3D Print magazine december 2021

Page 26

TRIBOO EN NEDCAM:

NEVER ENDING FURNITURE Triboo lanceert met Nedcam 3D geprinte circulair NeverEnding Furniture lijn kantoormeubilair

3

D printen gaat een rol spelen in de circulaire economie, hoor je alom roepen. Wishful thinking? Nee, deze realiteit is al dichterbij dan je misschien denkt. De NeverEnding Furniture kantoormeubellijn van Triboo en Nedcam is én circulair én bevat 3D geprinte onderdelen.

Op termijn wil Triboo het digitale productieproces dat 3D printen is ook gebruiken om lokale productiecentra op te zetten. Marc van der Heijden wil in de toekomst geen vrachtwagens met meubels laten rijden maar 3D modellen digitaal versturen.

26

3D PRINT MAGAZINE 4-2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.