3D Print magazine december 2021

Page 22

WILTING START EIGEN 3D PRINT FACILITY Hightech toeleverancier 3D print inmiddels op twee AM-machines seriematig manifoldachtige onderdelen

H

ightech toeleveranciers zullen het vertrouwen van hun klanten moeten winnen als het om additive manufacturing gaat. Tegelijkertijd moeten de OEM’ers reële eisen gaan stellen aan 3D metaalgeprinte onderdelen. Want nul afwijkingen is bij geen enkele technologie de norm, zegt Adwin Kannekens van Wilting.

Wilting heeft een 3D print facility

veel meer processtappen zouden

gebouwd. Hier produceert de

vergen. “Wij geloven in 3D printen”,

toeleverancier op twee DMP 350 FLEX

zegt Adwin Kannekens, terwijl hij een

metaalprinters van 3D Systems

warmtewisselaar pakt die hij steevast

onderdelen voor klanten uit de

als voorbeeld meeneemt naar klanten.

hightech industrie. Al een jaar of acht

De technologie kan meerwaarde

werkt Wilting op het vlak van additive

bieden in de hightech industrie. Dat

manufacturing nauw samen met 3D

start bij het design.

Systems in Leuven. Zo heeft de hightech toeleverancier meerdere

Gefaseerde marktintroductie

componenten voor klanten kunnen

22

3D PRINT MAGAZINE 4-2021

produceren die zonder 3D printen

Door de samenwerking met 3D

onmogelijk zouden zijn. Of in elk geval

Systems (voorheen Layerwise) hebben


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.