Årsberetning 2014/2015

Page 1

Årsberetning LUSCOS 2014/2015

ÅRSMØTEBERETNING

FOR LUSCOS SESONGEN 2014/2015

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


OVERORDNET OM Samarbeidsklima I LUSCOS STYRE

Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Årets styre har bestått av Trond Kristiansen, Martin Dammen, Jomar Gjernes, Egil Betten, Ray Tørnkvist og Rune Roalsvig. Styret har hatt en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver og opplever å ha jobbet nært og effektivt sammen. Trond har ansvaret for sosiale medier og julearrangementet, samt medlemsrekrutterende aktiviteter, Martin holder I hjemmesiden, Jomar sammen med Ray ansvaret for fellesturene og for lotteriet. Ray er ansvarlig for Medlemskartoteket og inn mot Supporterunionen. Egil holder I økonomien, regnskapet, kontering av fakturaer, samt har ansvaret for gjennomgåelse av avtaler. Rune lager kaffe på styremøtene, er referent, har dialogen med redaktøren av TPN og dialogen mot ledelsen I Leeds United. Det interne klimaet i styret har vært stort sett bra. Det har vært bra diskusjoner og stor takhøyde. I et år som har vært preget av kostnadsfokus og kontroll, ivaretagelse av medlemsregisteret og opprettholdelse av det høye nivået på TPN, har det viktigste vi har gjort denne sesongen å videreføre det vi er gode på. Styret opplever å ha bidratt positivt, gjennom vår kjærlighet til klubben i våre hjerter, til at tilbudet i vår skandinaviske supporterklubb, med klar hovedvekt på norske medlemmer, har vært så godt som mulig i sesongen som har gått, med særlig fokus på TPN og videreutvikling av Fanpagen. Det er selvfølgelig også en energiboost at Leeds United nok en lang legger en pre-season kamp til Norge. Det er spesielt hyggelig I en tid hvor vi I styret har opplevd at det har vært en utfordring å ha kontinuitet med ledelsen I klubben, spesielt med eieren. Der det har vært mest diskusjoner har vært rundt medlemsregisteret, hjemmesiden og julebordet. Litt takhøyde skal man ha.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

STYREMØTER DENNE SESONGEN Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden medio juli 12014 og til juni 2015. Styret har i tillegg til styremøtene hatt utstrakt løpende kontakt på email og mobiltelefon, og har i tillegg funnet stor glede i å delta på felles Leeds-arrangementer og på turer til Leeds. Alle styrets medlemmer deltok på juleturen og julebordet i Leeds. Det har vært tradisjon at styrets medlemmer som godtgjørelse for innsatsen i løpet av året mottar en tur til Leeds som honorar for arbeidet. 4 av styrets 6 medlemmer deltok også på ulike måter under Supportercupen, 2 som spillere. Styres leder var ringside sammen med blant annet Gunnar Halle, som ledet laget I en kamp. Fra styrets leder blir det poengtert at styreverv i LUSCOS handler å nedlegge en del frivillig tid til det beste for medlemmene. Dette må vi takke alle styremedlemmer for. Fra medlemmene, via forumet, på fanpagen og på hjemmesidem, via fellesturen og via reiser til Leeds og kontakt med supportere hr hjemme på bjerget får vi et unisont inntrykk av at foreningen blir satt pris på av medlemmene. Styrets leder mottar masse henvendelser daglig av organisasjonsmessig karakter og av mere fotballmessig karakter. Begge deler tas imot med takk. Styret har også lyst til å takke Andreas Milde for jobben han gjør med TPN hvor han har styrt bladet med ung offensive kraft som sin forgjenger, med involvering og entusiasme, som spesielt I dialogen med klubben ikke alltid har vært like lett, spesielt ikke med den manglende stabiliteten I klubben. Andreas har imidlertid utmerket seg med en skarp football-hjerne, et stort hjerte for Leeds og en skarp og vitttig penn, og vi takker alle andre bidragssytere i bladet, vår fanpage på Facebook og da spesielt Rudi Rakner og Daniel Johansen. Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Presentasjon av Styret Martin Dammen, 32 år fra Svelvik. Går på min 4. sesong i styret i LUSCOS. Har hatt varierte arbeidsoppgaver og vært spesielt involvert rundt arrangering av vårt årlige julebord i Leeds. Vært toastmaster ved disse anledningene. Synes selv dette har blitt gjennomført på en god måte. Blitt godt kjent med mange flinke mennesker de siste 4 årene og synes oppgaven er spennende. Har hatt ansvar for hjemmesiden i en periode, men har ikke fått fulgt opp den oppgaven så godt som det burde. Det tar jeg selvkritikk på. I perioder med mye jobb og andre verv har tiden blitt for knapp til tider. Har nå fått gjennomført SMS tjenesten som jeg tror vil bli et viktig bidrag til å øke medlemsmassen. Oppfølging her vil være hovedfokus fremover, samt hvordan Luscos vil disponere billetter til bortekamper og arranger turer på disse. Jeg ser for meg en økt medlemsmasse, med hovedfokus på TPN som vårt viktigste tilbud til medlemmene, samt vårt julebord i Leeds. Vi må gjøre det lukrativt å bli medlem i LUSCOS, derfor må f. eks. julebordet være eksklusivt for våre medlemmer. Jeg skal se kampen 25. juli!

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Presentasjon av Styret Trond Kristiansen, født 1982 Hvordan synes du perioden har vært? - Sesongen i år har vært mye opp og ned. Plasseringen på tabellen i år er lang under godkjent, men vi er nok på vei til i riktig retning og jeg er veldig positiv til neste sesong. Jeg er egentlig ekstremt imponert at vi klarer å holde medlemstallet opp år etter år, tross sportslig nedturer år etter år. Det kommer av den gode jobben alle i LUSCOS har gjort med purringer, Facebook oppdateringer av gladsaker og at vi holder motet oppe og at man ikke kan gi opp. Samholdet som vi har som Leeds-supportere mener jeg er unikt. Det har vært flere samlinger både lokalt og i Leeds og vi/ jeg prøver hele tiden å bygge bånd med supportere og x-players etc. Synes samarbeidet i styret er godt+. Ansvar: - Min spesialitet er bonding med x-players, noe som har vært meget vellykket også i år. Gylfi har vært med til Leeds og vi har god kontakt med de andre norske x-players. ( BOBIL ETC *) Har hatt ansvar for supportercupen, forberedelser og gjennomføring av Julebord i Leeds + andre lokale arrangementer i Tønsberg. Vært på alle styremøter og tatt andre mindre strøjobber.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Bidra: - Jeg skal fortsette der jeg slapp, men har samtidig lært av mine feil. LUSCOS fremover: - Jeg håper vi kan gå forbi Arsenal en dag i antall medlemmer, men tror nok at det avhenger av mer sportslig suksess. Har selv lyst til å bidra videre i styret. Vi har noen utfordringer på økonomi og vi ser hvor sårbare vi er hvis 400-500 medlemmer forsvinner. Vi har som sagt et enormt potensiale, men det avhenger som sagt av sportslig suksess for å få med de sovende supporterne som har mistet interessen fordi vi ikke er i Premier League. - Leeds 25. juli? Ja, skal jobbe med arrangementet hele dagen regner jeg med.


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Presentasjon av Styret Ray Tørnkvist, født 1962 Styremedlem i Luscos siden 2007. Hadde også en periode fra 19962000. Styreperioden har vært grei, men noe oppsplittet og en del tanker som ikke helt har blitt gjennomført. Savner litt mer faste datoer til bla styremøter og bedre oppmøte. Noe frustrasjon rundt MC men vi har gjort det beste ut av det. Den siste sesongen har jeg har hatt annsvaret for oppfølgingen av vår eksterne leverandør Media Connect som styrer medlemmservice. Har også tømt vår postboks to ganger pr uke og rettet feilsendinger før disse er sendt MC for utsendelse på nytt. Er kontaktperson opp mot vårt hovedhotell Marriott i Leeds, og har der oppnådd veldig bra samarbeid. Har på tampen av denne periode også jobbet med å utvikle og få vår hjemmeside på rett kjøl og se litt på behovet for denne. Ellers har fellesturen med Jomar vært et arbeidsområde jeg syntes har fungert bra og hvor de reisende som trenger litt mer tilsyn har vært fornøyd. Sitter som styremedlem i Supporterunionen for Britisk fotball for 18 året og er da også kontaktperson opp mot LUSCOS. Er også fast skribent i TPN og leverer 4-6 sider til hver utgave.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Ønsker å bidra mer opp mot TPN og ha nærhet til medlemmer. Kunne ønske vi kunne hatt mer nærhet til medlemmer både lokalt og landsdekkende. I utgangspunktet ønsker jeg de samme tingene jeg bidrar med i dag først og fremst. LUSCOS er en flott organisasjon og framover kan vi nbare øke og bli større med et utmerket TPN som vi har, samt at vi deltar med stor sosial suksess i den årlige supportercupen. Jeg skal selvsagt se Leeds “live” 25 juli da jeg” blør” for klubben og håper å kunne bidra til at hele vårt arangement kan bli velykket med lykkelige supportere.


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Presentasjon av Styret Egil Betten, født 1961 Har vært styremedlem i flere år, helt siden LUSCOS hadde forretningsadresse Trondheim. Siste periode har vært preget av mye det samme som går igjen hvert år; det å få Leeds-supportere til bli, og forbli, medlemmer i LUSCOS. En negativ utvikling i medlemstallet er en gjenganger på siste års styremøter, og tiltak og oppfølging for kommende år er viktige. Har hatt ansvaret for regnskapet, budsjettoppfølging, remitteringer, regnskapsrapporteringer og kontakt med MediaConnect for de medlemmer som betaler direkte til LUSCOS. Videre er informasjon om adresseendringer og nye medlemmer videreformidlet til de ansvarlige for driften av vårt medlemsregister. Utarbeider også oversikt til ansvarlig for lotteriet over hvem som har kjøpt lodd og hvor mange de har kjøpt. Kan for fortsettelsen bidra med de samme oppgaver som er blitt utført så langt, og i tillegg et ønske om åvære med å lage et system som gjør at LUSCOS kommer tettere på sine medlemmer, og også hvordan måten/driften av medlemsregisteret kan utføres/tilrettelegges.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

LUSCOS er en veldrevet forening på mange måter, og oppgavene videre blir å fortsatt opprettholde en meget bra kvalitet på vårt medlemsblad, og samtidig være en forening i vekst, hvor medlemmene jevnlig blir oppdatert om hva som skjer med klubben. Jeg skal se Leeds live i juli!


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Presentasjon av Styret Jomar, født 1965 Vararepresentant til styret i perioden fra 2002 og frem til august 2006 da jeg gikk inn i styret. Ble valgt inn som styremedlem på årsmøtet 4. nov samme år. Personlig synes jeg at perioden fra forrige årsmøte til tider har vært litt for mye «skippertak» i forkant av, og umiddelbart etter styremøter. Det kan være flere grunner til dette; jobbsituasjon, familiære saker etc. Ansvarsområdet mitt i samarbeid med Ray har vært fellesturer. Tilbakemeldinger fra deltakerne på årets tur (og de forrige sesongers turer for den saks skyld) har utelukkende vært positive. Har i tillegg til fellesturer hatt ansvaret for lotteriet. I neste periode ser jeg for meg å videreutvikle fellestur konseptet, forhåpentligvis vil vi med Uwe Rösler ved roret, igjen få tilgang til treningsfeltet dagen før kamp. Det har det vært stengt for oss fra torsdager kl 1200, dvs før vi har kunne vært der. Vi i styret bør også sette på agendaen hvordan vi kan bedre samarbeidet/kommunikasjonen med lokale avdelinger, eksempelvis involvere de enda bedre ifm rekruttering etc. Jeg er dessverre på Dana Cup 25. juli og får ikke sette Leeds United live mot Hoffenheim.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Presentasjon av Styret Rune Roalsvig, født 1963 Vært leder av Luscos nå I flere perioder. Da jeg tok over stafettpinnen etter Tor Dalen, besluttet vi å endre format på TPN, jeg jobbet selv som redaktør en periode før vi fikk in Svend Anders, og vi jobbet aggresivt med å vinne tilbake gamle medlemmer. Det lykkes vi med de første årene, og fikk medlemsmassen om fra ca 3.000 ti å ligge noe mere stabilt mellom 3.800 – 4.200 et sted. Sesongkortinnehaver på The Kop. Med to “kort”. Leeds siden 1972. Har egen Leeds United Season Ticket blog hvor egne billetter legges ut til selvkost når de ikke benyttes. Har det overordnete ansvaret for foreningen innad og utad i media og i egne og fortjente kanaler. Som mangeårig reklame og kommunikasjonsmann faller det naturlig å jobbe med markedsføring og reklame og kontinuerlig iverksette taktiske utspill for å rekruttere nye supportere til LUSCOS i egne og fortjente kanaler. Leder styret og har ansvaret for daglig drift og følge opp andre styremedlemmer og deres ansvarsområder. Dialog med Leeds United, Members Club, LUST og LUSC. Og andre Leeds-relaterte foreninger. Dialog med andre Members Club formenn. Oppfølging av dialog med styret i Supporterforeningen i Norge.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Ansvarlig for dialog med redaktør i TPN. Dialog med investorer med hjerte for LUSCOS. Referent og kaffekoker. Sett Leeds “live 143 ganger. Sett 12 kamper denne sesongen. Det er for meg record på et år. Så man kan ikke beskyldes for å være motgangssupporter. Skal selvfølgelig på Åråsen den 25. Juli. Flyr “hjem” på dagen for å se kampen, og huser flere engelskmenn som kommer over.


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

ANTALL MEDLEMMER Vi hadde pr juni 2015 3812 medlemmer. Av disse var 310 familiemedlemmer og ca. 20 var Svenske og Danske. Det er en nedgang på 199 fra sist sesong. Alle betalende medlemmer får hver høst tilsendt plastkort. Det er firmaet Plast Card Norge som forvalter dette etter MC sine lister over betalende medlemmer.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

RELASJONEN TIL KUNDESERVICE – MEDIA CONNECT MediaConnect har vært det firmaet vi har brukt denne sesongen for medlemsarkiv og kundeservice. De har gjort brorparten av jobben med å registrere og forvalte medlemmer, samt utsendelse av blader og innbetaling av medlemskontingent. De har ellers tatt seg av purringer og vasking av medlemslister ved behov fra oss. Ray Tørnkvist har tømt postboksen vår ukentlig og sporet opp medlemmer med feil adresse. Disse har senere MediaConnect rettet. Firmaet er en ekstern tjeneste vi bruker, og vi tar “stunt” med regelmessige mellomrom til de som ikke har fornyet medlemskap. Vi har i sesongen 2014/15 sittet på oppsigelse hos MediaConnect, da vi ser på muligheten for å gjøre deler eller alt arbeidet selv. Vi har ikke funnet tilfredsstillende løsninger pr juni 2015, men jobber kontinuerlig med dette, og ønsker å gå over til at et av medlemme tar over tjenesten.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

MEDLEMSKORTET ER FOR MANGE DEN STERKESTE IDENTITETSBÆREREN TIL KLUBBEN I VÅRE HJERTER Personifisert medlemskort i plast er en viktig identitetsbærer som sendes alle foreningens medlemmer. Så fort spillerstallen har satt seg etter høstens sesongsstart så påbegynner vi arbeidet med design og å finne fine bilder av spillerne. Det byr jo også på noen utfordringer. Ifjor var f.eks. Matt Smith og fjorårets toppscorer viktige forgrunnsfigurer i det meste av promo-materiell som klubben laget, så også vårt eget Medlemskort. Det er det lite vi kan gjøre noe med. Dette medlemskortet blir produsert og distribuert i begynnelsen av sesongen. Tilbakemelding på medlemskortet har uten unntak vært meget positive. Vi lagde også egne kort for Cellino-familien.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

ORD FRA ANDREAS OM TPN TPN har 2 ganger de siste 5 årene blitt kåret til Norges beste supportermagasin. Og bladet fortsetter å holde en høy profil. For mange er nok TPN ensbetydende med essensen i medlemskapet. Magasinet har rundt 100 sider per utgave, og det har vært en fast base med bidragsytere i alle utgavene. Redaktør Andreas Milde håper å knytte til seg flere skribenter på faste(ere) basis, slik at innholdet kan bli mer variert og magasinet få mer bredde. Omtrent som fotballaget, altså. Foran kommende sesong så staser vi i begge «overgansgvinduene» (august og januar) på å ha treningsleire/ workshops hvor vi inviterer alle bidragsyterne inn til energu-innsprøyingsmøter og ideseminarer får å overraske og begeistre ytterligere med det redaksjonelle innholdet i sesongen som kommer. Innholdsmessig har The Peacock News alltid hatt den fordelen at vi har hatt gode, og store intervjuer, samtidig som vi har god kontakt med klubben og får mye inside muligheter til å snakke med folk bak kulissene i administrasjon, støtte og treningsapparat. Ettersom eierskapet og managerspørsmålet i klubben er en evigvarende spiral som aldri tar slutt, er det blitt noe vanskeligere å ha kontinuitet i kontakten med klubben. Men, LUSCOS har uansett en sterk «standing» i klubben, så uansett hvordan dette vil ende, så vil vi nok ha en fot innenfor. Redaktøren har forsøkt å få til eksklusivt intervju med Massimo gjentatte ganger. Og gir seg ikke. Neste sesong blir like spennende som vanlig, og hvor laget vil ende i år er det ingen som vet. Det er ikke så mange som våger å håpe på noe eller. Redaksjonelt håper vi at flere kommer med som bidragsytere, at vi vil få god kontakt med klubben og dens nye ledere, at vi fortsetter å levere et medlemsblad som imponerer både i innland og utland, og at vi gir leserne og medlemmene våre nyheter, gode intervjuer og artikler, og muligheten til å treffe og bli kjent med andre Leeds-supportere. Takk for sesongen som var, og lykke til med den neste.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Ă…rsberetning LUSCOS 2014/2015

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


VÅRE MEDLEMMER I LEEDS, PÅ TUR TIL MEKKA

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

FACEBOOK FANPAGEN FOR LUSCOS I KRAFTIG ØKNING Det er mye interesse rundt klubben, noe som gjør at arbeidet blir enda mer givende. Det er også morsomt å se at antall ”liker” har steget det siste året. Fanpagen har nå 6081 følgere. Det er en økning på 414 fans siste året. Året før hadde vi en økning på 963 fans. Akkumulert er det 1.377 fans på to år. Totalt er dette ca 2.200 flere medlemmer enn I TPN. Vi hadde i fjor flest medlemmer fra Norge og flertallet i aldersgruppen 40-45 år. Dette har snudd litt I det siste. Det er flere og flere fra andre land som følger fanpagen vår og disse i aldersgruppen 25-30. Vi tenker at de bruker Google tranlate for å oversette. Per i dag er det Daniel Johansen som har tatt virkelig tak og drifter siden på “ein framifrå” måte på daglig basis. ”Alt av kampreferater og info før kampen føler jeg at jeg god kontroll på, så jeg gleder meg til å gjøre dette enda bedre den kommende sesongen. Med dette tenker jeg på enda mer grundig info om hva som skjer fra kamp til kamp. Når det kommer inn dirkete meldinger om hva som skjer i klubben, er det ikke alltid like lett å svare på det, men jeg svarer på noen av de om jeg har kunnskapen til det,” sier Daniel i en kommentar. Trond Kristiansen og Rudi Rakner er også inne og oppdaterer siden. Andreas Milde har også publisert endel og svart mye på relevante spørrsmål om Medlemskap. Rune har vært inne noe I det siste I forbindelse med Leeds-kampen den 25. juli. Flere i styret er nå også administrator, men skriver ikke på siden. Her er det definitivt mer å gå på for dem som har tid og lyst til å oppdatere….. Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

FACEBOOK FANPAGEN FOR LUSCOS I KRAFTIG ØKNING

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Fellesturer På Fellesturene er LUSCOS «turoperatør» og er ansvarlig for alle administrative gjøremål, slik som å bestille flybilletter, transport, Hotellovernatting, kampbilletter og sosiale arrangement under turen. Alt deltakerne selv trenger å gjøre er å pakke kofferten, ta med passet og stille på Gardermoen til fastsatt tid. Inneværende sesong ble det gjennomført en fellestur av to planlagte. Turen til sesongens siste hjemmekamp mot Rotherham United ble avlyst på grunn av manglende interesse/ dårlig sportslig suksess. Leeds United slet tungt i tiden før styret tok beslutning om å kansellere turen. Turen til kampen mot Derby County ble gjennomført etter planen 27-30 november. Denne turen gikk forøvrig samtidig med styrets årlige tur som også inkluderer LUSCOS Juleparty i Leeds. Deltakerne på fellesturen var en fin mix med førstereisene, tidligere deltakere samt noen erfarende pilgrimmer som denne gangen hadde lyst til å delta på fellestur i regi av LUSCOS. Det var et tyvetalls deltakere som møtte ved SAS skranken torsdag kl. 0700 der de ble møtt av reiselederne Ray og Jomar. Reisen til Leeds og til LUSCOS faste Hotell Marriott gikk med SAS til Manchester Airport med buss derfra til Leeds. Torsdagen var satt av til egen adspredelse i Leeds m/omegn. På torsdags kveld var det felles middag for de som ønsket det, noe de fleste ble med på.
Etter middagen dro flere av oss til Grov Inn, en brun pub mellom høyblokkene i Leeds. Drikken smakte godt, og historiene satt løst.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Fellesturer Fredagen besto av omvisning på Elland Road, denne gangen en eksklusiv omvisning kun for LUSCOS gjennomført av Stix som guide. Stix har vært i klubben en mannsalder og kan historien om Leeds United på rams, her var det ikke mangel av påfyll med historier fra så vel gammel storhetstid som dagens litt mindre famøse. Omvisningen ble etterfulgt av lunsj med Eddie Gray og Peter Lorimer. De gamle helter ga som vanlig av seg selv med historier fra deres aktive dager samt sitt syn på dagens spillerstall og andre saker rundt laget med mer. Etter lunsj var det tid for å besøke supporterbutikken, det var ikke få hvite poser som ble med tilbake til hotellet denne fredagen. Fredagskvelden startet med fellesmiddag på The Red Hot World buffet. Her kan man forsyne seg med retter fra alle verdensdeler. Dagen ble avsluttet på Scarborough pub.

Lørdagen tok vi samling i lobbyen ca kl 1000 for å bevege oss til Peter Lorimers pub, Commercial Inn, et must for førstereisene. Etter noen pints gikk turen videre til Elland Road og turens høydepunkt, kampen mot Derby County, som vi for øvrig vant 2-0 og som i etterkant er blitt kjent for Adryans «dive». Lørdagen ble avsluttet med LUSCOS Julebord, se egen notis. Etter en bedre søndagsfrokost gitt turen til Manchester Airport og flyet hjem til Gardermoen.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Ă…rsberetning LUSCOS 2014/2015

Fellesturer

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

JULEBORDET I LEEDS Rundt 80 stykker tok turen på julebordet som vi denne gangen hadde lagt til Elland Road. Av ex-players hadde vi fått med Gylfi Einarsson som hadde tre sesonger i den hvite drakten. En meget sympatisk mann, som vi fikk mange positive tilbakemeldinger på. Rodolph Austin kom innom middagen og legenden Eddie Gray var der hele kvelden. Alt i alt en vellykket kveld, solgte lodd for rundt 12000 og delte ut signert ball og trøye. Det var langt bedre mat her enn på Marriotts, men DJ hadde mer å gå på.. Leeds vant 2-0 mot Derby

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

LUSCOS lotteriet Salgsperioden for årets lotteri var fra januar til april. Førstepremien var som vanlig en valgfri reise til Leeds. 2. premien i år var en Bjørn Dæhlie Shelter Dunjakke sponset av Ditt Klubbhus As/Sport 1 Revetal v/Anders Gustav Holt. Trekning ble foretatt ved Horten politikammer 19. juni og vinner av årets hovedpremie ble Rune Nilsen, Sandefjord. Det var problemer med å finne Rune pga av at han hadde flyttet i tiden fra han kjøpte lodd til trekningen. 10 dager etter trekningen ble han lokalisert i Sandefjord og kontaktet. Totalt ble det solgt 867 lodd noe som gir LUSCOS et solid overskudd som går til å støtte kvaliteten på The Peacock News. 
 LUSCOS takker alle som har kjøpt lodd for støtten samt til Anders Gustav for sponsing av 2. premien.

Lotterivinner 2014 Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

HOTELLAVTALER i LEEDS LUSCOS har hatt avtale med Marriott Hotell de siste fem sesongene. Vi har sett på andre avtaler, men har sett oss fornøyd med dette hotellet. Det har i 2014/15 vært en markant økning i bruk av hotellet da Leeds spillerne bodde her dagen før helgekampene på hjemmebane. Dette har gjort hotellet populært samtidig som hotellbaren 1871 blir sett på som et samlingsted for Norske Leeds supportere. Prisen som inkluderer full Engelsk frokost er £ 78 for enkeltrom og £ 88 for dobbeltrom. Hotellet har 40 rom til denne prisen. Rabattkoden som finnes i TPN gjelder kun for medlemmer i LUSCOS. Det kan også finne rabatter på www.marriotthotels.com.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

SUPPORTERCUPEN Vi hadde også her med oss Gylfi Einarsson fra Island, som bodde i bobil sammen med en kamerat og Polly. Dagen startet med at himmelen åpnet seg og det var knapt mulig å spille første kampen mot ulvene. Tross overvann på banen vant vi til slutt 2-1. I neste kamp hadde regnet roet seg ned og det hadde dessverre også vi. Banene var fortsatt så som så, og vi tapte vel fortjent 4-1 mot QPR. Neste kamp var vinn eller forsvinn. Sola dukket frem og sambafotballen kom endelig til Skeid stadion. Vi knuste Tottenham 2, 8-1! Vi gikk videre til åttendelsfinalen der Derby ventet på andre siden. Glimrende spill i 18 minutter og 2-0 ledelse. Vi rotet det bort på slutten og stillingen ble til slutt 2-2. Vi gikk direkte over til staffespark konkurranse. Der tapte vi 5-3 etter straffemiss fra Martin Dammen og Gylfi Einarsson. Over og ut! Vi måtte trekke Leeds 2 da jeg fikk 20 forfall på 24 timer to dager før… Det sosiale var på topp, men vi har det til gode å vinne turneringen under min ledelse!!! Må hoder rulle???

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


LOKALE ARRANGEMENTER FOR THE WHITES LAND OG STRAND RUNDT

Årsberetning LUSCOS 2014/2015

Det er flere store lokale supportergrupper rundt i Norge som arbeider meget godt. Med egne julebord og samlinger i forbindelse med Leeds sine TV sendte kamper, samt gruppeturer til Leeds for å se laget “live”.

Trondheim Whites arrangerte også julebord i sesongen som gikk. De er en gruppe som også samles på Three Lions hver gang Leeds spiller TV kamp. Det er mange trøndere som er hardcore Leeds-supportere, og mange osm vi andre har gleden av å møte I Leeds.

Bergen Whites er en av de store gruppene i Norge. De har arrangert julebord der det også har møtt opp gjester fra andre steder i landet for å delta. De samles regelmessig til TV-sendte kamper, og en stor honnør skal gis til Ollan og Rudi som er to av de sentrale skikkelsene i dette miljøet.

Ellers finnes det mindre organiserte grupperinger rundt i landet som stadig følger Leeds. Nedenfor er en liste over byer/steder der det er mange aktive supportere: Farsund Bodø Tromsø Hedmarken Asker Fredrikstad Kristiansand Drammen Oslo

I Tønsberg er det også en stor gruppe supportere som samles hver gang det skjer noe rundt vårt kjære Leeds. Julebord ble i år arrangert i tradisjonens gode tro, samt at de i slutten av mai hadde en sesongavslutningsfest for å diskutere og evaluere året som har gått. Initiativtakerne her er Trond Kristiansen og Terje Dahl. Rogaland Whites holder hvert år julebord, samt at de samles rundt TV apparatet hver gang Leeds spiller tv kamp. Ole Morten Hobberstad er en viktig initiativtaker til dette. Stord Whites er en annen gruppe som for supportere i Sunnhordaland som drives godt i regi av familien Rafdal.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Vi skulle gjerne ønske t det organiseres enda mer, slik at alle Leeds supportere får et fellesskap rundt Leeds sine kamper og arrangementer. Det kan fritt opprettes tråder på forumet på nettet der det kan avtales. Vi ønsker et stort og bredt utvalg av steder der likesinnede kan møtes for en Leeds-pratog litt “bonding”.


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

RELASJONEN TIL SBF (SUPPORTERUNIOEN FOR BRITISK FOTBALL) Hele 103 000 medlemmer er registrert i Norske Supporterklubber tilknyttet Supporterunionen (SBF) i sesongen 2014/15. LUSCOS har som vanlig hatt en meget god relasjon, da vi er tungt representert med i styret her (se under). Vårt glimrende medlemsblad TPN som vant prisen for beste medlemsblad i sesongen 2010/11 fikk denne sesongen hederlig omtale uten å nå helt til topps. Det skal sies at bladet hver eneste sesong blir framhevet som en av de beste. LUSCOS stilte med et lag i årets supportercup på Skeidbanen, der også tidligere Leeds spiller Gylfi Einarson var med. Ellers er LUSCOS veldig godt representert på SBF sin side www.banehopper.no. Her leder Ray Tørnkvist med full pott på 160 baner, noe han har gjort de siste 13 årene. Vår Leeds beboer Kjell Schjerven er også høyt opp på lista, og det samme er varamedlem Vidar Eilertsen. Ellers er LUSCOS representert i SBF sitt styre med to representanter. Jarle bakke er internrevisor for åttende sesongen, mens Ray Tørnkvist har hele 18 sesonger i styret. Han har tidligere vært leder i perioden 2001/02 og 2006-2009. Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

RELASJONEN TIL VÅR SISTE MANAGER, OG FREMTIDIGE COACHER(!) Hedersmannen Neil Redfearn har hjulpet oss som manager nå I “kriseperioder” tre ganger. Vår siste manager holdt under en halv sesong. Vi har hatt en veldig god dialog med han på vegne av supporterklubben. Vi har innledet en konstruktiv dialog for å fremme våre interesser i forhold til klubben nå med Uwe ved roret. Og takket være Gunnar Halle har det så langt fungert godt. “The german bomber” har blitt enig om en toårskontrakt med klubben, og han etterfølger Neil Redfearn, som I etterkant av utnevnelsen vel ikke har kommet med et eneste ord I offentlige media. Hva han vil gjøre vil tiden vise. Neil er tilknyttet akademiet, men vil stoltheten hans akseptere at han går tilbake dit. Uansett, så Rösler er klubbens femte manager på under ett år. Det er ikke bra. Og sier mye om ukultur I fra Leeds United`s eneveldige ledelse. Eller leder. Alt kan jo tilskrives en uberegnelig mann. Neil hadde fortjent så mye bedre. Han er en hedersmann. Og det han har fått ut av akademiet er magi. Se på Cook, Byram, Mowatt, Taylor, med flere som er I ferd med å komme inn I rampelyset.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

RELASJONEN TIL VÅR SISTE MANAGER, OG FREMTIDIGE COACHER(!) Dette er fremtiden til klubben. Og den ser lys ut. – Dette er en sjanse man får en gang i livet med en stor klubb med stort potensial. Jeg trengte ikke å tenke meg om før jeg takket ja, sa Rösler på pressekonferansen på Elland Road, da han ble introdusert. Det handler om adgang til intervjuobjekter og folk i klubben, det handler om åpenhet og det vi så langt registrerer er en åpen tone, det handler om å kunne gi han velmente råd. Og komme inn I det aller helligste og få tilgang til intervjuer.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

THE GAFFER SPANDERER LUNSJ OG VI GJØR DET SOM NOK VAR DET ALLER SISTE INTERVJUET MED HAN SOM MANAGER Vår dialog med de siste “ordentlige” engelske managerne eller coachene har vært bra. McDermott tok byen og supporterne med storm med sitt engasjement og positive innstilling, til å bygge så vel klubben som relasjonen med supporterne og med sin mer tydelige offensive og ballbesittende stil. I mitt intervju med han I siste TPN var han veldig tydelig på å ikke ha fått de ressursene og de signingene som han hadde “linet” opp. Redfearn har vært en hedersmann som har hatt en åpen og positive instilling til supporterne og ikke minst pressefolk som har interessante ting rundt Leeds-universet. Vi har kunnet kontakte han og bli invitert opp på Akademiet, eller inn I garderoben. En av de viktigste relasjonene LUSCOS og særlig TPN kan ha inn i klubben, er til manager og trenerteam. Hver gang disse skiftes ut, må man bygge opp relasjoner fra bunnen av, og dette ble begynt med Brian McDermott, de to andre middelhasvfarerne, og sist med Redfearn. Det Uwe så langt har vist er også veldig positivt, så det blir spennende å se. Målet er at samtlige utgaver skal inkludere et eget intervju med manager eller en I trenerteamet. Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

FOKUS KOMMENDE SESONG. TPN OG MEDLEMSREKRUTTERING TPN er I de tryggeste hender. Det har vi allerede tydelig kommentert på. Når det er sagt så ønsker vi å styrke fokuset ytterligere på det redaksjonelle innholdet. I budsjettet for kommende år, så har vi satt av ressurser til å ha et par workshops med redaksjonen og engasjerte skribenter. Styret i LUSCOS har på denne tiden av året alltid en stri tørn med å følge opp de som faller ut av medlemsregisteret, og det er vel i snitt ca. 10% av medlemmene våre, som enten flytter og ikke melder flytting, eller rett og slett glemmer å fornye. Så derfor kommer her stort ønske og oppfordring fra oss om hjelpe til med dette. Betal inn Årskontingenten, og send oss tips på en som har et hjerte av hvitt og gull og er Leeds-supporter, men som ikke er medlem i LUSCOS. Vi ser jo at vi f. Eks. På LUSCOS Fanpage på Facebook har mange fans, hvorav flere ikke er LUSCOS medlemmer. Så hjelp oss med å få folk til å kjenne sin besøkelsestid og å gjennoppdage den skattekisten som TPN er og det engasjementet styret og ikke minst alle våre medlemmer legger for dagen på fanpagen. Vi har lansert en SMS-tjeneste. Og vi skal gjøre mere. We are Leeds.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

LEEDS UNITED KOMMER TIL NORGE 25. JULI Leeds kommer til Norge igjen, tre år etter at de var her sist da de spilte mot Sandefjord. Nå får vi oppleve det igjen. Rammen rundt, folkefesten og full stadion. Leeds er fortsatt en av de engelske klubbene med størst supporterskare i Skandinavia, vi så for 3 år siden hvordan supportere valfartet fra hele landet til Sandefjord for å overvære kampen. 5450 tilskuere var på plass på Komplett.no Arena, og året etter var det 2650, ifølge vårt tall-orakel Ray Tørnkvist, så da er det ingen grunn til å tvile på det. Ray er jo et levende leksikon. Dette til tross for terroraksjonen i Oslo rett I forkant. “Det var morsomt å møte Leeds, og det var bra stemning både før og etter kampen. Vi spilte selvsagt med sørgebånd, det gjorde også dommerne og Leeds. I tillegg hadde vi en fin og verdig markering før kampen, med ett minutts stillhet, før ordføreren hadde en appell”, sa Arne Dokken, som da ledet Sandefjord.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

LEEDS UNITED KOMMER TIL NORGE 25. JULI Leeds har sesongåpning i nest øverste divisjon i England, Championship, et par uker etter møtet med Hoffenheim, og folk I klubben kan fortelle om store ambisjoner for laget kommende sesong. “For Leeds blir dette en av de siste treningskampene før seriestart, og etter kamp I Østerrike mot Eintracht Frankfurt kommer vi med det de har av spillere. Laget satser tungt foran sesongen og har som mål å rykke opp til Premier League”, forteller Adam Pearson, som Leeds har lykkes å få tak I rett før deadline av TPN. “We are in Austria a few days in a training camp, then flyingto Norway on the 24th, then heading back to Leeds and Thorpe Arch. The plan is to play another 2 or 3 games before the season kicks off. There is a new positive vibe in the club now, and we are all very positive about the future”, sier klubbens nye CEO, som ifølge min venn Per Erik Jarl som er sjef for Hull-supporterne I Norge, kan skilte med to opprykk til Premier League med Hull. Han sier at Adam er en helstøpt veldig bra leder, som nøt stor respekt blant Hull-fansen.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

LEEDS UNITED KOMMER TIL NORGE 25. JULI “Vi fylte tribunene sist Leeds var her, og vil gjerne skape et øyeblikk som det igjen”, sier Truls Lühr Andersen, som er sportssjef I LSK, som har lånt oss banen. “Leeds er blant de engelske klubbene som kan skilte med svært mange norske supportere, og klubben viser med dette besøket at de også tar disse på alvor”, mener Lillestrøms sportssjef. Det er veldig hyggelig at det er en av de norske ex-spillerne Gunnar Halle som er med å trekke i trådene. Det vitner om gode norske relasjoner inn i det aller helligste. Jeg har selv stått på The Kop på Elland Road sammen med Gunnar Halle og

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

sett hvor høy pris både supporterne og klubbledelsen setter på Gunnar. Gunnar Halle, som har et godt navn og rykte blant Leeds-fansen fra sin tid i klubben, har lurt i kulissene og jobbet litt for at denne kampen skal bli noe av. Det tipper vi mange Leeds-supportere er glade for. Nå kan altså norske fotballfans få med seg en fotballkamp mellom en av Englands største klubber, som Leeds United tross alt fortsatt er, og en av de mest spennende Bundesliga-klubbene. På norsk jord. Nå må Leeds-fansen i Norge møte opp, når man får sjansen til å oppleve laget i oppkjøringen til en ny sesong. Det er tydelig at klubben Leeds liker seg her. Det blir jo på ingen måte som å se Leeds spille hjemme på Elland Road. Det finnes lite som overgår det. Alex Ferguson har sagt at “Elland Road is the most intimidating venue in Europe”. La oss gjøre Åråsen til vår hjemmebane den 25. Juli. Leeds-fansen kommer til å setter sitt preg på Lillestrøm sentrum på kampdagen. Jeg har selv mottatt et tyvetalls henvendelser fra briter som kommer over. Vi burde egentlig alle åpnet opp våre hus og hjem for dem. Selv blir min brakke et hotel noen dager.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


REGNSKAPET FOR PERIODEN 01.06.2014 – 31.05.2015
 Årsregnskapet for perioden 01.06.2014 – 31.05.2015 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Regnskapskommentarer: Forenings økonomiske stilling ved utgangen av beretningsåret er meget god.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Egenkapitalandelen er på 76,5 %, og innestående på bankkonti er til sammen kr. 780.990,57. Samlet gjeld – leverandørgjeld og påløpte kostnader - utgjør til sammen kr. 191,045,05. Foreningen har tilfredsstillende arbeidskapital.

Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer m. m, og innbetaling av medlemskontingenter, skjer på betalingstidspunktet. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler er nedskrevet til virkelig verdi. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring i regnskapsprinsipp.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 93.716,99. Dette er kr. 6.283,01 lavere enn budsjettert. Lavere inntekter fra medlemskontingenter – antall betalende medlemmer i Norge – avviker med 487 medlemmer lavere enn budsjettet, noe som utgjør kr. 133.925,-. Inntekter fra loddsalg har et positivt budsjettavvik på kr. 53.400,-. Sammenholdt med budsjettet har vi hatt kr. 126.205,- lavere kostnader enn budsjettert for regnskapsperioden, og kr. 132.488,- lavere inntekter enn budsjettert. En reduksjon av antall utgitte medlemsblad – fra 5 til 4 – i regnskapsperioden, dvs at medlemsblad mai 2015 først ble utsendt i juni 2015, utgjør en samlet reduksjon av kostnader i størrelsesorden kr. 92.000,-.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Årsberetning LUSCOS 2014/2015


Ă…rsberetning LUSCOS 2014/2015

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


BUDSJETT 2014/2015:

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

Ă…rsberetning LUSCOS 2014/2015


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

AVSLUTTENDE ORD Vi stilte spørsmålet ifjor, om det går det troll I ord? Fra å kjøre Fiat I Italia til Ferrari I Leeds? Vel, det gjenstår fremdeles å se. We are passing the ball. Sang vi ironisk I deler av siste sesong. Det som startet løfterikt endte mediokert. Nå blir det spennende å se hva vår nye eier har av planer denne sesongen. Han har sagt “I know what I am doing, just wait and see”. Det er definitivt underholdende å følge med på Cellino`s mange krumspring, men så langt er det alle de brutte løftene man sitter igjen med, som tegner et bilde av en mindre karakterfast mann enn man kunne håpe på. En uberegnelig fyr, som lar følelsene løpe av med seg. Vi tviler ikke på at han kan sin fotball etter å ha ledet Cagliari I 22 år, men 5 managere på et år er galskap. En toppscorer solgt som aldri skulle selges, en stadion som skulle bli kjøpt innen 40 dager, som fremdeles er eid av kommunen. En tidligere manager som reddet stumpene våre denne sesongen, som I etterkant har blitt karakterisert som svak og en “baby”. Det oppleves fra sidelinjen som pinlig og direkte flaut. “Silly season” og pre-season vil gi oss forhåpentligvis noen svar. Signeringen av ny manager virker oppløftende. Signeringen av ny spiss I Chris Woods er veldig positivt.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

AVSLUTTENDE ORD Sol Bamba fra lånespiller til 2-årskontrakt varsler om ambisjon. At man beholder stammen I de talentfulle unggutta er veldig bra. Så får vi se når sesongstarten nærmer seg om vi er en av favorittene til direkte opprykk. På denne tiden av året er vi jo alltid positive. Vi har et år bak oss med utfordringer på medlemsrekruttering. Det jobber vi aktivt med. Og bruker Leeds-kampen den 25. juli for hva det er verdt. Med fokus på ny sms-tjeneste, og ved tilstedeværelse for LUSCOS på Åråsen den 25. juli for å verve medlemmer. Vi vil være aktive før og under kampen, og selv speaker-tjenesten på Åråsen vil kunngjøre medlemskapet. Det viktigste vil dog være at styret har besluttet å ta medlemsregisteret tilbake igjen, og sørge for at vi oppretter en betalt stilling som Medlemsskapssekretær, som vil få dette ansvaret. Det tro vi gjør at vi vil få en større nærhet til supporterne våre, vil etablere bedre rutiner, vil kunne bygge opp mere informasjon om medlemmene, for eksempel mobilnumre, og har stor tro på at dette vil bidra til å snu trenden. Vi la ned Supportershoppen I fjor. Vi legger nå hjemmesiden på is. Vi ønsker fortsatt å utvikle noen egnedesignete effekter for LUSCOS kommende sesong, men finne en måte å gjøre det uten å binde oss opp til noe varelager.

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Årsberetning LUSCOS 2014/2015

AVSLUTTENDE ORD Vi legger mere ressurser inn I både TPN og ikke minst Fanpagen. Vi vil legge opp til flere spennende medlemsturer. Nevnt er allerede juleturen med ex-spillerne, som vi ser blir en årviss foreteelse, sammen med Julebordet på Elland Road. Vi ser også for oss å arrangere flere mindre turer til bortekamper. Vi har nevnt at 10% av medlemmene våre ikke fornyer. Det gleder visstnok alle lag. Men vi ønsker å takke alle de trofaste og lojale som fornyer. To av våre tidligere LUSCOS-medlemmer, ex- Leeds United-spillere, Alfie Haaland og Eirik Bakke meldte seg inn igjen siste sesong, og sistnevnte har også meldt inn poden sin. Marching On Together. Det vi i styret kontinuerlig jobber med å trekke frem er små og store ting rundt Leeds United, som samlet utgjør den fascinerende magien det er å holde med dette fantastiske fotballlaget, MED VERDENS BESTE SUPPORTERE. We Are Leeds!

Leeds United Supporters Club of Scandinavia


Ă…rsberetning LUSCOS 2014/2015

Leeds United Supporters Club of Scandinavia

MOT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.