+MagazineFishEco #3 2020

Page 76

BUSTER JERK

FYRA SMÅ RÄTTER OM GÄDDAN SJÄLV FÅR VÄLJA! JAN OLSSON