+MagazineFishEco #1 2018

Page 1

#1 2018 s

o j l Ăś

F

ĂĽ p s

ti r A

k

* r la

ld i B

* r e

m l i F

e

L * r

n d n

ä

s e iv

r

a g n i


+MagazineDags och för första gången på mycket länge är det jag, Jan Olsson, som skriver denna ledare. Med både sorg och glädje i hjärtat. Både ni och jag är ju vana att dessa ord kommer från Sebastian Wiman, som tillsammans med mig startade denna Sveriges och Europas första digitala sportfisketidning 2011. Hans slit, envishet och fenomenala skicklighet med bild, ord och design har skapat själen i +MagazineFishEco. Sebastian har under denna tid skapat hela 36 fantastiska nummer som lästs många hundra tusentals gånger av sportfiskare från Sverige och Europa. Sebastian går nu vidare mot nya äventyr men kommer alltid att vara en del av

Omslagsfoto: Linus Fröhlich Detta nummer görs av: Ansvarig Utgivare:..................Jan Ohlsson Art Director:...........................Linus Fröhlich

denna publikations själ och en god vän, med dessa ord hyllar jag honom som en del av svensk sportfiskehistoria. Sebastian, du är fantastisk! Nåväl, the show must go on! I detta nummer hittar ni lite extra kul artiklar. Kul på så sätt att dom kommer från skribenter vi själva håller högt, t.ex. Pär Lindberg och Tobias Fränstam. Det bjuds på abborrartikel och havsöringsartikel. Vi bjuder också på färnafiske, betesbyggeri och mycket annat. Håll tillgodo och gillar ni vad vi gör så får du gärna berätta om oss för kompisen, dela på Facebook eller kanske bara skicka lite feedback till oss, vi vill gärna bli bättre!

//JAN O Kontakt: Ansvarig Utgivare:................ Jan Ohlsson............070 - 208 80 30 Mail: info@fisheco.se#1 2018

6 Den randige riddaren

INNEHÅLL

12 Fiskeguider

18 Nya beten i betesbyggartorget

32 Färnaminnen

Nya Hobie Compass

38 Nya prylar!

50 Rekordåret 2017

26

46 Test: Roots G2

64

56 Havsöring på kroken

Ett snällare bete blir till

FOTO: Linus Fröhlichn e ar d d i R

DEN RANDIGE

TOBIAS FRÄNSTAM

Abborren är en nyckfull fisk. I kallt vatten kan den vara en utmaning för de mest meriterade sportfiskare men genom att studera dess levnads­mönster går det att ligga steget före och förutsäga när och var abborren borde dyka upp. Under våren är fisket ofta kärvt men med dessa tips och trix kommer du komma långt på vägen mot en riktig bumling. Abborren börjar sitt liv likt många av våra sjöfiskarter i ett nedvisset natebälte i en grund, varm och vegetationsrik vik. Vårsolen gassar mot vattenytan och snart är abborrynglet inte längre ensamt utan under dagen kläcks tusentals av art­ fränder vilka alla driftar ut mot sjöns blå vatten­ massa. Först förbrukar ynglen den näring de har med sig från ägget. Därefter lever de sina första veckor med att jaga djurplankton i den fria vatten­ massan. Kring försommaren när ynglet vuxit sig någon centimeter stor kommer det åter in mot land för att jaga insekter längs med botten. I takt med att abborren växer blir dieten bredare. Om abborren­lyckas bli ett par år gammal och når en


storlek kring 15 centimeter blir fisk eller kräftor den huvudsakliga födan för resten av abborrens liv. Abborren är en stimfisk. Stimmen är oftast från ett fåtal till ett par hundra fiskar stora. Desto större abborren är, desto mindre är stimmet. För abbor­ ren är stimmet en förutsättning för jaktlyckan och ett skydd mot andra rovfiskar. Fisket efter abborre skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ av miljö fisket bedrivs i. På kusten finns nomadiska bestånd som vandrar mellan öppna­fjärdar. Här gör abborren utsteg i mellanoch ytterskärgårdarna under sommaren för att dra sig tillbaka till barnkamrarna som åmynningar, grunda avsnörpta vikar och eustarier för att leka på våren. I stora sjöar kan abborrens levnadsmönster likna en kustabborres. Här följer abborren till stor del de frilevande bytesfiskarna i sjön som nors el­ ler siklöja. Till stor del tillbringar abborren sitt liv på stora öppna fjärdar och påträffas mer sällan på grunt vatten undantaget lekperioden. I mindre sjöar och vattendrag väljer abborren livsstrategi efter de byten som är talrikast i området. Offsetriggade gummi­ beten fungerar ofta bra när lekmogen abborre stryker längs vegeta­ tionsbältena.

Stundande lek

Det svåraste i abborrfisket under våren är att komma­underfund med var abborrarna uppehåller sig från det att isen går till att själva leken äger rum. För att besvara denna fråga är det främst är två aspekter som man skall fundera kring. Dels vilken typ av miljö abborrarna leker i samt hur födo­tillgången i området ser ut. Lekplatser för abborre är inte lika enkla att urskilja som lekplatser för gädda, men det finns några tumregler. Abborrens yngel blir som tidigare nämnt frisimmande och lever mitt i sjöns vattenmassa direkt efter att de kläckts. Detta gör att abborren använder mer exponerade vassruggar och veg­ etationsbälten jämfört med gäddan vars yngel be­ höver grunda och mer skyddade uppväxtområden. Abborrhonorna föredrar uppstickande substrat som fjolårsvass eller grenar som de under parning­ sakten lindar romsäcken kring. Kan romstrumpan bara hänga någorlunda skyddat från väder och vind gör det inget ifall det är bråddjupt direkt utan­ för lekplatsen. Är det klart i vattnet går det att leta romstrumpor bland växtbälten och vassruggar och på så sätt bygga upp en känsla för vart lek­ platserna finns där man fiskar. En skillnad som jag upplever mellan kust och sjö är att på kusten leker abborren längre in i vikarna där vattnet gärna får vara utsötat som i mynningsområden till bäckar, åar och diken. Ofta direkt i själva mynningsområdet.

Det är inte ovanligt att se en romstrumpa av abborre i en exponerad vassrugge likt detta.


Till skillnad från gäddan är abborrhonorna sällan någon längre tid på lekplatsen. Abborrhanarna kan däremot samlas tidigare och vänta på honorna under­flera veckor. När en abborrhona väl leker går det snabbt och hela romstrumpan släpps på en och samma gång. Därefter lämnar abborrhonan lek­platsen för att återgå till sitt vanliga leverne. Att hitta var abborrhonorna ställer sig innan leken är svårt och utmaningen blir större desto större sjö eller vattenområde man fiskar i. Det starkaste sambandet på abborrhonornas avstånd till lekplat­ sen tycker jag verkar styras av deras favoritföda. I områden där dieten i hög grad består av strandle­ vande föda som mörtar, småabborrar eller kräftdjur kan abborrhonorna parkera tätt inpå de grunda vi­ kar och vassruggar där själva leken äger rum. Här kan de fortsatt jaga och låta rommen mogna tills lekförutsättningarna blir de rätta. I större sjöar där abborren till stor del livnär sig på pelagiska bytesfiskar som nors och siklöja parkerar de stora abborrarna inte på samma sätt kring själva lekplatsen. Min teori är att de stora abborr­ honorna behöver mycket föda och energi för att få rommen att mogna. Kombinationen av att det alltid finns tillräckligt med abborrhanar på lekplat­ serna gör att de även i lektid kan uppehålla sig i Romstinn gigant från en spegelblank aprilmorgon.

sitt pelagiska leverne. När förhållandena blir rätt går de snabbt in till lekområdet och släpper hela romstrumpan på en gång för att därefter gå ut i fria vattenmassan för att återuppta sitt nomadiska födo­sökande. Så för att hitta rätt fiskeplats innan leken ägt rum så måste man tänka efter ifall födotillgången i sjön eller kustområdet finns i närhet till lekplatsen eller en bit därifrån.

Efter lek

När leken är färdig sprider sig abborren snabbt. Återigen måste man ha kännedom om vad abbor­ ren jagar för byten i den miljön man fiskar. I större sjöar som exempelvis Mälaren med goda bestånd av nors kan efterleksfisket på abborre vara riktigt bra. Anledningen är att sjöns övre vattenlager fort­ farande är svalt. Den kallvattenälskande norsen förekommer då ytligt runt grundklackar och kanter vilket gör att man kan fiska effektivt på grov nors­

abborre som fortfarande är inom räckhåll. Spana efter måsdyk. När jaktruschen är igång trycks norsen upp hela vägen till ytan och när måsarna börjar dyka är fångst nästan given. I mindre sjöar eller längs med kusten kan benlöjans lek vara en höjdpunkt under senvåren. Benlöjan är en liten, slank och silverglittrande karpfisk. Benlö­ jan är vanlig i de flesta större insjöar och längs med kusten. Under maj-juni leker benlöjan över grunda stenbottnar med vegetation nära stranden där lö­ jorna samlas i stora stim. Under leken kan löjorna ses leka väldigt intensivt med fiskar som sprätter och hoppar vid vattenytan. Abborren är inte sen att upptäcka ansamlingen av alla bytesfiskar. Ofta står abborren parkerad dag som natt kring de lekande benlöjorna och gör med jämna mellanrum jak­ truscher in i stimmet. Detta fiske är ofta periodiskt och ibland kan man få vänta flera timmar till en hel dag innan jakten kommer igång. Men när abborren väl jagar, då är chansen god att fånga något riktigt stort.


Trots att fisket kan ha varit segt en hel dag så lönar det sig ofta att fiska hela vägen in i solens sista strålar. Abborren har ofta en aktivitetstopp i skymningsljuset både i sjö, älv, å och skärgård.

Tre favoritbeten för vårabborren Här är en mosaik av tre riktigt bra produkter som jag verkligen rekommenderar att pröva till vårabborren. Med dessa beten kommer du ha något som passar för alla de olika situationer som du kan stöta på oavsett ifall du fiskar abborren i fjällmiljö eller en utsötad havsvik på västkusten!

Berkley Pulse Shad

För mig är Pulse Shad ”Bread and butter” i abborr­ fisket. Oavsett vilken årstid eller miljö som jag fiskar i så är Pulse Shad med vanlig jiggskalle det bete jag använder allra mest. Detta bete fungerar lika bra att söka av stora områden med som att metodiskt fiska ut grov abborre på en avgränsad yta. En mer mångsidig jigg med lika god hållbarhet och till ett bra pris är svår att hittaej. Har du inte provat Pulse Shad kan du vänta dig en överrask­ ning i abborrfisket.

Berkley Drop Shot Minnow Stora abborrar är gamla och för att värna beståndet återutsätter jag ovillkorligen alla större exemplar.

Ibland när vattnet är riktigt kallt och då vanlig jig­ gfiske inte levererar så förlitar jag mig ofta på dropshot. Mitt favoritscenario är då bytesfiskstim parkerat upp kring en grynna eller strandbank och jag långsamt och metodiskt kan fiska en drop­ shotrig på botten under stimmet. Här stryker grova abborrar ofta kring och väntar spännt på en chans att attackera den småfisk som faller ut ur stimmets skydd. Var inte rädd för att använda små dropshot­ beten, jag har faktiskt fått några av mina största abborrar på de minsta dropshotjiggarna.

Berkley Havoc Sick Fish

Med realistiskt utseende som tindrande ögon och rygg-, buk- och sidofenor ser Havoc Sick Fish my­ cket realistisk ut. Sick Fish rör sig inte lika kraftfullt och snabbt som t.ex. en Pulse Shad och är ett bra komplement till övriga mer ”traditionella”-jiggar i jiggfisket. Detta bete är designat med slits i ryggen för att fiskas med offsetkrok och passar utmärkt till texas- eller carolinarig och jag har haft stor framgång med samtliga nämnda upptacklingar.


Simmande beten

Något jag aldrig blir klok på är varför vissa beten är bättre än andra. Just under våren har jag som absolut bäst framgång i abborrfisket med vanlig shadjigg. Egentligen är inte abborren särskilt ”trög” på våren, utan jag skulle mer vilja beskriva den som smal i preferensen av vad den tar för beten. Om man fiskar fel betestyp kan man orda­grant fiska­ihjäl sig utan att få en endaste kontakt, medan­ med rätt bete så hugger abborrarna omgående och aggressivt. Det som jag tycker är viktigt under våren är att använda simmande beten. Alltså jiggar tacklade med blyskalle eller på en rigg så de kan fiskas hem med lite tempo längs med botten. I de allra flesta fall föredrar jag något överförtyngda beten som håller djupet och sjunker ned snabbt till bot­ ten vid spinnstop. Dels är jigg ett bra bete för att snabbt söka stora områden efter abborre, men för mig är det ofta även det enda som verkligen triggar abborrarna att hugga. I de fall jag prövar långsam­ mare presentationer som dropshotfiske eller pirkar verkar abborren ofta tappa intresset då betet rör sig för långsamt. I jämförelse är det enligt min er­ farenhet bättre att fiska snabbt på reaktion och inte ge abborren någon betänketid alls. Som vanligt finns det ingen regel utan undantag och givetvis stora variationer mellan olika vatten så glöm aldrig att pröva vad som fungerar för just dig.

Det finns inget för tidigt

Ser jag tillbaka mot tidigare års abborrfisken är kon­ trasten stor. Från att knappt ha fångat fisk till riktigt bra abborrfiske redan från det att isen går. Abbor­ ren är en varmvattenälskare, men med lite teori och taktik går den lika bra att fånga året om. Ta med po­ laroidglasögon eller vattenkikare och håll utkik efter romstrumpor i vassruggarna i vår. Vad äter abborren i ditt vatten och vart parkerar de innan och efter lek? Varje vatten är unikt, men med efterforskningar om hur abborren lever där du fiskar kommer du att öka chanserna för napp många gånger om!

Äntligen vår, nu tar vi dem!


• STARKARE • NÖTNINGSTÅLIGARE • SMIDIGARE

Kolla in filmen om nya FireLine Ultra 8!

www.berkley.se


JAN OLSSON JAN OLSSON & MARKUS LUNDGREN Det jobb jag har innebär att jag varje år både fiskar och filmar med många av Sveriges hel ­eller deltidsguider. Jag tycker att många av dem, eller kanske alla till och med, får för lite beröm för hur duktiga de faktiskt är! Utan undantag har jag tillsammans med dessa per­ soner, och det är några stycken efter alla år, haft spännande samtal, utbytt erfarenheter och lärt mig nya saker och ofta fått nya infallsvinklar på mitt sportfiske. Allt detta oavsett hur själva fisket gått, d.v.s. bra eller dåligt, i stort sett alltid har jag varit

Guider vi gillar

DET GÄLLER ATT VÄLJA RÄTT nöjd. Jag har däremot inte så mycket erfarenhet från fiske med guider i andra länder om man un­ dantar det tyska Rügenfisket. Men, för en tid sedan var jag och min fru på en av Kanarieöarna och trots att jag underförstått försöker att avstå fiske på våra gemensamma resor föll jag tillbaka i beroendet och befann mig plötsligt på en guidebåt, sökande efter salta fiskar… Det var faktiskt slumpen som spelade in i hög grad. En eftermiddag gick vi på långpromenad och hamnade till slut på ett litet café vid en hamn. Lite skruvad som jag är sökte jag omedvetet men kanske självklart efter sportfiskebåtar, ja ni som

är lika skruvade vet vad jag menar. Letar man inte båtar så måste man självklart så fort man ser vat­ ten kolla efter fisk också… och är det ingen fisk vid stranden måste man ut på bryggan och leta vidare. Sitter det dessutom någon och metar på den bryg­ gan måååååste man bara stå och kolla en stund, enligt min fru alldeles för länge vilket förmodligen stämmer. Nåväl, bara några tiotals meter från vårt bord på caféet låg en riktigt flott turbåt, en sådan där med massor med spröt för big game fiske, kanske 100 spöhållare och såklart en mycket flott superförankrad stol för fajtande av tonfisk mm. Jag var bara tvungen att kolla in den och spankul­ erade över. På båten stod en solbränd kille i vita kläder och fixade med tafsar och riggar. Hela båten glänste, alla detaljer putsade och skinande blanka. Verkligen förtroendeingivande med all ordning och reda.

Barracudajakt

Mannen på båten såg mig snabbt, han visste direkt vad det handlade om. En fisketokig turist med drägel i skägget och fiskesug i blicken! Vi pratade

Kristian Keskitalo Erfarenheternas man och fd. professionell heltidsguide med otrolig detaljkunskap kring många olika arter och fiskesätt. Kristian har guidat upp min hitintills största röding dessu­ tom. En fisk jag aldrig hade fått utan hans hjälp!


en stund och vips hade han fått in mig på morgon­ dagens tur, vi skulle jaga barracuda, en helt ny art för mig, det lockar enormt. Good enough, min fru såg igenom mig direkt när jag brett leende kom till­ baka till cafébordet och suckade djupt men skrat­ tade också, jag fick ett ”ok” kan man säga. Morgonen därpå är jag först på plats, det finns flera besättningsmän på båten och allt är profes­ sionellt och snyggt, precis som mitt första intryck under gårdagen. Tre andra gäster droppar in var­ tefter, en dejlig dansk med havsöring som favorit­ fisk och två sköna britter. Båten lättar ankar och vi tar oss ut till ett grundområde där vi ska dra ­agnfisk till barracudafisket. Vi ägnar rätt mycket tid åt att fiska efter agnet med häcklor och räk­ bitar, det går trögt. Vi blir smått räddade av en liten fiskebåt som nätat upp en hel del smått sprat­ tel och som delar med sig generöst. Allt ner i live wellen och ett snabbt ”lines up” från besättningen och vi drar vidare mot djupare vatten och barracu­ dorna.

En glad Jan O, det ska fiskas stora salta fiskar… Mitt fiskesug är så där skönt befriande, jag vill bara ha ner grejorna och börja fiska, nästan som ett barn. Allt är nytt och spännande men… jag har redan börjat notera att kommunikation med gästerna inte är prioriterat. Besättningen och skep­ paren pratar mest med varandra, och vi gäster håller tillgodo med vårt sällskap. Under färden

Mike the Pike Puhakka! Heltidsguide sedan många år tillbaka och mannen som aldrig ger upp! Micke och jag har både filmat och fiskat en hel del privat tillsammans. Om Drugge har känslan som en guide ska leverera så har Micke energin! Han ger aldrig upp och hur grönjäv….t det än kan se ut så har han alltid en plan B, C eller D.

mot barracudorna snackar jag ”vanligt” fiske med min danska nya kompis och lyssnar lite på brit­ ternas förundran över hur Brexit gick till, något dom chockartat börjat förstå närmar sig med riktigt skumma konsekvenser. Nåväl, väl framme på hot­ spotsen söker vi ett tag. Jag hänger lite i kabinen å glor med skepparen på ekolodet. Ekolod är och

Ove Johansson Deltidsguide med trolling som favoritmetod. Självförtroendet och tekniskt kunnande ut­ märker denne herre! Jag har trollingfiskat med Ove flera gånger och alltid imponerats över hans järnkoll på utrust­ ning och hans självklara sätt att hela tiden beskriva vad som händer i fisket. Man är delaktig till 100%, vi snackar återigen det viktiga med att kommunicera med sin gäst.


har länge varit ett viktigt redskap för mig och jag frågar mycket om det vi ser på skärmarna. Jag får rätt enstaviga och generella svar, kanske stör jag, vad vet jag… kanske, bara kanske, anar jag att jag faktiskt kanske kan mer än skepparen om ekon, stim, hårdbotten eller mjukbotten än vad han kan… kanske…

Imitera och kopiera

Till slut är skepparen nöjd, besättningen får ner an­ karet och jag är superfiskesugen. Då är det första som händer något lite märkligt. Skepparen tar sig snabbt ut ur kabinen, greppar ett spö, agnar det, tar bästa platsen och börjar fiska. Efter någon minut av förviring börjar jag fråga ut en av killarna i besättningen om vad vi förväntas göra och får på en betesfisk och börjar mata ut den ”freeline” style. Jag tänker på det jag brukar tjata om i andra ar­ tiklar, imitera och kopiera dom som kan, så jag gör väl det. Jag försöker fråga om taktik, hur är hugget, ja generellt hur fisket bedrivs. Vi kör med cirkelkrok

och det innebär ju tex att man inte ”nitar” fisken som vanligt utan bara reser spöet mot fisken för att kroken ska fästa. Visst, jag får svar, vänliga abso­ lut, men korta, så korta att jag till slut struntar i att fråga mer. Förresten, efter en stund står även de två andra i besättningen med spön i sina händer, vi går från fyra fiskegäster till sju med besättningen… lite skumt och chanserna för en gäst att ta en fisk minskar märkbart… Skepparen inser nu att vi fyra gäster inte har riktig koll. Det är bra fart på vinden och starka ström­ mar som inte lirar med vinden och får frisimmande beten och oförtyngda linor att hamna lite hur som helst och vi trasslar in oss bra i varandra. Medan han själv fiskar får vi instruktioner hur vi ska läg­ ga linorna och det går lite bättre, kanske skulle instruk­tionerna kommit innan skepparen själv bör­ jade fiska, kanske… vad vet jag. Vi fiskar en stund, kanske 20 minuter innan skepparen ropar ”lines up” och besättningen sliter med att få upp ankaret.

Tobias Fränstam Tobbe och jag har inte fiskat så mycket ihop rent privat men med tiden har det blivit en hel del film och fiske i jobbet så att säga. Tobbe är ju helt magisk att fiska med. Hans kunskaper om fisken och dess beteende är outstanding. Får ni någonsin förmånen att fiska med Tobbe så garanterar jag att han är på exakt rätt plats och vid rätt tillfälle och man kommer hem med helt nya kunskaper kring fisk och fiske.

Det är det här man vill åt! Ett spö böjt till bristningsgränsen av en fisk man aldrig fångat förut!

Mattias Drugge Entusiasten och kom­ munikatören! Här har vi en kille med enorma kunskaper om kastteknik och fiske i strömmande vatten. Alltid positiv och man kan nästan känna att hugget ligger nära. Precis den känslan en guide ska leverera, sen kanske det inte blir fisk för fiske är ju fiske…


Väl på ny plats upprepar sig proceduren. Skepp­ aren är snabbt ut, först att hugga sitt spö agna på och börjar fiska. Han kastar ut lite mäsk, är tyst och koncentrerad med ryggen mot oss. Jag är sugen på att byta plats vid relingen denna gång men hinner inte med, jag är för långsam. Det är lite huggsexa om platserna längs med relingarna.

Lines up!

Vi testar ännu ett par ställen men får inget förutom ett hugg för en av britterna, tror vi i alla fall. När jag tror att vi ska byta plats igen efter ett nytt ”lines up” inser jag efter en stund att det var sista ”lines up” för idag, men först efter att jag frågat. Vi ska väldigt abrupt hem, utan en enda fisk… Ja, vi pra­ tar ju fiske, det blir inte fisk varje gång, det vet alla men… Under färden hem småpratar jag med de övriga gästerna, fenomenet Brexit dominerar, men jag är rätt mycket inne i mina egna tankar. Jag ana­ lyserar alltid mitt eget fiske och jag vill alltid göra mitt bästa och jag hade en skum känsla i kroppen,

ett lätt missnöje, en kliande lätt irritation. Grejen att överlista en för mig helt ny art, barracudan, är ändå rätt stor. Att inte göra det är ok, fiske är fiske, men att inte kunnat göra mitt bästa för att skep­ pare och besättning knappt kommunicerat och i mycket prioriterat sitt eget fiske! Det gillar jag inte. Förmodligen hade jag blankat ändå men det hade faktiskt känts bättre om jag hade haft känsla och förtroende för mitt fiske. Mina tankar gick till det jag skrev om i inledningen, alla dessa turer jag gjort med svenska och tyska guider å när jag tänker efter så har jag ju rent fan­ tastiska erfarenheter av laxfiskeguider från både Irland, Skottland och Norge. Nästan utan undan­ tag vill jag säga att dom är och har varit mästare i kommunikation. Under guidning eller fiske har vi konstant pratat fiske, taktik, teknik och strategi, dom har helt enkelt undervisat mig eller faktiskt som det ska vara helt enkelt guidat mig! Det har funkat bra till och med när vi vid enstaka tillfällen

haft lite språkproblem vilket vi inte haft under den­ na tur måste sägas. Polleten faller ner! Oavsett fisk eller inte, för så är fiske, så är just guidningen, dialogen, kommunika­ tionen och intresset för gästen det som i slutändan spelar roll, det fick jag för lite av här… Javisst, jag är kanske lite kräsen, ställer kanske högre krav än medelfisketuristen men återigen, det kunde med små ansträngningar varit en sååå mycket bättre upplevelse, även utan fisk, för så är fiske. I den här artikeln har jag faktiskt ta mig friheten att hylla några av alla dom som guidat mig under åren. Det enda sättet för mig att faktiskt göra något pos­ itivt av den här upplevelsen och få den här artikeln att inte bara handla om en mindre bra guidning. Jag tänkte hylla personer som alltid utan undantag sätter fiskegästen i fokus. Trots att flera av dem inte har guideyrket som profession så är de ändå ypperliga guider.

Kay Steinwerth Professionell betesutveck­ lare och deltidsguide i tyska Rügen. Ingen har som Kay fått mig att förundras över fenomenet ljus och vatten­ färg kopplat till betesval. Under tre dagar demon­ strerade han sina teorier kring UV-beten, vi följde ex­ akt hans instruktioner och fiskade faktiskt ”häcken” av alla andra dessa dagar. En fiskets professor med ordning och reda som mellannamn!World´s finest fishing lines

När drömhugget kommer – chansa inte!

13

veriges S v a t t E da beten! l å s t s e m

Vår mest populära trekrok. Känd för sin skärpa och styrka. Finns i en mängd storlekar och färger.

Dual Drag BROMS 20kg

• • • • •

200R

Prisvärda elmotorer! • Driftsäker • Högsta kvalité • Tyst • Miljövänlig • Stort modellutbud • Rostfri propelleraxel • Låg driftskostnad • Korrekt dragstyrka

x8BRAID

SXW44lbs

Distribueras av: WIGGLER AB, Brålandsvägen 13, 444 60 STORA HÖGA • www.wiggler.se

M E S LI VIC K gr 18

Mask & Maggot

VENOM SX Saltvattenmodell för montage i aktern

Lättkastad med lockande gång i alla farter. Vickar även när den sjunker. Kan spinnas, jerkas eller trollas. Perfekt till öring, lax, gädda och gös. Finns i upp till 37 färger per modell och i vikterna 15, 18, 20, 30, 40 och 60 gram.

En av ns navie Skandi a vobbler ld mest så er 15A Bomb 127 – nu i e r ! rg h et a f ä

Gilla oss på Facebook!Bullhead Jr

Ett lättfiskat downsizegummi som fiskar effektivt oavsett hastighet. Riggas helst med dubbla 2/0:or, antingen med shallowskruv eller flexhead. Passar även utmärkt till offsetkrok. Längd: 17 cm Vikt: 60 g Material: Plastisol Pris: 60:- för original, 80:- för handmålad Kontakt: Bs_Lures på Instagram och Brax Sabbath Lures på Facebook

Froglip Dragon

Ett bete framtaget för fiske när vattnet är riktigt kallt och gäddorna lika stela. Den stora, spretiga tailen ger betet en oerhört attraktiv och rullande gång, även om hastigheten är extremt långsam. Riggas med dubbla 3/0:or på shallowskruv eller flexhead. Längd: 30 cm utsträckt Vikt: 100 g Material: Plastisol Pris: 140:- för original, 160:- handmålad Kontakt: Bs_Lures på Instagram och Brax Sabbath Lures på Facebook


Ej namngivet än

Ett crankbait med lugn, vaggande gång. Främst framtaget för trolling men går även utmärkt att spinnfiska. Viktad slowsink. Längd: 26 cm Vikt: 180 g Material: Furu Pris: 450:Kontakt: Calmbaits på både Instagram och Facebook, calmbaits@gmail.com

Ej namngivet än

Ett tailbete med lugn, vaggande gång som är viktad slowsink.

Längd: 25 cm med utsträckt svans. Vikt: 85 g Material: Furu Pris: 350:Kontakt: Calmbaits på både Instagram och Facebook, calmbaits@gmail.com


Vane

Denna kastkanon har en fin slingrande gång vid vanlig hemtagning och fladdrar oregelbundet när den twitchas. Finns i både sink och slowsink och fiskar mellan 0,3 – 2 meters djup. Längd: 13 cm Vikt: 60-65 g Material: Bok Pris: 275:Kontakt: Stambaits på både Instagram och Facebook

Vane Jr

Har precis samma egenskaper som storebror fast i mindre modell. Längd: 10 cm Vikt: 42 g Material: Bok Pris: 275:Kontakt: Stambaits på både Instagram och Facebook


Happy 16

Ett downsizebete som trots sin något kortare längd ändå bjuder på rejäl profil och som har lyckats lura en toppfisk på hela 127 cm och 17,1 kilo. Längd: 16 cm Vikt: 50 g Material: Plastisol Pris: 89:- för original och 109:- för handmålad Kontakt: www.bonibaits.com, bonibaits@gmail.com, Bonibaits på både Instagram och Facebook

Preggo-fish Bladevibe

Ett sjunkande bladevibebete med lugnt vickande gång i låg fart och hårt slående i högre flyktfart.

Längd: 14 cm Vikt: 75 g Material: Trä Pris: Oklart men enligt Jimmie är det mödosamt att tillverka och blir därför ”inte ett av mina billigare beten…” Kontakt: info@jwlures.com, JwLures på både Instagram och Facebook


Spizznaze Jerktail

En rejäl storgäddstail som spinnfiskas eller jerkas på djup mellan 1 – 5 meter.

Längd: 30 cm utsträckt Vikt: 160 g Material: Ek Pris: 350:Kontakt: Bent Andersson ”bam lures” på Facebook och Bam_lures på Instagram

Ej namngivet än

En wobbler främst framtagen för trolling med två nosöglor. Den övre ger en djupare och mer stabil gång medan den nedre gör betet kraftigt rullande och mer grundgående. Finns i två varianter: en i sibirisk lärk som är sakta sjunkande och extremt rullande (lite fartkänslig) och den andra i tätvuxen furu som är suspending (sakta flytande). Penselmålade ögon och 8 lager C&W-lack på det. Längd: 27 cm Vikt: ca 120 g Material: Sibirisk lärk eller furu Kontakt: Pickadollbaits på Instagram
Hobie Compass

N YH E T !

Nu är den här – den mest prisvärda kajaken på marknaden. Hobie Compass. Hobie Cat har producerat fiskekajaker i San Diego Kalifornien i snart tre de­ cennium. Hobie fick ordentlig fart på fiskekajak­ industrin när de för över 25 år sedan släppte sitt revolutionerande trampsystem Mirage Drive. Under en lång tid har deras modeller Outback och Pro Angler varit de som de flesta haft siktet inställt på, men nu finns instegsmodellen Compass som är en avskalad hybrid mellan dessa två omåttligt pop­ ulära kajaker. Kajaken kommer i en längd, 12 fot (366cm) vilket är en standardlängd för fiskekajaker. Den är 86 centimeter bred och denna ytan tas det vara på! Du har grymma stå egenskaper med en försänkt lucka och gott om plats för att få bra grepp att stå upp. Det som är mest revolutionerande med denna kajak är dess pris, 23000 SEK för en ready to fish kajak med trampsystem tillverkad av högsta kvalité i USA. Hur kommer det sig att denna kajak kostar ungefär hälften så mycket som en Pro Angler frå­ gar man sig kanske? Jo om man har testat Hobies kajaker tidigare vet man att det ligger många arbetstimmar bakom varje kajak för att få till alla detaljer. Hobies kajaker kommer generellt väldigt utrustade från fabrik med mycket förberett såsom kabelgenomföringar, tracks, foammattor för att nämna lite. Grejen med Compassen är att Hobie valt att skala av alla dessa små detaljer och lämnar det till kunden att få möj­ lighet att uppgradera och bygga om sin kajak så den passar just ditt behov!

En annan grej som får priset att bli så lågt är Ho­ bies utveckling av Mirage Drive 180. Under 2017 släppte Hobie en uppgradering av deras tramp­ system som möjliggör att du kan snurra dina fenor 180 grader så du kan trampa baklänges. Med denna uppgradering öppnades möjligheten för att skapa en variant av deras traditionella Mirage Drive. Till Compass får man alltså deras beprövade och välrenommerade Mirage Drive utan backfunk­ tion, men man ges möjligheten att uppgradera den i efterhand! Så nu finns det en riktig utmanare på marknaden som pressar priset ordentligt. En fulländad fiskekajak för låga 23000 med trampsystem som är redo för mängder med uppgraderingar så den passar till alla sorters sportfiskare och deras äventyr. Är detta en kajak som intresserar dig, besök Kayakstores monter på Sportfiskemäs­ san (C13:29) där denna och många fler av Hobies populära modeller ställs ut. Följ oss på Instagram @kayakstorese och på facebook.com/kayakstore.se


Artikeln är en annons från kayakstore.se

Hobie Compass Tech Specs:

Antal: 1 Färger: 2, Seagrass & Slate Längd: 12’ / 3.66 m Bredd: 34” / 86 cm Kapacitet: 400 lbs / 181 kg Skrovvikt: 68 lbs / 31 kg Vikt, fullriggad: 87 lbs / 39 kg Skrovkonstruktion: Rotationsgjuten polyeten Pris: 22999 SEK Finns var: www.kayakstore.se


Fotograf: Jonas Nordigårds

Stockholmsmässan 16-18 MARS

Den perfekta starten på fiskesäsongen!

ÖPPETTIDER

Fredag 16 mars 09.00-18.00 Lördag 17 mars 09.00-18.00 Söndag 18 mars 10.00-16.00 Entrépriser: Köp på plats vuxen Köp på plats familj 2 vuxna+2 barn Barn & ungdom 7-17 år Barn under 7 år OBS-En entré gäller 3 dagar

190 kr 450 kr 90 kr Gratis

Barn och ungdomar

Sportfiskeskola

Unga sportfiskare

Under mässan kan alla barn, mellan 7-12 år, gå i sportfiskeskolan och lära sig mer om fiskeknepen som ger mer fisk. Under 60 intensiva minuter får du som deltagare i sportfiskeskolan först lära dig om våra vanligaste sportfiskemetoder och våra vanligaste fiskarter. Du målar sedan din egna wobbler från Abu Garcia och pratar mycket mer fiske. Det blir en perfekt introduktion till sportfiskets härliga värld. Sportfiskeskolan genomförs av elever från SportfiskeAkademin i samarbete med Sportfiskarna. Du som deltar får ett gratis medlemskap i Sportfiskarna resten av året! Alla som deltar får dessutom en fin presentpåse fylld med beten från Svensk Sportfiskehandel.

Förutom sportfiskeskolan finns en helt separat ungdomsmonter där alla barn och unga, familjer, föräldrar eller ungdomsledare som vill ta med barn ut på fiske är välkomna att få tips och idéer. Vi har förutom information om klubbar, fiskeläger och aktiviteter för unga en gör-det-själv-hörna med spinnartillverkning och flugbindning. Varmt välkomna att träffa oss som arbetar med ungdomsfiske i hela landet!

Begränsat antal platser. Start varje halvtimme.

1 SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018

Betesbyggare Succén med Betesbyggargatan fortsätter och som vanligt har vi samlat många av Sveriges ledande betestillverkare för att visa er hur det går till. Här snackar vi hantverk i toppklass och ett betesutbud som slår allt annat.

Betesbyggare på mässan: JW Lures Gäddgapet Brunnberg Lures Holme Baits Vassviken Lures Esox Gear Mangeboy Ceasar Lures BS Lures Gabriel Lures Dahlströmsflugan Schulz Lures Ulm Lures

Gruffdraget Calmbaits Ts Lures Mälaren Lures Ola Lures Bjerks Beten Mondrad Waide Lures Doyle Shads and Scraps The Countryfisher Jenzza Lures Jerry Vegas Robert ”Klarre” Klarström Gnaga Lures

SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018 2


Predatorer

stora scenen

Predatorfiske är hetare än någonsin och på mässan hittar du de flesta av de absolut kunnigaste fiskarna. Lär dig nya trender, hitta rätta utrustningen och passa på att träffa och prata med fiskarna du brukar läsa om i magasin och på websidor.

Se framträdanden från artister och lyssna på fiskekändisarnas föredrag

På mässan finns nybörjarkurser i predatorfiske, föreläsningar och ett fantastiskt utbud till alla typer av fiske. Flera av våra mest välsorterade sportfiskebutiker är också på plats och mässgolvet erbjuder ett otroligt välsorterat predatorsortiment.

Fotograf: Stinger Productions

STOCKHOLMSMÄSSAN 16 - 18 MARS

På Stora Scenen har vi alltid ett gediget program med föreläsningar och aktiviteter. Se nedan schema och under det kan ni framöver se en del extra information om olika programpunkter. Bla kommer världsberömde äventyraren och ”Big Fish Man” Jakub Vagner att gästa oss alla dagar på Scenen, Jakub har dessutom en egen monter ni kan besöka och få ett personligt samtal med honom på mässan

Testa drömspöt

På fredag den 16 mars kommer finalen av Fly vs Jerk gå av stapeln med alla deltagarna live på plats, lördag den 17 mars kommer vår auktion till förmån för Älvräddarna att äga rum kl 14.00 och på söndagen kommer allas vår Markoolio och gästar Scenen

De ledande grossisterna ställer ut på mässan så ta chansen och kläm och känn på årets nyheter. I leverantörsmontrarna hittar du flera av våra mest kända fiskeprofiler och de hjälper dig gärna med tips om vilka utrustningar som kommer passa bäst för just ditt fiske. En nyhet för i år är en 50 meter lång spinnfiskebana där du kan provkasta spinn och haspelspön.

Isfisketorget Det är många som har önskat att isfisket ska få en större del på mässan och en nyhet för i år är att vi har byggt upp ett isfisketorg för er som vill se det senaste som isfisket har att erbjuda.

NYHET på mässan 3 SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018

www.facebook.com/ sportfiskemassan www.instagram.com/ sportfiskemassan www.twitter.com/ sportfiskemassa

Specialfisketorget

Läs mer om mässan på www.sportfiskemassan.se

På specialfisketorget kan du träffa ledande havsfiskeprofiler, testa de coolaste nyheterna och inspireras till att boka olika fantastiska resmål.

Nya utställare 2018

Det finns en scen med föreläsningar, filmer och bildspel av bland annat: Joel Abrahamsson, Bosse Hall och Marcus Lundgren.

Yamaha Center Stockholm, UMS Almuminiumbåtar, Mercury, Svivlo, Hook Me Up, Traper, Nils Master and Bete, Fish Partner, Alutroll, Harvest Tackle, Icross Flyfishing, Intropris, Interfiske, Roland Jonsson Art Design, Kajakeriet, Kajaktjänst, Kayakstore, Best Fishing Crew, Fiske.se, Stockholms Fiske & Fritid, Tjäder-Läder, Vallure, Zpey And Pash, Art Merk Studio

Delta i olika workshops – Lär dig rigga sej & knyta tackel.

SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018 4


Äntligen är det dags för Sportfiskemässa igen! I år går mässan på Stockholmsmässan och vi kan som vanligt erbjuda er besökare ett oöverträffat utbud av alla sorters sportfiske. Vi har som vanligt en bra mix av utställare som täcker alla intressen inom fisket. Vill du klämma och känna på de senaste nyheterna så ta chansen att besök leverantörsmontrarna och prata om produkterna med branschprofilerna som varit med under utvecklingen. Är du mer gör-det-själv-typen? På mässan finns fler betesbyggare, flugbindare och andra hantverkare än någonsin.

Vi i branschen ser fram emot att leverera er en riktigt bra mässa och hoppas att ni inte missar chansen att träffa oss och möta likasinnade sportfiskefantaster. Häng med på mässan och hjälp oss att göra årets mässa till en show utöver det vanliga.

STOCKHOLMSMÄSSAN 16 - 18 MARS

Kajakfisketorget På Kajakfisketorget ställer våra ledande kajakföretag ut och visar 2018-års nyheter. Vi har byggt upp en ny bassäng där man kan testa kajaken och se hur den fungerar i vatten. Kajakfiskemagasinet kommer att intervjua landets kajakfiskeprofiler samt ha ett Scenprogram varje dag på Kajakfisketorget. Exempel på profiler på Scenen: Joel Abrahamsson, Albin Sharghi, Tommy Lönnebacke, Tommy Blommander, Felix Frey, Anton Tsvetkov.

Fotograf: Jonas Nordigårds

Gillar du filmer, böcker och artiklar så är de flesta mediaföretagen med på mässan. Flera av de största reseföretagen finns också representerade med sina fiskedestinationer.

Tag gärna med familjen på mässan. Det finns ett stort utbud av aktiviteter med bland annat V-logg workshop för dig som gillar blogga, en flugfiskeskola, en barnfiskeskola, tjejaktiviteter, ett metetorg, en betesbyggargata och en kastbana för flugspön. Gillar du bygga egna beten ska du ta en titt på Betesbyggarkiosken där man kan köpa grejer för betesbyggnad. Läs mer på www.sportfiskemassan.se för att se hela utbudet.

Metetorget

På årets metetorg kommer du som besökare få möjlighet att se och lära dig hur man knyter olika riggar till bland annat karpfisket. Du kan lukta, klämma och känna på olika mäsk och beten. Men framförallt få en massa tips och trix från riktigt duktiga karp, predator och specimenmetare! Utöver det kommer det finnas ett akvarium med karpar att förundras över från Aneboda fiskodling på Metetorget.

Trender

Det är fortsatt en stark trend med allt mer avancerade och påkostade sportfiskebåtar och det finns ett stort utbud från flera av de populäraste varumärkena på mässgolvet. Gäddan och abborren är just nu de mest hypade artena och mediautbudet samt tillgången på utrustning riktat mot det just fisket har aldrig varit bättre. På mässan kan ni träffa de flesta av fiskeproffsen ni läst om eller sett på filmer. Ta chansen och möt någon av just dina favoriter personligen och passa på och ställ frågorna som du inte fått svar på i media.

5 SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018

Självklart bjuder vi på kaffe, trevligt snack om mete, sportfiske och allt där emellan.

Communitygatan Här presenteras bloggare, Youtubare med flera som bland annat skriver och filmar för Sportfiskemässan, flera utav dem kan du träffa på plats på mässan 2018 – Välkommen!

SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018 6


Fotograf: Jonas Nordigårds

STOCKHOLMSMÄSSAN 16 - 18 MARS

Flugfiske

Sportfiskemässan är årets viktigaste mötesplats för flugfiskare. Här hittar man de ledande flugfiskeföretagen och det finns ett brett utbud för såväl nybörjare som inbitna flugfiskare. Lär dig tips och trix från några av våra bästa flugbindare och träffa alla fiskekändisarna. Är det dags att uppdatera fiskeutrustningen inför kommande säsong? Då kan du besöka exempelvis Vision, Guideline, Hardy eller Loop som visar sina hetaste spön och nyheter. Både på kastbanan och i deras egna montrar.

Flugbindargata

casting cup Edgeflyfishing Casting Cup är en av mässans största publikmagneter och i år blir det åttonde året i rad som tävlingen avgörs på mässgolvet. Alla som vill kan vara med och utmana ett flertal av våra bästa flugkastare. Vi tävlar som vanligt i tre disipliner: One Shot, Switchcast och Trout Distance. Varje dag är det kval på förmiddagarna och finalen går under eftermiddagen. Ta chansen och delta själv eller var med och heja fram deltagarna i publikhavet som omger kastbanan.

Lär dig tips och trix från några av våra bästa flugbindare. På flugbindargatan finns ett flertal av våra mest välrenommerade flugbindare som binder allt från lax- och gäddflugor till torrflugor och nymfer.

Kastkurser

7 SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018

Fotograf: Stinger Productions

Varför inte prova på flugfiske? På mässan finns det nybörjarkurser varje dag, både för killar och tjejer. Det går även utmärkt att låna med sig spön från leverantörerna och prova senaste spöna och linorna på den väl tilltagna kastbanan.

Fiskeäventyr

Träffa guider från ett flertal destinationer på mässan. Det finns ett brett utbud av bokningsbara fiskeupplevelser representerade så passa på att ställa frågor och prata om ditt drömäventyr med de som kan destinationerna och vet när det är bäst att komma på besök.

SPORTFISKEMÄSSAN BILAGA 2018 8


FÄRNAMINNEN CHRISTIAN OTTOSSON

CHRISTIAN OTTOSSON & JIMMIE SKOGLUND

Jag tittar ut genom fönstret, snön täcker marken och träden är tyngda av den tjocka massan. Temperaturen visar minusgrader. Jag blundar, lutar mig tillbaka på stolen framför datorn och drömmer mig bort.


Ljudet av porlande vatten når mina öron, även dof­ ten av nyutslagna björkar gör sig påmind och jag ser gräset framför mig som börjat grönska när na­ turen återigen har vaknat till liv. I min dröm befinner jag mig vid en å en vårdag någonstans i Sverige, jag drömmer om att få se en färna gå upp och sör­ pla i sig min brödbit, en vattenyta som exploderar och en fantastisk fight som följs.

Okomplicerat fiske

Färnan är en högt uppskattad art hos framförallt metare, men jag tror de flesta sportfiskare skulle bli glatt överraskade om de bara gav fisket efter fär­ nan en chans. Många tror tyvärr att metet är kom­ plicerat, att det krävs mängder med utrustning och att man måste spendera flera dygn ute vid en sjö för att fånga en fisk, men så behöver det absolut inte vara! Att meta färna är väldigt enkelt, det som krävs är ett spö, en rulle, en krok och en limpa franskbröd. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara för att prova på. Att frilina färnan är nog bland det mest spännande fisket man kan uppleva, man följer sin bröd-ag­ nade krok nedströms och vilken sekund som helst kan en färna stiga och sörpla i sig brödbiten, för det är vad de gör, sörplar. Färnorna får nämligen till ett ljud som man snabbt lär sig att känna igen när de äter från ytan. När man sedan lyfter spöt och krokar så exploderar ytan och fisken rusar, man blir lika förvånad varje gång hur starka dessa fiskar är. Ren magi! Någon knackar mig på axeln och väcker mig ur min dagdröm, barnen vill något och utanför ligger snön kvar… Fast jag kan snart sätta mig framför datorn igen och jag börjar genast leta upp bilder från förra våren när jag och min gode fiskekamrat Jimmie Skoglund spenderade ett par dagar utmed en å. Bild efter bild skapar mer fiskesug än vad som är hälsosamt...

När löjorna flyr i panik från brödbiten är färnan i närheten.

Vi börjar vid ett fint bakvatten

Jag blundar och förflyttar mig tillbaka till de dagarna vid ån. – Här börjar vi säger Jimmie. Vi befinner oss vid en lång sväng av ån där det är ett fint bakvatten framför oss. Jag kastar ut några brödbitar som sakta börjar röra sig med den svaga strömmen. Några löjor är snabbt framme och äter, men efter knappt en minut flyr de i vild panik och kort efter kommer en färna upp och sörplar i sig en av brödbitarna. Jag tar snabbt fram mitt spö och fäster en bit bröd på min krok och svingar ut den, jag låter den följa med strömmen och när den når samma plats så stiger färnan igen och brödbiten försvinner, jag väntar en kort stund innan jag krokar och ytan exploderar. Fisken gör en rejäl rusning så slirbromsen får job­ ba, spöt bugar djupt och adrenalinet flödar i kroppen! Efter att fisken gjort några vändor bland näckrosor och vass kan jag äntligen håva den. – Ibland är det enkelt säger Jimmie med ett stort leende.

Jag lyfter upp färnan ur håven för några snabba bilder innan den får simma tillbaka igen, en fin fisk på cirka två kilo. Men vikten spelar mindre roll, den gav mig ett fiskeminne och sådana kan man inte få för många av.

Ännu ett fiskeminne

Vi rör oss uppströms, skjuter ut några brödbitar med våra slangbellor och följer dem nedströms med stora ögon för att se om någon mer färna visar sig och tar en bit. Tillslut, precis vid kanten av strömmen ser vi en färna ta en brödbit. Vi turas om

Adrenalinet rusar när en fin fisk ligger i håven.


och den här gången är det Jimmie som ska svinga ut en bröd-agnad krok. Den hamnar perfekt och det tar bara någon sekund innan den försvinner och sedan rusar färnan ut i strömmen och Jimmie får jobba med att få in den till håven. Men tillslut ligger den där, en otroligt fin fisk som gav ännu ett fiskeminne! Vi har en fantastiskt rolig dag vid ån, vi fångar flera fina färnor, missar även några såklart, men det hör till. När kvällen kommer väljer vi att sätta upp våra sängar utmed ån och eftersom vädret är fint behövs det inga tält. Att sova under bar himmel är som balsam för själen! Perfekt krokad i mungipan.

Strax efter klockan fem på morgonen vaknar jag av röster, jag kämpar för att få ögonen så pass vakna att jag kan hitta någon som hör till rösterna. Till slut ser jag två metare på andra sidan ån komma smygandes och en av dem utbrister helt plötsligt. – Öhh, det ligger ju några och sover där. Jag vinkar åt dem och säger hej, men de ger mig bara en skeptisk blick tillbaka och försvinner vis­ kandes därifrån. Själv sätter jag mig snart upp och startar gasolköket för att få lite nykokt morgonkaffe. Efter frukosten börjar vi fiska en sträcka som är mer inramad med mycket buskar, många svängar och trånga passager. Vi märker snart att färnorna

inte alls tar från ytan lika snabbt som dagen innan, när de kommer upp är de otroligt försiktiga och knuffar mest på brödet. Men vi lyckas kroka ett par stycken under förmiddagen. Framåt lunchtid lyckas Jimmie få en färna att för­ siktigt ta ett par brödbitar som han har slängt ut i ån, platsen är näst intill omöjlig att fiska ifrån på grund av växtligheten runt omkring... Så för att ha en chans att kroka den får han ta det lite längre än vanligt, han ålar sig ut på en tjock björkgren som hänger ut över ån. Under tiden står jag och skrattar­ åt spektaklet, men han lyckas släppa ut sin bröd­ bit och på något märkligt men helt fantastiskt sätt


En fin färna för Jimmie fångad på ett spektakulärt sätt!


Det är en fin känsla att få se en vacker färna simma tillbaka. kroka, drilla och håva färnan medan han själv lig­ ger kvar på grenen. Vi skrattar och är nog båda lika euforiska och lätt chockade över det som just skett. Snacka om fiskeminne! Någon knackar mig återigen på axeln och jag får lämna min dagdröm precis som tidigare. Barnen vill gå ut och leka i snön... Det är minnena som skapas vid vattnet som man återvänder till, känslorna kan nästan upplevas igen. Snart är det återigen vår och nya fiskeminnen ska skapas utmed någon å som man kan tänka på när snön ligger tjock utanför fönstret. Så glöm inte att då och då stanna upp, andas in och skapa minnen för livet!

En bit franskbröd på kroken är allt som behövs för att lura färnan från ytan.


FAKTARUTA – METE EFTER FÄRNA  Ett 10-12 fots spö är att föredra, gärna med bra ryggrad då färnan är stark!  Inom metet används inte gram som kastvikt utan istället lbs. Så vill man ha ett spö anpassat till mete är ett specialistspö på 1,5-1,75 lbs ett bra allroundspö till flötmete, frilina och bottenmete efter färna.  En haspelrulle i storlek 2500-4000 är perfekt, gärna laddad med nylonlina runt 0,23 mm. Föredrar man flätlina så rekommenderar jag en lina runt 0,12-0,14 mm.  Används flätlina tappar man stretchen från nylonlinan och det är enklare att räta kroken när man krokat färnan, så ställ in slirbromsen rätt!  En enkelkrok av modell widegape i storlek 4-6 är mitt förstaval och bra märken är Drennan och Kamasan.Berkley

Cutter

Cutter är en amerikansk jerkbait-vob­ bler som inte enbart fiskas likt en vob­ bler vid invevning utan även går att jerkbaitfiska så att betet simmar sida till sida. Betet svävar, har långsmal kropp, sylvassa krokar och rasselkam­ mare. Jerka betet och ge det slacklina mellan varje slag så det glider ut or­ dentligt i svängarna. Huggen kommer ofta snabbt och hårt medan betet står still i vattnet! Cutter fiskar effektivt på 1,5-3,5 meters djup. Finns i två stor­ lekar, 90 mm och 110 mm.

Rek. pris: 99:www.berkley.se

Abu Garcia

Revo X

Revo X är ny i Revo-familjen. Den bygger­på ett stativ i den lätta, starka, korrosionsbeständiga X2-Cräftic™-­ legeringen. Och med en magnetkast­ broms av smidig MagTrax-slag samt den jämna och stadiga slirbromsen Carbon Matrix™ har du en rulle som är utmärkt till allroundfiske efter abborre, gädda, gös och mycket mer. Allt till en mycket bra prislapp. Finns med tre olika utväxlingar: 6,6:1 – HS 7,3:1 – Winch 5,4:1

Rek. pris: 1599:www.abugarcia.se

Penn

Conflict II

Du kan se hur stadig och stenhård Penn Conflict II är. Detta trots att den är den lättaste haspelrulle som Penn byggt hittills. Stativ och rotor är konstruerade enligt RR30 Rigid Resin, vilket ger låg vikt, men samti­ digt oerhörd styrka. Silkeslen HT100-slirbroms, högkvalitativa kullager i rostfritt stål och en spole som har en gummibeläggning, där inte ens den halaste superlina glider.

Rek. pris: 2299:www.penn-fishing.se


Megaware

Keel guard

Med Keelguard från Megaware kan du göra strandhugg och glida över grunda steniga vatten med mer säkerhet. Detta kölskydd som enkelt monteras på glasfib­ er-båtar är gjort av ett slitstarkt material med självhäftande lim från 3M. Mojoboats har nu exklusiv agentur på produkter från Megaware. Ej att förväxlas med billigare kopior, Megaware Keelguard är originalet och den mest hållbara på marknaden. De kommer i längder från 5 till 12 fot vilka passar båtar från 15 upp till 30 fot. Keel­ guard finns på Mojoshop i svart och vitt, men fler färger finns att beställa.

Shimano

Sustain FI

En mångsidig fram­ bromsad rulle i coresoild-serien med olika utväxlingar. Den har teknologier som gör den lämplig för både sött och bräcktvatten, X-protect skyddar rullens inre delar från salt, dam och grus. Bromsen är av cross carbon och Rigid support drag som ger den en bromsstyrka på 9-11kg beroende på modell. Sustain är en rulle för dig som fiskar allt från lättaste abborre fisket till kustfiske efter havsöring eller gädda. Alla modeller i serien har HAGANE kropp och drev som ökar livslängden. Sustain finns i storlekarna 2500-5000.

Rek. pris fr. 1895:www.mojoshop.se

Rek. pris: 3999:-

Nitro

Linspolehållare

Efterlängtat från Mojoshop! Line Spooler som normalt bara finns standard på värstingbåten Ni­ tro Z21 finns nu i lager hos oss! Använd denna univarsallinspolhållare att fästa ditt tafsmaterial eller bulkspolar med reservlina. Monteras vart somhelst i båten men vi rekommenderar under en lucka för att skydda linorna bättre mot solen. På denna spolhållare kan du få plats med all lina eller tafsmaterial du behöver under en säsong. Ett tips från oss är att trä över ett rejält gummiband över varje spole för att låsa ändarna från att rulla av och trassla.

Rek. pris: 699:- (fri frakt) www.mojoshop.se


Abu Garcia/Svartzonker

Shimano

Enkelt och utan ansträngning simmar den fram i en skön och vid Srörelse när du vevar hem den. Knycker du till den lite mer så glider den tydligt från sida till sida och vinklar upp buken i en så kallad ”bellyflash”. Ett oerhört lättfiskat och effektivt bete, som du kan både kasta och fiska hem med de flesta utrustningar. Två storlekar på 12 cm/70 gram och 15 cm/100 gram och en rad läckra färger.

Shimano Compre Muskie spinnspö är ett helt nytt spö med komponenter av högsta kvalite gjort för krävande fiske efter gädda. Klingan har en snygg blå finish och är gjord i 24 tons grafit, har en snabb progressiv aktion för bästa känsla och egenskaper vi kast och drillning. Fuji Alconite spöringar med en solid topp-ögla. Rullfästet är ergonomiskt utformat med bra grepp, på 8´6an har du en väl tilltagen trigger för bästa grepp när du kastar beten över 340 g som är kastvikten. Finns en Dowsizer version 7´6 21-56 g, Allround 8´ 56-170 g och för de största betena på marknaden, 8´6” 170-340 g. Spöna är odelade.

McJerk

Rek. pris: 189:www.abugarcia.se

Compre Muskie

Rek. pris: 1499:-

Rapala

Super Shawow Rap

Kan vevas hem som en vanlig wobbler med en rullande gång, jerkas hårt för en oregelbunden bred sida-sida gång för att täcka vatten eller twitchas sakta när du vill stanna i huggzonen. Super Shadow Rap har ett extremt bra ”häng” i vattnet, effektivt vid lång vevstopp för tjurig fisk eller i kallt vatten. Med en vikt på 77 g är den lätt att fiska med både haspel­ utrustning och spinn. Super Shadow Rap har redan många stora gäddor, gösar och öringar på samvetet. Finns i 15 naturtrogna fantastiska färger.

Rek. pris: 189:www.rapalapike.se


Rapala

X-rap Peto

”The Finnish Beast” är ett hybridbete där man kombinerat en nyutvecklad Rapala X-Rap hårdkropp med en printad gummi kropp med paddel. Den är sakta sjunkande samtidigt som den håller sig i ett perfekt horisontalt läge. X-Rap Peto har kickande och rullande rörelser. Peto går att fiskas både supersakta, snabbt och passar från grunt till medeldjupt vatten eller fiskas pelagiskt. Det följer med en extra bakkropp som är lätt att byta. Krokarna är VMC Costal Black och är klibbigt vassa. Peto finns i 15 färger som är noga utvalda och designade för europeiskt gäddfiske. Djup: 0.5-1 m, längd 20 cm, vikt: 83 g, krok: Two No. 2/0.

Rek. pris: 189:www.rapalapike.se

Rapala

X-Rap Scoop

Ett helt nytt skeddrag från Rapala. X-Rap Scoop har en sakta rullande gång med stora sida - sida rörelser. När man gör ett spinnstopp så sjun­ ker den som ett fallande löv ner i djupet likt en döende fisk. X-Rap Scoop passar allt från grunda vikar till pelagiskt fiske. X-Rap® Scoop finns i 14 fantastiskt läckra färger och är ett året runt bete. Passar till gädda och andra stora predatorer. Djup: 1.6, längd: 14 cm, vikt: 68 g, krokar: No. 2/0 & 4/0.

Rek. pris: 169:www.rapalapike.seWestin

Monstervibe (Colorado)

Sometimes it takes a monster to catch a monster. And that’s exactly what the in-your-face MonsterVibe Spinnerbait from Westin is designed for! With a simple cast and retrieve you can create a whole heap of chaos under the surface that will have the big mamas fighting on who will get it first. The MonsterVibe features a weedless design making it easy to fish in heavy cover. We also gave it some extra spice attaching a RingTeez CT on the trailer hook, giving it the benefits of several lure styles in one. This is one seriously tough spinnerbait that is easy to fish and brings fantastic results, so, go to the weeds and bring out the big mamas from the dark!

• Hand painted detailed colors • Custom-made Westin Double Colorado blades • Weedless design •Fishable at extremely slow speed • Heavy duty Ø 1,5mm wire • 65 g Rek. pris: 179:www.westin-fishing.com

Westin

Tommy the Trout HL/INLINE

Tommy was already an unhappy fish – his amazing, lifelike detail and unrivalled swimming action made him lunch fodder for all kinds of toothy predators. Now things just got worse for poor old Tommy as he’s now available in an in-line version, meaning he will never get away from those snapping jaws! The inline rig system features a 90lbs seven-strand Ameri­ can Fishing Wire that runs through a specially designed tunnel in the head of Tommy. The rig with two strong trebles connects to the body via a special click-and-lock system that automatically releases when a fish is hooked. A hard lure/swimbait with SemiSoft fins, realistic swimming ac­ tion with belly flashes and a line up with amazing hand painted colors.

• Material: ABS plastic • Lead free • Running Depth: 0,5-2m • Hand painted detailed colors • 20 cm • 90 g Rek. pris: 229:www.westin-fishing.com


I-PILOT BT - DIN BÄSTA FISKEKOMPIS Minn Kota i-Pilot BT med den elektroniska GPS ankringen Spot-Lock gör underverk för ditt fiske. När du hittar din favoritplats, tryck på Spot-Lock ankringsknappen och låt trollingmotorn hålla din position. Resultatet är häpnadsväckande och den mest exakta elektroniska ankringen på marknaden.


T A T S TE Vissa spöserier håller i sig över tiden! De första Roots-spöna fiskade jag med 20122013 och var redan då förtjust i flera av modellerna. Jag tror att det här var en av dom första spöserier vars design och utveckling verkligen kunde knytas till en svensk sportfiskeprofil, i detta fall grymma Jimmy Lindahl som designat hela spöserien åt CWC, inkl denna uppgraderade serie.

Under 2017 fick Roots en ny look och lite andra egenskaper, generation 2, och jag har i skrivande stund faktiskt fiskat med just detta spö, 7,9 fot 170 gram i drygt ett år. Som så många av spöna jag testar har det fått hänga med under dagar i Rügen, på Mälaren och på Vättern. Just detta spö kan ha satt rekord bland alla spön jag testat i antal drillade gäddor under testfisketiden. Det fick följa

BFT Roots G2 7’9” -170 gram JAN OLSSON

JAN OLSSON & ANNA BERG

med ut under en speciell period förra våren när jag hade ett absolut magiskt vårfiske efter riktigt flotta gäddor. Ett gäng fiskar på 5-6 kilo och en galet fin vårfisk på ca nio kilo toppade detta mälarfiske un­ der några dagar på raken när allt stämde! Denna nya uppgraderade Roots-serie består av åtta spön, 6,9 fot upp till 9 fot. Alla designade för just gäddfiske i olika situationer och med olika betestyper. Klingorna är metalliskt gröna, tidigare mattsvarta, och med mörka gröna lindningar med inslag av silver runt spööglorna. Nu till just 7,9 fotaren. Bakhandtaget är av kort butt-typ med exponerad klinga fram till handtags­ delen som börjar med kork innan själva rullfästet, efter rullfästen finns faktiskt ett framhandtag, inte självklart numera. Rullfästet är av beprövad modell från Fuji lixom ringarna. Spöet har 10 ringar totalt inkl. toppögla, fem av dessa är enbenta. Spöet är tvådelat med spigottholk mellan delarna. Aktionen är lätt toppig med en riktigt tuff och tjurig underdel.


Framhandtag finns, dock något kort.

Tvådelat med Spigottholk.

Kort bakhandtag och exponerad klinga för att jaga vikt.

Jajamen, krokhållare på plats!

Framhandtag finns, dock något kort.


Omdöme

Som sagt, det är många gäddor som dragit i detta spö. För att vara subjektiv tycker jag faktiskt att det är rätt snyggt, ögat ska ha sitt. Längd och aktion är kanske helt optimalt för ett spö som täcker många situationer. Jag har fiskat jiggar upp mot 150 gram samtidigt som betydligt lättare jerkar och mindre wobblers och det har fungerat kanon. Värt att nämnas, om du gillar att köra jerkfiske ”old style” så funkar det över förväntan bra. Kastlängderna är riktigt bra, det blir rejäla hastigheter på betena så man får ha lite koll på rullens bromsinställningar. Spöet är känsligt och förmedlar mycket informa­ tion till fiskaren, ja smått elektriskt, och avvägnin­ gen mellan den lite toppigare överdelen kontra den urstarka underdelen är riktigt bra. Viktigt! Jag har mestadels använt en Shimano Tranx 301 som rulle och den har gett fin balans till spöet och kombon känns lätt och behaglig under fiske. Mothuggen sitter som en smäck och spöet är hyfsat följsamt trots den hårda underdelen! Ja, för er som läst mina tidigare omdömen om Roots-spön så märker ni att jag inte har ändrat uppfattning. Roots G2 7,9 170 gram är ett riktigt bra allround spö för det mesta gäddfisket i våra vatten. Fishability faktorn är mycket hög, jag gillar det helt enkelt stenhårt!

Plus

Mångsidigt Lätt och välbalanserat Snyggt

Minus

Enbenta ringar är en styggelse! Så, nu har jag sagt det! Tillverkare: Catch With Care Längd: 7’9”/233 cm Vikt: 217 gram Antal delar: Två

Uppgiven kastvikt: max 170 gram Antal spöringar: 10 st inkl. toppögla Material handtag: Kork hela vägen Listpris: 2.595:-

Magiskt vårfiske 2017 med Roots G2.ANNA BERG

SPORTFISKARNA

Så här en bit in på 2018 har det redan trillat in flera regfiskar på Sportfiskarna. Vad det blir för rekord i år ska bli spännande att se! Här kommer en liten tillbakablick från det gångna året..

 Håkäring 282 cm

Att djupen på 10-gradarn, Skagerak, levererar rekordfiskar är ingen nyhet. Per Alexandersson från Falköping, lyckades i somras kroka en brutalt stor svensk haj. På 450 meters djup högg denna håkäring på hans makrill. 282 cm lång och upp­ skattad vikt runt 270 kg! För håkäringen räcker det med att mäta längden för att få registrera, för att den snabbare och smidigare ska kunna släppas tillbaka.

Blålånga 10,25 kg

Även nytt rekord på blålånga togs på 10-gradarn. En sommardag i juli fiskade Daniel Lindblom, från Göteborg, på detta artrika storfiskvatten. Även han lyckades med en makrill lura en rekordfisk att hugga. Blålångan vägde 10,25 kg och mätte 127 cm!

 Större kungsfisk 1,568 kg

Anders Nilsson, från Lindome, har slagit ett tidig­ are rekord som har stått sig sedan 2009! En som­ mardag i slutet av augusti, nordväst om Käringön, föll denna fisken för hans pirk. På 130 meters djup tog en 51,5 cm lång och 1,568 kg tung större kungsfisk. Med över ett halvt kilo ökade rekordet på denna vackra djuphavsfisk, som inte är allt för vanlig i våra vatten.


 Paddtorsk 603 g

I Fjällbacka skärgård, även kallad ”världens vack­ raste skärgård”, semestrade Jacob Folin, hem­ mahörande i Arboga, med sin familj när han blev svensk rekordinnehavare. Jacob, som är 12 år gammal, är yngst i Sverige med ett sportfiskere­ kord! På bottenmete tog denna paddtorsk som vägde 603 g och var 33 cm lång. Vi hoppas att sportfiskeintresset håller i sig, för denna grabben är vass!

 Fenknot 1,03 kg

Rekordet på fenknot har passerat kilosgränsen! ­Mikael Jeffberg, från Pixbo, åkte söderut och fiskade spätta i Öresund tidigt i oktober. På en bot­ tenmetad borstmask högg det en riktigt fin bonus­ fångst. Denna fenknot vägde 1,03 kg och var 46 cm lång, och befann sig på 10 meters djup.

 Indianlax 272 g

I Ragunda, Jämtland, ligger vattnet Abborrtjärn­. I detta vatten hade Andreas Ekfeldt, från Jönköping, tillstånd att provfiska när denna indi­ anlaxen högg på hans skeddrag en tidig morgon i slutet av juli. Detta är ett fiskevårdsområde där det idag inte går att köpa fiskekort. Förra året rapporterades den första indianlaxen in till Sport­ fiskarna, och blev därmed ett svenskt rekord. Andreas slog nu det med sin fisk på 272 g och 30 cm.


 Kanadaröding 13,84 kg

Rickard Linderot, rekordjägare från Umeå, har länge riktat fisket efter den rekordstora kanadarödingen. Tiden han har spenderat på björkvattnet i Tärnaby gav äntligen resultat. På en trollad sked, en junikväll, tog kanadarödingen som vägde 13,84 kg och var 104 cm lång! Rickard innehar även rekord på gräskarp och sutare.

 Karp 13,84 kg

Första Svenska karpen över 30 kg! Japp, den står Anders Lundmark för. En inbiten karpfiskare från Knislinge, som en septembermorgon fick ett hugg han aldrig kommer att glömma. Rekordkarpen som petade i sig Anders boilie, vägde 32,45 kg och mätte 99 cm! Hon fick syna land en stund vid Stubbetorpssjön i Blekinge innan hon fick simma tillbaka!

Grattis alla rekordtagare till era fantastiska fångster! Vi önskar er ett fortsatt ”skitfiske” detta år!


REVO 4 DEN NYA GENERATIONEN Revo lågprofilrullar tar nu nästa steg i utvecklingen. Starkare broms, förbättrad frikoppling och enklare åtkomst för justering av centrifugalvikter. Allt för att ge dig som sportfiskare en fantastisk upplevelse.

Lär dig mer om nya Revo Premier!Öringar som fastnat i rensgaller

BLI MEDLEM VIA SWISH SWISHA 200:OCH DITT PERSONNUMMER

SWISHNUMMER: 123 471 82 43

Död utter som fastnat i en undemrålig ränna


PÄR LINDBERG

Celina drömmer om den stora silverblanka havsöringen som är drivkraften och får henne att göra kast efter kast utan att tröttna...


Bland kobbar och skär håller de åtråvärda silvertorpederna till. Ofta på bara stöveldjupt vatten. Vid en grundflad med leopardbotten börjar jag alltid mitt fiske. Havsöringsfiske har sedan länge varit en passion för mig. Öringarna är ibland ganska svåra att överlista anser många. Men många års erfarenhet av havsöringsfiske i Stockholms skärgård har gjort att jag sällan går hem lottlös. Öringfisket har blivit bättre de senaste åren tack vare stora fiskevårdsinsatser och stödutsättningar av öringsmolt. Ibland får man göra många kast mellan öringarna men vissa dagar nappar de gärna. När min fiskekompis Ivan Tezi och jag en vår kom till en vik där vinden låg på, fick vi bägge hugg i första kastet. Också i vårt andra kast fick vi på fina öringar. En släppte men tre landade vi. Då är fisket fantastiskt roligt och de hoppglada havsöringarna brukar showa rejält med sina luftsprång.

Minimimåttet på havsöring är 50 centimeter på Ostkusten. Kortare öringar än så måste man alltså släppa tillbaka för att låta dem växa till sig. Det är en bra regel som gynnar beståndet av havsöring och höjer medelvikten, vilket vi som sportfiskar gillar. Öringar som har lekt har en brun- eller gråaktig färg. De smakar inget vidare och är bäst att återutsätta de med, även om de är längre än 50 centimeter. Vild och naturlig havsöring har alltid fettfenan kvar. Det är den lilla fenan på ryggen längst bak på fisken innan stjärtfenan tar vid. På utsatt öring brukar man klippa bort den för att kunna urskilja om det är en utsatt fisk eller en vild öring man fångat. Många släpper tillbaka vild öring som har fettfenan i behåll för att de är viktiga för reproduktionen. Det är det ingen lag på utan sker helt frivilligt. De flesta öringar som fångas är utsatta fiskar och du påverkar inte tillväxten om du tar hem dessa öringar som smakar utmärkt.

Fiskevård på havsöring

Havsöringen leker gärna i småbäckar eller åar, till skillnad mot sin storasyster laxen, som kräver större vattendrag. Det finns en hel del sådana mindre strömmande vattendrag i Stockholms skärgård. Till och med vissa öar har tillräckligt stora bäckar för att öringen skall kunna leka där. Då havsöringen är en anadrom fisk måste den leka i sött vatten. Ibland kan man se odlad och utsatt havsöring som skenleker ute i skärgården i strömsatta sund. Det blir dock inget resultat av detta. Många förstörda och igenväxta bäckar har restaurerats genom ideell fiskevård som administrerats av bland annat Sportfiskarna. Även Länstyrelsen har arbetat intensivt med fiskevårdsarbete för att stärka det naturliga beståndet av havsöring. De sköter även fisketillsyn på Stockholms Stads, och en del andra vatten. Trots detta räcker inte de naturliga öringarna till för att vi skall kunna ha

Långsmala epoxidrag i naturliga färger funkar bra under vårfisket när vattnet värmts upp en del. Perfekt vattentem­ peratur för havsöring är fem till tio grader.

Även när vattentemperaturen är riktigt låg så går det att fånga havsöringen. Veva långsammare och gör längre vevstopp. Bra färger är olika rödaktiga färgkombinationer när vattentemperaturen ligger mellan noll och fyra grader.


ett bra sportfiske på havsöring. Därför görs stödutsättningar på öring. Man fångar lekmogna öringar i fällor om hösten och kramar ur rommen. Sedan sprutar man på mjölke från hanöringar, och rör om. På så vis befruktar man rommen som sedan transporteras i väg för att kläckas i en odling med sötvatten. När öringsmolten växt till sig låter man den växa till sig ytterligare i kassar ute i skärgården. Då acklimatiserar de sig lättare till det bräckta vattnet. Sedan sätter man ut dem på olika platser runt om i skärgården. Från Stockholms Ström och utåt i skärgården. Både norr ut och söder ut. Helst skulle man vilja slippa dess stödutsättningar om det vilda beståndet var starkt nog, då risken för att sjukdomar sprids ökar i odlingarna och en del andra problem uppstår. Men som det är nu så behövs utsättningarna om vi ska kunna ha ett bra sportfiske efter dem. Och chanserna att kroka på en eftertraktad havsöring är mycket goda nu ute i vår vackra skärgård. För att förbättra havsöringsfisket i skärgården behövs det stödutsättning av öring. Här kramar Kjell Winström en lekmogen havs­ öringshona på sin rom.

Romen befruktas sedan av mjölke från flera olika hanar för att ge varierad genetik.

Fiskeplatser

Havsöringsfisket är bäst under den kalla årstiden. Från oktober och fram till en bit in i maj månad. Men det går att fånga en och annan under sommaren också om man fiskar i tidig gryning eller skymning, längre ut i skärgården, där vattnet är kallare jämfört med innerskärgården. Havsöringen jagar i strömmingsstimmen ute på frivattnet men också inne på grundvattnet där det finns mycket smaskigt att äta. Spigg och tångräkor är några av favoriterna. Även tobis är en favoritföda när de är på plats i skärgården. För spinn- eller flugfiskaren är det lättast – och roligast att fiska efter havsöringen på grundvattnet. Trollingfiskare kan söka öringarna

Nu är Ove Klerevall snart klar med sitt arbete och den befruktade öring­ rommen skall nu transporteras upp till Dalarna där den kommer att kläckas.

ute på frivattnet, där öringarna kretsar kring strömmingsstimmen, likt getingarna kring smöret på bordet. Långrunda flader och vikar med så kallad ”leopardbotten” är alltid bra platser. Med leopardbotten menas att det är en blandning av blåstång, sten och grus på botten. Ibland även med inslag av sand och annan vegetation med. I den miljön trivs tångräkor, spigg och olika sorters fiskyngel. Finns det mat så brukar även de glupska och snabbväxande öringarna hålla till där. Öringarna har också en förkärlek till strömsatta sund eller uddar där det är fart på vattnet. Lugnt stillastående vatten vid bleke, är sämsta tänkbara förhållanden för havsöringsfiskaren. Är det bara


lite vind under fiskedagen, sök då gärna upp platser där det drar på lite mer. Pålandsvind är alltid bättre än att fiska utefter en läsida. Grynnor och bränningar där vattnet bryter i ytan är också heta platser.

Taktik och utrustning

För att kunna fiska på riktigt grunt vatten krävs det beten som simmar ytnära, men inte bryter ytvattnet. Långsmala epoxibeten eller skeddrag som speciellt utvecklats för havsöringsfiske är de bästa betena. Även så kallade kustvobbler utan sked är bra beten för havsöringen. Kastar du mot land i exempelvis en grund vik. Kasta då nästan upp på land men bromsa linan med fingrets hjälp så att det landar precis i vattenbrynet. Starta invevning i samma sekund som betet landar. Annars får du sjögräs på kroken. Många gånger kommer hugget under de första vevtagen. Men ibland kommer det när ditt bete passerar en djupkant en bit ut. Veva alltid hem ditt bete med oregelbunden gång. Är det kallt i vattnet och bara några enstaka grader, så vevar du i mellansnabb

Några favoritbeten för havsöring: Abu Garcia MO Coast Slim, Ivan-draget lång, Falkfish Spöket, Ivan-draget, Abu Garcia MO Coast och Fjulledraget.

fart. Är det varmare, med en öringsfiskares mått mätt, och temperaturen ligger på sju grader eller mer så kan du gärna veva ganska fort. Öringarna är riktiga snabbsimmare och du kan aldrig veva hem ditt bete fortare än de kan simma. En bra metod är att veva hem cirka fem snabba vevtag och sedan göra ett spinstopp på ett par sekunder om djupet tillåter det, och sedan upprepa processen. Ofta kommer hugget just när du gör spinnstoppet och betet singlar ner. Bra havsöringsbeten har en vibrerande rörelse när de sjunker. De skall också sjunka horisontellt, och inte för fort, för att uppfattas som en skadad fisk av öringarna. När vattentemperaturen bara ligger någon, eller några grader över nollan, brukar röd- eller orangesvarta beten vara bra. Är det fem grader, eller varmare, föredrar jag mer fisklika färger som grönsilver, svartsilver eller blåsilver. Är vattnet riktigt klart längre ut i skärgården kan färger som guldsvart eller kopparsvart vara bra. Men alla öringfiskare har sina egna teorier, så pröva dig gärna fram. När du väl krokat en öring är inte saken biff att du kommer att landa den.

Spralligare fiskar än öringarna får man leta efter. En sylvass trekork i storlek två, som är fäst vid draget med dubbla fjäderringar, ökar dina odds att landa öringen. Öringarna landar du bäst i en mellanstor håv med knutlöst nät, som gärna får vara av gummi. Då kan du återutsätta öringar under minimåttet eller vild naturlig fisk oskadda. Öringarna sprattlar inte bara i vattnet utan även rejält i håven och fjällen far av om håvnätet har knutar och är tillverkat i ett skavande material som exempelvis nylon. Då riskerar du att den återutsatta öringen med skadat slemskikt går en långsam död tillmötes efter en tid i vattnet. Och det vill du ju inte, utan istället fånga den om ett par år och då i en betydligt större storlek! Jag använder spön i längd runt nio fot för havsöringsfisket med en betesvikt på 7-28 gram eller liknande. Har jag en stum flätlina på cirka 0,20 mm påspolad på rullen så vill jag ha en något mer parabolisk aktion på spöet som jämnar ut knyckarna från öringarna jag krokat. Använder jag en nylonlina på runt 0,30 mm, som är mer elastisk

Fiskar du får båt är driftfiske bra då du fiskar av ett större område snabbt. Har du en fjärrstyrd elmotor kan du kontrollera dina drifter som du önskar och det ger dig en stor fördel i ditt fiske.


Thomas Sjöblom är en van havsöringsfiskare och har vunnit flera havsöringstävlingar.

Fredrik Sjöblom från Sandhamnsguiderna håvar en en fin öring och brorsan.

får spöet gärna ha en mer toppig och snabb aktion. För det mesta så använder jag flätlina då den är starkare och tunnare vilket ger längre kast och färre tappade drag. Men nylonlinan är tåligare mot vassa stenar, så den kan vara att föredra ibland om botten är av sådan typ. De flesta havsöringsfiskare jag känner använder mest haspelrulle och så även jag. Men ibland kör jag med en liten smidig multiplikatorrulle också. Det är mest en smaksak men haspel har en viss fördel om du fiskar från land, då det är något lättare att kasta i motvind. Men å andra sidan är det lättare att gör mjuka inbromsningar med multirullen, så

att betet landar precis utanför strandkanten. Det går bra att bromsa linan med pekfingret på en haspelrulle med, men det blir inte en lika mjuk inbromsning som med multirullen.

Fisket

När man fiskar havsöring gäller det att vara aktiv och inte nöta för länge på en plats. Max tio kast på ett ställe. Man brukar säga hellre tio kast på hundra ställen än hundra kast på tio ställen. Det är en bra regel för havsöringsfisket. Huggen brukar nämligen komma i de första kasten, bara man lyckats placera sitt drag på rätt ställe. Sedan måste det ju vara ett bete som öringarna gillar också så därför byter jag bete tills jag hittar ett som de verkar gilla för dagen. Går jag får land och fiskar så fiskar jag av en långrund sträck jag vet – eller anar har en biotop som öringarna trivs i. Jag gör ett kast, vevar

hem med oregelbunden inspinning, och går fram några steg och gör nästa kast. När jag fiskat av sträckan tar jag ibland en fika och låter den vila. Detta gäller i synnerhet om jag haft kontakt med fisk, så att jag fått det bekräftat att de är på plats. Sedan fiskar jag av sträckan igen. Har jag tur så är det huggperiod just då och jag kan landa en eller kanske ett par öringar. För de simmar sällan ensamma. De brukar oftast gå i mindre stim på tre till fyra individer upp till ett tjog med fiskar ibland. Därför kan det vara bra att fiska av en plats en gång till när den fått vila lite. Om du märker att havsöringarna simmar efter nyfiket men inte hugger. Byt då till ett mindre bete som imiterar en spigg eller tångräka. Sätt gärna på en upphängarfluga som liknar en tångräka en halvmeter ovanför draget. Eller använd ett kastflöte typ bombarda med en tubfluga eller en tångräkeimitation knuten till en tafs om dryga två meter, som hänger efter bombardan. Det brukar ge resultat de dagar som öringarna är kinkiga och inte gillar de mer strömming- eller tobisliknande kustvobblerna eller epoxibetena. När jag och mina fiskekompisar fiskar från båt så drar jag av på gasen när jag närmar mig en het fiskeplats. När båten är precis på en kastlängds avstånd från land så börjar vi att fiska. Många gånger så är det den som gör det första perfekta kastet som landar alldeles inne vid land, som får hugg. Sedan driver vi med vindens hjälp utefter

Med en upphängarfluga en bit ovanför betet ökar du chansen till hugg. Speciellt under dagar med trögt fiske.


Lägg kasten ända in på en halvmeter djupt vatten. Öring­ arna står ofta riktigt grunt.

den heta sträckan tills det djupnar. Öringarna står nästan aldrig där land stupar brant ner i vattnet. Långrunda bottnar är nästan alltid bäst. Men det får inte ha en ren sandbotten utan det måste vara tång, sten och grus blandat. Hittar man en sådan plats i skärgården så kan man vara ganska säker på att det är ett tillhåll för öringarna. Är de inte hemma just den dagen du är där första gången, så kanske de är det nästa gång i stället. Lägg alltid på minnet heta platser så att du har ett antal att fiska av varje fisketur. Men pröva gärna några nya också då och då, så att du utvecklar ditt

Daniel och Celina Höglund fiskar av ett grundområde från land. Stå inte kvar länge på en plats utan flytta dig hela tiden så att du fiskar av ett större område.

fiske. Granska sjökortet och leta efter långrunda vikar, intressanta uddar eller strömsatta sund. Eller, använd Google Earth och zooma in öarna i ditt tänkta fiskeområde. Grunda bottnar brukar synas tydligt och vara ljusare än djupare vatten.

Heta fiskeplatser

Det fins många heta havsöringsplatser i Stockholms skärgård, som innehåller fler än 24 000 öar. Den sträcker sig från Björkö-Arholma i norr, ner till ÖjaLandsort i söder. Arealen är på cirka 1 700 km² varav cirka 530 km² är land. Detta innebär att de finns ett oändligt antal platser att fiska havsöring på. Men några extra heta platser som bör nämnas är Singö, som i och för sig ligger strax norr om Arholma samt Yxlö och Blidö utanför Furusund. Sträckan utanför Ljusterö färjeläger är en het plats såväl som Lervik och Brevik utanför Åkersberga. Grinda och utsidan av Ljusterö ända ut mot Möja, har flera bra platser. På Ingarö ute vid Björkvik finns det flera långrunda vikar som flitigt besöks av både havsöringar och sportfiskare. Det samma gäller för Gålö där också odlingskassar finns fulla med små havsöringar på tillväxt i väntan på att släppas ut. Ornö, Utö, Ålö och Nåttarö håller ett bra havsöringsfiske. Här ute fiskar man lättast med båt men det går att ta sig ut med bilfärja till Ornö och Vaxholmsbåt till de andra öarna och det finns bra landfiskeställen här med. Muskö, Nynäshamn och skärgården söder om Nynäshamn är riktigt bra för havsöring. Torö stenstrand är också ett klassiskt landfiskeställe för öring, som släppt ifrån sig många fina bitar. Men det bästa är att ge sig ut och börja leta upp dina egna favoritplatser. Har du svårt att fånga någon öring trots alla tips kan det vara värt att anlita en fiskeguide. Det finns flera skickliga sådana som verkar i Stockholms skärgård och som har specialiserat sig på havsöringsfiske. Och du – glöm inte att kroka blixtsnabbt och hårt vid minsta pet på draget. Det kan vara en din drömöring, så ett snabbt och distinkt mothugg kan vara skillnaden mellan fiasko och succé!


PRE BAR MIÄR A H I MA OS I RS NTE 201 RFIS 8 KE

Besök oss på interfiske.com eller facebook.com/interfiske


No rod has ever silenced all the variables. No engineer has ever found a way to transfer backcast energy directly into forward accuracy. No angler has ever erased all the doubt from his or her mind. FIRST TIME FOR EVERYTHING.

BIOS AB • Box 106 • 782 23 Malung • Tel 0280 - 44 100 • info@bios.se • www.bios.se


SUSSI STRIDH

För drygt tre år sedan, i samband med en betes­ bytarkväll, skedde en brainstorming mellan en betesbyggare och en gäddprofessor. Båda med viljan och önskan om att kunna få till ett hårdbete som är skonsammare mot gäddan än de alternativ som finns ute på marknaden, men också med en möjlighet att minska slitaget på betet. Herrarna jag talar om är inga mindre än Jens Norblad, välkänd betesbyggare under namnet jenzza.lures och Martin Stålhammar, marinbiolog på Länsstyrelsen i Karlskrona. De slog som sagt sina kloka huvuden ihop och förverkligade idén till en färdigställd produkt. Resultatet blev ett hårdbete med en trekrok fastsatt i en slags stingerlösning som hålls tillbaka på bakre delen av betet med hjälp av en inbyggd magnet. Vid hugg är då tanken att trekroken ska frigöras och betet hamna utanför gäddans käft.

Martin fick det första tillverkade betet av detta slag och provfiskade det med gott resultat. Jens har en del olika modeller på sina träbeten men bäst läm­ pad för magnetfästet är hans ”Hasslö junior” ett 16 cm långt träbete med en vikt på ca 90–100 gram. Betet går att få i sink, slowsink eller super shallow. Är du nyfiken på detta bete så finns det att beskå­ da under sportfiskemässan 16–18 mars i Älvsjö.

Jens kommer att ta med sig några få exemplar dit då han ska sitta med på årets betesbyggargata för första gången. Med risk för slutförsäljning eller om du inte kan besöka mässan så kan du i efterhand höra av dig till Jens för beställning då han kan tillverka fler men tänk på att hantverk tar tid och väntetiden kan vara upp till fyra månader.


Jens bedriver mycket av sitt fiske i Blekinge.

Kroken som fäst med en magnet lossnar när gäddan hugger.

Vem är Jens ”jenzza.lures” Norblad? Jag passar på att besöka Jens för att ställa några frågor om hans karriär och utvecklande av beten, både trä och gummi. Intervjun sker i ett litet rum i källaren i huset där Jens lägenhet finns. Det är en stressig tid för Jens, för första gången ska han delta på betesbyggargatan under sportfiskemäs­ san i Älvsjö 2018 och det är bråda tider för att hinna få färdigt alla beten han tänkt ta med till mäs­ san. Så där sitter jag på en gammal kontorsstol i källarrummet och försöker att inte vara i vägen då gjutningen av gummi pågår för fullt. Plastisol från stora dunkar ska hällas upp i glasbägare, köras några minuter i mikrovågsugn för att sedan röras om, tillsätta eventuella färger, glitter och pigment. Det är knappt att jag vågar störa Jens med diverse frågor då han behöver all koncentration för att få till massan som sedan ska hällas upp i siliconformar som pressas samman av tvingar. Massan ska stel­ na och sedan öppnas formen och ut kommer ett färdigt gummibete som tippas ner i ett vattenbad.

Jens Norblad är en 45-årig östgöte som hamnade i gäddmeckat i Blekinge tack vare sitt jobb inom flottan. Han började karriären som betesbyggare 2011 genom att bygga träbeten och det blev mer seriöst 2013. I startgropen användes en silvertej­ pad slipmaskin med en sliprondell på och jag satt ute på balkongen och jobbade och till hjälp hade jag en morakniv och sandpapper för att skapa trä­ bete ur vanliga furubitar, berättar Jens och visar upp två av sina första beten. Vartefter intresset och viljan till att utvecklas ökade så har investeringar av diverse maskiner och snid­ verktyg skett fortlöpande. Furu byttes till ek men det var inte heller ett optimalt träslag då det är för

Två av Jens första beten.


hänger i hallen, som ett minne, på en gammal driv­ vedsplanka. Jenzza.snipan vann också gummiklas­ sen av Bait build under Sportfiskemässan 2017. Även sonen Emil lyckades kroka en gädda på 120 cm, denna gång på iden. Dock följer inte Emil helt i pappas fotspår. Han är inte nämnvärt intresserad av fiske och förstår nog inte än idag inte vilken fan­ tastisk gädda han krokat, drillat och återutsatt.

Betet som lurade Jens PB är nu pensionerat och uppsatt på väggen.

grovådrigt och svårt att få jämt så det blev till slut bok som var mest optimalt att arbetat med enligt Jens. Men än idag används furu till mindre beten som ska vara flytande. Jens berättar att han för att utvecklas började handkarva detaljer på sina beten och la ut bilder av dem på internet. Det skulle jag inte gjort, säger han skrattandes, det blev hysteri bland folk och beställningarna trillade in. Men ett handkarvat, detaljrikt träbete tar lång tid att till­ verka och de som vill köpa ett sådant specialbete får vara beredda på att öppna plånboken. Men det går ju alltid en gräns för vad folk är villiga att betala och just nu tar jag 550 kr för det dyraste betet,­säger Jens. Men om jag skulle ta ut en vettig timpenning för det dyraste betet så skulle det ligga på 1500 kr/st. Minst!

Hur blev just dina beten uppmärksammade? I början sålde jag mina beten till vänner och be­ kanta, via jobbet känner jag David Berg, vars familj driver camp Dragsö och började sälja lite smått där någon gång under år 2014. Även internet har gjort sitt till för att nå ut, hemsidan startades 2013, därefter drogs en facebooksida och instagramkon­ tot igång.

Kristian ”stampe” Stam var en förebild när Jens började med betesbygget men nu för tiden har han ingen direkt förebild eftersom han försöker skapa sin egen stil, däremot uppskattar han snygga och vackra beten och det finns många betesbyggare där ute som gör riktigt fina hantverk eller rättare sagt konstverk. I samband med en lång julledighet i december 2016, hade Jens inget speciellt att göra så han la tiden på att karva detaljrika mastrar med fjäll, fenor osv för att utveckla sitt karvande och för att testa att börja gjuta gummibeten. Självklart låg det en tanke bakom detta då Jens hade funderat över vad han själv saknade för typ av bete. Eftersom han bor vid en å och vet att där går mycket id som gäddorna mer än gärna äter sig feta på så blev det självklara valet att göra en idliknande mas­ ter. Men hans signum är egentligen gäddliknande träbeten så det var en självklarhet att även göra en master som liknar en gädda. Det resulterade i den så kallade jenzza.snipan. Det visade sig vara bra val. Våren 2017 tog Jens en gädda på 123 cm på snipan, vilket är hans personbästa. Betet som lurade storgäddan till hugg har pensionerats och

Då Jens arbetar heltid inom flottan så sköts all be­ testillverkning på fritiden men självklart hade det varit kul att kunna expandera jenzza.lures, säger Jens, men det innebär i så fall att en del av tillverk­ ningen måste lejas bort, för i nuläget är det precis att jag mäktar med tillverkning kontra efterfråga. Men att leja bort en del av tillverkningen innebär ett stort steg och det beslutet är han inte beredd att ta i nuläget. Framtiden får utvisa hur det blir, säger Jens medan han fortsätter gjutandet.

Ett handkarvat, detaljrikt bete kräver mycket arbete.


En hel del beten ska med till Sportfiskemässan!


Jens är en pedant betesbyggare, jag hör hur han svär lite tyst över ett av gummibetena som han tar upp ur vattenbadet. Det är fullt av bubblor i den här, den kan jag inte sälja! Utbrister han och lägger det gummibetet åt sidan, det får hamna i min egna beteslåda säger han medan det är dags att kolla de andra formarna om massan stelnat tillräckligt för att ta ur gummit. Samtidigt passar jag på att fråga om han känner sig färdig i utvecklingen som betesbyggare eller om det är några moment han vill bli bättre på. Jo, jag håller precis på att lära mig att lägga glitter som bas på mina träbeten som komplement till folieringsmomentet. På det sättet kan man skapa fler effekter, och det tar också längre tid att foliera beten istället för att köra med glitter. Jag gör i princip aldrig några målningar längre utan en bas antingen av folie eller glitter. Målningen av betena sker med hjälp av airbrush, vilket i sig är en konst både vad gäller teknik, färgval och detaljrikedom. Inför sportfiskemässan ska Jens introducera två nya gummibeten, den ena är en sarvimitation, en tung och stor rackare som ligger på ca 270 gram origgad. Den andra nyheten är jenzza.snipan i ett mindre format än tidigare utgåva. Som särbo till en aktiv betesbyggare är det nu dags för mig att gå upp och sköta marktjänsten medan Jens tar på sig diverse skyddsutrustning så som mask och skyddsglasögon för att lacka färdigt de fjorton sista träbetena till mässan och sätta dem i torkhjulet. Vi båda ser fram emot en fantastisk sportfiskemässa och vi hoppas såklart att jenzza. lures kommer att delta i framtida mässor. Redan nu kan vi avslöja att vi båda kommer att vara med på skånska jakt och fiskemässan i Bosjökloster sista helgen i augusti, där vi ska visa upp beten och flugor ämnade till den fantastiska sportfiskefisken gäddan! Följ gärna jennza.lures på facebook och instagram och titta gärna in på hemsidan: www.jenzzalures.n.nu

Flera varianter med Jens magnetidé som gör fighten skonsam­ mare för fisken.


VINNARE FEBRUARI: TOMMIE MAGNUSSON 123 CM

ANMÄL DIN GÄDDA ÖVER 120 CM OCH VINN FINA PRISER! SUPERSIZE ANMÄLAN


Tävla mot de bästa ss gäddfIskarna och slå om äran i Sveriges tuffaste individuella gäddtävling

Kval från 15 mars - 16 september Final på Åland i oktober

15 000 kronor till vinnaren! Läs mer på www.gaddfajten.se - kval sker som vanligt på www.fisheco.se


Se den nu!

Se den nu!

O

Hall of fame Klicka här!

Nicklas Hallnor

O E D I

V

134 cm (2016)

ormation om oss hittar påSegrare www.fisheco.se

2012 Nicklas Hallnor 2013 Göran Hjelm 2014 Tomasz Andersson 2015 Tomasz Andersson www.youtube.com/fisheco 2016 Andreas Ingrids 2017 Nicklas Hallnor

gare Liveändningar och duktioner hittar du på:

O E D I

Live med Buster Odén Gäddfiske med spinn och fluga

VillVdu och ditt företag synas i en av våra livesända sportfiskeshower, kontakta oss på +FishEco´s livesända Se den nu! +FishEco så berättar vi mer.

fiskeshower har på kort tid blivit Mer information om oss hittar ni på extremt populära, både bland www.fisheco.se dess sponsorerKlicka ochhär! den ständigt Våra tidigare livesändningar och växande publiken. filmproduktioner hittar du på

Klicka här!

och ditt företag också kvalcentimeter enFlest av våra livesända Nicklas Hallnor 615 cm (2016) keshower, kontakta oss .. vi mer. Eco..så berättar Nicklas Hallnor

Live med AlbinPelagiskt Sharghi vertikalfiske Se den nu!

6 st

Langsta Gadda

Klicka här!

O

E VID

www.youtube.com/fisheco

V

O IDE

Live

med Hakan Fransson

Se den nu!

Klicka här!

Läs mer om Gäddfajten på www.gaddfajten.se

Vertikalt rödingfiske

Fotograf: Jonas Nordigårds

shEco´s livesända segrar werFlest har på kort tid blivit Tomasz Andersson 2014 & 2015 populära, bland Nicklas Hallnorbåde 2012 & 2017 nsorer och den ständigt Flest publiken. finaler xande

E VID

Vill du och ditt företag också synas i en av våra livesända sportfiskeshower, Svartzonkeross O Live med kontakta E på +FishEco så berättar vi mer. VID Spinnfiske efter gädda

Se den nu! Mer information om oss hittar du på www.fisheco.se Klicka här! Våra tidigare Liveändningar och filmproduktioner hittar du på:

http://www.youtube.com/fisheco

O

E VID


Studio Andørja World Record

Norrlands Guld III

Svartzonker / AssurLäs alla tidigare nummer online – självklart helt gratis!