Page 1

na ja a r 2 017

u i t g e v e r i j B a s l u bb e r h u i z e n


Midas Dekkers’ ode aan het café

‘Tussen huis en hemel ligt de kroeg.  Een oase van troost en verlangen. Het is geen oord van verderf en zeker ook geen plek van vertier.  Niet


 Poster voor boekhandels en cafés

 Bierviltjes  Social-mediacampagne

foto Merlijn Doomernik

 Advertentiecampagne

  Een goed café is alles. En toch ook veel niet.  voor de lol moet je in het café zijn, maar voor het leven.’


Midas Dekkers

Volledige vergunning Midas Dekkers is bioloog en schrij-

‘Ik ben onder de bar geboren. Zo heet dat als je van jongs af in

ver. In 2016 presenteerde hij het

een café bent opgegroeid. Mijn eerste vader had een café in

tv-programma Het ei van Midas. Hij publiceerde eerder de succes-

Haarlem, de tweede een in Amsterdam.’ Midas Dekkers werd

volle boeken Lief dier, De vergan-

zelf geen kastelein, maar bioloog en schrijver en een boek over

kelijkheid, De kleine verlossing en De thigmofiel.

bijzondere cafés moest er dus wel een keer van komen. Het café lijkt immers het ideale mensenverblijf en Dekkers komt er dan ook graag, als gast en als observator. In Volledige vergunning beschrijft Midas Dekkers zijn favoriete cafés in Nederland, hun eigenzinnige eigenaren of barkeepers, kroegtijgers, de mores aan de stamtafel, de geneugten en gevaren van drankgebruik, en veel meer. Een goed café is klein en bruin. Het is een oord van geborgenheid. ‘In het café overvalt je een behaaglijkheid die je snel vrede met de wereld doet sluiten.’

Ode aan het café

‘Wat doet alcohol met een mens?

Een mens verandert van een halve liter

honderdduizend jaar evolutie.’


    Verhalen en herinneringen over het ideale mensenverblijf: het bruine café

    Een vrolijke kroegentocht, van Haarlem tot Groningen.

    Voor kasteleins en kroegtijgers

256 pagina’s 15 X 23 cm

ca. 25 foto’s gebonden

 jenever meer dan van

vormgeving Bart van den Tooren €   19,99 ISBN 9789059375024 NUR 320

oktober 2017


Van stadsgracht tot boulevard van emoties


Paul van de Laar

Coolsingel 700 jaar Rotterdammers en hun stad Paul van de Laar is directeur van

Iedereen kent de Coolsingel. ‘We gaan naar de Coolsingel’ is

Museum Rotterdam en bijzonder

een gevleugelde uitdrukking voor verwachtingsvolle supporters

hoogleraar stadsgeschiedenis Erasmus Universiteit. Hij was co-

van Feyenoord. De Coolsingel daar ontmoet je mensen die de

auteur van Brandgrens Rotterdam

marathon lopen, wat te vieren hebben, het ergens niet mee

en schreef de inleiding bij Rotterdam onbewolkt.

eens zijn, of in een lange treurmars hun woede uiten over de laffe moord op Pim Fortuyn in 2002. Deze boulevard van emoties wordt vanaf 2017 op de schop genomen. Een goed moment om de Coolsingel als uitgangspunt te nemen voor een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van de stad. 700 jaar Rotterdammers en hun stad verteld aan de hand van een straat: van middeleeuwse stadsgracht tot ‘city lounge’. Over molen De Hoop, de Passage, de befaamde Tuschinskibioscoop, maar óók over de huldiging van Feyenoord, trouwreportages op de trappen van het stadhuis en het zomercarnaval.

Van stadsgracht tot boulevard van emoties 1970

Het lijkt een droom voor shoppers, kantoorpersoneel en toeristen, een kabelbaan dwars door Rotterdam. In 1970 is het werkelijkheid.

COMMUNICATIE 70 (C70)

MOET ROTTERDAM OP DE KAART ZETTEN Ent officiumquam delitaque id est dolorepera de etur rem aut ut et rest, quia accust omnimi, quas quias ma Aborem-

occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti onsenditis et hillant. Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si

C70 moet de stad anders op de kaart zetten

quibus alique num re quid molupta ssitae. At odio. Itiatesto

totates quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis

min peria est latiassit ex expernat doluptaque voles do-

toribus re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur sitat

luptatur sita peliquo di sed ea volorem postrum earitas aut

ped que occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti

volorror andaepe leceata tiates magnis repe nest ut experi

onsenditis et hillant.

Fuga. Nequam con et moloren derorpost, solland andipsunt aut ut voluptas dolute reptam etur? Doloris molorporem eturerferum re commolu ptatur sit facideb isquae.

ITATIUM SITIUM ESTO IPSA CON RERIAM MUS, TEMODIS

Itatium sitium esto ipsa con reriam Mus, temodis nobisciti

temod untorep edipsus quasped modi amus volorro dianita

Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates

tempore sequiam reri berum rae. Ent officiumquam delitaque

quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis toribus

id est dolorepera de etur rem aut ut et rest, quia accust omni-

re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur sitat ped que

mi, quas quias ma Aboremquibus alique num re quid molupta

Communicatie 1970 Door de stad loopt een kabelbaan over Coolsingel, van Oldenbarneveldtstraat, Schouwburgplein en Weena


    Grootse expositie in Museum Rotterdam november 2017 – mei 2018

    Ook buiten het museum foto’s en plattegronden op schuttingen en 3D-projecties

256 pagina’s

1984

ZOMERCARNAVAL

IN 1984 KWAM HET ANTILLIAANS CARNAVAL NAAR ROTTERDAM

Een klein groepje studenten van Curaçaose en Arubaanse afkomst wilde in Nederland de carnavalstraditie vieren die zij van huis uit kenden.

quias ma Aboremquibus alique num re quid molupta ssitae. At odio. Itiatesto min peria est latiassit ex expernat doluptaque voles doluptatur sita peliquo di sed ea volorem postrum earitas aut volorror andaepe leceata tiates magnis repe nest ut experi. Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis toribus

Nequam con et moloren derorpost, solland andipsunt aut

re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur sitat ped que

ut voluptas dolute reptam etur? Doloris molorporem etur-

occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti onsendi.

erferum re commolu ptatur sit facideb isquae.

Nempor se endestr uptatis et aut qui.

Nequam con et moloren derorpost, solland andipsunt aut ut

21 X 27 cm

geheel in kleur

Nequam con et moloren derorpost, solland andipsunt aut ut

voluptas dolute reptam etur? Doloris molorporem eturerferum

voluptas dolute reptam etur? Tas dolute reptam etur? Doloris

re commolu ptatur sit facideb isquae.

molorporem eturerferum re commolu ptatur sit facideb isquae.

Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates

Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates

quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis toribus

quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis toribus

re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur sitat ped que

re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur sitat ped que

occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti onsendi-

occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti onsendi-

ca. 150 foto’s paperback vormgeving Ulrike Fork

tis et hillant. Nemquod modioreprat audanis toribus re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur ed que occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti onsenditis et hillant. ITATIUM SITIUM ESTO IPSA CON RERIAM MUS, TEMODIS

Ent officiumquam delitaque id est dolorepera de etur rem aut ut et rest, quia accust omnimi, quas quias ma Aboremqui-

HET EERSTE ZOMERCARNAVAL WAS EEN FEIT!

bus alique num re quid molupta ssitae. At odio. Itiatesto min peria est latiassit ex expernat doluptaque voles doluptatur

tis et hillant. Nequam con et moloren derorpost, solland andip-

sita peliquo di sed ea volorem postrum earitas aut volorror

sunt aut ut voluptas dolute reptam etur? Doloris molorporem

andaepe leceata tiates magnis repe nest ut experi Fuga. Ne-

eturerferum re commolu ptatur sit facideb isquae. Nempor se

quam con et moloren derorpost, solland andipsunt aut ut vo-

endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates quaspiet renimusa

luptas dolute reptam etur? Doloris molorporem eturerferum

conectat quod modioreprat audanis toribus re vit peri ani dolu-

re commolu ptatur sit facideb isquae.

pistrum faccae que et illuptatur sitat ped que occus exces dus

Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates

qui consed moloreperum ium rehenti onsenditis et hillant.

quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis toribus re vit peri ani dolupistrum faccae que et illuptatur sitat ped que

Aangezien carnaval een tropisch spektakel is, is het wel zo passend om dit zo tropisch mogelijk te vieren. Vandaar de keus in Nederland voor de laatste zaterdag van de maand juli.

ITATIUM SITIUM ESTO IPSA CON RERIAM MUS, TEMODIS

occus exces dus qui consed moloreperum ium rehenti onsen-

Ent officiumquam delitaque id est dolorepera de etur rem

ditis et hillant. Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum,

aut ut et rest, quia accust omnimi, quas quias ma Aboremqui-

si totates quaspiet renimusa conec ndestr uptatis et aut qui

bus alique num re quid molupta ssitae. At odio. Itiatesto min

rerferum, si totates quaspiet renimusa conectat tat quod modi-

peria est latiassit ex expernat doluptaque voles doluptatur

oreprat audanis toribus re vit peri ani dolupistrum faccae que et

sita peliquo di sed ea volorem postrum earitas aut volorror

illuptatur sitat ped que occus exces dus qui consed molorepe-

andaepe leceata tiates magnis repe nest ut experi Fuga. Ne-

rum ium rehenti onsenditis et hillant.

quam con et moloren derorpost, solland andipsunt aut ut vo-

Itatium sitium esto ipsa con reriam Mus, temodis nobisciti temod untorep edipsus quasped modi amus volorro dianita tem-

luptas dolute reptam etur? Doloris molorporem eturerferum re commolu ptatur sit facideb isquae.

pore sequiam reri berum rae. Ent officiumquam delitaque id est

Nempor se endestr uptatis et aut qui rerferum, si totates

dolorepera de etur rem aut ut et rest, quia accust omnimi, quas

quaspiet renimusa conectat quod modioreprat audanis toribus

€   19,99 ISBN 9789059375062 NUR 693

november 2017


Monumentaal boek van 18


vergankelijke kunst

Kees Kamper

omslag voor

Kees Kamper

omslag achter

19


Kees Kamper

#StreetArt Amsterdam Voorwoord Peter Ernst Coolen Kees Kamper is fotograaf en

Ruim tien jaar lang ging fotograaf Kees Kamper geregeld op

webdesigner. Daarnaast maakt

graffiti-jacht. Hij speurde in Amsterdam de muren af op zoek

hij 3D-ontwerpen en computeranimaties.

naar ‘pieces’ en ‘tags’. Hij legde ze allemaal vast, tot in de

Peter Ernst Coolen is oprichter

verste uithoeken van de stad. Zijn indrukwekkende verzameling

van het StreetArt Museum in Amsterdam, www.streetart.today

foto’s van street art toont werk van alle bekende ‘schrijvers’, van Faile, Shoe, Otto Schade, Karski, C215 en KBTR tot Anopsy, Stinkfish en Beast. Tal van graffiti-hotspots komen voorbij: de Spuistraat natuurlijk, de NDSM en de Amsterdamsebrug, maar ook opmerkelijke werken in de Jordaan. Door sloop en restauratie verdween veel graffiti, waardoor de foto’s van Kamper nu een unieke terugblik bieden. Dit overzicht maak begrijpelijk waarom street art waardering verdient als serieuze kunstvorm, met als mijlpaal het in 2018 te openen StreetArt Museum.

Uniek overzicht Amsterdamse street art

48

49


    Opening grootste Street Art Museum ter wereld op de NDSM werf in Amsterdam in zomer 2018

    De internationaal vermaarde Eduardo Kobra uit Brazilië maakte het portret van Anne Frank van 24 meter hoog op de museumgevel

    800 foto’s van zo’n 500 artiesten

    Social-mediacampagne Kees Kamper

ardErS

288 pagina’s 22,2 x 31,5 cm

geheel in kleur ca. 800 foto’s QturBo

gebonden in bijzondere uitvoering vormgeving Anja Schoen reversible omslag: achter Shoe karSki

MVE Bon

voor Eduardo Kobra,

34,99 €  

68

Skatin ChinChilla

BEaSt

ISBN 9789059375031

69

NUR 653

november 2017


Peter Elenbaas

Den Haag onbewolkt / Cloudless The Hague Peter Elenbaas is freelance foto-

Fotograaf Peter Elenbaas maakte de succesvolle fotoboeken

graaf. Hij publiceerde eerder zeven

Amsterdam en Rotterdam onbewolkt. Nu verlegt hij zijn koers

Amsterdam onbewolkt- boeken. In de Onbewolkt-reeks maakte

naar de derde grootste stad van Nederland: Den Haag.

hij ook boeken over Groningen,

Niet alleen is hier het politieke hart van Nederland, met het

Rotterdam, het Gooi en de Wadden.

Binnenhof en de Ridderzaal, waardoor Den Haag interessant is om vanuit de lucht te bekijken, de hoofdstad van Zuid-Holland is ook de enige grote Nederlandse stad aan de Noordzee, met liefst elf kilometer kustlijn vanaf de Pier van Scheveningen tot aan Kijkduin. De stad kent interessante extremen: de grandeur van het Vredespaleis vormt een wonderlijk contrast met miniatuurstad Madurodam, de volksbuurt Schilderswijk ligt slechts op een steenworp afstand van het chique Bezuidenhout.

Den Haag vanuit de lucht


Rotterdam onbewolkt

    Unieke kijk op de regeringsstad

    Tweetalige editie

Den Haag onbewolkt Cloudless The Hague fotografie | photography

Peter Elenbaas

uitgeverij Bas Lubberhuizen

    Ultiem cadeauboek     Online campagne     Promotionele actie met Algemeen Dagblad

144 pagina’s 22 X 30 cm

geheel in kleur ca. 180 foto’s gebonden vormgeving Gijs Sierman € 29,99 ISBN 9789059375048 NUR 653

november 2017


Nu alle onbewolkt-boeken blijvend in prijs verlaagd

Nu alle delen € 29,99 De grote Amsterdam onbewolkt

Rotterdam onbewolkt

van € 39,99 voor € 29,99

van € 32,50 voor € 29,99

ISBN 9789059374683

ISBN 9789059374478

Cloudless Amsterdam –

Cloudless Rotterdam

A City in Close-Up

van € 32,50 voor € 29,99

van € 32,50 voor € 29,99

ISBN 9789059374485

ISBN 9789059374003


foto: Bart van Dijk

Ook leverbaar: Amsterdam onbewolkt puzzel

Rotterdam onbewolkt puzzel

1000 stukjes

1000 stukjes

€ 17,99

€ 17,99

ISBN 9789059374522

ISBN 9789059374492

Amsterdam onbewolkt kwartet

Rotterdam onbewolkt kwartet

€ 9,99

€ 9,99

ISBN 9789059373730

ISBN 9789059374706


Judith Herzberg en Chr. J. van Geel

Woorden schieten tekort, daarom versjes Brieven 1962-1974 Bezorgd door Marsha Keja Marsha Keja is redacteur van De

Vanaf het verschijnen van Judith Herzbergs debuut Zeepost tot

Parelduiker. Ze bezorgde diverse

het vroege overlijden van Chris van Geel, schreven de bevriende

literair-historische uitgaven van o.m. Max de Jong, Elsschot en

dichters elkaar vele brieven. Ze geven een mooi beeld van het

Bordewijk en Hermans. Samen

ontstaan van hun poëzie en van hun bijzondere vriendschap –

met Jabik Veenbaas publiceerde ze een selectie uit de brieven van

waarin ze elkaar onomwonden hun oordeel gaven –, maar ook van hun dagelijks leven en hun omgang met gemeenschappe-

Chr. J. van Geel.

lijke vrienden als Aad Nuis en Jan Emmens. Uit de brieven spreekt hun gevoel voor taal, hun humor en hun observerende, eigenzinnige blik. Bij de brieven zijn vele gedichten gevoegd.

Prachtige dichtersbrieven

‘Ik vind geloof ik , brieven die iemand bijna n de leukste om te krijgen. Misschien doe je het nog eens.’ Herzberg aan Van Geel, 21 maart 1966


    Verschijnt voor Poëzieweek 2018

    Nieuw deel in de Parelduikerreeks

176 pagina’s

 iet stuurde,

13 X 21 cm

ca. 15 illustraties gebonden vormgeving Piet Gerards Ontwerpers €   22,99 ISBN 9789059375055 NUR 322

januari 2018


Kees Fens

Het geluk van de brug Kees Fens (1929-2008) was

In zijn fijnzinnige overpeinzingen keert Kees Fens terug naar

emeritus hoogleraar moderne

de buurt van zijn jeugd in Amsterdam Oud-West. Hij haalt

Nederlandse letterkunde aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen

herinneringen op aan het rooms-katholieke leven in en rond de

en schreef bijna veertig jaar over

Chassékerk, wandelingen naar de rand van de stad en bekende

literatuur in de Volkskrant.

Amsterdammers, onder wie Schelto Patijn, Rinus Michels en Lucebert. En hij beschrijft zijn fascinatie voor de talrijke bruggen die de verschillende buurten van Amsterdam met elkaar verbinden. Met oog voor detail en een poëtisch hart laat Fens de stad en zijn inwoners net weer anders zien dan we hen kennen. De columns schreef hij voor het Genootschap Amstelodamum.

Poëtische beschouwingen over Amsterdam

‘… verhalen die lichtvoetig, melancholiek en zee Fens moet een geweldig geheugen hebben geh

komt zo ontzettend tot leven in zijn verhalen da  – Martin Bril in de Volkskrant


    ‘… gepenseelde verhalen vol weemoedige sfeerbeelden.’ – Het Parool

    Thema Maand van de Geschiedenis ‘Geluk’

Het geluk van kees fens de brug het amsterdam van

uitgeverij bas lubberhuizen

112 pagina’s

 r geestig zijn.  ad; zijn oude buurt in West

 t ik er zomaar zou willen wonen.’

13 X 21 cm

ca. 15 foto’s paperback vormgeving Karin van de Meer €  9,99 ISBN 9789059375079 NUR 320

september 2017


Heeft u deze nog op voorraad?

‘Altijd weer stuit je op achteloze stilistische hoogstandjes van Roth, pientere observaties met een facettenoog.’ **** De Morgen

‘Een fantastisch tijdsbeeld van deze populaire eilandengroep.’ Espanje!

ISBN 9789059374751

€ 24,99

ISBN 9789059374713

Een saluut aan schrijver en dichter Gerrit Komrij ISBN 9789059374904

€ 22,99

€ 19,99

‘Uitstekend’ **** Trouw

Dubbelbiografie F. Bordewijk en J. Bordewijk-Roepman ‘Zeer aan te raden.’ Sheila Shitalsing, Met het oog op morgen

‘Een prachtig boek waarin buurt voor buurt het joodse verleden en het huidige karakter van de stad worden geschetst.’ Het Parool

ISBN 9789059375017

ISBN 9789059374331

ISBN 9789059374799

€ 19,99

€ 34,99

€ 19,99

‘Couperus zou met het boek vast zeer ingenomen zijn geweest, en ik ben dat ook.’ – M. Februari

HET Prof. J.W. Brouwer VOLKOMEN STOOKBOEK

GIDS VOOR WILDPLUKKERS met recepten

! en pt ce re ef i us cl in

o rd B o v e n rw o n v o o tt e v a Yve

Handboek voor het stoken van alcohol

DE EETBARE STAD Ellen Mookhoek Geert Timmermans Anneke Blokker

Uitgeverij Bas Lubberhuizen UITGEVERIJ BAS LUBBERHUIZEN

‘Een schitterend, rijk geïllustreerd boekwerk.’ Kester Freriks ISBN 9789059374737 € 22,50 – 2e druk

ISBN 9789059374782

Handboek voor het stoken van alcohol ‘Verrukkelijke verboden vruchten op zeer sterk water; laat het Gisten en Borrelen’ Het Parool

€ 19,99

ISBN 9789059373952

‘Wat een feest is het toch, om zoveel moois terug te krijgen uit een gebied waar je het totaal niet van verwacht.’ Yvette van Boven

€ 15,95 – 7e druk


Verschijningskalender najaar 2017 augustus • Natuurlijk Amsterdam. Vijfde druk – Remco Daalder *

september • De 100 beste cartoons. Inktspotprijs 2017 Literaire reis naar de Letse

– Saskia van Loenen (red.) *

hoofdstad Riga ISBN 9789059374966

€ 22,50

• Het geluk van de brug – Kees Fens

oktober • Volledige vergunning – Midas Dekkers • De wilde stad – Frans Lemmens (fotografie) * • Het Amsterdamse beestenboek. Vierde druk – Auke Brouwer, Anneke Blokker, Remco Daalder, Geert Timmermans *

Een indrukwekkend en hartverscheurend monument. ISBN 9789059374775

€ 19,99

november • #StreetArt Amsterdam – Kees Kamper, Peter Ernst Coolen • Den Haag onbewolkt / Cloudless The Hague – Peter Elenbaas

• Coolsingel – Paul van de Laar

januari 2018

• Woorden schieten tekort, daarom versjes. Brieven 1962-1974 – Judith Herzberg en Chr. J. van Geel

***** ‘Wonderbaarlijk mooi.’ de Volkskrant ISBN 9789059374676 (Ned / Eng)

€ 19,99 – 2e druk

* eerder aangeboden


Uitgeverij Bas Lubberhuizen

Sales voor Nederland

Accountmanager

Johannes Vermeerstraat 63

* Michel Schoonheim

* Ruth van Gessel

1071 DN Amsterdam

E mschoonheim@nieuwamsterdam.nl

E rvangessel@nieuwamsterdam.nl

Postbus 15511

T 06 51 42 53 22

T 06 50 83 93 93

E info@lubberhuizen.nl

Verkoop binnendienst

Accountmanager digitaal

T 020 570 61 00

* Annoesjka van Dijk

* Tomas Blansjaar

www.lubberhuizen.nl

E avandijk@nieuwamsterdam.nl

E tblansjaar@nieuwamsterdam.nl

T 020 570 61 38

T 020 570 61 54

1001 NA Amsterdam

Uitgever

* Maroos Hendrickx

* Wieneke ’t Hoen

E mhendrickx@nieuwamsterdam.nl

Accountmanager special sales

E wieneke@lubberhuizen.nl

T 020 570 61 30

* Nienke van der Werff E nvanderwerff@nieuwamsterdam.nl

T 020 570 61 61

T 020 570 61 41 Redactie * Monique den Ouden E monique@lubberhuizen.nl T 020 570 61 63

PR

Vertegenwoordiging BelgiĂŤ

* Conny Verveda

* Elkedag Boeken

E cverveda@nieuwamsterdam.nl

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen

T 020 570 61 47

E info@elkedagboeken.be T +32 3 345 60 40

Marketing * Catrien Noppers

Verkoop en vertegenwoordiging

E cnoppers@nieuwamsterdam.nl

* Pieter Boschmans

T 020 570 61 44

E pieter@elkedagboeken.be Promotie en publiciteit * Sophie Verbist E sophie@elkedagboeken.be T +32 496 16 35 79

Omslag: foto Nico van der Stam / MAI Ontwerp catalogus Marjan Gerritse Prijzen en omvangen in deze catalogus onder voorbehoud

Najaarsaanbieding 2017  
Najaarsaanbieding 2017  
Advertisement