Page 1

Eurostation / Euro Immo Star Annual_Report 2008


Eurostation / Euro Immo Star Annual_Report 2008


Inhoudstafel Activiteiten

Missie en visie Onze activiteiten Stationsomgevingen zijn ... GeĂŻntegreerd denken is de toekomst

Eurostation 9 10 12 14

Werking

Een ideale positie Een ervaren Raad van Bestuur Een krachtig management Multidisciplinair en gedreven team

18 20 20 22

Stationsomgevingen zijn altijd maatwerk Antwerpen-Centraal Brugge Sint-Michiels Brussels Airport Gent Sint-Pieters Hasselt Stationsomgeving Kortrijk Moskou Oostende Roeselare Seinhuizen

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Realisaties Euro Immo Star

Vernieuwende spoortracĂŠs Economische knooppunten Groen landschap Stad

Intensief ruimtegebruik Brussel-Zuid Mechelen Tongeren

Schelde-Landschapspark Niel / Schelle-Hemiksem / Wetteren

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

INHOUD // 5


Activiteiten Wij verzorgen een stationsproject van a tot z


Missie en visie Visie Een stationsomgeving is dĂŠ motor voor vernieuwde stedelijke ontwikkeling.

Missie

Een station is meer dan een overstapplaats. Het is een vitaal onderdeel van de stad, een dynamische ontmoetingsplaats waar heel wat mensen en activiteiten samenkomen. Wij helpen openbare besturen in binnen- en buitenland deze mobiliteitsknooppunten en hun omgevingen optimaal te ontwikkelen. Hierdoor dragen we actief bij tot de economische en sociale ontwikkeling van een regio en brengen we duurzame mobiliteit tot in het hart van de samenleving.

Om dit engagement succesvol in de praktijk om te zetten, beschikken we over twee bedrijven die elkaar perfect aanvullen en versterken.

activiteiten // 9


Feasibility

Urban Design

Project Management

Real Estate

10

Architecture

Engineering

Construction


Onze activiteiten 1 Urban Design

5 Construction

Het sterke team van urban design managers van Euro Immo Star zorgt ervoor dat er een urbanistisch plan op tafel ligt waarin de ruimtelijke krachtlijnen staan die van de stationsomgeving een aangename en strategische plek in de stad maken.

De ervaren construction managers van Eurostation begeleiden de volledige bouwwerkzaamheden. Zo staan ze in voor het verkrijgen van de milieuvergunningen en bouwtoelatingen, het begeleiden van aanbestedingsdossiers, de technische en financiële opvolging van de werf, het werftoezicht en de werf- en veiligheidscoördinatie.

2 Feasibility Dankzij het multidisciplinaire team van Euro Immo Star worden de stedenbouwkundige ingrepen onmiddellijk onderbouwd met een technische, financiële, commerciële en juridische haalbaarheidsstudie.

3 Architecture Het ontwerpen van indrukwekkende (stations)gebouwen in combinatie met aangename openbare ruimten is een belangrijke activiteit van Eurostation. Hiervoor werkt Eurostation zowel met internationale als eigen architecten.

4 Engineering Eurostation beschikt over de beste experts op het vlak van stabiliteitsberekeningen, HVAC, speciale technieken, veiligheid en restauratietechnieken, zodat de technische uitvoering van het project van hoge kwaliteit is.

6 Real Estate De real estate managers van Euro Immo Star geven advies over de ideale mix van handels- en commerciële ruimten in functie van de beoogde afzetmarkt en locatie. Vervolgens kunnen ze ook instaan voor de concessies, het beheer van gebouwen en parkings rondom het station.

7 Project Management Voor het realiseren van onze stedelijke vernieuwingsprojecten zijn een goed projectmanagement en een hoge kwaliteit van de uitvoering cruciaal. Onze projectmanagers staan dan ook garant voor een goede planning en administratie, kwalitatieve controle en voortgangsbewaking. Bovendien zorgen zij ervoor dat alle stakeholders op één lijn zitten.

activiteiten // 11


Stationsomgevingen zijn … … multimodaal Reizigers moeten in een aangename omgeving vlot van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen.

... een centrale ontmoetingsplaats Een stationsomgeving is een makkelijk bereikbare plek en heeft daarom een hoog ontwikkelingspotentieel voor diverse functies. Door een levendige mix van wonen, werken, winkelen en ontspannen wordt een stationsomgeving terug één van de centrale ontmoetingsplaatsen in de stad.

12


… een summum van technische hoogstandjes geïntegreerd in vernieuwende architectuur Vanaf het begin van het project wordt een multidisciplinair team van architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen, financiële en commerciële deskundigen bij het project betrokken. Deze wisselwerking zorgt voor creatieve oplossingen die ook technisch en financieel haalbaar zijn.

… een knooppunt voor duurzame mobiliteit Stations brengen duurzame mobiliteit tot in het hart van de samenleving. Hierdoor dragen de vernieuwde stationsomgevingen actief bij tot een toekomstgerichte economische en sociale ontwikkeling van een regio.

... een verbinding tussen twee wijken Vaak vormt de spoorlijn nog een fysieke barrière tussen de voor- en achterliggende wijken. De vernieuwende stationsomgevingen brengen hier verandering in. Door de hedendaagse en transparante stationsgebouwen en het openwerken van de spoorinfrastructuur, kan de stad onder de sporen verder groeien en samenvloeien. activiteiten // 13


Antwerpen-Centra al is een mooi voorbeel d hoe ons historisch patrimonium een hedendaagse func tie kan krijgen.

Herwig Persoons • Gedelegeerd Bestuurder

Geïntegreerd denken is de toekomst (Spoor)infrastructuur, economie, duurzaamheid, stedenbouw en sociale cohesie gaan hand in hand. Ook binnen mijn bedrijf zet ik sterk in op multidisciplinariteit. Zo is een wisselwerking tussen mobiliteitsdeskundigen, stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, ingenieurs en andere specialisten noodzakelijk om met vernieuwende ideeën te komen. Voor alle ideeën die Euro Immo Star en Eurostation realiseren is het ruimtelijk onderzoek en het ontwikkelen van een geïntegreerde visie essentieel.

14

“We reizen tege nwoordig sneller en verder, maar we hebben steeds meer moeite om van huis naar het werk te reizen. We co mmuniceren vlot met mensen aan d e andere kant van de wereld, maa r we kennen va ak onze buurman niet meer.” Door in te zetten op statio nsomgevingen, st imuleert een stad de d uurzame en vlot te verplaatsingen en wordt gelijkt ijdig het sociale sted elijke weefsel ge(her)act iveerd. Door een levend ige mix van activiteiten zijn de vernieuwde statio nsomgevingen immers meer da n ooit centrale ontmoe tingsplaatsen in een stad.


len Enkele voorde van hoogbouw:

kent 路hoogbouw bete name, minder grondinte dus meer ruimn voor pleinen e groen. een 路hoogbouw kann plek een eige n. karakter geve niet 路hoogbouw hoeft zijn. bedrukkend ters Het gelijkvloe aken toegankelijk mk voor het publieopen creeert een sfeer. en levendige

Ligt een project stil, durf dan mogelijkheden te verkennen die nog niet zijn uitgestest.

In stationsomgevingen is er een steeds grotere vraag naar intensief ruimtegebruik. Een evenwicht tussen bebouwde/gesloten en onbebouwde/open ruimte is dan ook heel belangrijk.

n inge e v e mg am nso uurz o i t d Stangen tot in de bre iliteit van mob hart ing. het enlev sam ACTIVITEITEN // 15


Werking Onze multidisciplinaire aanpak zorgt voor creatieve oplossingen die ook realiseerbaar zijn


Een ideale positie NMBS-Groep NMBS-Reizigers

NMBS-Holding

EUROSTATION NV

EURO IMMO STAR NV

18

Infrabel


Onze band met de NMBS-Holding zorgt voor stevigheid, terwijl onze autonome structuur soepelheid en snelheid toelaat.

WERKING // 19


Tony Van den Berghen Ondervoorzitter

Herwig Persoons Gedelegeerd Bestuurder

Vincent Bourlard Voorzitter

Alex Migom Bestuurder

Luc Lallemand

Jean-Marie Raviart

Bestuurder

Bestuurder

Ann Corluy Directeur HR, ICT en Administratie

20

Marc De Vreese Technisch Directeur

Luc Verhaeren Financieel Directeur


Marleen Verdonck Bestuurder

Een ervaren Raad van Bestuur Herwig Persoons Gedelegeerd Bestuurder Vincent Bourlard Voorzitter

Jannie Haek

Tony Van den Berghen Ondervoorzitter

Bestuurder

Jannie Haek Bestuurder

AndrĂŠ Bechet Bestuurder

Marleen Verdonck Bestuurder Luc Lallemand Bestuurder Jean-Marie Raviart Bestuurder Alex Migom Bestuurder AndrĂŠ Bechet Bestuurder

Thierry de Limburg Stirum Jurdisch en Commercieel Directeur

Lieve De Cock General Manager Euro Immo Star

Een krachtig management Herwig Persoons Gedelegeerd Bestuurder Ann Corluy Directeur HR, ICT en Administratie Marc De Vreese Technisch Directeur

Leo Pardon Public Affairs Directeur

Gwenn Nevelsteen

Luc Verhaeren Financieel Directeur

Communication

Thierry de Limburg Stirum Jurdisch en Commercieel Directeur Lieve De Cock General Manager Euro Immo Star Leo Pardon Public Affairs Directeur Gwenn Nevelsteen Communication

WERKING // 21


Multidisciplinair en gedreven team HVAC Elektriciteit

HR & Administratie

Stabiliteit

Werven

Juridisch

Planning & Logistiek

Communicatie

22


Commercieel

Project Management

Mobiliteit

FinanciĂŤn

Speciale technieken

Architectuur

ICT

Stedenbouw

werking // 23


Realisaties “Durf dromen, enkel dan is het ondenkbare realiseerbaar� Herwig Persoons


Realisaties Euro Immo Star Vernieuwende spoortracĂŠs Economische knooppunten Groen landschap Stad

Intensief ruimtegebruik Brussel-Zuid Mechelen Tongeren

Schelde-Landschapspark Niel / Schelle-Hemiksem / Wetteren

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46


Vernieuwende spoortracés Spoorinfrastructuur werd lang functioneel bekeken. De trein moest van punt A naar punt B gaan. Hierbij werd er geen rekening gehouden met de invloed van deze sporen op de omliggende stad of het landschap. De infrastructuur werd hierdoor een bepalend en vaak negatief element in de omgeving. België wil de spoorcapaciteit verhogen, maar heel wat dossiers raken niet opgelost. Euro Immo Star zoekt mee naar een oplossing en bestudeert daarom een alternatief tracé voor de tweede havenontsluiting, dat meteen ook meer zuurstof zal geven aan het reizigersvervoer rondom Antwerpen. Ook onderzoekt Euro Immo Star de opwaardering van het goederenen reizigersvervoer via de Ijzeren Rijn. In deze studies worden de nieuwe infrastructuurlijnen op een kwalitatieve manier in de omgeving geïntegreerd, zodat de ingrepen geen littekens worden waarop de stad of het landschap doodloopt. De kracht van Euro Immo Star is dat ze haar technische kennis over spoorinfrastructuur en stations koppelt aan een stedenbouwkundige en landschappelijke aanpak, zodat de beperkte beschikbare ruimte in België op de meest efficiënte en duurzame manier kan worden ingezet.

© 2009 - Ian Bracegirdle - fotografie


Economische knooppunten België is dankzij haar centrale ligging en haar menselijk kapitaal het logistieke en economische hart van Europa. Om deze positie te kunnen behouden moet er resoluut worden gekozen voor duurzaamheid en innovatie door o.a. het goederen- en reizigersvervoer over het spoor extra te stimuleren. Euro Immo Star besteedt dan ook veel aandacht aan efficiënte overslag- en overstapzones op de belangrijkste economische knooppunten.

30 // VERNIEUWENDE SPOORTRACÉS


Š 2009 - Ysabel Jongeneelen - fotografie


Groen landschap Een verhoging van de spoorcapaciteit (zowel voor goederen als voor personen) betekent vaak meer druk op de open ruimte, die in België zeer kostbaar is. Euro Immo Star bestudeert hoe deze capaciteitsverhogingen van het spoor kwalitatief geïntegreerd kunnen worden in de omgeving. Zo kan het zijn dat sporen in sleuf zich perfect schikken naar de groene ruimte. Daar waar op andere plekken een tunnel de meest aangewezen oplossing is, zal er in kwetsbare grondwatergebieden dan weer eerder geopteerd worden voor een spoor op een landschapsbrug.

32 // VERNIEUWENDE SPOORTRACÉS


Š 2009 - Dirk Depril - fotografie


Stad Onze steden zijn door de toenemende verkeersdruk steeds slechter bereikbaar. Voor steden is het dan ook cruciaal om ten volle in te zetten op hun stationsomgeving. De beschikbare ruimte is in een stad vaak beperkt. Verkeerstechnisch zoekt Euro Immo Star naar meervoudig ruimtegebruik, waardoor er in een stationsomgeving meer ruimte overblijft voor aanvullende stedelijke functies (wonen, werken, winkelen en ontmoeten) en waardoor de stad zo min mogelijk hinder ondervindt van de infrastructuur.

34 // VERNIEUWENDE SPOORTRACÉS


Š 2009 - Robert Rabinowitz - fotografie


Š 2009 - Dirk Depril - fotografie


Intensief ruimtegebruik Steden en gemeenten hebben ambitie. Ze willen meer inwoners, meer arbeidsplaatsen en meer cultuur aantrekken. Tegelijkertijd willen steden bereikbaar en leefbaar blijven met veel groen en open ruimte. Zeker in een stationsomgeving is er een steeds grotere vraag naar dit intensief ruimtegebruik. Een evenwicht tussen bebouwde/gesloten en onbebouwde/open ruimte is hierop het antwoord. Door te verdichten wordt de stationsomgeving levendiger. Er ontstaat immers een interessante mix van reizen, wonen en werken. Het aanbod van openbaar vervoer kan hierdoor stijgen, wat de bereikbaarheid ten goede komt. Bovendien wordt het interessant om in een dergelijke omgeving te investeren in dynamische activiteiten zoals theater- en congresruimte. Stedelijke verdichting betekent niet enkel bebouwde ruimte. Ook kwalitatieve openbare ruimten en groen spelen een belangrijke verbindende rol in het stedelijke weefsel.

Š 2009 - Dirk Depril - fotografie


Brussel-Zuid Brussel-Zuid is een belangrijke halte in het hogesnelheidsnetwerk. Vanuit Brussel-Zuid is men 1 stop verwijderd van de belangrijkste Europese steden. Het spreekt voor zich dat de stationswijk een interessante locatie is voor het Europees hoofdkwartier van internationale bedrijven.

“Subtiel evenwicht tussen internationale aantrekkingspool en lokale stationswijk�

38 // INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK


1

2

© 2009 - Mireille Roobaert - fotografie 1. Hoogbouw kan op een kwalitatieve manier geïntegreerd worden in het stedelijk weefsel. 2. De komst van de trendy brasserie ‘Midi Station’ bewijst eens te meer dat de stationsomgeving bezig is met een ware revival als bruisende plek in de stad.

VOLTOOIING PROJECT: in onderhandeling - TOTALE PROJECTWAARDE: in onderhandeling URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Mechelen Mechelen heeft lang kunnen profiteren van de centrale ligging in Vlaanderen en van een sterk uitgebouwd netwerk van verbindingswegen. Maar door het toenemend mobiliteitsprobleem dreigt deze enorme troef zich tegen de leefbaarheid van de stad te keren. Euro Immo Star werkt een gedurfd masterplan uit voor de stationsomgeving. De komst van de hogesnelheidslijn door het station van Mechelen werd hierbij aangegrepen om onder dit tracé een tangent te leggen, die het doorgaand autoverkeer uit de stationsomgeving haalt. De stationsomgeving krijgt hierdoor weer ademruimte en er komt plaats vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Door het openwerken van het spoorlichaam en een nieuw en transparant stationsgebouw kan de stad onder de sporen doorgroeien naar deze nieuwe ontwikkelingen.

40 // INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK

“Stationswijk krijgt meer ruimte door het stapelen (in plaats van het naast elkaar leggen) van de routes van verschillende vervoersmodi.”


In het stedenbouwkundig plan wordt er veel rekening gehouden met de maximale beleving van de omgeving. Zo wordt de aanwezigheid van water in het projectgebied optimaal ingezet.

VOLTOOIING PROJECT: 2018 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 255 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Tongeren De Tongerse stationsomgeving wordt herontwikkeld met het oog op een betere ontsluiting, bereikbaarheid en beleving van de publieke ruimte in en rond het station. Het station zal aan beide zijden van het spoor één herkenbaar geheel worden, zodat het daadwerkelijk kan fungeren als stadspoort. Geïnspireerd door de rijke Tongerse geschiedenis staat de Romeinse god Janus, god van de poorten, symbool voor een nieuw stationsgebouw dat niet langer een voor- of achterkant heeft, maar een gezicht vormt naar beide stadsdelen aan weerszijden van de sporen.

“Het station als scharnier naar een nieuw stadsdeel.”

42 // INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK


Een nieuw Masterplan Tongeren Stationsomgeving zal de ruimtelijke uitgangspunten vastleggen voor de duurzame ontwikkeling van dit stadsdeel.

VOLTOOIING PROJECT: +/- 2016 - PROJECTWAARDE: € -/+ 50 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Schelde-Landschapspark Wat is het DNA van de Scheldevallei? Moet economie voorrang krijgen op natuur, of is het andersom? Kan men rustig en kwalitatief wonen combineren met optimaal woon-werkverkeer? Als men de ruimtelijke ontwikkeling benadert vanuit één thema, moeten er inderdaad keuzes worden gemaakt. Euro Immo Star streeft echter naar een geïntegreerde en toekomstgerichte gebiedsontwikkeling, zo ook voor het Schelde-Landschapspark. De Scheldevallei heeft nood aan een doortastende oriëntatie op lange termijn. Door het kruisen van de diverse ruimtelijke lagen in het Scheldelandschap, met elk zijn eigen kwaliteiten en potenties, onstaat het DNA van de Scheldevallei. Net zoals bij het menselijk DNA spelen al deze lagen een belangrijke rol om de vallei leefbaar te houden. Maar er is meer: door op een doordachte manier in te grijpen op bepaalde punten krijgt de Scheldevallei een sterkere identiteit en wordt de regio op een hoger (ontwikkelings)niveau getild. Mobiliteit/Wonen/Handel/Industrie/Erfgoed/Toerisme/Recreatie/ Sociale voorzieningen/Kantoren/Natuur/Landbouw


Speerpuntprojecten De Schelde stroomt niet alleen door verschillende gemeenten, maar ook door de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het Schelde-Landschapspark doorkruist dan ook diverse politieke thema’s en administratieve grenzen. In het ScheldeLandschapspark denken en werken deze verschillende niveaus samen. Iedere ruimtelijke ingreep heeft immers een impact die verder reikt dan een administratieve grens.

46 // SCHELDE-LANDSCHAPSPARK

Schelle-Hemiksem “Duurzame ontmoetingen tussen de verschillende waterpartijen en het landschap in Schelle en Hemiksem.”


impressiebeeld

Niel kade “Herontdekking van de Schelde door ontwikkeling van de kade.”

Wetteren Scheldefront “De Schelde wordt een attractief onderdeel van het stadscentrum.”

impressiebeeld

VOLTOOIING PROJECT: 2021 - PROJECTWAARDE: in onderhandeling URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Realisaties Eurostation Stationsomgevingen zijn altijd maatwerk Antwerpen-Centraal Brugge Sint-Michiels Brussels Airport Gent Sint-Pieters Hasselt Stationsomgeving Kortrijk Moskou Oostende Roeselare Seinhuizen

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70


Stationsomgevingen zijn altijd maatwerk Stationsprojecten worden niet ontworpen volgens typeplannen. Uiteraard zijn er wel programma-elementen die telkens terugkomen, maar elk project is steeds opnieuw maatwerk. Zo wordt bekeken wat de omgeving is, over welk soort station of welk infrastructuurnetwerk het gaat, maar ook de technische randvoorwaarden zijn cruciaal. Een goede kennis van deze spoorgebonden techniciteit, stabiliteit en andere technieken is dan ook noodzakelijk. Als een goede oplossing voor een project een stad ondertunnelen is, dan moet dit technisch haalbaar worden gemaakt. Als er een volledige nieuwe stadswijk bovenop de sporen moet worden gebouwd, moet dit realiseerbaar zijn. Maar nog belangrijker is dat de ingrepen in de stationsomgeving er voor moeten zorgen dat de plek terug een ziel krijgt.

Š 2009 - Antonio Romano Liscia - fotografie


Antwerpen-Centraal Zo moeder, zo dochter Met de tweede stationstoegang aan het Kievitplein heeft het prachtige moedergebouw er ook een dochter bij. Deze nieuwe volwaardige stationstoegang heeft een eigen atrium en vormt een hedendaags antwoord op de honderd jaar oude monumentale ontvangsthal aan het Astridplein. De vernieuwing aan het station Antwerpen-Centraal is een mooi voorbeeld hoe ons historisch patrimonium niet op ‘museale wijze’ gerestaureerd moet worden. Integendeel, de werken hebben ervoor gezorgd dat het station een nieuwe verbindende rol heeft gekregen in het stedelijke weefsel.

52 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK

“De ingrijpende werken hebben het station klaargestoomd voor de nieuwe generatie.”


1

© 2009 - Filip Dujardin - fotografie

2

© 2009 - Filip Dujardin - fotografie

3

© 2009 - Filip Dujardin - fotografie

1. De tweede stationstoegang verbindt de voor- en achterliggende wijken weer met elkaar. 2. De perronoverkapping krijgt nog meer allure door het nieuwe atrium. 3. De centrale ontvangsthal is volledig gerestaureerd. 4. Het vernieuwde station is verdubbeld in lengte.

4

4 VOLTOOIING PROJECT: mei 2009 - PROJECTWAARDE: € 430 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Brugge Sint-Michiels Wat stelt een station voor zonder een aangename omgeving? De komst van het kamgebouw, een kantorencomplex dat haar naam dankt aan de vorm, is een mooi voorbeeld van de aantrekkingskracht tussen het vernieuwde station en haar omgeving. Ook de andere kant van de spoorlijn wordt op een kwalitatieve manier ingevuld. De mix van werken, wonen en winkelen zorgt ervoor dat deze buurt opnieuw een identiteit krijgt.

“De ingrepen aan het station Brugge Sint-Michiels trekken nieuwe ontwikkelingen rondom het station aan.� 54 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK


Niet alleen het station, maar ook de omgeving rond het station wordt vernieuwd.

VOLTOOIING PROJECT: 2010 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 85 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


NEDERLAND ANTWERPEN MECHELEN

Brussels Airport Belangrijk economisch knooppunt waar spoor- en luchtvervoer elkaar versterken

Diegem Haren L 36

Via de tunnel onder de landingsbaan wordt het station aangesloten op de nieuwe spoorlijn Mechelen - Brussel die aangelegd wordt op de middenberm van de E19.

SchaarbeekJosafat L 161

56 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK

L 25

Buda

Een snelle ontsluiting via het spoor is voor het ontwikkelingspotentieel van Brussels Airport een cruciale factor. Met het Diaboloproject wordt het bestaande ondergrondse kopstation van de luchthaven door Eurostation omgebouwd tot een doorgaand station.

“Het koninginnestuk van het Diaboloproject is de ondertunneling van het luchthavengebouw van Brussels airport gekoppeld aan het vernieuwde treinstation.�

Vilvoorde

Meiser Schuman

L 26 HALLE NAMEN LUXEMBURG


Brussels Airport

1 1. De reiziger wordt onthaald in een vernieuwd station. 2. Het Diaboloproject creëert een oplossing voor een ‘missing link’ in het spoornetwerk.

2

Zaventem

Nossegem

HASSELT LEUVEN LUIK DUITSLAND

IN UITVOERING UITGEVOERD

VOLTOOIING PROJECT: 2012 - PROJECTWAARDE: € 300 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Gent Sint-Pieters Een nieuw tijdperk ingeluid Er is weer leven onder de stationstoren. Een mix van duurzame realisaties doet de buurt rond het vernieuwde Sint-Pietersstation herleven. Zo wordt in de Koningin Fabiolalaan, op twee minuten wandelafstand van het station, een heel nieuw stadsdeel ontwikkeld. Op deze site zal er ruimte zijn voor winkels, kantoren en woningen. Ook het station zelf krijgt een grondige facelift.

“Het belangrijkste Gentse vernieuwingsproject van de eeuw.”

58 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK


Meer dan 100.000m2 nieuwe vastgoedontwikkeling in de Koningin Fabiolalaan, die uitmondt op het stationsplein.

VOLTOOIING PROJECT: 2016 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 395 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Hasselt stationsomgeving Een nieuwe stadswijk groeit Een zwarte vlek in de stad, zo werd de Hasseltse stationsomgeving wel eens genoemd. Dankzij een reeks duurzame vernieuwingsprojecten, kleurt deze zwarte vlek weldra groen. Wandelpaden omringd door bomen, struiken en plantsoenen zorgen voor een oase van rust op slechts vijf minuten te voet van het stadscentrum. De bouw van het nieuwe justitiepaleis, woningcomplexen en kantoorgebouwen bewijzen dat de verwaarloosde grond opnieuw vruchtbaar is. Op deze unieke plek in de stad groeit een heel nieuwe aangename en groene stadswijk.

60 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK

“Om justitie terug dichter bij de burger te brengen is er gekozen voor een gerechtsgebouw in de vorm van een boom. Van oudsher werd er immers onder een oude boom recht gesproken.�


Twee opvallende torengebouwen versterken de vernieuwde stationsomgeving.

VOLTOOIING PROJECT: 2012 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 35 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Kortrijk

“De nieuwe stationsonderdoorgang verbindt de twee omliggende stadswijken onlosmakelijk met elkaar.�

Een kwestie van aantrekkingskracht Op 27 januari 2009 werd de nieuwe stationstoegang van het Kortrijkse station officieel ingehuldigd. Het station heeft nu een volwaardige tweede stationshal waarin transparantie en openheid centraal staan. Door de nieuwe toegang worden voor- en achterliggende stationswijken als magneten naar elkaar toegetrokken. Deze geslaagde ingreep geeft alvast een eerste aanzet voor een ware revival van de Kortrijkse stationsomgeving.

62 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK


1

© 2009 - crepusculum.be - thomas depaepe fotografie

1. Dankzij het gebruik van veel glas wordt de openheid van het station en de nieuwe toegang benadrukt. 2. Het station heeft niet één, maar twee volwaardige toegangen.

2 VOLTOOIING PROJECT: eind 2008 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 3 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Moskou Wat kunnen we leren van spinnen? Het spinnenweb is één van de meest flexibele constructies in de natuur. De structuurdraden, die van de buitenkant naar het centrum van het web lopen, zorgen voor een hoge stabiliteit. Deze stabiliteit is ook nodig als over een breed vlak, bijvoorbeeld een spoorlichaam, een dragend platform moet worden gebouwd. Hoe bouw je anders een volledig nieuwe stadswijk bovenop en rond sporen? Voor een antwoord op deze vraag deed projectontwikkelaar Mirax een beroep op Eurostation. Welke structuur is nodig om de bijzonder hoge lasten van deze stadswijk te dragen? Welke veiligheidsmaatregelen moeten er worden genomen zodat deze structuur kan weerstaan aan ontspoorde treinen, brand en ontploffing? Hoe kunnen de trillingen en het geluid tot een minimum worden beperkt? Ook hierin begeleidde Eurostation projectontwikkelaar Mirax in de ontwerpfase van haar project.

“Eurostation wordt steeds meer gevraagd voor buitenlandse projecten dankzij haar aantoonbare ervaring in stationsprojecten met een sterk technische complexiteit.” 64 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK


Over de sporen wordt een volledig nieuwe stadswijk gebouwd.

VOLTOOIING PROJECT: 2008 - PROJECTWAARDE: € 2 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Oostende Een optimale reikwijdte Station: Het station van Oostende ondergaat momenteel een grondige metamorfose. Haven en strand: Een polyvalente ruimte tussen de stationshal en de haven zorgt voor een optimale link tussen trein en boot. Via de Visserskaai, staat het station van Oostende in rechtstreekse verbinding met het strand. Nieuwe kantoorontwikkelingen: Een stationsomgeving is een ideale plaats voor kantoren. Park: Een stedelijk plein naast het station zal zorgen voor een naadloze aansluiting op het groene Koningin Maria-Henrikapark. Stadscentrum: Het monumentale stationsgebouw fungeert als toegangspoort naar het commerciële stadscentrum. Achterliggende wijken: Door de heraanleg van het station krijgen de achterliggende wijken opnieuw groeimogelijkheden. Zo zal een voetgangerspasserelle over de sporen en een verbreding van de straat zorgen voor een rechtstreekse toegang tot de wijken. Fiets- en pendelparking: In de gloednieuwe ondergrondse fietsenstalling kunnen fietsers hun fiets comfortabel en veilig achterlaten. Op het dak van de nieuwe parkeergarage worden zonnepanelen geplaatst die de aanpalende kantoorgebouwen van energie zullen voorzien. Bus- en tramstation: Via het aangrenzende busstation kunnen reizigers vlot overstappen van trein op bus en tram.

66 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK

“Het station reikt haar tentakels uit naar alle delen van de stad.”


De stationsomgeving wordt een transparant en leesbaar geheel.

VOLTOOIING PROJECT: 2014 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 35 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Roeselare Geen leven zonder hart Het vernieuwde station van Roeselare wordt het kloppend hart van de stationsbuurt. Waar het station vroeger een eiland op zich was, zal het in de toekomst integraal deel uitmaken van het stadscentrum en nieuw leven pompen in de buurt. Het station zal fungeren als middelpunt van de twee stadsdelen en zal de relatie tussen de twee stationswijken optimaliseren.

“Als kloppend hart van de stad pompt het vernieuwde station nieuw leven in de omliggende wijken.�

68 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK


Het station heeft niet langer een voor- of achterkant.

VOLTOOIING PROJECT: 2012 - TOTALE PROJECTWAARDE: € 35 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


Seinhuizen Seinhuizen zijn de zenuwcentra van het spoorwegnet De hoofdfunctie van een seinhuis is het controleren en begeleiden van de bewegingen van de treinen in een regio. Om dit treinverkeer verder te optimaliseren hergroepeert en optimaliseert Infrabel zijn seinhuizen. Voor de bouw van enkele van deze ultramoderne seinhuizen deed Infrabel een beroep op Eurostation.

“De seinhuizen zijn uitgerust met hoogtechnologische technieken zodat zij in de meest extreme situaties operationeel blijven.� 70 // STATIONSOMGEVINGEN ZIJN ALTIJD MAATWERK


In opdracht van Infrabel bouwt Eurostation ook enkele nieuwe seinhuizen.

VOLTOOIING PROJECT: Gent Zeehaven, Dendermonde, Schaarbeek: 2009; Hasselt: 2010; Kortrijk: 2011 - PROJECTWAARDE: € 31,5 mio URBAN DESIGN

FEASIBILITY

OPDRACHT FOCUS 2008 EUROSTATION

EURO IMMO STAR

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSTRUCTION

REAL ESTATE


nv Euro Immo Star Brogniezstraat 54 1070 Brussel tel: +32 2 529 97 58 fax: +32 2 529 97 21

nv Euro Immo Star Mechelen Hendrik Consciencestraat 1/B 2800 Mechelen tel: +32 15 28 62 10 fax: +32 15 28 62 44

nv Eurostation Brogniezstraat 54 1070 Brussel tel: +32 2 529 09 11 fax: +32 2 520 99 61

nv Eurostation Gent Koningin Fabiolalaan 20 9000 Gent tel: +32 9 241 89 40 fax: +32 9 241 89 49

nv Euro Immo Star Gent Koningin Fabiolalaan 20 9000 Gent tel: +32 9 241 89 40 fax: +32 9 241 89 49

www.euroimmostar.be euroimmostar@euroimmostar.be

nv Eurostation Antwerpen Museumstraat 11 2000 Antwerpen tel: +32 3 241 00 00 fax: +32 3 248 18 61

nv Eurostation Gent Koningin Fabiolalaan 38 9000 Gent tel: +32 9 243 89 10 fax: +32 9 248 04 69

nv Eurostation Gent Raketstraat 1/A 9000 Gent tel: +32 9 321 73 60 fax: +32 9 321 73 61

nv Eurostation Mechelen Hendrik Consciencestraat 1/B 2800 Mechelen tel: +32 15 28 62 10 fax: +32 15 28 62 44

nv Euro Immo Star Gent Koningin Fabiolalaan 38 9000 Gent tel: +32 9 243 89 10 fax: +32 9 248 04 69

www.eurostation.be eurostation@eurostation.be

Colofon Photography: Eurostation, Euro Immo Star, NMBS-Holding, Infrabel, LUON, Ian Bracegirdle, Thomas Depaepe, Dirk Depril, Filip Dujardin, Ysabel Jongeneelen, Robert Rabinowitz, Antonio Romano Liscia, Mireille Roobaert, Mario Sohie, Katrijn Van Giel Design and Lay-out: LUON / Printing: DV3


Eurostation Annual report 2008 NL  

Annual report