Page 1

13 – 14 kwietnia 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

MATERIAŁY KONFERENCYJNE www.forumprodukcji.pl


13-14 kwietnia 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

O KONFERENCJI Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy budowaniu trwałego i opartego na stabilnych fundamentach wzrostu. Współcześnie, w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, innowacji, a tym samym ciągle wzrastającej konkurencji, niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym. Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Nowoczesnej Produkcji, podczas którego podejmiemy debatę na temat dostosowywania się do nieustannie zmieniających się realiów. Podczas Forum skupimy się na najbardziej kluczowych elementach, które decydują o sukcesie biznesowym przedsiębiorstw produkcyjnych: optymalizacji procesów produkcji i kosztów działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą, zasobami ludzkimi i surowcowymi, nastawieniu na jakość.

Te obszary działalności w szczególności mogą być wspomagane poprzez najnowsze, dedykowane rozwiązania i narzędzia informatyczne. Nad zakresem tematycznym Forum czuwa Rada Programowa, działająca pod przewodnictwem Joanny Makowieckiej-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016, Dariusza Piotrowskiego, Członka Zarządu Microsoft w Polsce oraz Krzysztofa Obłója, profesora Akademii L. Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, w której zasiadają przedstawiciele zarządów największych spółek, reprezentanci administracji centralnej oraz eksperci produkcji i nowych technologii. Dzięki ich zaangażowaniu możliwa staje się pogłębiona debata, której celem jest wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz wykreowanie innowacyjnych ścieżek rozwoju.

GRUPA DOCELOWA • GÓRNICTWO I SEKTOR WYDOBYWCZY • SEKTOR NAFTOWY • ENERGETYKA

„Forum dedykowane jest rodzimym polskim przedsiębiorstwom, które swoją działalność opierają o produkcję, ale również tym, które działają na naszym rynku i na stałe wpisały się w ekosystem gospodarczy Polski.” Joanna Makowiecka-Gaca,

Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016

• BUDOWNICTWO • TRANSPORT • MOTORYZACJA • AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA • IT • FARMACJA

„Forum Nowoczesnej Produkcji powstało jako wynik rozmów między trzema ważnymi stronami, które kształtują polski przemysł i wpływają na jego rozwój. Są to przede wszystkim praktycy biznesowi i prezesi firm produkcyjnych oraz przedsiębiorstwa, które dostarczają innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Są to także reprezentanci środowiska naukowego, którzy tworzą i implementują strategie produkcyjne na rynku polskim.” Dariusz Piotrowski,

• CHEMIA

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

• BRANŻA STOLARSKA • PRZEMYSŁ TEKSTYLNY • FMCG • ADMINISTRACJA RZĄDOWA

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

„Innowacje, marketing i finanse są może spektakularne i ciekawe, ale wszystko co powstaje w świecie gospodarki trzeba najpierw wyprodukować. I dlatego produkcja to najbardziej fundamentalna aktywność każdej firmy.” prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój,

Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

www.forumprodukcji.pl


13-14 kwietnia 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

RADA PROGRAMOWA

JOANNA MAKOWIECKA-GACA

Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016

PETER BAUDREXL

CEO, Siemens Polska

MARCELO CATALÁ

PROF. ZW. DR HAB. KRZYSZTOF OBŁÓJ

Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

MARCIN BILIK

Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Amica Wronki

ANDREAS GIETL

Prezes Zarządu, Cemex Polska

Dyrektor Zarządzający, BASF Polska

ANDRZEJ KORPAK

JERZY MEYSZTOWICZ

Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland

WOJCIECH PERET

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, SECO/WARWICK Group

HENRYK SIODMOK

Prezes Zarządu, ATLAS

PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR TATJEWSKI

Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Warszawska

Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Poseł na Sejm RP

PIOTR PIETRZAK

Członek Zarządu, Startup Hub Poland

MARIUSZ SŁOMA

Dyrektor Naczelny, Valmet Automation

HERBERT WIRTH

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź w latach 2009-2016

DARIUSZ PIOTROWSKI

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

KRYSTYNA BOCZKOWSKA

Prezes Zarządu, Robert Bosch

MARIUSZ GOLEC

MACIEJ ADAMKIEWICZ

Prezes Zarządu, Adamed Pharma S.A.

MAGDALENA BURNAT-MIKOSZ

Partner, Vice President of the Board, Innovation Consulting Leader for CE, Consulting Department, Deloitte Advisory

PAWEŁ KACZALSKI

Prezes Zarządu, Wielton S.A.

Członek Zarządu, Solaris Bus & Coach

TOMASZ MOYS

KONRAD JAKUB PANCEWICZ

Wiceprezes Zarządu, Polpharma SA , Prezes Zarządu, Polfa Warszawa SA

Dyrektor Zarządzający, Young Digital Planet

ANNA PILAWA-SĄSIADEK

WIESŁAW PODRAZA

Wiceprezes Zarządu, Black Red White SA

Prezes Zarządu i Właściciel, Sanplast

JACEK SOCHA

DARIUSZ STASIK

Wiceprezes Zarządu, PwC Polska

PIOTR ZESIUK

Prezes Zarządu, MM Conferences

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

Prezes Zarządu, W.P.I.P.

DARIUSZ ŻUK

Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza

www.forumprodukcji.pl


13-14 kwietnia 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

RAMOWY PROGRAM – DZIEŃ I – 13 KWIETNIA

8:30 – 9:00 Rejestracja 9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER Joanna Makowiecka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce, Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji

9:15 – 9:30

Wystąpienie Gości Honorowych

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

9:30 – 11:30 Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie.Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego yy Nowa strategia polityki gospodarczej i polityki energetycznej Polski do 2030 oraz 2050 roku yy Sposób rozwoju i źródła nakładu nowoczesnej energetyki yy Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo surowcowe yy Rola państwa w kreowaniu polityki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstw (zamówienia państwowe) yy Ekoefektywność energetyczna Moderator: Arkadiusz Pędzich, Partner Zarządzający Biurami Allen & Overy na Europę Środkowo-Wschodnią Paneliści: Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016 Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź Beata Stelmach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna GE na Polskę i kraje bałtyckie

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa 12:00 – 13:30 Zagadnienia makroekonomiczne i biznesowe yy Konkurencyjność Polskich firm (kontekst UE oraz świata) yy Polska jako hub przedsiębiorczości (regionalnej, UE etc..) yy Zagadnienie outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach - czy wykorzystujemy potencjał outsourcingu - czy nasi przedsiębiorcy decydują o outsourcingu analizując „core vs. context” swojej działalności yy Tworzenie wartości: value engineering design yy Czy warto tworzyć klastry firm. Potencjalne zyski i straty. Przykłady z rynku polskiego i zagranicy yy Sposoby finansowania inwestycji yy Budowa przedsiębiorstw upstreamowych w kontekście cykli koniunkturalnych Moderator: Sławomir Krużmanowski, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-finansowych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Paneliści: Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, VP of the Management Board, Innovation Consulting Leader for CE, Consulting Department, Deloitte Advisory Janusz Dziurzyński, Wiceprezes ds. Chapters, Capabilities & Operational Excellence ABSL, Dyrektor Global Business Services, Procter & Gamble Prof. Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016 Prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój, Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Dariusz Żuk, Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza

13:30 – 15:00 Innowacje priorytetowym czynnikiem rozwoju firm produkcyjnych yy Korzyść, a koszt współpracy firm produkcyjnych z ośrodkami badawczymi, placówkami badawczymi i uniwersytetami - Outsourcing działu R&D yy Inwestycje w innowacyjność – przykłady rozwiązań yy Wzmocnienie pozycji firm poprzez wdrażanie nowych technologii i rozwoju jednostek R&D yy Innowacje poza technologiczne yy Współpraca dużych i małych przedsiębiorstw – modele współpracy. Sposoby pozyskiwania technologii poprzez: - Fuzje i przejęcia spółek, które je rozwijają - Zakup licencji technologii od innowacyjnych spółek R&D - outsourcing R&D do spółek zewnętrznych - współfinansowanie przez fundusze VC yy Badania i rozwój (R&D) yy Współpraca biznesu z uczelniami yy Jak polskie przedsiębiorstwa mogą efektywnie pozyskiwać i wdrażać innowacje yy Pozyskiwać czy wytwarzać innowacje – modele biznesowe dla przedsiębiorstw yy Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań jako współczesny priorytet dla branży chemicznej - Innowacyjne rozwiązania chemiczne dla branży motoryzacyjnej służące spełnianiu surowszych norm emisji spalin yy Inwestycje w startupy - Polska jako ośrodek inwestycji w nowoczesne technologie, tworzone przez polskich i środkowoeuropejskich naukowców. Rola funduszy VC w inwestycjach w nowoczesne technologie

13:30 – 13:40

Prezentacja wprowadzająca: Innowacje priorytetowym czynnikiem rozwoju Microsoft Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

13:40 – 15:00

Panel dyskusyjny: Moderator: Prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój, Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Paneliści: Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, Robert Bosch Mariusz Golec, Prezes Zarządu, Wielton S.A. Mike Jagielski, CEO, KCR Szymon Kamiński, Prezes Zarządu, BZ WBK Leasing Piotr Pietrzak, Członek Zarządu, Startup Hub Poland Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce Prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski, Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Warszawska

15:00 – 16:00

Lunch

16:00

Zakończenie I dnia konferencji

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


13-14 kwietnia 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

RAMOWY PROGRAM – DZIEŃ II – 14 KWIETNIA 8:30 – 9:00

Rejestracja

12:30 - 12:40 Prezentacja wprowadzająca:

9:00 – 10:30 Industry 4.0 – obszary produkcyjne yy Analityka i optymalizacja procesu produkcyjnego – IoT dla linii produkcyjnej, optymalizacja i predykcja procesu produkcji yy Zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych yy Wprowadzenie technologii IoT do produktów typu maszyny, urządzenia do predictive maintenance skutkujące zmniejszeniem awaryjności, polepszeniem jakości serwisu i wzrostem satysfakcji yy Plant Information Management System (MRP II, ERP, SCM), produktywność, zarządzanie procesami i obieg dokumentów w logistyce produkcji yy Rola mobilności w usprawnianiu procesów zarządzania produkcją yy Kokpity zarządcze – cenne narzędzia sygnalizowania problemów zarządczych (projekty, produkcja itp.) yy Gospodarka o obiegu zamkniętym – jak/czy można unikać produkcji odpadów? yy Cyberbezpieczeństwo w przemyśle - Elementy mające wpływ na bezpieczeństwo produkcyjnych systemów sterowania (personel, procedury, technologia, wybór oprogramowania, aktualizacje) - Rodzaje ataków – kto, kiedy i w jaki sposób? - Architektura systemu. Jak minimalizować możliwości ingerencji w system produkcyjny i jak bronić się przed atakami? - Potencjalne koszty ataków Moderator: Michał Kaczurba, Dyrektor Rozwiązań, Przemysłu i Komunikacji, Microsoft w Polsce Paneliści: Paweł Bielski, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź Tomasz Haiduk, Dyrektor Branż Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Polska Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska

10:30 – 12:00

I ndustrial Smart Building - energooszczędne, produktywne i komfortowe miejsca pracy Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

12:40 – 14:00

Panel dyskusyjny: Moderator: Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P. Paneliści: Mieczysław Borowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Tomasz Haiduk, Dyrektor Branż Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Polska Prof. nzw. Dr inż. Piotr Szynkarczyk, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP Kasper Vencken, Dyrektor Generalny, Polish Assembly Centre Radosław Szamburski, Business Unit Manager Poland, Astron Buildings Sp. z o.o

14:00 – 15:30

 est Practice Sharing Module. B Wymiana wiedzy i doświadczeń

14:00 – 14:20 Prezentacja: Doświadczenia Amica Wronki SA w usprawnianiu procesów logistyki i produkcji w systemie SAP ERP – jak uzyskać wartość biznesową z poprawnie zbudowanych i zintegrowanych procesów logistycznych i produkcyjnych. Projekt optymalizacji łańcucha dostaw w oparciu o unikalną metodykę Value Within Marcin Bilik, Pierwszy Wiceprezes ds. Operacyjnych, Amica Wronki Andrzej Ochej, Prezes Zarządu, InTeco Business Solutions

14:20 – 14:35 Prezentacja:

Kapitał ludzki

yy Zmiany demograficzne, trendy migracyjne – szansa dla Europy? yy Zarządzanie kapitałem ludzkim. Czy stawiać na kapitał ludzki czy stawiać na automatyzowanie fabryki? yy Pracownicy 50+ yy Kształcenie młodej kadry yy Jak wspierać rozwój społeczny przy zachowaniu zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa? Moderator: Błażej Grabowski, Wiceprezes Zarządu, Polish Market, Oficyna Wydawnicza - Rynek Polski Paneliści: Marta Cydejko, Ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim Małgorzata Hofman, Członek rozszerzonego Zarządu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji, Amica Wronki Jacek Santorski, Dyrektor Programowy Akademii Psychologii Przywództwa, VALUES Grupa Firm Doradczych Piotr Truszkowski, Dyrektora Biura Strategii, Polimex Mostostal Paweł Wideł, Dyrektor ds. kontaktów z rządem na Polskę, Czechy i Słowację, General Motors

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Inteligentne fabryki (Smart Factory)

yy analityka dla efektywnej produkcji (Smart Manufacturing) – pomiar efektywności produkcji yy autonomiczne podejmowanie decyzji i samodzielne sterowanie zasobami przez system nie człowieka – korzyści i zagrożenia yy wpływ wdrożeń Smart Factory i automatyzacja produkcji na zatrudnienie w przedsiębiorstwach – eliminacja części miejsc pracy i wzrost zatrudnienia na zupełnie nowych stanowiskach? yy planowanie i zarządzanie produkcją (przykłady Smart Factory) yy Budowa inteligentnych fabryk – Smart Building yy Digitalizacja fabryk i procesów (Digital Factory)

Cemex Polska jako lider gospodarki o obiegu zamkniętym Tadeusz Radzięciak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Cemex Polska

14:35 – 14:50 Prezentacja: Doświadczenia Solaris Bus&Coach w zarządzaniu zmianą przy wsparciu PLM Paweł Kaczalski, Członek Zarządu, Solaris Bus & Coach

14:50 – 15:05 Prezentacja: TRAFNE decyzje, opierają się na DOBRYCH danych - Korzyści z integracji różnych źródeł danych w automatyce przemysłowej na przykładach PGT, E ON oraz wielu innych Marek Falkowski, Business Development Manager, ICONICS

15:05 – 15:20 Prezentacja: Matryca poliwalencji – świadome rozwijanie kompetencji i podnoszenie umiejętności pracowników produkcyjnych Marcin Orocz, Dyrektor ds. Sprzedaży Rozwiązań HR, BPSC S.A. - Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych

15:20 – 15:30 Prezentacja: Rewolucyjna technologia i kruszywo Certyd – circular economy w energetyce zawodowej Krzysztof Łuczaj, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, LSA Sp. z o.o.

15:30 – 16:30 Lunch 16:30

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

Zakończenie II dnia konferencji

www.forumprodukcji.pl


PRELEGENCI/RADA PROGRAMOWA Maciej Adamkiewicz

Mieczysław Borowski

Prezes Zarządu, Adamed Pharma SA

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej - International Uroginecology Journal. Od 2000 roku kieruje całością prac zarządu firmy, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z sektorem budownictwa energetycznego. Współautor katalogów nakładów rzeczowych i katalogów norm pracy. W latach 1990-2002 zarządzał projektami inwestycyjnymi z zakresu budownictwa przemysłowego i ochrony środowiska. W latach 2002-2013 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczył we wdrażaniu przedsięwzięć, w tym finansowanych z budżetu UE, ostatnio jako dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć.

Magdalena Burnat-Mikosz

Maciej Bando

Wiceprezes Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Z URE związany od 2012 r., początkowo jako wiceprezes, a następnie od 2013 r. pełniący obowiązki prezesa URE. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował między innymi z grupą CASE.

Wiceprezes Zarządu Deloitte Advisory Sp. z o.o., Partner, Lider Zespołów Innovation Consulting oraz R&D and Government Incentives w Deloitte w Polsce Ekspert z ponad 17-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania procesami B+R oraz strategii innowacyjności. Specjalista w dziedzinie zarządzania programami pomocowymi dla przedsiębiorstw, umacniającymi konkurencyjność (fundusze UE). Wspiera firmy w optymalizacji kosztów realizacji projektów B+R poprzez wykorzystanie zachęt podatkowych i dotacji (w tym z UE). Aktywnie zaangażowana w kształtowanie polityki wspierającej innowacyjność w Polsce. Uczestniczka debat na temat zmiany systemu zachęt podatkowych wspierających działalność B+R. Redaktor i współautor 9 raportów i książek poświęconych m.in. tematyce wsparcia działalności B+R oraz innych zachęt. Komentator w TV i w prasie kwestii związanych z działalnością B+R. Absolwentka AMP IESE na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie. Ukończyła podyplomowe studia europejskie w College of Europe w Natolinie, stypendystka Joseph Conrad Scholarship w Instytucie Europejskim Sussex na Uniwersytecie w Brighton. Ukończyła Instytut Nauk Politycznych w Bordeaux i Uniwersytet Śląski.

Peter Baudrexl

CEO, Siemens Polska Kierował różnymi działami w Siemens AG, jak również firmami Siemensa w Iranie i Turcji. W latach 1994 - 1998 Prezes ds. Handlowych Siemens Sp. z o.o. w Polsce. Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. od  2004 r. Od 2013 r. Prezydent Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Marcelo Catalá

Paweł Bielski

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty

Prezes Zarządu, Cemex Polska Marcelo Catalá pełni funkcję CEO oraz Prezesa Zarządu CEMEX Polska od stycznia 2015 roku. W latach 2011-2014, pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Planowania Strategicznego dla CEMEX Polska i Europa Północna. Zajmował również stanowisko członka Rady Nadzorczej CEMEX Niemcy i CEMEX Austria. Jego wcześniejsze obowiązki w CEMEX, jako Dyrektora Korporacyjnego Działu Planowania Strategicznego, były związane z identyfikowaniem rozwoju globalnego firmy oraz działaniami mającymi na celu poprawę wysiłków operacyjnych.

Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Grupy Azoty S.A. Absolwent kierunku inżynierii chemicznej na Politechnice Warszawskie oraz podyplomowego studium menadżerskiego na Szkole Głównej Handlowej. Ponadto uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. W swoim dorobku naukowym posiada wiele monografii, publikacji naukowych i patentów.

Przed dołączeniem do firmy CEMEX, pełnił funkcję Kierownika Projektu, Partnera oraz Doradcy w Boston Consulting Group (BCG), aktywnie uczestniczył w szerokiej gamie projektów strategicznych dla różnych międzynarodowych firm z różnych sektorów. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staże związane z bankowością inwestycyjną (JP Morgan), marketingiem dóbr konsumpcyjnych (Procter & Gamble) i analizą podatkową.

ZAKRES KOMPETENCJI: Do jego obowiązków należy realizacja działalności spółki w zakresie zarządzania strategią i planowania strategicznego, strategicznego zarządzania projektami, zarządzania otoczeniem biznesowym, zarządzania rozwojem zewnętrznym (akwizycje) i wewnętrznym (inwestycje) oraz zarządzania portfelem produktów.

Ukończył Międzynarodowe Programy Zarządzania CIMP w Stratford GSB / Insead / Monterrey Tech. Jest również Stypendystą Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology’s MBA (MIT Sloan), posiada wykształcenie licencjackie w dziedzinie Zarządzania i Prawa (ICADE E-3) oraz Nauk Politycznych (UNED).

Ryszard Biernacki

Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji. Związany zawodowo od 30 lat z KGHM Polska Miedź S.A. Przeszedł wszystkie szczeble kierownicze i zarządcze w strukturach energomechanicznych kopalń rud miedzi. Praktyk i menadżer odpowiedzialny w KGHM za zarządzanie infrastrukturą produkcyjną całego ciągu technologicznego, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, efektywność i bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie produkcją ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowoparowych będących własnością KGHM Polska Miedź S.A. Centrala.

Żonaty, ojciec piątki dzieci, lubi jazdę na nartach, koszykówkę, bieganie, podróże, oraz nurkowanie. Ceni działalność wolontariacką, aktywnie uczestniczy w programach „Building the Future” Fundacji CEMEX Polska.

Marta Cydejko

Ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, KGHM Polska Miedź S.A. Absolwentka MBA dla kadry HR i studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego, Postgraduate Studies in Leadership for Sustainable Business na University  of  Cambridge oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze HR w dużych spółkach z branży wydobywczej. W latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora biura zarządzania zasobami ludzkimi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W latach 2008-2012 zatrudniona w PGNIG S.A. m.in. jako Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń.

Marcin Bilik

Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,Amica Wronki Pan Marcin Bilik objął stanowisko Członka Zarządu Amica Wronki S.A. w lutym 2010 roku. Pan Marcin Bilik jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ze spółką Amica Wronki S.A. jest związany od 1995 roku. Do momentu powołania w skład Zarządu piastował w Spółce następujące stanowiska: Szefa Produkcji Wydziału Armatury, Szefa Serwisu, Dyrektora Biura Technicznej Obsługi Produkcji, Dyrektora Biura Technicznego, Dyrektora Pionu Operacyjnego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii.

Krystyna Boczkowska

Prezes Zarządu, Robert Bosch Od ponad 20 lat współtworzy sukces firmy Bosch w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 roku, aby po 6 latach objąć funkcję członka zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. Od 2006 roku jest prezesem zarządu firmy, a także reprezentuje spółki Grupy Bosch w Polsce. Aktywnie działa w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, gdzie pełni funkcję Wiceprezydenta Zarządu. Ponadto od 2011 roku działa w Kongresie Kobiet jako członkini Rady Programowej, a od 2014 roku angażuje się w działalność Fundacji Liderek Biznesu. Wielokrotnie wymieniana w gronie najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce, nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.

Janusz Dziurzyński

Wiceprezes ds. Chapters, Capabilities & Operational Excellence ABSL, Dyrektor Global Business Services, Procter & Gamble Edukacja: - Politechnika Warszawska, 1994 - MBA Szkoła Biznesu PW oraz London Business School, NHH Norwegian School of Economics, HEC School of Management, 1995 Doświadczenie zawodowe: - W firmie Procter & Gamble od roku 1995 - Doświadczenie i projekty w obszarach zarządzania organizacją, projektowania i utrzymania systemów. Praca z działami Logistyki, Sprzedaży, Marketingu, Analizy Binesowej, Finansów i Księgowości - W latach 2003 – 2005 Manedżer systemów handlowych dla Europy Zachodniej w sektorze Fabric & Home Care, Genewa, Szwajcaria. Analiza Biznesowa, Interkatywny Marketing, wykorzystanie rozwiązań Virtual Reality przy wproawadzaniu produktu na rynek - Od roku 2006 dyrektor odpowiedzialny za globalne centrum usług biznesowych w Warszawie, drugie co do wielkości P&G centrum na świecie - Od roku 2012 dyrektor rozwiązań IT i Usług Wspólnych Łańcucha Dostaw na Europę - Od roku 2006 Członek Założyciel i Członek Zarządu w ABSL, Vice Prezes odpowiedzialny za Zarządzanie Operacyjne, Rozwój Kompetencji i Kontrolę Zgodności Obszary specjalizacji: Strategia, tworzenie i rozwój usług dla biznesu, systemy IT dla biznesu, transformacja procesów biznesowych, projekty restrukturyzacyjne, zarządzanie zmianą i projektem.

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PRELEGENCI/RADA PROGRAMOWA Marek Falkowski

dr Janusz Jankowiak

Business Development Manager, ICONICS Business Development Manager w firmie Elmark Automatyka, która jest autoryzowanym dystrybutorem światowych liderów w branży automatyki przemysłowej takich jak np. Moxa, Advantech, ICONICS., prowadząca także Autoryzowane Centrum Szkoleniowe koncernu Rockwell Automation. Od ponad 5 lat aktywnie związany ze sprzedażą rozwiązań w branży technicznej. Specjalizuje się we współczesnych technologiach informatycznych oraz w rozwiązaniach zaawansowanych systemów przemysłowych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechatroniki oraz studiów podyplomowych Informatyka Przemysłowa..

Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku, stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiada w Radzie Nadzorczej MAK Investments S.A.. Współpracuje z Institute of International Finance w Waszyngtonie oraz The Conference Board. Zasiadał w Board of Economist w Lisbon Council w Brukseli. Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001‑2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andreas Gietl

Dyrektor Zarządzający, BASF Polska Andreas Gietl, od sierpnia 2015 roku - dyrektor zarządzający BASF Polska. Pochodzi z Niemiec, wykształcenie w dziedzinie zarządzania biznesem zdobywał na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w  Ludwigshafen oraz na Uniwersytecie North Carolina. Swoją karierę w BASF rozpoczął w roku 2000 jako Marketing Analyst Styrenic Polymers Europe w  centrali firmy w Ludwigshafen. Później obejmował rożne stanowiska m.in. Head of Crop Protection Portugal (2004-2007) czy Staff Division President (2008-2010). W roku 2010 został oddelegowany do Brazylii na stanowisko Dyrektora Performance Chemicals South America. Od 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa Decorative Coatings Solutions South America w São Paulo.

Mariusz Golec

Prezes Zarządu, Wielton S.A. Od 29 czerwca br. prezes zarządu Wielton SA. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (specjalność – samochody i ciągniki), a także studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Zarządzanie Przedsiębiorstwem). Wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował przechodząc przez kolejne szczeble kariery. Z Wieltonem jest związany od początku powstania firmy. Wcześniej, od 1994 r. pracował w firmie „Eco Pomoc” jako projektant i kierownik montażu. Od 1997 r. pełnił kolejno funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu Wytwórni Środków Transportu WST w Kępnie. W latach 2000–2003 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wielton Sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. po zmianie formy prawnej na Wielton SA, pozostawał wiceprezesem zarządu w firmie i jej poprzedniku prawnym – Wielton Trading sp. z o.o. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Lubi podróżować i interesuje się sportem.

Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując – między innymi – z takimi klientami jak: Polska Rada Biznesu, ITI, Kulczyk Holding S.A., Prokom Investments, Spectra, Agora SA, DFM BRE, DI BRE, Skarbiec TFI, Deutsche Bank; Arka Asset Management, Alior Bank, Hestia STU, KGHM S.A, Union Investment TFI S.A.

Paweł Kaczalski

Członek Zarządu, Solaris Bus & Coach Mgr inż. Paweł Kaczalski jest członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialnym za Produkcję. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w firmie Sulzer Chemtech, gdzie uczestniczył w projekcie modernizacji rafinerii gdańskiej. Od 1997 roku związany z firmą Solaris. Pracował kolejno na stanowisku Specjalisty ds. Konstrukcji, Kierownika i Dyrektora Biura Technicznego. W latach 2008 – 2011 był odpowiedzialny za sprzedaż Spółki zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Od 2011 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w obszarze autobusów jak i pojazdów szynowych. Z dniem 1 sierpnia 2012 został powołany na stanowisko Członka Zarządu Bus & Coach S.A. Paweł Kaczalski jest żonaty. Ma dwoje dzieci. Jego pasją jest nurkowanie, dobra książka i film. Interesuje się motoryzacją.

Michał Kaczurba

Błażej Grabowski

Wiceprezes Zarządu, Polish Market, Oficyna Wydawnicza - Rynek Polski Wiceprezes w Oficynie Wydawniczej Rynek Polski wydawcy magazynu “Polish Market”. Wcześniej project manager w firmie konsultingowej, gdzie zarządzał wdrożeniami projektów IT dla firm z sektorów bankowości i finansów oraz telekomunikacji. W “Polish Market” odpowiada za zarządzanie procesami wewnętrznymi i kierowanie takimi projektami jak: specjalne wydania magazynu, współpraca z ambasadami, organizacja konferencji, doskonalenie procesów oraz projektowanie nowych linii produktowych.

Dyrektor Rozwiązań, Przemysł i Komunikacja, Microsoft w Polsce Michał Kaczurba odpowiada w polskim oddziale Microsoft za rozwój rynku oraz rozwiązania branżowe dla klientów z sektora przemysł, energetyka, telekomunikacja i media. Zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na polski rynek systemów biznesowych Microsoft i jego partnerów. W swojej pracy ściśle współpracuje z firmami konsultingowymi. Wcześniej, przez cztery lata, zarządzał współpracą z globalnymi partnerami Microsoft w Polsce. Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, które zdobywał m.in. u polskich integratorów oraz w firmach Symantec i Microsoft, gdzie skutecznie budował i zarządzał kanałem sprzedaży. Jest autorem wielu publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach biznesowych i branżowych oraz uczestnikiem wydarzeń służących wymianie doświadczeń i wiedzy osób wpływających na trendy rozwojowe w  Polsce. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz Katedry Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze.

Szymon Kamiński

Prezes Zarządu, BZ WBK Leasing

Tomasz Haiduk

Dyrektor Branż Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Polska Absolwent Politechniki Warszawskiej - Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, oraz studiów MBA w Akademii im. L. Koźmińskiego. Od wielu lat związany z sektorem przemysłowym, szczególnie zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój sprzedaży firmy Siemens w Polsce w takich obszarach, jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy czy F&B. W latach 2009 - 2014 Dyrektor Sektora Industry; obecnie dyrektor Branż Digital Factory oraz Process Industries and Drives w Siemens Sp. z o.o. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Szymon Kamiński – praktyk zarządzania biznesem w finansach, doradztwie oraz przemyśle. Od roku 2011 w grupie Banku Zachodniego WBK/ Santander; jako prezes zarządu spółek grupy BZWBK Leasing doprowadził do rekordowych wzrostów biznesu, przy niskich kosztach ryzyka i wysokiej efektywności kosztowej – ustanawiając nowy benchmark na polskim rynku: BZWBK Leasing jest najszybciej rosnącą dużą firmą na Polskim rynku w latach 2011-2015, z portfelem blisko 5,6 mld PLN, i  łączną sprzedażą roczną w roku 2015 powyżej 4 mld PLN. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarządzając biznesem w Polsce i Hiszpanii, a projektami w Europie, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Południowej. Posiada wykształcenie techniczne i ekonomiczne nabyte w uczelniach polskich i zagranicznych (m.in. WSM/Akademia Morska, IMD).

Eryk Kłossowski

Małgorzata Hofman

Członek rozszerzonego zarządu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji, Amica Wronki S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zdobyte podczas pracy w działach HR w firmach z branży FMCG należących do Grupy Danone (Nutricia i Żywiec Zdrój), w Polsce i za granicą. Zawodowo reprezentuje biznesowe podejście do HR, który angażuje się w tworzenie strategii biznesowej, w szczególności interesuje ją rozwój organizacji zwiększający efektywność biznesu oraz szerokie zagadnienia związane z komunikacją w organizacji. Absolwentka wydziału Anglistyki na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi na wydziale Psychologii.

Mike Jagielski

Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Od 31 grudnia 2015 r. Prezes Zarządu PSE S.A. Do 2015 roku pracował w kancelariach adwokackich. Od 2014 roku prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw BezpieczeństwoRozwój-Energia. Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. W latach 2000-2003 związany z Ernst&Young Sp. z o.o. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, Politechnice Warszawskiej, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Andrzej Korpak

CEO, KCR

Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland

Mike Jagielski jest liderem z 17-letnim doświadczeniem w globalnej branży badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego zarządzania projektami z pełnym zakresem usług na dużą skalę. Przed dołączeniem do KCR Mike Jagielski pełnił funkcje menedżerskie w globalnej firmie farmaceutycznej Merck & Co. w Niemczech, Belgii, Finlandii oraz USA. Był m.in. Dyrektorem Regionu Ameryki Płn. i Płd. kierując departamentem Clinical Data Management Operations. Pozycję CEO w KCR, firmie prowadzącej badania kliniczne na zlecenie, objął w roku 2013, definiując strategię firmy i portfolio usług. Mike Jagielski jest absolwentem wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie (Berlin University of Applied Sciences), Niemcy.

Związany z koncernem General Motors o 1997 roku, piastując w fabryce Opel Polska (obecnie General Motors Manufacturing Poland) stanowiska kierownika ds. BHP, dyrektora działu HR (od 2002 r.) i zastępcy dyrektora ds. produkcji (od 2005 r.). W okresie kwiecień 2007 - marzec 2010 r. dyrektor fabryki ISPOL w Tychach. Od kwietnia 2010 r. dyrektor fabryki General Motors Manufacturing Poland w  Gliwicach. Po połączeniu spółek GM Manufacturing Poland i GM Powertrain Polska w listopadzie 2013 r. dyrektor GM Manufacturing Poland, a od września 2015 r. dyrektor generalny zakładu General Motors Manufacturing Poland Gliwice i Tychy oraz GM Powertrain w Szentgotthard. Ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PRELEGENCI/RADA PROGRAMOWA

Sławomir Krużmanowski

Tomasz Moys

Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Polska Agencja Informcji i Inwestycji Zagranicznych Wykształcenie: Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydział Handlu Zagranicznego. Doświadczenie zawodowe: od sierpnia 2014 r. Ministerstwo Gospodarki - Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych; kwiecień 2005 - październik 2006 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. -  Dyrektor Raportujący - Dyrektor Biura Administracyjnego; marzec 2004 - czerwiec 2005 Bank Gospodarstwa Krajowego - Doradca Prezesa; listopad 1996 - kwiecień 2004 Bank Pekao S.A. - Dyrektor Biura Holdingu, Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych, Prokurent Banku; styczeń 1995 styczeń 1997 Fundacja Rozwoju Systemu Finansowego - Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Programu PHARE (dla sektora finansowego w Polsce); czerwiec 1987 - grudzień 1994 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą:Biuro Radcy Handlowego w Londynie grudzień 1989 - wrzesień 1994 - Attache, MWGiZ, Departament Promocji Eksportu czerwiec 1987 - listopad 1989 - Starszy ekspert; sierpień 1985 - maj 1987 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego UNITRA Sp. z o.o. – Handlowiec; maj 1982 - sierpień 1985 Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych  - Ekspert ds. marketingu; listopad 1978 - kwiecień 1982 Instytut Tele- i Radiotechniczny - Inżynier elektronik Udział w radach nadzorczych wielu spółek, w tym m.in. Bank Handlowy International w Luksemburgu S.A., Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o., Trinity Management Sp. z o.o. (spółka zarządzająca 3NFI a następnie Jupiter NFI), Pekao Financial Services Sp. zo.o. (agent transferowy obsługujący fundusze inwestycyjne i emerytalne), Bank Depozytowo-Kredytowy S.A., Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie S.A., Powszechny Bank Gospodarczy S.A., BPT Telbank S.A., Grupa Inwestycyjna Nywig S.A., Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.Ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Krzysztof Łuczaj

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, LSA Sp. z o.o. Spółka zajmuje się doskonaleniem własnej, innowacyjnej i bezodpadowej technologii przetwarzania popiołów z energetyki zawodowej. Pierwszy uruchomiony zakład, stosujący autorski proces, przetwarza rocznie 50 tys. ton popiołów ze składowiska na wysokiej jakości lekkie kruszywo spiekane - Certyd. Zakład ten, będący jednocześnie instalacją pokazową, służy promocji zastosowanych rozwiązań technicznych i jest przedsięwzięciem w pełni komercyjnym. LSA pracuje nad implementacją technologii bezpośrednio w elektrowniach bądź elektrociepłowniach na układzie kotłów energetycznych. Dzięki temu możliwe będzie całkowite, bądź częściowe, wyeliminowanie powstania odpadów (popiołów) oraz podniesienie sprawności kotłów i obniżenie emisji NOx przy niskich nakładach finansowych. Wytworzone kruszywo Certyd jest atrakcyjnym produktem handlowym. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, drogownictwie i ogrodnictwie. Jest lekkie, wysokowytrzymałe, ciepłe, dźwiękochłonne i w pełni bezpieczne do szerokiej gamy zastosowań dla ludzi i zwierząt.

Wiceprezes Zarządu Polpharma SA, Prezes Polfa Warszawa, Polpharma SA, Prezes Polfa Warszawa Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia MBA, prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen i Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin. W roku 1989 rozpoczął pracę w ówczesnych Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” (później Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA) od stanowiska mistrza produkcji. W latach 1998-2001 kierował Departamentem Zapewnienia i Kontroli Jakości, pełniąc kluczową rolę w procesie powstawania, uruchamiania i walidacji najważniejszego obiektu produkcyjnego Polpharmy do wytwarzania stałych form leków. Od 2002 roku był dyrektorem największej jednostki operacyjnej – Pharmy. W 2011 roku objął funkcję Dyrektora Pionu Operacji Przemysłowych, zarządzając działalnością operacyjną w zakładach w Starogardzie, Sieradzu i Duchnicach. Od 2012 roku odpowiada za wszystkie operacje przemysłowe realizowane przez Grupę Polpharma w kraju i za granicą. 20 kwietnia 2012 został również powołany na stanowisko Członka Zarządu Polfa Warszawa S.A. Od 9 maja 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa S.A.

prof. dr hab. inż. Piotr Obłój

Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej International Management Development Center. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2007 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym trzech rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

Andrzej Ochej

Prezes Zarządu, InTeco Business Solutions Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej – 1996 rok – mgr inzynier. Od 1997 roku zajmuje się w Amice rozwojem informatyki. Od specjalisty do spraw wdrażania systemu SAP poprzez koordynatora IT, dyrektora działu IT do Prezesa Zarządu spółki informatycznej.

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczacy sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP Poseł partii Nowoczesna.

Zarządzał wieloma projektami związanymi z wdrożeniami systemów informatycznych i usprawnianiem procesów biznesowych. Odpowiada za rozwój i realizacje strategii informatycznej w Grupie Amica.

Urodzony 1.10.1958 r. w Krakowie. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydziale Nauk Humanistycznych. Jest biznesmenem i członkiem wielu stowarzyszeń przedsiębiorców w Krakowie. W 1999-2001 był zastępcą wojewody Wojewódźtwa Małopolskiego. Jest Przewodniczacym Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Członkiem Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrzych.

Joanna Makowiecka-Gaca

Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016 Joanna Makowiecka-Gaca Prezes Zarządu Polimex-Mostostal SA. w latach 2015-2016 Wcześniej była Wiceprezesem ds. personalnych i wsparcia operacji tej spółki. W latach 2008-2012 była Członkiem zarządu i dyrektorem ds. zarządzania kadrami w Budimex SA. Pracowała również jako dyrektor ds. HR w TP SA, a wcześniej jako HR Development Manager w Japan Tabacco International Company. Joanna Makowiecka-Gaca jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu na wydziale Zarządzania i Marketingu. W 1999 r. uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Staffordshire University, University of Antwerp oraz Free University of Brussels. W 2013 r. ukończyła Advanced Management Program na IESE University of Navarra.

Marcin Orocz

Dyrektor ds. Sprzedaży Rozwiązań HR, BPSC Zaangażowany w cyfrową transformację przedsiębiorstw. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanych modeli angażowania pracowników w zmianę. www.mHR-EVO.pl Pracował jako konsultant i kierownik projektów transformacyjnych dla takich klientów jak Paged Meble, ICAN Institute (HBRP), SAP, HP, Heineken, Deloitte. Pasjonat koncepcji Corporate University i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia StorySeekers i wdraża autorską metodę małych kroków w budowaniu relacji biznesowych.

Konrad Jakub Pancewicz

Dyrektor Zarządzający, Young Digital Planet

Arkadiusz Pędzich

Janusz Moroz

Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska Janusz Moroz jest Członkiem Zarządu RWE odpowiedzialnym za zakup i sprzedaż energii oraz obsługę Klientów RWE PL. Koordynuje także działania dotyczące segmentów biznesowych w strukturze RWE East obejmującej spółki koncernu w Czechach, Polsce, Słowacji, Turcji i na Węgrzech. Jest również Wiceprezesem Związku Prywatnych Pracodawców Energetyki oraz Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią. Janusz Moroz pracuje w RWE Polska od 1 października 2006 roku. Przed rozpoczęciem pracy w RWE Polska w latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży ds. Klientów Indywidualnych, a następnie w latach 2005-2006 w Telekomunikacji Polskiej. Był m.in. odpowiedzialny za program rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stworzenie sieci profesjonalnych salonów sprzedaży grupy TP/Orange. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w  brytyjsko- holenderskiej firmie Unilever w latach 1993-2001.  Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Partner Zarządzający praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej Arkadiusz Pędzich jest Partnerem Zarządzającym kancelarią Allen & Overy w Polsce, a 1 maja 2014 roku objął również stanowisko Partnera Zarządzającego praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kancelarią jest związany od początku swojej drogi zawodowej tj. ponad 20 lat. Mec. Pędzich posiada szerokie doświadczenie w sektorze energetycznym, w szczególności w kwestiach związanych z finansowaniem projektów energetycznych. Brał udział w finansowaniu szeregu kluczowych inwestycji w tym m.in projekcie finansowania budowy pierwszej elektrowni „green field” w Nowej Sarzynie, budowy elektrociepłowni w Zielonej Górze oraz Elektrociepłowni Chorzów, finansowaniu modernizacji bloków w Elektrowni Turów, budowy nowego bloku w elektrowni Bełchatów oraz budowy Elektrowni Pątnów II. W ostatnich latach Mec. Pędzich brał udział w pracach na rzecz ENEA S.A. przy finansowaniu programu inwestycyjnego Grupy ENEA (w szczególności nowego bloku w Elektrowni Kozienice) oraz przy projekcie EFRA polegającym na finansowaniu rozbudowy przez Grupę LOTOS S.A rafinerii w Gdańsku.

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PRELEGENCI/RADA PROGRAMOWA

Piotr Pietrzak

Jacek Santorski

Członek Zarządu, Fundacja Startup Hub Poland Członek zarządu funduszu zalążkowego StartVenture@Poland, profesjonalista inwestycyjny doświadczony w obszarach VC, PE oraz M&A. Pełnił role zarządcze w funduszach kapitałowych, prowadząc procesy inwestycyjne w polskie i międzynarodowe startupy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu finansów międzynarodowych Uniwersytetu w Tilburgu.

Jacek Santorski – prowadzi z Dominiką Kulczyk Grupę Firm Doradczych Values, uznany autorytet w zakresie psychologii społecznej, zdrowia i biznesu, autor wielu książek i znaczących publikacji, aktualnie interesuje się problematyką „redesign” przywództwa w Polsce, prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa, oraz platformę inspiracji Appx.pl.

Krzysztof Skóra

Anna Pilawa-Sąsiadek

Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź

Wiceprezes ds. Produkcji, Black Red White S.A. Anna Pilawa-Sąsiadek Wiceprezes Zarządu BRW S.A., odpowiedzialna za obszar Operacji (Łańcuch Dostaw i Produkcja). Menadżer z ponad 17-letnim, międzynarodowym doświadczeniem zawodowym zdobytym między innymi w sektorach: finansowym, energetycznym oraz teleinformatycznym (rozwiązania edukacji multimedialnej). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu produktami, optymalizacji procesów, budowaniu oraz motywowaniu efektywnych zespołów. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Executive MBA na GFKM i Rotterdam Erasmus University. Jest certyfikowanym Six Sigma Black Beltem.

Andrzej Piotrowski

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Związany z KGHM i grupą kapitałową od wielu lat. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2006 - 2008. Poza tym, m.in. doradca ds. gospodarczych, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie (2008-2012), Skarbnik Gminy Ruja (2003-2006), Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie w latach 1999- 2002 oraz Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Członek Rady Nadzorczej m.in. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994,  Polkomtel S.A. w Warszawie oraz Kupferhandelsges.m.b.H w Wiedniu oraz   Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach oraz CVC Sp. z o.o. w  Legnicy (1996- 1997). Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Województwa       Dolnośląskiego (IV kadencji), Wiceprezydent  Konfederacji Pracodawców Polskich w latach 2007–2008.

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii Z dniem 1 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów powołał Andrzeja Piotrowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Urodził się 4 października 1956 roku w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Był wykładowcą Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 1997 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. strategii Instytutu Gospodarki w Centrum Adama Smitha w zakresie mechanizmów rynku i strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej. W 2007 roku był Wiceministrem Gospodarki. W tym czasie zajmował się między innymi kwestią środków z UE w zakresie POIG i POIiŚ. Pełnił obowiązki prezesa w firmie Exatel S.A., doradzał regulatorowi rynku telekomunikacyjnego oraz operatorom telekomunikacyjnym w kształtowaniu strategii. Jako wiceprezes Mazowieckiego Klastra ICT był jednym z inicjatorów joint-venture z Ukraińską Agencją Kosmiczną. Minister Andrzej Piotrowski w Ministerstwie Energii będzie nadzorował pion energetyki.

Dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa, VALUES Grupa firm Doradczych

Dariusz Piotrowski

Członek Zarządu Microsoft w Polsce Dariusz Piotrowski pełni funkcję Członka Zarządu Microsoft w Polsce. Zarządza ponad 40-osobowym zespołem odpowiedzialnym za obsługę kluczowych klientów i partnerów Microsoft. Wśród nich znajdują się największe banki, firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, telekomunikacyjne i mediowe w Polsce. Wcześniej przez 4 lata był Dyrektorem Działu Nowych Technologii, a także czasowo pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego.

Mariusz Słoma

Dyrektor Naczelny, VALMET AUTOMATION Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Automatyki i Informatyki oraz studiów podyplomowych MBA w Stuttgarcie oraz IMD w Lozannie. Asystent na Wydziale Metalurgii, Akademii Górniczo-Hutniczej i w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Stypendysta Maxa-Plancka w Instytucie MPI Badań Ciepła Stałego w Stuttgarcie. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii AGH-Uniwersytet Jagielloński. Autor lub współautor ponad 30 publikacji w międzynarodowych czasopismach. Mariusz Słoma karierę zawodową rozpoczął w 1990r. w Instytucie Max-Planck w Stuttgarcie w ramach realizacji i koordynacji projektu EC EURAM-BRITE. W latach 1994–1996 pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego w IPC Corporation Poland, Singapur. Przez trzy lata, od 1996r. zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Controlmatic Polska/Frankfurt. Od 1999r. związany z fińską spółką VALMET - globalnym dostawcą nowoczesnych technologii i usług dla Energetyki, Przemysłu Chemicznego oraz Przemysłu Celulozowo-Papierniczego, pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego Valmet Automation Sp. z o.o. Od 2016 zarządza na poziomie globalnym Regionem Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie sprzedaży rozwiązań dla automatyki. Pozostaje w ścisłych relacjach z Uczelniami Technicznymi (AGH, Politechnika Śląska) prowadząc wykłady dla studiów podyplomowych.

Dariusz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, które zdobył m.in. w Cisco Systems jako Dyrektor Techniczny oraz w Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, gdzie odpowiadał za projektowanie i wdrażanie ogólnokrajowych sieci teleinformatycznych.

Jacek Socha

Jako członek CIONET Dariusz jest aktywnie zaangażowany w rozwój rynku IT w Polsce. Jest autorem wielu publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach biznesowych i branżowych oraz członkiem opiniotwórczych rad programowych służących wymianie doświadczenia i wiedzy osób mających wpływ na trendy rozwojowe w Polsce.

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce jak również Prezesem Zarządu PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Illinois. W wolnym czasie wraz z rodziną chętnie jeździ na nartach i żegluje.

Wiesław Podraza

Prezes Zarządu i Właściciel, Sanplast W 1983 roku rozpoczął działalność gospodarczą w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych – powstała spółka Sanplast. Na początku 1990 roku firma zatrudniała 12 osób i jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję kabin prysznicowych. W 2000r. firma zatrudniała już 400 osób, obecnie jest to 450 pracowników. Oprócz Sanplastu, Rodzina Podraza kontroluje także założony w  2000 r. w  Mielcu - Sanglass – zakład przerobu szkła. W 2005r. Sanplast zakupił Hoesch Design, najstarszego niemieckiego producenta wyposażenia łazienek. W 2012 r. dokupił francuskiego producenta kabin prysznicowych - Leda S.A.S. Grupa jest jednym z największych polskich producentów wyposażenia łazienek – kabin prysznicowych, brodzików, wanien i systemów hydromasażu. Eksportuje je do 13 krajów. W latach 2004-2007 Sanplast kontrolował także spółkę publiczną Ceramika Gres S.A. W ramach dywersyfikacji działalności od 2011r. jest akcjonariuszem w G-Term Energy Sp. z o.o. – operatora jedynej prywatnej ciepłowni geotermalnej zlokalizowanej w Stargardzie Szczecińskim oraz firmy wiertnicznej G-Drilling sp. z o.o. w Warszawie.

Wiceprezes Zarządu, PwC Polska

Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP. Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek. Jest Honorowym Członkiem - Giełdy Papierów Wartościowych, - Izby Domów Maklerskich, - Związku Maklerów i Doradców. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Tadeusz Radzięciak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Cemex Polska Tadeusz Radzięciak ur. 1953 r., mgr inż. mechanik, ukończył Politechnikę w Sofii (Bułgaria), pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Cementowni Chełm, w której przeszedł od specjalisty mechanika do głównego mechanika. W latach 1985 – 1990 pracował jako Z-ca Dyrektora ds. Technicznych w Cementowni Rejowiec. Od 1990 r. został Dyrektorem Kombinatu Cementowego w Chełmie, od 1996 r., Prezesem Cementowni Chełm SA, od 2002 r. jest Członkiem Zarządu CEMEX Polska Sp. z o.o. Ukończył również Studium Podwyższania trwałości elementów maszyn na Politechnice Warszawskiej, Studium podyplomowe z zakresu nowoczesnej technologii i organizacji produkcji w przemyśle materiałów wiążących na AGH w Krakowie, Studium podyplomowe z zakresu strategii zarządzania przedsiębiorstwem – SGH w Warszawie. Posiada stopień generalnego dyrektora górniczego, jest członkiem Ukraińskiej Akademii Budownictwa.

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PRELEGENCI/RADA PROGRAMOWA

Dariusz Stasik

Piotr Truszkowski

Prezes Zarządu, W.P.I.P.

Dyrektora Biura Strategii, Polimex-Mostostal

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Studiów MANAGEMENT w Harvard ICAN Instytut w Warszawie. Członek Rady Programowej SMART CITY FORUM, Przewodniczący Komisji ds. IEQ (Indoor Environmental Quality) w PLGBC (Polish Green Building Council). Speaker na wielu konferencjach poświęconych tematyce zrównoważonego budownictwa oraz koncepcji smart city. Od 1997 roku współwłaściciel firmy rodzinnej W.P.I.P. – generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych. Kierował pracami projektowymi i realizacjami związanymi z ochroną środowiska i budową stref czystych typu cleanroom, a także wprowadzeniem na rynek polski wielu innowacyjnych – ekologicznych technologii z zakresu oczyszczania powietrza i automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w firmie W.P.I.P., która stała się podstawą strategii biznesowej spółki. W efekcie firma wybudowała w 2015 roku w Jasinie k./Poznania obiekt pokazowy SMART BUILDING CENTER - pierwszy w Polsce zero-energetyczny obiekt przemysłowy z amerykańskim certyfikatem „zielonego” budynku LEED na poziomie Platinum. Od 2013 roku prezes spółki W.P.I.P., którą kieruje w oparciu o wartości firmy rodzinnej, aktywnie włączającej się w rozwój budownictwa w Polsce.

Piotr Truszkowski – doświadczony menedżer, specjalizujący się w strategii i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom MBA RSM Erasmus University w Rotterdamie. Bogate i różnorodne doświadczenie w zarządzaniu personelem - od kilkuosobowych zespołów projektowych do firmy zatrudniającej ponad trzy tysiące pracowników. Do 2005 roku związany z DuPont Europe, Middle East & Africa, gdzie był odpowiedzialny za projekty w zakresie audytu wewnętrznego oraz systemów kontroli i oceny ryzyka. W latach 2005-2007 współtworzył strategię i brał udział w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla Energomontaż-Północ S.A. Do 2012 roku jako Prezes Zarządu Energomontaż-Północ TSiL zarządzał największym w Polsce laboratorium spawalniczym oraz specjalistycznym centrum szkoleniowym. W latach 2012-2104 jako Prezes Zarządu Exalo Drilling S.A. odpowiadał za przeprowadzenie projektu konsolidacji pięciu spółek wiertniczo-serwisowych Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. i restrukturyzację połączonego podmiotu - lidera w sektorze usług OFS Polsce oraz znaczącego gracza w Europie i na świecie (m.in. na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie, Pakistanie, Indiach, Ugandzie, Egipcie). Od 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Strategii w Polimex-Mostostal S.A.

Kasper Vencken

Beata Stelmach

Dyrektor Generalny, Polish Assembly Centre

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna General Electric na Polskę i kraje bałtyckie Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego. W latach 1991-1999 pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik prasowy). Była też konsultantką Banku Światowego w projektach tworzenia regulacji giełdowych na rzecz rynków w Rosji i Ukrainie. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), następnie w latach 2001-2005 wchodziła w skład władz Grupy Prokom Software. W latach 2005-2007 jako członek zarządu Intrum Justitia TFI S.A. tworzyła fundusz sekurytyzacyjny. Od 2008 do 2011 roku była partnerem i wiceprezesem MCI Management S.A. oraz prezesem MCI Capital TFI, zarządzającego funduszami PE/VC. Zasiadała też w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw (w tym Bioton S.A. i Travelplanet.pl S.A.). W latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członkiem zarządu EuropeanIssuers. Od 2011 do 2013 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2013 roku Beata Stelmach jest Członkiem Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką studiów MBA w INSEAD oraz Uniwersytetu Calgary.

Paweł Wideł

Dyrektor ds. Kontaktów z Rządem na Polskę, Czechy i Słowację, General Motors Paweł Wideł zatrudniony jest na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem w General Motors, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację. Pracuje w General Motors od roku 1991, zajmował różne stanowiska w działach sprzedaży i marketingu w Polsce, Czechach i Rosji. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan. Członek rady programowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Beata Stelmach została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej.

Herbert Wirth

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź w latach 2009-2016

Radosław Szamburski

Business Unit Manager Poland, Astron Buildings Sp. z o.o.

Dr hab inż Herbert W. Wirth jest absolwentem AGH w Krakowie Wydzialu GeologicznoPoszukiwawczego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów,publikacji i ksiazek z dziedziny Geologii, gospodarki surowcami, ekonomiki przedsiębiorstw górniczych a przedewszystkim zajmował się i zajmuje ocena i wycena aktywów geologiczno-górniczych. Prace zawodowa rozpoczal jako geolog poszukiwawczy zloz rud metali niezelaznych glownie miedzi i srebra , cyny ,wolframu lecz rowniez uranu, wegal kamiennego, brunatnego i kruszyw mineralnych. Od 2008 był członkiem a od 2009 prezesem zarzadu KGHM Polska Miedz. Jest rownież członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Technicznych. W czerwcu 2013 został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa uczelni AGH w Krakowie.

prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk

Piotr Zesiuk

Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Kieruje zespołem, który odnosi sukcesy w działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie robotyki. Współtwórca pierwszych polskich robotów pirotechnicznych i robotów do zadań specjalnych wykorzystywanych w kraju i za granicą. Autor wielu zgłoszeń patentowych i publikacji naukowych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej RP, a w 2016 roku Orderem Odrodzenia Polski. Zainteresowania zawodowe prof. nzw. dr. inż. Piotra Szynkarczyka skupiają się głównie na zastosowaniach szeroko pojętej sztucznej inteligencji w robotyce. Prowadzi on prace z zakresu robotyki mobilnej, a w szczególności sterowania systemami autonomicznymi z wykorzystaniem sterowników rozproszonych o budowie inspirowanej wzorcami biologicznymi, teleoperacją na duże odległości oraz zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Aktualnie koncentruje się na działalności analitycznej i eksperckiej w zakresie bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych oraz w zakresie robotów mobilnych do zastosowań cywilnych. Prywatnie pasjonat astronomii i licencjonowany krótkofalowiec.

Prezes Zarządu, MMC Polska Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu, ukończył studia magisterskie na uczelni im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Swoją wiedzę z zakresu strategii zarządzania pogłębiał w School of Economics and Management w Lund University w Szwecji. Ukończył również konsulting międzynarodowy w Audencia, Écolede Management w Nantes we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w centrali niemieckiej spółki Frosta A.G. w Bremerhaven, w której bezpośrednio podlegał dyrektorowi marketingu. Pełnił funkcję dyrektora generalnego Stowarzyszenia Mrożonej Żywności, zrzeszającego kilkudziesięciu największych na polskim rynku producentów żywności mrożonej, w tym przedstawicieli globalnych marek takich jak: Unilever, Farm Frites, Bonduelle. Pracując w Międzynarodowych Targach Warszawskich zajmował się organizacją trzech edycji największych targów motoryzacyjnych w Polsce – Warsaw International Motor Show. Następnie pracował w Expomedia Events Warsaw, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich. Kolejnym etapem kariery było przejście do branży konferencyjnej. W Expomedia Group (spółka notowana na London Stock Exchange) Informedia Polska pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich.

prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

Kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Warszawska Profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny w Politechnice Warszawskiej, kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, w latach 1996-2008 dyrektor tego Instytutu. Aktualnie Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 2003 r. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przewodniczący Sekcji Układów i Systemów Automatyki Komitetu. Reprezentant Polski w EUCA Administrative Council (EUCA - European Union Control Association) w latach 2007-2011. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN. Autor 7 książek (4 po angielsku), w tym monografii „Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control” (Imperial College Press/World Scientific, 2005) i “Advanced Control of Industrial Processes” (Springer, London 2007), ponad 50 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach, ponad 70 referatów na konferencjach. Pięciokrotnie wyróżniony nagrodami Ministra za osiągnięcia w pracy naukowej. Prowadzi prace badawcze z zakresu sterowania i optymalizacji procesów przemysłowych, w szczególności dotyczące struktur i algorytmów sterowania zaawansowanego, metod bieżącej optymalizacji i sterowania obiektów złożonych. Uczestniczył w szeregu pracach wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Dariusz Żuk

Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości. Polska Przedsiębiorcza posiada pierwszą systemową strategię wspierania przedsiębiorczości „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze startupów oraz wykreowanie polskich firm na skalę skype’a czy google’a. Prezes i współtwórca grupy instytucji AIP realizujących strategię Polski Przedsiębiorczej. W skład powołanej grupy instytucji wchodzą takie organizacje jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (największa sieć AIP w Europie, 1300 startupów), AIP Seed Capital (107 inwestycji kapitałowych) oraz AIP Business Link (sieć wiodących globalnie 11 akceleratorów biznesu).

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PARTNERZY

MICROSOFT PARTNER STRATEGICZNY Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą usług i urządzeń dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych w tym czołowych firm produkcyjnych i przemysłowych w Polsce i na świecie. Jako jedyny dostawca na rynku posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno zestawu aplikacji, systemu operacyjnego, infrastruktury, platformy programistycznej jak i urządzeń przeznaczonych do pracy w modelu „on – premise” oraz w chmurze. Rozwiązania dla sektora produkcyjnego i przemysłowego łączą w sobie technologiczną innowacyjność i praktyczną wiedzę o procesach produkcyjnych oraz wymogach bezpieczeństwa. Nieuniknioną odpowiedzią na potrzebę podnoszenia innowacyności i efektywności procesów produkcyjnych, konkurencyjności działań operacyjnych oraz sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów jest rozwój technologiczny. Z rozwiązań opartych na platformie Microsoft korzystają m.in.: ABB, KUKA Systems Group, ThyssenKrupp Elevator, Boeing, Lotus F1 Team, i wiele innych.

EMITEL PARTNER STRATEGICZNY EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Firma z sukcesem wdrożyła sieć telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce, prowadzi prace nad radiofonią cyfrową DAB+. Oferta firmy obejmuje także projektowanie, instalację i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajem infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów. Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii to podstawowe cechy oferty firmy.

W.P.I.P. PARTNER STRATEGICZNY W.P.I.P. jest prywatną, polską firmą rodzinną założoną w 1993 roku w Poznaniu. Jako generalny wykonawcą inwestycji przemysłowych i biurowych – budowlanych i technologicznych realizuje strategię biznesową, opartą na idei zrównoważonego rozwoju, której konsekwencją jest rozszerzenie oferty usług o smart building. Oferta W.P.I.P. to  kompleksowa obsługa inwestycji przemysłowych, od wsparcia przy wyborze gruntu pod inwestycję, przez projektowanie, wykonawstwo i  wyposażenie w technologie, po świadczenie usług serwisowych. Doświadczenie z realizacji ponad 200 obiektów przemysłowych o łącznej powierzchni ponad 800.000 m2 pozwala W.P.I.P. być partnerem w  rozwoju biznesu inwestorów z  różnych branż i  służyć swoimi kompetencjami do zagospodarowania powierzchni dla dowolnej formy aktywności gospodarczej czy publicznej.

STARTER24 PARTNER Starter24 Sp. z o.o. to ogólnopolska firma świadcząca profesjonalne usługi pomocowe, która wyrosła na bazie assistance drogowego, ale obecnie również oferuje inne typy assistance oraz usługi komplementarne. Firma powstała  w roku 2000, a jej największym i strategicznym udziałowcem w Polsce jest niemiecki automobilklub ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobilclub). ADAC to największa organizacja motoryzacyjna w  Europie zrzeszająca 19 mln członków, znana w  Polsce między innymi z  opiniotwórczych raportów awaryjności samochodów, crash testów, czy testów opon. Jako jedyna firma w  Polsce Starter24 gwarantuje assistance z  naprawą samochodu bezpośrednio na drodze. Jest to możliwe dzięki dużej grupie przeszkolonych mechaników i  własnej sieci mobilnych warsztatów. Są to charakterystyczne, żółte samochody serwisowe wyposażone w  specjalistyczne narzędzia i  urządzenia diagnostyczne. Aktualnie Starter24 koncentruje swój biznes na współpracy z  klientami B2B, gdzie oprócz największych producentów aut, główną grupę stanowią firmy CFM i Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Firma jako dostawca usług, poprzez własne call center i sieć partnerów w Polsce i za granicą, obsługuje ponad 150 różnych programów assistance. Programy te funkcjonują pod nazwami marek zleceniodawców, np: Audi Assistance, Ford Pomoc, KIA Assistance, TUW TUZ Auto i Home  Assistance, czy LeasePlan Assistance. Starter24 jest firmą wiodącą na   polskim rynku assistance posiadając prawie 50% udziału w  segmencie assistance producenckiego oraz ponad 40% udziałów w segmencie assistance dla CFM. Obecnie dywersyfikuje swoją działalność w obszarach komplementarnych, w tym likwidacji szkód oraz usług Call Center, jak również jest branżowym liderem innowacji i nowoczesnych technologii.

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PARTNERZY

ABAK PARTNER Abak (abak.com.pl) jest ogólnopolską firmą outsourcingową, specjalizującą się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Świadczy również usługi doradztwa finansowego oraz podatkowego. Usługi świadczone przez Spółkę podlegają nadzorowi merytorycznemu doradcy podatkowego oraz pracowników posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Abak działa na polskim rynku od 1993 r. Obecnie swoimi usługami wspiera ok. 700 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, w tym podmioty notowane na giełdzie (wraz z przygotowaniem raportów giełdowych), podmioty wymagające raportów do spółek-matek (w tym zagranicznych), podmioty specjalistyczne np. FIZ oraz FIZ AN (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych). Posiada 7 oddziałów: w Olsztynie, Łodzi, Legnicy, Ełku, Wrocławiu i dwa w Warszawie. Zatrudnia ok. 100 profesjonalnych księgowych. W 2010 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

PROFESCAPITAL PARTNER PROFESCAPITAL (profescapital.pl) jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających na polskim rynku kapitałowym, oferującą usługi doradztwa transakcyjnego dedykowane dla małych i  średnich przedsiębiorstw. Kluczową kompetencją spółki jest ocena wartości przedsiębiorstw, umożliwiająca wspieranie klientów we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Posiada status Autoryzowanego Doradcy NewConnect oraz Firmy Partnerskiej GPW dla MSP. PROFESCAPITAL świadczy kompleksowe usługi w  zakresie pozyskania kapitału w  transakcjach publicznych (IPO i  SPO) i  prywatnych (private placement), a  także wprowadzania spółek na rynek główny GPW oraz NewConnect. Oferuje również usługi doradcze w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od początku działalności w 2002 roku PROFESCAPITAL zrealizowała dla swoich klientów transakcje na łączną kwotę przekraczającą 626 mln PLN. Od 2009 roku PROFESCAPITAL jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w  skład której wchodzi także notowana na NewConnect firma ABAK S.A. (abak. com.pl) świadcząca usługi outsourcingu finansowo-księgowego oraz REDWOOD sp. z o.o., (redwoodpr.pl) wyspecjalizowana w obszarze relacji inwestorskich oraz PR. 110-osobowy zespół Grupy Kapitałowej PROFESCAPITAL wspiera corocznie swoimi usługami ponad 700 klientów z sektora MSP.

BZ WBK LEASING PARTNER BZ WBK Leasing jest częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych. BZ WBK Leasing jest w ścisłej czołówce firm leasingowych w Polsce, przez kolejne lata konsekwentnie osiąga wzrosty kilkukrotnie przewyższające rynek. W 2015 roku BZ WBK Leasing sfinansował aktywa o łącznej wartości netto ponad 4 mld zł. Finansując w 2015 roku maszyny i urządzenia o wartości netto 1 881 mln zł, po raz kolejny jest liderem w tym segmencie. Główne produkty BZ WBK Leasing to leasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczka, oferowane jako złotowe lub indeksowane do walut obcych. Firma finansuje maszyny i urządzenia, nieruchomości oraz środki transportu. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, działających praktycznie we wszystkich branżach gospodarki. BZ WBK Leasing kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Umowy podpisywane z klientami cechują się czytelnością zapisów i jasnymi zasadami współpracy.

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


PARTNERZY

BALTHAZAR PRIVATE TAILORING PARTNER Balthazar Private Tailors oferuje szycie na miarę luksusowych garniturów, smokingów, płaszczy oraz koszul we współpracy z najlepszymi włoskimi mistrzami krawiectwa z Neapolu oraz Parmy. Do szycia używane są najwyższej jakości materiały pochodzące z włoskich oraz angielskich tkalni. W atelier Balthazar’a można skomponować garderobę w sposób kompleksowy z pomocą doradców: uszyć na miarę i dobrać odpowiednie dodatki. Klasyczna elegancja dla nowoczesnego mężczyzny. Rezerwacja spotkania: +48 535 545 728 www. balthazar.pl

IQ5 PARTNER TECHNOLOGICZNY Firma iQ5 sp. z o. o. jest producentem i dostawcą całościowych rozwiązań systemów usług elektronicznych opartych o bezpieczny dokument elektroniczny, wspomagane informatycznie procesy biznesowe oraz ergonomiczne interfejsy użytkownika. Dzięki gotowym, autorskim modułom programowym firma szybko i  kompleksowo realizuje duże ogólnopolskie i europejskie projekty eUsługowe a dzięki doświadczeniu firmy w zastosowaniu technologii chmurowych MS Azure jest w stanie dostarczyć klientowi te rozwiązania szybko i ekonomicznie. Znaczącą pozycją realizowanych rozwiązań firmy iQ5 oferowanych w modelu chmurowym jest innowacyjny autorski system wspomagania realizacji wydarzeń konferencyjnych iQ-Conference, dzięki któremu uczestnicy konferencji, kongresów i szkoleń otrzymują zupełnie nowy wymiar uczestnictwa w  tych wydarzeniach a  organizatorzy profesjonalne środowisko zarządzania nowoczesnym wydarzeniem. iQ-Conference wprowadza przełomowe podejście do modelu świadczenia tego typu usług dając radykalne efekty ekonomiczne w stosunku do obecnie dostępnych na rynku rozwiązań. Firma działa w oparciu o standardy, m. in.: PRINCE2, ITIL, BPMN oraz stosuje autorską metodykę zarządzania procesami, stworzoną na bazie ponad 20-letniego doświadczenia.

BIRETA PARTNER TŁUMACZEŃ Bireta Professional Translations to warszawskie biuro tłumaczeń z 14-letnim doświadczeniem w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z dziedziny energetyki, gazownictwa, ochrony środowiska, transportu, infrastruktury, IT, telekomunikacji, prawa i finansów. Bireta działa zgodnie z międzynarodową normą ISO 17100, określającą wymogi dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych. Jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń oraz Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Współpracuje wyłącznie z najlepszymi tłumaczami, znającymi fachową nomenklaturę i specyfikę danej branży. Bireta Professional Translations specjalizuje się w obsłudze dużych projektów, wymagających tłumaczenia nawet kilku tysięcy stron miesięcznie. Dla każdego projektu opracowane zostają bazy terminologiczne oraz słowniki, co gwarantuje spójność tłumaczonych tekstów. Project Manager, przydzielany indywidulanie do danego projektu, koordynuje realizację zlecenia, pozostając w stałym kontakcie z Klientem. Standardem biura jest stosowanie dwustopniowego systemu kontroli jakości przetłumaczone teksty sprawdzane są zawsze przez drugiego tłumacza – weryfikatora. Bireta posiada także wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze tłumaczeń ustnych podczas konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych. Zapewnia doświadczonych tłumaczy, profesjonalny sprzęt oraz tłumaczenia pisemne materiałów konferencyjnych. Do klientów Biura Tłumaczeń Bireta należą m.in.: Alstom Power Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Budimex S.A., Daewoo International Corporation, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. , General Electric International S.A., Halliburton Company Germany GmbH, Hochtief Polska S.A., Lane Energy Poland Sp. z o.o., LOTOS Petrobaltic S.A., Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Polimex - Mostostal S.A., PGNiG S.A., Salini Polska Sp. z o.o., Rafako S.A., Schlumberger Oilfield Eastern Limited Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Więcej informacji na temat firmy Bireta znaleźć można na stronie internetowej: www.bireta.pl

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl


Oznacz siÄ™ na wydarzeniu!

@FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

@FORUMPRODUKCJI

Kontakt: zgloszenia@mmcpolska.pl, tel. +48 22 379 29 00

www.polskainfrastruktura.pl


13-14 kwietnia 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PRIVATE TAILORING PARTNER

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER TŁUMACZEŃ

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

KONFERENCJE MMC POLSKA

zgłoszenia@mmcpolska.pl +48 22 379 29 00

www.forumprodukcji.pl

FNP  
FNP  
Advertisement