Magasinet Finans nr. 3/2018

Page 46

46

STRESS

FINANS Maj 2018

De fleste ledere må være forberedt på at komme til at sidde over for en stressramt medarbejder, og mange ledere har brug for hjælp til at håndtere den situation AF CARSTEN RASMUSSEN ILLUSTRATION: MISS LOTION

Stress er både nationalt og internationalt blevet udråbt som en af de store fremtidige udfordringer. Allerede i 2020 forventer WHO, at stress bliver en af de væsentligste kilder til sygdom. På nogle arbejdspladser og for mange ledere går det fint med at sikre et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og stress forebygges, og det er positivt, at de fleste ledere tager stress alvorligt og gerne vil hjælpe en stressramt medarbejder, men vi oplever også, at nogle ledere har brug for rådgivning og værktøjer til, hvordan de i tide spotter og bedst håndterer stress blandt medarbejderne, forklarer cand.scient.pol. Sisse Fallinge fra rådgivningsvirksomheden Lifewise. ”Problemet er til at få øje på, når mennesker i så stort omfang bliver syge af deres arbejde. Og så er det en betragtelig omkostning for de arbejdspladser, der må undvære dygtige medarbejdere”, siger Sisse Fallinge. Alarmklokkerne ringer allerede i en ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF, der viser, at det i ni ud af ti tilfælde er arbejdet, der er den væsentligste årsag til, at blandt andet sygeplejersker, politibetjente, finans- og it-ansatte er stressede. 22 procent af FTF’s medlemmer vurderer, at de hele tiden eller ofte er stressede, mens det gælder for 16 procent af danske lønmodtagere generelt, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undgå sygemelding Vi kan ikke fjerne stress, men arbejdspladsen og ledelsen kan tage initiativer, når det kommer til forebyggelse. Først og fremmest skal ledere få talt med deres medarbejdere om det, som er svært og personligt, så medarbejdere, der mistrives, får kvalificeret hjælp, siger Sisse Fallinge, der har set mange eksempler på, at arbejdspladser forsøger at løse problemerne med meget individorienterede metoder som mindfulness og kurser. ”Hvis 16 procent af danskerne oplever stress, betyder det,

LEDEREN ER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.