+MagazineFisheco #1 2024

Page 1

det bästa fisket

Hej hopp alla sportfiskare! Dags för nytt Magazine! Vintern har präglats av ett Sverige med mycket is och det är roligt att se att så många dammat av sina isfiskegrejer, det har pimplats och ismetats som aldrig förr. Det känns faktiskt som om det svenska isfisket fått sig en rejäl renässans, det vimlar av isig fiskeglädje på sociala medier, bilder som muntrar upp i annars ganska tråkiga tider och samtidigt får våra sportfiskebutiker lite extra kosing, det behöver dom. Tiderna är ju lite udda med kring i vår närhet och annat elände men! Det känns ändå som om saker håller på att vända. Jag pratar ju dagligen med många i sportfiskebranschen och många tror, liksom jag, att i år går vi mot bättre tider. Så till Magazinet. Något jag vill trycka lite extra på i detta nummer är våra årliga

”spåkulor”. Här tas två heta ämnen upp, det ena med lite allvar bakom, det andra med lite mindre allvar, det handlar om fiske med livegivare och det handlar om bananer i båten. Har ni egna åsikter i dess ämnen som verkligen berör många sportfiskare så går det jättebra att kommentera på facebook eller på fisheco.se. Om ni dessutom tycker att vårt gratis magazine är bra? Dela det gärna med er vänner på sociala medier, det är all betalning vi ber om å så ses vi på Sportfiskemässan i Jönköping. Ps, förövrigt anser jag att Finland inte ska fiska lax när Sverige låter bli, den nyheten kom idag… inte bra.

Pps, är det i år vi återigen kommer att fiska mer med skeddrag för gädda? Det kommer i alla fall jag att göra.

Omslagsfoto:

Detta nummer görs av:

Ansvarig Utgivare:..................Jan Ohlsson

Art Director:...........................Linus Fröhlich

Kontakt:

Ansvarig Utgivare:................ Jan Ohlsson............070 -

Mail: info@fisheco.se

208 80 30
//JAN O

TACKLE THE BEAST BENEATH WITH THE ALL NEW SG6 ALPHA

INNEHÅLL #1 2024 22 28 En unik sportfiskebåt Fisheco Flugfiske Supersize Spåkulan 2024 Hardcore-fiske 92 82 78 101 156 Ett annorlunda abborrfiske 6 Vårfiske efter abborre Tester Abu Garcia Zenon MG-LTX ......... 14 Shimano Vanquish ...................... 18 Abu Garcia Spike 2000S ............. 42 St. Croix Bass X 6'8" ..................... 46 Abu Garcia EON 7'6" .................... 50 Plano Guide Series 3700 ............ 54 Gunki Chooten Cut 6'7" .............. 58 Plano Edge .................................... 62 Abu Garcia Max 41 ...................... 68 13 Fishing Modus RP2 & TX2 ..... 72

Vårfiske

ABBORREN ÄR VÅR VANLIGASTE FISK OCH FÅNGAS ÅRET RUNT. HÄR ÄR NÅGRA TIPS PÅ HUR DU

ENKLAST KOMMER I

KONTAKT MED ABBORREN I DIN SJÖ NU I VÅR!

TOBIAS FRÄNSTAM

DAVID LUNDH, TOBIAS FRÄNSTAM

EFTER ABBORRE

Förr om åren började abborrfisket först när syrenen slog ut. När vår övergick till försommar fanns abborren återigen runt grynntoppar, holmar och skär. Jagandes småfisk så det fräste i ytan.

Tidigare försök i blidvädret gav alltid magra resultat. Utebliven fångst på djupt vatten eller smågäddor när fisket skedde grunt och vegetationsrikt. Med åren har jag lagt bit för bit i abborrpusslet och kan nu ha lysande vårfiske efter abborre.

Abborren är lika lurig som klurig. Om betet är fel storlek, presenteras något för högt i vattnet eller ifall timingen i tid och plats inte stämmer uteblir fångsten ofta helt. Gäddan är tvärtemot. Visst kan den vara svårflörtad, men med lite tur kan de flesta få både många och stora gäddor trots att både teknik och taktik kan vara bristfällig.

Under flera års tid försökte jag fånga abborre under våren utan större framgång. Från början fiskade jag i större sjöar och på kusten, men det var inte förrän jag började fiska i mindre och enklare vatten som jag började förstå grunderna kring hur abborren uppträdde under våren. Abborren är som bekant Sveriges vanligaste fisk, men det är även den art som lever under de mest skilda förhållanden vad det gäller livsmiljö, bytestillgång och lekmiljö. För att fiska abborren effektivt gäller det att ha god kunskap om var och hur den lever. Först då kan man ligga steget före.

STUNDANDE LEK

Det svåraste i abborrfisket under våren är att komma underfund med var abborrarna uppehåller sig från det att isen går till att själva leken äger rum. För att besvara denna fråga är det främst är två aspekter som man skall fundera kring. Dels vilken typ av miljö abborrarna leker i samt hur födotillgången i området ser ut.

Lekplatser för abborre är inte lika enkla att urskilja som lekplatser för gädda, men det finns några tumregler. Abborrens yngel blir frisimmande och

Kalla väderomslag tidigt på våren gör abborrfisket mycket svårt.

lever mitt i sjöns vattenmassa direkt efter att de kläckts. Detta gör att abborren använder mer exponerade vassruggar och vegetationsbälten jämfört med gäddan vars yngel behöver grunda och mer skyddade uppväxtområden. Abborrhonorna föredrar uppstickande substrat som fjolårsvass eller grenar som de under parningsakten lindar romsäcken kring. Kan romstrumpan bara hänga någorlunda skyddat från väder och vind gör det inget ifall det är bråddjupt direkt utanför lekplatsen. Är det klart i vattnet går det att leta romstrumpor bland växtbälten och vassruggar och på så sätt bygga upp en känsla för vart lekplatserna finns där man fiskar. En skillnad som jag upplever mellan kust och sjö är att på kusten leker abborren längre in i vikarna där vattnet gärna får vara utsötat som i mynningsområden till bäckar, åar och diken. Ofta direkt i själva mynningsområdet.

Till skillnad från gäddan är abborrhonorna sällan någon längre tid på lekplatsen. Abborrhanarna kan däremot samlas tidigare och vänta på honorna under flera veckor. När en abborrhona väl leker går det snabbt och hela romstrumpan släpps på en och samma gång. Därefter lämnar abborrhonan lekplatsen för att återgå till sitt vanliga leverne.

Stora abborrhonor bär mycket rom på våren.

ATT HITTA FISKEN

Att hitta var abborrhonorna ställer sig innan leken är svårt och utmaningen blir större desto större sjö eller vattenområde man fiskar i. Det starkaste sambandet på abborrhonornas avstånd till lekplatsen tycker jag verkar styras av deras favoritföda. I områden där dieten i hög grad består av strandlevande föda som mörtar, småabborrar eller kräftdjur kan abborrhonorna parkera tätt inpå de grunda vi-

kar och vassruggar där själva leken äger rum. Här kan de fortsatt jaga och låta rommen mogna tills lekförutsättningarna blir de rätta.

I större sjöar där abborren till stor del livnär sig på pelagiska bytesfiskar som nors och siklöja parkerar de stora abborrarna inte på samma sätt kring själva lekplatsen. Min teori är att de stora abborrhonorna behöver mycket föda och energi för att få rommen att mogna. Kombinationen av att det alltid finns tillräckligt med abborrhanar på lekplatserna gör att de även i lektid kan uppehålla sig i sitt pelagiska leverne. När förhållandena blir rätt går de snabbt in till lekområdet och släpper hela romstrumpan på en gång för att därefter gå ut i fria vattenmassan för att

återuppta sitt nomadiska födosökande. Så för att hitta rätt fiskeplats innan leken ägt rum så måste man tänka efter ifall födotillgången i sjön eller kustområdet finns i närhet till lekplatsen eller en bit därifrån.

EFTER LEK

När leken är färdig sprider sig abborren snabbt. Återigen måste man ha kännedom om vad abborren jagar för byten i den miljön man fiskar. I större sjöar som exempelvis Mälaren med goda bestånd av nors kan efterleksfisket på abborre vara riktigt bra. Anledningen är att sjöns övre vattenlager fortfarande är svalt. Den kallvattenälskande norsen

förekommer då ytligt runt grundklackar och kanter vilket gör att man kan fiska effektivt på grov norsabborre som fortfarande är inom räckhåll. Spana efter måsdyk. När jaktruschen är igång trycks norsen upp hela vägen till ytan och när måsarna börjar dyka är fångst nästan given.

I mindre sjöar eller längs med kusten kan benlöjans lek vara en höjdpunkt under senvåren. Benlöjan är en liten, slank och silverglittrande karpfisk. Benlöjan är vanlig i de flesta större insjöar och längs med kusten. Under maj-juni leker benlöjan över grunda stenbottnar med vegetation nära stranden där löjorna samlas i stora stim. Under leken kan löjorna ses leka väldigt intensivt med

Är abborren trög kan dropshotfisket verkligen trigga hugg. Avlånda maskar med nätt svans är en favorit i vårkallt vatten.

Tveka inte på att fiska in i glesvassar under abborrens lekperiod. Vegetationsskyddade jiggskallar fiskar särskilt väl på lekmogen abborre.

Stabil barometer och högre tryck är goda förutsättningar.

fiskar som sprätter och hoppar vid vattenytan. Abborren är inte sen att upptäcka ansamlingen av alla bytesfiskar. Ofta står abborren parkerad dag som natt kring de lekande benlöjorna och gör med jämna mel¬lanrum jaktruscher in i stimmet. Detta fiske är ofta periodiskt och ibland kan man få vänta flera timmar till en hel dag innan jakten kom¬mer igång. Men när abborren väl jagar, då är chansen god att fånga något riktigt stort.

SIMMANDE BETEN

Något jag aldrig blir klok på är varför vissa beten är bättre än andra. Just under våren har jag som absolut bäst framgång i abborrfisket med vanlig shadjigg. Egentligen är inte abborren särskilt ”trög” på våren, utan jag skulle mer vilja beskriva den som smal i preferensen av vad den tar för beten. Om man fiskar fel betestyp kan man ordagrant fiska ihjäl sig utan att få en endaste kontakt, medan med rätt bete så hugger abborrarna omgående och aggressivt.

Trots kallt vatten använder jag mycket simmande beten under våren. Alltså jiggar tacklade med blyskalle eller på en rigg så de kan fiskas hem med lite tempo längs med botten. I de allra flesta fall

föredrar jag något överförtyngda beten som håller djupet och sjunker ned snabbt till botten vid spinnstop. Dels är jigg ett bra bete för att snabbt söka stora områden efter abborre, men för mig är det ofta även det enda som verkligen triggar abborrarna att hugga. I många fall när jag prövar långsammare presentationer som min andra favorit, dropshotfiske, kan abborren ibland tappa intresset då betet rör sig för långsamt. I jämförelse är det enligt min erfarenhet bättre att fiska snabbt på reaktion och inte ge abborren någon betänketid alls.

DET FINNS INGET FÖR TIDIGT

Ser jag tillbaka mot tidigare års abborrfisken är kontrasten stor. Från att knappt ha fångat fisk till riktigt bra abborrfiske redan från det att isen går. Abborren är en varmvattenälskare, men med lite teori och taktik går den lika bra att fånga året om. Ta med polaroidglasögon eller vattenkikare och håll utkik efter roms¬trumpor i vassruggarna i vår. Vad äter abbor¬ren i ditt vatten och vart parkerar de innan och efter lek? Varje vatten är unikt, men med efterforskningar om hur abborren lever där du fiskar kommer du att öka chanserna för napp många gånger om!

Otroligt härligt att komma ut på årets första fiskepass i vårsolen.

Stor abborre på vårens första fiskepass!

MITT I

VERKLIGHETEN

Vi lever som vi lär, inte ett varumärke på avstånd utan mitt i verkligheten. Med rötter i Småland är vi en familj där alla är välkomna.

Allt vi gör är på riktigt, vi och användarna är samma. Varje söm i varje klädesplagg är designad med erfarenhet, kunskap och omtanke, i Värnamo. Pinewood är resultatet av envist lagarbete.

Av folk. För folk.

Timar Mathiasson PINEWOOD-AMBASSADÖR

Abu Garcia Zenon MG-LTX

Superlätt premiumrulle från Abu Garcia.

Den här rullen lanserades under 2023 som Abu Garcias lättaste rulle någonsin och vid något tillfälle har jag även hört att det är världens lättaste lågprofilare men det får tas med en nypa salt, lätt är den i alla fall.

Den har fått följa med på reportagefisken på framförallt abborre men har även fått veva hem både gös och röding under vertikalfiske, största rödingen var en riktigt flott fisk på drygt fyra kilo.

Design och teknik

Rullhuset och gavlar går i silver, vev och vissa andra detaljer går i svart. Vi börjar direkt med vikten för det hänger ihop med mycket av tekniken. Rullen väger endast alltså endast 128 gram och kroppen inkl. rullfoten är byggd i magnesium och gavlarna samt veven och stjärnhjulet är gjorda av kolfiber. Slirbromsen är Abus nu väl beprövade Carbon Matrix.

Kastbromsen (Abus IVCB-4™-kastbroms) är av centrifugalmodell med möjlighet till ett antal justeringsmöjligheter. Man öppnar rullen och frigör spolen genom att lossa en liten spak under en gavel. Spaken är dessutom rätt placerad, jag har aldrig öppnat den ofrivilligt vilket alltid är en oro när det finns ”spakar” på rullar.

Inuti huset finns hela åtta rostfria kullager och ett rullager. Spolen har två keramiska lager och själva spolen är också Abus Infini II design, lättad och kort spole som dom själva kallar Super lightweight concept. Vevknopparna är platta och i gummi. Dreven är gjorda av aluminium. Utväxlingen är 8.3:1. Rullen levereras förutom i kartong med en läcker liten låda med dragkedja.

JAN OLSSON JAN BOOMSMA

Centrifugalbroms med möjlighet till finjustering med ett externt vred.

Rullen öppnas med lite spak under gaveln. Vevknopparna är mjuka och blir inte hala. Vev och gavlar i kolfiber. Zenon – en av världens lättaste rullar!

Omdöme

Jag har både jiggat men mest jerkat abborre med Zenonrullen men det riktigt testet för den här rullen kom under vertikal speed-jiggning efter röding. Några rödingar fick verkligen rullen att jobba bland annat en på 4100 gram.

Den har uppfört sig perfekt och känns fortfarande som ny efter många timmars fiske. Kasten blir långa och efter lite ”pill” med kastbromsen funkar kasten helt utan problem, jag vill faktiskt säga att den är riktigt förlåtande. Slirbromsen är mycket bra, bromsar fem kilo vilket är full tillräckligt och är mycket jämn och fin över hela registret, extra viktigt vid rödingfisket.

För mig är utväxlingen viktig, 8.3:1 egentligen lite för hög rent personligt vid just abborrfiske, rul-

len finns dock endast i denna version men det här spelar mindre roll på en multi mot en haspel och vid tex vertikalfisket är det faktiskt en rejäl fördel att det går att få in mycket lina per vevtag. Vikten är smått fantastisk, 128 gram på vår våg och bör tilltala den mest kräsne finessfiskaren eller gramjägaren.

Vid en första inspektion, mycket pga av den låga vikten, kan man få en känsla av att rullen är ”billigt” byggd. Det är den inte vilket framgår av specen över material och komponenter och hur den uppför sig under praktiskt fiske!

I över ett år har den levererat klanderfritt och när man byter till en tyngre rulle undrar man varför inte alla är lika lätta som den här! Zenon är med det också prissatt som den premiumrulle den är, 4 999 kr enligt lista.

• Hög kvalitet!

• Superlätt

• Jämn fin gång

• Mycket bra slirbroms

Minus

• Borde finnas med lägre utväxling.

En flott reportageabborre på Zenon!

Fakta

Tillverkare: Abu Garcia

Utväxling: 8.3:1

Lager: 10+1

Vikt: 128 gram

Broms: 5 kg

Linkapacitet: 130 m 0,14 mm

Pris rek: 4 999 kr

(finns billigare vid koll på internet)

Plus

Shimano Vanquish 2500S

En riktigt kompetent rulle för det moderna fisket.

Då var det dags för ett av Shimanos nya absoluta flaggskepp som lanserades under våren 2023, nya Shimano Vanquish S (S står shallow, för grund spole). En rulle som fått följa med på flera resor under förra året till insjö och skärgård och nu nyligen på ett helt galet abborrfiske i Holland där vi tillsammans tre personer landade 37 abborrar över två kilo på fyra dagar.

Design och teknik

Att skriva om Shimanos rullar är alltid lite av en utmaning. Shimano har så många olika system och komponenter att det gäller att hålla koll på varje ord man skriver. Jag försöker täcka det viktigaste nedan, vill man förkovra sig mer finns länk längre ner.

Rullen ingår i Shimanos Magnumlite serie och lanseras som ”flaggskeppet” här. Shimano specificerar själva totalt sex olika uppgraderingar och

Mjuk bekväm platt vevknopp i gummi!

JAN OLSSON JAN BOOMSMA

Hus i svart, detaljer och spole i silver.

eller förbättringar av nya Vanquish jämfört med förra modellen från ca 2019 och rullen har många likheter med Shimanos absoluta topprulle, Stella. Shimano har använt ett antal av sina olika system och moduler för att bygga denna rulle.

Utseendet är ganska diskret utformat, huset går i svart med detaljer i silver och spolens nederdel går också i silver. Huvudmaterialet i huset är en kolfiberlegering (Ci4). Dreven är kallpressade enligt Shimanos Haganekoncept, rotorn är av extrem lågviktsmodell, försedd med en speciell antitwist fena och spolens rörelse fram och tillbaka (oscillationen)

är slående långsam och noggrann, systemet kallas Infinityloop och kombineras med en kraftfull evighetsskruv med låg friktion (Infinitydrive), återkommer om detta då det är här rullen har några av sina starkaste fördelar.

Som jag tidigare skrev ingår Vanquish i serien Magnumlite, det är rullar med rotor som har mycket lätt start- och stoppsträcka. Vi pratar om det motstånd som måste från hand till vev för att starta och stoppa rotationen på spolen.

Totalt finns här 10 kullager samt ett nållager. Bromsen är angiven till tre kilo.

Rotor med antitvistfena.

Nya Vanquish!

Omdöme

Ok, det är enkelt, det här är en av marknadens mest kompetenta rullar just nu för det moderna fisket efter abborre och även gösjiggning med relativt lätta beten. Jag har under ett antal månader landat ett tiotal abborrar över två kilo och ett flertal gösar upp mot tre kilo. Rullen är extremt lätt, hållbar och med silkeslen gång. Bromsen är superjämn över hela registret. Kasten blir långa och precisa med den jämnaste linuppläggning jag upplevt. Med tiden upptäcker man allt fler kvaliteter, tex hur motståndslöst man stannar och stoppar i vevtagen, underbart vid finessfiske med ned eller lätta jiggar. Som alla rullar i toppklass kostar den därefter.

Plus

• Hög kvalitet ala Shimano!

• En av de lättaste på marknaden

• Otroligt fin linuppläggning

• Långa kast

• Superb slirbroms

Minus

• Inget

Fakta

Tillverkare: Shimano

Utväxling: 5.1:1

Lager: 11+1

Vikt: 150 gram

Broms: 5 kg

Linkapacitet: 150 m 0,16 mm (sannolikt nylon)

Pris rek: 5 599 kr

(finns billigare vid koll på internet)

En av flera abborrar över 2500 gram fångade med rullen.

MADE IN SWEDEN EN UNIK SPORTFISKEBÅT

JAN OLSSON

Daniel Nilsson behöver ingen närmare presentation för oss som är lite nördiga men här kommer ändå lite kort. Forshagastudent som tidigt etablerade sig som en sportfiskeprofil genom sitt engagemang och sina fina landade fiskar av många olika arter. Vartefter har vi också kunnat följa Daniel i flera av de stora filmproduktionerna på Youtube där han inte bara visat att han kan fiska, humor och värme finns också i denna ännu unga kille. Nu har Daniel gjort totalt tretton år hos sportfiskeföretaget Westin, först som säljare och sedan som Sveriges första heltidsanställda sportfiskare. För en tid sedan berättade Daniel om tankarna

kring att designa en helt egen sportfiskebåt, vem har inte drömt om detta! Nu är drömmen mer eller mindre realiserad och undertecknad har fått följa med på en heldags fiske och båtåkande på Mälaren för att helt enkelt kolla in resultatet, men vi tar det hela från början.

Hösten 2022 blev startskottet för projektet. Svenska Innovator Boats Adam Landén och Daniel träffades på Innovators fabrik för att prata sportfiskebåt. Daniel föll för Innovators tidigare designer och ”tänk” kring utveckling och problemlösning utifrån perspektivet att ingen ännu byggt den ”optimala sportfiskebåten”. Resultatet av detta blev alltså

denna prototypbåt som absolut kan beskrivas som kompromisslöst byggd för sportfiske. Daniels erfarenhet från smarta lösningar på andra båtar har självklart använts och i många fall utvecklats och förfinats tillsammans med Innovators idéer och kunskap kring båtbyggande. Båten har under snart två år succesivt utvärderats för att sedan hamna i fabriken igen för att förbättras gång på gång. Flera justeringar av båten skrovs och viktförhållande för att optimera prestanda har gjorts.

Det första som slår en är när man ser båten är den annorlunda designen, tankarna går till de första amerikanska stealth-flygplanen. Skrovet är spe-

Intressant konstruktion av skrovet. Färdiga öglor för säkring på trailer.

ciellt, ingen tvekan om det. Här finns dock mer av tankar kring funktion än cool design. Här finns inga konvexa ytor, skrovet är helt byggt genom ”veckning” av fyramillimeters aluminium, med det uppnår man en stark och vridstyv produkt. Något man gillar i grov sjö. Skrovet har ett intressant överhäng både fram och bak, på så sätt skapar man större yta och mer stuvutrymme och samtidigt hålls vikten nere vilket kan vara nog så viktigt när man ska välja trailer eller vad man får dra med bilen enligt sitt körkort!

Man brukar ju säga att hemligheten i en produkt syns i detaljerna och det är här det börjar bli riktigt

intressant. Till exempel, ett system för att dra givarkablar direkt in i skrovet under vattenytan som leds i rör upp över vattenytan (inne i skrovet) och gör att vatten inte kan ta sig in i skrovet. Dessutom finns en färdig konsol att montera givare på, du skruvar alltså inte in i skrovet.

På sidan av styrpulpeten finns ett montage för att hålla håven på plats, pekande bakåt mot aktern. Håven är alltid nära och redo att användas men tar ingen plats på insidan. Supersmart om jag får säga det själv. Det funkar verkligen i praktiken. Spöhållarsystemet löper i skrovet från ungefär styrpulpetens placering, tanken är att även spöna alltid

ska vara redo, lite som att dom är ”hölstrade”. Självklart finns det också plats i sidofacken för ännu fler spön.

Luckorna, samtliga i båten, öppnas uppåt och har gasfjädring, är du dessutom av normallängd kan du komma åt alla luckor när båten står på trailern, att lasta av och in blir så mycket lättare när du slipper hoppa i och ur före sjösättning eller vid andra tillfällen när båten är på land. Alla luckorna har en bred vattenavrinningskanal och ett speciellt av Innovator Boats konstruerat lås som är vattentätt. Insidan på all förvaring är behandlad med speciell, sträv, färg som motverkar kondens. Riktigt skickligt tänkt!

Nedsänkt fack för pedal och för beten. Daniel på plats i ”Cockpit”.

Spolmaskin i båten, nörderi på hög nivå!

FAKTA:

Tillverkare: Innovator Boats i Habo

Längd: Ca 19 fot eller 590 cm

Bredd: 230 cm

Vikt: Ännu inte fastställd men ska kunna gå att dra på 1800 trailer. Motor i detta fall en Mercury PRO XS 250 hk.

Dämpade robusta stolar.

Genomtänkt förvaring på flera ställen.

Sextio knop är inga problem!

Egenbyggd luftfjädring till dom custombyggda stolarna, såklart! Nu kommer vi till nörderi på hög nivå, ett linspolningsverktyg är installerat i förens mittenfack. Inte kanske för att man spolar så mycket lina på sjön men tänk dig att du tex sitter hemma och ska fixa ny lina på rullarna. Kliv bara i båten, spola av och på så mycket lina du vill, verktyget finns alltid redo.

En extra specialare som såklart hänger ihop med att Daniel har sportfisket som yrke är att man faktiskt tänkt på bekvämlighet för en kameraman som kan i denna båt kan husera själv i aktern. Luckorna och utrymmena bak är breda och djupa nog för stora kamerabagar. Till och med en extra mugghållare finns här. Vill man inte ha en kameraman i aktern så går det lika bra med sportfiskare, tredje mannen under tävlingen tex. I fören finns ett nedsänkt fack för fotpedalen ala amerikansk sport-

fiskestandard men, också ett ytterligare nedsänkt fack tänkt för diverse beten och annat du använder under fiskedagen. Allt för devisen ordning och reda under fisket. Det är så lätt att beten och annat hamnar lite överallt och det blir oreda…

För alla som gillar belysning kan berättas att båten har två stycken lampor monterade i fören i övre delen av skrovet, det är ingen slump att båten fått smeknamnet ”batmobåten”. Det här inte dumt när man angör en brygga mitt i natten.

Båtmodellen är av koncepttyp, när den utvecklats, växt fram, till vad Daniel och Innovator Boats tycker är en färdig produkt hoppas man kunna sätta modellen i produktion. Självklart är frågan när kommer den introduceras på marknaden. Här är Daniel tydlig, ingen vet! Det kan ta ett två tre eller sex år. Det viktiga är att båten är så perfekt och kompromisslös som möjligt. Vill ni se den i verkligheten

Konsol för givarmontering.

så kommer den att finnas på Sportfiskemässan i Jönköping nu i år.

Daniel säger själv att Sverige har inte bara världens bästa betesbyggare, vi har också i hans tycke några av världens bästa båtbyggare, något värt att visa och framhäva.

Vad tyckte jag då? Jo, det finns mycket att säga. Det är imponerande vad vilja, kunskap och engagemang kan åstadkomma. Det här är redan nu en galet läcker men samtidigt också kompetent sportfiskebåt. En dag på Mälaren räcker inte för att ge ett ”betyg” och det här ska heller inte ses som ett test eller liknade utan snarare en berättelse om svenskt entreprenörskap inom båtar och sportfiske.

Så, med det sagt ska det bli mycket spännande att fortsätta att följa den här båtens utveckling, den är på flera sätt unik och den är svenskutvecklad till 100%, något att vara lite stolt över tycker jag.

Unik placering av håven, alltid redo. Spöna ”hölstrade” mot fördäcket.

SPÅKULAN 2024

I årets Spåkula där kända och riktigt skickliga sportfiskare tittar framåt har vi också med några lite mer kontroversiella teman, livegivare och bananer i båten. Båda är ämnen som på olika sätt engagerar många inom sportfiske-communityn. Kring just livegivare har det verkligen hettat till, här finns helt klart två läger. Det är viktigt att debattera och fundera kring vårt eget fiske och lika viktigt att göra det respektfullt. Vi önskar intressant läsning och samtidigt passa på att tacka alla för att dom har ställt upp med sin tid och om som läser detta, dela gärna dina egna tankar kring Spåkulans olika ämnen på Magazinets FB-sida eller på andra ställen.

JAN
OLSSON

SPÅKULAN 2024 MED

HÅKAN FRANSSON

Håkan är något av en livs levande sportfiskelegend, en gäddfiskare av rang som varit med och utvecklats det svenska gäddfisket i årtionden. Håkan har också många meriter från tävling för att inte tala om många tunga fiskar från metets värld och en av våra skickligaste vinterfiskare efter abborre. Numera försörjer sig Håkan som heltidsguide.

Hej Håkan! Hur har ditt fiske sett ut 2023?

– Fisket under 2023 var till största del riktat mot abborre. Har under de sista åren gått in för att hitta nya vatten samt lära mig fler tekniker för att lura abborrarna. Har även tagit upp karpmetet igen

vilket har gett bra resultat de pass jag varit ute. Gäddorna har fått vila då jag ser dom tillräckligt mycket i mitt jobb som fiskeguide. Har dock ställt upp i några gäddtävlingar med mycket bra resultat med pallplats på samtliga tillställningar. Höll på att glömma gösfisket som gick bra med flera trollingfångade storgösar.

Vad kommer att hända redskapsmässigt detta år. Trender kring beten, spön och annan utrustning? Får vi någon boom av något slag?

– Spontant tror jag att utvecklingen fortsätter framåt. Elektroniken utvecklas än mer och särskilt ser man nya spännande elmotormodeller komma fram. Kommer själv uppgradera till detta år. Nya beten lär tillkomma, och särskilt när det gäller

abborrefiske, där ideer fortsätter hämtas från andra länder. Ser även att utveckling av nya rullmodeller ökar. Ser ingen direkt boom av något slag detta år.

Fiske med sk. livegivare diskuteras just nu ganska hett! Hur ser du på utvecklingen kring den här elektroniken som hjälpmedel vid predatorfisket?

– Fisket med livegivare är en vattendelare. När vi pratar effektivt fiske finns inget mer effektivt hjälpmedel, det är fakta. Livegivaren är outstanding när det gäller att fiska riktat efter stora individer, men även ett mycket bra verktyg i framåtriktat läge, för att undvika att förstöra båt och motor i områden med mycket sten och annan bråte. För egen del så väljer jag att fiska utan då jag numer föredrar att hugget kommer oväntat, det är det som är själva smaken i kärnan när det gäller mitt fiske. Har dock utrustningen och kan tänka mig att bruka den vid fiske i problematiska okända vatten med mycket sten. Det diskuteras flitigt om livefiske är dåligt för fiskbestånden. I de flesta större vatten tror jag inte det är något problem, men i mindre vatten med ett fåtal större individer tror jag det kan vara skadligt då fisken blir tackelskygg och även tappar i kondition.

Hur ser utvecklingen kring detta ut i andra länder?

– Vad jag kunnat se så används livegivare i stor utsträckning i andra länder. Finnarna verkar vara särskilt skickliga på detta, men även tyskar och holländare har anammat metoden och håller sig väl framme i tävlingar där livegivare är tillåtna.

Ett ännu hetare ämne, bananer i båten! Vad säger du då?

– Bananer äskar jag att förtära. tar alltid en banan med lite fil innan läggdags. Däremot är dom inte med i båten, ser jag någon kund som tar fram en banan åker den överbord omedelbart.

SPÅKULAN 2024 MED

JOHN ZAFARADL

John Zafaradl, mångårig erfaren sportfiskejournalist och fd. redaktör på tidningen Fiskefeber. John har under åren fångat många riktigt stora gäddor och är nu tillsammans med Oskar Trowald, en av Sveriges största sportfiskepoddare med Gäddpodden.

John! Hur har ditt fiske sett ut 2023?

– Någon fin gädda blev det, men annars har jag fiskat en del andra arter med min söner och haft roligt fiske. Sen tror jag 2024 är mitt år, jag har andra förutsättningar i dagsläget än tidigare. Min sambo kommer inte jobba helger längre vilket ger mig större flexibilitet samt möjligheten att fiska när förutsättningarna “känns rätt”, inte bara fiska för att “nu är det den dagen du kan”… Jag försöker

åtminstone fortfarande tro på svenskt storgäddfiske, drömma om mitt livs fisk, även om den känslan i dagsläget är ”trängd”.

Vad kommer att hända redskapsmässigt detta år. Trender kring beten, spön och annan utrustning? Får vi någon boom av något slag?

– Man kan ju hoppas att trenden går i linje för ett långsiktigt och hållbart svenskt sportfiske. Med detta menar jag att allt fler fiskar med krokar av mindre storlek, mer varianter av releasetackel samt med spön som har förlåtande egenskaper. Det är ok att fiska med lite mjukare spön och det lämpar sig bättre när man skalar ner krok och tackelfungerar även på riktigt stora beten. (Man behöver inte ha ankare som krok för att man fiskar L eller XL beten.) I övrigt bygger jag mitt resonemang på att man inte fiskar efter stora gäddor under sommarmånaderna, eller då vattentemperaturen är för hög. Men allt ovanstående är önsketänk, den riktiga trenden är väl att allt fler kommer börja fiska med FFS/live – jag ser ingen annan utveckling.

Fiske med sk. livegivare diskuteras just nu ganska hett! Hur ser du på utvecklingen kring den här elektroniken som hjälpmedel vid predatorfisket?

– Jag såg att någon har kallat ämnet “urvattnat”, och det är väl det sista det är. Det är skillnad på att inte orka bry sig längre, eller för egen del försöka belysa problematiken trots att det egentligen är tröttsamt, men jag tar väl min chans nu när den ges. Min oro för svenskt predatorfiske (och en del annat fiske för den delen) bygger varken på missunnsamhet eller viljan att sabba för någon som tycker denna nya fiskemetod är kul. För det är en ny fiskemetod - där är vi nog alla överens – och inte bara ett ”steg” i utvecklingen.

Jag anser att vi på ett väldigt nyanserat och rättvist sätt - tillsammans med inbjudna gäster - har belyst

riskerna med metoden i Gäddpodden. Och ska jag vara helt ärlig så tänker jag inte skriva en hel uppsats om det självklara i hur vi ökar fisketrycket i våra vatten iom. denna nya fiskemetod, och att bencha den mot trolling, ismete eller någon annan metod som ibland ifrågasätts blir helt fel – det är inte ens samma liga som FFS. Rätt hanterat - om alla hade den etiska och moraliska kompassen inbyggd - så hade det kanske inte varit ett stort problem. Man hade nyttjat teknologin, men med strategisk återhållsamhet i syfte att bevara ett bra fiske för sig själv och för andra. Men så är det inte. Människan fungerar inte så.

Det sämsta argumentet för FFS/Live är att man fiskar på färre individer och på så vis är det skonsamt… färre små individer i så fall. Det står ju utan tvivel att de som är inbitna spösvingare är selektiva och riktar sig enkom mot de individer som anses stora. Således gnager man på populationens/ beståndets toppskikt med ett sämre fiske som resultat. För kvalitén i ett sportfiske mäts ju för många i vattnets förmåga att besitta en del större och välmående individer. Ovanstående värdering tillskrivs ”oss” – dvs drivna sportfiskare vars mål är att fånga så stor fisk som möjligt. Ett vatten utan toppfiskar eller med stora individer på tillbakagång, är ett vatten vars bärkraft överskridits, där inte bara fisket blivit sämre utan vattnet i sig saknar attraktionskraft.

Men sen är det också så, att man i debatten bortser ifrån alla som bara ”gillar att fiska” och som nu använder FFS/live – de blir allt fler och de fiskar på ”alla” individer, inte bara det de anser som stort. Man glömmer lätt denna grupp sportfiskare och de hörs inte i debatten. Vi talar om de som tidigare kanske fick fisk ibland och som inte dedikerat sig till att på ett framgångsrikt sätt tolka ett SI-lod eller 2D-lod. Men nu, med ett FFS/live i båten, blir de

mycket mer effektiva - de fångar mycket fisk helt enkelt. För just argumentet att det är ”svårt” med FFS är ett vagt påstående. Att tolka och använda ett FFS är på många sätt enklare än att använda ett vanligt lod – du har tillgång till en bild med realtidsinformation som ger dig avstånd, djup, reaktion etc etc. Jag har pratat med många av mina vänner som har FFS, sportfiskare med 20-40 års erfarenhet av predatorfiske, en del med fler än 100 tiokilos gäddor på CV:t… ingen av dem har någonsin, instinktivt, satt ”svårt” i direkt relation till metoden. De har nu ett tydligt ambivalent förhållande till FFS, de äger själva teknologin, men har precis som mig en växande oro inombords. Givetvis är

det inte alla situationer och vattentyper som lirar med FFS, då kan man nog förstå att det är ”svårt”, men överlag så räcker det väl att se till antalet stora fiskar som kommer upp jämfört med tidigare år. En årslista över Sveriges 50 största gösar under 2023 säger nog en hel del om den saken. Sen känner jag faktiskt en del som slutat med FFS, de har tröttnat på skärmtiden kontra fisketiden, andra vill inte bli ifrånkörda, en del är helt enkelt tekniknördar och många tycker det är superkul, vilket jag respekterar.

Sen betyder inte användandet av FFS att fisken alltid hugger; ”den måste hugga också”, är ett

välanvänt argument från de som vurmar över teknologin. Och nej, den hugger inte alltid, men du har fortfarande påfört fisketryck/stress i situationen. Du har påverkat, och ges möjlighet att påverka, vilket med andra ord ger ett negativt avtryck även om fisken inte tagit ditt bete. Jag kan förstå om det är svårt att ta in ovanstående, och man märker det i många diskussioner, även från de som är duktiga, hungriga och som är fina profiler och förebilder. Förklaringen är nog helt enkelt att man inte varit med tillräckligt länge för att nyttja en form av ”perception” att luta sig emot, man har inte sett ett vatten stagnera, man saknar just den erfarenhetsbanken och förmågan att inse att vi som sportfiskare påverkar våra vatten. Inte lite, utan ofta väldigt mycket - om vi tillåts göra det. Så stämpla inte oss oroliga gamla spösvingare som avundsjuka, det handlar inte om det. Är jag en gammal bitter jäkel? Ja, kanske det, om bitterhet i det här fallet både får inkludera oro för framtiden tillika försiktighetsprincipen. Om jag inte fortfarande hade ett svagt hopp för en del av de värmländska sjöar jag sett påverkats negativt under en! enda säsong, skulle jag listat dem här rakt upp och ner. Det är inte bara ett vatten, det är många. Och resultatet av detta rör alla som älskar sportfiske – oavsett vilken sida vi står på, oavsett vad man tror sig veta. För det som sker nu och som kommer bli allt vanligare, är att FVO:n över hela vårt land kommer uppmärksammas på, eller själva uppmärksamma problematiken som rör FFS/live. Dock saknas kompetensen att forma ett förbud kring bara FFS - även om så har skettoch man förbjuder ekolod rakt av. All teknologi. De lär ju inte bli färre 2024. Hade ett agilt arbetssätt praktiserats i de flesta FVO så kanske man kunde hitta ett utrymme åt FFS/live-metoden, en tanke att bära med sig? Förbuden gäller således inte bara den som fiskar med FFS, det drabbar ju alla. Och tro mig, jag är ingen motståndare av utveckling, jag

har både SI-lod, ritar sjökort och sitter på fina 2Dlod, och jag gillar dem.

(Vad gäller Det fria handredskapsfisket och fiskemetoden FFS/live så ämnar jag återkomma.) Bortser man från hur den nya fiskemetoden påverkar våra vatten så har jag även lite svårt att förlika mig med att man inte vill göra resan som storgäddfiskare, hur man kan utesluta pusslet, passionen, koderna och mystiken. Jag älskar de delarna, de är fundamentet i mitt kall och det jag försökte förmedla i mina artiklar en gång i tiden. Jag skulle aldrig köpa ett 3000 bitars pussel där någon annan redan pusslat 2900 bitar. Man köper väl inte ett färdigbyggt lego? Skämt och sido. Men jag låter inte detta styra mig i diskussionen kring FFS, för jag äger inte den rätten, jag är medveten om det. De emotionella och naturromantiska delarna måste jag lämna åt sidan, fokus måste ligga på framtidens möjlighet att fortfarande uppleva ett fint predatorfiske i Sverige. Låt mig avsluta detta med några kloka ord som kommer från Roger Thurings tangentbord, Roger som även deltog som gäst i Gäddpodden. Det sätter fingret på själva essensen av den problematik som rör svenskt sportfiske, det förenklar kontexten och minskar polariseringen, suddar ut ”för och emot” och ”vi och dom”. Vi är ju alla sportfiskare. Hans sista mening säger allt:

“Hade fiskevatten och fiskebestånd varit en resurs som inte påverkas av fisketryck så hade diskussionen inte behövts. Var och en hade kunnat maximera/minimera sina chanser till att fånga mycket och/eller stor fisk på det sätt som passar. Men nu är det inte så. Fiskar påverkas av att bli fångade, trots C&R.”

”Eftersom fisketryck påverkar (gädda i högsta grad) så är det inte märkligt att ny, och i det här fallet, synnerligen effektiv teknik behöver diskuteras.

För användningen av den påverkar alla som fiskar. Att FFS är oerhört effektivt behöver knappast diskuteras. Otaliga tävlingar, semiprofessionella och professionellas extensiva användning samt nya sportfiskeprofilers exempellösa framgångar med tekniken talar sitt tydliga språk.”

”Jag tycker det kokar ner till en rättvisefråga, hur ska vi dela på och förvalta en gemensam och begränsad resurs?”

Hur ser utvecklingen kring detta ut i andra länder?

– Några ligger före oss, några lite efter. Debatten om FFS vara eller icke vara är stor och störst är den i relation till det utbredda tävlingsfisket i Nordamerika. Där är väl debatten uppgraderad. Just nu är det mkt snack om Perception Mode FFS och användningen av detta på grunt vatten och vid växtbälten/strukturer. ”There´s no where to hide”diskussionen är i full gång. Här känns det också som om det gamla gardet av heltidsproffs generellt är emot, och de yngre eller nya heltidsproffsen är för. Det är klart att ett heltidsproffs, med decennier av erfarenhet och kunskap som byggts upp kring betestyper, betesstorlek, färger, olika vatten, beten, soljusets vinkel ner mot vatten, var i strukturen fisken gärna står och så vidare… när den personens kunskap blir ersatt av ett tekniskt hjälpmedel över en natt, då rör det upp känslor. Sen finns det väl några exempel från Europa där man helt enkelt förbjudit ekolodsanvändning under sommarmånaderna. FFS-teknologin har medfört ett hårt fisketryck på stora individer i allt för höga vattentemperaturer. Fisk dör helt enkelt.

Ett ännu hetare ämne, bananer i båten! Vad säger du då?

– Frukt är väl ett trevligt inslag i matsäcken när man fiskar! Men passa er från att skala apelsin och sedan ta i betet...

SPÅKULAN 2024 MED MIKKO SEPPÄNEN

Mikko Seppänen, en av Sveriges stora sportfiskeprofiler med många och stora fångade gäddor. Mikko har genom åren setts i några av de större mediaproduktionerna och är verkligen mannen som aldrig ger upp, mannen som ger ordet Pannben ett ansikte kan man nog säga.

Hej Mikko! Hur har ditt fiske sett ut 2023? – 2023 var en märklig historia. Säsongen börjar med att våren är 4-6 veckor försenad jämfört med normen vilket resulterade i sena islossningar följt av ett mycket kort fönster att hinna på lite förleksfiske. Planen var sedan året innan att satsa på förleksborre istället för gädda vilket jag brukar göra. Planen höll och fisken fanns där jag tänkt lägga tiden men med bara 1-2 veckor på sig istället för 1-2 månader fanns inte utrymmet att lägga tillräckligt mycket tid för en fullträff. En handfull okej fiskar bärgades men målfisken kom undan.

Däremot gick det mycket bättre med gäddan trots att jag la väldigt lite tid på den. Med lite stolpe in för en gångs skull hade jag lyckan att landa en mycket fin förlekare på 13,58kg följt av en på 10,2kg innan sommaren gjorde entre.

När sommaren väl anlände blev det otroligt varmt och snabbt vilket rör till det i rytmen och tempot man har i sina hemmavatten. Det var helt enkelt inte samma mönster som vanligt och man fick tänka till ordentligt vilket gjorde fisket utmanande med vissa fullträffar och andra dagar då inget riktigt lirade. Fisket stabiliserade sig fram mot midsommar där planen höll i gäddfisket med ytterligare en fin gädda på 10,87kg i topp men abborrarna lyckades lura mig helt i knepiga väderomslaget. Strax efter det var det game over för sommaren 2023.. Regn, regn och åter regn med rekordhöga

nivåer och i sjö och älv här i Dalarna gjorde fisket otroligt svårt, vissa vatten gick inte att fiska alls. För att få fly fältet och doppa tårna i nya vatten drog jag och min vän tillika gäddlegenden David Lundqvist till norra Finland i jakten på potentiella nya drömvatten. En resa jag tänkt göra i många år som nu blev av efter 6 månaders planerande med David.

Vi trodde verkligen på vårat upplägg att det finns bra potential på riktigt grov gädda men väl på plats efter 16h bilkörning och en veckas fiske insåg vi att det inte riktigt såg ut som vi tänkt oss och vi fick inse fakta och hissa vitflagg för den här gången. Mycket sannolikt simmar det enorma gäddor där i trakterna men vattnen hade sån bredd av möjligheter att det skulle kräva väldigt mycket tid för att lösa gåtan.

Väl hemma var ideerna lite slut för året.. Jag la sommaren på att testfiska och mappa upp nya

sjöar i förhoppning att hitta nya vatten att satsa på till hösten. Gjorde även ett spontant försök i Dalälven på gädda efter att ha insett att vitfisken simmade i skogen där älven stigit 4m. Rätt beslut och stolpe in med gäddan än en gång i år när jag lyckades pricka en fisk på 11,3kg på det översvämmade området där jag driftade med båten precis bredvid träna och kasta in i skogen.

När hösten väl kom var planen klar, borre i mina nya vatten samt sporadiska gäddpass i några mindre skogssjöar men varenda ledig helg blåste sönder med nordanvind och otroligt kalla dagar för att vara september-oktober så för första gången på minst 10år fick jag nog av dåligt fiske och att frysa så jag kastade in handduken och parkerade båten i slutet av oktober.

Vad kommer hända redskapsmässigt detta år. Trender kring beten, spön och annan utrustning? Får vi något boom av något slag? – Jag kan inte se några riktigt revolutionerande nya tekniker eller typer av beten som håller på göra entre i Sverige utan tror att finess-fisket efter abborre med olika riggar som Ned, kräftor/creatures etc utvecklas och får ett än starkare fäste då fler och fler upptäcker hur effektivt och roligt det fisket är. Så redskapsmässigt tror jag fler lätta spön med kastvikter kring 10gr ökar i popularitet då dom flesta redan har borrespön kring 15-30gr kastvikter som är lite allround till klassiskt borrefiske. På gäddfronten känns det som att fler och fler ger sig in på riktigt stora beten, 180gr och uppåt. Både för att det är spännande om man inte gjort det innan samt att fler förstår hur effektivt det kan vara att ha i sitt arsenal. Så fler såna beten kommer säljas samt spön som kan kasta 200-500gr. Dock är det fortfarande lite nischat så blir nog ingen jätteboom då det ändå är långt ifrån alla som vill fiska så tungt.

Nattfisket kommer nog också fler och fler börja köra med och vi ser en ökande trend redan bland duktiga gäddfiskare att dom börjar anamma det. Annars tror jag utrustningsmässigt att olika livegivare med tillhörande lod fortsätter sälja bra och öka i popularitet samt att vi kommer se en utveckling där dom används ännu effektivare och på fler arter.

Fiske med sk. livegivare diskuteras just nu ganska hett! Hur ser du på utvecklingen kring den här elektroniken som hjälpmedel vid predatorfiske?

Med andra ord ett mycket knepigt år som dock räddades upp av fina gäddor som jag inte riktigt hade räknat med.

– Live-fisket är mycket kontroversiellt och känns som att det delar fiske-Sverige i två just nu. Dom för och dom emot. Det viktiga här är att ha en seriös debatt utan påhopp och att bli för defensiv

utan tillsammans förstå vad givarna är kapabla till samt hur det kan komma att påverka våra vatten, bestånd, statusen på sportfisket, tävlingar, fusk etc.

Personligen ser jag ganska negativt på live-givarnas intåg i våran kära hobby. Det blir alldeles för enkelt att lyckas vilket dödar lite prestige och spänning i att jaga och fånga stor fisk. Man kan fånga fiskar genom att trötta ut dom som man aldrig annars hade haft chansen att fånga. Man kan tillryggalägga enorma ytor och antal vatten i rasande tempo och några få pass i mindre vatten kan räcka för att inse om målfisken finns där eller inte medan man förr i tiden fick lägga en eller ett par säsonger på att prova sina teorier. Detta gör att det blir enormt fisketryck på några få vatten och med mängden fiskare kan man kamma igenom vattnen väldigt fort.

Jag har förståelse för att det är roligt och spännande och för många känns som enda vägen att få uppleva flera fina fiskar i livet men som inte har lusten eller tiden att lägga ned vad som krävts traditionellt för att återkommande lyckas. Samtidigt skippar man, enligt mig, det fundamentala med att lära sig fisket genom att skaffa sig en förståelse för hela kedjan och hur allt hänger samman innan man till slut knäckt vattnet. Idag kan man nästan köpa sig lyckan om man har någorlunda grundläggande förståelse för hur man ska tänka kring grov fisk. Jag tycker också det är väldigt talande i debatten att många som använder givarna egentligen inte är ok med det eller vill ha äran att ha lyckats utan att få live-stämpeln genom att man döljer att man använder givaren. Jag tycker inte det är ok och ger en missvisande bild, ungefär som att meta upp fina gäddor för att sedan hänga dit konstgjorda beten i mungipan. Men det ligger lite i tiden att man måste lyckas hela tiden för att få synas och då är det nog lätt hänt att man tar genvägar. Står man däremot

helt öppet i att man fångat fisken på den metoden så är det ändå hatten av även fast den inte är likvärdig en icke-livad fisk.

Dessa live-fiskar tar också enormt stor yta av rampljuset i Svenskt predatorfiske när det haglar upp 13+ gäddor och 50cm+ abborrar medan dom som väljer att inte använda live mycket sällan får såna. Alltså får inte icke-live fiskarna alls samma uppmärksamhet även fast dom kanske är fångade av mer kompetenta fiskare.

Jag är också orolig för bestånden av grov fisk i framtiden. Visst kommer vi inte få slut på fisk i Sverige på grund av live-givare men många vatten ödeläggs totalt av den metoden och det har jag redan sett på hemmaplan hur snabbt och effektivt man plockar dom bästa fiskarna, gärna flera gånger, och vattnen som varit fantastiskt bra nu kippar efter andan och båtarna försvinner när man inser att det inte funkar längre, bara för att upprepas i nästa pöl.

Självklart kan jag se många väldigt häftiga användningsområden med live-givare där man kan se strukturer med helt nya ögon, säkerhet vid navigering och all information om fiskars rörelsemönster och beteende som man aldrig innan kunnat skåda och jag ska inte kasta för mycket sten i glashuset för jag kanske själv sitter där med en sån givare i framtiden även fast det just nu känns väldigt fel. Sen om jag gör det för att man når den punkt där man känner att man måste ha en för att vara med i matchen eller om jag skaffar en just för att lära mig mer men faktum kvarstår att hänger givaren där i båten och man inte tänkt prickskjuta med den så är det nog få som kan avstå när man haft riktigt dåligt fiske i flera dagar. Givarna är här för att stanna så vi måste på nåt vis acceptera det, använda det med sunt förnuft, kategorisera fisket eller införa

förbud genom FVOn eller på andra vis. Men jag vill verkligen att alla ska tänka ett varv till vilket fiske vi vill ha i framtiden och vad vi vill lämna till nästa generation.

Hur ser utvecklingen ut kring detta i andra länder?

Jag är egentligen för dåligt insatt just nu i andra länder men jag kan kort nämna det lilla jag känner till. Nere i Europa är det mycket populärt och används väldigt flitigt, dock vet jag inte hur det ligger till med synen på det ifall man mörkar att man använder det eller ifall det är mer accepterat än i Sverige.

I Finland används det otroligt mycket och där verkar man så gott som helt ha accepterat det som vilken metod som helst. Dock ligger Finland efter Sverige rejält då man nästan uteslutande seriöst fiskat i skärgården men senare år insett potentialen i insjöar och älvar. Med andra ord har dom hur mycket orört vatten som helst så dom kan köra på riktigt hårt där utan att det blir trampade tår att vissa vatten fiskas sönder på samma vis. Men det kommer nog komma i framtiden när trycket kommer börja märkas även där.

Basstouren i USA är jag dåligt insatt i nu men det har varit häftiga debatter kring live-givaren där och mig veterligen börjar det förbjudas i vissa tävlingar. Dock ska jag låta det vara osagt då jag inte faktakollat det själv.

Ett ännu hetare ämne, bananer i båten! Vad säger du då?

– Jag säger att bananer i båten måste jag alltid ha, en viktig kolhydratkälla rik på kalcium vilket jag verkligen behöver av allt gymmande och hålla kroppen stark för stenhårda mothugg med 400gr beten! ALLTID bananer i båten ;)

SPÅKULAN 2024 MED

MATHIAS ARNHAM

Mathias Arnham är en av Sveriges mesta sportfiskeskribenter med reportage från många delar av världen på sitt CV. Mångårig medarbetare på Fiskejournalen och driver sedan några år tillbaka sin egen mediabyrå. Mathias ”lever” verkligen sportfiske och har förutom ordets gåva en grym talang för foto.

Hej Mathias, hur har ditt fiske sett ut 2023?

– Fjolårets samlande ansträngningar för att kroka diverse fenbeprydda arter gick inte till historien. Jag råkade på en och annan schysst firre men

inga direkta ögonbrynshöjare, för läsare av exempelvis det här magasinet. Jag har lagt massor av tid för att hitta stor fisk i mina hemmavatten, vilket faktiskt inte är det enklaste. Uppgiften är kul men ett jäkla slit. Vi pratar alltså om arterna abborre, gädda och gös. Förutom hemmafisket har det blivit en och annan avstickare till Norrland med lax och öring i sikte. Några skapliga fiskar fångades och jag brände ett as till lax/havsöring som har satt sina spår. Nytt försök på den i år. Förutom detta så har jag i vanlig ordning arbetat hårt som gratis fiskeguide för sonen och hans fiskepolare, vilket gett drägliga resultat framför allt på vår randige art. Några ispass på stor gädda har det blivit med godtagbar behållning, om man ser själva isövnin-

gen som en gruppinsats. 2023 som fiskeår blir en parentes i protokollet.

Vad kommer att hända redskapsmässigt detta år. Trender kring beten, spön och annan utrustning? Får vi någon boom av något slag?

– På redskapsfronten 2024 har jag bäst koll på båtelektroniken. Här kommer elmotortillverkaren Minn Kota med nya Quest-serien som verkar lovande med nya funktioner, starkare motorer, mindre förbrukning och precisare ankring. Båtens lokala nätverk, där produkter sammanlänkas för smart funktionalitet tar ytterligare ett steg framåt, åtminstone om du använder Humminbird/Minn Kota och kör One-Boat-Network. Användarvänligheten har fått sig en knuff i rätt riktning och begreppet Plug and Play förtjänar numera sitt epitet. Nya läckra Lakemaster-sjökorten kommer göra att fler sportfiskare kommer vilja köra Humminbird, om de inte redan gör det. Definitivt!

När det kommer till fiskeutrustning i form av spön, rullar, linor och beten så får jag ett intryck av att utvecklingen i lätta snabba klingor kommer nå ytterligare höjder. Du som är spinnfiskare kommer kunna leva ut ännu mer som finsmakare i diverse subfisketekniker för våra mest åtråvärda sötvattenspredatorer. Små, lätta och starka multirullar byggs i ännu smuttare design tillsammans med högre bromskapasitet. Multirullarna har med åren blir allt mer lättkastade och jag tror att 2024 kommer bespara folket ytterligare några skatbon. När det kommer till abborrfiskets senare års framfart så kommer vi säkert importera ytterligare USA-inspirerade trender under 2024. Shutterbait 2.0? Jag har dock svårt att tro att någon av dessa kommer ha samma slagkraft som NED-fisket haft under senare år. 2024 kommer bli året då semesterfiskarna börjar anamma NED-tekniken. För den fungerar ju även bra på sommaren.

När det kommer till flugfisket så hoppas jag att det föds nya flugfiskare då det idag finns mycket fina prylar för en liten peng ute i handeln. Jag skulle också tro att några enhandskastare kommer snegla på marknadens lätta switchspön som tillsammans med nya smarta klumpsystem enkelt konverterar öring- och harrfiskare till det lite tyngre fettfenefisket. Jag är en av dem. Jag tror dessvärre att rådande lågkonjunktur kommer dämpa diverse boom-effekter. Vi får vänta lite här.

Fiske med s.k. livegivare diskuteras just nu ganska hett! Hur ser du på utvecklingen kring den här elektroniken som hjälpmedel vid predatorfisket?

– Jag älskar båtelektronik och tycker självklart att realtidsgivarna är superhäftiga. Jag ser dock främst fisket med realtidsgivare (Forward Facing) som en fiskemetod för fiske på pelagiskt simmande predatorer. Jag använder även givarna för att kontrollera hur intressanta mina trollingbeten är och för att hitta abborrstim med rätt medelvikt. Det är mina huvudsakliga användningsområden och jag skäms inte ett dyft för att berätta att jag använder givarna ibland. När det kommer till för/ emot-diskussionerna så tycker jag som vanligt att vi sportfiskare ska försöka lyfta blicken lite och lägga fokus på våra riktiga fiender. De finns inte ibland oss. De hittar vi bland de tunga industritrålarna, hos kraftbolagen, i norsk laxodlingsindustri och tydligen hos våra politiker som frekvent stoppar huvudet i sanden. Gå med i Sportfiskarna och Älvräddarna, byt elbolag till Tranås Energi, ät inte odlad lax, kika på Fiskarnas Rike med vänner och familj och skriv ett klarsynt mejl till någon av våra beslutsfattare, istället för att bråka med din broder. Det är ett tips.

När det kommer till att använda livegivarna i exempelvis tävlingsfisket efter gädda så tycker jag personligen att de bör ha en egen tävling-

sklass. Fördelen med att ha bestyckat båten med livegivare är enorm. Inget snack om det.

Hur ser utvecklingen kring detta ut i andra länder?

– Jag vet att Livegivare (FF) diskuterats kraftigt i USA och andra stora sportfiskenationer. Framför allt när det kommer till större tävlingssammanhang. Jag följer inte debatten på nära håll och är faktiskt inte direkt intresserad. Folk är alltid rädda för nya företeelser: AI, Krypto och realtidsgivare. Men räddast av allt verkar folk vara för bananer i båten.

Ett ännu hetare ämne, bananer i båten! Vad säger du då?

– Jag har faktiskt skrivit en artikel i ämnet. Tyvärr verkar Fiskejournalen tappat bort den då det inte gör att nå den via enkel Google-sökning. Synd. Självklart skiter jag i om man har bananer i båten. Men det ska tilläggas att jag aldrig skulle ta ombord bananer på utländska skeppares båtar. Det handlar inte om att jag tror att det på något vis skulle ge otur, utan snarare att jag inte vill ha en skeppare med dålig mojo.

SPÅKULAN 2024 MED

MICKE PUHAKKA

Mikael Puhakka är en av Sveriges första heltidsguider med mer tid på vattnet än vad de flesta klarar på ett helt liv. Micke har fiskat allt! Från nilabborre i Afrika, tvåsiffriga laxar på Östersjön till sutare i småsjöar.

Hej Micke! Hur har ditt fiske sett ut 2023? – Jag har fiskat på som vanligt, och det har nappat på ganska bra tycker jag! Jag körde mest

abborre och gädda förra året, och det blev både gädda över 10 kg via en Otus 25 cm (ny färg) samt abborrar över kilot landat på hemmaplan. Vissa dagar nappade det många stora gäddor (riktigt bra höstfiske på stor fisk), och på abborresidan så har vi framförallt haft ett bra mängdfiske både på Mälaren och i vissa delar av skärgården. Det blev även en del fiske i Norrland där vi hade bra fiske på det mesta, och bästa fisk där var en riktigt fin/stor kanadaröding som min son drillade upp exemplariskt! Själv fick jag ganska många kanadarödingar både via trolling och spinnfiske, men inga stora

(sonen har nu 4 kanadicker som faktiskt är större än mitt egna Kanadick-p.b haha)! Som gammal specimenfiskare så blev det även ett karpfiske för mig på hemmaplan förra året efter dryga 20 års uppehåll (senaste karpfisket var i Ungern), vilket nu gav mersmak då jag nu nästan drog sjörekordet med 80 grams marginal (en riktigt fin spegelkarp blev det)! Det blev även lite havsöring, asp och gösfiske, och även där lyckades vi bra! Laxfisket (trollingfisket) på havet var kinkigare än året innan då vi drog två riktigt stora laxar över och under 20 kg samt fisk varje dag vi var ute på havet, men även förra året så fick vi flera fina laxar landade i båten!

Vad kommer att hända redskapsmässigt detta år. Trender kring beten, spön och annan utrustning? Får vi någon boom av något slag? – Oj, jättesvårt att svara på! Men det känns som att abborrefisket blir mer och mer populärt, och då också nya metoder och beten för många! Ett bete som jag själv kört mer än någonsin med är olika nedjiggar, Spöna blir nog lättare och fler sportfiskare ”down-sizar” nog sin utrustning mer, tunnare linor ner till kanske 0,08 – 0,10 mm etc gissar jag för vissa!? Den riktigt stora ”fiskesakerboomen” kanske uteblir helt oavsett fiskemetod, art etc, då det är dyrare att leva nu mot bara 1-2 år sedan! På gäddfronten kan det nog bli precis tvärtom storleksmässigt, ju större beten ju poppulärare gissar jag för många sportfiskare! Tex spöt 13 Fishing Gatekeeper 100-300 gr och liknande s.k ”tungspinnspön” tror jag många gäddfiskare kommer att kika mer på, och så även jag på det superfina spöt!

Fiske med sk. livegivare diskuteras just nu ganska hett! Hur ser du på utvecklingen kring den här elektroniken som hjälpmedel vid predatorfisket?

– Jag personligen gillar att utveckla mitt eget fiske framåt hela tiden, ungefär som en bergsklät-

trare vill nå högre toppar hela tiden och då gillar jag nya utrustningar, fiskemetoder, arter etc! Jag gillar min Humminbird Mega Live livegivare mycket, den ger verkligen en extra spänning och krydda i mitt egna fiske! Alla sportfiskare är olika, de fiskar även olika och det är bra! Personligen har jag hittills inte fått en enda s.k ”drömfisk” någonsin faktiskt tack vare min livegivare, men däremot extra spänning och samtidigt har det varit mycket lärorikt att se hur fisken beter sig vid betet oavsett om jag pimplat abborre eller jiggar abborren från båt! Till pimpelfisket från isen efter stor abborre är Mega Live ett givet val för mig! Mega Live ger så mycket mer spänning i fisket numera, och otroligt lärorikt att se hur fisken reagerar för tex en balanspirk etc, även om dom inte hugger! Precis så är det, fisken ska fortfarande hugga, vilket väldigt många fiskar inte gör! Sen hjälper livegivaren mig att se branterna etc tydligare på isen, vilket jag gillar! Själv har jag mest haft min livegivare till abborrefisket från båten (mängdfiske med kunder), och detta har varit mycket uppskattat! Det finns även många fiskare som är emot livegivare, och då tycker jag att dom också kan köra vidare på sitt eget race med tex pinglor på spötoppen etc, men själv vill jag gå framåt hela tiden och utvecklas i mitt eget fiske! Det handlar nog mycket om okunskap, fördomar, avundsjuka (dyra prylar), och samtidigt en ärlig oro också då vissa tror att man ”förstör” en sjö bara för att man kör ner en livegivare i sjön som om den vore radioaktiv eller nått sånt!? Visst, har man ett litet vatten med ett specifikt område som är produktivt på tex stor gös och kör stenhårt där mycket (speciellt om det är flera båtar) så är det klart att fisken skyggar, men det gör fisken oavsett fiskart/metod även i andra populära platser som tex Kalmarsund, vissa populära gäddvikar, karpsjöar etc, där det fiskas hårt via tex traditionellt spinnfiske eller mete. Vissa menar att tack vare livefisket så dör stora gösar, men det är inte me-

toden i sig som dödar fisken då den oftast nappar högt upp i vattenlagren… utan det är en dålig och lång fiskhantering ombord i båten av enstaka sportfiskare som har kladdat på tok för lång tid med fisken och kamerorna innan återutsättning (för den perfekta bilden, ofta själva ombord), som gösen tar stryk av! Det är framförallt fisktiden ombord som är avgörande! Själv körde jag endast ett enda livefiske på pelagisk fisk förra året (en halv fiskedag på en mycket stor fjärd), och det gav två typ ”matgösar” för mina kunder (dock C&R), och detta var också allt under hela 2023 då resten var abborrefiske med livegivaren (inget riktat gäddfiske eller annan art heller)! Folk har faktiskt påstått att jag bara kör livefiske pelagiskt på gäddan också, och det är helt fel då vi inte fick en enda stor fisk pga livegivaren förra året (vi använde inte livegivaren till det fisket) trots många stora gäddor landade förra året via traditionellt spinnfiske i min båt… likaså att jag skulle ha tagit bort min livegivare på en bild, vilket bara är löjeväckande då jag gärna visar upp min livegivare! Det finns många fina användningsområden för en livegivare som att även leta betesfisk, trolla med etc. Vid några tillfällen hade jag stor hjälp av min livegivare då jag trollade efter en skarp djupbrant, och då kunde jag följa branten snyggt med hjälp av min livegivare som då tittade snett framåt, och det var verkligen superbra då jag vek av när det närmade sig grundare vatten (mycket bra hjälp vid navigering)! Jag ser såklart fram emot mer livefiske framöver, och vem vet… jag kanske siktar in mig på något stort nästa båtsäsong!? :-)

Hur ser utvecklingen kring livegivare ut i andra länder?

– Jag har inte så bra koll egentligen, men i USA verkar dom generellt vara mycket positiva till livegivare och utvecklingen i sportfisket, och i tex Italien och Frankrike fiskar dom mal en hel del med hjälp av livegivaren i floderna, och på den Finska

sidan verkar de också vara positiva till livegivare inbillar jag mig, men jag är osäker ang detta och övriga världen!

Ett ännu hetare ämne, bananer i båten! Vad säger du då?

– Jag har inga problem med bananer i båten egentligen, men ibland undrar man! Jag minns en gång 2010 när vi trollade lax runt Bornholm & Simrishamn så kom min gode vän ”Bullen” (då nybörjare på trolling) ner till hamnen med en väldigt stor klase bananer, och när jag sa att dom inte kommer ombord så blev han sur och delade klasen till två andra trollingbåtar som blev jätteglada. Hela gänget på bryggan skrattade åt mig, men det slutade med att min båt utan bananer drog 4 st riktigt fina laxar, och dom båtarna med bananer hade inte ett hugg på hela dagen! Dagen efter var det ingen som ville ha bananer ombord i sina båtar då Bullen återigen frågade om detta, så på något sätt är det nu vetenskapligt bevisat i och med detta att man inte får ha bananer ombord om man åtminstone trollar lax och vill få fisk, och det bästa var att jag fick det sista skrattet sen nästa morgon haha! Tack för ordet, skitfiske på er! :-)

Kontaktuppgifter:

- Sportfiskeguide Mikael Puhakka

- Swedish Fishguiding Tours

- Phone: +46 (0)708 722733

- Mail: mikael@fishguide.se

- Web: www.fishguide.se

- Instagram: @fishguide.se (Över 1000 bilder)

Abu Garcia Spike 2000S

En fullträff till abborrulle från Abu Garcia.

Abu Garcia SPIKE! Rullar och spön mm i varumärkeskategorin SPIKE handlar alltid om gös eller abborre. Ett intressant sätt att ”labla” sina produkter på, riktigt smart faktiskt.

Den här Spikerullen som jag haft under hela 2023 har fått sitta på ett flertal olika spön från flera olika företag, kan med handen på hjärtat säga att det totalt kommit upp massor med abborrar, ett femtiotal gösar och några fina gäddor under fiske med just denna rulle. Återkommer till det i omdömet längre ner…

Utseende, teknik och design

Vi börjar med färgsättningen, det är så man direkt känner igen en ”Spikerulle”. Vi pratar en udda grön/ lila/ motoroil variant som går igen i alla rullar och delvis även i spöserierna med samma namn. Huset är byggt i aluminium och rotorn samt vev i kolfiber (C6 kolfiber om någon vill veta), veven har en platt vevknopp i mjukplast. Bromsen är Abus nu snart klassiska Carbon Matrix.

Inuti huset finns sju stycken rostfria kullager och ett rullager. Dreven är gjorda av aluminium och precisionsfrästa efter konstens alla regler. Utväxlingen är 5.2:1. Rullen levereras i låda och med skyddspåse.

Omdöme

Som jag skrev i inledningen har jag fiskat väldigt mycket med just den här SPIKE-rullen. Under hela perioden har upplevelsen under fiske varit av hög klass och än viktigare, inte förändrats över tiden under dessa tusentals kast.

Linuppläggningen är perfekt, dreven rullar silkeslent, bromsen är mjuk och går att fininställa

JAN OLSSON JAN OLSSON & IGELKOTTEN

Häftig färgsättning!

Rullen har testats under hela året, på flera olika spön.

Grund spole, för tunna linor.

Vev i kolfiber med mjuk platt vevknopp.

SPIKE – serien för abborre och gös!

efter önskemål, bottnar enl. specen vid tre kilo vilket funkar för allt lättare fiske. För mig är utväxlingen viktig, 5.2:1 är perfekt för vårt abborrfiske där det ofta handlar om ganska långsamt fiske vår och höst. Vikten är klart godkänd, 192 gram på vår våg.

Med SPIKE har Abu producerat en rulle med kvalitet och prestanda i premiumklassen. Imponerande även till priset!

Rullen levereras i låda och med skyddspåse.

Plus

• Hög kvalitet!

• Relativt lätt

• Silkeslen gång

• Bra broms

Minus

• Inget

Fakta

Tillverkare: Abu Garcia

Utväxling: 5.2:1 (69 cm per vevtag)

Lager: 7+1

Vikt: 192 g

Broms: 3 kg

Linkapacitet: 130 m/0,14 mm

Pris rek: 2.649 kr

Otroligt mycket abborrspö för pengarna.

Så, jag vet att det här testet är något som intresserar många, det är ju ett St Croix spö vi pratar om. Ett varumärke som har extremt hög nördfaktor med många supportrar runt hela världen. Det enda problemet att skaffa ett av St Croixs spön brukar vara priset, det är därför lite extra spännande att testa ett Bass X som inte har i närheten någon av de prislappar vi brukar förknippa med St Croix generellt.

Design och teknik

I grunden en mattsvart klinga som får ett unikt utseende via Bass X loggan i grönt och rött ovanför rullfästet. Grafiten benämns SCII Graphite och är av bra kvalitet (mid-modulus). På klingan finns sju st. (ink. toppögla) enbenta ringar från amerikanska Seaguide med inserts i aluminiumoxid. Klingan är odelad.

Rullfästet är av svart grafit, Seaguidemodell även här, screw down med kork längst fram. Längst ner hittar vi en ett litet handtag i foam och en liten avslutande ”butt” i kork.

Omdöme

St. Croix Bass X 6'8" Medium Extra Fast -17 g

Det här är ett modernt abborrspö, även om det får heta Bass. Elektriskt, riktigt snabb känslig topp som snabbt går över i en ganska styv nederdel. Det har inte de dyraste komponenterna men för 1600 kr kan man inte räkna med det. Något som inte är så dumt är fem års garanti. Just det här spöet har jag säkert landat över 100 lite bättre abborrar med under förra hösten fram tills idag och har lärt känna det riktigt väl. Det är både ett spö som kan fiska nedjiggar med 3 grams skallar till helt vanliga shadjiggar på 10 grams skallar. Spöet klarar ännu lite mer och en max be-

JAN OLSSON JAN OLSSON & LINUS JOHANSSON

Rullfäste från amerikanska Seaguide.

Enkel duglig krokhållare under rullfästet.

Även ringar från Seaguide, enbenta som det ska vara.

Spöet avslutas med ett litet handtag i foam.

Både foam och kork kring hela nederdelen.

tesvikt på 17 gram känns rimlig. Längden 6 fot 8 inches är perfekt för bra linkontroll vid blåsiga sjöar och kuster i Sverige eller utomlands. Att det inte kostar mer än 1600 kr är faktiskt helt otroligt.

Plus

• Snyggt och modernt

• Känsligt, elektriskt!

• Relativt lätt spö

• Mångsidigt

• Krokhållare finns!

Minus

• Skulle velat haft en eller två ringar till…

Fakta

Tillverkare: St Croix USA

Agent i Skandinavien: Mojoboats

Längd: 6'8" / 203 cm

Angiven kastvikt: 3-17 g

Antal ringar: 8 st inkl. topp

Vikt: 100 gram på vår våg

Material handtag: Foam/kork

Sektioner: Odelat

Pris rek: 1.600 kr

En av många fina borrar fångade på två säsonger.

Abu

Garcia EON 7'6" 3-15 g

Stealthigt abborrspö med kvalitativa komponenter.

EON är en av Abu Garcias senaste spömodeller, totalt i haspelserien finns nio olika spön, från ultralätt till beten kring 70 gram. Spöet vi har testat är ett lättare abborrspö.

Design och teknik

Hela klingan går i matt grå ton med svarta lindningar kring öglefötterna. Enkelt och sobert, här finns inget ”flash”.

Klingan är byggd av 36 ton grafit med Abu Garcias patenterade nanoteknik, bindmedel och metod som ger starkare och lättare klingor. Det finns totalt åtta enbenta spöringar inkl. toppögla. Dessa från Fuji, material alconite (premiumkeramik kan man säga) bra ringar man kan lita på. Hela bottendelen av klingan är krysslindad till några cm ovanför rullfästet.

Rullfästet är av grafit, Fuji screw down, svart med överdel mot handen av mjuk EVA-plast som är krysslindad. Längst ner hittar vi en liten ”butt”, också den i krysslindad EVA.

JAN OLSSON JAN OLSSON & LINUS JOHANSSON
Mjuk varm ovandel på handtaget från Fuji Bra kvalitativa spöringar. Bra butt. Enkel duglig krokhållare. Förstärkt med krysslindning. Diskret ”stealthigt”.

Omdöme

Ja, det här är inte ett spö du köper för att det är häftigt eller har cool design. Det är ett väldigt ”stealthigt” spö, diskret är nog rätta ordet.

Jag har landat många abborrar på just det här spöet, varav min näst största någonsin på 2730 gram, så jag tycker att jag lärt känna det väl.

Jag tyckte till en början att det kanske var något för lätt klassat för mitt abborrfiske men har tänkt om. Det är ett mjukt spö, inte tu tal om det, men för den delen inte ett mesigt spö. Toppdelen jobbar märkbart längre ner än vad man får säga är standard idag, det i kombination med att det är ett spö kanske lite över medellängd, 229 centimeter 7 fot 6 inches, gör att det är smått magiskt att drilla fisk

på. Förlåtande till max och parerar stötar extremt bra utan att tapp i känslighet. Något man verkligen uppskattar när man fiskar riktigt stor abborre som knycker något djävuls…t. Plus

• Diskret

• Suger musten ur riktigt stor fisk

• Relativt lätt spö

• Varma handtag

• Kvalitetskomponenter

• Krokhållare finns!

Minus

• Skulle velat ha en eller två ringar till…

Fakta

Tillverkare: Abu Garcia

Längd: 7'6" / 229 cm

Angiven kastvikt: 3-15 g

Antal ringar: 8 st inkl. topp

Vikt: 100 gram på vår våg

Material handtag: Foam

Sektioner: Två, delat på mitten

Pris rek: 2.099 kr

En av Jan O:s största abborrar landade med EON.

Mask & Maggot När drömhugget kommer – chansa inte! Distribueras av: WIGGLER AB, Brålandsvägen 13, 444 60 STORA HÖGA • www.wiggler.se CONTROLLED TEMPERATURE SYSTEM OMEDELBAR VÄRME BATTER I DRIVEN 9 Upp till 9 tim 45°C 50°C 55°C 9h Min 7h Medium 4,5h Max Laddtid ca fem timmar 3 Värmelägen BATTERIDRIVEN VÄRMEVÄST World´s finest fishing lines World´s finest fishing lines • Greppvänliga handtag • Lätta att få fram utan trassel • Flytande • Visselpipa med inbyggd kompass • Spetsar i rostfritt stål DUBBEN Arbetshälsoinstitutet (www.ttl.fi), Anmält organ 0403 har typkontrollerat denna produkt Certificate of Isdubbar no 28465MHS01rev1 högt! vattnet. Justera linan höjd. vatten och vänd kom fast dubbarna ngt simma med benen När kommer upp fter användningen: fingrar stoppa ruksanvisning bruk, utsätt dem förv dem Kontrollera regelbundet isdubbarna användas. isdubbarna isdubbarna under du edd om framme. Flytväst rekommenderas. Greppvänliga handtag Lätta att fram utan trassel Flytande Visselpipa med inbyggd kompass Spetsar rostfritt stål DUBBEN WIGGLER Arbetshälsoinstitutet typkontrollerat denna Certificate Hand och fotvärmare Halkskydd ICB Halkskydd ICS

PLANO GUIDE SERIES 3700

JONATHAN JANSSON

Snygg och funtionell väska i toppklass!

Förvaring, förvaring och åter förvaring. Har vi någonsin tillräckligt? Oavsett om det är hemma i garaget, under sängen eller i båten problemet finns, så finns det! Beteslådor är en bra början, lägger vi till en väska för förvaring och transport så slår vi två flugor i en smäll. Vi spanar in väskan PLANO GUIDE SERIES 3700

Magnetiskt lock

Det första jag lägger märke till är hur snygg väskan är. Är det viktigt då? Egentligen vill jag säga nej men jag kan inte låta bli att råka ut för kärlek vid första ögonkastet. Det skadar ju inte att prylarna man drar med sig överallt ser bra ut, kanske ökar acceptansen där hemma, vem vet. Nåväl, vi ska

inte fastna vid det yttre för länge.

Om vi dock stannar kvar på utsidan en stund så kan jag beskriva att den patenterade magnetiska Dropzone™-området sticker ut till det positiva. Hur smidigt som helst att lägga i från sig beten, sänken eller tänger under fisket. Väskans lock är en perfekt magnetisk avlastningsyta!

Väskan har en rejält stadig vattentät grund i HDPE försedd med gummitassar att stå på, som dessutom gör att väskan håller ihop extremt bra även helt tom på beteslådor. På utsidan har väskan tre fack med dragkedjor, ett på varje kortsida och ett större fack på framsidan som rymmer en 3600 låda, som medföljer. Insidan av facket har ytterligare en liten ficka med dragkedja, samt en skyddande förvaringsficka, perfekt att förvara fiskekort, telefon eller andra viktiga saker som du egentligen inte behöver under praktiskt fiske men måste ha med dig. Baksidan har ett enklare och

tajtare fack för att förvara något du vill ha åtkomligt under fiskepasset.

Det finns dedikerad remmar för att trä i verktyg på väskans alla hörn och det går även att nyttja de “hålen” som är en del av designen på yttermaterialet att stoppa allt möjligt i. Både snyggt och praktiskt. Går vi vidare längs väskans utsida har den givetvis en axelrem som även är vadderad. Kortsidorna har även de små handtag som du kan bära eller hänga upp väskan i. Sist men inte minst gällande väskans yttre egenskaper är de extra stora dragtapparna till dragkedjorna, perfekt när fingrarna är köldstela.

Många lådor

Öppnar du dragkedjan till stora facket ryms där inte mindre än 5 st Plano förvaringslådor i 3700 storlek, medföljer gör modellen 3750. Något jag verkligen gillar är hur väskan kommer maxad med

dessa beteslådor men det funkar lika bra att endast ta med sig ett par lådor, väskan är superstadig vilket bjuder in till fler användningsområden än endast beteslådor. Som sammanfattning kan jag säga att Plano Guide Series 3700 är en mycket trevlig väska som ger en mångsidig förvaring med smarta detaljer och en riktigt snygg design.

Plus

• Dropzone!

• Beteslådor medföljer (5 st 3750 och 1 st 3650)

• Stabil konstruktion som inte säckar ihop utan alla beteslådor i

• Vattentät botten

• Praktiska ytterfack och snygg design

• Stora dragtappar på dragkedjan

Minus

• Att jag inte har fler än en?

Fakta

Tillverkare: Plano

Mått: 48,3 x 29,2 x 28,6 cm

Antal lådor: 6 st

Pris rek: 1.799 kr

Gunki Chooten Cut

6'7" 3-14 g

Elektriskt abborrspö

Det här är Gunkis generation två av Chooten serien som vi tidigare testat för några år sedan med mycket högt betyg. Det är Gunkis ”top of the line” för abborrfiske. Det här spöet har följt med mig över hela förra årets abborrfiske och in på den här våren.

Design och teknik

Gunki har en fäbless för grönt, det är ofta så man ganska snabbt kan avgöra om man tittar på ett Gunki spö, det gäller även den här serien spön. Klingan går i mattsvart med detaljer i grönt och med den obligatoriska dödskallen såklart. Klingan är byggd i ospecificerad grafit men enligt uppgift av hög kvalitet och två olika modulus från japanska Toray. Det finns totalt åtta enbenta spöringar inkl. toppögla monterade, alla från Fuji. De sista ringarna är micro guides, återkommer till detta. Alla lindningar i klarlackat svart med vissa små detaljer i guld. Rullfästet är byggt i en fixerad framdel och en bakre skruvdel med ren klinga emellan dessa och konstruerat så att rullfoten har några millimeter distans mellan sig och klingan. Den lilla butten är faktiskt i kork med avslutande gummi.

Rullfästet är av grafit, Fuji screw down, svart

från
korkbutt. JAN OLSSON JAN OLSSON & ERIK HASSO
Gunki. Klassisk

Handtag med rullen ”lättad” från klingan.

Tvådelat vid handtaget. Pålitliga ringar från Fuji. Chooten Cut –Absolut elektriskt! Enkel fungerande krokhållare.

med överdel mot handen av mjuk EVA-plast som är krysslindad. Längst ner hittar vi en liten ”butt”, också den i krysslindad EVA. Spöet är tvådelat vid handtaget.

Omdöme

Det här har faktiskt blivit lite av en favorit. Jag har fångat 100-tals abborrar på det här spöet under förra året och den här våren. Spöet får det finaste betyget jag kan dela ut, det är absolut elektriskt, man känner minsta påverkan på bete eller lina. Jag fiskar spöet med både traditionella jiggar med skallar upp till 10 gram men kanske helst nedjiggar 3–7 gram, till just ned är spöet än grymmare. Så, ett superkänsligt och riktigt coolt designat spö med bra komponenter. En nackdel är att man fallit för att montera några microguides och en extremt smal toppögla som inte alltid är kompis med knuten till tafsen.

Plus

• Absolut elektriskt!

• Snygg cool design

• Gillar handtaget utformning

• Lätt spö

• Bra komponenter

• Krokhållare finns!

Minus

• För klen diameter i sista ringarna och toppöglan.

Fakta

Tillverkare: Gunki/Sensas

Längd: 6'7" / 200 cm

Angiven kastvikt: 3-14 g

Antal ringar: 8 st inkl. topp

Vikt: 100 gram på vår våg

Material handtag: Grafit/kork

Sektioner: Två, delat på mitten

Pris rek: 2.399 kr

Svenskt PB, 2160 gram 53 cm!

SVARTZONKER McPIKE! – TILLBAKA I HELT NY DESIGN

KUPAD NOS SOM TRYCKER VATTEN • REALISTISKA FENOR • UTBYTBAR SMACK! DISC I PADDELN

17 CM • 21 CM • 25 CM

PREMIÄR PÅ SPORTFISKEMÄSSAN I JÖNKÖPING!

PLANO

EDGE & PLANO EDGE FLEX

JONATHAN JANSSON

Innovativ förvaring från Plano.

Lådor, beteslådor närmare bestämt. Kanske en gammal glassburk, uttjänt matlåda eller i bästa fall det billigaste alternativt utförsäljningen erbjuder. Eller en stryktålig konstruktion för årtioenden, kristallklart lock som tätar mot gummipackning. En konstruktion som kyddar mot fukt och rost, erbjuder flexibel förvaring och som slutligen är tydligt uppmärkt. Sugen på det senare? Spana då in PLANO EDGE och även serien med tillägget FLEX.

Tillfredställande sortering

Jag får lov att erkänna, jag har alltid behov av fler beteslådor. Är det inte för att inköpen är många och stora så är det för att vintermörkret bjuder på inventering och omfördelning i lådorna i ett försök att organisera. Slutar alltid med att jag behöver fler lådor, och hyllor i garaget... En beteslåda kan vara inget mer än just en låda och desto billigare desto bättre, så har jag tänkt i alla år. Tills nu.

Plano EDGE och dess variant EDGE FLEX är en innovativ förvaring från Plano som helt klart kostar snäppet mer än alla andra beteslådor. Men det finns det skäl till. Aldrig har det varit så tillfredställande att sortera i beteslådorna inför och efter

fiskepassen. Låt mig beskriva närmare. Ögat lägger direkt märke till att detta är något annorlunda. Kroppen på lådorna är grå, lockets kanter är klargula och är vid lockets öppning även försedda med en yta att tydligt märka upp vad innehållet är. Inte någon yta för en dymo, utan här snackar vi skriva direkt på locket för att sen smidigt kunna tvätta bort texten. Om du väljer rätt penna förstås. Locket är av kristallklart polykarbonat som verkligen höjer både finishen tillsammans med färgvalet av lådan, men också känslan av kvalité. Locket tätar mot en gummipackning för att hålla fukten ute och den fukt som väl kommit in tillsammans med betena ska en liten fuktfälla ta

hand om. Dessa lådor har som många andra lådor från Plano ytterligare en funktion som hindrar rost att angripa dina dyrgripar då plasten på lådorna har behandlats med ångkorrisionshämmare som ska försvåra för rosten att bita tag.

Flex är ännu mer flexibel

EDGE kommer i flertalet olika djupa modeller och finns i storlekarna 3700 och 3600. FLEX är samma beteslåda till det yttre men där inredningen är ännu mer flexibel då inga fasta väggar finns utan allt är ett stort härligt pussel att bygga ihop. Hur ofta har man inte haft ett fack som är onödigt stort? Nu går det att bygga i alla möjliga sorters varianter. T.ex. har jag organiserat facken på bredden i en låda

och i en annan har jag byggt perfekt förvaring för bly och terminal tackle.

Summa summarum som jag brukar säga, dessa lådor är något utöver det vanliga. Kanske inget för den begränsade budgeten men tänker man ett steg längre blir detta nog billigare över många år då nog har jag haft sönder en del ”vanliga” lådor. Men helt klart nästa steg för den garvade fiskaren och prylnörden.

Plus

• Tålig konstruktion, tål tuffa tag och tungt innehåll

• Snygg design! Urläckert färgval och kristallklart lock

• Tät med packning och innnovativt med fuktfälla

• Flera olika storlekar och djup

• Flexibelt för den kräsne med FLEX

• EZ label är smidigt för den som vill ha extra koll

Minus

• Även om det smakar otroligt gott, kostar det lite

• Kräver lite övning innan man förstår sig på lockets låsfunktion

Fakta

Tillverkare: Plano

Pris rek fr: 285 kr

Modeller: Edge 3700 Standard, Deep, Thin. 3600 Standard. Edge Flex 3700, 3600 Standard.

www.buster.fi/sv/buster-fiskebatar

Abu Garcia Max 41

Kompetent Gäddrulle från Abu Garcia.

Abu Garcia släpper ny rulle i Max-serien! En lågprofilserie som funnits i ett antal år och som ligger i Abu Garcias mellanklass-segment av rullar.

Utseende, teknik och design

Har man koll på Abus låga rullar känner man igen sig, den delar utseende med sin supertuffa storebror Revo Beast som enligt mig kan vara den bästa gäddfiskerulle Abu producerat. Läs det testet här. Hela huset och gavlarna går i någon slags grå, silver metallisk variant. Hela rullhuset är byggt i grafit inklusive rullfötterna som gjutits i samma stycke, även sidostyckena är gjorda i grafit. Veven i svart är av lättviktsmodell, enligt Abu lite längre än vanligt och svängd inåt för bättre balans med svarta ganska stora platta vevknoppar i gummi. Även det inåtsvängda stjärnjhulet är svart. Rullen lättas upp med rött på vissa detaljer. Sidostycket öppnas genom att man drar ut det röda staget ovanför linspridaren, så öppnar man för att vrida gaveln uppåt och vips kan man komma åt spolen. Ett system jag gillar bättre än den vanliga knappen under gaveln som på andra modeller frigör gaveln/ sidostycket.

Spolen är gjord i aluminium. Dreven är gjorda av mässing, precisionfrästa enligt konstens alla regler. Bromsen är Abus sedan länge beprövade Carbon Matrix och bromsar 11 kilo. Rullens rotation bromsas av en mekanisk broms (direkt mot spolen) samt en ställbar magnetbroms, saknar alltså centrifugalbroms. Totalt finns fyra rostfria lager och ett rullager. En rolig detalj är att man lagt in en knarr på den här rullen, något som säkert tilltalar trollingfiskare.

JAN OLSSON

Omdöme

Nya Max har följt på gäddfiske sedan förra hösten, oftast i kombination med nya Beast 8,4. Det är en tuff, elegant liten rulle som ögat gärna vilar på. Den har allt man kan kräva av en rulle i 2000 kr klassen och i vissa fall lite mer, tex absolut silkeslen broms. Utväxlingen 6.4:1 är helt ok för vårt skandinaviska fiske. Vikten är också godkänd å kanske lite till, bara 260 gram på vår våg (samma som Abu angivet). Att rullen saknar tex centrifugalbroms är ok, det avspeglas i priset, det kan påverka kastlängderna något att inte kunna ställa in rullen ultrafint men men… Under två säsonger, höst och vår, har rullen fungerat klanderfritt och har inte visat tecken på slitage, drev som hackar eller liknande. Vevknopparna är en detalj jag uppskattat rejält, gillar dom lite mer överdimensionerade mjuka modellerna, man sliter inte med fingrarna (gäddslem o annat) och jag upplever också att de inte blir kalla i låga temperaturer.

Plus

• Snygg

• Knarr (bra vid trolling)

• Lätt och smidig

• Bra slirbroms

• Ok kastlängder

Minus

• Inget att anmärka på till det här priset.

Fakta

Tillverkare: Abu Garcia

Utväxling: 6,4:1 (68 cm per vevtag)

Lager: 4 rostfria kullager + 1 rullager

Broms: 11 kg

Linkapacitet: 220 m/0,32 mm

Drev: Mässing

Stativ: Grafit

Pris rek: 2.099 kr

Stativ och gavlar i grafit.

Grå/silver metall färg och detaljer i rött.

Både magnet och mekanisk broms.

En knarr är riktigt bra att ha.

Jan O med en av fler gäddor under testet.

Den perfekta starten på fiskesäsongen!

Välkommen till Sportfiskemässan!

Sportfiskemässan är den största mässsan i Sverige inom sportfiske. Här träffas människor med gemensamma intressen för att titta på nyheter, prova på aktiviteter, lyssna på spännnade föreläsningar, tävla, titta på båtar och boka fiskeresor. Vidare har mässan ambitioner att öka intresset för sportfisket och främja fiskevård.

Mässan har starka samarbetspartners i Svensk Sportfiskehandel, Sportfiskarna och Sportfiskeakademin i Forshaga.

Fiskeguidegata

I monter C:528 kan du som besökare gå runt träffa några av våra vassaste fiskeguider som gärna tar dig med på ditt nästa fiskeäventyr.

Catch & Relax

SOF Fishingday

Northland Salmon Reserv Fjordguiderna - D:136

Betesbyggare

Succén med Betesbyggargatan är tillbaka för 9:e året! Vi har som vanligt samlat Sveriges, och några av våra grannländers, bästa betestillverkare för att visa er hur det går till. Här snackar vi hantverk i toppklass och ett betesutbud som slår allt annat. Välkommen att kika in årets betesbyggare redan nu.

Sannobaits

Bonibaits

Brunnberg Lures

OK Beten

Custombaits

Duvan Baits

Jenzza Lures

JW Lures

Billow Baits

NMLures

Mälaren Lures

Baithill

Swingbaits

High 5 Lures

TWK Lures

BS Lures

Hantverkargata

Vi har flera duktiga hantverkare som visar upp sina genuina verk.

Ulf Löfdal - Splitcane Håvar.se

Art Merk

Fiskkonservator Lubbe Tyfoon fly-reels

Iljegard Flyfishing

Barnfiskeskolan

År efter år har vi Barnfiskeskolan för alla barn mellan 7-12 år och det är alltid en succé. Vi startar en ny skola varje timme och håller på i drygt en timme, som innefattar både teori, praktik och skoj, när sportfiskeskolan avslutas får alla barn en goodiebag med fiskeprylar till ett värde av cirka 500:- skänkt av Svensk Sportfiskehandel

Arrangör för Barnfiskeskolan är Sportfiskarna i samarbete med Sportfiskeakademin

Dragbassängen

I vår dragbassäng kommer olika varumärkesprofiler, butikerna och betesbyggarna att visa sina produkter och låta publiken testa själva.

Missa inte chansen att testa nästa säsongs nyheter och samtigt träffa profilerna som visar hur ni får till bästa möjliga betesgång.

Fredag 10:30-16:20

Lördag 10:30-15:50

Söndag 10:30-14:50

Jönköping Elmia 15 - 17 Mars

ÖPPETTIDER

Fredag 15 mars 09.00 - 18.00

Lördag 16 mars 09.00 - 18.00

Söndag 17 mars 10.00 - 16:00

ENTRÈPRISER Vuxen 1-dag

Vuxen 3-dagar

Ungdom 7-17 år 1-dag

Ungdom 7-17 år 3-dagar

240 kr

380 kr

120 kr

190 kr

Barn 0-6 år

Fri entré

(Två barn 0-6 år gratis målsmans sällskap)

Flugfiskekurser

Under mässans alla dagar erbjuds alla tjejer och killar från 13 år och uppåt att kostnadsfritt lära sig flugkastteknik och binda en fluga.

Vi startar med flugbindning i Sportfiskeakademins monter D:316 och går därefter till ut till dammarna tillsammans med Mattias Drugge och elever från Älvdalen för att fånga en regnbåge. Tid cirka 1 timme per tillfälle

Tider för flugkastarkurs är:

Fredag 12-13 & 15-16

Lördag 11-12, 13-14 & 15-16

Söndag 11-12 & 13-14

Anmälan i Sportfiskeakademins monter.

Kajakfiske

Kom och se alla kajaker som ni även kan testa ute i dammarna på Elmia. Dessutom kommer det komma en massa andra spännande saker & profiler som ni kan läsa om på mässans hemsida.

Välkomna till montrarna C:576 & D:112 Läs mer på www.sportfiskemassan.se

Fotograf: Jonas Nordigårds

Träffa fiskeprofilerna

Smockat

Scenprogram

Sportfiskemässans självklara mötesplats för vetgiriga fiskare. Årets scenprogram är likt tidigare år fullproppad med underhållning för alla. Den 15-17 mars är det åter dags för fest. Sportfiskemässan intar Elmiamässans lokaler och fylls med trevligheter för alla oss som tycker sportfiske är det roligaste som finns.

En viktig del av tillställningen är kalaset vid Stora scenen där det finns något för alla typer av sportfiskare. Ni kan exempelvis lyssna på Emelie Björkman, Johan Klingberg, Nicka Hellenberg och Peter Löfgren.

På lördag klockan 13:10 har Älvräddarna sin årliga aktion där ni kan vara med och buda på diverse skänkta fiskeuppleverser.

Specialfisketorget

Specialfisketorget har blivit en succé med fullt av olika föreläsningar, workshops med mera. Föredragen handlar om det fiske som du helst vill uppleva. Föreläsningarna är spännande, upplysande, adrenalinhöjande, och oerhört lockande. Fyllda med härliga bilder och givande tips går du aldrig lottlös.

Fiskarnas Rike

Martin Falklind håller föredrag på Stora Scenen varje dag klockan 12:20. Där får ni höra mer om vad som hänt bakom kulisserna på Fiskarnas Rike och han visar även filmklipp som inte visats på TV.

Passa även på att titta förbi filmteamets monter, C:571, och tjöta eller tipsa om vad ni själv skulle vilja ha med i Säsong 2 av Fiskarnas Rike.

Läs mer på www.sportfiskemassan.se

Flugbindargata

Sportfiskemässan har precis som tidigare år lockat flera av branschens hetaste namn till Flugbindargatan! Vi har varit noga med att se till att täcka upp de flesta olika flugtyper så det finns något att se för alla som är intresserade av flugbindning.

Bengt Jansson

Andreas Lindqvist

Petter Wiborgh

Stefan Biehl

Stefan Larsson

Tobias Lindroth

Metetorget

Joachim Wallin

Nina Bävits

Peder Wigdell

Magnus Forsberg

Aga & Arek Kubale

Joachim Höijer

Vi har återigen satt ihop ett metetorg med bredd, oavsett om du gillar predator, karp eller specimenmete, här finns det något för alla!

Ansvariga för Torget är Swedish Anglers –Nordens största digitala metecommunity komplett med Youtubefilmer, podcasts och artiklar!

Du som besökare kommer att kunna se, lukta och känna på mäsk, beten och mycket annat. Du kommer att kunna prata med kunniga metare och ställa vilka frågor du vill. På torget finns mängder med prylar, allt från krokar, sänken, flöten till larm och mäsk.

Jönköping Elmia 15 - 17 Mars

ÖPPETTIDER

Fredag 15 mars 09.00 - 18.00

Lördag 16 mars 09.00 - 18.00

Söndag 17 mars 10.00 - 16:00

ENTRÈPRISER Vuxen

1-dag

Vuxen 3-dagar

Ungdom 7-17 år 1-dag

Ungdom 7-17 år 3-dagar

Barn 0-6 år

240 kr

380 kr

120 kr

190 kr Fri entré

(Två barn 0-6 år gratis i målsmans sällskap)

Fly vs Jerk final

Träffa dina idoler från Team Galant på mässan. I Kanalgratis monter, C:548, kan ni få en autograf och ta ett kort med gänget som ligger bakom filmproduktionerna. Fly vs Jerk finalen visas i år på Krog & Co i Jönköping Lördag den 16:e mars.

Edge Casting Cup

Edgeflyfishing Casting Cup är en av mässans största publikmagneter och i år blir det tolfte mässan i rad som tävlingen avgörs på mässgolvet. Alla som vill kan vara med och utmana ett flertal av våra bästa flugkastare. I år tävlar vi i diciplinerna One Shot på fredag och Switchcast på söndag. Det är kval på förmiddagarna och finalen går under eftermiddagen. Ta chansen och delta själv eller var med och heja fram deltagarna i publikhavet som omger kastbanan.

Isfisketorget

På isfisketorget hittar du vinterns coolaste isfiskeprylar. Kom och mys runt i vår vintervärld, testa säsongens kyligaste isfiskenyheter och ta chansen att klämma, känna och få goda råd. Vi bjuder både på aktiviteter och flera tävlingar med finfina priser. Här finns något för alla oavsett ålder.

Fotograf: Stinger Productions
13 Fishing Modus RP2 och TX2 JONATHAN JANSSON WOLLSTEN
Två färgglada multirullar som sticker ut.

13 Fishing är ingen nykomling längre utan ett väl erkänt märke på sportfiskemarknaden och erbjuder bland annat rullar och spön av absolut högsta klass. Några nyheter är de två baitcaster rullarna (lågprofilsrullar) Modus RP2 och Modus TX2 som Jonathan Jansson Wollsten utvärderar i detta test.

Design & Teknik

Vad innehåller lådorna? Nog för att det är rullarnas mekanik samt ergonomi som i slutändan avgör om de kommer att användas en längre tid men en snygg rulle är såklart att föredra framför en… TX2 som är en rulle i serien saltvattenbeständiga är rakt av turkos över hela rullkroppen som alla i

denna serie har, visst för det tankarna till varmare breddgrader och ett blågrönt och klart hav? Vev, stjärnhjul och spole i svart för läcker kontrast och vevknoppar i kork. Den saltvattensbeständiga serien har TX har helt korrosionsbeständigt chassi och sju stycken korrosionsbeständiga lager. Denna TX2 har 8,2 kg bromsverkan och sex lägen i centrifugalbromsen för optimal inställning av spolen. Alla drev i rullen är från japanska Hamai och gjorda i mässing.

RP2 har precis som ovanstående japanska Hamaidrev i mässing och kommer i en läcker färgsättning av svart med starkt lysande gröna element för en minst sagt iögonfallande kontrast. Nästan som rullen doppats i något giftigt eller kanske prestationshöjande… När det kommer till prestanda är det först och främst utväxlingen som sticker ut med 8,1:1 och 86 cm lina per vevtag! (jämfört med 7,3:1 och 78 cm för TX2). Bromsen pallar 6 kg och antal

lager är även här sju. Centrifugalbroms för RP2 har även den 6 st lägen men just den rullen jag provat är utrustad med en så kallad “Whisper spool” som har 3 st lägen. Spolen som är väldigt grund och vid första anblick inte ser ut att rymma någon lina… Men jodå denna spole rymmer mer än nog för detta lätta fiske och idén är att den ska ge ännu längre kast tack vare den nu låga vikten. Mer om teknik och fakta senare, nu fiskar vi!

Användningsområde & Målgrupp

13 Fishing själva säger att båda rullarna är tänkta för lättare predatorfiske som abborre, harr, öring eller andra arter i dessa storlekar och kommer helt rätt i tiden då fler och fler fiskare övergår till baitcasters när det gäller just det lätta fisket i norr. Målgrupp tolkar jag själv genom att titta på 13 Fishings övriga sortiment av rullar. Såklart riktar sig rullarna mot det fisket och fiskare som nämns

ovan, tittar vi på prislappen är det rullar i den lägre prisklassen både på marknaden överlag samt i 13 Fishings egna sortiment, min tolkning är därför att målgruppen främst är de som antingen vill prova på baitcasters eller redan är inbitna men inte vill lägga mer än rimligt på ytterligare en rulle eller två till rullparken. - Perfekt då jag kvalar in på bägge av dessa profiler!

Mitt omdöme

Vi börjar med RP2 som helt klart är en kastmaskin med sin lätta och grunda spole. Som rullen kom levererad fick jag först ett antal linresningar på spolen och linan trasslade in sig i spolgaveln men så fort jag ställde in centrifugalbromsen bemästrade jag utan problem att kasta 7-10 grams beten i motvind, vilket är ett jäkligt bra betyg då jag tenderar att få skatbo... Den snabba utväxlingen var mycket uppskattad vid fartfyllt jiggfiske, jerkbait eller varför inte rödingfisket på Vättern. EVA-greppet på veven var helt i mina fingrars smak! Designen är enkel men fräck och med sina tjernobylgröna element gör att jag hittar den direkt bland en hög spön garagetaket… Skämt och sido med denna Modus RP2 från

13 Fishing kan du inte annat än bli nöjd om du kikar på rullar för dryga tusenlappen.

När det gäller TX2 så hittade jag centrifugalbromsen direkt… Med sina sex lägen bemästrade jag att kasta allt i abborrlådan min utan problem. Som nämnt innan är jag ingen kastkanon men det är ju så roligt att fiska med bra grejer! TX2 som har en mer normal utväxling upplevdes allround när jag drömde mig iväg till Florida, förtrollad av den turkosa rullkroppen. Nu hann jag aldrig utmana slirbromsen på riktigt men denna rulle har med sina 8,2 kg bromskraft mer än nog.

Har jag inget negativt att säga om dessa rullar? Som jag har fiskat med dom och förväntar mig av en rulle på dryga tusenlappen så nej faktiskt inte. RP2 finns ej med högervev vad jag kan hitta så det är väl det då.

Plus

• Lätt att ställa in för problemfria kast.

• Mer än tillräckligt med bromskraft.

• Hög utväxling på RP2, är du mer lagom? Välj TX2!

• Prisvärda!

Minus

• RP2 finns ej med högervev.

Fakta

Modus RP2 Modus TX2

Tillverkare: 13 Fishing 13 Fishing

Antal kullager: 7 7

Linintag: 86 cm 78 cm

Linkapacitet: 0,32mm/61m 0,32mm/123m

Maxbroms: 6 kg 8,2 kg

Rullstorlek: 2.0 2.0

Utväxling: 8.1:1 7.3:1

Vevsida: Vänster Höger , Vänster

Vikt: 209 g 206 g

Pris rek. 1.399 kr 1.499 kr

NYHET

QUEST.

BORSTLÖSA

Minn Kota QUEST™ serien ger dig full kontroll oavsett förhållanden.

QUEST är en vidareutveckling på våra redan välbeprövade motorer som

garanterar funktionalitet år efter år. Med marknadens bästa komponenter och en helt ny borstlös motor kan du lita på att QUEST tar dig igenom även de tuffaste utmaningarna på vattnet. Så du kan fokusera på att fiska och låta motorn göra sitt.

QUEST. QUEST. QUEST.

TERROVA QUEST RIPTIDE TERROVA QUEST RIPTIDE INSTINCT QUEST ULTERRA QUEST ULTREX QUEST NYA FUNKTIONER ECO MODE Upp till 30% längre körtid NY PROPELLER 50 % mer vridmoment STARK & TYST Extra tyst drift och längre livslängd
QUEST. QUEST. QUEST.
MOTORER

Abu Garcia

Svartzonker McPike

På Sportfiskemässan i Jönköping släpps en helt ny version av storgäddjiggen McPike. Den är självklart designad av Claes Claesson och har fått snygga fenor, en kupad nos som trycker vatten – och en häftig detalj i paddeln, en så kallad Smack disc som kan bytas ut mot en annan färg när man tycker det behövs. Kommer i tre storlekar; 17 cm, 21 cm och 25 cm. Säljs i 2-pack.

Pris fr. 119:-

www.abugarcia-fishing.eu

Savage Gear

3D Whitefish Shad

Savage Gear

4D Line Thru Roach

Savage Gears grymma Line Thru Roach är tillbaka i en limiterad utgåva, fyra färger och två storlekar; 25 och 32 cm. Både sjunkande och långsamt sjunkande modeller. Den inre genomgången har justerats i diameter så öglan på stingern enkelt kan föras igenom, både för smidigt byte av stinger och för att betet ska kunna glida upp under fighten med gäddorna. Det här är ett riktigt storgäddbete!

Pris fr. 379:-

www.savage-gear.com

Savage Gear är kända för sina fantastiskt snygga jiggar – och 3D Whitefish Shad är inget undantag. Med kropp och fenor inspirerade av en riktig sik och otroligt fina färgsättningar. Simmar fint gör den här jiggen också, och i paddeln sitter en rasselkammare monterad. Kommer i 10 ordinarie färger i fyra storlekar; 17,5 cm, 20 cm, 23 cm och 27 cm. Till Sportfiskemässan släpps dessutom 8 brutala specialfärger i de två största storlekarna.

Pris fr. 129:-

www.savage-gear.com

RAPALA SMART HUB LINE SPOOLER

Spola dina rullar snabbt och smidigt med Rapala

SmartHub Line Spooler. Designad för både spinnoch haspelrullar, passar spolar upp till 300 meter och har en inbyggd linklippare och hållare.

Fäst Line Spooler på en SmartHub Mount och ha den precis där du behöver den – i förrådet, båten, isfiskepulkan eller i bilen; valet är ditt!

Pris ca 379:www.normark.se

Okuma Hakai är en lågprofilsrulle för finessfiske. Hakai väger in på lätta 167 gram och med den extra kompakta kroppen ligger den riktigt bekvämt i handen. Spolen, inklusive axel och lager, väger endast 9,5 gram och gör att den roterar extremt lätt och låter dig kasta även de lättaste betena, ända ner till tre gram, till abborrfisket. Finns i tre olika utväxlingar.

Pris ca 2899:-

www.normark.se

CRUSHCITY

Rapala har tillverkad beten sedan 1936 men aldrig gjort gummibeten, eller softbaits som de så populärt kallas, förrän nu! CrushCity lanserades i USA 2024 och har rönt extremt stora framgångar där och nu är det dags för Europa. Med en nyutvecklad och unik teknik kallas Smart Injection Technology kan man tillverka beten som är både doft- och smaksatta. Serien heter CrushCity och består i skrivande stund av sex olika beten i flera olika storlekar och färger. Här finns allt från klassiska paddeljiggar till nedmaskar och kräftor. Perfekt till abborre, gädda och gös! Varje förpackning innehåller 2-4 beten beroende på storlek.

Pris ca 69:www.normark.se

Rapala

Hurricane

Stripping basket

Stripping basket Linkorg ifrån

Hurricane har låga kanter och piggar av silikon vilket minimerar risken för trassel på linan. Bra vid flugfiske när man vill att linan inte skall fastna i vegetationen eller åka med strömmen. Framför allt underlättar det vid kustfiske och fiske i strömmande vatten. Extra många dräneringshål som gör att vattnet rinner ut.

Pris ca 549:www.wiggler.se

Stroft Runningline

Stroft Flat Mono är som namnet antyder en platt monofilament -runningline, d.v.s. en lina utan coating. En stor fördel med detta är att linan genererar mycket liten friktion i spöringarna när man kastar och därmed blir kasten längre. Kombinationen klump + runningline blir alltmer populärt inom flugfiske på grund av deras flexibilitet och individuella anpassningsförmåga. Stroft Flat Mono har en platt, rektangulär profil. Detta minskar friktionen men ger samtidigt ett bra grepp. I utvecklingen av denna runningline ägnades särskild uppmärksamhet åt optimal smidighet och minskad stretch. Dessutom användes en optimerad råvarusammansättning för att skapa en runningline som lätt sträcker sig och förblir rak även vid låga temperaturer.

Pris ca 369:www.wiggler.se

Rapala

ICS Broddar

En av de senaste broddarna för is, snö och halka. Med sina rejäla broddar så kommer du få ett säkert grepp när du är ute och går på halt underlag. Passar lika bra på pimpelturen som på hundpromenaden. Levereras med en praktisk tygväska. Alla våra broddar är så klart CE godkända efter senaste normer.

Pris ca 349:www.wiggler.se

PRECISION XTREME MAVRIK 110

Här har det verkligen inte sparats på krutet. Alla detaljer och komponenter på den nya medlemmen i Precision Extreme-serien är av absolut världsklass! Mavrik 110 är det ultimata twitch- och jerkbaitet helt anpassat till moderna fisketekniker efter abborre.

Det inbyggda MaxCast-systemet gör att kulorna i kroppen flyttas bak och ger extremt långa kast med grym precision. När betet fiskas hem flyttar kulorna fram i huvudet och ger betet gång och rörelsemönster som triggar till hugg.

Pris ca 209:www.normark.se

Wiggler

HARDCORE-FISKEOCH DRÖMGÄDDOR

Påfallande ofta ger dåliga till vidriga väderförhållanden stora gäddor. Tid med bete i vattnet trumfar alla andra faktorer i jakten på drömfångsten. Ta dig ut, håll i, fokusera och du kan bli rikligt belönad.

PO JOHANNESSON

Vind, temperatur, årstid, månfas… Många faktorer påverkar gäddfisket, särskilt jakten på de största – drömgäddorna. Alla spelar roll, tillsammans med en rad andra som vegetation, fiskedjup, moln eller sol mm. Men om du här förväntar dig att få framgångsrecept på ett patenterat sätt att väga samman de här ingredienserna, kan du sluta läsa. Den här artikeln siktar på det som är allra, allra viktigast – att vara ute på vattnet. Att fokusera, ligga i och hålla ut, inte tveka utan ta sig ut på vattnetno matter what.

I de tre senaste årens logg för min jakt på drömgäddan, en spinnfångad gädda över 15 kilo som bor i framtiden, upptäckte jag ett faktum som blev en Aha-upplevelse. Då menar jag inte antalet nollor i protokollet, som mer än en gång fått mig att klassa mig själv som Sveriges sämsta gäddfiskare. Hur kan man lägga ned så mycket tid på fiske; harvande på vattnet i kast efter kast, tankar före fisket och analyser kring varför det gick som det gick – och inte fånga fler stora gäddor? Men vi lägger nollorna åt sidan till förmån för de tillfällen som etsats med magisk skrift i min minnesbank. De fångster som gör att jag härdar ut och åker igen,

och igen, trots ännu ett misslyckande.

Av de fem största gäddorna de tre senaste säsongerna, har tre kommit under förhållanden som skulle få normalt funtade människor att stanna inomhus. Nu är det i och för sig tveksamt hur många av vårt lands alla storgäddjägare som kan anses höra till gruppen normalt funtade människor. Drivkraften och viljan är ofta så stor att vi utsätter oss för saker och omständigheter som ingen vid sidan av ett så brinnande intresse kan förstå.

De här tre fiskarna jag ska berätta om, är alla vårfångster. De kom under förhållanden långt ifrån en formel för ideala, snarare någonstans mellan galna till vidriga. Vi kör dem i tidsordning.

2021 - FISK 1

Det är fullskalevinter och is på sjöarna. Ingen chans på gäddfiske än på ett tag. Som ofta kretsar mina tankar ändå kring den kommande säsongen. Sittande i gillestugans mörker är jag inloggad på flera siter för sportfiskeprylar. Syftet är att hitta några beten som ska utgå från de senaste årens resultat och samtidigt ge en edge till vårens

Snöskottning för att kunna rampa – dags att ge upp? Nej, läge för storgädda.

storgäddjakt. Jag vill inte avvika för långt från tidigare fisken, helst inte heller bygga på de välfyllda beteslådorna till ännu större brist på överskådlighet. Valet faller på tre modeller Westin shad teez slim. Modellen på 27 centimeter gav tidigare säsonger bra utdelning. Nu var jag tankemässigt inne på spåret; ”Vårgädda - mindre bete än övrig säsong eftersom de största madammerna på väg mot lekbestyr då och då kan tveka inför ett stort bete.” Lillebrorsvarianten på 18 cm klickas hem i två ex var i tre färger. Två grällare - en gul firetiger och en åt abborrhållet med skrikigt orange buksamt en dunkel murrig abborrfärg. Till detta några tvåkrokstackel – matchade för en krok nära huvudet och en bak mot stjärten. Säkert åkte det också en del prylar i varukorgen som jag inte behövde.

KALENDERTID OCH ISLOSSNING

Jag håller span på eventuella rapporter från andra fiskare och SMHIs israpport – alla områden i Vänern med slagläge för en dagstur. Slagläge står i proportion till fiskesug – har förhållandena hindrat fiske länge, kan jag åka långt. Kalandern hålls samtidigt så öppen det går, med insprängda

När det fryser i ringarna kan det vara svårt att hålla humöret uppe –men storgäddan hägrar.

Formeln tid med betet i vattnet som ledstjärna, har lett till ett antal passa på väg in i nattens mörker – som kan vara en magisk stund för stor gädda.

både mötesfria jobbdagar och blanka helgdagar då och då, för att kunna åka om det blir öppet vatten. Första eventuellt möjliga match med lucka i kalendern har ingredienser som; ”Oklart om vikarna öppnat upp?” ”Går rampen att använda?”kombinerat med att slagläge betyder 18 mil enkel resa. Jag bestämmer mig ändå för att åka, trots att SMHI spår 3 minus på natten, följt av klart och vindstilla. Utifrån kartor och info från mer kunniga gäddkamrater om tidigare vårars fångster i området, bestämmer jag mig för en specifik vik som första anhalt för fisket.

TIDIG START

Klockan ringer 04.30. Femton minuter senare rullar jag. Dryga 2,5 timma senare, framme vid rampensom är öppen - puuuh. Sjösättning, riggning av tre spön - ett kraftigt haspel förses med den nyinköpta Shad teezen i firetiger. Båtfärd i 45 minuter med en isande fartvind i ansiktet. När jag med köldstela kinder söker mig inåt viken, ser jag att den har ett vittbrett istäcke. ”Får göra det bästa av det”, tänk-

er jag och åker intill och parallellt med iskanten. Sju meters djup, långt från de grundare platåer jag siktat på. I ena vikens riktning är istäcket i alla fall öppet så nära som hundratalet meter från land. Startpunkt där matchar en driftriktning som inte fullt ut men i alla fall till viss del, går parallellt med iskanten. Jag lägger upp båten mot isen med sidan mot den svaga vinden.

BOTTENJIGG

Jag greppar spöet med firetigern, viktad med 20 gram. Fiskar första kastet i det jag kallar ”abborrstyle”; Låter jiggen sjunka till botten, veva in slack, trestegslyft med spöet så att det pekar nära nog upp i den blå himlen, sänka spötoppen långsamt i takt med jiggens resa mot botten tills spöet pekar snett mot vattenytan och jiggen landar på botten –lätt slack på linan. Upprepa. Jag kör nästa kast på samma sätt men känner, ”nej, inte riktigt hundra”. Samtliga kast lägger jag snett i förhållande till driftriktningen - men det tredje fiskas istället in genom att veva. Bottenslack, sex långsamma

vevtag, vevstopp, följa jiggen till botten med tight lina, bottenslack, tolv långsamma vevtag, följa jiggen mot botten – en stöt, krokning, BOOOOM!

STORFISK OCH HÅVSTRUL

Fisken är stor, det känns direkt. Spöet är nära nog dubbelvikt. Tunga långa stötiga gung varvas av ett djupborrande motstånd. En kort stund senare är fisken nära båten och bryter ytan. En bred rygg passerar längs båtsidan några meter ut, innan den går i u-läge igen. Jag går ned på knä och famlar med håven, under högljudda svordomar – ”helvete, varför, varför, varför i helvetes alla jävla skit riggade jag inte håven innan…” Med ett knä på ena bygeln vinklar jag upp håvöppningen. Nu är det bara det förbannade skaftet kvar, FAAN, kärvar. Med ett ryck drar jag håvskaftet förbi låsmekanismen. Och står med ett spö i djupbåge i ena handen och ett håvskaft i den andra. På kastdäcket ligger håvnätet.

Paniken är nära, besvikelsen som en tung klump i magen – ”får inte tappa den”. Funderar på att

Andra hugget för dagen - kvällen. Drömgädda på 12,3 kilo.

När största håven knappt räcker till…

försöka håva med enbart bygel men inser att det är dömt att misslyckas. Hulkar nästan till över min oförmåga innan jag tar mig samman och lyckas trycka in skaftet. Klicket när skaftlåset fixerar bygeln är befriande. Nu kan jag ge fisk och fight fullt fokus. Tvingar upp den men efter ett kort ytläge med ryggen dyker den igen. Nästa försök går bättre, halvt på sidan kan jag dra den stora gäddan över håven och lyfta. Den är min!

I MÅL

Gäddan väger 11,73 kilo, är 117 cm lång och är då mitt spinn-pb. När jag sittande på knä tittar på den, genomströmmas jag av en nära nog religiös känsla. Resan mot det här ögonblicket startade någon månad tidigare, i gillestugans mörker. Idag har jag gått upp mitt i natten, kört bil 18 mil, båt i isvind i 45 minuter, satt på det bete jag tankemässigt bestämt mig för till det här tillfället, för det här kastet, på den här platsen. En drömgädda i tredje kastet! Dagen innehöll sedan två hugg till, ett bommat och en fisk runt 2,5 kilo. Resan hem gick ändå med tankar inbäddade i fluffigt rosa moln.

2022 - FISK 2

DUBBELDAGSPASS OCH SNÖKAOS

Två dagar öppna i kalendern för gäddfiske – härligt! Jag bokar boende hos min favoritstugvärd på Kållandsö, Anders. Mindre härligt dagen före första fiskedagen är att vädret spås riktigt skit, med vindar från helvetet för fiske där jag tänkt. Det visar sig att slagläge för ramp och utgångspunkt för fisket, på grund av allvarligt gäddfiskesug, därmed ökar från dryga 12 till 28 mil. Med planen att därefter åka till Spiken, ungefär lika långt, övernatta och fiska dag 2. ”Plan for the best… f…k the rest” Jag lämnar hemmet 04.30 med 3.5 timma framför mig om vädret håller prognos. Det gör det inte. Med dryga halva resan avverkad börjar tung

snö falla. Två mil senare är vägen förvandlad till en form av traktorväg – dubbla spår med kraftig svallis på sidorna. Det går att köra men knappt. Bil och släp ligger i spår som en omvänd järnvägsräls. I allt över 40 skakar hela ekipaget som om jag kör på ett vält ribbstaket. Vägarna blir mindre och mindre. Nu finns inga spår, det är mer att ploga sig fram. Två mil kvar och in på en ännu mindre väg. Jag kommer någon kilometer så är det stopp. Två bilar från kommunen och några gubbar i varselkläder kompletterat med en krantraktor. De försöker öppna upp vägen från ett nedfallet snötungt träd. Det lyckas de med efter en halvtimma.

SLIRPARKERING OCH SEGFISKE

Jag slingrar i vänsterfil sakta förbi arbetslaget och är en halvtimma senare framme vid rampen. Den är flack varför jag vågar mig på att spåra ned med trailern. Det går bra. Med lite slir på den framhjulsdrivna Passaten, kommer jag upp med den tomma kärran. På vändplanen inleder jag en vid sväng för att nå fram till en i normalläget acceptabel placering av bil och släp. Kör fast mitt på vändplan. Kliver ur bilen, ser mig omkring - här finns inte en levande själ. F..k it, tänker jag, får lösa det efter fisket. Runt 13.30 är jag framme på den plats jag haft i sikte sedan jag satte mig i bilen på morgonen. Efter en snabb macka och ett par koppar varmt te, gör jag första kastet. Några kast senare börjar fingrarna domna. Drar på vantar, jag hatar att fiska med vantar, och fortsätter fisket. Omkring 18.30 har jag ett följe, en fisk som kanske nuddar meterlängd. Den viker lojt undan och dyker inte upp igen. Det börjar kännas som att det nästan skulle varit bättre att hoppa över det här passet…

KVÄLLSTRÄFF

Jag byter område och i första driften får jag ett hugg på en gräll buster swim, krokar och kan landa en fisk runt 3 kilo. Det känns inte lönt att vända

upp för ny drift, varför jag fortsätter driftspåret efter att jag lossat och släppt i fisken. Klockan är nära 19 och i sakta mak närmar jag mig dagens startområde. Halvtimman senare driver jag in i dagens första driftspår på skärmen. Jag har strax innan bytt till en Bullteez shad i motoroilfärg. Ett bete jag inte fått en fisk på men av någon outgrundlig anledning ändå väljer. Samtidigt som jag kastar kan jag inte komma fram till när den färgen ska vara bäst – tycker jag hört experter hylla den som förstaval i sämre ljusförhållanden, medan andra lyfter fram den som bäst i solsken. ”Skit samma” tänker jag, solen är på väg ned så det är lite av båda.

Tankarna driver mer och mer över till kvällens resa ned till Kollandsö; Den fastkörda bilen, Vilka trafikförhållanden gäller nu? Men solen slickar bara trädtopparna och än finns några heta minuter kvar… Jag fiskar jiggen sakta över 2 meters djup. Varierar mellan sakta invevning och vevstopp, så att den får falla till botten. Har tiotalet meter kvar till båten när det smäller till i en tvärnit. Mothugg finns inte på världskartan, det går inte att rubba spöet. Håven är redo - jag har lärt mig. En brutal gäddbrottning får upp ett monster till ytan, som vulkanvälver med bred rygg. Utan större bök får jag den över håven. JAAAAAAAAAAAA!! Vrålet hörs antagligen till Karlstad. 111 centimeter och 12,2 kilo grov vårgädda. Näst största spinngädda för mig någonsin. I nära mörker får jag ett hugg till på samma jigg men bommar. Ger det 10 minuter till utan kontakt och bryter för försiktig färd mot rampen i vintermörkret.

NATTFÄRD

Vid rampen står den översnöade bilen stadigt fast. Två norrmän anländer som räddande änglar i en fyrhjulsdriven truck. De drar loss bilen och assisterar i upprampning. Klockan är 21.30 när jag styr mot sydligare breddgrader. Runt 01.30 kör jag fast

mitt på vändplan hos Anders i runt 3 decimeter snö, ger upp och går in i lägenheten. Bestämmer mig för att belöna mig med en sovmorgon, drar ett sms till Anders där jag ber om ursäkt för en usel parkering och kraschar i säng utan att bädda. När jag kommer ut på morgonen har Anders skottat och står redo med traktorn. Han drar loss mitt ekipage och lånar ut en snöskyffel så att jag ska kunna göra närmaste ramp sjösättningsklar.

2023 - FISK 3

ISBRYTNING

Vintern nöp sig fast också detta år. Så småningom dök det upp rapporter om den ena rampen efter den andra som öppnade upp. Henrik och jag beslöt oss för att göra ett försök en vecka senare. Givetvis fick SMHI köldknäpp dagarna innan och det skulle vara några minus de sista två nätterna innan fisket. Hur illa kan det bli av ett par minus? Inte för illa tänkte vi och for. På fiskemorgonen sjönk tempen sedan i takt med humöret ju längre vi kom från Göteborg. De sista två milen nåddes bottenrekord med -5, tre grader kallare än prognos. Framme vid rampen var vi först men det dök upp ett annat fiskegäng 20 minuter efter oss. Då hade vi med medhavd spade och isbill lyckats slå upp ett hål i isen vid land, så pass stort att vi trodde det skulle gå att få i båten. Planen var att jobba oss utåt genom att gradvis knäcka isen. Trollingkillarna såg skeptiska ut och gick iväg längs en pir i hamnen för att se hur läget var där utanför? När de kom tillbaka sade de att hela vikområdet låg med blankis. Henrik och jag hade då jobbat oss femtontalet meter ut och såg på varandra – ge upp? Fan heller.

Slå oss ut var inte en option, det var för slitsamt. Istället började jag köra i tighta cirklar i det öppna område vi skapat så långt – för att sända vågor som kunde knäcka isen utåt. Köra ut en bit, up-

Dåligt väder kan ge de största fiskarna.

prepa, köra ut en bit. Tjugo minuter senare hade vi jobbat oss ut i hamninloppet. Jag insåg att i den här takten blir det fiske runt lunch, sade till Henrik att sätta sig bak hos mig, tiltade motorn så att vi fick upp fören och började sakta köra genom isen. Efter tjugo minuter av öronbedövande brakande färd genom nyis på några centimeter, kom vi ett par kilometer från hamnen ut i ett område där nordvästan låg på. Rejält. Här fanns ingen mer is vilket kändes som en stor befrielse men vinden… Vinden var isande kall och det var tveklöst fortfarande flera minus.

SEGFISKE TILL TVÄRNIT

Vi letar oss iväg till området där vi hoppades få belöning för allt slit. Någon timma in i fisket får

Tuffa förhållanden –stor fisk för Henrik.

Fiske mellan isflak kan upplevas hopplöst – men det kan vara värt besväret!

Henrik en 98 cm gädda i prime kondis. Den tog en buster jerk i anslutning till ett stenskravel på halvlä. Hoppet tändes. Fler liknande platser besöktes men kontakter uteblev. Tre timmar senare har Henrik en följare på grundare vatten på ett större tailbete. Vi nötte på. Ingenting. Med tjugo minuter kvar innan solnedgång driver vi in mot ett större grundflak när det knäpper till i min buster jerk. Jag krokar, tvärstopp.

Med tung pondus närmar sig fisken och med kanske femton meter kvar tar det stopp, följt av ett par rejäla tunggung. Nu börjar jag skaka av mer än köld. Med avståndet till båten halverat, kommer nästa tvärstopp och gung. Strax efter ser vi en fisk, som vägrar kliva upp, glida förbi dryga metern ned i det klara vattnet. Nu skakar jag mer – och skriker

till Henrik att FÅ KLART HÅVEN. Det löser han samtidigt som fisken tar ytterligen en vända förbi båten. Med full press lyckas jag bända upp fisken och i en enda smärtsamt långsam dragning få den över håven. Fisken är osannolikt grov. Med bara 112 cm väger hon in på 13,39 kilo. Nytt spinn-Pb. Snabbt fotande i kvällssolens sista strålar, innan hon får glida tillbaka.

En stunds kastande i samma område i det tilltagande mörkret ger inget mer. Vi flyttar några hundra meter för några desperata slutkast. Vi hinner knappt starta driften innan Henrik får ett bra hugg. En fisk som jag i vattnet tycker ser ännu större ut men visade sig vara två centimeter kort från metern. Då bröt vi och letade oss in. Minus i luften men varma till sinnet.

Bra förhållanden är inte samma sak som bra fiske, dåliga är det inte heller. Men - påfallande ofta kan en drömfisk kröna en dag med upplevt hopplösa förutsättningar. Låt inte is eller elaka vindar vara ett hinder - ta dig ut på vattnet. Drömfisken är aldrig längre bort än ett hugg.

Dagen inleddes med isbrytning och med några minuter kvar innan solen gick ned kom det en knäpp i Bustern. Nytt spinnpb på 13,39 kilo!

ETT ANNORLUNDA ABBORRFISKE!

KÄNSLAN VAR MINST SAGT KONSTIG NÄR BETET SAKTA SJÖNK NER MOT BOTTEN OCH VIBRATIONERNA SOM I LYFTET ILADE GENOM HELA SPÖT, MÅLADE EN SEKVENS AV EN FLYENDE BETESFISK I TANKEN. SEKUNDEN SENARE TAR DET TVÄRSTOPP I SPÖT, FÖLJT AV ETT PAR TUNGA GUNG OCH EN NERVÖS FIGHT MED EN OTROLIGT VACKER OCH FET ABBORRE! – JÄKLAR, DEN HÄR METODEN FUNKAR VERKLIGEN!

NELLFORS
& NIELS PEIRSMAN
JONATAN
JONATAN NELLFORS

VÄRLDENS BÄSTA ABBORRFISKE?

Bildörren slås upp och motorljudet har precis avtagit. Det blåser på rätt bra idag, kallt är det också. Tempen visar styva 5 grader och vinden suger tag i trädtopparna.

Jag befinner mig på rampen till en av världens kanske hetaste och numera kändaste predatorvatten. Hollands Diep i Nederländerna. ”The Baanan” som rampplatsen kallas har blivit en samlingspunkt för skickliga sportfiskare från hela Europa. Ett otroligt spännande vatten med feta gösar, gigantiska gäddor men framför allt ett otroligt roligt och adrenalinfyllt abborrfiske. Aldrig har chansen vart större att landa en abborre på över 2 kg som nu. Dom sista veckorna har rapporterna om stora fiskar verkligen haglat in och jag känner mig verkligen peppad för en dag på vattnet.

Synen av rader med trailers som redan stod uppradade och båtar som var på väg ut på vattnet fick mig nästan att känna mig stressad. – Kommer det finnas platser kvar att fiska på?

Framför mig har jag numera kollegan och en otroligt ödmjuk och skicklig sportfiskare, Niels Peirsman. Niels är bosatt i Belgien men har under många år ägnat långa helger, semestrar och mycket av sin lediga tid kring dom större deltavattnen i Nederländerna. En grym tävlingsfiskare med många fina vinster och placeringar i bla. WPC individuella klassen.

Vi packar färdigt båten och börjar sakta röra oss ut från rampen, bakom krönet så tornar sig dom breda och större vattenmassorna upp. Volkerak, Haringvliet och Hollands Diep. Tre stora deltasjöar förbundna med både större älvar, Nordsjön och Atlanten.

musselbanker, steniga partier och små gräsflak. Naturliga uppehållsplatser för betesfisken som i sin tur drar till sig dom större predatorerna.

LEGENDARISKA RAPALA COUNTDOWN I NY UPPGRADERAD KOSTYM

Countdown Elite från Rapala en uppdaterad ver sion av den legendariska klassikern ”Countdown”. Betet är byggt av premiumbalsa och har genom gående wire. Den uppdaterade versionen nu ännu stryktåligare samt viktad med små tungstensvikter för att förbättra kastegenskaperna ytterligare. Dom nya färgerna som finns att tillgå är i mina ögon namn helt fantastiska och den betet finns i fyra storlekar. Just idag skulle vi uppleva något magiskt med 9,5 centimetersvarianten i linänden.

Vi har precis stannat till vid den första tilltänkta fiskeplatsen. Niels knappar lite på ekolodsskär men och zoomar in och ut. Han nickar och pekar mot skärmen. – Här står det fisk. Intill en brantare kant med hårdare struktur, patrullerar ett par mörkare skuggor fram och tillbaka. Det känns lovande. Men även om fisken är på plats så handlar det om att lura dem till hugg!

De flesta, inklusive mig själv, fiskar en wobbler likt Countdown Elite på ett traditionellt vis. Långa kast med varierande fart och spinnstopp där man monotont vevar in betet i mellanskiktet. Man kanske lägger till några jerks eller twitchande rörelser och leker runt med betet. Men, under dagens fiske kom sin syn på hur man kan fiska ett hårdbete att förändras radikatl. Ett smått unikt och riktigt coolt, annorlunda sätt att addera till kunskapsbanken. För vissa kanske det inte är en nyhet men för mig var det helt klart ett nytt tankesätt och det skulle visa sig bli effektivt.

Här bedrivs oftast abborrfisket på större flacka områden där vi systematiskt söker efter strukturer,

Niels häktar på en Countdown och låter det första

kastet vina genom luften. Ekolodet visar ca 5 meter och betet landar ganska precis i området med fiskarna.

EN NY TEKNIK FÖR ETT ANNORLUNDA ABBORRFISKE

Han står fullt koncentrerad och spänner blicken på ”slacklinan”, medan han låter sin Countdown Elite 95 sjunka till botten. -Hm, han spänner inte ens upp linan? Många tankar hinner passera genom min hjärna när jag står och iakttar min vän. Jag drar ett kast i samma område och imiterar tekniken. Låter betet sjunka sakta med ett litet slack på linan men ändå så pass att jag försöker avgöra när betet är på botten. Niels gör några korta men relativt aggressiva vevtag. Återigen ett längre spinnstopp och betet får sjunka ner igen. Innan jag visste ordet av så smäller det till i hans spö. Det bugar fint och fighten är i gång.

Ytan bryts av en fantastisk abborre! En praktfisk får glida in i håven och några högljudda hejarop får segla ut över det relativt gråa, platta och dystra

vårlandskap som möter våra blickar. Nu i efterhand så har jag fått tekniken att sitta och jag ska förklara och motivera hur vi fiskade just denna dag så förstår ni.

Att kunna adaptera och använda ett hårdbete under dagar där fisken inte är aktiv och orkar jaga i mellanskiktet eller stiga på beten strax under ytan, när dom fortfarande står tryckande mot botten, är riktigt coolt och supereffektivt. Det gäller att inte göra allt för långa kast, man vill fortfarande ha lite kontroll på linan, så vågor och vind inte påverkar för mycket. Att vi inte spänner upp linan och lämnar ett litet slack, ökar Countdown Elite´s aktion och vaggande belly flash ytterligare när den sjunker. Spänner man upp linan och får direkt kontakt så hämmar vi just den effekten en del. Men det tar ett tag att komma in i rytmen och avgöra när du nått botten.

Countdown Elite 95 sjunker ca 25–30 centimeter per sekund och det ger oss möjligheten att även

”räkna ner betet” och fiska det på exakt djup. – En anledning till att jag finner den här metoden så effektiv är att jag tror fisken blivit van vid presentationer av både vanliga shadjiggar, kräftimitationer och ned-maskar på djupare vatten. Att presentera en wobbler på djupare vatten och speciellt riktigt nära botten och nästan jigga den som du annars gör med ett gummibete hör kanske inte till vanligheterna. Jag upplever hårdare och mer bestämda hugg även under dagar när fisken är inaktiv och avvaktande.

Lyften från botten blir inte lika distinkta i vinkel och vi kan välja hur vi tar hem betet när det träffat botten. Antingen så väljer vi att snabbt och aggressivt göra några korta vevtag för att ge betet en mer flyende, panikartad gång. Eller ett sakta monotont vevande för att presentera wobblern så nära och försiktigt mot botten som möjligt.

– Fisk! Niels står med bugat spö igen! –Precis i stoppet på väg ner igen!

Ytterligare en gigantisk abborre synar håvgarnet.

PÅ VATTNET SKAPAS TRENDER!

Jag har precis satt mig ner. Niels står fortfarande på kastdäcket och svingar iväg ytterligare några kast. En kopp värmande dryck hälls upp och jag tinar sakta upp ifrån den bitande nordanvinden. Vädret har inte varit på vår sida under dagen men lyckligtvis har den nya tekniken gett oss riktigt fina abborrar trots detta.

Jag dricker snabbt upp och gör mig redo för ytterligare ett kast. Lägger en snabb blick på lodet och ser en samling fiskar på min vänstra sida. Min Countdown flyger genom luften, lagom långt. Jag ger det lilla slacket och spänner blicken på den lösa bit lina framför mig. Slappnar av och försöker förbereda mig på någon form av registrering genom både linan och klingan. Nu är jag på botten. Jag vevar ikapp och får direkt kontakt med betet. Tre vevtag till och jag känner hur wobblern verkligen vibrerar i vattnet. En paus och betet sjunker igen… Jag slutar nästan andas och så smäller det!

– Fisk! Den här känns fin, riktigt fin!

48 centimeter och 2400 gram. En brutal, kompakt abborre i all sin glans.

Vi testar, och fångar fisk, på ett flertal olika beten, gamla klassiker till kommande nyheter. Det mesta ger faktiskt bra utdelning men att ”slowfiska” en wobbler med en jiggliknande teknik längs släta bottnar var någonting som verkligen stack ut för mig. Är det en gammal teknik? Eller är den unga pojken som dedikerat sitt liv åt fiske där framme i fören något på spåren? Jag kollar en längre stund på Niels och han skiner upp:

– Ett ganska roligt fiske ändå?

– Haha! Ja, så kan man verkligen summera det! Ödmjukt packar jag ihop mina saker och ler belåtet. Det är väl ändå någonstans det här det handlar om? Att umgås, lära sig av varandra och skapa minnen. Att man aldrig blir fullärd och att det alltid finns nya sätt att fånga abborre på är solklart.

Mörrums Kronolaxfiske

Hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten

Välkommen till Mörrumsån, ett av Sveriges mest kända lax- och havsöringsvatten. Kanske är det för att man dragit upp bjässar här sedan år 1231, men också för att ån och naturen är sagolikt vacker.

Det finns gott om fiskehistorier härifrån och nu tycker vi det är dags att du kommer hit och skapar din egen fiskehistoria för kommande generationer.

Vi har allt du behöver. Tveka inte att höra av dig till oss, vi gör allt för att du ska trivas när du besöker Mörrumsån.

• Kurser för alla – nybörjare, kastteknik, slipa kastformen m.m.

• Uthyrning av utrustning

• Guidningar efter dina önskemål

• Konferensmöjligheter

• Utställning med akvarium

• Vandringsleder

Här finns också bemannad reception, logi, restaurang och fiskeshop.

Välkommen hälsar personalen på Mörrums Kronolaxfiske Mörrums Kronolaxfiske Great fishingstories since 1231 +46 (0)454-501 23 | morrum@sveaskog.se www.morrum.com

ÄNTLIGEN!

2023 är över och nu börjar ett nytt spännande fiskeår, 2024. Årets första nummer av Magazine FishEco hoppas vi skall vara en bra start på årets

flugfiskesäsong och kanske kan vi inspirera er till att besöka några nya vatten. Under 2023 skedde flera olyckor i samband med vadning och Peter har skrivit en artikel som är extra viktig och läsvärd an-

gående just säkerhet vid vadning. Vi bjuder på flera tester och reportage i detta nummer. Mycket nöje och jag önskar er alla en god fortsättning. Every Fish Counts!

Vill ni bidra med en artikel till tidningen?

Kontakta Andreas eller Peter för mer information peter@fisheco.se / andreas@fisheco.se

Vill ni annonsera i tidningen?

Kontakta jano@fisheco.se

Layout FishEco Flugfiske: Andreas Olsson

PETER SVENSSON
INNEHÅLL:
ANDREAS OLSSON Test Costa Reefton Äntligen fjällen - Vemdalen Stenbrottet flugfiske Test Vision Grand daddy Peter tipsar Nytt på marknaden Hökebsås - Det södra fjället Åland Test Guideline LPX Mörrumslaxen Booby flugor
104 116 134 144 146 147 106 126 138 112 130 140
Säkerhet vid vadning Klassiska flugor 148

TIPS PÅ BRA

FISKEVATTEN

BRÄNNVINSDAMMARNA

Brännsvinsdammarna är två pärlor i hjärtat av Skåne. I det lummiga landskapet finns det böljande backar klädda med högvuxen bokskog.

Dammarna har ett kristallklart och kallt vatten från ett åttatal tjälsprång. Tjälsprångsvattnet håller 8 gr året om. Vi planterar regelbundet ut både regnbåge, öring och röding i dammarna - även en del större troféfiskar! Våra dammar har sin grund i en naturlig bäck som under mitten 1600-talet grävdes ut till ett vattenmagasin för brännvinstillverkning, men är nu ett trevligt flugfiske vatten.

För er som kommer långväga ifrån, eller vill upp och fiska tidigt när dimman fortfarande ligger över det spegelblanka vattnet, finns idag två olika alternativ på boende. Alternativ ett är del av boningshus 50 m från dammarna med fem platser och alternativ två är jakt och fiskehuset 75m från den nya dammen med fyra platser.

Vidare information om boendet kan fås genom att ringa direkt 0705-121709 eller mejla peterlindholm36@gmail.com för bokning.

AV FISHECO TESTATFLUGFISKE

Costa Reefton PRO

Costa’s klassiska Reefton-bågar, som är uppkallad efter den ikoniska fiskestaden i Nya Zeeland, har just fått en rejäl PRO-uppgradering. De stora bågar som är älskad av sportfiskare har nu vår nya PRO Series-passform och har följande egenskaper: svettavledningskanaler och ögonledningsdränering, förbättrat Hydrolite®-gummi, fullt justerbara sadlar, topphuvuden och sidoskydd med sandmetallhållare. Håll bågarna på ansiktet, synen klar och ögonen på fisken

• Premium polariserade 580-linser: Filtrering av reflekterande bländning är viktigt för alla som är på vattnet eller utomhus

• 100% UV-skydd: Absorberar 100% av UV-ljuset, vilket ger dig det bästa i ljushantering och skydd

• Justerbara näspads: Fullt justerbara, halkfria näspads har utformats för att ytterligare anpassa din passform och hjälpa till att minska imma

• Reptålig och hållbar: C-Wall-beläggningen ger extra reptålighet och en barriär som stöter bort vatten, olja och svett för enkel rengöring

• Size: XL

• Fit: Regular Wide

Som vanligt med glasögon från Costa andas det kvalité. Sköna att ha på sig och bra polariserande effekt. Vi har testat dem en tid nu och kan varmt rekommendera dem!

Ni har väl inte missat att FishEco Flugfiske har en egen Youtube-kanal som heter EveryFishCounts. Här hittar ni många filmer från våra reportage, tester och bindbeskrivningar mm. Så kika gärna in och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det betyder mycket för oss!

hÖKENSÅS Det södra fjället

PETER SVENSSON & ANDREAS OLSSON ANDREAS OLSSON

Så var det äntligen dags.

Efter flera års pratande och funderande om att besöka Sveriges kanske största och mest kända fiskeanläggning Hökensås Sportfiske. Hökensås sportfiske ligger ett par mill norr om Jönköping nära staden Tidaholm. Inne i den vackra skogen här ligger många fina vandringsleder och fiskesjöar. Kristallklara källsjöar och skogstjärnar med mörkare vatten. Hökensås startade upp sitt fiske här 1957 och här simmar det framförallt regnbåge men också öring.

Det är slutet av Maj och vi har planerat denna resan sedan Sportfiskemässan. Planen och förhoppningen är såklart att pricka in kläckningen av de stora sländorna, framförallt Vulgatan som kläcker här. Normala år så hade vi varit här i helt rätt tid men detta är inget normalt år. Det har varit mycket varmare än vanligare år så tyvärr är vi några veckor sena. Tyvärr inget vi kan göra något åt, vi får hoppas på andra kläckningar istället. Vi checkar in i vår stuga som är en kanonfin och välutrustad stuga med alla bekvämligheter som man kan önska sig.

Vattentemperaturen i sjöarna är högre än vanligt, fisket är trögt nu får vi höra och regnbågsfiske under sommaren är sällan enkelt. Innan vår resa hit så fick vi rådet av grymma Markus på Hökensås sportfiske att ta med oss flytringarna.

Flytringarna skulle verkligen visa sig bli nyckeln till framgång under vårt fiske här. Varken jag eller Peter är några erfarna fiskare från flytring, faktum är att vi båda endast testat dem vid ett tillfälle innan vårt fiske här.

Med hjälp av flytringarna kan vi ta oss ut på djupare vatten och hitta fisken där som söker sig dit då det är svalare där. Vi blir tipsade om att börja vårt fiske i Bastasjön. Bastasjön är en fin liten sjö med klart vatten, grunda vikar, uddar och åtkomliga djupkanter. Bastasjön är en populär badsjö på sommaren så därför är flytring tillåtet här och fördelaktigt om man är här på sommaren och det finns badande gäster här också.

Vi tråcklar på oss våra simfötter och sätter oss ovant tillrätta i våra flytringar och försöker paddla oss utåt. Nyfikna badgäster ser vår färd ut mot djupare vatten och förmodligen imponera vi inte dem med vår teknik att framföra denna farkost. Men efter ett tag börjar man vänja sig och få lite mer kläm på hur man skall manövrera flytringen. Peter är den som visar vägen först och ganska snabbt krokar han en kanonfin regnbåge med en liten olivgrön flickslända. Nu trodde vi att vi skulle ha en kanonfiske men det är trögt, riktigt trögt. Till slut så hugger det på mitt ganska ovanliga flugval, en Montana precis vid en udde. Flugan hinner knappt landa innan fisken suger i sig flugan. Snart kan även jag landa min första fisk från flytring , en vacker öring som föll för min fluga. En Montana som sagt som är ett erkänt bra mönster men en fluga som jag aldrig riktigt gett chansen. Jag har aldrig trott på den endast gett den ett par chanser utan framgång men efter detta så kommer den får fler chanser.

Fisket lossnar inte riktigt för oss och jag bestämmer mig för att knyta på en nymf i mindre storlek. Det brukar kunna vara vägen till framgång när fisket är trögt, gå ned i storlek och kör något mer naturligt. Flugan jag knyter på som så många gånger förut är en liten pheasant tail nymf med lite peacock dubbing som throax, storlek 18. Det är dock stora ytor att fiska av med denna lilla

flugan så jag kastar ut och sen paddlar jag runt lite försiktigt med flugan efter mig. Det dröjer inte länge innan jag får ett sådant där kanonhugg och en riktigt mörk regnbåge steg till flugan från en av de djupaste delarna av sjön. Där ser man hur bra fisken ser/känner din fluga under vattnet, riktigt häftigt. Det går lång tid mellan huggen men jag lyckas landa ett par till med hjälp av denna tekniken. Mörkret börjar ta över och vi bestämmer oss för att ge upp för dagen då den kläckningen vi hoppades på uteblev och vi laddar istället om för morgondagen.

Trötta och slitna efter gårdagens bilkörande och sena fiske så tar vi oss upp runt 7 och är på plats vid dagens vatten som föll på Abborragölen. En riktigt trevlig liten klarvattensjö där skogen ligger tät runt om. Utan flytring inte allt så lättfiskad men med våra flytringar så har vi helt andra möjligheter. När vi tittar ut över sjön ser vi flera fina vak

och vi är snabbt nere i våra flytringar och börjar ta oss utåt mot mitten av sjön. Vi har börjat få vanan inne och rör oss numera lite mer vant och bekvämare oss framåt eller bakåt kanske man skall säga. Ett tungt vak.

Ett antal meter bakom Peter som inte ser det. Jag skriker till han och i bakkastet släpper han linan och flugan hinner knappt landa innan fisken kastar sig över hans fluga. Likt en ninja så sätter Peter mothugget utan att se vaket. Efter han vänt sig om så kan han drilla dagens första fisk i dagens första kast. En urstark regnbåge som kan landas och det är inte utan jag är lite imponerad över att han lyckas sätta mothugget enbart på känsla sittandes åt fel håll.

En härlig morgon blir det och solen tittar nu fram och snart kan vi se de första vulgatorna kläckas. Vi är inte sena med att knyta på våra vulgataimitationer. Eftersom det blåser lite lätt denna dagen

så tar jag hjälp av vinden och driver med flytringen längs ena kanten och här börjar det vaka friskt. Men jag verkar tappat förmågan att sätta mothuggen för jag vet inte hur många fiskar jag bommar. Otroligt frusterande men jag gläds åt Peter som tar igen gårdagens fångst idag och plockar flera fiskar med sin vulgatanymf fluga.

Men efter flera missade hugg och några bryt så lutade jag mig tillbaka i min flytring, tog några djupa andetag. En omstart. Reeboot.

Nu hade jag fått tillbaka känslan och fisk efter fisk kunde landas på både torrfluga och nymf. Vi får massor med fina fiskar och ja man skriver ofta om fina fiskar men här i Hökensås är de verkligen fina, vackra fiskar i otroligt bra kondition med det där naturliga utseendet. De är prickiga långt ut på fenorna, långa och slanka i perfekt kondition. En sak som är intressant och bra som Hökensås gör är att de matar sin fisk i odlingarna med foder baserat på insekter. De är verkligen ett steg i rätt riktning och framtidstänk. Jag skulle nästan vilja påstå att det är nödvändigt att göra det för att kunna rättfärdiga put and take fisket i framtiden. Det håller inte att fiska på fisk som äter nermald fisk från östersjön som de djävulska trålarna har rensat upp från vårt redan hårt sårade hav.

Vi har under dagen och kvällen ett fantastiskt bra fiske både med torrflugor och nymfer. Kvällen avnjuter vi med grillning och några kalla. Nästa morgon, vår sista innan resan hemfärd.

Vi velar lite om vart vi skall åka med satsar våra kort på att Abborragölen skall leverera igen. Vi kommer ned till sjön och det är inte alls samma aktivitet men nu har vi inte tid till att ändra våra planer. Dagen till ära så fyller Peter år och vi avnjuter oss en liten födelsedags-cigarr. Det dröjer inte länge innan Peter sedan lyckas kroka en liten men väldigt vacker regnbåge. Minsann inte fy skam att börja sin födelsedag med en regnbåge. Dessvärre händer inte mycket mer denna dagen, fisket är helt avslaget trots att fisken vakar en hel del. Fenomenet vi var med om kallas tydligen för “Fishemans curse” detta är när de små insekterna caenis kläcker i massor. Fisken blir då extremt selektiv och svårflörtad, istället kalasar den på dessa små insekter.

Vi åker ned till shoppen, tar en kaffe och snacka lite skit med grabbarna där innan det är dags för hemfärd. Hökensås bjöd på fina fiskar, bra boende och helt okej väder. Tyvärr uteblev de stora kläckningarna men i år kom de tidigare än vad det brukar och det är inte mycket att göra åt. Stort tack till Hökensås sportfiske för en härlig fiskeupplevels

Information om Hökensås Sportfiske

På urbergsryggen Hökensås finns stillheten och ett av sveriges bästa fiske efter regnbåge och öring. Det finns många kristallklara källsjöar men även skogstjärnar med mörkare vatten.

https://www.hokensas.se

Mörrumslaxen FÖRBANNELSEN ÄR BRUTEN

Det drar sig mot slutet av säsong 2023. För ett tag sedan fick jag ett mess från min gode fiskekompis och vän Magnus, - ”ska du hänga med en runda till ån”? Det är självklart Mörrumsån han pratar om, Magnus bor i Mörrum och då behöver man inte benämna ån mer än just ån.

Mörrumsån, denna mytomspunna plats som fängslat så många genom åren, och det är ju inte så konstigt, Mörrumsån är en av världens bästa öring och laxförande åar. Tänk vad jag är lyckligt lottad som har så nära dit och inte bara det, jag har en fiskekompis som kan ån som sin egen ficka. Fast det ökar ju pressen en aning, det är ju plötsligt så att nu hänger det på mig om jag ska lyckas få ett hugg eller till och med lyckas landa en Mörrumsfisk. Jag har nog kastat tusentals kast i Mörrumsån utan att ha fått någon lax, det är ju laxen man längtar efter allra mest kanske.

Vi har en sådan här skön bra inställning till fisket, inga krav, bara njuta och ha de gutt, det är vårt måtto. Och det är kanske det som är vägen till framgång? Det är ofta så tycker jag att när man överarbetar eller försöker för mycket, ja då funkar inget. Detta ska självklart inte förväxlas med att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt eller att komma väl förberedd till fisket.

Vi börjar vårt fiske uppe i Knaggelid, en kanonfin sträcka och på flera ställen ser vi fisk som är aktiv. Magnus tillägger att det inte är några ”turiskplask”, det vill säga att fisken hoppar högt för att sedan landa så att det låter som man slår en bräda i vattnet utan detta är nätta fina head and tailvak.

När vi är på väg till ett annat ställe får Magnus syn på några han känner, personal från Sveaskog håller på med inventering och elfiske. Vi stannar till och pratar en stund med dom. Plötsligt får jag frågan om jag vill prova att elfiska, och jag är inte sen att säga ja. Kort efter har jag fått min första lax för dagen, inte en av ån största men ”every fish counts” eller? Det är så coolt att se hur öring yngel och laxyngel samlas och söker skydd under och intill fallna träd som ligger i ån. Just detta att det naturligt ramlar träd ner i ån får jag till mig är av vissa ett stort irritationsmoment då en del anser att det ”förstör” fisket, att det är svårt att fiska där träden ligger. Men sanningen är den att detta är utmärkta lokaler för de nykläckta och årsgamla fiskarna att vi som fiskar helt enkelt får anpassa oss till att fiska där träden ligger. Jag ser hur mycket fisk de får genom elfisket, det är förutom personal från Sveaskog även praktikanter som går fiskevårds utbildningar som elfiskar idag.

Vi käkar och smider planer för eftermiddagen, efter

PETER SVENSSON

en klassisk Mörrumslunch a la kebab tallrik bär det av mot Vittskövle. På en bänk sitter det en annan fiskare som tar upp sin termos, jag frågar om han tänker gå ner och fiska nu men han svarar nej och jag frågar då om det är okej att jag prövar lyckan, det har han inga som helst problem med. Magnus går i ån en bit ovanför mig. Jag fiskar mig runt en kurva och ån har här en härlig sträcka med fina strömkanter. Jag fiskar med en lina som har flytklump som huvudklump, sedan en 15 fotspäts som har densiteten sjunk 2 sjunk 3 och ytterst en bit nylontafs 0,40mm. Flugan är bunden av Magnus, en kanonfin mindre fluga som har undervinge i rostbrun färg med svart övervinge. Mitt flugspö är ett G Loomis GLX 13 fot klass 8-9.

Vi har en otrolig fördel som har fiskeshopen i Mörrum att åka till om eller när det behövs, där finns Stefan och Erik med flera som har expertkunskap om vad som behövs just för stunden, en oerhört välsorterad sportfiskebutik!

Jag kan även rekommendera att gå en flugbind-

ningskurs hos någon duktig flugbindare. Vi gjorde ett reportage hemma hos Fredrik Wallin i vintras, ett besök som var en ahaupplevelse när det kommer till mitt flugbinderi för öring och laxflugor avsedda för Mörrumsån. Det är ju trots allt flugan som fisken ska hugga på, det är oerhört viktigt att det ”simmar” bra för att fisken ska bita. Kolla gärna in våra filmer på Youtubekanalen Every Fish Counts där Fredrik ”Madflies” binder Ullsocken och Beizeflugan. Det går självklart att kontakta honom för köp av flugor och eller flugbindningsmatreal.

Nu till dagens fiske, som sagt jag fiskar mig runt svängen i ån. Jag tycker att jag får till mina kast riktigt bra och får ut flugan dit jag vill, jag lägger ett kast mot bortre delen av en ytterkurva, låter linan driva i en båge, låta linan och flugan fiska av sig självt. När linan ska räta upp sig kommer hugget! Det tar bokstavligen tvärstopp och på en millisekund känner jag att det är fisk på, inom loppet av en sekund gör fisken några snabba tunga knyckar för att sedan rusa 8-10 meter nedströms, instinktivt gör

jag mothugg och lyfter spöet när jag känner hugget. Det är inte jag som bestämmer nu det känner jag väl. När jag känner att jag har kontakt med fisken fumlar jag efter min mobil för att ringa Magnus, han svarar inte och jag börjar känna en viss stress komma inombords. En kort stund är det en dragkamp mellan mig och fisken, som bara står och håller emot i den strida strömmen. Jag tar upp telefonen på nytt och ringer Magnus, ingets svar nu heller, jäklar också. Då hör jag Magnus bakom mig, - jag kom så fort jag kunde, jag såg när du fick hugget.

Tidsuppfattningen upphör och jag njuter samtidigt som jag är väldigt stressad över hur detta ska gå, det är ju hullingfri krok som är nytt krav denna säsong. Jag börjar planera en rutt om fisken ger sig iväg nedströms men Magnus är lugn och rutinerad, bara spänn upp spöet och sätt press på fisken säger han. Jag tycker jag har bra press på den men Magnus säger bara pressa ännu hårdare, låt den inte vända sig och gå nedströms. Jag gör vad jag kan, jag pressar hårdare och hårdare, det känns som att linan sitter bakom en sten eller nåt, men jag känner plötsligt att fisken ger med sig centimeter för centimeter. Likt hajfiske börjar jag pumpa in fisken. Jag har inte sett den ännu men när Magnus får syn på den och utbrister ”det är en stor fisk, riktigt stor”, jag känner att det är en stor fisk. Den gör flera rusningar tillbaka mot tryggheten i den starka strömmen men första gången jag lyckas pressa in fisken på det lite grundare får jag se den för första gången, den är jättestor! Efter flera rusningar och många nervösa minutrar backar jag en aning och känslan är näst intill obeskrivlig när Magnus till slut tailar denna gigant till lax. Eufori och adrenalinskak sköljer genom min kropp, efter några snabba foton lyfter jag på kepsen och tackar denna enorma laxhona på 103 cm för att hon bjöd upp till mitt livs dans när det gäller fiskeupplevelser.

Jag är helt slut efteråt, allt blir så bekymmerslöst,

Magnus gratulerar mig och verkligen genuint glädjes med mig i denna stund och det känns helt underbart. Delad glädje är sannerligen dubbel glädje. Vi fiskar ytterligare en stund för att sedan bryta för

dagen. Tusen tack Magnus för supertrevligt sällskap och en oförglömlig fiskedag och inte minst för din coachning under drillen!!

Vemdalen

En fiskeresa vi verkligen behövde...

PETER SVENSSON PETER SVENSSON & ANDREAS OLSSON

Det är konstigt hur saker och ting utvecklar sig, jag minns att jag i början på året undrade hur fiskeåret 2023 skulle komma att bli. Det har hittills överträffat mina vildaste förväntningar med redan många fina fiskeminnen och flera reportagefisken. Årets fiskeresa till fjällen började på allvar att planeras någon gång i Mars/April. Idogt sökande över infor-

mation kring olika destinationer började diskuteras. Länge såg det ut som vi var på väg till Glomma i Norge, sedan Åre. Till slut blev det Vemdalen, kanske på grund av att vi inte hade så många dagar på oss och jag vet ju hur det är att komma till ett nytt ställe. Man går och går och går, letar ställen, är det bra vattenstånd just här? Bra på kvällen el-

ler på dagen? Sådant tar tid att lära sig. Det är klart att man alltid kan köpa sig erfarenheter i form av en guide. Nä, det fick bli ett känt ställe där vi hittar.

Vi, det är jag Peter och min bloggkompis, flugfiskeredaktörkollega, superduktiga flugfiskare, fiskekompis men framför allt min genuint genomärliga

och oerhört trevliga vän Andreas. Vi har kommit att fiska mycket tillsammans, vi trivs bra ihop, inte bara vid fiskevattnet. Det finns alltid något att prata om och ibland är jag stöttande när han behöver det och just nu är det jag som behöver stöttning i livet.

Vi är på väg mot Vemdalen och för mig har det in i det sista varit osäkert om jag ska åka, min pappa har bara några dagar tidigare gått bort, en otäck overklighetskänsla kryper under skinnet och jag får inte bort den. Jag åker inte för att fly utan för att byta miljö under några dagar, skingra tankarna lite. Efter noga övervägande tog jag beslutet att åka och nu så här i efterhand känner jag att det var helt rätt. Jag vet att min pappa hade velat att jag gjorde denna resa, och det är ofta som mina tankar går till honom under denna resa, han liksom jag älskade att fiska och vistas i naturen, det är ju från honom jag fått mitt fiskeintresse.

Vi anländer till Vemdalen och Gästis, ett kanonbra boende som har allt man kan önska sig. Vi bor i en av lägenheterna, det känns som att komma hem. Jag har bott på Gästis massor av gånger och även om det lilla vandrarhemmet har bytt ägare några gånger de senaste åren har det behållit sin charm. Den nya ägaren heter Antoine, det är han som möter oss när vi anländer, en trevlig prick som verkligen vill att vår vistelse ska bli så bra som möjligt. Denna gång bor vi lägenhet nr 13, det där har skiftat under årens lopp, alltså vilken lägenhet vi bott i.

Jag har väl i och för sig inget emot att sova i tält men jag får nog erkänna att jag allt är lite bekväm. Det är tämligen skönt att kunna ta in kläder och torka dom över natten om det behövs, sedan tycker jag att Gästis vandrarhem strategiskt ligger väldigt bra. För det första ligger det bara ”ett stenkast” från Ekbergs, den lokala sportfiskebutiken

och för det andra känns det som att det är typ lika långt till de flesta fiskeställena, man bor liksom i mitten.

Ett besök hos Ekbergs innan dagens fiske och ett snack med Gunnar är lika mycket ett måste som ett trevligt inslag, där kan man diskutera planer för dagen och vart man ska ta vägen, fördelar och nackdelar med olika ställen och vid det här laget känner han igen mig från tidigare år vilket också är väldigt trevligt. Och som av en händelse är det ju alltid något man behöver införskaffa. Det inte Gunnar vet om fisket runt Vemdalen är inte värt att veta!

Nåja, nu till fisket, vi kommer upp till Vemdalen ganska sent så något fiske blir det inte ankomstkvällen. Vi åker i stället till ett av Andreas ”ställen” och spanar efter vak, det är sparsamt med fisk, plötsligt kommer det en bäver som majestätiskt simmar förbi. Efter en liten filmsnutt råkar någon av oss röra sig och med ett jätteplask försvinner bävern blixtsnabbt.

Morgonen efter är vi uppe med tuppen om nu tuppen går upp vi åttatiden. Via Ekbergs (självklart) bär det av mot Nästelströmmen, ett helt nytt ställe

för mig, vi har blivit tipsade om detta via Instagram. Vi tänker att vi bara ska njuta av att fiska så Goprokamerorna får stanna i bilen. Jisses vilket fiske vi har, och på torrfluga dessutom! Riktigt grova harrar stiger gång på gång mot våra torrisar, och ibland är livet så där underbart, det blir meditativt att bara stå där i strömmen och svinga flugspöet, tid och rum flyter ihop på det mest härliga sätt.

Jag kommer att tänka på Gunnar Westrin som kalllar harren för ”solfisken”, och sannerligen gör den skäl för det smeknamnet, för i gassande solsken luras storharren upp till ytan gång på gång. När vi

står där utvadade kan vi se flera fiskar komma och ”parkera” inte långt från oss. Dom ställer sig ovanpå de lite större stenarna, troligtvis bildas där en liten kudde av mindre strömt vatten vilket gör att de kan vila sig något i den ändå strida strömmen. Kasten blir därför inte långa och vi kan flera gånger se hela förloppet från att fisken får syn på torrflugan till att den stiger och tar flugan, ett fantastiskt skådespel att titta på.

Det börjar kurra i magen och vi bestämmer oss för att brassa käk, trots att vi har ett bländande bra fiske avbryter vi. Vi räknar samman hur mycket fisk vi fått och vi inser att vi krokat av ett 50 tal kanonfina harrar innan vi bryter för käk. Det blir Ravioli på burk som värms över glöden och vi grillar även

några korvar, och så en kall alkoholfri bira till det.

Efter maten fiskar vi igen, det fina fisket håller i sig och nöjda åker vi hemåt i skymningen. Hemma på Gästis blir det en duch och en kall. Lite snacks och kika på dagens bilder som vi skickar till varandra.

Ny dag, i dag åker vi till Skärsjön, en superfin liten fjällsjö vid sidan om Sonfjället. Vi har fått tipset av våra Youtube kollegor som har Youtube kanalen

”Bara några kast till” att sjön håller både öring och röding, vi tackar ödmjukt för tipset! Efter en vandring på drygt 2 kilometer är vi framme, det är 27 grader varmt, vi ångrar bitter att vadarbrallorna är på. Attans, här vandrar vi ut i väglöst land, flera kilometer dessutom och här är det ett helt gäng med

andra som fiskar. Hmm, ja vad ska man säga om det, sjön är stor så vi behöver inte trängas. Direkt när vi kommer fram är det en i det andra gänget som har fisk på, vi skyndar dit, och visst är det en röding som har huggit. Fiskesuget tar överhand och vi skyndar oss att tackla upp våra spön. Vi ser flera vak en bit bort och drar oss bortåt, efter några flugbyten hugger det plötsligt på ”Loffeflugan”, en svart liten nymf i strl 14. Det är inte sjöns största firre men det gör absolut ingenting. En superfin liten öring ligger snart i håven och jag bara njuter, den är fantastisk vacker, helt fulländad.

Efter en stund fortsätter jag fiska, och plötsligt känner jag på nytt en dragning i linan, detta är något helt annat. En fisk som rycker och stånkar ivrigt, när fisken börjar närma sig ser jag att det är en röding, mitt hjärta börjar bulta fortare, den får inte släppa, jag vet ju att min krok är hullinglös. Efter en som jag upplever det oändlig tid landar rödingen i min håv och jag pustar ut. Oj oj oj så grann den är, fjällets Greta Garbo i sin prakt. Röd om buken, antracitgrå över ryggen, svagt röda fenor med kalkstensvita fenkanter, alldeles sammetslen, min första vilda röding i Sverige, helt underbar! Efter några foton simmar den majestätiskt tillbaka ut i rödingsjön, det är inte utan att jag känner historiens vingslag, här har det förmodligen simmat rödingar och öringar sedan istiden när inlandsisen drog sig tillbaka och dessa sjöar bildades. Det gäller att värna om och vara rädd om dessa bestånd!

Nu blir det sedvanlig cigarr, jag sätter mig på strandbrinken och bara är, mina tankar går till pappa som jag känner en stark längtan efter, vi brukade prata ofta och han följde mina fiskeeskapader med stor entusiasm. Tänk om han kunde ha varit med här och uppleva detta.

Både Andreas och jag fångar röding och plötsligt

blir det ”Baitboxväder”, det vill säga ÖSREGN! Alla ni som följer grabbarna i Team Baitbox vet vad jag talar om, i nästan alla deras filmer från fjällfisken de haft kommer den där regnskuren, ja inte regnskuren utan ÖSREGNSKUREN, de myntade begreppet Baitboxväder vilket jag tycker passar bra. Trots ivrigt regnande fortsätter rödingarna att hugga. När det börjar dra sig mot sen eftermiddag börjar vi gå mot bilen, dags att ta oss till nästa ställe. När allt kommer omkring var det ett genidrag att ha vadarbrallorna på.

“Strömmen”, ett av mina absoluta favoritställen här uppe i Vemdalen. Jag har så många minnen härifrån och varje gång jag är här fylls jag av ett lugn, det är en sorts meditativ känsla som helt enkelt får mig att må bra. Jag var dock lite skeptisk till att vi skulle åka hit i eftermiddag, jag kikade

på en sida på nätet som anger vattenflödet från Lossens kraftverksdamm och det visade högt flöde vilket inte alls är bra här. När vi anländer visar det sig att det är lågt flöde, alltså helt perfekta förhållanden. Jag blir lyrisk och börjar prata om mina tidigare fisken här, jag är ivrig och vill visa Andreas alla mina favoritspots. Snabbt har vi ”fiskeuniformen” på och med tacklade spön vadar vi försiktigt ut bland storstenarna. Jag har Gunnar Ekbergs specialfluga på tafsspätsen, jag frågade honom vid ett tillfälle om den hade något namn, ”Rogers fluga” sa han efter han som binder upp dom, en otroligt bra fluga som jag fått massor med fisk på under årens lopp. Jag kallar den ”Vemdalen special”, kärt barn har många namn. Det är en superpuppa med cdc vinge, en nattsländeimitation.

Det hugger i princip hela tiden men mycket smått,

småharrarna formligen kastar sig över våra flugor. Efter en stund byter vi till nymf då det succesivt blir lite djupare och det dröjer inte länge förrän vi krokar av några riktigt ståtliga harrar. Detta innebär att jag idag har tagit en trippel, det vill säga öring, röding och harr på samma dag, jo ja tackar ja!!

När det börjar skymma drar vi oss längre nedströms, där står redan flera andra flugfiskare och vi är noga med att inte tränga oss eller störa deras fiske, vi ställer oss intill ett lugnflyt, jag byter till en tyngre nymf. Röd stjärt, peacockkropp och svart tungstensskalle, kroppen är så där härligt upprufsad. Jag kastar uppströms och låter nymfen sjunka läääääänge. Plötsligt tar det tvärstopp, för ett ögonblick tror jag att jag fastnat i en sten men då kommer de karaktäristiska tunga knyckarna i spötoppen. Detta är en större fisk, det känner jag i knyckarna, och den vill inte upp mot ytan. Jag vet dessutom att jag har hullingfri nymfkrok så det gäller att inte få slaklina. Metodiskt drillar jag fisken och efter en stund visar den sig, en magnifik harr, i mina ögon jättestor. Andreas agerar håvman och snart ligger fisken tryggt i håven och jag pustar ut. Den fina harren mäter till 46 cm och är bedårande vacker, när jag fäller upp storseglet skimrar det alla tänkbara färger. Efter några foton och en filmsnutt får den gå tillbaka. Ja, ibland händer det bara, allt stämmer, tid och rum stannar upp för ett kort ögonblick, och just detta ögonblick får jag dessutom dela med min vän och fiskekompis Andreas, tack för att du är med på denna resa!!

Efter detta har vi ett riktigt harr race, vi har fisk på i nästan varje kast och vi bara njuter, många mindre fiskar men ibland någon bättre fisk. Sakta blir kvällen till natt och när knotten blir alldeles för jäkliga bryter vi och beger oss nöjda mot bilen. Så sant, vi skapar oförglömliga fiskeminnen på denna resa. När vi vaknar efterföljande morgon är det vår sista

fiskedag innan hemresa. Vi velar länge om vart vi ska, diskuterar med Gunnar i fiskebutiken så klart, länge lutar det åt Börtnan men Ljungan har högt vattenflöde där så istället beger vi oss mot Nästelströmmen igen, vi hade ju så bra fiske där häromdagen. Men idag är det som förbytt, inte alls det fina fisket vi hade för ett par dagar sedan. I stället beger vi oss lite nedströms, visserligen mycket mer stridbar fors. Vi nymfar i hålor och över blankvatten. Vi lyckas få några stadiga harrar i den stridiga strömmen och vi har många gånger tidigare pratat om hur viktigt det är att bemästra olika metoder inom flugfisket. Detta visar sig nu vara en framgångssaga.

Jag sätter mig på en sten i kanten av forsen och bara tar in nuet, tänder min cigarr, tänker på hur veckan varit, tänker på pappa, för mig är detta

bästa tänkbara återhämtning och bearbetning av vad som hänt.

När kvällen kommer och mygg och knott åter samlas i svärmar runt oss känner vi oss nöjda. Dags att tacka Vemdalen för denna gång, oj vilken fiskeresa vi haft, massor med fisk, grov fisk dessutom, öring, röding, harr. Vi kan inte vara annat än nöjda.

Tack Gästis i Vemdalen!

Tack Andreas för fantastiskt stöd och trevligt sällskap! Sannerligen så skapade vi oförglömliga fiskeminnen i Vemdalen!

Pappa, du kommer alltid att vara älskad och saknad!!

E-post:

Vill du bo på Gästis i Vemdalen? GÄSTIS VEMDALEN
5, 846 71 Vemdalen Telefon: 0684-30640
Landsvägen
bokning@gestis.com
https://www.gestis.com
 Se filmen från resan på vår youtube-kanal.

ÅLAND – EN FLUGFISKERESA

PETER SVENSSON

Länge hade vi längtat efter att åka till Åland, inte bara att åka till Åland utan att riktigt få frossa i flugfisket som vi hört och läst så mycket om. Idén om ett reportagefiske via Fishecoflugfiske och Magazinefisheco föddes i samband med Sportfiskemässan i våras då vi tog kontakt med Visit Åland som var på plats. Under året som gått planerades resan och tack vare schemastrul på mitt jobb var det svårt att i detalj planera när vi kunde göra denna efterlängtade resa. Fram på höstkanten planerades i alla fall sista helgen i oktober. Planen var att fiska tre dagar efter tre arter, abborre, gädda och havsöring. Att genomföra en sådan här resa är ett projekt för oss, Andreas har ju yngre barn än vad jag har så det föll sig så att han var ”discovakt” kvällen vi skulle resa. Konsekvensen blev att vi inte kom iväg förrän kl 19.00 från vår lilla by, detta var på torsdagskvällen, vi hade bokat hotellrum i Uppsala, ca en timmes bilfärd från Grisslehamn och färjeläget. Vi anlände ca 02.30 till Uppsala så det gällde att sova sju kvart i timmen för klockan ringde redan 06.30. Lite trötta kör vi ombord på Eckerölinjen strax innan 10.00 och resan börjar på allvar.

Vi har bestämt möte ett stenkast från färjeläget med vår guide för dagen, Ingmar ”Pingo” Eriksson. Ankomstdagen står det havsöringsfiske på vår fiskemeny.

PETER SVENSSON & ANDREAS OLSSON

Inte långt från färjeläget stannar vi bilarna och gör i ordning våra grejer, äntligen ska vi få blöta flugorna i den Åländska skärgården. Det första som slår mig är att landskapet som vi just nu befinner oss i påminner starkt om en mix av Öland och Gotland, kanske inte så konstigt eftersom det också är öar. Det som däremot skiljer sig är den röda graniten som syns på många ställen. Vi får till oss att det går en granitådra genom östersjön och den slutar här på Åland.

”Pingo” berättar med stor inlevelse om alla havsöringar han sett, fångat eller guidat andra till att fånga just här och det är inte så konstigt, här är fantastiskt fina havsöringslokaler. Så där klassiskt leopardfläckiga bottnar, rev som sticker ut, tång blandat med storsten. Ja, jag kan se det framför mig, att havsöringen patrullerar här när Pingo berättar. Både Anderas och jag börjar med kanske en av dom mer kända havsöringsflugorna som finns, ”Pattegrisen”, utan att vi pratat om det väljer vi båda en naturfärgad sådan. Jag fiskar med ett klass 6 spö och Andreas har en sjua. Då det är grunt här och vi bara skall vadfiska är det flytlina som gäller. Vi fiskar av bit för bit av denna kustremsa, ibland fastnar flugan så där lätt i en tångruska, det går som en elstöt genom kroppen och för en millisekund tänker jag att det är en havsöring som fallit för min fluga. Man vet ju samtidigt

att det är långt ifrån att ”bara komma och hämta dom”. Vi fiskar alla tre ibland nära varandra och ibland mer utspritt och efter en stund blir det så där härligt meditativt. Jag kommer på mig att jag tänker på hur viktigt det är att njuta av nuet och det gör jag verkligen, tänk att vi är på Åland med en av öns bästa guider på en riktig hotspot dessutom, ja förutsättningarna för havsöring är synnerligen goda känns det som.

Jag kan inte nog betona vikten av att ha en fiskeguide, speciellt på platser som man inte varit på och där tiden dessutom är begränsad. På Åland är det dessutom obligatoriskt med fiskekort överallt, det är också uppdelade områden där olika fiskekort gäller beroende på vart man är, det spelar heller ingen roll om man fiskar från båt eller från land.

Mästerfotografen ”Pingo” tog denna snygga bild, jag bara njuter när jag ser den!

Vädergudarna har inte varit på bästa humör, bara en vecka innan vi anländer har en storm passerat söder om Åland och det har medfört stort skifte i vattenstånd, sedan har vattentemperaturen sjunkit från 8 plus till bara 4 grader, detta på bara en vecka. För havsöringen kanske det inte spelar så stor roll med för de andra arterna kan det bli besvärligt.

Det skymmer tidigt och när kvällen ansluter eftermiddagen är det dags att plocka ihop grejerna för i kväll och ta sikte på nästa fiskedag. Nä, man ska inte sura och känna sig nedslagen om det inte hugger, vi är ju på rätt ställe med rätt grejer och dessutom med en fiskeguide som vet vad han snackar om. Bara att ta nya tag i morgon.

Vi är uppe tidigt, en stadig hotellfrulle så man står sig, sen bär det av mot vårt första stopp för dagen. Uffe heter guiden, vi ska fiska några timmar med honom sedan byta ställe och guide. Vi får till oss att det är gädda i sikte så det blir till att plocka fram gäddflugfiskeprylarna. Ner i båten sen iväg. Framme på fiskeplatsen är det redan en annan båt där, man förstår att det ibland

är högt fisketryck, fastän havet verkar oändligt stort är det som vanligt vissa platser som alla verkar vilja vara på. Vi kommer in i en hyfsat stor vassvik. Det är överraskande djupt, jag sätter på en förtyngning fram på flugan för att komma ner lite mer. Det dröjer inte länge förrän Andreas ropar FIIISK!! En fin gädda på ca 85 cm ligger snart tryggt i håven men jag har bara följare, någon som missar flugan.

Det är rätt kallt i vattnet och av erfarenhet vet jag att gäddan inte vill göra av med mer energi än den behöver. Intill ett vassbälte kommer plogen, jag ser hela förloppet och i min iver drar jag till i flugan en millisekund förtidigt och jag känner att gäddan kände att den för ett ögonblick smakat på krok. Ett kast till men nä, den gäddan ville inte mer, efter detta har jag inte fler kontakter här. Tiden går blixt snabbt och det är dags att åka tillbaka, en kort paus och byta ställe. Vi träffar ett par andra grabbar som skall ut med guiden vi just åkt med, de har varit här 20 år i rad, en weekend på våren och en på senhösten, de har havsöring i sikte och berättar hur skiftande fisket kan vara här på Åland. Vissa gånger känner man sig som en kung och andra gånger har vi inte haft ett pet på grejerna säger den ena killen och jag kan bara hålla med att sådant är ju

fiske. Men det är ju en del av charmen, att det inte bara är att ”komma och hämta dom”. Uffes fru anländer och med sig har hon en Åländsk specialitet, Jaloviina med varm äppelmust kryddat med kanel och andra goa ingredienser.

Efter lite lunch möter vi upp vår guide för eftermiddagens fiske, Det är mycket bra stämning vid den lilla båtplatsen när vi anländer. Han har guidat ett annat litet gäng på förmiddagen och man kan lugnt säga att de fått jackpot. Fyra kanonfina havsöringar avkrokade, nu stiger förväntan. Med riggade flugspön äntrar vi båten och snart är vi ute på böljan den blå. Vi körs till samma plats de varit tidigare i dag, kanske håller ”spoten” fler fiskar? I slutet av första driften är en havsöring uppe och nyper i Andreas fluga, attans så nära. Fisket intensifieras och vi är så där koncentrerade, man kan nästan känna det i luften. Det är sannerligen en fin spot vi är på, storsten, utskjutande uddar, grus blandat med tångruskor, en djupkant som havsöringen kan söka trygghet i alldeles intill. Ja det är inte konstigt att denna plats håller fina havsöringar. Vi fiskar av platsen grundligt men nix, inga fler firrar visade sig här denna eftermiddag.

Vi byter plats och fiskar några timmar till, snart kommer kvällens dova ljus och omfamnar oss och det är dags att bryta och åka till hotellet. Vi sover på Hotell Arkipelag, beläget mitt i Mariehamn. Jag måste säga att hotellet har allt som man kan önska, jag är mycket lättvaggad denna kväll och klockan är ställd på 06.30.

Nästa morgon är jag redan vaken när mobilalarmet går i gång, men för saken skull snoozar jag ett par gånger innan jag stiger upp för morgonbestyr. När vi går till frukosten ser jag att det är is på bilrutorna ute. Jaja, vi visste att det skulle komma kall luft denna morgon men minus 4 är väl lite väl bra. Vi skrapar rutan, har bilen i gång och snart kommer vår guide Roger och möter upp. Han säger att vi nog måste rikta in oss på havsöring nu på morgonen innan det blir lite varmare. Vi är på samma ställe som i går, förhoppningsvis har det kommit in lite ny fisk som patrullerar längs med den fina ön vi ska fiska av. Det är sannerligen ett fint ställe detta. Man förstår att det stundom är superbt havsöringsfiske här. Guiden är supertrevlig och jag som tycker ”mötet” med människor är intressant blir lycklig här på Åland för överallt vi kommer är folk glada, stolta, hjälpsamma,

Foto: Ingmar ”Pingo” Eriksson

de vill verkligen vårt bästa det märks tydligt. Det märks att Roger är en van guide, överallt vart vi kommer kan han berätta episoder om havsöringar som är fångade, det gäller bara att hamna rätt, att fisken är där.

Vi är noggranna när det kommer till säkerhet, inför vår resa har vi fått en ny samarbetspartner. Thermotic AB, vi har flytunderställ så fort i är på sjön, bara så alla vet att vi använder flytplagg. Vi använder både väst och byxa. Vi kommer att recensera, testa och utvärdera detta flytunderställ och återkomma senare med omdöme m.m.

Fram på förmiddagen byter vi plats och art. Nu är det gädda som står på fiskemenyn. Och bara ”ett stenkast” från havsöringsspotten tar guiden oss till en labyrint av vassvikar, djuprännor och grynnor. Platsen håller ett flertal gäddor, men det är bara några mindre exemplar

Åland

som vill bjuda upp till dans. När vi fiskar av en djupkant, kastar jag mina flugor utåt mot det djupa, plötsligt ser jag en rejäl virvel, en riktigt fin fisk missar min fluga, attans också. Nytt kast och då kommer hugget, jag känner kraftiga tunga knyckar i flugspöet och då släpper fisken.

NEEEEEEJ Det är en obeskrivbar tomhetskänsla, den var ju där, det kändes att det var en bättre fisk.

Tiden går fort när man har roligt och vi ska testa havsöringsspotten en gång till innan det är dags att åka hemåt. Vi förflyttar oss och noggrant fiskar av de platser guiden tar oss till men det är som om havet är fisktomt. Vi har en underbart skön eftermiddag där vädret dock är lite kyligt. Tempen står på 3 grader plus. Nä, det är inte bara att komma och hämta fisken, det har vi flera gånger fått erfara så är det ibland och visst är väl detta charmen med fiske.

Hade man bara kommit, kastat och vetat att där

kommer hugget så hade denna underbara hobby snart blivit alltför tråkig. Vi angör bryggan och tackar vår urtrevliga guide Roger för denna härliga fiskedag. Stort tack till Visit Åland, hotell Arkipelag och så klart ett jättetack till samtliga guider!! Vi har några mil till färjeläget på Eckerö. Båten går 18.30 lokal tid, och det blir mycket fiskesnack om Åland på vägen hem. Något abborrfiske blev det inte, vädret ville inte att det skulle bli så. Jag vill också passa på att säga att vi har det verkligen supertrevligt på våra resor Andreas och jag, det känns som om jag känt honom i all evighet, aldrig några bekymmer bara kul och trevligt! Andreas är en genuint genomärlig fiskekompis som jag trivs väldigt bra tillsammans med. Vi är allt sugna på att ge Åland en revansch framöver, vi vet ju att det kan vara ett blixtrande bra fiske där om man prickar rätt.

På Åland möter du magnifik skärgårdsnatur, historia präglad av sjöfarten och otaliga upplevelser både på land och till havs. Här bor Nordens lyckligaste folk med egen kultur och egna traditioner i en enda stad och på en levande landsbygd utspridd på tiotals öar.

• Cirka 20.000 öar och skär varav cirka 6.700 namngivna och 60 bebodda

• Totalareal: 13517 km2, varav landareal 1527 km2

• Längsta avstånd på huvudön: ca 50 km

• Tidszon: +2 GMT.

• Valuta: Euro

• Invånarantal: ca 30 000

• Sevärdheter: Kastelholms slott, Bomarsunds fästning, segelfartyget Pommern, Eckerö Postoch tullhus.

• Att göra på Åland: Vandring, discgolf, stugliv, båtliv, fiske, golf

• Mer info på visitaland.com

Booby Flugor Ruskigt effektivt!

Booby-flugan är ett säkert kort i de flesta regnbågsvatten. För er som inte känner till de som utmärker Booby-flugan så kan man kalla det en streamer som flyter. Flugan har två stora ögon oftast en foamcylinder som har bra flytförmåga. Flugan fiskas med en sjunklina vilket tvingar ned flugan under vattnet, när sedan linan sjunkit ned så stiger flugan upp och svävar ovanför bottnen. Hur högt ovanför bottnen du vill ha flugan bero på hur lång tafs du använder och hur snabbt man tar hem flugan.

Flugan kan användas effektivt under hela året och jag har haft kanonfiske med den under alla årstider. Men framförallt så är den ett riktigt bra alternativ när vattnet är kallt som under våren och vintern. Fiskar är ju växelvarma, vilket innebär att de får samma kroppstemperatur som sin omgivning. Så under våren när vattnet är kallt så är ofta fisken köldstel och orörlig i vattnet. Då är de oftast bäst att söka fisken vid botten av sjön. Nackdelen med en vanlig streamer eller nymf är då många gånger att man fastnar i bottnen, booby flugan däremot flyter upp efter att linan har lagt sig på bottnen. När man sedan tar hem flugan så sjunker den ned mot bottnen för att sedan

stiga uppåt igen. När det är kallt i vattnet så är de en klar fördel att kunna fiska hem flugan sakta, sakta.

Ibland fiskar jag flugan med en upphängare som en tyngre nymf som tynger ner flugan snabbare då kan man ta hem flugan snabbare.

När fisket är trögt så det en fluga som ofta åker fram. Jag minns en tur framförallt som denna flugan gjorde skillnad. Vi var ett gäng som hade åkt till Norrefors i Blekinge för lite härligt regnbågsfiske på denna fantastiska camp. Vi började vårt fiske i de strömmande delarna, vampen är uppbyggd så att man kan fiska i antingen 2 sjöar eller i den strömmande delen som är en bit av Mieån som rinner igenom campen. Jag började nymfa med stor framgång under förmiddagen och fick flera fina fiskar i strömmen. Men någon gång under middagstid så slår vädret om lite och ett lågtryck drar in. Fisket blir otroligt trögt och väldigt få eller rättare sagt ingen av oss 8 fiskare på plats lyckas lura upp någon fisk. Då bestämmer jag mig för att överge nymfandet och byter taktik. Jag riggar mitt andra ”sjöspö” med en sjunk 3 lina och knyter på en boobie fluga.

ANDREAS OLSSON

Jag vandrar upp till en av sjöarna och lägger ut ett långt kast till mitten av sjön. Linan låter jag sjunka en bra bit och sedan fiskar jag hem flugan riktigt sakta. Pang säger det, och det rycker till i linan för att sedan bli stumt igen, ett drag till och sen stopp igen. Smack så sitter fisken på, den rusar som en torped runt i sjön och rusar i riktning rakt emot mig och det är svårt att fånga upp all löslina som blir. Men jag håller linan sträckt under hela kampen och kan håva in en fantastisk regnbåge på dryga 3 kg. När man fiskar med booby fluga så är det inte alls ovanlig att fisken bara stöter till flugan, oftast så kommer nästa hugg i nästa intagning av flugan.

Det dröjer inte länge efter detta så har jag tagit både 2 och 3 fiskar tack vare boobie flugan och långsam hemtagning. De andra runt om sjön undrar vad jag gör som får dem till att hugga. Jag delar givetvis med mig mitt hemliga recept och det är just detta som är så kul med fiske. Att kunna hantera många olika fisketekniker gör att man är väl förberedd och ha verktygen för att knäcka ”koden” när fisket är trögt. Denna gången var koden Booby fluga som så många gånger förut.

Booby flugan kan givetvis bindas på många olika sätt, de viktigaste är att har de foam ögonen som gör att flugan flyter. Vanligtvis binder man den med en marabou stjärt, chenille kropp och sedan foam ögon. Flugan jag binder här är något annorlunda. De är just denna som jag har haft mest framgång med och är ett mönster som jag lärde mig av min gode vän Jonas Olsson. Jag har ”pimpat” flugan lite med b la en hotspot i krokböjen som jag gör med hjälp av Gulff Ambulance Hot FL.Pink uv lim.

Stenbrottet flugfiske - Ett annorlunda put and take vattem

PETER SVENSSON & ANDREAS OLSSON ANDREAS OLSSON

Alla som fiskat en del regnbåge vet hur frustrerande de kan vara vissa dagar. Fisken finns där i sjön de vet du, de är inplanterade för att fiskas upp. Hur svårt kan de vara, de brukar många säga som förmodligen inte fiskat mycket regnbåge. Visst, nyinsatt fisk hugger ofta och gärna. Vissa dagar är det hur enkelt som helst. Men de där fiskarna som gått en längre tid de som blivit mer präglade på insekter, de låter sig inte luras så lätt. Ofta sent på säsongen eller tidigt för den delen. När det inte har satts ut fisk på länge så kan man uppleva dessa dagar, då fisken verkligen struntar i allt du serverar. De plaskar här och där och små fina vak bryter den spegelblanka ytan med jämna mellanrum. Man kastar och kastar men fisken hugger inte, de är då som min ask med fjädermygg brukar åka fram.

Jag minns en av de första gångerna som jag fiskade med fjädermyggsimitationer. Jag var vid ett närliggande put and take vatten och det var sent på säsongen. Luften var kylig och frisk. På vägen ned till vattnet så knarrade det under fötterna efter kalla natten som lämnat frostspår efter sig i gräset. Jag mötte tidigt två äldre herrar nere vid vattnet, de hade varit här sedan morgonens första ljus och de var stammisar vid sjön. De är gott om fisk i dammen berättade de men ännu hade de inte lurat upp någon fisk. Framåt middagstid så är de fortfarande ingen fisk landad för någon av oss. Trots att vi ser fisk som vakar med jämna mellanrum och plogar strax under ytan. De är då jag kommer och tänka på någon artikel jag läst om fjädermygg av Johan Klingberg som är en riktig mästare på regn-

bågsfiske. Jag hade efter de läst lite mer om dem och hittat några enkla mönster i flugbindnins bibeln ”Flugbindning på mitt sätt” av Lennart Bergkvist. Jag knyter på en sådan och går ned lite i tafsspets när jag förlänger min tafs. Flugan hänger precis i ytfilmen och jag börjar fiska hem den riktigt sakta. Det dröjer inte länge innan jag får utdelning. Om det är i första eller andra kastet kommer jag inte ihåg men nu sitter dagens första fisk. En slank och välmående regnbåge som förmodligen gått en bra tid i sjön. En slumpfisk tänker gubbarna som står snett över mig och ser på. Några minuter efter denna fisken så är fisk nummer två på kroken och även den kan landas. Koden är knäckt, det är fjädermygg de vill ha denna dag. Jag kan även landa min tredje fisk för dagen och har nu fyllt min kvot då i detta vattnet får man inte återinsätta fisken. På ett dagskort får man ta upp tre fiskar sedan får man lösa ett nytt kort. Men jag känner mig nöjd för dagen och börja packa ihop mina saker. De äldre herrarna kommer ifatt mig innan jag skall åka och vill veta hur jag fick de där tjuriga fiskarna att hugga. De fick varsin fluga av mig och sedan satte jag mig i bilen, förhoppningsvis så fick även de några fina fiskar på dessa flugorna.

Fjädermygg finns nästan alltid på fiskens meny. Man brukar förknippa dem med höstfisket men fjädermygg kläcker under hela året. Även på vintern så kan de kläcka fjädermygg. Deras kroppsvätska innehåller glykol (alkohol) som klarar minusgrader. Anledningen till att den förknippas med hösten kan nog vara för att de flesta andra insekter har kläckt färdigt då och tillgången på föda är begränsad. Fjädermyggen lever större delen av sitt liv som larv i bottensedimentet. För att ta sig upp till vattenytan blir larven en puppa som stiger till ytan för hänga där en stund innan den kläcks till en mygga.

Fisket med fjädermygg är tålamodskrävande. Det kan också vara frustrerande. De är inte lätt att få fisken att ta din imitation bland alla de andra fjädermyggen. De är då viktigt att testa att fiska i de olika djupen. Jag fiskar oftast närmast ytan då de är det fisket som jag tycker är roligast men de är också effektivt att fiska dem i mellanskiktet eller strax ovanför bottnen. Nyckeln oavsett metod du fiskar med är att fiska långsamt, riktigt långsamt. Oftast handtvista man hem flugan extremt sakta och det gäller att hålla koll på tafsen för att upptäcka huggen.

När man fiskar dem ovanför bottnen så fiskar man ungefär som när man fiskar med booby-flugor. En snabbsjunkande lina och en tafs på ca två meter med en tafsspets på 0.16 – 0.14. Flugorna är små nymfer i strl 14-16 med ett flytelement. Jag brukar binda en enkel fluga med lätt dubbad kropp och över flugan binder jag in en foamremsa längs hela kroppen. Du kan med fördel fiska med både två och tre flugor och enklast är att binda första flugan i spetsen av tafsen för att sedan knyta fast nästa fluga med en ny tafsspets i kroköglan på första flugan. På detta vis undviker man oftast trassel. Flugorna fiskas hem långsamt och det är viktigt att man pausar hemtagningen emellanåt. Flugorna svävar en tafslängd ovanför bottnen och när man tar hem flugan så dras de ned mot bottnen. När man sedan pausar hemtagningen så flyter de sakta upp igen.

Innan fjädermyggan nått ytan så är den också i mellanvattnet som man brukar kalla det. Oftast är det inte jättedjupt i regnbågsdammarna så för detta fisket klarar man sig oftast med flytlina och en lång tafs. Tafsens längd är lite olika vad man fö-

redrar men jag brukar ha minst en spölängd så runt 3-4 meter. Flugorna är förtyngda nymfer i storlek 12-16 med ”slimmade” kroppar. De skall lätt bryta vattenlinjen.

Huggen kan ibland vara svåra att upptäcka så här är det viktigt att man håller koll på sin tafs. Din tafs får agera flöte kan man säga, idag finns det många olika sorters nappindikatorer men jag brukar endast hålla noga koll på tafsen. Tafsen fettar jag in med flytmedel, allt utom sista delen som man vill skall vara under ytan. Detta är lite olika också beroende på djup men i regel brukar jag ha flugan

en ca halvmeter under ytan. Så då är hela tafsen utom den sista halvmetern infettad med flytmedel. Även här kan man använda sig av flera flugor där man binder fast nästa fluga i krokböjen likt jag beskrev tidigare i texten. Ca en halvmeter till en meter tafs mellan varje fluga brukar fungera bra. Sista delen i fjädermyggans stadie innan den blivit en vingad mygga är när den nått ytan och skall krypa ur sitt skal. Det är under detta stadiet som fjädermyggan är som enklast att ta för fisken och det är också det fisket som är roligast då den tar den i ytan likt en torrfluga. Även här fiskar jag med en lång tafs på minst en spölängd med en tafsspets på runt 0.16 beroende på hur stor fluga jag fiskar med. Men en regel som jag brukar gå efter är att ju mindre fluga desto lägre dimension på tafsen. Men för en fluga med krokstorlek 14 så brukar jag använda en spets på 0.16. De kan vara vanskligt att ha för tunn spets i vatten med riktigt grov fisk också. Flugorna man använder till denna delen är flugor som liknar kläckare. Vanligtvis en enkel svart fluga med ribbing och en flytkudde av polygarn eller foam.

Guideline LPX & Guideline Fario AV FISHECO TESTATFLUGFISKE

LPX Tactical kombinerar banbrytande teknologi tillsammans med en ny definition av toppmodern spöaktion för öringfiske. Tactical har en distinkt och mycket exakt aktion som gradvis går djupare ner i klingan när du belastar spöt. Aktionen vill vi beskriva som snabb, ¾ djup, och med suverän stabilitet som passar alla nivåer av flugkastare. När du kastar på kortare avstånd ger toppen och mittsektionen dig mycket av den viktiga känsligheten du behöver. På medium och långa avstånd griper de nedre delarna av spöet in och ger dig all den kraft och stabilitet du drömt om. Dessa spön är inget annat än exceptionella: snabb och kraftfulla men ändå delikata och känsliga. De bemästrar alla olika typer av kast och skyddar även den finaste tafsspetsen när du drillar din drömöring. De är ultralätta, både i handen och i verklig vikt9ft #5wt väger bara 71 gram!

PETER SVENSSON & ANDREAS OLSSON

Guideline LPX är ett otroligt lättkastat spö som passar såväl nybörjaren som den lite mer erfarna flugfiskaren. Vi har testat klass 4 spöet och framförallt fiskat

regnbåge med både torrfluga och nymf. Spöet är 9.9 fot vilket också gör det väldigt användbart för nymffiske som tjecknymffiske likväl som för vanligt torrflugefiske.

Guideline Fario

Den allra första flugrullen från Guideline som utformats exklusivt för öringfiske. Varje detalj och varje funktion har utvecklats med att en sak i åtanke; att skapa en perfekt, lätt, pålitlig och solid rulle för seriösa flugfiskare. Dessa rullar är uppbyggda runt en stark fackverkskonstruktion likt våra Vossorullar, men de har anpassats för att harmonisera med det smalare och mer graciösa utseendet som Fario LW rullarna har. Den försänkta rullfoten gör att rullens centrum kommer närmare klingan för bättre balans och mindre vridmoment vid kast. En inbyggd tafshållare håller reda på den lösa änden av din mono/ fluorocarbonsspets för att för att undvika trassel. Bromsystemet är slutet och består av skivor av grafit/rostfritt stål. Bromskraften för storlek #24 och #46 är på 1,3 kg vilket är mer än tillräckligt för allt öringfiske. Justeringsområdet på bromsratten är 360 ° och har inställning från nära frikopplad stole till en bromsverkan som är avpassat för det fiske som rullen är tänkt att användas till.

Säkerhet vid vadning

PETER SVENSSON & ANDREAS OLSSON

Det är väldigt tragisk och djupt oroande att det under sommaren 2023 omkommit flera fiskare i samband med vadning i strömmande vatten. Mina tankar går till de efterlevande som mist en kär vän eller en livskamrat. Det heter ofta att ”en olycka händer så lätt” och i en del fall kanske det som hänt inte hade kunnat förutses men i väldigt många fall där tillbud sker eller rent av att en olycka händer så handlar det om att vederbörande inte varit nog förberedd på vad som skulle kunna hända. Olyckor tenderar att hända när vattenståndet snabbt skiftar i våra strömmande vatten på grund

av att kraftverk släpper på vatten eller att fiskaren missbedömer djup eller hur kraftigt vattentrycket är. Det finns en del saker som vi alla bör tänka på innan vi kliver ut i ett starkt strömmande vatten. Det gäller framför allt att förebygga men också att vara väl förberedd om olyckan skulle vara framme. Jag kan inte nog trycka på ordet säkerhet, jag vet att ”jag skulle bara” eller ”jag trodde inte att” förekommer i samband med tillbud eller olycka, jag har själv hört det många gångar i mitt jobb som ambulanssjuksköterska när jag hämtat en drabbad. Väldigt många olyckor går att förhindra genom förebyggande åtgärder. Jag vet inte hur andra gör eller tänker men genom att göra en riskanalys inför det man tänker utföra minimerar risken för att en olycka eller ett tillbud sker. Vad är det då som är så farligt med flugfiske, inte särskilt mycket bara man är lite förberedd. Kanske viktigast av allt är att berätta för någon var någonstans du tänker fiska, om något händer vet kompisen vart de ska börja leta efter dig.

PETER SVENSSON

Glasögon

Några saker är ändå bra att fundera över innan man börjar fiska. Ett par glasögon skyddar ögonen bra, polariserande solglasögon har desutom två viktiga funktioner. Dels så skyddas ögonen från att flugan som ofta sveper förbi i hög hastighet inte ska fastna i ett öga vilket självklart ”vanliga glasögon” också gör. Det kanske blåser lite och vipps kommer det en kastvind som för flugan mot huvudet. Polariserande glasögon gör också att man ser ner i vattnet bättre, det är lättare att se stenar, gropar, bottenvegetation viket minskar risken för att något oförutsett ska inträffa.

Fiskehatt

En fiskehatt som går ner för öronen kan förhindra att flugan fastnar i öron eller nacken. Ögonen är betydligt känsligare än öron och skadan av en fluga kan få långtgående konsekvenser med synnedsättning som följd. Skulle olyckan vara framme och en fluga fastna i ögat så är mitt råd, försök inte ta ut flugan trots att det gör förbaskat ont, hullingen kan skada vävnad ännu mer om man oförsiktigt tar bort kroken. Sätt en tape över ögat så hjälper det ögat att minska blinkreflexen och skyndsamt ta sig till närmaste akutmottagning. Sitter däremot kroken i nackskinnet eller i ett öra finns metoder för att ta bort krokar ute på fiskestället. Får man inte loss eller bort kroken, ta den drabbade till närmaste akutmottagning eller hälsocentral.

Håll koll på vattenståndet

Tyvärr är många av våra vattendrag reglerade, vattenkraftverk stryper vattenföring helt slumpmässigt och lika dant släpper man på med vatten utan att det finns något varningssystem. Jag önskar att man kunnat via någon app där fiskaren kan få en varningssignal när vatten släpps på i de olika åarna, det borde inte vara några större problem eller stora kostnader knutna till detta. På så sätt skulle man slippa stå och hålla koll på en viss sten om den är ovanför eller plötsligt försvinner under vattenytan. Att lyssna efter förändringar i brusljud är ej att förglömma, när vatten släpps på blir ofta ljudet av vatten som strömmar högre eller i alla fall snabbt förändras. Håll koll på detta! Om vattenståndet plötsligt ökar snabbt, ta dig fortast möjligt till strandbrinken!

Vadarstav

Vadarstaven är ett uråldrigt hjälpmedel känns det som. En pinne att stödja sig med kan vara det som skiljer en från att trilla eller stå upprätt, att alltid ha stöd med ”två” ben är en väldigt bra. Antingen köper man en vadarstav eller tillverkar man en vadarstav själv, de finns även i modell hopfällbara vilket kan vara mycket praktiskt då man kanske inte alltid behöver ha en vadarstav vid vadfiske. Ett tips är att fästa vadarstaven med en karbinhake och snöre så den inte går förlorad om man släpper den.

Bra grepp under vadarskorna

Nyligen fick jag tipset som jag gärna sprider vidare om att använda löparbroddar under vardarskorna, ett genialisk bra förslag tycket jag oavsett om det är filt eller gummisula på vadarskorna, de kostar dessutom inte ebn förmögenhet. Många av oss har gummisula med metallspikar eller iskruvade halkskydd för att få ännu bättre grepp. Jag har själv ett par sådana men med tiden slits dessa ner och greppet blir allt sämre, ja då tänker den kloke, byt till nya då, och ja visst kan man det. Problemet är nog att jag i alla fall inte alltid har med mig reserv ”spikes” och skruvmejsel på fisketuren, vilket jag kanske borde. Min poäng är att om jag använder mig av ”löparbroddar” kan jag snabbt och enkelt skifta till nya eller ta av dom. Allt efter vilket situation eller slags vadning jag gör. Det viktiga är att jag kan lita på att jag alltid har bra grepp under fötterna.

Flytplagg

Det som är otäckt med att trilla i strömt vatten är dels att blixtsnabbt fylls vadarbrallorna med vatten, ett vadarbälte som är ordentligt åtdraget förhindrar detta, i alla fall fylls inte vadar lika fort vilket kan vara skillnaden mellan att hinna resa sig eller vändas upp och ner. Det är just det som händer om det snabbt pressas in vatten inne i vadarbyxorna, konsekvensen blir att benen och fötterna blir som flöten och det blir väldigt svårt att få fötterna ner mot botten. För det andra åker man genast med strömmen, vill det sig illa glider man med huvudet nedåt eller i/under vattenlinjen, man blir snabbt trött och det är stor risk att man slår huvudet i stenar. Det finns traditionella flytvästar vilka ofta upplevs som klumpiga, fiskevästar med inbyggda flyt delar, eller flytvästar som blåses upp av antingen ett vattenpelartryck eller att man drar i ett snöre alternativt att ett membran löses upp av vatten och flytvästen blåser upp sig. Alla dessa är mycket bra

flythjälpmedel. Många av dessa de är konstruerade så att personen vänds med ansiktet uppåt himlen. Det är ju jättebra om man ramlar och slår i huvudet och blir medvetandesänkt. Det är emellertid väldigt svårt att simma med dessa flythjälpmedel.

I stället kan man använda flytunderställ. En relativt ny produkt som finns på marknaden, flytunderställ finns i olika varianter allt ifrån hel overall till hel byxa alternativt ”piratbyxa” där byxan slutar strax under knäna. Tröja med lång arm alternativt en väst. Det sistnämnda är i det närmaste idealiskt när man flugfiskar. Västen gör att du behåller din rörlighet, tillsammans med piratbyxan gör dessa plagg att man får den flythjälp man behöver samtidigt som man kan simma mot land. Dessa flytplagg håller dessutom kroppsvärmen mycket bra även om flytunderstället blir genomblött vilket förhindrar hypotermi (kraftig nedkylning).

Fiska inte själv

Det är inte bara roligt att fiska tillsammans med någon, det finns även en säkerhetsaspekt i detta, att kunna hjälpa andra eller kunna larma SOS kan vara helt avgörande. Ha ett rep eller säkerhetslina med, skulle någon trilla och dras med i strömmen är det bra att fiskekompisen kan springa nedströms och kasta ut repet till dig så han kan dra in dig till strandbrinken.

Mobiltelefon

Om man fiskar själv är det bra om man kan ringa efter hjälp, är telefonen vattentät är det ju perfekt, skaffa annars ett vattentätt skyddshölje. Många sådana är konstruerade så att man kan använda telefonen när den är i skyddshöljet. Meddela även någon om vart du tänker fiska, är olyckan framme vet anhöriga eller räddningspersonal vart någonstans de ska söka efter dig om du inte hör av dig eller om du ringer efter hjälp.

Var rädda om er!

ANDREAS OLSSON

PETER SVENSSON

AV FISHECO TESTATFLUGFISKE

Vision Grand Daddy

Vision Grand Daddy Gäddflugspö kastar stora gäddflugor lättare än något annat spö Vision tidigare har utvecklat. Grand Daddy är en blandning av gamla Big Daddy och nya Big Mama. Lagom snabbt vid kastning men har kvar den ”mjuka toppen” från Big Daddy. Den kraftfulla mediumsnabba action är både förlåtande och trevlig när du kastar men har också styrkan att hantera riktigt stora gäddor.

Visions Grand daddy spö har jag fiskat med nu under mer än en säsong. Så jag har hunnit att bekanta mig väl med detta spöet. När jag kastar stora flugor med

tailar är det mitt ”go to” spö då det inte är några konstigheter alls med detta spöet. Jag har tidigare fiskat mycket med Big Mama spöna som jag verkligen gillar. Snabba spön som passar mig, detta är något långsammare och kanske mer förlåtande än Big Mama men ändå ett rappt spö. Att drilla stor fisk är inga problem. Vill man bara ha ett gäddspö så är det verkligen ett spö jag skulle rekomendera då det är både snabbt och lättkastat men också väldigt förlåtande. Att spöet är helt rött är också estetiskt väldigt tilltalande enligt mig och tillsammans med Visions XLV rulle är det riktigt ögongodis.

• Lätt spö

• Medium fast action

• 4-delat

• Titaniumöglor

• Finns både som EVA och kork

• Spöt levereras i en snygg cordura tub

Tips & Tricks

Bra grepp under vadarskorna

Nyligen fick jag tipset som jag gärna sprider vidare om att använda löparbroddar under vardarskorna, ett genialisk bra förslag tycket jag oavsett om det är filt eller gummisula på vadarskorna, de kostar dessutom inte ebn förmögenhet. Många av oss har gummisula med metallspikar eller iskruvade halkskydd för att få ännu bättre grepp. Jag har själv ett par sådana men med tiden slits dessa ner och greppet blir allt sämre, ja då tänker den kloke, byt till nya då, och ja visst kan man det. Problemet är nog att jag i alla fall inte alltid har med mig reserv ”spikes” och skruvmejsel på fisketuren, vilket jag kanske borde. Min poäng är att om jag använder mig av ”löparbroddar” kan jag snabbt och enkelt skifta till nya eller ta av dom. Allt efter vilket situation eller slags vadning jag gör. Det viktiga är att jag kan lita på att jag alltid har bra grepp under fötterna.

SVENSSON
PETER

Nytt på marknaden

Snygg och stilren öronlappskeps från Skillfish med läckert gäddmotiv. Finns hos bla Sportfiskeprylar.

Keough Saddle Value Pack innehåller högkvalitativa sadelfjädrar för torrflugor.

Flydressing

Guideline NOVA-rullen radar upp en imponerande uppsättning tekniska funktioner. Konstruerad av återvunna material är rullen ett litet mästerverk av aluminium som är dedikerat till hållbarhet.

Darts Floating Net är flytande och utrustad med ett gummerat håvnät, perfekt för catch & release av mindre arter som abborre, öring mm. Försedd med en karbinhake och gummicord för enkel användning när du står utvadad i vattnet.

En mycket varm, lätt och smidig thermoinnerväst från Thermotic med mycket bra andningsegenskaper. Insvängd modell med hög krage som går långt ned med antiglidresår i midjan för bästa passform. Ytter- och innertyg samt muddar i nylonmaterial. Kraftig YKK tvåvägsdragkedja som låser i alla riktningar. Denna thermoinnerväst bibehåller kroppsvärme i både kallt vatten och på land.

Vi testar Thermounderkläder i detta nu och en längre recension kommer

Klassiska

FLUGOR

Wooly Bugger

ANDREAS OLSSON

Wolly Bugger är en fluga som de flesta flugfiskare känner till och om inte så bör ni verkligen se till att ha ett par stycken i asken. En av de första streamer flugorna som jag blev presenterad för och jag fiskar lika mycket med den idag som jag gjorde då. Ett självklart val i asken nästan oavsett vad jag fiskar efter men framförallt används den vid öring och regnbågsfiske. Fiskarna har svårt att låta bli denna flugan som säkerligen kan imitera lite av varje som det äter och framförallt är det en stor mumsbit för fiskarna. Fisken tar troligen den för en igel eller mindre betesfisk.

Jag har fångat öring, regnbåge, harr, id, mört, abborre och t om gädda på denna flugan. En fluga som helt enkelt faller de flesta fiskar i smaken. Wolly Bugger är en enkel fluga att variera, bind upp

den i ett gäng olika färger, förtyngda med skalle eller oförtyngda. Jag fiskar den oftast förtyngd med skalle och i färgerna svart, oliv och vit. Jag binder dem oftast med dubbing numera men orginalet binds med chenille.

Historien bakom Wolly Bugger

Russel Blessing från Pennsylvania, USA var den som skapade den första Wolly buggern. Hans idé att lägga till en maraboustjärt på en ”Wolly Worm” skulle visa sig vara briljant. Wooly Worm som är ett mycket gammalt mönster, nämns första gången i Izaak Waltons bok ”The Complete angler” från 1653. Russels orginal Wolly bugger var bunden med svart marabou stjärt, svart hackel över en oliv chenille kropp. Russel skapade denna fluga för att överlista den svårflörtade arten

”smallmouth bass”. Flugan skulle röra sig även under ”dead-drift” och röra sig fint vid hemtagning av flugan.

En het augusti-kväll 1967 hade flugfiske skribenten Barry Beck svårt att få fisken att hugga när han fiskade i Little lehige river i Pennsylvania, USA. Flera stycken andra fiskare hade samma problem utom en, Russ Blessing. Inom loppet av 30 minuter hade han fångat 4 fina öringar. Barry blev nyfiken och gick bort till Russ för att se vad han fiskade med. Russ som var en sann gentleman delade med sig av sina kunskaper och gav Barry en fluga. Kort efter detta så stod även Barry med spöböj. 1984 publicerade sedan Barry en artikel om Russ Blessings fantastiska fluga, Wolly Bugger. Resten är historia och den är numera en av världens mest populära flugor.

SBS - Wolly Bugger

Du behöver:

Krok - Strl 8 rak

Bindtråd - Svart 12/0

Kropp - Chenille eller dubbing

Kroppshackel: Mjuk stort hackel av tupp eller höns

Stjärt: Marabou, lägg gärna till något strå av flash.

2. Bind in en maraboufjäder, stjärten skall vara ungefär lika lång som kroken. 1. Fäst bindtråden 3. Bind in några strån flash och fäst in chenillen. 4. Går fram med bindtråden och linda sedan chenillen i täta varv. Tänk på att lämna plats för huvud så linda inte för nära kroköglan

5. Bind in ett hackel. De längsta fiberna närmast kroköglat.

6. Går bak med bindtråden och linda hacklet i jämna varv bakåt mot krokböjen. Fäst in hacklet med bindtråden och går sedan fram med bindtråden. Glesa varv så att ni inte binder in fibrerna från hacklet.

7. Avsluta med att bygga upp ett huvud av bindtråd och gör en whip-finish. Avsluta med att lacka huvudet för bättre hållbarhet. 8. Wolly bugger kan med fördel bindas med förtyngning så som en tungsstensskalle.

FILMTIPS!

FLUGFISKE I FANTASTISKA STENBITEN JAKT OCH FISKECENTER. MÄNGDER MED FISK!

Klicka på bilden för att komma direkt till filmen.

VINNARE OKTOBER: TOMMY SJÖHOLM 51 CM

SUPERSIZE ANMÄLAN

VINNARE OKTOBER: MARTINA SJÖSTEDT 96 CM

SUPERSIZE ANMÄLAN
SUPERSIZE ANMÄLAN
NOVEMBER: OZZIE MAGLIND
VINNARE
50 CM

VINNARE NOVEMBER: TONY SKALARE 121 CM

SUPERSIZE ANMÄLAN

VINNARE JANUARI: TOMMY ERIKSSON 92 CM

SUPERSIZE ANMÄLAN
SUPERSIZE ANMÄLAN
VINNARE FEBRUARI: MATTIAS THORSANDER 51 CM

Läs alla tidigare nummer online – självklart helt gratis!

10ÅRSJUBILEUM!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.