__MAIN_TEXT__

Page 1


Directament des dels Estats Units i en exclusiva a Catalunya i l’Aragó, arriba a Clínica Nexus el làser de picosegons més avançat del món

PicoSure®

La nova era per a l’eliminació de taques

Amb Picosure mai havia estat tan fàcil eliminar lesions pigmentades Major eficàcia · Menys sessions · Total tolerabilitat No deixa cicatrius · Eliminació de taques pigmentades Eliminació de tots tipus de tatuatges · Tractament de cicatrius d'acne Revitalització cutània facial, coll, escot, mans i braços


PUBLIREPORTATGE I CALDES DE BOÍ

Caldes de Boí,

un balneari mèdic a la Vall de Boí El Balneari de Caldes de Boí, amb 37 fonts que poden ser utilitzades amb finalitats terapèutiques, és un dels balnearis amb més possibilitats terapèutiques. Amb unes temperatures dels 4 als 56 ºC, les aigües de Caldes són clorurades, sulfurades, sulfatades i bicarbonatades, i predomina el sodi a les més calentes i el calci a les més fredes. Com que és el balneari amb més varietat d’aigües, és possible oferir una àmplia oferta de tractaments, tant per a nens com per a adults variats i diversos, com ara cures per a malalties reumatològiques, respiratòries, neurològiques, dermatològiques, de ronyó i vies urinàries, recondicionament cardiovascular, aprimament i desintoxicació, aparell digestiu, antiestrès i recondicionament físic posttractament oncològic. Tractament reumatològic i traumatològic: indicat per a artrosis, per a seqüeles d’artritis reumatoide (no en fase aguda), per a postcirurgies de maluc, genoll, columna, patologies de la columna vertebral... Tractament respiratori: indicat tant per a nens com per a adults que presenten patologies com rinitis, sinusitis, faringitis crònica, amigdalitis crònica, asma, malaltia obstructiva pulmonar crònica (MPOC), bronquitis crònica… A més a més, s’ofereix un programa antitabac que combina la balneoteràpia amb l’homeopatia.

40

6

Tractament neurològic: teràpia indicada tant per a nens com per a adults que presenten alguna malaltia neurològica amb hipertonia, recuperació d’accidents cerebrovasculars (ACV), Parkinson, esclerosi múltiple, seqüeles neurològiques per accidents... Tractament dermatològic: tant per a nens com per a adults amb dermatitis atòpica, psoriasi, cicatrius per cremades o altres causes. Aplicació del fang Sulphaterm. Recondicionament físic posttractament oncològic: per a persones que es recuperen d’una teràpia oncològica, bàsicament radioteràpia o quimioteràpia. Caldes de Boí és l’únic balneari a Catalunya que ofereix un programa de cures integrals per a dones que han patit un càncer de mama. Tractament de ronyó vies urinàries: litiasi urinària, infeccions urinàries, quists renals a causa d’obstruccions cròniques… Recondicionament vascular: indicat per a persones amb malalties cardíaques isquèmiques, hipertensió I i II, cardiopatia reumàtica en fase inicial, postcirurgia de pròtesi valvular cardíaca, postcirurgia coronària, recuperació després d’una miocarditis, insuficiències venoses cròniques, arteriopatia... Tractament aprimament i desintoxicant Tractament de l’aparell digestiu Tractament antiestrès Tots els tractaments que s’ofereixen a Caldes de Boí s’inicien amb una visita mèdica del mateix servei mèdic del balneari, en què s’indica la combinació de teràpies termals de cada tractament. Les teràpies més indicades són:


CALDES DE BOÍ

Inhalacions i aerosols Estufes naturals: són grutes naturals situades prop

de les fonts de la Tartera, a una temperatura de 44 ºC i en un ambient saturat de vapor que actua sobre el sistema nerviós vegetatiu i que té un efecte sedant i analgèsic. Té indicació per a reumatismes crònics, específicament per a l’artrosi.

Fangoteràpia: els fangs estan indicats específica-

ment per a l’artrosi. La calor que s’aconsegueix transmetre amb aquests fangs permet disminuir la rigidesa causada pel Parkinson o per un accident cerebrovascular (ACV) o per dolors musculars causats per contractures o la fibromiàlgia.

Bany de Tartera: el tret característic d’aquesta ban-

yera i el que la fa tan recomanable és l’aigua sulfurada que s’hi utilitza, perquè produeix un massatge descontracturant que facilita la mobilitat articular i actua sobre vasos i nervis i produeix vasodilatació i anestèsia.

El peloide SulphatermCOSMÈTICA LÍNIA DE DERMATOLOGIA El peloideDE Sulphaterm és unSKIN fang terapèutic CALDES BOÍ IN YOUR

creat especialment per al tractament en patolo-

El descobriment i propietats d’aquest nou fangen termal, gies de pell com la psoriasi o cicatrius, què basat en un alga sulfuraria que creix a las vessants del es barregen algues riques en sofre, anomenamanantial d’aigua sulfurada, ha argila servit per les des sulfuràries, amb una dea investigar textura espropietats d’aquest nou fang, dermatològics anomenat Sulphaterm® pecial per a tractaments i amb il’aigua que esdevé el primer termalde terapèutic de venta sulfurada defang Caldes Boí. Gràcies a en farmàcies. La investigació realitzada, la riquesa de aquesta combinació s’aconsegueix un fang les seves propietats resultats obtinguts restes en els amb efectes únics ai els la pell que descama darrers han donat lloc a al la creació de la primera de pellanys, lesionada gràcies seu efecte queramarca dermatològica de ventagràen tolític ide quecosmètica és antiinflamatori i antibacterià farmàcies creada a partir deen lassofre. diferents aigües dels cies al seu alt contingut manantials del Balneari Caldes de Boí.

Massatges amb efecte terapèutic Drenatge limfàtic, reflexologia, dutxes Vichy i massatges subaquàtics Tècniques específiques de rehabilitació Halliwick: aquesta teràpia específica en l’aigua està

Programa de cures Programa cures integrals per de a dones amb càncer de mama integrals per a dones

Bad Ragaz: és un concepte de tractament fisioterapèutic

Durant quatre dies s’aplicaran els tractaments més indicats per pal·liar les seqüeles del càncer de mama, com ara banyeres de bombolles, dutxes circulars bitèrmiques, aplicació de fang dermatològic i massatges, sessions psicològiques grupals, exercici terapèutic, tallers de cuina saludable i canvi d’hàbits. Per a més informació, consulteu la web www.caldesdeboi.com

centrada en el control postural, ja que normalitza la rigidesa muscular i facilita el moviment. Halliwick està indicat principalment en neurorehabilitació i pediatria.

complet que s’enfoca a la modulació del dolor i la relaxació muscular. Amb aquesta tècnica s’aconsegueix millorar la mobilitat del pacient, reactivant els músculs febles, estabilitzant les articulacions i millorant l’amplitud de moviment.

Ai-Chi: mètode de teràpia aquàtica integral que ajuda a restablir l’equilibri fisicomental i emocional. Marxa nòrdica o “nordic walking”.

De l’11 al 14 de setembre tindrà lloc a Caldes de Boi el segon programa per a dones amb càncer de mama.

amb càncer de mama

www.caldesdeboi.com www.caldesdeboi.com 6910 62 10 973 973 69 62


CLÍNICA NEXUS I TRACTAMENTS POSTESTIU

Tractaments postestiu Un cop passada l’època estival i la major exposició solar que aquesta comporta, és el moment idoni per iniciar determinats tractaments medicoestètics que ens permetran apaivagar els efectes indesitjables que inexorablement ha causat el sol a la nostra pell o bé endegar-ne d’altres que no eren compatibles amb una exposició solar més o menys continuada. Vegem quins són els més representatius: BIORREVITALITZACIÓ CUTÀNIA.

Es tracta d’un sistema de rejoveniment de la pell basat en l’aplicació de microdipòsits d’àcid hialurònic, un component fisiològic de la matriu extracel·lular dèrmica. L’àcid hialurònic emprat s’obté biotecnològicament (no és d’origen animal) i es troba estabilitzat. Aquestes característiques converteixen aquest tractament en molt segur i de llarga durada. Gràcies a les propietats inherents de l’àcid hialurònic, aconseguim:

Hidratació de tot tipus de pell, que millora també la funció d’“hidroreserva”. Avui ja sabem que aquesta funció comença a minvar abans dels 30 anys i s’accentua de manera notable entre els 45 i els 50 anys amb el climateri.

Millora de totes les propietats de la pell: aspecte, elasticitat, to i textura.

Protecció davant els radicals lliures, especialment

abans i després de l’exposició solar, fet que converteix aquest tractament en gairebé imprescindible abans i/o després de l’època estival.

Segons cada cas en particular, es planifiquen programes individualitzats de biorrevitalització cutània, però, per fer-nos una idea, un tractament estàndard podria consistir en unes 3 sessions espaiades unes 2-4 setmanes i una pauta posterior de manteniment a raó d’una sessió cada 4-6 mesos. I com a “pauta d’estiu”, en prevenció del fotoenvelliment s’acostuma a fer una sessió un mes abans d’iniciar l’exposició solar continuada i una segona en finalitzar l’estiu. Les zones que s’han de tractar són la cara, el coll, l’escot i les mans, ja sigui de manera individualitzada o conjunta. La biorrevitalització es pot combinar, i de fet gairebé sempre es combina amb altres tractaments, com làser, IPL, radiofreqüència i sobretot el Botox, del qual parlarem àmpliament el proper mes.

TRACTAMENT DE LESIONS PIGMENTADES AMB LÀSER.

Actualment, mitjançant el làser es poden tractar un ampli ventall de lesions pigmentades. Els làsers en picosegons són els més efectius per a aquest finalitat. Entre aquests, l’estrella és, sens dubte, el làser PicoSure, de referència mundial per la seva incomparable eficàcia per al tractament d’aquestes lesions i l’eliminació de tatuatges de qualsevol color, i que Clínica Nexus, sempre a l’avantguarda de la tecnologia més capdavantera i efectiva, ha incorporat a la seva plataforma làser en primícia a tot l’Estat espanyol. Aquests làsers actuen selectivament sobre la melanina amb un mínim dany al teixit circumdant. Són altament efectius per a un amplíssim ventall de lesions, tant epidèrmiques com dèrmiques, tot i que en algunes, com el melasma o les hiperpigmentacions postinflamatòries, els resultats són pobres i en aquests casos s’utilitzen altres tipus de tractament com a primera línea. Requereixen gairebé sempre diverses sessions de tractament, en què el nombre és variable i depèn del tipus de lesió: per a les lesions pigmentades més comunes, com els lèntigs actínics, generalment n’hi ha prou amb un parell de sessions, mentre que altres tipus en poden requerir més. Els intervals entre sessions són habitualment de 4-8 setmanes. El tractament és molt ben tolerat, però s’empra anestèsia tòpica en nens, ancians i en pacients amb lesions a la cara o en altres zones sensibles.


TRACTAMENTS POSTESTIU

TERÀPIA FOTODINÀMICA DE VARIUS.

Amb aquest nom es descriu un nou procediment per al tractament de les varicositats de les extremitats inferiors que combina l’escleroteràpia química tradicional i el làser de Neodimi-Yag de 1.064 nm de longitud d’ona. Aquest nou procediment es basa en el fet que, mitjançant la injecció prèvia d’escuma de polidocanol (la substància generalment emprada en l’escleroteràpia química), s’indueix una transformació bioquímica de l’hemoglobina sanguínia (que n’incrementa la conversió a metahemoglobina i protoporfirina IX), i això comporta un canvi en les seves característiques òptiques i de conductivitat, que es tradueixen en un increment fins a 29 vegades superior en l’absorció de l’energia transmesa pel làser que s’aplica posteriorment . El resultat final es reflecteix en uns resultats millor versus les tècniques clàssiques aïllades, una menor incidència de fracassos i efectes secundaris, una disminució de les sessions necessàries per assolir uns resultats òptims i en la possibilitat de tractar vasos superiors als 5 mm de diàmetre, fet fins ara poc viable en tractaments exclusivament amb teràpies fotolumíniques. El procediment, a més, és totalment ambulatori i no incapacita el pacient per a la seva activitat normal. No requereix cap tipus d’anestèsia (o com a màxim, tòpica) i la seva tolerància és excel·lent. Posteriorment al tractament, només cal aplicar una crema antiinflamatòria durant uns dies i portar unes mitges elàstiques de compressió mitjana durant unes 4 setmanes. El tractament s’estructura en diverses sessions (unes 4 de mitjana) i l’interval entre si és d’aproximadament uns 2 mesos. En un seguiment practicat durant 2 anys a 150 pacients tractats amb aquesta tècnica no s’ha presentat cap cas de recidiva.

Un equip professional al vostre servei cada dia

El tractament s’estructura en diverses sessions (unes 4 de mitjana) i l’interval entre aquestes és d’aproximadament 2 mesos.

En resum, gràcies a aquesta tècnica que combina l’esclerosi química i el làser, s’ha aconseguit millorar substancialment en tots els àmbits els resultats que fins ara s’aconseguien amb cada una per separat i, per tant, s’ha erigit com una teràpia de primer ordre, en els casos indicats, per al tractament de les varius de les extremitats inferiors. Dr. Samuel Pinós, col·legiat 2825 Màster Universitari en Medicina Estètica Especialista universitari en Medicina Estètica Membre numerari de la Societat Espanyola de Làser Medicoquirúrgic Director de la Plataforma Làser de Nexus Biomèdic Director mèdic de les clíniques Nexus Màster en Ozonoteràpia Mèdica

C/ Segrià, 26-30. Pg. de Ronda, 74-76 · 25006 Lleida · 973 27 98 10 · www.grupnexus.com


11


Dr. Felip R. Vallmanya Llena • Dr. Xavier Pascual Garcia C/ Bisbe Messeguer, 3 · 25003 LLEIDA · Tel. 973 266 100

www.urologialleida.com • info@urologialleida.com


ES BUSCA:

AGENT COMERCIAL DE PUBLICITAT

Busquem agent comercial amb experiència demostrada en VENDES DE PUBLICITAT (Revistes, gratuïts, diaris, ràdios...)

OFERIM: - Contracte laboral amb sou fix a partir del segon mes. - Comissions elevades i cartera de clients de per vida. Envieu C.V. amb foto a gerencia@magazinesalut.com Per a consultes, truqueu al tel. 667 560 225


28


PERRUQUERIA UNISEX

DESCUBRA

el poder exclusivo de Premium Gold Taninoplasty Treatment

ANTES DESPUÉS

973 805 443 665 637 472 Oasis Center Lleida oasiscenterlleida@gmail.com C. Paer Casanovas, 4 baixos · 25004 LLEIDA 29


Distribuidor


Cuina tradicional casolana Descobreix els nostres caragols a la llauna, les cassoles, els arrossos, les mariscades i el ternasco.

C/Lleida, 90 ¡ 25110 ALPICAT TEL. 973 736 831


Braseria

Llobregat les Vine i gaudeix de a as br la a s millors carn res st no les ix ne co i ! receptes de l’àvia C/Riu Llobregat, 7 (Cappont) 25001 Lleida · Tel.. 973 201 897 www.braseriallobregat.com


C/Ramon Llull, 23

lleida

693 956 190


Cuina mexicana

¡ALMUERZOS y CENITAS RÁPIDAS!

Facebook: Sapata Lleida

www.sapata.es Reserves:

C. Torres de Sanui, 11 · 25006 Lleida · T. 973 26 65 49


Restaurant

Cuina p non sto

Taperia & Creperia

Lounge bar

MagicRock68

Av. Prat de la Riba, 80 • 25004 LLEIDA • Tel. 973 233 017


illa • Brasa Esmorzars de forqu

• Vermuts • Tapes • Aperitius


www.telepincho.info C/ Segrià, 23 · 25006 LLEIDA

Tel. 973 670 370


JAMONES Y EMBUTIDOS ALT URGELL

25795 NOVES DE SEGRE (Lleida) · Tel.: 973 387 147 · FAX: 973 387 235


Visita el nostre facebook


R E F E R E N T E N R O B A D ’ H O S TA L E R I A

Av. Gran Passeig de Ronda, 144 . 25008 Lleida Tel. 973 289 650


Que res no aturi el ritme del teu negoci d’hostaleria

A Grup Gevadri oferim serveis integrals en maquinària per a hostaleria: assessorament, venda, instal·lació, manteniment i assistència tècnica per a tot tipus de negocis d’hostaleria i col·lectivitats. Sempre de la mà de primeres marques, de les quals som servei tècnic oficial. REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ

VENTILACIÓ

APARELLS DE CUINA

BUGADERIA

MÀQUINES RENTAVAIXELLES

C/ Nostra Senyora del Carme, 1 · 25001 Lleida · info@grupgevadri.com · 973 670 234 / 608 505 010 · www.grupgevadri.com


Ctra. N-230 Km. 4,84 25191 LLEIDA · Tel. 973 23 67 75 C. Jaume Brossa s/n, nau 53 (Pol. Ind. Via Trajana) 08020 BARCELONA · Tel. 93 320 80 58

www.torrelsa.com


s? e g n e m e u q a it u fr la s é n ’o D

A Qêviris, és de proximitat! LLEIDA CENTRE 0 690

· 97 A la carretera de Vielha

RD VE J. N SÈ

FE

UE

R

LL

AG

GA

CA

LD

E

PO

RQ

UE

RE

S PLAÇA EUROPA

OS

DE RON DA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

PA S S E IG

AR

R AL RET SO BE ERI L E RT A R

AL IM

.M

PI

PL

AV .P

RA

T

DE

LA

RI

BA

Pi i Margall, 19 · 973 30

GRUP) LLEIDA (ACTEL3 70 0 836


deixa de somiar en els mobles perfectes... Nosaltres els tenim tots! SOFÀ FIXE

CANAPÉ GRAN CAPACITAT TAPA 3D 135 cm X190 cm

140€ 160€

2 PLACES

185€

3 PLACES

ARMARI 2 PORTES CORREDERES 2 m D’AMPLE X 2’16 m D’ALT

399€

SOFà SISTEMA ITALIa

SOFÀ LLIT AMB ARCO

175€

370€ MODULAR MENJADOR DE 295 cm EN CAMBRIA GRAFITO

475€ *preus si es recull el producte a la botiga

LLEIDA: C. Pintor Morera i Galícia, 8 - 25006 BELL-LLOC D’URGELL: C. Pau Casals, 3 - 25220 TEL: 608 273 047 - 616 382 793


C. Abat Escarré, 6 baixos · 25001 LLEIDA


CORTINAS, COLCHONES, CANAPÉS, TEXTIL, SOMIERES ELÉCTRICOS, SOFÁS, MUEBLES, TAPICERÍA...

· Sillón Relax con apertura eléctrica · Sistema de elevación con mando · Asiento D-28 Kgs · Respaldo, asiento y brazos desenfundable

495 euros

C. Unió, 4 · 25002 LLEIDA

Tel. 973 282 177

SERVEI ÚNIC A LLEIDA

Av. Gran Passeig de Ronda, 144 . 25008 Lleida Tel. 973 289 650


C

   

     Â?Â? Â?Â?   ­ €‚ Â?ƒ  ‚Â?  ­Â? Â?   „…†‡

PĂĄgina 1 M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Â?•Â? ÂŒ ˆ

��™­ 

Anunci_Magazine_setembre_165x55.FH11 Mon Jul 18 18:36:39 2016

Escola de MĂşsica autoritzada pel Departament dÂ’EducaciĂł de la Generalitat de Catalunya Codi de Centre 25008901

­Â?ˆ‰ˆ‚Â? Š‹‹„Â?ŒŽ ‘Â’Â?“““”Â?Â?Â?”Â?

†– � ’ �— ��’� ˜— � ˜ —


APROFITA L’ESTIU El teu permís de cotxe per

499 € Informa’t

Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Buscan’s a facebook

C/ Baró de Maials, 16 · Tel. 973 222 679 Passeig de Ronda, 19 · Tel. 973 260 259 www.sanjuan.cat · info@autoescolasanjuan.com whatsapp: 615 068 268


Nou Tiguan. Compatible amb la família, la feina, iOS i Android.

Nou Tiguan amb App Connect. Connectat al que t‘importa. Gamma nou Tiguan: consum mitjà (l/100 km) de 4,7 a 7,4; emissió de CO2 (g/km) de 123 a 170.

Garaje Dalmau

Av. de l’Exèrcit, 44 - Tel. 973 288 090 - 25002 Lleida

www.volkswagenlleida.com


Recordes fins a on

volies arribar? És hora de buscar

noves metes. Sí, ha estat un trajecte apassionant. Cada obstacle, cada repte, cada barrera et fa més fort. Més segur. Més decidit. Estar just on volies estar t’impulsa a marcar nous límits i superar-los. Un viatge per compartir amb el nou Audi Q7. Una revolucionària generació que incorpora de sèrie la tracció quattro® i innovadores opcions com l’eix posterior direccional que li aporta agilitat, el sistema d’il·luminació intel·ligent Audi Matrix LED, el quadre d’instruments digital Audi virtual cockpit o la tercera fila de seients per tenir fins a 7 places. Un SUV més potent i eficient gràcies a la tècnica de construcció lleugera. Disseny, esportivitat i eficiència per marcar un brillant començament. www.audi.es/q7

Nou Audi Q7. Només és el principi.

Garaje Dalmau Av. de l’Exèrcit, 44 25194 Lleida Tel. 973 28 80 91

/audispain

Nou Audi Q7 de 272 a 333 CV (200 a 245 kW). Emissió CO₂ (g/100 km): de 149 a 193. Consum mitjà (l/100 km): de 5,7 a 8,3.


ARA TENS UN CR-V AMB UN PLUS DE REGAL

+Llantes exclusives enfosquides +Barres de sostre +Vidres de privacitat

Honda CR-V Elegance Plus per 25.500 € Amb tot l’equipament de la versió Elegance Consum des de només 4,4 l/100 km

Sensors de llums, pluja i aparcament

Bluetooth® – mans lliures HFT

Maleter de 589 litres

Control de creuer

Sistema Start/Stop

5 anys de garantia * sense límit de km

Climatitzador automàtic dual

... i molt més

I amb el Pla In&Out d’Honda, decideix si el canvies, ens el tornes o te’l quedes PVP recomanat a la Península i a les illes Balears per a CR-V 1.6 i-DTEC 4x2 Elegance Plus: 25.500 € incl. IVA, transport, impost de matriculació, aportació del Concessionari, marca i sobretaxació per usat (antiguitat mínima de 3 mesos). Oferta subjecta a finançament d’un import mínim de 10.000 euros a un termini mínim de 24 mesos a través d’Honda Bank GmbH S.E. Oferta vàlida aquest mes subjecta a aprovació de l’entitat financera. Al cap de 3 anys, te’l pots quedar, canviar-lo o tornar-lo com a pagament de l’última quota. * 5 anys de garantia (3 anys d’original + 2 d’extensió mecànica) sense límit de quilòmetres, segons condicions contractuals a consultar a través de la xarxa Honda. No inclou pintura metal·litzada ni despeses de matriculació. Consum mixt (l/100 km): 4.4. Emissions CO 2 (g/km): 115.

Ilermotor.

Ctra. NII, km 458,5. Tel. 973 28 02 05*. LLEIDA. *Contacti amb nosaltres per a més informació i sol·licitud de prova.


ŠKODA Spaceback

per 12.600 €*

ŠKODA Fabia

per 8.990 €**

Equipat amb tot el que necessites: > Aire condicionat > Llantes d’aliatge > Radio tàctil > Llum diürna LED > 5 portes > Bluetooth

skoda.es

El preu anunciat correspon al model ŠKODA Spaceback Like 1.2 TSI 90 CV - 66 KW* i ŠKODA Fabia Like 1.0 MPI 75 CV - 55 KW** (vàlid per unitats en stock). PVP recomanat per a Península i Balears. (IVA, transport, impost de matriculació i descompte de marca, Concessionari i Bonificació de Volkswagen Finance inclosos). Oferta de finançament vàlida fins 31/08/2016 per a clients particulars i autònoms que financin a través de Volkswagen Finance SA EFC. un crèdit mínim de 8.500 € una durada i una permanència mínima de 48 mesos. Campanya incompatible amb altres ofertes financeres. Models visualitzats: ŠKODA Spaceback Ambition i ŠKODA Fabia Ambition/Like amb opcionals.

Consum combinat de la gamma Spaceback: [3,4-4,9] l/100 km. Emissions de CO2 de la gamma Spaceback: [89-114] g/km. Consum combinat de la gamma Fabia: [3,6-4,8] l/100 km. Emissions de CO2 de la gamma Fabia: [93-110] g/km.

AUTODALSER - DALMAU, S.L. C/ Josep Baró i Travé, 117 - Tel. 973 72 76 05 - Lleida


Pack BASIC

Pack SILVER

Pack GOLD

350

600

750

€/mes

Fins 10 h. / mes Si se supera el límit de 10 h. les posteriors tindran una tarifa de 35 € / h.

€/mes

Fins 20 h. / mes Si se supera el límit de 20 h. les posteriors tindran una tarifa de 30 € / h.

€/mes

Fins 30 h. / mes Si se supera el límit de 30 h. les posteriors tindran una tarifa de 25 € / h.


ASISA VIDA

Envoltar-te de persones positives és bo per a la teva salut Quan comptes amb persones que et fan sentir bé, alliberes endorfines i alleuges l’estrès. I perquè elles també puguin comptar amb tu sempre, t’oferim Asisa Vida. Una assegurança que va més enllà de la teva salut, per protegir els teus passi el que passi. A Asisa només ens importa la teva salut. Per això invertim tots els nostres recursos a cuidar-te, començant per aquest anunci. Descobreix-ho a publiterapia.com

ASISA Lleida. Gran Passeig de Ronda, 170, entresol 973 72 70 43

asisa.es

Des de

38 ,14€ persona/any* Res més que la teva salut Ni més ni menys que la teva salut

901 10 10 10

*Prima neta anual vàlida per al 2016 per a assegurats d’Asisa de 30 anys amb un capital assegurat de 30.000 €, i per a la cobertura d’assegurança de defunció per qualsevol causa. Per a la contractació de cobertures opcionals, cal consultar-ho. Impostos no inclosos.


Profile for MAGAZINE Publicaciones

MAGAZINE SALUT nº21 Setembre 2016  

Revista mensual encartada dins del diari SEGRE de Lleida amb més de 95.000 lectors.

MAGAZINE SALUT nº21 Setembre 2016  

Revista mensual encartada dins del diari SEGRE de Lleida amb més de 95.000 lectors.

Advertisement