Page 1

9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

MATERIAŁY KONFERENCYJNE @FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

@FORUMPRODUKCJI

WWW.FORUMPRODUKCJI.PL


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PRIVATE TAILORING PARTNER

PARTNER TECHNOLOGICZNY

GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Aneta Pernak - Kwestie merytoryczne i współpraca

tel.: +48 22 379 29 18

a.pernak@mmcpolska.pl

Tomasz Oleszek – Uczestnictwa

tel.: +48 22 379 29 09

t.oleszek@mmcpolska.pl

Olga Łapińska - Kontakt dla prelegentów FNP

tel.: +48 22 379 29 21

o.lapinska@mmcpolska.pl

zgloszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00 www.forumprodukcji.pl

@FORUMPRODUKCJI @FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ JOANNA MAKOWIECKA-GACA

PROF. ZW. DR HAB. KRZYSZTOF OBŁÓJ

DARIUSZ PIOTROWSKI

MACIEJ ADAMKIEWICZ

Współprzewodnicząca Rady Programowej, Forum Nowoczesnej Produkcji

Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

Prezes Zarządu, Grupa Adamed

PETER BAUDREXL

NORBERT BIEDRZYCKI

MARCIN BILIK

MARIUSZ BOBER

CEO, Siemens Polska

CEO Atos Polska, VP CEE System Integration

Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Amica Wronki

Prezes Zarządu, Grupa AZOTY

KRYSTYNA BOCZKOWSKA

MAGDALENA BURNAT-MIKOSZ

MARCELO CATALÁ

KRZYSZTOF FIEGLER

Prezes Zarządu, Robert Bosch

Partner, Vice President of the Board, Innovation Consulting Leader for CE, Consulting Department, Deloitte Advisory

Prezes Zarządu, Cemex Polska

Członek Zarządu, IPOsystem

TOMASZ GAWLIK

ANDREAS GIETL

MARIUSZ GOLEC

PAWEŁ KACZALSKI

Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa

Dyrektor Zarządzający, BASF Polska

Prezes Zarządu, Wielton

Członek Zarządu, Solaris Bus & Coach

ANDRZEJ KORPAK

JERZY MEYSZTOWICZ

TOMASZ MOYS

ADAM OGRODNIK

Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland

Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Poseł na Sejm RP

Wiceprezes Zarządu, Polpharma

Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego

WOJCIECH PERET

PIOTR PIETRZAK

ANNA PILAWA-SĄSIADEK

WIESŁAW PODRAZA

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, SECO/WARWICK Group

Członek Zarządu, Startup Hub Poland

Wiceprezes Zarządu, Black Red White

Prezes Zarządu i Właściciel, Sanplast

ARTUR POLLAK

HENRYK SIODMOK

MARIUSZ SŁOMA

JACEK SOCHA

Prezes Zarządu, APA Group

Prezes Zarządu, ATLAS

Dyrektor Naczelny, Valmet Automation

Wiceprezes Zarządu, PwC Polska

DARIUSZ STASIK

PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR TATJEWSKI

PIOTR ZESIUK

DARIUSZ ŻUK

Prezes Zarządu, W. P. I. P.

www.forumprodukcji.pl

Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Warszawska

o.lapinska@mmcpolska.pl

Prezes Zarządu, MM Conferences

Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

STRUKTURA KONFERENCJI

PROFIL UCZESTNIKÓW

Dzień I 9 listopada

4%

2%

6%

SALA

8%

10%

52%

18%

SALA

SALA Przemysł 52% Instytucje publiczne i administracja 18% Doradztwo/prawo 10% IT/dostawcy 8% Energetyka 6%

Dzień II 10 listopada

Finanse 4% Inne 2%

SALA

SALA 13%

19%

40%

28%

Zarząd 40% Kadra Menadżerska 28% Dyrekcja 19% Specjaliści 13%

Przemysł elektromaszynowy Przemysł energetyczny Przemysł drzewno- papierniczy Przemysł metalurgiczny Przemysł chemiczny


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

O KONFERENCJI „Forum dedykowane jest rodzimym polskim przedsiębiorstwom, które swoją działalność opierają o produkcję, ale również tym, które działają na naszym rynku i na stałe wpisały się w ekosystem gospodarczy Polski.” Joanna Makowiecka-Gaca,

Współprzewodnicząca Rady Programowej, Forum Nowoczesnej Produkcji

„Forum Nowoczesnej Produkcji powstało jako wynik rozmów między trzema ważnymi stronami, które kształtują polski przemysł i wpływają na jego rozwój. Są to przede wszystkim praktycy biznesowi i prezesi firm produkcyjnych oraz przedsiębiorstwa, które dostarczają innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Są to także reprezentanci środowiska naukowego, którzy tworzą i implementują strategie produkcyjne na rynku polskim.” Dariusz Piotrowski,

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

„Innowacje, marketing i finanse są może spektakularne i ciekawe, ale wszystko co powstaje w świecie gospodarki trzeba najpierw wyprodukować. I dlatego produkcja to najbardziej fundamentalna aktywność każdej firmy.” prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój,

Akademia L. Koźmińskiego /Uniwersytet Warszawski

„Forum Nowoczesnej Produkcji to bardzo ciekawa inicjatywa. Jest to sytuacja, która otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami nowe horyzonty. Na rynku konferencji brakowało takiego wydarzenia. Ważne, żeby w Polsce, w państwie, które tak dynamicznie się rozwija pod względem produkcyjnym i przemysłowym stwarzać okazję, aby rodzime firmy mogły wymieniać się poglądami i widzą. Ważne, aby mogły dzielić się doświadczeniami jak w czasach wszechobecnej konkurencji skutecznie wdrażać nowe technologie i innowacje, aby osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne. To Forum jest bardzo cennym wydarzeniem, ponieważ stanowi niezwykle istotny element na drodze do rozpoczęcia dialogu między przedsiębiorstwami.” Marcin Bilik,

Pierwszy Wiceprezes ds. Operacyjnych, Amica Wronki

„Udział w tym wydarzeniu stwarza możliwość spotkania się w gronie kluczowych dla branży osób oraz rozmowy o przyszłości polskich przedsiębiorstw produkcyjnych czy o nowoczesnych technologiach. Takie fora dyskusyjne pozwalają zrozumieć istotę wszelkich innowacji i ich ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw a tym samym polskiej gospodarki.” Mariusz Golec,

Prezes Zarządu, Wielton

„To jest pierwsza edycja Forum Nowoczesnej Produkcji i już mamy duży sukces. Nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować zarówno jakości wystąpień pod kątem merytorycznym, jak i szerokości spojrzenia panelistów na poruszane zagadnienia. Jestem bardzo zadowolony, że taka konferencja ma miejsce i życzyłbym sobie żeby było ich jeszcze więcej.” Paweł Kaczalski,

Członek Zarządu, Solaris Bus & Coach

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


PROGRAM FORUM * DZIEŃ I 9 LISTOPADA Część wspólna EuroPOWER i Forum Nowoczesnej Produkcji 8:30-9:00

Rejestracja, poranna kawa

9:00-9:15

Uroczyste otwarcie Konferencji

II Forum Nowoczesnej Produkcji 13:15-14:30 PANEL DYSKUSYJNY III Koncepcje i trendy Industry 4.0 „„ Czwarta rewolucja przemysłowa – teoretyczna koncepcja czy faktyczne rozwiązania? Definicje, trendy, ryzyka

dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, Konferencji EuroPOWER Joanna Makowicka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej, FNP Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

9:15-9:30

„„ Czy polskie firmy są gotowe i jak będą realizować założenia czwartej rewolucji przemysłowej? „„ Na ile struktura finansowania sektora produkcyjnego w Polsce umożliwia szybką realizację postulatów Industry 4.0?

Wystąpienie Gości Honorowych

Moderator: Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce Paneliści: Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego Mariusz Bober, Prezes Zarządu, Grupa Azoty Andreas Gietl, Dyrektor Zarządzający, BASF Polska Mariusz Golec, Prezes Zarządu, Wielton Tomasz Haiduk, Digital Factory, Process Industries and Drives Director, Siemens Polska Thomas Ilkow, Dyrektor Generalny, Bosch Rexroth Henryk Siodmok, Prezes, Grupa Atlas Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii * Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

9:30-11:30 DEBATA INAUGURACYJNA Nowoczesna gospodarka, nowoczesna energetyka, nowoczesna polityka przemysłowa „„ Diagnoza stanu polskiej gospodarki – możliwe i pożądane kierunki ekspansji „„ Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne „„ Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych

14:30-16:00 PANEL DYSKUSYJNY IV Jak tworzyć innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych? „„ Najskuteczniejsze źródła innowacji w firmach przemysłowych

„„ Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje

„„ Budowanie kompetencji pozyskiwania innowacji in house czy też outsourcing procesu lub kooperacja

„„ Rynek kapitałowy

„„ Droga do innowacji dla rodzimych koncernów a praktyki R&D w globalnych korporacjach

Moderator: Arkadiusz Pędzich, Partner zarządzający praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej Paneliści: Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Enea * Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

„„ Modele współpracy uczelni z biznesem - konkretne kazusy – wnioski „„ Patenty – gwarancją czy barierą innowacyjności? „„ Finansowania sektora produkcyjnego w Polsce – szanse i wyzwania „„ Źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych Moderator: Joanna Makowicka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej FNP Paneliści: Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP Paweł Bochniarz, Prezes, MIT Enterprise Forum Poland Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia Piotr Dytko, Prezes, KGHM Cuprum Andrzej Korpak, Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland Prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Partner, Allen&Overy Paweł Borys, Prezes, Polski Fundusz Rozwoju *

11:30-12:30 DEBATA OKSFORDZKA Strategia rozwoju polskiej gospodarki „„ Cele strategii i jej zakres przedmiotowy - realne i deklaratywne szanse na realizację planu reindustrializacji Polski „„ Państwo i rynek – kreatorami zmian. Ile państwa, ile rynku? Jakie państwo, jaki rynek? „„ Źródła finansowania rozwoju – kapitał polski czy zagraniczny? „„ Mobilizacja wewnętrznych/krajowych czynników rozwoju – czy i ile jest miejsca na kapitał prywatny w polskim przemyśle, w szczególności w energetyce?

16:00-17:00 Lunch

„„ Innowacje rzeczywistym czynnikiem sprawczym rozwoju czy nadal tylko nostalgiczną tęsknotą?

17:00

Moderator: Agnieszka Łakoma, Dziennikarz Paneliści: Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Piotr Olendski, Członek Zarzadu, Deutsche Bank Polska Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu, Polskiej Grupy Zbrojeniowej * Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Doradca Zarządu PwC Beata Stelmach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna, GE na Polskę i kraje bałtyckie

12:30-13:15 Przerwa kawowa

Zakończenie I dnia Konferencji


PROGRAM FORUM * DZIEŃ II 10 LISTOPADA 8:30-9:00

„„ Internet rzeczy dla klientów, czyli proaktywne monitorowanie produktów przez producenta na skalę globalną

Rejestracja, poranna kawa

9:00-11:00 BLOK V Inteligentne Fabryki – automatyzacja, robotyzacja i informatyzacja polskiego przemysłu. Szanse i wyzwania 9:00-9:15 Prezentacja wprowadzająca:

„„ W jaki sposób funkcjonują automatyczne systemy gromadzenia danych w procesach produkcyjnych? „„ Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i jego wpływ na projektowanie urządzeń „„ Cyberbezpieczeństwo systemów w przemyśle

‘’Inteligentne Fabryki pracują już w Polsce. Efekty innowacyjnego zarządzania produkcją na podstawie dotychczasowych doświadczeń użytkowników IPOsystem.’’

Moderator: Przemysław Szuder, Dyrektor Działu Small & Medium Business Solutions and Partners, Microsoft w Polsce Paneliści: Adam Ogrodnik, Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego Robert Futera, Dyrektor Centrum IT, Robert Bosch Artur Hanc, CEO, Elmodis Marcin Hynek, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Produkcji, Grupa LOTOS Mariusz Ostrowski, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, APA Innovative Dariusz Żuk, Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza

Krzysztof Fiegler, Członek Zarządu, IPOsystem

9:15-10:45 Panel dyskusyjny „„ Krótkie wprowadzenie – czym jest Smart Factory „„ Konsument 4.0 – wpływ konsumentów na tworzenie produktów oraz procesy produkcyjne •• Czy innowacja w zakresie produkcji pozwoli uzyskać masową indywidualizację?

„„ Inteligentne Fabryki – szanse i wyzwania, atrakcyjne obszary do rozpoczęcia wdrożeń •• Automatyczne linie produkcyjne, roboty i druk 3D – jeden cel, różne kierunki rozwoju •• Rozwój systemów optymalizujących i zarządzających produkcją przemysłową •• Digital Factory koncepcja digitalizacji procesów oraz cyfrowego ich opomiarowania w celu poprawy wydajności i minimalizacji strat

13:30-15:00 BLOK VII SMART Building – inteligentne przestrzenie produkcyjne 13:30-13:45 Prezentacja wprowadzająca: Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P

13:45-14:00 Prezentacja: ‘‘Budownictwo a Kolejne Rewolucje Przemysłowe.„

„„ Zmniejszająca się rola człowieka - w bezpośrednim procesie wytwarzania i zarządzania produkcją Moderator: Grzegorz Skowronek, Dyrektor, IPOsystem Paneliści: Krzysztof Fiegler, Członek Zarządu, IPOsystem Mariusz Goik , Wiceprezes, Ice Group Tomasz Haiduk, Digital Factory, Process Industries and Drives Director, Siemens Polska Michał Kaczurba, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Sektora Przemysłowego, Microsoft w Polsce Grzegorz Kucia, Ekspert w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów zarządzania Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR

Paweł Podsiadło, Wiceprezes Zarządu, Park NaukowoTechnologiczny, Euro-Centrum

14:00-15:00 Panel dyskusyjny „„ Trendy społeczne i konsumenckie kreujące fabryki przyszłości •• Masowa customizacja produktów •• Skrócenie cyklu życia produktów •• Znaczenie koncepcji Sharing economy

„„ Multifunkcjonalne fabryki do wynajęcia •• Produkcja i fabryki dostosowujące się do wymagań rynkowych •• Inteligentne systemy zarządzania obiektami. •• Budynki adaptujące się do wymagań produkcji

10:45-11:00 Prezentacja: Łukasz Wojtczak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Aplikacji Przemysłowych, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, PIAP

„„ Wydajne i oszczędne budynki produkcyjne •• Zwiększenie wydajności i efektywności pracowników a zmniejszenie kosztów użytkowania fabryk

Moderator: Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P Paneliści: Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, AGH Paweł Kobylański, Wiceprezes Zarządu, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Paweł Podsiadło, Wiceprezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny, Euro-Centrum Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group

11:00-11:30 Przerwa kawowa 11:30-13:30 BLOK VI Internet Rzeczy w produkcji przemysłowej 11:30-11:45 Prezentacja wprowadzająca: ‘’Gdzie jest wartość dodana w projektach IoT?’’ Michał Kaczurba, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Sektora Przemysłowego, Microsoft w Polsce

11:45-13:30 Panel dyskusyjny „„ Na czym w praktyce polega realizacja Internetu Rzeczy w różnych branżach? „„ Rola chmury obliczeniowej w koncepcji IoT oraz w procesie transformacji do cyfrowej fabryki •• Symulacje, modelowane, monitorowanie i predykcja w czasie rzeczywistym a ekonomia skali •• Zapewnienie bezpiecznej współpracy z partnerami •• Zapewnienie bezpiecznej komunikacji producenta z produktem na skalę globalną (IoT) *) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie. Aktualizacja na dzień 28.10 br.

15:00-16:00 Lunch 16:00

Zakończenie II dnia Konferencji


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PRELEGENCI I CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ Mariusz Bober

Alicja Adamczak

Prezes Zarządu, Grupa Azoty

Prezes, Urząd Patentowy RP Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska nt. „Pełnomocnik w postępowania patentowym”. Zdała egzamin sędziowski, jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym oraz adiunktem w Politechnice Świętokrzyskiej. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu BudżetowoFinansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Przez dwie kadencje była Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Przez szereg lat redaktor naczelna kwartalnika „Rzecznik patentowy” oraz zeszytów naukowych – seria „Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej”. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących własności intelektualnej. Należy do wielu organizacji oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie nagradzana i odznaczana za działalność zawodową oraz społeczną. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cykli międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie oraz międzynarodowych konferencji na temat „Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz rozwoju gospodarczego” w Warszawie oraz, a także autorka koncepcji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP. Za wieloletnią i intensywną promocję Polski została uhonorowana tytułem Ambasadora Kongresów Polskich przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Ekonomista, absolwent warszawskiej SGH, wszechstronny i skuteczny menadżer, specjalista do spraw trudnych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dużych grupach kapitałowych, takich jak KGHM Polska Miedź, Zakłady Chemiczne Police oraz w małych i średnich firmach na stanowiskach prezesa, członka zarządu lub dyrektora finansowego. Do swoich kluczowych sukcesów zalicza restrukturyzację Walcowni Metali Łabędy SA w Gliwicach, transformację funduszu inwestycyjnego w stale rosnącą firmę produkcyjną – KGHM Ecoren, skuteczny zakup od Skarbu Państwa firmy Centrozłom Wrocław, opracowanie i realizację programu restrukturyzacji spółki SUPRA Agrochemia.

Paweł Bochniarz

Prezes MIT Enterprise Forum Poland Seryjny przedsiębiorca, doradca, mentor i ekspert w dziedzinie komercjalizacji nowych technologii. Absolwent WNE Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – Advanced Management Program na IESE Business School. Posiada doświadczenie eksperckie i doradcze w zakresie dokonywania inwestycji, transferu technologii, tworzenia i akceleracji startupów. Prezes Zarządu MIT Enterprise Forum Poland i koordynator programu akceleracyjnego prowadzonego przez MIT EF dla projektów technologicznych. W przeszłości m.in. Dyrektor doradztwa ds. Innowacji w PwC. Współtwórca Koalicji dla Polskich Innowacji.

Krystyna Boczkowska

Maciej Adamkiewicz

Prezes Zarządu, Robert Bosch

Prezes Zarządu, ADAMED PHARMA Posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej - International Uroginecology Journal. Od 2000 roku kieruje całością prac zarządu firmy, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Od ponad 20 lat współtworzy sukces firmy Bosch w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 roku, aby po 6 latach objąć funkcję członka zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. Od 2006 roku jest prezesem zarządu firmy, a także reprezentuje spółki Grupy Bosch w Polsce. Aktywnie działa w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie pełni funkcję Wiceprezydenta Zarządu. Ponadto od 2011 roku działa w Kongresie Kobiet jako członkini Rady Programowej, a od 2014 roku angażuje się w działalność Fundacji Liderek Biznesu. Wielokrotnie wymieniana w gronie najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce, nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.

Peter Baudrexl

CEO, Siemens Polska Kierował różnymi działami w Siemens AG, jak również firmami Siemensa w Iranie i Turcji. W latach 1994 - 1998 Prezes ds. Handlowych Siemens Sp. z o.o. w Polsce. Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. od 2004 r. Od 2013 r. Prezydent Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej.

Norbert Biedrzycki

CEO Atos Polska, VP CEE System Integration Od początku 2016 roku odpowiedzialny za zarządzanie spółką Atos Polska, dostarczającą na polskim rynku usługi i produkty informatyczne dla wszystkich gałęzi gospodarki: od telekomunikacji, poprzez sektor finansowy, handel i przemysł, po administrację publiczną. Wcześniej Prezes Zarządu i CEO ABC Data S.A. oraz Prezes Zarządu i CEO Sygnity S.A. Norbert Biedrzycki przez 10 lat pracował również w firmie McKinsey jako partner oraz był dyrektorem działu usług doradczych oraz rozwoju biznesu firmy Oracle. Posiada szeroką wiedzę w zakresie doradztwa biznesowego, integracji systemów oraz usług zarządzanych, a jego doświadczenie obejmuje również obszary cloud computing i bezpieczeństwa IT.

Ronald Binkofski

Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce Ronald Binkofski ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Z firmą Microsoft jest związany od 2006 roku. Przez 4 lata kierował działami Nowych Technologii – Developer and Platform Group (marzec 2006 r. – październik 2008 r. ) oraz Marketingu i Operacji – Marketing and Operations (październik 2008 r. – październik 2010 r.), a przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oddziału Microsoft w Rumunii ( październik 2010 r. – grudzień 2012 r.). W latach 1995 – 2004 Ronald Binkofski pracował w firmie Software AG, gdzie karierę rozpoczął w dziale rozwoju oprogramowania. Następnie był odpowiedzialny za rozwój biznesu Software AG w Afryce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności skupiając się na takich krajach jak Polska, Rosja, Czechy oraz krajach Europy Południowo-Wschodniej. Od 2000 r. Ronald Binkofski zarządzał oddziałami Software AG w Polsce, Rosji i Czechach, współpracując z partnerami i klientami firmy. Do jego głównych zadań należało tworzenie i realizacja strategii sprzedaży. W latach 2004 – 2006, przed podjęciem pracy w Microsoft, Ronald Binkofski prowadził niezależną działalność doradczą związaną z rynkiem informatycznym oraz inwestycjami zagranicznymi w polski rynek ubezpieczeniowy.

Marcin Bilik

Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Amica Wronki Pan Marcin Bilik objął stanowisko Członka Zarządu Amica Wronki S.A. w lutym 2010 roku. Pan Marcin Bilik jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ze spółką Amica Wronki S.A. jest związany od 1995 roku. Do momentu powołania w skład Zarządu piastował w Spółce następujące stanowiska: Szefa Produkcji Wydziału Armatury, Szefa Serwisu, Dyrektora Biura Technicznej Obsługi Produkcji, Dyrektora Biura Technicznego, Dyrektora Pionu Operacyjnego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii.

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds.Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Jako radca w Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji III w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2006-2007, odpowiadał za koordynację wybranych zadań w zakresie konsolidacji sektora, opiniował i przygotowywał analizy w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, uczestniczył w przygotowaniu aktów prawnych związanych z zakresem działania ministerstwa. W latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii w TAURON Polska Energia, gdzie opracował strategię Grupy Kapitałowej, w tym generalną strategię restrukturyzacji oraz odpowiadał za koordynację stanowiska Grupy wobec istotnych projektowanych aktów prawnych. W latach 2008-2012 kierownik projektu w GDF Suez Energia Polska, gdzie operacyjnie koordynował lub uczestniczył w projektach głównie w zakresie prywatyzacji państwowych grup energetycznych. Był także odpowiedzialny za optymalizację projektów rozwoju mocy konwencjonalnych – opracował model biznesowy współpracy z partnerami zewnętrznymi, uczestniczył w negocjacjach dotyczących partnerstwa w realizacji projektów, odpowiadał za koordynację oceny finansowej projektów rozwojowych. W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w GDF Suez Energia Polska – Katowice. Był także odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz zarządzał międzynarodowym zespołem wewnętrznym i międzynarodowym zespołem doradców. W latach 2014 -2015 menedżer ds. rozwoju projektów kluczowych w GDF Suez (Branch Energy Europe)  odpowiedzialny  za realizację projektów  M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii. Jako Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: strategii rozwoju, projektów strategicznych, regulacji i funduszy zewnętrznych oraz efektywności inwestycyjnej.

Magdalena Burnat-Mikosz

Wiceprezes Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Deloitte Advisory Sp. z o.o., Partner, Lider Zespołów Innovation Consulting oraz R&D and Government Incentives w Deloitte w Polsce. Ekspert z ponad 17-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania procesami B+R oraz strategii innowacyjności. Specjalista w dziedzinie zarządzania programami pomocowymi dla przedsiębiorstw, umacniającymi konkurencyjność (fundusze UE). Wspiera firmy w optymalizacji kosztów realizacji projektów B+R poprzez wykorzystanie zachęt podatkowych i dotacji (w tym z UE). Aktywnie zaangażowana w kształtowanie polityki wspierającej innowacyjność w Polsce. Uczestniczka debat na temat zmiany systemu zachęt podatkowych wspierających działalność B+R. Redaktor i współautor 9 raportów i książek poświęconych m.in. tematyce wsparcia działalności B+R oraz innych zachęt. Komentator w TV i w prasie kwestii związanych z działalnością B+R. Absolwentka AMP IESE na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie. Ukończyła podyplomowe studia europejskie w College of Europe w Natolinie, stypendystka Joseph Conrad Scholarship w Instytucie Europejskim Sussex na Uniwersytecie w Brighton. Ukończyła Instytut Nauk Politycznych w Bordeaux i Uniwersytet Śląski.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PRELEGENCI I CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ Marcelo Catalá

Mariusz Golec

Prezes Zarządu, Cemex Polska

Prezes Zarządu, Wielton

Marcelo Catalá pełni funkcję CEO oraz Prezesa Zarządu CEMEX Polska od stycznia 2015 roku. W latach 2011-2014, pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Planowania Strategicznego dla CEMEX Polska i Europa Północna. Zajmował również stanowisko członka Rady Nadzorczej CEMEX Niemcy i CEMEX Austria. Jego wcześniejsze obowiązki w CEMEX, jako Dyrektora Korporacyjnego Działu Planowania Strategicznego, były związane z identyfikowaniem rozwoju globalnego firmy oraz działaniami mającymi na celu poprawę wysiłków operacyjnych. Przed dołączeniem do firmy CEMEX, pełnił funkcję Kierownika Projektu, Partnera oraz Doradcy w Boston Consulting Group (BCG), aktywnie uczestniczył w szerokiej gamie projektów strategicznych dla różnych międzynarodowych firm z różnych sektorów. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staże związane z bankowością inwestycyjną (JP Morgan), marketingiem dóbr konsumpcyjnych (Procter & Gamble) i analizą podatkową. Ukończył Międzynarodowe Programy Zarządzania CIMP w Stratford GSB / Insead / Monterrey Tech. Jest również Stypendystą Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology’s MBA (MIT Sloan), posiada wykształcenie licencjackie w dziedzinie Zarządzania i Prawa (ICADE E-3) oraz Nauk Politycznych (UNED). Żonaty, ojciec piątki dzieci, lubi jazdę na nartach, koszykówkę, bieganie, podróże, oraz nurkowanie. Ceni działalność wolontariacką, aktywnie uczestniczy w programach „Building the Future” Fundacji CEMEX Polska.

Od 29 czerwca br. prezes zarządu Wielton SA. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (specjalność – samochody i ciągniki), a także studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Zarządzanie Przedsiębiorstwem). Wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował przechodząc przez kolejne szczeble kariery. Z Wieltonem jest związany od początku powstania firmy. Wcześniej, od 1994 r. pracował w firmie „Eco Pomoc” jako projektant i kierownik montażu. Od 1997 r. pełnił kolejno funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu Wytwórni Środków Transportu WST w Kępnie. W latach 2000–2003 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wielton Sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. po zmianie formy prawnej na Wielton SA, pozostawał wiceprezesem zarządu w firmie i jej poprzedniku prawnym – Wielton Trading sp. z o.o. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Lubi podróżować i interesuje się sportem.

Tomasz Haiduk

Krzysztof Fiegler

Członek Zarządu, IPOsystem Współtwórca i członek zarządu UIBS Teamwork - wspólnego przedsięwzięcia zespołu programistów i technologów specjalizujących się w produkcji przemysłowej oraz managerów odpowiedzialnych za organizację pracy i optymalizację procesów.

Dyrektor Branż Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Polska Absolwent Politechniki Warszawskiej - Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, oraz studiów MBA w Akademii im. L. Koźmińskiego. Od wielu lat związany z sektorem przemysłowym, szczególnie zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój sprzedaży firmy Siemens w Polsce w takich obszarach, jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy czy F&B. W latach 2009 - 2014 Dyrektor Sektora Industry; obecnie dyrektor Branż Digital Factory oraz Process Industries and Drives w Siemens Sp. z o.o. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Robert Futera

Artur Hanc

Dyrektor Centrum IT, Robert Bosch

CEO, Elmodis

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Swoją karierę rozpoczął w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Od 16 lat związany z firmą Bosch. Brał udział we wdrożeniach SAP w Europie i Azji jako konsultant procesów biznesowych a następnie jako szef projektu. W latach 2007-2011 odpowiedzialny za Application Management w regionie Azja-Pacyfik. Od 2011 do 2014 dyrektor globalnego programu IT w branży Bosch Automotive w Stuttgarcie. W roku 2015 prowadził projekt, którego celem było przygotowanie konceptu Bosch IoT Ecosystem – wsparcia innowacyjnych, cyfrowych modeli biznesowych w Bosch Group. Od początku 2016 zarządza Bosch IT Center w Warszawie.

Inżynier z obszernym dorobkiem naukowym oraz przedsiębiorca z wizjonerskim podejściem do rozwiązań w przemyśle. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w międzynarodowych firmach i pracy w wielokulturowym środowisku. Zwycięzca nagrody Innovation of the year (2009) oraz twórca wielu opatentowanych technologii, m in. Method and system for de-icing the electric traction cables, especially on the rail network. Współzałożyciel i CEO w startupie technologicznym ELMODIS.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, AGH

Tomasz Gawlik

Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa Tomasz Gawlik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Gospodarka Miejska i Regionalna. Na tej samej uczelni ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Menadżer, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od 1987 roku aktywny zawodowo. Z Grupą JSW związany jest od 1989 roku, rozpoczynając pracę w Dziale Przygotowania Produkcji kopalni „Jas-Mos”. Od 2005 roku zatrudniony w Biurze Zarządu JSW S.A., gdzie początkowo pracował w Dziale Zamówień i Umów. W 2008 roku objął funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej, a następnie Dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego. Prowadził wiele projektów mających na celu unowocześnienie i konsolidację biznesową Grupy Kapitałowej JSW m.in.: wniesienie aportem do JSW S.A. akcji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., nabycie większościowego pakietu akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Opracowywał i wdrażał procesy porządkujące i optymalizujące strukturę organizacyjną GK JSW. Zajmował się opracowaniem i implementacją narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie Grupą. Kierował procesem opracowania Strategii Funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW na lata 2010-2020. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji JSW S.A. na GPW S.A. w Warszawie. Od 4 września 2015 roku pełnił w Spółce funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii. W 2013 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., gdzie prowadził wiele procesów dotyczących między innymi pełnej integracji spółek SEJ S.A. i PEC S.A., finansowania programu inwestycyjnego „Energetyka 2016” w Grupie SEJ, optymalizacji struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Grupy SEJ, przygotowania oraz nadzoru nad realizacją kluczowej dla GK JSW inwestycji energetycznej „Budowa bloku fluidalnego 75 MWe w EC Zofiówka”.

Andreas Gietl

Dyrektor Zarządzający, BASF Polska Andreas Gietl, od sierpnia 2015 roku - dyrektor zarządzający BASF Polska. Pochodzi z Niemiec, wykształcenie w dziedzinie zarządzania biznesem zdobywał na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ludwigshafen oraz na Uniwersytecie North Carolina. Swoją karierę w BASF rozpoczął w roku 2000 jako Marketing Analyst Styrenic Polymers Europe w centrali firmy w Ludwigshafen. Później obejmował rożne stanowiska m.in. Head of Crop Protection Portugal (20042007) czy Staff Division President (2008-2010). W roku 2010 został oddelegowany do Brazylii na stanowisko Dyrektora Performance Chemicals South America. Od 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa Decorative Coatings Solutions South America w São Paulo.

Profesor w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. Autor i współautor ponad dwustu artykułów i rozdziałów w książkach. Redaktor czasopisma „Electrical Power Quality & Utilization”. Obszar zainteresowań autora obejmuje jakość energii elektrycznej, a w szczególności redukcję negatywnego oddziaływania statycznych przekształtników na sieć zasilającą. Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych konferencji, organizacji technicznych, tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, Komitetu Elektrotechniki PAN. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości Energii Elektrycznej.

Marcin Hynek

Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Produkcji, Grupa LOTOS Studiował na Politechnice Gdańskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej gdzie zdobył specjalizację z zakresu technologii polimerów. Karierę zawodową rozpoczął w laboratorium innowacyjno-wdrożeniowym przedsiębiorstwa IMPULS, w którym odpowiedzialny był za realizację nowych projektów technologicznych. Następnie zatrudniony w pionie operacyjnym Grupy Lotos S.A., gdzie doskonalił swoje umiejętności z zakresu przetwórstwa ropy naftowej i optymalizacji procesów produkcyjnych. W 2006 r. podjął prace w korporacji Honeywell, jako Starszy Inżynier ds. Zaawansowanych Systemów Sterowania. Odpowiedzialny był za konsulting, implementację i nadzór na projektami inwestycyjnymi z zakresu automatycznych rozwiązań optymalizacji produkcji. Z końcem 2008 r. ponownie zatrudniony w Grupie Lotos S.A., jako lider obszaru zaawansowanych rozwiązań. Obecnie kieruj epracą interdyscyplinarnego zespołu nastawionego na praktyczne wdrożenia innowacyjnych technologii i narzędzi informatycznych. Podstawowy obszar odpowiedzialności i zainteresowań to rozproszone systemy sterowania, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa procesowego i informatyzacji produkcji, wdrożenia zaawansowanych systemów sterowania typu MPC, symulatory procesowe, optymalizacja środowiska pracy z uwzględnieniem aspektu Human-Machine Interface, układy zaawansowanego zarządzania alarmami, symulatory szkoleniowego typu OTS oraz integracja systemów planowania i harmonogramowania produkcji z systemami DCS. Od 2009 r. członek i przewodniczący branżowego gremium „HUG EMEA Sterring Committtee” organizującego cyklicznie i corocznie międzynarodową konferencję dedykowaną tematyce automatyzacji, optymalizacji i integracji procesów wytwórczych. Od 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Produkcji w Grupie Lotos.

Thomas Ilkow

Mariusz Goik

Wiceprezes Ice Group sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 1993 jako partner w firmie Biuro Handlowe TECHNOMILK, zajmującej się importem maszyn dla przemysłu spożywczego do Polski. Od roku 1996 firma zmieniła profil z importu na produkcję maszyn dla przemysłowej produkcji lodów pod marką Ice Group . Aktualnie zatrudnia ponad 100 osób i eksportuje swoje produkty praktycznie na cały Świat.

Dyrektor Generalny, Bosch Rexroth Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lotniczej na University of Applied Sciences w Aachen (Niemcy). Pracował kilka lat w branży motoryzacyjnej na różnych stanowiskach sprzedażowych. Karierę w firmie Bosch Rexroth rozpoczął w 2003 r. w Niemczech. Po krótkim czasie objął w Polsce odpowiedzialność za rozwój biznesu w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie hydrauliki przemysłowej. W 2005 r. dostał zadanie utworzenia sieci sprzedaży firmy Bosch Rexroth w Rosji. Po trzech latach objął stanowisko prezesa zarządu firmy Bosch Rexroth w Rosji. W 2010 roku jego odpowiedzialność została rozszerzona na pozostały obszar regionu CIS (kraje byłego Związku Radzieckiego). W 2015 r. Tomasz Ilkow wrócił do kraju i został Prezesem Zarządu firmy Bosch Rexroth w Polsce. W ramach strategicznej reorganizacji regionalnej w celu wzmocnienia wzrostu gospodarczego w Europie Wschodniej przejął odpowiedzialność za region CIS. Interesuje się zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami, lotnictwem, żeglarstwem oraz wszystkim co wiąże się z nawigacją.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PRELEGENCI I CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ Paweł Kaczalski

Jerzy Kwieciński

Członek Zarządu, Solaris Bus & Coach

Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju

Mgr inż. Paweł Kaczalski jest członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialnym za Produkcję. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w firmie Sulzer Chemtech, gdzie uczestniczył w projekcie modernizacji rafinerii gdańskiej. Od 1997 roku związany z firmą Solaris. Pracował kolejno na stanowisku Specjalisty ds. Konstrukcji, Kierownika i Dyrektora Biura Technicznego. W latach 2008 – 2011 był odpowiedzialny za sprzedaż Spółki zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Od 2011 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w obszarze autobusów jak i pojazdów szynowych. Z dniem 1 sierpnia 2012 został powołany na stanowisko Członka Zarządu Bus & Coach S.A. Paweł Kaczalski jest żonaty. Ma dwoje dzieci. Jego pasją jest nurkowanie, dobra książka i film. Interesuje się motoryzacją.

Michał Kaczurba

Dyrektor ds. Rozwiązań dla Sektora Przemysłowego, Microsoft w Polsce Michał Kaczurba odpowiada w polskim oddziale Microsoft za rozwój rynku oraz rozwiązania branżowe dla klientów z sektora przemysł, energetyka, telekomunikacja i media. Zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na polski rynek systemów biznesowych Microsoft i jego partnerów. W swojej pracy ściśle współpracuje z firmami konsultingowymi. Wcześniej, przez cztery lata, zarządzał współpracą z globalnymi partnerami Microsoft w Polsce. Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, które zdobywał m.in. u polskich integratorów oraz w firmach Symantec i Microsoft, gdzie skutecznie budował i zarządzał kanałem sprzedaży. Jest autorem wielu publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach biznesowych i branżowych oraz uczestnikiem wydarzeń służących wymianie doświadczeń i wiedzy osób wpływających na trendy rozwojowe w Polsce. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz Katedry Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze.

Dariusz Kaśków

Prezes Zarządu, Energa Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1989). Karierę zawodową rozpoczął w Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu. W latach 1991-1994 pełnił funkcję zastępcy burmistrza, a następnie do 1998 roku burmistrza Głubczyc. Od stycznia do kwietnia 2000 roku Dariusz Kaśków był prezesem SKOK Krapkowice, a od maja 2000 roku do listopada 2006 roku pełnił funkcję Starosty Głubczyckiego. Od stycznia 2007 roku związany z Grupą ENERGA, początkowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału ENERGA Spółka Akcyjna Kalisz oraz prokurenta w Koncernie Energetycznym ENERGA Spółka Akcyjna (następnie ENERGAOPERATOR Spółka Akcyjna). Od lipca 2007 roku do listopada 2007 roku był wiceprezesem zarządu ENERGAOPERATOR Spółka Akcyjna. Od listopada 2007 roku do stycznia 2008 roku – wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. Do grudnia 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Branicach. Ponadto, Dariusz Kaśków był członkiem organów nadzorczych, w tym od 1992 roku do 2002 roku – członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Opolszczyzny Spółka Akcyjna, a od sierpnia 2007 roku do listopada 2007 roku – członek Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Płock – Dystrybucja Zachód.

20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiada za: sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kwestie dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w UE. W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Joanna Makowiecka-Gaca

Współprzewodnicząca Rady Programowej, Forum Nowoczesnej Produkcji Joanna Makowiecka-Gaca Prezes Zarządu Polimex-Mostostal SA. w latach 2015-2016 Wcześniej była Wiceprezesem ds. personalnych i wsparcia operacji tej spółki. W latach 2008-2012 była Członkiem zarządu i dyrektorem ds. zarządzania kadrami w Budimex SA. Pracowała również jako dyrektor ds. HR w TP SA, a wcześniej jako HR Development Manager w Japan Tabacco International Company. Joanna Makowiecka-Gaca jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu na wydziale Zarządzania i Marketingu. W 1999 r. uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Staffordshire University, University of Antwerp oraz Free University of Brussels. W 2013 r. ukończyła Advanced Management Program na IESE University of Navarra.

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczacy sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydziale Nauk Humanistycznych. Jest biznesmenem i członkiem wielu stowarzyszeń przedsiębiorców w Krakowie. W 1999-2001 był zastępcą wojewody Wojewódźtwa Małopolskiego. Jest Przewodniczacym Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Członkiem Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrzych.

Paweł Kobylański

Wiceprezes, Stowarzyszenie Architektów Polskich, SARP Magister inżynier, architekt, absolwent Politechniki Poznańskiej (dyplom 1981, uprawnienia bez ograniczeń od 1986). Odbył praktyki zawodowe i kursy podyplomowe w USA i Wielkiej Brytanii. Od ukończenia studiów czynny zawodowo w kraju i zagranicą, w biurach „Miastoprojekt Poznań” do 1988, następnie „Pentagram Architekci” do 2015, również jako prezes zarządu spółki. Od 2012 prowadzi pracownię autorską „Atelier Paweł Kobylański”. Jest autorem lub współautorem wielu zrealizowanych zespołów urbanistycznych, budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, jak również nagrodzonych i wyróżnionych opracowań konkursowych. Jest autorem wielu publikacji w czasopismach branżowych: Architektura, Zawód Architekt i ARCH. Prowadził wykłady i zajęcia dla studentów na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz pełnił szereg kluczowych funkcji społecznych w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, Izbie Architektów R.P. oraz Radzie Architektów Europy (ACE) i Światowej Unii Architektów (UIA). Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa SARP ds. międzynarodowych i  zastępcy członka Rady Regionu II UIA..

Tomasz Moys

Wiceprezes Zarządu, Polpharma Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia MBA, prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen i Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin. W roku 1989 rozpoczął pracę w ówczesnych Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” (później Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA) od stanowiska mistrza produkcji. W latach 19982001 kierował Departamentem Zapewnienia i Kontroli Jakości, pełniąc kluczową rolę w procesie powstawania, uruchamiania i walidacji najważniejszego obiektu produkcyjnego Polpharmy do wytwarzania stałych form leków. Od 2002 roku był dyrektorem największej jednostki operacyjnej – Pharmy. W 2011 roku objął funkcję Dyrektora Pionu Operacji Przemysłowych, zarządzając działalnością operacyjną w zakładach w Starogardzie, Sieradzu i Duchnicach. Od 2012 roku odpowiada za wszystkie operacje przemysłowe realizowane przez Grupę Polpharma w kraju i za granicą. 20 kwietnia 2012 został również powołany na stanowisko Członka Zarządu Polfa Warszawa S.A. Od 9 maja 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa S.A.

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia

Andrzej Korpak

Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland Związany z koncernem General Motors o 1997 roku, piastując w fabryce Opel Polska (obecnie General Motors Manufacturing Poland) stanowiska kierownika ds. BHP, dyrektora działu HR (od 2002 r.) i zastępcy dyrektora ds. produkcji (od 2005 r.). W okresie kwiecień 2007 - marzec 2010 r. dyrektor fabryki ISPOL w Tychach. Od kwietnia 2010 r. dyrektor fabryki General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach. Po połączeniu spółek GM Manufacturing Poland i GM Powertrain Polska w listopadzie 2013 r. dyrektor GM Manufacturing Poland, a od września 2015 r. dyrektor generalny zakładu General Motors Manufacturing Poland Gliwice i Tychy oraz GM Powertrain w Szentgotthard. Ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Grzegorz Kucia

Ekspert w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów zarządzania Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, wdrażania zmian oraz poprawy efektywności organizacji. Restrukturyzator. Były Członek Zarządu spółek giełdowych: MW TRADE i ERG. Brał udział w ponad 30 projektach restrukturyzacyjnych i poprawy efektywności. Współpracował w tym zakresie min z: CTL Logistics, Black Red White, Track Tec, MW TRADE, MIFAMA, Powen-Wafapomp, Grupa Otmuchów, i wielu innych. Biegły sądowy w zakresie zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Trener w zakresie komunikacji i zarządzania. Założyciel i Prezes GetMore Management - firmy zajmującej się poprawą efektywności organizacji. Rysownik. Antropolog Organizacji.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2002-2006 był prezesem zarządu oraz współwłaścicielem firmy konsultingowej INERCON obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006-2008 jako wiceprezes zarządu, dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia oraz prezes zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część TAURON Dystrybucja) był zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidację spółek energetycznych tworzących Grupę TAURON oraz realizację procesu unbundlingu i utworzenie operatorów OSD. W latach 2008-2015 był związany z międzynarodowym koncernem energetycznym Fortum, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. W latach 2012-2015 był dyrektorem ds. optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami oraz prokurentem w Fortum Power and Heat Polska, Fortum Zabrze oraz Fortum Bytom. Od grudnia 2012 r. kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w Dywizji Heat Electricity Sales and Solutions Fortum w Polsce, gdzie był odpowiedzialny w szczególności za tworzenie strategii Fortum w Polsce, tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa, koordynację procesu zakupu paliw, planowanie i optymalizację produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów cen paliw i energii. W latach 2008-2012 odpowiadał za rozwój nowych inwestycji i budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego. Jako Prezes Zarządu TAURON Polska Energia nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: organów korporacyjnych, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zasobami informacyjnymi, audytu wewnętrznego, komunikacji rynkowej i PR, ryzyka, spraw dotyczących BHP oraz ochrony informacji niejawnych.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PRELEGENCI I CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ prof. dr hab. inż. Piotr Obłój

Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej International Management Development Center. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2007 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym trzech rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

Piotr Pietrzak

Członek Zarządu, Fundacja Startup Hub Poland Członek zarządu funduszu zalążkowego StartVenture@Poland, profesjonalista inwestycyjny doświadczony w obszarach VC, PE oraz M&A. Pełnił role zarządcze w funduszach kapitałowych, prowadząc procesy inwestycyjne w polskie i międzynarodowe startupy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu finansów międzynarodowych Uniwersytetu w Tilburgu.

Anna Pilawa-Sąsiadek

Wiceprezes ds. Produkcji, Black Red White Anna Pilawa-Sąsiadek Wiceprezes Zarządu BRW S.A., odpowiedzialna za obszar Operacji (Łańcuch Dostaw i Produkcja). Menadżer z ponad 17-letnim, międzynarodowym doświadczeniem zawodowym zdobytym między innymi w sektorach: finansowym, energetycznym oraz teleinformatycznym (rozwiązania edukacji multimedialnej). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu produktami, optymalizacji procesów, budowaniu oraz motywowaniu efektywnych zespołów. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Executive MBA na GFKM i Rotterdam Erasmus University. Jest certyfikowanym Six Sigma Black Beltem.

Andrzej Piotrowski

Adam Ogrodnik

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, a następnie studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od wielu lat jest związany z Urzędem Dozoru Technicznego, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery zawodowej. Kierował Wydziałem Energetyki Jądrowej i Potwierdzania Kwalifikacji. Ostatnio jako dyrektor Departamentu Koordynacji Inspekcji był odpowiedzialny za sprawy techniczne. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce.

Piotr Olendski

Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska

Od 1997 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. strategii Instytutu Gospodarki w Centrum Adama Smitha w zakresie mechanizmów rynku i strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej. W 2007 roku był Wiceministrem Gospodarki. W tym czasie zajmował się między innymi kwestią środków z UE w zakresie POIG i POIiŚ. Pełnił obowiązki prezesa w firmie Exatel S.A., doradzał regulatorowi rynku telekomunikacyjnego oraz operatorom telekomunikacyjnym w kształtowaniu strategii. Jako wiceprezes Mazowieckiego Klastra ICT był jednym z inicjatorów joint-venture z Ukraińską Agencją Kosmiczną. Minister Andrzej Piotrowski w Ministerstwie Energii będzie nadzorował pion energetyki.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota. Z sektorem bankowym związany jest od ponad 20 lat. W 1999 r. dołączył do Deutsche Bank Polska, gdzie zajmował się bankowością korporacyjną, a później rozwijał działalność inwestycyjną banku. Od ponad ośmiu lat kieruje pionem bankowości inwestycyjnej w Deutsche Bank Polska.

Mariusz Ostrowski

Dyrektor ds. Rozwoju, Apa Group Odpowiedzialny za kontakty z partnerami strategicznymi oraz rozwój zespołu handlowców. Prywatnie zapalony fan windsurfingu. Na stałe rezyduje w Warszawie.

Wojciech Peret

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, SECO/WARWICK Group Ur.19.02.1972 w Elblągu. Żonaty, dwoje dzieci. Z wykształcenia jestem Inżynierem Mechanikiem (Mechanika, Budowa Maszyn), Uniwersytet Warm.-Mazurski i Magistrem Ekonomii (Zarządzanie i Marketing), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyłem studia Executive MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Psychologię Biznesu dla Menadżerów na A. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Coaching na SGH w Warszawie. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem w firmie Alstom Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddz. W Elblągu (do 2000 roku ABB) zaczynając jako pracownik warsztatowy (od 09.1994). W latach 1995-1999 pracowałem na różnych stanowiskach związanych z technologią procesów wytwarzania. Od 1999 zacząłem pełnić funkcje kierownicze. W latach 2005-2007 pracowałem na stanowisku Z-cy Dyrektora Fabryki Generatorów Alstom Power Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2007-2015 byłem Dyrektor Zakładu Turbin Alstom Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddz. W Elblągu a od 2012-2015 roku dodatkowo pełniłem funkcję W-ce Prezesa Zarządu Alstom Power Sp. z o.o. W Warszawie. Obecnie pracuję w firmie Seco/Warwick SA na stanowisku W-ce Prezesa Zarządu, COO i W-ce Prezydenta Segmentu Serwisowego.

Dariusz Piotrowski

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce Dariusz Piotrowski pełni funkcję Członka Zarządu Microsoft w Polsce. Zarządza ponad 40-osobowym zespołem odpowiedzialnym za obsługę kluczowych klientów i partnerów Microsoft. Wśród nich znajdują się największe banki, firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, telekomunikacyjne i mediowe w Polsce. Wcześniej przez 4 lata był Dyrektorem Działu Nowych Technologii, a także czasowo pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego. Dariusz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, które zdobył m.in. w Cisco Systems jako Dyrektor Techniczny oraz w Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, gdzie odpowiadał za projektowanie i wdrażanie ogólnokrajowych sieci teleinformatycznych. Jako członek CIONET Dariusz jest aktywnie zaangażowany w rozwój rynku IT w Polsce. Jest autorem wielu publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach biznesowych i branżowych oraz członkiem opiniotwórczych rad programowych służących wymianie doświadczenia i wiedzy osób mających wpływ na trendy rozwojowe w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Illinois. W wolnym czasie wraz z rodziną chętnie jeździ na nartach i żegluje.

Wiesław Podraza

Prezes Zarządu i Właściciel, Sanplast W 1983 roku rozpoczął działalność gospodarczą w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych – powstała spółka Sanplast. Na początku 1990 roku firma zatrudniała 12 osób i jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję kabin prysznicowych. W 2000r. firma zatrudniała już 400 osób, obecnie jest to 450 pracowników. Oprócz Sanplastu, Rodzina Podraza kontroluje także założony w 2000 r. w Mielcu - Sanglass – zakład przerobu szkła. W 2005r. Sanplast zakupił Hoesch Design, najstarszego niemieckiego producenta wyposażenia łazienek. W 2012 r. dokupił francuskiego producenta kabin prysznicowych - Leda S.A.S. Grupa jest jednym z największych polskich producentów wyposażenia łazienek – kabin prysznicowych, brodzików, wanien i systemów hydromasażu. Eksportuje je do 13 krajów. W latach 2004-2007 Sanplast kontrolował także spółkę publiczną Ceramika Gres S.A.

Arkadiusz Pędzich

Partner Zarządzający praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej Arkadiusz Pędzich jest Partnerem Zarządzającym kancelarią Allen & Overy w Polsce, a 1 maja 2014 roku objął również stanowisko Partnera Zarządzającego praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kancelarią jest związany od początku swojej drogi zawodowej tj. ponad 20 lat. Mec. Pędzich posiada szerokie doświadczenie w sektorze energetycznym, w szczególności w kwestiach związanych z finansowaniem projektów energetycznych. Brał udział w finansowaniu szeregu kluczowych inwestycji w tym m.in projekcie finansowania budowy pierwszej elektrowni „green field” w Nowej Sarzynie, budowy elektrociepłowni w Zielonej Górze oraz Elektrociepłowni Chorzów, finansowaniu modernizacji bloków w Elektrowni Turów, budowy nowego bloku w elektrowni Bełchatów oraz budowy Elektrowni Pątnów II. W ostatnich latach Mec. Pędzich brał udział w pracach na rzecz ENEA S.A. przy finansowaniu programu inwestycyjnego Grupy ENEA (w szczególności nowego bloku w Elektrowni Kozienice) oraz przy projekcie EFRA polegającym na finansowaniu rozbudowy przez Grupę LOTOS S.A rafinerii w Gdańsku.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów powołał Andrzeja Piotrowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Urodził się 4 października 1956 roku w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Był wykładowcą Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W ramach dywersyfikacji działalności od 2011r. jest akcjonariuszem w G-Term Energy Sp. z o.o. – operatora jedynej prywatnej ciepłowni geotermalnej zlokalizowanej w Stargardzie Szczecińskim oraz firmy wiertnicznej G-Drilling sp. z o.o. w Warszawie.

Paweł Podsiadło

Wiceprezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A., Dyrektor ds. Informatyki i Innowacji w PNT EC. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Informatyki i Automatyki. W latach 2008 - 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Wcześniej kierował także pracami Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, Centrum Rozwoju Systemów Medycznych, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Jest współautorem wielu publikacji związanych z rozwojem przemysłu, transferem technologii oraz systemami cyfrowymi i mikrokomputerowymi. Koordynował projekty realizowane dla Ministerstwa Gospodarki dotyczące m.in. rozwoju sektora MŚP. Współautor koncepcji działań proinnowacyjnych w wielu regionach, w tym w województwie śląskim.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PRELEGENCI I CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ Artur Pollak

Dariusz Stasik

Prezes Zarządu, APA Group

Prezes Zarządu, W.P.I.P.

Absolwent wydziału AEI Politechniki Śląskiej, kierunek Elektronika, specjalizacja: Komputerowe systemy sterowania. Doświadczenie zbierane podczas 14 lat wdrożeń i projektowania systemów sterowania dla procesów przemysłowych dla koncernów VW, GM, Daimler oraz Siemens. Konsultant techniczny podczas budowy fabryki VW Poznań, osoba odpowiedzialna za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego w zakładzie. Aktualnie pełni rolę Prezesa Zarządu w APA Sp. z o.o. i w APA Innovative Sp. z o.o. Jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Krzysztof Skóra

Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Związany z KGHM i grupą kapitałową od wielu lat. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2006 - 2008. Poza tym, m.in. doradca ds. gospodarczych, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie (2008-2012), Skarbnik Gminy Ruja (2003-2006), Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie w latach 1999- 2002 oraz Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Członek Rady Nadzorczej m.in. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994, Polkomtel S.A. w Warszawie oraz Kupferhandelsges.m.b.H w Wiedniu oraz  Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach oraz CVC Sp. z o.o. w Legnicy (1996- 1997).Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (IV kadencji), Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich w latach 2007–2008.

Henryk Siodmok

Prezes Zarządu, Grupa Atlas (ur. 1965), doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. 1989-1990 analityk operacyjny w Pasco Company 1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co 1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska 1997-2000 prezes FLiD Drumet S.A. 20002003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o. 2003-2004 wiceprezes ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. od 2006 roku – w Grupie ATLAS, najpierw jako członek zarządu, obecnie prezes zarządu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Studiów MANAGEMENT w Harvard ICAN Instytut w Warszawie. Członek Rady Programowej SMART CITY FORUM, Przewodniczący Komisji ds. IEQ (Indoor Environmental Quality) w PLGBC (Polish Green Building Council). Speaker na wielu konferencjach poświęconych tematyce zrównoważonego budownictwa oraz koncepcji smart city. Od 1997 roku współwłaściciel firmy rodzinnej W.P.I.P. – generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych. Kierował pracami projektowymi i realizacjami związanymi z ochroną środowiska i budową stref czystych typu cleanroom, a także wprowadzeniem na rynek polski wielu innowacyjnych – ekologicznych technologii z zakresu oczyszczania powietrza i automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w firmie W.P.I.P., która stała się podstawą strategii biznesowej spółki. W efekcie firma wybudowała w 2015 roku w Jasinie k./Poznania obiekt pokazowy SMART BUILDING CENTER - pierwszy w Polsce zero-energetyczny obiekt przemysłowy z amerykańskim certyfikatem „zielonego” budynku LEED na poziomie Platinum. Od 2013 roku prezes spółki W.P.I.P., którą kieruje w oparciu o wartości firmy rodzinnej, aktywnie włączającej się w rozwój budownictwa w Polsce.

Beata Stelmach

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna, GE na Polskę i kraje bałtyckie Z początkiem listopada 2013 roku Beata Stelmach została mianowana przez Petera Stacara, dyrektora regionalnego GE w Europie Środkowo-Wschodniej na stanowisko dyrektora generalnego GE na Polskę i Kraje Bałtyckie. Od 1 maja 2011 do 31 października 2013 roku Beata Stelmach pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.W latach 2006-2011 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), zasiadała także we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). W latach 2008 – 2011 była Partnerem i wiceprezesem zarządu MCI Management SA. oraz PE/VC,spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2005-2007 jako członek zarządu Intrum Justitia TFI kierowała jednym z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnym na polskim rynku. Od 2001 do 2005 roku zasiadała w zarządzie Prokom Software SA, największego polskiego producenta oprogramowania w tym czasie. Od 2000 do 2001 roku była Prezesem Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. W roku 1999 brała udział we wprowadzaniu na rynek nowo utworzonego towarzystwa emerytalnego Pekao/Alliance PTE SA. Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997). Brała także udział w negocjacjach dotyczących przystąpienia Polski do OECD i UE. Zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. współpraca na forum Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie przewodniczyła Grupie Roboczej ds.Nadzoru i Wymiany Informacji. Beata Stelmach karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku, zaraz po tym jak rozpoczęła się transformacja ustrojowa w Polsce. Była zaangażowana w tworzenie polskiego rynku kapitałowego, a następnie została zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych. Posiada dwa tytuły MBA uzyskane na INSEAD-Europe Campus we Francji i Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Studiowała w Cheltenham & Gloucester College of Higher Education w Anglii, jest także absolwentką warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Mariusz Słoma

Dyrektor Naczelny, VALMET AUTOMATION Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Automatyki i Informatyki oraz studiów podyplomowych MBA w Stuttgarcie oraz IMD w Lozannie. Asystent na Wydziale Metalurgii, Akademii Górniczo-Hutniczej i w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Stypendysta Maxa-Plancka w Instytucie MPI Badań Ciepła Stałego w Stuttgarcie. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii AGH-Uniwersytet Jagielloński. Autor lub współautor ponad 30 publikacji w międzynarodowych czasopismach. Mariusz Słoma karierę zawodową rozpoczął w 1990r. w Instytucie Max-Planck w Stuttgarcie w ramach realizacji i koordynacji projektu EC EURAM-BRITE. W latach 1994–1996 pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego w IPC Corporation Poland, Singapur. Przez trzy lata, od 1996r. zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Controlmatic Polska/Frankfurt. Od 1999r. związany z fińską spółką VALMET - globalnym dostawcą nowoczesnych technologii i usług dla Energetyki, Przemysłu Chemicznego oraz Przemysłu Celulozowo-Papierniczego, pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego Valmet Automation Sp. z o.o. Od 2016 zarządza na poziomie globalnym Regionem Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie sprzedaży rozwiązań dla automatyki. Pozostaje w ścisłych relacjach z Uczelniami Technicznymi (AGH, Politechnika Śląska) prowadząc wykłady dla studiów podyplomowych.

Janusz Steinhoff

Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Doradca Zarządu PwC absolwent i wieloletni pracownik naukowy Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. W 1980 był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na Politechnice Śląskiej. W latach 1981–1989 prowadził działalność opozycyjną. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia „Solidarności” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska. Poseł na Sejm RP X, I i III kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność’’ oraz Partii Chrześcijańskich Demokratów, której był jednym z założycieli i wieloletnim wiceprzewodniczącym. W latach 1990-1994 pełnił funkcję prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, następnie 1994-1996 był doradcą prezesa Państwowej Agencji Węgla Kamiennego. W latach 1997-2001 zajmował stanowisko Ministra Gospodarki, a od czerwca 2000r. również Wiceprezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. Obecnie Senior Advisor w Roland Berger Strategy Consultants. Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

Jacek Socha

prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Wiceprezes Zarządu, PwC Polska

Partner, Allen&Overy

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce jak również Prezesem Zarządu PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom. Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP. Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

Prof. Szczepanowska-Kozłowska jest specjalistą z dziedziny prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zarówno w zakresie procesowych, jak i nieprocesowych spraw dotyczących w szczególności patentów, znaków towarowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, a także ochrony danych osobowych. Prof. Szczepanowska-Kozłowska reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych w sporach gospodarczych i arbitrażowych. Jej nominacja wzmocni również międzynarodową grupę Allen & Overy zajmującą się prawami własności intelektualnej, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przemysław Szuder

Jest Honorowym Członkiem

Dyrektor Działu Small & Medium Business Solutions and Partners, Microsoft w Polsce

- Giełdy Papierów Wartościowych, - Izby Domów Maklerskich, - Związku Maklerów i Doradców. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

www.forumprodukcji.pl

Przemysław Szuder odpowiada za strategię sprzedaży rozwiązań Microsoft do segmentu MŚP oraz współpracę z kanałem partnerskim. Z polskim oddziałem Microsoft jest związany od lipca 2009 roku, kiedy dołączył do kierownictwa firmy, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego. W styczniu 2011 roku awansował na stanowisko Dyrektora działu Business & Marketing Organization. Karierę zawodową rozpoczynał w Procter&Gamble, gdzie przez wiele lat zajmował różne stanowiska finansowe, jak również był odpowiedzialny za połączenie z firmą Gillette. Bezpośrednio przed przejściem do Microsoft przez dwa lata był związany z firmą Dell, gdzie zajmował stanowisko Business Controllera. Był odpwiedzialny za proces planowania strategicznego, controllingu finansowego oraz efektywności sprzedaży. Przemysław Szuder jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Informatyki na Politechnice Poznańskiej. Jego pasją jest sport, szczególnie kolarstwo, narty, bieganie i squash. Regularnie startuje w maratonach MTB i zawodach cross country.

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PRELEGENCI I CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

Kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Warszawska Profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny w Politechnice Warszawskiej, kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, w latach 1996-2008 dyrektor tego Instytutu. Aktualnie Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 2003 r. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przewodniczący Sekcji Układów i Systemów Automatyki Komitetu. Reprezentant Polski w EUCA Administrative Council (EUCA - European Union Control Association) w latach 2007-2011. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN. Autor 7 książek (4 po angielsku), w tym monografii „Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control” (Imperial College Press/World Scientific, 2005) i “Advanced Control of Industrial Processes” (Springer, London 2007), ponad 50 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach, ponad 70 referatów na konferencjach. Pięciokrotnie wyróżniony nagrodami Ministra za osiągnięcia w pracy naukowej. Prowadzi prace badawcze z zakresu sterowania i optymalizacji procesów przemysłowych, w szczególności dotyczące struktur i algorytmów sterowania zaawansowanego, metod bieżącej optymalizacji i sterowania obiektów złożonych. Uczestniczył w szeregu pracach wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu, PGNiG Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – geolog. Studiował także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu McGill w Montrealu. W latach 1992-1996 radca handlowy przy Ambasadzie RP w Montrealu. Do 2000 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka pełnił funkcję doradcy ds. infrastruktury, brał udział m.in. w opracowaniu porozumienia polsko – norweskiego o dostawach gazu ziemnego. W latach 1999-2002 w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie był członkiem Rady Nadzorczej, piastował również stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 pracował jako Minister Gospodarki. Od grudnia 2011 r. do grudnia 2013 r. był wiceministrem w Ministerstwie Środowiska i Głównym Geologiem Kraju.

Andrzej Ziółkowski

Prezes, Urząd Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, dr inż., prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki Stosowanej tej samej uczelni, a następnie Master of Business Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University. Był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat dyrektorem Oddziału UDT w Poznaniu. Jest współautorem przepisów z zakresu urządzeń ciśnieniowych stosowanych w Polsce, był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 269 Bezpieczeństwo Chemiczne, współautorem patentu podkładki o stałej sile oddziaływania, a także wykładowcą na Politechnice Poznańskiej na studium podyplomowym z zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków.

Dariusz Żuk

Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości. Polska Przedsiębiorcza posiada pierwszą systemową strategię wspierania przedsiębiorczości „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze startupów oraz wykreowanie polskich firm na skalę skype’a czy google’a. Prezes i współtwórca grupy instytucji AIP realizujących strategię Polski Przedsiębiorczej. W skład powołanej grupy instytucji wchodzą takie organizacje jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (największa sieć AIP w Europie, 1300 startupów), AIP Seed Capital (107 inwestycji kapitałowych) oraz AIP Business Link (sieć wiodących globalnie 11 akceleratorów biznesu).

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MMC Polska Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu, ukończył studia magisterskie na uczelni im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Swoją wiedzę z zakresu strategii zarządzania pogłębiał w School of Economics and Management w Lund University w Szwecji. Ukończył również konsulting międzynarodowy w Audencia, Écolede Management w Nantes we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w centrali niemieckiej spółki Frosta A.G. w Bremerhaven, w której bezpośrednio podlegał dyrektorowi marketingu. Pełnił funkcję dyrektora generalnego Stowarzyszenia Mrożonej Żywności, zrzeszającego kilkudziesięciu największych na polskim rynku producentów żywności mrożonej, w tym przedstawicieli globalnych marek takich jak: Unilever, Farm Frites, Bonduelle. Pracując w Międzynarodowych Targach Warszawskich zajmował się organizacją trzech edycji największych targów motoryzacyjnych w Polsce – Warsaw International Motor Show. Następnie pracował w Expomedia Events Warsaw, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich. Kolejnym etapem kariery było przejście do branży konferencyjnej. W Expomedia Group (spółka notowana na London Stock Exchange) Informedia Polska pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich.

Stefan Życzkowski Prezes Zarządu, ASTOR

Firmę wraz z bratem Karolem założył w 1987 roku a kieruje nią nieprzerwanie od roku 1991, będąc architektem jej sukcesów rynkowych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów PC. Od 1981 roku zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). W kolejnych latach, bazując na polskim kapitale, zbudował zespół zaangażowanych pracowników, dzięki którym firma odniosła znaczące sukcesy w branży systemów sterowania, oprogramowania i robotyki dla przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych oraz dla podmiotów zarządzających infrastrukturą. Członek Business Centre Club. Po godzinach aktywny sportowiec: jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. Pasjonują go samochody, jest również wytrawnym specjalistą od układania różnych odmian kostki Rubika..

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PARTNERZY II FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

ABAK PARTNER Abak (abak.com.pl) jest ogólnopolską firmą outsourcingową, specjalizującą się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Świadczy również usługi doradztwa finansowego oraz podatkowego. Usługi świadczone przez Spółkę podlegają nadzorowi merytorycznemu doradcy podatkowego oraz pracowników posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Abak działa na polskim rynku od 1993 r. Obecnie swoimi usługami wspiera ok. 700 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, w tym podmioty notowane na giełdzie (wraz z przygotowaniem raportów giełdowych), podmioty wymagające raportów do spółek-matek (w tym zagranicznych), podmioty specjalistyczne np. FIZ oraz FIZ AN (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych). Posiada 7 oddziałów: w Olsztynie, Łodzi, Legnicy, Ełku, Wrocławiu i dwa w Warszawie. Zatrudnia ok. 100 profesjonalnych księgowych. W 2010 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

APA GROUP PARTNER APA jest polskim liderem w dziedzinie inteligentnych rozwiązań automatyki przemysłowej, systemów zarządzania budynkami (Building Management System) oraz wdrożeń łączących wiedzę z wymienionych obszarów. APA posiada 15 lat doświadczenia oraz wiele realizacji o najwyższym stopniu zaawansowania dla Klientów instytucjonalnych, inwestorów i zakładów przemysłowych na całym świecie. Do Klientów APA należą: VW, Eisenmann, FIAT,OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, Politechnika Śląśka, Politechnika Wrocławska, Budizol, DB Schenker etc. Sercem rozwiązań z obszaru popularnej dzisiaj kategorii „inteligentnego domu” jest opracowany i rozwijany przez APA zaawansowany system Vision BMS. System ten pozwala skalować zakres wdrożeń w zależności od zróżnicowanych potrzeb Klientów APA. W konsekwencji rozwiązania APA integrują system inteligentnego zarządzania automatyką budynkową, zarządzania zużyciem energii, monitoringiem wszystkich ważnych parametrów obiektu, inwestycji, budynku i sterowania nimi. System Vision BMS dba o kwestie bezpieczeństwa zarówno pasywnego jak i aktywnego właścicieli domów, obiektów handlowych i zakładów przemysłowych. Vision BMS pozwala na zarządzanie sprzętowymi rozwiązaniami pochodzącymi od wielu uznanych dostawców urządzeń obsługujących automatykę budynkową czy monitoring parametrów co czyni go rozwiązaniem elastycznym i sprzyjającym indywidualnym wyborom inwestorów i Klientów. Rozwiązania APA wyróżnia skalowalność, niezawodność i innowacyjność przeniesiona z systemów przemysłowych na grunt rozwiązań dla inteligentnych budynków. Taki system jest nie tylko wygodny, ale także czyni budynek bezpieczniejszym, dodaje prestiżu, oszczędza czas i pieniądze. Wierzymy w lepszą przyszłość z inteligentnymi domami, inteligentnymi miastami i mądrymi inwestorami..

MAGAZYN AUTOMATYKA GŁÓWNY PATRON MEDIALNY Automatyka to profesjonalny magazyn o zasięgu ogólnopolskim poświęcony zagadnieniom związanym z branżami automatyki, robotyki, sterowania, pomiarów, diagnostyki i wielu innych. Dzięki użytecznym treściom, analizom rynku oraz zamieszczanym w każdym wydaniu przeglądom dostępnych urządzeń i systemów – czasopismo Automatyka stanowi swoiste kompendium wiedzy dla specjalistów poszukujących nowoczesnych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań. Automatyka jako czasopismo o szerokim spektrum zagadnień, dostarczając informacje z rynku sterowania, oprzyrządowania i automatyki, pomiarów i robotyki, jest dedykowana odbiorcom z różnych sektorów przemysłu: maszynowego, spożywczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, energetycznego, wodno-ściekowego, infrastruktury budowlanej itd. www.facebook.com/miesiecznikautomatyka

AUTOMATYKAONLINE.PL GŁÓWNY PATRON MEDIALNY AutomatykaOnline.pl to serwis, który skupia wiedzę techniczną, informacje z branży, nowości produktowe oraz nowinki, trendy i innowacje technologiczne. Co miesiąc odwiedza go ponad 10 tys. unikalnych użytkowników, których odwiedziny generują około 300 tys. odsłon portalu rocznie*. Serwis ma coraz więcej odbiorców – jest atrakcyjnym miejscem dla reklamodawców. Zdefiniowany profil odbiorcy – inżynierów, integratorów i praktyków sprawia, że AutomatykaOnline.pl to także biznesowa platforma wymiany informacji na temat produktów, usług i rozwiązań dla profesjonalistów. AutomatykaOnline.pl wyróżnia się na tle konkurencyjnych serwisów nowoczesnym i przejrzystym layoutem, który zgodnie z obowiązującymi standardami jest wykonany w technologii responsywnej. Serwis AutomatykaOnline.pl jest przyjazny dla urządzeń mobilnych, jak smartfony i tablety. * dane na podstawie statystyk z lat 2013–2015

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PARTNERZY II FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

ATOS PARTNER STRATEGICZNY Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 12 mld EUR i zatrudniający około 100 000 pracowników w 72 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze konsultingu i technologii; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej. Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline. W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie pracuje ponad 4 000 osób.

BALTHAZAR PRIVATE TAILORING PARTNER Balthazar Private Tailors oferuje szycie na miarę luksusowych garniturów, smokingów, płaszczy oraz koszul we współpracy z najlepszymi włoskimi mistrzami krawiectwa z Neapolu oraz Parmy. Do szycia używane są najwyższej jakości materiały pochodzące z włoskich oraz angielskich tkalni. W atelier Balthazar’a można skomponować garderobę w sposób kompleksowy z pomocą doradców: uszyć na miarę i dobrać odpowiednie dodatki. Klasyczna elegancja dla nowoczesnego mężczyzny. Atelier i Butik ul. Mokotowska 64 przy Placu Trzech Krzyży/ Dom Dochodowy, Warszawa Rezerwacja spotkania: +48 535 545 728 www.balthazar.pl

BZ WBK LEASING PARTNER BZ WBK Leasing jest częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych. BZ WBK Leasing jest w ścisłej czołówce firm leasingowych w Polsce, przez kolejne lata konsekwentnie osiąga wzrosty kilkukrotnie przewyższające rynek. Do końca września 2016 r. Spółka sfinansowała ruchomości o łącznej wartości netto ponad 2,8 mld PLN, tj. o +10% r/r, odnotowując istotne wzrosty sprzedaży na rynkach pozarolniczych (+26% r/r), m.in. dzięki rekordowym wzrostom w finansowaniu pojazdów (+40% r/r). Główne produkty BZ WBK Leasing to leasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczka, oferowane jako złotowe lub indeksowane do walut obcych. Firma finansuje maszyny i urządzenia, nieruchomości oraz środki transportu. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, działających praktycznie we wszystkich branżach gospodarki. BZ WBK Leasing kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Umowy podpisywane z klientami cechują się czytelnością zapisów i jasnymi zasadami współpracy.

CALLPAGE PARTNER CallPage - to międzynarodowa spółka technologiczna, działająca na rynku ICT , która stworzyła platformę, dzięki której pomaga firmom zwiększać sprzedaż i usprawniać kontakt z klientami poprzez stronę internetową. Za pomocą narzędzia CallPage, firmy poprawiają konwersję na stronie oraz ilość telefonów sprzedażowych nawet o 75%. Głównym produktem CallPage jest widget, który instaluje się na firmowej stronie internetowej. Po instalacji systemu algorytm śledzi zachowanie użytkowników na stronie internetowej. CallPage mierzy czas spędzony przez klienta na stronie, częstotliwość i wiele innych parametrów pomagających określić, czy dany użytkownik jest potencjalnym klientem. Kiedy system wykrywa potencjalnego klienta, wyświetla mu propozycję zachęcającą do szybkiego kontaktu z konsultantem. Po wpisywaniu przez klienta swojego numeru telefonu do widgetu system CallPage sprawia, że firma automatycznie oddzwania do klienta w ciągu mniej niż 30 sekund. Dzięki temu liczba telefonów ze strony i sprzedaż rośnie nawet o 75%. Z rozwiązania CallPage na tę chwilę korzysta 1000 firm z dwudziestu różnych krajów, w tym Orange, PWC, Toyota i inne firmy. Głównymi odbiorcami technologii CallPage są firmy z branży telekomunikacyjnej, medycznej i motoryzacyjnej. Wśród inwestorów spółki można znaleźć takich biznesmanów jak Marian Owerko (Bakalland), Rafał Brzoska (InPost) oraz Tomasz Misiak (Work Service) Pracownicy CallPage posiadają kompetencje w zakresie obsługi klienta, online marketingu, webdesignu, programowania, optymalizacji konwersji i sprzedaży telefonicznej. Dzięki połączeniu doświadczenia członków zespołu, a także wykorzystaniu technologii internetowych, firma CallPage zdobyła mocną pozycję, nie tylko na polskim rynku a i międzynarodowym i obecnie jest liderem wśród firm, które świadczą tego typu usługi.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PARTNERZY II FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

IPOSYSTEM PARTNER STRATEGICZNY IPOsystem jest pierwszą na świecie sztuczną inteligencję, systemem Inteligentnej Fabryki (Smart Factory), który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją. IPOsystem, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego(!) na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie, w przeciągu kilku sekund, wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje natychmiast polecenie realizacji operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania.. IPOsystem zapewnia automatyczną, rejestrację wszystkich realizowanych operacji na halach produkcyjnych (powstaje rzeczywisty obraz funkcjonowania obszaru produkcji) i umożliwia przygotowanie szeregu analiz niezbędnych w procesach Lean Management i Kaizen. System na bieżąco kontroluje czas toczących się prac i w czasie rzeczywistym informuje nadzorujących produkcję o każdym przekroczeniu założonego na daną operację czasu pracy i realizacji pracy z niższą niż założono wydajnością. IPOsystem zwalnia zarządzających produkcją z konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych i oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań na halach produkcyjnych. System na bieżąco oblicza aktualne terminy realizacji wszystkich zleceń (z dokładnością do 1 minuty). IPOsystem optymalizuje funkcjonowanie całej organizacji – samodzielnie zarządza pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi, pracownikami transportu wewnętrznego, magazynu, zaopatrzenia i kontroli jakości. Jednocześnie bardzo upraszcza zarządzanie przedsiębiorstwem, wspiera procesy planowania strategicznego i umożliwia podnoszenie efektywności działania firmy produkcyjnej w zakresie m.in.: optymalizacji procesów inwestycyjnych, poprawy efektywności realizacji procesów technologicznych, wdrażania efektywnych systemów premiowych, czy optymalizacji zatrudnienia w odniesieniu do potrzeb w danym okresie czasu. IPOsystem zapewnia wzrost wydajności obszaru produkcji przedsiębiorstwa o minimum 15-30% po roku od jego uruchomienia niezależnie od charakteru produkcji (system do tej pory wdrożyły firmy o produkcji jednostkowej, mieszanej i masowej), znacząco ogranicza koszty zarządzania produkcją oraz produkcję w toku. Każda z firm, która wdrożyła system poprawiła wydajność, zwiększyła zyskowność, skróciła terminy dostaw oraz zwiększyła swój udział w rynku. Osiągnęły one dotychczas niedostępny dla nich poziom funkcjonowania. UIBS Teamwork to wspólne przedsięwzięcie zespołu programistów i technologów specjalizujących się w produkcji przemysłowej oraz managerów odpowiedzialnych za organizację pracy i optymalizację procesów. Celem wiodącym dla UIBS Teamwork jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wspierających i automatyzujących zarządzanie procesami przemysłowymi, które pozwolą ich użytkownikom trwale budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Rezultatem 6-letniej pracy zespołu jest rewolucyjny system zarządzający produkcją – IPOsystem.

MEETING APPLICATION PARTNER TECHNOLOGICZNY Meeting Application to mobilna aplikacja, która powstała w 2013 r. w odpowiedzi na potrzeby branży eventowej. Głównym celem było stworzenie narzędzia, które rozwiązywałoby częste problemy zarówno gospodarzy wydarzenia, jak i uczestników. Twórcy pomysłu przeprowadzili badania na grupie organizatorów, aby sprawdzić czego brakuje im w codziennej pracy. Ankietowani eksperci stwierdzili, że chcieliby zapewnić stały przepływ informacji podczas spotkania oraz mieć możliwość aktualizacji treści i komunikacji z uczestnikami. Jednocześnie podkreślali, że ze względu na natłok obowiązków rozwiązanie musi być łatwo dostępne i proste w obsłudze. Tak właśnie powstało Meeting Application, które nadal rozwija się względem zmieniających się oczekiwań event managerów. Dzięki swej przydatności i intuicyjnemu panelowi administratora, ten wrocławski start-up zdołał podbić serca organizatorów konferencji na całym świecie. Swoją brandowaną aplikację można stworzyć w niecałą godzinę oraz zarządzać komponentami bez dodatkowego szkolenia. Rozwiązanie jest użyteczne, gdyż zapewnia publiczności dostęp do wszystkich aktualnych informacji oraz umożliwia wielostronną komunikację. W rezultacie aplikacja jest niezbędnym uzupełnieniem materiałów papierowych. Każdy uczestnik może stworzyć własny kalendarz, czytać newsy, otrzymywać ważne powiadomienia, korzystać z nawigacji, rozmawiać na chat’ach i nawiązywać nowe kontakty. Niejednokrotnie zdarza się też, że zastępuje ona tradycyjne broszury. Wszystko zależy od profilu i preferencji danej publiczności. Jedno jest pewne - bez tego narzędzia uczestnicy nie mogliby w łatwy sposób sprawdzać aktualności, wymieniać poglądów oraz komunikować się z innymi. Dzięki aplikacji zapewniamy im komfort i minimalizujemy chaos na wydarzeniu. Warto podkreślić, że mimo wielu przydatnych funkcji i treści jest ona jednocześnie poręczna - wszystko mieści się na ekranie telefonu. Te funkcjonalności sprawiają, że narzędzie usprawnia zarządzanie eventem, minimalizuje chaos oraz pozwala skutecznie zaangażować uczestników. To obowiązkowy element każdego wydarzenia.

MICROSOFT PARTNER STRATEGICZNY Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą usług i urządzeń dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych w tym czołowych firm produkcyjnych i przemysłowych w Polsce i na świecie. Jako jedyny dostawca na rynku posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno zestawu aplikacji, systemu operacyjnego, infrastruktury, platformy programistycznej jak i urządzeń przeznaczonych do pracy w modelu „on – premise” oraz w chmurze. Rozwiązania dla sektora produkcyjnego i przemysłowego łączą w sobie technologiczną innowacyjność i praktyczną wiedzę o procesach produkcyjnych oraz wymogach bezpieczeństwa. Nieuniknioną odpowiedzią na potrzebę podnoszenia innowacyjności i efektywności procesów produkcyjnych, konkurencyjności działań operacyjnych oraz sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów jest rozwój technologiczny. Z rozwiązań opartych na platformie Microsoft korzystają m.in.: ABB, KUKA Systems Group, ThyssenKrupp Elevator, Boeing, Lotus F1 Team, i wiele innych.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


9-10 listopada 2016 r.

Hotel Radisson Blu, Warszawa

PARTNERZY II FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

OKI EUROPE PARTNER OKI Europe Ltd jest działem Oki Data Corporation, globalnej firmy zajmującej się działalnością typu business-to-business, która koncentruje się na tworzeniu profesjonalnych drukujących produktów, aplikacji i usług komunikacyjnych typu in-house, mających zwiększać wydajność dzisiejszych i przyszłych przedsięwzięć. Jest to firma o ugruntowanej pozycji jednej z wiodących marek rozwiązań w obszarze druku, zarówno pod względem wartości, jak i sprzedanych produktów. Przez ponad 60 lat OKI Europe dostarcza zaawansowane rozwiązania druku na całym świecie, wprowadzając przełomowe technologie, które wspierają potrzeby zarówno dużych jak i małych firm. Nasz pionierski rozwój technologii druku cyfrowego LED umieścił OKI w rynkowej czołówce firm dostarczających przyjazne środowisku, ekologiczne, urządzenia drukujące w wysokiej rozdzielczości. Oprócz szerokiego portfolio wielokrotnie nagradzanych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, OKI oferuje szereg usług, które pomagają zoptymalizować drukowanie i obieg dokumentów. To, wraz z zintegrowanym pakietem technologii i narzędzi programowych, może pomóc firmom przejąć kontrolę nad kosztami druku i prowadzeniem dokumentacji w bezpiecznym środowisku, niezależnie czy praca biura bazuje na mobilności czy rozwiązaniach w chmurze. Obecnie OKI Europe zatrudnia około 1100 osób w 21 lokalizacjach (biura handlowe i zakłady produkcyjne) i jest reprezentowany w 60 krajach w całym regionie EMEA. Oki Data Corporation jest częścią Oki Electric Industry Co. Ltd. z siedzibą w Tokyo, który jako pierwszy japoński producent telekomunikacyjny został założony w 1881 r. Więcej informacji znajduje się na stronie www.oki.pl oraz www.okieurope.com

PROFESCAPITAL PARTNER PROFESCAPITAL (profescapital.pl) jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających na polskim rynku kapitałowym, oferującą usługi doradztwa transakcyjnego dedykowane dla małych i  średnich przedsiębiorstw. Kluczową kompetencją spółki jest ocena wartości przedsiębiorstw, umożliwiająca wspieranie klientów we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Posiada status Autoryzowanego Doradcy NewConnect oraz Firmy Partnerskiej GPW dla MSP. PROFESCAPITAL świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskania kapitału w transakcjach publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement), a także wprowadzania spółek na rynek główny GPW oraz NewConnect. Oferuje również usługi doradcze w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od początku działalności w 2002 roku PROFESCAPITAL zrealizowała dla swoich klientów transakcje na łączną kwotę przekraczającą 626 mln PLN. Od 2009 roku PROFESCAPITAL jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi także notowana na NewConnect firma ABAK S.A. (abak.com.pl) świadcząca usługi outsourcingu finansowo-księgowego oraz REDWOOD sp. z o.o., (redwoodpr.pl) wyspecjalizowana w obszarze relacji inwestorskich oraz PR. 110-osobowy zespół Grupy Kapitałowej PROFESCAPITAL wspiera corocznie swoimi usługami ponad 700 klientów z sektora MSP.

STARTER24 PARTNER Starter24 Sp. z o.o. to ogólnopolska firma świadcząca profesjonalne usługi pomocowe, która wyrosła na bazie assistance drogowego, ale obecnie również oferuje inne typy assistance oraz usługi komplementarne. Firma powstała  w roku 2000, a jej największym i strategicznym udziałowcem w Polsce jest niemiecki automobilklub ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobilclub). ADAC to największa organizacja motoryzacyjna w Europie zrzeszająca 19 mln członków, znana w Polsce między innymi z opiniotwórczych raportów awaryjności samochodów, crash testów, czy testów opon. Jako jedyna firma w Polsce Starter24 gwarantuje assistance z naprawą samochodu bezpośrednio na drodze. Jest to możliwe dzięki dużej grupie przeszkolonych mechaników i własnej sieci mobilnych warsztatów. Są to charakterystyczne, żółte samochody serwisowe wyposażone w specjalistyczne narzędzia i urządzenia diagnostyczne. Aktualnie Starter24 koncentruje swój biznes na współpracy z klientami B2B, gdzie oprócz największych producentów aut, główną grupę stanowią firmy CFM i Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Firma jako dostawca usług, poprzez własne call center i sieć partnerów w Polsce i za granicą, obsługuje ponad 150 różnych programów assistance. Programy te funkcjonują pod nazwami marek zleceniodawców, np: Audi Assistance, Ford Pomoc, KIA Assistance, TUW TUZ Auto i Home  Assistance, czy LeasePlan Assistance. Starter24 jest firmą wiodącą na  polskim rynku assistance posiadając prawie 50% udziału w segmencie assistance producenckiego oraz ponad 40% udziałów w segmencie assistance dla CFM. Obecnie dywersyfikuje swoją działalność w obszarach komplementarnych, w tym likwidacji szkód oraz usług Call Center, jak również jest branżowym liderem innowacji i nowoczesnych technologii.

W.P.I.P. PARTNER STRATEGICZNY W.P.I.P. jest prywatną, polską firmą rodzinną założoną w 1993 roku w Poznaniu. Jako generalny wykonawcą inwestycji przemysłowych i biurowych – budowlanych i technologicznych realizuje strategię biznesową, opartą na idei zrównoważonego rozwoju, której konsekwencją jest rozszerzenie oferty usług o smart building. Oferta W.P.I.P. to  kompleksowa obsługa inwestycji przemysłowych, od wsparcia przy wyborze gruntu pod inwestycję, przez projektowanie, wykonawstwo i  wyposażenie w technologie, po świadczenie usług serwisowych. Doświadczenie z realizacji ponad 200 obiektów przemysłowych o łącznej powierzchni ponad 800.000 m2 pozwala W.P.I.P. być partnerem w rozwoju biznesu inwestorów z różnych branż i służyć swoimi kompetencjami do zagospodarowania powierzchni dla dowolnej formy aktywności gospodarczej czy publicznej.

www.forumprodukcji.pl

o.lapinska@mmcpolska.pl

tel.: +48 22 379 29 21


BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

» AGENDA UTWÓRZ KALENDARZ

LIVE QUESTIONING

?

?

ULUBIONYCH PANELI

» NETWORKING NAWIĄŻ RELACJE

?

?

?

??

» ANKIETY ZOSTAW SWÓJ

?

??

FEEDBACK

?

?? ?? ? ??

ZADAJ PYTANIE PRELEGENTOM

« POZWÓL ZAPROSIĆ SIĘ NA MAPY Z GPS MIEJSCE

MEDIA

SPRAWDŹ DODATKOWE MATERIAŁY

ZACZNIJ JUŻ TERAZ TO TYLKO 2 KROKI!

» 1. ZNAJDŹ I POBIERZ APLIKACJĘ „MMC POLSKA” W GOOGLE PLAY LUB APP STORE

DLA SYSTEMU DLA SYSTEMU

» 2. OTWÓRZ APLIKACJĘ I WYBIERZ IKONĘ KONFERENCJI OBSERWUJ NAS i POWIADOM, ŻE JESTEŚ!

@FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI www.forumprodukcji.pl

@FORUMPRODUKCJI o.lapinska@mmcpolska.pl

«

WWW.FORUMPRODUKCJI.PL tel.: +48 22 379 29 21

«

FNP  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you