotografią i szukając własnej drogi w tej dziedzinie, zacząłem od fotografowania modelek. Skupiając się wyłącznie na tym, zacząłem się zaszufladkowywad w pewien sposób. Natomiast fotografia męskich portretów pozwala mi przełamad schemat, który sam sobie budowałem i pozwala mi odkrywad nowe przestrzenie w fotografii. Kim są twoi modele i jakich technik używasz? Moimi modelami są osoby, które mają pewne zainteresowania pomagające im byd tymi, kim naprawdę są. Wyrażają się poprzez swoje zainteresowania, to może byd sztuka, a nawet sport. Kontakt z tymi osobami pozwala skonfrontowad moje marzenia i odszukad drogę do ich realizacji. Lukas Minotaur Technika, której używam to praca ze zdj. Marcin Orchowski światłem zastanym, naturalnym bez użycia dodatkowego oświetlenia. Technika ta pomaga mi odkrywad magię takiego światła, każe mi szukad wśród architektury najlepszych rozwiązao do oświetlenia Mateusz Sorówka zdj. Marcin Orchowski modela. Jakie masz plany na przyszłośd? Plany na przyszłośd to realizowanie kolejnych projektów fotograficznych i realizowanie marzeo. fotograficznych i realizowanie marzeo. David Wierzbicki zdj. Marcin Orchowski

09


blogemigrantki.PL

U

„W KRZYWYM ZWIERCIADLE, CZYLI UROK MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI…”

rok małych miejscowości to tematyka wielu utworów literackich, tło licznych, zapierających dech w piersiach scen filmowych, szczyt migracyjnych marzeo niejednego człowieka udręczonego życiem wśród zgiełku wielkiej metropolii. Należałoby się jednak zastanowid, czy aby ,,urok’’ nie jest tu wyrazem użytym na wyrost. A może nie o urok będący synonimem wdzięku tu chodzi? Może wyraz ten ma symbolizowad czar rzucony na strudzonych egzystencją mieszczuchów, swoistego rodzaju zaklęcie zakrzywiające percepcję postrzeganych zjawisk, stwarzając w efekcie ułudę w niewielkim stopniu mającą pokrycie w realnej rzeczywistości ? A może to dlatego, że ludzie zupełnie świadomie, w pełni władz umysłowych niczym przysłowiowe dmy lecące w stronę światła, lubią stawiad przed sobą zadania niemożliwe do wykonania, z góry skazane na niepowodzenie, programując i włączając wyimaginowany przycisk „oszukiwania samych siebie” ? Jedno jest pewne – aby móc rozstrzygnąd dysputę o to, w jakim znaczeniu występuje tytułowa fraza, trzeba by się przekonad na własnej skórze, jak wygląda życie codzienne w małej miejscowości. I tu zaczyna się opowieśd typowego mieszkaoca jednego z polskich miast, metropolii liczącej blisko 2 miliony obywateli. Bardziej właściwym byłoby

Agata Mazoo użycie formy żeoskiej, gdyż o perypetiach kobiety będzie tu mowa. Z uwagi jednak na uniwersalnośd opisywanych zdarzeo, sugeruję szanownemu czytelnikowi, aby dobierał formy według własnego uznania. Tak… Strudzona życiem w mieście dusznym i hałaśliwym zamarzyła o wyjeździe w bardziej odludne miejsce. Gdzieś tam, gdzie ptaki swym przecudnym śpiewem mogłyby budzid ją co rano, gdzie sąsiedzi witaliby siebie nawzajem ze szczerym uśmiechem na twarzy, gdzie nowo narodzone dziecko mogłoby mied szansę na dorastanie w lepszych, nieprzesyconych chamstwem i grubiaostwem warunkach. Europa teraz stoi otworem, więc nie ma sensu ograniczad się do wyboru ,,urokliwego’’ zakątka wyłącznie w obrębie Polski. Trzeba mied odwagę, a może i byd lekko szalonym? Tak czy owak, przecież wykształcona osoba, po studiach na uniwersytecie światowej renomy, z chwilowo tylko zawieszoną na kołku karierą zawodową (urlop macierzyoski) może wyjechad za granicę, gdzie z pewnością uda jej się wieśd szczęśliwy żywot młodo upieczonej matki. Wszak dziecko ,,za chwilę’’ urośnie, a ona sama będzie mogła kontynuowad dobrze rokującą, wcześniej wytyczoną ścieżkę zawodową. Wszystko potoczyło się szybko. „Miejsce na ziemi” może nie znajduje się w kraju z polotem, a już na pewno nie w krainie, którą obejmowałoby pasmo dobrej (zaznaczam!) pogody. Niemniej jednak,

chodzi przecież o to, żeby trzymad się planu – ma byd wdzięcznie i widokowo. Jest! Niewielka miejscowośd w Wielkiej Brytanii. Przepiękne górzyste tereny, widoki zapierające dech w piersiach, powietrze czyste jak łza, a woda w kranie w smaku przypomina tę źródlaną, rodem z uzdrowiska. Wreszcie ciasne M2 (chod w opisywanym przypadku, właściwe byłoby użycie symbolu - M1.5) zamienione na dom z 3 sypialniami, namiastką ogródka, podjazdem dla samochodu (to nic, że starego, małego, skorodowanego – wszak wkrótce kupi się nowy, ładniejszy). Sąsiedzi tak mili, że stojąc przy płocie potrafią godzinami rozmawiad o pogodzie (tak, tej paskudnej i deszczowej!). Pytanie na ten moment brzmi – czy można chcied czegoś więcej? Wydawad by się mogło, że właśnie spełnił się sen o życiu na ,,wsi spokojnej, wsi wesołej…’’. Czas upływa, życie towarzyskie nabiera tempa. Chod, o dziwo, jego podstaw nie stanowią rodacy-licznie zgromadzeni wokół, lecz rdzenni mieszkaocy Wysp. To właśnie od Anglików goszczących w jej domu usłyszała, że Polacy to fantastyczni ludzie i że powinna się szybko z jakimiś zaprzyjaźnid. Wreszcie dochodzi do spotkania. OnaGospodyni, pedantyczna perfekcjonistka, przygotowana do wizyty w najdrobniejszym calu. Oni-polscy Goście, skrytykowali niemal wszystko, co dotyczyło jej pięknego domu, wyssali całą dobrą energię z jej własnej oazy spokoju, obmówili większośd rodaków mieszkających w tej samej, co ona ,,urokliwej’’ miejscowości, po czym chwaląc się wysokością otrzymywanych benefitów, z uśmiechem na ustach opuścili jej świat. Na zawsze! Mówi się, że nie wolno się zrażad po pierwszym niepowodzeniu. Stosując się do

10


firma przysyła list. Patrzysz na kopertę i myślisz, że nikt by się nie fatygował z wysyłaniem odpowiedzi na ,,nie’’. Wszak to wymaga wysiłku w postaci pójścia do urzędu pocztowego, zakupienia znaczka. A potem zaznajesz swoistego rodzaju kuriozum , bo okazuje się, że jako manager z doświadczeniem nie nadajesz się nawet do sprzedawania majtek w rozmiarze milion-XL, o nadzorowaniu pracy kilku pracowników nie wspominając. Pojawia się pierwsza złośd i rodzi się pytanie: co jest grane? Mija czas, a ty - coraz bardziej sfrustrowana - zaczynasz wątpid, że kiedykolwiek uda ci się znaleźd pracę na tzw. poziomie. Pojawia się niepokój, smutek, wręcz lęk – co z tym fantem zrobid dalej?

owej zasady, nasza bohaterka podjęła jeszcze kilka prób nawiązania konstruktywnych relacji z innymi reprezentantami swojej nacji, co przysporzyło jej jeszcze więcej wrogów i palących, czerwonych uszu – symbolu cierpienia z powodu cudzej zawiści. Tak, nazwijmy rzecz po imieniu. Mówi się, że ,,Jeśli wchodzisz między wrony, musisz krakad tak jak one’’. Ale czy na pewno? Nigdy nie lubiła płynąd z prądem, zresztą – powiedzmy sobie wprost- ona w ogóle nie potrafi pływad. Woli chodzid… po górach. I dużo bardziej podoba jej się pokonywanie trasy na szczyt niż z powrotem. Człowiek się musi namęczyd, ale o ile bardziej smakuje piwo, kiedy pokona się wszystkie przeszkody czekające w drodze na górę. Zawiśd to choroba nieuleczalna. Lepiej trzymad się z dala od źródła zakażenia, inaczej zostaniemy wplątani w gmatwaninę ludzkich niespełnionych pragnieo, problemów emocjonalnych oraz spiralę niekooczących się oskarżeo. W tym miejscu jednak trzeba by przytoczyd ciekawy cytat autorstwa Mieczysława Wojtasika: „ W robaczywych owocach jest więcej życia”. Tak, to prawda. Zasłyszane życiorysy rodaków, marnośd celu egzystencji sprawiły, że rzeczywiście nasza bohaterka doszła do wniosku, że właściwie dzięki napotkanym na swej drodze ludziom wie, że musi dążyd do czegoś więcej, żeby nie osiąśd tak jak oni na mieliźnie beznadziei. A zawistnicy? Cóż, w myśl Valeriu Butulescu „Niektóre gatunki są tak słabe, że nie mają wrogów. Same się wyniszczają”. Dlatego też, trzeba było powiedzied sobie wprost - z tymi ludźmi wspólnego języka nie znajdziesz, donikąd nie dojdziesz. Walcz o siebie! Tylko to się liczy! Nie rezygnuj z wytyczonych celów! Jednym słowem – miej marzenia i nie bój się o nie zawalczyd.

osobą wykształconą. Nie musisz zaczynad od zera. Poszukaj pracy w dziedzinie, którą opanowałaś do perfekcji podczas kilkuletnich studiów. Przecież czytasz niemal codziennie o rodakach, którzy żyją w twoim regionie, a którym tak świetnie wychodzi praca w wyuczonym zawodzie. Patrzysz do ogłoszeo o pracę, a tam zatrzęsienie ofert odpowiadających twoim kwalifikacjom i to w dodatku w tym małym miasteczku, do którego wyemigrowałaś. Podekscytowana wysyłasz więc CV, listy motywacyjne, aplikacje…. I nic. Cisza. Zastanawiasz się, gdzie podziała się kultura, maniery, podstawy dobrego wychowania. Dlaczego nikt nie odpisuje, nie raczy nawet wysład odpowiedzi odmownej? O co chodzi? Dostajesz lekcję pokory. Myślisz sobie - OK, może liczyłam na zbyt wiele. Obniżasz przysłowiowe loty i starasz się o pracę na niższym szczeblu, ale wciąż jednak w wyuczonym zawodzie. O, jest! Po zakooczonym okresie rekrutacji pewna

A potem brutalne zderzenie z rzeczywistością, niczym piorun przeszywający twą świadomośd, bo okazuje się, że nawet chcąc zatrudnid się jako osoba sprzątająca, musisz mied wyrobiony stosowny kurs zakooczony egzaminem i wydaniem certyfikatu. Hola, hola… czy ja wciąż jestem na planecie Ziemia? Czy to w dalszym ciągu jest moje małe, urocze, wymarzone miasteczko pośród zapierających dech w piersiach widoków? A może wykooczona walką z absurdalnością panujących zasad odbyłam mentalną podróż na orbitę planety w innej galaktyce? …Tak… Myślę, że z pełną świadomością można użyd stwierdzenia, iż ,,urok małych miejscowości’’ to bardzo podstępne określenie. Cdn….

Nadszedł więc czas na samorealizację. Od czego by tu zacząd? Eureka! Przecież jesteś

11


International Children’s Day

8

czerwca w Welcome Centre na Cheetham Hill Rd mięliśmy okazję uczestniczyd w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka. Imprezę przygotowały 3 rożne organizacje charytatywne (Wai Yin Chinese Woman Society, Europia i Somali Woman’s Forum) w ramach projektu, którego celem jest integracja ludzi z różnych mniejszości etnicznych oraz środowisk - Active Citizenship Project. Przedstawiciela każdej z trzech powyżej wymienionych organizacji poprosiliśmy o napisanie kilku słów na temat ich pracy, celów oraz osiągnięd, a także planów na przyszłośd.

12

Wai Yin Chinese Women Society

Somali Women’s Forum

Lisa Mok – Assistant Director

Sofia Ali – Project Worker

Wai Yin Chinese Women Society has been supporting, empowering and working in partnership with Chinese individuals and families for 25 years. Founded in 1988 by a group of community-minded Chinese women, Wai Yin has become one of the largest Chinese Community centres in the UK, sustaining its operations through commissions and contracts with mainstream organisations. As the society has grown, we have developed a range of employment, education and community services for Chinese men and women and for other ethnic minority groups, including Somali, Pakistani, Bangladeshi, Indian and many European nationalities. The Society aims to challenge all forms of discrimination and social exclusion through the provision of diverse and reactive services, delivered by a team of qualified social workers, nurses and other professionals. We have four bases in Manchester: our Swan Street Headquarters, Sheung Lok Well Being Centre in Ardwick, Learning Centre in St Peter’s Square, and The Welcome Centre in the centre point of Cheetham Hill.

The fundamental aim of the Somali Women’s Forum, is to give a voice to often underrepresented, marginalised group. The forum allows women to meet weekly at the Sheung Lok centre in Ardwick to discuss and seek assistance for any difficulties they may be having. It can be described as Social Club for Somali women. As wells as providing Esol classes for the women, they also go a monthly excursion to different cities. As means of

 

widening their experiences giving them the opportunity to interact with mainstream British society in a range different setting and scenarios

Although the Somali Women’s forum is a relatively new organisation; thanks to our partnership with the Wei Yin Chinese Women Society; we are able to enrich and improve the lives of our members.


‘Way in’ Active Citizenship Project Joanna Login – Project Worker Project aim – to promote economic, social, cultural and political integration of people from different Black and Ethnic Minorities (BME) backgrounds. By delivering different levels of English classes we aim to improve English competence of our learners in terms of speaking, listening and writing. In future, it may increase their involvement in local and wider communities and have positive impact on their cultural awareness and social engagement. We support our learners to engage fully in the life of their communities and make an active, positive contribution to those communities and to the society.

Europia Tom Griffiths - Chair We are a new organisation reaching out to Polish and other European nationals who have recently settled in Greater Manchester. Our mission is a simple one. We are enabling people like you to make new friends, celebrate with other families and support one another in a practical and enjoyable way. We are also tackling some of the harsher challenges of migration such as poverty and destitution offering migrants who are really struggling the vital advice, support and a helping hand that can help them to turn their lives around. It's not easy to get on in Britain if you have just arrived from another country. If you don't speak English it's a daily struggle to get on with your neighbours or colleagues at work. Even if you speak good English and have sound qualifications back in Poland or elsewhere there are is still lots of hurdles to overcome. Europia offers a friendly and effective way in to British society. Reaching out to fragile communities which are far from being community minded. And forging links with health and family agencies that want to reach out to Polish people and other Europeans but don't know where to start. But it is our commitment week-in, week-out to reduce social isolation, overcome prejudice, tackle Hate Crime and inspire togetherness that is steadily making a difference. If you would like to become a Europia member or find out more than please get in touch.

We give them a chance to gather more knowledge about the country, about the town they live in, local services. We organise trips and encourage students to visit art galleries, libraries, and local leisure centres. We also encourage them to volunteer. Our classes are delivered in different localisations within Greater Manchester – Wai Yin Learning Centre (City Centre, Mosley St.), Gallery of Costume (Platt Hall Rusholme), Sheung Lok Older Peoples Centre (Grosvenor Centre, Justin Close) Welcome Centre (Cheetham Hill). Project is delivered by Wai Yin Chinese Woman Society by three bi-lingual staff in partnership with 2 other organizations that serve different BME communities in Greater Manchester area. Europia – organisation that provides information and practical support to European migrants and Somali Woman’s Forum – organisation that promotes the education and welfare interests of Somali families in Manchester. I’m employed on the position of Education, Training and Employment Project Worker with the particular focus to support Central and Eastern European Migrants. Most of the time I’m based in the Welcome Centre on Cheetham Hill Road. (joanna_login@waiyin.org.uk) Courses in the Welcome Centre started in September 2012, involving English classes with two levels (Pre-entry and entry 1 ESOL) as well as computer drop in for those who would like to improve their IT skills. We also run Art Sessions and Gardening course. In addition on Thursdays and Fridays centre offers warm meals and food parcels for those in need as well as practical information and support. The International Children’s Day in the Welcome Centre on Cheetham Hill Road, that we organised on 08 June was a great chance for our learners to get involved in the life of the local community. Our students took part in all stages of preparing and running the event. They painted and prepared a big banner, advertised the event within their communities, organized collection of used toys, prepared beautiful hand-made items (origami and knitting) for sale, baked delicious cakes, helped us on the day to run activities for children and collected money for a charity. Students attended the event with their children and families and really enjoyed the day. The fact that the event was run by people from different communities made it really international. We all wait for a chance to organize the next event.

13


Międzynarodowy Dzieo Dziecka w Cheetham Hill okazał sie bardzo międzynarodowy i to na kilku płaszczyznach. Po pierwsze udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu brały organizacje, których cele są bardzo podobne, ale ich beneficjenci pochodzą z różnych zakątków świata, reprezentują inne religie, kultury, obyczaje. W organizację imprezy zaangażowani zostali wolontariusze różnych krajów, głównie

uczniowie klas językowych Wai Yin. Malowali, przygotowali baner, pomagali zbierad używane zabawki, sprzedawane przez nich w trakcie imprezy, robili zdjęcia, piekli ciasta i przygotowali przepiękne wyroby rękodzielnicze, z których dochód został przeznaczony na cele charytatywne. I wreszcie główni goście – Dzieci oraz ich rodzice, którzy wspaniale spędzili czas tego słonecznego dnia, to osoby pochodzące

z różnych mniejszości etnicznych, mówiące różnymi językami, wyznający różne religie, mieszkający w różnych częściach Manchesteru; wszyscy oni jednak kochają dzieci i tego dnia przyszli tę miłośd celebrowad poza wszelkimi podziałami. Karolina Kościeo Zdjęcia : Agnes Kuczynska/Anita Kubala

REKLAMA

14


Innovation Studio

ROZWIJA GLOBALNY TALENT

DOKĄD ZAPROWADZI CIĘ ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY? ZADANIEM INNOVATION STUDIO JEST PRZEWIDYWANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH. DLATEGO TEŻ OPRACOWALIŚMY WIELE RÓŻNYCH TEMATÓW SZKOLENIOWYCH. JESTEŚMY PEWNI ŻE ZNACZNIE ONE POMOGĄ ORGANIZACJOM W ZWIĘKSZENIU WYDAJNOŚCI I MOTYWYWANIU PRACOWNIKÓW A TAKŻE OSOBOM PRYWANTYM W ICH UMIEJĘTNOŚCI ZNALEZIENIA ZATRUDNIENIA. WIERZYMY W ROZWÓJ OSOBISTY, KTÓRY PROWADZI DO SPOSOBU ZACHOWANIA OPARTEGO NA KULTURZE ,,JAK MYŚLEĆ”, A NIE ,,CO MYŚLEĆ”. Z TEGO POWODU OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ ELASTYCZNYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH DOSTOSOWANCH DO SPECYFICZNYCH POTRZEB OSÓB INDYWIDUALNYCH I ORGANIZCAJI.

JESTEŚ PEWNY SIEBIE ? CIEKAWY ? NAPISZ DO NAS ! enquiries@innovationstudio.co.uk

15


By Agnes Kuczynska Hi folks! How’re you doing? The summer has started already and so a great time to take pictures has officially begun. We hopefully will be able to bribe you with some beautiful awards so you can take part in a photographic competition soon - so stay tuned and get ready. We’re even going to help you win with our constant advice. Is the info on the cameras from last month sinking in? I do certainly hope so as there’s more! When you set your mind on a certain camera – this is not when the choices stop. We’ll talk about the subject dear to the hearts of many of us – lenses. The fun part begins here – there is a wide (and I mean WIDE) range to choose from and this is why this isn’t the only article devoted to this subject. Today we’ll just give you the main, most important info and in august , when you are more familiar with

Lens

P.S. Don't do this at home ;)

(by http://www.thefreedictionary.com/lens):

1. A ground or molded piece of glass, plastic, or other transparent material with opposite surfaces either or both of which are curved, by means of which light rays are refracted so that they converge or diverge to form an image.

16

the subject we’ll give you even more. Calm down and read on. A lens is can be described in many interesting and sometimes complicated ways but I’ll try to simplify it for you. A lens is simply an optical glass (and/or other transparent material) or a set of them combined together. Simple as that! Here we've taken apart a 50mm lens to show you how it looks inside. This particular lens has got a set of 6 optics elements combined in 5 groups. As you can imagine - the longer the lens the bigger amount of optics. That's probably the secret of the hevy weight of some zoom lenses. Once this mechanic eye is attached to your mechanic brain you can start showing the world how YOU see the world and everything around you.

2. A combination of two or more such pieces, sometimes with other optical devices such as prisms, used to form an image for viewing or photographing. Also called compound lens.


We can divide lenses on various bases but the simplest is the PRIME and ZOOM lenses. The prime lens has only got one focal length whereas zoom lens is more flexible and has a range of focal lengths. Both types have advantages and disadvantages which are a constant subject of discussion between photographers. The main arguments are: quality, price, weight, speed, portability, flexibility and technique amongst others. The fact is that a fixed focal length (prime) lens is less complicated in its' build and therefore can give better performance having more basic structure, although the quality, sharpness and crispness of the picture produced also depends on the make of the lens. Some high end zoom lenses can give amazing quality, speed and

Next month we'll describe the meaning of different lens features like: Focal Length Aperture Image stabilisation USM Format Lens mount and more

sharpness but another disadvantage is the price. I was given an advice by a professional photographer once to get a prime lens and use "the zoom in my legs" to achieve the best results ;) The verdict however is entirely left to you and your needs. While the zoom lens give you more weight to carry around it does give you more options with just a quick move of your hand, which can be useful on holidays or events where this could be an issue but if you can't afford the top of the market one than you might loose on quality, depth of field and other amazing features which could improve your photography.

We would like to invite you to like our page on Facebook where you can find a lot more information, videos, tutorials, events, competitions and more on a regular basis. You can also ask questions on there, share your pics and generally interact with othe people whos mind is set in photographic mode! How great is that! Author: Agnes Kuczynska REKLAMA

17


Twoja firma oferujemy pomoc w zakresie: marketingu internetowego kampanii Google promocji na Facebook-u

  

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń 0775 6181 004– Karolina 0752 8382 624 - Krzysztof

ZIELONA PRZYCHODNIA MANCHESTER DENTYSTA GINEKOLOG PEDIATRA LEKARZ RODZINNY POŁOŻNA ORTODONTA PSYCHIATRA SZCZEPIENIA GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

REJESTRACJA: 0161 228 6515 075 1913 7072

KONKURS - SUDOKU

8 3 6 7

9

5

2 7

4 5

7

1 1 8 9 18

Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać.

3 6 8 1

5 4

Do wygrania KUPON LOJALNOŚCIOWY do wykorzystania w sklepach TOP SHOP, Dorothy Perkins, TOP MAN, BURTON, Miss Selfridge etc. wartości £40. Odpowiedzi prosimy przesyłać do 25 LIPCA 2013 na adres mailowy magazynu: redakcja@europejczyk.co.uk Zwycięzca będzie ogłoszony w lipcowym wydaniu. ZWYCIĘZCA CZERWCOWEGO KONKURSU:

Pan Karol Suszny

GRATULUJEMY!!! Nagrodę prześlemy pocztą. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.


obiecywał, że będzie. Poza tym trafiłem na wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają, rodzice, sponsor i przede wszystkim moja żona. Jakie kryteria musi spełniad firma, która chciałaby z Wami współpracowad? Naszym gościem jest Pan Damian Wróbel założyciel Akademii Piłki Nożnej „DZIAMBEL” Proszę powiedzied, skąd pomysł na Akademię? Od dziecka piłka nożna była obecna w moim życiu. Tak naprawdę grałem w piłkę od zawsze. Gdy przyjechałem do Anglii, wiedziałem, że nadejdzie ta chwila i zajmę się szkoleniem dzieci. Postanowiłem zgłosid się do Polskiej Szkoły i to okazało się świetnym posunięciem. Założyliśmy drużynę szkolną i bardzo szybko okazało się, że nasza ciężka praca na treningach przynosi efekty. Pierwsze turnieje, puchary i uśmiechnięte buzie moich podopiecznych. Niestety po roku musiałem zrezygnowad z pracy w szkole, wiedziałem jednak, że chcę działad. Teraz pracuję zawodowo, prowadzę Akademię i wróciłem do Polskiej Szkoły. Jak znajduje Pan na to czas? Nie szukam już wymówek, jeśli chce się coś robid, nie można cały czas szukad dziury w całym. Nie jest łatwo, ale nikt nie

Wystarczy, by chciała pomóc, nie oczekuję tylko pomocy finansowej, może byd woda, owoce dla dzieci; pomóc można na wiele sposobów, trzeba tylko chcied. Na razie jest z tym różnie, wiele osób deklaruje wsparcie, a gdy przychodzi do konkretów, temat cichnie. Wspiera nas firma Największe Odszkodowania, radio Emi i polska gazeta Echo. Z kilkoma firmami prowadzimy również rozmowy. Nasi sponsorzy to świetni ludzie, pozytywnie nastawieni do życia i bardzo dziękujemy im za wsparcie. Na koniec proszę powiedzied, gdzie można Was znaleźd? Na boisku oczywiście, w każdy wtorek i czwartek godz. 19.00, Albert Park, M7 2JW, Salford. Facebook – Akademia Piłki Nożnej ”DZIAMBEL ” Email – apn.dziambel@yahoo.co.uk Tel. – 07809666527 Rozmawiała - KW REKLAMA

BADANIA PROFILAKTYCZNE “MINI”

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

Cena promocyjna

£99

£149

£169

Cholesterol + HDL + LDL + trójglicerydy

Poziom glukozy

Ciśnienie krwi

Badanie enzymów serca

√ √

Badanie hormonów tarczycy Wskaźnik masy ciała BMI

Ryzyko raka prostaty

Cytologia

Badania zawarte w pakietach slużą profilaktyce lub wykryciu ryzyka związanego z chorobami takimi jak :

Miażdzyca / Nadciśnienie tętnicze / Choroba wieńcowa serca / Cukrzyca / Nadczynność lub niedoczynność tarczycy / Ryzyko raka szyjki macicy / Ryzyko raka prostaty GREEN SURGERY 18 - 22 Mosley Street M2 3AG Manchester

REJESTRACJA:

0161 228 6515 075 1913 7072 19


OGŁOSZENIA DROBNE

UBEZPIECZENIA

USŁUGI

Firma Benefit4u z siedzibą w Halifax zaprasza: doradztwo imigracyjne, socjalne i księgowe tel. 07547057016 lub 01422647070 www.benefit4u.co.uk Przesyłki-przeprowadzki międzynarodowe UK-PL Jesteśmy dostępni 24/7, konkurencyjne ceny Krótki termin realizacji, dostawa wprost pod Twoje drzwi tel: 07821337341/07523627826 lub ajtransss@op.pl Kompleksowa naprawa laptopów i komputerów stacjonarnych Marcin Tel. 0754 1576 209 Medycyna estetyczna: Younger YOU usuwanie zmarszczek, botox, wypełnianie zmarszczek KASIA - 07799407423

Kursy angielskiego w Manchester - w tygodniu i weekendy www.communicate-school.co.uk

Marzena 0161 819 2524

NAPRAWA DEKODERÓW Cyfra, Polsat, N, TnK Naprawa pilotów Gwarancja na naprawy !!! Naprawa w UK, ok. 2-3 dni!!! Dzwoń lub SMS, Grzegorz

Tel. 07706919482

Naprawa oprogramowania i sprzętu komputerowego Windows XP/Vista/7 Smartfony z Android OS Manchester Tel. 07895 473 176 Serwis Komputerowy Manchester

PRACA W związku z rozwojem magazynu Europejczyk, poszukujemy sprzedawcy powierzchni reklamowej. Od kandydata wymagamy: bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, umiejętności samodzielnej pracy, otwartości w kontaktach interpersonalnych, zdolności negocjacyjnych. Jeśli posiadasz powyższe cechy i umiejętności to wyślij nam swoje CV na adres: redakcja@europejczyk.co.uk lub skontaktuj się telefonicznie 07528382624

PORADY - sprzedaż - montaż - ustawianie anten satelitarnych i naziemnych - doładowania telewizji na kartę Manchester i okolice www.tvsatman.co.uk Adrian Borkowski 077 077 63 064

Poles 4 Poles - Porady dla Polaków Zasiłki i pomoc socjalna, pomoc w rozwoju firm (business development), porady prawne. Karolina 0775 6181 004 Krzysztof 0752 8382 624

Ubezpieczenia na życie i zdrowie w różnych przypadkach. Cała gama produktów zabezpieczających rodzinę. Kontakt: www.PureProtectionInsurance.com lub zadzwoń 077916897071

ENGLISH LANGUAGE CENTRE Polskie & Wschodnioeuropejskie Centrum Porad i Tłumaczeń Szkoła Języka Angielskiego Polish & Eastern European Translation, Advice Centre English Courses tel.: 07508052770, email: info@elcbradford.com Bradford & West Yorkshire

KSIĘGOWOŚĆ Polskie Biuro Rachunkowe Manchester i całe UK self employed, firmy Ltd, itp www.mmaccounting.co.uk 07737937907

AVON Myślisz o wyjeździe na wakacje? Albo o spłaceniu kredytu? A może po prostu chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? To łatwiejsze niż myślisz. Napisz lub zadzwoń, Lidia tel. 07519819614 lub email: lidia.avon.uk@gmail.com U mnie możesz również zamówić kosmetyki

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

PRENUMERATA !!! Dostarczana bezpośrednio pod Twoje drzwi. 12 wydań jedyne £10 - każde wydanie będzie bezpośrednio wysłane pocztą pod wskazany adres !!! Zamów już dziś tel: 075 2838 2624 E-mail: redakcja@europejczyk.co.uk

20

£4.99

TYLKO za ogłoszenie drobne ZADZWOŃ

0752 8382 624


Lipiec pod gwiazdami

L

ipiec to dla większości z nas miesiąc urlopowy. Czas, w którym skąpani słoocem zasłuchujemy się w szum morskich fal czy też ciszę górskich szczytów i regenerujemy swoje akumulatory. Czy położenie planet na niebie w lecie tego roku zapewni nam sprzyjające ku temu warunki? Początek lipca powita nas chłodem i wcale nie o temperaturze w tym przypadku mowa. Ochłodzi się przede wszystkim w dziedzinie związków i relacji partnerskich. Kwadratura Księżyca z Merkurym spowoduje wiele trudności w jasnym określaniu i wyrażaniu własnych emocji, co w praktyce przynieśd może sporo kłótni i sporów z otoczeniem. Wenus w kwadraturze z Saturnem również odciśnie na nas swoje piętno, gdyż taki układ planet zawsze wnosi w relacje międzyludzkie bardzo dużo sporów, wytykania sobie wad oraz wzajemnej krytyki. Ponadto, przypadający na 8-go lipca nów Księżyca w znaku Raka, w znaczący sposób podniesie naszą wrażliwośd na krytykę oraz opinię innych na nasz temat. Zamiast więc toczyd wojny, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby w pierwszych dniach miesiąca szukad kreatywnych rozwiązao i za wszelką cenę dążyd do kompromisów. Druga dekada lipca na szczęście zapowiada się zdecydowanie bardziej pomyślnie. Wenus w koniunkcji z Księżycem pozwoli łagodzid konflikty, kooczyd waśnie i żegnad wszelkie istniejące spory. To korzystne zestawienie wprowadzi zgodę i poczucie zrozumienia w relacjach międzyludzkich. Pozytywne aspekty Marsa sprawią, że z chęcią będziemy dokonywad podbojów w każdej dziedzinie życia, poza tym zaowocują one także korzystnymi znajomościami, które zawierad możemy w tym czasie. Sekstyl Marsa z Księżycem ześle wiele sprzyjających okoliczności i ciekawy rozwój wydarzeo. Czeka nas istotny postęp w ważnych dla nas sprawach oraz udana realizacja wcześniejszych założeo, o co z kolei zadba trygon Marsa z Saturnem. Dokładnie w połowie miesiąca trzeba będzie jednak zachowad ostrożnośd! Niepomyślne układy planet w tym czasie prowadzid będą do impulsywnych decyzji, które spowodowad mogą wiele błędów

w działaniu, na skutek czego czekają nas straty. 18 lipca Jowisz utworzy trygon z Neptunem, co przyniesie serię dziwnych, niewytłumaczalnych, ale pozytywnych zdarzeo. Ciekawe doświadczenia, które będą w tych dniach naszym udziałem, mogą zapaśd na długo w naszej pamięci. To szczęśliwe i nieoczekiwane zbiegi okoliczności, które zaskoczą swym przebiegiem niejednego z nas. Koniec miesiąca będzie najbardziej harmonijną i stabilną dekadą lipca. Mimo koniunkcji Marsa w Jowiszu, która nadal popychad nas będzie do rywalizowania i forsowania własnej pozycji, umożliwi nam ona również finalne wyjaśnienie ważnych dla nas spraw. Planeta, która ma największy wpływ na nasze życie emocjonalne—Wenus—opuści znak walecznego Lwa, w którym to przebywając popychała nas do wchodzenia w ogniste romanse i płomienne miłości. W trzeciej dekadzie lipca Wenus schroni się w ramionach zodiakalnej Panny, dzięki czemu możemy liczyd na zawieranie długotrwałych i bardziej stałych związków. Utworzy ona również sekstyl z Saturnem, czego skutkiem będą ważne rozmowy, stabilizacja relacji towarzyskich oraz udana współpraca. Dodatkowo, opozycja Marsa z Plutonem w tym czasie spowoduje zmiany w dotychczasowych strategiach działania i przyniesie nam chęd szukania innowacyjnych rozwiązao. Przychylny i wspierający okaże się w ostatnich dniach lipca Księżyc w znaku Byka, co umożliwi nam podejmowanie korzystnych działao finansowych zapewniając materialną stabilizację w przyszłości. Warto wykorzystad wszystkie nadarzające się szanse.

Bartłomiej Kózka www.tarocistalondyn.co.uk poczta@tarocistalondyn.co.uk tel:07800 870 483 skype: tarocistalondyn REKLAMA

Arconi Serwis i projektowanie Systemów Komputerowych - pełne systemy komputerowe (Hardware & Software) - konsultacje dla firm i osób prywatnych

Graham@arconi.co.uk — 07984805448

21


Trochę KULTURY …

i rozrywki

Manchester Summer Mega Mela 6-7 lipca/Platt Fields Park, Fallowfield/Godz. 12.00-21.30/Wstep wolny Największy w północnej Anglii festiwal kultury południowo azjatyckiej. W czasie trwającej dwa dni imprezy będziemy mogli doświadczyd tej egzotycznej kultury wszystkimi możliwymi zmysłami: muzyka, taniec, jedzenie, tradycyjna sztuka, teatr zabiorą nas w podróż do Bangladeshu, Indii, Nepalu, Pakistanu i Sri Lanki.

www.manchestermela.co.uk

Manchester International Festival 4-24 lipca/Lokalizacja różna/Ceny:strona internetowa www.mif.co.uk Nareszcie kolejny tak dugo oczekiwany Manchester International Festival. Jedyne takie wydarzenie na świecie! Od koncertow, sztuk teatralnych, wystaw, projektów wizualnych po całą masę premier i nowych przedsięwzięd w dziedzinie pop kultury. W tym roku wystapi miedzy innymi: Massive Attack v Adam Curtis, Keneth Branagh z nowa wersją Magbeta, Abida Parveen, Mikhail Baryshnikov i Willem Dafoe w sztuce The Old Women, Neneh Cherry and Rocket Number Nine oraz wiele wiele innych. Bardzo ważnym celem festiwalu jest jego społeczny wymiar - kooperacja z licznymi społecznościami/mniejszościami Manchesteru oraz ich wkład w sukces całego przedsięwzięcia (Do It – a group Art. Show).

http://www.mif.co.uk/

„Odmienne światy obiektywu” – wernisaż 7-21 lipca 2013/ Restauracja Kraków, 2-6 Shakespeare Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6AQ Na początku lipca w Newcastle upon Tyne odbędzie się wernisaż fotografii digitalowej pt. ,,Odmienne światy obiektywu”, który zorganizowany został w ramach Dni Polskich w North East i wspierany jest przez Festiwal Made in Poland i organizację PEGAZ. Wystawa zachęca i inspiruje polskich artystów w regionie do twórczej działalności i przedstawia wizję świata widzianą oczami początkujących polskich fotografów. Kamila Bobrzak tworzy surrealistyczne i czasami abstrakcyjne wizje architektoniczne miasta Newcastle, a jej obiektyw dociera do najodleglejszych i często nikomu nie znanych dotąd zakątków lokalnej architektury i urbanistyki. Marcin Orchowski poprzez swoje portrety męskie ukazuje asymilacje Polaków oraz próby realizacji swych pasji w zastanej rzeczywistości brytyjskiej.

22


PORADY DLA POLAKÓW

ZASIŁKI I POMOC SOCJALNA 

ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY 

PORADY PRAWNE

0775 6181 004– Karolina 0752 8382 624 - Krzysztof www.poles4poles.co.uk | info@poles4poles.co.uk Działamy na terenie :

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

Manchester Leeds Liverpool York Blackpool Huddersfield Chester Preston Warrington 23


School of Engineering

Courses are highly vocational and the job prospects for graduates are excellent. Undergraduate Courses Mechanical Engineering Network

Electrical/Electronic Engineering Network

Network in Engineering & Technology

B.Eng (Hons) Automation and Control (Available Part-Time)

B.Eng (Hons) Computer and Communications Engineering

B.Sc (Hons) Computer and Network Technology

B.Eng (Hons) Automotive Engineering

B.Eng (Hons) B.Sc (Hons) Electrical and Electronic Design Engineering Engineering (Available Part Time)

B.Eng (Hons) Mechanical Engineering (Available Part Time)

B.Eng (Hons) Automotive Engineering

Postgraduate Courses

B.Eng (Hons) Product Design and Technology

All course available in Part Time and Full Time mode of study

MSc Electronic Engineering

MSc Computer Network MSc Mechanical Technology Engineering

MSc Industrial Communication and Automation

MSc Engineering with Management

General Enquiries

+44 (0)161 247 2000 +44 (0)161 247 6390 enquiries@mmu.ac.uk

Mechanical Courses accredited by:

All Courses are accredited by

Europejczyk Lipiec 2013 (wyd 15)  

Pomimo tego, że mamy lipiec, a nie marzec, to ten numer Europejczyka dedykujemy kobietom. Kobietom silnym, przedsiębiorczym, myślącym. Kobie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you