Årsberetning 2016/2017

Page 1

ÅRSMØTEBERETNING

FOR LUSCOS SESONGEN 2016/2017

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


TANKEKORS TIL ETTERTANKE

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Blind faith. Blind tro. Eller bare tro. En fantastisk fin liten kort-film, eller dokumentar-film har gått sin seiersgang i Leeds-úniverset de siste ukene. Filmen ”Blind Faith” som presenterer Nikki Allen, som mistet synet i en ulykke tidlig i 20-årene. I dag er hun 62 og er fast tilstede på alle hjemme og bortekamper for Leeds United med sin faste følgesvenn, førerhunden Rita. I et intervju med Yorkshire Evening Post sier hun at ”det å gå på kamper med Leeds minsker følelsen av isolasjon og den følelsen av frustrasjon man ofte føler som en handicappet person.” ” - Det er en familietradisjon å følge Leeds. Jeg har alltid blitt behandlet veldig bra av mine med-supportere, og har aldri oppved noen for for diskriiminering av dem.” Regissøren av filmen, Glen Milner: ”Det gjør meg glad at filmen Blind Faith nå finner et publikum gjennom lokalmediets hjemmeside”. Glen, som også er Leeds fan, tilføyer: ”Jeg tror dette er er et viktig tema da det viser hvordan fellesskapet og pasjonen i forhold til å følge og supportere en fotball klubb kan utgjøre en stor forskjell i folks liv”.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


OVERORDNET KLIMA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Årets styre har bestått av Runar Edvardsen, Anders Palm, Jomar Gjernes, Egil Betten, Ray Tørnkvist og Rune Roalsvig. Styret har hatt en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver og opplever å ha jobbet effektivt sammen. Anders har ansvaret for hjemmesiden, og bidratt inn mot LUFC og I Podcasten. Runar holder I Podcasten og Supportercupen, Jomar sammen med Ray ansvaret for fellesturene og for lotteriet. Ray er ansvarlig for Medlemskartoteket , Hotellavtaler og inn mot Supporterunionen. Egil holder I økonomien, regnskapet, kontering av fakturaer, samt har ansvaret for gjennomgåelse av avtaler. Rune lager kaffe på styremøtene, er referent, tatt ansvaret med Merch, har dialogen med redaktøren av TPN, dialogen med medlemsregistersjefen, og dialogen mot ledelsen I Leeds United. Det interne klimaet i styret har vært stort sett bra. Det har vært bra diskusjoner og stor takhøyde. Forrige sesong hadde vi et lite overskudd på noenogtyvetusen kroner. Fokus I år har vært å ha en drift som har større kontrioll over kostnadssiden, ikke minst gjennom å kutte dyr drifting av Medlemsregisteret og ha fokus på å se etter andre potensielle inntektsskilder, slik at vi kan snu den nedadående trenden på inntekter som var på vei under millionen. Målsettingen var også å styre mot et overskudd på 150.000,-.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


OVERORDNET KLIMA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Fokuset har vært ivaretagelse av medlemsregisteret og rekruttere nye medlemmer, og håpe på sportslisuksess, og opprettholdelse av det høye nivået på TPN har vært det viktigste vi gjør. Ellers har det vært en målsetting å få styret til å bli bedre kjent og derfor bedre organisert og samkjørt. Det har vært en ambisjon å bli bedre kjente med folk I ledelsen I LUFC. Vi har sagt at vi skal gjennomføre lotterier og ikke minst ha fokus på å utvikle nye supporterartikler for medlemmene våre. Å utvikle sterkere bånd, både uformelt og formelt til Leeds-supportere på ballløya er også viktig. Det er spesielt hyggelig i en tid hvor vi I styret har opplevd at det har vært en utfordring å ha kontinuitet med ledelsen i klubben, spesielt med eieren. Der det har vært mest diskusjoner har vært rundt digitalisering, tjenester, skal TPN bli et digital produkt, hjemmesiden og julebordet. Litt takhøyde skal man ha.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


STYREMØTER DENNE SESONGEN Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden medio juli 2016 og til mai 2017. Styret har I tillegg til styremøtene hatt utstrakt løpende kontakt på email og mobiltelefon, og har i tillegg funnet stor glede i å delta på felles Leeds-arrangementer og på turer til Leeds. Det har vært tradisjon at styrets medlemmer som godtgjørelse for innsatsen i løpet av året mottar en tur til Leeds som honorar for arbeidet. 4 av styrets 6 medlemmer deltok også på ulike måter under Supportercupen. Fra styrets leder blir det poengtert at styreverv i LUSCOS handler å nedlegge en del frivillig tid til det beste for medlemmene. Dette må vi takke alle styremedlemmer for. Fra medlemmene, via forumet, på fanpagen og på hjemmesidem, via fellesturen og via reiser til Leeds og kontakt med supportere her hjemme på bjerget får vi et unisont inntrykk av at foreningen blir satt pris på av medlemmene. Styrets leder mottar masse henvendelser daglig av organisasjonsmessig karakter og av mere fotballmessig karakter. Begge deler tas imot med takk. Styret har også lyst til å takke Andreas Milde for jobben han gjør med TPN hvor han har styrt bladet med ung offensive kraft som sin forgjenger, med involvering og entusiasme, som spesiellt I dia-

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


STYREMØTER DENNE SESONGEN logen med klubben ikke alltid har vært like lett, spesielt ikke med den manglende stabiliteten I klubben. Andreas har imidlertid utmerket seg med en skarp football-hjerne, et stort hjerte for Leeds og en skarp og vitttig penn, og vi takker alle andre bidragssytere i bladet , vår fanpage på Facebook og da spesielt Rudi Rakner og Daniel Johansen. En stor takk også spesielt til Rune Reitan for hans inntreden i supporterklubben som medlemsskapssekretær. Det har vært et bra organisatorisk grep og en kjærkommen sosial tilvekst. Vi har hatt god og kontrollert vekst, mest takket være sportslig suksess, men det føles også godt å ha en som har kontroll over medlemmene våre. Og til Anders Palm som i løpet av året har gått bresjen for å reaktivisere Oslo Whites, med faste samlinger.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


STYRET I INNEVÆRENDE PERIODE: RUNE ROALSVIG, FØDT 1963 Vært leder av Luscos nå I flere perioder. Da jeg tok over stafettpinnen etter Tor Dalen, besluttet vi å endre format på TPN, jeg jobbet selv som redaktør en periode før vi fikk inn Svend Anders, og ettr det Andreas Milde og fra tidenes morgen har vi jobbet aggresivt med å vinne tilbake gamle medlemmer. Først og fremst jobbet jegtett med Ray på dette I flere perioder- Det lykkes vi med de første årene, og fikk medlemsmassen om fra ca 3.000 ti å ligge noe mere stabilt mellom 3.800 – 4.200 et sted. Så hadde vi en synkende trend I fjor og forfjor, for så siste sesong å ha en bra vekst. Sesongkortinnehaver på The Kop. Med to “kort”. Leeds siden 1972. Har egen Leeds United Season Ticket blog hvor egne billetter legges ut til selvkost når de ikke benyttes. Sett Leeds ”live” 168 ganger. Har det overordnete ansvaret for foreningen innad og utad i media og i egne og fortjente kanaler. Dialog med Leeds United. Og andre Leeds-relaterte foreninger. Dialog med andre Members Club formenn. Oppfølging av dialog med styret i Supporterforeningen i Norge. Ansvarlig for dialog med redaktør i TPN. Og medlemssjefen vår. Dialog med investorer med hjerte for LUSCOS. Og jobber med å utvikle Merch-tilbudet. God dialog med flere ex-Leeds United-spillere. Signeringsrett bank, men dette går stort sett via Egil. Referent og kaffekoker. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


STYRET I INNEVÆRENDE PERIODE: PRESENTASJON RUNAR EDVARDSEN Styremedlem fra 2016Styrets pessimist og grinebiter. Vært endel av styret i år, startet Podcast, samlet inn medlemsinformasjon, er også lagleder og en av lederne knyttet til Supportercupen. Veldig fornøyd med Podcasten hittil, men overbevist om at vi har MYE mer å gå på også her. 
 PRESENTASJON EGIL BETTEN Egil Bettem, født 1961, er ansvarlig for Luscos økonomi og regnskap. 
 Trofast Leeds-supporter siden slutten på 60-tallet. Singel. Har to gutter, begge er Leeds-supportere. Driver eget regnskapsbyrå med seks ansatte. Litt engasjert i reiselivsbransjen med egne rorbuer på “Playa del Smøla”.
Bor på nevnte øy og er trener for øyas A-lag i 5. divisjon. Har sett mange kamper på Elland Road. Har fungert som kasserer i LUSCOS de siste årene. 
 Siste periode har vært preget av mye det samme som går igjen hvert år; det å få Leeds-supportere til bli, og forbli, medlemmer i LUSCOS. En negativ utvikling i medlemstallet er en gjenganger på siste års styremøter, og tiltak og oppfølging for kommende år er viktige.
Har hatt ansvaret for regnskapet, budsjettoppfølging, remitteringer, regnskapsrapporteringer og kontakt med MediaConnect for de medlemmer som betaler direkte til LUSCOS. Videre er informasjon om adresseendringer og nye medlemmer videreformidlet til de ansvarlige for driften av vårt medlemsregister. Utarbeider også oversikt til ansvarlig for lotteriet over hvem som har kjøpt lodd og hvor mange de har kjøpt.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


STYRET I INNEVÆRENDE PERIODE:

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Kan for fortsettelsen bidra med de samme oppgaver som er blitt utført så langt, og i tillegg et ønske om å være med å lage et system som gjør at LUSCOS kommer tettere på sine medlemmer, og også hvordan måten/driften av medlemsregisteret kan utføres/tilrettelegges. LUSCOS er en veldrevet forening på mange måter, og oppgavene videre blir å fortsatt opprettholde en meget bra kvalitet på vårt medlemsblad, og samtidig være en forening i vekst, hvor medlemmene jevnlig blir oppdatert om hva som skjer med klubben. RAY TØRNKVIST (56) Styremedlem fra 1996-2000, og fra 2007 til i dag. Som fastboende i Leeds hele denne sesongen har jeg observert det meste og syntes perioden har vært meget bra. Har hatt medansvar på fellesturer, fått til avtaler for medlemmer i Leeds og skrevet mye i TPN. Har også bidratt til å hjelpe mange som skal over med bestillinger og veiledning for sitt opphold i Leeds. Har ellers vært i media og på tv to ganger denne sesongen og promotert LUSCOS. Representerer også LUSCOS i SBF der jeg bla har hovedansvaret for alt med Groundhopping. samt at jeg er i LUSC i Leeds og kan se hva de gjør for sine medlemmer Kan med hånda på hjertet si at medlemmene er meget fornøyd og at LUSCOS nok har en av de beste medlemsservice av alle klubber i Norge for Britiske lag.
Hvis jeg blir valgt inn for en ny periode på årsmøtet vil jeg bidra med mye av det samme. Det å hjelpe medlemmer til å få gode opphold i Leeds er en fantastisk følelse. Ønsker også å skrive mer dypere artikler i TPN da jeg får mange flotte tilbakemeldinger veldig ofte. Luscos fremover blir nok mye av de samme vi gjør i dag. Dette med bortebilletter og treff i suvenirbutikk samt egen supporterkoleksjon har vært en stor suksess. Her føler medlemmene seg ivaretatt på en fin måte. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


STYRET I INNEVÆRENDE PERIODE:

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Fellesturer for de som ønsker det er det også plass til, og bladet TPN kan selvsagt videreutvikles, men er meget bra i dag. Egne Leeds puber og kamper er det allerede mange steder i landet men kan vokse. Av de helt nye tingene er Podcast som også er blitt en stor «hit» blant medlemmene. Vi er en moderne supporterklubb som følger med i tiden , og vi bør bare fortsette på det vi er gode på. Tror nok det den enkelte medlem ønsker først og fremst er TPN. Når denne dumper ned i postkassa er man en del av LUSCOS. PRESENTASJON ANDERS PALM Sesongen har vært spennende både sporstlig og å være en del av styret i LUSCOS. Jeg har biidratt med igangsetting av podcast, tatt ansvar for hjemmesiden samt bidratt i kontakten med Leeds United. Jeg har vært LUSCOS sin representant på pressetribunen på flere hjemmekamper og intervjuet spillere og Monk etter kampene. Har dessuten vært opptatt av medlemsøkende aktiviteter samt innhold i medlemskapet. Jeg har videre holdt tak i Oslo Whites for å forsterke oppmøte og arrangement lokalt.
 Skal arbeide videre med alt dette også neste sesong. JOMAR GJERNES, FØDT 1965 Medlem i LUSCOS siden starten i 1980 (medlem 46) og har fulgt Leeds United i tykt og tynt siden begynnelsen av 70-årene. Gift med Kirsti, og vi har to gutter, Joakim (95-mod.) og Daniel (00-mod.). Hele familien er medlemmer i LUSCOS og vi har en familietur til Leeds og Elland Road hvert år. Født og oppvokst i Ørland kommune (Sør-Trøndelag), bor nå på Skoppum i Horten kommune, yrkesmilitær og jobber på Kolsås i Bærum kommune. Satt som vararepresentant til styret fra årsmøtet 2002 og frem til

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


STYRET I INNEVÆRENDE PERIODE:

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

august 2006 da jeg gikk inn i styret. Ble valgt inn som styremedlem på årsmøtet samme år. I året som har gått synes jeg vi har klart å videreutvikle LUSCOS bl.a. med Podcast og egne LUSCOS effekter. Vi har også fått opprettet kontakt med de lokale Leeds United avdelinger som det finnes mange av I inneværende sesong har jeg hatt ansvaret for fellesturer (sammen med Ray), kontakten med de lokale avdelingene samt for lotteriet. For neste sesong vil jeg i tillegg til kontakten med de lokale avdelingene fortsette med Fellesturene. Disse gir meg gir meg mye energi og det er spesielt moro å møte medlemmer som ellers ikke ville tatt turen over til Leeds for å oppleve vår felles interesse – Leeds United. Slik jeg ser det er det viktig at vi opprettholder dette tilbudet til medlemmer som ikke har et lokalt Leeds United miljø i nærområdet å reise sammen med. Ekstra hyggelig er det å møte de samme personene ved en senere anledning der de kan fortelle at fellesturene ga de den puffen de trengte til å dra over flere ganger. Da på egen hånd. I fremtiden vil LUSCOS møte medlemmene stadig nye områder samt bedre kontakten med de lokale avdelingene og støtte disse der vi kan bidra. Dette kan være økonomiske bidrag slik som premier til lokale lotteri i forbindelse med f.eks julebord.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ANTALL MEDLEMMER // HVORDAN HAR ÅRET

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

OG UTVIKLINGEN VÆRT // UTSENDELSER TIL MEDLEMMENE

Ved utløpet av mai har vi 4.444 medlemmer, en netto økning på hele 647 siden samme dato i fjor (fratrukket 11 utmeldinger i perioden).

I forbindelse med hver utgivelse av LUSCOS’ Podcast sender vi ut en informasjonsmail om dette til medlemmer som vi kjenner mailadressen til.

Etter hver utsendelse av medlemsbladet får vi mellom 15 og 30 blader i retur grunnet feil adresse. De fleste av disse klarer vi å spore opp, men det kommer jevnlig nye feiladresser.

Vi har sendt ut 2 spørreundersøkelser til våre Hovedmedlemmer (til de med registrert epost, dvs. ca 2.400 medlemmer):
 - Midt i april ba vi medlemmene våre stemme frem LUSCOS’ Player of the year. Her vi fikk vi inn 1.058 svar, hvorav 57% stemte på vinneren Chris Wood.

I JANUAR SENDTE VI UT EN MEDLEMSUNDERSØKELSE MED 7 SPØRSMÅL, OG VI FIKK TIL SAMMEN 1.483 SVAR: Nr. SPØRSMÅL: JA NEI 1 Leser du medlemsbladet The Peacocks News (TPN)? 1385 98 2 Hvis ikke, hva er hovedgrunnen til at du ikke leser TPN? 3 Er det noe spesielt du savner i bladet? 4 Er det interessant å kunne motta TPN digitalt istedenfor på papir? 599 884 5 Har du hørt på LUSCOS sin podcast? 544 939 6 Hvordan kan vi øke verdien av medlemskapet i LUSCOS for deg? 7 Åpen for tilbud fra samarbeidspartnere? 1117 366

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ANTALL MEDLEMMER // HVORDAN HAR ÅRET

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

OG UTVIKLINGEN VÆRT // UTSENDELSER TIL MEDLEMMENE HER ER EN OPPSUMMERING AV FAKTA VEDR. MEDLEMMENE VÅR PR I DAG:

Totalt antall medlemmer: 4.444 (i fjor: 3.797) Av disse er: Familiemedlemmer: 460 (330) Gratismedlemmer: 31 (30) Bosatt i Danmark: 31 (32) i Sverige: 25 (24) i andre land: 19 (13)

Innmeldinger via SMS-tjenesten: 121 stk. (den siste i februar 2017) Innmeldinger via medlemsskjemaet på web som ble lansert i november 2016: 245 stk. Programmet for håndtering av medlemsregisteret leveres av StyreWeb, og dette systemet har vært i bruk siden November 2015.
 Medlemssekretær er Rune B. Reitan (medlemsservice@leedsunited.no).

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS ARBEIDSMØTE SMØLA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Styret og medlemssekretær var samlet i oktober 2016 på Smøla for å se på arbeidsfordeling for det nye styret samt adressere en synkende medlemstrend. Det ble lagt vekt på å fordele ansvar samt finne medlemsøkende aktiviteter. Det ble også diskutert om TPN var moden for digitalisering og gjort et forsøk på å definere den typiske LUSCOS medlem. Det ble besluttet å støtte videre egen podcast, fornye og forbedre kommunikasjonen med medlemmene, forsterke samarbeidet med Leeds United samt å forbedre web side. I tillegg fikk styret mulighet til å bli bedre kjent med hverandre sosialt.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


MEDLEMSKORTET Personifisert medlemskort i plast er en viktig identitetsbærer som sendes alle foreningens medlemmer Så fort spillerstallen har satt seg etter høstens sesongsstart så påbegynner vi arbeidet med design og å finne fine bilder av spillerne. Det byr jo også på noen utfordringer. I år prydet Wood, vår eminente toppscorer med 30 scoringer kortet. Dette medlemskortet blir produsert og distribuert i begynnelsen av sesongen. Tilbakemelding på medlemskortet har uten unntak vært meget positive. Vi lagde også egne kort for alle spillerne, staben I LUFC, og ikke minst for Stix, mannen som er spillernes representant og som er en mann med stort hjerte for Norge.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


TPN // ÅRET SOM HAR GÅTT // VIKTIGSTE SAKER & TEMAER // TANKER TPN KOMMENDE SESONG

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Arbeidet med TPN har vært like givende i år som det alltid har vært, og når prestasjonene på banen i tillegg stort sett hat vært oppløftende har dette vært en ekstra morsom sesong å jobbe med TPN. Som redaktør etterlyser jeg alltid flere bidragsytere, og skulle ønske at flere av medlemmene bidro med innhold. Samtidig skal de som bidrar ha masse skryt og mange takk for hjelpen de gjør. Det har vært mer aktivitet denne sesongen, og det er lett å se at positivitet rundt klubben bidrar til engasjement blant fansen. Jeg har fått beskjed fra noen av våre faste bidragsytere om at de nå tar seg en pause fra bladet, så det jeg aller mest etterlyser til neste sesong er flere faste spalter i magasinet. Du står fritt til å utforme dine egne bidrag, det eneste som kreves er at temaet er Leeds United og ditt forhold til klubben. En enkel oppgave, eller? Ellers er forholdet til klubben bra, og etter Radrizzanis inntreden tyder alt på at det kommer til å fortsette med dette. Ryan, som var pressesjef tidlig i sesongen meldte overgang til rival Newcastle, og da fryktet jeg at den gode behandlingen han hadde gitt oss skulle opphøre, men de som har kommet inn har fortsatt å yte god service. Det er allikevel en del planlegging so skal til. Reiser man over på en vanlig fredag til søndag/mandags-tur, så er det vanskelig å LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


TPN // ÅRET SOM HAR GÅTT // VIKTIGSTE SAKER & TEMAER // TANKER TPN KOMMENDE SESONG

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

få til mann-til-man-intervjuer, men skal man over på en litt lenger tur er vi hjertelige velkomne til Thorp Arch for å gjøre intervjuer. Det er ikke alle engelske klubber som er så åpne med fansen eller supporter-grupperinger, så det setter vi veldig pris på. Jeg er like spent på neste sesong som alle dere andre, og jeg gleder meg til å gyve løs på en ny runde med TPN.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


PODCASTEN WHITE NOISE

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Nytt av denne sesongen er satsningen på podcast. Det har vært meget vellykket. EPISODE 1 Tema: Gjennomgang sesongstart og hva ønsker Garry Monk? Analyse av sommerens transferssvindu. Antall unike lyttere: 858 EPISODE 2 Tema: Daily Telegraph avslører Allerdyce og korrupsjon i England. Cellino involvert. Tar opp hvem som skal score målene til Leeds? Milde ønsker ikke komme langt i cupen. Intervju med Tommy Knarvik Antall unike lyttere: 733 EPISODE 3 Tema: Pontus Jansson er en ny helt for fansen, oppfordrer til lokale julebord over Norges land. Bygger opp til toppkamp mot Newcastle. Cupsuksess mot Norwich og kamp mot Liverpool? Palm har møtt Matteo i Oslo. Antall unike lyttere: 623

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

EPISODE 4 Tema: Skuffelsen over tapet mot Newcastle og når vi snur kampen mot Norwich. Intervju med Gray, Antonsson og Jansson. Bygger opp mot cupkamp mot Liverpool. Antall unike lyttere: 923 EPISODE 5 Tema: TAKEOVER Antall unike lyttere: 1437 EPISODE 6 Tema: Når Thorstein Helstad skulle signere for Leeds, verdien av Wood. Konflikten mellom Wagner og Monk etter TV-kamp mot Huddersfield. Gjest: Thorstein Helstad Antall unike lyttere: 950


PODCASTEN WHITE NOISE EPISODE 7 Tema: Groundhopping med Ray Tørnkvist. Informasjon du ikke trodde at noen satt på uten google. Intervju med Ronaldo Vieira Gjest: Ray Tørnkvist Antall unike lyttere: 816 EPISODE 8 Tema: Vi tror på play off, hvilke resultater trenger vi for å holde klare det. Pontus Jansson er satt på benken, er det en konflikten. Gjest: Stian Monsen Antall unike lyttere: 672 EPISODE 9 Tema: Hvorfor lykkes ikke Leeds og Monk mot slutten? Oppsummeringer av sesongen som har vært. Vil vi beholde Garry Monk? Hva må skje i klubben for å mobilisere inn mot ny sesong? At Taylor nektet å spille siste kampen. Antall unike lyttere: 498 I snitt 835 pr. sending.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS / FASTBOENDE I LEEDS Det er to av våre medlemmer som er fastboende i Leeds. Det er Kjell Skjerven som bor og jobber i Leeds, noe han har gjort siden 2008 og Ray Tørnkvist som har bodd i Leeds med samboer og fulgt Leeds på nært hold og sett 40 Leedskamper totalt pluss u-23 og Under 18 og 16, så det har vel blitt ca 60 Leeds kamper totalt. Kjell har jobb på Co-op og følger Leeds både hjemme og borte. Han er vel blitt en levende legende i Leeds miljøet som har ofret sitt liv til klubben han elsker. Kjell er også kjent av alle supporterne til Leeds og er blitt en riktig «Yorkshire man» Ray Tørnkvist har fulgt Leeds mesteparten av sesongen og hatt tilhold i Leeds med samboer i leilighet med utsikt over hele Leeds og til Elland Road. Tok fra 1-8 2016 et års permisjon fra jobben i Skatt Øst og satset alt på og følge Leeds og leve Yorkshire livet med samboer. Har opplevd det meste og virkelig funnet ut hvor mye Leeds United betyr for Leeds fansen. Totalt er det til nå 230 Leeds kamper på øyriket.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


MØTER MED KLUBBEN I LEEDS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

/ ARRANGEMENT I LEEDS

Styret har gjennom sesongen hatt tett kontakt med administrasjonen i Leeds. Dette har medført at vi tas med på råd når det gjelder utenlandske supporter-spørsmål samt at vi har satt LUSCOS på kartet i forhold til viktige spørsmål som tildeling av billetter til bortekamper og hvordan vi kan øke verdien av medlemskapet i LUSCOS. Vi har også fått tilgang til pressetribune og intervjuer med spillere etter kamp. Klubben arrangerte en egen LUSCOS kveld for oss i butikken på Elland Road 13.2 i forbindelse med dobbeltkamp. Leeds United stilte opp med servering og spesialtilbud samt besøk av tidligere spiller Mel Sterland. Det var nok over 250 besøkende denne kvelden fra hele Skandinavia. Styret vil arbeide for å få til dette også neste sesong.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS KOLLEKSJON // WEBSHOPEN // STATUS God ”merch” tror vi på. Det får vi aldri nok av. I februar under dobbelkampen var det flere hundre Leeds-supportere som var tilstede på treffet som LUSCOS og LUSS arrangerte sammen med klubben i Leeds United`s Superstore. Det var et av flere synlige tiltak som kom ut av et møte styret i Luscos hadde med nøkkelpersoner i LUFC tilbake i desember. Visstnok solgte de merch for 6.000,-. Det er bra. Vi har her hjemme på bjerget også fått den første Luscos-kolleksjonen på en god tid ut i markedet. Hvilke Leeds United-produkter kunne du tenke deg at vi utviklet for det norske markedet, spesielt skreddersydd for våre norske medlemmer? Dette spørsmålet stilte vi til en rekke av våre medlemmer tidligere i år. Vårt varamedlem i styret Knut Akselsen, som er tidligere rockemusiker og som driver sitt eget Kiss Ass Merchandise, hjalp oss med å få på plass norske produkter i løpet av høsten. Designet lagde vi selv.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


LUSCOS KOLLEKSJON // WEBSHOPEN // STATUS Knut trodde at ”- med tanke på at målgruppa som er 35+ så ville jeg utviklet en egen unik kolleksjon rundt konseptet ”Dirty Leeds”, som var varemerket da de fleste begynte å følge dem. 70-tallet med Bremner, Hunter, etc, og senere med Vinnie og Batty. Det er nok å ta av. Tenker da «Icons» i positiv forstand. Et eget Vinniebrand hadde også vært kult. Både merch og øl.” Morten Borgersen, sjef i Anton Sport og ihuga Leeds-supporter er også positiv til å få laget særnorske produkter igjen: ”Lag det som folk vil ha, hvite fete hoods, t-skjorter med kule motiver eller slogans, retrodrakter. Og retro ting. Jeg fikk den vakre hvite bagen med Leeds-logo. Dette var i 1975 og jeg var 6 år. Hver lørdag fulgte jeg nøye med på alle tippekamper, og gleden var stor da det var Leeds som var det utvalgte laget. Kompisene mine mente at Leeds var «dirty» og jeg var sta som en bukk på at de var tøffere i spillestilen enn alle andre, men langt ifra et griselag.” ”Personlig mener jeg at «dirty Leeds er en fantastisk betegnelse på mitt favorittlag. Det skal lukte svidd i Engelsk fotball. Da Vinnie Jones kom til Leeds i ‘89 følte jeg at dette var hånd i hanske for klubb og spiller”, sier Morten.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Da vi annonserte dette rundt påske så fikk vi umiddelbart mange positive reaksjoner. Over 250 plagg eller effekter blitt solgt. Det synes vi i styret er veldig bra. Det er et salg på godt og vel NOK 100.000,- NOK og utgjør en omsetningsøkning for foreningen bare her på 10%. Det burde vi utbringe en skål for. Og etter å ha presentert mer enn 37 ulike varianter og størrelser. Så har vi nå trimmet kolleksjonen nå til ca 16 – 18 produkter, som du finner i webshopen. Frist for neste bestilling er den 20. juni. “Grymt” sa Pontus Også I denne utgaven av TPN bringer vi en ganske så komplett gjengivelse av den nye Luscos-kolleksjonen i merchandise, eller på godt norsk, supportereffekter gjennnom tøffe visueller og budskap tatt ut på kjente og kjære Leeds-spillere som Alfie, Lucas Radebe, Billy Bremner og ikke minst den mest populære Leeds-spilleren akkurat nå, Pontus. Satser på en mix av noe som er tøft, noe mer snilt, noe som minner om tradisjon med Bremner og Radebe noe med råhet og noe som som også vekker oppsikt.


LUSCOS KOLLEKSJON // WEBSHOPEN // STATUS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Who the fuck is Pontus Janson er en analogi på Who the fuck is Mick Jagger. “Grymt. Jeg vil ha en til min farsa”. Var Pontus spontane kommentar da Luscos utsendte overbrakte to eksemplarer fra Pontus-kolleksjonen under Season Ends Awards. En t-skjorte og en hood, begge i svenske farger, falt i smak. Denne svenske klippen av en ballspillende forsvarsspiller har på rekordtid blitt en stor hit i Leeds. Intervjuet i forrige podcast og TPN, stadig vekk i svenske medier. Og nå også på Luscos t-skjorter. «Leeds made me fall in love with football again», sa Pontus. Vel, vi kan vel si at mange av oss ble nyforelsket i Leeds igjen. Vi i styret håper at dette vil oppfattes som positivt og at du kjenner din besøkelsestid. Ved jevne mellomrom fremover vil vi samle opp ordre og så trykke samlet. Den neste datoen er 20. Juni, så blir det rundt sesongstart, og en med evt. Julegaver. Til høsten vil vi også tilby noen produkter i barnestørrelser. På samtlige plagg så vil vi også trykke Leeds United / Luscos-badgen og et lite norsk flagg, så det blir tydelig hvilken Leeds United-branch som står bak dette.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS KOLLEKSJON // WEBSHOPEN // STATUS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Side before self. Billy Bremner. Å ta en for laget. Det har alltid vært seiersformularet på Elland Road. Når Elland Road bryter ut i kaskadehyllester av spill, mål og ærefulle taklinger, vil alltid hyllesten av en spiller følges av ”We are Leeds”. Vi elsker at Bailey Peacock-Farrell er tredjekeeper. Og der vi alltid vil huske Terry Coopers ligacupscoring i 1968. Vi husker dem alle. Fordi de er Leeds United – der fellesskap er viktigere enn egoet. Frysninger på ryggen, eller armen, får direkte assosiasjoner til Alan Clarke sitt sitat om Billy. “Billy was the best player I ever played with, the don´t make players like him anymore. Leeds beste og mest populære spiller gjennom tidene. Hadde selv aldri gleden av å se han spille «live». Husker han fra VM, fra kampen mot Bayern. Fra Charity Shield hvor han sloss med Keegan, var på Sandaker Golfsenter og traff sønnen hans, var i begravelsen hans i Skottland, snakket om han et dusin ganger med Eddie og Peter. Oppkalt båten min etter han, og bikkja vår etter han. Side before self er etter min mening et av de fineste sitatene ever. Og dette motivet, sammen med ”Dirty Leeds” er det to mest populære i kolleksjonen.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


FACEBOOK FANPAGEN Fanpagen har nå 7386 følgere. Det er en økning på 895 følgere siden forrige årsmåte. Dette er tall vi kan si oss veldig godt fornøyd med. De fleste som følger siden er i alderen 40-45 år, men vi ser at stadig flere yngre begynner å følge siden. Jeg har også lagt merke til at det er personer som holder med andre lag som har begynt å følge siden. Det er veldig morsomt å se at personer som holder med andre lag er nysgjerrig på hva som i og rundt klubben. Per i dag er det Daniel Lysebo Johansen som har hovedansvar for siden. Jeg har de tidligere sesongene jobbet mye for å lage referater før, etter og underveis i kampene. Dette har dessverre ikke latt seg gjøre når studiene har tatt mye av tiden. Jeg er straks ferdig med utdannelsen, noe som fører til at jeg nå kan bruke mer til på LUSCOS. Det er mange som sender direktemeldinger hvor de lurer på hva som skjer i klubben med tanke på trenerskifter, eierskap, overganger osv. Dette er ikke alltid like lett å svare på, men jeg prøver å godt jeg kan. Vi har aldri lagt eller uttalt oss om rykter som skrives av forskjellige nyhetskanaler, og dette er noe vi kommer til å fortsette med. Når det kommer til henvendelser angående medlemskap, forsinkelser av TPN og lignende, sender jeg bare disse videre til Andreas Milde og Rune B. Reitan. Trond Kristiansen, Rune Roalsvig, Anders Palm, Rune B. Reitan og Rudi Gerhard Rakner har også publisert ting på siden når det kommer til ting jeg ikke har ansvar for. Dette er også noe vi kommer til å fortsette med det kommende året.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


HJEMMESIDEN LEEDSUNITED.NO Hjemmesiden er gjennom sesongen forbedret og blitt utvidet med mer innhold. Det ble etter forrige årsmøte bestemt at vedtekter og innkalling skulle ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Dette ble gjort samt at lenker til både podcast og webshop er etablert. Besøket på hjemmesiden ligger på a 4.000 unike besøk (IP adresser) hver måned. Mars: 3.820 unike brukere og 15.092 økter. I april hadde vi 4.016 unike brukere og 14.612 økter. I mai måned hadde vi 3.391 unike brukere og total 13.748 økter (ca 500 besøk daglig). Så det er ganske stabilt selv etter sesongslutt i mai selv om det naturligvis faller litt. Det arbeides videre med hjemmesiden for å se på mulighet for innlogget innhold i kombinasjon med en fremtidig digitalisering av TPN.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


FELLESTURER Som vanlig på fellesturene er LUSCOS «turoperatør» og er ansvarlig for alle administrative gjøremål. LUSCOS bestiller flybilletter, transport, hotellovernatting, kampbilletter og sosiale arrangement under turen. Alt deltakerne selv trenger å gjøre er å pakke kofferten, ta med passet og stille på Gardermoen til fastsatt tid. Fellesturene er også en plass der supportere som ikke har tilhørighet til et lokalt Leeds United miljø kan oppleve turfellesskapet som en gruppe og dette har vist seg å være en suksess for LUSCOS år etter år. For oss som er reiseledere er det veldig moro å treffe supportere, ta de med til Leeds og vise dem rundt i byen og vårt høyt elskede Leeds United. Spesielt morsomt er det at vi

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

oppleves som «døråpnere» og vi treffer stadig supportere i Leeds som hadde sin jomfrutur som deltaker på fellestur. I sesongen som har gått ble det gjennomfør to fellesturer, der den første turen gikk samtidig med styrets årlige tur, kampen mot Newcastle. Denne kampen ble flyttet fra lørdag 19. 11 til søndag 20.11 med tidlig kick off (13:15). På grunn av denne flyttingen ble det for første gang arrangert fellestur fra fredag til mandag. Trafikken mellom Manchester og Leeds på en fredag er mye større enn tidligere i uken. Dette sammen med føreforholdene over The Pennines gjorde at vi ikke rakk frem til


FELLESTURER omvisningen som var programmert til kl 14:00 som var det eneste klokkeslettet Eddie og Peter hadde mulighet til å gjennomføre dette. Omvisningen ble utsatt så lenge som det praktisk var mulig, men dessverre for oss som kom med buss rakk vi ikke denne. Omvisning ble gjennomført med de som hadde tilsluttet seg arrangementet. Vi rakk derimot lunsjen sammen med Eddie og Peter, noe som deltakerne satte pris på etter en lang tur fra flyplassen til Leeds. Resten av turen gikk som planlagt med fellesmiddager, egentid for utforskning av byen Leeds og alt den har å by på. Spesielt de to tenåringsjentene som var med på denne turen satte pris på muligheten til å «shoppe». Ettersom de ikke kom lengre enn Trinity på de dagene de var i Leeds tror jeg ikke det blir lenge før Magnussen fra Rena må ta med de samme jentene på tur igjen. Med på denne turen var også Andreas som hadde fått turen i 16-års gave fra sin far (se TPN nummer 198) samt første reisegutt Marthon på 60 fra Figgjo som jeg antar er godt i gang med å planlegge tur nummer 2. Kampen mot Newcastle var utsolgt i uker for kampdag og stemmingen på utsiden av Elland Road i timene før kampen var eksentrisk. Selve kampen lar vi ligge. Sesongens andre fellestur ble gjennomført 9-12 mars og kampen mot QPR som for øvrig endte 0-0.
Det var et tyvetalls deltakere som møtte ved SAS skranken torsdag kl. 0700. Som vanlig på

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

fellesturer besto også denne gruppen en fin mix av førstereisene og erfarne deltakere, bl.a. John Rune, Oddbjørn og Brunjulf som deltok på sin 5 fellestur. Ikke fordi de ikke klarer å bestille selv, men fordi de setter pris på fellesskapet. Foruten de nevnte herrer var det hele 8 ekte-/samboerpar med på denne turen. Guide for fredagens omvisning var ny for året, Mel Sterland. Både omvisningen, som var en av de beste vi som fellestur har hatt og lunsjen sammen med Mel utviklet seg til en veldig fin og flott opplevelse.


FELLESTURER Mel fortalte gamle skrøner fra sin tid som spiller, lot seg avfotografere og skrev villig vekk autografer. LUSCOS er for øvrig eneste supporterklubb som har egen omvisning med påfølgende lunsj. Andre grupperinger blir henvist til klubbens offisielle omvisningsdager, dvs kampdager. Programmet for øvrig var som vanlig med egentid i supporter butikkene og kjøpesentrene inne i sentrum. Damene brukte denne tiden til shopping, men gutta bar posene tilbake til Hotellet. På sesongens første fellestur brukte vi Clayton Hotell mens på den andre turen var vi tilbake til vårt faste hotell, Marriott. Clayton var OK, men ingen hoteller i Leeds slår Marriots lokasjon vis a vis Trinity og gågaten. Foruten omvisning og selve kampen består også programmet av fellesmiddager der en fellesmiddag er inkludert i turen, men de fleste deltar også de andre dagene. På kampdagene drar vi tidlig opp til Elland Road for å få med stemningen i timene før kamp, dette sammen med selve kampen, er turenes udiskutable høydepunkt.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Fellesnevneren for sesongens fellesturer er at dette har vært flotte turer med masse gode tilbakemeldinger til LUSCOS der Jomar Gjernes, som møtte deltakerne på Gardermoen og Ray Tørnkvist m/base i England representerte LUSCOS som reiseledere. Anders Palm deltok også på deler av programmet på sesongenes første fellestur.


BORTEKAMPER SESONGEN

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

2016/2017

LUSCOS fikk tak i billetter til 4 bortekamper denne sesongen, hhv. QPR, Brighton, Fulham og Reading. På QPR og Brighton kampene fikk vi dessverre sent beskjed så det var ikke så mange som fikk til de, men både Fulham og Reading var det ca 25 som dro over på. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Leeds neste sesong og håper på tilsvarende tildeling av egen billettkvote til LUSCOS. Husk at alle som skal på bortekamp må være member i Leeds United.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS LOTTERIET I og med at forrige sesong lotteri skled over til årets sesong er det blitt gjennomfør lotteri i to omganger. Førstepremien var som vanlig en valgfri reise for 2 for å se Leeds United live, begrenset oppad til Kr. 10 000,-. Salgsperioden for det første lotteriet var juni/juli. Det ble solgt 840 lodd og som vanlig ble trekningen foretatt ved Horten politikammer og vinneren av 1. premien ble Åsmund Åstveit fra Bergen. Selv om det er 1. premien som er lotteriets store gulrot så settes også de andre premiene stor pris på, eksempelvis så har en stolt Kjellemann Rønninghaug i flere omganger reklamert for sin hjemmeskjorte som han vant på lotteriet. Sesongens andre og siste lotteri hadde salgsperiode mars/april med trekning 2. juni. Her ble det solgt lodd for kr 63 000,-. Vinnerne av lotteriene kontaktes og publiseres både i TPN og på Facebook. LUSCOS takker alle som har kjøpt lodd og på den måten bidrar til å videreutvikle vårt fantastiske magasin; The Peacock News!

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


HOTELLAVTALER I LEEDS LUSCOS har i sesongen 2016/17 hatt Marriott Hotell i Boar Lane som sitt hovedhotell. Det er syvende sesongen vi har denne avtalen. Det har i løpet av sesongen vært undersøkt om andre hoteller kan matche vårt tilbud. Ser man på kvalitet og beliggenhet er det ikke det. Sesongen 2016/17 har vært stabilt besøkt, og har vært så populært at våre rom vi har som garanti til hver weekend fort har blitt utsolgt. Dette på grunn av Leeds sin kjemping i toppen hele sesongen, og mange flere Leeds fans i Leeds. Denne sesongen har spillerne bodd på hotellet på noen hjemmekamper og også bortelagene har brukt hotellet. Det har vært veldig populært og bilder og autografer har vært lett tilgjengelig. Baren 1871 ligger også i hotellet og er som vanlig blitt brukt som møteplass for Nordiske Leeds fans. Prisen på hotellet er 87 for single B&B og 97 for dobbel B&B. Vi har mellom 20 og 30 rom til denne prisen. Denne avtalen er kun for medlemmer og rabattkoden finnes i TPN.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


SUPPORTERCUPEN I årets supportercup møtte vi Southampton, Tottenham og Nottingham. Vi hadde et mer usikkert mannskap enn de fleste år tidligere, men som alltid avgjøres ikke en supportercup utelukkende med hvor mange mål en scorer. Vi som alltid blant de sterkeste utenfor banen. Etter turneringen samles spillere, ledere og tilskuere på Tamara på Grunerløkka. Her ble det spist, drukket og sunget til kranen eller lommeboken var tom.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


LOKALE AVDELINGER I sesongen som har gått har vi fått registrert flere lokale avdelinger med møteplasser og kontakt info. Denne informasjonen har vi lagt ut på hjemmesiden vår slik at LUSCOS medlemmer ute på reise enkelt kan finne nærmeste lokale avdeling, treffe likesinnede for å se Leeds United eller ha noen gode samtaler om en felles Leedenskap. Ut fra medlemslisten ser vi at det er flere store Leeds United grupperinger i vårt langstrakte land, blant annet i Bodø, Drammen, Egersund, Hamar, Harstad, Hønefoss, Molde, Grenland, Tromsø, Verdal, Øvre Årdal og Ålesund for å nevne noen. Potensiale for at finnes mange flere lokale Leeds United/LUSCOS grupper enn dagens liste er dermed meget stor. Fellesnevneren for de lokale avdelingene er å skape en sosial ramme rundt interessen for Leeds United - og da i særdeleshet i forbindelse med tv-overførte kamper. Flere av avdelingene arrangerer også egne julebord og sesongavslutningsfester der sesongen oppsummeres. Mange av avdelingene har også egne gruppeturer for å se Leeds United live. LUSCOS sender ut fellesmailer til avdelingene med aktuell informasjon, eksempelvis ny Podcast samt lansering at LUSCOS

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Merchandise. Vi har også startet en stafett i TPN der avdelingene er blir utfordret til å skrive om sin avdeling. Først ute er avdelingen Sandnessjøen/Helgeland. Deres innlegg kommer i første TPN sesongen 2017/2018. I sesongen som kommer vil LUSCOS fortsette arbeidet med å få registrert lokale avdelinger, være behjelpelig med å starte nye samt se på hvordan vi kan støtte oppunder lokale arrangement eksempelvis julebordene.


LUSCOS HUMANITÆRE FOND Komiteen i LHF består av Gunnar Halle, Tor Dalen, Egil Betten og Terje Dahl. Vi fikk inn to søknader til fjorårets sesong, der den heldige utvalgte ble en kreftsyk far, som er på bedringens vei. Dessverre så gjorde sykdommen at han ikke fikk reist på den planlagte turen med Jomar og fellestur gjengen. Han vil få mulighet til å reise til neste sesong. Til årets fond er det kommet inn 1 søknad foreløpig. Søknadsfristen er satt til 1 okt. 2017, så fortsatt god tid til flere søknader. Hilsen Komiteen for Luscos Humanitære fond.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


RELASJONEN TIL SBF

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

(SUPPORTERUNIONEN FOR BRITISK FOTBALL) Hele 104 549 medlemmer 53 klubber er registrert i SBF som har Engelske supporterklubber i Norge under sin paraply. LUSCOS har som alltid hatt sterke bånd og relasjoner da vi har både styremedlemmer og Groundhoppere aktivt med her. Vårt glimrende blad TPN som vant prisen for beste medlemsblad i sesongen 2010/11 har i alle år kommet høyt opp. Denne sesongen er bladet med i finalerunden, men ingenting var avgjort da dette gikk i trykken. Vi er alltid blant de tre til fire beste bladene av de 20 klubbene som gir ut blader.

LUSCOS stilte også i år med en kandidat til Årets Supporter. Steinar Tungen var foreslått, da dette er en resursperson som legger særlig vekt på Groundhopping. Han hjelper også andre supportere med det meste, og dette syntes vi var en kandidat som ikke kunne forbigås. Han nådde ikke helt opp, men for oss i LUSCOS er Steinar den beste og gjør en fantastisk jobb for sine kamerater i Leeds og andre supportere.

 LUSCOS stilte som vanlig med et lag i årets supporter cup på Skeidbanen, der engasjementet og både på og utenfor banen er høyt. Cupen i 2016 ga oss en finalerunde mens årets cup gikk av stabelen 3.juni. Dette er en prestisjetung turnering hvor Leeds pr 3/6-16 er no to på adelskalenderen og har bare Arsenal foran oss.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

På SBF sin Groundhopperliste som teller over 600 stykker har LUSCOS 15 stykker med. Vi er i tet med Ray Tørnkvist som har alle 203 banene og Steinar Tungen som har 202. Det er stor aktivitet her og Ray Tørnkvist har ansvaret for oppdatering på siden. Luscos har også med to representanter i SBF sitt styre. Ray Tørnkvist har sittet 19 perioder i strekk og hatt de fleste posisjoner. Var leder i årene 2001/2 og 2006-2009. Jarle Bakke er internrevisor, en posisjon han har hatt de ti siste sesongene.


ÅRETS SUPPORTER-NOMINAJON SBF (Supporterunionen for britisk fotball) kårer hver sesong en årets supporter blant sine medlemmer. Dette er en person som skal ha bidratt vesentlig til å fremme sin interesse og hjelpe andre og bidra og gjøre noe ekstra for sin klubb eller supportere og likesinnede innenfor det Britiske fotballmiljøet. LUSCOS har hatt tre vinnere siden oppstarten i 1986, og det er Terje Hansen (1991), Ray Tørnkvist (2003) og Svend Anders Karlsen- Moum (2011). Vi har også nominert både Cato Mikalsen og Terje Dahl de seneste år uten at de har vunnet. Dette året nominerte LUSCOS følgende:

STEINAR TUNGEN (56) LUSCOS nominerer Steinar Tungen fra Dombås til årets supporter. Vi mener han er en supporter som tilfredsstiller alle krav til å kunne få denne prisen og vel så det.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Steinar har vært med i supporterklubben helt siden starten i 1980 og har hele tiden vært en stor supporter som har støttet laget og fått mange venner i miljøet. 
En av Steinar sine største hobbyer og interesser er Groundhopping. Han har på rekordtid nådd toppen av lista, og bidrar både med informasjon og hjelp til andre groundhoppere. Er også en viktig bidragsyter til de som jobber med banene i SBF. Han er meget godt oppdatert på alle områder. 
Denne sesongen har vært spesiell for Steinar, da han har vært på nesten alle Leeds sine hjemme og bortekamper, og samtidig besøkt et stort antall nye baner. Er en person som også bidrar til at likesinnede får informasjon om billig overnatting og transport, og han har gitt mange en hjelpende hånd. Steinar er også en veldig sosial person som har mange venner ikke bare i Leeds miljøet men i hele Storbritannias fotball og Groundhopper miljøet..
Alt i alt er Steinar en vi i LUSCOS virkelig syntes fortjener prisen, noe vi virkelig håper han får. Det fortjener han. Steinar nådde ikke helt opp, men fikk hederlig omtale. Vinneren i sesongen 2016/17 var Ulf Arne Larsen (Leicester) fra Oppsal Oslo. Vi gratulerer så mye.


ÅRETS SPILLER KÅRET AV LUSCOS Vikingeskipet til Årets Spiller i Leeds United valgt av Luscos medlemmer ble overbrakt Chris Wood under Season Ends Award Dinner av Luscos utsendte. Avstemningen ble gjort blant Luscos medlemmer forrige uke. Det kom vel neppe som noe stort sjokk at også her gikk Wood av med en soleklar seier, han vant også Player og the Year, Players Player of the Year samt Yorkshire Evening Post`s avstemning om Årets spiller. Av våre 4.500 medlemmer avga 1058 stemme. Chris Wood fikk hele 601 av stemmene, hele 57% av stemmene. De andre nominerte var Robert Green (13%), Pontus Janson (19%), Kyle Bartley (5%), Luke Ayling (5%) og Ronaldo Vieria med 1% av stemmene. Gratulerer Chris! Med hele 29 scoringer så langt i sesongen så vel det å si at dette er fortjent et understatement, og med en scoring også i siste kamp mot Norwich endte Wood på magiske 30 scoringer. Chris Wood var den store vinneren i Leeds United 2017 Player of the Year Awards, holdt i Gowing Law Centenary Pavilion på Elland Road, og avsluttet med det en veldig fin sesong for spissen fra New Zealand. Wood fikk både Players Player of the Year og Player of the Year på seremonien.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


ÅRETS SPILLER KÅRET AV LUSCOS Ronaldo Vieira plukket med seg Young Player of the Year Award, 18-åringen har spilt 37 kamper for Leeds denne sesongen, og har nettopp signert ny 4-årskontrakt. Vår eminente keeper Rob Green som med unntak av en blunder mot QPR og en mot Newcastle har vært en klippe ble kåret til Members Player of the Year. Souleymane Doukara’s fantastiske volley mot Nottingham Forest vant Goal of the Season, han slo Kemar Roofe, Pablo Hernandez og Vieira`s fine mål. Så får vi sutte på dette over sommeren, og glede oss til første uke i august, hvor vi med ny manager og et forsterket lag.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


REGNSKAP

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


REVISJONSBERETNING

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


BUDSJETT

1.6.2017 - 31.5.2018

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


TROEN PÅ ET LIV ETTER MONK

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Troen på et liv etter Monk, selvfølgelig tror vi på det! I løpet av 48 timer inn i Andras Radrezzani`s regjeringstid fikk vi beskjed fra vår nye eier om at Garry Monk hadde sagt up. På snaue to døgn hadde vår nye eier signert en 4-årig avtale med vårt største ungdomshåp, som nettopp hadde fått landskamper for U21. Han hadde varslet at han ønsker å kjøpe Elland Road og utvikle det, samt legge treningsanlegget tettere til stadion. Han hadde signert daglig leder fra West Ham, sportlig koordinator fra Mboro, fått inn en kar fra Real Madrid fra styret, og tydelig vist at han er ivrig på å komme igang.

sikkert fått vit hvor Monk går, om det er Mboro, Palace, Watford, eller en annen klubb. Eller Southampton, hvor han er en ex-player. Uansett, alt gikk ikke så smooth for vår nye eier som jeg tror han hadde forutsett.

Og så kom sjokket. Monk sier opp.

Hvis Monk ikke ønsket å bli og bygge på den fremgangen han helt åpenbart har hatt, foran balløyas mest trofaste supportere, så bør vi heller ikke ligge søvnløse.

Her har det sikkert skjedd mye i kulissene som det fører lite med seg i å spekulere i. Men det var høyst uventet. Eller var det det? Dårlig «timing» for Radrizziani var det definitvt. Men, i flere uker har dette bare pågått. Mon har, ifølge Adam Pope i BBC Leeds gått og snakket og ventet på rammer, budsjetter og på å få tilliten, men så har det drøyd for lenge, så da har vel bare Monk gått sur og lei, og så har han helt åpenbart også blitt kontaktet av en annen stor klubb. Denne spalten skrives sent fredag kveld, 27. Mai, og når dette magasinet når deg, har vi

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Monk har gjort en strålende jobb fra forrige sommer til nå. Den som kommer inn blir det stilt høye forventninger til. For vår nye eier er ambisiøs. På vegne av klubben, på vegne av oss. Så jeg velger i det sjokk-vakumet jeg har vært i, og velge å se positivt på fremtiden for Leeds. Det skjer så mye positivt akkurat nå.

Vi hadde en veldig bra hjemmestatistikk. Men borte så hadde vi den niende beste bortestatistikken i ligaen. Vi tape 10 av 23 kamper på bortebane, og det er ikke godt nok til å rykke opp, hvis man da ikke har en nesten plettfri hjemmestatistikk. Selvfølgelig har vi Monk å takke for at vi var seriøse playoff-utfordrere nesten hele sesongen, og etter en 2-0 seier hjemme mot Brighton på Elland i mars, en kamp jeg var på, så lå vi på 4. plass, og hadde en 8 poengs ledelse til Fulham på 7. plass.


TROEN PÅ ET LIV ETTER MONK Så kollapset vi, og fikk kun med oss 6 poeng fra de siste 8 kampene, og endte 5 poeng bak Fulham. Det er jo ikke godt nok. Når vi var i en periode med dårlige resultater, hadde vi fremdeles en mulighet til å snu på ting, endre formasjoner, grave dypt, gjøre noen ordentlige grep. Men det skjedde ikke. Huddersfield, Reading Og Sheffield Wednesday var alle i samme båt på et tidspunkt, men alle endte opp i playoff. Kanskje det er liten erfaring på mannen, men se på Jaap Stam og David Wagner, de har heller ikke noen lenger erfaring. Kanskje det er hell i uhellet at Monk sier opp så fort, bare 48 timer inn i Radrizzianis regjeringstid, som betyr at han har brukbart med tid til å finne en ny manager, forhåpentligvis på en lang kontrakt, og at vi får en manager som er dedikert, ambisiøs og at vi har det meste på plass innen pre-season, slik at får lagt et godt grunnlag. Det meste Andre ellers gjør tyder på at han er beslutningssterk. Når du leser dette har sikkert Leeds United fått en ny manager. I skrivende stund spekuleres det om disse: Aitor Karanka, Ranierie, Matteo, Marco Silva, Simon Grayson, Pep Clotet, Nigel Pearson, Gordon Strachan, Mick McCarthy, LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Jimmy Floyd Hasselbaink, Alex Neil, Eddie Gray, Roy Hodgson, David Moyes, Steve McLaren, Michael Appleton, Alan Pardew, for å nevne de fleste. Reffearn blir det ihvertfall ikke. Måtte det bli en manager vi blir stolte av og bli assosiert med.


AVSLUTTENDE ORD

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017


AVSLUTTENDE ORD Vi har produsert 5 fantastiske utgaver av TPN; vi har etablert Podcastene, vi har daglige oppdateringer på fanpagen, vi har strammet opp hjemmesiden vår. Relasjonen til LUFC er god, og vi snakker med flere av de viktigste stakeholders der. Vi har skaffet flere bortebillett-batcher. Vi har gitt tilbud på boka til Gary Edwards, vi har laget en ny kolleksjon med 37 forskjellige muligheter. Luscos spilte turnering I Leeds. Og stilte igjen til Supportercupen. Vi har bidratt inn mot flere locale avdelinger. Vi har gjennomført Fellesturer. Og lotterier. Og styremøter. Og fisketur. Og hatt samling for skandinaviske supportere I sjappa I Leeds. Vi har vokst med over 600 medlemmer. Det er 15% vekst. Vi har kontroll på økonomien. Vi styrer mot et overskudd på 150.000,-. Men alt dette er jo egentlig uvesentlig. Det viktigste er jo skjer hva som skjer I klubben. Sportslig. Vi har hatt en løfterik sesong hvor vi gikk fra å kjøre Fiat så om ikke helt til Ferrari, så ihvertfall til en bil av et bedre merke. We are passing the ball. Sang vi ironisk I deler av forrige sesong. I år så spilte vi I perioder glimrende og gjorde igjen Elland Road til et fort. Dessverre holdt det ikke helt inn.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017

Men vi tror. Igjen. På denne tiden av året er vi jo alltid positive. Det vi i styret kontinuerlig jobber med å trekke frem er små og store ting rundt Leeds United, som samlet utgjør den fascinerende magien det er å holde med dette fantastiske fotballlaget. Det er for mange livet. Selve livet. VERDENS BESTE SUPPORTERE. We Are Leeds!


MOT

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2016 / 2017