Årsberetning 2015/2016

Page 1

ÅRSMØTEBERETNING

FOR LUSCOS SESONGEN 2015/2016

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


OVERORDNET OM SAMARBEIDSKLIMA I STYRET

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Årets styre har bestått av Trond Kristiansen, Martin Dammen, Jomar Gjernes, Egil Betten, Ray Tørnkvist og Rune Roalsvig. Styret har hatt en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver og opplever å ha jobbet nært og effektivt sammen. Trond har ansvaret for sosiale medier og julearrangementet, Jomar sammen med Ray har hatt ansvaret for fellesturene og for lotteriet. Ray var første halvår ansvarlig for Medlemskartoteket, før Rune Reitan kom inn som medlemskapssekretær, og Ray har også hatt dialogen inn mot Supporterunionen. Egil holder I økonomien, regnskapet, kontering av fakturaer, samt har ansvaret for gjennomgåelse av avtaler. Rune leder styret og har ansvaret for daglig drift og følge opp andre styremedlemmer og deres ansvarsområder. Dialog med Leeds United, Members Club, LUST og LUSC. Og andre Leeds-relaterte foreninger. Dialog med andre Members Club formenn. Oppfølging av dialog med styret i Supporterforeningen i Norge. Ansvarlig for dialog med redaktør i TPN, og dialog med investorer med hjerte for LUSCOS. Rune lager ellers kaffe på styremøtene, er referent og huser styremøtene hjemme hos seg. Gjennom året så er nok belastningen for formannen i snitt per uke at det er en 15 – 20 telefoner samt omtrent det samme per epost. Det interne klimaet i styret har vært stort sett bra. Det har vært bra diskusjoner og god takhøyde. I et år som har vært preget av kostnadsfokus og kontroll, overtagelse og ivaretagelse av medlemsregisteret og opprettholdelse av det høye nivået på TPN, har det viktigste vi har gjort denne sesongen vært å videreføre det vi er gode på, som er bladet.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


OVERORDNET OM SAMARBEIDSKLIMA I STYRET Vi har også denne våren gjennomført en effektivisering og forenkling av hjemmesiden. Styret opplever å ha bidratt positivt, gjennom vår kjærlighet til klubben i våre hjerter, til at tilbudet i vår skandinaviske supporterklubb, med klar hovedvekt på norske medlemmer, har vært så godt som mulig i sesongen som har gått, med særlig fokus på TPN og videreutvikling av Fanpagen. Det er selvfølgelig også en energiboost at Leeds United nok en gang la en pre-season kamp til Norge. Det er spesielt hyggelig i en tid hvor vi i styret har opplevd at det har vært en utfordring å ha kontinuitet med ledelsen I klubben, spesielt med eieren. Vår holdning er at eieren ikke forstår hvilket mandat og hvilken historisk arv det er å eie denne klubben. Der det har vært mest diskusjoner har vært rundt medlemsregisteret og hjemmesiden. Litt takhøyde skal man ha.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


PRIORITERTE OPPGAVER FOR DET NYE STYRET Styret ser noen konkrete oppgaver som det nye styret bør gi seg i kast med. Man bør se på å etablere noen nye inntektsstrømmer, det være seg på å videreutvikle lotteriet, det kan være inntekter på supporterartikler eller egne pregede t-skjorter eller jakker brandet Luscos, eller det kan være å se på inntektssiden i forhold til å konvertere noen av sidene i TPN til annonsebærende sider. Det bør være en målsetting at dette kan utgjøre et minimum i kommende periode på 5% av inntektene. Det bør være en prioritert oppgave for styre å utrede og se på hvordan man ruster seg mot fremtiden, og en enda mer digital tidsalder. I en periode hvor to av styrets medlemmer går ut er det ønskelig at nye styremedlemmer som kommer inn vil innrette innsatsen mot dette.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


STYREMØTER DENNE SESONGEN Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden medio juli 2015 og til mai 2016. Styret har i tillegg til styremøtene hatt utstrakt løpende kontakt på email og mobiltelefon, og har i tillegg funnet stor glede i å delta på felles Leeds-arrangementer og på turer til Leeds. Det har vært tradisjon at styrets medlemmer som godtgjørelse for innsatsen i løpet av året mottar en tur til Leeds som honorar for arbeidet. De fleste deltok. 4 av styrets 6 medlemmer deltok også på ulike måter under Supportercupen, 2 som spillere. Styres leder var ringside sammen med blant annet Gunnar Halle, som ledet laget I en kamp. Fra styrets leder blir det poengtert at styreverv i LUSCOS handler å nedlegge en del frivillig tid til det beste for medlemmene. Dette må vi takke alle styremedlemmer for. Fra medlemmene, via forumet, på fanpagen og på hjemmesidem, via fellesturen og via reiser til Leeds og kontakt med supportere hr hjemme på bjerget får vi et unisont inntrykk av at foreningen blir satt pris på av medlemmene. Styrets leder mottar masse henvendelser daglig av organisasjonsmessig karakter og av mere fotballmessig karakter. Styret har også lyst til å takke Andreas Milde for jobben han gjør med TPN hvor han har styrt bladet med ung offensive kraft som sin forgjenger, med involvering og entusiasme. I dialogen med klubben ikke alltid har vært like lett, spesielt ikke med den manglende stabiliteten i klubben. Andreas har imidlertid utmerket seg med en skarp fotball-hjerne, et stort hjerte for Leeds og en skarp og vitttig penn, og vi takker alle andre bidragssytere i bladet, vår fanpage på Facebook og da spesielt Rudi Rakner og Daniel Johansen. En stor takk også spesielt til Rune Reitan for hans inntreden i supporterklubben som medlemsskapssekretær. Det har vært et bra organisatorisk grep og en kjærkommen sosial tilvekst. Og til Anders Palm som i løpet av året har gått bresjen for å reaktivisere Oslo Whites, med faste samlinger på Pokalen i Oslo.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


PRESEASON OG LEEDS PÅ ÅRÅSEN Pre-season oppladning i Oslo for laget vårt. Leeds kom til Norge igjen, tre år etter at de var her sist da de spilte mot Sandefjord. Nå fikk vi oppleve det igjen. Rammen rundt, folkefesten og mange på stadion. Leeds er fortsatt en av de engelske klubbene med størst supporterskare i Skandinavia, vi så for 3 år siden hvordan supportere valfartet fra hele landet til Sandefjord for å overvære kampen. 5450 tilskuere var på plass på Komplett.no Arena ifølge vårt tall-orakel Ray Tørnkvist, så da er det ingen grunn til å tvile på det. Ray er jo et levende leksikon. Dette til tross for terroraksjonen i Oslo rett i forkant. Det er veldig hyggelig at det er en av de norske ex-spillerne Gunnar Halle som var med å trekke i trådene. Det vitner om gode norske relasjoner inn i det aller helligste. Jeg har selv stått på The Kop på Elland Road sammen med Gunnar Halle og sett hvor høy pris både supporterne og klubbledelsen setter på Gunnar. Gunnar Halle, som har et godt navn og rykte blant Leeds-fansen fra sin tid i klubben, har lurt i kulissene og jobbet litt for at denne kampen skal bli noe av. Det tipper vi mange Leeds-supportere er glade for. Norske fotballfans fikk med seg en fotballkamp mellom en av Englands største klubber, som Leeds United tross alt fortsatt er, og en av de mest spennende Bundesliga-klubbene. På norsk jord. Det er tydelig at klubben Leeds liker seg her. Det blir jo på ingen måte som å se Leeds spille hjemme på Elland Road. Det finnes lite som overgår det.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


PRESEASON OG LEEDS PÅ ÅRÅSEN Alex Ferguson har sagt at “Elland Road is the most intimidating venue in Europe”. På Åråsen var det et sted mellom 5.000 – 7.000 personer. Et par hundre engelskmenn hadde tatt turen over. Utestedene på Lillestrøm meldte om rekordomsetning. Styret med Ray og Jomar i spissen solgte t-skjorter til den store gullmedaljen. Rune og Gunnar Halle spiste frokost med Uwe Rôsler som på en måte kom hjem. Svend Anders og Andreas gjorde dype innhogg i spiller-intervjuer før under og etter kampen. Jan Åge Fjørtoft var MC internt på VIP-arrangementet og ute på matta før kampen. Luscos fikk overrakt Årets Spiller trofeet til Mowatt. Og Lars Vaular fikk det til å koke blant publikum med låta ”Gary Speed” der han gikk rett inn i folkehavet. Kampen endte med et knepent tap 1-2, og gutta fikk vist seg frem.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


ANTALL MEDLEMMER

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Vi hadde per mai 2016 nøyaktig 3.797 medlemmer. Det er en nedgang på kun 15 medlemmer fra i fjor. Det kan synes som om vi da har stoppet avskallingen av medlemmer som det har vært de to siste årene, med en nedgang de respektibe år på 5 – 7% i medlemmer hvert år. FAKTA VEDR. MEDLEMMENE VÅR PR I DAG: Totalt antall medlemmer: 3.797 Av disse er: Familiemedlemmer: Bosatt i Danmark: i Sverige: i andre land:

330 32 24 13

Gratismedlemmer: 30 Innmeldinger via SMS-tjenesten: 45

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Programmet for håndtering av medlemsregisteret leveres av StyreWeb, og dette systemet har vært i bruk siden November 2015.


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

MEDLEMSKORTET. IDENTITETSBÆREREN Personifisert medlemskort i plast er en viktig identitetsbærer som sendes alle foreningens medlemmer. Mange medlemmer går med det i lomma eller i lommeboka. Et eksempel som var noe humoristisk. Så fort spillerstallen har satt seg etter høstens sesongsstart så påbegynner vi arbeidet med design og å finne fine bilder av spillerne. Det byr jo også på noen utfordringer. Ifjor var f.eks. Matt Smith og fjorårets toppscorer Ross McCormack viktige forgrunnsfigurer i det meste av promo-materiell som klubben laget, så også vårt eget Medlemskort, og så ble de solgt rett før sesongstart. Det er det lite vi kan gjøre noe med. I år var det Wood og Antenucci, ”fear the beard”, med Cook, Berardi, Mowatt, Doukara, Byram og Dallas. Dette medlemskortet blir produsert og distribuert i begynnelsen av sesongen. Tilbakemelding på medlemskortet har uten unntak vært meget positive. Vi lagde i fjor egne kort for Cellino-familien. Denne sesongen så vi ingen grunn til det. Spillerne mottar et eget kort, som vi gir de gjennom Stix, og vi gir egne kort til folk som står oss nær, som Æresmedlemmene og Gary Edwards.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

MEDLEMSBLADET TPN – ”THE PEACOCK NEWS” TPN er noe av det viktigste supporterklubben tilbyr medlemmene våre. Her får andre medlemmer og trivia og historier fra klubben og andre medlemmer. Magasinet har rundt 100 sider per utgave, og det er som vanlig en fast base med bidragsytere i alle utgavene. Redaktør Andreas Milde håper allikevel å knytte til seg flere skribenter på faste basis, slik at innholdet kan bli mer variert og magasinet få mer bredde. Omtrent som fotballaget, altså. Foran den kommende sesongen så er det fortsatt mye uro og tvil rundt klubben. Spillere og treningsapparat har ikke fått noen beskjed om hva som skal skje i sommer eller i pre-season inn mot neste sesong, og vår kjære eier Massimo Cellino driver fortsatt klubben ut i det store intet. Det er tungt å holde med Leeds United i disse tider, men dette er vi vant til og som alle vet: Det vil bli bedre. Det må bare bli bedre. Innholdsmessig har The Peacock News alltid hatt den fordelen at vi har hatt gode, og store intervjuer, samtidig som vi har god kontakt med
klubben. Etter Cellinos inntreden har dette blitt litt strengere, men vi klarer allikevel å komme i kontakt med våre kontakter innad i klubben. spennende stoff. Ettersom eierskapet og managerspørsmålet i klubben er en evigvarende spiral som aldri tar slutt, har det som sagt blitt noe

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

vanskeligere å ha kontinuitet i kontakten med klubben. Men, LUSCOS har uansett en sterk «standing» i klubben, så uansett hvordan dette vil ende, så vil vi nok ha en fot innenfor. Redaktøren har forsøkt å få til eksklusivt intervju med Massimo gjentatte ganger. Og gir seg ikke. Vi er like spent foran neste sesong som vi er foran hver eneste sesong, og hvor laget vil ende i år er det ingen som vet. Det er heller ikke så mange som våger å håpe på noe. Redaksjonelt håper vi at flere kommer med som bidragsytere, at vi vil få god kontakt med klubben og dens ledere, at vi fortsetter å levere et medlemsblad som imponerer både i innland og utland, og at vi gir leserne og medlemmene våre nyheter, gode intervjuer og artikler, og muligheten til å treffe og bli kjent med andre Leeds-supportere. Takk for sesongen som var, og lykke til med den neste.


Ã…RSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

FANPAGEN FOR LUSCOS I KRAFTIG ØKNING IGJEN Det er mye interesse rundt klubben, noe som gjør at arbeidet blir enda mer givende. Det er også morsomt å se at antall ”liker” har steget det siste året. Fanpagen har nå 6461 følgere. Det er en økning på 380 followers siste år. Året før var økningen på 414 fans. Året før det hadde vi en økning på 963 fans. Akkumulert er det mer enn 1700 fans på to år. Totalt er dette ca 2.600 flere medlemmer enn I TPN. Vi hadde i fjor flest medlemmer fra Norge og flertallet i aldersgruppen 40-45 år. Dette har snudd litt I det siste. Det er flere og flere fra andre land som følger fanpagen vår og disse i aldersgruppen 25-30. Vi tenker at de bruker Google tranlate for å oversette. Per i dag er det Daniel Johansen som har tatt virkelig tak og drifter siden på “ein framifrå” måte på daglig basis. ”Alt av kampreferater og info før kampen føler jeg at jeg god kontroll på, så jeg gleder meg til å gjøre dette enda bedre den kommende sesongen. Med dette tenker jeg på enda mer grundig info om hva som skjer fra kamp til kamp. Når det kommer inn dirkete meldinger om hva som skjer i klubben, er det ikke alltid like lett å svare på det, men jeg svarer på noen av de om jeg har kunnskapen til det.,” sier Daniel i en kommentar. Trond Kristiansen og Rudi Rakner er også inne og oppdaterer siden. Andreas Milde har også publisert endel og svart mye på relevante spørrsmål om Medlemskap. Rune har også vært inne noe i forbindelse med Leeds-kampen på Åråsen, saker som styret ønsker å få frem samt egne erfaringer ”live” fra kamper. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


HJEMMESIDEN LEEDSUNITED.NO

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Oppgaven har vært å lage en superenkel hjemmeside. La den være super-enkel, klinisk og informative og et springbrett for mere info, for de som ønsker det. Vår bevisførsel – eller hva som ligger I medlemsskapet som koster 275,- per år er I utgangspunktet to ting: Et fysisk medlemskort I plast som illustrerer at man tilhører den harde kjerne av medlemmer, samt medlemsbladet TPN. Det kommer ut 5 x per år. Og har de siste 5 årene blitt kåret til Norges beste medlemsblad 2 ganger. I bladet får du rundt 100 sider med feature, hvor vi tar deg med og møter klubben fra innsiden, møte med manager, spillere, og supportere. Målsetting og ønsket etterlatt inntrykk: - Få folk til å melde seg inn. - Vise frem Leeds United fellesskapet I Norge. - Dette er gøy. - Dette er for likesinnede fotballsuppportere som har Leeds I hjertet sitt. - Dette har jeg lyst til å være med på. - Å betale 275,- er så godt som ingenting for å melde seg inn. - Jeg får eksklusive ting som TPN og eget medlemskort. Nettsiden vår. Skal oppleves som: Hvit. Og utfallende hvit. Som TPN og som Medlemskortet. Forsiden har tydelig presentasjon av siste forside på TPN og Medlemskortet, og skal guide til info-hub`en der det skjer, og at det er noen tydelige knapper eller ikoner som man trykker på og kommer da til veldig tydelige underpunkter eller underside eller ført videre, man kan også snakke direkte med medmedlemsskapssekretæren eller formannen.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


FELLESTURER SESONGEN 2015/16 På Fellesturene er LUSCOS «turoperatør» og er ansvarlig for alle administrative gjøremål. Alt deltakerne selv trenger å gjøre er å pakke kofferten, ta med passet og stille på Gardermoen til fastsatt tid. LUSCOS har også denne sesongen arrangert fellestur til Leeds. Fellestur er “full pakke” der supporterklubben har en full service. Her er både reiseleder, buss, hotell og kampbillett med omvisning inkludert, samt reiseledere. Denne sesongen har det vært arrangert en fellestur med ca. 30 deltagere som har bosted rundt omkring i Norge. Halvparten av disses er førstegangsreisende, mens de andre har vært med før og ønsker denne reiseformen.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Denne sesongen var fellesturen lagt til helgen 3-6 mars. Vi reiste fra OSL Gardemoen og landet i Manchester. Før ankomst Leeds besøkte vi National Football museum i samme by der også Leeds United har mange minner utstilt fra storhetstiden på 60 tallet. Billy Bremner er nevnt som vår største på dette museet i Salford. Marriott Hotell ble som vanlig benyttet, og foruten shopping og litt natteliv var Red Hot restaurant igjen et besøk med stor suksess. Omvisning på Elland Road der Peter Lorimer var guide ble denne gang en veldig flott opplevelse, og senere var det lunch der også Eddie Gray dukket opp. Selve kampen endte 2-1 til Leeds United over Bolton. En flott fellestur var det med masse gode tilbakemeldinger der Jomar Gjernes og Ray Tørnkvist representerte LUSCOS. Dette er en suksess i Supporterklubben år etter år. For oss som er reiseledere er det veldig moro og artig og treffe supportere i Leeds og ta dere med til vår høyt elskede Leeds United.


LEEDS UNITED AWAY. BORTEKAMPER Vi gjentok suksessen fra forrige sesong med en bortekamp i LUSCOS sin regi. Billetter ble ordnet fra Leeds Ticket Office med hjelp fra Katie Holmes. Turen til Charlton 12.12.2015 ble lagt opp som en dagstur med utreise på morgenen og retur på kvelden fra Stansted til Rygge. Vi ble til slutt 24 supportere som dro og Martin Dammen hadde hentet billettene uken før i Leeds. Noen dro fra Rygge og andre dro fra Gardermoen, men vi hadde avtalt samling på en pub i Charlton hvor det var god stemning før kampen. Vi hadde bra billetter på the Valley og fikk hengt opp det nye Oslo Whites flagget sammen med de andre flaggene på tribunen. Stemningen var bra, men spillet på banen ikke noe særlig og kampen ebbet ut med 0-0. Vi hadde bestilt buss t/r Stansted (takk til Geir Høsøien) og med litt klabb og babb kom vi oss ut av Charlton og ankom Stansted med grei margin til flyavgang kl. 19:55. Vi var vel alle enige om at det var en fin tur! Det ble også forsøkt arrangert LUSCOS tur til bortekampen mot Watford i FA cupen den 20.2.2016. På grunn av kort planleggingstid ble det bare 3 mann som dro over. Det ble en fin tur i grått vær med knall stemning på pub i Watford, men med et surt 0-1 tap. Ray dro videre til Leeds, mens Rune og Anders dro hjem via taxi til Stansted og fly til Rygge. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Det blir sikkert muligheter for bortekamper neste sesong også følg med på fanpagen på Facebook når terminlista begynner å sette seg. Det kan være vanskelig å planlegge lang tid i forveien grunnet endringer i kampoppsett, men det er nok London området som er mest aktuelt - hvertfall for dagstur. En god relasjon mellom supporterklubben og hun som er sjef for billettkontoret har vist seg å være viktig.


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

HOTELLAVTALER I LEEDS LUSCOS har også denne sesongen hatt Marriott som sitt samarbeidshotell i Leeds. Det er nå sjette sesongen vi har denne avtalen. Det har igjen blitt sjekket om andre hoteller kan gi oss en bedre avtale, men avtalen med Marriott viser seg og være god. Sesongen 2015/16 har det vært stabilt besøk av Norske reisende som er Leeds supportere. Spillerne bor også denne sesongen på hotellet natten før hjemmekamp, og dette har vært veldig populært, da åpenheten er stor. Bilder og autografer er aldri noe problem. Hotellet har også baren 1871 som blir flittig brukt av de Norske reisende. Prisen pr natt som inkluderer frokost er £ 80 for single og £ 90 for dobbeltrom. Det er 40 rom til denne prisen, og rabattkoden finnes i TPN. Denne er kun for medlemmer i LUSCOS. Ytterlige rabatter kan finnes på www.marriotthotels.com..

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


SUPPORTERCUPEN I FJOR. SUPPORTERCUPEN I ÅR VAR DAGEN FØR ÅRSMØTET

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Vi hadde ifjor med oss Gylfi Einarsson fra Island, som bodde i bobil sammen med en kamerat og Polly og Trond. Det ble en legendarisk weekend. Dagen startet med at himmelen åpnet seg og det var knapt mulig å spille første kampen mot ulvene. Tross overvann på banen vant vi til slutt 2-1. I neste kamp hadde regnet roet seg ned og det hadde dessverre også vi. Banene var fortsatt så som så, og vi tapte vel fortjent 4-1 mot QPR. Neste kamp var vinn eller forsvinn. Sola dukket frem og sambafotballen kom endelig til Skeid stadion. Vi knuste Tottenham 2, 8-1! Vi gikk videre til åttendelsfinalen der Derby ventet på andre siden. Glimrende spill i 18 minutter og 2-0 ledelse. Vi rotet det bort på slutten og stillingen ble til slutt 2-2. Vi gikk direkte over til staffespark konkurranse. Der tapte vi 5-3 etter straffemiss fra Martin Dammen og Gylfi Einarsson. Over og ut! Det sosiale var på topp, men vi har det til gode å vinne turneringen under Trond Kristiansen`s ledelse!!! Hoder rullet, så Runar og Jomar ledet laget i går. Hvordan gikk så det?

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LOKAL FORANKRING. LEEDS UNITED LAND OG STRAND RUNDT LOKALE LEEDS UNITED/LUSCOS AVDELINGER. Det finnes mange lokale Leeds United/LUSCOS avdelinger rundt om i landet som arbeider meget godt. Felles for avdelingene er først og fremst å skape en felles sosial ramme rundt interessen for Leeds United - og da i særdeleshet i forbindelse med tv-overførte kamper. Flere av avdelingene arrangerer også egne julebord og gruppeturer til Leeds for å Leeds United live på ER. Per i dag har vi oversikt over 14 lokale avdelinger med møteplasser og kontakt info. Denne oversikten vil bidra til at LUSCOS medlemmer ute på reise enkelt kan finne nærmeste lokale avdeling, treffe likesinnede for å se Leeds United eller ha noen gode samtaler om felles leedenskap.
LUSCOS vil fortsette arbeidet med kartlegging og også være behjelpelig med å starte nye avdelinger. Vi vet at det i tillegg til dagens liste finnes mange Leeds United supportere andre steder; blant annet i Bodø, Drammen, Egersund, Gjøvik, Hamar, Harstad, Hønefoss, Molde, Porsgrunn, Skien, Tromsø, Verdal, Øvre Årdal og Ålesund for å nevne noen. Potensiale for at finnes mange flere lokale Leeds United/LUSCOS grupper enn dagens liste er dermed meget stor.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

RELASJONEN TIL SBF (SUPPORTERUNIOEN FOR BRITISK FOTBALL) Hele 108 884 medlemmer er registrert i Norske Supporterklubber tilknyttet SBF i sesongen 2015/16. Luscos har som vi alltid har hatt sterke bånd og relasjoner da vi har både styremedlemmer og Groundhoppere aktivt med her (se under) Vårt glimrende blad som vant prisen for beste medlemsblad sist i 2010/11 sesongen har i alle år kommet høyt opp, og var denne sesongen med i toppen hele veien. Vi er der tatt ut blant de fire beste, og var i finalen, men nådde ikke helt opp. Det samme gjelder årets supporter. Terje Dahl er tatt ut blandt de tre beste. Bladet er alltid regnet som en av de beste. LUSCOS stilte igjen med et lag i årets supporter cup på Skeidbanen, der engasjementet både på og utenfor banen var høyt.(plassering ikke klar ved trykk). Dette er en prestisjetung cup hvor Leeds er nummer 3 på adelskalenderen blandt alle lag som har deltatt. Luscos har også med to representanter i SBF sitt styre. Ray Tørnkvist har de siste 19 periodene hatt de fleste posisjoner, og var formann i årene 20062009, og i perioden 2001-2002. Jarle Bakke er internrevisor, en posisjon han har hatt de siste ni periodene.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

NY KOMITE FOR LUSCOS HUMANITÆRE FOND Styret i LUSCOS har satt ned en komite til å fortsette det gode arbeidet i Luscos Humanitære Fond. Fondet ledes av komiteformann og tidligere styremedlem i Luscos Terje Dahl. Med han i komiteen har han ex-Leeds United spiller Gunnar Halle, ex-formann i Luscos Tor Dalen, samt Egil Betten, kasserer i Luscos. Det er øremerket 10.000,- i budsjettet for kommende sesong til fondet. Med tilskuddet fra Crowdfundingen som ble iscenesatt av @Leedsfanz på 12.445,så har man noe mere ressurser til å fortsette det gode arbeidet. Vi ønsker at fondet i all hovedsak går til å hjelpe personer fra tre ulike kategorier til å komme seg på kamp i Leeds. Vi for oss at det er folk som av ulike årsaker har vært gjennom en tøff periode og økonomisk ikke er bemidlet, eller at det er en ildsjel som kanskje har gjort en spesielt god innsats for Luscos eller omdømme til Leeds, eller at det er en ung gutt eller jente som vi kunne tenke oss å hjelpe med å dra på tur, og at dette er en måte av flere måter å sikre etterveksten, eller stimulere til interesse rundt klubben også for kommende generasjoner. Det er et kriterie at det er folk som ikke har vært på Elland Road tidligere. For ytterligere kontakt rundt Luscos Humanitære Fond kontakt Terje Dahl.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

ÅRETS MEDLEMSVERVER Superselger og superselger, we give you Anders Gustav Holth. Det er jo smått utrolig at mannen har klart å verve 40 skap-Leeds-supportere til å tegne medlemsskap i supporterklubben. Førstepremien for den beste ververen er 50 enheter med øl, egenhendig brygget og tappet av vinneren, men i regi av Luscos, Luscos har tatt en prat med den levende legenden eller misjonæren om en vil, som jobber innen såvel kontor og data og sportsutstyr, Vi som har vært i kontakt med han lvet at han har et gudbenådet selgerinstinkt. Det har kommet nordmenn til gode tidligere da han var med på å få Leeds United til Sandefjord for noen år siden, og nå har gått i bresjen med å rekruttere nye medlemmer til supporterklubben vår.

Jobben min da siste året har vært å notere ned nummer og navn, slik jeg gjorde som kp-ass i forsvaret. 2. Hva er hemmelighetene bak suksessen med vervingen? Hvordan har du gått frem? Spør du folk du går forbi på gata? Alle glade mennesker ønsker å være med en i fantastisk familie med sterkt innhold-uansett sportslig suksess er jo slekt kjent som at blod er tjukkere enn vann.

1. Hva er hemmeligheten Anders-Gustav - er det ditt bankende hjerte for Leeds kombinert med et ølhund-instinkt? Vi må gi alle Leeds fans oppmerksomhet. Medgangssupporter kjennetegner ikke oss, og skap-fansen er litt grå og har falt ut av det gode selskap pga familie og arbeid.

Så da spør jeg om dem er medlem, og om jeg kan få lov til å melde dem inn, sammen blir vi sterkere og vil vinne til slutt når alle bidrar. Forrige gang jeg var aktiv på vervemarkedet var i 1995, da vant jeg førstepremie i Luscos verving for flest medlemmer (ca 20 stk) den gangen, ja 20 år siden jubileres.

Fokuset mitt er da å bruke leeds tøy i all min fritid til hverdags, slik at Leeds hjertene ser oss, og da får vi ofte kommentarer av potensielle medlemmer verden over.

Drivkraften den gang var å vinne førstepremien som var tur på hjemmekamp med Leeds, som jeg ellers ikke hadde hatt råd til å kjøpe/reise på i 1995.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

MARKERING MOT SKY SPORT

PUBLISERING PÅ LUSCOS FANPAGE TIRSDAG 2. FEBRUAR, FORMIDDAGEN

Melding til: Leeds supportere generelt og spesielt de som hadde booket reise til Mboro-kampen den 13.2 som nå er flyttet til den 15.2 grunnet at Sky Sport sammen med The Football League flyttet kampen fra prime-time lørdag som er optimalt for familier som vil se Leeds spille live, til mandag kveld, som kun passer forretningsmodellen til Sky Sport, og som ikke henssynstar vanlige supportere. Det har vært mange gode pådrivere her som har bedt oss adressere den utidige kampendringen direkte overfor Sky Sport. Luscos har jobbet i kulissene her, og vi kommer nå til å legge ut et protest-brev imorgen onsdag 3.2 som vi ber så mange som mulig sende direkte til sjefen i Sky Sport. Vi har skaffe oss direktemailen hans, såvel som mobilnummeret hans, og vil legge ut et forslag på protest-tekst som kan sendes han personlig. Du kan som Luscos-medlem sende han den direkte. Vi ønsker å tydelig adressere dette, og påpeke urimeligheten som direkte treffer mange supportere.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Vi ønsker også å sende Sky Sport en faktura på vegne av alle norske supportere for tort og svie. Ikke bare for denne kampen, men for andre kamper som Luscos-medlemmer har vært berørt av endring i kamp-oppsett. Vi tror på ingen måte det er stor sannsynlighet for at de vil betale dette, men vi ønsker å kartlegge dette i detalj, og vil sende Sky sport en foreløpig faktura etter et estimat gjort av økonomiansvarlig i Luscos Egil Betten. Vi tror det er en protest-aksjon som vil bli lagt merke til i såvel inn og utland.


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

MARKERING MOT SKY SPORT

PUBLISERING PÅ LUSCOS FANPAGE TIRSDAG 2. FEBRUAR, FORMIDDAGEN

Der har klubben i løpet av helgen respondert og tilbudt seg å arrangere et møte i Billy`s Bar eller Billy Bremner Suiten på fredag kveld den 12.2 hvor manager (eller coach) Steve Evans vil treffe supporterne og intervjuet av en fra klubben, og vil kunne svare på spørsmål direkte fra oss. Det er stor mulighet for at et par av spillerne samt at Massimo selv også vil kunne delta. Vi vet at det er 34 supportere fra Fredrikstad som reiser over sent fredag kveld, så det er ikke optimalt for de. Og vi er kjent med at de også planlegger en punkt-markering I City Centre denne kvelden. Det er ifølge Cellino ikke mulig å arrangere en samling for de tilreisende norske supporterne på et annet tidspunkt, da resten av helgen går med til kampforberedelser. Vi vil derfor gjerne ha medlemmenes kommentarer til dette, og i tråden her ønsker vi tilbakemelding på hvor mange som kan tenke seg å delta i dette arrangementet som kan settes opp helt eksklusivt for LUSCOS`s medlemmer.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


MANIFEST Leeds-supporterne fra Norge kunne laget et Manifest som alle Leeds-supportere kunne stille seg bak. Det er ikke ment som et Manifest rettet mot nåværende eier, like lite som mot forrige eier. Det er tenkt rettet mot den til enhver tid aktuelle eier av Leeds United. Fordi det er de/den som kan gjøre noe med situasjonen. Bakteppet er at vi har sett oss lei av at klubben i våre hjerter blir vanskjøttet. Vi ønsker oss tilbake til en klubb som blir respektert. En klubb som blir drevet med Verdighet. Skulle vi laget det i form av en fanpage eller en underskriftskampanje? Et åpent brev til klubben? En annonse i YEP? Dette er IKKE en tekst. Det er arbeidstanker. Jeg tror man skal være realistiske, og spille på hele bredden av retoriske grep. Dersom vi finner fram 10 begreper/påstander/«slagord» for hva vi realistisk kan og skal bli, som bygger vi en artikkel rundt dette. Når teksten er klar, får vi den oversatt til engelsk av noen som er er «best» på det.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Den hadde også slått sterkere med 8-10-15-20 navn - «leaders of supporter unions abroad», eller en samling av alle i innland (UK) og utland. Og det kan vi jo gjøre.


MANIFEST Fotballklubber er som store kunstnere. De er ledelse, styring og økonomi – og de er historie og de er håp og følelser, på scenen og mellom sceneopptredenene. Utfordringen for en pasjonert tilhenger av en kunstnerisk utøver er avhengigheten av andres intensjoner og jobb. Sterke følelser forsvinner aldri, men gleden eller fortvilelsen over spill eller tabellplassering, lederskap, økonomisk spill, personal-/spillerhåndtering, maktkamper og eieres/lederes disposisjoner tærer ofte på. Alle disse sportslige og utenomsportslige elementene koker likevel ned til én ting – resultater som plasserer klubben i ditt hjerte der du føler de hører hjemme. Så skal man skille mellom hjerne og hjerte. Følger man en 4. divisjonsklubb, kan man drømme og glede seg over gode resultater – og seire over erkerivalene. Følger man Leeds United, tilsier all fornuft at klubben hører hjemme i Premier League. Gjennom flere perioder de siste 25 årene har Leeds United likevel vært preget av utenomsportslige hendelser – oftest basert på eiere og personer som ikke har evnet å forstå engelsk fotball eller hva som på sikt kan bygge et lag og en posisjon. Kontrasten mellom medgangstilhengere, som ofte lettvint følger britiske klubber som jevnlig leverer gode resultater - og en stor og LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

pasjonert tilhengerskare som følger en stor klubb fra Englands 3. største by, på tross av tiår med motgang, er stor.


MANIFEST For Leeds United, som for alle virksomheter som må levere hver dag for å nå sine mål, er det noen viktige brikker som må på plass for å lykkes: Klare og realistiske mål Måltilpassede og realistiske økonomiske ressurser Eiere som ser helheten, som tør å tenke langsiktig, som skjønner at en engelsk fotballklubb lever og dør med eget og tilhengernes pasjonsnivå – og som kommuniserer åpent og oppriktig. Ledere – styringsmessig, kommersielt og sportslig – som klarer å hente ut det beste av den spillerstallen som er mulig å etablere. Aksepten for ikke alltid å lykkes er stor hos en Leeds-supporter, dersom man opplever en åpen, ærlig og målrettet holdning fra alle som representerer klubben. Vi skjønner at Rom ikke bygges på en dag, men vi skjønner at noen må tørre å legge den første grunnsteinen, fortelle klart hva planen er og gjøre deretter jobbe hardt. Så skal vi støtte og hjelpe som best vi kan. Men om enkeltpersoner eller grupperinger tilknyttet klubben blir for kortsiktige, for enkle, mister rolleforståelsen eller tror at makt er det samme som innsikt – da har vi store utfordringer.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Underlig nok dreier ikke dette seg i første omgang om spillerstall og spillere. Dersom solide og klarsynte eiere og ledere, som gjør seg fortjent til tillit gjennom åpenhet og ”gi alt-holdning”, får tid i en klubb – vil spillerstaller og spillerprofiler vokse fram av seg selv. Leeds United fortjener en framtid med: Eiere, som stiller med hjerte og ressurser – og forstår sine sportslige begrensninger Kommersielle og administrative ledere, som med høye krav til utvikling, skal få arbeide langsiktig med å bygge stein på stein Managere og trenerteam som får frie hender, og som evner å skape begeistring hos alt fra eiere til en litt sliten Leeds-tilhenger i en liten utkantby i Norge Spillere, fra egen klubb, fra Leeds-/Yorkshire-området og gjennom innsiktbaserte og velfunderte innkjøp, over tid utgjør en stolt og sterk base, som over tid kan bygge ”et nytt Leeds United”, som jevnt og trutt leverer gode resultater i Premier League, i FA-cupen og tidvis i europeisk sammenheng. Leeds United sin tilhengerskare i Norge og Skandinavia er klubbens største utenfor Storbritannia – og en av de største uavhengig av britisk klubb. Supporterklubben er stor, aktiv og med inngående innsikt i hva som skjer i klubben.


MANIFEST Til hver hjemmekamp på Elland Road i Leeds vet vi nærmest navnet på minst 100 norske supportere – og totalt regner man med at over 1000 nordmenn er tilstede på Elland Road i løpet av en sesong. Vi har en eneste drøm som Leeds-tilhengere. Det er igjen å få oppleve Leeds som et fortjent og sterkt Premier League-lag. Det er ingen rasjonelle grunner til at ikke Leeds skulle klare dette. Men det krever mer enn et blaff. Og mer en et korthus, der alt faller sammen og en eier selger essene straks de blir synlige for omgivelsene. Det krever en solid klubb. Der stoltheten overskygger korte tilbakeslag. Der supporterne kjefter på eiere og managere med et smil om munnen, vel vitende om at vi likevel tror på dem. Der vi jevnlig kan reise stolt hjem fra kamper der vi var ”best i verden”, der vi har slått lag som sportslig alltid ligger i toppen av britisk fotball. Tiden er inne. Vi som tilhengere er klare. Men vi ber på våre knær om at endringene starter der de må, fra toppen.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


AVSLUTTENDE ORD

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

Vi stilte spørsmålet ifjor, om det går det troll I ord? Fra å kjøre Fiat I Italia til Ferrari I Leeds? Vel, det gjenstår fremdeles å se. Lite tyder på at vi under Cellino kommer opp av grøfta vi er i. We are passing the ball. Sang vi ironisk I deler av siste sesong. Det som startet løfterikt endte mediokert. Nå blir det spennende å se hva Celino gjør med managerspørsmålet. Foreløpig ser det ut til at 2 managere i League Two har sagt nei til oss. Det sier vel noe om hvor lite atraktivt det er å lede klubben under Cellion. Man må jo nesten være suicidal får ta denne sjansen. Det siste han er sitert på i britiske medier er at hvis vi ikke rykker opp, så selger han. Han har sagt “I know what I am doing, just wait and see”. Det er definitivt underholdende å følge med på Cellino`s mange krumspring, men det er vel egentlig aller mest veldig veldig trist. Så langt er det alle de brutte løftene man sitter igjen med, som tegner et bilde av en mindre karakterfast mann enn man kunne håpe på. En uberegnelig fyr, som lar følelsene løpe av med seg. Vi tviler ikke på at han kan sin football etter å ha ledet Cagliari I 22 år, men 5 managere på et år er galskap. En toppscorer solgt som aldri skulle selges, en stadion som skulle bli kjøpt innen 40 dager, som fremdeles er eid av kommunen, en Steve Evans som sitter der på nåde, og som på en ekstremt ufin måte av Cellino blir behandlet som paria-kaste. Det er flaut å være Leeds-supporter under Cellino.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


AVSLUTTENDE ORD

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

På denne tiden er imidlertid alle litt forventningsfulle, og håper at det ikke går så ille som sist. “Silly season” og pre-season vil gi oss forhåpentligvis noen svar. At man beholder stammen i de talentfulle unggutta er å håpe. Så får vi se når sesongstarten nærmer seg om vi er en av favorittene til direkte opprykk. På denne tiden av året er vi jo alltid positive.

eksempel mobilnumre, og har stor tro å at dette vil bidra til å snu trenden. Vi håper på en vekst på 5-10%. Vi budsjetterer nøkternt, men planlegger like fullt for vekst. Vi har et år bak oss med utfordringer på medemsrekruttering. Det jobbet vi aktivt med. Vi brukte Leeds-kampen den 25. Juli for hva det var verdt. Med fokus på ny sms-tjeneste, og ved tilstedeværelse for LUSCOS på Åråsen den 25. Juli for å verve medlemmer. Det viktigste var dog at styret har besluttet å ta medlemsregisteret tilbake igjen, og sørge for at vi oppretter en betalt stilling som Medlemsskapssekretær, og Rune Reitan fikk dette ansvaret. Det gjør at vi får en større nærhet til supporterne våre, vil etablere bedre rutiner, vil kunne bygge opp mere informasjon om medlemmene, for LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Vi har gjort hjemmesiden mye enklere. Vi ønsker fortsatt å utvikle noen egnedesignete effekter. Vi legger mere ressurser inn i både TPN og ikke minst Fanpagen. Vi vil legge opp til flere spennende medlemsturer. Vi håper at en fornyet satsning på juleturen med ex-spillerne, som vi ser blir en årviss foreteelse, sammen med Julebordet på Elland Road, kan bli en flott markering kommende sesong. Vi ser også for oss å arrangerer flere mindre turer til bortekamper. Vi har nevnt at 10% av medlemmene våre ikke fornyer. Det gled-


ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

er visstnok alle lag. Men vi ønsker å takke alle de trofaste og lojale som fornyer. To av våre tidligere LUSCOS-medlemmer, ex- Leeds United-spillere, Alfie Haaland og Eirik Bakke meldte seg inn igjen siste sesong, og sistnevnte har også meldt inn poden sin. Marching On Together. Det vi i styret kontinuerlig jobber med å trekke frem er små og store ting rundt Leeds United, som samlet utgjør den fascinerende magien det er å holde med dette fantastiske fotballlaget, MED VERDENS BESTE SUPPORTERE. What doesnt kill us make us stronger. We are Leeds. Styret i LUSCOS

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


REGNSKAPET FOR PERIODEN 1.6.2015 - 31.5.2016

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


REGNSKAPET FOR PERIODEN 1.6.2015 - 31.5.2016 Årsregnskapet for perioden 01.06.2015 – 31.05.2016 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer m.m, og innbetaling av medlemskontingenter, skjer på betalingstidspunktet. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler er nedskrevet til virkelig verdi. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring i regnskapsprinsipp.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Regnskapskommentarer: Forenings økonomiske stilling ved utgangen av beretningsåret er meget god. Egenkapitalandelen er på 100 %, og innestående på bankkonti er til sammen kr. 644.867,44. Foreningen har ingen gjeld. Foreningen har tilfredsstillende arbeidskapital. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 23.569,82. Dette er kr. 76.430,18 lavere enn budsjettert. Lavere inntekter fra medlemskontingenter – antall betalende medlemmer i Norge – avviker med 364 medlemmer lavere enn budsjettert, noe som utgjør kr. 100.000,-. Inntekter fra loddsalg har et negativt budsjettavvik på kr. 88.053,-, noe som skyldes at lotteriet er utsatt til neste regnskapsår. Sammenholdt med budsjettet har vi hatt kr. 104.716,90,- lavere kostnader enn budsjettert for regnskapsperioden. Overtakelse av egen drift medlemsregister har i beretningsåret medført en økning i kostnader med kr. 56.122,07, noe som bl.a. tilskrives kostbar utkopiering fra tidligere ansvarlig for medlemsregisteret. For kommende regnskapsår ser vi for oss en betydelig reduksjon av disse kostnadene.

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


Ã…RSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


Ã…RSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

MOT


LUSCOS-MEDLEMMER

VALGT INN I STYRET.

ÅRSMØTE I LUSCOS GJENVALGTE RUNE ROALSVIG SOM LEDER AV FORENINGEN. NYE STYREMEDLEMMER ER ANDERS PALM OG RUNAR EDVARDSEN. NYE VARAER ER OLLAN ANDRE SÅRHEIM OG KNUT AKSELEN. I ÅRSMØTETS VALG AV ÅRETS SPILLER I LEEDS UNITED FALT VALGET IKKE UVENTET PÅ CHARLIE TAYLOR, SOM VIL MOTTA VIKINGESKIPET VED FØRSTE MULIGE ANLEDNING. HVILKET VIL SI ER FØRSTE HJEMMEKAMP.

Ollan

Rune Runar, Knut og Anders

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016


KORT PRESENTASJON AV DE NYE STYRE OG VARAMEDLEMMENE. RUNAR EDVARDSEN Jeg er i Leeds i snitt på 5 kamper i året de siste 6 sesongene, i dag jobber jeg innen forsikring. Jeg håper å kunne bidra i LUSCOS med noen nye vinklinger og nye ideer samt gjennomføringskraft. Jeg er takknemlig for de Leeds supportermiljøet i Norge har gitt meg og ønsker å bidra til at flere skal oppleve at de har et sted der de knytter nye bekjentskaper i tilknytning til fotball og Leeds.

ÅRSBERETNING LUSCOS 2015 / 2016

KNUT AKSELSEN Begynte å holde med Leeds i 74. Hadde Peter Lorimer. Cantona og Tony Currie som favoritt spillere. Egen aktiv ungdomskarriere i Skeid, ble deretter headhuntet til rockebransjen. Var grunder og tidligere eier av Elm Street som ble samlingspunkt for Leeds fans på 90 tallet da bøtta kom hjem m Cantona og Chapman. Vært ungdoms trener i Kåffa i 12 år og spillerutvikler i Oslo og Akershus fotballkrets for 96, 97 og 98 årgangen. Driver idag Kissass merchandise og lager Merch for band og kulturaktører som Highasakite, seigmen, Big bang, mini øya , Rockefeller , platekompaniet, Bendik , Pstereofestivalen mm. Booking ansvarlig på Granittrock. Synger 1 tenor i mannskoret. Er over å ser Leeds hvert år. Har en sønn på 18 som spiller a lags fotball i KFUM og OBOS ligaen.

ANDERS PALM Ansatt som økonomisjef i et IT -selskap. Leeds supporter siden 1975 med Peter Lorimer som første favorittspiller. Prøver å få med 4-5 kamper hver sesong enten på Elland Road eller på en bortekamp. Jeg er spesielt opptatt av å få flest mulig medlemmer som står samlet i en forening. Det er også viktig å lage sosiale møtepunkter regionOLE ANDRÉ SÅRHEIM alt, nasjonalt og i Leeds for medlemmene. Jeg ønsker også bidra til økt kommunikasjon med/mellom medlem- Jeg har vært Leeds supporter siden 1975, jobber i dag som avdelingsleder for Otra Norge i Bergen. mene - samt ta i bruk nye medier til dette. Jeg prøver å få til en 6-8 turer til Leeds hver sesong, sist sesong ble det med 4. Håper at jeg kan bidra med å øke interessen rundt LUSCOS og få flere av de sovende supportere til å melde seg inn i LUSCOS og bli en del av felleskapet. Brenner for at vi samtidig kan fornye oss så pass at vi fremstår som en innovativ medlemsklubb som sørger for oppdaterte eventer for medlemmene rundt omkring i landet. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.