3D Print magazine december 2021

Page 52

OPVALLEN OP

3D GEPRINTE HIGH HEELS Als nieuwkomer in de Nederlandse kunststoffenindustrie wilde Elzinga & Van der Krieke opvallen op de Kunststoffenbeurs 2021. De aanpak van het jonge Friese bedrijf: hostesses op 3D geprinte high heels in een deels 3D geprinte outfit.

D

ie aanpak heeft gewerkt, constateert Wietse Elzinga, een van de twee oprichters. 3D printen blijft echter een aanvullende technologie voor het spuitgietbedrijf.

meededen aan de beurs. Dan kun je onopvallend in een stand gaan staan of uitpakken. Wij zijn een engineeringclub, die matrijzen bouwt, producten spuitgiet en ook 3D print. We wilden laten zien waar we goed in zijn”, zegt Wietse Elzinga. De oudPhilips medewerkers heeft samen met

Wie de Kunststoffenbeurs bezocht,

collega Arjen van der Krieke de

kon er niet om heen kijken, de

onderneming vier jaar geleden

hostesses van het Friese

opgericht. Omdat ze vonden dat

spuitgietbedrijf Elzinga & Van der

kunststofverwerking in Nederland

Krieke. De outfit die ze droegen was

anders kan. “Doordat wij het totale

opvallend; de hoge hakken onder de

pakket aanbieden, van engineering en

3D geprinte schoenen zorgden ervoor

matrijzen maken tot en met moulding,

dat je ze al van op een afstand zag

kunnen we beter inspelen op wat de

staan. “Het was de eerste keer dat we

klant wil.”

52

3D PRINT MAGAZINE 4-2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.