Page 1

LUCA DRAMA

ACADEMISCHE OPLEIDING

1

DRAMA


ACADEMISCHE OPLEIDING DRAMA Over de opleiding

02

Projecten

06

Studieprogramma

08

Werkplaatsen

10

Docenten

11

Toekomstperspectieven

12

Toelatingsvoorwaarden

15

Campus

16

Meer info

17

2


INTRO

Over de opleiding In de opleiding Drama leer je teksten te spelen en te maken met een stevige technische en theoretische kennis. Je kan er terecht voor een brede en veelzijdige opleiding die je voorbereidt op een artistieke carrière op het podium of in de televisie- en filmwereld. Je wordt er niet alleen opgeleid tot een artiest die vakkundig een tekst kan vertolken en ensceneren, maar ook tot een artiest met een eigen stem in het podiumlandschap. Tekst, in de brede zin van het woord, is het fundament van onze dramaopleiding. Leren om tekst te doorgronden, te interpreteren en te maken is net zo belangrijk als het spelen en het ensceneren ervan. Tijdens tekstanalyse leer je om tekst inhoudelijk te onderzoeken. In teksttraining hoe die inhoud te communiceren. In de praktijk- en spelmodules leer je omgaan met die kennis en hoe de betekenis te communiceren naar je publiek. Je leert ook ‘tekst maken’. Het gaat hier om meer dan louter teksten schrijven. Ook scenografie, muziek en conceptontwikkeling komen hierbij aan bod. Hierdoor ben je meer dan een vertolker of een schrijver van een tekst, je bent een maker die eigen ideeën, standpunten en ervaringen eigenzinnig kan inzetten in een voorstelling in een hedendaagse stijl . De opleiding zelf verloopt gefaseerd en modulair. De opdrachten nemen hierbij in complexiteit toe en gaandeweg word je meer en meer verantwoordelijk voor je eigen artistiek discours. Ook het accent verschuift. In het begin ligt de klemtoon op het spelen, op verdieping en continuïteit. Nadien verlegt de focus zich naar het maken en de ontwikkeling van een eigen stijl en visie.

2

Masteropleiding, kritisch onderzoek als basis voor een persoonlijk artistiek parcours In de masteropleiding ligt de klemtoon op je individuele, artistieke parcours en groei je uit tot een eigenzinnig bekwaam en authentiek kunstenaar. Je docenten begeleiden je bij je zoektocht naar een vraagstelling die je onderzoek stuurt en die uitmondt in een voorstelling en een scriptie. Je toont hiermee aan dat je niet alleen doet, maar ook weet wat je doet. Daarnaast doe je ook stage in een professionele context. Je sluit je opleiding feestelijk af met een collectief spelproject onder begeleiding van een theatermaker of een theatergezelschap dat het peterschap van de laatstejaars op zich neemt. Dit jaar zijn dat de Roovers. Techniek en theorie fundament voor je artistieke ontwikkeling Tijdens de opleiding vormt het ambacht, een goede technische en theoretische basis, de noodzakelijke voorwaarde in je artistieke ontwikkeling. Je leert je lichaam, stem en spraak beter gebruiken. Vakken als literatuur- en theatergeschiedenis, tekstanalyse en dramaturgie leveren inzichten op die worden toegepast in de praktijkvakken waarmee ze nauw in verband staan.

3


DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAMA DRAM


LUCA DRAMA

PROJECTEN

Meer dan een opleiding OPEK, een labo waarmee je het podiumlandschap van binnenuit leert kennen De opleiding Drama heeft naast leslokalen, repetitie-en theaterruimtes op de campus Lemmens, een eigen praktijkruimte in het OPEK aan de Vaartkom in Leuven. Het Openbaar Entrepot der Kunsten is een plaats waar theatermakers, beeldende kunstenaars en dramastudenten elkaar ontmoeten en betrekken bij hun artistieke praktijk. De studenten gebruiken hun studio als leslokaal, maar ook als een vrijplaats waar ze aan hun eigen artistiek traject bouwen. De opleiding Drama wordt hierdoor een labo waar je de andere partners in het podiumlandschap en hun praktijk van dichtbij leert kennen. Die bijzondere samenwerking met andere podiumorganisaties is voor studenten vaak ook een eerste stap in het professionele werkveld.

Boeiende ervaringen door onderzoeksprojecten Studenten worden al tijdens hun bacheloropleiding betrokken bij onderzoeksopdrachten en dit kan hen tot de verste uithoeken van het land en zelfs het buitenland brengen. Zo trokken de tweedejaarsstudenten Drama dit jaar naar Krakau in Polen als onderdeel van het onderzoeksproject ‘De kunst van het gemis’. Hierbij werd de erfenis en inspiratie van Tadeusz Kantor tijdens een bezoek aan Krakau onderzocht en in kaart gebracht. Tijdens de zomermaanden keren ze terug voor verder onderzoek en trainingsessies onder leiding van Kantor’s artistieke erfgenamen. In de herfst mondt al dit werk dan uit in een theaterproductie.

ACADEMISCHE OPLEIDING

6

7


2E BACHELOR

3E BACHELOR

SPELEN Speltraining Teksttraining Scènes en monologen – dialogische teksten Scènes en monologen – monologische teksten Eindmodule

SPELEN Speltraining (inclusief improvisatie) Teksttraining Fysieke code Scènes en monologen Eindmodule

SPELEN Speltraining en Teksttraining Scènes en monologen (inclusief spelen voor camera en maakstuk) Grote productie (inclusief enscenering en scenografie)

MAKEN Conceptontwikkeling en persoonlijk parcours Podiumtechnieken en enscenering Grote productie

MAKEN Conceptontwikkeling en persoonlijk parcours Enscenering, scenografie en podiumtechnieken Grote productie

MAKEN Conceptontwikkeling en persoonlijk parcours Schrijven Film en muziek Maakstuk

STEM- EN SPREEKTECHNIEK Stem en spreken Dictie

STEM- EN SPREEKTECHNIEK Stem en spreken, en dictie Zang

STEM- EN SPREEKTECHNIEK Stem en spreken, en dictie

LICHAAM EN RUIMTE Beweging en semiotiek van het lichaam Semiotiek van de ruimte

LICHAAM EN RUIMTE Beweging en semiotiek van het lichaam Semiotiek van de ruimte

LICHAAM EN RUIMTE Beweging en semiotiek van het lichaam Semiotiek van de ruimte

THEORIE EN ANALYSE Theatergeschiedenis Literatuurgeschiedenis Repertoirestudie, voorstellingsanalyse en dramaturgie Tekstanalyse en taalbeheersing Maatschappij en media

THEORIE EN ANALYSE Theatergeschiedenis Repertoirestudie, voorstellingsanalyse en dramaturgie Tekstanalyse en taalbeheersing Maatschappij en media

THEORIE EN ANALYSE Repertoirestudie, voorstellingsanalyse en dramaturgie

MANAGEMENT, PRODUCTIE, STAGE Management podiumkunsten Artistieke stage Collectieve productie

REFLECTIE EN ONDERZOEK Onderzoeksgerichte vorming

REFLECTIE EN ONDERZOEK Onderzoeksgerichte vorming Filosofie en levensbeschouwing Psychologie

REFLECTIE EN ONDERZOEK Levensbeschouwing en persoonlijk parcours

SPECIFIEKE VORMING Zang Radio Semiotiek van de muziek Semiotiek van de beeldende kunst

SPECIFIEKE VORMING Zang Radio Stem Lichaam en ruimte Semiotiek van de muziek Semiotiek van de beeldende kunst

BACHELORPROEF Artistiek luik bachelorproef Reflectief luik bachelorproef

MASTERPROEF Artistiek luik Schrijven Reflectief luik

8

MASTER

9

ACADEMISCHE OPLEIDING

1E BACHELOR

LUCA DRAMA

STUDIEPROGRAMMA


LUCA DRAMA

WERKPLAATSEN

DOCENTEN

Repetitieruimtes en theaterzalen Goede werkruimtes zijn van cruciaal belang voor een opleiding drama. Op onze campus kan je terecht in een goed uitgeruste theaterzaal en een grote bewegingsruimte met balletvloer, maar ook in de verschillende repetitieruimtes, leslokalen en bibliotheek. •Ook buiten de campusmuren hebben we repetitieruimtes. Zo kan je terecht in de repetitieruimtes en werkplaatsen van OPEK. We werken ook samen met cultuurhuizen in en rond Leuven zoals STUK en 30CC, met theatergezelschappen zoals Braakland/ZheBilding, fABULEUS, De Queeste en t’ Arsenaal en met allerhande kunsteducatieve organisaties zoals Artforum, Mooss en Wisper.

Actieve theatermakers stimuleren je bij je zoektocht naar een persoonlijk traject. Je wordt van nabij gevolgd door theatermakers, acteurs, filmregisseurs, dramaturgen, auteurs en scenarioschrijvers ... stuk voor stuk specialisten die dagelijks actief zijn in hun vakgebied en die hun gedrevenheid met je delen. Ze stimuleren je in je zoektocht naar een eigen, persoonlijk traject. Zo is opleidingshoofd Kris Cuppens een van de drijvende krachten achter Braakland/ZheBilding en won hij met dat theatergezelschap, waar ook Adriaan Van Aken en Sara Vertongen deel van uitmaken, de Vlaamse Cultuurprijs. Peter Anthonissen is als dramaturg ook actief bij fABULEUS en Artemis. Steven Beersmans combineert zijn docentschap met opdrachten voor o.m. de Kopergietery, fABULEUS en HetPaleis. Pascal Poissonnier is een documentaire- en filmmaker. Het zijn maar enkele voorbeelden uit de rijke praktijk van onze docenten. Stuk voor stuk zijn het niet alleen bekwame en bevlogen pedagogen, maar ervaringsexperts die de podiumwereld van binnenuit kennen. Daarnaast geven gastdocenten uit verschillende andere kunstdisciplines je een basiskennis mee in radio, scenarioschrijven, beeldende kunst ...

Kris Cuppens, Tom Van Bauwel, Lien De Graeve, Sara Vertongen, Johan Knuts, Els Olaerts, Pascal Poissonnier, Jorre Vandenbussche, Gerrit Valckenaers, Koen Monserez, Steven Beersmans , Guy Dermul, Peter Anthonissen, Hanne Foblets, Jan van Dyck, Pieter-Jan de Wyngaert, Wim Lambrecht, Joost Horward, Barbara Vandendriessche, Luc Devreese, Luc Nuyens, Sofie Sente, Adriaan Van Aken …

10

11

ACADEMISCHE OPLEIDING

Praktijkdocenten


LUCA DRAMA

TOEKOMST

Line Pillet

De opleiding garandeert veel praktijkervaring en nuttige contacten met het werkveld De opleiding staat garant voor een pak praktijkervaring. Ik kon, onder leiding van onze docenten, meewerken aan acht theaterproducties. Bovendien kon ik als stage een hoofdrol vertolken in de film ‘Little Black Spiders’ van Patrice Toye. De contacten die je dan ontwikkelt, lanceren je als acteur. Een jaar na mijn afstuderen speel ik al mee in de film ‘Paradise Trips’ van Raf Reyntjes en in een internationale productie van de KVS. Thomas van Caeneghem

Acteren doe je omdat het je gelukkig maakt Praktijk is belangrijk in de opleiding. Ik liep stage bij de Queeste en De Maan, schreef en ensceneerde een heel stuk en stond met medestudenten en docenten op de planken. Mijn eerste praktijkervaringen na mijn opleiding smaakten naar meer en momenteel zet ik een eigen gezelschap op. Ik weet het, acteren zal me misschien nooit rijk maken, maar het maakt me wel gelukkig. Tina Maerevoet

12

Ik combineer lesopdrachten met artistiek werk Ik volgde na mijn masteropleiding ook nog de lerarenopleiding. Hierdoor kan ik nu een job als lerares aan het Conservatorium in Leuven combineren met artistieke opdrachten zoals theater- en televisieopdrachten als actrice. Maar ik regisseer ook eigen stukken. Die combinatie is bijzonder fijn. ACADEMISCHE OPLEIDING

Na je opleiding kan je aan de slag als speler en maker op het podium, in de film-, radio- of televisiewereld. Een brede vorming heeft je immers voorbereid op een waaier aan jobs. Je kan niet alleen beginnen als acteur, maar ook als theatermaker, regisseur, leraar, begeleider in sociaal-artistieke projecten, radiomaker, presentator, performer … Het is een rijk en gevarieerd werkveld waarin je zeker een interessante job vindt. Daarnaast kan je ook een specifieke lerarenopleiding volgen om je voor te bereiden op een job als leerkracht in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs of centra voor kunsteducatie zoals Mooss, WiSPER …

13


LUCA DRAMA

TOELATINGSVOORWAARDEN

Wie wil beginnen aan de academische opleiding Drama moet beschikken over een diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift en moet slagen voor de artistieke toelatingsproef. De data en de inhoud van de toelatingsproeven vind je op onze site. Heb je al een academisch bachelor-of masterdiploma behaald, en voel je je alsnog geroepen om in het podiumlandschap actief te zijn? Dan kan je, na het slagen voor de toegangsproef, hiervoor een diploma bachelor en aansluitend master in het drama behalen via een verkort traject (twee in plaats van drie bachelorjaren). www.luca-arts.be/toelatingsproeven Data toelatingsproeven maandag 7 & dinsdag 8Â april 2014 dinsdag 1 & woensdag 2 juli 2014 donderdag 21 & vrijdag 22 augustus 2014

ACADEMISCHE OPLEIDING

15


LUCA DRAMA

CAMPUS

MEER INFO

Campus Lemmens Campus Lemmens is de thuisbasis van de opleidingen Drama en Muziek. De campus ligt in een groene long aan de rand van Leuven en is een sfeervolle biotoop voor theatermakers. Het is een plek waar jong geweld in contact kan komen met ervaren rotten, waar nieuwe ideeën groeien en waar de hele dag gerepeteerd wordt. Maar, er is meer. Door een unieke samenwerking met culturele partners zoals het OPEK en het STUK en met diverse theaterhuizen kan je terecht op podia en in professionele repetitieruimtes tot ver buiten Leuven. Zoiets is ook maar normaal, immers voor een theatermaker ‘all the world’s a stage’. Studeren aan onze campus is dan ook een unieke ervaring in een stimulerende omgeving.

Opendeurdag Op donderdag 1 mei zet de campus zijn deuren open. Tussen 13 en 20 uur kan je tal van theatervoorstellingen en open lessen meemaken, en nemen we de tijd om je goed te informeren over onze opleiding... Bovendien kan je ook terecht op de talrijke concerten van solisten, ensembles en orkesten van de muziekopleiding op onze campus. Daarnaast krijg je er ook informatie over hoe in te schrijven, over studiebeurzen, op kot gaan … Een gedetailleerde planning is een week vooraf terug te vinden op onze website. www.luca-arts.be/opendeurdagen Theatervoorstellingen De kwaliteit van onze opleiding kan je enkel afmeten aan het werk van onze studenten en afgestudeerden. Ieder jaar kan je daarom komen kijken naar de talrijke theatervoorstellingen die open staan voor het publiek. Daarnaast zijn er de bachelor-en masterproeven waarmee onze studenten afstuderen en zich zelf op de kaart zetten van het podiumlandschap. We participeren verder aan tal van andere voorstellingen en -festivals. Wil je genieten van een van die bijzondere stukken? Dat kan. Alle info is te vinden op www.luca-arts.be/agenda

16

Contacteer de opleiding Blog: www.luca-drama.be Twitter: twitter.com/LUCADrama Facebook: www.facebook.com/LUCADrama E coordinatie@luca-drama.be T 016 85 24 48

17

ACADEMISCHE OPLEIDING

Contact Campus Lemmens Lemmensberg 3 3000 Leuven T 016 23 39 67


ACADEMISCHE OPLEIDING


LUCA DRAMA

samenstelling en redactie Manu Roegiers, Ilona Terkessidis en Helena Winderickx verantwoordelijke uitgever Ilona Terkessidis, Koningsstraat 328, 1030 Brussel grafisch ontwerp Fenna Zamouri & Jirka De Preter fotograaf Kristof Van Perre drukkerij Sintjoris papier Gedrukt op Cocoon Offset, een 100% gerecycleerd, FSC Recycled en EU Ecolabel gecertificeerd papier. Cocoon Offset: 90 g/m & 250 g/m.²

ACADEMISCHE OPLEIDING

Dankzij het gebruik van een papiersoort van 100% gerecycleerde kwaliteit bespaarde LUCA: 1.285 kg afval, 191 kg CO2 uitstoot (wat overeen­ komt met 1.899 km afgelegd met een doorsnee Europese wagen), 26.701 liter water, 2.461 kWh elektriciteit en 2.086 kg hout.

21


LUCA DRAMA

ACADEMISCHE OPLEIDING

22


01

Kiezen voor LUCA

02

Onze partners

04

LUCA

LUCA DRAMA

LUCA

LUCA ONDERWIJS

06

Onze opleidingen

06

Studiedomeinen

07

Verder studeren

13

Internationale opleiding

15

CAMPUSSEN Vier gerenommeerde campussen

BEGINNEN AAN EEN OPLEIDING Toelatingsvoorwaarden

16 16

18 18

Inschrijven

19

Studietoelage

20

Meer informatie

20

DIENSTEN

21

WELKOM

23

LUCA School of Arts is een referentie in het Vlaamse hoger kunstonderwijs. Want LUCA bundelt de kracht en expertise van vier gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over Brussel (Sint-Lukas Brussel en Narafi), Gent (Sint-Lucas Gent) en Leuven (Lemmens). Met een ruime waaier aan professionele en academische opleidingen, met meer dan vijftig studietrajecten in Audiovisuele Kunsten en Technieken, Beeldende Kunsten en Vormgeving, Interieurvormgeving, Bouwkunde, Muziek en Drama is ze een unicum in Vlaanderen. LUCA School of Arts is geassocieerd met de KU Leuven die haar architectuuropleidingen aanbiedt op Campussen Sint-Lucas Gent en Brussel en bovendien werkt ze intensief samen met de MAD-faculty (hogescholen KHLim en PXL) die media-, kunsten- en designopleidingen organiseert in Genk (C-mine) en Hasselt.

ACADEMISCHE OPLEIDING

23

24


LUCA LUCA DRAMA LUCA

Kiezen voor LUCA Intensieve begeleiding door actieve kunstenaars en vormgevers Studenten worden op LUCA School of Arts begeleid door een geëngageerde docententeam van gereputeerde kunstenaars, ontwerpers en architecten, die zelf toonaangevend zijn in hun discipline. Veel docenten zijn betrokken bij onderzoeksprojecten die de eigen artistieke praktijk verder ontwikkelen. Eerder dan studenten een werkwijze op te leggen, coachen docenten de studenten bij het zoeken naar en formuleren van eigen artistieke oplossingen.

for Architectural Education (EAAE), Association Européenne des Conservatoires (AEC) en European Association for International Education (EAIE). Studenten en personeelsleden van LUCA kunnen bijgevolg op uitwisseling gaan in meer dan tweehonderd hogeronderwijsinstellingen binnen en buiten Europa.

Artistieke biotoop LUCA School of Arts werkt samen met een groot aantal partners in binnen- en buitenland zoals collega onderwijsinstellingen musea en kunsthuizen, overheden, bedrijven en non-profitorganisaties. LUCA wil dan ook meer doen dan kennis overdragen. Studenten worden ondergedompeld in een artistiek en creatief bad dankzij de talrijke symposia en tentoonstellingen, performances en concerten, film- en theatervoorstellingen, masterclasses … Evengoed zijn er activiteiten die groeien uit initiatieven van de studenten zelf. Al deze activiteiten maken LUCA tot wat het vandaag is, een intrigerende biotoop waar creativiteit ook na de lesuren leeft. Kunst- en andere huizen LUCA is met haar vele activiteiten ook een belangrijke culturele actor. Jaarlijks organiseert de hogeschool zelf activiteiten of participeert ze aan activiteiten in de Beursschouwburg en het Kaaitheater in Brussel, het S.M.A.K. en Vooruit in Gent, het museum M, het Stuk en OPEK in Leuven … ACADEMISCHE OPLEIDING

Art abroad LUCA heeft een uitgebreid internationaal netwerk van kunst- en architectuurscholen die verspreid zijn over de vijf continenten. De hogeschool maakt onder meer deel uit van het Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision (CILECT), European League of Institutes of the Arts (ELIA), European Association

25 2

26 3


LUCA DRAMA

Onze partners Geassocieerd met de KU Leuven LUCA School of Arts maakt deel uit van de Associatie KU Leuven, een dynamisch netwerk van hoger onderwijsinstellingen. De associatie vormt een kennis- en competentienetwerk dat onder meer een kader voor de academische opleidingen van onze hogeschool biedt. De academische opleidingen moeten immers beantwoorden aan strenge internationale kwaliteitscriteria en stevig verankerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere samenwerking met de Faculteit Architectuur van de KU Leuven De KU Leuven organiseert de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en de Master of Architecture van de Faculteit Architectuur op Campus Sint-Lucas Brussel en Campus Sint-Lucas Gent. De studentenvoorzieningen op deze campussen zijn ook voor KU Leuven studenten. Meer info op www.arch.kuleuven.be.

27 4

ACADEMISCHE OPLEIDING

Bijzondere samenwerking met de MAD Faculty LUCA werkt nauw samen met de MAD-faculty die de afstudeerrichtingen Animatiefilm, Communicatie en Mediadesign (Interaction design & Game Design), Fotografie, Productdesign en Televisie-Film aanbiedt op campus C-mine Genk. Het nieuwe gebouw op de voormalige mijnsite van Winterslag is voorzien van studio’s, montagecellen, donkere kamers, werkruimtes, een fablab, een mediatheek en een restaurant. Meer info op www.mad-fac.be.

28


Onze opleidingen LUCA biedt een ruim aanbod aan professionele en academische opleidingen aan in Interieurvormgeving, Bouwkunde, Muziek, Drama, Audiovisuele Kunsten, Audiovisuele Technieken, Beeldende Vormgeving en Beeldende Kunsten. Professionele bacheloropleidingen De professionele bacheloropleidingen zijn driejarige, praktijk- en beroepsgerichte opleidingen. Studenten die deze opleiding hebben gevolgd zijn breed opgeleide professionals. Zij die na hun professionele bacheloropleiding verder willen studeren, kunnen via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding of kunnen een bachelor-na-bachelorprogramma volgen. Academische opleidingen De academische opleidingen bestaan uit een driejarige bachelor en een één- of tweejarige master. In de academische opleidingen is de onderzoekscomponent sterk aanwezig. Studenten worden uitgedaagd om een eigen artistieke stem te formuleren in een van de vele kunstdisciplines.

Studiedomeinen Interieurvormgeving Interieurvormgeving is een driejarige professionele bacheloropleiding waarin ruimtelijk ontwerpen centraal staat. Een grondige technische en culturele vorming en een hoge dosis praktijkervaring gaan daarbij hand in hand. De opleiding concentreert zich op het ontwerpen van interieurs, ruimtelijke installaties, scenografiën, meubels en objecten. De student verkent al deze terreinen en krijgt zo de ruimte om zich volgens zijn eigen profiel te oriënteren in het werkveld. Locaties Campus Sint-Lukas (Brussel) Campus Sint-Lucas (Gent) Bouwkunde Bouw is een professionele bacheloropleiding die studenten op drie jaar tijd opleidt tot generieke bouwdeskundigen die breed inzetbaar zijn in de hele bouwsector. De opleiding combineert een grondige technische vorming met een hoge dosis praktijkervaring en garandeert haar studenten dat ze nadien aan de slag kunnen als werfleider, bouwkundig tekenaar, ordercalculator ... Locatie Campus Sint-Lukas (Brussel)

30 7

ACADEMISCHE OPLEIDING

Muziek De opleiding Muziek is een brede, academische opleiding met heel wat praktijkmogelijkheden die studenten helpt ontdekken waarin ze willen uitblinken. In de bachelor- en masteropleiding kunnen studenten kiezen uit de afstudeerrichtingen Instrument/Zang, Compositie, Directie, Muziekpedagogie, Muziektherapie en Jazz. Het is een zeer breed aanbod aan afstudeerrichtingen dat in flexibele trajecten wordt aangeboden. Hierdoor kunnen studenten ook tijdens de bacheloropleiding van afstudeerrichting veranderen. LUCA biedt ook een Specifieke Lerarenopleiding aan en een Master-na-master in de Voortgezette Studies in Muziek. Locatie Campus Lemmens (Leuven)

29 6

LUCA LUCA DRAMA ONDERWIJS

ONDERWIJS


LUCA LUCA DRAMA ONDERWIJS

Drama De academische opleiding Drama focust op het spelen en maken van teksten. Een goede technische onderbouw en een reeks theoretische opleidingsonderdelen leveren vakkennis en inzicht. Die zijn onmiddellijk inzetbaar in de praktijkmodules, waarin spelen en maken de essentie vormen. Aanvankelijk ligt het accent op verdieping en continuïteit. Daarna staan verbreding en diversiteit voorop. Locatie Campus Lemmens (Leuven) Film Film - TV - Video Film-TV-Video is een driejarige, professionele bacheloropleiding die een creatieve en een praktijkgerichte aanpak verenigt. Voor de student die kiest voor een uitvoerend beroep zoals camera -of geluidsman wordt zijn creatieve feedback door de regisseur als een pluspunt ervaren. Daarom besteedt de opleiding niet alleen aandacht aan beeld, geluid en montage, maar ook aan regie, productie en filmtheorie. Studenten worden hierdoor niet alleen opgeleid tot operatoren, maar ook tot creatieve professionals, die meedenken met de regisseur. Locatie Campus Narafi (Brussel)

31 8

Fotografie Professionele bacheloropleiding Fotografie De professionele bachelor Fotografie is een creatieve en opdrachtgerichte opleiding die professionele fotografen aflevert. Hier zijn een persoonlijke stijl en een creatieve aanpak cruciaal. Studenten worden er opgeleid tot ‘beeldenmakers’ met een visie en met een inhoudelijk en technisch sterk portfolio. Locatie Campus Narafi (Brussel) Afstudeerrichting Fotografie In de afstudeerrichting Fotografie van de academische opleiding Beeldende Kunsten staan de fascinaties en obsessies van de individuele student centraal. De arbeid in het atelier en de studie in het leslokaal voorzien hem van de nodige technische, artistieke en intellectuele vaardigheden om zijn gedachten en voorstellingen in beelden om te kunnen zetten. De opleiding daagt de student uit tot het maken van beelden die het gangbare uitdagen, in vraag stellen, radicaal verwerpen. De academische fotografiestudent is een innovatieve beeldenmaker, geen uitvoerder. In zijn praktijk staan doen en denken niet tegenover elkaar, maar vullen ze elkaar aan. Locatie Campus Sint-Lukas (Brussel)

32 9

ACADEMISCHE OPLEIDING

Film Het keuzetraject Film van de academische opleiding Audiovisuele Kunsten leidt studenten op tot regisseurs van auteurscinema. De opleiding legt de nadruk op conceptontwikkeling, scenario, acteursregie en dramaturgie. Even belangrijk is de nadruk die gelegd wordt op de theoretische kennis van film. Film biedt een goede basiskennis in beeld, klank, belichting, découpage en montage. Studenten ronden hun opleiding af met een kortfilm die getuigt van vakmanschap, intelligentie en een eigen signatuur. Locatie Campus Sint-Lukas (Brussel)

Animatiefilm Het keuzetraject Animatiefilm van de academische opleiding Audiovisuele Kunsten richt zich op studenten voor wie de ontwikkeling van een eigen stijl, een persoonlijke manier van vertellen en een aparte kijk op beweging cruciaal zijn. Een grondige kennismaking met de animatietechnieken vormen het startpunt van de opleiding. Geleidelijk aan verschuift het zwaartepunt naar character-animatie, narratie en art direction en de ontwikkeling van een eigen stijl. Locatie Campus Sint-Lukas (Brussel)


LUCA LUCA DRAMA ONDERWIJS

Textiel De afstudeerrichting Textiel van de academische opleiding Beeldende Kunsten benadert de veelzijdigheid van de discipline vanuit een breed perspectief. Studenten komen hierdoor terecht in een experimentele onderzoeksomgeving waar een constante dialoog gevoerd wordt over de taal van textiel en haar mogelijkheden. Hierbij staan het artistiek beeldende en het ontwerpen centraal met ruimte voor de cross-overs tussen kunst en design. Locatie Campus Sint-Lucas (Gent)

Ontwerp Beeldende Vormgeving De professionele bachelor Beeldende Vormgeving is binnen de kunsten een unieke opleiding in Vlaanderen. Deze situeert zich binnen het domein van de visuele communicatie en omhelst daarbinnen verschillende disciplines zoals grafische vormgeving, webdesign, motion graphics, illustratie en reclame. Beeldende Vormgeving wordt gekenmerkt door haar nauwe band met het werkveld en door de integratie van concrete projecten en stages. Een brede vorming, in combinatie met gedegen vakkennis bereidt de student voor om later zelfstandig, proactief en flexibel te kunnen functioneren in het werkveld. De opleiding biedt vier studio’s aan: de Grafische, de Reclame en de Digitale Studio en Studio Still (Storyboard Illustratie). Locatie Campus Sint-Lucas (Gent)

33 10

34 11

ACADEMISCHE OPLEIDING

Grafisch ontwerp In de afstudeerrichting Grafisch ontwerp van de academische opleiding Beeldende Kunsten gaan studenten op zoek naar de dynamiek en spanning tussen tekst en beeld, beeldcultuur en communicatie in de brede zin van het woord. De opleiding richt zich op grafische en digitale communicatie binnen een sociale en culturele context en focust op authenticiteit enerzijds en experiment anderzijds. LUCA biedt Grafisch ontwerp aan op haar campussen in Brussel en in Gent. In Brussel zijn er twee keuzetrajecten die uit een gemeenschappelijk oriĂŤntatiejaar vertrekken: Comic design en Media & Information design. In Gent ligt de focus op grafisch ontwerp pur sang met als trajecten Publicatie en boekontwerp, Letterontwerp en Webdesign. Locaties Campus Sint-Lukas (Brussel) Campus Sint-Lucas (Gent)


Vrije kunsten In de afstudeerrichting Vrije kunsten van de academische opleiding Beeldende Kunsten kunnen studenten zich afhankelijk van hun persoonlijke artistieke ambities verder verdiepen in diverse kunstvormen. Studenten worden gestimuleerd om zelf opdrachten te formuleren die met de docent op hun relevantie en artistieke kwaliteit worden besproken. De autonomie van de student staat daarbij centraal. LUCA biedt de opleiding aan op haar campussen in Gent en Brussel. Elke campus legt zijn eigen accenten. In Brussel wordt Vrije kunsten beschouwd als een open ruimte waarin experiment en reflectie de student de verschillende keuzetrajecten laat ontdekken. In Gent kiest de student voor een mono-, cross- of multidisciplinair traject en kan hij daarbij beroep doen op de expertise van alle docenten binnen en buiten de afstudeerrichting Vrije kunsten. Locaties Campus Sint-Lukas (Brussel) Campus Sint-Lucas (Gent)

Specifieke Lerarenopleidingen LUCA organiseert verschillende lerarenopleidingen aan. De lerarenopleiding Drama kan na de masteropleiding gevolgd worden. De lerarenopleiding Muziek kan vrijwel altijd simultaan met de masteropleiding gevolgd worden. Locatie Campus Lemmens (Leuven) In de lerarenopleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten onderzoeken docenten en studenten vanuit hun ervaring als kunstenaar hoe kunst en ontwerp best gedoceerd worden. De opleiding is speels en experimenteel, onderzoeksgericht en kritisch. Bovendien is ze uitstekend ingebed in het kunsteducatieve veld. Studenten kunnen de opleiding volgen na, maar ook simultaan met, de masteropleiding. Locaties Campus Sint-Lukas (Brussel) Campus Sint-Lucas (Gent)

Postgraduaatsopleidingen In de postgraduaatsopleiding Brand & Packaging Design staan verpakkingsontwerp en branding centraal. Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen. Via praktijkopdrachten, lezingen van mensen uit de

36 13

ACADEMISCHE OPLEIDING

Schakelprogramma’s Studenten kunnen na het behalen van een professionele bachelor Bouwkunde of Interieurvormgeving via een schakelprogramma van de KU Leuven doorstromen naar respectievelijk een master Industrieel Ingenieur Bouwkunde en Interieurarchitectuur. Studenten kunnen na het behalen van een professionele bachelor Beeldende Vormgeving of Fotografie via een schakelprogramma van LUCA doorstromen naar een masteropleiding Beeldende Kunsten (afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp of Fotografie). Studenten met een bachelordiploma Film-TV-Video kunnen via een schakelprogramma van LUCA doorstromen naar een masteropleiding Audiovisuele Kunsten.

35 12

LUCA LUCA DRAMA ONDERWIJS

Verder studeren


praktijk en een intensieve begeleiding door gedreven docenten leren studenten efficiĂŤntere briefings en feedback geven, geslaagde verpakkingsontwerpen maken en vullen ze hun kennis van branding en communicatie aan. De opleiding verzekert haar afgestudeerden hiermee van een unieke en ideale springplank naar een uitdagende job in een sector met veel jobopportuniteiten. De postgraduaatsopleiding Brand & Packaging Design wordt georganiseerd op campus Sint-Lucas Gent. Meer informatie is te vinden op www.luca-arts.be. Locatie Campus Sint-Lucas (Gent)

LUCA LUCA DRAMA ONDERWIJS

Internationale opleiding LUCA organiseert de Engelstalige Erasmus Mundus masteropleiding Doc Nomads. De masteropleiding in documentairefilm wordt in het Engels georganiseerd en oefent een sterke invloed uit op het internationale karakter van de campussen. Locatie Campus Sint-Lukas (Brussel)

Master-na-masteropleiding De master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek begeleidt professionele musici in het verwerven van praktische vaardigheden en onmiddellijk bruikbare competenties en in het ontwikkelen van een onderzoeksparcours/ onderzoekstraject dat hun praktijk ondersteunt en verrijkt. Beginnende professionele musici krijgen zo kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en hen oriĂŤnteren naar de loopbaan die het beste bij hen past (bijvoorbeeld een doctoraatsproject, wedstrijden of orkestaudities). Locatie Campus Lemmens (Leuven)

ACADEMISCHE OPLEIDING

37 14

38 15


LUCA LUCA DRAMA CAMPUSSEN

CAMPUSSEN

Vier gerenommeerde campussen Campus Narafi Campus Narafi is gelegen in het prachtige Dudenpark op het hoogste punt van Brussel. Je krijgt er les in een schitterend, historisch kasteel met een hedendaags interieur. Het verhaal van de campus gaat terug tot 1939 toen het hooggelegen kasteel een uitgelezen uitzendpunt voor het nieuwe Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut bleek. Vandaag zet LUCA er die geschiedenis verder met haar opleidingen Film-TV-Video en Fotografie. De ligging combineert het beste van twee werelden en is daardoor uniek. Je studeert in een prachtig, rustig en groen kader en toch sta je in een kwartier in het hartje van Brussel. Campus Narafi telt slechts twee opleidingen. Die kleinschaligheid zorgt voor een gezellige sfeer. Alle studenten en docenten kennen elkaar. Hierdoor voel je je nooit een nummer. Een unieke omgeving dus waarin je je snel thuis voelt. LUCA – Campus Narafi Victor Rousseaulaan 75, 1190 Brussel, T 02 340 10 20

Onder meer filmmakers Michael R. Roskam en Patrice Toye, kunstenaars Luc Tuymans en Hans Op de Beeck, ontwerpers Danny Venlet en Sarah De Bondt, tekenaars GAL en Tom Schamp en fotografen Charif Benhelima en Stephan Vanfleteren komen uit deze stal. LUCA – Campus Sint-Lukas Brussel Paleizenstraat 70, 1030 Brussel, T 02 250 11 00

39 16

De alumni van Sint-Lucas Gent verpersoonlijken de kwaliteit van deze onderwijs- en onderzoeksomgeving. Michaël Borremans, Berlinde De Bruyckere, David Claerbout, Eva Mouton, Brecht Evens, Cox & Grusenmeyer, Kim Beirnaert, Caro Van den Hole, Hannes Van Seeveren ... het zijn maar enkele van de vele kunstenaars en ontwerpers van Sint-Lucas Gent. LUCA – Campus Sint-Lucas Gent Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent, T 09 225 42 90 Campus Lemmens Campus Lemmens biedt academische bachelor- en masteropleiding in Muziek en Drama aan. Voor muziek behoren Compositie, Directie, Instrument/Zang, Jazz, Muziekpedagogie en Muziektherapie tot de mogelijkheden. De afstudeerrichting Woordkunst van de opleiding Drama focust op het spelen en maken van tekst. Campus Lemmens organiseert ook een master-na-masteropleiding in de Voortgezette Studies Muziek en een Specifieke Lerarenopleiding. Gelegen aan de rand van de stad in een groene omgeving biedt de bruisende campus aan ruim 500 studenten en 250 docenten een stevige logistieke omkadering en rijke infrastructuur aan. LUCA – Campus Lemmens Lemmensberg 3, 3000 Leuven, T 016 23 39 67

40 17

ACADEMISCHE OPLEIDING

Campus Sint-Lukas Brussel Campus Sint-Lukas Brussel biedt al meer dan honderd jaar kunst- en architectuuropleidingen aan. Op de gerenoveerde campus kunnen jonge kunstenaars en ontwerpers terecht voor academische opleidingen in de Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Bovendien organiseert Sint-Lukas Brussel, als voormalige architectuurschool, ook professionele bacheloropleidingen in Bouwkunde en Interieurvormgeving. Deze campus is echter meer dan een hoger onderwijsinstelling. Getuige de actieve werking van de Sint-Lukasgalerie.

Campus Sint-Lucas Gent Campus Sint-Lucas Gent heeft een lange traditie van kwalitatief kunstonderwijs. Gelegen in het gezellige historische hart van Gent geniet de campus volop van een culturele en stimulerende omgeving. Vandaag biedt campus Sint-Lucas Gent zowel een professionele opleiding in de Beeldende Vormgeving als een academische opleiding in de Beeldende Kunsten aan. De intensieve individuele begeleiding van een team gedreven docenten helpt hem zijn weg te vinden in de kunst- en ontwerpwereld.


Toelatingsvoorwaarden Bacheloropleidingen Wie een opleiding aan LUCA School of Arts wil aanvatten moet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of van een getuigschrift dat hiermee wordt gelijkgesteld. Kandidaat-studenten voor de professionele bacheloropleidingen Bouw, Interieurvormgeving, Fotografie en Film-TV-Video moeten geen toelatingsproef afleggen. Kandidaat-studenten die willen starten met een professionele bacheloropleiding Beeldende Vormgeving, of een academische opleiding Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Muziek of Drama moeten slagen voor de artistieke toelatingsproef. De data en de inhoud van de toelatingsproeven vind je vanaf maart op onze site www.luca-arts.be/toelatingsproeven. Voor kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap gelden enkele bijkomende voorwaarden, onder meer taalvoorwaarden.

Inschrijven Inschrijven voor de bacheloropleidingen Kandidaat-studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en zich willen inschrijven voor een opleiding moeten een aantal documenten kunnen voorleggen: — geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning — een kopie van het diploma van het secundair onderwijs

LUCA LUCA DRAMA BEGINNEN AAN EEN OPLEIDING

BEGINNEN AAN EEN OPLEIDING

Studenten die reeds een andere hogere opleiding, met of zonder succes, hebben gevolgd brengen een studieattest mee van de opleiding in kwestie. De precieze procedure is terug te vinden op www.luca-arts.be/inschrijven. Inschrijven voor de masteropleidingen Wie zich wil inschrijven voor een masteropleiding moet een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben. Daarnaast is een kopie van het bachelordiploma vereist.

Masteropleidingen Wie wil beginnen aan een masteropleiding moet het academisch bachelordiploma dat hieraan voorafgaat op zak hebben. Wie dat diploma niet heeft, kan zich pas na het slagen voor een schakelprogramma of een geïndividualiseerd voorbereidingsprogramma, inschrijven voor de masteropleiding. ACADEMISCHE OPLEIDING

De precieze inhoud van die programma’s is afhankelijk van de behaalde credits en eerder verworven competenties (EVC). Voor meer informatie contacteer info@luca-arts.be.

41 18

42 19


Studietoelage Studietoelages kunnen worden aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap op het Departement Onderwijs. Meer informatie is te vinden op: — www.studietoelagen.be — studietoelagen@vlaanderen.be — gratis nummer 1700

Meer informatie Meer informatie over inschrijvingen, over de inhoud en de data van de toelatingsproef, over het aanvragen van schakel- en voorbereidingsprogramma’s en over het studiegeld is terug te vinden op www.luca-arts.be/inschrijven.

Studentenadministratie

LUCA LUCA DRAMA DIENSTEN

DIENSTEN

Je kan je inschrijven op de verschillende campussen van LUCA voor de opleidingen die daar worden aangeboden. Op de studentenadministratie kan je terecht voor inschrijvingen, aanvragen van vrijstellingen, attesten voor vervoersabonnementen … Meer info op www.luca-arts.be/studentenadministratie. Contact Campus Lemmens: 016 23 39 67 Campus Narafi: 02 340 10 20 Campus Sint-Lucas Gent: 09 225 42 90 Campus Sint-Lukas Brussel: 02 250 11 18/19

Studiebegeleiding & Studietrajectbegeleiding Indien je vragen hebt over de manier waarop je moet studeren, het plannen van je werk, het schrijven van een paper… kan je terecht bij de dienst Studiebegeleiding. De dienst Studietrajectbegeleiding helpt je dan weer met info, advies en begeleiding over diverse aspecten van het studietraject. Studenten kunnen er terecht met vragen over de studievoortgang en het keuzetraject, flexibele en geïndividualiseerde trajecten … ACADEMISCHE OPLEIDING

43 20

44 21


LUCA LUCA DRAMA WELKOM

WELKOM

Studentenvoorzieningen De dienst Studentenvoorzieningen helpt studenten op weg met hun studiefinanciering. Hier kunnen ze onder andere terecht voor de aanvraag van een studietoelage of voor meer informatie over kinderbijslag. Daarnaast kunnen studenten hier aankloppen met vragen over huisvesting, vervoer, studentenwerking, medische en psychologische hulpverlening ... Meer info op www.luca-arts.be/studentenvoorzieningen. Contact Sint-Lucas Gent: stuvo.gent@luca-arts.be Sint-Lukas Brussel en Narafi: stuvo.brussel@luca-arts.be Lemmens: stuvo.lemmens@luca-arts.be

Huisvesting In hun zoektocht naar een studentenkot kunnen studenten het aanbod van gespecialiseerde regionale organisaties consulteren. Met bijkomende vragen kunnen ze eventueel terecht bij de dienst Studentenvoorzieningen. Info Brussel: www.brik.be Gent: www.kotatgent of stuvo.gent@luca-arts.be Leuven: www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvesting

Kom langs LUCA organiseert jaarlijks verschillende infodagen, proefdagen, opendeurdagen en eindejaarstentoonstellingen. Wil je de opleiding en de campus leren kennen, kom dan zeker langs op een van die dagen. Campus Lemmens Proefdagen: 3 tot 7 maart en 7 tot 11 april 2014 Opendeurdag: 1 mei 2014 Campus Narafi Infonamiddag: 12 maart 2014 Opendeur: 10 mei 2014 Eindejaarstentoonstelling (Film-TV-Video): 20 juni 2014 Eindejaarstentoonstelling (Fotografie): 16 juni 2014 Campus Sint-Lukas Brussel Infodagen: 26 maart en 10 mei 2014 Contactdag: 2 september 2014 Eindejaarstentoonstelling: 28-29 juni 2014 Campus Sint-Lucas Gent Open atelierdagen: 22 maart en 7 mei 2014 Infodag: 29 augustus 2014 Eindejaarstentoonstelling: 28-29 juni 2014

ACADEMISCHE OPLEIDING

45 22

46 23


LUCA DRAMA

Leuven - Brussel - Gent opendeurdagen maart & mei 2014 www.luca-arts.be

DRAMA

ACADEMISCHE OPLEIDING

48 47

LEAVE A TRACE LEAVE A TRACE LEAVE A TRACE LEAVE A TRACE LEAVE A TRACE LEAVE A TRACE LEAVE A

LEAVE A TRACE

Brochure Drama  
Brochure Drama  
Advertisement