3D Print magazine december 2021

Page 10

OPSCHALEN AM DANKZIJ PLATFORMEN Hét woord dat je tegenwoordig telkens weer hoort in de AM-industrie, is platform. Additive manufacturing kan daarmee de belofte van Industrie 4.0 inlossen.

E

nkele jaren lang waren end-to-end platformen voor het stroomlijnen van de AM-productie het domein van een handvol spelers. Materialise, 3YourMind en Link3D waren in de AMsector de bekendste, naast Siemens dat additive manufacturing integreert in de bredere oplossingen voor de maakindustrie. Dit jaar is er plots een heleboel beweging gekomen in deze markt.

10

3D PRINT MAGAZINE 4-2021

Oqton heeft een platform gebouwd dat het hele proces van ontwerp tot en met certificering beslaat, niet alleen voor additive manufacturing maar ook voor andere technieken. Grote foto: de AM-productie bij Materialise waarbij operators continu zicht hebben op de actuele status.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.