Årsberetning 2017/2018

Page 1

ÅRSBERETNINGEN

2017 / 2018 LUSCOS

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


OVERORDNET KLIMA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

Årets styre har bestått av Runar Edvardsen, Anders Palm, Jomar Gjernes, Kjelll Bjørn Vinje, Ray Tørnkvist og Rune Roalsvig. Styret har hatt en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver og opplever å ha jobbet effektivt sammen. Anders har ansvaret for hjemmesiden, og bidratt inn mot LUFC og I Podcasten. Runar holder I Podcasten og Supportercupen, Jomar sammen med Ray ansvaret for fellesturene og for lotteriet, Kjell Bjørn har tatt et solid grep på SoMe, PR og på egne arrangementer i regi av Luscos, Ray er ansvarlig for Medlemsoppfølging spsiel for «vasking» sammen med Rune Reitan , Hotellavtaler og har en god dialog inn mot Supporterunionen, hvor han også sitter i styret. Rune lager kaffe på styremøtene, er referent, har tatt ansvaret med et løft på Merch og senest med kolleksjonen Luscos Ambassadors, har dialogen med redaktøren av TPN, dialogen også med medlemsregistersjefen, og dialogen mot ledelsen I Leeds United. Det interne klimaet i styret har vært stort sett bra. Det har vært bra diskusjoner og stor takhøyde. I år har vi et overskudd over driften på litt i underkant av et hundre tusen. Fokuset har vært å rekruttere nye medlemmer og det var svært lovende på starten av sesongen, men i LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


OVERORDNET KLIMA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

lys av manglende sportsllig suksess og dalende formkurve og tabellposisjon så har den sterke veksten på starten av sesongen flatet ut og nesten ebbet helt ut. Opprettholdelse av det høye nivået på TPN har vært det viktigste vi gjør, og omtale av positiv karakter i Supporterunionen, samt mye positiv feedback, bekrefter at det gjøres en god jobb. Vi har sagt at vi skal gjennomføre lotterier og ikke minst ha fokus på å utvikle nye supporterartikler for medlemmene våre. Det har skjedd gjennom 2 kolleksjoner. Å utvikle sterkere bånd, både uformelt og formelt til Leeds-supportere på ballløya er også viktig. Det er spesielt hyggelig I en tid hvor vi I styret har opplevd at det har vært en utfordring å ha kontinuitet med ledelsen i klubben, spesielt med eieren. Der det har vært mest diskusjoner har vært rundt digitalisering, tjenester, skal TPN bli et digital produkt, hjemmesiden og Luscos egne arrangementer. Litt takhøyde skal man ha. Egil Betten som gikk ut av styret i fjor holder fortsatt i økonomien, regnskapet, kontering av fakturaer, samt har ansvaret for gjennomgåelse av avtaler. Så all honnør til Egil som har fortsatt med det, etter at vi han om det. Det nye styret vil sikkert ha en ny vurdering av dette.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


STYREMØTER DENNE SESONGEN // Målsettinger Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden medio juli 2017 og til mai 2018. Styret har I tillegg til styremøtene hatt utstrakt løpende kontakt på email og mobiltelefon og i egne grupper på Messenger, og har i tillegg funnet stor glede i å delta på felles Leeds-arrangementer og på turer til Leeds. Alle styrets medlemmer, unntatt leder (sykdom i familien) deltok på juleturen og julebordet i Leeds. Det har vært tradisjon at styrets medlemmer som godtgjørelse for innsatsen i løpet av året mottar en tur til Leeds som honorar for arbeidet. Fra styrets leder blir det poengtert at styreverv i LUSCOS handler å nedlegge en del frivillig tid til det beste for medlemmene. Dette må vi takke alle styremedlemmer for. Fra medlemmene, via forumet, på fanpagen og på hjemmesiden, via fellesturen og via reiser til Leeds og kontakt med supportere her hjemme på bjerget får vi et unisont inntrykk av at foreningen blir satt pris på av medlemmene. Styrets medlemmer mottar masse henvendelser daglig av organisasjonsmessig karakter og av mere fotballmessig karakter. Begge deler tas imot med takk.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


STYREMØTER DENNE SESONGEN // Målsettinger

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

Styret har også lyst til å takke Andreas Milde for jobben han gjør med TPN hvor han har styrt bladet med ung offensive kraft som sin forgjenger, med involvering og entusiasme, som spesiellt I dialogen med klubben ikke alltid har vært like lett, spesielt ikke med den manglende stabiliteten I klubben. Andreas har imidlertid utmerket seg med en skarp football-hjerne, et stort hjerte for Leeds og en skarp og vittig penn, og vi takker alle andre bidragssytere i bladet , vår fanpage på Facebook og da spesielt Rudi Rakner og Daniel Johansen. En stor takk også spesielt til Rune Reitan for hans inntreden i supporterklubben som medlemsskapssekretær. Det har vært et bra organisatorisk grep og en kjærkommen sosial tilvekst som bygger på seg. Vi har hatt god og kontrollert vekst, mest takket være sportslig suksess, men det føles også godt å ha en som har kontroll over medlemmene våre. Og til Anders Palm som i løpet av året har gått bresjen for å reaktivisere Oslo Whites, med faste samlinger også i året som har gått.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ANTALL MEDLEMMER // Hvordan har sesongen og utviklingen vært // Utsendelser til medlemmene

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

Ved utløpet av mai har vi 4.652 medlemmer, en netto økning på 208 siden samme tidspunkt i fjor. Her er en oppsummering av fakta vedr. medlemmene vår pr i dag: Totalt antall medlemmer: 4.652 (i fjor: 4.444) AV DISSE ER: Familiemedlemmer: 528 (460) Gratismedlemmer *): 29 (31) Bosatt i Danmark: 23 (31) i Sverige: 23 (25) i andre land: 20 (19) *) Gratismedlemmer er i hovedsak presse, andre supporterklubber samt utvalgte kontaktpersoner i Leeds United. Innmeldinger via medlemsskjemaet på web: 356 stk. Innmeldinger via SMS-tjenesten: Ingen. Tjenesten ble avsluttet i begynnelsen av juni 2017.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


ANTALL MEDLEMMER // Hvordan har sesongen og utviklingen vært // Utsendelser til medlemmene

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

I april meldte vi ut 145 medlemmer som etter gjentatte purringer ikke hadde betalt sitt medlemskap de to siste sesongene. Pr. 24. mai 2018 har 239 medlemmer ikke betalt avgiften for inneværende sesong. Vi produserte og sendte ut medlemskort til betalte medlemmer 3 ganger i løpet av sesongen, i oktober (4.087 stk), i januar (259 stk) og i mars (48 stk). Etter hver utsendelse av medlemsbladet får vi mellom 20 og 30 blader i retur grunnet feil adresse. En god del av disse klarer vi å spore opp, men det kommer kontinuerlig nye feiladresser grunnet flytting eller endring av postnummer som ikke har blitt meldt til oss. I forbindelse med hver utgivelse av LUSCOS’ Podcast sender vi ut en informasjonsmail om dette til medlemmer som vi kjenner mailadressen til. Vi har også sendt mail til våre medlemmer bl.a. som påminnelse i forbindelse med vårens loddsalg.

Vi har i dag mailadressen til ca 3.000 av våre medlemmer. Programmet for håndtering av medlemsregisteret leveres av StyreWeb, og dette systemet har vært i bruk siden november 2015. I desember brukte vi funksjonalitet i Styreweb for medlemmenes påmeldinger og betalinger i forbindelse med LUSCOSjulebordet i Leeds. Det samme gjør vi i disse dager for Supporterfesten 9. juni. Medlemsregisteret ble også brukt for å gjennomføre en avstemming for kåring av «LUSCOS’ Player of the year». Til sammen 946 medlemmer avga stemme, hvorav 500 stemte på vinneren, Pablo Hernandez.

Medlemssekretær er Rune B. Reitan (medlemsservice@leedsunited.no)

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


MEDLEMSKORTET Personifisert medlemskort i plast er en viktig identitetsbærer som sendes alle foreningens medlemmer. Så fort spillerstallen har satt seg etter høstens sesongsstart så påbegynner vi arbeidet med design og å finne fine bilder av spillerne. Det byr jo også på noen utfordringer. Vi har, klok av skade, ventet md å «sette» kortet og spillerne avbildet der, til overgangsvinduet er over. Spillerne som er avbildet på kortet har også inngått langvarige kontrakter (dog uten at det behøver å bety noe). Årets Medlemskort var hvitt på forsiden og sort på baksiden, med gull skrift, for å reflektere hjemme og bortefarger. De var en tanke fra styret og unngå årstall for om mulig å tenke kostnadseffektivt og benytte oss av medlemskortet en sesong til. Det må det nye styret ta stilling til. Dette medlemskortet blir produsert og distribuert i begynnelsen av sesongen. Tilbakemelding på medlemskortet har uten unntak vært meget positive. Vi lagde også egne kort for alle spillerne, staben i LUFC, og ikke minst for Stix, mannen som er spillernes representant og som er en mann med stort hjerte for Norge, og som Eirik Bakke omtaler som «hjertet» i klubben. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


TPN // Året som har gått Arbeidet med magasinet i år har vært omtrent som sesongen var fotballklubben. Det var masse engasjement og humøret var på topp i starten av sesongene, men så dalte intensiteten og bidragene litt utover. Som redaktør etterlyser jeg alltid flere bidragsytere, og skulle ønske at flere av medlemmene bidro med innhold. Dette var veldig bra i starten av sesongen, da rant det inn med små og store saker fra medlemmene våre, og det er alltid moro. Dette dabbet litt av, men til siste utgaven så stod vi på igjen, og laget det største magasinet vi har gjort siden jeg ble redaktør. De som bidrar skal uansett ha masse skryt og mange takk for hjelpen de gjør. TPN lager ikke seg selv. Ellers er forholdet til klubben fortsatt bra, og etter Radrizzanis inntreden tyder alt på at det kommer til å fortsette med dette. Jeg har hatt kontakt med litt forskjellige folk, som oftest Thom Kirwin fra LUTV, som har fikset intervjuer og andre avtaler. Samtidig har Anders Palm en del kontakt med klubben på andre nivåer, for å fikse bortebilletter, noen intervjuer og lignende. Det er uansett en del planlegging som skal til for at alle avtaler skal klaffe. Reiser man over på en vanlig fredag til søndag/mandags-tur, så er det vanskelig å få til mann-til-mann-intervjuer, men skal man over på en litt lenger tur er vi hjertelige velkomne til Thorp Arch for å gjøre intervjuer. Det er ikke alle engelske klubber som er så åpne med fansen eller supporter-grupperinger, så det setter vi veldig pris på. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


TPN // Året som har gått

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

Alt sett under et, så har magasinet hatt et veldig godt år. Selv om fotballen ikke var all verdens på slutten av sesongen, så klarte vi holde et høyt nivå i år også. Og det skal vi fortsette med neste sesong.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


PODCASTEN WHITE NOISE Det er spilt inn jevnlige podcaster hver måned gjennom sesongen med et lite opphold rundt juletider. Vi har hatt en del forskjellige gjester på besøk, men har jobbet litt i motvind når det gjelder prominente navn som Rekdal, Halle og Bakke. Vi vil intensivere jakten på å få med disse neste sesong samt utvikle formatet nærmere. Det er mellom 800-1.000 avspilllinger av hver episode.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


MØTER MED KLUBBEN I LEEDS / ARRANGEMENT I LEEDS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

Styret har gjennom sesongen opprettholdt kontakt med administrasjonen i Leeds. Det er til tider vanskelig å få svar på alle våre henvendelser, men LUSCOS er satt på kartet i forhold til viktige spørsmål som tildeling av billetter til bortekamper og at vi faktisk er en viktig supportergruppe for klubben. Vi har fortsatt tilgang til pressetribune og intervjuer med spillere etter kamp og vil bruke dette mer aktivt i sosiale medier, TPN og podcast neste sesong. Vi har vært i kontakt med klubben for å gjenta egen LUSCOS kveld for oss i butikken på Elland Road. Dette har av forskjellige grunner ikke blitt noe av denne sesongen, men vi vil arbeide for å få til dette neste sesong igjen. Klubben ordnet med «Hospitality» plass med middag og besøk nede på banen for Terje «on tour» Hansen sin 200. hjemmekamp på rad mot Norwich. Dessuten ble det omtale av Terje både i klubbens sosiale medier og i kampprogrammet

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS KOLLEKSJON // WEBSHOPEN // STATUS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

God ”merch” tror vi på. Det får vi aldri nok av. I februar under dobbelkampen i fjor var det flere hundre Leeds-supportere som var tilstede på treffet som LUSCOS og LUSS arrangerte sammen med klubben i Leeds United`s Superstore. Det var et av flere synlige tiltak som kom ut av et møte styret i Luscos hadde med nøkkelpersoner i LUFC tilbake i desember. Visstnok solgte de merch for 40.000,-. Det er bra. Vi har her hjemme på bjerget også fått den første Luscos-kolleksjonen på en god tid ut i markedet. Hvilke Leeds United-produkter kunne du tenke deg at vi utviklet for det norske markedet, spesielt skreddersydd for våre norske medlemmer? Dette spørsmålet stilte vi til en rekke av våre medlemmer tidligere i år. Vi solgte for 100.000 i effekter første året, som var nesten 10% av omsetningen. Vi hadde en ambisjon om å fortsette det gode salget. Men responsen og salget har ikke vært så god som ønsket eller forventet. Det kan hende at responsen som kom første sesong var det som var potensialet i denne kolleksjonen.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS AMBASSADØRER Under våren har vi etablert et Ambassadørprogram for Luscos med de norske ex-spillerne som Leeds har hatt gjennom årene. Og vi etablerer en tilhørende Merch-kolleksjon. Ramme på Programmet og avtalen med de fire norske ex-spillerne. Et årlig hovedintervju....i TPN over 4-5 sider. Et intervju som handler om hva de gjør nå, samt noen spørsmål om engelsk fotball, historisk og nå. Og gjerne med tips på norske spillere som er modne for England. Og et litt mindre format. Et intervju i TPN i løpet av sesongen på to sider: Det kan for eksempel være om en kamp spilleren husker, et mål han scorte ref historien om den paien og ånden som Eirik Bakke kjente! :-) Eller om en team-mate som er aktuell i media for noe. Å pleie norske ex-spillere er en viktig del av jobben for Luscos. Hva kan de bli med på i løpet av en sesong? Vil gjerne ha de med på en hjemmekamp i året. Som Luscos betaler.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LUSCOS AMBASSADØRER Som vi også avtaler med klubben. Som gjør at vi får presentert de i Legends Club. Eller Norman Hunter suiten. Og at de gjør et lite 10-minutters intervju der. Og vi vil gjerne ha de med på et synlig arrangement i Norge i løpet av året. Det kan være Supportercupen. Det kan være Årsmøtet. Det kan være Julebordet i Leeds. Eller bare en TV-overført kamp med Leeds.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LUSCOS AMBASSADØRER

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LUSCOS AMBASSADORS MERCH Ny merch-serie fra Luscos - fåes nå i t-skjorte, piquet og hettegenser. Alt i Leeds helhvit. Leeds United har en sterk posisjon i Norge. Det er lidenskap, galskap og kjærlighet til et lag og en by selv gjennom noen få opp- og alt for mange nedturer. Norske Leeds-spillere har vært med på å holde dette båndet sterkt mellom klubben og supportere. - Jeg er stolt over å være en ambassadør for klubben i mitt hjerte, sier Eirik Bakke. Sammen med Gunnar Halle, Alf Inge Håland og Tore André Flo stiller Eirik opp som «Leeds United Ambassadors» for klubben. Sammen med LUSCOS skal disse ex-spillerne være med på å øke interessen for Leeds United i Norge. Gunnar var en norsk klippe i Leeds i 1996-99. Backen var ønsket i klubben lenge før overgangen i 1996. Selv med tøff LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LUSCOS AMBASSADORS MERCH konkurranse ble det nesten 100 kamper for Larvik-gutten i sine tre sesonger. «There is only one United, and I played for them». - Alfie «Alfie» ble raskt en publikumshelt i Leeds med kompromisseløse innsats, selvoppofrende stil og hyggelige tone. Nesten 100 kamper i 1997-2000 før han ble hentet av Manchester City. Eirik er den som har satt tydeligste spor etter seg. Sogndølen var en sentral spiller i både sportslige og økonomiske opp- og nedturer i 1999-2006 med sine neste 150 kamper. Tore André er foreløpig den siste nordmann i Leeds-drakt. Fotballnomaden rakk å bli en populær spiller i løpet av sin korte tid på Elland Road med fire mål på 23 kamper i 200608. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


FACEBOOK FANPAGE FOR LUSCOS Vår Facebook-side LUSCOS er en viktig og prioritert kanal for dialog med medlemmene. Pr. i dag har siden over 8.200 «likes» og over 8.000 «follows». Tendensen er klar; nye følgesvenner kommer til hver eneste uke. Selv om ikke siden er et typisk «Q&A»-sted, så er responsraten på 79% og innen 7 timers-responstid. Facebook-siden vil bli ytterligere prioritert framover som en dialogkanal. Innholdet skal i større grad samkjøres med supportermagasinet The Peacock News, hjemmesiden Leedsunited.no og vår øvrige tilstedeværelse på sosiale medier. Redaksjon for Facebook-siden er styret, med god hjelp fra Daniel L. Johansen.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


KRITISKE TIL MYANMARTUREN. YTRING AV «POLITISK KARAKTER»

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

LUSCOS valgte i april å meddele Leeds United sin skepsis og anbefaling til klubbens post season-tur til Myanmar. I et åpent brev til styreformann og klubbdirektør ba vi om at de revurderte beslutningen om å reise og at vi helst så at de ikke reiste. - Denne turen vil skade Leeds Uniteds rykte og renommé. Vi frykter at besøket gjør at klubben, spillere og Leeds-tilhengere blir tatt til inntekt som direkte eller indirekte støtte til makthaverne i Rangoon, som har mye å svare for enten det er menneskerettigheter generelt eller overgrep mot sivile spesielt, heter det i brevet. Brevet fikk oppmerksomhet både i media og hos skandinaviske og engelske Leeds-supportere. Vi har registrert at noen få mener at vi blander LUSCOS inn i politikk, mens de fleste vi har registrert – bl.a. på Facebook-siden - mener at supporterklubben gjør rett i å mene noe og ytre seg når klubbens rykte står på spill. I svaret fra LUFC henvises det bare til styreleders åpne brev om Myanmar-turen på klubbens nettside. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


HJEMMESIDEN LEEDSUNITED.NO Hjemmesiden er jevnlig vedlikeholdt, men fokus ligger på kommunikasjon i sosiale medier. Hjemmesiden blir derfor mer som et supplement og har noe mer statisk informasjon. Vedtekter og innkalling til årsmøtet ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Besøket på leedsunited.no ligger ganske konstant på ca 3.500 unike besøk (IP adresser) hver mnd. gjennom sesongen. Det arbeides videre med hjemmesiden for å se på mulighet for innlogget innhold i kombinasjon med en fremtidig digitalisering av TPN.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


FELLESTURER Også denne sesongen var fellesturene en ubetinget suksess med masse positive tilbakemeldinger til LUSCOS og reiselederne Ray Tørnkvist og Jomar Gjernes. Det ble gjennomført to fellesturer; Tur nummer 1 ble gjennomfør 30.november til 3. desember med 40 deltaker mens tur nummer to var første helgen i mai med 30 deltakere. På begge turene var det flere jubilanter som vanlig på slike turer. Tur nr. 1 var det blant annet et følge på 9 som feiret en 50-års dag. På den siste turen var det en 50-års jubilant, en 60-års samt en 75-års jubilant på sin første tur til Leeds. Også i år var det en fin miks av førstereisende og gamle kjenninger på disse turene. Som vanlig på fellesturene er LUSCOS «turoperatør» og er ansvarlig for alle administrative gjøremål. LUSCOS bestiller flybilletter, transport, hotellovernatting, kampbilletter og sosiale arrangement under turen. Alt deltakerne selv trenger å gjøre er å pakke kofferten, ta med passet og stille på Gardermoen til fastsatt tid. Fellesturene er også en plass der supportere som ikke har tilhørighet til et lokalt Leeds United miljø kan oppleve turfellesskapet som en gruppe og dette LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


FELLESTURER

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

har vist seg å være en suksess for LUSCOS år etter år. For oss som er reiseledere er det veldig moro å treffe supportere, ta de med til Leeds og vise dem rundt i byen og vårt høyt elskede Leeds United. Spesielt morsomt er det at vi oppleves som «døråpnere» og vi treffer stadig supportere i Leeds som hadde sin jomfrutur som deltaker på fellestur. Helgen i Leeds består av faste poster slik som omvisning, felles lunsj/ middager samt at det er avsatt «egentid» til utforskning av byen og shopping for de som liker dette. Denne miksen av fastsatt program og egentid passer både single og de som reiser over som par veldig bra. For øvrig så var det på siste tur hele 4 ektepar som reiste over. Et av parene skulle hjem for å planlegge neste tur, samt å få med seg et vennepar på denne – veldig moro med slike tilbakemeldinger.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


FELLESTURER

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


BORTEKAMPER SESONGEN 2017/2018 LUSCOS fikk tak i billetter til 2 bortekamper denne sesongen, hhv. Fulham og Reading. Til Reading var vi 27 fra LUSCOS som dro, men på Fulham kampen fikk vi dessverre sent beskjed så det var ikke så mange som fikk det til. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Leeds neste sesong og håper på tilsvarende tildeling av egen billettkvote til LUSCOS. Husk at alle som skal på bortekamp må være member i Leeds United.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LUSCOS LOTTERIET Nytt for denne sesongen var innføring av loddkjøp via VIPPS. I tillegg var at både 1. og 2. premien turer til fotballens mekka. 1 Premie: Tur for 2, begrenset oppad til Kr 10.000,2. Premie: Tur for én, begrenset oppad til Kr 5.000,Det ble i alt solgt 702 lodd, derav 120 via VIPPS, til sammen utgjorde dette kr 70200,Trekning fortas i etterkant av årsmøtet og vinnerne av lotteriene kontaktes og publiseres både i TPN og på Facebook. Fjorårets vinner, Hallgeir Berge, deltok på LUSCOS meget vellykkede Julebord i Leeds. LUSCOS takker alle som har kjøpt lodd og på den måten bidrar til å videreutvikle vårt fantastiske magasin; The Peacock News!

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


HOTELLAVTALER LUSCOS har også i denne sesongen hatt Marriott som sin samarbeidspartner. Dette er nå åttende sesongen. LUSCOS har stadig vært på utkikk etter andre samarbeidspartnere som kan tilby det samme men har valgt å beholde Marriott. Sesongen 2017/18 har ikke vært så mye besøkt av de Norske supportere som tidligere da det har vært en prisøkning, særlig mellom lørdag og søndag. Avtalen vår har vært 20 rom til hver helg til pris 88 single B/B og 98 Double B/B. Rommene har gått utrolig fort og særlig opp mot jul har det vært vanskelig å få rom på vær rabattkode (se TPN). Det er også mulig å finne gode tilbud på Marriott sin side www.marriotthotels.com. Avtalen med LUSCOS er også fornyet for sesongen 2018/19.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


ANDRE AVTALER LUSCOS har sin egen pub som heter Scarbrough Hotel (Taps). Den ligger vegg i vegg med hotell Discovery nedenfor stasjonen. Vi vil i løpet av 2018/19 få vår egen rabatt her på øl, men det er ikke klarlagt helt ennå. Nordmennene samles som regel her på kampdager eller ellers i løpet av en tur. RED HOT BUFE på Headrov er en restaurant som serverer mat fra hele verden. Her er det spis så mye du vil for £ 13. Vi kan si vi er fra Norge og få 15 % på alle matbestillinger. Det er noen få unntak der rabatten ikke gjelder, men stort sett alltid.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


SUPPORTERCUPEN Supportercupen 2018 blir sesongens andre store LUSCOS samling. Etter et vellykket julebord i Leeds, var det et ønsket om å «toppe» tidligere supportercuphelger, både sportslig og ikke minst sosialt. Arrangementkomitéen benyttet beskjentskap som ble gjort i Leeds under Julebordet til å invitere Tony Dorigo som gjest til årets turnering. Tony sa ja og gledet seg til en helg i Oslo, men grunnet annen TV jobb i forbindelse med kampene før VM måtte han avlyse 2 uker før avreise, men Tony ordnet med sin gamle kamerat Mel Sterland at han kunne komme, og lovet at han ville stille opp i framtiden dersom han fortsatt var invitert. Årets turnering hadde et fin blanding av gamle travere og yngre blod, men samlingen av 60 stk på bankett og på turneringen gjorde at LUSCOS gjorde seg bemerket under årets arrangement. Banketten ble i kjelleren på Dr. Jekylls der Leeds fansen i Oslo samles til TV kamper. Neste år blir klubben 100 år, satser selvsagt på flere deltakere og enda mer spennende gjester.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


BESØK AV MEL STERLAND (SUPPORTERCUP HELG) Vi har hatt kontakt med først Tony Dorigo, som måtte melde forfall og deretter Mel Sterland for å besøke Oslo og Supportercupen 9 juni 2018. Dette skrives før dette besøket så et utførlig referat kommer i første TPN neste sesong.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LOKALE AVDELINGER

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

I sesongen som har gått har vi fått registrert flere lokale avdelinger med møteplasser og kontakt info. Denne informasjonen har vi lagt ut på hjemmesiden vår slik at LUSCOS medlemmer ute på reise enkelt kan finne nærmeste lokale avdeling, treffe likesinnede for å se Leeds United eller ha noen gode samtaler om en felles Leedenskap. Fellesnevneren for de lokale avdelingene er å skape en sosial ramme rundt interessen for Leeds United - og da i særdeleshet i forbindelse med tv-overførte kamper. Mange av avdelingene driver også med egen reklame samt reklamerer for Leeds United når det passer slik , blant annet Bergen Whites ifm sykkel VM. Flere av avdelingene arrangerer også egne julebord og sesongavslutningsfester der sesongen oppsummeres. LUSCOS støttet de lokale avdelingene med signerte bilder til utlodding ifm julebordene i sesongen som gikk. Tønsberg hadde for øvrig storfint besøk på deres julebord; Joe Jordan kastet glans over dette. Mange av avdelingene har også egne gruppeturer for å se Leeds United live. I sesongen som kommer vil LUSCOS fortsette arbeidet med å få registrert flere lokale avdelinger, mangler fremdeles lokale avdelinger i Bodø, Hamar, Harstad, Hønefoss, Molde, Grenland, Tromsø, Verdal, Øvre Årdal og Ålesund for å nevne noen. Vi vil i tillegg være behjelpelig med å starte nye samt fortsette å LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LOKALE AVDELINGER videreutvikle vår støtte oppunder de lokale arrangementene. I det siste har flere av de lokale avdelingene allerede begynt å se frem til neste sesong og mange har allerede tegnet avtaler med Pub’er for visning av Leeds United kamper i sesongen som kommer. Stafettpinnen med artikler i TPN videreføres.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


RELASJONEN TIL SBF (Supporterunionen for britisk foball)

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

Hele 110 206 medlemmer er registrert i Norske Supporterklubber tilknyttet SBF i sesongen 2017/18. LUSCOS har som alltid hatt sterke bånd og relasjoner da vi har både styremedlemmer og Groundhoppere aktivt med her (se nederst på siden) Vårt glimrende blad TPN som vandt prisen for beste medlemsblad i 1997,2008/09, 2010/11 og i 2016/17 har i alle år kommet høyt opp. Denne sesongen fikk også bladet god omtale men nådde ikke helt opp i kåringen. LUSCOS hadde denne sesongen ingen kandidater til Årets Supporter. LUSCOS var igjen med i årets supportercup på Skeidbanen i Oslo, der engasjementet er meget høyt både på og utenfor banen. Resultatet fra årets cup var ikke klart ved trykk, men i 2017 kom vi til kvartfinalen, og på adelskalenderen er vi nummer tre bare ni poeng etter Liverpool. Sist vi hevet pokalen som beste lag var i 1996. LUSCOS har med to representanter i SBF sitt styre. Ray Werner Tørnkvist har de siste 21 periodene hatt de fleste verv, og var også leder i 2001-2002, og 2006-209. Jarle Bakke er internrevisor, en posisjon han har hatt i 10 perioder. LUSCOS er i tillegg til alt dette også representert sterkt på SBF sin groundhopper liste. Både Steinar Tungen og Ray Tørnkvist topper med full pott (203 baner), og 15 andre LUSCOS

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


LUSCOS HUMANITÆRE FOND LHF har også denne sesongen bestått av Gunnar Halle, Tor Dalen, Egil Betten og Terje Dahl. Dette er andre sesongen for dette fondet. Første året var det kreftsyke Ole Martin Grøtterud som fikk stipendet, og han fikk endelig reist til Leeds for å se sitt kjære lag i desember i fjor. Jeg var så heldig å hilse på han på Luscos julebordet på Elland Road. Han var utrolig takknemlig for at han fikk muligheten til å oppleve dette. Stor takk Jomar og co som tok seg godt av han via fellesturen i regi av Luscos. I år var det Børre Longva fra Ålesund som fikk stipendet. Børre skulle vært med på fellesturen i mai men måtte dessverre melde forfall pga sykdom i nærmeste familie. Børre blir sikkert med på første arrangert fellestur neste sesong. Kriteriene til å søke er egentlig ganske enkle. Man trenger kun å oppfylle et av de tre kriteriene: 1. Gi en oppmuntring i hverdagen til en som fortjener det. Enten det dreier seg om sykdom, tidligere sykdom eller andre ting. 2. En ildsjel som stiller opp for Luscos på alle måter og /eller bidrar i Leeds for våre medlemmer og som hadde fortjent en ekstra honnør for sin innsats for Luscos og Leeds United. 3. En ung gutt eller jente som ønsker å oppleve sine helter på nært hold. Han/hun kan da på en måte bidra til at kanskje Luscos får litt ekstra rekruttering pga sine opplevelser av turer til Leeds. Så langt i år er det ikke kommet inn noen nye søknader. LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


PABLO BLE ÅRETS SPILLER Ingen over, ingen ved siden! Pablo Hernandez er “Årets spiller 2017-18”, kåret av skandinaviske supportere og LUSCOS. Nesten 1.000 deltok på avstemningen over fem forhåndsdefinerte kandidater: ·

53 %: Pablo Hernandez

·

22 %: Pontus Jansson

·

14 %: Samuel Saiz

·

7 %: Kemar Roofe

·

4 %: Ezgjan Alioski

Vi er enige med engelske fans og Leeds-spillerne. Spanjolen stakk av med det meste av «Player of the year»-priser i år.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

42 kamper og ni mål ble årets statistikk for Pablo, som i april forlenget kontrakten sin med to nye år (til sommeren 2020). 33-åringen er Leeds-stallens eldste spiller og tilfører dermed viktig erfaring og lederskap til et ungt lag. Pablo vil motta sitt håndfaste bevis for vår respekt, anerkjennelser og heder - i form av det tradisjonelle vikingskipet fra LUSCOS – trolig ved seriestart i august.


LUSCOS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

RESULTATREGNSKAP - 1.6.2017 - 31.5.2018 2017/2018

Inntekter: Medlemskontingenter, Norge Medlemskontingenter, Sverige Medlemskontingenter, Danmark Salg supportereffekter Loddsalg Fellesturer til Leeds Leeds i Norge Renteinntekter, agio SUM INNTEKTER

1 069 233,42 4 300,00 5 287,93 28 476,40 51 596,73 24 835,32 0,00 457,10 1 184 186,90

Kostnader: Varekjøp supportereffekter Trykk T.P.N. Grafisk design, oppsett T.P.N. Innleid redaktør Reportasje, T.P.N. Materiell, T.P.N. Årets spiller Trykksaker, medlemskort Drift medlemsregister Humanitært stipend Utvikl. hjemmeside, design Porto Reise-/møtekostnader Markedsføringstiltak Sponsor, gaver Avgift S.B.F. Telefon Supportercupen Bankgebyrer, betalingsløsning nett Andre kostnader SUM KOSTNADER

ÅRSRESULTAT

BALANSE PR. 31.05.2018

Eiendeler:

Kampprogrammer Inventar m.m. Sum anleggsmidler Varelager, fordringer Forsk.bet. Kostnader Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

0,00 0,00 0,00

2016/2017

1 018 441,14 4 155,00 5 554,86 102 917,15 135 750,00 11 801,99 0,00 958,96 1 279 579,10

68 235,63 210 449,41 134 063,50 28 000,00 36 589,00 22 206,62 3 253,00 99 048,78 67 857,05 7 402,84 5 516,83 216 938,48 115 608,87 4 730,00 25 562,85 3 465,00 12 000,00 3 072,98 21 699,71 1 887,21 1 087 587,76

94 824,89 203 658,00 118 750,00 35 000,00 44 302,82 19 552,89 2 900,00 79 035,98 100 054,94 0,00 5 945,00 157 900,10 173 169,08 53 801,72 0,00 3 238,00 12 000,00 1 500,00 19 871,97 3 205,00 1 128 710,39

96 599,14

150 868,71

Egenkapital og gjeld:

10 000,00 38 513,00 843 822,29 892 335,29 892 335,29

795 736,15 Egenkapital 01 06 2017 96 599,14 Årets overskudd 892 335,29 Egenkapital 31 05 2018

0,00 0,00 0,00 892 335,29

Leverandører Påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld SUM EK/GJELD

Året 2017/2018

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA


REGNSKAPET FOR PERIODEN 1.6.2017 – 31.5.2018

Årsregnskapet for perioden 1.6.2017 – 31.5.2018 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer m. m, og innbetaling av medlemskontingenter, skjer på betalingstidspunktet. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler er nedskrevet til virkelig verdi. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring i regnskapsprinsipp.

Regnskapskommentarer: Forenings økonomiske stilling ved utgangen av beretningsåret er meget god. Foreningen har ingen gjeld. Innestående på bankkonti er til sammen kr. 843.822.29. Foreningen har meget god arbeidskapital. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 96.599,14. Dette er i kr. 103.400,86 lavere enn budsjett. Størst avvik for inntektspostene er salg supportereffekter, medlemskontingenter og reklameinntekter. Inntektsposter i årsregnskapet er kr. 192.813,10 lavere enn budsjettert. Kostnadsposter er kr. 89.412,24 lavere enn budsjettert. Størst avvik er for kostnadspostene porto TPN, varekjøp supportereffekter, drift medlemsregister, reise- og møtekostnader og markedsføringstiltak.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


LUSCOS

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018

BUDSJETT - 1.6.2018 - 31.5.2019

Inntekter: Medlemskontingenter, Norge Medlemskontingenter, Sverige Medlemskontingenter, Danmark Andre inntekter Loddsalg Fellesturer til Leeds Salg supportereffekter Reklameinntekter TPN Renteinntekter, agio SUM INNTEKTER

BUDSJETT 2018/2019

1 150 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00 25 000,00 1 000,00 1 307 000,00

Kostnader: Varekjøp supportereffekter Trykk T.P.N. Grafisk design, oppsett T.P.N. Innleid redaktør Reportasje, T.P.N. Materiell, T.P.N. Sponsor/støtte/årets spiller Trykksaker, medlemskort Drift medlemsregister Humanitært stipend Utvikl. hjemmeside, design Porto Reise-/møtekostnader Markedsføringstiltak Sponsorer, gaver Avgift S.B.F. Telefon Supportercupen Bankgebyrer, betalingsløsning nett Andre kostnader SUM KOSTNADER

ÅRSRESULTAT

1 069 233,42 4 300,00 5 287,93 0,00 51 596,73 24 835,32 28 476,40 0,00 457,10 1 184 186,90

30 000,00 226 000,00 140 000,00 35 000,00 45 000,00 25 000,00 4 000,00 100 000,00 85 000,00 8 000,00 6 000,00 220 000,00 120 000,00 20 000,00 10 000,00 4 000,00 0,00 22 000,00 25 000,00 3 000,00 1 128 000,00

68 235,63 210 449,41 134 063,50 28 000,00 36 589,00 22 206,62 3 253,00 99 048,78 67 857,05 7 402,84 5 516,83 216 938,48 115 608,87 4 730,00 25 562,85 3 465,00 12 000,00 3 072,98 21 699,71 1 887,21 1 087 587,76

179 000,00

96 599,14

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Året 2018/2019

Regnskap 2017/2018


AVSLUTTENDE ORD Tida flyr, når du har det gøy. Vi som holder med Leeds vi tåler å bli herdet. What doesn`t kill you make you stronger Vi en klubb som har vært i veldig mange finaler. Og de fleste har vi tapt. På 70-tallet tapte vi etter å ha storspilt. Vi dominerte kampene. Vi skulle ha vunnet mot Milan, Sunderland og Bayern Munchen. Men vi tapte. Det var det som gjorde at Norges største radioreporter gjennom alle tider, Bjørge Lillelien, sa om klubben i sitt hjerte: «You lost the game, and won the glory». LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


AVSLUTTENDE ORD I de siste 10 årene som jeg har hatt gleden og æren av å representere Leeds fans i Skandinavia, og først og fremst Norge Takk til Tor Dalen som ga meg sjansen til å stille til valg og tre inn i styresammenheng. Og takk til alle styremedlemmer jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med i alle disse årene. Og spesielt takk til de dyktige redaktørene Svend Anders og Andreas som jobber med det aller viktigste Luscos har, den blekka vi alle gleder oss til skal dumpe ned i postkassa. Og takk til alle Leeds-supportere jeg har hatt æren og gleden av å treffe. Takk for meg. Jeg gleder meg til å følge Leeds og Luscos videre. Leeds like «passionate» som før, Luscos med stor nysgjerrighet og interesse. Always Leeds.

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

ÅRSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


MOT

LEEDS UNITED SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA

Ã…RSBERETNING LUSCOS 2017 / 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.