__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VO ORJ A A R 2 018

UITGEVERIJ BAS LUBBERHUIZEN


Boekenweekthema Natuur

Saskia van Loenen en Jean-Pierre Geelen

Spotvogels Een vrolijke veldgids over vogels en vogelaars

Saskia van Loenen is eindredacteur

Columnisten en vogelkijkers Saskia van Loenen en Jean-Pierre

bij NRC Handelsblad en begon

Geelen schreven drie jaar lang in het tijdschrift Vogels over hun

vier jaar geleden met vogels kijken. Jean-Pierre Geelen is redacteur

gedeelde passie: het kijken naar vogels én vogelaars. Met vo-

bij de Volkskrant en al veel langer

gelaars is het goed spotten. Wie zijn toch die rare snoeshanen

vogelaar. In 2010 schreef hij Blinde vink; Hoe ik leerde vogels kijken.

in het veld, die buikige baardmannen in hun camouflagekleding

Samen hebben ze een populaire

compleet met afritsbroek? En moet je echt zo worden om van

column in het tijdschrift Vogels.

vogels te houden, of word je vanzelf zo als je veel naar vogels kijkt? Geelen en Van Loenen gingen het veld in, keken om zich heen en beschreven in een vermakelijke stijl de gekte en de gekken, maar ook de liefde voor de balkonmerel, de schoonheid van de scholekster en de kunst van het kijken. Soms hilarisch, soms ontroerend. Het resultaat is een bonte liefdesverklaring in woord en beeld, vol vogels, én (milde) spot.

Voor alle vogelaars

‘Vanaf de seconde dat ik voor het eerst van mijn leven d

en een grutto zag alsof ik in de bioscoop zat, was ik v erk

ik ze meteen, al die rare mannen met hun kijkers op  ee (Maar dan anders.)’


ven door een vogelkijker keek

k v erkocht. Verliefd. En begreep

op  een kluitje. Dat wilde ik ook.

 Met tekeningen van Peter van Straaten

 Nederland kent zo’n 100.000 vogelaars (bron: Vogelbescherming Nederland)

 Social-mediacampagne gericht op vogelaars

 Aandacht en acties in Vogels (bescherming) beschreven en in Vogelmagazine (Roots)

144 pagina’s 13,5 X 21 cm

ca. 30 foto’s en tekeningen paperback omslagfoto Martijn Lammerts omslag Moker Ontwerp €   14,99 ISBN 9789059375093 NUR 410

februari 2018


Joseph Roth

Spoken in Moskou Reportages en brieven uit Rusland Vertaling Els Snick De joods-Oostenrijkse Joseph

In 1926 reist Joseph Roth voor de Frankfurter Zeitung door de

Roth (1894-1939) publiceerde

Sovjetunie, van Kiev tot Moskou en Odessa. Roth is nieuwsgie-

naast zijn vele journalistieke stukken romans als Radetzkymars en

rig naar het sociale experiment dat moet leiden naar een nieuwe

Hotel Savoy.

wereld en hij wordt door de revolutionaire regering met open

Els Snick is literair vertaalster en publiciste. Zij is wetenschappelijk

armen ontvangen. Roth ontmoet boeren, leraren, arbeiders,

lid van het internationale Joseph

priesters, toneelspelers en prostituees en ziet hoe desastreus

Roth Gesellschaft en richtte de

het nieuwe regime uitpakt. De droom ligt snel in duigen. Roth

Nederlands/Belgische pendant op.

schrijft erover in een rake, zinnelijke stijl waarin nieuwsgierigheid en teleurstelling een tweestrijd aangaan. Uit zijn reportages, brieven en dagboeknotities – die hier voor het eerst in deze samenstelling verschijnen – blijkt ook hoe eenzaam hij zich voelt en hoezeer hij verlangt naar zijn geliefden. In Spoken in Moskou. Reportages en brieven uit Rusland volgen we een meesterjournalist die met diepe menselijkheid door een van de grootste illusies van zijn tijd heen prikt.

Meesterjournalist reist door Rusland

Eerder verschenen in deze reeks:

ISBN 9789059373693

ISBN 9789059374096

3000 ex verkocht

2300 ex verkocht


 Voorwoord Tom Lanoye  Grootse presentatie op Roth’s sterfdag 27 mei

 Liefhebbers van Roth: Geert Mak, Tommy Wieringa, Arnon Grunberg

 POS-materiaal op aanvraag

176 pagina’s 13 X 21 cm

tekeningen Gerda Dendooven nawoord Ilse Josepha Lazaroms paperback omslag Piet Gerard Ontwerpers €  17,99 ISBN 9789059375086

eboek ISBN 9789059375123 NUR 508 mei 2018

ISBN 9789059374614

ISBN 9789059374751

3700 ex verkocht

4000 ex verkocht


Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena e.a.

Oeroud Amsterdam Een archeologische zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de stad Oeroud Amsterdam bevat bijdragen van Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena, Marcel IJsselstijn,

De aanleg van de Noord / Zuidlijn bood de stadsarcheologen

Reinout Rutte, Peter Henderikx en

van Amsterdam een unieke kans. In het spoor van de tunnel-

Kees Verkerk.

bouwers konden ze heel diep in de bodem op zoek naar sporen

Onder redactie van Kees Zandvliet, Clé Lesger en Jan Boomgaard.

van vroege bewoning en dat onderzoek werpt nieuw licht op de oudste geschiedenis van de stad. De metrolijn volgt immers de loop van het Damrak en Rokin, waar zich de eerste Amsterdammers vestigden. En dat deden ze – zo blijkt nu – bijna 100 jaar eerder dan altijd werd aangenomen! Cruciaal voor het ontstaan van de stad blijkt de Allerheiligenvloed in 1170. Die zorgde ervoor dat de Amstel en het IJ een verbinding kregen met de Waddenzee en de Noordzee, waarmee de transportmogelijkheden plotsklaps ongekend waren. De verandering in het landschap betekende ook dat de rivieroevers droog kwamen te liggen en geschikt waren om er huizen te bouwen. En zo legde een klimatologische ramp de kiem voor Amsterdam als scheepvaartstad en handelscentrum.

Grootse ontdekking: Amsterdam 100 jaar ouder dan gedacht


 Verslag van 60 jaar archeologisch onderzoek

 Talrijke opgravingen Noord / Zuidlijn. Opening metro in juli 2018

 Aandacht voor geweest in DWDD

 I.s.m. Genootschap Amstelodamum

176 pagina’s 17,5 X 22 cm

geheel in kleur ca. 80 foto’s paperback met flappen vormgeving Gijs Sierman €   24,99 ISBN 9789059375147 NUR 693

april 2018


Raymond van den Boogaard

De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente De vergeten oorsprong van Paradiso Raymond van den Boogaard was

Wie de Amsterdamse poptempel Paradiso binnengaat, ziet

voor NRC correspondent in

boven de ingang nog staan: De Vrije Gemeente. Die vereniging

Moskou, oorlogsverslaggever en chef kunst. Nu schrijft hij voor De

zette in 1880 het gebouw neer, met grootse plannen. Weg met

Groene Amsterdammer. Eerder

de dogma’s en het conformisme in de kerk! Ruim baan voor we-

publiceerde hij Moskou aan zee, Zilverstad en Mijn lieve ouders.

tenschap, vrije geloofsbeleving en boeddhisme! Met voorganger en flamboyant redenaar Herman Hugenholtz (1834-1911) ging de Vrije Gemeente de oude kerken te lijf. En verklaarde zelfs het woord ‘kerk’ taboe. Écht moderne mensen – de arbeidersbeweging, feministen, de dichters van Tachtig – hadden geen boodschap aan de nieuwe godsdienst die werd gepredikt op de Weteringschans. De Vrije Gemeente had een vaste schare aanhangers, maar vond geen gehoor bij het grote publiek. Wel lieten de vrijzinnigen Amsterdam een geliefde en unieke concertzaal na.

Voorgeschiedenis van Paradiso


 Jubileum 50 jaar Paradiso maart 2018

 Vergeten geschiedenis  Rijk geïllustreerd

224 pagina’s 13 X 21 cm

ca. 60 afbeeldingen paperback omslag Karin van der Meer €  22,99 ISBN 9789059375130 NUR 693

maart 2018


Eddy De Clercq Martijn Haas

Laat de nacht nooit eindigen Van discothèque tot rave De door Eddy De Clercq georganiseerde Pep Club-avonden in Paradiso introduceerden in de jaren tachtig een nieuw fenomeen: dansavonden waarbij het publiek komt voor de deejay. Ook later trekt De Clercq steeds zijn eigen plan. Hij introduceert new beat, house en techno en is een van de oprichters van club RoXY. In dit boek vertelt De Clercq openhartig over zijn muzikale leven en zijn fascinatie voor het extravagante nachtleven.

van e24,99 voor e12,50

50 jaar Paradiso

‘De Clercq is de belicha-

 Website ‘Het geheugen

ming van moderne dancecultuur.’ – OOR

van Paradiso’ m.m.v. Eddy De Clercq

‘Boeiend, kleurrijk en inzichtelijk: de belangrijkste dj van Nederland vertelt zijn verhaal.’ – David Kleijwegt, Vrij Nederland

 Tentoonstelling ‘Night Fever: Designing Club Cultures’ ADAM Brussels Design Museum, voorjaar 2018

288 pagina’s 17 X 23 cm

ca. 25 foto’s, deels in kleur gebonden vormgeving Studio Ron van Roon van €   24,99 voor €   12,50 ISBN 9789059374270

eboek ISBN 9789059374553 NUR 508

reeds verschenen


Boekenweekthema Natuur

De mooiste natuur dicht bij huis Vul nu uw natuurboeken aan. Aantrekkelijke korting bij inkoop vanaf 4 exemplaren.

Frans Lemmens (fotografie) Remco Daalder en Geert Timmermans (teksten) Gelijknamige film gaat Ned

februari 2018 in première €  29,99 ISBN 9789059375000 (Ned)

Eng

ISBN 9789059375109 (Eng)

Anneke Blokker, Auke Brouwer,

Ellen Mookhoek, Geert

Remco Daalder

Remco Daalder, Geert

Timmermans, Anneke Blokker

Winnaar Jan Wolkers Prijs

Timmermans

‘Een feest om te lezen [...] je

€   17,99

‘Deze rechttoe rechtaan gids is

krijgt kriebels om naar buiten te

ISBN 9789059374942

de leukste’ – Het Parool

gaan.’ – De Telegraaf

€   19,99

€   19,99

ISBN 9789059374959

ISBN 9789059374782


De Parelduiker 2018/1 Natuur De Parelduiker-redactie wordt

In De Parelduiker publiceert biografe Lieneke Frerichs onbeken-

gevormd door Hein Aalders, Marco

de brieven van de meester van de natuurbeschrijvingen: Nescio.

Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema.

Die brieven gaan onder meer over de fietsvakantie van de schrijver met zijn dochters in Noord-Frankrijk. Marco Daane schrijft over de intense betrokkenheid van dichter-schrijver Willem van Toorn bij het rivierenlandschap. Verwey-biografe Madelon de Keizer schetst de passie van Albert Verwey voor het Hollandse duinlandschap. De Parelduiker brengt interessante, vermakelijke en spraakmakende artikelen. Ieder nummer bevat nieuwe verhalen,

Boekenweekthema Natuur

onbekende brieven en foto’s van Nederlandse en buitenlandse schrijvers. Bijdragen die tot stand komen dankzij speurders naar vergeten schrijvers, onontdekte archieven en onderbelichte levens.

Ongepubliceerde Brieven van Nescio

‘Geen opschriften, geen reclameborden, geen zitjes  of

leeg, leeg en vriendelijk, golvend, soms zwoegden w ij n

En ’t beste weer, koel, nu en dan de zon, prachtige w olk de eenzaamheid zonder verlatenheid.’ – Nescio aan zijn vrouw vanuit Frankrijk op


es  of lolplaatsen, bijna geen auto’s,

n w ij naar de wolken.

e w olken, schaduwen op ’t land,

rijk op fietsvakantie met zijn twee dochters, 1932

 ‘Prachtblad’ – de Volkskrant

 ‘Een fantastisch literair tijdschrift’ – Trouw

 ‘Zolang De Parelduiker bestaat gaat het goed met de literatuur in Nederland’ – Arjen Fortuin in NRC

80 pagina’s 16,5 X 24 cm

ca. 30 illustraties paperback vormgeving Piet Gerards Ontwerpers / CeeVanWee €   12,50 ISBN 2018/1: 9789059375116 NUR 324

maart 2018 alle nummers zijn leverbaar via het CB Boekhandelsabonnement: 5 nummers per jaar 30% korting


Heeft u deze nog op voorraad?

***** ‘Superieure bundel’ – Joris van Casteren in de Volkskrant ISBN 9789059374751 € 19,99

Fijnzinnige overpeinzingen van de vermaarde letterkundige ISBN 9789059375079

Een ode aan het bruine café ISBN 9789059375024

€ 9,99

€ 19,99

Literaire reis naar de Letse hoofdstad Riga ISBN 9789059374966

Van middeleeuwse stadsgracht

€ 22,50

€ 22,99

tot boulevard van emoties ISBN 9789059375062

‘Couperus zou met het boek vast zeer ingenomen zijn geweest, en ik ben dat ook.’ – M. Februari ISBN 9789059375017 € 19,99


Verschijningskalender voorjaar 2018

januari Brieven – Judith Herzberg en Chr. J. van Geel*

Indrukwekkend overzicht van de belangrijkste graffiti-hotspots

februari Spotvogels – Saskia van Loenen en Jean-Pierre Geelen

ISBN 9789059375031

€ 34,99

maart De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente – Raymond van den Boogaard

De Parelduiker 2018/1 – Thema Boekenweek: Natuur

april Oeroud Amsterdam – Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena e.a. Kleurrijk portret van drag queens en lhbt’ers ISBN 9789059374980

€ 29,99

mei Spoken in Moskou – Joseph Roth. Vertaling Els Snick, voorwoord Tom Lanoye

Luchtfoto’s van de Hofstad, van het Binnenhof tot aan Kijkduin ISBN 9789059375048 € 29,99 *eerder aangeboden


Uitgeverij Bas Lubberhuizen

PR

Accountmanager

Johannes Vermeerstraat 63

* Conny Verveda

* Ruth van Gessel

1071 DN Amsterdam

E cverveda@nieuwamsterdam.nl

E rvangessel@nieuwamsterdam.nl

Postbus 15511

T 020 570 61 47

T 06 50 83 93 93

E info@lubberhuizen.nl

Marketing

Accountmanager digitaal

T 020 570 61 00

* Catrien Noppers

* Tomas Blansjaar

www.lubberhuizen.nl

E cnoppers@nieuwamsterdam.nl

E tblansjaar@nieuwamsterdam.nl

T 020 570 61 44

T 020 570 61 54

* Wieneke ’t Hoen

Sales voor Nederland

Accountmanager special sales

E wieneke@lubberhuizen.nl

* Michel Schoonheim

* Nienke van der Werff

T 020 570 61 61

E mschoonheim@nieuwamsterdam.nl

E nvanderwerff@nieuwamsterdam.nl

T 06 51 42 53 22

T 020 570 61 41

1001 NA Amsterdam

Uitgever

Redactie * Monique den Ouden

Verkoop binnendienst

E monique@lubberhuizen.nl

* Annoesjka van Dijk

T 020 570 61 63

E avandijk@nieuwamsterdam.nl T 020 570 61 38 * Maroos Hendrickx E mhendrickx@nieuwamsterdam.nl T 020 570 61 30

Vertegenwoordiging BelgiĂŤ * Elkedag Boeken Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen E info@elkedagboeken.be T +32 3 345 60 40 Verkoop en vertegenwoordiging * Pieter Boschmans E pieter@elkedagboeken.be Promotie en publiciteit * Sophie Verbist E sophie@elkedagboeken.be T +32 496 16 35 79

Omslag: foto Rypke Zeilmaker Ontwerp catalogus Marjan Gerritse Prijzen en omvangen in deze catalogus onder voorbehoud

Profile for Uitgeverij Bas Lubberhuizen

Bas Lubberhuizen voorjaarsaanbieding 2018  

Bas Lubberhuizen voorjaarsaanbieding 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded